Reformtempó összehasonlításban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformtempó összehasonlításban"

Átírás

1 Reformtempó összehasonlításban A Gyurcsány-Bajnai és az Orbán-kormány jogalkotása számokban április

2 Bevezető A Policy Solutions Törvénygyártók című projektjének célja, hogy felmérje a jogalkotás sebességét parlamenti ciklusok között és ciklusok közben. A projekt egyik alapvetése, hogy a törvényhozás tempója kihatással van az törvények minőségére, illetve az elfogadási folyamat transzparenciájára. Az ellenzék, a civil társadalom és a nyilvánosság csak akkor tudják követni a törvényhozás munkáját, illetve csak akkor tudják demokratikus jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolni, ha erre a folyamat teret és időt biztosít. Bár nyilván nem a sebesség az egyetlen dimenziója a fenti lényeges szempontoknak, egy szükséges tényező azok érvényesüléséhez. Többek között kiemelten érdemes vizsgálni és nyomon követni, hogy milyen változások következnek be e téren, hogy mely kormányok pörgetik a törvényhozást, milyen típusú törvényekkel siet a törvényhozás, mik az eljárási szabályok, és milyen a folyamat kiemelt szereplőinek a hatása (főleg a Köztársasági Elnöké). Épp a jelenség komplexitására való tekintettel nem akarjuk azt állítani, hogy van egy konkrét helyes törvényhozási idő, amelynek betartása jó demokratikus gyakorlatnak minősül. De a radikális változások nyilvánvalóan hatással vannak a törvényhozási munkára, ezeket érdemes figyelemmel kísérni, megérteni, és vitát folytatni a változás okairól és indokairól, azok megalapozottságáról és demokratikus legitimációjáról. Ezért mindenképpen fontosnak tartjuk az e téren bekövetkező változások folyamatos nyomonkövetését és vizsgálatát, illetve a demokratikus közvélemény tájékoztatását a fent említett tényezők alakulásáról. A két korábban megjelent, a es, illetve a es ciklus áttekintő adatait vizsgáló elemzésünk alapján az alábbiakban a két ciklus összehasonlítására vállalkozunk, kizárólag az elfogadás idejére vonatkozó adatok tekintetében. Megnézzük például, hogy milyen különbségek vannak a ciklus egyes évei között, hogyan változott egy átlagos törvény átfutási ideje, mi történt az egyéni indítványokkal, hogyan használták a sürgősségi eljárást, illetve milyen hatással járt a sürgősségi eljárás bevezetése a legutóbbi teljes ciklusban. Bizonyos tekintetben a két ciklus ideális összehasonlítási alapot nyújt, hiszen mindkettő radikális reformprogrammal, ambiciózus átalakítási célokkal indult. Míg a Gyurcsánykormány a rendszerváltást követő időszak legnagyobb szabású átalakítását célozta meg, de a rendszer keretein nem kívánt, illetve tudott volna változtatni, addig a Fidesz messze túl akart lépni minden kereten, amit az előző kormányok, ideértve az első Orbán-kormányt, valamint a két Gyurcsány kormányt, mind elfogadtak között. Nézzük tehát, hogy milyen különbségekre derül fény az adatok áttekintése révén. 2

3 A es és a es országgyűlési ciklus összehasonlítása a törvények elfogadási sebességének tekintetében Talán a legszembetűnőbb különbség a két ciklus között az egyik legalapvetőbb adat: a es ciklusban 30%-kal kevesebb törvényt fogadtak el (599), mint a es ciklusban (860). Az eltérés azonban nem csak abból ered, hogy nagyon felpörgött a jogalkotás a második Orbán-kormány alatt - vagy hogy lassabbak voltak az előző kormányok, ha úgy tetszik -, hanem jelentős részben abból is, hogy míg az Orbán-kormány alatt nagyjából egyenletesen intenzíven működött az Országgyűlés, az azt megelőző ciklusban jelentős ingadozások voltak a koalíciós kormányzás szétesésének, illetve a kisebbségi kormányzás alatti lassulásnak köszönhetően. Ez egyértelműen megnyilvánul a törvényhozási tevékenység időbeli összehasonlításában is (lásd az 1. táblázatot). 1.táblázat: Elfogadott számának összehasonlítása, és Év Elfogadott száma Év Elfogadott száma Az adott időszakban előterjesztésesek száma az előző ciklus azonos periódusában százalékában % % % % % összesen összesen % 3

4 A második Orbán-kormány azonnal nagy tempóval indított, az első pár hónapban majdnem kétszer annyi törvényt fogadott el, mint a második Gyurcsány-kormány a ciklusa azonos időszakában. Az első teljes évben azonban jelentősen lecsökkent a különbség, részben azért, mert az Orbán-kormány nem tartotta fenn az első pár hónap tempóját, részben pedig azért, mert a Gyurcsány-kormány felpörgött 2007-re. Ezekben a számokban nyilvánvalóan megjelenik az is, hogy mindkét kormány nagyszabású reformfeladatok letéteményeseként látta magát. A fennmaradó különbség magyarázható egyfelől a Fidesz még ambiciózusabb célkitűzésével (vö. fülkeforradalom, az eddigi politikai rendszer meghaladása, stb.), valamint a kétharmad nyújtotta procedurális előnyökkel. Nagyon feltűnő különbség emellett, hogy míg ha viszonylag kis mértékben is az Orbánkormány alatt évről évre nőtt az Országgyűlés munkaterhe, addig a es ciklusban egy látványos visszaesés következett be az MSZP-SZDSZ koalíció felbomlásának évében. Míg 2007-ben, a gyurcsányi reformláz csúcsévében kimagasló, majdnem a Fidesz tempójához fogható számú előterjesztést fogadott el az MSZP-SZDSZ koalíció, 2008-ban jelentős lassulás következett be. Ez persze egybecsengett a Gyurcsány Ferenc által meghirdetett reformstoppal, valamint azzal a külső kényszerrel is, hogy koalíciós partner nélkül a kisebbségi kormány nehezebben tudta érvényesíteni közpolitikai elképzeléseit. Ezzel szemben 2009-ben, amikor az év nagyobb részében Bajnai Gordon vezette a kormányt, ismét felpörgött az Országgyűlés, és a kormányzati viszony stabilizációja valamint a válságkezelés jegyében telt időben jelentősen csökkent a különbség a Fidesz-kormány azonos időszakában végzett jogalkotási munkához képest. Érdekes különbség, hogy a tavaszi ülésszak során jóval több törvényt fogadtak el 2010-ben, mint 2014-ben, bár erre magyarázat lehet, hogy 2010-ben a baloldali kormánypárt és parlamenti partnere érezhették, hogy hosszú ideig nem kerülhetnek a hatalom közelébe, míg a Fidesz-kormány jelentős optimizmussal indult a 2014-es kampánynak. Felgyorsuló törvényhozás Már a fentebb tárgyalt áttekintő adatokból is kiderül, hogy 2010 és 2014 között összességében nőtt az Országgyűlés munkájának tempója, hiszen jóval több törvényt fogadtak el, illetve módosítottak, mint a 2006-tól 2010-ig terjedő ciklusban. Ebből azonban nem derül ki, hogy mennyi idő alatt "végzett" a Parlament egy adott előterjesztéssel, hiszen elvileg elképzelhető, hogy azért fogadtak el kevesebb előterjesztést a korábbi ciklusban, mert több időt fordítottak a törvényhozásra. Az alábbiakban tehát azt vizsgáljuk, hogy az egyes átlagának tekintetében változott-e az Országgyűlés munkájának sebessége, illetve azt is, hogy a különböző 4

5 típusú eltérő bánásmódban részesültek-e (milyen hatással voltak a rendkívüli tárgyalási eszközök, stb.). Fontos kiemelni, hogy ennek alapján még nem fogjuk tudni, hogy átlagosan mennyit dolgoztak a képviselők az adott en. A képviselők szabadon rendelkeznek idejükkel, és nem kötelesek elszámolni azzal, hogy tanulmányozták-e az adott előterjesztés tartalmát, mielőtt szavaztak róla, illetve hogy tisztában vannak-e annak várható hatásaival. Emellett nyilván befolyásolja az egy-egy előterjesztésre fordított idő elégséges voltának elbírálását az is, hogy az milyen hosszú, illetve hány módosítót adtak be hozzá. Mindazonáltal az kiderül az alábbi adatokból, hogy átlagosan hány napot hagyott az egyes képviselőnek az Országgyűlés arra, hogy tanulmányozza az et (nem számítva, hogy persze adott esetben az átlagidő mást jelentett egy erősen túlterhelt, mint egy alapvetően nyugodt időszakban). Ahogy a 2. táblázatból is kiderül, felgyorsult a törvényhozás között: az összes törvény átlagában két héttel gyorsabban jutottak el az az elfogadásig, mint a es ciklusban. Sőt, ha figyelmen kívül hagyjuk a nemzetközi szerződések ratifikációját, akkor jelentősen, majdnem 19 napra nő a különbség a két ciklus között. 2. táblázat: Az benyújtása és elfogadása közt eltelt idő, a es és a es ciklusokban Előterjesztés típusa Összes törvény Napok száma benyújtástól elfogadásig, Napok száma benyújtástól elfogadásig, ,17 47 Összes törvény nemzetközi szerződések ratifikálása nélkül Egyéni képviselők által benyújtott Sürgős törvények (nemzetközi szerződések ratifikálása nélkül) Kivételesen sürgős törvények (nemzetközi szerződések ratifikálása nélkül) 35,89 55,1 30,6 57,13 29,7 44,5 4,1 NA 5

6 Ám az is kiderül, hogy a törvényhozás sebességének jelentős (a nemzetközi szerződések nélkül számolt másfélszeres) felgyorsítása önmagában még nem volt elég tempós a Fidesz-KDNP-nek, és így került sor a viszonylag alacsony esetszámban alkalmazható (eddig 26 törvényt fogadtak el ebben a tárgyalási módban) kivételesen sürgős tárgyalási mód bevezetésére, amelynek keretében viszont már a korábbi ciklus átlagához képest több mint 12-szer gyorsabban fogadnak el törvényeket, és a korábbi sürgős tárgyalásmódhoz képest is több mint 7-szeresen pörgették fel a jogalkotást. Az egyéni képviselők által benyújtott ről kapcsán kiemelhető: nagy változás, jelentős gyorsulás következett be, hiszen 57 napról majdnem a felére, nem egész 30 napra csökkent ezek átlagos elfogadása ideje. Figyelembe véve, hogy ezek a es ciklusban a teljes jogalkotási tevékenység nagyobb hányadát (32% a 21%-hoz képest) alkották, terjedelmüket tekintve jelentősen hosszabbak lettek (átlagosan 7 oldal helyett 12 oldalasak) és jóval több módosító is érkezett ezekhez (átlagosan 9 a korábbi 3 helyett), felmerül mint kérdés, hogy a kétszeres tempó mellett sikerül(hetet)t-e kellően körültekintően törvénykezni. És persze mindezek a kvantitatív mutatók még nem veszik figyelembe, hogy sok esetben kiemelkedően fontos et nyújtottak be, illetve fogadtak el ily módon, ami szintén nem volt jellemző a es korszakra. Amikor a sürgős sem elég sürgős Érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy miként éltek a sürgős eljárás eszközével a két ciklusban. Annyi rögtön szembetűnő, hogy a Gyurcsány-kormány idején sem spóroltak az eszköz használatával, hiszen az összes előterjesztés arányában a Fidesznél is nagyobb mértékben alkalmazták. A kormányzati időszak végefelé azonban mindkét ciklusban jelentősen alábbhagyott a sürgős eljárások száma, az összes előterjesztés százalékában a Fideszkormány alatt a 2010-es, 34%-os szintről 9%-ra esett vissza a ciklus utolsó teljes, 2013-as évében, míg az MSZP vezette, illetve az általa támogatott kormány esetében a 2006-os 38%-ról 7%-ra esett 2009-ben. Ám 2012-től az igazán érdekes a kivételesen sürgős eljárás lett, ami mint fentebb láthattuk, a korábbinál sokkal inkább gyorsította fel az eljárást. Bár ez eddig mindössze 26 törvényt érintett, de a hatása azok esetében annál hangsúlyosabb volt, hiszen ahogy fentebb kiemeltük, ez már nagyságrendekkel, több mint 6

7 tízszeres szorzóval gyorsította fel az érintett elfogadását a korábbi ciklus átlagához képest. 3. Táblázat: A sürgős eljárásban tárgyalt összehasonlítása a es és a es ciklusokban Év Sürgős eljárásban tárgyalt előterjeszté sek száma* Az adott időszakban összes előterjeszt és %-ában Év Sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztése k száma* Az adott időszakban összes előterjeszt és %-ában Az adott időszakban sürgős (és kivételesen) sürgős eljárásban tárgyalt száma az előző ciklus azonos periódusában sürgős előterjesztés %- ban % % 60% % % 119% (11) 10% % 100% (13) 9% % 62% (2) 18% % 350% összesen % összesen * Zárójelben a kivételesen sürgősek száma % 91% Bár az összes előterjesztés arányában egy árnyalattal ritkábban használták a sürgős et (abszolút számban többet) a Fidesz alatt, de az egyéni vonatkozásában gyakrabban éltek ezzel az eszközzel, mint az előző ciklus kormánypártja, illetve kormánypártjai. A 270 egyéni előterjesztésből ugyanis 32-öt, azaz 12%-ot kiemelt sebességgel tárgyaltak, és ebből nyolc kivételesen sürgősnek minősült. Ezzel szemben az azt megelőző ciklusban nem csak jóval kevesebb, mindössze hét sürgősen tárgyalt egyéni előterjesztés volt, de ráadásul ezekből négy fideszes, illetve Fidesz-KDNP-s képviselők által került beterjesztésre, és egy ötödik többpárti együttműködés keretében. Tehát kijelenthető, hogy az egyéni keretében a es ciklusban a kormánypártok lényegében nem is éltek a sürgős eljárás eszközével. 7

8 Policy Solutions Politikai Elemző és Tanácsadó Intézet Budapest, 1065, Révay utca 10. (1)

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés új, márciustól hatályba lépő munkarendjére vonatkozó szabályokat. Az elemzés során a Központ

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE TARTALOM Részvétel a 2014-es választásokon... 3 A Fidesz-KDNP szereplése... 4 Az MSZP-Együtt-PM-DK-Liberálisok szereplése... 7 A Jobbik szereplése...

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai

Részletesebben

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Ilyen az új politikai elit A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Bevezető A 2010 tavaszán felállt új magyar parlament nem csak a kormánypárt Fidesz soha nem látott

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

Mérjünk-e demokráciát?

Mérjünk-e demokráciát? Rajnai Gergely Mérjünk-e demokráciát? Magyarországon hivatalosan megszűnt a demokrácia. (Tamás Gáspár Miklós) mélyen nyugtalanít a demokratikus normák leépítése Magyarországon. (John McCain) Magyarország

Részletesebben

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban Mezei Péter egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet Regina Henning LL.M. (Dresden), idegennyelvi lektor, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország

Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Ilonszki Gabriella (2005): Nők a politikában:

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

Jelige: Aki mer, az nyer

Jelige: Aki mer, az nyer MENNYIBE KERÜL? Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről Jelige: Aki mer, az nyer TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 Felépítés...5 II.

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON KTI IE KTI Könyvek 3. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Bódis Lajos Galasi Péter John Micklewright

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai

A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.3 Polónyi Pléh Csaba István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben