KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A kifizetési kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Iskolatej program Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: november 17. Oldal: 1 / 27

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A dokumentum célja A dokumentum felépítése Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Bejelentkezést követő menü Képviselt választását követő menü Szűkített menü Bizonylat előválasztó Új kérelem beadása Kérelem törlése Kérelem módosítása Kérelem menüje és a funkciógombok működése Kilépés Ellenőrzés és Hibák Kitöltés menete Mentés Beadás Új sor rögzítése Sor törlése Kifizetési kérelem felépítése Új kérelem megnyitása A kérelem felépítése Számla adatok Excel-es betöltése Nyilatkozatok Csatolt dokumentumok Beadás KR dokumentum nyomtatása Oldal: 2 / 27

3 1 Bevezetés 1.1 A dokumentum célja Jelen dokumentum célja az Iskolatej program keretében beérkező kifizetési kérelmek benyújtó felületének bemutatása az ügyfelek részére. 1.2 A dokumentum felépítése A segédlet ismerteti az Iskolatej programhoz tartozó elektronikus kérelembenyújtó felületet, a kifizetési kérelem felépítését és adatblokkjait, valamint a kitöltés lépéseit. 1.3 Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Ajánlott Böngésző: Mozilla Firefox 35.0 Elektronikus kérelembenyújtó felület elérése: Oldal: 3 / 27

4 Belépés Ügyfélkapun keresztül 1.4 Bejelentkezést követő menü A képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben van olyan természetes vagy jogi személy, akinek a képviselője vagy meghatalmazottja, úgy azok ügyfél-azonosító száma és neve ABC sorrendben. A bejelentkezett ügyfél itt választhatja ki, hogy saját nevében, vagy valamely képviseltje nevében kíván eljárni. Ezután a Tovább funkciógombra kattintva jelenik meg az a menü, ahol lehetőség van kiválasztani a megfelelő bizonylatot. Oldal: 4 / 27

5 1.4.1 Képviselt választását követő menü A képviselt kiválasztását követően megjelenik a benyújtó felület főmenüje. A következő menüpontok közül lehet választani: - Általános ügyintézés - Ügyfél-nyilvántartási ügyek - Elektronikus kérelemkezelés Szűkített menü A bejelentkezés és az esetleges képviselt választást követően egy szűkített menü jelenik meg, amelyben felhívjuk az ügyfelek figyelmét az elektronikus kapcsolattartásra, illetve a kötelező ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésre, amennyiben a tárgyévben ennek a kötelezettségének nem tett még eleget. Azon ügyfelek, akik/amelyek még nem teljesítették az éves adategyeztetésre vonatkozó kötelezettségüket, a menü korlátozottan biztosít ügyintézési lehetőségeket, számukra az általános ügyintézés és az ügyfél-nyilvántartási ügyekhez tartozó menüpontok alatt lévő menük érhetők el. A képernyőn található tájékoztató üzenet részletes információt szolgáltat az ügyfelek részére az adategyeztetéshez. Oldal: 5 / 27

6 Nyilatkozat az adatok megfelelőségéről Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menücsoportban található Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpont alatt elérhető bizonylaton van lehetőség, ha az ügyféladatok változtak. Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok helyességéről menüpont alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének. Oldal: 6 / 27

7 Általános ügyintézés Az Általános ügyintézés menüpont alatt van lehetőség az ügyfél nyilvántartási rendszer használatára, a beadott kérelmek megtekintésére, a hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtására, az ügyfélkapun lévő tárhelyről letöltött KR dokumentum nyomtatására és az ideiglenes jelszó megváltoztatására Elektronikus kérelemkezelés Az Elektronikus kérelemkezelés menücsoport alatt találhatók Egységes kérelem, Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, EMVA jogcímek és EMGA jogcímek csoportosításban azok az elektronikus kérelmek. Abban az esetben, ha egy adott jogcím kapcsán éppen nincs benyújtási időszak, úgy az adott jogcímhez tartozó elektronikus kérelem nem elérhető Kijelentkezés A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a Kijelentkezés funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről. 1.5 Bizonylat előválasztó Az Elektronikus kérelemkezelés/emga jogcímek/piaci intézkedések/óvoda- és iskolatej útvonalon érhető el a kifizetési kérelem bizonylat. Belépésnél a menü kiválasztásakor ellenőrzi a szoftver, hogy a belépő természetes személynek van-e az Iskolatej program jogcímre érvényes meghatalmazása, illetve képviseleti joga. Oldal: 7 / 27

8 Az Óvoda- és iskolatej menüpontba való belépés után megjelenik egy ún. bizonylat előválasztó, amely az első belépéskor a korábban benyújtott Jóváhagyási kérelem és Szerződés jóváhagyási kérelem/kérelmek adatait tartalmazza, valamint a Kifizetési kérelmet tekintve üres mezővel jelenik meg Új kérelem beadása Az Új Iskola tej kifizetési kérelem sort kiválasztva a sor beszürkül és a Tovább gomb aktívvá válik. Ez utóbbira kattintva kezdhető meg a kifizetési kérelem adatainak rögzítése. Oldal: 8 / 27

9 1.5.2 Kérelem törlése Kérelmek törlésére csak a Beadást megelőzően van lehetőség a Törlés gomb segítségével. A már benyújtott kérelmeket törölni nem lehet! Kérelem módosítása A benyújtott Kifizetési kérelem az első beadást követő 10. nap 23:59-ig, de legkésőbb a szállítási időszakot követő harmadik hónap utolsó napján éjfélig - korlátlan alkalommal módosítható,. Oldal: 9 / 27

10 1.6 Kérelem menüje és a funkciógombok működése A menü az alábbi funkciógombokat tartalmazza: - Kilépés - Hibák - Kitöltés menete - Ellenőrzés - Mentés - Beadás - Nyomtatás A fenti menüpontokon kívül a felület megjeleníti a kitöltő (képviselő) nevét, az ügyfél nevét és ügyfélazonosítóját Kilépés Kilépés gombra kattintva felugró ablak jelenik meg a következő figyelmeztetéssel: Igen megnyomására a kilépés megtörténik, a Nem megnyomására a kilépés lehetőségét elveti. Oldal: 10 / 27

11 Fontos! Ha a felhasználó 10 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezesetben az el nem mentett adatok elvesznek Ellenőrzés és Hibák Az Ellenőrzés funkciógomb megnyomására lefut az ellenőrzés, és a Hibák funkciógombra kattintva az ellenőrzés során talált hibákat, hiányosságokat megjeleníti a szoftver. A folyamatban lévő ellenőrzéseknél: animált ikon jelenik meg. A Hibák funkciógomb megnyomására egy hibalista jelenik meg, amely a bizonylat hibáit és figyelmeztető üzeneteit tartalmazza. Vannak olyan hibaüzenetek, amelyek csak egy adott mező kitöltését követően jelennek meg, így a felület adatainak gyakori frissítése érdekében fontos az Ellenőrzés gomb rendszeres használata. A hibalistában található hibaüzenetek szövegére kattintva a felület a hiba konkrét helyére ugrik, megkönnyítve ezzel az adatok közötti eligazodást. A benyújtó felület képes olyan alapvető hibák kiszűrésére (pl. nem kérelemre nyilvántartásba vett a képviselő vagy az ügyfél, nincs a képviselőnek/ügyfélnek ügyfél-azonosítója, határidőn túl nyújtaná be az ügyfél a kérelmet, stb.), amelyek miatt az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélküli elutasítaná. A felület nem engedi egészen addig benyújtani a kérelmet, amíg ilyen alapvető hibák vannak a kérelemben. A kitöltött adatokon, a szerkesztő ablak tetején található Ellenőrzés gomb megnyomásával végezhetők el a kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibás blokkok és mezők mellett megjelenik a hiba jelzése és az adott mezőre állva a hiba szövege is. A figyelmeztető hibák sárga színű jelzéssel jelennek meg, a kérelem benyújtását akadályozó hibák pirossal. Amennyiben a kérelemben benyújtást akadályozó hiba van, a kérelem elmenthető, de a beadása nem lehetséges. Figyelmeztető hiba mellett a kérelem benyújtható, azonban ajánlott az így megjelölt mezők adatainak felülvizsgálata, mert így elkerülhetőek a későbbi hiánypótlások, adategyeztetések. Ha a kérelem hibátlan, akkor a Hibák gombra kattintva ezt a felület jelzi: Kitöltés menete A Kitöltés menete funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a kitöltő nevét, a bizonylat létrehozása, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges kiléptetés dátumát is. Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés és kilépés adatai jelennek meg. Oldal: 11 / 27

12 1.6.4 Mentés Megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi: A sikeres mentés esetén a következő jelzés jelenik meg: Beadás A Beadás funkciógomb akkor válik aktívvá, ha a bizonylat már nem tartalmaz benyújtást akadályozó hibát Új sor rögzítése Új sor (új intézmény, új számla stb.) rögzítésére az Új felvitel gomb megnyomásával van lehetőség Sor törlése Rögzített sorok (felvitt intézmény, számla, számlatétel stb.) törlése a felületen áthúzva jelennek meg az adatok, és mentés után törlődnek. ikonra kattintással lehetséges, a Oldal: 12 / 27

13 1.7 Kifizetési kérelem felépítése Új kérelem megnyitása Kifizetési kérelem adatainak rögzítését az Új Iskola tej Kifizetési kérelem bizonylat kiválasztása után a Tovább gombra kattintva lehet megkezdeni A kérelem felépítése A Kifizetési kérelem felépítése a Jóváhagyási kérelem -hez és a Szerződés jóváhagyási kérelem -hez hasonló. Az első panelen az ügyfél, a képviselő/meghatalmazott és a kapcsolattartó adatait kéri kitölteni a szoftver, a következő panelen a kérelem alap-, és részletes adatait szükséges megadni (ld. később részletesen). A Nyilatkozatok panelen találhatóak az uniós és nemzeti jogszabályok által előírt kötelezettségek tudomásul vételéről és megtartásáról szóló nyilatkozatok. A számlákon kívül egyéb dokumentumok felcsatolására a Csatolt dokumentumok panelen van lehetőség. A kérelmező a kifizetési kérelmét az adott szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, szankció terhe nélkül az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be az MVH-hoz. Oldal: 13 / 27

14 A kifizetési kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező jóváhagyott Jóváhagyási kérelem -mel, valamint az adott tanév vonatkozásában az MVH által jóváhagyott Szerződés jóváhagyási kérelem -mel rendelkezzen Ügyfél adatok A panelen megjelennek az ügyfél, illetve a kérelmet benyújtó, képviselő ügyfél-nyilvántartási rendszerből átemelt adatai. A Kapcsolattartó adatok blokk kitöltésével adhatóak meg az Iskolatej program jogcímre vonatkozóan a kapcsolattartáshoz szükséges információk. A blokk kitöltése nem kötelező. A kapcsolattartó személye nem kell, hogy megegyezzen a képviselő személyével. A kapcsolattartó az a személy, aki a kérelmet összeállította, és akit a kérelemmel kapcsolatos kérdés esetében a Hivatal kereshet. A kapcsolattartó elérhetőségeinek megadása nagyban megkönnyítheti az MVH és az ügyfél közötti kapcsolatfelvételt, amennyiben valami probléma vagy kérdés merül fel a kérelem kapcsán Kifizetési kérelem alapadatok Kérelmezőre vonatkozó adatok Az adatblokkban található mezők automatikusan töltődnek. Itt kapott helyet a Számla adatok betöltése (xlsx) mező, ennek szerepét ld. a Számla adatok Exceles betöltése című fejezetben. Kérelem alapadatai, kedvezményezettek Az adatblokk leginkább tájékoztató jellegű mezőket és adatokat tartalmaz (pl. tanév, alkalmazott euró árfolyam, késési szankció mértéke). A kedvezményezettek kategóriánkénti létszámát a felület automatikusan összesíti az adott kérelemben intézményenként rögzített gyermeklétszámok alapján. A 2015/2016. tanévtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekben Igényelt támogatási összeg megjelölésére nincs lehetőség. Ehelyett a kérelembe bekerült egy mondat, amelyet minden esetben Oldal: 14 / 27

15 kötelező elfogadni: A csatolt számlák és alátámasztó dokumentumok alapján kérem a jogosult támogatás összegét folyósítani. Oldal: 15 / 27

16 INTÉZMÉNYEK adatblokk Az Intézmények blokkban kezdhető meg a szállítások során ellátott egyes feladatellátási helyek adatainak rögzítése az Új felvitel gombra kattintva. Szerződés szerinti adatok Köznevelési intézmény OM azonosítója : a nevelési-oktatási intézménynek az MVH által jóváhagyott szállítási szerződésben szereplő, az Oktatási Hivatal által adott OM azonosítója (6 jegyű szám). Feladatellátási hely azonosítója : a nevelési-oktatási intézménynek az MVH által jóváhagyott szállítási szerződésben szereplő, az Oktatási Hivatal által adott telephelyének azonosítója (3 jegyű szám). Abban az esetben, ha a szállítási szerződés benyújtása óta változott az intézmény OM és feladatellátási hely azonosítója, úgy kérjük, hogy ide ne az új OM és feladatellátási hely azonosítót, hanem a régi, a szállítási szerződésben szereplő azonosítókat tüntesse fel. Az OM és feladatellátási hely azonosítók megadását követően, az Ellenőrzés gomb megnyomásával a Szerződés jóváhagyási kérelem adatai alapján a felület automatikusan kitölti az Intézmény fenntartó neve és Működtető neve mezőket. Feladatellátási hely Az OM azonosító és feladatellátási hely azonosítók megadása után, az Ellenőrzés gomb megnyomását követően a felület automatikusan kitölti az adatblokkban található mezőket. Oldal: 16 / 27

17 Változott adatok Új OM azonosító : az adott intézménynek az Oktatási Hivatal által adott feladatellátási hely azonosítója (3 jegyű szám). Új feladatellátási hely azonosító : az adott intézménynek az Oktatási Hivatal által adott OM azonosítója (6 jegyű szám) és feladatellátási hely azonosítója (3 jegyű szám). Abban az esetben, ha változott az intézmény fenntartójának személye, vagy az intézmény OM és/vagy feladatellátási hely kódja, azaz a szállítási szerződésben szereplő OM és feladatellátási hely azonosítókhoz képest az intézmény új azonosítókat kapott, úgy kérjük, hogy az új OM és feladatellátási hely azonosítókat itt tüntesse fel. Amennyiben csak a fenntartó személye változott, akkor a szállítási szerződésben megadott OM és feladatellátási hely azonosítót szükséges itt is feltüntetni, mert így az új fenntartó személyét a felület az azonosítók alapján automatikusan az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján ki tudja tölteni. Amennyiben nincs változás, úgy kérjük, hogy ezt a két mezőt hagyja üresen. Abban az esetben, ha az ellátni kívánt intézmény OM azonosítóját és feladatellátási hely kódját a felület nem találja az Oktatási Hivatal nyilvántartásában (és a rendszer ezzel kapcsolatos hibát jelez), úgy kérjük, hogy a től a ig számozott technikai azonosítókat írja be a mezőbe. Ilyen esetben, kérjük, hogy amennyiben lehetséges a Csatolt dokumentumok fülön mellékeljenek igazoló dokumentumot az azonosító változásról. Kiosztási napok száma az időszakban: azon napok száma a szállítási időszakban, amikor valamilyen támogatott tejterméket osztanak ki a gyermekek számára (pl. 10 hét van az időszakban, heti 4 alkalommal történik termék kiosztás, tehát 10*4=40 kiosztási nap). Szerződésben megjelenő létszám (fő): a megadott OM és feladatellátási hely azonosítók alapján, az Ellenőrzés gomb megnyomását követően a benyújtó felület automatikusan megjeleníti az adott intézmény kapcsán a szállítási szerződésben megjelölt gyermeklétszámokat. Ellátott kedvezményezettek száma (fő): az egymás alatti öt mezőben kérjük feltüntetni az adott feladatellátási helyen az adott szállítási időszakban tej és tejtermékkel ellátott egyes kedvezményezett típusokba tartozó gyermekek létszámát. Amennyiben a kedvezményezettek száma meghaladja a Szerződés jóváhagyási kérelemben az adott intézmény kapcsán bejelentett létszámot, akkor is kérjük a ténylegesen ellátott gyermek létszámokat beírni. Ha van olyan kedvezményezett típus, amely az adott intézmény kapcsán nem került ellátásra, akkor kérjük, hogy oda nullát írjon be. Oldal: 17 / 27

18 SZÁMLÁK adatblokk Az Számlák blokkban kezdhető meg az adott feladatellátási hely kapcsán történt tej és tejtermék szállítások során kiállított számlák rögzítése az Új felvitel gombra kattintva. Minden külön számlát új számlaként kell rögzíteni, a Számlák panelen. Az adatok rögzítésének követését nagyban megkönnyíti, ha egyszerre egy számla összes adatának rögzítése megtörténik (Számlatétel és Számlatétel részletező paneleken is) és csak ezt követően történik meg a következő számla teljeskörű rögzítése. A Számlakibocsátó neve és a Vevő neve mezők az Ügyfél-nyilvántartás, illetve a Szerződés jóváhagyási kérelem adatbázisából, az intézmény azonosítói alapján automatikusan feltöltődnek. A Sorszám mező egy a felület által automatikusan generált szám, azonban a mező az ügyfél által szerkeszthető. Számla egyedi száma : a bizonylat egyedi sorszámát kérjük feltüntetni. A Bizonylat típus mezőnél található lenyíló ablakból alapértelmezettként a számla értéket kell kiválasztani. A sztornó illetve helyesbítő számla esetében értelemszerűen a helyesbítő számla illetve sztornó számla típust kell itt feltüntetni. Teljesítési időszak : annak az időszaknak a kezdetét és végét szükséges rögzíteni, amely időszakban a számla alapját képező szállítások és kiosztások megtörténtek. Pl Az így megjelölt időszak összhangban kell hogy legyen a számla alapját képező szállítólevelek dátumaival. Hivatkozott számla egyedi száma : az Áfa törvény a értelmében a helyesbítő számlán, sztornó számlán kötelező hivatkozni a javítani kívánt számlára pl. a módosított számla sorszámának megjelölésével. Amennyiben helyesbítésre vagy sztornózásra került az eredeti számla, úgy itt kérjük feltüntetni az eredeti, rossz számla sorszámát. Számla bruttó értéke : a felület a számlatételenként megadott Számlázott mennyiség bruttó értéke mezőket összeadja, és így gyakorlatilag megjeleníti az adott számla végösszegét. Oldal: 18 / 27

19 Csatolt számla másolat : a kifizetési kérelemhez a felületen csatolni kell az adott szállítási időszakra, az adott intézményre vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat. A számlákat egyesével kell a kérelembe csatolni, minden esetben külön-külön az adott számla fejadatait tartalmazó számlasorhoz. A számlákat pdf formátumban kell a kérelembe feltölteni. Amennyiben a számlázó program alkalmas rá, és a számviteli politika szerint a számla aláírás (és pecsét) nélkül is érvényes, úgy lehetőség van a számlákat a számlázó programból eleve pdf formátumban kiexportálni, és ezt a fájlt feltölteni a kifizetési kérelembe. Amennyiben a számlázó program a fentiekre nem alkalmas, és/vagy a számla csak aláírással (és pecséttel) érvényes, úgy a kinyomtatott számlákat be kell szkennelni és a szkennelt pdf fájlt feltölteni a kérelembe. Célszerű a számlákat egyesével szkennelni és a fájl címének a számlaszámot megadni. Oldal: 19 / 27

20 SZÁMLATÉTELEK adatblokk Minden számla kapcsán rögzíteni kell a számlatétel(ek) adatait, amelyeket az Új felvitel gombra kattintva lehet megkezdeni. Adott számla kapcsán annyi számlatétel rögzítése szükséges, amennyi tétel a csatolt számlákon megtalálható. (pl. ha egy számlán az alábbi tételek szerepelnek: félzsíros tej 10 liter, zsírszegény kakaó 15 liter és ömlesztett sajt 3 kg, akkor ezt a 3 db számlatételt kell külön-külön sorban a kérelemben is megjeleníteni.) Számlatétel sorszám : egy a felület által automatikusan generált szám, azonban a mező az ügyfél által szerkeszthető. Termék neve : ide kérjük beírni a kiszállított termék pontos megnevezését. Termékkategória : lenyíló listából kell kiválasztani, értéke megegyezik az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 12. (1) bekezdésében szereplő kategóriákkal. Szállított termék kiszerelése : a szállított termék kg-ban vagy literben megadott mennyiségét tüntesse fel. Pl. 0,2 vagy 0,175. A mértékegységet a rendszer a korábban megadott termékkategória alapján, Ellenőrzés gombra kattintva automatikusan a mező mellé kiírja. I/a. és I/b. termékkategória esetében liter I/c., II. és III. termékkategória esetén kg Számlázott termék összmennyisége (db) : az adott terméknek a számlán szereplő összmennyisége darabban kifejezve. Figyelem, csak egész szám adható meg! Számlázott termék összmennyisége (liter/kg): az adott terméknek a számlán szereplő összmennyisége literben vagy kg-ban kifejezve. A mező automatikusan töltődik a Számlázott termék összmennyisége (db) és a Szállított termék kiszerelése alapján. Számlázott mennyiség bruttó értéke (Ft) : az adott termék számlán szereplő bruttó értékét kérjük feltüntetni. Kiosztott termék összmennyisége (db) : az adott terméknek a ténylegesen kiosztott összmennyisége darabban kifejezve. A mező automatikusan töltődik a Számlatétel részletező szinten megadott Kiosztott termék mennyisége (db) mezők összegzése alapján. Oldal: 20 / 27

21 Az egy számlatételhez tartozó Kiosztott termék összmennyisége (db) nem haladhatja meg a Számlázott termék összmennyisége (db) mező értékét. Kiosztott termék összmennyisége (liter/kg): az adott terméknek a ténylegesen kiosztott összmennyisége literben vagy kg-ban kifejezve. A mező automatikusan töltődik a Számlatétel részletező szinten megadott Kiosztott termékmennyiség (liter/kg) mezők összegzése alapján. Kiosztott mennyiség bruttó értéke (Ft) : az adott termék ténylegesen kiosztott mennyiségének bruttó összértéke. A mező automatikusan töltődik a Számlatétel részletező szinten megadott Kiosztott termékmennyiség bruttó értéke (Ft) mezők összegzése alapján. Az egy számlatételhez tartozó Kiosztott mennyiség bruttó értéke (Ft) nem haladhatja meg a Számlázott mennyiség bruttó értéke (Ft) mező értékét. Amennyiben a szállításokról szóló számlán a termék kategóriáját, mennyiségét és/vagy bruttó értékét helyesbítő vagy sztornó számlával (és utána új számlával) javítani szükséges, úgy kérjük, hogy az eredeti számla adatait és a helyes kategóriát, mennyiségeket, bruttó értékeket is külön rögzítsék fel a felületre. Természetesen a sztornó, illetve helyesbítő számlákat is kérjük a kérelembe becsatolni. Amennyiben a számlán szereplő mennyiség és bruttó érték negatív előjelű (pl. sztornó számla), úgy azt negatív előjellel kell a felületen is feltüntetni. SZÁMLATÉTEL RÉSZLETEZŐ adatblokk Minden számla kapcsán rögzíteni kell a számlatétel(ek) adatait kedvezményezett típusonkénti bontásban, amelyeket az Új felvitel gombra kattintva lehet megkezdeni. Számlatétel sorszám : egy a felület által automatikusan generált szám, amely az ügyfél által nem szerkeszthető. Ellátott kedvezményezett típusa : a lenyíló listából azt a kedvezményezett típust kérjük kiválasztani, amelynek a leszámlázott termék kiosztásra került. Abban az esetben, ha az adott számlán leszámlázott termék több kedvezményezett típusnak lett kiosztva, úgy kérjük, hogy a számlatételt több sorban vigye fel, kedvezményezett típusonként különkülön. Amennyiben változott a kedvezményezett típus a szerződésben rögzítetthez képest (pl. előzetesen a szerződésben megjelölt általános iskolás gyermekeken kívül a ténylegesen az intézménybe járó gyermekek Oldal: 21 / 27

22 között sajátos nevelési igényű gyermekek is vannak és részükre is történik szállítás), úgy kérjük, hogy minden esetben a ténylegesen ellátott gyermekek típusát rögzítsék a felületen. Kiosztott termék mennyisége (db) : az adott termékből az adott kedvezményezett típus részére kiosztott termék mennyisége darabban kifejezve. Kiosztott termékmennyiség (liter/kg) : az adott termékből az adott kedvezményezett típus részére kiosztott termék mennyisége literben kifejezve. Kiosztott termékmennyiség bruttó értéke (Ft) : az adott termékből az adott kedvezményezett típus részére ténylegesen kiosztott mennyisége bruttó értéke. Támogatás intenzitás : az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet ban szereplő támogatás mértéke. A mező a felület által automatikusan kitöltődik Számla adatok Excel-es betöltése Tekintettel arra, hogy feltehetően egy kifizetési kérelemben több nevelési-oktatási intézmény és tagintézmény szerepel, valamint egy intézményhez/tagintézményhez több számla is rögzítésre kerül, így a felületen található egy Excel betöltés funkció, amellyel a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt számlák összes rögzítendő adata egyben feltölthető a kérelembenyújtó felületre. Az Excel betöltéshez csak 2010-es vagy 2007-es Microsoft Office-hoz tartozó Excel tábla használható. A számlaadatok betöltéshez használható Excel tábla ( Számlafeltöltő excel sablon ) letölthető az MVH honlapjáról: Az Excel tábla kitöltésében segítséget nyújt egy minta példákkal kitöltött sablon ( Számlafeltöltő excel sablon - minta példákkal ), valamint egy kitöltési útmutató ( Segédlet a számlafeltöltő excel sablon kitöltéséhez ). Mindkét fájl elérhető az alábbi linken: Oldal: 22 / 27

23 Táblázat feltöltése A gomb megnyomásával, azt követően a megfelelő fájl kiválasztásával kezdhető meg a dokumentum feltöltése. Amennyiben egy új táblázat kerül betöltésre a már betöltött fájl helyett, a korábbi adatok törlődnek és a legutolsóként sikeresen feltöltött táblázat adatai jelennek meg a felületen. Sikeres feltöltés esetén a feltöltött adatok megjelennek a felületen: Oldal: 23 / 27

24 Sikertelen feltöltés esetén a következő hibaüzenet jelenik meg, és az adatok nem jelennek meg a felületen: Ebben az esetben a Hibák gombra kattintva kaphatunk információt arról, hogy melyik cella nem volt megfelelő a feltölteni kívánt dokumentumban. A betöltött táblázat törölhető a ikon megnyomásával. Oldal: 24 / 27

25 1.7.4 Nyilatkozatok A Nyilatkozatok panelen találhatóak az uniós és nemzeti jogszabályok által előírt kötelezettségek tudomásul vételéről és megtartásáról szóló nyilatkozatok. Amíg a Nyilatkozatok panelen nincs kiválasztva az Igen a lenyíló listából, a kérelem nem adható be, a Beadás gomb nem aktív Csatolt dokumentumok Ezen a felületen tölthetőek fel a kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok (pl. nyilatkozatok, intézményi változásokról szóló igazoló dokumentumok stb.). A gomb megnyomásával, azt követően a megfelelő fájl kiválasztásával tölthető fel a dokumentum. A feltöltött dokumentum adatai megjelennek a felületen. Mindig meg kell győződni arról, hogy a kérdéses fájl feltöltődött-e a rendszerbe. Csak azok a dokumentumok vannak feltöltve, amelyek külön-külön soron megjelennek a Csatolt dokumentumok panelen. Oldal: 25 / 27

26 A csatolt fájl legfeljebb 25 Mbyte méretű lehet. Lehetőség van több fájl csatolására. Az egyes kérelmekhez csatolandó dokumentumok szkennelés során előállított változatát elektronikus úton, PDF formátumban, olvasható minőségben kell mellékelni az adott kérelemhez. Kérjük, hogy a fájl elnevezése a dokumentum adattartalmát tükrözze és egyértelmű legyen, pl. XY intézmény_alapító okirat _ Amennyiben egy adott dokumentumot a terjedelme miatt figyelemmel a 25 Mbyte-os korlátra több részletben lehet csak szkennelni és feltölteni úgy kérjük, hogy alkalmazzon értelemszerű sorszámozást pl. XY intézmény_alapító okirat _ _1 és XY intézmény_alapító okirat _ _2, stb. Nem megfelelő fájlformátum, illetve túl nagy méretű fájl feltöltése esetén a felület hibát jelez: Csatolmány törlése esetén a törlés ikon választásával áthúzásra kerül a feltöltés időpontja. Csak a Mentés gomb megnyomása után kerül valóban törlésre a csatolmány, addig a törlés visszavonható a gomb megnyomásával Beadás Miután a kérelembe minden adat rögzítésre került, és Ellenőrzés gombra kattintva a felület nem jelez benyújtást akadályozó hibát (tehát a kérelem hibátlan vagy csak figyelmeztető súlyú hibát tartalmaz), akkor a Beadás gomb aktívvá válik, és a kérelmet az MVH számára be lehet nyújtani. Sikeres beadás után a kérelembenyújtó felület visszaigazolást ad, és rendszer a benyújtó, képviselő ügyfélkapus postafiókjára egy KR dokumentum küld. Oldal: 26 / 27

27 1.7.7 KR dokumentum nyomtatása Az Ügyfélkapura érkezett levélből a KR dokumentumot le kell menteni, majd bejelentkezés után, az elektronikus benyújtó felületen az alábbi linken lehet a dokumentumot pdf formátumra alakítani. Tallózás -ra kattintva ki kell választani a KR dokumentum fájlt, majd a Nyomtatás -ra kattintva a dokumentum pdf formátumban megnyitható és menthető lesz. Amennyiben a kifizetési kérelemnek az elektronikus kérelem benyújtó felületen való kitöltése során bármilyen problémát tapasztalnak, vagy segítségre lenne szükségük, kérjük, hogy az címen jelezzék azt az MVH számára. Oldal: 27 / 27

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Iskolatej program Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015. július 9. Oldal: 1 / 10 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Óvoda- és iskolatej program Véglegesítés dátuma: 2017. január 31. Oldal: 1 / 9 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatási kérelem elektronikus benyújtása 2016 2016. szeptember 16. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum

Részletesebben

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felületekhez Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015.

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Termeléshez kötött közvetlen, valamint átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás 2018 Verziószám: 1.0 1 1. Általános

Részletesebben

Az előleg kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez

Az előleg kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET Az előleg kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 1.0 2013. július 17. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Portál használata... 4 III.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2015. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók A rendszer használatához kétféle regisztráció szükséges: 1. Ügyfélkapus

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör

Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör 2013. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezés... 3 2 Egységes

Részletesebben

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tájékoztató az elszámolások benyújtásához Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tartalomjegyzék Általános... 3 Belépés az oldalra... 3 Nyílászáró pályázatok elszámolása... 5 Csatolandó fájlok... 7

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2015. február 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1. Belépés a felületre... 4 1.1 Meghatalmazás

Részletesebben

Új Nemzedék Központ. EFOP pályázatok online beszámoló felülete. Felhasználói útmutató

Új Nemzedék Központ. EFOP pályázatok online beszámoló felülete. Felhasználói útmutató Új Nemzedék Központ EFOP pályázatok online beszámoló felülete Felhasználói útmutató Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 1.1. Első bejelentkezés... 2 1.2. Elfelejtett jelszó... 3 2. Saját adatok... 4 3. Dokumentumok...

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás (méhegészségügyi csekély összegű támogatás) iránti

Részletesebben

Készítette: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály Segédlet az elektronikus bevallás elkészítéséhez.

Készítette: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály Segédlet az elektronikus bevallás elkészítéséhez. Készítette: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály 2018.04.05 Segédlet az elektronikus bevallás elkészítéséhez. Hol találja a kitöltendő bevallás űrlapot? Amennyiben Ön elektronikus szolgáltatásainkra regisztrált

Részletesebben

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Verziószám: 1.0

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Verziószám: 1.0 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás és a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás kérelmek 2017. évi E-kérelem benyújtásához valamint az elektronikus felület használatához

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás 3. sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2013. február 01. Budapest I. Fontos tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifogás benyújtásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifogás benyújtásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifogás benyújtásához Verziószám: 0.1 2016. május 19. Tartalom Fontos tudnivalók... 3 Belépés a benyújtó felületre... 4 Kitöltés megkezdése... 6 A kitöltő felület felépítése... 7 Alapvető

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Elszámolási útmutató

Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Az elszámolási felülethez való hozzáféréshez kérjük, nyissa meg a Pályázati portálthttps://csaladihaz2016.nfsi.hu/ majd a Lakosságnak BELÉPÉS gombra kattintva, az ügyfélkapus azonosítást

Részletesebben

Elszámolási útmutató

Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszámolás benyújtása abban az esetben lehetséges, amennyiben már minden, a pályázat keretein belül, illetve önerőből vállalt korszerűsítés befejeződött

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építtetők és meghatalmazottak részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom 1. Belépés

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2014. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók Az elektronikus kérelembenyújtás módjai: 1. saját nevében, 2.

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

SEGÉDLET ELEK TRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA III. tengely

SEGÉDLET ELEK TRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA III. tengely SEGÉDLET ELEK TRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA III. tengely Verziószám: 2.0 2008. november 6. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS KIFIZETÉS IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁHOZ Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (LEADER) VP6-19.2.1.-XXX-YY-ZZ Verziószám: 1.0 2019. május 21. 1.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2013. január 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1.1. Telepítés:... 4 1. Belépés a felületre...

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Kitöltési segédlet. Az ELEKTRA elektronikus adatgyűjtő rendszerbe bevont 2130-as számú, szolgáltatási árstatisztikai kérdőívhez, 2017

Kitöltési segédlet. Az ELEKTRA elektronikus adatgyűjtő rendszerbe bevont 2130-as számú, szolgáltatási árstatisztikai kérdőívhez, 2017 Kitöltési segédlet Az ELEKTRA elektronikus adatgyűjtő rendszerbe bevont 2130-as számú, szolgáltatási árstatisztikai kérdőívhez, 2017 Tisztelt Adatszolgáltató! A 2130-as OSAP számú kérdőív adott évi első

Részletesebben

Beváltói folyamat HGCS/2017. Felhasználói Útmutató

Beváltói folyamat HGCS/2017. Felhasználói Útmutató Beváltói folyamat HGCS/2017 Felhasználói Útmutató A HGCS/2017 alprogram keretében jóváhagyott regisztrációval rendelkező kereskedők a https://hgcs2017.nfsi.hu/ pályázati portálon, ügyfélkapus azonosítást

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához 2015. 1 Tartalom Belépés az elektronikus ügyintézési felületre...4

Részletesebben

Beszerzési igény feltöltése és a jóváhagyás folyamata Felhasználói útmutató 1.0

Beszerzési igény feltöltése és a jóváhagyás folyamata Felhasználói útmutató 1.0 Fogalmak Beszerzési igény feltöltése és a jóváhagyás folyamata Felhasználói útmutató 1.0 1. A 301/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 7. b), c) és d) pontja alapján az érintett

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ Az akadémiai kutatóhelyek által szervezett nemzetközi tudományos rendezvényekhez nyújtott akadémiai támogatásokra

Részletesebben

Változás a középfokú felvételi eljárásban

Változás a középfokú felvételi eljárásban Változás a középfokú felvételi eljárásban A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Amennyiben a tanuló 6 évfolyamos gimnáziumba

Részletesebben

Segédlet a Diplomamentő II. program benyújtásához a Forrástár rendszeren keresztül

Segédlet a Diplomamentő II. program benyújtásához a Forrástár rendszeren keresztül Segédlet a Diplomamentő II. program benyújtásához a Forrástár rendszeren keresztül A Diplomamentő II. Program elektronikus (FORRÁSTÁR) felületen benyújtott pályázatához kapcsolódóan a következő segédlet

Részletesebben

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Partner Portál

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Partner Portál Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Partner Portál Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1Regisztráció... 2 1.1Regisztráció megerősítése... 3 2Bejelentkezés... 4 3Elfelejtett jelszó... 4 4A Partner Portál felépítése...

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

e-vámügyintézés posta.hu alkalmazás használata

e-vámügyintézés posta.hu alkalmazás használata e-vámügyintézés posta.hu alkalmazás használata Tartalomjegyzék Tartalom A e-vámügyintézés megnyitása és a csomagazonosítás 1 A küldemény feladója 2 A küldemény címadatai 3 A küldemény adatai 4 Mellékletek

Részletesebben

Tájékoztató Elszámolások beadásához

Tájékoztató Elszámolások beadásához Tájékoztató Elszámolások beadásához 1. Kérjük, a következő weboldalt felkeresve https://npp.emi.hu/ szíveskedjen az Elszámolás fület kiválasztani! 2. A konstrukciók közül kérjük, a Nyílászáró csere (NYZCS)

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építtetők (meghatalmazottak) részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építtetők (meghatalmazottak) részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre 2016.07.01-től Építtetők (meghatalmazottak) részére Frissítve: 2016. november 24. Tartalom 1. Belépés az e-építési napló alkalmazásba... 3 2.

Részletesebben

Menza Pure Étkező felület Kézikönyv

Menza Pure Étkező felület Kézikönyv Menza Pure Étkező felület Kézikönyv Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés... 3 2.1 Kezdőképernyő... 4 3 Étkezés igénylés... 6 4 Számlák... 8 5 Súgó... 9 5.1. Intézményi kapcsolattartók... 9 5.2. Általános

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Készítette: Simon Viktória. Varga Norbert

Kitöltési útmutató. Készítette: Simon Viktória. Varga Norbert Kitöltési útmutató VP-AKG támogatás horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében ültetvénycsoport kivágás és újratelepítés bejelentés webes beadó felülethez. Készítette: Simon Viktória Varga

Részletesebben

Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére

Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére Az Önkormányzati ASP szakrendszereinek éles üzemi használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató

Felhasználói tájékoztató Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltési útmutató

Szakdolgozat feltöltési útmutató Szakdolgozat feltöltési útmutató Tisztelt hallgatók mielőtt belekezdenének a szakdolgozatatuk feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót. Feltölteni csak

Részletesebben

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont 2017 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Előszó Ez az útmutató a KTI Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont elektronikus alapképzés bejelentő rendszer kezelésében nyújt segítséget

Részletesebben

Hiteles Elektronikus Postafiók

Hiteles Elektronikus Postafiók NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció 2018.05.07. v.1.2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BEJELENTKEZÉS

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Klímagáz képesítések megszerzésének ismertetése

Klímagáz képesítések megszerzésének ismertetése 1 Klímagáz képesítések megszerzésének ismertetése Tartalomjegyzék Klímagáz képesítés megszerzésének folyamata... 2 Regisztráció... 3 Jelentkezés Klímagáz képesítés megszerzésére... 6 Jelentkezés elbírálása...

Részletesebben

Ügyfélkapuból hivatalos ügy indítása

Ügyfélkapuból hivatalos ügy indítása Ügyfélkapuból hivatalos ügy indítása A Somogy Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az e-papír szolgáltatás segítségével biztosítja. Az e-papír űrlapokat folyamatosan fogadja a hivatali kapuján,

Részletesebben

- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE - BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁLÁS NÉLKÜL A nyomtatványokat az Elektronikus űrlapok menüpontban kell letölteni az ÁNYK keretprogramba. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK CÉGKAPUN KERESZTÜL

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

ISA Internetes rendelési felület

ISA Internetes rendelési felület ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)

Részletesebben

On-line képzési program nyilvántartás

On-line képzési program nyilvántartás On-line képzési program nyilvántartás a Képző szervezetek funkciói 2016.01.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Képző szervezet funkciói... 3 1.1 Program regisztráció... 3 1.1.1 Új képzési program regisztrációja...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/ január 1) ÉVENKÉNT KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ ADATEGYEZTETÉS!

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/ január 1) ÉVENKÉNT KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ ADATEGYEZTETÉS! 1) ÉVENKÉNT KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ ADATEGYEZTETÉS! Tisztelt Ügyfeleink! A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja jelenlegi ügyfelei szíves figyelmét, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás 1. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok beszámoló űrlap, beszámoló űrlaphoz az űrlapba épített kitöltési útmutató, tételösszesítő, nyilatkozat fényképfelvétel felhasználási

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer Felhasználói útmutató 2015 Tartalom Gyakornoki szerepkör...3 Regisztráció...3 Személyes felület használata...4 Kérdéseim...4 Gyakornoki hely keresés...5

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

Beiratkozás menete a Neptunban

Beiratkozás menete a Neptunban Beiratkozás menete a Neptunban Neptunba való bejelentkezés után az Ügyintézés / Beiratkozás/Bejelentkezés megjelenik a 2018/19/1-es félév, a sor végén egy + jel. A + jelre kattintva feljön egy lista, melyből

Részletesebben

Űrlap kitöltés a MODULO-ban

Űrlap kitöltés a MODULO-ban 1. Kérelmek benyújtása A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan számos témában nyújthat be kérelmet. A kérelmeket az adott ügyben illetékes és jogszabályban (TVSZ, HTJSZ, stb..) meghatározott hatáskörrel

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk. Tisztelt Partnerünk! Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk. A biztosítások rögzítése mellett kizárólag a rendszeren keresztül

Részletesebben

Határtalanul! program. Fazekas Zoltán pályázati-pénzügyi referens

Határtalanul! program. Fazekas Zoltán pályázati-pénzügyi referens Határtalanul! program Fazekas Zoltán pályázati-pénzügyi referens Határtalanul! program 1. nap: A Határtalanul! program bemutatása, elért eredmények, aktuális nyílt felhívások, részletek. 2. nap: Beszámoló

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építész tervezők és tervezői művezetők részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom

Részletesebben

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1 Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1 Netes pályázatok esetén a pénzügyi elszámolás benyújtásának lépései Belépés az EPER-be Beadott pályázatok fül pályázat kiválasztása

Részletesebben

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Tartalom Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Bö ngé szö s Pérkapu haszna lata Bejelentkezés Jelentkezzen be az Ügyfélkapura felhasználói

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

Online adatnyilvántartó rendszer 12-ES MENÜ, AZ EDZŐK FELÜLETE

Online adatnyilvántartó rendszer 12-ES MENÜ, AZ EDZŐK FELÜLETE IV. 12-ES MENÜ, AZ EDZŐK FELÜLETE Segédlet az edzők részére az edzői felület használatához, az edzőtovábbképzésre történő jelentkezéshez Online adatnyilvántartó rendszer 1 Tartalomjegyzék 1. Belépés www.hunvolley.info...3

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben