Program neve Pályázat kódszáma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program neve Pályázat kódszáma"

Átírás

1 Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Pályázók köre Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetésének rövid összefoglalója TÁMOP-6.1.5/14 A társadalmi összetartozás erősítését szolgáló korábbi programok és fejlesztések tapasztalataira építve, a jelen konstrukció keretében tervezett komplex beavatkozási program hozzájárul az egyének életminőségének és a munkarő-piaci lehetőségének javításához. Jelen konstrukció keretében Somogy, Baranya, Tolna, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Heves és Nógrád megyében valósul meg a komplex egészségügyi fejlesztéseket célzó program, ahol a helyi hátrányos helyzetű személyek aránya a lakosságon belül átlagot meghaladó mértékű. A komplex területi emberi erőforrás fejlesztési program küldetése egy új, minta értékű egyéni és közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, lakóhelyi) egészségfejlesztést célzó módszer kifejlesztése és bevezetése. Jelen pályázati kiírás keretében csak olyan területfejlesztési koordinációs feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként, amely az adott megye, meghatározó szervezete, szerveződése, részt vesz az adott terület társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezésében és döntés-előkészítéseiben. Kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként: (i) az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság, (ii) a évi CLXXXIX. törvény 90. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő, térségi területfejlesztési feladatokat ellátó nonprofit társulás. A fenti szervezetek csak egy pályázatban vehetnek részt konzorciumvezetőként, illetve további egy pályázatban konzorciumi tagként. Egy adott szervezet csak a tevékenységeivel érintett megye vonatkozásában tölthet be konzorcium vezetői vagy önálló pályázói szerepet. A konzorciumvezető devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, olyan jogi személy, mely Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun Megye, Heves megye, Nógrád megye területén a fejlesztésben érintett megyében székhellyel rendelkezik. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) Fentieken túl konzorciumi partnerek lehetnek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete alapján: Kamara (GFO 541) Helyi önkormányzat (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322) Szociális szövetkezet (GFO 121) Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 372) Bevett egyház (GFO 551) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) Egyéb egyesület (GFO 529) Közalapítvány (GFO 561) Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (GFO 599) Egyéb alapítvány (GFO 569) Emellett konzorciumi partnerek lehetnek önálló járóbetegellátást nyújtó, illetve fekvő- és járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények és/vagy fenntartóik az alábbiak szerint: 1

2 Célcsoport Támogatható tevékenységek köre Központi költségvetési szerv (GFO 312) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599). 1. A járás ill. megyei lakosság, ezen belül o az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és felnőttképzésben részt vevők o regisztrált munkanélküliek, o a családok, a helyi közösségek, a helyi társadalom. 2. Civil és más nonprofit, illetve forprofit szervezetek, valamint közintézmények alkalmazottai. 1. Projekt előkészítésével kapcsolatos támogatható tevékenységek 1.1 Szükségletfelmérések Szociális, társadalmi, illetve a munkaerő egészségállapotát mérő megalapozó kutatások elvégzése, a társadalmi és gazdasági fejlődést akadályozó lelki és fizikai problémák beazonosítását célzó előkészítő tanulmányok elkészítése. Munkaerő egészségi állapotának felmérése a lakosok, a munkaadók és a releváns intézmények bevonásával, a társadalmi és gazdasági fejlődést akadályozó lelki és fizikai problémák azonosítása és területi megoszlása. Preventív szemléleten és kockázatelemzésen alapuló egészségtudatosság szintjének felmérése 1.2. Megvalósíthatósági tanulmány A tervezett tevékenységeknek és azok társadalmi és gazdasági hasznosulásának bemutatása Közbeszerzés előkészítő feladatai Közbeszerzési specifikációk, dokumentációk elkészítése Projekt irányítási kézikönyv vagy projektalapító dokumentum és szakmai szabályzó anyagok elkészítése 2. Projektmenedzsment tevékenységek A projekt megfelelő színvonalú végrehajtásához szükséges projektmenedzseri, pénzügyi vezetői tevékenységek ellátása (különös tekintettel a koordinációs és adminisztratív feladatok ellátására) a projektmenedzsment feladata. 3. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos támogatható tevékenységek 3.1. A térség tudásbázisának javítása, a térség alap-, közép- és felsőoktatási képzésének és felnőttképzésének fejlesztése Alapvető életkészségek alkalmazását elősegítő képzési programok kidolgozása speciális ingyenesen elérhető, egészségismereteket tartalmazó e-learning és blended tananyag-fejlesztés a képző intézmények és a lakosság számára; Megyei és/vagy járási egyéni egészségi állapot monitoring rendszer kiépítése; Dohányzás megelőzési óvodai és iskolai programok; Szerfogyasztási programok korai intervencióját az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok; A képzési rendszer fejlesztése az alapvető életkészségek és a lelki-fizikai egészség fejlesztését célzó módszertanok rendszerbe integrálásával; Képzők képzése az általános, a középiskolákban és a szak- és felnőttképző intézményekben; Kapcsolódó műhelyfoglalkozások szervezése; 2

3 Tudásbázis létrehozása; Tanácsadás, az elsajátított ismeretek nyomonkövetése, alkalmazása; Az egészségiparhoz kapcsolódó program és tananyagfejlesztés az iskolarendszerű, a felsőoktatási szakképzés és felnőttképzés keretében A szociális gazdaság fejlesztését támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban Új módszerek kidolgozása és bevezetése a felzárkózást elősegítő programokba, képzők képzése programok óvodai, iskolai, munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére; Az alapvető életkészségek fejlesztését szolgáló fejlesztő szabadidős programok gyerekek részére, modellkísérletek indítása; Kapcsolódó műhelyfoglalkozások az érintett célcsoportok körében; Tanácsadás a családi életvitel, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében; Gyermeknevelési, mentálhigiéniás, családterápiás tanácsadás a leghátrányosabb helyzetű családokban, védőnők és helyi egészségfejlesztő szakemberek bevonásával; Célcsoporttagok elérése, bevonása; A leghátrányosabb helyzetű családok mentorálása, a szegény családok lelki támogatása, motiválása Helyben működő vállalkozások, gazdaságok, szociális szövetkezetek felkészítése az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalókról Tanácsadás az egészséges életmód kialakítása érdekében a teljes célcsoport körében; Ismeretek átadása az egészséges alapanyagokról, táplálkozási szokásokról; Képzések lebonyolítása az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalók; Egészséges ételek előállításához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek ( kiskert ) népszerűsítése Egészséges munkaerő program Egészségtudatosság, egészségfejlesztés, egészséges életmód támogatása a munkaerő-piacon Egészséges életmódot, valamint életmódváltást támogató programok megvalósítása a munka- vagy lakóhelyi környezetben; egyéni egészségfejlesztési tervek kidolgozása; A keringési betegségek kockázatára (beleértve a szénhidrát és a lipid-anyagcsere betegségeket is) irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás; Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése, lebonyolítása a felnőtt lakosság részére; - közösségi színtéren, elsősorban szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás; - életmód-sport (pl. futás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) programok ingyenes elterjesztése; Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak elsősorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, elhízottak, és életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi színtéren (pl. szervezett betegklub); Dohányzással kapcsolatos rövid intervenció; dohányzás leszokás támogatása; Túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervenció biztosítása, alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása; Lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása, ezek keretében elsősorban: - az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok; - életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését, vagy azonosítását, vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő csoportok létrehozása, illetve ezen emberek támogató szolgáltatásba irányítása; - szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása; 3

4 Életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása; Öngyilkosság-megelőzés, pszichiátriai kórállapotok korai azonosítása és kezelésbe irányítása; Mentális egészségfejlesztés gyermekkorban; Aktív időskor elősegítése érdekében egészségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása; Közösségi alapú egyéb szolgáltatások, programok megszervezése és lebonyolítása a depresszió felismerésére, hatékony kezelésére Társadalmi összefogást szolgáló közösségi programok Társadalmi együttműködést elősegítő családi napok, közösségi programok; A családi értékek népszerűsítését szolgáló tréningek és közösségfejlesztő programok; Kirándulások, túrák, amelyek során az egészséges életmód és az életkészségek fejlesztése a cél Kommunikációs, szemléletmód-váltást szolgáló kampányok Egészségkommunikációs tevékenységek, amelyek biztosítják a gyakori betegségek korai felismerését, és egyben motiválja az egyént az életmódváltásra. Az alkalmazható kommunikációs tevékenységek: Tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó) elektronikus és papíralapú kiadványok, plakátok készítése, terjesztése, sokszorosítása; Közérthető, írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, (szórólap, plakát, leporelló, stb.); A program népszerűsítését szolgáló magazin szerkesztése és terjesztése; Jó gyakorlat kiadvány szerkesztése és terjesztése; Magazin szerkesztése és terjesztése a munkavállalói attitűd formálása érdekében; Kiadványok, plakátok, szórólapok; Munkaerő-piaci hírlevelek elektronikus és nyomtatott formában történő elkészítése és terjesztése; Oktató filmek készítése és terjesztése; E-learning tananyagfejlesztéshez kapcsolódó grafikai és mozgókép-készítési feladatok elvégzése; A digitális tartalmak feltöltését és megjelenítését célzó weboldal-fejlesztés; Eredménykommunikációs kiadványok készítése és terjesztése; Tájékoztató fórumok, műhelyfoglalkozások, rendezvények, előadások szervezése; Hazai és nemzetközi publikációk, és konferencia bemutatók A képzési programok fejlesztését és adaptációját szolgáló mérés, nyomonkövetés A fejlesztés eredményeinek mérése A képzők képzése program eredményességének mérése, nyomonkövetése A program elvárt eredményeinek nyomonkövetése, elégedettségmérés 3.7. Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Képzési helyek fejlesztése: o Legalább 30 fő befogadására alkalmas oktató terem berendezése és korszerű oktatási módszertani eszközökkel való felszerelése (indokolt esetben); Irodabútorok beszerzése (indokolt esetben) Eszközbeszerzés: o Infokommunikációs eszközök, a projekt végrehajtásához szükséges szoftverek beszerzése és fejlesztése, illetve költséghatékonysági szempontoktól függően azok bérlése 4

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban o Irodatechnikai eszközök o Oktató filmek, oktatási segédanyagok közzétételére alkalmas technikai eszközök, berendezések o Dohányzás megelőzéshez szükséges bemutató eszközök Iroda felújítása A kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések kizárólag a pontokban felsorolt támogatható tevékenységek lebonyolításához kapcsolódóan tervezhetőek a projekt megvalósítása alatt. 1. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos támogatható tevékenységek közül tevékenységcsoportonként minimum 4 támogatható tevékenység megvalósítása kötelező. Ez alól kivételt jelent a 3.7 tevékenység, melynek megvalósítása abban az esetben nem kötelező, ha az eszközök és a projekt megvalósításához szükséges bútorok és berendezések rendelkezésre állnak. Eszközbeszerzés és bútorbeszerzés kizárólag olyan mértékben lehetséges, mely nem áll vagy nem megfelelő minőségben áll rendelkezésre, ennek részletezését a megvalósíthatósági tanulmányban kell bemutatni. 2. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 3. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 4. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 4.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához Esélyegyenlőség Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Infokommunikációs akadálymentesítés Fenntarthatóság Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - hálózatosodás keretében workshopok és műhelymunkák szervezése, megvalósítása legalább a helyi egészségügyi és szociális intézmények bevonásával, - a Támogatható tevékenységek körében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó önkéntesség fejlesztése, - a fejlesztés területen lévő önkéntesek bevonása a programok megvalósításába. 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A Pályázónak konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezetőnek - vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén, továbbá elvárás, hogy legalább 1 év uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal is rendelkezzen. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezetőnek - vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonykeretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a 5

6 heti 20 órát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében legalább heti 20 órás személyes közreműködés kikötésével. A pénzügyi vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel és legalább 1 év uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt megvalósításában szerzett pénzügyi tapasztalattal, vagy uniós projektekkel kapcsolatos elszámolás technikai jártassággal kell rendelkeznie. A projektben lehetőség van továbbá - konzorcium esetében konzorciumi tagonként - az általános elszámolhatósági szabályok szerint a projektmenedzsment munkáját segítő egyéb projektmenedzsment személyzet igénybe vételére az alábbiak szerint: 1 fő Projektasszisztens Közalkalmazotti, közszolgálati, vagy kormánytisztviselői munkaviszony legalább 20 óra/hét munkaidő; vagy vállalkozási/ megbízási jogviszony legalább heti 20 órás személyes közreműködés kikötésével. Minimum 1 uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt előkészítésben és / vagy megvalósításában szerzett 1 éves tapasztalat Legalább végzettség középfokú 1 fő pénzügyi asszisztens Közalkalmazotti, közszolgálati, vagy kormánytisztviselői munkaviszony legalább 20 óra/hét munkaidő; vagy vállalkozási/ megbízási jogviszony legalább heti 20 órás személyes közreműködés kikötésével. 2. Szakmai vezetővel és témavezetőkkel kapcsolatos elvárások Legalább 1 év uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt pénzügyi végrehajtásban szerzett tapasztalat. Legalább középfokú közgazdasági/pénzügyi végzettség A Pályázónak konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezetőnek - vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében heti 40 órás személyes közreműködés kikötésével. Megbízási vagy vállalkozási jogviszony esetén szükséges annak alátámasztása, hogy miért hatékonyabb így a feladat ellátása és biztosítani szükséges a folyamatos rendelkezésre állást. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és 3 éves, a projekt tématerületéhez illeszkedő, releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, Megbízási vagy vállalkozó jogviszony kialakítására a szakmai vezető vonatkozásában kizárólag abban az esetben nyílik lehetőség, ha a Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatásra kerül, hogy munkavégzésre irányuló jogviszony kialakításra nincs lehetőség, vagy az nem költséghatékony, 1 fő képzési programok fejlesztéséért és végrehajtásáért felelős témavezető - elvárás: felsőfokú végzettség és az oktatás/képzés szakterületen szerzett legalább 3 6

7 éves szakmai tapasztalat, 1 fő egészségtudatosság felméréséért, az egyéni egészségfejlesztési tervek kidolgozásáért, a megvalósulás nyomon követéséért, a szakmai eredmények kommunikációjáért és publikálásáért felelős témavezető - elvárás: egészségügyi felsőfokú végzettség és 2 éves vezetői szakmai tapasztalat, valamint mérésértékelésben való jártasság. 1 fő felzárkózásért felelős témavezető - elvárás: felsőfokú végzettség és legalább három éves releváns tapasztalat, 1 fő életvezetésért, az egészségállapot javításáért felelős témavezető - elvárás: felsőfokú népegészségügyi végzettség és legalább három éves releváns tapasztalat, 1 fő egészségkommunikációért felelős témavezető - elvárás: felsőfokú egészségügyi és/vagy kommunikációs végzettség és az egészségügyi kommunikációval összefüggő legalább három éves szakmai tapasztalat. 3. A projektmenedzsment és szakmai megvalósítás bemutatása A Megvalósíthatósági Tanulmányban illeszkedve a fentebb előírtakhoz részletesen szöveges leírással és szervezeti ábrával, kapcsolati hálóval be kell mutatni a projekt(ek) résztvevőit (név és /vagy pozíció szerint), feladataikat, hatáskörüket és felelősségüket, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét. 4. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások 5. Képzésekre vonatkozó elvárások Iskolarendszerű szakképzési program fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell a kidolgozott programnak a projekt fenntartási időszakában a helyi tantervekbe való beillesztését. A felnőttképzési program fejlesztése esetén - legyen az új szakma vagy modul -, szükséges az OKJ felülvizsgálata. A program fejlesztése során ki kell dolgozni a képzési kimeneteli követelményeket is. Az így kidolgozott programot be kell nyújtani a szakmacsoport szerinti illetékes minisztérium felé legkésőbb a projekt pénzügyi zárásáig. 6. Szakmai tevékenységekre vonatkozó elvárások 6.1. A szakmai lebonyolítással kapcsolatos speciális elvárások 6.2. Együttműködési kötelezettség A projekt keretében az átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek 5 %-a lehet. Az elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátok összefoglalása: Elszámolható költségek Költségvetési oszlop megnevezése %-os felső korlát mértéke a projekt összes elszámolható költségéhez képest 1. Előkészítés maximum 6 % 2. Projektmenedzsment maximum 6 % 3. Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) maximum 4% költség 4. Beruházás maximum 5% A kommunikációs tevékenységek aránya beleértve a kötelező nyilvánosság költségeit is az összes elszámolható költség 5 %-át nem haladhatja meg! Ebbe a korlátba az alábbi költségsorok tartoznak: Célcsoport számára biztosított támogatások 524. Hirdetés, reklám propaganda költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 524. Hirdetés, reklám propaganda költségek 7

8 Egyéb szolgáltatások költségei 529. Nyilvánosság biztosításának költsége Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 529. a kommunikációs kampányhoz kapcsolódó rendezvényszervezés költsége. Nem elszámolható költség Benyújtás időpontja A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 1) Projekt előkészítés költségei 2) Projekt menedzsment költségei 3 ) Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4) Célcsoport számára biztosított támogatások 5) Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások 6) Egyéb szolgáltatások 7) Beruházások 8) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 9. ) Tartalékképzés Különösen nem elszámolható költségek: Föld, telek, ingatlan vásárlás; Gépjármű beszerzése; Hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; Visszaigényelhető adók; Természetbeni hozzájárulások; Lízing díjak; Deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; Jutalékok és osztalék, profit kifizetés; Bírságok, kötbérek és perköltségek; Pályázatírás költsége; Célcsoport számára napidíj; Használt eszköz beszerzése; Az üzemeltetést, működést szolgáló, vagy az eszközt bővítő alkatrész, tartozék, javítás, karbantartás, anyag- és munkadíj; Saját vagy a konzorcium bármely tagjának tulajdonában álló létesítmény konzorciumon belül, tagok között elszámolt bérleti díja; Fejvadászcégekkel kötött szerződések díjai Jutalom/jubileumi jutalom, prémium és végkielégítés. A pályázatok benyújtása december 15-től január 15-ig lehetséges. Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 11 hónap, de legkésőbb november 15. Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 11,5 hónap, de legkésőbb november 30. Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 12,5 hónap, de legkésőbb december 31. 8

9 Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ban foglaltak szerint kell eljárni. A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint: a) garanciaszerződés, b) ingatlan jelzálogjog, Biztosítékok köre c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, e) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy f) az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség lehet. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett - minden Kedvezményezett konzorcium esetében a konzorciumi tagok együttesen - a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához, a Támogatási Szerződés megkötésekor, vagy azt követően, a megítélt Előleg igénylése támogatás maximum 25%-ának megfelelő, de legfeljebb 300 millió forint, civil szervezet Kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 300 millió forint támogatási előlegre jogosult. Támogatás mértéke 100 % Támogatás összege Rendelkezésre álló forrás A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum Ft, maximum Ft lehet. Rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében átjárhatóság alapján, infrastrukturális és beruházási jellegű (ERFA típusú) tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 5 %-a, azaz forint fordítható. A támogatott pályázatok várható száma: 3-8 db. Megyénként 1 db pályázat támogatható. 9

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés.

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés. Program neve Társadalmi innovációt, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködését erősítő társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás tervezetének rövid összefoglalója Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben