M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően"

Átírás

1 M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve, születési ideje. M007 E0 N [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban az adóazonosító jel csak 8-cal kezdődhet M008 E0 [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt adóazonosító jel nem létező M009 E0 [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt születési dátumnak egyezni kell a magánszemély adóazonosító jeléhez tartozó törzsnyilvántartásban levővel (kivéve, ha a 0908M lapon T jel van). M010 N 0908M születési idő évszám nagyobb, egyenlő1901 és kisebb, egyenlő 2009 M011 E0 N 0908A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 0908M lap magánszemélyes azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő, vagy egyéni vállalkozó bevallásában jogelőd adószám kitöltött M012 E0 N [0908M] lap magánszemélyes azonosító adatai megegyeznek [ ] azonosító adataival M013 S [0908M] lap bevallási időszakának meg kell egyyeznie megegyezik a [0908A] lap bevallási időszakával, (valós dátum bev. időszak kezdő napja <=bev. időszak záró napjánál) M015 E0 N Ha [0908M] lapon törlésre vonatkozó kódkocka=t, akkor helyesbítésre vonatkozó kódkocka =X M017 E0 N [ ] 454, 456. sorok csak akkor lehetnek kitöltöttek, ha [0908M] lapon őstermelői igazolvány száma, vagy családi gazd. nyilvántartási szám, vagy regisztrációs szám nem kitöltött M018 E0 0908M magánszemély adóazonosítójel-adószám-pár ellenőrzés M022 E0 N 0908M állampolgárság kód csak a kódjegyzékben megadott szerinti lehet - kitöltési útmutató 1. sz. melléklete szerint M024 E0 N [0908M] neme kódkocka kötelezően kitöltendő, lehetséges értéke: 1 vagy 2 M026 E0 N 25-ös alkalmazás minősége kód csak a [ ,-11] lapokon és csak a Munkaügyi Központok bevallásában szerepelhet. M027 E0 N [ ] lapokon 30, 34, 35, 37, 39 alkalmazás minősége kódot csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139 M030 E0 N [ ] lapokon alkalmazás minősége 1-12 poziciója és bizt. Idő tól-ig.kötelezően kitöltendő (valamennyi lapon, dinamikusakon is) ha bármely mezőben a lapon van adat M042 E0 N [ ]lapokon egy lapfajtán belül az alkalmazás minősége kód pozíciója csak akkor lehet azonos, ha a biztosításban töltött idő különböző, M043 E0 N [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód 1. poziciója=1,2,3,4,5,6, 0 M044 E0 N [ ]Ha a lapon van kitöltött soradat, akkor a fejlécében az alkalmazás minősége kód 4-9. poziciója=valós dátum, ahol az év >00-09 vagy érték lehet, hó, nap,és a dátum <=bizt jogviszony kezdő dátumánál M045 E0 N [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód poziciója= ig terjedő tetszőleges szám M046 E0 N [ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony kezdő dátuma, érvényes dátumforma, az időszak kezdő dátuma <= időszak záró dátuma, és kezdő és záró évszám azonos M047 E1 F [ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony időtartama kezdő évszám>= 2000, záró évszám<=2015 Csak adózónál ellenőrizendő! M049 E0 N 0908M főlapon pénztár azonosító kód és korábban benyújtott bevallásban szereplő pénztár azonosító kód nem lehet azonos M050 E0 N 0908M magánszemély adószámának kitöltése kötelező, ha 457b kitöltött és 458a=1

2 M051 E0 N 0908M magánszemély őstermelői igazolvány szám vagy családi gazd. nyilvántartási szám vagy regisztrációs szám közül legalább egy kötelezően kitöltendő, ha 453a és /vagy 455a kitöltött és 458a=2 M053 E0 N Ha a 0908M főlapon a pénztárazonosító kód kitöltött, akkor a [ ]559bc,560b, 561b, [ ]593b, 594b, 595b, 604b, 605b, 606b [ ]623b mezők csak a pénztárkódnak megfelelő adónemkóddal lehetnek kitölöttek: kód-adónemkód a kitöltési útmutató 4. számú függelékében M054 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és 560c-562c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött M056 E0 N Egy magánszemélyre kitöltött 0908M egységben csak azonos magánnyug-díjpénztár adónemkód szerepelhet (560b-562b, 593b-595b, 604b- 606b, 623b) M057 E0 N 0908M lapon magánnyugdíjpénztár kódja 0008,0016,0019,,0001,0031,0013, 0021,0022, 0006,0014,,0015,0062, 0025, 0002,0033,0061, 0037, 0060, 0048, 0028,0063 lehet M058 E0 N 0908M lapon a korábbi bevallásban szereplő magánnyugdíjpénztár kódja csak akkor lehet kitöltött, ha a "Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül" kódkocka kitöltött M059 E0 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni M060 E0 N 0908M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni valamely mezője legalább 0-val kitöltött) M061 F 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni M062 E0 N A lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =2,4,5,6, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0908M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 62. évet M063 E0 N lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =3, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0908M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 57. évet M065 F Ha a 0908M lapon a törlésre vonatkozó kódkocka kitöltött (=T), és az eredeti bevallásban magánnyugdyíjpénztári kódot közölt az M lapon, akkor a pénztári kódot a törlő lapon is közölni kell. M066 E0 N A 11-es foglalkoztatás minősége kód csak a [ ]-es lapon szerepelhet (alk.min. sorszám 2-3. pozició) M067 F [ ]lapokon a biztosításban töltött idő záró dátuma>az M-lap bevallási idő záró dátumánál M068 E0 N Ha a [ ] lapokon az alkmin. sor 1. poziciója 1, 2,3, 5, (0, 4, 6 kód egyetlen lapon sem szerepel) akkor 0908M főlapon pénztárazonosító kód nem lehet kitöltött M069 F Ha a 0908M 381d,419a,420a,550c,565c,563c, 568c,570c,557c,572c, 574c, 590c, 601c, 610c,631c, 646c,661c, 676c,710c mezőkbe írt szám>8 karakter: ellenőrizze a beírt összeg

3 nagyságrendjét Csak adózónál ellenőrizendő! M080 E0 N 59-es foglalkoztatás minősége kód ( alkmin. 2-3) pozició) csak [ ,10]-es lapokon szerepelhet M081 S Az adózó adószáma kötelezően kitöltendő a 0908M lapon, kivéve ha a bevallást a Tbj. 56/A (1) bekezdés szerinti képviselőként nyújtja be" M082 N Ha a 0908M főlapon msz-hez köthető mnyp. kód kitöltött, akkor azon a 12-es lapon a610a, 610c, 615a, 615c-618c mezők nem lehetnek kitöltve, amelyen a bizt. idő tól-ig azonos v. benne foglalt az ua. alkmin. számú 09-es lap 541. sor tól-ig iszakban, (régi M072) M083 E0 N Ha a 0908M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betűvel =T, akkor a [ ] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla) Fordítva is igaz a feltétel! (régi M001) M084 S 0908A és M egységen az adózó adószámának azonosnak kell lenni M085 S Ha az adózó adóazonosítója kitöltött, akkor 0908A és M egységen az az adózó adóazonosító számának azonosnak kell lenni M086 E0 N A Tbj. 56./A alapján benyújtott bevallásban (0908A-n vonatkozó kódkocka =x) a 0908M lapon az adózó és a magánszemély adóazonosító jelének meg kell egyezni. M087 N Ha a 0908M főlapon a két adóazonosító azonos, akkor az adószám nem lehet kitöltött M250 E ,02] , és sorokban csak akkor lehet adat, ha a hozzá tartozó teljes időtartamában ( időszakban) időtartamban START-kártyásként nyilvántartott mszemély a törzsben, kivéve ha 669a=x M251 E ] ha 669a=x akkor a magánszemélynek van a 660a-660c időtartamra START-EXTRA kártyája, vagy a kártya érvényességének vége <=660c-365 nap M305 E0 N 0908M lapon TAJ szám kitöltése kötelező ha [ ] lapok közül bármelyik fejrovatában a bizt. töltött idő kitöltött,kivéve, ha a [ ] és ] lapok üresek és a es lapon csak a sorban van adat M306 E0 N Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ , 02] lapon soradat M311 E0 N Ha 0908M lapon foglalkoztató és magánszemély adóazonosító jele azonos, akkor a [ ] lapon nem lehet adat M312 E0 N [ ] lapon a mezők éréke >=0, kivéve 555c-562c, 565c-567c, 570c- 575c, 590c-595c, 601c-606c mezők, ahol negatív érték is megengedett M400 E0 N 0908M dátum mezőben csak érvényes dátum lehet M401 E0 N 0908M érvénytelen adószám M402 E0 N 0908M érvénytelen adóazonosító M403 E0 N Dinamikus lapokon oldalszám folyamatos számozással kitöltendő M404 E0 N TAJ szám ellenőrzés M405 E0 N 0908M főlapon lapok számának összesítése M406 S 0908M lapon az adózó titulusának, vezeték és keresztnevének meg kell egyezni az A lapon lévővel M407 S 0908M főlapon magánszemély neve vagy adózó neve kötelezően kitöltendő M409 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 593c-595c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött M410 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 604c-606c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött

4 M411 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 623c is kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött R200 E0 N [ ] 381d>=[ ] 450a+451a R201 E0 N [ ] ha 382 b > 0 akkor 382a = 2 vagy 3 vagy 5 R202 E0 N [ ] 386d= 386b-386c és ha 386c > 386b, akkor3 86d=0 R203 E0 N [ ] 382d= 382b-382c és ha 382c >=3 82b, akkor 382d=0 R204 E0 N [ ] 383d=383b-383c R205 E0 N [ ] 388a, b. c és d csak együtt lehet kitöltött, és 388a lehetséges értéke 1, 2, 3,4, 5 R206 E0 N [ ] 388d=388b-388c, kivéve ha 388b<=388c, akkor 388d=0. R207 E0 N [ ] 408d= (389b b) R208 E0 N [ ] 410d= (410b-410c) és ha 410c>=410b, akkor 410d=0 R209 E0 N [ ] 413b>= 413a R210 E0 N [ ] 413d= (413b-413c) és ha 413c>=413b, akkor 413d=0 R211 E0 N [ ] 414a<= 414b R212 E0 N [ ] 414d= (414b-414c) és ha 414c>=414b, akkor 414d=0 R213 E0 N [ ] 415d= [ ] (381d d+408d d) R214 E0 N [ ] 416d= [ ] (381d d) +[ ] (413a+414a) R215 E0 N [ ] 418b<=417b R216 E0 N [ ] 382. sor a, b,c és d csak együttesen lehet kitöltött R217 E0 N [ ] 419b=419ax0,04 kerekítve +-10 R218 E0 N [ ] 420b=420ax0,04 kerekítve +-10 R219 E0 N [ ] 421b=421a x 0,04 kerekítve +-10 R220 E0 N [ ] 422b=419b+420b+421b R221 E0 N [ ] 422a=419a+420a+421a R222 E0 N [ ]432e<=432d, vagy nulla R223 E0 N [ ] 430. b, d és e mezők csak együtt lehetnek kitöltöttek, és 430e<=430d R224 E0 N [ ] ha 429b>0, akkor 429b>= 429c, és és 429e=429d vagy 0 R225 E0 N [ ] ha 428b=>0, akkor 428e=428d vagy 0 R226 E0 N [ ] ha 431b>0, akkor 431d=431bx0,10 kerekítve+-10 R227 E0 N [ ] ha 432b>0, akkor 432d=432bx0,25 kerekítve+-10 R228 E0 N [ ] 433d=433e R229 E0 N [ ]383c<=383b R230 E0 N [ ] 431e<=431d, vagy nulla R231 E0 N [ ] 439b=(424b b) R232 E0 N [ ] 439c=(429c+435c c)

5 R233 E0 N [ ] 439d=(424d+428d d) R234 E0 N [ ] 439e=(424e+428e e) R235 E0 N [ ] 441a= bevallási időszakon belüli vagy előremutató dátum: év, hó nap (valós dátum) ahol évszám<2016 R236 E0 N Ha [ ] Ha [ ] 387d > 0, akkor [ ]442a >0, Fordítva is igaz a feltétel! R237 E0 N [ ] Ha 448a = 0 vagy üres, akkor 449a=447a*0.10 kerekítve +-10 R238 E0 N [ ] 393b <= R239 E1 F [ ] Ellenőrizze a beírt hónapok számát, ha 442a mezőbe írt szám>60 Csak adózónál ellenőrizendő! R240 F [ ] 403b <= R241 E0 N [ ] Ha 437c > 0, akkor 437c<=437b és 437d = 437c x 0, R242 E0 N [ ] 437d >= 437e R243 E0 N [ ] Ha 438c > 0, akkor 4378c<=438b R244 E0 N [ ] 443a<=[ ] 387d R245 F [ ] 445a<= [ ]444a Csak adózónál ellenőrizendő! R246 E0 N [ ] ha 449 a=0 vagy üres, akkor 448a=447a x0,25 kerekítve +-10 R247 E0 N [ ] 450a<= [ ]381d-[ ]451a R248 E0 N [ ] 459a értéke:üres, lehet, megegyezően a 460.sorban lévő x-ek számával R249 E0 N [ ] 451a<= [ ]381d-[ ]450a R250 E0 N [ ] 454a= 453a x 0.04 kerekítve, ha 458a nem= 2 R251 E0 N [ a= 455a x 0.12 kerekítve, ha 458a nem= 2 R252 E0 N [ ] 458a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és egy szám csak egyszer szerepelhet R253 E0 N [ ] 460. sorban vel jelölt mezők =X vagy üres R254 E0 N [ ] 452a<= [ ]381d R255 E0 N [ ] ha 462c>0, akkor 462c=461cx0,11 kerekítve +-10 R256 E0 N [ ] ha 464c>0, akkor 464c=463cx0,14 kerekítve +-10, max: forint R257 E0 N [ ]ha 446a>0, akkor 446a<= [ ]381d Csak adózónál ellenőrizendő! R258 E0 N [ ] sorok csak január havi bevallásban lehetnek kitöltöttek R259 E0 N [ ]472d=472b-472c és ha 472c>472b, akkor 472d=0 R260 E0 N [ ]472a= 2, 3, 5(vagy üres) R261 E0 N [ ]472. sor a, b, c, d mezői csak egyöttesen lehetnek kitöltöttek R262 E0 N [ ]473d=473b-473c, ahol ahol 473c<=473b R263 E0 N [ ]ha 479a>0, akkor 479a<471d R264 E0 N [ ]ha 480a>0, akkor 480a<=471d R265 E0 N [ ]ha 481a>0, akkor 481a<=471d R266 E0 N [ ]487a=üres (00) vagy közötti érték, megegyezően a 488-ban lévő x-ek darabszámával R267 E0 N [ ]488. sor hónap mezők értéke=x vagy üres (nem nulla)

6 R268 E0 N [ ]ha 477a>0, akkor 477a>=478a R269 E0 N [ ]487a= 488. sorban lévő x-ek db száma Csak adózónál ellenőrizendő! R270 E0 N [ ]386a lehetséges értékei: 2,3,5 vagy 0,üres R272 E0 N [ ] Ha 448a és a 449a is >0, akkor 447a*,025> (448a+449a) R273 E0 N [ ] Ha 491a<492a, akkor 494b =492a-491a és 493b = 0 vagy üres R274 E0 N [ ] Ha 491a>492a, akkor 493b= 491a-492a és 494b = 0 vagy üres R275 E0 N [ ] Ha499a>500a, akkor 501b= 499a-500a és 502b = 0 vagy üres R276 E0 N [ ] Ha 500a>499a, akkor 502b= 500a-499a és 501b = 0 vagy üres R277 E0 N [ ] Ha 496a>495a, akkor 498b= 496a-495a és 497b = 0 vagy üres R278 E0 N [ ] Ha 496a<495a, akkor 497b= 495a-496a és 498b = 0 vagy üres R279 E0 N [ ] Ha 503b>0, akkor 504a<=503b R280 E0 N [ ] Ha 509b>0, akkor 510a<=509b R281 E0 N [ ] Ha 506b>0, akkor 507a<=506b R282 E0 N [ ] 479a+480a+481a=482a R283 E0 N [ ] 479b+480b+481b=482b R284 E0 N [ ] 479b=479a*0,04 kerekítve+-10 R285 E0 N [ ] 480b=480a*0,04 kerekítve+-10 R286 E0 N [ ] 481b=481a*0,04 kerekítve+-10 R287 E0 N [ ] ha 440a>0, akkor 440a>=388b R291 E0 N [ ] Ha 435c>0, akkor 435d= 435c x 0.25 kerekítve +-10 R292 E0 N [ ] Ha 435b>0, akkor 435b>=435c és 435d>=435e R293 E0 N [ ] ha 486a>0, akkor 486a<=471d R294 E0 N [ ] Ha 434b>0, akkor 434d=434b*0, és 434d>=434e R296 E0 N [ ] Ha 436 a kitöltött, akkor 436a>=5 (%) és 436b>=436c R297 E0 N [ ] Ha 436 c>0, akkor 436d= 436c-nek a 436a %-ával +-10 R298 E0 N [ ] sorokban az a, b, c mezők csak együttesen lehetnek kitöltöttek R299 E0 N [ ]541b, 541c csak együtt lehet kitöltött R300 E0 N [ ] Alkalmazás minősége kódok lehetséges értékei a kitöltési útmutatóban felsoroltak szerint, R301 E0 N [ ]biztosítási jogviszony időtartama valós dátum: év,hónap, nap R302 F [ ]ha 548. sor kitöltött: Kizárólag a kitöltési útmutató e sorra vonatkozó iránymutatása szerinti közlendőt szabad beírni R303 E0 N [ ] 520a, 521a, 522a= létező, nem azonos FEOR szám R304 E0 N [ ]523a és 524a közül egy lapon belül csak egyik lehet kitöltött R305 E0 N [ ]a lapon a b) c) oszlopban valós dátum lehet év, hó, nap, R306 E0 N [ ]520b>=biztosítási jogviszony időtartam kezdő dátum, soronként igaz az Sorokra is! R307 E0 N [ ]520c<=biztosítási jogviszony időtartam záró dátum, soronként igaz az sorokra is!

7 R309 F [ ] 36<524a<44 R310 N [ ] 539a, 540a = kitöltési útmutató 2. sz. mellléklete R311 F [ ]Ha a 543b értéke>192: Ellenőrizze a beírt óraszám helyességét! R312 E0 N [ ] sorokban a bevallási időszakok közt nem lehet átfedés R313 E0 N [ ] sorok folyamatosan töltendők ki R314 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon R315 E0 N [ ]Ha biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon, akkor 550c 554c, 555c, 556c,562c, 564c, 569c, 571c,573c, 586c, 587c mezők közül legalább egy kötelezően kitöltött R316 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 551c=550cx0,24 kerekítve+-10, kivéve, ha van azonos alakmin. számú [ ] lap, ahol a 676c>0 R317 E0 N [ ]Ha 550c = azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c-vel, akkor akkor 551c=550cx0,12 kerekítve+-5, R318 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 552c=550cx0,045 kerekítve+-10, kivéve ha van azonos alakmin. számú [ ] lap, ahol a 676c>0 R319 E0 N [ ]Ha 550c= azonos alkmin. számú [ ] lapon lévő 676c-vel, akkor 552c=550cx0,0225 kerekítve+-5 R320 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 553c=550cx0,005 kerekítve+-10, kivéve, ha azonos alkmin. sorszámú [ ] 676c>0 R321 E0 N [ ]Ha 550c= azonos alkmin. számú [ ] lapon lévő 676c-vel, akkor 553c=550cx0,0025 kerekítve+-5 R322 F Ha [ ] alkalmazás minősége =20, 71, 72, 73, 70 közöl valamelyik és 550c>0, akkor (555c+556c) vagy 564c >0, kivéve, ha alkmin. 1. poziciója =2 vagy 3, vagy ha 558a-562a=2 vagy 3 R323 E0 N [ ] ha a lapon az alkmin. 1. poziciója 1, 2,3,5, akkor az 541. sor nem lehet kitöltve R325 E0 N [ ] Ha alkmin.2-3. poziciója 30, 34, 35, 37, 39, akkor 544b nem lehet kitöltve R326 E0 N [ ] 572a, 574a, 576a lehetséges értéke:1, vagy üres R327 E0 N [ ]Ha 555c vagy 556c és 558c kitöltött ( kisebb, nagyobb =0) és 558a nem =6,akkor 558c=(555c+556c)x0,095 kerekítve+-10, R328 E0 N [ ]Ha 559c>0, akkor 559c=(555c+556c)x0,015 kerekítve+-10, R329 E0 N [ ]ha 560c-562c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R330 E0 N [ ]Ha 560c>0 akkor 560c=(555c+556c)x0,08 kerekítve+-10,kivéve, ha 560a=6 R331 E0 N [ ](561c+562c)>0 akkor (560c+561c+562c)<=(555c+556c)x0,1 kerekítve+10, R332 E0 N [ ]ha 564c>0, akkor 564c=563cx0,15 kerekítve +-10 R333 F [ ]ha 569c>0, akkor 569c=550c R334 E0 N [ ]ha 569c>0 és 570a= üres (vagy nulla), akkor van azonos jogviszony sorszámú [ ]lap. ahol 539. vagy 540. sor kitöltött R335 E0 N [ ]ha 570c>0 és 570a= üres, akkor 570c=569cx0,065 kerekítve +-10 R336 E0 N [ ] Ha 572c vagy 571c kitöltött, akkor 572c=571cx0,03 kerekítve +-10, kivéve, ha azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c>0 R337 E0 N [ ] Ha 573c vagy 574c kitöltött 574c=573cx0,015kerekítve +-10 R338 E0 N [ ] Ha 575c kitöltött, akkor 576c=575cx0,04 kerekítve +-10 R339 E0 N [ ] 575c és 576c csak akkor lehet kitöltött, ha a lapon adózó GFO kódja=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139) és alk. min 2-3 poziciója=30,39 R341 E0 N [ ] ha alkmin. 1. poziciója 1, 2, 3, 5, akkor sor nem lehet kitöltött

8 R343 E0 N [ ] lapon , sorok bármelyike kitöltött és az alkmin poziciója 20, 71, 72, 73, 70, 80, 90, 88, 89, 44, 15, 47,24,91 közül valamelyik, akkor kell lenni azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak (1-12) pozíció R344 E0 [ ] 554c mezőt csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti: ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139), R345 E0 N [ ] biztosítási jogviszony időtartam záró dátuma= azonos alkmin. Kódú es lap 541c mező dátumával, akkor a lapon az 542b nem lehet kitöltött R346 E0 N [ ] 557. sor csak akkor lehet kitöltve, ha alkmin. 1. poziciója a lapon =2 vagy 3 R347 E0 N [ ] ha 557c> 0,akkor 558c=557cx0,095 kerekítve+-10, R348 E0 N [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám =2009, és 558a, 559a, 560a =6, akkor 558c<=0, 559c és 560c>=0 R349 E0 N [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám <=2006. akkor 558a és 559a nem lehet 6-os kóddal kitöltve, R350 E0 N [ ] lapon sor bármely mezője kitöltött, akkor kell lenni poziciójú azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak R352 E0 N [ ] 554c mező csak akkor lehet kitöltött, ha a lapon az alkalmazás minősége kód 1. poziciója nem=0, és 2-3. poziciója =53 R354 E0 N [ ]Ha 591c kitöltött akkor 591c=590cx0, R355 E0 N [ ]591a-595a, lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, 0 vagy üres R356 E0 N [ ]Ha a biztosítási idő kezdő évszám=2007, 2008, akkor 591a-595a nem lehet 6- os kóddal kitöltött R357 E0 N [ ]Ha 592c kitöltött, akkor 592c=590cx0, R358 E0 N [ ]Ha 595c,594c közül bármelyik kitöltött, akkor (594c+595c)<=590cx0,02+10, R359 E0 N [ ]Ha 596c kitöltött, akkor 596c=590cx0, R360 E0 N [ ]Ha 597c kitöltött, akkor 597c=590cx0, R361 E0 N [ ]Ha 598c kitöltött, akkor 598c=590cx0, R362 E0 N [ ]Ha 602c kitöltött, akkor 602c=601c*0, R363 E0 N [ ]Ha 603c kitöltött akkor 603c=601cx0, R364 E0 N [ ]602a-606a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, vagy üres R365 E0 N [ ]Ha 604c kitöltött akkor 604c=601cx0, R366 E0 N [ ]Ha 605c vagy 606c közül bármelyik kitöltött, akkor 605c+606c<=601cx0,02+10 R367 E0 N [ ]lapon, ha alkmin. sor 2-3. poziciója=11, akkor csak az 586c és 587c lehet kitöltött R368 E0 N [ ]Ha biztosítási idő kezdő évszám=, 2007,2008, akkor az 558a-562a 6-os kóddal nem lehet kitöltött R369 E0 N [ ] ha 607c>=0, akkor sorok üresek R370 E0 N [ ]570a= üres (nulla) vagy 1 R371 E0 N [ ]570a= 1, akkor 570c= 0 vagy üres és az azonos alkmin. sorszámú [ ]lapon az sorok üresek R372 E0 N [ ] ha 604c kitöltött, akkor 604b és a főlapon MNYP kód is kitöltött igaz a sorokra is R373 E0 N ] 559. sor c) mező értéke csak akkor lehet <0, ha az a) mező értéke=1, igaz az , 566, 568, 572, 574, 576 sorokra is R374 E0 N [ ]566a lehetséges értéke: 1, 2, vagy üres R375 E0 N [ ]ha 566c kitöltött, akkor 566c=565cx0,04 kerekítve+-10 R376 E0 N [ ]ha 568c kitöltött, akkor 568c=567cx0,02 kerekítve+-10 R377 E0 N [ ]554c értéke 150-nel osztható szám

9 R378 E0 N [ ]568a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 5, vagy üres R379 F [ ]586c értéke osztható kel legyen 65-tel, kivéve, ha 677>0 R381 E0 N [ ] ha 560c kitöltött, akkor 560 b és 0908M lapon az MNYP kód is kitöltött, 561, 562. sorokra is igaz R382 E0 N [[ ]558a, 559a, 560a lehetséges értékei: 1,2,3,4,6, vagy üres R383 E0 N [[ ]558c és 559c nem lehet együttesen kitöltve, kivéve ha 558a és 559a is =6 R384 E0 N [ ]561a, 562a,594a, 595a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, 0 vagy üres R385 E0 N [ ]ha alkmin. sorszám 1. poziciója 2 vagy 3, akkor 555c és 556c nem lehet kitöltött R386 E0 N [ ]ha 593c kitöltött, akkor 593c=590cx0,08+-10, R387 E0 N [ ] ha 593c kitöltött, akkor 593 b és 0908M főlapon pénztárkód is kitöltött, 594, 595. sorokra is igaz R389 E0 N [ ] 591c csak akkor <0, ha 591a=1 vagy 6 R390 E0 N ] 592c csak akkor <0, ha 592a=1, igaz az sorokra is R391 E0 N [ ]ha 593c-595c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12. pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R392 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,12<551c<550cx0,24 kerekítve+-5 R393 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,0225<552c<550cx0,045 kerekítve+-5 R394 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,0025<553c<550cx0,005 kerekítve+-5 R395 E0 N [ ] Ha 571c értéke megegyezik az azonos alkmin. számú [ ] lapon a 676c-vel, akkor 572c=571cx0,015 kerekítve +-10 R396 E0 N [ ]Ha 571c nagyobb mint az azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 571cx0,015<572c<571cx0,03 kerekítve+-5 R397 E0 N [ ] ha 601c kitöltött, akkor 607c üres R398 N [ ]544b>365 R399 E0 N [ ] ha 541. sor kitöltött, akkor 0908M főlapon MNYP kód is kitöltött (fordítva is igaz) R400 E0 N [ ]Ha a lapon soradat kitölött, akkor van azonos alkmin. számú es lap, ahol a 520a- 522a közül valamelyik (FEOR) =2615, 2616, , 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2631, 2632, 2633, 3714, 3715, 3721, 3722, 3723, 3725, 5341,5342,5349 R401 E0 N [ ]ha 619c>0, akkor 619c=620c+621c+622c+623c R404 E0 N [ ] ha 623c kitöltött, akkor 623 b és 0908M lapon MNYP kód is kitöltött R405 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 611c=611bx0,2+-10=612c+613c R406 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 612c=611ax0, R408 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 613c=611ax0, R410 E0 N [ ]ha a 614c>0 és a 615c és 619c=0 vagy üres, akkor 614c=614ax0, R412 E0 N [ ]ha a 614c>0 és alkmin 1. poziciója nem =0 vagy 6 vagy 4, akkor 610c, 615c- 623c=üres R413 E0 N [ ]Ha a 615c>0 és 614c és 619c=0 vagy üres, akkor 615c=615a x 0, R414 E0 N [ ]ha a 615c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 616c=615ax0, R416 E0 N [ ]ha a 617c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 617c=615ax0, R418 E0 N [ ]ha a 618c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 618c=615ax0, R419 E0 N [ ]ha a 615c>0,akkor 615c=616c+617c+618c R420 E0 N [ ]ha 623c>0 akkor az azonos allkmin. Számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött

10 R421 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 619c=619ax0, R422 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 620c=619ax0, R424 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 621c=619ax0, R425 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 622c=619a x0, R426 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 623c=619ax0, vagy üres R428 E0 N [ ]ha a 610c>0 akkor 610c=610ax0, és sorok üresek R430 F [ ] 614c és (615c vagy 619c) együttesen kitöltöttek R434 E0 N [ ] ha 632>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R435 E0 N [ ] ha 633>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R436 F ha [ ] lap 631 vagy 646. kitöltött, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 555c kitöltött és a biztositási időszak >= mint [ ]lap biztosítási időszaka R437 E0 N [ ] ha 634c>0 akkor 634c= 631cx0, R438 E0 N [ ] ha 635c>0 akkor 635c= 631cx0,29+-10=636c+637c+638c R439 E0 N [ ] ha 635c>0 akkor 636c= 631cx0,24+-6 R440 E0 N [ ] 630a és630c csak együtt lehet kitöltött, valós dátum(eeee.hh.nn), ahol a 630a<=630c R441 E0 N [ ] ha 635>0 akkor 637c= 631cx0, R442 E0 N [ ] ha 630 a és 630c kitöltött, akkor 630a<=bizt. Idő kezdő napja, és 630c<=bizt. Idő záró napja R443 E0 N [ ] ha 635>0 akkor 638c= 631cx0, R444 E0 N [ ] ha 639c>0 és 640c =0 vagy üres, akkor 639c=631cx0, R445 E0 N [ ] ha 640c>0 és 639c = üres, akkor 640c=631cx0, R446 E0 N [ ] 660a>= R447 E0 N [ ] ha 630., 645.,660. és 675. sor is kitöltött egy magánszemélyre (dinamikus lapokat is figyelembe véve), akkor a dátumok között nem lehet átfedés R448 E0 N [ ] ha 639c>0 és 640c>0, akkor 639c<631cx0,15+10 és 640c<631cx0, R449 E0 N [ ] ha 645 a és 645c kitöltött, akkor 645a<=bizt. Idő kezdő napja, és 645c<=bizt. Idő záró napja R450 E0 N [ ] 645a és 645c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(eeee.hh.nn), ahol a 645a<=645c R451 E0 N [ ] ha 647>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R452 E0 N [ ] ha 648>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R453 E0 N [ ] ha 650c>0 akkor 650c= 646cx0,29+-10=650c+651c+652c R454 E0 N [ ] ha 649c>0 akkor 649c= 646cx0, R455 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 651c=646cx0, R456 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 652c=646cx0, R457 E0 N [ ] ha 654c>o és 655c= 0 vagy üres, akkor 654c= 646c*0, R458 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 653c=646cx0, R459 E0 N [ ] ha 655c>o és 654c= 0 vagy üres, akkor 655c= 646c*0,25+-10

11 R460 E0 N [ ] ha 654c>o és 655c> 0, akkor 654c< 646c*0, és 655c< 646c*0, R461 E0 N [ ] ha 660a és 660c kitöltött, akkor 660a<=bizt. Idő kezdő napja, és 660c<=bizt. Idő záró napja és kezdőnap<=zárónap R462 E0 N [ ] 660a és 660c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(eeee.hh.nn), ahol a 660a<=660c R463 E0 N [ ] ha 662>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R464 E0 N [ ] ha 663>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R465 E0 N [ ] ha 662c>0, akkor 662c 65-tel osztható érték R466 E0 N [ ] ha 661c>0 akkor 665c= 661cx0,29+-10=666c+667c+668c R467 E0 N [ ] ha 664c>0 akkor 664c= 661cx0, R468 E0 N [ ] ha 666c>0, akkor 666c=661cx0, R469 E0 N [ ] ha 667c>0, akkor 667c=661cx0, R470 E0 N [ ] ha 668c>0, akkor 668c=661cx0, R471 E0 N [ ] ha 669c kitöltött, akkor =0 R472 E0 N [ ] ha 669c üres és 670c> 0, akkor 670c= 661c*0, R473 E0 N [ ] ha 675a és 675c kitöltött, akkor 675a>=bizt. Idő kezdő napja, és 675c<=bizt. Idő záró napja R474 E0 N [ ] 675a és 675c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(2009.hh.nn), ahol a 675a<=675c R475 E0 N [ ] ha 677>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R476 E0 N [ ] ha 678>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R477 F [ ] ha 677c>0, akkor 677c 32,5-tel osztható érték+-10 R478 E0 N [ ] ha 676c>0 akkor 680c= 676cx0, =681c+682c+683c R479 E0 N [ ] ha 676c>0 akkor 679c= 676cx0, R480 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 681c=676cx0, R481 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 682c=676cx0, R482 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 683c=676cx0, R483 E0 N [ ] ha a 675. sorban az időszak<=1 hónap, akkor 676c<= (Ft) R484 E0 N [ ] Ha 676c>0, akkor kell lenni egy azonos alkmin. sorszámú [ ]-es lapnak ahol 550c>=676c R485 E0 N [ ] ha 632c>0, akkor 632c 65-tel osztható érték R486 E0 N [ ] Ha biztosítási idő kezdő évszám<=2006., akkor 591a és 592a nem lehet 6-os kóddal kitölött R489 E0 N [ ] 675. sor időtartam megegyező vagy benne foglalt az azonos alkmin. sorszámú [ ] fejrész biztosítási időtartamában R508 E0 N [ ] 558a csak akkor lehet=1, ha a biztosítási idő évszám a lapon=2009, soronként igaz az , , 568., 572., 574., 576., [ ] sorokra is! R509 E0 N [ ] lapokon azonos biztosítási idő esetén az alkmin. 1. pozíciója csak egyező lehet R512 E0 N [ ]561c és 562c csak akkor lehet kitöltött, ha 560c is kitölött R513 E1 F [ ]594c és 595c csak akkor lehet kitöltött, ha 593c is kitöltött

12 R514 E0 N [ ] ha a lapon az alkmin. sorszám 1. poziciója = 1,2, 3 vagy 5, akkor sorok nem lehetnek kitöltve (nyugdíjas nem fizethet tagdíjat) tagdíjat) R516 E0 N [ ] 669a üres vagy x lehet R517 E0 N [ ] Ha 669a=x akkor 660a>= R519 E0 N [ ]ha 669a=x, akkor 669c=0 (nem üres) és 670c= üres R520 E1 F [ ] ha 660. sorban az időtartam <= 1 hónap, akkor 661c<= Ft R521 E1 F Ha [ ]441a kitöltött, és a [ ] lapokon az alkmin. sorszám 2-3 poziciója 20,71, 72, 15, akkor a biztosításban töltött idő záró dátum <=441a R522 E0 N [ ] ha 661c >0, akkor 669c vagy 670c kitöltött R540 E0 N [ ] lapon biztosítási idő kezdete, vége valós dátum, a kezdés <= zárás és évszám csak 2006, 2007 és 2009 lehet R541 E0 N [ ] ha 696c>0, akkor 696c=690c*0, R542 E0 N [ ] ha 697c>0, akkor 697c osztható 65-tel R544 E0 N [ ] ha 697c>0, akkor az azonos alkmin. számú es lapon az 524. sor is kitöltött R545 E0 N [ ] ha 698c>0, akkor az azonos alkmin. számú es lapon az 523. sor is kitöltött R546 E0 N [ ] ha 690c>0, akkor 691c=690c*0,29+-10=692c+693c+694c R547 E0 N [ ] ha 691c>0, akkor 692c=690c*0,24+-6 R548 E0 N [ ]ha 691c>0, akkor 693c=690c*0, R549 E0 N [ ] ha 691c>0, akkor 694c=690c*0, R550 E0 N [ ] lapon az alkalmazás minősége kód 2-3. poziciója csak =96 lehet és a 4-13 pozíció 0 R551 E0 N [ ] lapon lévő alkmin sorszámmal nem lehet kitöltött es lap R552 E0 N [ ] 720a-750a.mezőkben a nap közötti érték (0908M bev. Időszakon belüli napokkal tölthető ki) R553 E0 N [ ] sorok csak folyamatosan tölthetők ki R554 F [ ] sorok közül 15 sornál több van kitöltve: ellenőrizze a beírt adatok helyességét -15-nél több napon csak mezőgazdasági idénymunka esetén lehet AM könyvvel foglalkoztatni! Csak adózónál ellenőrizendő! R555 E0 N [ ] 720a és 720b csak együttesen lehet kitöltött R556 E0 N [ ] ha 720c=x, akkor 0908M főlapon magánnyugdíjpénztár kód kitöltött, igaz a sorokra is. R557 E0 N Ha 0908M főlapon pénztárkód kitöltőtt és csak a [ ] lapon van adat, akkor sorok közül kitöltötteknél c) mező kitöltése kötelező, =X R558 E0 N [ ]720b mező értéke 400, 700, 900 vagy 1100 lehet R559 E0 N [ ] lapokból csak akkor tölthet ki egynél több oldalt, ha a nyugdíjas státusz hó közben változott R560 E0 N [ ] 433b, d és e csak együtt lehet kitöltött R561 E0 N [ ] ha 591c kitöltött, akkor 592c és 593c nem lehet kitöltött kivéve, ha 591a, 592a és 593a=6 R562 E0 N [ ] 592c kitöltött, akkor 591c üres kivéve, ha 591a, 592a =6 R563 E0 N [ ] ha 417b>0, akkor 418b>=0

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg program M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

Hibakód Érintett pro Típus Hibaszöveg M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma.

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1M-es Partner módosító lapja a már regisztrált NÉBIH partner adatainak módosítására szolgál (kiváltva a T1 Partner

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Beiratkozás menete a Neptunban

Beiratkozás menete a Neptunban Beiratkozás menete a Neptunban Neptunba való bejelentkezés után az Ügyintézés / Beiratkozás/Bejelentkezés megjelenik a 2018/19/1-es félév, a sor végén egy + jel. A + jelre kattintva feljön egy lista, melyből

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-120/2018. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. május 15. 15:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

TGV HUMAN PARTNERS KFT. Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 20)

TGV HUMAN PARTNERS KFT. Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 20) Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 20) 320-6500 Veerrzzi ióóss vváál lttoozzáássookk 13.23 2019.04.05 adatbázis 13.044 1908-A-s lap adónem összesen sor kerekítési korrekciós mező feladása miatt

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35, levelezési cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Adatszerkezeti leírás a foglalkoztatóknak a pénztártagok pénztárválasztására vonatkozó, a területi pénztárak felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Használati útmutató Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Című nyomtatvány elektronikus ügyintézése az önkormányzati hivatali portálon DMS One Zrt. Tartalomjegyzék Bevezető 3 Tájékoztató a portálról...

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G004-es betétlapok darabszáma: Kötelező kitölteni! Ügyfél neve: Módosítás

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: Tisztelt Adózó! A 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltése előtt, feltétlenül jelölnie kell a jövedelmének megállapítására vonatkozó elszámolási módot, ahhoz hogy a bevallás kitöltő program a megfelelő

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13, levelezési cím: 2462 Martonvásár Budai út 13 Telefon: 0622460004, fax: 0622460229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu ASP ADO BEJ Beküldő

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIGRÁCIÓ SORÁN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIGRÁCIÓ SORÁN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIGRÁCIÓ SORÁN Kritikus hibák javítása, általános tapasztalatok 2018.07.23. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános tudnivalók... 3 2. Adóhatóság adatainak javítása...

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- É VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25276691 VPID Adózó neve KRAJK-RAMI ZLGÁLTATÓ KRLÁTLT FELELŐÉGŰ TÁRAÁG NAV iktatószám 113954693 KR érkeztetési szám 518124715215713935551789 Beküldő

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez!

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G003-as betétlapok darabszáma: 1. Regisztráció típus Támogatást igénylő Támogatást

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP ADO 087-2016 Beküldő viselt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Járulékbevallás 2006.

Járulékbevallás 2006. Járulékbevallás 2006. Bevallások a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekkel kapcsolatos adókról és járulékokról KAIG 10.000 legnagyobb Havi Negyedéves Eltérő üzleti évet választó + Az előző körbe nem

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A, levelezési cím: 9941 Õriszentpéter, Városszer 106 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-050, e-mail: koh@oriszentpeter.hu ASP

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39, levelezési cím: 9941 Őriszentpéter Városszer 106. Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:.

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:. I. Adóalany BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. adóévben a Várgesztes önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL ADO 35-216 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 6-27-595-1 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 6-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 15FATCA jelű, adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 15FATCA jelű, adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 15FATCA jelű, adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Tel.: 88/549-364, 549-363, 549-360, 549-310 AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I PARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2016. adóévről Eplény község önkormányzatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2016. adóévről Kisszőlős község önkormányzatának illetékességi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben