Pulmonary abnormalities in. hematological malignancies,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pulmonary abnormalities in. hematological malignancies,"

Átírás

1 Malignus hematológiai betegségekben előforduló tüdőelváltozások A képalkotó vizsgálatok szerepe a differenciáldiagnosztikában Pulmonary abnormalities in haematological malignancies The role of imaging in differential diagnosis Győri Gabriella, Magyar Péter, Kovács Balázs, Bérczi Viktor, Balassa Katalin, Demeter Judit dr. Győri Gabriella, (levelező szerző/correspondent), dr. Magyar Péter, dr. Kovács Balázs, dr. Bérczi Viktor: Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika/Semmelweis University, Department of Radiology and Oncotherapy; H-1082 Budapest, Üllői út 78/A. dr. Balassa Katalin, dr. Demeter Judit: Semmelweis Egyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika/Semmelweis University, 1st Department of Internal Medicine; Budapest 4 Malignus hematológiai betegségekben az alapbetegség, a következményes immunszuppresszió és a kezelés következtében is számos tüdőelváltozás jöhet létre. Az immunszuppresszió és az intenzív kemoterápia indukálta súlyos neutropenia nagy kockázatot jelent a fertőzések kialakulása szempontjából; az infekció okozta morbiditás és mortalitás ma is jelentős mértékű. Az egyik legsúlyosabb fertőzéses szövődmény, az invazív mycosis korai kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű. Előfordul, hogy maga az alapbetegség jár pulmonalis érintettséggel, elsősorban lymphomák esetén. A klinikai képet súlyosbíthatják egyéb szövődmények is, így thromboembolia, vérzés vagy kemoterápia okozta fibrosis. A definitív diagnózis sokszor nehéz. Mivel az invazív beavatkozások (bronchoszkópia, bronchoalveolaris lavage, biopszia) a súlyosan neutropeniás és thrombocytopeniás betegekben nem veszélytelenek, ennek is köszönhető, hogy különösen fontos szerepet kapnak a képalkotó vizsgálatok. A radiológus számára nagy kihívás a különböző eredetű fertőzések elkülönítése egymástól, illetve a fertőzéses és nem fertőzéses folyamatok differenciálása. Ebben a CT- és HRCT- vizsgálatnak van kiemelt szerepe. A korai diagnózison a beteg élete múlhat. malignus hematológiai betegségek, immunszuppresszió, pulmonalis infekció, invazív aspergillosis, tüdőlymphoma, HRCT Patients with hematological malignancies may develop a wide range of pulmonary abnormalities due to the hematological disease itself as well as in response to therapy. Immunosuppression and intensive chemotherapy induced severe neutropenia hold a high risk of infection. Infection-related morbidity and mortality are still high. One of the most common infectious complications is in- vasive mycosis, which is lethal in a high percentage of cases if not treated immediately and adequately. Non-infectious complications, such as secondary pulmonary lymphoma, thromboembolism, hemorrhage or drug induced fibrosis may develop during the course of the disease. Sometimes it is difficult to make a definitive diagnosis. As invasive methods (bronchoscopy, bronchoalveolar lavage, biopsy) are mostly contraindicated in these patients with severe neutropenia and thrombocytopenia, imaging techniques are especially important. It is a great challenge to differentiate infectious and noninfectious processes. CT and HRCT play an essential role in differential diagnosis. An early and accurate diagnosis is sometimes the only chance for survival. hematological malignancies, immunosuppression, pulmonary infection, invasive aspergillosis, pulmonary lymphoma, HRCT

2 A hematológiai betegek tüdőelváltozásainak diagnosztikája különösen nehéz, mivel az alapbetegséggel kapcsolatban, illetve a kezelés következtében egyaránt számos elváltozás alakulhat ki 1. A hematológiai megbetegedés gyakran önmagában is immunszupprimált állapotot jelent, amely fertőzésre hajlamosít. Nagy malignitású lymphomákban és akut leukaemiákban az intenzív, kombinált kemoterápia elhúzódó ( 10 nap) és mély ( 500 granulocyta per μl) csontvelői aplasiát eredményez, amely megnöveli a súlyos, gyakran halálos gombafertőzés kialakulásának kockázatát 2. A lymphomákban nem ritka a tüdőmanifesztáció. Egyes citosztatikumok tüdőparenchymát károsító hatása jól ismert, azonban az általuk okozott elváltozást sokszor nem azonosítjuk. Cardiotoxicus szerek hatására szívelégtelenség és tüdőoedema jöhet létre. A thrombocytopenia talaján kialakuló diffúz alveolaris haemorrhagiának (DAH) nagy a mortalitása. Az alapbetegség és a kezelés egyaránt thromboemboliára hajlamosítanak, szövődményként tüdőinfarktus keletkezhet. A szepszis okozta ARDS (adult respiratory distress syndrome) is komplikálhatja a képet. Számolni kell a pulmonalis alveolaris proteinosis lehetőségével is. Hosszan tartó betegségben második tumor, illetve daganatot utánzó amyloidosis fejlődhet ki. A leggyakoribb szövődmény az infekció, a radiológus legtöbbször ezzel a problémával találkozik. A tüdőgyulladás radiológiai igazolása a kemoterápia megszakítását vagy elhalasztását vonhatja maga után. Amennyiben nem gyulladásos folyamatot véleményezünk infekciónak, a kezelés elhagyása miatt az alapbetegség súlyosbodhat, akár végzetessé is válhat. Ha az invazív gombafertőzést nem ismerjük fel, az antimycoticus kezelés késlekedése a beteg életét veszélyezteti. A szövettani, illetve citológiai diagnózist biztosító invazív eljárások a súlyos betegeknél gyakran kivitelezhetetlenek, csak a klinikai, laboratóriumi adatokra és a képalkotó vizsgálatok eredményeire lehet támaszkodni. Sokféle etiológiai tényezőt kell számba venni, a beteg kezelőorvosával és a csökkent immunitású betegek kezelésében jártas infektológussal történő konzultáció nélkülözhetetlen a diagnózishoz. Munkánkban a leggyakoribb elváltozásokra és a differenciáldiagnosztikai nehézségekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Részletesen foglalkozunk az invazív gombafertőzéssel, mivel betegeink körében viszonylag gyakran fordult elő, és korai diagnózisa nagy klinikai jelentőségű. Infekció Az immunszuppresszió és az intenzív kemoterápia következtében kialakult súlyos, elhúzódó neutropenia a fertőzések kialakulása szempontjából nagy kockázatot jelent. Az immunszupprimált betegekben olyan mikroorganizmusok is pneumoniát okozhatnak, amelyek az egészséges szervezetre nem jelentenek veszélyt. Fontos ismerni az immunszuppresszió típusát is, mivel a celluláris és humorális immunhiány talaján kialakuló fertőzések részben különbözőek 3. Gyakori, hogy több kórokozó egyszerre okoz infekciót, illetve a felülfertőződés sem ritka. Mind a fertőző ágensek spektruma, mind az általuk okozott tüdőgyulladás lefolyása különbözik az immunkompetens egyéneknél tapasztaltaktól. A betegség rendszerint súlyosabb és gyorsabb lefolyású, nagyobb a letalitás. Bakteriális fertőzésben a gyulladásos reakciók tünetszegények, a gennyképződés teljesen hiányozhat, következésképp a radiológiai tünetek is nagyon diszkrétek lehetnek. Az atípusos megjelenés miatt a korai diagnózis nehéz. A bronchoszkópia és a bronchoalveolaris lavage (BAL) a kórokozók kimutatásának eredményességét jelentősen növeli 4, azonban ezek a vizsgálatok a súlyos állapotú betegeknél nem mindig kivitelezhetők. Bár a célzott antimikrobás kezelés adna legjobb esélyt a gyógyulásra, a terápiát gyakran empirikus alapon kell kiválasztani. Első képalkotó módszerként leggyakrabban hagyományos mellkas-röntgenfelvételt készítünk, amely azonban az esetek jelentős részében nem szolgál kellő információval 5. Szenzitivitása főleg korai infekciók kimutatásában limitált 6. A mellkas-ct-vizsgálat nemcsak a korai észlelésben, de a differenciáldiagnosztikában is kiemelkedő jelentőségű. A HRCT a morfológiai eltérések részletgazdagabb kimutatásával az alsó légúti folyamatok elkülönítésében lehet segítségünkre. A leggyakoribb morfológiai eltérésként nodularis képlet, tree-in-bud ( rügyező fa ) mintázat, tejüveghomály ( ground glass opacity GGO), konszolidáció vagy ezek kombinációja figyelhető meg 7. Bakteriális pneumonia Az immunszupprimált betegekben is a konvencionális bakteriális infekció a leggyakoribb 3. Ha sikerül a kórokozót azonosítani, célzott antibiotikus terápiára van lehetőség. A kezelés az infekció kezdetén empirikus, széles spektrumú antimikrobás szerekkel történik. Típusos esetben a mellkas-röntgenfelvétel lobáris vagy szegmentális beszűrődést mutat. A CT-felvételen konszolidáció látható bronchogrammal. Társuló alsó légúti eltérések is kimutathatók, leggyakrabban a bronchiolus respiratoricus és terminalis kitöltöttségére jellemző tree-in-bud megjelenéssel 5 G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

3 a) 1. ábra. Bakteriális fertőzés. A krónikus lymphoid leukaemiában szenvedő, 80 éves nőbeteg esetében a kezdetben mycosisnak tartott fertőzés gombaellenes szerekre nem reagált, de antibiotikus kezelésre gyógyult. CT-vizsgálat: a pleurával széles alappal összefüggő konszolidáció, kötegárnyékok és tejüveghomály. b) 6 találkozunk 8. Specifikus diagnózissal azonban a CT-vizsgálat sem szolgál (1. ábra). Mikrobiológiai lelet híján a bakteriális infekció ténye gyakran csak a klinikai, laboratóriumi adatok és az antibiotikus terápiára bekövetkezett gyógyulás alapján igazolható. Gombafertőzés A hosszú ideig tartó, súlyos neutropenia időszakában az egyik legrettegettebb szövődmény az opportunista gombafertőzés 9. A korai kezelés elengedhetetlen a túléléshez. A biztos diagnózist nehéz megállapítani, mivel csak invazív mintavétellel lehetséges. Szerológiai tesztek sem állnak rendelkezésre minden gombafajhoz, ezenkívül teljesítőképességük, specificitásuk, valamint szenzitivitásuk is eltérő. A legfontosabb kórokozók az Aspergillus speciesek, a Pneumocystis jiroveci (korábbi neve carinii) és a Cryptococcus neoformans. A candidák viszonylag ritkábban okoznak valódi pneumoniát. Számolni kell zygomycosis (klinikai elnevezéssel mucormycosis) lehetőségével is. Aszerint, hogy a gombainfekció gyanúját milyen mértékben sikerül megerősíteni, bizonyított, valószínű vagy lehetséges mycosisról beszélünk. A kezelés a valószínűségi szint szerint tehát lehet célzott, vagy preemptív, illetve történhet empirikus alapon 10. Gyakorisága és súlyossága miatt kiemelkedő jelentőségű az invazív aspergillosis. A kórokozó az Aspergillus fumigatus, illetve egyéb, ritkábban előforduló speciesek. Az incidencia változó, egyes központokban az akut myeloid leukaemiás (AML) betegek 10-20%-a fertőződik a neutropeniás időszak során. A kórképet nehéz korán felismerni; akkor bizonyított, ha az érintett szervből aspergillosisra jellemző gombafonalak mutathatók ki, és a mintából lehetőség szerint a kórokozót tenyésztéssel is sikerül igazolni. A többnyire súlyos állapotú betegeknél azonban invazív mintavételre ritkán kerülhet sor. Bronchoalveolaris lavage is szóba jön. A mosófolyadékból kimutatott fonalas gomba megerősíti a diagnózist, de szöveti inváziót nem jelent. A nem 2. ábra. Invazív aspergillosis. Az 57 éves férfi betegnél (akut myeloid leukaemia, francia-amerikai-brit klasszifikáció, M4 myelomonocytás altípus) a negyedik konszolidációs kezelés után elhúzódó granulopeniát, szeptikus lázmenetet észleltünk. CRP-szint: 393 mg/l, BAL: negatív. A diagnózist a típusos radiológiai kép és a voriconazolkezelésre szanálódó folyamat igazolta. a) Axiális síkú és b) coronalis síkú CT-felvétel: a bal alsó lebenyben a pleurával érintkező konszolidáció típusos halojellel. invazív diagnosztikát a gomba keringő antigénjének (galactomannan) kimutatása jelenti, ami Platelia double-sandwich ELISA teszt révén történik 9. A kezelés során az elsőként választandó szer a voriconazol. A diagnosztikai nehézségek miatt a képalkotó vizsgálatoknak, elsősorban a CT-vizsgálatnak alapvető jelentősége van. Ha a neutropeniás beteg az antibakteriális kezelés ellenére lázas, CT-vizsgálatot (HRCT) kell végezni 11. A HRCT nem specifikus vizsgálat, de számos eltérése aspergillosis gyanúját keltheti. Szövettanilag az angioinvazív aspergillosist a kis- és középméretű pulmonalis artériák gombafonalak okozta elzáródása jellemzi, ami necrosishoz és haemorrhagiás infarktushoz vezet 12. Ezzel kapcsolatosak a leggyakoribb morfológiai eltérések. Jellemző a nodularis vagy ék alakú multifokális infiltrátum, amely a pleurával széles alappal összefügghet. Ez mutathat bronchogrammot, vagy cavitálódhat. Korai fázisban az infiltrátumot glóriaszerű tejüveghomály veszi körül ( halojel vagy dicsfényjel ), ami szövettanilag a gombainvázió körüli bevérzésnek felel meg 13 (2. ábra). A halojel a neutropenia javulásával eltűnik, a beszűrődés a neutrophil granulocyták és a macrophagok megjelenésével nagyobbá válhat, így paradox módon a növekedés nem a progresszió, hanem a javulás jele lehet. A halojel detektálása esélyt jelent az invazív aspergillosis korai diagnó-

4 a) 3. ábra. Invazív aspergillosis. MDS talaján kialakult akut myeloid leukaemiában szenvedő férfi betegnél FLAG-Ida kezelés után csontvelő-aplasia, elhúzódó láz alakult ki. Voriconazolkezelésre a beteg állapota javult. CT-vizsgálat: nodularis képleten belül sarló alakú levegősapka ( air crescent sign ). b) zisára, ami az azonnali célzott terápiával a beteg gyógyulási esélyeit növeli. Klinikai gyanú esetén indokolt az azonnali CT-vizsgálat 14. A légsarlótünet (3. ábra) késői jel, nekrotizálódó folyamatra utal, ami a beteg javuló immunstátuszával van összefüggésben 13. A nekrotikus szövet felszívódása során a szolid góc szélében félhold alakú levegősapka alakul ki. A zygomycosis (mucormycosis) okozta invazív mycosis gyakran okoz haemorrhagiás tüdőgyulladást és infarktust. A tüdőfolyamat legtöbbször szoliter, esetenként többgócúvá válik. Lefolyása rendkívül gyors, gyakran cavitálódik (4. ábra). A túlélés esélyét növeli a fertőzött tüdőszövet műtéti eltávolítása. A CT-vizsgálattal észlelt morfológia hasonlíthat az invazív aspergillosiséhoz. A biztos diagnózist itt is csak a szövettani vizsgálat biztosítja 15. Pneumocystis jiroveci okozta tüdőfertőzés T-sejtes immunhiányban szenvedő betegek körében fordul elő interstitialis pneumonia formájában 16. A HRCT-felvételeken típusosan perihilaris tejüveghomályt láthatunk. Az interlobularis septumok gyakran megvastagodnak úgynevezett crazy-paving ( girbe-gurba kövezet ) morfológiát eredményezve 17. Vírusfertőzések A vírusok általában súlyos légzőszervi panaszokat okoznak, láz, száraz köhögés, dyspnoe és hypoxaemia klinikai tüneteivel. A leggyakoribb tüdőfertőzést a cytomegalovirus (CMV) okozza 18, de egyre nagyobb számban találkozhatunk influenza-, parainfluenza-, légúti óriássejtes vírus (respiratory syncytial virus RSV) és humán Metapneumovirus (hmpv) okozta fertőzéssel is. A herpes simplex és a varicella zoster fertőzés disszeminált formájában a tüdő is érintett lehet (5. ábra). A vírusfertőzésben észlelt morfológiai eltérések nem specifikusak. A hagyományos mellkas-röntgenfelvétel sok esetben nem mutat eltérést. CT-vizsgálattal gyakran észlelhető kis, rosszul körülhatárolt centrilobularis nodulus, foltszerű, kétoldali GGO és konszolidáció, bronchiolitis okozta air trapping, tree-in-bud 4.ábra. Zygomycosis egy 70 éves, NK-sejtes lymphomában (CD4+/CD56+ hematodermiás neoplasma) szenvedő nőbetegben. Hyper CVAD-kezelés (cyclophosphamid, vincristin, adriablastin, dexamethason) során neutropenia, tartós láz alakult ki. A konzervatív kezelés mellett sebészi reszekció is történt, a gombafertőzést a szövettani vizsgálat igazolta. CT-vizsgálat: a) tüdőablak; b) mediastinumablak: ék alakú, a pleurával összefüggő konszolidáció centrális nekrózissal. morfológia, az interlobularis septum megvastagodása, valamint bronchusfal-megvastagodás 19. A nodulusok mérete segíthet minket az infekciók elkülönítésében, víruspneumoniákban legtöbbször 1 cm-nél kisebbek 20. Hematológiai betegségek tüdőmanifesztációja Az alapbetegség tüdőmanifesztációja Hodgkin-kórban gyakoribb, mint non-hodgkin-lymphomában. A tüdőérintettségnek két formája van. Primer tüdőlymphomában a betegség csak a tüdőben jelenik meg mediastinalis nyirokcsomó-érintettséggel vagy a nélkül. Szekunder pulmonalis folyamatban a korábban extrathoracalis lymphoma jelenik meg a tüdőben. Primer tüdőmanifesztáció leggyakrabban mérsékelt malignitású B-sejtes lymphomákban fordul elő. Hosszú ideig fennálló antigénstimulus a bronchusnyálkahártya hyperplasiáját eredményezi (BALT bronchus associated lymphoid tissue), ami BALT-lymphomává fejlődhet ( baltoma ) 21. A CT-megjelenés nem specifikus, az elváltozás leggyakrabban aerobroncho-grammot tartalmazó infiltrátumként mutatkozik (6. ábra). Nodularis képletként vagy peribronchovascularis infiltrátumként is megjelenhet. A primer pleuralis lymphoma extrém ritka, ellenben a szekunder pleuralis érintettség viszonylag gya- 7 G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

5 a) b) 5.ábra. Varicella zoster vírus okozta pneumonia egy 67 éves nőbetegben. Myeloma multiplex miatti bortezomibkezelése után láz és hasmenés tünete mellett három dermatomára kiterjedő herpes zoster jelent meg. a) Mellkasröntgen: kétoldali multifokális infiltrátum. b) CT-vizsgálat: multifokális apró nodulusok, peribronchovascularis infiltrátumok, tree-in-bud morfológia. A tüdőfolyamat diagnózisa indirekt jelek a klinikai kép és az antivirális szerekre bekövetkezett javulás alapján történt. 8 kori, a non-hodgkin lymphomás betegek megközelítőleg 20%-ában fordul elő 22. Pleuralis folyadék gyakran kíséri. Akut myeloid leukaemiában ritkán a tüdő leukaemiás infiltrációja is előfordulhat. Kimutatásában a HRCT-nek van fontos szerepe 23. Gyógyszer okozta szövődmények Számos cytotoxicus és nem cytotoxicus szer eredményezhet akut és krónikus tüdőkárosodást, amelynek hátterében különböző hisztopatológiai folyamatok állhatnak. Cardiotoxicus anyagok okozta szövődményként is létrejöhetnek pulmonalis eltérések. Tüdőtoxicitás A diffúz alveolaris károsodás (DAD diffuse alveolar damage) az egyik leggyakoribb toxikus pulmonalis szövődmény. Legtöbbször cytotoxicus szerek (többek között bleomycin, cyclophosphamid) hatására jön létre a II. típusú pneumocyták és az alveolaris endothelsejtek károsodásának eredményeként. Akut exsudativ és krónikus reparatív fázisát különböztetjük meg. Az exsudativ szakaszban az alveolusokban és az interstitiumban folyadék és hyalinmembrán szaporodik föl. A reparatív fázist pneumocyta- és fibroblastproliferáció jellemzi, az interstitiumban kollagén rakódik le 24. CT-vizsgálattal diffúz vagy elszórt tejüveg-árnyékoltságot láthatunk, főképp a középső és alsó tüdőmezőkre lokalizálva (7. ábra). A tüdőparenchyma struktúrájának torzulása, méhléprajzolat kialakulása előrehaladott fibrosisra utal. A kezelés felfüggesztése a stádiumtól függően klinikai és radiológiai javulást eredményez. Cardiotoxicitas 6. ábra. BALT- (bronchus-associated lymphoid tissue) lymphoma egy 73 éves, panaszmentes nőbeteg esetében, amelyre mellkas-szűrővizsgálat alkalmával derült fény. A progrediáló folyamatot transbronchialis biopszia igazolta. CT-vizsgálat: többszörös infiltrátum halojellel, cavitatióval és levegőbronchogrammal. Nagy dózisú cyclophosphamidkezelés során tüdőoedemához vezető akut szívelégtelenség alakulhat ki. Az anthracyclinek cardiotoxicus hatása jól ismert, ismételt kezeléseknél dóziscsökkentést tesz szükségessé. Klinikailag a szívelégtelenség gyakran fertőzés okozta stressz, anaemia vagy nagyobb volumenű intravénás infúzió hatására manifesztálódik. A kisvérköri vénás nyomás emelkedése következtében kialakult interstitialis vagy alveolaris tüdőoedema a differenciáldiagnosztikát tovább nehezíti. ARDS Az ARDS (adult respiratory distress syndrome) különböző akut tüdőkárosodások okozta légzési elégtelenség, amelyre nem cardialis eredetű tüdőoedema és hypoxia jellemző. Kialakulásában számos folyamat szerepet játszhat: szepszis, sokk, pneumonia, microembolisatio stb. A képalkotó vizsgálatok kétoldali alveolaris infiltrátumot mutatnak (8. ábra). ARDS kifejlődése tovább súlyosbítja a beteg állapotát, módosítja a radiológiai képet tovább nehezítve a kiértékelést 25. Tüdővérzés, thromboemboliás szövődmény A tüdővérzés nem okoz mindig haemoptoét, így előfor-

6 7. ábra. Bleomycin okozta diffúz alveolaris károsodás, interstitialis fibrosis. Az 54 éves Hodgkin-lymphomás betegnél az ABVD (adriablastin, bleomycin, vinblastin, dacarbazin) séma szerinti kezelés folyamán a III/A ciklus után gravis dyspnoe jelentkezett. CT-vizsgálat: mindkét tüdőben kiterjedt tejüveghomály és az interlobularis szeptum diszkrét megvastagodásai. Biopszia bizonyította az interstitialis fibrosist. A bleomycin elhagyása után kis adagú szteroidkezelés mellett a beteg panaszai lassú javulást mutattak, majd megszűntek. dulhat, hogy masszív vérzést sem ismernek fel klinikailag. A radiológiai kép nem specifikus, a gyulladásos folyamatoktól nehéz elkülöníteni. A diagnosztikában fontos szerep jut a BAL-nak az alveolaris macrophagok megnövekedett hemosziderintartalmának kimutatásával 26. Diffúz alveolaris vérzés típusos esetében a mellkas-röntgenfelvételen a középső és alsó tüdőmezőkben centrálisan láthatunk infiltrátumot. Kialakulásában a thrombocytopenia mellett számos tényező szerepet játszhat. A malignus hematológiai betegségek thromboemboliára hajlamosítanak 27 és tüdőinfarktust eredményezhetnek. Amyloidosis A tüdőben az amyloidlerakódás nodularis formája (amyloidoma) leggyakrabban krónikus gyulladásos vagy szisztémás lymphoproliferativ betegségekben alakul ki 28 (9. ábra). Eosinophil amyloid depozitumot és lymphoplasmocytás infiltrátumot tartalmaz. Tumort utánozhat. Az amyloidomát el kell különíteni a primer, amyloidot termelő lymphomától is. alveolaris macrophagok károsodására vezethető vissza, amely másodlagosan alakul ki leukaemiás betegekben, immunszuppresszív kezelésben és fertőzésekben. A HRCT-képeket térképszerű tejüveg-árnyékoltság, interlobularis és interlobaris septalis megvastagodás jellemzi 29. Összegzés 8. ábra. ARDS. A 21 éves férfi beteg a pre-b akut lymphoid leukaemia miatt végzett indukciós kezelés második fázisát követő csontvelő-aplasiás időszakban lázas lett. A CRP-szint folyamatosan nőtt, maximális értéke 324 mg/l volt. A mellkas-röntgenvizsgálat multifokális, apró gócos pneumoniát igazolt. Kombinált antibiotikus kezelés ellenére légzési elégtelenség alakult ki, a beteg gépi lélegeztetésre szorult. Helyszíni anteroposterior mellkas-röntgenfelvétel: mindkét tüdőben nagy kiterjedésű alveolaris infiltrátum. A klinikai kép, a légzési paraméterek (lung water index: ml/ kg, Horowitz score: 52/0,8) is ARDS-re utaltak. Bronchoalveolaris mosófolyadékból PCR-technikával Legionella pneumophilát mutattak ki. 9. ábra. Amyloidoma egy 62 éves nőbetegben, akinél közel tíz év alatt három különböző lymphoma entitás jelenléte igazolódott: a gyomor high grade lymphomája, krónikus lymphoid leukaemia, majd Hodgkin-lymphoma. CT-vizsgálat: a bal felső lebenyben tumorszerű képlet. A CT-vezérelt biopszia eredménytelen lett, a műtét utáni szövettani vizsgálat nodularis amyloid tumort igazolt. 9 Alveolaris proteinosis Alveolaris proteinosisban surfactant árasztja el az alveolaris teret. A betegség az Ma már a malignus hematológiai betegségben szenvedők többsége remisszióba kerül az új kemoterápiás szereknek köszönhetően, az infekció okozta morbiditás és mortalitás azonban még mindig nagy. A korai diagnózison amely gyakran a képalkotó vizsgálatokon alapul a beteg élete múlhat. A differenciáldiagnosztikai lehetőségek széles skáláját figyelembe véve ez nagy kihívás a radiológus számára. G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

7 10 Irodalom 1. Worthy SA, Flint JD, Muller NL. Pulmonary complications after bone marrow transplantation: high-resolution CT and pathologic findings. Radiographics 1997;17(6): Sinkó J, Prinz G, Nikolova R. Hematológiai betegek gombainfekciói; diagnózis, kezelés és megelőzés. Hemat Transzf 2004;37: Baughman RP. The lung in the immunocompromised patient. Infectious complications. Part 1. Respiration 1999;66(2): Broaddus C, Dake MD, Stulbarg MS, Blumenfeld W, Hadley WK, Golden JA, et al. Bronchoalveolar lavage and transbronchial biopsy for the diagnosis of pulmonary infections in the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med 1985;102(6): Janzen DL, Padley SP, Adler BD, Muller NL. Acute pulmonary complications in immunocompromised non-aids patients: comparison of diagnostic accuracy of CT and chest radiography. Clin Radiol 1993;47(3): Primack SL, Muller NL. High-resolution computed tomography in acute diffuse lung disease in the immunocompromised patient. Radiol Clin North Am 1994;32(4): Brown MJ, Miller RR, Muller NL. Acute lung disease in the immunocompromised host: CT and pathologic examination findings. Radiology 1994;190(1): Franquet T. High-resolution computed tomography (HRCT) of lung infections in non-aids immunocompromised patients. Eur Radiol 2006;16(3): Prinz G, Sinkó J, Nikolova R. Gombafertőzések az onkohematológiában és hemopoetikus őssejtátültetés kapcsán. LAM 2005;15(10): De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, Stevens DA, Edwards JE, Calandra T, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Clin Infect Dis 2008;46(12): Caillot D, Casasnovas O, Bernard A, Couaillier JF, Durand C, Cuisenier B, et al. Improved management of invasive pulmonary aspergillosis in neutropenic patients using early thoracic computed tomographic scan and surgery. J Clin Oncol 1997;15(1): Denning DW. Invasive aspergillosis. Clin Infect Dis 1998;26(4): Kuhlman JE, Fishman EK, Burch PA, Karp JE, Zerhouni EA, Siegelman SS. Invasive pulmonary aspergillosis in acute leukemia. The contribution of CT to early diagnosis and aggressive management. Chest 1987;92(1): Greene RE, Schlamm HT, Oestmann JW, Stark P, Durand C, Lortholary O, et al. Imaging findings in acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical significance of the halo sign. Clin Infect Dis 2007;44(3): Herbrecht R, Letscher-Bru V, Bowden RA, Kusne S, Anaissie EJ, Graybill JR, et al. Treatment of 21 cases of invasive mucormycosis with amphotericin B colloidal dispersion. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001;20(7): Thomas CF, Jr., Limper AH. Pneumocystis pneumonia. N Engl J Med 2004; 350(24): Rossi SE, Erasmus JJ, Volpacchio M, Franquet T, Castiglioni T, McAdams HP. Crazy-paving pattern at thin-section CT of the lungs: radiologic-pathologic overview. Radiographics 2003;23(6): Franquet T, Lee KS, Muller NL. Thin-section CT findings in 32 immunocompromised patients with cytomegalovirus pneumonia who do not have AIDS. Am J Roentgenol 2003;181(4): Kanne JP, Godwin JD, Franquet T, Escuissato DL, Muller NL. Viral pneumonia after hematopoietic stem cell transplantation: high-resolution CT findings. J Thorac Imaging 2007;22(3): Franquet T, Muller NL, Gimenez A, Martinez S, Madrid M, Domingo P. Infectious pulmonary nodules in immunocompromised patients: usefulness of computed tomography in predicting their etiology. J Comput Assist Tomogr 2003;27(4): Varoczy L, Gergely L, Illes A. Diagnostics and treatment of pulmonary BALT lymphoma: a report on four cases. Ann Hematol 2003;82(6): Elis A, Blickstein D, Mulchanov I, Manor Y, Radnay J, Shapiro H, et al. Pleural effusion in patients with non-hodgkin s lymphoma: a case-controlled study. Cancer 1998;83(8): Potenza L, Luppi M, Morselli M, Tonelli S, D Apollo N, Facchini L, et al. Leukaemic pulmonary infiltrates in adult acute myeloid leukaemia: a high-resolution computerized tomography study. Br J Haematol 2003;120(6): Rossi SE, Erasmus JJ, McAdams HP, Sporn TA, Goodman PC. Pulmonary drug toxicity: radiologic and pathologic manifestations. Radiographics 2000;20(5): Bauer TT, Ewig S, Rodloff AC, Muller EE. Acute respiratory distress syndrome and pneumonia: a comprehensive review of clinical data. Clin Infect Dis 2006; 43(6): Golde DW, Drew WL, Klein HZ, Finley TN, Cline MJ. Occult pulmonary haemorrhage in leukaemia. Br Med J 1975;2(5964): Rickles FR, Levine MN. Venous thromboembolism in malignancy and malignancy in venous thromboembolism. Haemostasis 1998;28(Suppl 3): Dacic S, Colby TV, Yousem SA. Nodular amyloidoma and primary pulmonary lymphoma with amyloid production: a differential diagnostic problem. Mod Pathol 2000;13(9): Hildebrand FL, Jr., Rosenow EC, 3rd, Habermann TM, Tazelaar HD. Pulmonary complications of leukemia. Chest 1990;98(5):

Malignus hematológiai betegségekben előforduló tüdőelváltozások. A képalkotó vizsgálatok szerepe a differenciáldiagnosztikában

Malignus hematológiai betegségekben előforduló tüdőelváltozások. A képalkotó vizsgálatok szerepe a differenciáldiagnosztikában 05 2010 Malignus hematológiai betegségekben előforduló tüdőelváltozások A képalkotó vizsgálatok szerepe a differenciáldiagnosztikában Pulmonary abnormalities in haematological malignancies The role of

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Dr. Faggyas Attila Szent László Kórház, GYITO Őssejttranszplantáció (SCT) Az őssejttranszplantáció egy rohamosan fejlődő terápiás lehetőség különböző malignus

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain 22 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain Dr. Brugós László, Dr. Papp Zsuzsa, Dr. Mikáczó Angéla Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin LÉGZŐRENDSZER Meixner Katalin Légzőrendszer részei - cavum nasi, orrmelléküregek - larynx - trachea - bronchi - pulmo Anatómiai áttekintés A légzés élettana Külső légzés: - O2- CO2 transzport - alveolusokban

Részletesebben

A szepszis antibiotikum-terápiája

A szepszis antibiotikum-terápiája Szepszis A gondot okozó ellenség! A szepszis antibiotikum-terápiája Dr. Székely Éva Szent László Kórház AITSZME Tudományos Napok, Budapest 2008. október 29. A szepszis kezelésének összetevői A fertőzésforrás

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new name

AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new name A mikrobák által okozott AIDS indikátor betegségek mikrobiológiai diagnosztikája CMV PCP tbc cryptosporidium Cryptococcosis AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói ORFI, 2016 Kádár János Kikről beszélünk malignitás (nem kontrollált) kemo/radioterápia haemopoieticus őssejt / solid szerv átültetés

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013.

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013. Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Esetismertetés a múlt hétről 73 éves férfi, pénteken este kocsmából kisétálva autó ütötte el. Felvételkor GCS 13 ( aztán

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** 04 1390 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! **** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtpa kezeléssel I2601 BETEGSÉGEK Masszív

Részletesebben

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Prof. Dr. Nagy Erzsébet SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged Siófok, 2008 november 27-29 Fogalmak

Részletesebben

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen Prof. Dr. Veronika Müller Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 2014. November 29. Fókuszban a beteg Előkészítés

Részletesebben

Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata

Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata EREDETI KÖZLEMÉNY Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata Jordán Zsófia oh. 1 Tokodi Zsófia oh. 1 Németh Ágnes dr. 2 Müller Judit dr. 2 Csóka Mónika dr.

Részletesebben

A tüdő gócos betegségei. Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika

A tüdő gócos betegségei. Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika A tüdő gócos betegségei Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika A tüdő gócos betegségei HRCT Gyakorlati algoritmusok Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika Gócok felosztás, cc Szoliter

Részletesebben

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04.

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. terápia: Augmentin, Normaflore 12 éves fiú Panaszok megelőzően betegsége nem volt felvételét megelőzően 5 nappal belázasodott, 2 napig volt lázas fejfájás (kezdetben

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

A bronchoalveoláris ris lavage szerepe a tüdıbetegségek gek vizsgálatában

A bronchoalveoláris ris lavage szerepe a tüdıbetegségek gek vizsgálatában A bronchoalveoláris ris lavage szerepe a tüdıbetegségek gek vizsgálatában Dr. Nagy BélaB DE OEC, Gyermekgyógyászati gyászati Intézet III. Téli Amega Fórum, Debrecen, 2011. január 22. Diffúz z parenchymás

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

70. Patológus Kongresszus: Metszetszeminárium 3

70. Patológus Kongresszus: Metszetszeminárium 3 70. Patológus Kongresszus: Metszetszeminárium 3 Dr. Khoór András Associate Professor and Chair Department of Laboratory Medicine and Pathology Mayo Clinic, Jacksonville, Florida Kórtörténet Egy 67 éves

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2012.február 28. 23. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás ideje Előadás

Részletesebben

Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók. Sinkó János 2011

Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók. Sinkó János 2011 Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók Sinkó János 2011 Jelenségek Kolonizáció Phlebitis Kimeneti nyílás fertőzése Alagútinfekció Zseb infekció Véráram infekció Clinical Infectious Diseases 2009;

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata I. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED Indikáció panasz vagy tünet esetén: a mellkasi szervek elváltozásainak, betegségének vagy sérülésének gyanújakor,

Részletesebben

A tüdő gyulladásos betegségeinek radiológiai vizsgálata. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 31.

A tüdő gyulladásos betegségeinek radiológiai vizsgálata. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 31. A tüdő gyulladásos betegségeinek radiológiai vizsgálata dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 31. Történeti áttekintés I.: Hippokratész i.e. 460-370: heveny láz, egyik vagy

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése. Dr. Sinkó János

Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése. Dr. Sinkó János Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése Doktori (PhD) tézisek Dr. Sinkó János Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Diffúz idiopatiás pulmonális neuroendokrinsejtes hiperplázia (DIPNECH)

Diffúz idiopatiás pulmonális neuroendokrinsejtes hiperplázia (DIPNECH) Diffúz idiopatiás pulmonális neuroendokrinsejtes hiperplázia (DIPNECH) Fillinger János¹,Kerényi Anna Mária¹, Soltész Ibolya¹,Kosztics Szilárd² 1 OKTPI Budapest Pathológiai Osztály 2 OKTPI Budapest Mellkassebészeti

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Laryngitis subglottica

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Laryngitis subglottica Laryngitis subglottica Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció A laryngitis subglottica a gége és a subglotticus nyálkahártya ödémájával járó, gyakran súlyos inspiratorikus dyspnoét

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ III. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 11 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 12 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Dexrazoxán tartalmú gyógyszer (lásd I. Melléklet) 500 mg por oldatos infúzióhoz. [Lásd I. Melléklet

Részletesebben

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK Belgyógyászat alapjai fogorvosoknak Reismann Péter SE ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.09.15 Fehérvérsejtképzés, myelopoesis Haemopoetikus

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Endocarditis infektológiai szempontok: ajánlások és lehetőségek

Endocarditis infektológiai szempontok: ajánlások és lehetőségek Endocarditis infektológiai szempontok: ajánlások és lehetőségek Avagy gájdlájn a végvárakon, egy infektológus szemszögéből Dr. Maszárovics Zoltán, Eger Számtalan felosztás és alcsoport Natív billentyű

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Dr. Szomor Árpád PTE KK I.Belklinika Belgyógyászati Szintentartó tanfolyam 2014.03.29. Orvosi Nobel Díj 1990 E. Donnall Thomas Első sikeres allogén- HSCT acut

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Pneumónia

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Pneumónia Pneumónia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció Pneumónia: a tüdõ alveolusaiban és/vagy intersztíciumában zajló akut vagy krónikus gyulladás. Osztályozás 1. Eredet szerint vírusos

Részletesebben

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása Horváth Orsolya, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kassa Csaba, Csordás Katalin, Stréhn Anita, Sinkó János, Kriván Gergely Egyesített Szent

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

Nosocomialis pneumonia, mint heterogén betegségcsoport. Szalka András Szent Imre Kórház, Budapest

Nosocomialis pneumonia, mint heterogén betegségcsoport. Szalka András Szent Imre Kórház, Budapest Nosocomialis pneumonia, mint heterogén betegségcsoport Szalka András Szent Imre Kórház, Budapest Pneumoniák klasszifikációja negyven - ötven évvel ezelőtt A radio-morfológia alapján Pneumonia lobaris pneumococcus!

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest ALLERGIÁS REAKCIÓ TÍPUSAI ASZTMA BRONCHIALE AZ ASZTMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Genetikai

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A reumatológia, hematológia határterületei

A reumatológia, hematológia határterületei A reumatológia, hematológia határterületei Elsősorban a lymphoproliferatív betegségek Mozgásszervi eltérések Autoimmun jelenségek Autoimmunitás és lymphomák kapcsolata A myeloma multiplex diagnosztikája

Részletesebben

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON Botos Péter, Fogl Anita. Király Szilvia, Szabó Katalin HMÖ Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M PROGRAM 2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 10.00 20.00 Regisztráció 13.00 Megnyitó 13.05 13.35 Lázas megbetegedés szokatlan oka: Haemophagocytosis Dr. Szombati Andrea főorvos Fővárosi Önkormányzat Egyesített

Részletesebben

Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely. Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály

Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely. Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály Enzimdefektus A mucopolysaccharidosis Fratantoni, Neufeld

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Pulmonológiai aktualitások reumatológusoknak. Intersticiális tüdőbetegségek (DPLD)

Pulmonológiai aktualitások reumatológusoknak. Intersticiális tüdőbetegségek (DPLD) Pulmonológiai aktualitások reumatológusoknak Intersticiális tüdőbetegségek (DPLD) Somfay Attila SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék Szeged, 2015. január 30 > 150 betegség a tüdő kötőszövetes vázának eltérő típusú

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária

Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Képalkotó vizsgálatok a malignus lymphomák diagnosztikájában és követésében Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária Mai ismereteink

Részletesebben

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A legfontosabb légzőszervi betegségek Fertőző Bronchitis ORT TRT / APV Mycoplasmosis Aspergillosis ILT ND ** Slide

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja 12 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2007/1 Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja Mark Davies és Forgács Sándor, az MRT új tiszteletbeli tagjai a 23.Magyar Radiologus Kongresszus

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről Készítette: az Infektológiai Szakmai Kollégium és a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának szemszögéből Dr. Hermann Csaba SE AITK 1. Intenzív terápia Multidiszciplinális Magas erőforrásigény Magas időfaktor 2. Sürgős szükség hazai

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

III./14.3.8. Mycosis fungoides

III./14.3.8. Mycosis fungoides III./14.3.8. Mycosis fungoides Marschalkó Márta, Erős Nóra A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatót a mycosis fungoides (MF) klinikai, hisztopatológiai jellemzőivel, a diagnózis felállításának menetével

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben