Jeskó József Tanulóképesség és egészségügyi reform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jeskó József Tanulóképesség és egészségügyi reform"

Átírás

1 Jeskó József Tanulóképesség és egészségügyi reform 2006 decemberét írjuk, a Magyar Köztársaság rövid történetének legnagyobb politikai válságából próbál meg a miniszterelnök kikecmeregni, amikor a koalíciós partnere vezette Egészségügyi Minisztérium a szektor addigi működését a sarkaiból kiforgató törvényjavaslatot fogadtat el az Országgyűléssel. Alig fél évvel később már nem Molnár Lajosnak hívják a minisztert, és kevesebb, mint másfél év elteltével az ellenzék által kezdeményezett népszavazás elsodorja a reform két alapkövét, a vizitdíjat és a kórházi napidíjat ben pedig a balliberális kormánykoalíció megsemmisítő vereséget szenved el az országgyűlési választásokon, úgy, hogy nemcsak jobboldali politikusok, hanem számos elemző szerint is a népszavazás adta meg a lehetőséget az ellenzéknek, hogy új többséget teremtsen óta ellenkező előjellel ugyan, de szintén hatalmas változásokon ment át a magyar egészségügy, azonban a hazai közpolitikai elemzések eddig igen keveset foglalkoztak azzal, hogyan lehetne összehasonlítani az eseményeket, egyáltalán van-e bármilyen kapcsolat az akkori és a jelenlegi folyamatok között. Jelen dolgozatban történelmi nézőpont segítségével végezzük el a két egészségügyi adminisztráció teljesítményének összevetését. Arra keressük a választ, hogy milyen okok vezettek a szocialista-szabad demokrata reformkísérlet bukásához, illetve felfedezhető-e a tanulóképesség a a döntéshozóknál, igyekeznek-e elkerülni elődeik hibáit? - 1 -

2 A kormányzati tanulóképesség vizsgálata az angolszász politikatudománynak és tanácsadás egyik központi témája, gyakorta használják a közelmúlt tapasztalatait, történelmi tanulságait az aktuális politikai döntések meghozatalakor. Az Egyesült Államok közpolitikai rendszerének az utóbbi évtizedekben legjelentősebb kísérlete az Obamaadminisztráció egészségügyi reformja volt, amely rendkívül nagymértékben támaszkodott a Clinton-féle 1993/94-es kudarcos kísérlet tanulságaira. Elemzésünkben Kevin P. Donelly, illetve David A. Rochefort 2012-es tanulmányának 1 eredményeit foglaljuk össze, illetve kísérletet teszünk a hazai szempontból fontos tanulságainak értékelésére is. Történelem és közpolitika A történelem, mint tudományos módszer alkalmazása a modern policy-típusú döntéshozatalban csak idehaza számít újszerű gondolatnak. David J. Staley amerikai történész History and future című könyvében 2 amellett érvel, hogy érdemes lenne revideálni azt a nézetet, amely szerint a történelemből nem vonhatók le következtetések a jövőre vonatkozóan. Staley a ciklikus és a lineáris szemlélettel szemben melyek a jövőt determináltnak kezelik az úgynevezett szcenárió gondolkodást ajánlja. Ez tulajdonképpen egy elvi módszer, amelynek segítségével képesek lehetünk a képzeletet módszeresen használni és jövőbeni alternatívákat felvázolni. Ez az alkalmazott történelem receptje, amelyet nemcsak a háborús játékokban, de az üzleti tanácsadásban is gyakran használnak már tulajdonképpen az ókor óta. A 20. században ennek a 1 Kevin P. Donnelly and David A. Rochefort (2012). The Lessons of Lesson Drawing : How the Obama Administration Attempted to Learn from Failure of the Clinton Health Plan. Journal of Policy History, 24, pp doi: /s History and Future: Using Historical Thinking to Imagine the Future - 2 -

3 gondolkodásnak a legnagyobb mestere Ernest May volt, aki a Lessons from the past című könyvében 3 a történelem helyes és helytelen használatát tekinti át az amerikai külpolitika szemszögéből. May és társai a Harvardon egész sor tanulmányi példát dolgoztak ki, amelyek történelmi tanulságokkal segítették a politikai döntéshozatalt a háborús szituációktól kezdve egészen bürokratikus átszervezésekig. May (Richard E. Neustadttal) még konkrét receptet (úgynevzett M-modellt 4 ) is kínált arra, hogyan kamatoztatható leginkább a történelem a döntéshozatalban. - meghatározni a probléma természetét - kategorizálni a konkrét elemeket a jelenlegi problémára koncentrálva - listázni a korábbi helyzeteket, amelyek potenciálisan analóg szituációk, gondosan ügyelve a hasonlóságokra és a különbségekre - definiálni a jelenlegi közpolitikai cselekvést issue history alapján tisztázni a kívánatos jövőt - kiválasztani a cselekvési opciókat, amelyek összhangban vannak a tényekkel és reflektálnak arra, hogy korábban mik buktak el és mik voltak sikeresek - helyet adni azoknak az embereknek és szervezeteknek, akiknek kulcsszerepe van a sikerben különös figyelemmel a releváns történelmi tényekre Az óceán másik oldalán a brit politológusok közül Richard Rose foglalkozott a legtöbbet történelmi analógiák problémáival. 5 Szerinte meg kell különböztetni az analógiákat a leckéktől, megérteni melyek azok a külső körülmények, amelyek miatt egy-egy döntés hatékony lehet egy adott szituációban. Ebben kiemelt szerepe van a kontinuitás, 3 "Lessons" of the Past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy 4 Richard E.Neustadt and Ernest May: Thinking in time: The Uses of History for Decision Makers 5 Richard Rose: What is lesson drawing? (Journal of Public Policy 11.no.1 (1991) - 3 -

4 illetve a diszkontinuitás kérdéseinek illetve a tanácsadó csoportok minőségének. Tudatosan, vagy anélkül a történelem mindenképpen hatással van a politikai döntéshozókra, a hangsúly a helyes használaton van. A feldolgozott tanulmány állítása szerint az utóbbi évtized legnagyobb amerikai közpolitikai reformja, az egészségügy átalakításának sikere vagy kudarca elsősorban attól függött, hogy Obama és csapata képes volt-e tanulni, a helyes következtetéseket levonni a Clinton több mint másfél évtizeddel azelőtti kudarcából. Lecke a Clinton érából Amikor 1992-ben Bill Clintont az Egyesült Államok elnökévé választották, úgy tűnt, minden adott egy történelmi fordulathoz az ország egészségbiztosításának átszervezésében. Az elnök személyes elköteleződését mutatja, hogy feleségét, Hillaryt nevezete ki a National Health Reform Munkacsoport vezetőjévé, a törvényhozás mindkét házában kormánypárti többség volt, minden azt mutatta, kinyílt a "lehetőségek ablaka" és a demokraták áttörést érhetnek el. Kevesebb, mint egy éven belül Clinton kereszteshadjárata anélkül halt el, hogy a tervei egyáltalán kongresszusi szavazásra kerültek volna. A bukás okait a korabeli amerikai publicisták, politológusok nagyjából egybehangzóan ítélték meg. Az elemzők egyetértettek abban, hogy a döntéshozók kizárólag a stratégiaalkotásra koncentráltak, megfeledkezve arról, hogy el is kell adni a terméket. Elmaradt a policy programot érintő társadalmi környezet értékelése is, amelynek következtében a reform érthetetlen jogszabályhalmazként tűnt fel a választópolgárok számára, felélesztve az amerikaiakban egyébként is létező központi kormányzattal szembeni fenntartásokat. Az el

5 nyújtott és bonyolult törvényhozási folyamat nemcsak lehetőséget biztosított az ellenzéki obstrukciónak, hanem egyszerűen megszüntette a korábban oly erős elkerülhetetlenség érzetét is. Paul Starr szociológus hasonlatával élve úgy adták át a tervezetet, a Kongresszusnak, ahogyan a csecsemőt teszik le az árvaház lépcsőjére, mindössze egy cetlivel a nyakában. John Oberlander egészségpolitikai szakértő a New England Journal of Medicine hasábjain arra mutatott rá, hogy az elnök és stábja túlvállalta magát egyszerre akarták az univerzális biztosítási rendszer kiterjesztését, szabályozni a privát biztosítói piacot, megváltoztatni a szektor finanszírozását az egyéni munkáltatói mandátum alapján, nemzeti egészségügyi szolgálatot felállítani a kiadások megfékezésére, és átalakítani az ellátórendszert. Nem számoltak ugyanakkor a politikai rendszer mély ellenállásával és azzal sem, hogy a lakosság biztosított része elégedett volt az ellátással és a változást fenyegetéséként élte meg. Nem voltak tisztában azzal sem pontosan mennyibe kerül az átalakítás, hogyan befolyásolja az intézményrendszer az elnök mozgásterét. Joseph Antos esszéjében 6 azt emelte, ki, hogy hiba volt azt hinni, hogy a választási győzelem automatikus politikai felhatalmazást jelent, David Bluementhal 7 a közérthetőséget hiányolta. A bírálók szinte egyöntetűen felrótták Clintonnak, hogy elmulasztotta a választás utáni mézesheteket a gyors cselekvésre, a folyamatok nem voltak elég transzparensek, a viták többsége a Kongresszusban zárt ajtók mögött zajlott. Az elnök és csapata nem volt képes a potenciális szövetségesek meggyőzésére nemcsak saját pártjában, hanem az ellenzékből és az iparági szereplők közül sem, ráadásul a törvényhozásban egy 6 Joseph Antos: Lessons from the Clinton Plan 7 David Bluementhal: The Heart of Power - 5 -

6 hihetetlenül makacs, minden konstruktivitást nélkülöző republikánus állásponttal találták szembe magukat. A legnagyobb gond azonban kétségkívül az volt, hogy sem makro-, sem mikroszinten nem sikerült elmagyarázni a választópolgároknak, hogy tulajdonképpen miért is lesz jó nekik a reform. Az Obama-kormány tanulóképessége Barack Obama és csapata 2009-ben tudatosan törekedett arra, hogy ne kövesse el ismét a másfél évtizeddel korábbi reform hibáit. Alapvetően három szinten azonosították a problémákat: taktika, a reform tervezése és a kommunikáció területén. Hat héttel beiktatása után Obama nagyvolumenű szakmai eszmecserét kezdeményezett, ahová a biztosítókat, a kórházak vezetőségét, orvosokat, nővéreket, üzletembereket is meghívott. A találkozó sikerét jól mutatja, hogy Bill Gradison, a Health Insurance Association of America vezetője aki korábban élesen a Clinton tervvel szemben foglalt állást pozitívan nyilatkozott a kezdeményezésről. Obama kísérletet tett az ellenzék bevonására is és a törvényt mindkét párt támogatásával ú.n. bipartisanship eljárással kívánta elfogadtatni. Fontos szerepe volt az időfaktornak, az éppen dúló gazdasági válság ellenére már augusztusban benyújtották a komplett törvényjavaslatot a Kongresszusnak, amire igyekezett partnerként tekinteni és számos területen meghagyva döntési jogkörét, biztosítva, hogy a nyilvános vitákban minél több pro- és kontra érv hangozzon el. Az elnök csak ezután állt elő 2010 februárjában a végső változattal. Clinton all-in-one elképzelés alapján egyszerre akart mindent átformálni Obama sokkal differenciáltabban járt el: sosem ragaszkodott egy univerzális egészségbiztosí

7 táshoz egyéni mandátum ideája megmarad, ami nagyon fontos az amerikai gondolkodásban az egyéni felelősség szempontjából. Ezt még a Republikánusok is elfogadták miután Mitt Romney gyakorlatilag ugyanezt javasolta, csak állami szinten 2006-ban Massachusetts-ben. Ez a törvénycsomag nem gyökeresen akart mindent megváltoztatni, hanem a meglévő struktúrákra építve véghezvinni a változást. Clintonban a biztosítótársaságok az ellenséget láttak, az új intézkedéscsomag többmillió potenciális új ügyfelet ígért nekik. A whitehouse.gov majd több más weboldal is gyakorlatilag az egészségügyi reform szükségességét és részleteit magyarázó információs lappá változott, az elnök több nagy beszédben igyekezett az átlagamerikai számára is minél közérthetőbben elmagyarázni az átalakítások lényegét. Clinton politikai kommunikációjának középpontjában a biztosítás nélküliek álltak, Obama ezzel szemben azokra koncentrált, akik rendelkeztek biztosítással: a költségeik csökkentését, a kezelőorvosuk változatlanságát, a rossz konstrukcióval rendelkezők számára csomagjuk kiegészítését kínálta fel. Sikerült-e alkalmazni a tanultakat? Mindezek ellenére az Obama reform is nagyon komoly nehézségekbe ütközött. Hiába a tanulóképesség, a lecke alkalmazása sok esetben így sem járt átütő sikerrel. Elsősorban az újonnan szerveződő Tea Party mozgalom okozott kellemetlen perceket a demokratáknak: a radikális republikánusok igyekeztek korrupciós vádakat a reformerek nyakába varrni, szerintük csak a nagy gyógyszercégek, illetve biztosítótársaságok érdekeit szolgálták a változtatások. A Kongresszusban és a hivatalok útvesztőiben gyakran elakadtak a folyamatok, a kétpárti támogatás elolvadt és egy évvel később már úgy tűnt egyetlen ellenzéki szavazatra sem számíthat az elnök:a végszavazásnál - 7 -

8 nemes egyszerűséggel lekommunistázták a kormánypárti törekvéseket. Obama és stábja nehezen találta meg az egyensúlyt a saját pártján belül, valamint a külső partnerekkel (pl. a biztosítótársaságokkal) történő egyezkedések során is tovább puhultak a javaslatok. Ráadásul a 2010-es ciklus közben választáson a demokraták 60 helyet buktak a Kongresszusban, annak ellenére, hogy Obama többször is személyesen próbálta elmagyarázni az egészségügyi reform részleteit. Bill Clinton 1993/94 Barack Obama 2009/10 Mit tanult belőle? Bevált-e? Politikai Stratégia Közpolitikai tervezés Zárt ajtós eljárás a Fehér Ház kizárólagos szerepével Kizárólag egy párthoz köthető Lassú törvényhozási folyamat Kompromisszum képtelenség A törvényhozási vereség elfogadása A teljes rendszer nagygenerálja A kormányzat új szabályozó szerepe Univerzális biztosítás Transzparencia, Kongresszus kiemelt szerepe Ellenzék bevonása Gyors akciók A komoly hatalommal bíró érdekeltekkel kompromisszumra törekvés Győzelem mindenáron Fokozatos változtatás Növekvő hozzáférésre koncentrálnak Nem univerzális biztosítás Az ellenzők bevonása a döntéshozatalba a kibontakozás gátja lehet. A politikai tervezés kohéziójának hiánya gátolhatja a megvalósítást. Nagy erőfeszítések, látható eredmény nélkül Kongresszus kontrollja miatti konfliktusok Az ellenzéket csak részben sikerült megosztani, kulcs szereplők így is kimaradtak A győzelem a törvényhozásban egy időközi választási vereséghez vezetett. A reform megvalósítása évekig tart, tervezhetetlen költségek Költség-kontroll és megfizethetőség továbbra is kulcsprobléma maradt Milliók maradnak biztosítás nélkül - 8 -

9 Politikai kommunikáció Technokrata nyelvhasználat Közérthető elvek Törvényhozókat csak korlátozott információkkal látták el Biztosítási szektort a probléma forrásának tekintették Igyekeztek elkerülni a biztosítók becsmérlését A törvényhozási végjátékban nem tudták ezt elkerülni Elsősorban a biztosítás nélküliekre irányuló kommunikáció Elsősorban olyanokra irányult, akik biztosítottak, de valamiért kockázatnak kitettek Elsőre jó választásnak tűnt, de később támadási felületet jelentett Szórványos elnöki kommunikáció Frekventált elnöki kommunikáció Elsőre jó választásnak tűnt, de később támadási felületet jelentett Az Obamacare-t végül is csak háromévnyi politikai és jogi csatározás után 2012 júniusában engedte át jelentősen felpuhult formában a Legfelsőbb Bíróság, miután megállapította, hogy a szövetségi állam hatáskörébe tartozhat a kötelező egészségbiztosítás, hiszen adóként fogható fel, amelyet Wahington kivethet. Mindazonáltal 2013 márciusában az elszabaduló költségvetési hiány miatt az újraválasztott elnök már az egészségügyi juttatások lefaragását is elképzelhetőnek tartotta. Természetesen az amerikai egészségügyi reform önmagában is lényeges téma, elemzésünkben a hangsúly azonban nem a közpolitikai döntéssorozat konkrét lépésein van. Sokkal inkább az szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tanulóképesség, a történelmi tapasztalatok kiértékelése egyfelől alkalmazott tudománnyá teszi a történelmet, másfelől arra hívja fel a figyelmet, hogy egy a hazainál jóval fejlettebb politikai kultúra tudatosan igyekszik elkerülni elődei hibáit, módszeresen értékelni a közelmúlt eseményeit, vagyis egy-egy új ciklus nem jelent tabula rasa -t a szereplők számára - 9 -

10 Két egészségügyi reform Magyarországon Bár a tanulóképesség, mint fogalom illetve a közelmúlt tapasztalatainak tudatos felhasználása egyelőre hiányzik a hazai politika eszköztárából, azt mégsem lehet kijelenteni, hogy teljesen a jelenbe zárkózna a hazai közpolitikai döntéshozatal. Bár a volt egészségügyi miniszter személyes hangvételű könyvén 8 kívül a szocialista-szabad demokrata kísérlet értékelése és kudarcának okai a mai napig várat magára, a Fidesz jelenlegi döntéseiben nagyon gyakran ott tükröződik a korábbi hibák kiküszöbölésének szándéka. Az egészségpolitika kontextusát tekintve a 2006-os és a 2010-es helyzet sok tekintetben homlokegyenest ellentéte egymásnak ban a nemzetközi gazdasági helyzet összehasonlíthatatlanul kedvezőbb volt, mint négy évvel később, ugyanakkor a hazai adatok egyik időpontban sem festettek túl rózsásan, forrásbővülés egyik esetben sem tűnt realitásnak, így az ígéretek elsősorban a hatékonyság növekedéséből felszabaduló pénzekről szóltak. A sikeres politikai reformok közös jellemzője, hogy a politika jól veszi észre a külső környezet, vagy egyéb tényezők által megnyíló lehetőséget és a megfelelő pillanatban képes cselekedni. Az angol nyelvben erre külön kifejezés van: windows of opportunity, 2006 őszén a belpolitikai helyzet miatt a döntéshozók alapvetően hibásan mérték fel a lehetőségeket, 2010-ben pedig sokkal inkább a visszarendeződés szándéka volt tapasztalható az érintettek részéről, semmint a megújulás iránti elkötelezettség. 8 Molnár Lajos: Miért lettem antipatikus? - Atheneaum Kiadó

11 Politikai környezet és stratégiaalkotás A politikai környezetet tekintve a Fidesz-KDNP helyzete volt a kedvezőbb, hiszen egyrészt a 2006-os kormány csak egyszerű többséggel rendelkezett, másrészt a koalíció miatt a tárcát a kisebbik liberális párt kapta meg, amelynek elképzelései gyakran még a partner számára sem voltak világosak, illetve támogathatók. A tágabb környezetet tekintve kétségkívül fontos megjegyeznünk, hogy az intézményi közgazdaságtanban is olyan gyakran emlegetett felhatalmazói környezet 9 kétségkívül kedvezőbb volt három évvel azelőtt. Véleményem szerint ez legalább két szinten értelmezhető: egyrészt az öszödi beszéd miatt olyan hisztérikus közeg alakult ki, amely lehetetlenné tette a szakpolitikai vitákat. Minden konfliktust ennek fényében értelmeződött át és vált a miniszterelnök személyéről és politikájáról szóló döntéssé. A másik szinten a Fidesz számára nyilvánvalóvá vált, hogy a magán-egészségbiztosítás, valamint a co-payment rendszerek bevezetése komoly társadalmi ellenállást vált ki, ez a tapasztalat találkozott a párt erős államra építő hard government koncepciójával, amely végül is az állami irányítású, erősen hierarchikus modell kialakításához vezetett. Stratégiai szinten mindkét kormány egy igen színvonalas diagnózist tett le az asztalra. A 2006 nyarán elfogadott Zöld könyv, illetve a 2010-es Semmelweis Terv is igényes szakmai munka, különösen a problémák boncolgatása terén. A két dokumentum szerzői tökéletesen egyetértenek a népegészségügyi válság meglétében, amely mind a születéskor várható élettartamban, mind az egészségesen töltött életévekben, mind a nagyfokú területi egyenlőtlenségekben tükröződik. Sőt számos olyan elemet találunk, 9 ALEXANDER S. PREKER* ÉS APRIL HARDING: Állami és magánszerepek gazdaságtana az egészségügyben az intézményi közgazdaságtan és szervezetelmélet szemszögéből

12 amelyek kísértetiesen hasonlítanak egymásra: a gyógyszerkassza kiadásainak megregulázása a kapacitások felesleges igénybevételének megakadályozása, informatikai fejlesztések, eszközberuházások, bérproblémák kezelése, hálapénz visszaszorítása, hatékonyabb betegút-szervezés, krónikus-aktív ágyszám arányainak megváltoztatása. A szembetűnő különbség talán az, hogy míg a Zöld könyv olyan igen konkrét javaslatokat is megfogalmaz, amelyek később a jogszabályokban is tükröződnek, addig a jobboldali kormány alapvetése inkább általánosságban kínál fel megoldásokat. Törvényhozás és közpolitikai tervezés A törvényhozásban mindkét kormány a minél gyorsabban, minél többet elvet követte. A Molnár-féle reformot december közepétől kezdve erőltetett menetben fogadtatták el az Országgyűléssel. A jogszabályok rendelkeztek a biztosítási rendszer teljes átszabásáról, ideértve a teljes magán-egészségbiztosítás rendszerét és szektorhoz kapcsolható Felügyelet felállítását is. Törvényt hoztak a vizitdíjról, a kórházi napidíjról, a gyógyszergazdaságosságról, az új intézményi struktúráról, a Kamaráról és a patikaalapításról is.2010-ben az új struktúrában létrejövő Nemzeti Erőforrás Minisztériumról szintén botorság lenne azt állítani, hogy a törvényalkotást tekintve az idejét vesztegette volna. A ciklus feléig 130 jogszabály vagy rendelet, összességében 1100 dokumentum került ki az államtitkárságról, volt olyan nap, amikor 3300 oldal hosszúságú joganyag lépett életbe. Teljesen átszabták a központi intézményrendszert, a kórházi struktúrát, valamint tulajdonlást, megszüntették a betegjogi ombudsman és az Egészségbiztosítási Felügyelet intézményét, átalakították az ÁNTSZ-t, létrehozták a GYEMSZI-t, új progresszivitási szinteket állapítottak meg, átrendezték a kórházak, szakrendelők tu

13 lajdonosi viszonyait, rendezték a háziorvosok praxisjogát, nem is beszélve az adójogszabályok ide vonatkozó fejezeteiről ( pl.: népegészségügyi termékdíj). A törvényhozást tekintve tehát mindkét magyar párt inkább a Clinton-féle all-in-one stratégiát követte, lényegében csak formai szerepet hagyva a parlamentnek a jogszabályok megvitatásában. Ellenzéki javaslat egyik törvénytervezetbe sem került be, sőt kormánypárti módosítás is csak elvétve. A politikai tervezés tekintetében a Fidesz kormány némi tanulóképességet azért mutatott elődjéhez képest. Molnár Lajos csapata Clintonhoz hasonlóan teljes nagygenerált hirdetett meg, míg Szócska Miklós államtitkársága sokkal inkább egyfajta viszszarendeződés, normalizálódás ígéretével lépett fel, amely a meglévő struktúrákra építkezés fontosságát hangsúlyozta. A kétharmados felhatalmazás és az önkormányzati lobbi kikapcsolása azt is lehetővé tette, hogy számos korábbi konfliktusforrást eleve kiiktassanak a rendszerből. Politikai kommunikáció A kommunikációt tekintve a magyar politika általában nagyon gyengén szerepel. A társadalmi párbeszéd kötelező köreit a legtöbb esetben elintézik azzal, hogy a Minisztérium honlapján néhány hétig írásban lehet véleményezni a stratégiai elképzeléseket. A Molnár Lajos-féle reformfolyamat kommunikációs problémáit a legtalálóbban Virág Attila foglalta össze az ELTE Társadalomtudományi Karának folyóiratában. 10 A Minisztérium nagyon hamar szembekerült a az ágazat szereplőivel: a patikaliberalizáció és 10 Egészségügyi rendszerváltás a konfliktusok tükrében - -

14 a kötelező kamarai tagság megszüntetés miatt a patikusokkal és a gyógyszernagykereskedőkkel, a gyógyszergazdaságossági törvény majd később a különadók miatt a gyógyszergyártókkal, a növekvő adminisztrációs terhek, a szigorodó terápiás előírások illetve a vizitdíj miatt ellenállás miatt a háziorvosokkal, az ágyszám csökkentés és a kórházbezárási tervek miatt a fekvő- és járóbeteg-ellátásban dolgozókkal. A dobozdíj, vizitdíj, kórházi napidíj természetesen nem tetszett a betegeknek sem, ahogy az új beutalási rendszer szigorodása és a magánbiztosítás okozta bizonytalanság is kiváltotta sokak ellenérzését. Az nem volt senki számára meglepetés, hogy a Mikola István vezette ellenzék gyakorlatilag a reform minden elemét elutasította, az már annál inkább, hogy még a kormánykoalíción belül is óriási feszültségeket okozott a döntés. Az MSZP baloldali szárnya az akkor még óriási informális befolyással rendelkező Horn Gyulával az élen elutasította a szabad demokraták neoliberálisnak titulált lépéseit. Sőt, még az SZDSZ-en belül az akkori főpolgármester, Demszky Gábor is többször élesen szállt szembe Molnárral, elsősorban a fővárosi kórházak problémái kapcsán. Molnár távozása után némileg enyhült ugyan a helyzet, de 2007 nyarára az MSZP is előjött saját egészségbiztosítási reformtervezetével, amely egy elhúzódó konfliktushoz, végsősoron pedig egy egyre mélyülő koalíciós válsághoz vezetett. Az elveszített népszavazás után pedig nem volt megállás a lejtőn, a Miniszterelnök bejelentette Horváth Ágnes tárcavezető menesztését, amely végül a koalíció felbomlásához és a reformtörvények bukásához vezetett. A 2010-es kormányváltás kommunikációs szempontból is egy teljesen új helyzetet teremtett, egyrészt az egészségpolitika kikerült a tűzvonalból, a miniszterelnök csak

15 elvétve foglalkozott vele, illetve megszűnt az önálló tárca, a szakterületet csak államtitkári szinten képviselték a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon belül. Szócska Miklós egyik első lépése új pozíciójában az volt, hogy végiglátogatta az ország szinte összes kórházát, ezzel próbálva megelőzni a konfliktusok elmélyülését. Ennek ellenére nem mondható, hogy sikerült volna lényegesen kevesebb problémával levezényelni az átalakulást, holott a ciklus kezdetén volt egy érzékelhető pozitív várakozás a kormány felé. Az orvosokkal illetve a rezidensekkel a bérhelyzet miatt mérgesedett el elsősorban a viszony, a kórház államosításokkal szemben számos egészségügyi közgazdász fogalmazta meg ellenérzéseit, különösen az fájt a szakma képviselőinek, hogy a hatékonyságnövekedéssel és a megszorításokkal felszabaduló összegek nem maradtak a szektorban, így összességében folyamatosan csökkent az egészségügyre fordítható pénzek nagysága. Elfuserált kommunikációs döntésnek tűnt az is, hogy megtiltották az intézményvezetőknek, hogy nehézségeikről nyilatkozzanak. Óriási konfliktust vállalt fel a kormány gyógyszergyártókkal szemben is: a különadók, illetve a Széll Kálmán Terv megszorításai igen nehéz helyzetbe hozták az iparágat, amelyen a két legnagyobb hazai gyártóval kötött stratégiai megállapodás sem sokat segített. Az átszervezés miatt igen sokszor szóltak a hírek a betegek számára kedvezőtlen folyamatokról, kaotikus beutalási rendről és növekvő várólistákról. A politikai kommunikáció terén tehát felfedezhetünk némi tanulóképességet az Orbánkormányt illetően, de elsősorban természetesen a népszavazási kampányban ígértek kötötték a kormány kezét. A ciklus elején kétségkívül történt kísérlet a szakmával tör

16 ténő egyeztetésre, azonban nagyon hamar kiderült, hogy ezek csak a kedélyek megnyugtatását szolgálták. Valójában semmilyen befolyást nem gyakoroltak az eltervezett intézkedések végrehajtását illetően. Az előző ciklus biztosítási reformjának a kudarca után a Fidesz a saját koncepcióját a kiegészítő magánbiztosítást fű alatt, egy jogszabály szövegének a minimális megváltoztatásával vitte véghez. Ezzel kapcsolatban semmilyen transzparens vita, vagy célzott kommunikáció nem történt. Nem csoda, hiszen a magántőke bevonása egyúttal azt is jelentette, hogy a Semmelweis Tervben meghirdetett tisztán állami egészségügy koncepcióját revideálni kellett volna. A gyógyszeripar szereplői többször felrótták a kormánynak, hogy az őket többnyire negatívan érintő döntésekről az utolsó percben, vagy éppen csak utólag a sajtóból értesültek. Összességében azonban mindkét reformkísérlet a legnagyobb deficitet a társadalommal való kommunikációban mutatta, mintha a választási siker után a pártok politikusai a továbbiakban lemondtak volna az állampolgárok meggyőzésének igényéről. Nagyon kezdetlegesen, vagy egyáltalán nem is történtek kísérletek arra, hogy az átlagmagyarnak világosan elmagyarázzák, vagy megindokolják, hogy miért is lesz jobb számára, ha alkalmanként 300 forintot kell fizetni a háziorvosának, vagy éppen az, hogy a városi kórház mostantól az önkormányzattól állami tulajdonba került. Ennek alighanem az elsődleges oka az volt, hogy a jogszabályok tengerében elmerülő hivatalnokokon kívül gyakran még a pártpolitikusok sem igen értették pontosan mi miért történik

17 Politikai Stratégia Közpolitikai tervezés Molnár Lajos 2006/07 Szócska Miklós Érzékelhető változás van-e? Zöld Könyv Semmelweis Terv Kevesebb konkrétum, számonkérhető pont. Koalíciós kormányzás kisebbik párthoz kötődő reformok Erőltetett törvényhozási folyamat, mély átszervezés gyorsan. Erős ellenzék és koalíciósellentétek miatt a reform felpuhul. Reform a parlamentben visszavonásra kerül. A teljes rendszer nagygenerálja Kétharmados felhatalmazás, gyakorlatban egypárti kormányzás, Erőltetett törvényhozási folyamat, mély átszervezés gyorsan. Nincs kompromisszumkényszer, gyenge ellenzék Reform érvényben. Kevésbé drasztikus változtatás, fontos reformok fű alatt Más típusú pártszerkezet önkormányzati lobbi kikapcsolása Jogszabályalkotás elsőbbsége megmarad Politikai erőviszonyok függvénye. Jelentős népszerűségvesztés ellenére államtitkár helye biztos, a párt vezeti a közvélemény-kutatásokat Választói igényekhez jobban alkalmazkodó tervezés. Governance típusú kormányzat Hard government filozófia. Decentralizáció vs. centralizáció, mint vezérlő elv Kötelező magánbiztosítás Kiegészítő magánbiztosítás Kormánypolitika központi eleme, majd 2 szavas törvénymódosítás Öngondoskodás, mint elv Erős állam koncepciója Választói igényekhez jobban alkalmazkodó tervezés. Politikai kommunikáció Technokrata nyelvhasználat Szakmai szervezetekkel kommunikáció, különösebb következmény nélkül A változások lényegére a szakmának egyik esetben sincs érdemi hatása Rossz kapcsolat az iparági szereplőkkel Rossz kapcsolat az iparági szereplőkkel Egészségipar nem prioritás egyik ciklusban sem Közvélemény meggyőzése, az átlagember felé történő kommunikáció gyenge. Közvélemény meggyőzése, az átlagember felé történő kommunikáció gyenge. Megmarad az elég választást nyerni szemlélet Miniszterelnök reformpárti, gyakran képviseli a médiában a döntéseket. Egészségügy csak államtitkári szinten, kissé a periférián. Reform a tűzvonalból a perifériára

18 Összegzés A tengerentúlon Barack Obama intézkedésein világosan látszik a Clinton-adminisztráció kudarcának szisztematikus feldolgozása és a tanulságok levonásából fakadó stratégiaalkotás. Az elnök és tanácsadói láthatóan pontról pontra tudatosan próbálták meg elkerülni az es folyamat buktatóit. A közelmúlthoz való ilyen típusú viszonyulás egyelőre hiányzik a magyar politikai gondolkodásból, a történelemre nem sokan tekintenek alkalmazott tudományként, a történész sokkal inkább a könyvtárban a forrásokat feldolgozó kutató, semmint praktikus tudással bíró tanácsadó. A közötti reformfolyamat kudarca és a népszavazás eredménye érezhetően befolyásolta az új kormányzat egészségpolitikáját, egyrészt, mert az élmény még igencsak friss volt, másrészt olyan horderejű ellenérzéseket váltottak ki a döntések, hogy az a mai napig sok szempontból meghatározzák a hazai egészségpolitikai kereteit. Tabukérdéssé váltak a co-payment bevezetésére vonatkozó elképzelések, felértékelődött az állam szerepe az ellátásban és a kötelező magánbiztosítás eszméjét a kiegészítő csomag lehetősége váltotta fel, a liberális egészségpolitika pedig gyakorlatilag eltűnt a parlamentből. A még friss élmények ellenére számos olyan problémát fedezhetünk fel a jobboldali reformkísérletben, amelyet el lehetett volna kerülni, vagy legalább tompítani, amennyiben tudatosan törekedtek volna a szocialista-liberális kormány kudarcaiból levonni a tanulságokat. Stratégiai szinten az erőltetett törvényalkotás, az all-in-one koncepció róható fel hiányosságnak. A közpolitikai tervezés szintjén számos olyan felesleges konfliktust vállalt fel a kormány, amelyet egy tudatosabb előkészítéssel el lehetett volna kerülni. A legnagyobb hiányosságként mégis az említhető, hogy a kommunikáció továbbra is megmaradt a formalitás

19 szintjén, mind a szakmabeliek, mind az iparági szereplők, mind az állampolgárok esetében. Ez sok esetben olyan ú.n. veto playereket eredményezett, akik ha leállítani nem is, de lassítani képesek a reformot. A szélesebb társadalom felé történő kommunikációból pedig továbbra is bántóan hiányzik a közérthetőség, így azok, akiknek életminőségének javítása végül is a végső cél vajmi keveset értenek meg a körülöttük zajló folyamatokból, amely egyelőre még csak elégedetlenséget és apátiát szült, de következményei sokkal súlyosabbak is lehetnek. Felhasznált irodalom: Alexandex S. Preker, Aprila Harding: Állami és magánszerepek gazdaságtana az egészségügyben az intézményi közgazdaságtan és szervezetelmélet szemszögéből David Blumenthal and James A. Morone, Th e Heart of Power: Health and Politics in the Oval Office ( Berkeley and Los Angeles, 2009) David J. Staley, History and Future: Using Historical Thinking to Imagine the Future( Lanham, Md., 2007 ). Ernest R. May, Lessons of the Past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy ( London, 1973). Joseph Antos, Lessons from the Clinton Plan: Incremental Market Reform, Not Sweeping Government Control, Health Aff airs 27, no. 3 ( 2008): (706)

20 Kevin P. Donnelly and David A. Rochefort (2012). The Lessons of Lesson Drawing : How the Obama Administration Attempted to Learn from Failure of the Clinton Health Plan. Journal of Policy History, 24, pp doi: /s Molnár Lajos: Miért lettem antipatikus? - Atheneaum Kiadó 2010 Richard E. Neustadt and Ernest R. May, Thinking in Time: Th e Uses of History for Decision-Makers ( New York, 1986). Richard Rose: What is lesson drawing? (Journal of Public Policy 11.no.1 (1991) Virág Attila: Egészségügyi rendszerváltás a konfliktusok tükrében - -

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak

Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak Semmelweis Terv és társai dr. Sinkó Eszter Politikai környezet a választások után Új kormány 2/3-os többség Egészségügy nincs miniszteri rang,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Részeredmények az egészségügy átalakításában. Szócska Miklós kettős mozgástere

Részeredmények az egészségügy átalakításában. Szócska Miklós kettős mozgástere Részeredmények az egészségügy átalakításában Szócska Miklós kettős mozgástere Közel fél éve már, hogy hosszas egyeztetés után az egészségügyért felelős államtitkárság kiadta a Semmelweis Terv szakmai koncepcióját.

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Kampány a válságban válság a kampányban

Kampány a válságban válság a kampányban Breitner Igor és Vizi Dávid Kampány a válságban válság a kampányban A 44-ik elnökválasztási kampány finisében többek közt a gazdasági válság hatására jelentősen megváltozott a politikai tér az Egyesült

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Legkritikusabb rendszer szintű ügyeket uniós szintre emeltük Magyarország 2011 második

Részletesebben

Alternatív szociológia

Alternatív szociológia Acsády Judit Alternatív szociológia Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák Typotex 2014. Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed,

Részletesebben

Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása

Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása A Transparency International Magyarország monitorozta a 2010-ben zajló magyarországi országgyűlési választás kampányfinanszírozását. A cél az volt, hogy

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Reformtempó összehasonlításban

Reformtempó összehasonlításban Reformtempó összehasonlításban A Gyurcsány-Bajnai és az Orbán-kormány jogalkotása számokban 2015. április Bevezető A Policy Solutions Törvénygyártók című projektjének célja, hogy felmérje a jogalkotás

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI RACIONALITÁS ÉS A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI REFORMOK PÁLNÉ KOVÁCS ILONA *

KÖZIGAZGATÁSI RACIONALITÁS ÉS A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI REFORMOK PÁLNÉ KOVÁCS ILONA * KÖZIGAZGATÁSI RACIONALITÁS ÉS A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI REFORMOK Tisztelgés Verebélyi Imre több évtizedes közigazgatás korszerűsítési tevékenysége előtt PÁLNÉ KOVÁCS ILONA * Verebélyi Imre, az önkormányzati

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Bajmócy Zoltán Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont AKUT Egyesület IX. Magyar Természetvédelmi

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAALAKÍTÓ SZEREPE, AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁN BELÜL ELFOGLALT HELYE AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Varga Bálint Neves agytrösztök legújabb kutatásai

Varga Bálint Neves agytrösztök legújabb kutatásai Varga Bálint Neves agytrösztök legújabb kutatásai A brit oktatás átalakításáról és modernizálásáról A kormányzó Munkáspárthoz közel álló befolyásos brit agytröszt, az Institute for Public Policy Research

Részletesebben

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló A legkisebb adósággállománnyal a XIII. kerület, jóléti kiadásokban Salgótarján, vállalkozások számában

Részletesebben

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN Csont Csaba Árvízszintek emelkedése Mi a PP public participation szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? A FELADAT

Részletesebben

Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát

Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát A Semmelweis Terv egészségpolitikai célkitűzései 2 Az elmúlt 20 év öröksége 3 Szereplők, döntéshozók álláspontja 4 Igény alapú

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Női politikusok a közvélemény szemében

Női politikusok a közvélemény szemében Női politikusok a közvélemény szemében Az Integrity Lab elemzése Tartalom Vezetői összefoglaló... 2 Bevezető... 3 Női politikusok és magyar választók... 4 Pártok és női jelöltek... 5 Alkalmasság megítélése...

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Sinkó Eszter: Az ellátórendszer átalakításának hatása a hozzáférésre, az elmúlt három év tapasztalatai alapján. 2013. május 31.

Sinkó Eszter: Az ellátórendszer átalakításának hatása a hozzáférésre, az elmúlt három év tapasztalatai alapján. 2013. május 31. Sinkó Eszter: Az ellátórendszer átalakításának hatása a hozzáférésre, az elmúlt három év tapasztalatai alapján 2013. május 31. Megállapítások 2010 nyarán 1. Szétzilálódott ellátórendszer, bizonytalanná

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia, Tarpataki Tamás Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest Magyar

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Paár Ádám Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Kevés személyiség nyomta rá a bélyegét a világ arculatára olyan mértékben, mint George W. Bush. Valószínűleg még sokáig elhúzódik a vita arról,

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. augusztus Tájékoztató országtanulmány SZLOVÁKIA 2010 Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia...

Részletesebben

TANTÁRGYLAP Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon BÍRÓ NAGY András Túl a magyar ugaron Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon 2007. április Tartalom 1. VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 10 3. MIÉRT KELL FEJLESZTENI A VIDÉKET? 16 4.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Népesedésvita a parlamentben

Népesedésvita a parlamentben Dobos Arnold Török Zoltán Népesedésvita a parlamentben Tematizációs kísérlet vagy valódi szakpolitikai alternatíva? Hogyan értékeljük a Jobbik által kezdeményezett parlamenti népesedési vitát? A Jobbik

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) PÉNZRIPORT. www.penzriport.hu

A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) PÉNZRIPORT. www.penzriport.hu A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) 2016 PÉNZRIPORT www.penzriport.hu 1 A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) 2016 PÉNZRIPORT www.penzriport.hu Szerző: Szabó Gergely Lektorálta: Sinka

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben