M253 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START"

Átírás

1 Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma. a005 E0 A DOKU ban érkeztetett adóazonosítót vagy az adószám törzsszám részét nem lehet a javítóban módosítani. b001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adóazonosító jel. b002 Normál hiba Hibás az adóazonosító jel. b003 E0 Adószám adóazonosító pár hiba. b004 E0 Az adózónak élő adószáma van a bevallási időszakban, amit nem jelölt a bevalláson. b005 E0 Elhunyt adózó nem adhatja be. b006 E0 Normál hiba Ha az adózó adószámának első számjegye 1, 2, 3 értékű, akkor nem töltheti ki az adóazonosító jelet a főlapon. b007 E0 Hibás regisztrációs szám. b009 E0 Hibás családi gazdaság szám. e001 E0 Nincs előzmény bevallás. e002 E0 Az előzmény még nincs feldolgozva. e003 E0 A bizonylatnak van feldolgozott utózmánya. e004 E0 Nem egyértelműen meghatározható az előzmény egy időpontban több beadott bevallása van. e005 E0 Ismételt önellenőrzés mező kitöltöttsége esetén léteznie kell nem hibernált előzménynek és fordítva. e006 E0 Nyilatkozat előzmény után nem következhet helyesbítés. e007 E1 Nem szokványos alapbevallás. e008 E0 A bizonylat a cachés előzménye miatt nem feldolgozható. A kiegészítő információk alapján elintézett állapotúvá kell tenni az előzményt, majd az oracles bizonylatot újra javítani kell. f001 E0 Hibás formátumú fájl. f002 E0 Nem megfelelő formátumú XML. f003 E0 Nem megfelelő bizonylatrész típus. f004 E0 Hiányzó nyersazonosító. f005 E0 Nem létező mezőazonosító. f006 E0 Nem megfelelő adathossz. f007 E0 Nem megfelelő mezőformátum. f008 E0 Dupla mezőazonosító a bizonylatrészen. f009 E0 Javító bizonylat formai hibás. f010 E0 Nem megfelelő számú részbizonylat.

2 f011 E0 A bizonylat benyújtásának oka (alapbevallás, helyesbítés, önellenőrzés, ismételt önellenőrzés, javítás) nem megállapítható. f012 E0 A bizonylat fejléc adata eltér a bizonylatmező adatától. f013 E0 Azonos azonosító szerepel több bizonylatrészen. f014 E0 Alapbevallás javító bizonylatán nem lehet kitöltött a helyesbítést, vagy önellenőrzést, vagy ismételt önellenőrzést jelölő mező. m001 E0 Kötelezően kitöltendő mező m002 E0 Hibás az adat típusa a mezőben m003 E0 Hibás adathossz m004 E0 Hibás az érték a mezőben (nem egyezik a megadott értéklistával) m005 E1 Ellenőrizze, hogy a mező eft ban van e kitöltve! m006 E0 A lapot nem kell / nem lehet megnyitni. p001 E0 Parkoltatás adathiba miatt, technikai jellegű hiba. p002 E0 Fejlesztés alatt. p003 E0 A bevallás újraellenőrzésre van beütemezve 15, 30 majd 60 perces várakoztatással! p004 E1 Hiányzó adóalany nyilvántartási adat. M005 E0 Normál hiba 1008M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 Normál hiba [1008M] A magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: magánszemély neme, állampolgársága, születési ideje, helye, anyja neve (családi és utónév), kivéve ha az M es főlapon kívül csak a lapon szerepel adat M009 E0 [1008M] magánszemély azonosító adatainakellenőrzése: az A blokkban közölt születési dátumnak egyezni kell amagánszemély adóazonosító jeléhez tartozó törzsnyilvántartásban levővel(kivéve, ha a 1008M lapon T jel van). M010 Normál hiba 1008M születési idő évszám 1901 és 2010 között lehet M011 E0 Normál hiba 1008A főlap adózói azonosító adatai nem egyezhetnek meg a 1008M lap magánszemélyes azonosító adataival, kivéve, ha Tbj.56./A szerinti képviselő, vagy egyéni vállalkozó bevallásában jogelőd adószám kitöltött M013 E0 Súlyos hiba [1008M] lap bevallási időszaka nem egyezik meg a [1008A] lap bevallási időszakával, (valós dátum bev. időszakkezdő napja <=bev. időszak záró napjánál) M015 E0 Normál hiba Ha [1008M] lapon törlést jelölt, akkor helyesbítést is jelölni kell M017 E0 Normál hiba [ ] Ha sorok kitöltöttek, akkor [1008M] lapon adószám, őstermelői igazolvány száma, családi gazd. nyilvántartási szám, vagy regisztrációs szám közül legalább egy kitöltött M018 E0 1008M magánszemélyadóazonosítójel adószám pár ellenőrzés M022 E0 Normál hiba 1008M állampolgárság kód csak a bevallás kitöltési útmutatójának 1. sz. mellékletében szereplő lehet M025 E0 Súlyos hiba [1008M] Az adóazonosító és a családi és utónév kitöltése kötelező

3 M042 E0 Normál hiba A magánszemély TAJ száma helytelen M044 E0 Normál hiba [ ]Ha a lapon van kitöltött soradat, akkor a fejlécben az alkalmazás minősége kód 4 9.poziciója=valós dátum, amely kisebb, egyenlő a jogviszony kezdő dátumánál M045 E0 Normál hiba [ ]lapok fejlécében az alkalmazás minősége kód poziciója= ig terjedő szám M049 E0 Normál hiba 1008M főlapon pénztár azonosító kód és korábban benyújtott bevallásban szereplő pénztár azonosító kód nem lehet azonos M053 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapon a pénztárazonosítókód kitöltött, akkor a 1008M lapokon a az adónemkód a pénztárkódnak megfelelő M054 E0 Normál hiba Ha 1008M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és [ ]lapon tagdíj szerepel, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol pénztári tagság időtartama( 541. sor) kitöltött M055 E0 Normál hiba Ha 1008M főlapon a magánszemélyhez köthető mnyp kód kitöltött és [[ ] , sorok valamelyike kitöltött, és kifizetőhelyi kód 1, vagy 2, akkor kell lenni legalább egy azonos alk.min. számú [ ] lapnak, ahol pénztári tagság időtartama( 541. sor) kitöltött M058 E0 Normál hiba 1008M lapon a korábbi bevallásban szereplő magánnyugdíjpénztár kódja csak akkor lehet kitöltött, ha a "Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül" kódkocka kitöltött M062 Figyelmeztetés Ha az eredeti bevallásban magánnyugdíjpénztári kódot közölt az M lapon, akkor a pénztári kódot a törlőlapon is közölni kell. M065 E0 Normál hiba [ ] A munkakör, foglalkozás ( ) sorokban szereplő időszaknak le kell fednie a fejlécben szereplő biztosítási időszakot M066 E0 Normál hiba [ ] A teljes/rész/csökkentett teljes munkaidő ( ) sorokban szereplő időszaknak le kell fednie a fejlécben szereplő biztosítási időszakot M067 Figyelmeztetés A biztosításban töltött idő záró dátuma későbbi, mint bevallási időszak utolsó napja: ellenőrizze a beírt dátum helyességét! M069 Figyelmeztetés Ellenőrizze a mezőbe beírt összeg helyességét! M082 Figyelmeztetés Ha a 1008M főlapon msz hez köthető mnyp. kód kitöltött, akkor a 12 es lapon csak a 195 ös adónemkódhoz tartozhat adat M083 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapján T betűt jelölt (a magánszeméllyel kapcsolatban kötelezettség nem terhelte), akkor a [ ] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla), kivéve ha a 1008M főlap D blokkja kitöltött. Fordítva is igaz a feltétel! M087 E0 Normál hiba Ha a 1008M főlapon a két adóazonosító azonos, akkor az adószám nem lehet kitöltött M088 E0 1008M főlapon a megánszemély adóazonosítója inaktív M089 E0 Normál hiba [ ] lapokon a biztosításban töltött idő kezdő és záró dátumában az évszámnak azonosnak kell lenni

4 M092 E0 Normál hiba [ ] lapokon ha bármely mezőben van adat, akkor a biztosításban töltött idő (09 14 es lapokon ) és alkalmazás minősége sorszám nem lehet üres a lapon Üres lapot nem szabad beküldeni! M101 E1 1008M főlapon nem élő magánszemély szerepel M250 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=3, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START EXtra kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M251 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja 4 es, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) érvényes START EXTRA kártyával kell rendelkeznie a maánszeménynek, vagy a kártya lejárata nem lehet egy évnél korábbi (érvényességének vége <=678c 365 nap) M252 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=1, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M253 E0 [ ] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Plusz kártyásként nyilvántartott magánszemély a törzsben M306 E0 Normál hiba Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ ] lapokon soradat M307 E0 Normál hiba Ha a [ ]lap bármely sora kitöltött, akkor nem lehet azonos biztosítási időre a [ ] lapon soradat M308 Figyelmeztetés [ ] ha sorokba beírt szám>6 karakter, ellenőrizze a beírt össszeget M311 E0 Normál hiba Ha 1008M lapon foglalkoztató és magánszemély adóazonosító jele azonos, akkor a [ ] lapon nem lehet adat M312 E0 Normál hiba 1008M főlap D) blokkban adószám nem lehet azonos az adózó adószámával M315 Normál hiba 1008M főlap D) blokk csak akkor lehet kitöltött, ha az adózó társas vállalkozás M320 E0 1008M főlap D) blokkban csak társas vállalkozás adószáma szerepelhet (GFO=112,113,131,132,136,137,211,212,213, 571,591,592 és 139), M321 E0 Normál hiba [ ] es lapokon az alkalamazás minősége kódnak egy lapfajtán belül egyedinek kell lenni, kivéve, ha a lapokon a biztosításban töltött időszak eltérő M334 E0 Normál hiba [ ] önellenőrzésnél, helyesbítésnél, ha pénztári tagság időszakot jelöl a 09 es lapon, akkor 0908M főlapon MNYP kód, vagy korábbi bevallásban helytelenül szereplő MNYP kód is kitöltött M336 E0 Normál hiba 1008M lapon taj szám kitöltése kötelező ha [ ] lapok közül bármelyik fejrovatában a bizt. töltött idő kitöltött, illetve ha hónapokban a lapon van soradat, kivéve, ha a [ ] és [ , 13 16] lapok üresek és a es lapon csak a sorban, vagy a es lapon alkmin. 2 3 poziciója =59 és csak a 660. sorban van adat M337 E0 Normál hiba [ ] es lapokon az 89., 88, 47, 75, 65, 24, 76, 77, 11 es alkalmazás minősége kódok csak akkor választhatók, ha a biztosítási időtartam évszám a lapon 2010 nél korábbi M338 E0 Súlyos hiba 1008A és M egységen az adószámának azonosnak kell lenni M339 E0 Súlyos hiba 1008A és M egységen az adózó adóazonosító számánaknak azonosnak kell lenni

5 M452 Normál hiba Dinamikus lapon az oldalszám folyamatos számozással kitöltendő M456 E0 Normál hiba [ ] es lapon alkmin.2 3 pozició nem lehet 96, 11, 59 M500 E0 Normál hiba [ ] lap csak akkor lehet kitöltve, ha 1008M főlapon bev. időszak április december M501 E0 Normál hiba [ ] lapon alk.min. 2 3 poziciója csak xx lehet és 4 12 pozició=0 M502 E0 Normál hiba [ ] sorok folyamatosan töltendők ki M503 E0 Normál hiba [ ] Ha 821 c = 249, akkor 1008M főlapon pénztárkód kitöltött és a bevallási időszak hónap M505 E0 Normál hiba [ ] közteher összege a kifizetett nettó munkabér 30% a (805f=805e*0,3 + 10Ft, soronként), ha a bevallási időszak M507 E0 Normál hiba [ ] A sorokban a mezőknek együttesen kell kitöltöttnek lenni M508 E0 Normál hiba [ ] kifizetett nettó munkabér havi összege összege megegyezik a kifizetett nettó munkabér soronkénti összegével M509 E0 Normál hiba [ ] b) és c) valós dátum, hónap között, nap M510 E0 Normál hiba [ ] b) oszlopba írt dátum<=c) oszlop dátumánál, igaz a sorokra M511 E0 Normál hiba [ ] azonos a) mező esetén sorok dátum intervallumai közt nem lehet átfedés M514 E0 Normál hiba [ ] közteher havi összege összege megegyezik a közteher soronkénti összegeivel [ ] 821f=( 805f f) M516 Figyelmeztetés [ ] Ellenőrizze a kifizetett nettó munkabér összegét ( a beírt szám túl nagy) M517 E0 Normál hiba [ ] 821. sorban adónemkód, munkabér és közteher összege együttesen töltendő ki, kivéve ha más államban biztosított M518 E0 Normál hiba [ ] sorban az egyszerűsített foglalkoztatás jellege kód 01, 03, 04, 05, 06 lehet lehet M519 E0 Normál hiba [ ] A sorokban azonos jelleg kódon szereplő időszakban nem lehet átfedés M521 E0 Normál hiba Ha csak os lapot töltött ki a magánszemélyre vonatkozóan, akkor nem lehet hozzá kapcsolódóan es lap kitöltve M522 E0 Normál hiba Ha a biztosítási időszak záró dátuma vagy azt megelőző a lapok fejlécben, akkor nem lehet a lapon az mnyp. tagdíj és tagdíj kiegészítésre vonatkozó sorok kitöltöttek M530 E0 Normál hiba [ ] 593. a) és c) együttesen töltendő ki M531 E0 Normál hiba [ ] 593. sor csak akkor lehet kitöltött, ha a 10 es lapon az alkmin 2 3 poziciója =60, de akkor kötelező M532 E0 Normál hiba [ ] Ef. kifizetett nettó munkabér nem lehet több a tb járulék alapjánál az azonos alkalmazás minősége kódú és oldalszámú összetartozó lapok esetében M533 E0 Normál hiba [ ] ha 593a=01, akkor adózó adószám kezdete 4 7 lehet M534 E0 Normál hiba 60 as alkalmazás minősége kód csak április 1én. vagy azt követően kezdődő biztosítási idő esetén választható M535 E0 Normál hiba [ ] ha alkmin. 2 3 poziciója a lapon =60, akkor sor nem lehet kitöltve

6 R201 E0 Normál hiba [ ] ha a munkavizsonnyal kapcsolatos költségtérítés összege kitöltött (362 b ), akkor a levont előleg számításának módja (362a) is kitöltött és értéke0, 2, 3, vagy 5 lehet R202 E0 Normál hiba [ ] Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés (366d) adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével (366b 366c )és ha 366c elszámolható költés összege nagyobb, mint a bevétel, akkor az adóelőleg alapja mezőbe nullát kell szerepeltetni R203 E0 Normál hiba [ ] a munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés adóelőleg alapja (362d) egyenlő a bevétel és költség különbözetével (362b 362c) és ha a költség nagyobb, vagy egyenlő, mint a bevétel, akkor az előleg alapja mező nullával kitöltött R204 E0 Normál hiba [ ] Külszolgálatért fizetett összeg adóelőleg alapja (363d) egyenlő a bevétel és elszámolható költség különbözetével (363b 363c), R205 E0 Normál hiba [ ] 368a, b. c és d csak együtt lehet kitöltött, és 368a lehetséges értéke0, 1, 2, 3,4, 5 R206 E0 Normál hiba [ ] önálló tevékenység esetén az adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb a bevételnél, ekkor az adóelőleg alapja nulla (368d=368b 368c, kivéve ha368b<=368c, akkor 368d=0) R207 E0 Normál hiba [ ] Adóterhet nem viselő járandóságok adóelőleg alapja megegyezik az egyes adóterhet nem viselő járandóságok bevételének összegével 391d= (369b b) R208 E0 Normál hiba [ ] külföldi kiküldetésért fizetett összeg adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és a költség különbözetével, kivéve, ha a költség meghaladja a bevételt, akkor az adóelőleg alapja nulla [ ]400d= (400b 400c) és ha 400c>=400b, akkor 400d=0 R209 E0 Normál hiba [ ] a kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő bevétel nagyobb vagy egyenlő az ebből bérnek minősülő összegnél (403b>= 403a) R210 E0 Normál hiba [ ] a kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem adóelőleg alapja egyenlő a bevétel és a költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb a bevételnél, akkor az adóelőleg alapja nulla (403d= (403b 403c) és ha403c>=403b, akkor 403d=0) R211 E0 Normál hiba [ ] kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem bevétele nagyobb vagy egyenlő, mint az ebből bérnek minősülő összeg (404a<= 404b) R212 E0 Normál hiba [ ] kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség különbözetével, kivéve, ha a költség nagyobb, mint a bevétel, akkor az adóelőleg alapja nulla 404d= (404b 404c) és ha404c>=404b, akkor 404d=0 R213 E0 Normál hiba Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóelőlegének alapjainak összege [ ] 405d= [ ] (361d d+391d d) R214 E0 Normál hiba [ ] az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegéből a együttes összege [ ] 408d= [ ] (361d d) +[ ] (403a+404a)

7 R215 E0 Normál hiba [ ] összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege kisebb, egyenlő, mint az összevont adóalapba tartozó adóelőleg 413b<=414b R216 E0 Normál hiba [ ] munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés sorban a levont előleg alapjának számítási módja, a bevétel összege, az elszámolható költég és az adóelőleg alapja együttesen lehet kitöltött (362. sor) R217 E0 Normál hiba [ ] adóalap kiegészítés összege az összevont adóalapba tartozó jövedelemek csökkentve az adóterhet nem viselő járandóság összegével 27% a 406d=(405d 391d)x0,27 kerekítve + 10 R218 E0 Normál hiba Az adóelőleg alapja megegyezik az összevont adóalapba tartozó jövedelmek és az adóalap kiegészítés összegével [ ]405d+406d=407d R219 E0 Normál hiba A bérnek minősülő összeg az adóalap kiegészítés összegével együtt a bérnek minősülő összeg 1, 27 szerese R220 E0 Normál hiba az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóalőlegként feltüntetett összeg nem lehet több, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg [ ] 415b<=413b R221 E0 Normál hiba Ha adóelőleget vallott, akkor alapot is kell hoozá közölni [ ] ha 413b>0, akkor 407d=>413b R222 E0 Normál hiba Ha le nem vont adóelőleget vallott, akkor alapot is kell hozzá közölni [ ] ha 415b>0, akkor 407d=>415b R223 E0 Normál hiba [ ] külföldön (is) adóköteles osztalék eltérő adókulccsal terhelt összeg 425. sorának valamennyi mezője együttesen lehet kitöltött és a évben levont adó összege kisebb vagy egyenlő lehet, mint az adólapot terhelő adó összege [ ] 425.a, b, d és e mezők csak együtt lehetnek kitöltöttek, és 425e<=425d R224 E0 Normál hiba [ ] ha a privatízációs lízingből származó kifizetés adóalapja kitöltött, akkor az kisebb vagy egyenlő, mint a kifizetés alapjául szolgáló brottó összeg és a 2010 ben levont adóelőleg megegyezika az adóalapot terhelő adóval vagy nulla (424b>0, akkor 424b>= 424c,és 424e=424d vagy 0) R225 E0 Normál hiba [ ] ha az életjáradék címen történt kifizetés alapjául szolgáló összeg mező kitöltött, akkor a 2010 ben levont adó összege megegyezik az adóalapot terhelő adó összegével vagy nulla (423b>0, akkor 423e=423dvagy 0) R226 E0 Normál hiba [ ] ha a 10% os adóval terhelt osztalék bruttó összege rovat kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó a bruttó összeg 10% a (426b>0, akkor426d=426bx0,10 kerekítve+ 10) R227 E0 Normál hiba [ ] ha a 25% os adóval terhelt osztalék bruttó összege kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó egyenlő a bruttó összeg 25% ával (427b>0, akkor427d=427bx0,25 kerekítve+ 10) R228 E0 Normál hiba [ ] vállalkozásból kivont vagyon adólapját terhelő adó összege megegyezik a 2010 évben levont adó összegével (428d=428e) R229 E0 Normál hiba [ ] a külszolgálatért fizetett összeg után leszámolható költség nem több, mint a bevétel R230 E0 Normál hiba [ ] :a évben levont adó kisebb vagy egyenlő lehet az adóalapot terhelő 10 % os osztalékadónál, vagy nulla (426e<=426d, vagy nulla)

8 R231 E0 Normál hiba [ ] a különadózó jövedelmek jogcímenkénti bruttó összege megegyezik az összes különadózó jövedelem bruttó összegével (434b=(420b b)) R232 E0 Normál hiba [ ] a különaózó jövedelmek adó alapja egyenlő az adóalapok összegével (434c=(424c+430c c)) R233 E0 Normál hiba [ ] az egyes különadózó jövedelemek adólapot terhelő adójának összege egyenlő az összes különadózó jövedelemet terhelő adó összegével (434d=(423d+432d) R234 E0 Normál hiba [ ] az egyes különadózó jövedelmek után 2010 ben levont adók összege egyenlő az összes levont adóval434e=(423e +432e) R235 E0 Normál hiba [ ] 441a= bevallási időszakon belüli vagy előremutató dátum: év, hó nap (valós dátum) ahol évszám<2017 R236 E0 Normál hiba Ha [ ] A végkielégítés összegének és a vonatkozási hónapjainak együttesen kell kitöltöttnek lenni. R237 E0 Normál hiba [ ]ha az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg csak 10% os kulccsal adózik, akkor az adó összege az osztlékelőleg 10% a ( Ha 448a = 0 vagy üres, akkor 449a=447a*0.10 kerekítve + 10) R238 E0 Normál hiba [ ] a szociális gonodozói díj összege max Ft lehet R239 Figyelmeztetés [ ] Ellenőrizze a beírthónapok számát, a végkielégítés hónapjainak száma túl sok! R240 E0 Normál hiba [ ] mezőgazdasági termelő részére juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem haladó része írható 384b mezőbe R241 E0 Normál hiba [ ] Ha az értékpapír kölcsönzésből származó kifizetés adóalapja 432c mező kitöltött, akkor az adóalapot terhelő adó az adóalap 0,25%a R242 E0 Normál hiba [ ] értékpapír kölcsönzésből származó kifizetés adó alapja nem lehet több, mint a bruttó kifizetés összege (432d >= 432e) R243 E0 Normál hiba ] az adó alapja nem lehet nagyobb, mint a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg a 433. sorban R244 E0 Normál hiba [ ] a törvényben meghatározott végkielégítés évben kifizetett összegéből levont adóelőleg nem lehet több, mint a végkielégítés összege (443a<= 367d) R245 Figyelmeztetés [ ] a törvényben meghatározott és/vagy állami végkielégítés címén 2010 ben adóalőlegként figyelembe vehető összeg nem lehet több, mint a levont adóelőleg összege 445a<= 444a R246 E0 Normál hiba [ ] ha az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg teljes összegét 25% os adó terheli, akkor a levont adó összege az osztalékelőleg 25% a (449 a=0 vagy üres, akkor448a=447a x0,25 kerekítve + 10) R248 E0 Normál hiba [ ] az adott hónapban kifizetett bér szerinti adójóváírásra jogosító hónapok száma max. 12 lehet, megegyezően a 460.sorban lévő x ek számával R250 E0 Normál hiba [ ] a mezőgazdasági őstermelőknek kifizetett öszegből levont előleg összege nem lehet nagyobb, mint a kifizetés összege R251 Normál hiba Ha [ ]Ha bér jövedelmet vallott a sorokban, akkor az adójóváírásra jogosító hónapo(ka)t ( legalább egyet) jelölni kell R252 E0 Normál hiba [ ] 458a lehetséges értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 és egy szám csak egyszer szerepelhet

9 R253 E0 Normál hiba Ha a 04 es lapon a sorok közül valamelyik kitöltött, akkor sorok valamely mezője( legalább egy) x szel kitöltött, R254 E0 Normál hiba [ ] a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett hozzájárulás összege nem lehet több, mint a munkabér öszsege (452a<= [ ]361d) R255 E0 Normál hiba [ ] ehó összege az alap 27% a R256 E0 Normál hiba [ ] az eho összege az alap 14% a (ha 468c>0, akkor469c=468cx0,14 kerekítve, max: forint) R257 E0 Normál hiba [ ] az érdekképviseleti tagdíj összege nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem ha 446a>0, akkor 446a<=[ ]361d R258 E0 Normál hiba [ ] sorok csak január havi bevallásban lehetnek kitöltöttek R259 E0 Normál hiba [ ]472d=472b 472c és ha 472c>472b, akkor 472d=0 R261 E0 Normál hiba [ ]472. sor mezői csak egyöttesen lehetnek kitöltöttek R262 E0 Normál hiba [ ] külszolgálatárt kifizetett összeg adóelőlegének alapja egyenlő a bevétel és az elszámolható költség künönbözetével, és a bevétel nem lehet kevesebb, mint az elszámolható költség (473d=473b 473c, ahol ahol 473c<=473b) R263 E0 Normál hiba [ ] a különadó előleg adóalapja (479a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem adóelőleg alapja (471d) R264 E1 Figyelmeztetés [ ] a különadó előleg adóalapja (480a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem adóelőleg alapja (471d) R265 E0 Normál hiba [ ] a magánszemély nyilatkozata alapján levont különadó előleg az alapja (481a) nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem (471d) R268 E0 Normál hiba [ ] az összevont adóalapot terhelő adóelőleg ténylegesen levont összege (478a) nem lehet több, mint aaz összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő adóelőleg összege (477a) R269 Normál hiba [ ]487a mezőbe írt hónapok száma megegyezik a 488. sorba beírt x ek darabszámával R271 E0 Normál hiba [ ] 428. sor mező együttesen klehetnek kitöltve R272 E0 Normál hiba [ ] Ha az adott hónapban kifizetett osztalék előleget (447a) 10% os és 25% os adó is terheli, akkor a levont adó együttes összege (448a+449a) nem lehet több, mint az osztalékelőleg 25% a R273 E0 Normál hiba /[ ] Ha az adóév során levont adó, adóelőleg összege kisebb, mint a évi adó együttes összege, akkor a évre még fizetendő adó összege megegyezik a a évi adó és a év során levont adó különbözetével ( 493b=491a 492a) R274 E0 Normál hiba [ ] Ha az adóév során levont adó, adóelőleg összege nagyobb, mint a évi adó együttes összege, akkor a évre még fizetendő adó összege ( 493b)mező nem lehet kitöltött és a évre többletként mutatkozó adó összege megegyezik a év során levont adó és a évi adó különbözetével ( 494b=492a 491a)

10 R275 E0 Normál hiba [ ] Ha a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján megállapított 15% os eho összege nagyobb, mint a befizetett eho összege, akkor a évre még fizetendő eho összege megegyezik a megállapított és befizetett eho különbözetével R276 E0 Normál hiba [ ] Ha befizetett eho (500a9 több, mint a megállapított eho összege, akkor a többletként mutatkozó eho (502b) egyenlő a befizetett és a megállapított összeg különbözetével500a 499a R277 E0 Normál hiba [ ] Ha az év során levont különadó összege nagyobb, mint a évi (tényleges) különadó összege, akkor a többletként mutatkozó különadó egyenlő a levont és a tényleges összeg különbözete (498b=496a 495a)/ R278 E0 Normál hiba [ ] Ha az év során levont különadó összege kisebb, mint a évi (tényleges) különadó összege, akkor a fizetendő különadó egyenlő a tényleges és a levont összeg különbözetével (497b=495a 496a) R279 E0 Normál hiba [ ] az adómegállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett személyi jövedelemadó (504a) nem lehet több, mint a évre még fizetendő szja összege (503b) R280 E0 Normál hiba [ ] a megállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett eho nem lehet több, mint a 2009 ra még fizetendő eho összege ( 510a<=509b) R281 E0 Normál hiba [ ] Ha 509b>0, akkor 511b<=509b R282 E0 Normál hiba [ ] az adómegállapytást követően levont vagy pénztárba befizetett különadó nem lehet több, mint a évre fizetendő különadó összege ( 507a<=506b) R283 E0 Normál hiba [ ] a kölönadó alapok összesített összege egyenlő az egyes adóalapok összegével (479a+480a+481a=482a) R284 E0 Normál hiba ] a kölönadó összege az adóalap 4% a (481b=481a*0,04 kerekítve+ 10) R285 E0 Normál hiba [ ] a különadó előleg összege az alap 4% a (479b=479a*0,04 kerekítve+ 10) R286 E0 Normál hiba [ ] a tulajdonostársak közössége által történő ingatlan bérbeadás címén kifizetett összeg (440a) kisebb egyenlő az önáló tevékenységre tekintettel kifizetett összegnél (368b) R287 E0 Normál hiba [ ] az árfolyamnyereség címén kifizetett összeg adóalapot terhelő adó az adóalap 25% a (430d= 430c x 0.25 kerekítve + 10) R288 E0 Normál hiba [ ] ha az összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő előleg (413b mező) kitöltött, akkor az adóelőleg levont összege is kitölött (414b>=0] R289 E0 Normál hiba [ ]366. sor a b c d mezőknek együttesen kell kitöltöttnek lenni R290 E0 Normál hiba [ ] A végkielégítésre vonatkozó sorok csak együttesen lehetnek kitöltöttek (443.,444.,445.), illetve a munkaviszony megszűnésének dátumát is ki kell tölteni (441. sor) R291 E0 Normál hiba [ ] a kölönadó összesített összege egyenlő az egyes adók összegével (479b+480b+481b=482b) R292 E0 Normál hiba [ ] árfolyamnyereség címen kifizetett bruttó összeg adóalapja nem lehet több, mint a kifizetés bruttó összege, és a levont adó nem lehet több, mint az adóalapot terhelő adó (430b>=430c és430d>=430e)

11 R293 E0 Normál hiba [ ] a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett összeg nem lehet több, mint a munkaviszonyból származó jövedelem ( 486a<=471d) R294 E0 Normál hiba [ ] az ingatlan bérbeadás címén kifizetett összeget terhelő adó az adóalap 25% a 429d=429b*0,25+ 10, és a évben levont adó nem lehet több, mint az adóalapot terhelő adó(429d>=429e) R295 E0 Normál hiba [ ] külföldön is adóköteles, árfolyamnyereség címen kifizetett összeg adókulcsa (431 a) nem lehet kevesebb, mint 5%, és az adó alapja nem lehet több, mint a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg ( 431b>=431c) R296 E0 Normál hiba [ ] külföldön is adóköteles, árfolyamnyereség címén kifizetett összeget terhelő adó az adóalapnak az adózó által meghatározott % a ( 431d=431c nek a 431a % ával + 10) R297 E0 Normál hiba [ ] 520a 522a mezőben nem létező FEOR szám van feltüntetve R298 E0 Normál hiba [ ]542a MNYP lista szerinti kód, mely nem lehet azonos a 1008M főlap MNYP kóddal R299 E0 Normál hiba [ ] válság megoldására indított program keretében, munkaidő szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő nem lehet kevesebb 20 óránál R301 E0 Normál hiba [ ] ha a lapon az alkmin poziciója 81, akkor az sor a) mezőben nem lehet a kód 11,12, 21, 22, 40, 30, 46, 84, 51, 71, 69, 24, 25, R303 E0 Normál hiba [ ] 520a, 521a, 522a= létező, nem azonos FEOR szám R304 E0 Normál hiba [ ]523a, 524a közül egy laponbelül csak egyik lehet kitöltött (egy jogviszonyban vagy részmunkaidős vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás lehet) R305 Figyelmeztetés [ ] Figyelem! Kizárólag a kitöltési útmutató e sorra vonatkozó iránymutatása szerinti közlendőt szabad beírni R306 E0 Normál hiba [[ ] a munkakör időtartamának kezdő napja (520b) nagyobb, egyenlő, mint a jogviszony időtartam kezdő dátum, soronként igaz az sorokra is! R307 E0 Normál hiba [ ] munkakör záró dátuma (520c) kisebb vagy egyenlő, mint a biztosítási jogviszony időtartam záró dátum, soronként igaz az sorokra is! R308 E0 Normál hiba [ ] részmunkaidős foglalkoztatásnál a heti óraszám nem lehet több 39 óránál R309 E0 Normál hiba [ ] teljes foglalkoztatásnál a heti óraszám 36 vagy nagyobb óraszám R311 E0 Normál hiba [ ] egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunakvégzésének idejéhez beírt szám túl nagy, ellenőrizze a beírt óraszám helyességét! R312 E0 Normál hiba [ ] sorokban a biztosítás szünetelése vagy munkabérrel ellátatlanság időszakai közt nem lehet átfedés R313 E0 Normál hiba [ ] sorok folyamatosan töltendők ki R315 E0 Normál hiba [ ] ha a lapon az alkalmazás minőségében nyugdíjas foglalkoztatottat szerepeltet, akkor a magánnyugdíjpénztári tagság időtartam nem lehet kitöltött (541. sor ) R328 E0 Normál hiba [ ] 542 a és 542b csak együttesen lehet kitöltött

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A 1208. számú bevallás újdonságai

A 1208. számú bevallás újdonságai A 1208. számú bevallás újdonságai Adóvilág 2012. február XVI. Évfolyam 03. szám A személyi jövedelemadót érintő, valamint a járulékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2012. január 1-jén hatályba

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz Általános tanácsok Az adórendszer elsôdleges feladata, hogy a társadalom közös költségeinek fedezetét biztosítsa. Ezen kívül azonban más célok megvalósítását

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben