Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele 2013 Füredi-Fülöp Judit

2 Jogi háttér Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény Számvitelről szóló évi C. törvény adózással kapcsolatos teendők és eljárási szabályok számviteli háttér, kezelési módj, elszámolásának módszerei és minősítési elvei adott terület ellenőrzésére vonatkozó további előírások adott terület ellenőrzésére vonatkozó további előírások Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény Általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény

3 Kapcsolódó fogalmak ellenőrzés: a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak - a gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi - utólagos ellenőrzése az önellenőrzés, illetve az adóhatósági ellenőrzés keretében ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöketforrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak; (Szt. 3. (3) 1-2.) ellenőrzés célja: az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés során az adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés és a joggal való visszaélés megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást. (Art. 86. (1))

4 Ellenőrzés fajtái számviteli megközelítés Éven belüli hibajavítás üzleti éven belül elkövetett és ugyanezen időszakon belül észrevett hibák a feltárás időpontjában javítandók, így az üzleti év végén készítendő beszámoló már a helyes értékeket tartalmazza Számvitelileg le nem zárt időszak hibáinak javítása mérlegkészítés időszakában ismerté vált hiba(ák), amelyek esetében még mód van a korrekcióra szankció vagy egyéb következmény nélkül. Ellenőrzések számvitele számviteli beszámolóval lezárt üzleti évhez kapcsolódó hibák javítása

5 Ellenőrzés fajtái számviteli és adózási megközelítés Az ellenőrzött időszak lezártsága szerint Számviteli beszámolóval le nem zárt időszak Számviteli beszámolóval lezárt időszak Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Szt.: hibajavítás Szt.: hibajavítás Szt.: ellenőrzés Art.: hibajavítás Art.: (ön)ellenőrzés Art.: (ön)ellenőrzés

6 Példa: Ellenőrzés fajtái számviteli és adózási megközelítés Egy havi ÁFA bevalló cég május 15-én tár fel olyan márciusi ÁFA bevallását érintő hibát, aminek hatása van a már bevallott adó alapjára vagy összegére. Hiba kezelése Art. Sztv. önellenőrzés téves tárgyidőszaki könyvelési tétel helyesbítése

7 Ellenőrzés fajtái Az ellenőrzést végző személye alapján Önellenőrzés (önrevízió): számviteli és adózási nyilvántartások saját hatáskörű, gazdálkodón belüli felülvizsgálata. Jellemzői: belső ellenőrzés, kizárólagosan számvitelileg, vagy adójogilag lezárt időszakra vonatkozik, következményeiben olcsóbb Adóellenőrzés (adórevízió): adótörvényben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása, és ennek érdekében a számviteli és adózási nyilvántartások adóhatósági felülvizsgálata. Jellemzői: külső ellenőrzés nem kizárólag egy lezárt számviteli időszak felülvizsgálatára korlátozódik következményeiben drágább

8 Adóellenőrzések fajtái a) bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések (Art ) egy-egy adó, költségvetési támogatás bevallással lezárt időszaka, több adó, költségvetési támogatás bevallással lezárt időszaka, egy vagy több bevallással lezárt időszak minden adó, költségvetési támogatás tekintetben, egyszerűsített ellenőrzés: adókötelezettség teljesítésének a rendelkezésére álló adatok és a benyújtott adóbevallás egybevetésével történő adóhatósági ellenőrzése, (Art (1) bekezdés) ismételt ellenőrzés;

9 b) állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzések; (Art ) c) egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések (Art ) (bejelentés, bevallás, könyvvezetés, nyilvántartás, iratmegőrzés, adatszolgáltatás, adó- és adóelőleg levonás, illetve beszedés stb.); d) adatok gyűjtését illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló, célzó ellenőrzések (Art ) nyugtaadási kötelezettség, leltárellenőrzés (árukészlet, anyag, félkész termék eredete, bizonylatai) alkalmazottak bejelentése, foglalkoztatásuk jogszerűsége, statisztikai létszámadatok vizsgálata

10 e) az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó ellenőrzések; f) ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzések (Art ) és felülellenőrzések utóellenőrzés: az elsőfokú adóhatóság a korábbi megállapításainak teljesítését vizsgálja, az adózó kérelmére végzett ellenőrzés, ha új tény válik ismertté, társadalombiztosítási igazgatási szerv megkeresésére végzett ellenőrzés (ellátási jogosultság miatt), felülellenőrzés, elrendelésre végzett ellenőrzés (ÁSZ elnök, adópolitikáért felelős miniszter, önkormányzati képviselő testület, APEH elnök, VPOP parancsnok), felettes adóhatóság általi szakszerűségi vagy törvényességi felülvizsgálat, új tény, körülmény vizsgálata; g) egyéb Art.-on kívüli ellenőrzések (pl. 1+1 %, szerencsejáték, lakáscélú támogatás ellenőrzése).

11 Hiba következményei (terhei) Az elkövetett hiba törvényben előírt adóhatósági szankciója, amelynek nagysága az érvényes adótörvények előírásától függ. Hiba következményei (terhei) Ellenőrzés Önellenőrzés Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Adóbírság Önellenőrzési pótlék

12 Késedelmi pótlék (Art ) Fizetendő: Adó késedelmes megfizetése, illetve költségvetési támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén. Alapja: Az adóhiány összevont egyenlege. Időtartama Adó késedelmes fizetésekor: az esedékesség napjától az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb 3 évre számítható fel. Költségvetési támogatás idő előtti igénybevételekor: az igénybevétel napjától az esedékességig. Méltányosságból az adóhatóság későbbi időpontot is megállapíthat kezdő napjaként. Mértéke: Minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része (kérelemre mérsékelhető); a késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Megállapítása: Adóhatóság állapítja meg az alapját és összegét, erről értesíti az adózót. Mérséklése: Mérsékelhető, elengedhető. Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmét igazolta, azzal, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő.

13 Mulasztási bírság I. (Art ) Fizetendő például: nem tesz eleget bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségének, vagy azt késve, hibásan teszi meg, bevallási késedelem esetén, olyan adóköteles tevékenységet folytat, amelynek végzése adószámhoz kötött és azzal nem rendelkezik, az előírt nyilvántartások, könyvek vezetését elmulasztja, számviteli törvény alapján előírt pénzkezelési szabályzatban foglaltakat megsérti, előírt bizonylatok kiállítását elmulasztja, iratmegőrzési előírást nem tartja be, az ellenőrzés pillanatában az áru eredetét igazoló eredeti vagy másolt bizonylattal nem rendelkezik, elektronikus bevalláshoz szükséges regisztrációs kötelezettségét elmulasztja.

14 Mulasztási bírság II. (Art ) Alapja, időtartama, mértéke: Változatos szabályok alapján, általában abszolút összegben kerül megállapításra. Főbb szabályok: A mulasztási bírságnak két plafonösszege van érvényben: magánszemélyek esetén 200 ezer Ft, más adózók esetén 500 ezer Ft. Kiemelt esetek, amelyek 1 millió forintig terjedő bírsággal járnak nyugta, blokk, számla kiállításának elmulasztása, az értékesítés bizonylata nem tényleges értékről állítódik ki, fekete foglalkoztatás esetében. Felső korlát nélküli mulasztási bírság esetek ha az adózó elmulasztja, vagy helytelenül állítja ki a vállalkozásnál állományban lévő magánszemély adó- és járulékköteles kifizetéseiről szóló bevallást (ebben az esetben a bírságesettel érintett magánszemélyenként 500 ezer Ft szabható ki), ha az adózó elmulasztja bejelenteni a vele kapcsolatban lévő foglalkoztatottat (a bírság felső összege a be nem jelentett magánszemélyek számának és 500 ezer Ft mulasztási bírság szorzata). Megállapítása: Adóhatóság állapítja meg az alapját és összegét, erről értesíti az adózót. Mérséklése: Kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető.

15 Adóbírság (Art ) Fizetendő: Adó- és költségvetési hiány: az adózó terhére megállapított adókülönbözet, ha azt az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás, jogosulatlanul igényelt összeg - jogosulatlanul benyújtott adó visszaigénylési, támogatási, vagy adó visszatérítési kérelem (vagy bevallás) esetén, - ha a jogosultság hiányát az adóhatóság kiutalás előtt megállapította. Alapja: Adóhiány vagy jogosulatlan igénylés egyenlege. Mértéke: Adóhiány 50 %-a. (Az adóhiány 200%-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.) Megállapítása: Adóhatóság állapítja meg az alapját és összegét, erről értesíti az adózót. Mérséklése: Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, kiszabása mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

16 Önellenőrzési pótlék (Art ) Fizetendő: Adó illetve költségvetési támogatás önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén, ha a helyesbítés kötelezettség növekedést vagy támogatási igény csökkenést állapít meg. Alapja: A bevallott és helyesbített adó illetve költségvetési támogatás összegének a különbözete. Időtartama: A bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a önellenőrzés benyújtásáig. Mértéke: Minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes késedelmi pótlék 50 %-a, ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén 75 %-a (kérelemre mérsékelhető). Megállapítása: Adózó állapítja meg és vallja be. Mérséklése: Kérelemre mérsékelhető.

17 Hiba, hibahatások Valamely korábbi lezárt időszakban elkövetett elszámolási, nyilvántartási, bevallási tény, amely nem felel meg a hatályos számviteli és adózási jogszabályok előírásainak, és amely lehet az előírások: nem megfelelő alkalmazásának helytelen értelmezésének, illetve meg nem engedett (tiltott) cselekmény elkövetésének a következménye. Hiba Az eredeti hiba által okozott újabb hiba, amely jelentkezhet: a hiba elkövetésének évében, a hiba elkövetését követő időszakban, a hibafeltárás időszakának kezdetéig, a hiba feltárásának időszakában. Hibahatás

18 Példa Hiba: tárgyi eszköz bekerülési értékének helytelen meghatározása és ezáltal téves értéken történő aktiválása Kapcsolódó hibahatás Rossz értékcsökkenés megállapítása Kapcsolódó hibahatás Rossz költségvetési kapcsolat (kevesebb vagy több adófizetés)

19 HIBAHATÁSOK Példa Hiba: az adott évben nem kerül elszámolásra az értékcsökkenési leírás valamely eszköz után adott év összes költsége alacsonyabb lesz a valóságosnál az alacsonyabb költség miatt több lesz az adott év eredménye több társasági adó kerül megállapításra (társasági adó többlet keletkezik) magasabb lesz a mérleg szerinti eredmény összege az adott évben a rövid lejáratú kötelezettségek összege is magasabb lesz a mérlegben.

20 Hiba típusok csoportosítása tartalom alapján Csak adóbevallásba n elkövetett hiba Nyilvántartási és bevallási hiba Csak nyilvántartási értékelési hibák eszközökben és forrásokban elkövetett hiba eredménykimutatá sban elkövetett költségetráfordítást-bevételt érintő hiba eszközökben és forrásokban elkövetett hiba eredménykimutatá sban elkövetett költségetráfordítást-bevételt érintő hiba hibafeltárás évében megtalálható az érintett eszköz-forrás, a hiba közvetlenül javítható hibafeltárás évében már nem található meg az érintett eszköz~forrás, a hiba csak közvetetten költség-ráfordítás-bevétel értékének módosításával javítható hibafeltárás évében megtalálható az érintett eszköz-forrás, a hiba közvetlenül javítható hibafeltárás évében már nem található meg az érintett eszköz~forrás, a hiba csak közvetetten költség-ráfordítás-bevétel értékének módosításával javítható

21 Hiba típusok csoportosítása hibanagyság szerint (Szt. 3. (3)3-4.) Hiba összege: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként különkülön) feltárt hibák és hibahatások, eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege. Jelentős összegű hiba: a hiba összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt; DE minden esetben jelentős összegű a hiba, ha meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

22 A jelentőség minősítésének szabályai a) Nem lehet nettósítani: a számbavétel során a hibák és hibahatások eredményre, saját tőkére gyakorolt hatását előjeltől függetlenül kell összegezni. b) Az összegzés során az elsődleges hiba mellett a hibahatások értékét is figyelembe kell venni. c) Tárgyéven belül összegezni kell az adott évre vonatkozó önrevíziók és revíziók megállapításait. d) Több évre kiterjedő ellenőrzés (önellenőrzés) esetén a hibákat és a hibahatásokat évenként külön-külön kell összegezni, és az egyes érintett évek esetén külön-külön kell elbírálni, hogy jelentős vagy nem jelentős hibát tártunk-e fel. e) A vizsgálat során a kiszámolt összeget mindig az ellenőrzött üzleti év amire vonatkozóan a hibák és hibahatások feltárásra kerültek mérlegfőösszegéhez kell viszonyítani és nem a tárgyév mérlegfőösszegéhez. f) A minősítés során nem kell figyelembe venni a korábbi - a tárgyévet megelőző években végzett - ellenőrzések során az adott évvel kapcsolatban feltárt hibákat.

23 Példa Egy vállalkozás 20X2. évben 20X1. évre vonatkozóan lefolytatott ellenőrzése során feltárt hibák és hibahatások minősítéséhez a következő információkkal rendelkezik: a) a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba jelentős, ha a feltárt hibák és hibahatások összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 1,5 %-át; b) a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba minősítésénél a Szt. 3. (3) 3.pontjának előírásait alkalmazzák. FELADAT Minősítse a hibákat és hibahatásokat nagyságuk alapján!

24 MEGOLDÁS a) a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba jelentős, ha a feltárt hibák és hibahatások összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 1,5 %-át; MEGNEVEZÉS 1. ESET 2. ESET 3. ESET 4. ESET Mérlegfőösszeg (eft) Hibák és hibahatások összhatása (eft) Határérték a számviteli politika alapján (eft) Jelentős vagy nem jelentős? ,5%=525 1,5%=600 1,5%=825 1,5%=975 JELENTŐS JELENTŐS JELENTŐS JELENTŐS

25 MEGOLDÁS b.) a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba minősítésénél a Szt. 3. (3) 3. pontjának előírásait alkalmazzák. MEGNEVEZÉS 1. ESET 2. ESET 3. ESET 4. ESET Mérlegfőösszeg (eft) Hibák és hibahatások összhatása (eft) Határérték a számviteli politika alapján (eft) %=700 azaz %=800 azaz %= %=1.300 Jelentős vagy nem jelentős? NEM JELENTŐS JELENTŐS JELENTŐS NEM JELENTŐS

26 Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele /13. dia Elévülési idő Számviteli szempontból Az Szt. értelmében nincs elévülés! Az ellenőrzések során feltárt hibákat és hibahatásokat mindenképpen ki kell javítani! Adózási szempontból Art. 34. (7); 164. (1),(2),(5),(6) Nincs helye önellenőrzésnek és ellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén! (5 év, 6 hónappal hosszabbodhat!)

27 Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele /14. dia Példa A társaság 20X0-ban nem aktivált egy eft értékű saját előállítású tárgyi eszközt, annak ellenére, hogy 20X én használatba vették. Az eszközt azóta is használják, várható hasznos élettartam 14 év. Társasági adó kulcsa 10 %. Az hibafeltárás időpontja 20X7. április 1. A vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba jelentős, ha feltárt hibák és hibahatások összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át. Feladat: Végezze el a helyesbítő könyveléseket! Mérlegfőösszeg Adatok eft-ban 20X0. 20X1. 20X2. 20X3. 20X4. 20X5. 20X6. 20X

28 Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele /15/a. dia Megoldás Adatok eft-ban 20X0. 20X1. 20X2. 20X3. 20X4. 20X5. 20X6. 20X7. Mérlegfőösszeg Hatás az eredményre (SEEÁÉ) Hatás az eredményre (écs.) Hatás az eredményre (Tao) Hatás a saját tőkére HIBA ABSZOLÚT ÖSSZEGE Mérlegfőösszeg 2%-a JELENTŐS/ NEM JELENTŐS J NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ Jogkövetkezmény elévült nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

29 Jelentős hiba javítása 20X0-ra vonatkozóan: T 1 Ingatlanok és kapcs. V.É.J. (E) K 5. SEEÁÉ (E) T 5 Technikai számla (E) K 4 MSZE (E) eft eft A társasági adó hiányt nem kell könyvelni, mert időközben elévült, így jogkövetkezmény sem jelentkezik. Nem jelentős hiba javítása 20X1-re (és a követő évekre) vonatkozóan: T 5. Értékcsökkenési leírás K 1 Ingatlanok és kapcs. V.É.J. értékcsökkenése T 4 Adófizetési kötelezettség K 8 Társasági adó 150 eft 15 eft Jogkövetkezmény nincs, mert nem adóhiány, hanem adótöbblet keletkezett.

30 Jelentős hiba kezelése, elkülönített bemutatása Beszámolóban Könyvvitelben Mérleg és Eredménykimutatás Harmadik (középső) oszlop Kiegészítő melléklet Évenkénti részletezés Szintetikában Analitikában Szintetikában és analitikában Részben szintetikában, és részben analitikában.

31 A háromoszlopos mérleg felépítése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév eszközök és források üzleti évi nyitó adatai, amelyek megegyeznek az előző üzleti év mérlegének mérlegfordulónapi záró eszköz- és forrásadataival a feltárt jelentős összegű hibáknak az egyes eszközöket, illetve forrásokat érintő adatai előjelhelyesen (több üzleti évet érintő jelentős összegű hibák esetén összevontan) az üzleti év mérlegfordulónapi leltárral alátámasztott eszköz- és forrásadatai

32 Mérleg 20X1. mérlegfordulónap Eszköz/forrás tétel megnevezése A./ Befektetett eszközök Előző év E Ft Előző év(évek) módosítása E Ft Tárgyév E Ft I. Tárgyi eszközök.. B./ Forgóeszközök.

33 A háromoszlopos eredménykimutatás felépítése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév előző üzleti év bevétel- és ráfordítás adatai, amelyek megegyeznek az előző üzleti év eredménykimutatá sának Tárgyév oszlopban lévő bevétel- és ráfordítás adataival a feltárt jelentős összegű hibáknak az eredménykimutatá s egyes bevétel, illetve ráfordítás tételeit érintő adatait kell előjel helyesen (több üzleti évet érintőjelentős összegű hibák a hibafeltárás üzleti évének bevétel- és ráfordítás-adatai

34 Eredménykimutatás 20X1. év Bevétel/ráfordítás tétel megnevezése Előző év E Ft Előző év (évek) Módosítása E Ft Tárgyév E Ft 01. Értékesítés nettó árbevétele....

35 A jelentős összegű hiba megjelenése a kiegészítő mellékletben Az Szt. 88. (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatását, évenkénti megbontásban.

36 Nem jelentős hiba kezelése nem kell elkülönítetten kezelni, azaz része a tárgy évi eredménynek; két oszlopos marad mérleg és eredménykimutatás; a feltárt hibák és hiba hatások a tárgyévi adatok között szerepelnek; minden adózás előtti eredményt érintő tétel a kétszeres adózás elkerülése érdekében adóalap korrekciót lesz év végén (az évközi ellenőrzések során eredményt csökkentő tételek plusz, az eredményt növelő tételek mínusz előjellel).

37 A hibajavítás folyamata Hibázás időszaka Hibázást követő időszak Tárgyév A hiba feltárási időszaka Hiba, hibahatások Hibahatások Hibafeltárás hibák és hibahatások javítása terhek elszámolása tárgyévi hatások helyesbítése

38 A hibafeltárás és hibajavítás könyvviteli elszámolás - fázisai 1. A hiba írásos megfogalmazása. 2. A rossz, és a jó könyvelés bemutatása, a hibázás évében és az azt követő években külön-külön. 3. A hiba, hibahatások, terhek tételes összegszerű megállapítása, és írásos rögzítése. 4. Ellenőrzés és minősítés Ellenőrzés: annak elkerülésére, hogy újabb hiba keletkezzen a hibajavítás során. A hiba minősítése: jelentős vagy nem jelentős hiba. 5. A hiba, hibahatások, terhek javító könyvelése tárgyévben, a tárgyév folyamatos könyvelése keretében, jelentős vagy nem jelentős hibák javításának szabályai szerint: a) Hibák és hiba hatások kijavítása rendezése: a hiba és hibahatás üzleti évében hatályban lévő számviteli adózási előírásoknak megfelelően. b) Csak jelentős hiba esetén eredmény számlák zárása: az alkalmazott eredmény számlákat hasonlóan mint évzáráskor - le kell zárni és a rajtuk lévő egyenleget át kell vezetni az egyes évek külön-külön megnyitott adózott eredmény elszámolása számláira. Az adózott eredmény elszámolása számlák egyenlegét pedig az ellenőrzött évenként külön-külön megnyitott mérleg szerinti eredmény számlára kell vezetni. c) Következmények elszámolása: felmerülő bírságok, kamatok, pótlékok összegének elszámolása tárgyévi egyéb ráfordításként. 6. Az ellenőrzés utáni teendők megfogalmazása, elvégzése: a tárgyévre áthúzódó hibahatások rendezése tárgyévi tételként.

39 Könyvelés időpontja adóellenőrzés esetén I.: A határozat jogerőre emelkedésének napja a meghatározó 1. ESET Ellenőrzés zárónapja Határozat jogerőre emelkedésének napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Számviteli elszámolás a leírtak alapján tárgyidőszakban.

40 Könyvelés időpontja adóellenőrzés esetén II.: A határozat jogerőre emelkedésének napja a meghatározó 2. ESET Ellenőrzés zárónapja Határozat jogerőre emelkedésének napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Számviteli elszámolás mérlegfordulónapi dátummal, eredményt érintő tételek jellemzően időbeli elhatárolásként jelennek meg tárgyidőszakban.

41 Könyvelés időpontja adóellenőrzés esetén III.: A határozat jogerőre emelkedésének napja a meghatározó 3. ESET Ellenőrzés zárónapja Határozat jogerőre emelkedésének napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Helyesbítő tételeket könyvelni tárgyidőszakra nem lehet, összevontan várható veszteség esetén céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre, kiegészítő mellékletben a várható eredményhatásról be kell számolni.

42 Könyvelés időpontja adóellenőrzés esetén IV.: A határozat jogerőre emelkedésének napja a meghatározó 4. ESET Ellenőrzés zárónapja Határozat jogerőre emelkedésének napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Helyesbítő tételeket könyvelni tárgyidőszakra nem lehet, céltartalék képzése információ hiányában csak kivételes esetben.

43 Könyvelés időpontja önellenőrzés esetén I.: Az önellenőrzés befejezésének napja a feltárás napja a meghatározó 1. ESET Feltárás napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Számviteli elszámolás a leírtak alapján tárgyidőszakban.

44 Könyvelés időpontja önellenőrzés esetén II.: Az önellenőrzés befejezésének napja a feltárás napja a meghatározó 2. ESET Feltárás napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Számviteli elszámolás mérlegfordulónapi dátummal, eredményt érintő tételek jellemzően időbeli elhatárolásként jelennek meg tárgyidőszakban.

45 Könyvelés időpontja önellenőrzés esetén III.: Az önellenőrzés befejezésének napja a feltárás napja a meghatározó 3. ESET Feltárás napja Mérlegfordulónap Mérlegkészítés napja Helyesbítő tételeket könyvelni tárgyidőszakra nem lehet.

46 A feltárt hibák és hibahatások következményeinek kezelése a társasági adóban Adóalap csökkentő jogcímek A bírságnak, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezménynek az elengedése miatt az adóévben bevételként elszámolt, az előző adóévekben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe vett összeg. (Tao tv. 7. (1) bekezdés r.) pont Adóalap növelő jogcímek A jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adózás rendjéről, továbbá a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik. (Tao tv. 8. (1) bekezdés e.) pont

47 A feltárt hibák és hibahatások kezelése a társasági adóban Adóalap csökkentő jogcímek Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg. (Tao tv. 7. (1) bekezdés u.) pont Adóalap növelő jogcímek Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg. (Tao tv. 8. (1) bekezdés p.) pont

48 Önellenőrzés Art. 49. (3) Az önellenőrzés: az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás azok eredeti időpontjában hatályos szabályok szerinti megállapítása; ha törvény előírja az önellenőrzési pótlék megállapítása; a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a pótlék bevallása és; egyidejű megfizetése, illetőleg az adó, költségvetési támogatás igénylése. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja

49 Az önellenőrzés korlátai: a)nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóról egyáltalán nem nyújtott be adóbevallást. b)az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. c)az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. d)csak akkor kerülhet sor önellenőrzéssel történő bevalláskorrekcióra, ha az adózó az adó, költségvetési támogatás alapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg vagy bevallása számítási hiba, vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás.

50 e) Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóbevallás, a költségvetési támogatás igénylése során nem tévedett, hanem a körülmények rossz mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem használt ki valamely nyitva álló lehetőséget. f) Nem korrigálható önellenőrzéssel az adózó gazdasági döntése (pl. költségelszámolási mód), ugyanakkor adókedvezményt utólag önellenőrzéssel is igénybe lehet venni. g) Nincs helye önellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén. h) Önellenőrzéssel csak azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 1000 forintot, a helyi adó, a magánszemélyek jövedelemadója és egészségügyi hozzájárulása esetében a 100 forintot meghaladja.

51 Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele /42. dia Az önellenőrzés feltételei A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Az eredetileg tévesen bevallott adó (költségvetési támogatás) megállapítása. A megállapított adó (jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás) bevallása, illetve a költségvetési támogatás (adó) igénylése. A bevallással egyidejűleg az esetleges pótlólagos fizetési kötelezettség teljesítése. Amennyiben az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, akkor az önellenőrzési pótlék megállapítása és egyidejű megfizetése. A már benyújtott bevallás csak a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követően helyesbíthető önellenőrzéssel.

52 Önellenőrzés dokumentálása adónemenkénti nyilvántartással A nyilvántartás: tartalmazza o az eredeti bevallási kötelezettség törvényben meghatározott határnapját, o a helyesbítés (nyilvántartásba vétel) időpontját, o a helyesbítéssel érintett adónem/támogatásnem megnevezését, o a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapját, o a helyesbített adó, költségvetési támogatás összegét; melléklete o a helyesbítés szöveges indokolása, o az önellenőrzési pótlék számítása. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni.

53 Az önellenőrzés joghatásai: az önellenőrzési pótlék Önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után akkor kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget, vagy a bevallott támogatási igényjogosultság az önellenőrzés eredményeként csökken. Ellenkező esetben az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén - pótlékot nem kell felszámítani.

54 Az önellenőrzési pótlék mértéke Egy adott bevallás adott kötelezettségének vagy támogatásának első alkalommal történő helyesbítése esetén: az egyébként felszámítandó késedelmi pótlék 50 %-a. Ugyanazon bevallás ugyanazon kötelezettségének vagy támogatásának ismételt önellenőrzése esetén: a késedelmi pótlék 75 %-a, attól függetlenül, hogy esetlegesen a korábbi önellenőrzésnél nem kellett önellenőrzési pótlékot fizetnie adózónak. Az önellenőrzési pótlék kivételes méltányosságból kérelemre mérsékelhető, ha megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

55 Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele /46. dia Önellenőrzési pótlék, speciális esetek A fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni, amennyiben az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. Az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét, ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásában hiánytalanul bevallotta és megfizette, vagy a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna.

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Ellenőrzések számvitele Róth J.

Ellenőrzések számvitele Róth J. Ellenőrzések számvitele 2. Ellenőrzések számvitele/. dia M O T T Ó Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. 1 Okok, célok, ismeretek Ok: csak az nem hibázik Számvitel 2. Ellenőrzések számvitele/1. dia Cél:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke Adójogi szankciók Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék Alapja, mértéke Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak

Részletesebben

7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv. az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről **

7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv. az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről ** 7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről ** Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) lehetővé teszi az adózó számára az önadózás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Önellenőrzés. 1. Az önellenőrzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.

Önellenőrzés. 1. Az önellenőrzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Önellenőrzés Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel

Részletesebben

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára

www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára www.szamvitelsuli.com Önellenőrzéses példák megoldással- Csak a Vizsgafelkészítő csoport számára Hogyan kell a jelentős hibákat és a hibahatásokat kijavítani? Hogyan kell 3 oszlopos beszámolót készíteni?

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben