Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.."

Átírás

1 Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket a biztosítási szerződés megkötésére. Kérjük, válaszoljon minden kérdésre, ne hagyjon semmit megválaszolatlanul! Amennyiben az Ön megítélése szerint ezen kérdésekre adott válaszokon túlmenően vannak olyan információk, amelyek a Biztosító kockázatvállalását befolyásolhatják, kérjük jelezze. Az alábbi kérdésekre adandó válaszok a teljes cégcsoportra értendők, amennyiben egy leányvállalat működése ettől számottevően eltér, kérjük ezt cégfejléces papíron részletezze, feltüntetve a megválaszolandó kérdés számát Amennyiben nincs elegendő hely az összes kérdés megválaszolására, kérjük, folytassa cégfejléces papíron, feltüntetve a megválaszolandó kérdés számát. 1. Ajánlattevő adatai A társaság neve: A társaság székhelye: Alapítás éve: A intézmény/társaság folyamatos működésének kezdete: Terveznek-e a közeljövőben pénzügyi konszolidációt, tőkekivonást, más céggel való egyesülést, cégfelvásárlást? Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Kérjük tüntesse fel azokat a részvénytulajdonosokat, akik az Ajánlattevő kibocsátott részvényeinek több, mint 15%-át birtokolják. Részvényes % 2. A pénzügyi intézmény fajtája: Kereskedelmi Bank Lakás-takarékpénztár Merchant Bank 1/5

2 Pénzügyi Holding/Vállalkozás Befektetési Bank Biztosító Befektetési Alap/Társaság Egyéb, nevezetesen: 3. Az elmúlt öt év során: A. Megváltozott a társaság/intézmény neve? B. Történt-e bármilyen változás a tulajdonosi szerkezetben, összeolvadás vagy felvásárlás? C. Eladták-e bármely leányvállalatukat? D. A tőke struktúrája megváltozott-e a társaságnak/intézménynek? Amennyiben igen, kérjük részletezzék: 5/a. 5/b. 5/c. Van-e a társaságnak/intézménynek folyamatban felvásárlása, pályázata, illetve terveznek-e ilyet? Van-e tudomása a társaságnak/intézménynek más vállalkozás felvásárlási szándékáról? A következő 12 hónap során tervezi-e a társaság/intézmény részvény vagy kötvény kibocsátását? 6. A társaság/intézmény: A. Budapesti Értéktőzsdén jegyzett? B. Más egyéb tőzsdén jegyzett? Ha igen kérjük megnevezni. C. A társaság tulajdoni hányadát megtestesítő értékpapírok vannak-e nyilvános vagy zártkörű forgalomban? Ha igen, kérjük részletezni. 7. Kérjük nevezze meg: A. Összes részvények száma: B. Kibocsátott részvények száma: C. A vezető tisztségviselők, vagy felügyelő bizottsági tagok által közvetlenül, vagy bármely juttatásként tulajdonolt (vagy más jogcímen birtokolt) részvények száma: D. Az 5% vagy több tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosokat, tulajdoni hányaduk megjelölésével: 8. Kérjük nevezze meg valamennyi vezető tisztségviselőt és felügyelő bizottsági (FB) tagot, pozíciójukat és esetleges egyéb más társaságban betöltött tisztségeiket: 9/a. Sorolja fel a leányvállalataikat (irányított-, illetve a társaság befolyása alatt álló más társaságokat), szükség esetén külön mellékletben: 2/5

3 Társaság neve Tevékenysége Tulajdoni hányad Alapítás vagy megvásárlás időpontja belföldön vagy külföldön bejegyzett-e 9/b. A leányvállalataikat szándékoznak-e jelen fedezetbe bevonni? Amennyiben IGEN, kérjük mellékelje e társaságok vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottságainak tagjainak jegyzékét. Ha csak részben kívánják fedezetbe vonni e tisztségviselőket, kérjük jelöljék meg e társaságokat/intézményket. 9/c. Mellékeljék a társaság szervezeti felépítését bemutató ábrát. 9/d. Van-e hazai vagy külföldi tulajdonosuk? Ha IGEN, kérjük nevezze meg: 10/a. 10/b. 10/c. Mely (szak)hatóság, felügyelet, vagy bármely más szervezetnek van felügyeleti vagy ellenőrzési joga a társaság/intézmény, illetve leányvállalatai felett. Kérjük nevezze meg, mely szerveztek végeztek és milyen eredménnyel vizsgálatot az elmúlt két év során? A vizsgálatok következtében hozott ajánlásoknak vagy előírásoknak megfeleltek-e azóta? Amennyiben NEM, kérjük mellékeljék ennek magyarázatát. 11/a. 11/b. Van-e bármely vezető tisztségviselőnek vagy FB tagnak, illetve e személyek közeli hozzátartozóinak a társaságtól vagy annak leányvállalatától kapott hitele, vagy hitel garanciája? Van-e bármely vezető tisztségviselő vagy FB tag, illetve e személyek közeli hozzátartozója által legalább 5 %-ban tulajdonolt társaságtól a nyilatkozatot tevő társaságnak/intézménynek hitele, vagy hitelgaranciája. Amennyiben a 11/ A és B kérdések bármelyikére IGEN választ adtak, kérjük az alábbi információkat: (i) (ii) (iii) A hitel adós neve kölcsön típusa van-e és milyen fajta biztosíték 3/5

4 (iv) hitel összege és ütemezése 12. Kérjük mutassa be a társaság/intézmény jelenlegi biztosításait az alábbiak szerint: módozat kártérítési összeg Önrészesedés biztosítási időszak biztosító Pénzügyi Intézményekre vonatkozó D&O biztosítás Volt-e káresemény e biztosítások fedezeti körében? Amennyiben IGEN kérjük mutassa be ezeket részletesen: 13. Van-e jelenleg a vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségbiztosításuk? Amennyiben IGEN, kérjük nevezze meg: A. A biztosítót: B. kártérítési összeget: C. kötvény lejártát: D. bármely káreseményt és annak részleteit: 14. Volt-e valaha a társaság/intézmény vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségbiztosítását elutasító biztosító? Amennyiben IGEN, kérjük mutassa be a részleteket. 15. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozó fedezetű biztosítást kérnek, kérjük jelezzék a biztosítónál! Kéri-e, hogy e területre is kiterjedően a vezetői felelősségbiztosítás? 16. A társaság, vagy valamely leányvállalatának jelenlegi, vagy múltbeli igazgatója, vezető tisztségviselője ellen nyújtottak-e be kárigényt? Ha IGEN, kérjük részletezze. 17. A Nyilatkozat kitöltőjének van-e tudomása olyan körülményről, vagy eseményről, amely kárigényhez vezethet? Ha IGEN, kérjük részletezze. 18. Van-e folyamatban bármely vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag ellen olyan eljárás, amely kárigényhez vezethet? Ha IGEN, kérjük részletezze. 4/5

5 19. A Nyilatkozat kitöltője tudomásul veszi, hogy a kérdések nem helytálló megválaszolása esetén, az esetleges e körben felmerülő káreseményekre a fedezet nem terjed ki. 20. A Nyilatkozat kitöltője ezúton tudomásul veszi, hogy a biztosító részére valamennyi a biztosítás szempontjából lényeges körülményről köteles a biztosítót haladéktalanul tájékoztatni. Ide értve, de erre nem korlátozva az éves vagy köztes pénzügyi beszámolókat, vagy jelentéseket, mind a biztosítottra, mind leányvállalataira vonatkozóan, melyeket a felügyeleti szerveknek, vagy hatóságoknak megküldeni köteles. 21. Kérjük, adja meg az Önök által igényelt kártérítési limit opciókat: 1. opció 2. opció 3. opció Kártérítési limit A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE ÉS ALÁÍRÁSA SEMMILYEN FORMÁBAN TEKINTHETŐ AJÁNLATTÉTELNEK, AZ SEM AZ AJÁNLATTEVŐT SEM A BIZTOSÍTÓT NEM KÖTELEZI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE. Nyilatkozat Az ajánlatkérő képviseletében ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen biztosítási nyilatkozatban foglalt kijelentések és adatok a valóságnak megfelelnek, és semmilyen lényeges tényt nem hallgattam/hallgattunk el és nem közöltem/közöltünk hibásan. Hozzájárulok/hozzájárulunk, hogy a jelen biztosítási nyilatkozat és bármely más rendelkezésre bocsátott információ egy esetlegesen létrejövő biztosítási szerződés alapját képezze. Vállalom/vállaljuk, hogy tájékoztatom/tájékoztatjuk a Biztosítót a biztosítási nyilatkozatban közölt tények, körülmények bármely lényeges módosulásáról, amennyiben ilyen a biztosítási szerződés megkötése előtt bekövetkezik. (Tények, körülmények lényeges módosulásának az tekintendő, ami a kockázat Biztosító általi megítélését illetve a Biztosító kockázatvállalását befolyásolhatja.) Aláírás: Beosztás: (cégjegyzésre jogosult vezető(k) aláírása) Társaság / vállalat: Dátum: Kérjük, az alábbi dokumentumokat csatolja a jelen kérdőívhez: A cég legfrissebb éves jelentése (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow) 5/5

A biztosítók zöménél csak egyetlen naptári évre érvényes a biztosítás.

A biztosítók zöménél csak egyetlen naptári évre érvényes a biztosítás. Magyarországon egyre fokozódik az érdeklődés a vezetői felelősségbiztosítások iránt. A biztosítás díja azonban nem alacsony, ráadásul a nemzetközi színtéren megsokszorozódó káresemények, illetve a szűkülő

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. NYILATKOZAT Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az (továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat Pályázati felhívás A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20.

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20. A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben