Óratervek, óravázlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratervek, óravázlatok"

Átírás

1 ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom II. Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai és Időpont Évfolyam Tananyag Név Vitalij Bianki, Rab Zsuzsa fordítása: A ravasz róka és az okos vadkacsa Oldalszám Rohonczi Józsefné A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Imre Bálintné Szavak csoportosítása, a szófaj fogalmának előkészítése Az öregember és a pokróc (magyar népmese) szövegfeldolgozás Imre Bálintné 6 Imre Bálintné Az aranyparázs című magyar népmese Mészárosné Deres Tímea Mondatfajták, állító és tagadó mondat Mészárosné Deres Tímea A tulajdonnév fajtái Mészárosné Deres Tímea Szövegértés fejlesztése, szövegfeldolgozás Mészárosné Deres Tímea Szókincsünk rétegződése Hegedüs Csabáné Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Hegedüs Csabáné Szövegértés fejlesztése/ kooperatív technikákkal Hegedüs Csabáné Az összetett mondat fajtái Hegedüs Csabáné 23 A Tananyag oszlop az egyes egységek linkjeit tartalmazza 1

2 Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Rohonczi Józsefné Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Ált. Isk. és AMI Dég Tanítás ideje: Tantárgy: Magyar irodalom olvasás Óra anyaga: Vitalij Bianki, Rab Zsuzsa fordítása: A ravasz róka és az okos vadkacsa Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Figyelem, fegyelem, szókincs, koncentráló képesség, olvasási és kommunikációs képesség fejlesztése. Osztály: 2. osztály Tanít: Rohonczi Józsefné I. Köszönés, köszöntés A vendégek üdvözlése: Jó napot kívánok! II. III. IV. Beszédművelő gyakorlatok: 1. Légző gyakorlat 2. Artikulációs gyakorlat. Az olvasmány hangulati előkészítése, feldolgozása 1. Feladatlap: figyelem és fegyelem fejlesztése a feladat megoldásával 2. Kommunikációs képesség és szókincsfejlesztés. Ráhangolódás a mesére: Cím meditáció, a mese részekre bontása, csoportonként egy-egy rész megismerése. V. A mese teljes megismerése. VI. VII. Az olvasottak megbeszélése, a munkafüzet feladatainak kitöltése. Értékelés a gyerekek bevonásával. 2

3 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné A tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég A tanítás ideje: október 11. Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom (Olvasás) Osztály: 3. osztály Időtartam: 45 perc Tanító: Imre Bálintné Tankönyv: Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv (Apáczai Kiadó) Témakör: Volt egyszer Tananyag: A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Óratípus: Szövegfeldolgozó óra Eszközök: tankönyv, Célok és feladatok: Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejlesztése. (információk megértése, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése) A tündérmese jellemzőinek megfigyeltetése (csodás elemek, valószerűtlen események, próbatételek) A szereplők jellemének megfigyeltetése A hangos olvasás fejlesztése Szókincsbővítés rokon értelmű szavak keresésével Szövegtagolás, hiányos vázlatmondatok pótlása Befogadási képesség fejlesztése. Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése. Együttműködési, beleélési képesség fejlesztése. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő I. 1. Légzőgyakorlat 1. Kinyílás, napimádás: Terpeszben állunk, előre ejtett vállal, lengő karokkal, előrehajtott fejjel. Ebből a helyzetből indítjuk a mozgást, belégzéssel kitárjuk két karunkat és fölemeljük félmagastartásba, fejünket is fölemeljük, mintha a Napot köszöntenénk. Kilégzéssel kísérve engedjük vissza karjainkat, törzsünket és fejünket a kiinduló tartásba. Lassan, 4-5-ször végezzük a gyakorlatot. 2. Mozgásos gyakorlat Jobb kezünk magunk előtt nyitott tenyérrel fölfele néz, bal kezünket lefelé fordítva FOM 2 perc 2 perc 3

4 ökölbe szorítjuk, közben mondókát mondunk. Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap. Ropog, pattog öt nap, megégett a tökmag. Hangosan, középhangosan, halkan, suttogva, tátogva mondjuk. 2. Ráhangolódás Beszélgetőkör: Folytasd a megkezdett mondatot: Ha átváltozhatnék, én legszívesebben lennék. Beszélgetőkör játszószőnyeg 9 perc 3. Célkitűzés Ma egy olyan népmesét magyar olvasunk, amelyben a főszereplő át tud változni. FOM 1 perc II. 1. A cím értelmezése A történet címének és a tankönyvi illusztrációnak vizsgálata. Kik lehetnek a szereplők? Miről szólhat a történet? Címmeditáció 2 perc 2. Formai előkészítés A mesében előforduló hosszabb szavak hangos olvasásának gyakorlása: tüskebokorban, kétségbeesetten, szabadulhatott, varjútollat, harmadnapra, királykisasszonyhoz, merítőhálóval, megcirógatta Páros munka papírcsíkok 3 perc Rokon értelmű szavak keresése: Mondd más szóval: kétségbeesetten, megcirógatta, megszánta, vergődik. 3. A mese megismerése Az olvasmányt 2 részre osztom. (A vázlat szerint 1-2. rész és 3-5. rész). 1 csoportban 2 páros van. Páros munka Olvasókönyv 10 perc A csoportban a gyerekek párban dolgoznak. Elolvassák a kijelölt részt úgy, hogy felváltva 2-2 mondatot olvasnak (középhangerővel). A számukra ismeretlen szavakat aláhúzzák. Olvasás után megbeszéljük ezek a szavakat. 4. A mese feldolgozása, szövegtagolás Ha elolvasták, akkor az azonos részt olvasók összeülnek és megbeszélik az olvasottakat. Segítségül hiányos vázlatot kapnak. Ha kitöltötték, akkor segítségével el tudják mondani a rész tartalmát. Szakértői mozaik Olvasókönyv, papírlap 10 perc Ezután hazamennek a csoportjukba, magukkal viszik a vázlatukat. A csoport összeilleszti a vázlatot, majd elmondják a társaiknak, hogy miről szólt az ő részük. 4

5 5. Szintetizálás A tündérmesék jellemzőinek összegyűjtése a mese alapján: Gyűjtsétek össze a meséből: 1. csoport: a szereplőket. 2. csoport: a helyszíneket. 3. csoport: a csodás elemek, eseményeket. 4. csoport: a meseszámokat példákkal. Kerekasztal Olvasókönyv, papírlap 5 perc Táblázat kitöltése: Mf.: 20./ 2. Páros munka, ellenőrzés párban 3 perc A szereplők tulajdonságainak összegyűjtése Táblán kirakva láthatóak a mesében szereplő emberek. A gyerekek megkeresik a hozzájuk tartozó tulajdonságot. FOM szókártyák 3 perc A mesére jellemző közmondások keresése: Jótett helyébe jót várj! Minden jó, ha a vége jó. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is. 6. Házi feladat Olvasni: Ok.: o. Mf.:20./ Levezető játék Tulipánból paprika FOM rajz 1 perc 8. Értékelés Álljatok sorba aszerint, hogyan éreztétek magatokat az órán. A sor elejére álljon az, aki kevésbé, a végére pedig nagyon jól érezte magát. Guggoljon le az, aki jól tudott együtt dolgozni a többiekkel. véleményvonal 2 perc 5

6 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: Magyar nyelv Az óra anyaga: Szavak csoportosítása, a szófaj fogalmának előkészítése Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Rendszerező képesség különböző szavak csoportosításával jelentéstartalmuk szerint; A szófaj fogalmának elemi szintű kialakítása; Helyesírási képesség, emlékezet Osztály: 3. osztály Tanít: Imre Bálintné Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő 1. Ráhangolás Nagy László: Dióverés c. versének első hat versszaka van feldarabolva sorokra. Körbe állunk. Mindenki felolvassa a nála lévő sort. Versszakonként csoportokba állnak a gyerekek. FOM papírcsíkok 3 perc 2. Beszédtechnikai gyakorlat Vers felolvasása soronként, versszakonként, az egész vers elmondása közösen. FOM, csoportmunka papírcsíkok 3 perc 3. Célkitűzés A mai órán a szavakat a mondatbeli szerepük alapján fogjuk megvizsgálni és csoportosítani jelentésük alapján. 1 perc 4. A fogalom kialakítása Kulcsos játék: A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll csukott szemmel. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését, akkor odamutat (abba az irányba, ahonnan a zajt hallotta). A rajtakapott játékosnak annyi idő alatt, míg a kulcs egyszer körbeér öt tárgyat, tulajdonságot, cselekvést, színt, stb. kell mondania egy eseményképről. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni, akkor õ kerül a kör közepére. Kooperatív játék Kulcscsomó 5 perc 6

7 Kiemelés a szövegből kérdések alapján Szógyűjtés Játék 5. A fogalom tudatosítása 6. A megszerzett ismeretek alkalmazása Mi jut eszedbe a versről? Csoportonként más-más kérdésre felelő szavak gyűjtése a Dióverés c. versből. 1. csop.: Ki? Mi? 2. csop.: Mit csinál? Mi történik? 3. csop.: Milyen? 4. csop.: Hány? Mennyi? Ellenőrzés: szóvivők beszámolnak. Tankönyv feladataiból a csoportoknak megfelelően (melyik mit gyűjtött) szógyűjtés. 1. csop.: Tankönyv: 33./2. 2. csop.: Tankönyv: 34./3. 3. csop.: Tankönyv: 34./4. 4. csop.: eseményképről Hány? Menynyi? Kérdésre szavak gyűjtése a füzetbe. Sütőben a tökmag mondóka, mozgással kísérve Szavak csoportosítása jelentésük alapján. Tankönyv 35./ 6. Képről gyűjtött szavak csoportosítása A csoportok vizsgálata: Egy csoportba azonos kérdőszóra felelő szavak kerülnek. Ezeket a csoportokat nevezzük szófajoknak. Mindegyik oszlop fölé odaírjuk a szófaj nevét, kérdését. Tollbamondás. Szavakat csoportosítva írják le a füzetükbe. Ki? Mi? dió, gereblye, vessző, sárgarigó, terebély, szellő, dallam Mit csinál? Mi történik? koppan, locscsan, elszállnak, elsuhogott, zöldül, suttog Kerekasztal Páros munka Önálló munka Hétszínvirág olvasóköny v Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6 perc 7 perc 10 perc önálló munka füzet 6 perc Milyen? lassú, hosszú, színes, ünnepélyes, pettyes, apró, fürge 7

8 7. Levezető játék Trópusi eső A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló ezt átveszi, és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig folyamatosan ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá, akkor ez az újabb mozdulat lesz folyamatos tevékenység. 3 perc 8. Értékelés A csoportok önértékelése A csoport tagjai más-más színt választanak maguknak. Ezzel jelölik be a céltáblán, hogy hogyan értékelik az óra hangulatát, stb. Arra a térrészre tesznek pöttyöt, amelyet jónak minősítenek. Mindenki 3 pontot tehet. A végén a szóvivők beszámolnak a csoport értékeléséről. Tanítói értékelés Elégedettségi céltábla 3 perc Elégedettségi céltábla hangulat együttműködés egyenlő részvétel a munkában a tanultak megértése 8

9 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné Tanítás helye: Tanítás ideje: Tantárgy: Az óra anyaga: Idő: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Magyar nyelv és irodalom (olvasás) Az öregember és a pokróc (magyar népmese) szövegfeldolgozás 45 perc Fejlesztendő képességek: Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejlesztése. (információk megértése, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése); A tanító mese; hangos olvasás fejlesztése, szókincsbővítés; Befogadási képesség fejlesztése; Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése; Érzelmi intelligencia fejlesztése: Az idősek tisztelete, megbecsülése Osztály: Tanít: 3. osztály Imre Bálintné Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő I. 1. Légzőgyakorlat a) Mély belégzés, majd kilégzés alatt számolás karmozgással Mélyen szívjátok be a levegőt úgy, hogy közben a karotokat fokozatosan emeljétek fel a fejetek fölé! Fokozatosan engedjétek ki a levegőt úgy, hogy közben húszasával számoljatok száztól fölfelé háromszázig! Számolás közben a karotokat fokozatosan engedjétek le! Ha szólok, kezdjétek el! 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 FOM 3 perc b) Szöveges légzőgyakorlat mondatbővítéssel Kezeteket tegyétek a csípőtökre! Hasatokra! Minden mondatot előre fogok mondani, ti ismételjétek meg! Minden mondat előtt vegyetek újra levegőt! Hullott a levél. Lassan hullott a levél. Egy tölgyfáról lassan hullott a levél. Egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél. Az erdő szélén egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél. 9

10 2. Motiváció A megy szó rokon értelmű alakjainak mozgásos megjelenítése megy, ballag, siet, oson, sétál, mendegél, cammog, lépked, bandukol FOM 3 perc 3. Technikai és tartalmi előkészítés Olvassátok fel a szövegrészletet kifejezően! már nagyon gyönge volt. Nem is igen járkált, csak üldögélt a karosszékben. Jó időben a tornácon sütkérezett, esős napokon a kályha mellett üldögélt. Sehogy sem tudtam felérni ésszel, hogy ugyan miért tőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Ha egyszer elszendergett, mindenki lábujjhegyen járt, suttogva beszélt. (Móra Ferenc: Öreg ember öreg fa) Páros munka papírcsíkok 7 perc Megbeszélés: - Kiről szól a részlet? Miért irigyelte az unokája a nagyapót? Emlékeztek-e olyan történetre, amely erről szól? Hogyan kell viselkednünk az idős emberekkel? Miért? Beszélgetőkör 4. Csoportalakítás Irányított csoportalakítás: névre szóló képeslapdarabkákkal történik. Mindenkinek meg kell keresnie a hozzá tartozó részleteket. (Differenciálás) Csoportszerepek kiosztása. Keresd a helyed! képeslapok 2 perc 5. Célkitűzés Ma egy olyan népmesét olvasunk, amely az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére tanít. A mesefajta elnevezése: tanító mese. Ebbe tartozik a Fabula is (La Fontaine: A teknős és a nyúl) 1 perc 6. A cím értelmezése 7. A szöveg megismerése Mire következtethetünk a címből és a képből? Miről szólhat a szöveg? Ok oldal A szöveg megismerése stafétaolvasással. Húzzátok alá a számotokra ismeretlen szavakat, kifejezéseket! Címmeditáció stafétaolvasás Hétszínvirág olvasókönyv Hétszínvirág olvasókönyv 2 perc 5 perc Ismeretlen szavak magyarázata 8. Szövegfeldolgozás Differenciált csoportmunka: 1 csoport (gyengébben olvasók): Kérdésekre válaszolás a füzetbe: - Kik a mese szereplői? Sorold fel a helyszíne- Kupactanács Hétszínvirág olvasókönyv, munkafüzet, feladatlapok 15 perc 10

11 ket! Húzd alá a szövegben, miért haragudott a fiatalasszony az apósára! Milyen feladatot bíztak a kisfiúra? Hogyan végezte el a feladatát a fiú? Miért szégyellte el magát a házaspár? Húzd alá, mire nevelték a mese végén a szülők a fiúkat! Ellenőrzés lapról csoport: Hiányos vázlat kiegészítése Mf.: 28./1., 2. Karaktertérkép készítése (1. melléklet) Ellenőrzés lapról Kupactanács 4. csoport Történettérkép készítése: szereplők: helyszínek: probléma: események: Befejezés Segítenek a következő szavak, ha helyes sorrendbe állítod őket! rátette, megharagudott, kivezette, bocsánatot kért, szégyenkezett, sírt. Ötsoros készítése (2. melléklet) Ellenőrzés lapról Kupactanács 9. Szintetizálás A) Keressétek meg a hamis mondatot! A szóvivő mutassa az ujján a megoldást! 1. Az öregembert tisztelték a családban. 2. A házaspár nagyon fösvény volt. 3. Az öregemberrel már sok gond volt. 1. El akarták küldeni az öreget a háztól, de nem merték neki megmondani. 2. A gyerekre bízták a nagyapó elküldését. 3. A kisfiú jól végezte el a feladatát, úgy tett, ahogyan megkérték. Füllentő 4 perc 11

12 1. A házaspár megbánta tettét. 2. Továbbra sem tisztelték a nagyapót. 3. A gyermeket az öregek tiszteletére tanították. B) A tanító mese ismérveinek összegyűjtése: A cselekmény helye és ideje konkrét, valóságos szereplők, tanulság (megjelenítés a táblán) papírcsíkok 10. Levezetés Könyvajánlás: Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái (egy részlet felolvasása) 11. Házi feladat 1. Olvasásgyakorlás az érzelmek kifejezésével. 2. Rendezzétek sorba a következő cselekvéseket, és írjátok le röviden a mese tartalmát! Rátette, megharagudott, kivezette, bocsánatot kért, reszketett a keze, szégyenkezett, sírt 12. Értékelés Hangulati hőmérő segítségével a tanulók komplexen értékelik a csoportjuk órai munkáját. Tanítói értékelés FOM 2 perc 2 perc 12

13 MELLÉKLET 1. KARAKTERTÉRKÉP (fürtábra segítségével) öregapó házaspár 13

14 2. ÖTSOROS HÁZASPÁR Ki? Milyen? (tulajdonság) Milyen? (tulajdonság) Mit csináltak? Mit csináltak? Mit csináltak? 4 szavas mondat (a mese megoldása) Meséhez illő közmondás Válassz az alábbiak közül: Könnyű sebet ejteni, nehéz meggyógyítani. Az alma nem esik messze a fájától. A harag rossz tanácsadó. 14

15 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég Tanítás ideje: Tanít: Mészárosné Deres Tímea Témakör: Népköltészet Tananyag: Az aranyparázs című magyar népmese Feladatok: - a mese mondanivalójának megértése - a népmesék fajtái tündérmese - a meseszereplők jelleme - a kapzsiság méltó büntetésének kifejeződése a mesében Képességfejlesztés: - lényeges események kiemelése - közös vázlatkészítés - a folyamatos beszéd gyakorlása a mese eseménysorának elmondásával - a tanulók erkölcsi ítélőképességének fejlesztése Munkaformák: - frontális osztálymunka - csoport munka - egyéni munka Az óra tartalma és menete I. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése II. Ráhangolódás, hangulati előkészítés / trópusi eső játék és hangulatjelentés/ III. IV. Légzőgyakorlat beszédművelés Népköltészeti műfajokról tanultak ismétlése / keletkezés, műfajai, mesefajták, meseszereplők, meseszámok, mesekezdés, befejezés/ V. Célkitűzés: A mai mesénk egy tündérmese. 1. Bemutató olvasás 2. A tanulói megnyilatkozások meghallgatása 3. Gondolategységenkénti megbeszélés, majd csoportmunkában vázlatírás 4. A mese összefüggő olvasása 5. A mese tartalmának elmondása a vázlat segítségével VI. Óra végi értékelés 15

16 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég Tanítás ideje: Tanít: Mészárosné Deres Tímea Témakör: Nyelvünk építőelemei Tananyag: Mondatfajták, állító és tagadó mondat Óratípus: Gyakorlóóra Alkalmazott munkaformák: - frontális osztálymunka - önálló munka - csoport munka Az óra tartalma és menete I. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése II. III. Ráhangolódás, hangulati előkészítés / figyelem átkapcsolását fejlesztő játékok/ Légzőgyakorlat és artikulációs gyakorlat nyelvtörővel IV. Célkitűzés: A nyelv építőelemei / hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg/ V. Feladatok: 1. mgh.-ó és msh.-ó megkülönböztetése 2. Szóalkotás betűkből, és memóriajáték az alkotott szavakkal 3. Kakukktojás játék, szavakkal 4. Helyesírási gyakorlat (Mondatok írása tollbamondás után és mondatfajta megállapítás), ellenőrzés, javítás 5. Tagadó és tiltó mondatok gyakorlása csoportmunkával, szabály átbeszélése VI. Óra végén levezető játék: szólánc főnevekkel VII. Óra végi értékelés 16

17 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: magyar nyelvtan Az óra anyaga: A tulajdonnév fajtái Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Osztály: 4. Tanít: Mészárosné Deres Tímea helyesírás fejlesztése, kooperációs készség fejlesztése, emlékezet, szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Az óra tartalma és menete VIII. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése Ráhangolódás, hangulati előkészítés Négy évszak- játék IX. Helyesejtési gyakorlatok - légzőgyakorlat a. belégzés, visszatartás, kilégzés b. szöveges légzőgyakorlat négy évszak, hónapok, napok - Arc-és ajakgyakorlatok (a nyelv függőleges mozgatásának gyakorlása, álejtés, szájnyitás) - Az időtartam érzékeltetése szavak utánmondásával - Memóriajáték / az előző szavakkal/ X. Célkitűzés: A főnév felismerésének gyakorlása, a tulajdonnevek fajtái Játékos szófajfelismerés gyakorlás: Hernyó vagy Okos tojás - a gyerekek választása alapján Főnév felismerésének gyakorlása: A. (Ország, város, fiú..játék) - csoport munka B. (Kakukktojás - játék)- egyéni munka C. (Helyesírási gyakorlás-köznév, tulajdonnév) - tollbamondás- egyéni munka D. Tulajdonnév fajtáinak felismerése- csoportmunka Főnév definíciója frontálisan, a főnév fajtái, helyesírásuk IV. j és ly-os főnevek helyesírásának gyakorlása /Sheriff játék/ V. Óra végi értékelés 17

18 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: magyar irodalom - olvasás Az óra anyaga: Szövegértés fejlesztése, szövegfeldolgozás Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: szövegértés fejlesztése, szókincs bővítése, emlékezet, figyelem, szociális kompetencia fejlesztése Osztály: 4. Tanít: Mészárosné Deres Tímea I. Ráhangolódás: - énekes-játék - hangulatjelentés - összehangolódó játék ( a gyerekek választása alapján) II. Légzőgyakorlat - belégzés, tartás, kilégzés - szöveges légzőgyakorlat Hétfőn én megyek tehozzád Vasárnap otthon maradunk. Artikulációs gyakorlat III. Szövegfeldolgozás-szövegértés fejlesztése - motiváció: találós kérdés - memoriter tanulása-pálcika játékkal 1. Szövegfeldolgozás csoportmunkával / kooperatív tevékenység/ Ismeretterjesztő szöveg: Óriás repülőkutya - Címmeditáció - skipping olvasás - elolvasom, letakarom, visszamondom - feladatlap kitöltése Időkitöltő feladat: kutyafajták, kutyanevek gyűjtése (állatnevek írása) - feladatlap ellenőrzése - ötsoros írása a szöveg feldolgozása alapján IV. Értékelés / csoport és egyéni/ V. Mit viszel magaddal az óráról? 18

19 Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar nyelvtan Tananyag: Szókincsünk rétegződése Osztály: 6. a Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Óra eleji szervezési feladatok Ráhangolás A tananyag feldolgozása Gyakorlati alkalmazás Értékelés Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Gyermekek aktuális hangulatának, érzéseinek meghallgatása Csoportok különböző feladatot végeznek Kártyákon levő kifejezések kiegészítése a jellel tanultak felidézésére - Jel-jelölt - Természetes jelek - Mesterséges jelek - Nyelvi jelek Szókártyákat adok, azok magyarázata, kártyát lehet cserélni - szókincs - aktív szókincs - passzív szókincs - köznyelv - irodalmi nyelv - csoportnyelv (szaknyelv) - argó (tolvajnyelv) - nyelvjárások MF. 16/1/a MF: 16/2. Beszélgetőkör A diákok meglévő tudásának előhívása Csoportmunka Füzet, könyv, munkafüzet, íróeszköz Kártyák, tanulói megoldások Visszajelzés Ha valamelyik felvetésre reagálni kell Csoportok megoldásai Frontális Kártyák, MÉK, Kártyákon lévő fogalmak magyarázata Egyéni Csoportmunka Csoportok véleménye munkájukról Csoportforgó Munkafüzet Munkafüzet Tanulók válaszai Csoportok megoldásai Idő

20 Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar irodalom Tananyag: Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Osztály: 6. b Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési feladatok Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Vers szövege, íróeszköz, csoportonként papír 2 Ráhangolás Mi jut eszedbe, ha meghallod: szerelem? Beszélgető kör Tanulók egyéni véleménye 5 Új anyag feldolgozása Hallgasd meg a verset! Jelöld a számodra ismeretlen szavakat! Ismeretlen szavak megbeszélése Frontális Egyéni Vers szövege, íróeszköz Vers megértése 20 Új anyag feldolgozása Oldjátok meg az alábbi feladatokat! Írjátok le mind a három rész lényegér egy egy mondatban! Csoportmunka Íróeszköz, csoportonként papír Lényeg kiemelése 10 Új ismeretek alkalmazása Értékelés Kérdések feltevése a verssel kapcsolatosan! Válaszoljatok a másik csoport kérdésére! A mai órán.. Szeretném, ha legközelebb Csoportmunka Csoportforgó Egyéni Elkészített kérdések Kérdésekre helyes válaszok

21 Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar irodalom Tananyag: Szövegértés fejlesztése/ kooperatív technikákkal Osztály: 7. osztály Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Feladatlapok 2 feladatok Memoriter mondása Memória fejlesztése Memoriter Memoriter szövegkánonban Ráhangolás Asszociáció - szamuráj Többen a táblánál Asszociációk meghallgatása Szövegfeldolgozás Ellenőrzés Az olvasottak fel- Olvassa el mindenki az előtte levő feladatlapon a szöveget! Osszátok fel egymás között a feladatokat! Vegyétek figyelembe a feladatok nehézségét! - Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! - Válaszolj a kérdésekre a szöveg segítségével! - Vonj párhuzamot a cseresznyevirág hullása és a szamuráj halála között! - Az olvasottak alapján szerinted milyen tulajdonságai vannak egy szamurájnak? Szóban fogalmazd meg! A csoport tagjai elmondják egymásnak a saját feladatuk megoldását A témával kapcsolatban minden csoport megfo- Egyéni Szóforgó Füllentős Elkészített feladatok Elkészített feladatok Állítások Csoportok szöveghű memoriter mondása Mindenki megérti a társak által megoldott feladatokat

22 használása Értékelés galmaz 2 igaz 1 hamis állítást Hogyan teljesített a csoportunk? Mindenki megértette-e a szöveget? A mai órán. Csoportforgó 5 22

23 Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar nyelvtan Tananyag: Az összetett mondat fajtái Osztály 8. a Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési Jelentés, szükséges felada- eszközök előkészítése tok 1 Ráhangolás Előzetes ismeretek felelevenítése Egymás után mondják a szavakat az előzőek megismétlésével Mit tanultunk a mondatról? Szólánc Többen a táblánál Kréta, tábla Minél több ismeret felidézése Minél több ismeret felidézése 3 3 Előzetes ismeretek felelevenítése Házi feladatok ellenőrzése Frontális Munkafüzet Jól elkészített házi feladatok 2 Új anyag feldolgozása Új ismeretek alkalmazása Új ismeretek alkalmazása Az összetett mondatok Frontális Könyv, füzet Vázlat készítése fajtái (mellérendelő, alárendelő) 20 MF. 16/1. Csoportmunka Munkafüzet Elkészített feladatok 10 MF. 16/4. Egyéni Munkafüzet Elkészített feladatok 3 Értékelés Ma az tetszett Legközelebb arra kell figyelnem. Egyéni 3 23

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Történelem Ének-zene Német Tanulásmódszertan Napközi otthon Egyéni fejlesztés Szakmai napokon bemutatott

Részletesebben

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens. 1. Óravázlat

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens. 1. Óravázlat Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens 1. Óravázlat Készítette: Somosfalviné Fehér Gabriella szakvezető tanító Tantárgy: Magyar irodalom 4. évfolyam

Részletesebben

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk:

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk: Az óra feladatai, idő I. Előkészítés.00 1. Köszönés 1 Az óra menete Eszközök, módszerek helyes artikuláció.01 helyes testtartás Forduljatok a vendégeink felé! Köszöntsétek őket: csak fejbólintással csak

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Környezetismeret Természetismeret Kémia Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE Elek Apó meséi kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák a Regionális Szimpóziumra beküldött

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG,

IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG, IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG, KÉSZSÉG,CÉL szept.01./1. Felszerelések Rendezés, ell.,összegyűjtése csoportosítás MUNKAFORMÁK MÓDSZEREK ESZKÖZÖK MEGJEGYZ. EM, csoportos, frontális magyarázat Tankönyvek, füzetek,

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci Kooperatív tanulási technikák A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek,

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) A pedagógus neve: Fodorné Sütő Judit Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 4. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) Óraterv Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve Projekt Készítette: Niklné Magyar Erika TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Intézményi szinten: A kompetencia alapú oktatás

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Összeállította: Dr. Varga József

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Összeállította: Dr. Varga József Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Összeállította: Dr. Varga József ÓRAVÁZLAT Készítette: Dr. Ruppertné Hutás Kinga Tantárgy: Környezetismeret (3. osztály) Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 1. 2013/2014-ES TANÉV ELŐTT ÉRVÉNYES ÓRASZÁMOK... 2 2. 2013/2014-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN ÉRVÉNYES ÓRASZÁMOK...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben