M253 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START"

Átírás

1 Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma. a005 E0 A DOKU ban érkeztetett adóazonosítót vagy az adószám törzsszám részét nem lehet a javítóban módosítani. b001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adóazonosító jel. b002 Normál hiba Hibás az adóazonosító jel. b003 E0 Adószám adóazonosító pár hiba. b004 E0 Az adózónak élő adószáma van a bevallási időszakban, amit nem jelölt a bevalláson. b005 E0 Elhunyt adózó nem adhatja be. b006 E0 Normál hiba Ha az adózó adószámának első számjegye 1, 2, 3 értékű, akkor nem töltheti ki az adóazonosító jelet a főlapon. b007 E0 Hibás regisztrációs szám. b009 E0 Hibás családi gazdaság szám. e001 E0 Nincs előzmény bevallás. e002 E0 Az előzmény még nincs feldolgozva. e003 E0 A bizonylatnak van feldolgozott utózmánya. e004 E0 Nem egyértelműen meghatározható az előzmény egy időpontban több beadott bevallása van. e005 E0 Ismételt önellenőrzés mező kitöltöttsége esetén léteznie kell nem hibernált előzménynek és fordítva. e006 E0 Nyilatkozat előzmény után nem következhet helyesbítés. e007 E1 Nem szokványos alapbevallás. e008 E0 A bizonylat a cachés előzménye miatt nem feldolgozható. A kiegészítő információk alapján elintézett állapotúvá kell tenni az előzményt, majd az oracles bizonylatot újra javítani kell. f001 E0 Hibás formátumú fájl. f002 E0 Nem megfelelő formátumú XML. f003 E0 Nem megfelelő bizonylatrész típus. f004 E0 Hiányzó nyersazonosító. f005 E0 Nem létező mezőazonosító. f006 E0 Nem megfelelő adathossz. f007 E0 Nem megfelelő mezőformátum. f008 E0 Dupla mezőazonosító a bizonylatrészen. f009 E0 Javító bizonylat formai hibás. f010 E0 Nem megfelelő számú részbizonylat.

2 f011 E0 A bizonylat benyújtásának oka (alapbevallás, helyesbítés, önellenőrzés, ismételt önellenőrzés, javítás) nem megállapítható. f012 E0 A bizonylat fejléc adata eltér a bizonylatmező adatától. f013 E0 Azonos azonosító szerepel több bizonylatrészen. f014 E0 Alapbevallás javító bizonylatán nem lehet kitöltött a helyesbítést, vagy önellenőrzést, vagy ismételt önellenőrzést jelölő mező. m001 E0 Kötelezően kitöltendő mező m002 E0 Hibás az adat típusa a mezőben m003 E0 Hibás adathossz m004 E0 Hibás az érték a mezőben (nem egyezik a megadott értéklistával) m005 E1 Ellenőrizze, hogy a mező eft ban van e kitöltve! m006 E0 A lapot nem kell / nem lehet megnyitni. p001 E0 Parkoltatás adathiba miatt, technikai jellegű hiba. p002 E0 Fejlesztés alatt. p003 E0 A bevallás újraellenőrzésre van beütemezve 15, 30 majd 60 perces várakoztatással! p004 E1 Hiányzó adóalany nyilvántartási adat. M005 E0 Normál hiba 1008M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 Normál hiba [1008M] A magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: magánszemély neme, állampolgársága, születési ideje, helye, anyja neve (családi és utónév), kivéve ha az M es főlapon kívül csak a lapon szerepel adat M009 E0 [1008M] magánszemély azonosító adatainakellenőrzése: az A blokkban közölt születési dátumnak egyezni kell amagánszemély adóazonosító jeléhez tartozó törzsnyilvántartásban levővel(kivéve, ha a 1008M lapon T jel van). M010 Normál hiba 1008M születési idő évszám 1901 és 2010 között lehet M011 E0 Normál hiba 1008A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 1008M lap magánszemélyes azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő, vagy egyéni vállalkozó bevallásában jogelőd adószám kitöltött M013 E0 Súlyos hiba [1008M] lap bevallási időszaka nem egyezik meg a [1008A] lap bevallási időszakával, (valós dátum bev. időszakkezdő napja <=bev. időszak záró napjánál) M015 E0 Normál hiba Ha [1008M] lapon törlést jelölt, akkor helyesbítést is jelölni kell M017 E0 Normál hiba [ ] Ha sorok kitöltöttek, akkor [1008M] lapon adószám, őstermelői igazolvány száma, családi gazd. nyilvántartási szám, vagy regisztrációs szám közül legalább egy kitöltött M018 E0 1008M magánszemélyadóazonosítójel adószám pár ellenőrzés M022 E0 Normál hiba 1008M állampolgárság kód csak a bevallás kitöltési útmutatójának 1. sz. mellékletében szereplő lehet M025 E0 Súlyos hiba [1008M] Az adóazonosító és a családi és utónév kitöltése kötelező

3 M042 E0 Normál hiba A magánszemély TAJ száma helytelen M044 E0 Normál hiba [ ]Ha a lapon van kitöltött soradat, akkor a fejlécben az alkalmazás minősége kód 4 9.poziciója=valós dátum, amely kisebb, egyenlő a jogviszony kezdő dátumánál M045 E0 Normál hiba [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód poziciója= ig terjedő szám M049 E0 Normál hiba 1008M főlapon pénztár azonosító kód és korábban benyújtott bevallásban szereplő pénztár azonosító kód nem lehet azonos M053 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapon a pénztárazonosítókód kitöltött, akkor a 1008M lapokon a az adónemkód a pénztárkódnak megfelelő M054 E0 Normál hiba Ha 1008M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és [ ]lapon tagdíj szerepel, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol pénztári tagság időtartama( 541. sor) kitöltött M055 E0 Normál hiba Ha 1008M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és [[ ] , sorok valamelyike kitöltött, és kifizetőhelyi kód 1, vagy 2, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol pénztári tagság időtartama( 541. sor) kitöltött M058 E0 Normál hiba 1008M lapon a korábbi bevallásban szereplő magánnyugdíjpénztár kódja csak akkor lehet kitöltött, ha a "Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül" kódkocka kitöltött M062 Figyelmeztetés Ha az eredeti bevallásban magánnyugdíjpénztári kódot közölt az M lapon, akkor a pénztári kódot a törlőlapon is közölni kell. M065 E0 Normál hiba [ ] A munkakör, foglalkozás ( ) sorokban szereplő időszaknak le kell fednie a fejlécben szereplő biztosítási időszakot M066 E0 Normál hiba [ ] A teljes/rész/csökkentett teljes munkaidő ( ) sorokban szereplő időszaknak le kell fednie a fejlécben szereplő biztosítási időszakot M067 Figyelmeztetés A biztosításban töltött idő záró dátuma későbbi, mint bevallási időszak utolsó napja: ellenőrizze a beírt dátum helyességét! M069 Figyelmeztetés Ellenőrizze a mezőbe beírt összeg helyességét! M082 Figyelmeztetés Ha a 1008M főlapon msz hez köthető mnyp. kód kitöltött, akkor a 12 es lapon csak a 195 ös adónemkódhoz tartozhat adat M083 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapján T betűt jelölt (a magánszeméllyel kapcsolatban kötelezettség nem terhelte), akkor a [ ] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla), kivéve ha a 1008M főlap D blokkja kitöltött. Fordítva is igaz a feltétel! M087 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapon a két adóazonosító azonos, akkor az adószám nem lehet kitöltött M088 E0 1008M főlapon a megánszemély adóazonosítója inaktív M089 E0 Normál hiba [ ] lapokon a biztosításban töltött idő kezdő és záró dátumában az évszámnak azonosnak kell lenni

4 M092 E0 Normál hiba [ ] lapokon ha bármely mezőben van adat, akkor a biztosításban töltött idő (09 14 es lapokon ) és alkalmazás minősége sorszám nem lehet üres a lapon Üres lapot nem szabad beküldeni! M101 E1 1008M főlapon nem élő magánszemély szerepel M250 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=3, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START EXtra kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M251 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja 4 es, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) érvényes START EXTRA kártyával kell rendelkeznie a maánszeménynek, vagy a kártya lejárata nem lehet egy évnél korábbi (érvényességének vége <=678c 365 nap) M252 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=1, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M253 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Plusz kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M306 E0 Normál hiba Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ ] lapokon soradat M307 E0 Normál hiba Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ ] lapon soradat M308 Figyelmeztetés [ ] ha sorokba beírt szám>6 karakter, ellenőrizze a beírt össszeget M311 E0 Normál hiba Ha 1008M lapon foglalkoztató és magánszemély adóazonosító jele azonos, akkor a [ ] lapon nem lehet adat M312 E0 Normál hiba 1008M főlap D) blokkban adószám nem lehet azonos az adózó adószámával M315 Normál hiba 1008M főlap D) blokk csak akkor lehet kitöltött, ha az adózó társas vállalkozás M320 E0 1008M főlap D) blokkban csak társas vállalkozás adószáma szerepelhet (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,213, 571,591,592 és 139), M321 E0 Normál hiba [ ] es lapokon az alkalamazás minősége kódnak egy lapfajtán belül egyedinek kell lenni, kivéve, ha a lapokon a biztosításban töltött időszak eltérő M334 E0 Normál hiba [ ] önellenőrzésnél, helyesbítésnél, ha pénztári tagság időszakot jelöl a 09 es lapon, akkor 0908M főlapon MNYP kód, vagy korábbi bevallásban helytelenül szereplő MNYP kód is kitöltött M336 E0 Normál hiba 1008M lapon taj szám kitöltése kötelező ha [ ] lapok közül bármelyik fejrovatában a bizt. töltött idő kitöltött, illetve ha hónapokban a lapon van soradat, kivéve, ha a [ ] és [ , 13 16] lapok üresek és a es lapon csak a sorban, vagy a es lapon alkmin. 2 3 poziciója =59 és csak a 660. sorban van adat M337 E0 Normál hiba [ ] es lapokon az 89., 88, 47, 75, 65, 24, 76, 77, 11 es alkalmazás minősége kódok csak akkor választhatók, ha a biztosítási időtartam évszám a lapon 2010 nél korábbi M338 E0 Súlyos hiba 1008A és M egységen az adószámának azonosnak kell lenni M339 E0 Súlyos hiba 1008A és M egységen az adózó adóazonosító számánaknak azonosnak kell lenni

5 M452 Normál hiba Dinamikus lapon az oldalszám folyamatos számozással kitöltendő M456 E0 Normál hiba [ ] es lapon alkmin.2 3 pozició nem lehet 96, 11, 59 M500 E0 Normál hiba [ ] lap csak akkor lehet kitöltve, ha 1008M főlapon bev. időszak április december M501 E0 Normál hiba [ ] lapon alk.min. 2 3 poziciója csak xx lehet és 4 12 pozició=0 M502 E0 Normál hiba [ ] sorok folyamatosan töltendők ki M503 E0 Normál hiba [ ] Ha 821 c = 249, akkor 1008M főlapon pénztárkód kitöltött és a bevallási időszak hónap M505 E0 Normál hiba [ ] közteher összege a kifizetett nettó munkabér 30% a (805f=805e*0,3 + 10Ft, soronként), ha a bevallási időszak M507 E0 Normál hiba [ ] A sorokban a mezőknek együttesen kell kitöltöttnek lenni M508 E0 Normál hiba [ ] kifizetett nettó munkabér havi összege összege megegyezik a kifizetett nettó munkabér soronkénti összegével M509 E0 Normál hiba [ ] b) és c) valós dátum, hónap között, nap M510 E0 Normál hiba [ ] b) oszlopba írt dátum<=c) oszlop dátumánál, igaz a sorokra M511 E0 Normál hiba [ ] azonos a) mező esetén sorok dátum intervallumai közt nem lehet átfedés M514 E0 Normál hiba [ ] közteher havi összege összege megegyezik a közteher soronkénti összegeivel [ ] 821f=( 805f f) M516 Figyelmeztetés [ ] Ellenőrizze a kifizetett nettó munkabér összegét ( a beírt szám túl nagy) M517 E0 Normál hiba [ ] 821. sorban adónemkód, munkabér és közteher összege együttesen töltendő ki, kivéve ha más államban biztosított M518 E0 Normál hiba [ ] sorban az egyszerűsített foglalkoztatás jellege kód 01, 03, 04, 05, 06 lehet lehet M519 E0 Normál hiba [ ] A sorokban azonos jelleg kódon szereplő időszakban nem lehet átfedés M521 E0 Normál hiba Ha csak os lapot töltött ki a magánszemélyre vonatkozóan, akkor nem lehet hozzá kapcsolódóan es lap kitöltve M522 E0 Normál hiba Ha a biztosítási időszak záró dátuma vagy azt megelőző a lapok fejlécben, akkor nem lehet a lapon az mnyp. tagdíj és tagdíj kiegészítésre vonatkozó sorok kitöltöttek M530 E0 Normál hiba [ ] 593. a) és c) együttesen töltendő ki M531 E0 Normál hiba [ ] 593. sor csak akkor lehet kitöltött, ha a 10 es lapon az alkmin 2 3 poziciója =60, de akkor kötelező M532 E0 Normál hiba [ ] Ef. kifizetett nettó munkabér nem lehet több a tb járulék alapjánál az azonos alkalmazás minősége kódú és oldalszámú összetartozó lapok esetében M533 E0 Normál hiba [ ] ha 593a=01, akkor adózó adószám kezdete 4 7 lehet M534 E0 Normál hiba 60 as alkalmazás minősége kód csak április 1én. vagy azt követően kezdődő biztosítási idő esetén választható M535 E0 Normál hiba [ ] ha alkmin. 2 3 poziciója a lapon =60, akkor sor nem lehet kitöltve

6 R201 E0 Normál hiba [ ] ha a munkavizsonnyal kapcsolatos költségtérítés összege kitöltött (362 b ), akkor a levont előleg számításának módja (362a) is kitöltött és értéke0, 2, 3, vagy 5 lehet R202 E0 Normál hiba [ ] Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés (366d) adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével (366b 366c )és ha 366c elszámolható költés összege nagyobb, mint a bevétel, akkor az adóelőleg alapja mezőbe nullát kell szerepeltetni R203 E0 Normál hiba [ ] a munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés adóelőleg alapja (362d) egyenlő a bevétel és költség különbözetével (362b 362c) és ha a költség nagyobb, vagy egyenlő, mint a bevétel, akkor az előleg alapja mező nullával kitöltött R204 E0 Normál hiba [ ] Külszolgálatért fizetett összeg adóelőleg alapja (363d) egyenlő a bevétel és elszámolható költség különbözetével (363b 363c), R205 E0 Normál hiba [ ] 368a, b. c és d csak együtt lehet kitöltött, és 368a lehetséges értéke0, 1, 2, 3,4, 5 R206 E0 Normál hiba [ ] önálló tevékenység esetén az adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb a bevételnél, ekkor az adóelőleg alapja nulla (368d=368b 368c, kivéve ha368b<=368c, akkor 368d=0) R207 E0 Normál hiba [ ] Adóterhet nem viselő járandóságok adóelőleg alapja megegyezik az egyes adóterhet nem viselő járandóságok bevételének összegével 391d= (369b b) R208 E0 Normál hiba [ ] külföldi kiküldetésért fizetett összeg adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és a költség különbözetével, kivéve, ha a költség meghaladja a bevételt, akkor az adóelőleg alapja nulla [ ]400d= (400b 400c) és ha 400c>=400b, akkor 400d=0 R209 E0 Normál hiba [ ] a kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő bevétel nagyobb vagy egyenlő az ebből bérnek minősülő összegnél (403b>= 403a) R210 E0 Normál hiba [ ] a kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és a költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb a bevételnél, akkor az adóelőleg alapja nulla (403d= (403b 403c) és ha403c>=403b, akkor 403d=0) R211 E0 Normál hiba [ ] kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem bevétele nagyobb vagy egyenlő, mint az ebből bérnek minősülő összeg (404a<= 404b) R212 E0 Normál hiba [ ] kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb, mint a bevétel, akkor az adóelőleg alapja nulla 404d= (404b 404c) és ha404c>=404b, akkor 404d=0 R213 E0 Normál hiba Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóelőlegének alapjainak összege [ ] 405d= [ ] (361d d+391d d) R214 E0 Normál hiba [ ] az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegéből a együttes összege [ ] 408d= [ ] (361d d) +[ ] (403a+404a)

7 R215 E0 Normál hiba [ ] összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege kisebb, egyenlő, mint az összevont adóalapba tartozó adóelőleg 413b<=414b R216 E0 Normál hiba [ ] munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés sorban a levont előleg alapjának számítási módja, a bevétel összege, az elszámolható költég és az adóelőleg alapja együttesen lehet kitöltött (362. sor) R217 E0 Normál hiba [ ] adóalap kiegészítés összege az összevont adóalapba tartozó jövedelemek csökkentve az adóterhet nem viselő járandóság összegével 27% a 406d=(405d 391d)x0,27 kerekítve + 10 R218 E0 Normál hiba Az adóelőleg alapja megegyezik az összevont adóalapba tartozó jövedelmek és az adóalap kiegészítés összegével [ ]405d+406d=407d R219 E0 Normál hiba A bérnek minősülő összeg az adóalap kiegészítés összegével együtt a bérnek minősülő összeg 1, 27 szerese R220 E0 Normál hiba az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóalőlegként feltüntetett összeg nem lehet több, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg [ ] 415b<=413b R221 E0 Normál hiba Ha adóelőleget vallott, akkor alapot is kell hoozá közölni [ ] ha 413b>0, akkor 407d=>413b R222 E0 Normál hiba Ha le nem vont adóelőleget vallott, akkor alapot is kell hozzá közölni [ ] ha 415b>0, akkor 407d=>415b R223 E0 Normál hiba [ ] külföldön (is) adóköteles osztalék eltérő adókulccsal terhelt összeg 425. sorának valamennyi mezője együttesen lehet kitöltött és a évben levont adó összege kisebb vagy egyenlő lehet, mint az adólapot terhelő adó összege [ ] 425.a, b, d és e mezők csak együtt lehetnek kitöltöttek, és 425e<=425d R224 E0 Normál hiba [ ] ha a privatízációs lízingből származó kifizetés adóalapja kitöltött, akkor az kisebb vagy egyenlő, mint a kifizetés alapjául szolgáló brottó összeg és a 2010 ben levont adóelőleg megegyezika az adóalapot terhelő adóval vagy nulla (424b>0, akkor 424b>= 424c,és 424e=424d vagy 0) R225 E0 Normál hiba [ ] ha az életjáradék címen történt kifizetés alapjául szolgáló összeg mező kitöltött, akkor a 2010 ben levont adó összege megegyezik az adóalapot terhelő adó összegével vagy nulla (423b>0, akkor 423e=423dvagy 0) R226 E0 Normál hiba [ ] ha a 10% os adóval terhelt osztalék bruttó összege rovat kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó a bruttó összeg 10% a (426b>0, akkor426d=426bx0,10 kerekítve+ 10) R227 E0 Normál hiba [ ] ha a 25% os adóval terhelt osztalék bruttó összege kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó egyenlő a bruttó összeg 25% ával (427b>0, akkor427d=427bx0,25 kerekítve+ 10) R228 E0 Normál hiba [ ] vállalkozásból kivont vagyon adólapját terhelő adó összege megegyezik a 2010 évben levont adó összegével (428d=428e) R229 E0 Normál hiba [ ] a külszolgálatért fizetett összeg után leszámolható költség nem több, mint a bevétel R230 E0 Normál hiba [ ] :a évben levont adó kisebb vagy egyenlő lehet az adóalapot terhelő 10 % os osztalékadónál, vagy nulla (426e<=426d, vagy nulla)

8 R231 E0 Normál hiba [ ] a különadózó jövedelmek jogcímenkénti bruttó összege megegyezik az összes különadózó jövedelem bruttó összegével (434b=(420b b)) R232 E0 Normál hiba [ ] a különaózó jövedelmek adó alapja egyenlő az adóalapok összegével (434c=(424c+430c c)) R233 E0 Normál hiba [ ] az egyes különadózó jövedelemek adólapot terhelő adójának összege egyenlő az összes különadózó jövedelemet terhelő adó összegével (434d=(423d+432d) R234 E0 Normál hiba [ ] az egyes különadózó jövedelmek után 2010 ben levont adók összege egyenlő az összes levont adóval434e=(423e +432e) R235 E0 Normál hiba [ ] 441a= bevallási időszakon belüli vagy előremutató dátum: év, hó nap (valós dátum) ahol évszám<2017 R236 E0 Normál hiba Ha [ ] A végkielégítés összegének és a vonatkozási hónapjainak együttesen kell kitöltöttnek lenni. R237 E0 Normál hiba [ ]ha az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg csak 10% os kulccsal adózik, akkor az adó összege az osztlékelőleg 10% a ( Ha 448a = 0 vagy üres, akkor 449a=447a*0.10 kerekítve + 10) R238 E0 Normál hiba [ ] a szociális gonodozói díj összege max Ft lehet R239 Figyelmeztetés [ ] Ellenőrizze a beírthónapok számát, a végkielégítés hónapjainak száma túl sok! R240 E0 Normál hiba [ ] mezőgazdasági termelő részére juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem haladó része írható 384b mezőbe R241 E0 Normál hiba [ ] Ha az értékpapír kölcsönzésből származó kifizetés adóalapja 432c mező kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó az adóalap 0,25%a R242 E0 Normál hiba [ ] értékpapír kölcsönzésből származó kifizetés adó alapja nem lehet több, mint a bruttó kifizetés összege (432d >= 432e) R243 E0 Normál hiba ] az adó alapja nem lehet nagyobb, mint a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg a 433. sorban R244 E0 Normál hiba [ ] a törvényben meghatározott végkielégítés évben kifizetett összegéből levont adóelőleg nem lehet több, mint a végkielégítés összege (443a<= 367d) R245 Figyelmeztetés [ ] a törvényben meghatározott és/vagy állami végkielégítés címén 2010 ben adóalőlegként figyelembe vehető összeg nem lehet több, mint a levont adóelőleg összege 445a<= 444a R246 E0 Normál hiba [ ] ha az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg teljes összegét 25% os adó terheli, akkor a levont adó összege az osztalékelőleg 25% a (449 a=0 vagy üres, akkor448a=447a x0,25 kerekítve + 10) R248 E0 Normál hiba [ ] az adott hónapban kifizetett bér szerinti adójóváírásra jogosító hónapok száma max. 12 lehet, megegyezően a 460.sorban lévő x ek számával R250 E0 Normál hiba [ ] a mezőgazdasági őstermelőknek kifizetett öszegből levont előleg összege nem lehet nagyobb, mint a kifizetés összege R251 Normál hiba Ha [ ]Ha bér jövedelmet vallott a sorokban, akkor az adójóváírásra jogosító hónapo(ka)t ( legalább egyet) jelölni kell R252 E0 Normál hiba [ ] 458a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 és egy szám csak egyszer szerepelhet

9 R253 E0 Normál hiba Ha a 04 es lapon a sorok közül valamelyik kitöltött, akkor sorok valamely mezője( legalább egy) x szel kitöltött, R254 E0 Normál hiba [ ] a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett hozzájárulás összege nem lehet több, mint a munkabér öszsege (452a<= [ ]361d) R255 E0 Normál hiba [ ] ehó összege az alap 27% a R256 E0 Normál hiba [ ] az eho összege az alap 14% a (ha 468c>0, akkor469c=468cx0,14 kerekítve, max: forint) R257 E0 Normál hiba [ ] az érdekképviseleti tagdíj összege nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem ha 446a>0, akkor 446a<=[ ]361d R258 E0 Normál hiba [ ] sorok csak január havi bevallásban lehetnek kitöltöttek R259 E0 Normál hiba [ ]472d=472b 472c és ha 472c>472b, akkor 472d=0 R261 E0 Normál hiba [ ]472. sor mezői csak egyöttesen lehetnek kitöltöttek R262 E0 Normál hiba [ ] külszolgálatárt kifizetett összeg adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség künönbözetével, és a bevétel nem lehet kevesebb, mint az elszámolható költség (473d=473b 473c, ahol ahol 473c<=473b) R263 E0 Normál hiba [ ] a különadó előleg adóalapja (479a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem adóelőleg alapja (471d) R264 E1 Figyelmeztetés [ ] a különadó előleg adóalapja (480a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem adóelőleg alapja (471d) R265 E0 Normál hiba [ ] a magánszemély nyilatkozata alapján levont különadó előleg az alapja (481a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem (471d) R268 E0 Normál hiba [ ] az összevont adóalapot terhelő adóelőleg ténylegesen levont összege (478a) nem lehet több, mint aaz összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő adóelőleg összege (477a) R269 Normál hiba [ ]487a mezőbe írt hónapok száma megegyezik a 488. sorba beírt x ek darabszámával R271 E0 Normál hiba [ ] 428. sor mező együttesen klehetnek kitöltve R272 E0 Normál hiba [ ] Ha az adott hónapban kifizetett osztalék előleget (447a) 10% os és 25% os adó is terheli, akkor a levont adó együttes összege (448a+449a) nem lehet több, mint az osztalékelőleg 25% a R273 E0 Normál hiba /[ ] Ha az adóév során levont adó, adóelőleg összege kisebb, mint a évi adó együttes összege, akkor a évre még fizetendő adó összege megegyezik a a évi adó és a év során levont adó különbözetével ( 493b=491a 492a) R274 E0 Normál hiba [ ] Ha az adóév során levont adó, adóelőleg összege nagyobb, mint a évi adó együttes összege, akkor a évre még fizetendő adó összege ( 493b)mező nem lehet kitöltött és a évre többletként mutatkozó adó összege megegyezik a év során levont adó és a évi adó különbözetével ( 494b=492a 491a)

10 R275 E0 Normál hiba [ ] Ha a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján megállapított 15% os eho összege nagyobb, mint a befizetett eho összege, akkor a évre még fizetendő eho összege megegyezik a megállapított és befizetett eho különbözetével R276 E0 Normál hiba [ ] Ha befizetett eho (500a9 több, mint a megállapított eho összege, akkor a többletként mutatkozó eho (502b) egyenlő a befizetett és a megállapított összeg különbözetével500a 499a R277 E0 Normál hiba [ ] Ha az év során levont különadó összege nagyobb, mint a évi (tényleges) különadó összege, akkor a többletként mutatkozó különadó egyenlő a levont és a tényleges összeg különbözete (498b=496a 495a)/ R278 E0 Normál hiba [ ] Ha az év során levont különadó összege kisebb, mint a évi (tényleges) különadó összege, akkor a fizetendő különadó egyenlő a tényleges és a levont összeg különbözetével (497b=495a 496a) R279 E0 Normál hiba [ ] az adómegállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett személyi jövedelemadó (504a) nem lehet több, mint a évre még fizetendő szja összege (503b) R280 E0 Normál hiba [ ] a megállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett eho nem lehet több, mint a 2009 ra még fizetendő eho összege ( 510a<=509b) R281 E0 Normál hiba [ ] Ha 509b>0, akkor 511b<=509b R282 E0 Normál hiba [ ] az adómegállapytást követően levont vagy pénztárba befizetett különadó nem lehet több, mint a évre fizetendő különadó összege ( 507a<=506b) R283 E0 Normál hiba [ ] a kölönadó alapok összesített összege egyenlő az egyes adóalapok összegével (479a+480a+481a=482a) R284 E0 Normál hiba ] a kölönadó összege az adóalap 4% a (481b=481a*0,04 kerekítve+ 10) R285 E0 Normál hiba [ ] a különadó előleg összege az alap 4% a (479b=479a*0,04 kerekítve+ 10) R286 E0 Normál hiba [ ] a tulajdonostársak közössége által történő ingatlan bérbeadás címén kifizetett összeg (440a) kisebb egyenlő az önáló tevékenységre tekintettel kifizetett összegnél (368b) R287 E0 Normál hiba [ ] az árfolyamnyereség címén kifizetett összeg adóalapot terhelő adó az adóalap 25% a (430d= 430c x 0.25 kerekítve + 10) R288 E0 Normál hiba [ ] ha az összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő előleg (413b mező) kitöltött, akkor az adóelőleg levont összege is kitölött (414b>=0] R289 E0 Normál hiba [ ]366. sor a b c d mezőknek együttesen kell kitöltöttnek lenni R290 E0 Normál hiba [ ] A végkielégítésre vonatkozó sorok csak együttesen lehetnek kitöltöttek (443.,444.,445.), illetve a munkaviszony megszűnésének dátumát is ki kell tölteni (441. sor) R291 E0 Normál hiba [ ] a kölönadó összesített összege egyenlő az egyes adók összegével (479b+480b+481b=482b) R292 E0 Normál hiba [ ] árfolyamnyereség címen kifizetett bruttó összeg adóalapja nem lehet több, mint a kifizetés bruttó összege, és a levont adó nem lehet több, mint az adóalapot terhelő adó (430b>=430c és430d>=430e)

11 R293 E0 Normál hiba [ ] a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett összeg nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem ( 486a<=471d) R294 E0 Normál hiba [ ] az ingatlan bérbeadás címén kifizetett összeget terhelő adó az adóalap 25% a 429d=429b*0,25+ 10, és a évben levont adó nem lehet több, mint az adóalapot terhelő adó(429d>=429e) R295 E0 Normál hiba [ ] külföldön is adóköteles, árfolyamnyereség címen kifizetett összeg adókulcsa (431 a) nem lehet kevesebb, mint 5%, és az adó alapja nem lehet több, mint a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg ( 431b>=431c) R296 E0 Normál hiba [ ] külföldön is adóköteles, árfolyamnyereség címén kifizetett összeget terhelő adó az adóalapnak az adózó által meghatározott % a ( 431d=431c nek a 431a % ával + 10) R297 E0 Normál hiba [ ] 520a 522a mezőben nem létező FEOR szám van feltüntetve R298 E0 Normál hiba [ ]542a MNYP lista szerinti kód, mely nem lehet azonos a 1008M főlap MNYP kóddal R299 E0 Normál hiba [ ] válság megoldására indított program keretében, munkaidő szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő nem lehet kevesebb 20 óránál R301 E0 Normál hiba [ ] ha a lapon az alkmin poziciója 81, akkor az sor a) mezőben nem lehet a kód 11,12, 21, 22, 40, 30, 46, 84, 51, 71, 69, 24, 25, R303 E0 Normál hiba [ ] 520a, 521a, 522a= létező, nem azonos FEOR szám R304 E0 Normál hiba [ ]523a, 524a közül egy laponbelül csak egyik lehet kitöltött (egy jogviszonyban vagy részmunkaidős vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás lehet) R305 Figyelmeztetés [ ] Figyelem! Kizárólag a kitöltési útmutató e sorra vonatkozó iránymutatása szerinti közlendőt szabad beírni R306 E0 Normál hiba [[ ] a munkakör időtartamának kezdő napja (520b) nagyobb, egyenlő, mint a jogviszony időtartam kezdő dátum, soronként igaz az sorokra is! R307 E0 Normál hiba [ ] munkakör záró dátuma (520c) kisebb vagy egyenlő, mint a biztosítási jogviszony időtartam záró dátum, soronként igaz az sorokra is! R308 E0 Normál hiba [ ] részmunkaidős foglalkoztatásnál a heti óraszám nem lehet több 39 óránál R309 E0 Normál hiba [ ] teljes foglalkoztatásnál a heti óraszám 36 vagy nagyobb óraszám R311 E0 Normál hiba [ ] egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunakvégzésének idejéhez beírt szám túl nagy, ellenőrizze a beírt óraszám helyességét! R312 E0 Normál hiba [ ] sorokban a biztosítás szünetelése vagy munkabérrel ellátatlanság időszakai közt nem lehet átfedés R313 E0 Normál hiba [ ] sorok folyamatosan töltendők ki R315 E0 Normál hiba [ ] ha a lapon az alkalmazás minőségében nyugdíjas foglalkoztatottat szerepeltet, akkor a magánnyugdíjpénztári tagság időtartam nem lehet kitöltött (541. sor ) R328 E0 Normál hiba [ ] 542 a és 542b csak együttesen lehet kitöltött

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg program M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma.

Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK KÖZPONTOSÍTOTT ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER KIRA SZERVEZETI ADATOK Könyvelés-finanszírozás Könyvelés-finanszírozás Könyvelési listák fajtái: Tételes kimutatás napi kötelezettségvállalásról Tételes

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt.

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt. Ledolgozott nap: 24 Fizetett ünnep: Fizetett szabadság: Fizetett igazolt távollét: Betegszabadság: Biztosítás szünetelése: B É R J E G Y Z É K 213. június!"#$%!"#$&% Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát.

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. KULCS BÉR 2008 MÁRCIUS/4 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000 2009 évi személyi jövedelemadó bevallások elkészítésének árjegyzéke, illetve fontosabb tudnivalói (Áraink a 2008-as bevalláshoz képest nem változtak!) Csak 1 munkáltatótól származó jövedelem, adókedvezmények

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez

Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez Útmutató a 0471-01-03 számú bevallási lap kitöltéséhez A 0471-01-03. számú bevallási lap az államháztartással szembeni egyes adó- és járulékkötelezettségek bevallására szolgál. A havi és az évközi (negyedéves)

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft.

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010. április 1-én hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.), és ezzel egyidejűleg megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú havi bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. számú mellékletének I./A./3. pontjában meghatározott havi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát.

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. KULCS BÉR 2008 JANUÁR/4 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a korábbi

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2007. január 24. A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról. A törvény hatálya. Fogalmak. Az ekho választásának feltételei

2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról. A törvény hatálya. Fogalmak. Az ekho választásának feltételei 2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról Az Országgyûlés azon kötelezettségére tekintettel, hogy a közügyek szabad megvitatását, a közügyekkel összefüggõ információhoz

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 29/2 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 29/2. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat azonosító száma:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben