Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma."

Átírás

1 Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma. a005 E0 A DOKU ban érkeztetett adóazonosítót vagy az adószám törzsszám részét nem lehet a javítóban módosítani. b001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adóazonosító jel. b002 Normál hiba Hibás az adóazonosító jel. b003 E0 Adószám adóazonosító pár hiba. b004 E0 Az adózónak élő adószáma van a bevallási időszakban, amit nem jelölt a bevalláson. b005 E0 Elhunyt adózó nem adhatja be. b006 E0 Normál hiba Ha az adózó adószámának első számjegye 1, 2, 3 értékű, akkor nem töltheti ki az adóazonosító jelet a főlapon. b007 E0 Hibás regisztrációs szám. b009 E0 Hibás családi gazdaság szám. d001 E0 Duplaság (erre az időszakra már érkezett be alapbevallása). A bizonylat hivatalból elintézve az adózónak teendője nincsen. e001 E0 Nincs előzmény bevallás. e002 E0 Az előzmény még nincs feldolgozva. e003 E0 A bizonylatnak van feldolgozott utózmánya. e004 E0 Nem egyértelműen meghatározható az előzmény egy időpontban több beadott bevallása van. e005 E0 Ismételt önellenőrzés mező kitöltöttsége esetén léteznie kell nem hibernált előzménynek és fordítva. e006 E0 Nyilatkozat előzmény után nem következhet helyesbítés. e007 E1 Nem szokványos alapbevallás. e008 E0 A bizonylat a cachés előzménye miatt nem feldolgozható. A kiegészítő információk alapján elintézett állapotúvá kell tenni az előzményt, majd az oracles bizonylatot újra javítani kell. f001 E0 Hibás formátumú fájl. f002 E0 Nem megfelelő formátumú XML. f003 E0 Nem megfelelő bizonylatrész típus. f004 E0 Hiányzó nyersazonosító. f005 E0 Nem létező mezőazonosító. f006 E0 Nem megfelelő adathossz. f007 E0 Nem megfelelő mezőformátum. f008 E0 Dupla mezőazonosító a bizonylatrészen. f009 E0 Javító bizonylat formai hibás.

2 f010 E0 Nem megfelelő számú részbizonylat. f011 E0 A bizonylat benyújtásának oka (alapbevallás, helyesbítés, önellenőrzés, ismételt önellenőrzés, javítás) nem megállapítható. f012 E0 A bizonylat fejléc adata eltér a bizonylatmező adatától. f013 E0 Azonos azonosító szerepel több bizonylatrészen. f014 E0 Alapbevallás javító bizonylatán nem lehet kitöltött a helyesbítést, vagy önellenőrzést, vagy ismételt önellenőrzést jelölő mező. g005 E0 A bevallás minden adónemére jogerősen lezárt ellenőrzés van g006 E0 A bevallás valamely adónemére jogerősen lezárt ellenőrzés van g007 E0 A bevallás minden adónemére folyamatban levő revízió van g008 E0 A bevallás valamely adónemére folyamatban levő revízió van j001 E0 A bevallást az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenessége miatt, vagy az EU jogi aktusába ütköző jogszabályokra való hivatkozással nyújtották be. Elbírálásra át kell adni az ellenőrzésnek! m001 E0 Kötelezően kitöltendő mező m002 E0 Hibás az adat típusa a mezőben m003 E0 Hibás adathossz m004 E0 Hibás az érték a mezőben (nem egyezik a megadott értéklistával) m005 E1 Ellenőrizze, hogy a mező eft ban van e kitöltve! m006 E0 A lapot nem kell / nem lehet megnyitni. n003 E0 Nem adhatja be n006 E0 Korábban beadott bevallás (a bevallási időszak kezdő napja későbbi, mint a beküldés napja). n007 E0 Hibás a bevallási időszak. n015 E0 Feldolgozhatóság záró dátuma után benyújtott bevallás. n016 E0 ebev es adózó bizonylata papíron érkezett n018 E0 Normál hiba A bevallási időszak végdátuma korábbi, mint a bevallási időszak kezdő dátuma n019 E0 A bevallás beérkezési dátuma nem lehet korábbi, mint a bizonylattípus feldolgozásának kezdete ( BIZONYLATTIPUS tábla BTIP_FELDOLG_KEZDET_DAT mezője), és nem lehet a mai napnál nagyobb n020 E0 A beérkezés és postára adás dátuma nem lehet későbbi, mint a nyilvántartásba vétel dátuma. o001 E0 Normál hiba A bevallás/adatszolgáltatás jellege mező értéke O, vagy H, vagy I, vagy M, vagy üres lehet. o002 E0 Alapbevallás javító bizonylatán nem lehet kitöltött a bevallás jellege mező o003 E0 A benyújtás dátuma és az önellenőrzés esedékessége nem térhet el egymástól 15 napnál többel. o005 E0 A bevallás esedékessége előtt lett beadva o007 E0 Normál hiba Amennyiben a bevallás/adatszolgáltatás jellege mező értéke O (önellenőrzés) vagy I (ismételt önellenőrzés), akkor az önellenőrzési melléklet kitöltése kötelező.

3 o008 E0 Normál hiba Amennyiben a bevallás/adatszolgáltatás jellege mező értéke O (önellenőrzés), akkor az önellenőrzési melléklet kitöltése kötelező. o009 E0 Normál hiba A bevallás/adatszolgáltatás jellege mező értéke O, vagy H vagy M, vagy üres lehet. o010 E0 Normál hiba Ha az önellenőrzési lapon az ismételt önellenőrzés kódkocka kitöltött, akkor a bevallás/adatszolgáltatás jellege mező értéke O (önellenőrzés). p001 E0 Parkoltatás adathiba miatt, technikai jellegű hiba. p002 E0 Fejlesztés alatt. p003 E0 A bevallás újraellenőrzésre van beütemezve 15, 30 majd 60 perces várakoztatással! p004 E1 Hiányzó adóalany nyilvántartási adat. q001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő jogelőd adószám. q002 Normál hiba Hibás a jogelőd adószáma. q003 E0 A bevalláson közölt jogelőd adószámhoz nyilvántartásunkban nem megfelelő a jogutód kapcsolat. x001 E0 Bevallás típusa és fajtája eltér a törzstől. x002 E0 Előtársasági időszak X nincs összhangban a törzzsel vagy az időszakkal. x003 E0 Eltérő üzleti éves X és a mérlegforduló napja nincs összhangban. x005 E0 Nyilvántartásunk szerint nem szüntette meg egyéni vállalkozói tevékenységét. x006 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban nem kezdődött felszámolási eljárás. x007 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban nem kezdődött végelszámolás. x008 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban felszámolási eljárás kezdődött, melyet nem jelölt a főlapon. x009 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban végelszámolás kezdődődött, melyet nem jelölt a főlapon. x010 E0 Nyilvántartásunk szerint a bev.időszakban tevékenységének szüneteltetését nem kezdte vagy a tevékenység szüneteltetése dátumhoz nem megfelelő a bev.időszak záró dátuma január 1. előtt csak ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző, január 1 től ezeken kívül egyéni vállalkozó is jelölhet szüneteltetést! Nyilvántartásunk szerint a bev.időszakban (2010.január 1 től kezdődő vagy ezt követő bev.időszakban) tevékenységének szüneteltetése dátumhoz nem megfelelő a bevallási időszak záró dátuma. x011 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban nem szűnt meg az adózó, vagy a megszűnés napjához nem megfelelő a bevallási időszak záró dátuma. x012 E0 Nyilvántartásunk szerint nincs folyamatban felszámolási/ végelszámolási eljárás. x013 E0 Normál hiba Ha a bevallás típusa F vagy V, akkor a bevallás fajtáját is ki kell tölteni a főlapon. x014 E0 Normál hiba Ha a bevallás típusa M, A, S, E, vagy üres, akkor a bevallás fajtája nem lehet kitöltött. x015 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban nem fejeződött be a felszámolási eljárás. x016 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban nem fejeződött be a végelszámolási eljárás.

4 x017 E0 Nyilvántartásunk szerint a felszámolási/végelszámolási eljárás befejeződött a bevallási időszakban, melyet nem jelölt a főlapon vagy a felszámolás/végelszámolás záró napjához nem megfelelő a bevallási időszak záró dátuma. x018 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban felszámolási eljárás van folyamatban, melyet nem jelölt a főlapon! x019 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban végelszámolási eljárás van folyamatban, melyet nem jelölt a főlapon! x021 E0 Nyilvántartásunk szerint a bevallási időszakban megszűnt de nem jelölte a főlapon, vagy a megszűnés napjához nem megfelelő a bevallási időszak záró dátuma. x022 E0 Nyilvántartásunk szerint nem alakult át, vagy az átalakulás napjához nem megfelelő a bevallási időszak kezdő vagy záró dátuma. x025 E0 Normál hiba Egyéni vállalkozó adózónál a bevallás típusa mező értéke csak A, E, S, vagy üres lehet és a bevallás fajtája mező nem lehet kitöltött. x026 E0 Normál hiba Gazdálkodó adózónál a bevallás típusa mező értéke csak M, A, F, V, S, vagy üres lehet, a bevallás fajtája mező értéke 1, 2, 3, vagy üres lehet. x037 E0 Nyilvántartásunk szerinti előtársasági időszaknak nem megfelelő a bevallási időszak. x038 E0 Nem esik bele az időszakba ( a bizonylaton jelölt bevallási időszak eltér a tényleges bevallási időszaktól ), vagy egyéni vállalkozó, ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző tevékenységének szüneteltetése vége dátum kitöltött a törzsnyilvántartás szerint (ekkor bevallási időszak kezdő napja a szüneteltetés vége dátum +1 nap). x040 E0 Normál hiba A Bevallás fajtája mező csak akkor lehet kitöltött, ha a Bevallás típusa mező is ki van töltve. x041 E0 Ha a törzsben az időszak végén a szüneteltetés kitöltött, akkor a bevalláson a bevallás típusa=s. M001 Súlyos hiba Az adószámot kötelező kitölteni, kivéve, ha Tbj. 56/A kódkocka=x, vagy kizárólag a 60 as alkmin kód szerepel az M es lapokon (ha helyes a kitöltés, de a hibakód jelentkezik, akkor a számított mezők újraszámítását el kell végezni) M002 E0 Normál hiba Ha a 1008A főlapon a helyesbítést jelölt, és [ ] bármelymezője kitöltött, akkor legalább egy magánszemélyes [1008M] lapnak is kell lenni M003 E0 Normál hiba Ha 1008A főlapon Tbj. 56/A. jel = x,akkor csak egy db 1008M lap lehet hozzárendelve, ahol magánszemélyadóazonosító jele= adózó adóazonosító jelével és az adószám mező =üres M004 Normál hiba Hibás a vonalkód M016 Normál hiba Dinamikus lapon az oldalszám folymatos számozással töltendő ki M019 E c, 62c, 67c, 82c mezők csak akkor tölthetők ki, ha valamelyik lapon szerepel a 90 es alkalmazás minősége kód és az adózó az 51 es igazgatóság illetékességi körébe tartozik és az adószám kezdete=15 ös, vagy Tűzoltóság és MÁK önkormányzati adószám

5 M020 Figyelmeztetés [ ] Az 50c, 62c,67c és 82c mezők csak akkor tölthetők ki, ha valamelyik lapon szerepel a 90 es alkalmazás minősége kód és az adózó az 51 es igazgatóság illetékességi körébe tartozik és az adószám kezdete=15 ös, vagy Tűzoltóság és MÁK önkormányzat M021 Figyelmeztetés [ ] ellenőrizze a beírt adatok helyességét, ha a sorokban a számvégződés =000 vagy a 1c>5 karakter, 2c 5c, 8c 20>4 karakter, 21c 27c>3 karakter M023 E0 Normál hiba Főlapon a Munkaügyi Központ és a Foglalkoztatási Hivatal bevallása kódkockát az adószámhoz nem kell kitölteni M031 Normál hiba A főlapon az ügyintéző telefonszáma, neve mezők kötelezően kitöltendők M034 Normál hiba A főlapon ha az adószám kezdete 4, 5, 6, 7 (egyéni vállalkozó), akkor az adózó adóazonosító jelét is ki kell tölteni! M035 E0 Normál hiba A főlapon, ha Tbj. 56/A =x, akkor adószám nem lehet kitöltött M036 E0 Normál hiba Ha bevallás jellege E, S (egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése, szüneteltetése), akkor adószám kezdete 4, 5, 6, 7 lehet M037 E0 Normál hiba Ha a 1008A főlapon a bevallás típusa kód =F vagy V, akkor bevallás fajtája is kitöltött (lehetséges értéke:1, 2, 3) és csak ekkor lehet a fajtája kitöltött! M038 E0 Normál hiba 1008A főlapon az egyéni vállalkozó adózónál ( adószám kezdet: 4, 5, 6,7) a bevallás típusa mező értéke csak A, E, S, vagy üres lehet és a bevallás fajtája mező nem lehet kitöltött! M039 Normál hiba Gazdálkodó adózónál a bevallás típusa mező értéke csak M, A, F, V, S, vagy üres lehet, a bevallás fajtája mező értéke 1, 2, 3, vagy üres lehet! M043 E0 Normál hiba Ha az adóazonosító kitöltött és az adószám üres, akkor a bevallási időszak havi vagy azt követő lehet csak, amennyiben nem a Tbj. 56/.A szerinti képviselőként nyújtja be a bevallást M046 E0 Normál hiba 1008A főlapon az adószámnak vagy az adóazonosító jelnek kitöltöttnek kell lennie M047 E0 Normál hiba A 1008A főlapon szereplő, az egyszerűsített foglalkoztatók év közben havi bevallásra történő áttérésének dátuma nem lehet korábbi, mint M048 E0 Normál hiba Ha a 1008A főlapon az egyszerűsített foglalkoztatók év közben havi bevallásra történő áttérésének időpontja kitöltött, akkor lennie kell legalább egy 60 as alkmin. kódon benyújtott lapnak. (Amennyiben a hibakód továbbra is jelentezik, akkor szíveskedjen elvégezni a számított mezők újraszámítását.) M051 E0 Ha a 1008A főlapon az egyszerűsített foglalkoztatók év közben havi bevallásra történő áttérés időpontja kitöltött, akkor nem lehet hónapok bármelyikére benyújtott 1008 bevallása M052 Normál hiba 1008A főlapon az ügyintéző telefonszáma mező nem tartalmazhat betűket M056 E0 Normál hiba Ha a 1008 A főlapon csak adóazonosító jel van kitöltve, adószám nem, akkor a Tbj. 56/A szerinti képviselőt jelölni kell, vagy csak 60 as alkmin. kódos M lapok nyújthatók be, de legalább egyet ki kell tölteni. (Amennyiben a hiba továbbra is jelentkezik, akkor végezze el a számított mezők újraszámítását.)

6 M059 E1 Figyelmeztetés 1008M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni : as lap c) f) oszlop valamely mezője kitöltött M060 E0 Normál hiba Ha a 1008M lapon a korábbi bevallás magánnyugdíjpénztár kódja kitöltött, akkor [ ] lapon a megegyező adónemkódon is kell kötelezettség változásnak szerepelni valamely mezője legalább 0 val kitöltött) M064 E0 Normál hiba [ ] sor b). c), d), e), f) és h) oszlopában csak akkor szerepelhet adat, ha van olyan M es főlap, ahol az adónemkódnak megfelelő a pénztár kódja, vagy a korábbi pénztár kódja Igaz a sorokra is! M072 Figyelmeztetés 1008M főlapon az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja mező csak akkor lehet kitöltött, ha korábban beküldött bevallás javítására az adóhivatal felszólította! M073 E0 Normál hiba A főlapon magánszemélyek száma = kitöltött 1008M főlapok darabszámával ( minden adóazonosító 1x számítva) M074 E0 Súlyos hiba Egy 1008A laphoz adóazonosítónként csak egy 1008M garnitúra tartozhat M077 Súlyos hiba 1008A főlapon az adózó / magánszemély vagy adózó/cégnevnevet kötelező kitölteni M078 E0 Normál hiba 1008A főlapon ha az adózó/magánszemély neve kitöltött, akkor az adószám kezdete 4 7, és az adóazonosító is kitöltött, kivéve ha TBJ. 56/A. =x, M079 E0 Normál hiba Vagy Adózó/cég neve vagy adózó/magánszemély név a kitöltött! M080 E0 Normál hiba Adózó/magánszemély családi és utóneve mezők csak együttesen lehetnek kitöltve M090 E0 Normál hiba 1008A lapon a bevallási időszak max. 1 naptári hónap lehet M091 Normál hiba 1008A lapon a bevallási időszak kezdete és vége nincs kitöltve! M093 Normál hiba 1008A főlapon az adózó adószáma és a jogelőd adószáma nem lehet azonos M095 Súlyos hiba 1008A főlapon Tbj. 56/A (1) bekezdés szerinti bevallás jelölés=x akkor az adóazonosítót kötelező kitölteni! M096 E0 Normál hiba 1008A főlapon levelezési címet ki kell tölteni (irányítószám, város, közterület neve jellege, hsz vagy ép. M097 E0 Normál hiba 1008A főlapon Hiányos a székhely cím (irányítószám, város, közterület neve jellege hsz. vagy ép. kitöltendő) M098 Normál hiba es lapon adónemkódok megnevezése az adónemkódnak megfelelő M099 E0 Normál hiba 1008A főlapon a magánszemély titulus vagy keresztnév kitöltött, akkor a vezetéknévnek is kitöltöttnek kell lenni M100 E0 Normál hiba A [ ] as lapokon csak akkor lehet adat, ha 1008A bevallás jellege=i vagy O Fordítva is igaz a feltétel! M102 Figyelmeztetés Ha a főlapon az adóazonosító jel kitöltött és üres az adószám és nincs jelölve, hogy Tbj. 56/A képviselőként nyújtja be a bevallást, akkor csak a legelső havi bevallásban lehet az adószám üres, a következő havi bevallásban már rendelkeznie kell adószámmal! M103 E0 Ha van már benyújtott 1008 számú bevallása az előző hónapban, és nem Tbj. 56/A szerinti képviselőként nyújtja be a bevallást, akkor az adószám kötelezően kitöltendő

7 M104 E0 Normál hiba [1008A] Ha a főlapon az adóazonosító jel kitöltött, akkor az adózó/cég neve nem lehet kitöltött és a családi nevet kötelező kitölteni M107 E0 Normál hiba 1008A]főlapon az önellenőrzés esedékesség dátuma csak nagyobb lehet bevallás bevallási időszakának záró napja M108 E0 Normál hiba [1008A] főlapon az önellenőrzés esedékessége kitöltött, akkor 1008A főlapon a bevallás jelellege=o vagy I Fordítva is igaz! M110 Normál hiba 1008A főlapon az adóazonosító csak akkor lehet kitöltött, ha TBj. 56A=x vagy az adószám kezdet=4,5,6,7 (egyéni vállalkozó) vagy csak 60 as alkmin kód szerepel az M lapokon (ha helyes a kitöltés, de a hibakód jelentkezik, akkor a számított mezők újraszámítását el kell végezni) M111 Normál hiba Ellenőrizze az önellenőrzés esedékességének helyességét, illetve gép dátumát! Az esedékesség a feltárást követő 15. nap vagy azon belüli dátum lehet. M112 E0 Normál hiba Ha a bevallás főlapon a bevallás típusa kód =A vagy S vagy M, E, akkor bevallás fajtája kódkocka=üres! M114 E0 A főlapon az év közben havi bevallásra áttérés időpontjának ha kitöltött megegyezőnek kell lennie a legelőször beérkezett bevallásban szereplő dátummal. A dátum nem módosítható és önellenőrizhető. M115 E0 A főlapon az év közben havi bevallásra áttérés időpontjának ha kitöltött a bevallás benyújtásának napjánál nem lehet későbbi. M116 E0 Normál hiba A főlapon az egyszerűsített foglalkoztatók év közben havi bevallásra áttérésének dátuma csak a havi bevallásban lehet kitöltött M117 E0 Ugyanarra a bevallási időszakra nem nyújtható be 1008 és 1008E bevallás is, kizárólag az egyik mindkét benyújtott bevallás adatait tartalmazó bevallás M121 E1 Figyelmeztetés [ ] ellenőrizze a beírt adatok helyességét, a sorban lévő összeg túl nagy a magánszemélyektől levont személyi jövedelemadó kötelezettség összegéhez képest M204 E0 Normál hiba Egy bevallásban (az 1008M lapokon) egy TAJ szám csak egyszer szerepelhet M205 Figyelmeztetés Egy bevallásban (az 1008M lapokon) egy TAJ szám csak egyszer szerepelhet kivéve, ha a duplaság a helyesbítő M lapon törlő tételhez kötődik M206 E0 Egy bevallásban (az 1008M lapokon) egy TAJ szám csak egyszer szerepelhet kivéve, ha a duplaság a helyesbítő M lapon törlő tételhez kötődik M303 E0 Normál hiba Ha 1008A főlapon Tbj. 56. kódkocka=x, akkor bevallásban érintett magánszemélyek száma =1 M305 E0 A főlap Tbj. 56/A = X csak törzsnyilvántartásunk szerint külföldi képviseletet ellátó adózó által lehet kitöltöttha a főlapon a Tbj.56/A=X, akkor a törzsnyilvántartás szerinti külképviseleti minőség (PBANK) hatály záró dátuma + 5 év nem lehet kisebb, mint az A0 on szereplő adózói bevallási időszak záródátuma. M310 E0 Normál hiba Ha 1008A főlapon Tbj. 56A =x, akkor [ ,1008M 04 08, 13, 14, 15] lapon nem lehet adat M313 E0 Ha a 1008 főlapon Tbj.56/A kódkocka =x, akkor az M es lapokon a biztosításban töltött idő záró dátuma <=mint a törzsnyilvántartásunk szerinti képviseletet ellátó magánszemélyként történt bejelentés záró dátuma

8 M316 E0 Ha a helyesbítő bevallás közvetlen előzménye NY, akkor a helyesbítésen a lap üres, és kell lenni legalább egy M es lapnak, ahol csak és 15 ös lapok lehetnek kitöltve M330 E0 Normál hiba Ha 1008A főlapon Tbj. 56A =x, akkor magánszemély családi és utóneve kitöltött, adózó/cégnév üres M340 E0 Normál hiba [ ]lap csak akkor lehet kitöltött, ha 1008A lapon bevalás jellege =O vagy I M341 E0 Normál hiba Ha [1008M] lapon az adózói javítás (helyesbítés)=h, akkor [1008A főlap] bevallás jellege kitöltött (H, O, I), ha van magánszemélyes lap. Fordítva is igaz! (régi R901) M342 E0 Normál hiba A főlap Munkaügyi központ bevallása kódkocka a munkaügyi központ bevallásában kötelezően kitöltendő, lehetséges értéke:1, 2. vagy 3 M343 E0 Normál hiba 3 as kód ennél az adószámnál és erre az időszara nem választható ( a bevallási időszak csak január lehet) M454 E0 Normál hiba 1008A főlapon nyugdíjas magánszemélyek száma= azoknak a 1008M lapoknak a számával ahol legalább egyszer előfordul az alkmin. 1. poziciója 1,2, 3 vagy 5 (egy M lapot csak egyszer lehet számításba venni) M464 E0 Súlyos hiba [1008A] Nem tölthetők ki az alábbi mezők: különadóra tekintettel helyesbítés jelölése a főlapon, 71. sor, 72. sor, lap valamennyi sora, 140. sor M600 E1 [ ] A 143d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 821f mezőben feltüntetett összeg és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összegek ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a 821. sorban az adónem kód 239 M601 E1 [ ] A 144d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 821f mezőben feltüntetett összeg és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összegek ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a 821. sorban az adónem kód 249 M602 E1 [ ] A 147d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél a 414b+478a+434e+448a+449a+504a 494b összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M603 E1 [ ] A 148d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél a 507a 498b különbözetének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M604 E1 [ ] A 151d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 559c+630c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft)

9 M605 E1 [ ] A 152d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 568c+607c+631c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M606 E1 [ ] A 153d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 569c+608c+632c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft M607 E1 [ ] A 154d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 564c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M608 E1 [ ] A 156d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 562c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M609 E1 [ ] A 161d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 553c+624c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M610 E1 [ ] A 162d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 552c+623c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M611 E1 [ ] A 163d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 554c+625c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M612 E1 [ ] A 164d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 574c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft)

10 M613 E1 [ ] A 165d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 576c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M614 E1 [ ] A 166d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 560c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M615 E1 [ ] A 169d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél a 467c+469c+510a összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M616 E1 [ ] A 171d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 595c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M617 E1 [ ] A 172d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 596c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft M618 E1 [ ] A 178d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 556c+627c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M619 E1 [ ] A 179d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 557c+628c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M620 E1 [ ] A 180d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 558c+629c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M621 E1 [ ] A 181d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 578c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft)

11 M622 E1 [ ] A 182d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 580c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M623 E1 [ ] A 183d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő 582c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft) M624 E1 [ ] A 186d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 692c+694c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a START kártya kípusának kódja:1. M625 E1 [ ] A 187d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 693c+695c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a START kártya kípusának kódja:1. M626 E1 [ ] A 188d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 692c+694c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a START kártya kípusának kódja: 2. M627 E1 [ ] A 189d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 693c+695c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a START kártya kípusának kódja: 2. M628 E1 [ ] A 190d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 692c+694c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha a START kártya kípusának kódja: 3. M629 E1 [ ] A 191d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 660c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft). M630 E1 [ ] A 192d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 661c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft).

12 M631 E1 [ ] A 195d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 664c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft). M632 E1 [ ] A 196d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 665c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft). M633 E1 [ ] A 199d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 669c összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft). M634 E1 [ ] A 284c+d+e mezőkben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a tagdíj és tagdíj kiegészítések összegének és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0008 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M635 E1 [ ] A 285c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0016 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M636 E1 [ ] A 286c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0019 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M637 E1 [ ] A 287c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0031 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód 0031.

13 M638 E1 [ ] A 288c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0001 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M639 E1 [ ] A 289c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0013 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M640 E1 [ ] A 290c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0021 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M641 E1 [ ] A 291c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0022 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M642 E1 [ ] A 292c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0006 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M643 E1 [ ] A 293c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0014 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M644 E1 [ ] A 294c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0015 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód 0015.

14 M645 E1 [ ] A 295c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0025 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M646 E1 [ ] A 296c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0002 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M647 E1 [ ] A 297c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0033 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M648 E1 [ ] A 298c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0061 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M649 E1 [ ] A 299c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0037 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M650 E1 [ ] A 300c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0048 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M651 E1 [ ] A 301c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0028 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód 0028.

15 M652 E1 [ ] A 302c+d+e mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél szereplő összeg ezer Ft ban számított különbözetével (+ 1 eft), ha az mnyp kódja 0063 a főlapon, vagy ezen bevalláson a korábbi mnyp kód M653 E1 [ ] A 141d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 821f mezőben feltüntetett összeg és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összegek Ft ban számított különbözetével (+ 10 Ft), ha a 821 sorban az adónem kód 239 M654 E1 [ ] A 142d mezőben szereplő kötelezettség különbözet megegyezik ezen bevallásban szereplő magánszemélyeknél valamennyi dinamikus lap figyelembe vételével a 821f mezőben feltüntetett összeg és az előzmény bevallásban ugyanezen magánszemélyeknél szereplő összegek Ft ban számított különbözetével (+ 10 Ft), ha a 821 sorban az adónem kód 249 M699 E1 A [ ] lapon szereplő kötelezettség különbözetnek meg kell egyezni ezen az önellenőrzésen szereplő magánszemélyeknél a vizsgált önellenőrzés és a magánszemélyekre vonatkozó közvetlen előzmény bevallások 1008M bizonylatrészén kitöltött kapcsolódó sorok összegének ezer Ft ban/ft ban számított különbözetével (+ 1 eft/ + 10Ft) R001 Normál hiba [ ] lapon d oszlop=c oszlop x 0,001 kerekítve + 1! R003 Normál hiba [ ] lapon d oszlop=c oszlop adata ezer forintra kerekítve + 1! R008 E0 Normál hiba [ ] 83c =[ ](73c c 82c) R011 E0 Normál hiba [ ] 92c = [ ] 86c c R012 Normál hiba [ ] lapon d oszlop=c oszlop x 0,001 kerekítve + 1! R014 E1 [ ] 5c S Bankos adózónál az csak I V. havi bevallásban, eltérő üzleti éves adózó bevallásában csak a mérlegforduló hónapját követő I V. hónapban lehet kitöltött, valamint egyéni vállalkozónál (EVAKÓD=10) és beszámoló benyújtására nem kötelezett S bankos adózónál (GFO 55x, 56x, 61x) csak a XII. havi bevallásban, kivéve az A, M, E, V1, V3, F1, F3 jelű záróbevallás R017 E0 Normál hiba [ ]17c=(18c+19c+20c) R018 E0 Normál hiba [ ]38c=[ ](36c 37c) R019 E0 Normál hiba [ ] 35c =[ ](30c c) R020 E0 Normál hiba [ ] 1c=2c+3c+4c R021 E0 Normál hiba [ ] 51c =(40c c 50c) R022 E0 Normál hiba [ ]63c =(55c...+61c 62c) R023 E0 Normál hiba [ ] 4c=(5c c) R024 E0 Normál hiba [ ] 13c=(14c+15c) R025 E0 Normál hiba [ ] 30c=SUM lap [ ]414b+[ ]478a

16 R026 E0 Normál hiba [ ] 31c=SUM lap [ ]434e R027 E0 Normál hiba [ ] 32c=SUM lap [ ](448a+449a) R028 E0 Normál hiba [ ] 33c=SUM lap [ ] 504a R029 E0 Normál hiba [ ] 34c=SUM lap [ ]494b R030 E0 Normál hiba [ ] 36c=SUM lap [ ]507a+[ ]482b R031 E0 Normál hiba F ] 37c=SUM lap [ ]498b R032 E0 Normál hiba [ ] 64c= SUM lap (467c+469c+510a) R033 E0 Normál hiba [ ] 40c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója NEM= 25, 42, 81, 94 ([ ]559c)+[ ]630c R034 E0 Normál hiba [ ] 41c=SUM lap ahol alk, min 2 3 poziciója= 25, 42, 81 [ ]630c R035 E0 Normál hiba [ ] 42c=SUM lap ahol alk min2 3 pozíciója= 94 [ ]630c R036 E0 Normál hiba [ ]21c=22c+23c+24c R037 E0 Normál hiba [ ]97c= SUM lap [ ]664c R038 E0 Normál hiba ] 43c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója nem= 25, 42, 81, 83, 92, 93 ( ]568c+[ ]631c+607c R039 E0 Normál hiba [ ] 44c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója= 25,42,81 [ ]631c R040 E0 Normál hiba [ ] 45c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója= 83,92,93( [ ]607c+631c) R041 E0 Normál hiba [ ] 46c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója NEM= 25,42,81, 83, 92, 93 ([ ]569c+[ ]632c+608c R042 E0 Normál hiba ] 47c=SUM lap632c ahol alk. Min kód 2 3 poziciója= 25,42,81 R043 E0 Normál hiba [ ] 48c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója= 83,92,93 ([ ]608c+632c) R044 E0 Normál hiba [ ]52c=SUM lap [ ]562c R045 E0 Normál hiba [ ]49c=SUM lap [ ]564c R046 E0 Normál hiba [ ] 55c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója NEM= 25, 42, 81 ([ ]552c+553c++[ ]623c+624c) R047 E0 Normál hiba [ ] 56c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója= 25, 42,81 ([ ]623c+624c) R048 E0 Normál hiba [ ]57c=SUM lap ahol alk. Min kód 2 3 poziciója NEM= 25, 42, 81 ([ ]554c+[ ]625c R049 E0 Normál hiba [ ] 58c=SUM lap ahol alk. Min. kód=25,42,81 [ ]625c R050 E0 Normál hiba [ ] 59c=SUM lap ([ ]574c) R051 E0 Normál hiba [ ]60c= SUM lap ([ ]576c R052 E0 Normál hiba [ ]61c= SUM lap [ ]560c R053 E0 Normál hiba [ ]79c= SUM lap [ ]578c R054 E0 Normál hiba [ ]73c= SUM lap ([ ] 556c+[ ]627c ahol alkmin.2 3. poziciója nem 25, 42, 81 R055 E0 Normál hiba [ ]74c= SUM lap [ ]627c ahol alkmin.2 3. poziciója 25, 42, 81 R056 E0 Normál hiba [ ]75c= SUM lap [ ]557c++[ ]628c ahol alkmin.2 3. poziciója nem 25, 42, 81 R057 E0 Normál hiba [ ]76c= SUM lap [ ]628c ahol alkmin.2 3. poziciója 25, 42, 81

17 R058 E0 Normál hiba [ ]77c= SUM lap ]558c+[ ]629c ahol alkmin.2 3. poziciója nem 25, 42, 81 R059 E0 Normál hiba [ ]78c= SUM lap [ ]629c ahol alkmin.2 3. poziciója 25, 42, 81 R060 E0 Normál hiba [ ]80c= SUM lap ([ ] 580c R061 E0 Normál hiba [ ]81c= SUM lap ([ ]582c) R062 E0 Normál hiba ]86c= SUM lap (694c+ 692c) ha START kód=1 R063 E0 Normál hiba [ ]87c= SUM lap (695c+ 693c) ha START kód=1 R064 E0 Normál hiba [ ]88c= SUM lap (694c+ 692c) ha START kód=2 R065 E0 Normál hiba [ ]89c= SUM lap (695c+ 693c) ha START kód=2 R066 E0 Normál hiba [ ]91c= SUM lap (694c+ 692c) ha START kód=3 R067 E0 Normál hiba [ ]103c= SUM lap 672c R068 E0 Normál hiba [ ]104c= SUM lap 586c+584c R069 E0 Normál hiba [ ]105c= SUM lap 588c R070 E0 Normál hiba [ ]106c= SUM lap 592c+590c R071 E0 Normál hiba [ ]25c=26c+27c R072 E0 Normál hiba [ ] sorok csak a januári bevallásban tölthetők ki R073 Normál hiba [ ] 5c S Bankos adózónál az csak I V. havi bevallásban, eltérő üzleti éves adózó bevallásában csak a mérlegforduló hónapját követő I V. hónapban lehet kitöltött, valamint egyéni vállalkozónál (EVAKÓD=10) csak a XII. havi bevallásban R075 E0 Normál hiba [ ] 90c= 0, ha van olyan M es lap, ahol 691c= 0 ( nem üres) és START kód=3,4 R078 E0 Normál hiba [ ]93c= SUM lap 660c R079 E0 Normál hiba [ ]94c= SUM lap 661c R080 E0 Normál hiba [ ]95c= SUM lap 662c R081 E0 Normál hiba [ ]96c= SUM lap 663c R082 E0 Normál hiba [ ]98c= SUM lap 665c R083 E0 Normál hiba [ ]99c= SUM lap 667c R084 E0 Normál hiba [ ]100c= SUM lap 668c R085 E0 Normál hiba [ ]101c= SUM lap 669c R086 E0 Normál hiba [ ]102c= SUM lap 671c R087 E0 Normál hiba [ ]110e= SUM lap 673c ahol 673b=261 R088 E0 Normál hiba [ ]111e= SUM lap 673c ahol 673b=262 R089 E0 Normál hiba [ ]112e= SUM lap 673c ahol 673b=263 R090 E0 Normál hiba [ ]113e= SUM lap 673c ahol 673b=265 R091 E0 Normál hiba [ ]114e= SUM lap 673c ahol 673b=266 R092 E0 Normál hiba [ ]115e= SUM lap 673c ahol 673b=267 R093 E0 Normál hiba [ ]116e= SUM lap 673c ahol 673b=268

18 R094 E0 Normál hiba [ ]117e= SUM lap 673c ahol 673b=269 R095 E0 Normál hiba [ ]118e= SUM lap 673c ahol 673b=270 R096 E0 Normál hiba [ ]119e= SUM lap 673c ahol 673b=271 R097 E0 Normál hiba [ ]120e= SUM lap 673c ahol 673b=272 R098 E0 Normál hiba [ ]121e= SUM lap 673c ahol 673b=273 R099 E0 Normál hiba [ ]122e= SUM lap 673c ahol 673b=274 R100 E0 Normál hiba [ ]123e= SUM lap 673c ahol 673b=275 R101 E0 Normál hiba [ ]124e= SUM lap 673c ahol 673b=276 R102 E0 Normál hiba [ ]125e= SUM lap 673c ahol 673b=277 R103 E0 Normál hiba [ ]126e= SUM lap 673c ahol 673b=278 R104 E0 Normál hiba [ ]127e= SUM lap 673c ahol 673b=279 R105 E0 Normál hiba [ ]128e= SUM lap 673c ahol 673b=282 R107 E0 Normál hiba [ ] 110b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=261 R108 E0 Normál hiba [ ] 110c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=261 R109 E0 Normál hiba [ ] 110d=SUM lap(572c+611c+635c) ahol b=261 R110 E0 Normál hiba [ ] 111b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=262 R111 E0 Normál hiba [ ] 111c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=262 R112 E0 Normál hiba [ ] 111d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=262 R113 E0 Normál hiba [ ] 112b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=263 R114 E0 Normál hiba [ ] 112c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=263 R115 E0 Normál hiba [ ] 112d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=263 R116 E0 Normál hiba [ ] 113b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=265 R117 E0 Normál hiba [ ] 113c=SUM lap(571c+610c+634c) ahol b=265 R118 E0 Normál hiba [ ] 113d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=265 R119 E0 Normál hiba [ ] 114b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=266 R120 E0 Normál hiba [ ] 114c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=266 R121 E0 Normál hiba [ ] 114d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=266 R123 E0 Normál hiba [ ] 115b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=267 R124 E0 Normál hiba [ ] 115d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=267 R125 E0 Normál hiba [ ] 116b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=268 R126 E0 Normál hiba [ ] 116c=SUM lap (571c+610c+634c)ahol b=268 R127 E0 Normál hiba [ ] 116d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=268 R128 E0 Normál hiba [ ] 117b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=269 R129 E0 Normál hiba [ ] 117c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=269 R130 E0 Normál hiba [ ] 117d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=269

19 R131 E0 Normál hiba [ ] 118b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=270 R132 E0 Normál hiba [ ] 118c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=270 R133 E0 Normál hiba [ ] 118d=SUM lap (572c+611c+635c)ahol b=270 R134 E0 Normál hiba [ ] 119b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=271 R135 E0 Normál hiba [ ] 119c=SUM lap(571c+610c+634c) ahol b=271 R136 E0 Normál hiba [ ] 119d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=271 R137 E0 Normál hiba [ ] 120b=SUM lap(570c+609c+633c) ahol b=272 R138 E0 Normál hiba [ ] 120c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=272 R139 E0 Normál hiba [ ] 120d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=272 R140 E0 Normál hiba [ ] 121b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=273 R141 E0 Normál hiba [ ] 121c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=273 R142 E0 Normál hiba [ ] 121d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=273 R143 E0 Normál hiba [ ] 122b=SUM lap ((570c+609c+633c) ahol b=274 R144 E0 Normál hiba [ ] 122c=SUM lap (571c+610c+634c)ahol b=274 R145 E0 Normál hiba [ ] 122d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=274 R146 E0 Normál hiba [ ] 123b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=275 R147 E0 Normál hiba [ ] 123c=SUM lap ((571c+610c+634c) ahol b=275 R148 E0 Normál hiba [ ] 123d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=275 R149 E0 Normál hiba [ ] 124b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=276 R150 E0 Normál hiba [ ] 124c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=276 R151 E0 Normál hiba [ ] 124d=SUM lap (572c+611c+635c)ahol b=276 R152 E0 Normál hiba [ ] 125b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=277 R153 E0 Normál hiba [ ] 125c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=277 R154 E0 Normál hiba [ ] 125d=SUM lap (572c+611c+635c)) ahol b=277 R155 E0 Normál hiba [ ] 126b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=278 R156 E0 Normál hiba [ ] 126c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=278 R157 E0 Normál hiba [ ] 126d=SUM lap (572c+611c+635c)ahol b=278 R158 E0 Normál hiba [ ] 127b=SUM lap (570c+609c+633c) ahol b=279 R159 E0 Normál hiba [ ] 127c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=279 R160 E0 Normál hiba [ ] 127d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=279 R161 E0 Normál hiba [ ] 128b=SUM lap (570c+609c+633c)ahol b=282 R162 E0 Normál hiba [ ] 128c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=282 R163 E0 Normál hiba [ ] 128d=SUM lap (572c+611c+635c) ahol b=282 R164 E0 Normál hiba [ ] 115c=SUM lap (571c+610c+634c) ahol b=267 R165 E0 Normál hiba [ ] 107c=SUM lap 821f ahol c=239 ha a bevallási időszak hónapot megelőző

20 R166 E0 Normál hiba [ ] 108c=SUM lap 821f ahol c=249 ha a bevallási időszak hónapot megelőző R167 E0 Normál hiba [ ] 84c=SUM lap 821f ahol c=239 ha a bevallási időszak hónapot követő R168 E0 Normál hiba [ ] 85c=SUM lap 821f ahol c=249 ha a bevallási időszak hónapot követő R175 E0 Normál hiba [ ]65c= SUM lap 595c R176 E0 Normál hiba [ ]66c= SUM lap 596c R178 E0 Normál hiba [ ]68c=64c+65c+66c 67c R180 E0 Normál hiba Ha 35c kitöltött akkor 35d=35c * kerekítve, + 1 R181 E0 Normál hiba Ha 38c kitöltött akkor 38d=38c * kerekítve, + 1 R182 E0 Normál hiba Ha 51c kitöltött akkor 51d=51c * kerekítve, + 1 R183 E0 Normál hiba Ha 52c kitöltött akkor 52d=52c * kerekítve, + 1 R184 E0 Normál hiba Ha 63c kitöltött akkor 63d=63c * kerekítve, + 1 R185 E0 Normál hiba Ha 68c kitöltött akkor 68d=68c * kerekítve, + 1 R186 E0 Normál hiba Ha 83c kitöltött akkor 838d=83c * kerekítve, + 1 R187 E0 Normál hiba Ha 92c kitöltött akkor 92d=92c * kerekítve, + 1 R188 E0 Normál hiba Ha 94c kitöltött akkor 94d=94c * kerekítve, + 1 R189 E0 Normál hiba Ha 93c kitöltött akkor 93d=93c * kerekítve, + 1 R190 E0 Normál hiba Ha 97c kitöltött akkor 97d=97c * kerekítve, + 1 R191 E0 Normál hiba Ha 98c kitöltött akkor 98d=98c * kerekítve, + 1 R192 E0 Normál hiba Ha 101c kitöltött akkor 101d=101c * kerekítve, + 1 R193 E0 Normál hiba Ha 104c kitöltött akkor 104d=104c * kerekítve, + 1 R194 E0 Normál hiba Ha 105c kitöltött akkor 105d=105c * kerekítve, + 1 R195 E0 Normál hiba Ha 106c kitöltött akkor 106d=106c * kerekítve, + 1 R196 E0 Normál hiba Ha 107c kitöltött akkor 107d=107c * kerekítve, + 1 R197 E0 Normál hiba Ha 108c kitöltött akkor 108d=108c * kerekítve, + 1 R800 E1 Figyelmeztetés Ellenőrizze, hogy ezer forintban van e kitöltve az önellenőrzési bevallás: számvégződés:000 a [ ,02 kivéve a 141., 142. sorok és 220c mező] c) és d) és 220b 222b mezőkben R801 E1 Figyelmeztetés Nagyságrendi ellenőrzés: a [ ,02, kivéve 141., 142. sorok és 220c mező, ] d, beírt összeg>4 karakter, 220b, 221b>3 karakter, [ ] c oszlop>5 karakter, h oszlop > 6 karakter, d, e, f oszlopok> 3 karakter, 141. és 142. sor > 6 karakter, 220c >5 karakter R802 E1 Nagyságrendi ellenőrzés negatív önellenőrzési kötelezettségnél, adónemenként összesítve a könyveléssel érintett mezőkre: 141d, 142d, 143d, 144d, 145d, 148d, 149d, 156d, 157d, 168d, 169d, 170d, 174d, 185d, 191d, 192d, 195d, 196d, 199d, (202d+205d), 206d, (207d+208d), 220b,220c, sorok c, d, e, h oszlopokra R803 E1 Nagyságrendi ellenőrzés pozitív önellenőrzési kötelezettségnél az önellenőrzésben szereplő kötelezttség 2 nagyságrenddel nagyobb az alapbevallásban szereplő összegnél R804 E0 Normál hiba [ ] 145d=(146d+147d)

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg program M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

Hibakód Érintett pro Típus Hibaszöveg M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35, levelezési cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP ADO 087-2016 Beküldő viselt

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A, levelezési cím: 9941 Õriszentpéter, Városszer 106 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-050, e-mail: koh@oriszentpeter.hu ASP

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ASP ADO 087-2015 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Vilmány Község Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Vilmány Község Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 3891 Vilmány, Fõ út 149, Telefon: 0646387322, fax: 0646387348, e-mail: okovilmany@gmail.com ASP ADO 087-2014 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) Az adóigazgatási rendtartásról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP 087-2015 Beküldő viselt

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:.

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben Soltvadkert Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010.

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVLLÁS és 1729- DTSZOLGÁLTTÁS a 217. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról vonalkód

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai.

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai. 1493 BEVALLÁS a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz Hibásnak minősített bevallás vonalkódja A Z O N O S Í T Á S (B) Jogelőd

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki!

Az Adóhatóság tölti ki! BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 1 Tel.:87/433-038; Fax:87/433-832 E-mail: ado@badacsonytordemic.hu Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ) - -

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ) - - BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Hort község önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13, levelezési cím: 2462 Martonvásár Budai út 13 Telefon: 0622460004, fax: 0622460229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu ASP ADO BEJ Beküldő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: év hó nap, összege:

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: év hó nap, összege: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Sárpilis Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Tel.: 88/549-364, 549-363, 549-360, 549-310 AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I PARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2016. adóévről Eplény község önkormányzatának

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község,

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, 1 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fertőd Város Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI DÓ- ÉS VÁMHIVTL Elfogadó nyugta dóazonosító 22908078 VPID dózó neve FIRST CHOICE HUNGRY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSSÁG NV iktatószám 4205202869 KR érkeztetési szám 518124715201307211949026834 Beküldő

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz I. Bejelentés jellege: Adóköteles tevékenység megkezdése Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megszűntetése I. I.1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség II.1. Adóalany neve (cégneve):

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE P17-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÉRINTETT FELEK... 4 3. OLDAL JOGUTÓD... 5 4. OLDAL

Részletesebben

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Écs Ravazd Körjegyzőség Écsi Iroda 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. ADÓÉVRŐL Écs önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gomba önkormányzati

Részletesebben

EGER15VBEJ. I. Bejelentés jellege

EGER15VBEJ. I. Bejelentés jellege VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatóságához EGER15VBEJ I. Bejelentés jellege

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az. önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben