M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően"

Átírás

1 M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve, születési ideje. M007 E0 N [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban az adóazonosító jel csak 8-cal kezdődhet M008 E0 [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt adóazonosító jel nem létező M009 E0 [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt születési dátumnak egyezni kell a magánszemély adóazonosító jeléhez tartozó törzsnyilvántartásban levővel (kivéve, ha a 0908M lapon T jel van). M010 N 0908M születési idő évszám nagyobb, egyenlő1901 és kisebb, egyenlő 2009 M011 E0 N 0908A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 0908M lap magánszemélyes azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő, vagy egyéni vállalkozó bevallásában jogelőd adószám kitöltött M012 E0 N [0908M] lap magánszemélyes azonosító adatai megegyeznek [ ] azonosító adataival M013 S [0908M] lap bevallási időszakának meg kell egyyeznie megegyezik a [0908A] lap bevallási időszakával, (valós dátum bev. időszak kezdő napja <=bev. időszak záró napjánál) M015 E0 N Ha [0908M] lapon törlésre vonatkozó kódkocka=t, akkor helyesbítésre vonatkozó kódkocka =X M017 E0 N [ ] 454, 456. sorok csak akkor lehetnek kitöltöttek, ha [0908M] lapon őstermelői igazolvány száma, vagy családi gazd. nyilvántartási szám, vagy regisztrációs szám nem kitöltött M018 E0 0908M magánszemély adóazonosítójel-adószám-pár ellenőrzés M022 E0 N 0908M állampolgárság kód csak a kódjegyzékben megadott szerinti lehet - kitöltési útmutató 1. sz. melléklete szerint M024 E0 N [0908M] neme kódkocka kötelezően kitöltendő, lehetséges értéke: 1 vagy 2 M026 E0 N 25-ös alkalmazás minősége kód csak a [ ,-11] lapokon és csak a Munkaügyi Központok bevallásában szerepelhet. M027 E0 N [ ] lapokon 30, 34, 35, 37, 39 alkalmazás minősége kódot csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139 M030 E0 N [ ] lapokon alkalmazás minősége 1-12 poziciója és bizt. Idő tól-ig.kötelezően kitöltendő (valamennyi lapon, dinamikusakon is) ha bármely mezőben a lapon van adat M042 E0 N [ ]lapokon egy lapfajtán belül az alkalmazás minősége kód pozíciója csak akkor lehet azonos, ha a biztosításban töltött idő különböző, M043 E0 N [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód 1. poziciója=1,2,3,4,5,6, 0 M044 E0 N [ ]Ha a lapon van kitöltött soradat, akkor a fejlécében az alkalmazás minősége kód 4-9. poziciója=valós dátum, ahol az év >00-09 vagy érték lehet, hó, nap,és a dátum <=bizt jogviszony kezdő dátumánál M045 E0 N [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód poziciója= ig terjedő tetszőleges szám M046 E0 N [ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony kezdő dátuma, érvényes dátumforma, az időszak kezdő dátuma <= időszak záró dátuma, és kezdő és záró évszám azonos M047 E1 F [ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony időtartama kezdő évszám>= 2000, záró évszám<=2015 Csak adózónál ellenőrizendő! M049 E0 N 0908M főlapon pénztár azonosító kód és korábban benyújtott bevallásban szereplő pénztár azonosító kód nem lehet azonos M050 E0 N 0908M magánszemély adószámának kitöltése kötelező, ha 457b kitöltött és 458a=1

2 M051 E0 N 0908M magánszemély őstermelői igazolvány szám vagy családi gazd. nyilvántartási szám vagy regisztrációs szám közül legalább egy kötelezően kitöltendő, ha 453a és /vagy 455a kitöltött és 458a=2 M053 E0 N Ha a 0908M főlapon a pénztárazonosító kód kitöltött, akkor a [ ]559bc,560b, 561b, [ ]593b, 594b, 595b, 604b, 605b, 606b [ ]623b mezők csak a pénztárkódnak megfelelő adónemkóddal lehetnek kitölöttek: kód-adónemkód a kitöltési útmutató 4. számú függelékében M054 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és 560c-562c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött M056 E0 N Egy magánszemélyre kitöltött 0908M egységben csak azonos magánnyug-díjpénztár adónemkód szerepelhet (560b-562b, 593b-595b, 604b- 606b, 623b) M057 E0 N 0908M lapon magánnyugdíjpénztár kódja 0008,0016,0019,,0001,0031,0013, 0021,0022, 0006,0014,,0015,0062, 0025, 0002,0033,0061, 0037, 0060, 0048, 0028,0063 lehet M058 E0 N 0908M lapon a korábbi bevallásban szereplő magánnyugdíjpénztár kódja csak akkor lehet kitöltött, ha a "Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül" kódkocka kitöltött M059 E0 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni M060 E0 N 0908M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni valamely mezője legalább 0-val kitöltött) M061 F 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni M062 E0 N A lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =2,4,5,6, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0908M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 62. évet M063 E0 N lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =3, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0908M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 57. évet M065 F Ha a 0908M lapon a törlésre vonatkozó kódkocka kitöltött (=T), és az eredeti bevallásban magánnyugdyíjpénztári kódot közölt az M lapon, akkor a pénztári kódot a törlő lapon is közölni kell. M066 E0 N A 11-es foglalkoztatás minősége kód csak a [ ]-es lapon szerepelhet (alk.min. sorszám 2-3. pozició) M067 F [ ]lapokon a biztosításban töltött idő záró dátuma>az M-lap bevallási idő záró dátumánál M068 E0 N Ha a [ ] lapokon az alkmin. sor 1. poziciója 1, 2,3, 5, (0, 4, 6 kód egyetlen lapon sem szerepel) akkor 0908M főlapon pénztárazonosító kód nem lehet kitöltött M069 F Ha a 0908M 381d,419a,420a,550c,565c,563c, 568c,570c,557c,572c, 574c, 590c, 601c, 610c,631c, 646c,661c, 676c,710c mezőkbe írt szám>8 karakter: ellenőrizze a beírt összeg

3 nagyságrendjét Csak adózónál ellenőrizendő! M080 E0 N 59-es foglalkoztatás minősége kód ( alkmin. 2-3) pozició) csak [ ,10]-es lapokon szerepelhet M081 S Az adózó adószáma kötelezően kitöltendő a 0908M lapon, kivéve ha a bevallást a Tbj. 56/A (1) bekezdés szerinti képviselőként nyújtja be" M082 N Ha a 0908M főlapon msz-hez köthető mnyp. kód kitöltött, akkor azon a 12-es lapon a610a, 610c, 615a, 615c-618c mezők nem lehetnek kitöltve, amelyen a bizt. idő tól-ig azonos v. benne foglalt az ua. alkmin. számú 09-es lap 541. sor tól-ig iszakban, (régi M072) M083 E0 N Ha a 0908M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betűvel =T, akkor a [ ] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla) Fordítva is igaz a feltétel! (régi M001) M084 S 0908A és M egységen az adózó adószámának azonosnak kell lenni M085 S Ha az adózó adóazonosítója kitöltött, akkor 0908A és M egységen az az adózó adóazonosító számának azonosnak kell lenni M086 E0 N A Tbj. 56./A alapján benyújtott bevallásban (0908A-n vonatkozó kódkocka =x) a 0908M lapon az adózó és a magánszemély adóazonosító jelének meg kell egyezni. M087 N Ha a 0908M főlapon a két adóazonosító azonos, akkor az adószám nem lehet kitöltött M250 E ,02] , és sorokban csak akkor lehet adat, ha a hozzá tartozó teljes időtartamában ( időszakban) időtartamban START-kártyásként nyilvántartott mszemély a törzsben, kivéve ha 669a=x M251 E ] ha 669a=x akkor a magánszemélynek van a 660a-660c időtartamra START-EXTRA kártyája, vagy a kártya érvényességének vége <=660c-365 nap M305 E0 N 0908M lapon TAJ szám kitöltése kötelező ha [ ] lapok közül bármelyik fejrovatában a bizt. töltött idő kitöltött,kivéve, ha a [ ] és ] lapok üresek és a es lapon csak a sorban van adat M306 E0 N Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ , 02] lapon soradat M311 E0 N Ha 0908M lapon foglalkoztató és magánszemély adóazonosító jele azonos, akkor a [ ] lapon nem lehet adat M312 E0 N [ ] lapon a mezők éréke >=0, kivéve 555c-562c, 565c-567c, 570c- 575c, 590c-595c, 601c-606c mezők, ahol negatív érték is megengedett M400 E0 N 0908M dátum mezőben csak érvényes dátum lehet M401 E0 N 0908M érvénytelen adószám M402 E0 N 0908M érvénytelen adóazonosító M403 E0 N Dinamikus lapokon oldalszám folyamatos számozással kitöltendő M404 E0 N TAJ szám ellenőrzés M405 E0 N 0908M főlapon lapok számának összesítése M406 S 0908M lapon az adózó titulusának, vezeték és keresztnevének meg kell egyezni az A lapon lévővel M407 S 0908M főlapon magánszemély neve vagy adózó neve kötelezően kitöltendő M409 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 593c-595c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött M410 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 604c-606c valamelyike kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött

4 M411 E0 N Ha 0908M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp. kód kitöltött és 623c is kitöltött, akkor kell lenni legalább egy azonos alk. min. számú [ ] lapnak, ahol 541. sor kitöltött R200 E0 N [ ] 381d>=[ ] 450a+451a R201 E0 N [ ] ha 382 b > 0 akkor 382a = 2 vagy 3 vagy 5 R202 E0 N [ ] 386d= 386b-386c és ha 386c > 386b, akkor3 86d=0 R203 E0 N [ ] 382d= 382b-382c és ha 382c >=3 82b, akkor 382d=0 R204 E0 N [ ] 383d=383b-383c R205 E0 N [ ] 388a, b. c és d csak együtt lehet kitöltött, és 388a lehetséges értéke 1, 2, 3,4, 5 R206 E0 N [ ] 388d=388b-388c, kivéve ha 388b<=388c, akkor 388d=0. R207 E0 N [ ] 408d= (389b b) R208 E0 N [ ] 410d= (410b-410c) és ha 410c>=410b, akkor 410d=0 R209 E0 N [ ] 413b>= 413a R210 E0 N [ ] 413d= (413b-413c) és ha 413c>=413b, akkor 413d=0 R211 E0 N [ ] 414a<= 414b R212 E0 N [ ] 414d= (414b-414c) és ha 414c>=414b, akkor 414d=0 R213 E0 N [ ] 415d= [ ] (381d d+408d d) R214 E0 N [ ] 416d= [ ] (381d d) +[ ] (413a+414a) R215 E0 N [ ] 418b<=417b R216 E0 N [ ] 382. sor a, b,c és d csak együttesen lehet kitöltött R217 E0 N [ ] 419b=419ax0,04 kerekítve +-10 R218 E0 N [ ] 420b=420ax0,04 kerekítve +-10 R219 E0 N [ ] 421b=421a x 0,04 kerekítve +-10 R220 E0 N [ ] 422b=419b+420b+421b R221 E0 N [ ] 422a=419a+420a+421a R222 E0 N [ ]432e<=432d, vagy nulla R223 E0 N [ ] 430. b, d és e mezők csak együtt lehetnek kitöltöttek, és 430e<=430d R224 E0 N [ ] ha 429b>0, akkor 429b>= 429c, és és 429e=429d vagy 0 R225 E0 N [ ] ha 428b=>0, akkor 428e=428d vagy 0 R226 E0 N [ ] ha 431b>0, akkor 431d=431bx0,10 kerekítve+-10 R227 E0 N [ ] ha 432b>0, akkor 432d=432bx0,25 kerekítve+-10 R228 E0 N [ ] 433d=433e R229 E0 N [ ]383c<=383b R230 E0 N [ ] 431e<=431d, vagy nulla R231 E0 N [ ] 439b=(424b b) R232 E0 N [ ] 439c=(429c+435c c)

5 R233 E0 N [ ] 439d=(424d+428d d) R234 E0 N [ ] 439e=(424e+428e e) R235 E0 N [ ] 441a= bevallási időszakon belüli vagy előremutató dátum: év, hó nap (valós dátum) ahol évszám<2016 R236 E0 N Ha [ ] Ha [ ] 387d > 0, akkor [ ]442a >0, Fordítva is igaz a feltétel! R237 E0 N [ ] Ha 448a = 0 vagy üres, akkor 449a=447a*0.10 kerekítve +-10 R238 E0 N [ ] 393b <= R239 E1 F [ ] Ellenőrizze a beírt hónapok számát, ha 442a mezőbe írt szám>60 Csak adózónál ellenőrizendő! R240 F [ ] 403b <= R241 E0 N [ ] Ha 437c > 0, akkor 437c<=437b és 437d = 437c x 0, R242 E0 N [ ] 437d >= 437e R243 E0 N [ ] Ha 438c > 0, akkor 4378c<=438b R244 E0 N [ ] 443a<=[ ] 387d R245 F [ ] 445a<= [ ]444a Csak adózónál ellenőrizendő! R246 E0 N [ ] ha 449 a=0 vagy üres, akkor 448a=447a x0,25 kerekítve +-10 R247 E0 N [ ] 450a<= [ ]381d-[ ]451a R248 E0 N [ ] 459a értéke:üres, lehet, megegyezően a 460.sorban lévő x-ek számával R249 E0 N [ ] 451a<= [ ]381d-[ ]450a R250 E0 N [ ] 454a= 453a x 0.04 kerekítve, ha 458a nem= 2 R251 E0 N [ a= 455a x 0.12 kerekítve, ha 458a nem= 2 R252 E0 N [ ] 458a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és egy szám csak egyszer szerepelhet R253 E0 N [ ] 460. sorban vel jelölt mezők =X vagy üres R254 E0 N [ ] 452a<= [ ]381d R255 E0 N [ ] ha 462c>0, akkor 462c=461cx0,11 kerekítve +-10 R256 E0 N [ ] ha 464c>0, akkor 464c=463cx0,14 kerekítve +-10, max: forint R257 E0 N [ ]ha 446a>0, akkor 446a<= [ ]381d Csak adózónál ellenőrizendő! R258 E0 N [ ] sorok csak január havi bevallásban lehetnek kitöltöttek R259 E0 N [ ]472d=472b-472c és ha 472c>472b, akkor 472d=0 R260 E0 N [ ]472a= 2, 3, 5(vagy üres) R261 E0 N [ ]472. sor a, b, c, d mezői csak egyöttesen lehetnek kitöltöttek R262 E0 N [ ]473d=473b-473c, ahol ahol 473c<=473b R263 E0 N [ ]ha 479a>0, akkor 479a<471d R264 E0 N [ ]ha 480a>0, akkor 480a<=471d R265 E0 N [ ]ha 481a>0, akkor 481a<=471d R266 E0 N [ ]487a=üres (00) vagy közötti érték, megegyezően a 488-ban lévő x-ek darabszámával R267 E0 N [ ]488. sor hónap mezők értéke=x vagy üres (nem nulla)

6 R268 E0 N [ ]ha 477a>0, akkor 477a>=478a R269 E0 N [ ]487a= 488. sorban lévő x-ek db száma Csak adózónál ellenőrizendő! R270 E0 N [ ]386a lehetséges értékei: 2,3,5 vagy 0,üres R272 E0 N [ ] Ha 448a és a 449a is >0, akkor 447a*,025> (448a+449a) R273 E0 N [ ] Ha 491a<492a, akkor 494b =492a-491a és 493b = 0 vagy üres R274 E0 N [ ] Ha 491a>492a, akkor 493b= 491a-492a és 494b = 0 vagy üres R275 E0 N [ ] Ha499a>500a, akkor 501b= 499a-500a és 502b = 0 vagy üres R276 E0 N [ ] Ha 500a>499a, akkor 502b= 500a-499a és 501b = 0 vagy üres R277 E0 N [ ] Ha 496a>495a, akkor 498b= 496a-495a és 497b = 0 vagy üres R278 E0 N [ ] Ha 496a<495a, akkor 497b= 495a-496a és 498b = 0 vagy üres R279 E0 N [ ] Ha 503b>0, akkor 504a<=503b R280 E0 N [ ] Ha 509b>0, akkor 510a<=509b R281 E0 N [ ] Ha 506b>0, akkor 507a<=506b R282 E0 N [ ] 479a+480a+481a=482a R283 E0 N [ ] 479b+480b+481b=482b R284 E0 N [ ] 479b=479a*0,04 kerekítve+-10 R285 E0 N [ ] 480b=480a*0,04 kerekítve+-10 R286 E0 N [ ] 481b=481a*0,04 kerekítve+-10 R287 E0 N [ ] ha 440a>0, akkor 440a>=388b R291 E0 N [ ] Ha 435c>0, akkor 435d= 435c x 0.25 kerekítve +-10 R292 E0 N [ ] Ha 435b>0, akkor 435b>=435c és 435d>=435e R293 E0 N [ ] ha 486a>0, akkor 486a<=471d R294 E0 N [ ] Ha 434b>0, akkor 434d=434b*0, és 434d>=434e R296 E0 N [ ] Ha 436 a kitöltött, akkor 436a>=5 (%) és 436b>=436c R297 E0 N [ ] Ha 436 c>0, akkor 436d= 436c-nek a 436a %-ával +-10 R298 E0 N [ ] sorokban az a, b, c mezők csak együttesen lehetnek kitöltöttek R299 E0 N [ ]541b, 541c csak együtt lehet kitöltött R300 E0 N [ ] Alkalmazás minősége kódok lehetséges értékei a kitöltési útmutatóban felsoroltak szerint, R301 E0 N [ ]biztosítási jogviszony időtartama valós dátum: év,hónap, nap R302 F [ ]ha 548. sor kitöltött: Kizárólag a kitöltési útmutató e sorra vonatkozó iránymutatása szerinti közlendőt szabad beírni R303 E0 N [ ] 520a, 521a, 522a= létező, nem azonos FEOR szám R304 E0 N [ ]523a és 524a közül egy lapon belül csak egyik lehet kitöltött R305 E0 N [ ]a lapon a b) c) oszlopban valós dátum lehet év, hó, nap, R306 E0 N [ ]520b>=biztosítási jogviszony időtartam kezdő dátum, soronként igaz az Sorokra is! R307 E0 N [ ]520c<=biztosítási jogviszony időtartam záró dátum, soronként igaz az sorokra is!

7 R309 F [ ] 36<524a<44 R310 N [ ] 539a, 540a = kitöltési útmutató 2. sz. mellléklete R311 F [ ]Ha a 543b értéke>192: Ellenőrizze a beírt óraszám helyességét! R312 E0 N [ ] sorokban a bevallási időszakok közt nem lehet átfedés R313 E0 N [ ] sorok folyamatosan töltendők ki R314 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon R315 E0 N [ ]Ha biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon, akkor 550c 554c, 555c, 556c,562c, 564c, 569c, 571c,573c, 586c, 587c mezők közül legalább egy kötelezően kitöltött R316 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 551c=550cx0,24 kerekítve+-10, kivéve, ha van azonos alakmin. számú [ ] lap, ahol a 676c>0 R317 E0 N [ ]Ha 550c = azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c-vel, akkor akkor 551c=550cx0,12 kerekítve+-5, R318 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 552c=550cx0,045 kerekítve+-10, kivéve ha van azonos alakmin. számú [ ] lap, ahol a 676c>0 R319 E0 N [ ]Ha 550c= azonos alkmin. számú [ ] lapon lévő 676c-vel, akkor 552c=550cx0,0225 kerekítve+-5 R320 E0 N [ ]Ha 550c>0, akkor 553c=550cx0,005 kerekítve+-10, kivéve, ha azonos alkmin. sorszámú [ ] 676c>0 R321 E0 N [ ]Ha 550c= azonos alkmin. számú [ ] lapon lévő 676c-vel, akkor 553c=550cx0,0025 kerekítve+-5 R322 F Ha [ ] alkalmazás minősége =20, 71, 72, 73, 70 közöl valamelyik és 550c>0, akkor (555c+556c) vagy 564c >0, kivéve, ha alkmin. 1. poziciója =2 vagy 3, vagy ha 558a-562a=2 vagy 3 R323 E0 N [ ] ha a lapon az alkmin. 1. poziciója 1, 2,3,5, akkor az 541. sor nem lehet kitöltve R325 E0 N [ ] Ha alkmin.2-3. poziciója 30, 34, 35, 37, 39, akkor 544b nem lehet kitöltve R326 E0 N [ ] 572a, 574a, 576a lehetséges értéke:1, vagy üres R327 E0 N [ ]Ha 555c vagy 556c és 558c kitöltött ( kisebb, nagyobb =0) és 558a nem =6,akkor 558c=(555c+556c)x0,095 kerekítve+-10, R328 E0 N [ ]Ha 559c>0, akkor 559c=(555c+556c)x0,015 kerekítve+-10, R329 E0 N [ ]ha 560c-562c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R330 E0 N [ ]Ha 560c>0 akkor 560c=(555c+556c)x0,08 kerekítve+-10,kivéve, ha 560a=6 R331 E0 N [ ](561c+562c)>0 akkor (560c+561c+562c)<=(555c+556c)x0,1 kerekítve+10, R332 E0 N [ ]ha 564c>0, akkor 564c=563cx0,15 kerekítve +-10 R333 F [ ]ha 569c>0, akkor 569c=550c R334 E0 N [ ]ha 569c>0 és 570a= üres (vagy nulla), akkor van azonos jogviszony sorszámú [ ]lap. ahol 539. vagy 540. sor kitöltött R335 E0 N [ ]ha 570c>0 és 570a= üres, akkor 570c=569cx0,065 kerekítve +-10 R336 E0 N [ ] Ha 572c vagy 571c kitöltött, akkor 572c=571cx0,03 kerekítve +-10, kivéve, ha azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c>0 R337 E0 N [ ] Ha 573c vagy 574c kitöltött 574c=573cx0,015kerekítve +-10 R338 E0 N [ ] Ha 575c kitöltött, akkor 576c=575cx0,04 kerekítve +-10 R339 E0 N [ ] 575c és 576c csak akkor lehet kitöltött, ha a lapon adózó GFO kódja=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139) és alk. min 2-3 poziciója=30,39 R341 E0 N [ ] ha alkmin. 1. poziciója 1, 2, 3, 5, akkor sor nem lehet kitöltött

8 R343 E0 N [ ] lapon , sorok bármelyike kitöltött és az alkmin poziciója 20, 71, 72, 73, 70, 80, 90, 88, 89, 44, 15, 47,24,91 közül valamelyik, akkor kell lenni azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak (1-12) pozíció R344 E0 [ ] 554c mezőt csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti: ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139), R345 E0 N [ ] biztosítási jogviszony időtartam záró dátuma= azonos alkmin. Kódú es lap 541c mező dátumával, akkor a lapon az 542b nem lehet kitöltött R346 E0 N [ ] 557. sor csak akkor lehet kitöltve, ha alkmin. 1. poziciója a lapon =2 vagy 3 R347 E0 N [ ] ha 557c> 0,akkor 558c=557cx0,095 kerekítve+-10, R348 E0 N [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám =2009, és 558a, 559a, 560a =6, akkor 558c<=0, 559c és 560c>=0 R349 E0 N [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám <=2006. akkor 558a és 559a nem lehet 6-os kóddal kitöltve, R350 E0 N [ ] lapon sor bármely mezője kitöltött, akkor kell lenni poziciójú azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak R352 E0 N [ ] 554c mező csak akkor lehet kitöltött, ha a lapon az alkalmazás minősége kód 1. poziciója nem=0, és 2-3. poziciója =53 R354 E0 N [ ]Ha 591c kitöltött akkor 591c=590cx0, R355 E0 N [ ]591a-595a, lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, 0 vagy üres R356 E0 N [ ]Ha a biztosítási idő kezdő évszám=2007, 2008, akkor 591a-595a nem lehet 6- os kóddal kitöltött R357 E0 N [ ]Ha 592c kitöltött, akkor 592c=590cx0, R358 E0 N [ ]Ha 595c,594c közül bármelyik kitöltött, akkor (594c+595c)<=590cx0,02+10, R359 E0 N [ ]Ha 596c kitöltött, akkor 596c=590cx0, R360 E0 N [ ]Ha 597c kitöltött, akkor 597c=590cx0, R361 E0 N [ ]Ha 598c kitöltött, akkor 598c=590cx0, R362 E0 N [ ]Ha 602c kitöltött, akkor 602c=601c*0, R363 E0 N [ ]Ha 603c kitöltött akkor 603c=601cx0, R364 E0 N [ ]602a-606a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, vagy üres R365 E0 N [ ]Ha 604c kitöltött akkor 604c=601cx0, R366 E0 N [ ]Ha 605c vagy 606c közül bármelyik kitöltött, akkor 605c+606c<=601cx0,02+10 R367 E0 N [ ]lapon, ha alkmin. sor 2-3. poziciója=11, akkor csak az 586c és 587c lehet kitöltött R368 E0 N [ ]Ha biztosítási idő kezdő évszám=, 2007,2008, akkor az 558a-562a 6-os kóddal nem lehet kitöltött R369 E0 N [ ] ha 607c>=0, akkor sorok üresek R370 E0 N [ ]570a= üres (nulla) vagy 1 R371 E0 N [ ]570a= 1, akkor 570c= 0 vagy üres és az azonos alkmin. sorszámú [ ]lapon az sorok üresek R372 E0 N [ ] ha 604c kitöltött, akkor 604b és a főlapon MNYP kód is kitöltött igaz a sorokra is R373 E0 N ] 559. sor c) mező értéke csak akkor lehet <0, ha az a) mező értéke=1, igaz az , 566, 568, 572, 574, 576 sorokra is R374 E0 N [ ]566a lehetséges értéke: 1, 2, vagy üres R375 E0 N [ ]ha 566c kitöltött, akkor 566c=565cx0,04 kerekítve+-10 R376 E0 N [ ]ha 568c kitöltött, akkor 568c=567cx0,02 kerekítve+-10 R377 E0 N [ ]554c értéke 150-nel osztható szám

9 R378 E0 N [ ]568a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 5, vagy üres R379 F [ ]586c értéke osztható kel legyen 65-tel, kivéve, ha 677>0 R381 E0 N [ ] ha 560c kitöltött, akkor 560 b és 0908M lapon az MNYP kód is kitöltött, 561, 562. sorokra is igaz R382 E0 N [[ ]558a, 559a, 560a lehetséges értékei: 1,2,3,4,6, vagy üres R383 E0 N [[ ]558c és 559c nem lehet együttesen kitöltve, kivéve ha 558a és 559a is =6 R384 E0 N [ ]561a, 562a,594a, 595a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, 0 vagy üres R385 E0 N [ ]ha alkmin. sorszám 1. poziciója 2 vagy 3, akkor 555c és 556c nem lehet kitöltött R386 E0 N [ ]ha 593c kitöltött, akkor 593c=590cx0,08+-10, R387 E0 N [ ] ha 593c kitöltött, akkor 593 b és 0908M főlapon pénztárkód is kitöltött, 594, 595. sorokra is igaz R389 E0 N [ ] 591c csak akkor <0, ha 591a=1 vagy 6 R390 E0 N ] 592c csak akkor <0, ha 592a=1, igaz az sorokra is R391 E0 N [ ]ha 593c-595c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12. pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R392 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,12<551c<550cx0,24 kerekítve+-5 R393 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,0225<552c<550cx0,045 kerekítve+-5 R394 E0 N [ ]Ha 550c> mint azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 550cx0,0025<553c<550cx0,005 kerekítve+-5 R395 E0 N [ ] Ha 571c értéke megegyezik az azonos alkmin. számú [ ] lapon a 676c-vel, akkor 572c=571cx0,015 kerekítve +-10 R396 E0 N [ ]Ha 571c nagyobb mint az azonos alkmin. sorszámú [ ] lapon 676c, akkor 571cx0,015<572c<571cx0,03 kerekítve+-5 R397 E0 N [ ] ha 601c kitöltött, akkor 607c üres R398 N [ ]544b>365 R399 E0 N [ ] ha 541. sor kitöltött, akkor 0908M főlapon MNYP kód is kitöltött (fordítva is igaz) R400 E0 N [ ]Ha a lapon soradat kitölött, akkor van azonos alkmin. számú es lap, ahol a 520a- 522a közül valamelyik (FEOR) =2615, 2616, , 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2631, 2632, 2633, 3714, 3715, 3721, 3722, 3723, 3725, 5341,5342,5349 R401 E0 N [ ]ha 619c>0, akkor 619c=620c+621c+622c+623c R404 E0 N [ ] ha 623c kitöltött, akkor 623 b és 0908M lapon MNYP kód is kitöltött R405 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 611c=611bx0,2+-10=612c+613c R406 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 612c=611ax0, R408 E0 N [ ]ha a 611c>0, akkor 613c=611ax0, R410 E0 N [ ]ha a 614c>0 és a 615c és 619c=0 vagy üres, akkor 614c=614ax0, R412 E0 N [ ]ha a 614c>0 és alkmin 1. poziciója nem =0 vagy 6 vagy 4, akkor 610c, 615c- 623c=üres R413 E0 N [ ]Ha a 615c>0 és 614c és 619c=0 vagy üres, akkor 615c=615a x 0, R414 E0 N [ ]ha a 615c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 616c=615ax0, R416 E0 N [ ]ha a 617c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 617c=615ax0, R418 E0 N [ ]ha a 618c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 618c=615ax0, R419 E0 N [ ]ha a 615c>0,akkor 615c=616c+617c+618c R420 E0 N [ ]ha 623c>0 akkor az azonos allkmin. Számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött

10 R421 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 619c=619ax0, R422 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 620c=619ax0, R424 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 621c=619ax0, R425 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 622c=619a x0, R426 E0 N [ ]ha a 619c>0, akkor 623c=619ax0, vagy üres R428 E0 N [ ]ha a 610c>0 akkor 610c=610ax0, és sorok üresek R430 F [ ] 614c és (615c vagy 619c) együttesen kitöltöttek R434 E0 N [ ] ha 632>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R435 E0 N [ ] ha 633>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R436 F ha [ ] lap 631 vagy 646. kitöltött, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 555c kitöltött és a biztositási időszak >= mint [ ]lap biztosítási időszaka R437 E0 N [ ] ha 634c>0 akkor 634c= 631cx0, R438 E0 N [ ] ha 635c>0 akkor 635c= 631cx0,29+-10=636c+637c+638c R439 E0 N [ ] ha 635c>0 akkor 636c= 631cx0,24+-6 R440 E0 N [ ] 630a és630c csak együtt lehet kitöltött, valós dátum(eeee.hh.nn), ahol a 630a<=630c R441 E0 N [ ] ha 635>0 akkor 637c= 631cx0, R442 E0 N [ ] ha 630 a és 630c kitöltött, akkor 630a<=bizt. Idő kezdő napja, és 630c<=bizt. Idő záró napja R443 E0 N [ ] ha 635>0 akkor 638c= 631cx0, R444 E0 N [ ] ha 639c>0 és 640c =0 vagy üres, akkor 639c=631cx0, R445 E0 N [ ] ha 640c>0 és 639c = üres, akkor 640c=631cx0, R446 E0 N [ ] 660a>= R447 E0 N [ ] ha 630., 645.,660. és 675. sor is kitöltött egy magánszemélyre (dinamikus lapokat is figyelembe véve), akkor a dátumok között nem lehet átfedés R448 E0 N [ ] ha 639c>0 és 640c>0, akkor 639c<631cx0,15+10 és 640c<631cx0, R449 E0 N [ ] ha 645 a és 645c kitöltött, akkor 645a<=bizt. Idő kezdő napja, és 645c<=bizt. Idő záró napja R450 E0 N [ ] 645a és 645c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(eeee.hh.nn), ahol a 645a<=645c R451 E0 N [ ] ha 647>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R452 E0 N [ ] ha 648>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R453 E0 N [ ] ha 650c>0 akkor 650c= 646cx0,29+-10=650c+651c+652c R454 E0 N [ ] ha 649c>0 akkor 649c= 646cx0, R455 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 651c=646cx0, R456 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 652c=646cx0, R457 E0 N [ ] ha 654c>o és 655c= 0 vagy üres, akkor 654c= 646c*0, R458 E0 N [ ] ha 650c>0, akkor 653c=646cx0, R459 E0 N [ ] ha 655c>o és 654c= 0 vagy üres, akkor 655c= 646c*0,25+-10

11 R460 E0 N [ ] ha 654c>o és 655c> 0, akkor 654c< 646c*0, és 655c< 646c*0, R461 E0 N [ ] ha 660a és 660c kitöltött, akkor 660a<=bizt. Idő kezdő napja, és 660c<=bizt. Idő záró napja és kezdőnap<=zárónap R462 E0 N [ ] 660a és 660c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(eeee.hh.nn), ahol a 660a<=660c R463 E0 N [ ] ha 662>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R464 E0 N [ ] ha 663>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R465 E0 N [ ] ha 662c>0, akkor 662c 65-tel osztható érték R466 E0 N [ ] ha 661c>0 akkor 665c= 661cx0,29+-10=666c+667c+668c R467 E0 N [ ] ha 664c>0 akkor 664c= 661cx0, R468 E0 N [ ] ha 666c>0, akkor 666c=661cx0, R469 E0 N [ ] ha 667c>0, akkor 667c=661cx0, R470 E0 N [ ] ha 668c>0, akkor 668c=661cx0, R471 E0 N [ ] ha 669c kitöltött, akkor =0 R472 E0 N [ ] ha 669c üres és 670c> 0, akkor 670c= 661c*0, R473 E0 N [ ] ha 675a és 675c kitöltött, akkor 675a>=bizt. Idő kezdő napja, és 675c<=bizt. Idő záró napja R474 E0 N [ ] 675a és 675c csak együtt lehet kitöltött, valós dátummal(2009.hh.nn), ahol a 675a<=675c R475 E0 N [ ] ha 677>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R476 E0 N [ ] ha 678>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R477 F [ ] ha 677c>0, akkor 677c 32,5-tel osztható érték+-10 R478 E0 N [ ] ha 676c>0 akkor 680c= 676cx0, =681c+682c+683c R479 E0 N [ ] ha 676c>0 akkor 679c= 676cx0, R480 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 681c=676cx0, R481 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 682c=676cx0, R482 E0 N [ ] ha 676c>0, akkor 683c=676cx0, R483 E0 N [ ] ha a 675. sorban az időszak<=1 hónap, akkor 676c<= (Ft) R484 E0 N [ ] Ha 676c>0, akkor kell lenni egy azonos alkmin. sorszámú [ ]-es lapnak ahol 550c>=676c R485 E0 N [ ] ha 632c>0, akkor 632c 65-tel osztható érték R486 E0 N [ ] Ha biztosítási idő kezdő évszám<=2006., akkor 591a és 592a nem lehet 6-os kóddal kitölött R489 E0 N [ ] 675. sor időtartam megegyező vagy benne foglalt az azonos alkmin. sorszámú [ ] fejrész biztosítási időtartamában R508 E0 N [ ] 558a csak akkor lehet=1, ha a biztosítási idő évszám a lapon=2009, soronként igaz az , , 568., 572., 574., 576., [ ] sorokra is! R509 E0 N [ ] lapokon azonos biztosítási idő esetén az alkmin. 1. pozíciója csak egyező lehet R512 E0 N [ ]561c és 562c csak akkor lehet kitöltött, ha 560c is kitölött R513 E1 F [ ]594c és 595c csak akkor lehet kitöltött, ha 593c is kitöltött

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma.

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2014.10.02. Tartalomjegyzék Kinek kell beadnia?...

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 20060100 20060110 JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁSHOZ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó MUNKAÜGY Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu I. Alapvető szabályok a KIRA munkaügyi adataiban A KIRA-ban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben