KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 736/2015. Iktatószám: 3870/2015. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Statisztikai azonosító jele: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephelye: 8416 Dudar, Vasútállomás 7., hrsz.: 1224, 1209 Telephelyének EOV koordinátái: X = m, Y = m Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: - veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a 3.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végezze A kezelhető hulladékok jellemzői: Azonosító kód Megnevezés 16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék Mennyiség (tonna/év) a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) * hulladékká vált gépjármű Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: Dudar, Vasútállomás 7. szám alatti 1224 és 1209 hrsz. alatti telephely Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: és Ügyfélszolgálat: (22) Honlap: Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetett\2015\5 - sajat honlap\hulladékos engedélyek\ doc

2 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk: A Dudar 1224 hrsz. alatti ingatlan (kivett telephely) 5978 m 2, a Dudar 1209 hrsz. alatti ingatlan (kivett parkoló) 4969 m 2 nagyságú. A Dudar 1224 hrsz. alatti ingatlanon iroda, szociális helyiségek, raktárak, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, műhelyek, gépkocsimosó, gépjárműtároló található. Az ingatlan területét 30 cm kavicsbeton borítja, melynek felülete aszfaltréteggel került felújításra. Az ingatlan területére hulló csapadékvizek az udvar középvonalában húzódó csapadékvíz elvezetőbe jutnak. A csapadékvizek az olaj- és hordalékfogó műtárgyon keresztül kerülnek elvezetésre. A műhelyek aljzata 25 cm vastag betonburkolattal kerültek kialakításra. A szerelőaknák gyűjtőzsomppal rendelkeznek. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely alapterülete 31 m 2, mely vízzáró padozattal, alatta dréncsövekkel, valamint kármentő aknával került kialakításra. A veszélyes hulladékok gyűjtése fém hordókban és műanyag konténerekben történik. A Dudar 1209 hrsz. alatti ingatlan területe tömörített kavicsréteggel borított. Itt tárolják a bontás során keletkező nem veszélyes hulladékokat, valamint a szárazra fektetett járműveket. Az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége veszélyes hulladékok esetében 8 tonna, nem veszélyes hulladékok esetében 124 tonna. Az üzemszerű működéshez tartalék veszélyes hulladék nem szükséges A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése: Előkezelés kódja: R12 hasznosítást megelőző előkészítő műveletek: bontás, szétszerelés Hasznosítás kódja: R4 fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása R5 egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása A hulladékká vált gépjárművek mérlegelése megállapodás alapján egy másik cég telephelyén lévő hídmérleggel biztosított. A telephelyre beszállított hulladékká vált gépjárművek adatait a nyilvántartásban rögzítik, szükség esetén a gépjárműveket a gépkocsimosóban mossák, tisztítják, majd a kezelés előtti tárolásra kijelölt területen helyezik el. A gépjárművek szárazra fektetését és bontását a műhelyben végzik. A szárazra fektetés során a gépjárművet mentesítik a folyadékoktól és veszélyes anyagoktól, így eltávolításra kerülnek: kenő- és üzemanyagok, fék- és hűtőfolyadékok, akkumulátor, övfeszítők, légzsákok, klíma hűtőközeg. A leeresztésre kerülő olajok a felfogó edényből zárt rendszeren keresztül a kármentővel ellátott 2 m 3 térfogatú tartályba jutnak. A többi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre. A veszélyes hulladékok további kezelés céljából elszállításra kerülnek a telephelyről. Szárazra fektetést követően a gépjárműveket részegységekre, elemekre, alkatrészekre bontják. A bontott elemek, alkatrészek, hulladékok mérlegelése egy 200 kg méréshatárú raktári mérlegen történik. Az alkatrészeket megtisztítják, ellenőrzik, minősítik, majd a raktárban kerülnek elhelyezésre felhasználásig, értékesítésig. A keletkező nem veszélyes hulladékfrakciók (fémek, műanyag, gumi, üveg, textil) további kezelés céljából elszállításra kerülnek a telephelyről. A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok: - A hulladék átvételekor, a tárolótéren történő elhelyezésekor, valamint a szárazra fektetés elvégzésekor ellenőrizni kell, hogy történik-e veszélyes folyadék szivárgás, elfolyás. - A kibontott alkatrészeket át kell vizsgálni és a szükséges tisztítást, javítást, ellenőrzést el kell végezni A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői: A tevékenységhez kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem létesül. Jelentős zajkibocsátással nem kell számolni. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a gyűjtésre kijelölt gyűjtőhelyen gyűjtik, majd további kezelés céljából elszállításra kerülnek.

3 4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek: 3 A gépjárműbontási tevékenységet az üzemmérnöki végzettséggel rendelkező műszaki üzemvezető szakmai irányításával végzi az 1 fő autóvillamossági szerelő és 1 fő gépszerelő végzettséggel rendelkező bontási tevékenységet folytató munkavállaló. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi szempontú felügyeletét a környezetvédelmi vezető végzi, aki környezet- és hidrotechnológus végzettséggel rendelkezik A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek: - kefés járműmosó - magasnyomású mosó - hidraulikus csápos járműemelő - hidraulikus aknaperem emelő - olajszivattyú - hidraulikus kézi raklapemelő - lángvágó - villamos kisgépek - kézi hidraulikus emelő - hűtőközeg le-feltöltő berendezés - kéziszerszámok, célszerszámok 4.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek: Az Engedélyes környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással, továbbá egy banknál lekötött pénzügyi fedezettel rendelkezik Előírások: 5.01 Előkezelésre és hasznosításra a 3.00 pontban szereplő veszélyes hulladék kerülhet A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását Az autóbontási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az Engedélyes hozzájáruljon a hulladékká vált gépjárművek újrahasználatára és hasznosítására a jogszabályban meghatározott arányának biztosításához A hulladékká vált gépjárművet első lépésben szárazra kell fektetni, majd szét kell bontani. A bontás során a hulladékká vált gépjárműből a vonatkozó jogszabályban meghatározott hulladékokat el kell távolítani A gépjárműklíma lefejtését a vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feltételt teljesíti A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során újrahasználatra előkészített alkatrész minősége nem megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell A hulladékstátusz megszűnésének igazolását alátámasztó bizonyítékokat be kell nyújtani a Felügyelőségre. Határidő: január Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie, hogy a hulladékot átvevő a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.

4 A hulladékká vált gépjárművek kezelésről sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: a Telephelyre történő beszállítás időpontját; a hulladékká vált gépjármű adatait, tömegét, információt a gépjármű állapotáról; a tárolótéren történő elhelyezés időpontját, időtartamát a bontási tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, körülményeit; a kezelés során alkatrészként kinyert (hasznosított) mennyiséget; a kezelés során keletkezett hulladékok megnevezését (EWC kódját), mennyiségét, a hulladékok átvevőinek azonosító adatait, a kiszállítás időpontját A pénzügyi fedezetet és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan biztosítani kell Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Felügyelőségre A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Felügyelőség részére az éves felügyeleti díjat megfizetni Szakhatósági előírások: 6.01 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének előírása: - A hulladékgyűjtési tevékenység, a közegészségügyi követelmények érvényesülése, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelme, a levegő higiénés követelményeinek teljesülése mellett végezhető és a tevékenység emberi egészséget nem veszélyeztethet A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal a Felügyelőségnek köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Felügyelőségre benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a Telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a Telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Felügyelőség az engedélyt hivatalból visszavonja. A Felügyelőség az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve - a Felügyelőség internetes honlapján való közzétételéről Jelen határozat január 20-ig hatályos, azonban környezetvédelmi érdekből visszavonható Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

5 13.00 Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó (igazgatási szolgáltatási díjköteles) fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. INDOKOLÁS A Bakony Volán Zrt. (továbbiakban: Zrt.) veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység engedélyezésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély kérelme augusztus 13-án érkezett a Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (továbbiakban: Felügyelőség), mely alapján az eljárás 18548/2014. ügyszámon megindult. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Felügyelőség 19373/2009. ügyszámú 73700/2009. iktatószámú határozatában (továbbiakban: alaphatározat) foglaltak szerint engedélyezte a Zrt. részére az autóbontási tevékenységet. Az alaphatározat érvényességi ideje december 31. Jelen kérelem lényegében az alaphatározat érvényességi idejének meghosszabbítására irányul. A kérelmet áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 36. (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazza teljes körűen a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: hull.eng.r.) és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat. A veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet I. pontjának 5. és 7. pontjai alapján, figyelemmel a 11. pontra Ft, melynek megfizetését a Zrt. kérelmének benyújtásával egyidejűleg nem igazolta. A fentiek alapján az 59473/2014. iktatószámú végzésben hiánypótlásra és díjfizetésre szólítottam fel a Zrt.-t. A Zrt. a díjfizetési igazolást szeptember 1-jén, a hiánypótlásként kért adatokat szeptember 3-án küldte meg, mely iratok 62524/2014., valamint 63060/2014. számon iktatásra kerültek. Az eljárás során 63651/2014. iktatószámon értesítettem az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte. Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében adatok benyújtására szólítottam fel a Zrt.-t a 73515/2014. iktatószámú végzésben. A Zrt. a kért adatokat 76504/2014. számon iktatásra került levelében november 5-én küldte meg. A Zrt. a kérelméhez mellékelte a Dudar-Bakonynána Községek Körjegyzősége által /2006. számon kiadott telepengedély másolatát, mely gépjárműjavítás /és mosás/ TEÁOR 50.20, fém visszanyerése hulladékból TEÁOR 37.10, nemfém visszanyerése hulladékból TEÁOR 37.20, hulladékgyűjtés-, kezelés TEÁOR /autóbontási/ tevékenységekre vonatkozik. Az eljárás során a 73516/2014. iktatószámú levelemben belföldi jogsegély keretében kértem a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy a Zrt. a Dudar, Vasútállomás 7. szám alatti telephelyén folytatott, valamint végezni kívánt hulladékgazdálkodási

6 6 veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási (autóbontási) tevékenységét a /2006. számon kiadott telepengedély alapján jogszerűen végezheti-e, vagy új telepengedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. A Jegyző /2014. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy az engedély módosítására vonatkozó kérelem illetve engedélyezési iratanyag nem lelhető fel, újabb eljárás megindítására irányuló kérelmet a társaság nem nyújtott be, valamint a végezni kívánt tevékenységekre vonatkozóan kérelemről nincs tudomásom erre vonatkozóan nem áll rendelkezésemre adat, így nem állapítható meg, hogy új telepengedélyezési eljárás lefolytatása szükségszerű-e. A Jegyző december 2-án megküldte továbbá a Felügyelőségre a /2014. számú levelét, melyben tájékoztatta a Zrt.-t a telepengedélyezési eljárás szükségességéről. A fentiek alapján a tényállás tisztázása érdekében a 78441/2014. iktatószámú végzésben előírtam a Jegyző által a jelenleg hatályos jogszabály alapján kiadott, a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó telepengedély másolatának vagy a Jegyző nyilatkozatának benyújtását arról, hogy a Zrt. a tevékenységét a /2014. számon kiadott telepengedély alapján jogszerűen végezheti, folytathatja. A Zrt. a Felügyelőségen december 8-án 83608/2014. számon iktatott levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy döntés született az északnyugat-magyarországi volán társaságok régiós szintű átszervezéséről, ami a Bakony Volán Zrt.-t is érinti. Ennek megfelelően január 1-től Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) lesz a cég elnevezése, amelynek Dudar az egyik fióktelepe. A Zrt. kérte, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyt a Felügyelőség az ÉNYKK Zrt. nevére adja ki. A Zrt. leveléhez mellékelte a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságának Cg /35 számú végzését. A Zrt december 9-én, a Felügyelőségen 83900/2014. számon iktatott iratában tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a telepengedély kérelem benyújtása folyamatban van. A Felügyelőség 86375/2014. számon a tényállás tisztázása érdekében előírta az ÉNYKK Zrt. KÜJ számának megadására irányuló kérelem, illetve változásjelentés benyújtását, tekintettel arra, hogy az ÉNYKK Zrt. ilyen azonosítóval nem rendelkezik. A Felügyelőség felhívta továbbá a figyelmet a 78441/2014. iktatószámú végzésben előírtak benyújtására. A Zrt január 5-én, a Felügyelőségen 177/2015. számon iktatott iratában megküldte a Jegyző által /2014. számon az ÉNYKK Zrt. részére gépjárműjavítás- és karbantartás, használt eszköz bontása és hulladékgyűjtés-, kezelés tevékenységekre vonatkozó telepengedély másolatát. Csatolásra került továbbá az ÉNYKK Zrt. nyilatkozata, mely szerint az eljárás során benyújtott dokumentumok megfelelnek az új néven megalakult társaságnak, a járműbontáshoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenység körülményeiben változás nem történt, a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, abban változás nem történt. A Zrt. tájékoztatta egyúttal a Felügyelőséget, hogy a KÜJ szám kiadása még folyamatban van. Az ÉNYKK Zrt január 13-án, a Felügyelőségen 2260/2015. számon iktatott elektronikus úton érkezett levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a KÜJ szám kiadásra került. Ezzel a tájékoztatással egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás a 736/2015. ügyszámon folytatódott tovább. A kérelem és a megküldött adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg: A hulladékgazdálkodási engedély kérelmet környezet- és hidrotechnológus szakképesítéssel rendelkező alkalmazott készítette el, akinek a végzettségét igazoló bizonyítványmásolata kérelemhez csatolásra került. A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták a hull.eng.r. 9. (1) bekezdésében, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: vesz.hull.r.) 26. (1) bekezdésének foglaltakat, így - az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását; - a kezelni kívánt hulladék azonosító kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben; - a kezelési létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges tartalék veszélyeshulladék-mennyiségre vonatkozó információt;

7 - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; 7 - a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, kapacitását, a telephely helyszínrajzát; - a havária tervet; - a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet; - a környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítási fedezetigazolást; - a céltartalék képzésére vonatkozó tervet; - egy banknál lekötött pénzügyi fedezetről szóló igazolást; - az üzemvezető üzemmérnöki képesítését igazoló oklevélmásolatát, a bontást végző 1 fő autóvillamossági szerelő és 1 fő gépszerelő végzettséggel rendelkező alkalmazottak bizonyítványainak másolatait, a hűtőközeg lefejtését végző személy képesítését igazoló tanúsítvány másolatát, környezetvédelmi vezető környezet- és hidrotechnológus képesítését igazoló bizonyítványmásolatát; - a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hull.eng.r a szerinti nyilatkozatot; - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot; - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága által ügyszámon kiadott, július 14-én kelt adóigazolását, mely szerint az igazolás kiadásának napján a Zrt.-nek nyilvántartott adótartozása és vámtartozása nincs. Csatolásra került a hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező egyes hulladékok további kezelésére vonatkozó befogadói nyilatkozatok, szerződések másolatai, a cégkivonat másolata, valamint az Ihász Építők Háza Kft.-vel kötött megállapodás a hídmérleg használatára. A közúti személyszállítás, gépjármű karbantartás és javítás, járművek forgalomban tarthatósági vizsgálata, műszaki vizsgáztatás, alkatrész és üzemanyag értékesítés, használt eszköz bontás tevékenységekre MSZ EN ISO 2001:2009 minőségirányítási rendszer került bevezetésre és alkalmazásra. Megállapítható, hogy a tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rend.) és kérelem benyújtásakor hatályos a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: gépjárműr.) előírt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető. A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem. Az eljárás során 63650/2014. iktatószámon megkerestem az ügyben érintett szakhatóságokat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VER/092/ /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását előírással adta meg, melyet a 6.01 pontban szerepeltettem. Indokolása szerint: [ ] A megküldött dokumentációt a környezetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 35. (1) a) pontjában foglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettük. A rendelkező részben kiemelt szakkérdések tekintetében egyedi szakhatósági előírásunkat az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 46. -a alapján tettük, mely szerint A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

8 8 Hatáskörünket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 2. (1) d) pontja; a Kormányrendelet 35. (1) a) pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. -ban foglaltak állapítják meg. Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. (2) pontja határozza meg. Jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. (9) bekezdés alapján biztosítottunk. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 19.1/1180-3/2014/VP HAT számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta. Indokolása szerint: [ ] A megkereső hatóság által csatolt iratok, és a szeptember 15-én megtartott helyszíni szemle alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdése, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 494-1/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását előírások nélkül megadta. Indokolása szerint: [ ]A szeptember 5-én érkezett dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Bakony Volán Zrt. (8500 Pápa, Celli u. 69.) engedélyes a dudari telephelyén (Dudar 1224 és 1209 hrsz.-ú ingatlanok) autóbontást kíván végezni. A hulladékká vált gépjárművek kezelés előtti tárolása a társaság telephelyén, vízzáró felülettel ellátott tárolótéren történik. A 1224 hrsz.-ú ingatlan területét 30 cm kavicsbeton borítja, melynek felülete aszfaltréteggel került felújításra. A tárolóterület síkgeomertiája olyan kialakítású, hogy az udvar középvonalában húzódó csapadékvíz elvezetőhöz lejt minden irányból. AZ udvar középvonalában található olaj- és hordalékfogó műtárgy. A csapadékvíz az aknából a bakonynánai bekötő út melletti nyílt árokba kerül kivezetésre. Az ingatlanon található műhelycsarnok aljzata 25 cm-es betonburkolattal, míg szerelőaknái gyűjtőzsomppal vannak ellátva. A 1209 hrsz.-ú ingatlan talajszerkezete tömörített kavicságy. A veszélyes hullaék üzemi gyűjtőhely vízzáró felülettel, valamint fáradt olajtároló kiömlést felfogó kármentővel ellátott. A tárgyi területen már meglévő létesítményeket használják, új létesítmény nem tervezett. A tervezési terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint érzékeny, a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján 2a érzékenységi kategóriába tartozik, azaz a területen az utánpótlódás mértéke nagyobb mint 20 mm. A tárgyi terület vízbázis védőidomot és védőterületet nem érint. A fentiek alapján és a benyújtott tervdokumentációban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenységből vízgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős hatás, így az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részében előírások nélkül hozzájárultam.

9 9 A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdés b) pont, 6. melléklet 2. pont, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. A jogorvoslati utat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. Határozatom 3.00 és 5.01 pontjaiban meghatároztam a kezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. Határozatom 5.02 pontjában szereplő előírást a Ht. 4. alapján tettem. Határozatom 5.03, 5.04 és 5.06 pontjaiban szereplő előírásokat a KHVM rend.-ben és a gépjárműr.-ben foglaltak alapján tettem. Határozatom 5.05 pontjában szereplő előírást az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdésének d) pontja alapján tettem. Az 5.07 pontban szereplő előírást a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6: :559. -ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés h) pontja alapján tettem. Az 5.08 pontban szereplő előírásomat a Ht aiban foglaltak alapján tettem. Az 5.09 pontban szereplő előírást a Ht ában foglaltak, valamint a 31. (5) bekezdése alapján tettem. Határozatom 5.10 pontjában szereplő előírást a Ht ában foglaltak alapján tettem. Határozatom 5.11 pontjában szereplő előírást vesz.hull.r. 6. b) pontja alapján tettem. A Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés g) pontját, az 5.12 pontban rendelkeztem. Határozatom 5.13 pontjában szereplő előírást a hull.eng.r. 14. (1) bekezdése alapján tettem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak jogerős engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.r. 14. (5) bekezdésére, ezért az 5.14 pontban rendelkeztem. Az 5.15 pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 8. (1) és (2) bekezdése alapján tettem. A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az 5.16 pontban rendelkeztem. Az 5.17 pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén Ft. Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 7.00 pontban tettem előírásokat a hull.eng.r. 14. (2) bekezdésére és a 15. (2) bekezdés b) pontjára és 15. (3) bekezdésére tekintettel. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a 9.00 pontban rendelkeztem. Az engedély időbeli hatályát a pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg, figyelemmel a vesz.hull.r. 27. (1) bekezdés g) pontjára. Határozatomat a Ht. 62. (1) bekezdése alapján hoztam meg. Az ügyintézési határidő leteltének napja: február 2. A Felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

10 10 Felhívom figyelmét a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra, mely jogszabályok a kérelem benyújtását követően léptek hatályba. A határozat 13. Jogorvoslat című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: - A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem. - Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. - A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén DíjR. 2. (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 8.850,- Ft. Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni. A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. (1)-(2) bekezdése és a Ht. 62. (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, 4. (7) bekezdése és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom 8.00 pontjában foglaltaknak megfelelően. Székesfehérvár, január 20. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9418/2014. Iktatószám: 53950/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 87/0. Iktatószámunk: 68779/0. Ügyintézőnk: dr. Tatárvári Bianka Szilvia Stéger Ferenc Mellékletek:. számú melléklet:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben