Közgazdaságtudomány és a pénzügyi válság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtudomány és a pénzügyi válság"

Átírás

1 Bartha Zoltán Közgazdaságtudomány és a pénzügyi válság Egy összefoglaló összefoglalója Készült Adrew W. Lo (MIT Sloan School of Management) Reading About the Financial Crisis: A 21Book Review írása alapján Miskolc, 2012

2 Tartalomjegyzék MI TÖRTÉNT? 3 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ÉS INGATLANPIACI LÁZ 4 TŐKEBŐSÉG, MINT KIVÁLTÓ OK 8 INTÉZMÉNYI OKOK 8 JÖVEDELMI KÜLÖNBSÉGEK 10 DÖNTÉSHOZATAL SAJÁTOSSÁGAI 10 TÖRTÉNETEK A VÁLSÁGRÓL 12 MEGTÉVESZTÉS ÉS ÖSZTÖNZŐK 12 ZÁRÓ GONDOLATOK 13 A SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG MÁR TUDJA? 14 IRODALOM 16 VÁLSÁGOLÓGIAI KISSZÓTÁR 17 IDŐVONAL 19 MŰVEK LISTÁJA 23 KÖZGAZDÁSZ KUTATÓK 23 SZAKÉRTŐ ÚJSÁGÍRÓK 23 HIVATALNOK-POLITIKUS 24

3 Bár a közgazdaságtan nem volt képes a válság előrejelzésére, jogosnak mondható törekvés, hogy legalább utólag megértsük, milyen tényezők váltották ki a válságot, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy az ilyen összeomlások a jövőben elkerülhetők legyenek. Bizonyos feltételezett kiváltó okok ismertek lehetnek, hiszen a sajtó érthető módon nagy terjedelemben tudósított az eseményekről, ugyanakkor a leggyakrabban felbukkanó magyarázatok némelyike meglehetősen gyenge empirikus lábakon áll. Szokás hibáztatni a hatékony piacok elméletét, arra hivatkozva, hogy a hipotézisbe vetett hit megakadályozta a befektetőket abban, hogy észrevegyék, az értékpapírosított adósságot megtestesítő eszközök túlárazottak, és az ingatlanbuborék kipukkadhat. o Viszont, visszapörgetve az eseményeket, megállapítható, hogy a fedezett adósságkötelezvények kiemelkedően jó hitelminősítése mellé kiemelkedően jó hozam párosult (a hagyományos kötvényekkel összehasonlítva), hatalmas keresletet generálva azok körében, akik természetesnek tekintették, hogy azonos besorolású papírok hozama között bázispontnyi hozameltérés lehetséges. Népszerű bűnbak a Wall Street szervezeti kultúrája, különösen a javadalmazás és a prémiumok rendszere, amelyek a rövidtávú profitot díjazták a hosszú távú ösztönzők használata helyett, ráadásul a kockázatvállalási hajlandóságot növelte az is, hogy mások pénze fellett kellett döntést hozni. o Viszont Fahlenbrach és Schultz 95 bank prémiumokról szóló szerződéseit áttekintő tanulmányából kiderül, hogy a szerződések inkább a kockázatok csökkentését ösztönözték. A Bear Stearns vezérigazgatója, például, a 2007-ben még 1 milliárdot érő részvénypakettjét 61 millióért adta el 2008-ban. Ugyancsak elterjedt az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet (SEC) okolása, arra hivatkozva, hogy olyan döntéseket hozott, amiknek köszönhetően vészesen megemelkedett a bankok tőkeáttétele. o Viszont némi adatelemzés után kiderült, hogy valójában 1998-ban jóval nagyobb volt a problémás bankok tőkeáttétele, mint 2006-ban. Ez utóbbi kérdésre az összefoglaló végén még részletesebben is visszatérünk, az eset ugyanis roppant tanulságos. Az okok feltárása és megismerése iránti igényt a válság irodalmának áttanulmányozása elégíthetné ki; az időhiányban szenvedőknek nagy segítség éppen ezért Andrew Lo összefoglalója, aki tizenegy, vezető tudósok, kilenc, szakértő újságírók, továbbá egy, a volt amerikai pénzügyminiszter által írt könyvet olvasott el, hogy összefoglalhassa a Journal of Economic Literature számára a szakma fő megállapításait. Bár kísérlete kétségkívül tanulságos valamennyiünk számára, a végső okok kérdésében nem leszünk sokkal okosabbak Lo összefoglalójának elolvasása után. Amint a szerző nyilatkozta az egyik sajtótájékoztatón, minden egyes mű elolvasása után úgy érezte, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet tud a válságról, hozzátéve: Szeretünk úgy tekinteni a pénzügytanra, mint

4 tudományra, de az olyan komplex események, mint a pénzügyi válság ráébresztenek arra, hogy ez inkább álom, mint valóság. Mi történt? Gyorsan hozzá kell tennünk, hogy Andrew Lo lelombozó szavait nem az váltotta ki, hogy a feldolgozott művek szerzői nem lennének tisztában a válság mibenlétével. Éppen ellenkezőleg: valamennyien leteszik a voksukat valamilyen magyarázat mellett, csakhogy a válogatásba bekerült szakértők magyarázatai között csak csekély az összhang. A legjellegzetesebb narratívák az alábbiak szerint foglalhatók össze: Politikai hibák o Az alacsony irányadó kamatok túlfűtöttséghez vezettek o Szociálpolitika és lakáshoz jutás erőltetett összekapcsolása Piaci kudarcok o Ingatlanpiaci buborék o Pénzpiaci innovációk elszabadulása o Hitelminősítők kompetenciazavara o Too big to fail o Eufória és tőkebőség, a történetek jelentősége a döntéshozatalban o Ösztönző ás javadalmazási rendszerek a Wall Streeten Intézményi kudarcok o Szabályozó hatóság felelőssége o Szabályozás evolúciója o Állami érdekeltségű vállalatok torzító hatása o Indikátorrendszer hiánya minden válság után ugyanaz a helyzet o Korrupció Egyéni felelősség o Pénzügyi vezetők felelőssége o Hitelnyújtók felelőssége o Hitelfelvevők felelőssége Világpiaci körülmények o Az amerikai gazdaság tőkevonzó képessége Amint az okok tekintetében, úgy a válság kirobbanásának időpontjában sincs egyetértés a szakértők között. A leggyakrabban az alábbi három időpontot említik (a mellékletben egy részletes idővonal is található a kibontakozásról és lefutásról): Ingatlanárak tetőzése az USA-ban: 2006 közepe Likviditási válság az árnyékbankrendszerben: 2007 vége Lehman Brothers csődje: 2008 szeptember Ez a három időpont közvetlenül kapcsolódik az ingatlanpiaci buborékhoz, ill. az azt meglovagoló, vagy azt lehetővé tevő pénzpiaci innovációkhoz. Ezek alapján megállapítható, hogy a közvetlen kiváltó okot jellemzően e két jelenséghez kötik; a nézőpontok eltérése inkább a háttérben meghúzódó egyéb magyarázó erők kérdésében mutatkozik meg.

5 Értékpapírosítás és ingatlanpiaci láz A pénzpiaci válságot, megrázó reálgazdasági következményein túl, az teszi különösen izgalmassá és egzotikussá, hogy olyan pénzpiaci-pénzügyi eszközökkel hozható közvetlen kapcsolatba, amelyek pontos felépítését és működését csak kevesen értik. Az nem újdonság, hogy a pénzpiacok, és különösen a származékos eszközök (derivatívák) piacának ügyeiben nem járatos laikusok nehezen értik meg a működés logikáját; az viszont viszonylag új meglátásnak nevezhető, hogy a jelzáloghitelek értékpapírosítási lázában létrejött, gyakran többszörös áttételeken keresztüli derivatívák hiteles áttekintésére még azok sem voltak képesek, aki napi rendszerességgel kereskedtek ezekkel az értékpapírokkal. Sőt! Mint kiderült, olyan szakértők is félreértelmezték az értékpapírosított adósság jellegzetes eszközeit, a fedezett adósságkötelezvényeket, akiknek a fő feladata ezen eszközök kockázatának megítélése lett volna. Ugyan nem szeretném azt a képzetet kelteni az olvasóban, hogy jobban értem a származékos piac rejtelmeit, mint a nagy hitelminősítő irodák szakértői, az értékpapírosított adósság vázlatos bemutatásától nem tekinthetek el, mert a magyarázatok szép része szorosan kötődik ehhez. Az értékpapírosított adósság bemutatása két forráson alapszik: a hivatkozott Király-féle cikken (2008), ill. az Andrew Lo összefoglalójában szereplő Gorton (2010) könyvön. 1. Az Egyesült Államok jelzálogpiacán már hosszú évtizedek óta jól működött az ún. keletkeztető és szétosztó (OAD) modell, aminek sok pozitív tulajdonsága van: enyhíti a jelzáloghitelt nyújtó szervezet (bank) tőketerhelését, ennek köszönhetően könnyebb ilyen hitelhez jutnia a hitelfelvevőnek, díjbevételt juttat az értékpapírosítást végzőnek, újabb értékpapírokat hoz létre, amiket a befektetők megvásárolhatnak, és így a hitel kockázatát végül is a hosszú távú megtakarítókhoz telepíti. Tehát a bankok az illikvid jelzáloghitel szerződéseiket likvid értékpapírokkal helyettesítették, amiket értékesíteni tudtak. A folyamatot segítette, hogy ezek az értékpapírok kváziállami garanciát kaptak az állam közeli ügynökségektől. 2. A fenti folyamat összekapcsolódott egy sokkal mélyrehatóbb jelenséggel, amit Gorton fedezetkeresleti lázként ír le. Az egyre bonyolódó, és egyre nagyobb volument kitevő pénzügyi tranzakciók szükségszerűen megnövelték a keresletet a fedezetként felhasználható, speciális tulajdonságokkal bíró, ún. információra nem érzékeny követelések (information-incensitive debt) iránt. Ha csak a származékos piacot nézzük, 2000 és 2007 között tízszeresére növekedett a fedezetként használt eszközök értéke, és 2008-ra ez még egyszer megduplázódott. Történetünkhöz mindez úgy kapcsolódik, hogy az értékpapírosított adósság éppen ilyen információra nem érzékeny követeléseket képes létrehozni, amelyek 1) nagyon rövid időn (rendszerint napon belül) lehívhatók, 2) elsőbbségi követelésnek minősülnek, 3) széles eszközportfoliót testesítenek meg és 4) újraforgathatók, tehát amint hozzájutott valaki, azonnal tovább is adhatja. Az információra nem érzékeny követelés hagyományos esete a látra szóló bankbetét, ami kvázi pénzként funkcionál: mindenki elfogadja, biztonságos, őrzi értékét. Ezeket a tulajdonságait csak bankpánikok idején veszti el, de a betétbiztosítási rendszer miatt az ilyen bankpánikok napjainkban igen ritkák. 3. A keletkeztető és szétosztó modell, és az értékpapírosított adósság technikailag az árnyékbankrendszeren keresztül működött. Árnyékbankrendszernek nevezik, mert nem állt a bankfelügyelet szabályozása alatt, ugyanakkor gyakorlatilag kereskedelemi banki tevékenységet folytatott. Amikor a bankok továbbértékesítették a lakosságnak nyújtott hiteleiket (nem csak ingatlanhiteleket; ezek lehettek személyi kölcsönök, áruhitelek stb. is), rájöttek, hogy többet kereshetnek, ha az ügyletet részben házon belül tartják. Ezért speciális célú társaságokat

6 alapítottak, amelyek befektetési kategóriába eső, azaz kiváló minősítésű, jellemzően rövid lejáratú (fél év, egy év) kötvényeket bocsátottak ki, az így összegyűjtött pénzből pedig megvásárolták az anyabank által nyújtott hiteleket. Vagyis az adósság értékpapírosítását már jellemzően nem a bank, hanem a speciális célú társasága végezte. De az árnyékbankrendszer tevékenységének ez csak egy szelete; az igazi kvázi kereskedelemi banki tevékenységük a repópiaci ügyletekben nyilvánult meg. Ezen ügyletek volumenét egyesek 10 ezer milliárd dollár nagyságrendűre becsülik, és gyakorlatilag vállalatok (bankok, befektetési és fedezeti alapok, multik) közötti rövid távú fedezett hitelezést jelentenek, ahol a fedezet klasszikusan állampapír volt, de később egyre dominánsabbá váltak a speciális célú társaságok által előállított hitellel fedezett értékpapírok és fedezett adósságkötelezvények. Ezeket a fedezett adósságkötelezvényeket ugyanúgy információra nem érzékeny követelésekként kezelték a repópiacon, mint a látra szóló betéteinket a napi tranzakcióink lebonyolítása során. 4. A hitellel fedezett értékpapírok (MBS) sajátossága, hogy a fedezetükül szolgáló hitelcsomag eredeti tulajdonságait megváltoztatják, újracsomagolják. Változtattak a kamatozás menetén, de ami még lényegesebb, a hitelkockázat szempontjából különböző ügyletrészsorozatba (tranch) csomagolták át őket. A senior sorozat az eredeti hitelekből keletkező veszteségektől szinte teljesen védve van, ezért AAA besorolást kapott; a mezzanine sorozat AA-tól B osztályzatig terjedő besorolással bírt; míg a tőkerészt megtestesítő kötvényt nem is sorolták be a hitelkockázat alapján. 5. Végezetül, az értékpapírosítás mintegy megkoronázásaként, a speciális célú társaságok által létrehozott hitellel fedezett értékpapírokat más cégek megvásárolták, és újracsomagolták. Így jöttek létre a hitellel fedezett értékpapírokkal fedezett adósságkötelezvények (CDO), az értékpapíroknak egy többszörösen származtatott válfaja. Ezek, az eredeti hitellel fedezett értékpapírok (vagy más kötvények, például vállalatok által kibocsátott kötvények) pénzáramát újracsomagoló megoldások alkalmasak voltak arra, hogy megtévesztően magas hitelminősítést húzzanak ki a minősítőktől. Technikájuk lényege az volt, hogy egy BBB minősítésű pakettből levették azt a 30%-ot, ami miatt az nem kaphatott AAA, azaz biztonságos besorolást, majd a fennmaradó 70%-ot biztonságosnak mondva, AAA minősítéssel értékesítették. Az ilyen értékpapírok az áttétek miatt fokozottan érzékenyek voltak a nemfizetési eseményekre, és egyéb sokkhatásokra, tehát valójában nem voltak annyira biztonságosak, mint más AAA besorolású papírok. 6. Jelentősebb anomáliák a 2000-es években jelentkeztek, amikor ugrásszerűen növekedni kezdett a jelzáloghitelek piacán az ún. másodrendű jelzáloghitelek aránya: arányuk 2007-re elérte a teljes hitelállomány 15%-át. A 15% nem tűnik magasnak, ugyanakkor a 2000-es évek jelzáloghitel bővülésének zömét ez a kategória adta. A másodrendű jelzáloghitelekkel fedezett értékpapírok újracsomagolásával jelentős kockázati tényező jelent meg a pénzügyi rendszerben, ami egy sokkhatás esetén robbanhatott. 7. A teljes folyamat áttekintéséhez az 1. ábra kíván segítséget nyújtani (Király 2008, 592. o.).

7

8 Gorton, 2010, Slapped by the Invisible Hand: The Panic of Oxford University Press. Gorton végső soron a keletkeztető és szétosztó (OAD) rendszer átláthatatlanságig fokozódott bonyolultságát okolja a válságért. Amikor az ingatlanpiaci árak tetőződtek, a legérzékenyebb jelzálog értékesítéssel foglalkozó cégek hamar csődbe jutottak. Viszont a sok áttétel miatt a piaci szereplők még nem látták a következményeket, így későn reagáltak. Mivel a fedezett adósságkötelezvények piacán senki sem lehetett tisztában azzal, hogy a fedezetül szolgáló jelzáloghitelek közül melyek a gyanúsak, senkinek sem állt érdekében ilyen papírokat elfogadni fedezetül a repópiacon. Ez rövid úton a repópiac teljes beszűkülését eredményezte, amit a bankközi hitelpiac kiszáradása követte: senki sem tudhatta, mely bankok birtokolnak olyan jelzáloghiteleket, ill. azzal fedezett adósságkötelezvényeket, amelyeket nem lehet behajtani, így a biztonság kedvéért senki nem akart senkinek sem hitelt nyújtani. A pénzszűkét eladási pánik kísérte, amikor a gyanússá vált papíroktól mindenki szabadulni akart, ami gyorsan zsugorította a bankok eszközállományának értékét, és még nehezebbé tette a hitelhez jutást. Mindezek végül egyes bankok csődjéhez, mások kényszereladásához, kényszerfúziójához vezetett 2008 őszén. A szerző javaslata szerint nem a keletkeztető szétosztó rendszer a hibás, hanem annak átláthatatlansága, amit mindenképpen meg kell szüntetni a szabályozás újragondolásával. További gond, hogy a fedezett adósságkötelezvények ugyanúgy kvázi pénzként kezdtek funkcionálni a repópiacon, mint a látra szóló betétek, viszont szemben az utóbbival, az adósságkötelezvényeken nem volt állami garancia, ami így természetes táptalajává vált a gazdasági megtorpanások idején menetrendszerűen bekövetkező bankpánikoknak. Shiller, 2008, The Subprime Solution: How Today s Global Financial Crisis Happened and What to Do About It. Princeton University Press. Shiller közvetlenül az ingatlanpiaci buborékhoz köti a válságot, egészen pontosan az ingatlanpiaci lázhoz, mely példája alapján igazoltnak véli azt a tételt, hogy az árakat gyakran nem a kereslet és a kínálat együtthatása mozgatja, amint azt a közgazdaságtan tartja, hanem a jövőbeli kimenetekhez kapcsolódó téves hit. Bizonyos esetekben a piaci szereplőket indokolatlan eufória kerítheti hatalmába, ami végül elhibázott döntések meghozatalához vezet. A téves döntések korrekció Shiller szerint állami feladat. Szükségesnek tartja, például, a széleskörű pénzügyi felvilágosítást és művelést, valamint egy olyan fogyasztóvédelmi hatóság felállítását, amit a pénzügyi termékek egészséges voltát vizsgálja. Ugyancsak állami feladatnak tartja a jobb pénzügyi konstrukciók kialakítását ( financial engineering ), valamint Gortonhoz hasonlóan hangsúlyozza az átláthatóság fokozásának fontosságát. Akerlof and Shiller, 2009, Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press. Shiller egy évvel később egy második könyvet is kiadott társszerzőként, amelyik az eredeti, irracionális döntéshozatalhoz köthető érveit fejti ki még nagyobb részletességgel. Akerloffal közösen írt könyve nem kifejezetten a pénzügyi válság bemutatásával és értelmezésével foglalkozik, de megállapításai arra is vonatkoztathatók. Vezérmotívumát ( animal spirits ) Keynes Általános elméletéből kölcsönözték, ami az ember ösztönös énjét jellemzi, az emberi döntéshozatalnak a nem racionális oldalát.

9 Szorosan a válsághoz kapcsolódó megállapításaik közül az egyik, hogy a keletkezető szétosztó rendszer a fő bűnös, amit arra találtak ki, hogy megtévessze a nem racionális döntéshozókat, vagyis a válság egyik fő oka a rossz adósok szándékos átverése, így fő okozói az etikátlanul viselkedő hitelbrókerek, és egyéb pénzügyi alkalmazottak. Akerlof arra is javaslatot tesz, hogy a gazdaságpolitika korábbi fő céljai közül a foglalkoztatás magas szintjét kell első helyre helyezni, és a hitelezés szabályozásánál olyan hitelmennyiséget engedélyezni, ami a teljes foglalkoztatást biztosítani tudja. Tőkebőség, mint kiváltó ok Reinhart and Rogoff, 2009, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press. A Reinhart-Rogoff szerzőpáros az Egyesült Államok korábbi válságait tekintik át széles statisztikai adatokra támaszkodva, és rámutatnak, hogy a válságokban sok közös vonás található, amelyeket megfigyelve valamelyest előre jelezhető a bekövetkeztük. Olyasfajta indikátorrendszer kidolgozását javasolják a pénzügyi szféra teljesítményére, mint ami a nemzeti számlák rendszerével már megvalósult a reálgazdaság esetén. A buborék kialakulását ők ahhoz kötik, hogy az USA rendkívül népszerű befektetési célpont volt a magas hozamok miatt, ezért hatalmas mennyiségű külföldi tőkét vonzott, és a túlzott tőkebőség indította végül el a válsághoz vezető folyamatokat. Garnaut and Llewellyn-Smith, 2009, The Great Crash of Melbourne University Publishing. Az ausztrál szerzők könyvükben rámutatnak, hogy az Egyesült Államokban megfigyelt folyamatokhoz nagyon hasonlók zajlottak le a többi angolszász országban is, valamint hasonlóan Reinhartékhoz, a tőkebőséget tekintik a fő szikrának, mégpedig különösen a hatalmas mértékű kínai tőkebeáramlást. Intézményi okok Számos szerző utal a pénzügyi intézményrendszer, és a szabályozó hatóság gyengeségeire a válság kapcsán. Az egyik központi elem, ami sokaknál visszatér, a Too big to fail jelensége, azaz olyan magas fokú piaci koncentráció, ami a nagy méretek miatt megengedhetetlenné teszi a piaci szereplők csődjét. Ilyen körülmények között rendkívül magas a morális kockázat, vagyis annak esélye, hogy a magukat érinthetetlennek érző vezetők és tulajdonosok túlzottan is magas kockázatot vállalnak a magasabb hozam érdekében. Stiglitz, 2010, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. Norton. Stiglitz már régóta ostorozza a modern kapitalista gazdaság intézményrendszerét, és a válság újabb lehetőséget adott neki, hogy kifejthesse nézeteit. Nála is megjelenik a keletkeztető és szétosztó modell átláthatatlansága, mint súlyos rendszerhiba, valamint utal a too big to fail jelenségben rejlő erkölcsi

10 kockázatra. Megoldást a problémákra Stiglitz szerint csakis a pénzügyi szféra teljes átalakítása és átstrukturálása jelenthet. Johnson and Kwak, 2010, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown. Pantheon Books. Johnson és Kwak tizenhárom bankára, akik óriási hatalmuknál fogva rátelepedtek a teljes amerikai pénzügyi rendszerre, a következő: Ken Chenault, American Express Ken Lewis, Bank of America Robert Kelly, Bank of New York Mellon Vikram Pandit, Citigroup John Koskinen, Freddie Mac Lloyd Blankfein, Goldman Sachs Jamie Dimon, JPMorgan Chase John Mack, Morgan Stanley Rick Waddell, Northern Trust James Rohr, PNC Ronald Logue, State Street Richard Davis, US Bank John Stumpf, Wells Fargo Johnsonék is abban látják a fő gondot, hogy túl nagy a koncentráció a Wall Streeten. Ez a koncentráció egyrészt a kockázatokat figyelmen kívül hagyó pénzügyi innovációk kialakulásához vezetett (a Wall Street egy izgalmas világ, ahol irreálisan magas kockázatok vállalásával lehet nagyot szakítani), másrészt olyan befolyást biztosított a pénzügyi rendszer csúcsán lévő szervezetek vezetőinek, amit kihasználva képesek voltak a szabályozó hatóság tevékenységét is befolyásolni, korrumpálni. Megoldást abban látnak, ha nagyon szigorú méretkorlátozásokat vezetnek be a pénzügyi rendszerben, amivel rontják ugyan a bankok hatékonyságát, de megszűntetik az erkölcsi kockázatot, és ezzel együtt a túlzott kockázatok vállalását. Roubini and Mihm, 2010, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. Penguin Press. Roubini rendszeresen publikált válság témában, számtalan alkalommal megjövendölve az összeomlást, ezért megkapta a Doktor Doom Fátum Doktor becenevet. Szerzőtársával írt könyvükben ugyancsak a pénzügyi intézményrendszer átalakítását szorgalmazzák. Rövid távon, véleményük szerint, az átláthatóság fokozását kell megcélozni, ill. a Wall Street juttatási rendszerének átalakítását, és a pénzügyi rendszer felügyeletének javítását. Hosszabb távon azt javasolják, hogy a monetáris hatóság feladata legyen a piaci buborékok figyelemmel kísérése, és azoknak még időben való megsemmisítése. Ugyancsak javaslataik közé tartozik egy egységes szabályozó hatóság létrehozása, amely a monetáris politika irányításán túl felügyeli a teljes pénzügyi rendszert; a nagyra nőtt bankok feldarabolása; valamint a befektetési és kereskedelmi banki funkciók szigorűő szétválasztása, amint az az Egyesült Államokban hosszú évtizedekig gyakorlat volt.

11 Jövedelmi különbségek Rajan, 2010, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Princeton University Press. Érdekes nézőpontot képvisel Rajan, aki a szociális különbségek elmúlt évben megfigyelt növekedésével indítja érvelését. A szociális-jövedelmi különbségeket a lakáshoz jutás megkönnyítésével kívánta az amerikai politikai elit elkendőzni (és ebben a kérdésben a két nagy párt között hallgatólagos egyezség volt, így nem volt olyan, aki felhívta volna a figyelmet a gyakorlat veszélyeire). Erre a célra az állam közeli ügynökségeket (Fannie Mae, Freddie Mac stb.) használták fel, amelyek gyakorlatilag korlátlan mértékben hajlandóak voltak garantálni a másodrendű jelzáloghiteleket, ezzel a többi, piaci versenytársat is belevíve a kockázatba. Javaslatai igencsak szerteágazóak. Egyrészt tényleges szociálpolitikai intézkedéseket javasol a burkolt, lakástámogatási rendszeren keresztül működő helyett. Sőt, megállapítása szerint az állami beavatkozás oda vezet, hogy a piaci szereplők szisztematikusan alulárazzák a kockázatot, amit csak az állam kivonulásával lehet kezelni. Ezért az államnak teljesen ki kell vonulnia a jelzáloghitelek piacáról, de nem csak onnan. Mivel a túlzott kockázatvállalás a teljes pénzügyi szektorban megfigyelhető, meglátása szerint még a betétgaranciákat is meg kell szüntetni. Valamint ő is kívánatosnak tartja a Glass-Steagall törvény visszaállítását, azaz, többek között, a befektetési banki és a kereskedelmi banki tevékenység szigorú elválasztását. Acharya, Richardson, van Nieuwerburgh, and White, 2011, Guaranteed to Fail: Fannie Mae, Freddie Mac, and the Debacle of Mortgage Finance. Princeton University Press. Szintén a jövedelemkülönbségeket emeli ki az Acharya és társai által írt összefoglaló, ami végső soron azt állapítja meg, hogy a politikai befolyás miatt a Fannie Mae-szerű állam közeli ügynökségeket rosszul menedzselték, és ez gyakorlatilag elkerülhetetlenné tette az összeomlást. Acharyáék Rajanhoz hasonlóan az állam, ha nem is teljes, de részleges kivonulását javasolják, a PPP konstrukció alkalmazását szorgalmazzák, méghozzá oly módon, hogy az állami szerep kimerül a jelzáloghitelek garantálásában. Döntéshozatal sajátosságai Míg az egyetemi-tudományos szféra képviselői elsősorban a rendszerszerű anomáliákat próbálták feltárni, az újságírók által írt művek a válság személyes oldalára koncentrálnak, és a személyes dilemmákat domborítják ki. Ennek ellenére az itt soron következő szerzőket nem lehet kevésbé szakértőnek tekinteni, hiszen a legtöbben évtizedek óta vezető szerkesztői a legtekintélyesebb üzleti és politikai lapoknak. Ugyancsak nem nevezhető amatőr érdeklődőnek Henry Paulson, a Bushkormányzat utolsó pénzügyminisztere, aki miniszterkedése előtt hosszú évekig a Goldman Sachs bankház vezérigazgatója volt. Ezek a könyvek azért is érdekesek, mert a hatalmas koncentráció miatt, amiről már korábban említést tettem, egyes személyek döntései tényleg meghatározóak lehettek a teljes pénzügyi szektor szempontjából is.

12 Cohan, 2009, House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street. Doubleday. Cohan a Bear Stearns utolsó napjait elemzi, egyikét azoknak a befektetési bankoknak, amelyeket elsöpört a pénzügyi válság (a Bear Stearns-t végül a JP Morgan Chase vásárolta fel). A szerző korábban is nagy figyelmet szentelt a stresszhelyzetben történő gazdasági döntéshozatalnak, ill. az olyan döntéseknek, amelyeket kis csoportban hoznak meg. Ezek az ismeretei hasznosak voltak a Bear Stearns helyzetének elemzésénél is. Megállapítása szerint a céget a különlegesen nagy kockázatvállalási hajlandóság tette az egyik legversenyképesebbé a Wall Streeten, és ezt a viselkedésformát a cég ösztönzési rendszere külön bátorította is. Utolsó vezérigazgatója, James Cayne felelősségét is kiemeli, aki még az utolsó pillanatokban sem ismerte fel a nagy kockázat veszélyeit. Cohan szerint tehát a nagy Wall Street-i bankok vesztét végső soron saját vezetőik irreálisan magas kockázatvállalási hajlandósága okozta. Cayne, a Bear Stearns utolsó vezetője egyébként profi bridzsjátékos volt, az egyik legjobb Amerikában, és a bridzsversenyek miatt gyakorta távolmaradt az igazgatósági ülésekről. Cohan megjegyzi, hogy úgy tűnik, azok a képességek, amik kiváló bridzsjátékossá teszik az embert, nem passzolnak a vezérigazgatóság által megkívánt képességekhez. Farrell, 2010, Crash of the Titans: Greed, Hubris, the Fall of Merrill Lynch, and the Near-Collapse of Bank of America. Crown Business. Hasonló témát mutat be Farrell is, aki a Merril Lynch brókercég összeomlását (a Merril Lynchet a Bank of America vásárolta meg 2008 szeptemberében) követi végig, és szintén a személyes döntések jelentőségét hangsúlyozza. Tett, 2009, Fool s Gold: How the Bold Dream of a Small Tribe at J.P. Morgan Was Corrupted by Wall Street Greed and Unleashed a Catastrophe. Free Press. Akárcsak a fenti két mű szerzői, Tett is egy nagy bank szemszögéből mutatja be az eseményeket, nevezetes a JP Morgan elmúlt húsz évi fejlődésén vezeti végig az olvasót. Ennek a cégnek a munkatársai álltak elő a fedezett adósságkötelezvények ötletével, mégpedig azért, hogy növelni tudják a JP Morgan piaci részesedését és jutalékait. Mindez a kilencvenes évek első felében történt, amit a nevezett derivatívák robbanásszerű elterjedése követett. Amint Tett rámutat, kezdetben a JP Morgan brókerei tisztában voltak az általuk kitalált ügyletfajta kockázataival, viszont a sorozatos vezetőcserék miatt a kétezres évekre teljesen lecserélődtek a bank munkatársai, és új, sokkal nagyobb kockázatok vállalására ösztönző szervezeti kultúra honosodott meg. Ez végül majdnem a JP Morgan bukásához vezetett, de Tett véleménye szerint az utolsó pillanatban való vezetőváltás végül megakadályozta ezt. Lowenstein, 2010, The End of Wall Street. Penguin Press. Míg Tett könyvében is előkerült az értékpapírosítás folyamata, Lowenstein elsősorban erre koncentrál. Könyvének tanulsága szerint a nagy bankházak tevékenysége piaci kudarcra utal, amennyiben lépéseikkel, az értékpapírosítás kihasználásával elérték azt, hogy csökkentsék a hitelezés céget terhelő egyéni kockázatait, méghozzá a közösséget terhelő társadalmi kockázat emelkedése terhére.

13 Történetek a válságról Számos szerző kínál olyan történeteket a válságról, amelyek vagy egy bizonyos szereplő szemüvegén keresztül mutatják meg az eseményeket, vagy pedig saját élményeiket ismertetik. Ezek közül az egyik legérdekesebb Henry Paulson beszámolója, aki pénzügyminiszterként élte meg a as évet. Könyvéből megismerhetjük az amerikai politikai rendszer döntéshozatali mechanizmusait. Tanulságos a Problémás eszközök mentőprogramja (TARP) elfogadtatásának esete, aminek ötlete 2008 őszén merült fel először. A pénzügyminisztérium szakértői először úgy számoltak, hogy legalább 1000 milliárd dollárra lesz szükség a programhoz, viszont a Paulson csak 700 milliárdos költségvetést terjesztett a Kongresszus elé arra hivatkozva, hogy az 1000 milliárd olyan nagy szám, amit a képviselők kapásból elutasítanak. Ennek ellenére kezdetben a csökkentett összegű javaslatot sem fogadták el, igaz, második olvasatban végül átment a program tervezete. Az 1977-ben született Sorkin, aki a New York Times rovatvezetője, és több televíziós műsor állandó szakértője, könyvében anekdotaszerűen ismerteti a válság kibontakozását, és a háttérben lezajló erőfeszítéseket, amelyeket a teljes összeomlás elkerülése érdekében tettek. Zuckerman pedig John Paulson esetét írja le, aki hitelmulasztási csereügyletekkel (CDS), azaz gyakorlatilag fedezett adósságkötelezvények biztosításainak felvásárlásával 2007-ben összesen közel egy milliárd dollárt keresett. Paulson egyike volt azon keveseknek, aki akkor vásárolt, amikor mindenki eladni akart, ráadásul olyan papírokat, amelyeknek az értéke nemcsak zuhanóban volt, hanem folyamatos fizetésre is kötelezte a tulajdonost. Paulson ötlete végül bejött: volt elég pénze ahhoz, hogy átvészelje az eladási pánikot, amit egy árkorrekció követett, aminek köszönhetően tisztességes áron tudta eladni a fillérekért vásárolt értékpapírjait. Megtévesztés és ösztönzők A rendszerbe oltott korrupció témája nemcsak a tudományos szféra szerzőit ihlette meg. Ugyanezt a témát dolgozta fel a McLean-Nocera, valamint a Morgenson-Rosner szerzőpáros is. Mindkét könyv az állam foglyul ejtésének példáit sorolja, vagyis azt a jelenséget ismerteti, amikor egyes gazdasági érdekcsoportok olyan döntések meghozatalára és olyan jogszabály változtatásokra tudják rávenni az állami hivatalnokokat, amelyek extra jövedelmet biztosítanak a kiválasztott piaci szereplők számára. A foglyul ejtés természetesen nem működik korrupció nélkül. A korrupció egy emblematikus esetévé a Countrywide Financial nevű jelzáloghitelező cég Friends of Angelo Angelo barátai programja vált. Elnevezését a cég vezetőjéről Angelo Mozilóról kapta, aki úgy tudta elérni a számára kedvező döntések meghozatalát, hogy exkluzív, kiemelkedően kedvező kamatozású hiteleket nyújtott több szenátornak, így a Kongresszus Költségvetési, és Bankügyi Bizottságának elnökeinek, ill. az állam közeli ügynökségek vezetőinek.

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET Magyar Tudományos Akadémia VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 92. szám 2011. november Biedermann Zsuzsánna Az amerikai pénzügyi szabályozás története 1014 Budapest, Orszagház

Részletesebben

Az amerikai pénzügyi szabályozás története

Az amerikai pénzügyi szabályozás története Biedermann Zsuzsánna Az amerikai pénzügyi szabályozás története A TANULMÁNY A PÉNZÜGYI SZEMLE ELSÕ PHD-PÁLYÁZATÁN II. HELYEZÉST ÉRT EL. ÖSSZEFOGLALÓ: Az Amerikai Egyesült Államok 2007 óta történelmének

Részletesebben

Egy különleges eseménysorozat elemzése a másodrendû jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei

Egy különleges eseménysorozat elemzése a másodrendû jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei Egy különleges eseménysorozat elemzése a másodrendû jelzálogpiaci válság 573 Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (573 621. o.) KIRÁLY JÚLIA NAGY MÁRTON SZABÓ E. VIKTOR Egy különleges

Részletesebben

Doktori Értekezés. Ács Barnabás 2011.

Doktori Értekezés. Ács Barnabás 2011. Doktori Értekezés Ács Barnabás 2011. Pécs Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola Doktori Értekezés Előrejelezhető volt-e a 2008-as gazdasági válság? Empirikus idősorelemzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék NOVÁK ZOLTÁN Laudáció egy romániai magyar folyóirat születésnapjára... 3

Tartalomjegyzék NOVÁK ZOLTÁN Laudáció egy romániai magyar folyóirat születésnapjára... 3 joforum72:forum 2008. 01. 28. 23:23 Page 1 1 Tartalomjegyzék NOVÁK ZOLTÁN Laudáció egy romániai magyar folyóirat születésnapjára....................... 3 NAGY BÁLINT ZSOLT Tőzsdei és ingatlanpiaci árbuborékok......................................

Részletesebben

A PÉNZÜGYI VILÁGVÁLSÁG NÉHÁNY EDDIGI TANULSÁGA

A PÉNZÜGYI VILÁGVÁLSÁG NÉHÁNY EDDIGI TANULSÁGA SZEPESI GYÖRGY A PÉNZÜGYI VILÁGVÁLSÁG NÉHÁNY EDDIGI TANULSÁGA A tanulmány 1 a jelenlegi pénzügyi és világgazdasági válság hátterét elemzi. Elsőként az észak-amerikai jelzáloghitel-piac vizsgálatán keresztül

Részletesebben

Az amerikai ingatlanpiac és bankszektor válsága

Az amerikai ingatlanpiac és bankszektor válsága XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24. közgazdaság szekció Az amerikai ingatlanpiac és bankszektor válsága témavezető: Nagy Bálint Zsolt szerző: Antal Melinda-Timea 2008.

Részletesebben

LENTNER CSABA * KOLOZSI PÁL ** TÓTH GERGELY *** A magyar válságkezelés sajátosságai és ellentmondásai

LENTNER CSABA * KOLOZSI PÁL ** TÓTH GERGELY *** A magyar válságkezelés sajátosságai és ellentmondásai LENTNER CSABA * KOLOZSI PÁL ** TÓTH GERGELY *** A magyar válságkezelés sajátosságai és ellentmondásai ECONOMIC CRISIS MANAGEMENT IN HUNGARY: SPECIALITIES AND INCONSISTENCIES The influences of the crisis

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

Az örökös pénzügyminiszter tisztelgés Hetényi István emléke elõtt 5

Az örökös pénzügyminiszter tisztelgés Hetényi István emléke elõtt 5 Tartalom Az örökös pénzügyminiszter tisztelgés Hetényi István emléke elõtt 5 KÖZPÉNZÜGYEK A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG ÉS A MAGYAR NEMZETGAZDASÁG LOSONCZ MIKLÓS: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és

Részletesebben

A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése

A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 491 ERDŐS MIHÁLY MÉRŐ KATALIN A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése Tanulmányunkban a subprime válság által felvetett kérdések közül azokat elemezzük, amelyek

Részletesebben

5.2. Speciális célú társaság (Special Purpose Vehicle/Entity - SPV/SPE)... 18

5.2. Speciális célú társaság (Special Purpose Vehicle/Entity - SPV/SPE)... 18 Külkereskedelmi Főiskolai Kar Értékpapírosítás Név: Elek Szabolcs Lajos Szak: Külgazdaság Szakirány: Tőzsde-pénzintézetek Budapest, 2008. november Belső konzulens: Garay Zsolt Külső Konzulens: Kerékgyártó

Részletesebben

Jelzálogpiacok válságban: kockázatalapú verseny és tanulságok

Jelzálogpiacok válságban: kockázatalapú verseny és tanulságok 450 KIRÁLY JÚLIA NAGY MÁRTON Jelzálogpiacok válságban: kockázatalapú verseny és tanulságok 2007 nyarán szinte az egész világra kiterjedő, máig gyűrűző pénzügyi válság bontakozott ki. A kiindulópontot az

Részletesebben

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 6. kötet A VÁLSÁG HATÁSA A MEGHATÁROZÓ ÉS A FELTÖREKVŐ NEM EURÓPAI ORSZÁGOKBAN Szerkesztette Székely-Doby

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Hitelderivatívák az innováció útján:

Hitelderivatívák az innováció útján: Kochmeister-díj, 2005 Hitelderivatívák az innováció útján: a hitelkockázat tőzsdei kereskedése Készítette: Papp Péter Budapesti Corvinus Egyetem Tőkepiac és vállalat szakirány 2006 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra

Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra KÉSZÍTETTE: ERDEI TAMÁS 2 Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható

Részletesebben

A JÖVEDELEM- EGYENLŐTLENSÉG MINT A GAZDASÁGI VÁLSÁG EREDETE

A JÖVEDELEM- EGYENLŐTLENSÉG MINT A GAZDASÁGI VÁLSÁG EREDETE Pinkasz András A JÖVEDELEM- EGYENLŐTLENSÉG MINT A GAZDASÁGI VÁLSÁG EREDETE 10 FORDULAT 17 A jelenleg is uralkodó válság ugyan közvetlenül a másodlagos jelzáloghitel-piaci hitelezéshez kötődik, azonban

Részletesebben

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz 278 HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA Út a válsághoz Ezen írás megkísérli feltárni a jelenlegi likviditási és gazdasági válság kiváltó okait, jelentős részben akadémiai, kisebb részben befektetési banki

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Pénzügyi rezsimváltás?

Pénzügyi rezsimváltás? Robert Wade Pénzügyi rezsimváltás? 36 fordulat 4 A nem kommunista világ az 1930-as évek óta két olyan, a nemzetközi normákat és szabályokat érintő változást tapasztalt meg, amelyek elég nagymértékűek voltak

Részletesebben

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Az elmúlt éveket jellemzõ magas kockázati étvágy mellett a bankok értékpapírosítási tevékenysége

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELEM A PÉNZÜGYI PIACOKON ÉS A VISELKEDÉS-GAZDASÁGTAN

FOGYASZTÓVÉDELEM A PÉNZÜGYI PIACOKON ÉS A VISELKEDÉS-GAZDASÁGTAN Vincze János FOGYASZTÓVÉDELEM A PÉNZÜGYI PIACOKON ÉS A VISELKEDÉS-GAZDASÁGTAN A másodrendű jelzáloghitel-piaci válság miatt a fogyasztóvédelmi problémák különlegesen fontossá váltak a viselkedési gazdaságtani

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Válság és hitelderivatívák

Válság és hitelderivatívák Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. november (949 969. o.) Válság és hitelderivatívák A szintetikus fedezett adósságkötelezettségek (CDO-k) árazása és kockázataik A dolgozat első részében röviden áttekintjük

Részletesebben

A biztonság kockázata a tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben 1

A biztonság kockázata a tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 121 KISS GÁBOR DÁVID VAJDA BEÁTA A biztonság kockázata a tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben 1 A tőkegarantált alapok 2002-es indulásukkal 2 meglehetősen

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN DÉL KELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN BÁNFI TAMÁS KÜRTHY GÁBOR BÁNFI ATTILA Okok és következmények A

Részletesebben

Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem II.

Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem II. Büntetőjogi Szemle 2012/1. szám 14 I. Bevezető gondolatok 1 Dr. Gá l Is t vá n Lá sz l ó * Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy

Részletesebben