Ellenőrzések számvitele Róth J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrzések számvitele Róth J."

Átírás

1 Ellenőrzések számvitele 2. Ellenőrzések számvitele/. dia M O T T Ó Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. 1

2 Okok, célok, ismeretek Ok: csak az nem hibázik Számvitel 2. Ellenőrzések számvitele/1. dia Cél: helyesbítés Mit kell tudni? Mikor? Most Tavaly.5 (7) év visszamenőleg Törvények Adó Alapelv: kétszer nem, egyszer kell. Adóelévülés van Szt. elévülés nincs Szt. Adók: ideértve TB; Vám; Helyi adók, különösen Art. 23. évi XCII.tv. Támogatási jogszabályok Ellenőrzések számvitele és a könyvvizsgálat 2

3 Fogalom Az ellenőrzés számvitele 2. Ellenőrzések számvitele/1a. dia a számviteli beszámolóval lezárt üzleti évek számviteli (és adózási) nyilvántartásainak utólagos felülvizsgálata, és a feltárt hibák, hibahatások kijavítása. 3

4 Pl. ÁFA, havi bevallás mellett Stornó = következmény nélküli hibajavítás (le nem zárt időszakon belül) Fogalom, példák Ellenőrzések (az időszak lezártsága szerint) 2. Ellenőrzések számvitele/2. dia Számviteli beszámolóval le nem zárt időszak Számviteli beszámolóval lezárt időszak Adózási időszak le nem zárt. Adózási időszak lezárt. Adózási időszak le nem zárt. Adózási időszak lezárt. Hiba kelte Javítás kelte 19X. jan X. jan X. jan X. febr X. jan X1. jan. 2. Ilyen nem lehet. 19X. jan. 5. Éven túl, mérlegkészítés után. Adózásban Számvitelben Stornó Stornó Stornó Stornó Önell. v. adóell. Önell. v. adóell. Ellenőrzések számvitele keretébe tartozó témák. 4

5 Ellenőrzések fajtái a végzők személye szerint Ellenőrzések fajtái 2. Ellenőrzések számvitele/3. dia Önellenőrzés Jellemzői Belső Olcsó(bb) Adóellenőrzés Jellemzői Külső (tágan értelmezve) Drága Teher (jogkövetkezmény) Fogalma: az (adó)hiba szankciója. 5

6 Ellenőrzések terhei ~ (jog)következményei 2. Ellenőrzések számvitele/4. dia Önrevízió esetén Adórevízió esetén Önellenőrzési pótlék A késedelmi pótlék fele, de ismételt esetben 75%-a. Késedelmi pótlék A jegybanki alapkamat kétszerese. Adóbírság Maximum az adóhiány (jogtalan támogatás) 5%-a. Minősített esetben 2%-a Mulasztási bírság Különböző %-os mértékek ill. tételek, minimum 1 eft, max. 1 MFt. Kérelemre mérsékelhető. A bevallás határidejét követő naptól a feltárás napjáig. Kérelemre mérsékelhető, ill. elengedhető. Az esedékesség napjától számítandó, max.3 évre. Kérelemre mérsékelhető. Kérelemre mérsékelhető. NEM növeli a Tao. alapot. Büntetés-bírságnak minősülnek, azaz Tao. alap növelő tételek. Könyvviteli elszámolás: Egyéb ráfordításokra (TÁRGYÉVI!) 6

7 Hiba és hibahatás 2. Ellenőrzések számvitele/5. dia Hiba A hiba valamely korábbi, számvitelileg lezárt időszakban (üzleti évben) a hatályos jogszabályi előírásoknak 1 meg nem felelő tevékenység, amely lehet: elszámolás, nyilvántartás, bevallás. Hibahatás A hibahatás valamely eredeti hiba által okozott újabb hiba. 1 Szt-nek és/vagy az adótörvényeknek, támogatási jogszabályoknak nem megfelelő A hiba és hibajavítás folyamata Folytatás 7

8 A hibajavítás folyamata Hibázás időszaka Hibázást követő időszakok (évek) 2. Ellenőrzések számvitele/6. dia Tárgyév (A hibafeltárás időszaka) Hiba Hibahatások Hibafeltárás Hibák és hibahatások kijavítása. Terhek elszámolása. Tárgyévet érintő hatások rendezése (az ellenőrzés után, a tárgyévet érintően). 8

9 Az önellenőrzés és adóellenőrzés (időbeli) kapcsolata 2. Ellenőrzések számvitele/7. dia Az önellenőrzés és adóellenőrzés (időbeli) kapcsolata X nap Y nap Önellenőrzés (1) A hiba észlelése az önellenőrzés során. (2) Az önellenőrzés nyilvántartásba vétele a feltárás időpontjában. [Art. 49. (4) bek.] ( A hiba helyesbítése.) (3) Az önellenőrzés bevallása, valamint az adóhiányok és az önrevíziós pótlék megfizetése. Adóellenőrzés Az önellenőrzés jogszerű, ha a (3)-mal jelzett nap az adóellenőrzés megkezdése előtti nap, ill. az ezt megelőző időszak. Az önellenőrzés nem jogszerű, ha a (3)-mal jelzett nap azonos az adóellenőrzés megkezdésével vagy ez utáni nap. 9

10 Hibafajták 2. Ellenőrzések számvitele/8. dia HIBÁK (és hibahatások) Hibák (és hibahatások) a T A R T A L O M szerint Hibák (és hibahatások) a N A G Y S Á G R E N D szerint 1

11 Hibafajták a tartalom szerint 2. Ellenőrzések számvitele/9. dia Hibák (és hibahatások) a TARTALOM szerint 1 A típus B típus C típus D típus 2 Csak adóbevallási hibák A1 A2 A3 Nyilvántartási és bevallási hibák B1 B2 B3 Csak nyilvántartási hibák C1 C1 C2 C3 Adózott eredmény elszámolási hibái Nincs javító könyvelés, de van bevallás helyesbítés, és lehet pénzügyi rendezés. E/F Javítás értelemszerűen Költségvetés K/R/B 11

12 Nagyságrend szerinti hibák 2. Ellenőrzések számvitele/1. dia Hibák (és hibahatások) a N A G Y S Á G R E N D szerint Jelentős hibák Nem jelentős hibák Lényeges hibák 213-tól NINCS Nem lényeges hibák Jelentős a hiba ha meghaladja a számviteli politika szerinti értékhatárt, de mindenképpen jelentős, ha a hatása (=hatásösszege) eredményre, saját tőkére, előjeltől függetlenül, egy adott évre vonatkozólag, a különböző ellenőrzések hatásait összesítve nagyobb a mérlegfőösszeg 2%-ánál, vagy jelentős, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, de a hatásösszeg meghaladja az 1 millió forintot; 12

13 Jelentős és lényeges hibák Szt. 3. (3) bek. 3. p Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében 2. Ellenőrzések számvitele/ 1a. dia az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot; 1 :,2 = 5 millió mérlegfőösszeg 13

14 Jelentős hibák következményei 2. Ellenőrzések számvitele/11. dia Jelentős hibák (hibahatások) elkülönítése Beszámolóban Könyvvitelben Szintetikában Mérlegben, Eredménykimutatásban Kiegészítő mellékletben Analitikában Szintetikában és analitikában Harmadik (középső) oszlop Évenkénti részletezés Részben szintetikában, és részben analitikában 14

15 Jelentős hibák a beszámolóban Mérleg, Erki. 2X1. dec Ellenőrzések számvitele/11. dia Megnevezés 2X. E / Ö 2X1. Mérleg, Erki. 2X2. év végén Megnevezés 2X1. E / Ö 2X2. 15

16 Jelentős hibák könyvviteli elszámolása 9. Ár)bevételek (4d) E (1b) 4.Eredménytartalék 1-3.Eszközök 4.Források (4c) 2. Ellenőrz. számvit./12. dia 3/4.Költségvetéssel szembeni elszámolások (2a) (2b) (3a) (4a) 4.Mérleg szerinti eredmény E (1a) (3b E 8.Ráfordítások. E 5.Költségek (6-7.Költségek) E (4b) 5/8/9.Technikai számla E (Mérleg szer. eredm. átvezet.) (4a) (4b) E=... 4.Költségvetési tartozások (5) 8.Egyéb ráfordítások (6) 16

17 Hibafeltárás munkafázisai 1. A hiba írásos megfogalmazása. 2. Rossz és jó könyvelés: a hiba elkövetésének évére, a hibázást követő évekre külön-külön. 3. A hibák / hibahatások / terhek tételes megállapítása és írásos rögzítése. 4. Ellenőrzés és minősítés 5. A hibák/hibahatások/terhek javító könyvelése: jelentős hiba esetén elkülönítés és MSZE átvezetése az eredménytartalékba, nem jelentős hiba esetén: nincs elkülönítés. 6. Az ellenőrzés utáni teendők: ellenőrzés: nehogy újabb hiba keletkezzen a javítás során, ketten egymástól függetlenül, minősítés: annak eldöntése, hogy a hiba (és hibahatás) jelentős vagy sem. a tárgyévre áthúzódó hibahatások rendezése tárgyévi tételként. 2. Ellenőrzések számvitele/13. dia 17

18 Mikor és mit könyveljünk? 2. Ellenőrzések számvitele/13. dia Mikor és mit könyveljünk? b1 2X h1 b2 b = ellenőrzés befejezésének napja Mérlegkészítés napja h2 b3 h3 b4 h = határozat jogerőssé válásának napja h4 1. variáció 2. variáció 3. variáció 4. variáció 18

19 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. Alapadatok MEGNEVEZÉS 1. Önellenőrzés hatás a SEEAÉ-re eft Ellenőrzések számvitele/15. dia A GÖNGYÖL Kft.-nél 214-ben 1-szer adóellenőrzés és 3 alkalommal önellenőrzés volt, melyek megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza. Jelentős határ = az Szt. szerintivel. Feladat: Határozza meg, hogy a hibák és hibahatások jelentősek-e! eft MFt 213. hatás az écs-re hatás a Tao-ra (*)+16 (*) Önellenőrzés hatás a ráfordításokra Adóellenörz. hatás a bevételekre Önellenőrzés hatás a bevételekre (**) hatás a ráfordításokra hatás a Tao-ra 17, Mérlegfőösszeg (*) A 16, ill. 16 adóhiány már elévült, így nem kell megfizetni. (**) A 3. önellenőrzés mindhárom évben évenként külön-külön egyetlen hibát és ezek hatásait tartalmazza. 16 adótöbblet (JAVÍTANI!) 19

20 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. 2. Ellenőrzések számvitele/16. dia MEGOLDÁS (eredeti hiba kétszerezésével) eft MFt MEGNEVEZÉS Összesen (abszolút érték) Összesen (abszolút érték) * 2 =hatásösszeg Kisebb v. nagyobb a MFÖ 2%-ánál Mérlegfőösszeg (MFÖ) 2%-a J = Jelentős, ill. NJ = Nem jelentős J NJ NJ!! NJ J!! NJ J NJ Nem haladja meg az 1 MFt-ot. Hatásösszeg nagyobb, mégis NJ! 2

21 1. Példa az éven belüli göngyölítésre. MEGOLDÁS (eredményre, saját tőkére gyakorolt hatás számításával) Megnevezés Eredm ST Eredm ST Eredm ST Eredm ST Eredm ST 1. Önell. Seeaé Ellenőrzések számvitele/17. dia 211. ST Eredm eft 212. ST Eredm Eredm MFt 213. ST Écs Tao. 2.Önell. Ráfordít Tao ,8 67, Adóell. Bevét Tao ,5 85,5 3.Önell. Bevétel. Elévült Ráfordít , Tao. 17, Összesen Hiba+hibahatás =hatásösszeg Kisebb / nagyobb MFÖ 2%-a J vagy NJ J NJ 63,2 436, NJ !! NJ 1762,5 1237, J !! NJ J 269,5 22, NJ 21

22 2. Példa az 5 milliós összeg körüli jelentős és nem jelentős hibákra 2. Ellenőrzések számvitele/18. dia Megnevezés A változat B változat C változat ALAPADATOK H+H hatás Kisebb / nagyobb MFÖ 2%-a MEGOLDÁS 213. jan. 1. előtt Nem jelentős J J 213. jan. 1.-től Nem jelentős NJ J 22

23 3. Példa az elévült és el nem évült megállapításokra. 2. Ellenőrzések számvitele/19. dia A korábbi 1. példa első (1.) önellenőrzésének tényállása (legyen) a következő. 26-ban egy karámot (állati kifutót) építettünk, amit elfelejtettünk aktiválni, pedig december 31-én használatba vettük. A karám még mindig üzemel, és várhatóan 216. december 31-ig használható. Végezze el a 26-hoz és 28-hoz (nem 27-hez!) kapcsolódó helyesbítő könyveléseket! (A további évekre vonatkozó önrevíziótól most eltekintünk.) A társasági adó kulcsa 26-ban és 28-ban is 16% volt. Cégünk csak 5-ös költségelszámolás szerint könyvel. A hibafeltárás időpontja 214. április 1. Megoldás 26-hoz kapcsolódóan: a hiba jelentős a) Az állományba vétel. E. T 1.Ingatlanok E és a kapcs. VÉJ - K 5.SEEAÉ 1 Értékcsökkenést most nem kell könyvelni, mert 26-ban december 31-én vettük használatba. A társasági adó hiányt nem kell könyvelni, mert időközben elévült, így önrevíziós pótlék sincs. b) Összesített MSZE átvezetése eredménytartalékra. T 5. Technikai számla. E. - K 4.Eredménytartalék 1 Megoldás 28-hoz kapcsolódóan: a hiba nem jelentős a) Az éves értékcsökkenési leírás. T 5.Értékcsökkenési leírás - K 1.Ingatlanok és a kapcs. VÉJ écs 1 b) A társasági adó többlet 1 *,16 = 16 eft. (Feltételezve, hogy 28-ban a Tao. alapja pozitív volt.) T 3.Egyéb követelések (APEH) - K 8.Társasági adó 16 Önrevíziós pótlék nincs, mert nem adóhiány, hanem adótöbblet keletkezett. Megjegyzés: ez a megoldás megfelel az Art. írott szabályainak. De az adott helyzetet mérlegelve meggondolandó, hogy jelen helyzetben szabad-e adótöbbletet visszaigényelni. E. 23

24 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal 2. Ellenőrzések számvitele/2. dia 211-ben 16 eft céltartalékot képeztünk várható perköltségre, amit 212-ben feloldottunk. A céltartalék miatti adóalap korrekciókról (sajnos) megfeledkeztünk. A hibát adórevízió tárta fel, amely jogerőre emelkedett 213. július 1-jén. A hiba 211-re jelentősnek, 212-re viszont nem jelentősnek minősül. Az adórevízió megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza. MEGNEVEZÉS Társasági adó hiány Társasági adó többlet Késedelmi pótlék Adóbírság Eredeti megállapítás 211-re Fellebbezés után jogerős Eredeti megállapítás 212-re 1 6 eft Fellebbezés után jogerős 1 6 Feladatok a) Könyvelje a hibák helyesbítését és a terheket! b) Könyvelje a társasági adó hiánya-többlete miatti kompenzációt (beszámítást az adóhivatallal)! c) Hogyan jelennek meg az a) és b) feladatpont miatti tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban? 24

25 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal Kidolgozás Megoldás 211-hez kapcsolódóan: a hiba jelentős a) A társasági adó hiány. E 2. Ellenőrzések számvitele/2a. dia T 8.Társasági adó - K 4.Egyéb rövid lej. kötelez. (NAV) 1 6 b) Késedelmi pótlék és adóbírság 1+2 = 3 eft. T 8.Egyéb ráfordítások - K 4.Egyéb rövid lej. kötelez. (kés. pótl.) 3 Megjegyzés: a 3 eft teher 213. év végén társasági adóalap növelő tétel lesz a bírság, büntetés jelleg miatt. c) Összesített MSZE átvezetése eredménytartalékra. E T 4.Eredménytartalék - K 8.Technikai számla 1 6 E Megoldás 212-höz kapcsolódóan: a hiba nem jelentős a) A társasági adó többlet. T 3.Egyéb követelések (NAV) - K 8.Társasági adó 1 6 Késedelmi pótlék és adóbírság: most nincs, mert nem adóhiány, hanem többlet van. b) Ha a követelést és kötelezettséget kompenzáljuk (beszámítjuk). T 4.Egyéb rövid lej. kötelez.(nav) - K 3.Egyéb követelések (NAV)

26 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal M É R L E G (eft-ban) MEGNEVEZÉS Ha követelés-kötelezetts. összevezetés NINCS E/Ö El. id. Tárgyid. Ha követelés-kötelezetts. összevezetés VAN E/Ö El. id. Tárgyid. 2. Ellenőrzések számvitele/21. dia Követelés (adótöbblet) 1 6 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 6 Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettség (adóhiány) Kötelezettség (bírság, késedelmi pótl.) FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S (eft-ban) Egyéb ráfordítások 3 3 Adófizetési kötelezettség (Tao.) ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDM

27 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal 2. Ellenőrzések számvitele/22. dia 211. decemberében 2 eft árbevételre (anyag eladás) az áfát 25% helyett 27%-kal számláztuk ki. A vevőnk 211-ben pénzügyileg teljesítette is a áfa összeget. (Szintén hibázott.) A hibát 213. július 1-jén önellenőrzéssel tártuk fel. A hiba nem minősül jelentősnek. Havi áfa bevallók vagyunk. A jegybanki alapkamat legyen 4,25%. Feladatok a) Végezze el az önrevízióval kapcsolatos teendőket! b) Végezze el az önrevízióval kapcsolatos teendőket a másik cégnél (a partner cégnél)! a) Teendők a saját cégnél A rossz és jó könyvelés ROSSZ JÓ Eltérés Árbevétel T 3.Vevők - K 9.Belföldi ért. nettó árbev. 2 2 Áfa T 3.Vevők - K 4.Fizetendő áfa Áfa többlet van, így önrevíziós pótlék nincs. Helyesbítő könyvelés (helyesbítő számla alapján) T 4.Fizetendő áfa - K 3.Vevők 4 Ez a könyvelés végeredménye, ami elérhető bruttó módon való könyveléssel (stornózással) is. További teendők: a NAV-tól az áfa visszaigénylése, és a vevőnek a 4 eft átutalása. 27

28 4. Példa a társasági adóhiányra jelentős és nem jelentős hibákkal b) Teendők a partner cégnél A rossz és jó könyvelés 2. Ellenőrzések számvitele/22a. dia ROSSZ JÓ Eltérés Anyag beszerzés T 2.Anyagok - K 4.Szállítók 2 2 Áfa T 4.Előzetes áfa - K 4.Szállítók Áfa hiány van (lenne), mert 4-nel több volt a visszaigénylés a lehetségesnél. Ennek ellenére nincs önellenőrzés, mert befogadott (hibás) számla miatt keletkezett az áfa hiány. Az elszámolás a helyesbítő számla befogadásának időszakára vonatkozik. [Áfa törvény 132. (3) bekezdés] Helyesbítő könyvelés. T 4.Szállítók - K 4.Előzetes áfa 4 További teendők: a NAV-nak az áfa bevallása és befizetése, a partnertől a 4 eft átutalás fogadása. 28

29 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére Az ELLEN-ŐR Kft. alábbi adatai ismertek. 2. Ellenőrzések számvitele/23. dia Tényállás 2X. június 3-án fejeztük be egyik épületünk rekonstrukciós bővítését. Ennek előállítási költsége 2 eft volt, amelyet nem aktiváltunk. A hibát 2X1. december 15-én önellenőrzéssel tártuk fel (vallottuk be). Az épületet jelenleg is használjuk. Peremfeltételek Leírási kulcs (legyen) 2% (= Tao. szerintivel). Jegybanki alapkamat (legyen) 4,%. Társasági adó (legyen) 1%. A társasági adó alapja 2X-ban pozitív volt. Az áfa (legyen) 25%. A kft. csak költségnem elszámolást vezet, és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A tárgyi eszközök értékcsökkenését időarányosan, de csak év végén számolja el a kft. A 2X1. évre vonatkozó összevont mérleg- és eredményadatokat az alábbi táblázat tartalmazza. FELADATOK a) Végezzük el a jelentős hiba önrevíziós kijavítását! b) Milyen eltérések lennének az a) feladathoz képest, ha a hibát adórevízió tárta volna fel? c) Milyen eltérések lennének az a) feladathoz képest, ha a hiba nem lenne jelentős? d) Végezzük el az önellenőrzés teendőit, ha a költségelszámolás: elsődleges 6 / 7-es! 29

30 M É R L E G 2X MEGNEVEZÉS Tárgyi eszközök Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid. 2. Ellenőrzések számvitele/24. dia Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

31 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére a) A hiba írásos megfogalmazása: lásd a tényállást! b) A rossz és a jó könyvelés. 2. Ellenőrzések számvitele/25. dia A rossz könyvelés volt A jó könyvelés lett volna E/F 2 5.Költségnemek E/F 2 (a) (d) 5.Költségnemek 5.Écs.leírás 2 5.SEEAÉ 2 4.Fizetendő ÁFA (b) 1.Ingatlanok 2 5 (c) Előzetes ÁFA Eredmény = 2 Eredmény = 2 ktg + 2 Seeaé 2 écs. leirás = 2 Eredménykülönbség 2 ( 2) =

32 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2. Ellenőrzések számvitele/25a. dia c) Megállapítások a rossz és a jó könyvelés összehasonlítása alapján. ~ 1. Rossz az Ingatlanok bruttó értéke 2 -zel, NÖVELNI. 2. Rossz az Ingatlanok értékcsökkenése 2-szal, NÖVELNI.. 2 *,2 *,5 év = 2 eft. 3. Társasági adó hiány az eredménykülönbségre 198 *,1 = 198 ~ 198 eft 2 4. ÁFA hiány most nincs mivel a saját rezsis beruházás áfája egyidejűleg fizetendő és előzetes ÁFA is, de az önrevíziós bevallásnak tartalmaznia kell a fizetendő és egyúttal előzetes áfa összegét, az 5-at. 5. Önrevíziós pótlék a Tao. hiányra 198 *,4 : 12 hó * 6,5 hó = 4,29 ~ 4 eft 2 A Tao. bevallását követő nap 2X1. június 1-jétől december 15-ig 6. A mérleg szerinti eredmény átvezetése eredménytartalékra. 6a. Az előző évre vonatkozó = E eredményszámlák zárása = eft. (Most egyetlen technikai számla segítségével. A gyakorlatban a technikai számlákat külön-külön indokolt megnyitni az 5. a 8. és a 9. számlaosztályokban.) 6b. Az előző évre vonatkozó = E eredmény átvezetése az eredménytartalékra eft. ÖNELLENŐRZÉS UTÁNI TÉMA: a tárgyévre vonatkozó hatás 7. Értékcsökkenés 2X1. egész évre 2 *,2 = 4 eft. A hibafeltárás (állományba vétel) napja. Hiba Hibahatások Teher A sorszámok egyúttal a következő oldalon könyvelt gazdasági események sorszámai is. 32

33 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 4.Költségvetéssel szembeni tartozások 8.Társasági adó 4.Eredménytartalék E. 3 E (2) 5.Écs. leírás E 5. SEEAÉ E 1.Ingatlanok 2 E Fizetendő ÁFA (6b) Mérleg szerinti eredmény E Előzetes ÁFA 5/8/9.MSZE elszámolási szla. (6a) Écs. leírás E. 2 4 (7) (3) (4) E.1 4 (5) 4 E 2. Ellenőrzések számvitele/26. dia (1) 2 8.Egyéb ráfordítások 33

34 M É R L E G 2X MEGNEVEZÉS Tárgyi eszközök 2. Ellenőrzések számvitele/27. dia Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö X1. Tárgyid Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

35 Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére Ha a hiba nem jelentős 2. Ellenőrzések számvitele/28. dia Azonosságok és eltérések az a) feladatponthoz képest. 1. A hiba megfogalmazása (a tényállás) ugyanaz, mint korábban a jelentős hiba esetén. 2. Jó és rossz könyvelés: ugyancsak azonos. 3. A megállapítások szintén ugyanazok, egyetlen a különbséggel: a hiba nem jelentős. 4. A helyesbítő elszámolásokban a könyvelések tartalmilag azonosak (ugyanolyan tartalmú tételeket kell elszámolni), DE o o nem kell elkülöníteni a könyvelési tételeket a tárgyévi adatoktól, nem kell átvezetni az összesített eredményhatást év vége előtt az eredménytartalékra. 5. A beszámolóban a mérlegben és az eredménykimutatásban nem a harmadik (középső) oszlopban jelennek meg a helyesbítések hatásai, hanem a tárgyévi adatok között. 6. Fontos különbség a korábbi, jelentős hiba melletti megoldáshoz képest: év végén az eredményfelosztáskor adóalap korrekciókat kell figyelembe venni az évközi helyesbítések (és az elszámolt társasági adóhiány vagy többlet) miatt. Ehhez az adózás alapszabálya: kétszer nem adózunk, egyszer viszont kell, legalábbis illik. adóalap csökkentő lesz minden olyan évközi tétel, amely az adózás előtti eredményt növelte; adóalap növelő lesz minden olyan évközi tétel, amely az adózás előtti eredményt 35 csökkentette.

36 M É R L E G 2X Tárgyi eszközök 2. Ellenőrzések számvitele/28a. dia Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék MEGNEVEZÉS Esettanulmány az ellenőrzések számvitelére 2X. Előző id. HA NINCS E/Ö E/Ö Ha a hiba nem jelentős 2X1. Tárgyid X. Előző id. HA VAN E/Ö E/Ö 2X1. Tárgyid Mérleg szerinti eredmény Egyéb források Adókötelezettség Önrevíziós pótlék kötelezettség FORRÁSOK ÖSSZESEN E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2X Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2 25 Adózás előtti er Korrekciók 25 SEEAÉ 4 2 Écs. leírás + 2. ADÓALAP Társ.-i adó 2 456*,1 = 245,6 = 246 Év közben már elszámolt Tao. 2 Tao Tao. az Eredménykimutatásba 1 Tao. az Eredménykimutatásba EGYÉB tételek (Ráfordítások) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó 1% ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétel Fizetett (jóváhagyott) osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDM

37 Ellenőrzések számvitele 213. MKVK OK Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! 37

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára Hogyan kell a jelentős hibákat és a hibahatásokat kijavítani? Hogyan kell 3 oszlopos beszámolót készíteni?

Részletesebben

Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013

Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013 Füredi-Fülöp Judit Jogi háttér Adózás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak. Budapest., 2009.május 22. 2 Általános rész Az Orbán & Pozsonyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2012.01.01-12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Végelszámolási időszak második üzleti éve augusztus július 31.

Végelszámolási időszak második üzleti éve augusztus július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2.

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. FÉLÉV 1 1. feladat: Alapítás Az A vállalkozás új vállalkozást hoz

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2011.01.01-12.31.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről Érték és a 20% TAO adóalap csökkentés Az év végével értékelni kell a követeléseinket is. Lehetőség van a 365 napon túli tartozásoknál, a 20% TAO adóalap csökkentő tétel figyelembe vételére, de csak a számviteli

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben