Ellenőrzések számvitele Róth J.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrzések számvitele Róth J."

Átírás

1 Ellenőrzések számvitele 2. Ellenőrzések számvitele/. dia M O T T Ó Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. 1

2 Okok, célok, ismeretek Ok: csak az nem hibázik Számvitel 2. Ellenőrzések számvitele/1. dia Cél: helyesbítés Mit kell tudni? Mikor? Most Tavaly.5 (7) év visszamenőleg Törvények Adó Alapelv: kétszer nem, egyszer kell. Adóelévülés van Szt. elévülés nincs Szt. Adók: ideértve TB; Vám; Helyi adók, különösen Art. 23. évi XCII.tv. Támogatási jogszabályok Ellenőrzések számvitele és a könyvvizsgálat 2

3 Fogalom Az ellenőrzés számvitele 2. Ellenőrzések számvitele/1a. dia a számviteli beszámolóval lezárt üzleti évek számviteli (és adózási) nyilvántartásainak utólagos felülvizsgálata, és a feltárt hibák, hibahatások kijavítása. 3

4 Pl. ÁFA, havi bevallás mellett Stornó = következmény nélküli hibajavítás (le nem zárt időszakon belül) Fogalom, példák Ellenőrzések (az időszak lezártsága szerint) 2. Ellenőrzések számvitele/2. dia Számviteli beszámolóval le nem zárt időszak Számviteli beszámolóval lezárt időszak Adózási időszak le nem zárt. Adózási időszak lezárt. Adózási időszak le nem zárt. Adózási időszak lezárt. Hiba kelte Javítás kelte 19X. jan X. jan X. jan X. febr X. jan X1. jan. 2. Ilyen nem lehet. 19X. jan. 5. Éven túl, mérlegkészítés után. Adózásban Számvitelben Stornó Stornó Stornó Stornó Önell. v. adóell. Önell. v. adóell. Ellenőrzések számvitele keretébe tartozó témák. 4

5 Ellenőrzések fajtái a végzők személye szerint Ellenőrzések fajtái 2. Ellenőrzések számvitele/3. dia Önellenőrzés Jellemzői Belső Olcsó(bb) Adóellenőrzés Jellemzői Külső (tágan értelmezve) Drága Teher (jogkövetkezmény) Fogalma: az (adó)hiba szankciója. 5

6 Ellenőrzések terhei ~ (jog)következményei 2. Ellenőrzések számvitele/4. dia Önrevízió esetén Adórevízió esetén Önellenőrzési pótlék A késedelmi pótlék fele, de ismételt esetben 75%-a. Késedelmi pótlék A jegybanki alapkamat kétszerese. Adóbírság Maximum az adóhiány (jogtalan támogatás) 5%-a. Minősített esetben 2%-a Mulasztási bírság Különböző %-os mértékek ill. tételek, minimum 1 eft, max. 1 MFt. Kérelemre mérsékelhető. A bevallás határidejét követő naptól a feltárás napjáig. Kérelemre mérsékelhető, ill. elengedhető. Az esedékesség napjától számítandó, max.3 évre. Kérelemre mérsékelhető. Kérelemre mérsékelhető. NEM növeli a Tao. alapot. Büntetés-bírságnak minősülnek, azaz Tao. alap növelő tételek. Könyvviteli elszámolás: Egyéb ráfordításokra (TÁRGYÉVI!) 6

7 Hiba és hibahatás 2. Ellenőrzések számvitele/5. dia Hiba A hiba valamely korábbi, számvitelileg lezárt időszakban (üzleti évben) a hatályos jogszabályi előírásoknak 1 meg nem felelő tevékenység, amely lehet: elszámolás, nyilvántartás, bevallás. Hibahatás A hibahatás valamely eredeti hiba által okozott újabb hiba. 1 Szt-nek és/vagy az adótörvényeknek, támogatási jogszabályoknak nem megfelelő A hiba és hibajavítás folyamata Folytatás 7

8 A hibajavítás folyamata Hibázás időszaka Hibázást követő időszakok (évek) 2. Ellenőrzések számvitele/6. dia Tárgyév (A hibafeltárás időszaka) Hiba Hibahatások Hibafeltárás Hibák és hibahatások kijavítása. Terhek elszámolása. Tárgyévet érintő hatások rendezése (az ellenőrzés után, a tárgyévet érintően). 8

9 Az önellenőrzés és adóellenőrzés (időbeli) kapcsolata 2. Ellenőrzések számvitele/7. dia Az önellenőrzés és adóellenőrzés (időbeli) kapcsolata X nap Y nap Önellenőrzés (1) A hiba észlelése az önellenőrzés során. (2) Az önellenőrzés nyilvántartásba vétele a feltárás időpontjában. [Art. 49. (4) bek.] ( A hiba helyesbítése.) (3) Az önellenőrzés bevallása, valamint az adóhiányok és az önrevíziós pótlék megfizetése. Adóellenőrzés Az önellenőrzés jogszerű, ha a (3)-mal jelzett nap az adóellenőrzés megkezdése előtti nap, ill. az ezt megelőző időszak. Az önellenőrzés nem jogszerű, ha a (3)-mal jelzett nap azonos az adóellenőrzés megkezdésével vagy ez utáni nap. 9

10 Hibafajták 2. Ellenőrzések számvitele/8. dia HIBÁK (és hibahatások) Hibák (és hibahatások) a T A R T A L O M szerint Hibák (és hibahatások) a N A G Y S Á G R E N D szerint 1

11 Hibafajták a tartalom szerint 2. Ellenőrzések számvitele/9. dia Hibák (és hibahatások) a TARTALOM szerint 1 A típus B típus C típus D típus 2 Csak adóbevallási hibák A1 A2 A3 Nyilvántartási és bevallási hibák B1 B2 B3 Csak nyilvántartási hibák C1 C1 C2 C3 Adózott eredmény elszámolási hibái Nincs javító könyvelés, de van bevallás helyesbítés, és lehet pénzügyi rendezés. E/F Javítás értelemszerűen Költségvetés K/R/B 11

12 Nagyságrend szerinti hibák 2. Ellenőrzések számvitele/1. dia Hibák (és hibahatások) a N A G Y S Á G R E N D szerint Jelentős hibák Nem jelentős hibák Lényeges hibák 213-tól NINCS Nem lényeges hibák Jelentős a hiba ha meghaladja a számviteli politika szerinti értékhatárt, de mindenképpen jelentős, ha a hatása (=hatásösszege) eredményre, saját tőkére, előjeltől függetlenül, egy adott évre vonatkozólag, a különböző ellenőrzések hatásait összesítve nagyobb a mérlegfőösszeg 2%-ánál, vagy jelentős, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, de a hatásösszeg meghaladja az 1 millió forintot; 12

13 Jelentős és lényeges hibák Szt. 3. (3) bek. 3. p Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében 2. Ellenőrzések számvitele/ 1a. dia az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot; 1 :,2 = 5 millió mérlegfőösszeg 13

14 Jelentős hibák következményei 2. Ellenőrzések számvitele/11. dia Jelentős hibák (hibahatások) elkülönítése Beszámolóban Könyvvitelben Szintetikában Mérlegben, Eredménykimutatásban Kiegészítő mellékletben Analitikában Szintetikában és analitikában Harmadik (középső) oszlop Évenkénti részletezés Részben szintetikában, és részben analitikában 14

15 Jelentős hibák a beszámolóban Mérleg, Erki. 2X1. dec Ellenőrzések számvitele/11. dia Megnevezés 2X. E / Ö 2X1. Mérleg, Erki. 2X2. év végén Megnevezés 2X1. E / Ö 2X2. 15

16 Jelentős hibák könyvviteli elszámolása 9. Ár)bevételek (4d) E (1b) 4.Eredménytartalék 1-3.Eszközök 4.Források (4c) 2. Ellenőrz. számvit./12. dia 3/4.Költségvetéssel szembeni elszámolások (2a) (2b) (3a) (4a) 4.Mérleg szerinti eredmény E (1a) (3b E 8.Ráfordítások. E 5.Költségek (6-7.Költségek) E (4b) 5/8/9.Technikai számla E (Mérleg szer. eredm. átvezet.) (4a) (4b) E=... 4.Költségvetési tartozások (5) 8.Egyéb ráfordítások (6) 16

17 Hibafeltárás munkafázisai 1. A hiba írásos megfogalmazása. 2. Rossz és jó könyvelés: a hiba elkövetésének évére, a hibázást követő évekre külön-külön. 3. A hibák / hibahatások / terhek tételes megállapítása és írásos rögzítése. 4. Ellenőrzés és minősítés 5. A hibák/hibahatások/terhek javító könyvelése: jelentős hiba esetén elkülönítés és MSZE átvezetése az eredménytartalékba, nem jelentős hiba esetén: nincs elkülönítés. 6. Az ellenőrzés utáni teendők: ellenőrzés: nehogy újabb hiba keletkezzen a javítás során, ketten egymástól függetlenül, minősítés: annak eldöntése, hogy a hiba (és hibahatás) jelentős vagy sem. a tárgyévre áthúzódó hibahatások rendezése tárgyévi tételként. 2. Ellenőrzések számvitele/13. dia 17

18 Mikor és mit könyveljünk? 2. Ellenőrzések számvitele/13. dia Mikor és mit könyveljünk? b1 2X h1 b2 b = ellenőrzés befejezésének napja Mérlegkészítés napja h2 b3 h3 b4 h = határozat jogerőssé válásának napja h4 1. variáció 2. variáció 3. variáció 4. variáció 18

19 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. Alapadatok MEGNEVEZÉS 1. Önellenőrzés hatás a SEEAÉ-re eft Ellenőrzések számvitele/15. dia A GÖNGYÖL Kft.-nél 214-ben 1-szer adóellenőrzés és 3 alkalommal önellenőrzés volt, melyek megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza. Jelentős határ = az Szt. szerintivel. Feladat: Határozza meg, hogy a hibák és hibahatások jelentősek-e! eft MFt 213. hatás az écs-re hatás a Tao-ra (*)+16 (*) Önellenőrzés hatás a ráfordításokra Adóellenörz. hatás a bevételekre Önellenőrzés hatás a bevételekre (**) hatás a ráfordításokra hatás a Tao-ra 17, Mérlegfőösszeg (*) A 16, ill. 16 adóhiány már elévült, így nem kell megfizetni. (**) A 3. önellenőrzés mindhárom évben évenként külön-külön egyetlen hibát és ezek hatásait tartalmazza. 16 adótöbblet (JAVÍTANI!) 19

20 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. 2. Ellenőrzések számvitele/16. dia MEGOLDÁS (eredeti hiba kétszerezésével) eft MFt MEGNEVEZÉS Összesen (abszolút érték) Összesen (abszolút érték) * 2 =hatásösszeg Kisebb v. nagyobb a MFÖ 2%-ánál Mérlegfőösszeg (MFÖ) 2%-a J = Jelentős, ill. NJ = Nem jelentős J NJ NJ!! NJ J!! NJ J NJ Nem haladja meg az 1 MFt-ot. Hatásösszeg nagyobb, mégis NJ! 2

21 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. MEGOLDÁS (eredményre, saját tőkére gyakorolt hatás számításával) Megnevezés Eredm ST Eredm ST Eredm ST Eredm ST Eredm ST 1. Önell. Seeaé Ellenőrzések számvitele/17. dia 211. ST Eredm eft 212. ST Eredm Eredm MFt 213. ST Écs Tao. 2.Önell. Ráfordít Tao ,8 67, Adóell. Bevét Tao ,5 85,5 3.Önell. Bevétel. Elévült Ráfordít , Tao. 17, Összesen Hiba+hibahatás =hatásösszeg Kisebb / nagyobb MFÖ 2%-a J vagy NJ J NJ 63,2 436, NJ !! NJ 1762,5 1237, J !! NJ J 269,5 22, NJ 21

22 2. Példa az 5 milliós összeg körüli jelentős és nem jelentős hibákra 2. Ellenőrzések számvitele/18. dia Megnevezés A változat B változat C változat ALAPADATOK H+H hatás Kisebb / nagyobb MFÖ 2%-a MEGOLDÁS 213. jan. 1. előtt Nem jelentős J J 213. jan. 1.-től Nem jelentős NJ J 22

23 3. Példa az elévült és el nem évült megállapításokra. 2. Ellenőrzések számvitele/19. dia A korábbi 1. példa első (1.) önellenőrzésének tényállása (legyen) a következő. 26-ban egy karámot (állati kifutót) építettünk, amit elfelejtettünk aktiválni, pedig december 31-én használatba vettük. A karám még mindig üzemel, és várhatóan 216. december 31-ig használható. Végezze el a 26-hoz és 28-hoz (nem 27-hez!) kapcsolódó helyesbítő könyveléseket! (A további évekre vonatkozó önrevíziótól most eltekintünk.) A társasági adó kulcsa 26-ban és 28-ban is 16% volt. Cégünk csak 5-ös költségelszámolás szerint könyvel. A hibafeltárás időpontja 214. április 1. Megoldás 26-hoz kapcsolódóan: a hiba jelentős a) Az állományba vétel. E. T 1.Ingatlanok E és a kapcs. VÉJ - K 5.SEEAÉ 1 Értékcsökkenést most nem kell könyvelni, mert 26-ban december 31-én vettük használatba. A társasági adó hiányt nem kell könyvelni, mert időközben elévült, így önrevíziós pótlék sincs. b) Összesített MSZE átvezetése eredménytartalékra. T 5. Technikai számla. E. - K 4.Eredménytartalék 1 Megoldás 28-hoz kapcsolódóan: a hiba nem jelentős a) Az éves értékcsökkenési leírás. T 5.Értékcsökkenési leírás - K 1.Ingatlanok és a kapcs. VÉJ écs 1 b) A társasági adó többlet 1 *,16 = 16 eft. (Feltételezve, hogy 28-ban a Tao. alapja pozitív volt.) T 3.Egyéb követelések (APEH) - K 8.Társasági adó 16 Önrevíziós pótlék nincs, mert nem adóhiány, hanem adótöbblet keletkezett. Megjegyzés: ez a megoldás megfelel az Art. írott szabályainak. De az adott helyzetet mérlegelve meggondolandó, hogy jelen helyzetben szabad-e adótöbbletet visszaigényelni. E. 23

24 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal 2. Ellenőrzések számvitele/2. dia 211-ben 16 eft céltartalékot képeztünk várható perköltségre, amit 212-ben feloldottunk. A céltartalék miatti adóalap korrekciókról (sajnos) megfeledkeztünk. A hibát adórevízió tárta fel, amely jogerőre emelkedett 213. július 1-jén. A hiba 211-re jelentősnek, 212-re viszont nem jelentősnek minősül. Az adórevízió megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza. MEGNEVEZÉS Társasági adó hiány Társasági adó többlet Késedelmi pótlék Adóbírság Eredeti megállapítás 211-re Fellebbezés után jogerős Eredeti megállapítás 212-re 1 6 eft Fellebbezés után jogerős 1 6 Feladatok a) Könyvelje a hibák helyesbítését és a terheket! b) Könyvelje a társasági adó hiánya-többlete miatti kompenzációt (beszámítást az adóhivatallal)! c) Hogyan jelennek meg az a) és b) feladatpont miatti tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban? 24

25 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal Kidolgozás Megoldás 211-hez kapcsolódóan: a hiba jelentős a) A társasági adó hiány. E 2. Ellenőrzések számvitele/2a. dia T 8.Társasági adó - K 4.Egyéb rövid lej. kötelez. (NAV) 1 6 b) Késedelmi pótlék és adóbírság 1+2 = 3 eft. T 8.Egyéb ráfordítások - K 4.Egyéb rövid lej. kötelez. (kés. pótl.) 3 Megjegyzés: a 3 eft teher 213. év végén társasági adóalap növelő tétel lesz a bírság, büntetés jelleg miatt. c) Összesített MSZE átvezetése eredménytartalékra. E T 4.Eredménytartalék - K 8.Technikai számla 1 6 E Megoldás 212-höz kapcsolódóan: a hiba nem jelentős a) A társasági adó többlet. T 3.Egyéb követelések (NAV) - K 8.Társasági adó 1 6 Késedelmi pótlék és adóbírság: most nincs, mert nem adóhiány, hanem többlet van. b) Ha a követelést és kötelezettséget kompenzáljuk (beszámítjuk). T 4.Egyéb rövid lej. kötelez.(nav) - K 3.Egyéb követelések (NAV)

26 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal M É R L E G (eft-ban) MEGNEVEZÉS Ha követelés-kötelezetts. összevezetés NINCS E/Ö El. id. Tárgyid. Ha követelés-kötelezetts. összevezetés VAN E/Ö El. id. Tárgyid. 2. Ellenőrzések számvitele/21. dia Követelés (adótöbblet) 1 6 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 6 Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettség (adóhiány) Kötelezettség (bírság, késedelmi pótl.) FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S (eft-ban) Egyéb ráfordítások 3 3 Adófizetési kötelezettség (Tao.) ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDM

27 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal 2. Ellenőrzések számvitele/22. dia 211. decemberében 2 eft árbevételre (anyag eladás) az áfát 25% helyett 27%-kal számláztuk ki. A vevőnk 211-ben pénzügyileg teljesítette is a áfa összeget. (Szintén hibázott.) A hibát 213. július 1-jén önellenőrzéssel tártuk fel. A hiba nem minősül jelentősnek. Havi áfa bevallók vagyunk. A jegybanki alapkamat legyen 4,25%. Feladatok a) Végezze el az önrevízióval kapcsolatos teendőket! b) Végezze el az önrevízióval kapcsolatos teendőket a másik cégnél (a partner cégnél)! a) Teendők a saját cégnél A rossz és jó könyvelés ROSSZ JÓ Eltérés Árbevétel T 3.Vevők - K 9.Belföldi ért. nettó árbev. 2 2 Áfa T 3.Vevők - K 4.Fizetendő áfa Áfa többlet van, így önrevíziós pótlék nincs. Helyesbítő könyvelés (helyesbítő számla alapján) T 4.Fizetendő áfa - K 3.Vevők 4 Ez a könyvelés végeredménye, ami elérhető bruttó módon való könyveléssel (stornózással) is. További teendők: a NAV-tól az áfa visszaigénylése, és a vevőnek a 4 eft átutalása. 27

28 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal b) Teendők a partner cégnél A rossz és jó könyvelés 2. Ellenőrzések számvitele/22a. dia ROSSZ JÓ Eltérés Anyag beszerzés T 2.Anyagok - K 4.Szállítók 2 2 Áfa T 4.Előzetes áfa - K 4.Szállítók Áfa hiány van (lenne), mert 4-nel több volt a visszaigénylés a lehetségesnél. Ennek ellenére nincs önellenőrzés, mert befogadott (hibás) számla miatt keletkezett az áfa hiány. Az elszámolás a helyesbítő számla befogadásának időszakára vonatkozik. [Áfa törvény 132. (3) bekezdés] Helyesbítő könyvelés. T 4.Szállítók - K 4.Előzetes áfa 4 További teendők: a NAV-nak az áfa bevallása és befizetése, a partnertől a 4 eft átutalás fogadása. 28

29 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére Az ELLEN-ŐR Kft. alábbi adatai ismertek. 2. Ellenőrzések számvitele/23. dia Tényállás 2X. június 3-án fejeztük be egyik épületünk rekonstrukciós bővítését. Ennek előállítási költsége 2 eft volt, amelyet nem aktiváltunk. A hibát 2X1. december 15-én önellenőrzéssel tártuk fel (vallottuk be). Az épületet jelenleg is használjuk. Peremfeltételek Leírási kulcs (legyen) 2% (= Tao. szerintivel). Jegybanki alapkamat (legyen) 4,%. Társasági adó (legyen) 1%. A társasági adó alapja 2X-ban pozitív volt. Az áfa (legyen) 25%. A kft. csak költségnem elszámolást vezet, és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A tárgyi eszközök értékcsökkenését időarányosan, de csak év végén számolja el a kft. A 2X1. évre vonatkozó összevont mérleg- és eredményadatokat az alábbi táblázat tartalmazza. FELADATOK a) Végezzük el a jelentős hiba önrevíziós kijavítását! b) Milyen eltérések lennének az a) feladathoz képest, ha a hibát adórevízió tárta volna fel? c) Milyen eltérések lennének az a) feladathoz képest, ha a hiba nem lenne jelentős? d) Végezzük el az önellenőrzés teendőit, ha a költségelszámolás: elsődleges 6 / 7-es! 29

30 M É R L E G 2X MEGNEVEZÉS Tárgyi eszközök Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid. 2. Ellenőrzések számvitele/24. dia Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

31 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére a) A hiba írásos megfogalmazása: lásd a tényállást! b) A rossz és a jó könyvelés. 2. Ellenőrzések számvitele/25. dia A rossz könyvelés volt A jó könyvelés lett volna E/F 2 5.Költségnemek E/F 2 (a) (d) 5.Költségnemek 5.Écs.leírás 2 5.SEEAÉ 2 4.Fizetendő ÁFA (b) 1.Ingatlanok 2 5 (c) Előzetes ÁFA Eredmény = 2 Eredmény = 2 ktg + 2 Seeaé 2 écs. leirás = 2 Eredménykülönbség 2 ( 2) =

32 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2. Ellenőrzések számvitele/25a. dia c) Megállapítások a rossz és a jó könyvelés összehasonlítása alapján. ~ 1. Rossz az Ingatlanok bruttó értéke 2 -zel, NÖVELNI. 2. Rossz az Ingatlanok értékcsökkenése 2-szal, NÖVELNI.. 2 *,2 *,5 év = 2 eft. 3. Társasági adó hiány az eredménykülönbségre 198 *,1 = 198 ~ 198 eft 2 4. ÁFA hiány most nincs mivel a saját rezsis beruházás áfája egyidejűleg fizetendő és előzetes ÁFA is, de az önrevíziós bevallásnak tartalmaznia kell a fizetendő és egyúttal előzetes áfa összegét, az 5-at. 5. Önrevíziós pótlék a Tao. hiányra 198 *,4 : 12 hó * 6,5 hó = 4,29 ~ 4 eft 2 A Tao. bevallását követő nap 2X1. június 1-jétől december 15-ig 6. A mérleg szerinti eredmény átvezetése eredménytartalékra. 6a. Az előző évre vonatkozó = E eredményszámlák zárása = eft. (Most egyetlen technikai számla segítségével. A gyakorlatban a technikai számlákat külön-külön indokolt megnyitni az 5. a 8. és a 9. számlaosztályokban.) 6b. Az előző évre vonatkozó = E eredmény átvezetése az eredménytartalékra eft. ÖNELLENŐRZÉS UTÁNI TÉMA: a tárgyévre vonatkozó hatás 7. Értékcsökkenés 2X1. egész évre 2 *,2 = 4 eft. A hibafeltárás (állományba vétel) napja. Hiba Hibahatások Teher A sorszámok egyúttal a következő oldalon könyvelt gazdasági események sorszámai is. 32

33 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 4.Költségvetéssel szembeni tartozások 8.Társasági adó 4.Eredménytartalék E. 3 E (2) 5.Écs. leírás E 5. SEEAÉ E 1.Ingatlanok 2 E Fizetendő ÁFA (6b) Mérleg szerinti eredmény E Előzetes ÁFA 5/8/9.MSZE elszámolási szla. (6a) Écs. leírás E. 2 4 (7) (3) (4) E.1 4 (5) 4 E 2. Ellenőrzések számvitele/26. dia (1) 2 8.Egyéb ráfordítások 33

34 M É R L E G 2X MEGNEVEZÉS Tárgyi eszközök 2. Ellenőrzések számvitele/27. dia Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö X1. Tárgyid Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

35 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére Ha a hiba nem jelentős 2. Ellenőrzések számvitele/28. dia Azonosságok és eltérések az a) feladatponthoz képest. 1. A hiba megfogalmazása (a tényállás) ugyanaz, mint korábban a jelentős hiba esetén. 2. Jó és rossz könyvelés: ugyancsak azonos. 3. A megállapítások szintén ugyanazok, egyetlen a különbséggel: a hiba nem jelentős. 4. A helyesbítő elszámolásokban a könyvelések tartalmilag azonosak (ugyanolyan tartalmú tételeket kell elszámolni), DE o o nem kell elkülöníteni a könyvelési tételeket a tárgyévi adatoktól, nem kell átvezetni az összesített eredményhatást év vége előtt az eredménytartalékra. 5. A beszámolóban a mérlegben és az eredménykimutatásban nem a harmadik (középső) oszlopban jelennek meg a helyesbítések hatásai, hanem a tárgyévi adatok között. 6. Fontos különbség a korábbi, jelentős hiba melletti megoldáshoz képest: év végén az eredményfelosztáskor adóalap korrekciókat kell figyelembe venni az évközi helyesbítések (és az elszámolt társasági adóhiány vagy többlet) miatt. Ehhez az adózás alapszabálya: kétszer nem adózunk, egyszer viszont kell, legalábbis illik. adóalap csökkentő lesz minden olyan évközi tétel, amely az adózás előtti eredményt növelte; adóalap növelő lesz minden olyan évközi tétel, amely az adózás előtti eredményt 35 csökkentette.

36 M É R L E G 2X Tárgyi eszközök 2. Ellenőrzések számvitele/28a. dia Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék MEGNEVEZÉS Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö Ha a hiba nem jelentős 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid Mérleg szerinti eredmény Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2 25 Adózás előtti er Korrekciók 25 SEEAÉ 4 2 Écs. leírás + 2. ADÓALAP Társ.-i adó 2 456*,1 = 245,6 = 246 Év közben már elszámolt Tao. 2 Tao Tao. az Eredménykimutatásba 1 Tao. az Eredménykimutatásba EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

37 Ellenőrzések számvitele 213. MKVK OK Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! 37

Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013

Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013 Füredi-Fülöp Judit Jogi háttér Adózás

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára Hogyan kell a jelentős hibákat és a hibahatásokat kijavítani? Hogyan kell 3 oszlopos beszámolót készíteni?

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Hajdúböszörmény, 2014 május 20. Készítette: Will Csaba igazgatóság

Részletesebben

Év zárás 2011. 2012.02.14. Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Év zárás 2011. 2012.02.14. Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Év zárás 2011 2012.02.14. Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli változások 2012, de már alkalmazhatók 2011. évre is A törvénymódosítás pontosítja az üzleti vagy

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07.

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07. Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /07. 2010. szeptember 30. (adó) Mentőöv Adó s fizes s - előre! Adóelőle g feltölté s, ava gy hol van mé g az idei hó? Igaz ugyan, hogy

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1 Támogatások számviteli elszámolása Saját tőke javára elszámolt támogatás Eredmény javára

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai

Részletesebben

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások Zárlati tevékenységek 1 A zárlat menete tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások megállapítása, minősítése,

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.február VII. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája Társasági adótörvény 2015. évi változásainak számviteli összefüggései Olvasói kérdések Saját gépjármű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben