Szent XXIII. János és Szent II. János Pál, akik a Szentlélekben megújítottátok az Egyáhzat Európában és a világon, Könyörögjetek érettünk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent XXIII. János és Szent II. János Pál, akik a Szentlélekben megújítottátok az Egyáhzat Európában és a világon, Könyörögjetek érettünk!"

Átírás

1 Ima Európáért Európa szentjeinek litániája május 9-én a párizsi Saint-Gervais-i Jeruzsálemi Testvériség szerzetesközösség Európa napját ünnepelte, és erre az alkalomra állította össze az Európa szentjeit invokáló litániaszerő imádságot, emelyet kicsit saját régiónkra való tekintettel kiegészítettünk. stb.) Ti ismeretlen szent tanítók és vertanúk, akik Krisztus üzenetét elhoztátok Európa népeinek, és akik elıször evangelizáltátok a mediterrán, az angolszász, szláv, germán és skandináv népeket, Szent Benedek, Szent Cirill és Szent Metód, Sienai Szent Katalin, Svéd Szent Brigitta és Szent Edith Stein, akiket az egyház Európa védıszentjeiként tisztel, Szent XXIII. János és Szent II. János Pál, akik a Szentlélekben megújítottátok az Egyáhzat Európában és a világon, Szent István, Szent László, Szent Imre, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Margit, Mindnyájan ti magyar szent királyok és királylányok, akik a keresztény hitre tanítottátok népünket, A XX. század magyar vértanúi és hitvallói, Boldog Apor Vilmos, Boldog Battyhányi Strattmann László, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Scheffler János, Szent András, Románia védıszentje, Boldog Oláh Jeremiás, Boldog Vladimir Ghica és Boldog Anton Durcovici, Mária Miasszonyunk és Szent Johanna, Franciaország védıszentjei, Szent Dénes, Szent Genovéva és Szent Lajos, Szent Márton, Szent Bernát és Szent Vince, Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Johanna, Szent Margit-Mária és Szent Bernadette, Lisieux-i Szent Teréz és Vianney Szent János, Szent Domonkos, Szent Izidor és Keresztes Szent János, Loyolai Szent Ignác és Avilai Szent Teréz,

2 Spanyolország és Portugália összes szentjei, Szent Kolumbán, Szent Anzelm, Morus Szent Tamás, Beckett Szent Tamás, Szent Patrick, Canterbury Szent Ágoston és Szent Oliver Plunkett, Anglia és Írország összes szentjei, Szent Brúnó, Szent Norbert, Szent Albert, Szent Bonifác és Szent Willibrord, Szent Orsolya, Szent Hildegárd és Szent Mechtild, Szent Leopold, Mindannyian Ausztria, Németország és Luxemburg szentjei, Szent Lambert, Szent Hubert, Berchmans Szent János, Szent Gertrúd, Szent Julianna, Szent Béata és Szent Ludwine, Mindannyian dán, vallon és flamand szentek, Svéd Szent Katalin, Brémai Szent Anscarius, Szent Thor, Szent Nils és Szent Olaf, és ti mindannyian, Skandinávia szentjei, Finnország, Észtország, Litvánia és Lettország szentjei, A római keresztényüldözések vértanúi, Szent Ferenc, Szent Klára, Borromeo Szent Károly, Bosco Szent János, Goretti Szent Mária és Itália minden szentjei Szent Adalbert, Szent Jacek, Szent Kazimír, Szent Stanislas, Szent Maximilien Kolbe, Szent Hedvig és Szent Fausztina Kowalska, Lengyelország, Csehország, Szlovákia szentjei, Prágai Szent Ágnes, Szent Henrik, Bolgár Szent Teofil és Szent Borisz, Horvátországi Szent Balázs, Szlovéniai Szent Victorin és Maximilien, Athéni Szent Filótea és Athosz hegyi Szent Sziluan, Szent Pál és Szent Barnabás, Málta és Ciprus védıszentjei, Ti szentek, akik Európa számára az evangélium fényét hoztátok, ti szentek, akiknek a hite az ı kereszténységnek gyökereit táplálta, ti szentek, akik megszenteltétek Európát és akiket megszentelt Európa,

3 Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, hisszük, hogy te gondviselı jóságoddal kíséred a történelem menetét, és ırködsz a közélet eseményei fölött. Kérünk téged, hogy hallgasd meg Európa nagy szentjeinek imádságát, amikor népeinkért hozzád esedeznek. Krisztus, a mi Urunk által. Könyörgések: Az elıimádkozott részre válaszoljuk: Mennyei Atyánk, te ura vagy nem csak a történelemnek, hanem az emberi szíveknek is: könyörgünk az államfıkért, politikusokért, hogy közös hazánkat, Európa érdekében felelıs döntéseket hozzanak, és elısegítsék azt, hogy népei között a béke uralkodjék! Kérünk, Urunk, Szentlelked vezesse a polgárokat minden államban, hogy a mai választások eredméyeképpen olyan emberek kerülhessenek az európai parlamentbe, akik nem saját személyes érdekeikért, hanem a polgárok jólétérét és az igazságosságért küzdenek, és akik keresztény elvek szerint hoznak döntéseket! Könyörgünk hozzád, Urunk az Európai Parlament leendı képviselıiért, a vezetıségért, hogy bölcsen és egymás véleményét tiszteletben tartva józan és jogszerő döntéseket hozzanak! Adj, Urunk, bátorságot és leleményességet a keresztény politikusoknak, hogy merjenek kiállni a te örök igazságaid mellett, és a kudarcok, esetleg a szellemi-lelki üldöztetések ne ingassák meg ıket se hitükben, se küldetéstudatukban! Szentlelked ereje és világossága rendítse meg a sötétség minden fajtáját, ami a politikai életben uralkodik, hogy átlátható, áttetszı politikát folytathassanak a képviselık, amelyet Európa népei is követni és objektíven értékelni tudnak. Küldj, Uram, minél több keresztény szellemő, becsületes és jól felkészült szakambert a média világába, hogy tisztességes tájékoztatást kaphassanak az emberek a különféle kérdésekben, ugyanakkor add meg nekünk a tisztánlátás kegyelmét, hogy észrevegyük és elkerüljük a manipuláció szándékával továbbított üzeneteket. Urunk, te ránk bíztad a Földet, hogy megmunkáljuk azt és örömünket találjuk a föld termésében és az emberi munka gyümölcsében: kérünk, add, hogy felelıs gazdasági élet és tiszta pénzforrások felhasználásával teremtsék meg az illetékes fórumok a javak igazságos elosztását! Urunk, Jézus, te magad biztattál minket az egység megvalósítására. Kérünk, hogy ne engedj minket a jelképes határok szuggerálta hamis egység csapdájába esni, hanem add

4 Szentlelked ajándékait minden embernek és minden közösségnek, hogy felismerje és örömmel megırizze nemzeti, nyelvi, vallási, kulturális identitását! Az európai polgárokért is könyörgünk hozzád, Urunk, hogy add meg számunkra a megkülönböztetés lelkét, hogy helyesen tudjunk tájékozódni a ránkzúduló információk tömegében, és hogy lássuk meg, kikkel és hogyan tudunk együttmőködni annak érdekében, hogy helyi szinten minél konkrétabban szolgáljuk saját népünket. Adj világosságot, Urunk azoknak, akik a gyermekek ésfiatalok nevelésének kérdésében befolyással bírnak, hogy a destruktív eszméket ne állítsák példaként eléjük: a felnövekvı nemzedék tanulhassa meg és élhessen annak örömében, hogy te az embert férfinak és nınek teremtetted, a családot a te szentháromságos életed mintájára apa anya és gyermekek közösségeként határoztad meg. Akadályozd meg, Urunk, a szexualitáról, az abortuszról és az eutanáziáról kialakult szabados gondolkodás terjedését, és adj híveidenek bátroságot, hogy felvegyék a küzdelmet társadalmi szinten is a gyilkosság minden formája ellen. İrizd meg népeidet a globalizáció negatív hatásaitól: ne engedd, hogy gyermekeid az eltárgyiasult, személytelenné vált világ áldozataivá váljanak, hogy divatok és irányzatok határozzák meg életüket, értéküket, hiszen te szabad akarattal és választási lehetıséggel ajándékoztál meg minden embert. Az elıimádkozott részre válaszoljuk: Mentsd meg, Uram, népedet! A közömbösségtıl és a fásultságtól, a reményvesztéstıl: Az abortusz és az eutanázia bőnétıl: A családok szétzilálásától: A szabadosság és a feleleıtlenség minden formájától: A józan ítélıképességet elhomályosító szellemi-lelki sötétségtıl: Az identitásvesztés minden formájától: Az elmagánysodástól, a közösségek szétesésétıl: Az elemi csapásoktól és a szélsıséges idıjárástól: A háború minden formájától: A spiritualitás nem keresztény, okkult formáitól: Az elıimádkozott részre válaszoljuk: Szabadítsd meg, Uram, népedet! A gonosz hatalmától és rejtett támadásaitól: A függıségektıl, a civilizációs és szenvedélybetegségektıl: A társadalmi kiszolgáltatottságtól:

5 A munkanélküliség megalázó helyzetébeıl: A megélhetés miatt kimerülésig végzett munka kényszerébıl: A kétségbeeséstı és a kilátástalanságtól: A modern bálványimádás sokféle csapdájából: Az erényként propagált bőnök rabságából: A halál kultúrájából: Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod kérésünket, és hálát adunk azért, hogy bármikor fordulhatunk hozzád, szeretı és gondviselı Atyánkhoz a mi kéréseinkkel, hiszen olyan sokszor tapasztaltuk már, hogy minden helyzetben számíthatunk segítségedre. Ámen.

A MAGYAR ÉS A RENDI ÜNNEPEKKEL BŐVÍTETT ÁLTALÁNOS RÓMAI NAPTÁR

A MAGYAR ÉS A RENDI ÜNNEPEKKEL BŐVÍTETT ÁLTALÁNOS RÓMAI NAPTÁR A MAGYAR ÉS A RENDI ÜNNEPEKKEL BŐVÍTETT ÁLTALÁNOS RÓMAI NAPTÁR Amikor naptárunkban nincs jelezve az ünneplés foka, akkor tetszés szerinti emléknap értendő. A magyar naptár ünnepei *-gal jelölve. A Rend

Részletesebben

NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE RÓMAI KATOLIKUS FALINAPTÁR

NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE RÓMAI KATOLIKUS FALINAPTÁR NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE RÓMAI KATOLIKUS FALINAPTÁR 2011 SZENTMISÉK IDŐPONTJA A NAGYVÁRADI TEMPLOMOKBAN Nagyvárad Székesegyház: Plébános: Mons. Fodor József általános helynök Káplánok: Mahajduda János Templombúcsú:

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

SZÜLETÉS KALENDÁRIUMA 2014

SZÜLETÉS KALENDÁRIUMA 2014 SZÜLETÉS KALENDÁRIUMA 2014 A születés A karácsony a nagy kultúrák ölelésében mindig is egy varázslatos ünnep. Isten a születés módján közeledik hozzánk. Ez sokak számára felfoghatatlan, vagy bele sem gondolnak.

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA I. évf. 10. szám 2004. Augusztus A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Szent István királyhoz Nemzetünk apostola és pártfogója. Szent István király! Te ıseinket a pogányság sötétségébıl

Részletesebben

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára 2014 Isten vezet bennünket. Amit házaspárként egyetértésben döntenek, az mindig jó döntés.

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről.

A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről. Együtt Európáért Stuttgart, 2007. május 12 Gerhard Proß: Bevezető Stuttgart II Püspök Urak, Bíboros Urak, (elnök Úr...,) Hölgyeim és Uraim, kedves Testvéreim és Nővéreim! A szervezőbizottság nevében én

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Liturgia_2014_Layout 1 2014.08.06. 12:46 Page 1 Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Az istentisztelet kezdetét megelőzően a templom előtt térzene szól. Ökumenikus, állami és

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében 2013.

Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében 2013. Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében 2013. Összeállította: Várnai Péter 1. nap délelıtt: Hit Római Szent Kelemen, Szent Péter 3. utóda (Kr. u. 92-101.) a hit mércéjéül az Egyházhoz való kapcsolatot rendelte:

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Halottak napja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Halottak napja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 11. szám 2014. november 2. A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele 2007. Karácsony 1 XXIX. évfolyam, 4. szám 2007. KARÁCSONY A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Alapítva 1925-ben, újraindítva 1999-ben. Karácsony, vagy a kalácsom Advent nem a bevásárlás ünnepe!

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

BOCSA JÓZSEF EGYHÁZTÖRTÉNELEM

BOCSA JÓZSEF EGYHÁZTÖRTÉNELEM BOCSA JÓZSEF SEGÉDKÖNY AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ KÉZIRAT 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİSZÓ... 5 I. BEVEZETÉS... 6 I. Miért érdemes történelemmel, egyháztörténelemmel foglalkozni?

Részletesebben

CHARTA OECUMENICA ÖKUMENIKUS CHARTA

CHARTA OECUMENICA ÖKUMENIKUS CHARTA CHARTA OECUMENICA ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI EGYHÁZAK BİVÜLİ EGYÜTTMŐKÖDÉSÉHEZ Dicsıség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek Az Európai Egyházak Konferenciájaként 1 és az Európai Püspöki

Részletesebben