Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Hibakód Érintett pro Típus Hibaszöveg M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [ ] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla) Fordítva is igaz a feltétel! M002 K/F E0 Ha a 0808A főlapon a helyesbítés kódkocka =X, és [ ] bármelymezője kitöltött, akkor kell lenni legalább egy magánszemélyre (adóazonosító jelre) [0808M] lapnak helyesbítés jelöléssel M003 K/F E0 Ha 0808A főlapon Tbj. 56/A. jel = x, akkor csak egy db 0808M lap lehet hozzárendelve, ahol magánszemély adóazonosító jele= adózó adóazonosító jelével és az adószám mező =üres M004 K E0 Az adózó adószáma kötelezően kitöltendő a 0808M lapon, kivéve ha a bevallást a Tbj. 56/A (1) bekezdés szerinti képviselőként nyújtja be" M006 K/F E0 [0808M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve, születési ideje. M007 K/F E0 [0808M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban az adóazonosító jel csak 8-cal kezdődhet M008 K/F E0 [0808M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt adóazonosító jel nem létező M009 K/F E0 [0808M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: az A blokkban közölt születési dátumnak egyezni kell a magánszemély adóazonosító jeléhez tartozó törzsnyilvántartásban levővel (kivéve, ha a 0808M lapon T jel van). M010 K/F E0 Egy 0808A laphoz adóazonosítónként csak egy 0808M lap tartozhat M011 K/F E0 0808A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 0808M lap azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő M012 K/F E0 [0808M] lap magánszemélyes azonosító adatai megegyeznek [ ] azonosító adataival M013 K/F E0 [0808M] lap bevallási időszaka megegyezik a [0808A] lap bevallási időszakával, (valós dátum bev. időszak kezdő napja <=bev. időszak záró napjánál) M014 K/F E0 Ha [0808M] lapon helyesbítés kódkocka =X, akkor [0808-főlap] helyesbítésre vonatkozó kódkocka is =X (ha van magánszemélyes lap) Fordítva is igaz a feltétel M015 K/F E0 Ha [0808M] lapon törlésre vonatkozó kódkocka=t, akkor helyesbítésre vonatkozó kódkocka =X M017 K/F E0 [ ] 454, 456. sorok csak akkor lehetnek kitöltöttek, ha [0808M] lapon őstermelői igazolvány száma, vagy családi gazd. nyilvántartási szám, vagy regisztrációs szám nem kitöltött M018 K/F E0 0808M magánszemély adóazonosítójel-adószám-pár ellenőrzés M020 K/F E0 [ ] A 50c, 67c és 90c mezők csak akkor tölthetők ki, ha valamelyik lapon szerepel a 90-es alkalmazás minősége kód és az adózó az 51-es igazgatóság illetékességi körébe tartozik és az adószám kezdete=15-ös, vagy Tűzoltóság és MÁK önkor M021 K/F E1 INT![ ] ellenőrizze a beírt adatok helyességét, ha a sorokban a számvégződés =000 vagy a 1c>6 karakter, 2c-18c>4 karakter M022 K/F E0 INT! 0808M állampolgárság kód csak a kódjegyzékben megadott szerinti lehet - kitöltési útmutató 1. sz. melléklete szerint M023 K/F E Főlapon a Munkaügyi Központ és a Foglalkoztatási Hivatal bevallása kódkockát a felsorolt adószám esetén kötelező kitölteni: , ,, , , , ,, , M024 K/F E0 [0808M] neme kódkocka kötelezően kitöltendő, lehetséges értéke: 1 vagy 2 M026 K/F E0 [ ] lapokon 25-ös alkalmazás minősége kód csak a Munkaügyi Központok bevallásában szerepelhet. M027 K/F E0 [ ] lapokon 30, 34, 35, 37, 39 alkalmazás minősége kódot csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139

2 M029 K/F E0 INT! Ha a [ ] lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka kitöltött, akkor a lapon a 610c is kiköltött Fordítva is igaz a feltétel! M030 K/F E0 [ ] lapokon alkalmazás minősége 1-12 poziciója és bizt. Idő tól-ig.kötelezően kitöltendő (valamennyi lapon, dinamikusakon is) ha bármely mezőben a lapon van adat M031 K/F E0 [ ] ha lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka=4, akkor biztosítás időtartam kezdő napja és záró napja megegyezik M032 K/F E0 [ ] ha lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka=5, biztosítás időtartam kezdő napja és záró napja megegyezik M034 K/F E0 [ ] lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka lehetséges értékei: 04, 05,. M035 K/F E0 [ ] lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka lehetséges értékei: 01, 07, 11, 12, 13, M036 K/F E0 [ ] lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja kódkocka lehetséges értékei: 03, 10. M041 K/F E0 [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód 13. pozíció lehetséges értéke: T, R vagy üres M042 K/F E0 [ ]lapokon egy lapfajtán belül az alkalmazás minősége kód pozíciója csak akkor lehet azonos, ha a biztosításban töltött idő különböző, kivéve ha bevallási időszak január és biztosítási idő M043 K/F E0 [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód 1. poziciója=1,2,3,4,5,6, 0 M044 K/F E0 [ ]Ha a lapon van kitöltött soradat, akkor a fejlécében az alkalmazás minősége kód 4-9. poziciója=valós dátum, ahol az év >00-08 vagy érték lehet, hó, nap,és a dátum <=bizt jogviszony kezdő dátumánál M045 K/F E0 [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód poziciója= ig terjedő tetszőleges szám (internetes kitölő programban jobbra zártan) M046 K/F E0 [ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony kezdő dátuma, érvényes dátumforma, az időszak kezdő dátuma <= időszak záró dátuma, és kezdő és záró évszám azonos M047 K/F E1 INT![ ]lapok fejlécében a biztosítási jogviszony időtartama kezdő évszám>= 2000, záró évszám<=2015 M048 K/F E0 TÖRÖLVE M049 K/F E0 0808M főlapon pénztár azonosító kód és korábban benyújtott bevallásban szereplő pénztár azonosító kód nem lehet azonos M050 K/F E0 0808M magánszemély adószámának kitöltése kötelező, ha 457b kitöltött és 458a=2 M051 K/F E0 0808M magánszemély őstermelői igazolvány szám vagy családi gazd. nyilvántartási szám vagy regisztrációs szám közül legalább egy kötelezően kitöltendő, ha 453a és /vagy 455a kitöltött és 458a=2 M052 K/F E0 A[ ] lap azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja csak akkor lehet 11, 13, ha a biztosítási időszak kezdő dátuma>= M053 K/F E0 Ha a 0808M főlapon a pénztárazonosító kód kitöltött, akkor a [ ]559bc,560b, 561b, [ ]593b, 594b, 595b, [ ]623b mezők csak a pénztárkódnak megfelelő adónemkóddal legetnek kitölöttek:0028,0062, 0008=261, 0016=262, 0019=263, M054 K/F E0 Ha 0808M főlapon a pénztárkód kitöltött, akkor kell lenni legalább egy[ ]lapnak, ahol 541. sor kitöltött M055 K/F E0 [ ] Ha az azonosítás blokkban a kedvezményes járulékfiz. kódja 01, 11, 13 akkor 635c értéke <= M056 K/F E0 Egy magánszemélyre kitöltött 0808M egységben csak azonos magánnyug-díjpénztár adónemkód szerepelhet (560b-562b, 593b- 595b, 623b) M057 K/F E0 0808M lapon magánnyugdíjpénztár kódja 0008,0016,0019,,0001,0031,0013, 0021,0022, 0006,0014,,0015,0062, 0025, 0002,0033,0061, 0037, 0060, 0048, 0028 lehet

3 M058 K/F E0 0808M lapon a korábbi bevallásban szereplő magánnyugdíjpénztár kódja csak akkor lehet kitöltött, ha "a jelölje X-szel, ha a bevallás helyesbítésnek minősül" kódkocka kitöltött M059 K/F E0 Ha 0808M főlapon magánnyugdíjpénztár kód kitöltött, akkor [ ]558a, 558c, [ ]591a, 591c, [ ]615c-618c mezők nem lehetnek kitöltve M060 K/F E0 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni Csak feldolgozó programban M061 K/F E0 0808M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni - Hibaüznet szövege: a téves magánnyugdíjpénztári adónemkódra vallott kötel M062 K/F E0 A lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =2,4,5,6, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0808M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 62. évet M063 K/F E lapokon alkmin. 1. poziciója csak akkor lehet =3, ha a biz. Idő záró dátumához viszonyítva a 0808M lapon lévő születési dátum szerint a magánszemély nem töltötte be a 57. évet M064 K/F E0 A as lapon csak akkor szerepelhet egy mnyp. adónemen kötelezettség változás ( adónem), ha van olyan M-es főlap, ahol az adónemkódnak megfelelő a pénztár kódja, vagy a korábbi pénztár kódja M065 K E1 Ha az eredeti bevallásban magánnyugdyíjpénztári kódot közölt az M lapon, akkor a pénztári kódot a törlő lapon is közölni kell. M066 K/F E0 A 11-es foglalkoztatás minősége kód csak a [ ]-es lapon szerepelhet (alk.min. sorszám 2-3. pozició) M067 K E1 [ ] lapokon a biztosításban töltött idő záró dátuma későbbi, mint tárgyhónap utolsó napja, ellenőrizze a beírt dátum helyességét! M068 K/F E0 Ha a [ ] lapokon az alkmin. sor 1. poziciója 1, 2,3, 5, (0, 4, 6 kód egyetlen lapon sem szerepel) akkor 0808M főlapon pénztárazonosító kód nem lehet kitöltött M070 K E0 [ ]Ha a lap fejrészében biztosítási idő, alkmin. sor, vagy kedvezményes járulékfizetési kód kitöltött, akkor értékes soroszlop adatnak is kell lenni a lapon M100 K/F E0 Ha főlap önellenőrzés =x, csak akkor lehet [ ]-as lapon adat Fordítva is igaz a feltétel! M101 K/F E0 [0808A] főlapon az önellenőrzés esedékességi dátuma nem lehet nagyobb, mint beérkezés bélyegző dátuma + 15 nap! (feltárást megelőzően nem lehet elküldeni a bevallást) M107 K/F E0 [0808A]főlapon az önellenőrzés esedékesség dátuma>= bevallás bevallási időszakának záró napja M108 K/F E0 [0808A]főlapon az önellenőrzés esedékessége kitöltött, akkor 0808A főlapon az önell. vonatkozó kódkocka=x Fordítva is igaz! M109 K/F E0 0808A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 0808M lap azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő M110 K/F E0 0808A főlapon az adóazonosító csak akkor lehet kitöltött, ha TBj. 56A=x vagy az adószám kezdet=4,5,6,7 (egyéni vállalkozó) M200 K/F E0 [ ,02] Üres bevallás: Ha 0808A főlapon a jelölje x-szel, ha a bevallási időszakban kötelezettsége nem volt, akkor a bevallásnak csak a főlapján lehet adat, Mlap nem lehet hozzárendelve M201 K/F E0 [ ,02] A 0808A főlapon a jelölje x-szel, ha a bevallási időszakban kötelezettsége nem volt kódkocka csak alapbevalláson lehet kitöltött (önellenőrzési, helyesbítésre utaló kódkocka = üres) M203 K/F E0 Ha csak a 0808A főlapon van adat és a jelölje x-szel, ha a bev. időszakban kötelezettsége nem volt és az önell. kódkocka is üres, akkor legalább egy Mlapnak lenni kell, vagy a es lapon az 1c-18c mezők valamelyike >=0 M204 K/F E0 Egy bevallásban (az 0808M lapokon) egy TAJ szám csak egyszer szerepelhet

4 M212 K/F E0 INT! [ ] lapokon alkalmazás minősége 1-12 poziciója kötelezően kitöltendő (valamennyi lapon, dinamikusakon is) ha bármely mezőben a lapon van adat M250 K/F E0 [ ] sorokban csak akkor lehet adat, ha a 0808M lapon lévő adóazonosító az M13-as lapon szereplő bizt.jogviszony időtartamában érvényes START-kártyásként nyilvántartott mszemély a törzsben, CSAK feldolgozó programban M302 K/F E0 [ ] 1c-18c, [ ] 30c-34c, 36c-38c, 40c-42c, 49c-50c, 52c-d, 60c-64c, 67c, 80c-90c, 92c-101c, 122c-d, 86d-87d, 91d- 92d, 95d-96d, 99d mezők értéke >= 0 M303 K/F E0 Ha 0808A főlapon Tbj. 56. kódkocka=x, akkor bevallásban érintett magánszemélyek száma =1 M305 K/F E0 0808M lapon taj szám kitöltése kötelező ha [ ] lapok közül bármelyik fejrovatában a bizt. töltött idő kitöltött,kivéve, ha a [ és ] lapok üresek és a es lapon csak a sorban van adat M306 K/F E0 Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ ]lapon soradat M307 K/F E0 [ ]lapon kedvezményes járulékfiz. Kód kitöltése kötelező, ha a lapon bármely sorban van adat M310 K/F E0 Ha 0808A főlapon Tbj. 56A =x, akkor [ ,04-08] lapon nem lehet adat M311 K/F E0 INT! Ha 0808M lapon foglalkoztató és magánszemély adóazonosító jele azonos, akkor a [ ] lapon nem lehet adat M312 K/F E0 [ ] lapon a mezők éréke >=0, kivéve 555c-562c, 565c-567c, 570c- 575c, 590c-595c mezők, ahol negatív érték is megengedett M313 F E0 Ha a 0808 főlapon Tbj.56/A kódkocka =x, akkor az M-es lapokon a biztosításban töltött idő záró dátuma <=mint a törzsnyilvántartásunk szerinti képviseletet ellátó magánszemélyként történt bejelentés záró dátuma M900 K/F E0 [ ]lap csak akkor lehet kitöltött, ha 0808A önellenőrzés kódkocka=x R001 K/F E0 [ ] 35d =[ ]35c x 0,001 kerekítve +-1! R002 K/F E0 [ ] 51d =[ ] 51c x 0,001 kerekítve +-1! R003 K/F E0 [ ] 68d =[ ] 68c x 0,001 kerekítve +-1! R004 K/F E0 [ ] 39d =[ ] 39c x 0,001 kerekítve +-1 R005 K/F E0 [ ] 77d =[ ] 77c x 0,001 kerekítve +-1 R006 K/F E0 [ ]78d =[ ]78d x 0,001 kerekítve +-1 R007 K/F E0 [ ] 79d =[ ]79c x 0,001 kerekítve +-1 R008 K/F E0 [ ] 86d =[ ](80c+. +85c) x 0,001 kerekítve +-1 R009 K/F E0 [ ] 87d =[ ]87cx 0,001 kerekítve +-1 R010 K/F E0 [ ] 91d =[ ]91c x 0,001 kerekítve +-1 R011 K/F E0 [ ] 91c = [ ] 88c+89c-90c R012 K/F E0 [ ] 92d =[ ] 92cx0,001 kerekítve +-1 R013 K/F E0 [ ]95d =[ ]95c x 0,001 kerekítve +-1 R014 K/F E0 [ ] 5c S-Bankos adózónál az csak I-V. havi bevallásban, eltérő üzleti éves adózó bevallásában csak a mérlegforduló hónapját követő I-V. hónapban lehet kitöltött, valamint egyéni vállalkozónál (EVAKÓD=10) csak a XII. havi bevallásban R015 K/F E0 [ ]96d=96c x 0,001 kerekítve +-1 R016 K/F E0 [ ]99d=[ ]99c x 0,001 kerekítve +-1 R017 K/F E0 [ ] 122d =[ ]122c x 0,001 kerekítve +-1 R018 K/F E0 [ ]35c=[ ](30c+ 33c) -34c R019 K/F E0 [ ] 39c =[ ](36c+37c-38c)

5 R020 K/F E0 [ ] 1c=2c+3c+4c R021 K/F E0 [ ] 51c =(40c+ 49c-50c) R022 K/F E0 [ ]68c =(60c...+66c-67c) R023 K/F E0 [ ] 4c=(5c+ +12c) R025 K/F E0 [ ] 30c=SUM lap [ ]418b+[ ]478a R026 K/F E0 [ ] 31c=SUM lap [ ]439e R027 K/F E0 [ ] 32c=SUM lap [ ](448a+449a) R028 K/F E0 [ ] 33c=SUM lap [ ] 504a R029 K/F E0 [ ] 34c=SUM lap [ ]494b R030 K/F E0 [ ] 36c=SUM lap [ ]422b R031 K/F E0 [ ] 37c=SUM lap [ ]507a R032 K/F E0 [ ] 38c =SUM lap[ ]498b R033 K/F E0 [ ] 40c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 20,19,71,,72,73, 70, 80,90, 88,89,44,15,16,46,30,,34,35,37,39,53,47, 41,65,75,24,76,77,92,91,97,93,83,68,6 9,50,82 ([ ]551c+[ ]596c, R034 K/F E0 [ ] 41c=SUM lap ahol alk, min 2-3 poziciója= 25, 42, 81 ([ ]551c+[ ]596c R035 K/F E0 [ ] 42c=SUM lap ahol alk min2-3 pozíciója= 94 ([ ]551c+[ ]596c R036 K/F E0 [ ] 41c, 44c, 47c,61c, 63c, csak Munkaügyi Központok (felsorolás M023-nál) 1 jelű bevallásában lehet kitöltött R038 K/F E0 [ ] 43c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 20,19,71,,72,73, 70, 80,90, 88,89,44,15,16,46,30,,34,35,37,39,53,47, 41,65,75,24,76,77,,91,97,94,68,69,50,82 ([ ]558c+[ ]591c, R039 K/F E0 [ ] 44c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 25,42,81 ([ ]558c+[ ]591c, R040 K/F E0 [ ] 45c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 83, 92, 93 ([ ]558c+[ ]591c, R041 K/F E0 [ ] 46c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 20,19,71,,72,73, 70, 80,90, 88,89,44,15,16,46,30,34,35,37,39,53,47,4 1,65,75,24,76,77,91,94,97,68,6 9,50,82 ([ ]559c+[ ]592c, ) R042 K/F E0 [ ] 47c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 25,42,81 ([ ]559c+[ ]592c, R043 K/F E0 [ ] 48c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 83,92,93 ([ ]559c+[ ]592c, R044 K/F E0 [ ]49c=SUM lap [ ]564c R045 K/F E0 [ ] 52c=SUM lap [ ]569c R046 K/F E0 [ ] 60c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 20,19,71,,72,73, 70, 80,90, 88,89,44,15,16,46,30,,34,35,37,39,53,47, 41,65,75,24,76,77,92,94,91,97,93,83,6 8,69,50,82 ([ ]552c+[ ]597c, R047 K/F E0 [ ] 61c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 25, 42,81 ([ ]552c+[ ]597c, R048 K/F E0 [ ]62c=SUM lap ahol alk. Min kód 2-3 poziciója= 20,19,71,,72,73, 70, 80,90, 88,89,44,15,16,46,30,,34,35,37,39,53,47, 41,65,75,24,76,77,,91,97,,83,68,69,50,82, 92, 94, 93 ([ ]553c+[ ]598c, R049 K/F E0 [ ] 63c=SUM lap ahol alk. Min. kód=25,42,81 ( 553c+598c) R050 K/F E0 [ ] 64c=SUM lap ([ ]554c R051 K/F E0 [ ]65c= SUM lap ([ ]566c R052 K/F E0 [ ]66c= SUM lap ([ ]567c R053 K/F E0 [ ]77c= SUM lap ([ ]571c R054 K/F E0 [ ]78c= SUM lap ([ ]573c R055 K/F E0 [ ]79c= SUM lap ([ ]575c

6 R056 K/F E0 [ ]80c= SUM lap ([ ]644c, ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=01,07 R057 K/F E0 [ ]80a= SUM magánszemély, amelynél ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 01, 07 és 644c>0 R058 K/F E0 [ ]81c= SUM lap ([ ]645c ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=01,07 R059 K/F E0 [ ]81a= SUM magánszemély, ahol ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 01, 07 és 645c>0 R060 K/F E0 [ ]82c= SUM lap ([ ]644c ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=11,12 R061 K/F E0 [ ]82a= SUM magánszemély, ahol ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 11, 12 és 644c>0 R062 K/F E0 [ ]83c= SUM lap ([ ]645c ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=11,12 R063 K/F E0 [ ]83a= SUM magánszemély, ahol ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 11, 12 és 645c>0 R064 K/F E0 [ ]84c= SUM lap ([ ]643c=0 ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=13,14 R065 K/F E0 [ ]84a= SUM magánszemély, ahol ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 13, 14 és 643c=0 R066 K/F E0 [ ]85c= SUM lap ([ ]644c ha a lapon a kedvezményes járulékfizetési kód=13,14 R067 K/F E0 [ ]85a= SUM magánszemély, ahol ([ ] lapon a kedvezményes járfiz kód 13, 14 és 644c>0 R068 K/F E0 [ ]86c= [ ] (80c+..85c) R070 K/F E0 [ ]87c= SUM lap (462c+ 464c+510a) R071 K/F E0 [ ]88c= SUM lap 586c R072 K/F E0 [ ]88a= SUM M-lap, ahol 586c>0 R073 K/F E0 [ ]89c= SUM lap 587c R074 K/F E0 [ ]89a= SUM magánszemély, ahol 587c>0 R075 K/F E0 [ ]91c= [ ] (88c+89c-90c) R077 K/F E0 [ ] [ ]92c= SUM lap 611c R078 K/F E0 [ ]93c= SUM lap 612c R079 K/F E0 [ ]94c= SUM lap 613c R080 K/F E0 [ ]95c= SUM lap 614c R081 K/F E0 [ ]96c= SUM lap 615c R082 K/F E0 [ ]98c= SUM lap 618c R083 K/F E0 [ ]99c= SUM lap 619c R084 K/F E0 [ ]100c= SUM lap 621c R085 K/F E0 [ ]101c= SUM lap 622c R086 K/F E0 [ ]102c= SUM lap 623c ahol 623b=261 R087 K/F E0 [ ]103c= SUM lap 623c ahol 623b=262 R088 K/F E0 [ ]104c= SUM lap 623c ahol 623b=263 R089 K/F E0 [ ]105c= SUM lap 623c ahol 623b=264 R090 K/F E0 [ ]106c= SUM lap 623c ahol 623b=265 R091 K/F E0 [ ]107c= SUM lap 623c ahol 623b=266 R092 K/F E0 [ ]108c= SUM lap 623c ahol 623b=267 R093 K/F E0 [ ]109c= SUM lap 623c ahol 623b=268 R094 K/F E0 [ ]110c= SUM lap 623c ahol 623b=269 R095 K/F E0 [ ]111c= SUM lap 623c ahol 623b=270 R096 K/F E0 [ ]112c= SUM lap 623c ahol 623b=271 R097 K/F E0 [ ]113c= SUM lap 623c ahol 623b=272 R098 K/F E0 [ ]114c= SUM lap 623c ahol 623b=273

7 R099 K/F E0 [ ]115c= SUM lap 623c ahol 623b=274 R100 K/F E0 [ ]116c= SUM lap 623c ahol 623b=275 R101 K/F E0 [ ]117c= SUM lap 623c ahol 623b=276 R102 K/F E0 [ ]118c= SUM lap 623c ahol 623b=277 R103 K/F E0 [ ]119c= SUM lap 623c ahol 623b=278 R104 K/F E0 [ ]120c= SUM lap 623c ahol 623b=279 R105 K/F E0 [ ]121c= SUM lap 623c ahol 623b=280 R106 K/F E0 [ ]122c= SUM lap 624c R107 K/F E0 [ ] 130c=SUM lap (560c+593c) ahol b=261 R108 K/F E0 [ ] 131c=SUM lap (561c+594c) ahol b=261 R109 K/F E0 [ ] 132c=SUM lap (562c+595c) ahol b=261 R110 K/F E0 [ ] 133c=SUM lap (560c+593c) ahol b=262 R111 K/F E0 [ ] 134c=SUM lap (561c+594c) ahol b=262 R112 K/F E0 [ ] 135c=SUM lap (562c+595c) ahol b=262 R113 K/F E0 [ ] 136c=SUM lap (560c+593c) ahol b=263 R114 K/F E0 [ ] 137c=SUM lap (561c+594c) ahol b=263 R115 K/F E0 [ ] 138c=SUM lap (562c+595c) ahol b=263 R116 K/F E0 [ ] 139c=SUM lap (560c+593c) ahol b=264 R117 K/F E0 [ ] 140c=SUM lap (561c+594c) ahol b=264 R118 K/F E0 [ ] 141c=SUM lap (562c+595c) ahol b=264 R119 K/F E0 [ ] 142c=SUM lap (560c+593c) ahol b=265 R120 K/F E0 [ ] 143c=SUM lap (561c+594c) ahol b=265 R121 K/F E0 [ ] 144c=SUM lap (562c+595c) ahol b=265 R122 K/F E0 [ ] 145c=SUM lap (560c+593c) ahol b=266 R123 K/F E0 [ ] 146c=SUM lap (561c+594c) ahol b=266 R124 K/F E0 [ ] 147c=SUM lap (562c+595c) ahol b=266 R125 K/F E0 [ ] 148c=SUM lap (560c+593c) ahol b=267 R126 K/F E0 [ ] 149c=SUM lap (561c+594c) ahol b=267 R127 K/F E0 [ ] 150c=SUM lap (562c+595c) ahol b=267 R128 K/F E0 [ ] 151c=SUM lap (560c+593c) ahol b=268 R129 K/F E0 [ ] 152c=SUM lap (561c+594c) ahol b=268 R130 K/F E0 [ ] 153c=SUM lap (562c+595c) ahol b=268 R131 K/F E0 [ ] 154c=SUM lap (560c+593c) ahol b=269 R132 K/F E0 [ ] 155c=SUM lap (561c+594c) ahol b=269 R133 K/F E0 [ ] 156c=SUM lap (562c+595c) ahol b=269 R134 K/F E0 [ ] 157c=SUM lap (560c+593c) ahol b=270 R135 K/F E0 [ ] 158c=SUM lap (561c+594c) ahol b=270 R136 K/F E0 [ ] 159c=SUM lap (562c+595c) ahol b=270 R137 K/F E0 [ ] 160c=SUM lap (560c+593c) ahol b=271 R138 K/F E0 [ ] 161c=SUM lap (561c+594c) ahol b=271 R139 K/F E0 [ ] 162c=SUM lap (562c+595c) ahol b=271

8 R140 K/F E0 [ ] 163c=SUM lap (560c+593c) ahol b=272 R141 K/F E0 [ ] 164c=SUM lap (561c+594c) ahol b=272 R142 K/F E0 [ ] 165c=SUM lap (562c+595c) ahol b=272 R143 K/F E0 [ ] 166c=SUM lap (560c+593c) ahol b=273 R144 K/F E0 [ ] 167c=SUM lap (561c+594c) ahol b=273 R145 K/F E0 [ ] 168c=SUM lap (562c+595c) ahol b=273 R146 K/F E0 [ ] 169c=SUM lap (560c+593c) ahol b=274 R147 K/F E0 [ ] 170c=SUM lap (561c+594c) ahol b=274 R148 K/F E0 [ ] 171c=SUM lap (562c+595c) ahol b=274 R149 K/F E0 [ ] 172c=SUM lap (560c+593c) ahol b=275 R150 K/F E0 [ ] 173c=SUM lap (561c+594c) ahol b=275 R151 K/F E0 [ ] 174c=SUM lap (562c+595c) ahol b=275 R152 K/F E0 [ ] 175c=SUM lap (560c+593c) ahol b=276 R153 K/F E0 [ ] 176c=SUM lap (561c+594c) ahol b=276 R154 K/F E0 [ ] 177c=SUM lap (562c+595c) ahol b=276 R155 K/F E0 [ ] 178c=SUM lap (560c+593c) ahol b=277 R156 K/F E0 [ ] 179c=SUM lap (561c+594c) ahol b=277 R157 K/F E0 [ ] 180c=SUM lap (562c+595c) ahol b=277 R158 K/F E0 [ ] 181c=SUM lap (560c+593c) ahol b=278 R159 K/F E0 [ ] 182c=SUM lap (561c+594c) ahol b=278 R160 K/F E0 [ ] 183c=SUM lap (562c+595c) ahol b=278 R161 K/F E0 [ ] 184c=SUM lap (560c+593c) ahol b=279 R162 K/F E0 [ ] 185c=SUM lap (561c+594c) ahol b=279 R163 K/F E0 [ ] 186c=SUM lap (562c+595c) ahol b=279 R164 K/F E0 [ ] 187c=SUM lap (560c+593c) ahol b=280 R165 K/F E0 [ ] 188c=SUM lap (561c+594c) ahol b=280 R166 K/F E0 [ ] 189c=SUM lap (562c+595c) ahol b=280 R200 K/F E0 [ ] 381d>=[ ] 450a+451a R201 K/F E0 [ ] ha 382 b > 0 akkor 3 82a = 2 vagy 3 vagy 5 R202 K/F E0 [ ] 386d= 386b-386c és ha 386c > 386b, akkor3 86d=0 R203 K/F E0 [ ] 382d= 382b-382c és ha 382c >=3 82b, akkor 382d=0 R204 K/F E0 [ ] 383d=383b-383c, ahol 383c<=383b R205 K/F E0 [ ]Ha 388b > 0 akkor 388a = 1,2,3,4,5 R206 K/F E0 [ ] 388d=388b-388c, kivéve ha 388b<=388c, akkor 388d=0. R207 K/F E0 [ ] 408d= (389b b) R208 K/F E0 INT! [ ] 410d= (410b-410c) és ha 410c>=410b, akkor 410d=0 R209 K/F E0 [ ] 413b>= 413a R210 K/F E0 [ ] 413d= (413b-413c) és ha 413c>=413b, akkor 413d=0 R211 K/F E0 [ ] 414a<= 414b R212 K/F E0 [ ] 414d= (414b-414c) és ha 414c>=414b, akkor 414d=0 R213 K/F E0 [ ] 415d= [ ] (381d d+408d d)

9 R214 K/F E0 [ ] 416d= [ ] (381d d) +[ ] (413a+414a) R215 K/F E0 [ ] 418b<=417b R216 K/F E0 [ ] 382. sor a, b,c és d csak együttesen lehet kitöltött R217 K/F E0 [ ] 419b=419ax0,04 kerekítve +-10 R218 K/F E0 [ ] 420b=420ax0,04 kerekítve +-10 R219 K/F E0 [ ] 421b=421a x 0,04 kerekítve +-10 R220 K/F E0 [ ] 422b=419b+420b+421b R221 K/F E0 [ ] 422a=419a+420a+421a R222 K/F E1 INT![ ]432e<=432d R223 K/F E0 [ ] 430. b, d és e mezők csak együtt lehetnek kitöltöttek, és 430e<=430d R224 K/F E0 [ ] ha 429b>0, akkor 429b>= 429c, és és 429e=429d vagy 0 R225 K/F E0 [ ] ha 428b>0, akkor 428e=428d vagy 0 R226 K/F E0 [ ] ha 431b>0, akkor 431d=431bx0,25 kerekítve+-10 R227 K/F E0 [ ] ha 432b>0, akkor 432d=432bx0,35 kerekítve+-10 R228 K/F E0 [ ] 433d=433e R230 K/F E0 [ ] 431e<=431d R231 K/F E0 [ ] 439b=(425b b) R232 K/F E0 [ ] 439c=(429c+435c c) R233 K/F E0 [ ] 439d=(428d d) R234 K/F E0 [ ] 439e=(428e e) R235 K/F E0 INT! [ ] 441a= bevallási időszakon belüli vagy előremutató dátum: év, hó nap (valós dátum) ahol évszám<2016 R236 K/F E0 Ha [ ] Ha [ ] 387d > 0, akkor [ ]442a >0, Fordítva is igaz a feltétel! R237 K/F E0 [ ] Ha 448a = 0 vagy üres, akkor 449a=447a*0.10 kerekítve +-10 R238 K/F E0 [ ] 393b <= R239 K/F E1 INT![ ] Ellenőrizze a beírt hónapok számát, ha 442a mezőbe írt szám>60 R240 K/F E0 [ ] 403b <= R241 K/F E0 [ ] Ha 437c > 0, akkor 437d = 437c x 0, R242 K/F E0 [ ] 437d >= 437e R244 K/F E0 [ ] 443a<=[ ] 387d R245 K/F E1 INT! [ ] 445a<= [ ]444a R246 K/F E0 [ ] ha 449 a=0 vagy üres, akkor 448a=447a x0,25 kerekítve +-10 R247 K/F E0 INT! [ ] 450a<= [ ]381d-[ ]451a R248 K/F E0 INT! [ ] 459a értéke:üres, lehet, megegyezően a 460.sorban lévő x-ek számával R249 K/F E0 INT! [ ] 451a<= [ ]381d-[ ]450a R250 K/F E0 [ ] 454a= 453a x 0.04 kerekítve, ha 458a nem= 2 R251 K/F E0 [ a= 455a x 0.12 kerekítve, ha 458a nem= 2 R252 K/F E0 [ ] 458a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és egy szám csak egyszer szerepelhet R253 K/F E0 [ ] 460. sorban vel jelölt mezők =X vagy üres R254 K/F E0 [ ] 452a<= [ ]381d R255 K/F E0 [ ] ha 462c>0, akkor 462c=461cx0,11 kerekítve +-10 R256 K/F E0 [ ] ha 464c>0, akkor 464c<=463cx0,14 kerekítve +-10, max: forint

10 R257 K/F E0 INT! [ ]ha 446a>0, akkor 446a<= [ ]381d R258 K/F E0 [ ] sorok csak január havi bevallásban lehetnek kitöltöttek R259 K/F E0 [ ]472d=472b-472c R260 K/F E0 [ ]472a= 1, 2, 3 (nulla vagy üres) R261 K/F E0 [ ]472. sor a, b, c, d mezői csak egyöttesen lehetnek kitöltöttek R262 K/F E0 [ ]473d=473b-473c, ahol ahol 473c<=473b R263 K/F E0 [ ]ha 479a>0, akkor 479a<471d R264 K/F E0 [ ]ha 480a>0, akkor 480a<471d R265 K/F E0 [ ]ha 481a>0, akkor 481a<471d R266 K/F E0 [ ]483a=üres (00) vagy közötti érték R267 K/F E0 [ ]484. sor hónap mezők értéke=x vagy üres (nem nulla) R268 K/F E0 [ ]ha 477a>0, akkor 477a>=478a R269 K/F E0 INT![ ]483a= 484. sorban lévő x-ek db száma R270 K/F E0 [ ]386a lehetséges értékei: 2,3,5 vagy 0,üres R271 K/F E0 [ ] 382a lehetséges értéke: 2,3, 5 vagy 0,üres R272 K/F E0 [ ] Ha 448a és a 449a is >0, akkor 447a> (448a+449a) R273 K/F E0 [ ] Ha 491a<492a, akkor 494b =492a-491a és 493b = 0 vagy üres R274 K/F E0 [ ] Ha 491a>492a, akkor 493b= 491a-492a és 494b = 0 vagy üres R275 K/F E0 [ ] Ha499a>500a, akkor 501b= 499a-500a és 502b = 0 vagy üres R276 K/F E0 [ ] Ha 500a>499a, akkor 502b= 500a-499a és 501b = 0 vagy üres R277 K/F E0 [ ] Ha 496a>495a, akkor 498b= 496a-495a és 497b = 0 vagy üres R278 K/F E0 [ ] Ha 496a<495a, akkor 497b= 495a-496a és 498b = 0 vagy üres R279 K/F E0 [ ] Ha 503b>0, akkor 504a<=503b R280 K/F E0 [ ] Ha 509b>0, akkor 510a<=509b R281 K/F E0 [ ] Ha 506b>0, akkor 507a<=506b R291 K/F E0 [ ] Ha 435c>0, akkor 435d= 435c x 0.25 kerekítve +-10 R292 K/F E0 [ ] Ha 435b>0, akkor 435b>=435c és 435d>=435e R293 K/F E0 [ ] ha 482a>0, akkor 482a<471d R294 K/F E0 [ ] Ha 434b>0, akkor 434d=434b*0, és 434d>=434e R296 K/F E0 [ ] Ha 436 a kitöltött, akkor 436a>=5 (%) és 436b>=436c R297 K/F E0 [ ] Ha 436 c>0, akkor 436d= 436c-nek a 436a %-ával +-10 R298 K/F E0 [ ] sorokban az a, b, c mezők csak együttesen lehetnek kitöltöttek R299 K/F E0 [ ]541b, 541c csak együtt lehet kitöltött R300 K/F E0 INT! [ ] Alkalmazás minősége kódok lehetséges értékei: lásd Kitöltési útmutató, R301 K/F E0 [ ]biztosítási jogviszony időtartama valós dátum: év,hónap, nap R303 K/F E0 INT! [ ] 520a, 521a, 522a= létező, nem azonos FEOR szám R304 K/F E0 [ ]523a és 524a közül egy lapon belül csak egyik lehet kitöltött R305 K/F E0 [ ]520b és 520c valós dátum év, hó, nap R306 K/F E0 [ ]520b>=biztosítási jogviszony időtartam kezdő dátum, soronként igaz az Sorokra is! R307 K/F E0 [ ]520c<=biztosítási jogviszony időtartam záró dátum, soronként igaz az sorokra is! R308 K E1 INT[ ]20=<523a<=36

11 R309 K E1 INT[ ] 36= <524a<=44 R310 K/F E0 INT![ ] 539a, 540a = kitöltési útmutató 2. sz. mellléklete R311 K E1 [ ]Ha a 543b értéke>192: Ellenőrizze a beírt óraszám helyességét! R312 K/F E0 [ ] sorokban a bevallási időszakok közt nem lehet átfedés R313 K/F E0 [ ] sorok folyamatosan töltendők ki R314 K/F E0 [ ]Ha 550c>0, akkor biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon R315 K/F E0 [ ]Ha biztosítási jogviszony időtartama mező kitöltött a lapon, akkor 550c 554c, 555c, 556c,562c, 564c, 569c, 571c,573c, 586c, 587c mezők közül legalább egy kötelezően kitöltött R316 K/F E0 [ ]Ha 550c>0, akkor 551c=550cx0,24 kerekítve+-10, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= 2008.január és biz. Idő évszám=2007. R317 K/F E0 Ha 0808M bev. Időszak = hó és 550c>0 és [ ] a bizt. Idő tól-ig évszám=2007, akkor 551c=550cx0,24 kerekítve+- 10, vagy 551c=550cx0, R318 K/F E0 [ ]Ha 550c>0, akkor 552c=550cx0,045 kerekítve+-10, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= 2008.január és biz. Idő évszám[ ] lapon=2007. R319 K/F E ]Ha 0808M bev. Időszak = hó és 550c>0 és a bizt. Idő tól-ig évszám=2007, akkor 552c=550cx0,045 kerekítve+- 10, vagy 552c=550cx0, R320 K/F E0 [ ]Ha 550c>0, akkor 553c=550cx0,005 kerekítve+-10, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= 2008.január és biz. Idő évszám[ ] lapon=2007. R321 K/F E ]Ha 0808M bev. Időszak = hó és 550c>0 és a bizt. Idő tól-ig évszám=2007, akkor 553c=550cx0,005 kerekítve+- 10, vagy 553c=550cx0, R322 K E1 INT! Ha![ ] alkalmazás minősége =20, 71, 72, 73, 70 közöl valamelyik és 550c>0, akkor (555c+556c) vagy 564c >0 R323 K/F E0 TÖRÖLVE R324 K/F E0 TÖRÖLVE R325 K/F E0 [ ] 571a, 573a, 575a lehetséges értéke:1, vagy üres R326 K/F E0 [ ]Ha 555c vagy 556c és 558c kitöltött ( kisebb, nagyobb =0) és 558a nem =6,akkor 558c=(555c+556c)x0,095 kerekítve+- 10, kivéve ha 0808M bev. Időszak hó és a lapon a bizt. Idő évszám tól,ig =2007. R327 K/F E0 [ ]Ha havi bevallásban a bizt idő év tól, ig=2007 és (555c+556c)és 558c kitöltött (kisebb, nagyobb, =0), akkor ABS558c=ABS (555c+556c)x0,095 kerekítve+-10, vagy 558c=(555c+556c)x0,085 kerekítve+-10 R328 K/F E0 [ ]Ha 559c>0, akkor 559c=(555c+556c)x0,015 kerekítve+-10, kivéve ha 0808M bev. Időszak hó és a lapon a bizt. Idő évszám tól,ig =2007. kivéve, ha 559a=6 R329 K/F E0 ha 0808M bev. Időszak hó és a [ ] lapon a bizt idő évszám (tól,ig) és 559c>0, akkor 559c=(555c+556c)x0,015 kerekítve+-10, vagy 559c=(555c+556c)x0,005 kerekítve+-10, kivéve, ha 559a=6 R330 K/F E0 [ ]Ha 560c>0 akkor 560c=(555c+556c)x0,08 kerekítve+-10,kivéve, ha 560a=6 R331 K/F E0 [ ](561c+562c)>0 akkor (560c+561c+562c)<=(555c+556c)x0,1 kerekítve+10, R332 K/F E0 [ ]ha 564c>0, akkor 564c=563cx0,15 kerekítve +-10 R333 K E1 [ ]ha 568c>0, akkor 568c=550c R334 K/F E0 [ ]ha 568c>0 és 569a= üres (vagy nulla), akkor van azonos jogviszony sorszámú [ ]lap. ahol 539. vagy 540. sor kitöltött R335 K/F E0 [ ]ha 569c>0, akkor 569c=568cx0,0325 kerekítve +-10 R336 K/F E0 [ ] Ha 571c kitöltött, akkor 571c=570cx0,03 kerekítve +-10

12 R337 K/F E0 [ ] Ha 573c kitöltött és bizt. kezdő dátum>= , akkor 573c=572cx0,015kerekítve +-10 R338 K/F E0 [ ] Ha 575c kitöltött, akkor 575c=574cx0,04 kerekítve +-10 R339 K/F E0 [ ] 574c és 575c csak akkor lehet kitöltött, ha a lapon adózó GFO kódja=112,113,131,132,136,137,211,212,57 1,591,592 és 139) és alk. Min 2-3 poziciója=30,39 R340 K/F E1 INT![ ] Ha 550c>0, akkor 586c vagy 587c>0 R341 K/F E0 TÖRÖLVE R342 K/F E0 TÖRÖLVE R343 K/F E0 [ ] lapon , sorok bármelyike kitöltött és az alkmin poziciója 20, 71, 72, 73, 70, 80, 90, 88, 89, 44, 15, 47,24,91 közül valamelyik, akkor kell lenni azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak (1-12) pozíció R344 K/F E0 [ ] 554c mezőt csak Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti: ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139), és csak akkor, ha a lapon az alkalmazás minősége kód 1. poziciója nem=0 és 2-3. poziciója =53 R345 K/F E0 [ ] biztosítási jogviszony időtartam záró dátuma= azonos alkmin. Kódú es lap 541c mező dátumával, akkor a lapon az 542b nem lehet kitöltött R346 K/F E0 [ ] 557. sor csak akkor lehet kitöltve, ha alkmin. 1. poziciója a lapon =2 vagy 3 R347 K/F E0 [ ]ha 0808M bevallási időszak= hó és 557c>0 és 558a üres, akkor 558c=557cx0,095 kerekítve+-10,vagy 558c=557cx0,085kerekítve+-10 [ R348 K/F E0 [ ]ha 0808M bevallási időszak> hó és 557c>0 és 558a üres, akkor 558c=557cx0,095 kerekítve+-10 R349 K/F E0 [ ] ha alkmin. 1. poziciója 1, 2, 3, 5, akkor sor nem lehet kitöltött R350 K/F E0 [ ] lapon sor bármely mezője kitöltött, akkor kell lenni poziciójú azonos alkmin. sorszámú [ ] lapnak R351 K/F E0 [ ] lapon alkmin.2-3 poziciója=25 csak a Munkaügyi központok és Fogl. Hivatal bevallásában lehet kitöltött R353 K/F E0 [ ] lapon biztosítási jogvizsony időtartam (tól-ig) valós dátum:év, hó nap, ahol kezdő évszám >= 2000, záró évszám<= 2010 R354 K/F E0 [ ]Ha 591c nem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 591c=590cx0, vagy ha 599c kitöltött, akkor 591c=599cx0, ), kivéve havi bevallás, ha a [ ] bizt. Idő, évszám (tól, ig)=2007 R355 K/F E0 [ ]Ha havi bev. és [ ] bizt.idő,évszám=2007, és 591cnem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 591c=590cx0, vagy 591c=590cx0, , vagy ha 599c kitöltött, akkor 591c=599cx0, vagy 591c=599cx0, ) R356 K/F E0 [ ]591a, 592a,593a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 vagy üres R357 K/F E0 TÖRÖLVE R358 K/F E0 [ ]Ha 593c kitöltött (>=0), akkor 593b is kitöltött, soronként igaz az sorokra is! R359 K/F E0 [ ]Ha 592c nem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 592c=590cx0, vagy ha 599c kitöltött, akkor 592c=599cx0, ), kivéve havi bevallás, ha a [ ] bizt. Idő, évszám (tól, ig)=2007 R360 K/F E0 [ ]Ha havi bevallás, és [ ] bizt.idő,évszám=2007, és 592c nem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 592c=590cx0, vagy 592c=590cx0, vagy ha 599c kitöltött, akkor 592c=599cx0, vagy 592c=599cx0, ) R361 K/F E0 TÖRÖLVE R362 K/F E0 [ ]Ha (595c+594c)nem=0 és 599c=0 vagy üres, akkor (594c+595c)<=590cx0,02+10, ha (595c+594c)nem=0 és 590c=0 vagy üres, akkor (594c+595c)<=599cx0,02+10 R363 K/F E0 A[ ]Ha 596c>0, akkor 596c=590cx0, kivéve ha 0808M bev. Időszak= és bizt. Idő év a lapon=2007.

13 R364 K/F E0 [ ]Ha 596c>0 és 0808M bev. Időszak= és bizt.idő a lapon 2007, akkor 596c=590cx0, vagy 596c=590cx0, R365 K/F E0 A[ ]Ha 597c>0, akkor 597=590cx0, kivéve ha 0808M bev. Időszak= és bizt. Idő év a lapon=2007. R366 K/F E0 [ ]Ha 597c>0 és 0808M bev. Időszak= és bizt.idő a lapon 2007, akkor 597c=590cx0, vagy 597c=590cx0, R367 K/F E0 A[ ]Ha 598c>0, akkor 598=590cx0, kivéve ha 0808M bev. Időszak= és bizt. Idő év a lapon=2007. R368 K/F E0 [ ]Ha 598c>0 és 0808M bev. Időszak= és bizt.idő a lapon 2007, akkor 598c=590cx0, vagy 598c=590cx0, R369 K/F E0 [ ] ha a lapon az alkmin poziciója=97, akkor csak az és az 599. sor lehet kitöltött R370 K/F E0 [ ]569a= üres (nulla) vagy 1 R371 K/F E0 [ ]569a= 1, akkor 569c= 0 vagy üres és az azonos jogviszony sorszámú [ ]lapon az sorok üresek R372 K/F E0 [ ] 558a, 559a,560a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 5,6, 0 vagy üres R373 K/F E ] 559. sor c) mező értéke csak akkor lehet <0, ha az a) mező értéke=1, igaz az , 566, 567, 571, 573, 575 sorokra is R374 K/F E0 [ ]566a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 0 vagy üres R375 K/F E0 [ ]ha 566c kitöltött, akkor 566c=565cx0,04 kerekítve+-10 R376 K/F E0 [ ]ha 567c nem=0 és 567a=üres, 5, 6, akkor 567c=565cx0,02 kerekítve+-10 kivéve, ha 0808M bevallási időszak=2008. január és a bizt. idő évszám=2007 R377 K/F E0 [ ]ha 0808M bevallási időszak= hó és biztosításban töltött idö záró dárum<= és 567c nem=0 és 567a=üres,,5,6, akkor 567c=565cx0,02 kerekítve+- 10 vagy 567c=565cx0,03 kerekítve+-10 R378 K/F E0 [ ]567a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 5, 6,0 vagy üres R379 K/F E0 [ ]586c értéke osztható kell legyen 65-tel R380 K/F E0 [ ] ha 586c kitöltött és bizt. Idő= 1 hónap, akkor 586c=1950 R381 K/F E0 [ ] ha 560c kitöltött, akkor 560 b is kitöltött, 561, 562. sorokra is igaz R382 K/F E0 [ ] ha 593c kitöltött, akkor 593 b is kitöltött, 594, 595. sorokra is igaz R383 K/F E0 [ ] ha 623c kitöltött, akkor 623 b is kitöltött R384 K/F E0 [ ]558a, 559a, 560 lehetséges értékei: 1,2,3,4,5,6,0 vagy üres R385 K/F E0 TÖRÖLVE R386 K/F E0 [ ]558c és 559c nem lehet együttesen kitöltve, kivéve ha 558a és 559a is =6 R387 K/F E0 TÖRÖLVE R388 K/F E0 TÖRÖLVE R389 K/F E0 TÖRÖLVE R390 K/F E0 [ ]561a, 562a,594a, 595a lehetséges értéke:1, 2, 3, 4, 6, 0 vagy üres R391 K/F E0 [ ]ha alkmin. sorszám 1. poziciója 2 vagy 3, akkor 555c és 556c nem lehet kitöltött R400 K/F E0 [ ]Ha 610c>0, akkor az azonos alkmin. számú es lapon a 520a, 521a közül valamelyik (FEOR) =2615, 2616, , 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2631, 2632, 2633, 3714, 3715, 3721, 3722, 3723, 3725, 5 R401 F E1 [ ]ha 593c nem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 593c=590cx0,08+-10, vagy ha 599c kitöltött, akkor 593c=599cx0,08+-10) R402 K/F E0 [ ]ha a lapon kedvezményes jár. Fiz. Kód=03, akkor a bizt. Jogviszony időtartama megegyező a 0808M bev. Időszakkal vagy azon belüli időszak lehet, kivéve ha az alkmin. kód 2-3. pozíciója=41

14 R403 K/F E0 [ ]ha a lapon kedvezményes jár. Fiz. Kód=10, akkor a bizt. Jogviszony időtartamának kezdő vagy záró napja nem lehet a 0808M bev. időszakon belüli R404 K/F E0 [ ]ha a 610c>0, akkor bizt. Jogviszony időtartam is kitöltött, Fordítva is igaz a feltétel! R405 K/F E0 [ ]ha a 611c>0, akkor 611c=610cx0,2+-10=612c+613c R406 K/F E0 [ ]ha a 611c>0, akkor 612c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R407 K/F E0 [ ]ha a 611c>0 és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól- ig évszám=2007, akkor 612c=610cx0, vagy 612c=610cx0,09+-5 R408 K/F E0 [ ]ha a 611c>0, akkor 613c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R409 K/F E0 [ ]ha a 611c>0 és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól- ig évszám=2007, akkor 613c=610cx0,11+-5 vagy 613c=610cx0, R410 K/F E0 [ ]ha a 614c>0 és a 615c és 619c=0 vagy üres, és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő évszám=2007, akkor 614c=610cx0, vagy 614c=610cx0, R411 K/F E0 [ ]ha a 614c>0 és 615c és 619c=0 vagy üres, akkor 614c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő tól-ig évszám=2007. R412 K/F E0 [ ]ha a 614c>0 és alkmin 1. poziciója nem =0 vagy 6 vagy 4, akkor 615c- 624c=üres R413 K/F E0 [ ]Ha a 615c>0 és 614c és 619c=0 vagy üres, akkor 615c=610c x 0, = 616c + 617c + 618c R414 K/F E0 [ ]ha a 616c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 616c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R415 K/F E0 [ ]ha a 616c>0 és 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 616c=610cx0, vagy 616c=610cx0,11+-4 R416 K/F E0 [ ]ha a 617c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 617c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R417 K/F E0 [ ]ha a 617c>0 és a 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 617c=610cx0,04+-3 vagy 617c=610cx0, R418 K/F E0 [ ]ha a 618c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 618c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R419 K/F E0 [ ]ha a 618c>0 és 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 618c=610cx0, vagy üres(0 is lehet) R420 K/F E0 [ ]ha 623c>0 akkor az azonos allkmin. Számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R421 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és 614c és 615c=0 vagy üres, akkor 619c=610cx0, =620c+621c+622c+623c R422 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 620c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R423 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és a bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 620c=610cx0, vagy 620c=610cx0,11+-4 R424 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és 614c=0 vagy üres, akkor 621c=610cx0, R425 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 622c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007. R426 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 622c=610cx0, vagy üres(0 is lehet) R427 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és a 614c=0 vagy üres, akkor 623c=610cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak 1. hó és a bizt. idő évszám=2007.

15 R428 K/F E0 [ ]ha a 619c>0 és a 614c=0 vagy üres és 0808M bev. Időszak hó és ja bizt. idő tól-ig évszám=2007, akkor 623c=610cx0, vagy 623c=610cx0, R429 K/F E0 [ ]ha a 624c>0 akkor 624c=610cx0, és sorok üresek R430 K/F E0 [ ] sorok csak akkor lehetnek kitöltve, ha jár. Fiz. Kód=09 R431 K/F E0 [ ] ha jár. Fiz. Kód=1,7,11,12, 13, 14 akkor csak sorok lehetnek kitöltve a lapon R432 F E0 [ ] lap ha jár. Fiz. Kód=1,7,11,12, 13, 14 akkor magánszemélynek az M-bankban van érvényes START kártyája a bizt. Jogviszony teljes időtartamára R433 K/F E0 TÖRÖLVE R434 K/F E0 [ ] ha 636>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 524. sor kitöltött R435 K/F E0 [ ] ha 637>0, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 523. sor kitöltött R436 K/F E0 ha [ ] lap soradata kitöltött, akkor kell lenni azonos alkmin. Sorszámú es lapnak, ahol 555c kitöltött és a biztositási időszak >= mint [ ]lap biztosítási időszaka R437 K/F E0 [ ] ha 638c>0 akkor 638c= 635cx0, R438 K/F E0 [ ] ha 635c>0 akkor 639c= 635cx0,29+-10=640c+641c+642c R439 K/F E0 [ ] ha 635c>0 akkor 640c= 635cx0,24+-6 kiv éve, ha 0808M bev. Időszak I. hó és biz. Idő kezdő évszám=2007 és jár. Fiz. Kód=7,12, 14, R440 K/F E0 [ ] ha 635c>0 és 0808M bev. Időszak I. hó és jár. Fiz. Kód=07,12, 14, és bizt. Idő kezdő évszám=2007, akkor 640c= 635cx0,24+-6 vagy 640c=635cx0,21+-6 R441 K/F E0 [ ] ha 635>0 akkor 641c= 635cx0, kiv éve, ha 0808M bev. Időszak I. hó és jár. Fiz. Kód=7,12, 14, és bizt.idő tól évszám= R442 K/F E0 [ ] ha 635c>0 és 0808M bev. Időszak I. hó és bizt. Idő kezdő évszám =2007. és jár. Fiz. Kód=07,12, 14 akkor 641c= 635cx0, vagy 641c=635cx0,05+-3 R443 K/F E0 [ ] ha 635>0 akkor 642c= 635cx0, kiv éve, ha 0808M bev. Időszak I. hó, bizt idő kezdő évszám=2007 és jár. Fiz. Kód=7,12, 14, R444 K/F E0 [ ] ha 635c>0 és 0808M bev. Időszak I. hó és bizt. Idő kezdő évszám=2007 és jár. Fiz. Kód=7,12, 14, akkor 642c= 635cx0,03+-1 vagy 642c=635cx0, R445 K E0 [ ][ ]ha 593c nem=0 és (ha 590c kitöltött, akkor 593c=590cx0,08+-10, vagy ha 599c kitöltött, akkor 593c=599cx0,08+-10) R446 K/F E0 [ ] Ha jár fiz kód =12,, 14, akkor bizt. Jogviszony időtartam kezdő dátum> R447 K/F E0 [ ] Ha jár fiz kód =1, 11, 13, akkor bizt. Idő tól-ig a 0808M lap bev. Időszakával megegyező vagy azon belüli intervallum lehet R448 K/F E0 [ ] 643c értéke csak 0 (nulla) lehet, és csak akkor lehet kitöltött, ha a jár fiz kód = 13,14 R449 K/F E0 [ ] 645c csak akkor lehet kitöltött ha a jár fiz kód nem = 13,14 R450 K/F E0 [ ] ha 644c>0 és 643c és 645c üres, akkor 644c=635cx0, R451 K/F E0 [ ] ha 645c>0 és 643c és 644c üres, akkor 645c=635cx0, R452 K/F E0 [ ] ha 645c>0 és 644c>0 és 643c üres, akkor 645c<635cx0,25+10 és 644c<635cx0, R453 K/F E0 [ ] ha 645c= üres és 644c>0 és 643c=0, akkor 644c=635cx0, R454 K/F E0 [ ] ha 650c>0, akkor bizt. Idő záró dátuma <= R455 K/F E0 [ ] ha 650c>0, akkor 651c=650cx0, R456 K/F E0 [ ] ha 650c>0, akkor 652c=650cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= hó R457 K/F E0 [ ] ha 650c>0 és 0808M bev. Időszak = , akkor 652c=650cx0, vagy 652c=650cx0,21 +-6

16 R458 K/F E0 [ ] ha 650c>0, akkor 653c=650cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= hó R459 K/F E0 [ ] ha 650c>0 és 0808M bev. Időszak = , akkor 653c=650cx0, vagy 653c=650cx0, R460 K/F E0 [ ] ha 650c>0, akkor 654c=650cx0, kivéve, ha 0808M bev. Időszak= hó R461 K/F E0 [ ] ha 650c>0 és 0808M bev. Időszak = , akkor 654c=650cx0, vagy 654c=650cx0, R462 K/F E0 [ ] ha 656c>0 akkor 656c=655cx0, R463 K/F E0 [ ] ha 657c>0 akkor kell lenni azonos jogviszony sorszámú 09-es lapnak, ahol 524. sor kitöltött és a 13-as lapon lévő biztosításban töltött idő megegyezik a 09-es lapon lévő biztosítási idővel, vagy abban foglalt időszak R464 K/F E0 [ ] ha 658c>0 akkor kell lenni azonos jogviszony sorszámú 09-es lapnak, ahol 523. sor kitöltött, és a 10-es lapon lévő biztosítási jogviszony időtartama megegyező a 09 lap biztosítási idejével, vagy benne foglalt időtartam R465 K/F E0 [ ] ha 657c>0, akkor 657c 65-tel osztható érték R466 K E0 [ ] lapon az alkalmazás minősége kód 2-3. poziciója csak =96 lehet és a 4-13 pozíció 0 R467 K/F E1 [ ] lapon lévő alkmin sorszámmal nem lehet kitöltött as lap R468 K/F E0 [ ] sorokban a hónap= bevallási időszak hónapja R469 K/F E0 [ ] sorokban a nap között (hónapnak megfelelően és csak eltérő nap lehet R470 F E0 TÖRÖLVE R471 K E0 [ ] lapon az alkalmazás minősége kód 2-3. poziciója csak =96 lehet, 4-13 pozició 0 vagy üres R472 K E1 [ ] lapokon alkalmazás minősége nem lehet azonos, 14-es lapból csak akkor tölthet ki egynél több oldalt, ha a nyugdíjas státusz hó közben változott vagy mezőgazdasági idénymunkát végzett R474 K/F E0 TÖRÖLVE R480 K/F E0 [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám 2008., akkor 558a, 559a és 560a csak együttesen tölthető ki 6-os kóddal R481 K/F E0 [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám =2008, és 558a, 559a, 560a =6, akkor 558c<=0, 559c és 560c>=0 R482 K/F E0 [ ] Ha biztosítási jogviszony kezdő évszám <=2006. akkor 558a és 559a nem lehet 6-os kóddal kitöltve, R483 K/F E ] 558c csak akkor lehet <0, ha 558a=1 vagy 6 R485 K/F E ] Ha biztosítási idő kezdő évszám=2008. akkor 591a, 592a ás 593a csak együttesen lehet 6-os kóddal kitöltött R486 K/F E ] Ha biztosítási idő kezdő évszám<=2006., akkor 591a és 592a nem lehet 6-os kóddal kitölött R487 K/F E0 [ ] 591c csak akkor <0, ha 591a=1 vagy 6 R488 K/F E ] 592c csak akkor <0, ha 592a=1, igaz az sorokra is R490 K/F E0 [ ] ha kedvezményes járulékfizetési kód 13, 14 akkor 644c csak akkor >0, ha biztosításban töltött idő kezdő dátum>=2008. julius 1. R494 K/F E0 [ ]Ha a biztosítási idő kezdő évszám=2007, akkor 591a-595c nem lehet 6- os kóddal kitöltött R498 K/F E0 [ ]lapon, ha alkmin. sor 2-3. oziciója=11, akkor csak az 586c és 587c lehet kitöltött R499 K/F E0 [ ]Ha biztosítási idő kezdő évszám=2007, akkor az 558a-562a 6-os kóddal nem lehet kitöltött R500 K/F E0 TÖRÖLVE R501 K/F E0 A[ ] ha a kedv. jár. fiz. kód=11,12 és a bizt. idő záró dátuma < 2007.október 1-je, akkor 645c nem lehet kitöltött R502 K/F E0 [ ] 590c és 599c együtt nem lehet kitöltött R503 K/F E0 [ ] 52d= [ ] 52c x 0,001 kerekítve +-1 R504 K/F E0 [ ] 97c = SUM lap 617c R505 K E1 INT! [ ] 614c és (615c vagy 619c) sorok együttesen csak akkor lehetnek kitöltve ha a biztosítási időszakon belül elérte a járulékfizetési felső határt! R506 K/F E0 [ ]ha 560c-562c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12 pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött

17 R507 K/F E0 [ ]ha 593c-595c kitöltött, akkor az azonos alkmin. számú (1-12. pozíció) [ ]-es lap 541. sor is kitöltött R508 K/F E0 [ ] 558a csak akkor lehet=1, ha a biztosítási idő évszám a lapon=2008, soronként igaz az , , 569., 571., 573., 575., sorokra is! R509 K/F E0 [ ] azonos biztosítási idő esetén az alkmin. 1. pozíciója csak egyező lehet R510 K/F E0 [ ]ha 573c kitöltött és bizt, idő záró dátuma < akkor 573c=572cx0, R511 K/F E0 [ ]ha 573c kitöltött és bizt. idő kezdő dátuma és közötti és záró dátuma és közötti, akkor 572cx0,01-10=<573c<=572cx0, R512 K/F E0 [ ]561c és 562c csak akkor>0, ha 560c is >0 R513 K E1 [ ]594c és 595c csak akkor >0, ha 593c is >0 R514 K/F E0 [ ] ha a lapon az alkmin. sorszám 1. poziciója = 1,2, 3 vagy 5, akkor sorok nem lehetnek kitöltve (nyugdíjas nem fizethet tagdíjat) tagdíjat) R515 K/F E0 [ ] ha a lapon az alkmin. 1. poziciója 1, 2,3,5, akkor az 541. sor nem lehet kitöltve R516 K/F E0 [ ]ha 0808M bevallási időszak= hó és biztosításban töltött idö záró dárum<= és 565c kitöltött és 567a kitöltött és értéke 2, 3, 4 közül valamelyik, akkor 567c<=565cx0,03 kerekítve+10 R517 K/F E0 [ ]ha 565c kitöltött és 567a=2,3,4, akkor 567c<=565cx0,02 kerekítve+10 kivéve, ha 0808M bevallási időszak=2008. január és a bizt. idő évszám=2007 R519 K/F E0 [ ]Ha 567a=1 és 565c és 567c>0, akkor 567c<= 565cx0,02+10 R520 K E1 [ ]ha 565c>0 és 567c<=0, akkor ellenőrizze az 567c mezőbe írt adat helyességét R521 K E1 Ha [ ]441a kitöltött, akkor a [ ] lapokon, ha az alkmin. sorszám 2-3 poziciója 20,71, 72, 15, akkor a biztosításban töltött idő záró dátum <=441a R523 K E1 Ha [ ]lapnak nincs azonos alkmin. számú 10, 11, 12 vagy 13-as lap párja, akkor a 09-es lapon az sorokban közölt kieső időnek le kell fedni a biztosítási időtartamot. R524 K/F E0 [ ] Ha alkmin.2-3. poziciója 30, 34, 35, 37, 39, akkor 544b nem lehet kitöltve R800 K/F E1 INT!Ellenőrizze, hogy ezer forintban van-e kitöltve az önellenőrzési bevallás: számvégződés:000 a [ ,02] c) és d) mezőben R801 K/F E1 INT!Nagyságrendi ellenőrzés: a [ ,02, ] d, beírt összeg>4 karakter, [ ] 3 karakter > d > 5 karakter R802 K/F E1 Nagyságrendi ellenőrzés negatív önellenőrzési kötelezettségnél R803 K/F E1 Nagyságrendi ellenőrzés pozitív önellenőrzési kötelezettségnél R804 K/F E0 [ ] 202c=(203c c) R805 K/F E0 [ ] 202d=(203d d-207d) R806 K/F E0 [ ] 208d=(209d d-214d) R807 K/F E0 [ ] 208c=(209c c) R810 K/F E0 [ ] 219c=(220c c) R811 K/F E0 [ ] 219d=(220d d) R812 K/F E0 [ ] 226d=(227d d-229d) R814 K/F E0 [ ] 198d=199d+200d R815 K/F E0 [ ] 198c=199c+200c R816 K/F E0 [ ] ha 203c kitöltött, akkor 203d<=203cx0,24 kerekítve +1 R817 K/F E0 [ ]ha 204c kitöltött, akkor 204d<=204cx0,095 kerekítve +1 R818 K/F E0 [ ] ha 205c kitöltött, akkor 205d<=205cx0,015 kerekítve +1 R819 K/F E0 [ ] ha 206c kitöltött, akkor 206d<=206cx0,15 kerekítve +1

18 R820 K/F E0 [ ] Ha 209c kitöltött, akkor 209d<=209cx0,045 kerekítve +1 R821 K/F E0 [ ] ha 210c kitöltött, akkor 210d<=210cx0,005 kerekítve +1 R822 K/F E0 [ ] ha 212c kitöltött, akkor 212d<=212cx0,04 kerekítve +1 R823 K/F E0 [ ] ha 213c kitöltött, akkor 213d<=213cx0,02 kerekítve +1 R824 K/F E0 [ ] ha 215c kitöltött, akkor 215d<=215cx0,0325 kerekítve +1 R825 K/F E0 [ ] ha 216c kitöltött, akkor 216d<=216cx0,03 kerekítve +1 R826 K/F E0 [ ] ha 217c kitöltött, akkor 217d<=217cx0,015 kerekítve +1 R827 K/F E0 [ ] ha 218c kitöltött, akkor 218d<=213cx0,04 kerekítve +1 R828 K/F E0 [ ] ha 219c kitöltött, akkor 219c=(220c+221c+222c+223c+224c) R829 K/F E0 [ ] 219d=(220d+221d+222d+223d+224d) R830 K/F E0 [ ] ha 220c kitöltött, akkor 220d=220cx0,15 kerekítve +-1 R831 K/F E0 [ ] ha 221c kitöltött, akkor 221d=220cx0,25 kerekítve +-1 R832 K/F E0 [ ] ha 222c kitöltött, akkor 222d=222cx0,15 kerekítve +-1 R833 K/F E0 [ ] ha 224c kitöltött, akkor 224d=224cx0,15 kerekítve +1 R834 K/F E0 [ ] 226c=(227c+228c-229c) R835 K/F E0 [ ] ha 230c kitöltött, akkor 230d=230cx0,2 kerekítve +-1 R836 K/F E0 [ ]ha 230c kitöltött, akkor abs(231a)<=abs(230cx90)kerekítve+45 R837 K/F E0 [ ]ha 230d kitöltött, akkor abs(232a)<=abs(230cx167)kerekítve+85 R839 K/F E0 [ ] ha 233c kitöltött, akkor abs(233d)<=abs(233cx0,111)kerekítve+1 R840 K/F E0 [ ]ha 234c kitöltött, akkor 234d=234cx0,15 kerekítve +-1 R841 K/F E0 [ ]ha 235a kitöltött, akkor abs(235a)<=abs(234cx40)kerekítve+20 R842 K/F E0 [ ] ha 236c kitöltött, akkor abs(236a)<=abs(234cx16)kerekítve+8 R844 K/F E0 [ ] ha 237c kitöltött, akkor 237d=237cx0,15 kerekítve +-1 R845 K/F E0 [ ] 238a=237c +-1 R846 K/F E0 [ ] ha 237c kitöltött, akkor abs(239a)<=abs(237cx16)kerekítve+8 R847 K/F E0 [ ] (240a a)abszolút értékben<=237cx39 kerekítve +20 abszolút értékben R848 K/F E0 [ ] ha 260c kitöltött, akkor 260d=260cx0,095 kerekítve +-1 R849 K/F E0 [ ] ha 280d kitöltött, akkor 280d<=280cx0,08 kerekítve +10 R850 K/F E0 [ ] ha 284d kitöltött, akkor 284d<=284cx0,08 kerekítve +10 R851 K/F E0 [ ] ha 288d kitöltött, akkor 288d<=288cx0,08 kerekítve +10 R852 K/F E0 [ ] ha 292 d kitöltött akkor 292d<=292cx0,08 kerekítve +10 R853 K/F E0 [ ] ha 296d kitöltött, akkor 296d<=296cx0,08 kerekítve +10 R854 K/F E0 [ ] ha 300d kitöltött, akkor 300d<=300cx0,08 kerekítve +10 R855 K/F E0 [ ] ha 304d kitöltött, akkor 304d<=304cx0,08 kerekítve +10 R856 K/F E0 [ ] ha 308d kitöltött, akkor 308d<=308cx0,08 kerekítve +10 R857 K/F E0 [ ] ha 312d kitöltött, akkor 312d<=312cx0,08 kerekítve +10 R858 K/F E0 [ ] ha 316d kitöltött, akkor 316d<=316cx0,08 kerekítve +10 R859 K/F E0 [ ] ha 320d kitöltött, akkor 320d<=320cx0,08 kerekítve +10 R860 K/F E0 [ ] ha 324d kitöltött, akkor 324d<=324cx0,08 kerekítve +10 R861 K/F E0 [ ] ha 328d kitöltött, akkor 328d<=328cx0,08 kerekítve +10 R862 K/F E0 [ ] ha 332d kitöltött, akkor 332d<=332cx0,08 kerekítve +10

19 R863 K/F E0 [ ]272b=270b+271b R864 K/F E0 [ ] ha 223c kitöltött, akkor 223d=223cx0,25 kerekítve +-1 R865 K/F E0 INT! [ ]211. sort csak a Tbj.4. c) pontja szerinti társas vállalkozás töltheti: ki: (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,571,591,592 és 139) R866 K/F E0 [ ] ]207. és 214. és 229. sorok csak az 51-es igazgatóság illetékességi körébe tartozó és 15-ös adószám kezdetű adózó, vagy Tűzoltóság és MÁK önkormányzati adószámok által lehet kitöltött (más adózóknál nulla sem írható be) R867 K/F E0 [ ]270b és 271b csak akkor <0, ha 0808A főlapon ismételt önellenőrzés =X R901 K/F E0 [ ]lap sorszám kitöltése kötelező, kezdő sorszám 01, majd folyamatos sorszámozással R902 K/F E0 [ ] lapok száma <= a [ ,02] 198, 202, 208, , 225, 226, 230,233, 234,237,260d mezők közül kitöltöttek darabszámával R903 K/F E0 [ ] dinamikus lapokon a 2. sorban egy adónem kód csak egyszer szerepelhet R904 K/F E0 [ ] 2. sor adónem kód csak a [ ,...,-05] lapon szereplő közül lehet, és csak az, ahol az azonos adónemhez tartozó bármely d) e) mező nem = nulla vagy üres R905 K/F E0 [ ] 1. 2., 4. sor együttesen kitöltendő R906 K/F E0 [ ] 1. sor=x, akkor 4. sorban legalább 8 karakternek kell lenni R910 K/F E0 [ ] ha 220d kitöltött, akkor 220d=220cx0,15 kerekítve +-1 R911 K/F E0 [ ] ha 221d kitöltött, akkor 221d=221cx0,25 kerekítve +-1 R912 K/F E0 [ ] ha 222d kitöltött, akkor 222d=222cx0,15 kerekítve +-1 R913 K/F E0 [ ] ha 223d kitöltött, akkor 223d=223cx0,25 kerekítve +-1 R914 K/F E0 [ ] ha 224d kitöltött, akkor 224d=224cx0,15 kerekítve +-2 R920 K/F E0 [ ] ha (280d+281d+282d)>0, akkor 283e>=0 (Nem üres) R921 K/F E0 [ ] ha (284d+285d+286d)>0, akkor 287e>=0 (Nem üres) R922 K/F E0 [ ] ha (288d+289d+290d)>0, akkor 291e>=0 (Nem üres) R923 K/F E0 [ ] ha (292d+293d+294d)>0, akkor 295e>=0 (Nem üres) R924 K/F E0 [ ] ha (296d+297d+298d)>0, akkor 299e>=0 (Nem üres) R925 K/F E0 [ ] ha (300d+301d+302d)>0, akkor 303e>=0 (Nem üres) R926 K/F E0 [ ] ha (304d+305d+306d)>0, akkor 307e>=0 (Nem üres) R927 K/F E0 [ ] ha (308d+309d+310d)>0, akkor 311e>=0 (Nem üres) R928 K/F E0 [ ] ha (312d+313d+314d)>0, akkor 315e>=0 (Nem üres) R929 K/F E0 [ ] ha (316d+317d+318d)>0, akkor 319e>=0 (Nem üres) R930 K/F E0 [ ] ha (320d+321d+322d)>0, akkor 323e>=0 (Nem üres) R931 K/F E0 [ ] ha (324d+325d+326d)>0, akkor 327e>=0 (Nem üres) R932 K/F E0 [ ] ha (328d+329d+330d)>0, akkor 331e>=0 (Nem üres) R933 K/F E0 [ ] ha (332d+333d+334d)>0, akkor 335e>=0 (Nem üres) R934 K/F E0 [ ] ha (336d+337d+338d)>0, akkor 339e>=0 (Nem üres) R935 K/F E0 [ ] ha (340d+341d+342d)>0, akkor 343e>=0 (Nem üres) R936 K/F E0 [ ] ha (344d+345d+346d)>0, akkor 347e>=0 (Nem üres) R937 K/F E0 [ ] ha (348d+349d+350d)>0, akkor 351e>=0 (Nem üres) R938 K/F E0 [ ] ha (352d+353d+354d)>0, akkor 355e>=0 (Nem üres) R939 K/F E0 [ ] ha (356d+357d+358d)>0, akkor 359e>=0 (Nem üres)

20 R940 K/F E0 [ ]lapon d) és c) mezőknek azonos előjelűnek kell lenni, soronként igaz, minden olyan sorra ahol c és d éis kitölthető, kivéve 198, 202, 208, -219,226, sorok R941 K/F E0 [ (03-05)]ha 281d>0, akkor 281d<=281cx0,02 ker.+10 soronként igaz a 282,285,286,289,290,293,294,297,298,301, 302,305,306,309,310,313,314, 317,318,321,322,325,326,329,330,333,334, 337,338,341,342,345,346,349,350,353,3 54,357,358 R942 K/F E0 [ ] ha 230 vagy 231 vagy 232 sor kitöltött, akkor a sorokban szereplő összegek előjelének azonosnak kell lennie. R943 K/F E0 [ ] ha 233c és 233d mező is kitöltött, akkor a két mező előjelének azonosnak kell lennie. R944 K/F E0 [ ] ha 234 vagy 235 vagy 236 sor kitöltött, akkor a sorokban szereplő összegeknek azonos előjelűeknek kell lenniük. R945 K/F E0 [ ] ha 237 vagy 238 vagy 239 sor kitöltött, akkor a sorokban szereplő összegek előjelének azonosnak kell lennie. Jelölések: K - kitöltő program F - feldolgozó program

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg program M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma.

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Járulékbevallás 2006.

Járulékbevallás 2006. Járulékbevallás 2006. Bevallások a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekkel kapcsolatos adókról és járulékokról KAIG 10.000 legnagyobb Havi Negyedéves Eltérő üzleti évet választó + Az előző körbe nem

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1M-es Partner módosító lapja a már regisztrált NÉBIH partner adatainak módosítására szolgál (kiváltva a T1 Partner

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35, levelezési cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról 1. melléklet a 33/2010 (XII.22) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéjszakák

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Adatszerkezeti leírás a foglalkoztatóknak a pénztártagok pénztárválasztására vonatkozó, a területi pénztárak felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:.

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben Soltvadkert Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű X2000-02-es nyomtatványhoz Általános tájékoztató

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP ADO 087-2016 Beküldő viselt

Részletesebben