Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függelék. 2. Unitárius hitvallás."

Átírás

1 Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő voltában. Hiszek a szentlélekben mint Istennek különös erejében és. ajándékában. Hiszek a keresztény anyaszentegyházban melyben lsten országa megvalósítható a földön... Hiszek az ember jóra való képességében a bűnbánat és ujjászuletés lehetőségében; Hiszek az erkölcsös élet üdvözítő voltában. Hiszek az erénynek jóságnak és igazságnak diadalában : a lélek örök életében. " 2. Ima. ' Mindenható lsten! A te Szellemi fényed ragyogja be életunket miként a nap a nagy világot. Ebreszd fel öntudatunkat szeretetunket hogy Jel kunkben örömet lelhess. Adjad hogy életunk békés nyugodt.. és tiszteletreméltó legyen. Úgy éljunk hogy az örök életre mélt6k lehessünk. A Jézus nevében kérunk hallgass meg. Ámen. (Dawson utdn.)

2 82 3. Ima. Hálát adunk Neked. hatalmas lsten a minden napi kenyérért amellyel testi erőnket megujítjuk.. Adjad azonban az életnek. azt a kenyerét.. is mellyel benső erőnket fönntarthatjuk hogy lelkiismeretunk tiszta szenny nélkuli legyen és szemeink il láthatat" lanba is beletekinthessenek.segíts meg hogy magunkon tudjunk mindig.uralkodni s járjunk mindig az igai uton. A Jézus nevében kérunk hallgass meg minket. Ámen. (Dawson után.) 4. Tanulás előtt. Örök lsten ki nemcsak testi hanem lelki életre is teremtettél minket légy jelen a szent lelkeddel mi közöttünk hogy az igaz is'!1eietben és tudományban előbbre haladhassunk. Amen. 5. Tanulás után. Köszönjük a lelki adományokat Mennyei Atyánk! Segits meg hogy szent igédet tartsuk meg: a jóban igazban előbbre haladhassunk. Atyai szereteted égi kegyelmed. örködő gondviselésed legyen mindig mivel Unk. Amen. '. 6. Költemények. Mi atyánk. Mi atyánk ki a mennyben vagy Dícs és örök fény székhelyed. Kihez minden lény felsóhajt ' Szenteltessék meg nagy neved.

3 Jöjjön el 'a te országod Hogy legyen áldás itt alatt; Tünjék el szolgaság nyomor S apadjon el a könypatak / 83 Legyen meg szent akaratod Ban ne ossza parancsszavát ; Önkény s ármány némuljon el Neked hódoljon a világ Mint a mennyben a földön is Erény álljon a fő helyen Ez tegye a törvényeket Hogya föld mennyország legyen. Add meg a mi kenyerünket Nem kivánunk tőled sokat; Edessé teszi a kevést A vádtól szabad öntugat. Es bocsásd meg vétkeinket. Oh mert atyánk gyengék vagyunk; Meging a legerősebb is Irgalmadra támaszkodunk. Megbocsátunk mi is kik Vétetfekolykor ellenünk; ~ világotbeöleli ' Onzéstelen szeretetünk. N e vigy minket kisértetbe Ha álnokul befonatunk S észrevétlen félre hajol Állhatatos akaratunk. Szabadíts meg a gonosztól Hatalma hulljon szerteszét

4 84 Menhelye ne legyen. sehol Ne fogaqja be semmi né p. Mert tied uram az ország A dicsőség s a hatalom ~eked hajlik meg minden térd Neked zeng minden ajakon... Hozzád megyek... (Mtdgyes Lajos.) Hozzád megyek Uram Hozzád közel! Kereszted ha sujtol Majd fölemel. Dicsőit ajakam:. Hozzád megyek Uram Hozzád közel. Utas vagyok. Es bár. Lement a nap. Fölöttem éj egy kő fejem alatt; 'Almomban is híven Hozzád vágyik 'szívem Hozzád közel. Ebredő gondom ís Téged imád; Könnyeiből rak épít Kalváriát. Vivódom szenvedek: Uram hozzád megyek Hozzád közel

5 S ha majd sasszárnyakon Lelkem ragad; Elhagyva nap s csillag Világokat. Dicsőit ajakam: Hozzád megyek Uram H ozzád közel! (Adamsjózan.) 85 Hiszek... Hiszek egy Istenben: benned jó Atyám! Ki formáltad a földet és eget Ki vagy a szeretet türelem jóság Ki áldva tartod rajfunk két kezed. Hiszem az embert: ki á te szentfiad Neveddel jött s nevedért szenvedett; Ki jött s hogy életét érettünl\. odaadja Hordozta azt a súlyos keresztet. Hiszem : hogy jókat megihlet6 lelked l';'\unkára buzdit tettekre serkent. Es ha amaz "útról" le nem tévedünk I;lérünk hozzád mint Ó a "felkent". Hiszem a jókat: az "élő köveket" Kik bent érzik lelkünkben lényed Hiszem : hogy lelkünk örökké élni fog Nem hal meg az mi lényed ből éled. Hiszem hogy megbocsátasz ha vétkezünk Jóságos atcod el nem fordítod engedd hinnem hogy mostisvelünkvagy S e vé rz ő világot lecsititod.1. l OrmösIJKáro/yné.

6 86 Reggeli imádság. I Hozzád fohászkodom oh lsten jó Atyám Te őriztél. engem homály?s éjszakán ' Vezesse szent karod ma IS gyermekedet; Hogy el ne tévesszem igaz ösvényedet. Oh adj erőt nekem a jora Istenem Engedd áldásidat hálásan érzenem Áldd meg kik gondosan nevelnek engemet Istef1em é~ Atyám halld meg kérésemet. Ámen. Esti ima. ~ nap lemegy az éj beáll Alom jő szememre; Jó Istenem viselj gondot Alvó gyermekedre.. Uram őrjz~1 e napon Te óvtad éltemet Benned hiszek benned vetem Minden reményemet. Add : veszély nélkul aludjam Karjaid közt nyugodjam. Adj csendes éjt ~ Ulőimnek Adj csendes éjt mindeneknek. Istenem én járvakelve Felvirradva vagy lefek~e. Imádlak mint édes Atyát. Jó Atyám ádj jó éjszakát. Ámen.

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ELSÖ IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. ÖSSZEÁllITOTTÁK : BUDAPEST UH

ELSÖ IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. ÖSSZEÁllITOTTÁK : BUDAPEST UH ELSÖ - II IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - ÖSSZEÁllITOTTÁK : SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. - BUDAPEST UH .7'iszteletpeldany vel eme nyt kerünk I. o s z T Á L y 1. Iskolás gyermekek imája.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Liturgia_2014_Layout 1 2014.08.06. 12:46 Page 1 Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Az istentisztelet kezdetét megelőzően a templom előtt térzene szól. Ökumenikus, állami és

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL 1 ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL A következő szöveg olyan liturgikus olvasmányokba és imádságokba enged betekintést, amelyeket keresztény elődeink hitük erősítésére és Urukról szóló

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Magyar ökumenikus imaóra

Magyar ökumenikus imaóra Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48 ) 49. ökumenikus találkozó 2 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48) 3 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Temetési énekek. Fejemen illatos olaj csillog,* serlegem megtöltöd b kez en"

Temetési énekek. Fejemen illatos olaj csillog,* serlegem megtöltöd b kez en Tartalom Az Úr nékem Pásztorom,... 2 Kit rejt el e gyász koporsó, lezárul fedele... 3 Öltözzetek gyászruhába szent Olvasó beliek.... 3 Koporsómba zárjatok, jobb lakást nem várhatok,... 4 Jézus a kereszten

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

II. 206 LŐFI ÁRON ÜNNEPÉLYE. 206

II. 206 LŐFI ÁRON ÜNNEPÉLYE. 206 206 LŐFI ÁRON ÜNNEPÉLYE. 206 seggel, a magyarországi unitáriusok, hazánk és kedves családjának boldogitására. Gondviselő Isten! Dicsérlek és felmagasztallak azért, hogy mind ez ideig megtartottál ép testi-

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben