Pulmonary abnormalities in. hematological malignancies,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pulmonary abnormalities in. hematological malignancies,"

Átírás

1 Malignus hematológiai betegségekben előforduló tüdőelváltozások A képalkotó vizsgálatok szerepe a differenciáldiagnosztikában Pulmonary abnormalities in haematological malignancies The role of imaging in differential diagnosis Győri Gabriella, Magyar Péter, Kovács Balázs, Bérczi Viktor, Balassa Katalin, Demeter Judit dr. Győri Gabriella, (levelező szerző/correspondent), dr. Magyar Péter, dr. Kovács Balázs, dr. Bérczi Viktor: Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika/Semmelweis University, Department of Radiology and Oncotherapy; H-1082 Budapest, Üllői út 78/A. dr. Balassa Katalin, dr. Demeter Judit: Semmelweis Egyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika/Semmelweis University, 1st Department of Internal Medicine; Budapest 4 Malignus hematológiai betegségekben az alapbetegség, a következményes immunszuppresszió és a kezelés következtében is számos tüdőelváltozás jöhet létre. Az immunszuppresszió és az intenzív kemoterápia indukálta súlyos neutropenia nagy kockázatot jelent a fertőzések kialakulása szempontjából; az infekció okozta morbiditás és mortalitás ma is jelentős mértékű. Az egyik legsúlyosabb fertőzéses szövődmény, az invazív mycosis korai kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű. Előfordul, hogy maga az alapbetegség jár pulmonalis érintettséggel, elsősorban lymphomák esetén. A klinikai képet súlyosbíthatják egyéb szövődmények is, így thromboembolia, vérzés vagy kemoterápia okozta fibrosis. A definitív diagnózis sokszor nehéz. Mivel az invazív beavatkozások (bronchoszkópia, bronchoalveolaris lavage, biopszia) a súlyosan neutropeniás és thrombocytopeniás betegekben nem veszélytelenek, ennek is köszönhető, hogy különösen fontos szerepet kapnak a képalkotó vizsgálatok. A radiológus számára nagy kihívás a különböző eredetű fertőzések elkülönítése egymástól, illetve a fertőzéses és nem fertőzéses folyamatok differenciálása. Ebben a CT- és HRCT- vizsgálatnak van kiemelt szerepe. A korai diagnózison a beteg élete múlhat. malignus hematológiai betegségek, immunszuppresszió, pulmonalis infekció, invazív aspergillosis, tüdőlymphoma, HRCT Patients with hematological malignancies may develop a wide range of pulmonary abnormalities due to the hematological disease itself as well as in response to therapy. Immunosuppression and intensive chemotherapy induced severe neutropenia hold a high risk of infection. Infection-related morbidity and mortality are still high. One of the most common infectious complications is in- vasive mycosis, which is lethal in a high percentage of cases if not treated immediately and adequately. Non-infectious complications, such as secondary pulmonary lymphoma, thromboembolism, hemorrhage or drug induced fibrosis may develop during the course of the disease. Sometimes it is difficult to make a definitive diagnosis. As invasive methods (bronchoscopy, bronchoalveolar lavage, biopsy) are mostly contraindicated in these patients with severe neutropenia and thrombocytopenia, imaging techniques are especially important. It is a great challenge to differentiate infectious and noninfectious processes. CT and HRCT play an essential role in differential diagnosis. An early and accurate diagnosis is sometimes the only chance for survival. hematological malignancies, immunosuppression, pulmonary infection, invasive aspergillosis, pulmonary lymphoma, HRCT

2 A hematológiai betegek tüdőelváltozásainak diagnosztikája különösen nehéz, mivel az alapbetegséggel kapcsolatban, illetve a kezelés következtében egyaránt számos elváltozás alakulhat ki 1. A hematológiai megbetegedés gyakran önmagában is immunszupprimált állapotot jelent, amely fertőzésre hajlamosít. Nagy malignitású lymphomákban és akut leukaemiákban az intenzív, kombinált kemoterápia elhúzódó ( 10 nap) és mély ( 500 granulocyta per μl) csontvelői aplasiát eredményez, amely megnöveli a súlyos, gyakran halálos gombafertőzés kialakulásának kockázatát 2. A lymphomákban nem ritka a tüdőmanifesztáció. Egyes citosztatikumok tüdőparenchymát károsító hatása jól ismert, azonban az általuk okozott elváltozást sokszor nem azonosítjuk. Cardiotoxicus szerek hatására szívelégtelenség és tüdőoedema jöhet létre. A thrombocytopenia talaján kialakuló diffúz alveolaris haemorrhagiának (DAH) nagy a mortalitása. Az alapbetegség és a kezelés egyaránt thromboemboliára hajlamosítanak, szövődményként tüdőinfarktus keletkezhet. A szepszis okozta ARDS (adult respiratory distress syndrome) is komplikálhatja a képet. Számolni kell a pulmonalis alveolaris proteinosis lehetőségével is. Hosszan tartó betegségben második tumor, illetve daganatot utánzó amyloidosis fejlődhet ki. A leggyakoribb szövődmény az infekció, a radiológus legtöbbször ezzel a problémával találkozik. A tüdőgyulladás radiológiai igazolása a kemoterápia megszakítását vagy elhalasztását vonhatja maga után. Amennyiben nem gyulladásos folyamatot véleményezünk infekciónak, a kezelés elhagyása miatt az alapbetegség súlyosbodhat, akár végzetessé is válhat. Ha az invazív gombafertőzést nem ismerjük fel, az antimycoticus kezelés késlekedése a beteg életét veszélyezteti. A szövettani, illetve citológiai diagnózist biztosító invazív eljárások a súlyos betegeknél gyakran kivitelezhetetlenek, csak a klinikai, laboratóriumi adatokra és a képalkotó vizsgálatok eredményeire lehet támaszkodni. Sokféle etiológiai tényezőt kell számba venni, a beteg kezelőorvosával és a csökkent immunitású betegek kezelésében jártas infektológussal történő konzultáció nélkülözhetetlen a diagnózishoz. Munkánkban a leggyakoribb elváltozásokra és a differenciáldiagnosztikai nehézségekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Részletesen foglalkozunk az invazív gombafertőzéssel, mivel betegeink körében viszonylag gyakran fordult elő, és korai diagnózisa nagy klinikai jelentőségű. Infekció Az immunszuppresszió és az intenzív kemoterápia következtében kialakult súlyos, elhúzódó neutropenia a fertőzések kialakulása szempontjából nagy kockázatot jelent. Az immunszupprimált betegekben olyan mikroorganizmusok is pneumoniát okozhatnak, amelyek az egészséges szervezetre nem jelentenek veszélyt. Fontos ismerni az immunszuppresszió típusát is, mivel a celluláris és humorális immunhiány talaján kialakuló fertőzések részben különbözőek 3. Gyakori, hogy több kórokozó egyszerre okoz infekciót, illetve a felülfertőződés sem ritka. Mind a fertőző ágensek spektruma, mind az általuk okozott tüdőgyulladás lefolyása különbözik az immunkompetens egyéneknél tapasztaltaktól. A betegség rendszerint súlyosabb és gyorsabb lefolyású, nagyobb a letalitás. Bakteriális fertőzésben a gyulladásos reakciók tünetszegények, a gennyképződés teljesen hiányozhat, következésképp a radiológiai tünetek is nagyon diszkrétek lehetnek. Az atípusos megjelenés miatt a korai diagnózis nehéz. A bronchoszkópia és a bronchoalveolaris lavage (BAL) a kórokozók kimutatásának eredményességét jelentősen növeli 4, azonban ezek a vizsgálatok a súlyos állapotú betegeknél nem mindig kivitelezhetők. Bár a célzott antimikrobás kezelés adna legjobb esélyt a gyógyulásra, a terápiát gyakran empirikus alapon kell kiválasztani. Első képalkotó módszerként leggyakrabban hagyományos mellkas-röntgenfelvételt készítünk, amely azonban az esetek jelentős részében nem szolgál kellő információval 5. Szenzitivitása főleg korai infekciók kimutatásában limitált 6. A mellkas-ct-vizsgálat nemcsak a korai észlelésben, de a differenciáldiagnosztikában is kiemelkedő jelentőségű. A HRCT a morfológiai eltérések részletgazdagabb kimutatásával az alsó légúti folyamatok elkülönítésében lehet segítségünkre. A leggyakoribb morfológiai eltérésként nodularis képlet, tree-in-bud ( rügyező fa ) mintázat, tejüveghomály ( ground glass opacity GGO), konszolidáció vagy ezek kombinációja figyelhető meg 7. Bakteriális pneumonia Az immunszupprimált betegekben is a konvencionális bakteriális infekció a leggyakoribb 3. Ha sikerül a kórokozót azonosítani, célzott antibiotikus terápiára van lehetőség. A kezelés az infekció kezdetén empirikus, széles spektrumú antimikrobás szerekkel történik. Típusos esetben a mellkas-röntgenfelvétel lobáris vagy szegmentális beszűrődést mutat. A CT-felvételen konszolidáció látható bronchogrammal. Társuló alsó légúti eltérések is kimutathatók, leggyakrabban a bronchiolus respiratoricus és terminalis kitöltöttségére jellemző tree-in-bud megjelenéssel 5 G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

3 a) 1. ábra. Bakteriális fertőzés. A krónikus lymphoid leukaemiában szenvedő, 80 éves nőbeteg esetében a kezdetben mycosisnak tartott fertőzés gombaellenes szerekre nem reagált, de antibiotikus kezelésre gyógyult. CT-vizsgálat: a pleurával széles alappal összefüggő konszolidáció, kötegárnyékok és tejüveghomály. b) 6 találkozunk 8. Specifikus diagnózissal azonban a CT-vizsgálat sem szolgál (1. ábra). Mikrobiológiai lelet híján a bakteriális infekció ténye gyakran csak a klinikai, laboratóriumi adatok és az antibiotikus terápiára bekövetkezett gyógyulás alapján igazolható. Gombafertőzés A hosszú ideig tartó, súlyos neutropenia időszakában az egyik legrettegettebb szövődmény az opportunista gombafertőzés 9. A korai kezelés elengedhetetlen a túléléshez. A biztos diagnózist nehéz megállapítani, mivel csak invazív mintavétellel lehetséges. Szerológiai tesztek sem állnak rendelkezésre minden gombafajhoz, ezenkívül teljesítőképességük, specificitásuk, valamint szenzitivitásuk is eltérő. A legfontosabb kórokozók az Aspergillus speciesek, a Pneumocystis jiroveci (korábbi neve carinii) és a Cryptococcus neoformans. A candidák viszonylag ritkábban okoznak valódi pneumoniát. Számolni kell zygomycosis (klinikai elnevezéssel mucormycosis) lehetőségével is. Aszerint, hogy a gombainfekció gyanúját milyen mértékben sikerül megerősíteni, bizonyított, valószínű vagy lehetséges mycosisról beszélünk. A kezelés a valószínűségi szint szerint tehát lehet célzott, vagy preemptív, illetve történhet empirikus alapon 10. Gyakorisága és súlyossága miatt kiemelkedő jelentőségű az invazív aspergillosis. A kórokozó az Aspergillus fumigatus, illetve egyéb, ritkábban előforduló speciesek. Az incidencia változó, egyes központokban az akut myeloid leukaemiás (AML) betegek 10-20%-a fertőződik a neutropeniás időszak során. A kórképet nehéz korán felismerni; akkor bizonyított, ha az érintett szervből aspergillosisra jellemző gombafonalak mutathatók ki, és a mintából lehetőség szerint a kórokozót tenyésztéssel is sikerül igazolni. A többnyire súlyos állapotú betegeknél azonban invazív mintavételre ritkán kerülhet sor. Bronchoalveolaris lavage is szóba jön. A mosófolyadékból kimutatott fonalas gomba megerősíti a diagnózist, de szöveti inváziót nem jelent. A nem 2. ábra. Invazív aspergillosis. Az 57 éves férfi betegnél (akut myeloid leukaemia, francia-amerikai-brit klasszifikáció, M4 myelomonocytás altípus) a negyedik konszolidációs kezelés után elhúzódó granulopeniát, szeptikus lázmenetet észleltünk. CRP-szint: 393 mg/l, BAL: negatív. A diagnózist a típusos radiológiai kép és a voriconazolkezelésre szanálódó folyamat igazolta. a) Axiális síkú és b) coronalis síkú CT-felvétel: a bal alsó lebenyben a pleurával érintkező konszolidáció típusos halojellel. invazív diagnosztikát a gomba keringő antigénjének (galactomannan) kimutatása jelenti, ami Platelia double-sandwich ELISA teszt révén történik 9. A kezelés során az elsőként választandó szer a voriconazol. A diagnosztikai nehézségek miatt a képalkotó vizsgálatoknak, elsősorban a CT-vizsgálatnak alapvető jelentősége van. Ha a neutropeniás beteg az antibakteriális kezelés ellenére lázas, CT-vizsgálatot (HRCT) kell végezni 11. A HRCT nem specifikus vizsgálat, de számos eltérése aspergillosis gyanúját keltheti. Szövettanilag az angioinvazív aspergillosist a kis- és középméretű pulmonalis artériák gombafonalak okozta elzáródása jellemzi, ami necrosishoz és haemorrhagiás infarktushoz vezet 12. Ezzel kapcsolatosak a leggyakoribb morfológiai eltérések. Jellemző a nodularis vagy ék alakú multifokális infiltrátum, amely a pleurával széles alappal összefügghet. Ez mutathat bronchogrammot, vagy cavitálódhat. Korai fázisban az infiltrátumot glóriaszerű tejüveghomály veszi körül ( halojel vagy dicsfényjel ), ami szövettanilag a gombainvázió körüli bevérzésnek felel meg 13 (2. ábra). A halojel a neutropenia javulásával eltűnik, a beszűrődés a neutrophil granulocyták és a macrophagok megjelenésével nagyobbá válhat, így paradox módon a növekedés nem a progresszió, hanem a javulás jele lehet. A halojel detektálása esélyt jelent az invazív aspergillosis korai diagnó-

4 a) 3. ábra. Invazív aspergillosis. MDS talaján kialakult akut myeloid leukaemiában szenvedő férfi betegnél FLAG-Ida kezelés után csontvelő-aplasia, elhúzódó láz alakult ki. Voriconazolkezelésre a beteg állapota javult. CT-vizsgálat: nodularis képleten belül sarló alakú levegősapka ( air crescent sign ). b) zisára, ami az azonnali célzott terápiával a beteg gyógyulási esélyeit növeli. Klinikai gyanú esetén indokolt az azonnali CT-vizsgálat 14. A légsarlótünet (3. ábra) késői jel, nekrotizálódó folyamatra utal, ami a beteg javuló immunstátuszával van összefüggésben 13. A nekrotikus szövet felszívódása során a szolid góc szélében félhold alakú levegősapka alakul ki. A zygomycosis (mucormycosis) okozta invazív mycosis gyakran okoz haemorrhagiás tüdőgyulladást és infarktust. A tüdőfolyamat legtöbbször szoliter, esetenként többgócúvá válik. Lefolyása rendkívül gyors, gyakran cavitálódik (4. ábra). A túlélés esélyét növeli a fertőzött tüdőszövet műtéti eltávolítása. A CT-vizsgálattal észlelt morfológia hasonlíthat az invazív aspergillosiséhoz. A biztos diagnózist itt is csak a szövettani vizsgálat biztosítja 15. Pneumocystis jiroveci okozta tüdőfertőzés T-sejtes immunhiányban szenvedő betegek körében fordul elő interstitialis pneumonia formájában 16. A HRCT-felvételeken típusosan perihilaris tejüveghomályt láthatunk. Az interlobularis septumok gyakran megvastagodnak úgynevezett crazy-paving ( girbe-gurba kövezet ) morfológiát eredményezve 17. Vírusfertőzések A vírusok általában súlyos légzőszervi panaszokat okoznak, láz, száraz köhögés, dyspnoe és hypoxaemia klinikai tüneteivel. A leggyakoribb tüdőfertőzést a cytomegalovirus (CMV) okozza 18, de egyre nagyobb számban találkozhatunk influenza-, parainfluenza-, légúti óriássejtes vírus (respiratory syncytial virus RSV) és humán Metapneumovirus (hmpv) okozta fertőzéssel is. A herpes simplex és a varicella zoster fertőzés disszeminált formájában a tüdő is érintett lehet (5. ábra). A vírusfertőzésben észlelt morfológiai eltérések nem specifikusak. A hagyományos mellkas-röntgenfelvétel sok esetben nem mutat eltérést. CT-vizsgálattal gyakran észlelhető kis, rosszul körülhatárolt centrilobularis nodulus, foltszerű, kétoldali GGO és konszolidáció, bronchiolitis okozta air trapping, tree-in-bud 4.ábra. Zygomycosis egy 70 éves, NK-sejtes lymphomában (CD4+/CD56+ hematodermiás neoplasma) szenvedő nőbetegben. Hyper CVAD-kezelés (cyclophosphamid, vincristin, adriablastin, dexamethason) során neutropenia, tartós láz alakult ki. A konzervatív kezelés mellett sebészi reszekció is történt, a gombafertőzést a szövettani vizsgálat igazolta. CT-vizsgálat: a) tüdőablak; b) mediastinumablak: ék alakú, a pleurával összefüggő konszolidáció centrális nekrózissal. morfológia, az interlobularis septum megvastagodása, valamint bronchusfal-megvastagodás 19. A nodulusok mérete segíthet minket az infekciók elkülönítésében, víruspneumoniákban legtöbbször 1 cm-nél kisebbek 20. Hematológiai betegségek tüdőmanifesztációja Az alapbetegség tüdőmanifesztációja Hodgkin-kórban gyakoribb, mint non-hodgkin-lymphomában. A tüdőérintettségnek két formája van. Primer tüdőlymphomában a betegség csak a tüdőben jelenik meg mediastinalis nyirokcsomó-érintettséggel vagy a nélkül. Szekunder pulmonalis folyamatban a korábban extrathoracalis lymphoma jelenik meg a tüdőben. Primer tüdőmanifesztáció leggyakrabban mérsékelt malignitású B-sejtes lymphomákban fordul elő. Hosszú ideig fennálló antigénstimulus a bronchusnyálkahártya hyperplasiáját eredményezi (BALT bronchus associated lymphoid tissue), ami BALT-lymphomává fejlődhet ( baltoma ) 21. A CT-megjelenés nem specifikus, az elváltozás leggyakrabban aerobroncho-grammot tartalmazó infiltrátumként mutatkozik (6. ábra). Nodularis képletként vagy peribronchovascularis infiltrátumként is megjelenhet. A primer pleuralis lymphoma extrém ritka, ellenben a szekunder pleuralis érintettség viszonylag gya- 7 G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

5 a) b) 5.ábra. Varicella zoster vírus okozta pneumonia egy 67 éves nőbetegben. Myeloma multiplex miatti bortezomibkezelése után láz és hasmenés tünete mellett három dermatomára kiterjedő herpes zoster jelent meg. a) Mellkasröntgen: kétoldali multifokális infiltrátum. b) CT-vizsgálat: multifokális apró nodulusok, peribronchovascularis infiltrátumok, tree-in-bud morfológia. A tüdőfolyamat diagnózisa indirekt jelek a klinikai kép és az antivirális szerekre bekövetkezett javulás alapján történt. 8 kori, a non-hodgkin lymphomás betegek megközelítőleg 20%-ában fordul elő 22. Pleuralis folyadék gyakran kíséri. Akut myeloid leukaemiában ritkán a tüdő leukaemiás infiltrációja is előfordulhat. Kimutatásában a HRCT-nek van fontos szerepe 23. Gyógyszer okozta szövődmények Számos cytotoxicus és nem cytotoxicus szer eredményezhet akut és krónikus tüdőkárosodást, amelynek hátterében különböző hisztopatológiai folyamatok állhatnak. Cardiotoxicus anyagok okozta szövődményként is létrejöhetnek pulmonalis eltérések. Tüdőtoxicitás A diffúz alveolaris károsodás (DAD diffuse alveolar damage) az egyik leggyakoribb toxikus pulmonalis szövődmény. Legtöbbször cytotoxicus szerek (többek között bleomycin, cyclophosphamid) hatására jön létre a II. típusú pneumocyták és az alveolaris endothelsejtek károsodásának eredményeként. Akut exsudativ és krónikus reparatív fázisát különböztetjük meg. Az exsudativ szakaszban az alveolusokban és az interstitiumban folyadék és hyalinmembrán szaporodik föl. A reparatív fázist pneumocyta- és fibroblastproliferáció jellemzi, az interstitiumban kollagén rakódik le 24. CT-vizsgálattal diffúz vagy elszórt tejüveg-árnyékoltságot láthatunk, főképp a középső és alsó tüdőmezőkre lokalizálva (7. ábra). A tüdőparenchyma struktúrájának torzulása, méhléprajzolat kialakulása előrehaladott fibrosisra utal. A kezelés felfüggesztése a stádiumtól függően klinikai és radiológiai javulást eredményez. Cardiotoxicitas 6. ábra. BALT- (bronchus-associated lymphoid tissue) lymphoma egy 73 éves, panaszmentes nőbeteg esetében, amelyre mellkas-szűrővizsgálat alkalmával derült fény. A progrediáló folyamatot transbronchialis biopszia igazolta. CT-vizsgálat: többszörös infiltrátum halojellel, cavitatióval és levegőbronchogrammal. Nagy dózisú cyclophosphamidkezelés során tüdőoedemához vezető akut szívelégtelenség alakulhat ki. Az anthracyclinek cardiotoxicus hatása jól ismert, ismételt kezeléseknél dóziscsökkentést tesz szükségessé. Klinikailag a szívelégtelenség gyakran fertőzés okozta stressz, anaemia vagy nagyobb volumenű intravénás infúzió hatására manifesztálódik. A kisvérköri vénás nyomás emelkedése következtében kialakult interstitialis vagy alveolaris tüdőoedema a differenciáldiagnosztikát tovább nehezíti. ARDS Az ARDS (adult respiratory distress syndrome) különböző akut tüdőkárosodások okozta légzési elégtelenség, amelyre nem cardialis eredetű tüdőoedema és hypoxia jellemző. Kialakulásában számos folyamat szerepet játszhat: szepszis, sokk, pneumonia, microembolisatio stb. A képalkotó vizsgálatok kétoldali alveolaris infiltrátumot mutatnak (8. ábra). ARDS kifejlődése tovább súlyosbítja a beteg állapotát, módosítja a radiológiai képet tovább nehezítve a kiértékelést 25. Tüdővérzés, thromboemboliás szövődmény A tüdővérzés nem okoz mindig haemoptoét, így előfor-

6 7. ábra. Bleomycin okozta diffúz alveolaris károsodás, interstitialis fibrosis. Az 54 éves Hodgkin-lymphomás betegnél az ABVD (adriablastin, bleomycin, vinblastin, dacarbazin) séma szerinti kezelés folyamán a III/A ciklus után gravis dyspnoe jelentkezett. CT-vizsgálat: mindkét tüdőben kiterjedt tejüveghomály és az interlobularis szeptum diszkrét megvastagodásai. Biopszia bizonyította az interstitialis fibrosist. A bleomycin elhagyása után kis adagú szteroidkezelés mellett a beteg panaszai lassú javulást mutattak, majd megszűntek. dulhat, hogy masszív vérzést sem ismernek fel klinikailag. A radiológiai kép nem specifikus, a gyulladásos folyamatoktól nehéz elkülöníteni. A diagnosztikában fontos szerep jut a BAL-nak az alveolaris macrophagok megnövekedett hemosziderintartalmának kimutatásával 26. Diffúz alveolaris vérzés típusos esetében a mellkas-röntgenfelvételen a középső és alsó tüdőmezőkben centrálisan láthatunk infiltrátumot. Kialakulásában a thrombocytopenia mellett számos tényező szerepet játszhat. A malignus hematológiai betegségek thromboemboliára hajlamosítanak 27 és tüdőinfarktust eredményezhetnek. Amyloidosis A tüdőben az amyloidlerakódás nodularis formája (amyloidoma) leggyakrabban krónikus gyulladásos vagy szisztémás lymphoproliferativ betegségekben alakul ki 28 (9. ábra). Eosinophil amyloid depozitumot és lymphoplasmocytás infiltrátumot tartalmaz. Tumort utánozhat. Az amyloidomát el kell különíteni a primer, amyloidot termelő lymphomától is. alveolaris macrophagok károsodására vezethető vissza, amely másodlagosan alakul ki leukaemiás betegekben, immunszuppresszív kezelésben és fertőzésekben. A HRCT-képeket térképszerű tejüveg-árnyékoltság, interlobularis és interlobaris septalis megvastagodás jellemzi 29. Összegzés 8. ábra. ARDS. A 21 éves férfi beteg a pre-b akut lymphoid leukaemia miatt végzett indukciós kezelés második fázisát követő csontvelő-aplasiás időszakban lázas lett. A CRP-szint folyamatosan nőtt, maximális értéke 324 mg/l volt. A mellkas-röntgenvizsgálat multifokális, apró gócos pneumoniát igazolt. Kombinált antibiotikus kezelés ellenére légzési elégtelenség alakult ki, a beteg gépi lélegeztetésre szorult. Helyszíni anteroposterior mellkas-röntgenfelvétel: mindkét tüdőben nagy kiterjedésű alveolaris infiltrátum. A klinikai kép, a légzési paraméterek (lung water index: ml/ kg, Horowitz score: 52/0,8) is ARDS-re utaltak. Bronchoalveolaris mosófolyadékból PCR-technikával Legionella pneumophilát mutattak ki. 9. ábra. Amyloidoma egy 62 éves nőbetegben, akinél közel tíz év alatt három különböző lymphoma entitás jelenléte igazolódott: a gyomor high grade lymphomája, krónikus lymphoid leukaemia, majd Hodgkin-lymphoma. CT-vizsgálat: a bal felső lebenyben tumorszerű képlet. A CT-vezérelt biopszia eredménytelen lett, a műtét utáni szövettani vizsgálat nodularis amyloid tumort igazolt. 9 Alveolaris proteinosis Alveolaris proteinosisban surfactant árasztja el az alveolaris teret. A betegség az Ma már a malignus hematológiai betegségben szenvedők többsége remisszióba kerül az új kemoterápiás szereknek köszönhetően, az infekció okozta morbiditás és mortalitás azonban még mindig nagy. A korai diagnózison amely gyakran a képalkotó vizsgálatokon alapul a beteg élete múlhat. A differenciáldiagnosztikai lehetőségek széles skáláját figyelembe véve ez nagy kihívás a radiológus számára. G y ő r i G a b r i e l l a, M a g ya r P é t e r, K o v á c s B a l á z s, B é r c z i V i k t o r, B a l a s s a K ata l i n, D e m e t e r J u d i t

7 10 Irodalom 1. Worthy SA, Flint JD, Muller NL. Pulmonary complications after bone marrow transplantation: high-resolution CT and pathologic findings. Radiographics 1997;17(6): Sinkó J, Prinz G, Nikolova R. Hematológiai betegek gombainfekciói; diagnózis, kezelés és megelőzés. Hemat Transzf 2004;37: Baughman RP. The lung in the immunocompromised patient. Infectious complications. Part 1. Respiration 1999;66(2): Broaddus C, Dake MD, Stulbarg MS, Blumenfeld W, Hadley WK, Golden JA, et al. Bronchoalveolar lavage and transbronchial biopsy for the diagnosis of pulmonary infections in the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med 1985;102(6): Janzen DL, Padley SP, Adler BD, Muller NL. Acute pulmonary complications in immunocompromised non-aids patients: comparison of diagnostic accuracy of CT and chest radiography. Clin Radiol 1993;47(3): Primack SL, Muller NL. High-resolution computed tomography in acute diffuse lung disease in the immunocompromised patient. Radiol Clin North Am 1994;32(4): Brown MJ, Miller RR, Muller NL. Acute lung disease in the immunocompromised host: CT and pathologic examination findings. Radiology 1994;190(1): Franquet T. High-resolution computed tomography (HRCT) of lung infections in non-aids immunocompromised patients. Eur Radiol 2006;16(3): Prinz G, Sinkó J, Nikolova R. Gombafertőzések az onkohematológiában és hemopoetikus őssejtátültetés kapcsán. LAM 2005;15(10): De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, Stevens DA, Edwards JE, Calandra T, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Clin Infect Dis 2008;46(12): Caillot D, Casasnovas O, Bernard A, Couaillier JF, Durand C, Cuisenier B, et al. Improved management of invasive pulmonary aspergillosis in neutropenic patients using early thoracic computed tomographic scan and surgery. J Clin Oncol 1997;15(1): Denning DW. Invasive aspergillosis. Clin Infect Dis 1998;26(4): Kuhlman JE, Fishman EK, Burch PA, Karp JE, Zerhouni EA, Siegelman SS. Invasive pulmonary aspergillosis in acute leukemia. The contribution of CT to early diagnosis and aggressive management. Chest 1987;92(1): Greene RE, Schlamm HT, Oestmann JW, Stark P, Durand C, Lortholary O, et al. Imaging findings in acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical significance of the halo sign. Clin Infect Dis 2007;44(3): Herbrecht R, Letscher-Bru V, Bowden RA, Kusne S, Anaissie EJ, Graybill JR, et al. Treatment of 21 cases of invasive mucormycosis with amphotericin B colloidal dispersion. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001;20(7): Thomas CF, Jr., Limper AH. Pneumocystis pneumonia. N Engl J Med 2004; 350(24): Rossi SE, Erasmus JJ, Volpacchio M, Franquet T, Castiglioni T, McAdams HP. Crazy-paving pattern at thin-section CT of the lungs: radiologic-pathologic overview. Radiographics 2003;23(6): Franquet T, Lee KS, Muller NL. Thin-section CT findings in 32 immunocompromised patients with cytomegalovirus pneumonia who do not have AIDS. Am J Roentgenol 2003;181(4): Kanne JP, Godwin JD, Franquet T, Escuissato DL, Muller NL. Viral pneumonia after hematopoietic stem cell transplantation: high-resolution CT findings. J Thorac Imaging 2007;22(3): Franquet T, Muller NL, Gimenez A, Martinez S, Madrid M, Domingo P. Infectious pulmonary nodules in immunocompromised patients: usefulness of computed tomography in predicting their etiology. J Comput Assist Tomogr 2003;27(4): Varoczy L, Gergely L, Illes A. Diagnostics and treatment of pulmonary BALT lymphoma: a report on four cases. Ann Hematol 2003;82(6): Elis A, Blickstein D, Mulchanov I, Manor Y, Radnay J, Shapiro H, et al. Pleural effusion in patients with non-hodgkin s lymphoma: a case-controlled study. Cancer 1998;83(8): Potenza L, Luppi M, Morselli M, Tonelli S, D Apollo N, Facchini L, et al. Leukaemic pulmonary infiltrates in adult acute myeloid leukaemia: a high-resolution computerized tomography study. Br J Haematol 2003;120(6): Rossi SE, Erasmus JJ, McAdams HP, Sporn TA, Goodman PC. Pulmonary drug toxicity: radiologic and pathologic manifestations. Radiographics 2000;20(5): Bauer TT, Ewig S, Rodloff AC, Muller EE. Acute respiratory distress syndrome and pneumonia: a comprehensive review of clinical data. Clin Infect Dis 2006; 43(6): Golde DW, Drew WL, Klein HZ, Finley TN, Cline MJ. Occult pulmonary haemorrhage in leukaemia. Br Med J 1975;2(5964): Rickles FR, Levine MN. Venous thromboembolism in malignancy and malignancy in venous thromboembolism. Haemostasis 1998;28(Suppl 3): Dacic S, Colby TV, Yousem SA. Nodular amyloidoma and primary pulmonary lymphoma with amyloid production: a differential diagnostic problem. Mod Pathol 2000;13(9): Hildebrand FL, Jr., Rosenow EC, 3rd, Habermann TM, Tazelaar HD. Pulmonary complications of leukemia. Chest 1990;98(5):

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3127 Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövõdményes mûtétek, illetve immunszuppresszióval is járó beavatkozások pl. szervátültetések külön, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós 2. március Különszám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr.

Részletesebben

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Összefoglaló közlemény 155 A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Sinkó János Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet, Budapest

Részletesebben

Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei

Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei Neutropéniás gyermekek leggyakoribb fertôzései és a kezelés lehetôségei Eredeti közlemény Müller Judit, Kovács Gábor, Schmidt Marianne, Fekete György Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika,

Részletesebben

INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008)

INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008) INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008) Strausz János, Zsiray Miklós, Soltész Ibolya, Monostori Zsuzsa, Lengyel László, Appel Judit 1. BEVEZETÉS A tüdő diffúz disszeminált gyulladásos megbetegedései

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Tisztelt Olvasó!

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Tisztelt Olvasó! FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár

Részletesebben

NEFMI szakmai irányelve

NEFMI szakmai irányelve 1. oldal NEFMI szakmai irányelve a hematológiai betegségek korszerű kezeléséről - a csecsemő és gyermekkori hematológiai betegségek diagnosztikája és kezelése 1 - Gyakoribb congenitális anemiák - A granulocyták

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós 2000. II. évfolyam 3. szám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes

Részletesebben

Interstitialis tüdıbetegségek

Interstitialis tüdıbetegségek Interstitialis tüdıbetegségek Készítette: a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium (2009) I. Alapvetı megfontolások Bevezetés A tüdı diffúz disszeminált gyulladásos megbetegedései heterogén csoportot alkotnak,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és a Sugárterápiás

Részletesebben

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK 1 7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK A nyirokcsomók megnagyobbodása az infekciós betegségek gyakori, a kiütésekhez és a parotis-duzzanathoz hasonlóan már fizikális vizsgálatkor feltűnő tünete. A szoliter

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Prof. Fekete György

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Prof. Fekete György FOCUS MEDICINAE Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós Főszerkesztő: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztőbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA IV. évfolyam W 3-4. szám W 2002. õszerkesztõ: Gyetvai Gyula dr. Markhot

Részletesebben

A primer gyomor MALT limfóma klinikuma és korszerû kezelésének irányelvei

A primer gyomor MALT limfóma klinikuma és korszerû kezelésének irányelvei A primer gyomor MALT limfóma klinikuma és korszerû kezelésének irányelvei Eredeti közlemény Schneider Tamás, Molnár Zsuzsanna, Várady Erika, Deák Beáta, Rosta András Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia

Részletesebben

Myositisek tumorral történô társulása

Myositisek tumorral történô társulása Myositisek tumorral történô társulása Eredeti közlemény András Csilla 1, Ponyi Andrea 2, Constantin Tamás 2, Csiki Zoltán 2, Illés Árpád 2, Szegedi Gyula 2, Dankó Katalin 2 Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Malignus Lymphoma Konferencia ÖSSZEFOGLALÓK. 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága. Szeged, 2002. április 25 27.

Malignus Lymphoma Konferencia ÖSSZEFOGLALÓK. 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága. Szeged, 2002. április 25 27. Malignus Lymphoma Konferencia Szeged, 2002. április 25 27. ÖSSZEFOGLALÓK Dr. Varga Gyula a konferencia elnöke Dr. Borbémyi Zita a konferencia titkára 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR

Részletesebben

Reumatológiai kórképek és tumorok. Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán

Reumatológiai kórképek és tumorok. Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán Reumatológiai kórképek és tumorok Paraneoplasiás szindrómák LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán RHEUMATIC

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia 1. évfolyam 4. szám 2014. december MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia Tirozinkináz-gátlók és biszfoszfonátok Multigénes prognosztikai

Részletesebben

Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Debrecen Nagy dózisú kemoterápia és autológ CD34+ ôssejt-transzplantáció alkalmazása súlyos felnôttkori terápiarefrakter poliszisztémás autoimmun kórképek kezelésében az elsô hazai tapasztalatok VÁRÓCZY LÁSZLÓ

Részletesebben

Antibiotikum-kezeléshez társuló hasmenés és pseudomembranosus colitis

Antibiotikum-kezeléshez társuló hasmenés és pseudomembranosus colitis Antibiotikum-kezeléshez társuló hasmenés és pseudomembranosus colitis Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY DIARRHOEA AND PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS ASSOCIATED

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben

Carcinoid szívbetegség

Carcinoid szívbetegség ESETISMERTETÉS Carcinoid szívbetegség Bencze Ágnes dr. 1 Szücs Nikolette dr. 1 Igaz Péter dr. 1 Leiszter Katalin dr. 1 Nagy Zsolt oh. 1 Patócs Attila dr. 1, 2 Rácz Károly dr. 1, 2 1 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI RESPIRATORY AND CIRCULATORY DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi

Részletesebben

Myeloma multiplex (MM) Dr. Radványi Gáspár, Dr. Masszi Tamás, Dr. Tarkovács Gábor

Myeloma multiplex (MM) Dr. Radványi Gáspár, Dr. Masszi Tamás, Dr. Tarkovács Gábor Myeloma multiplex (MM) Dr. Radványi Gáspár, Dr. Masszi Tamás, Dr. Tarkovács Gábor Myeloma multiplex (MM) Dr. Radványi Gáspár, Dr. Masszi Tamás, Dr. Tarkovács Gábor Plazmasejtes daganatok (plasmasejtes

Részletesebben

Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu UNGARIAN ONCOLOGY. Malignus Lymphoma Konferencia. Budapest, 2004. június 3-5.

Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu UNGARIAN ONCOLOGY. Malignus Lymphoma Konferencia. Budapest, 2004. június 3-5. ISSN 025-0244 48/S1 2004 Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu ONKOLÓGia MAGYAR H UNGARIAN ONCOLOGY Malignus Lymphoma Konferencia Budapest, 2004. június 3-5. Összefoglalók MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA,

Részletesebben

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése Hazai tapasztalatok az elsô 60 beteg adatainak tükrében Mikala Gábor, Bátai Árpád, Ceglédi Andrea, Csukly Zoltán, Dolgos János, Halm Gabriella, Jánosi Judit,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Definíció A pulmonalis embolia (PE) a vénás thromboemboliás betegség

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

Autoimmun pancreatitis

Autoimmun pancreatitis ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Autoimmun pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Dubravcsik Zsolt dr. 1 Farkas Gyula dr. 2 3, 14 Hegyi Péter dr. Hritz István dr.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE MabThera 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10 mg rituximabot tartalmaz milliliterenként. 100 mg rituximabot

Részletesebben