Óratervek, óravázlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratervek, óravázlatok"

Átírás

1 ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom II. Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai és Időpont Évfolyam Tananyag Név Vitalij Bianki, Rab Zsuzsa fordítása: A ravasz róka és az okos vadkacsa Oldalszám Rohonczi Józsefné A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Imre Bálintné Szavak csoportosítása, a szófaj fogalmának előkészítése Az öregember és a pokróc (magyar népmese) szövegfeldolgozás Imre Bálintné 6 Imre Bálintné Az aranyparázs című magyar népmese Mészárosné Deres Tímea Mondatfajták, állító és tagadó mondat Mészárosné Deres Tímea A tulajdonnév fajtái Mészárosné Deres Tímea Szövegértés fejlesztése, szövegfeldolgozás Mészárosné Deres Tímea Szókincsünk rétegződése Hegedüs Csabáné Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Hegedüs Csabáné Szövegértés fejlesztése/ kooperatív technikákkal Hegedüs Csabáné Az összetett mondat fajtái Hegedüs Csabáné 23 A Tananyag oszlop az egyes egységek linkjeit tartalmazza 1

2 Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Rohonczi Józsefné Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Ált. Isk. és AMI Dég Tanítás ideje: Tantárgy: Magyar irodalom olvasás Óra anyaga: Vitalij Bianki, Rab Zsuzsa fordítása: A ravasz róka és az okos vadkacsa Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Figyelem, fegyelem, szókincs, koncentráló képesség, olvasási és kommunikációs képesség fejlesztése. Osztály: 2. osztály Tanít: Rohonczi Józsefné I. Köszönés, köszöntés A vendégek üdvözlése: Jó napot kívánok! II. III. IV. Beszédművelő gyakorlatok: 1. Légző gyakorlat 2. Artikulációs gyakorlat. Az olvasmány hangulati előkészítése, feldolgozása 1. Feladatlap: figyelem és fegyelem fejlesztése a feladat megoldásával 2. Kommunikációs képesség és szókincsfejlesztés. Ráhangolódás a mesére: Cím meditáció, a mese részekre bontása, csoportonként egy-egy rész megismerése. V. A mese teljes megismerése. VI. VII. Az olvasottak megbeszélése, a munkafüzet feladatainak kitöltése. Értékelés a gyerekek bevonásával. 2

3 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné A tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég A tanítás ideje: október 11. Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom (Olvasás) Osztály: 3. osztály Időtartam: 45 perc Tanító: Imre Bálintné Tankönyv: Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv (Apáczai Kiadó) Témakör: Volt egyszer Tananyag: A tulipánná változott királyfi (magyar népmese) Óratípus: Szövegfeldolgozó óra Eszközök: tankönyv, Célok és feladatok: Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejlesztése. (információk megértése, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése) A tündérmese jellemzőinek megfigyeltetése (csodás elemek, valószerűtlen események, próbatételek) A szereplők jellemének megfigyeltetése A hangos olvasás fejlesztése Szókincsbővítés rokon értelmű szavak keresésével Szövegtagolás, hiányos vázlatmondatok pótlása Befogadási képesség fejlesztése. Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése. Együttműködési, beleélési képesség fejlesztése. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő I. 1. Légzőgyakorlat 1. Kinyílás, napimádás: Terpeszben állunk, előre ejtett vállal, lengő karokkal, előrehajtott fejjel. Ebből a helyzetből indítjuk a mozgást, belégzéssel kitárjuk két karunkat és fölemeljük félmagastartásba, fejünket is fölemeljük, mintha a Napot köszöntenénk. Kilégzéssel kísérve engedjük vissza karjainkat, törzsünket és fejünket a kiinduló tartásba. Lassan, 4-5-ször végezzük a gyakorlatot. 2. Mozgásos gyakorlat Jobb kezünk magunk előtt nyitott tenyérrel fölfele néz, bal kezünket lefelé fordítva FOM 2 perc 2 perc 3

4 ökölbe szorítjuk, közben mondókát mondunk. Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap. Ropog, pattog öt nap, megégett a tökmag. Hangosan, középhangosan, halkan, suttogva, tátogva mondjuk. 2. Ráhangolódás Beszélgetőkör: Folytasd a megkezdett mondatot: Ha átváltozhatnék, én legszívesebben lennék. Beszélgetőkör játszószőnyeg 9 perc 3. Célkitűzés Ma egy olyan népmesét magyar olvasunk, amelyben a főszereplő át tud változni. FOM 1 perc II. 1. A cím értelmezése A történet címének és a tankönyvi illusztrációnak vizsgálata. Kik lehetnek a szereplők? Miről szólhat a történet? Címmeditáció 2 perc 2. Formai előkészítés A mesében előforduló hosszabb szavak hangos olvasásának gyakorlása: tüskebokorban, kétségbeesetten, szabadulhatott, varjútollat, harmadnapra, királykisasszonyhoz, merítőhálóval, megcirógatta Páros munka papírcsíkok 3 perc Rokon értelmű szavak keresése: Mondd más szóval: kétségbeesetten, megcirógatta, megszánta, vergődik. 3. A mese megismerése Az olvasmányt 2 részre osztom. (A vázlat szerint 1-2. rész és 3-5. rész). 1 csoportban 2 páros van. Páros munka Olvasókönyv 10 perc A csoportban a gyerekek párban dolgoznak. Elolvassák a kijelölt részt úgy, hogy felváltva 2-2 mondatot olvasnak (középhangerővel). A számukra ismeretlen szavakat aláhúzzák. Olvasás után megbeszéljük ezek a szavakat. 4. A mese feldolgozása, szövegtagolás Ha elolvasták, akkor az azonos részt olvasók összeülnek és megbeszélik az olvasottakat. Segítségül hiányos vázlatot kapnak. Ha kitöltötték, akkor segítségével el tudják mondani a rész tartalmát. Szakértői mozaik Olvasókönyv, papírlap 10 perc Ezután hazamennek a csoportjukba, magukkal viszik a vázlatukat. A csoport összeilleszti a vázlatot, majd elmondják a társaiknak, hogy miről szólt az ő részük. 4

5 5. Szintetizálás A tündérmesék jellemzőinek összegyűjtése a mese alapján: Gyűjtsétek össze a meséből: 1. csoport: a szereplőket. 2. csoport: a helyszíneket. 3. csoport: a csodás elemek, eseményeket. 4. csoport: a meseszámokat példákkal. Kerekasztal Olvasókönyv, papírlap 5 perc Táblázat kitöltése: Mf.: 20./ 2. Páros munka, ellenőrzés párban 3 perc A szereplők tulajdonságainak összegyűjtése Táblán kirakva láthatóak a mesében szereplő emberek. A gyerekek megkeresik a hozzájuk tartozó tulajdonságot. FOM szókártyák 3 perc A mesére jellemző közmondások keresése: Jótett helyébe jót várj! Minden jó, ha a vége jó. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is. 6. Házi feladat Olvasni: Ok.: o. Mf.:20./ Levezető játék Tulipánból paprika FOM rajz 1 perc 8. Értékelés Álljatok sorba aszerint, hogyan éreztétek magatokat az órán. A sor elejére álljon az, aki kevésbé, a végére pedig nagyon jól érezte magát. Guggoljon le az, aki jól tudott együtt dolgozni a többiekkel. véleményvonal 2 perc 5

6 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: Magyar nyelv Az óra anyaga: Szavak csoportosítása, a szófaj fogalmának előkészítése Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Rendszerező képesség különböző szavak csoportosításával jelentéstartalmuk szerint; A szófaj fogalmának elemi szintű kialakítása; Helyesírási képesség, emlékezet Osztály: 3. osztály Tanít: Imre Bálintné Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő 1. Ráhangolás Nagy László: Dióverés c. versének első hat versszaka van feldarabolva sorokra. Körbe állunk. Mindenki felolvassa a nála lévő sort. Versszakonként csoportokba állnak a gyerekek. FOM papírcsíkok 3 perc 2. Beszédtechnikai gyakorlat Vers felolvasása soronként, versszakonként, az egész vers elmondása közösen. FOM, csoportmunka papírcsíkok 3 perc 3. Célkitűzés A mai órán a szavakat a mondatbeli szerepük alapján fogjuk megvizsgálni és csoportosítani jelentésük alapján. 1 perc 4. A fogalom kialakítása Kulcsos játék: A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll csukott szemmel. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését, akkor odamutat (abba az irányba, ahonnan a zajt hallotta). A rajtakapott játékosnak annyi idő alatt, míg a kulcs egyszer körbeér öt tárgyat, tulajdonságot, cselekvést, színt, stb. kell mondania egy eseményképről. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni, akkor õ kerül a kör közepére. Kooperatív játék Kulcscsomó 5 perc 6

7 Kiemelés a szövegből kérdések alapján Szógyűjtés Játék 5. A fogalom tudatosítása 6. A megszerzett ismeretek alkalmazása Mi jut eszedbe a versről? Csoportonként más-más kérdésre felelő szavak gyűjtése a Dióverés c. versből. 1. csop.: Ki? Mi? 2. csop.: Mit csinál? Mi történik? 3. csop.: Milyen? 4. csop.: Hány? Mennyi? Ellenőrzés: szóvivők beszámolnak. Tankönyv feladataiból a csoportoknak megfelelően (melyik mit gyűjtött) szógyűjtés. 1. csop.: Tankönyv: 33./2. 2. csop.: Tankönyv: 34./3. 3. csop.: Tankönyv: 34./4. 4. csop.: eseményképről Hány? Menynyi? Kérdésre szavak gyűjtése a füzetbe. Sütőben a tökmag mondóka, mozgással kísérve Szavak csoportosítása jelentésük alapján. Tankönyv 35./ 6. Képről gyűjtött szavak csoportosítása A csoportok vizsgálata: Egy csoportba azonos kérdőszóra felelő szavak kerülnek. Ezeket a csoportokat nevezzük szófajoknak. Mindegyik oszlop fölé odaírjuk a szófaj nevét, kérdését. Tollbamondás. Szavakat csoportosítva írják le a füzetükbe. Ki? Mi? dió, gereblye, vessző, sárgarigó, terebély, szellő, dallam Mit csinál? Mi történik? koppan, locscsan, elszállnak, elsuhogott, zöldül, suttog Kerekasztal Páros munka Önálló munka Hétszínvirág olvasóköny v Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6 perc 7 perc 10 perc önálló munka füzet 6 perc Milyen? lassú, hosszú, színes, ünnepélyes, pettyes, apró, fürge 7

8 7. Levezető játék Trópusi eső A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló ezt átveszi, és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig folyamatosan ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá, akkor ez az újabb mozdulat lesz folyamatos tevékenység. 3 perc 8. Értékelés A csoportok önértékelése A csoport tagjai más-más színt választanak maguknak. Ezzel jelölik be a céltáblán, hogy hogyan értékelik az óra hangulatát, stb. Arra a térrészre tesznek pöttyöt, amelyet jónak minősítenek. Mindenki 3 pontot tehet. A végén a szóvivők beszámolnak a csoport értékeléséről. Tanítói értékelés Elégedettségi céltábla 3 perc Elégedettségi céltábla hangulat együttműködés egyenlő részvétel a munkában a tanultak megértése 8

9 Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam Imre Bálintné Tanítás helye: Tanítás ideje: Tantárgy: Az óra anyaga: Idő: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Magyar nyelv és irodalom (olvasás) Az öregember és a pokróc (magyar népmese) szövegfeldolgozás 45 perc Fejlesztendő képességek: Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejlesztése. (információk megértése, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése); A tanító mese; hangos olvasás fejlesztése, szókincsbővítés; Befogadási képesség fejlesztése; Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése; Érzelmi intelligencia fejlesztése: Az idősek tisztelete, megbecsülése Osztály: Tanít: 3. osztály Imre Bálintné Mozzanat Feladatok Módszer, munkaforma Eszközök Idő I. 1. Légzőgyakorlat a) Mély belégzés, majd kilégzés alatt számolás karmozgással Mélyen szívjátok be a levegőt úgy, hogy közben a karotokat fokozatosan emeljétek fel a fejetek fölé! Fokozatosan engedjétek ki a levegőt úgy, hogy közben húszasával számoljatok száztól fölfelé háromszázig! Számolás közben a karotokat fokozatosan engedjétek le! Ha szólok, kezdjétek el! 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 FOM 3 perc b) Szöveges légzőgyakorlat mondatbővítéssel Kezeteket tegyétek a csípőtökre! Hasatokra! Minden mondatot előre fogok mondani, ti ismételjétek meg! Minden mondat előtt vegyetek újra levegőt! Hullott a levél. Lassan hullott a levél. Egy tölgyfáról lassan hullott a levél. Egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél. Az erdő szélén egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél. 9

10 2. Motiváció A megy szó rokon értelmű alakjainak mozgásos megjelenítése megy, ballag, siet, oson, sétál, mendegél, cammog, lépked, bandukol FOM 3 perc 3. Technikai és tartalmi előkészítés Olvassátok fel a szövegrészletet kifejezően! már nagyon gyönge volt. Nem is igen járkált, csak üldögélt a karosszékben. Jó időben a tornácon sütkérezett, esős napokon a kályha mellett üldögélt. Sehogy sem tudtam felérni ésszel, hogy ugyan miért tőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Ha egyszer elszendergett, mindenki lábujjhegyen járt, suttogva beszélt. (Móra Ferenc: Öreg ember öreg fa) Páros munka papírcsíkok 7 perc Megbeszélés: - Kiről szól a részlet? Miért irigyelte az unokája a nagyapót? Emlékeztek-e olyan történetre, amely erről szól? Hogyan kell viselkednünk az idős emberekkel? Miért? Beszélgetőkör 4. Csoportalakítás Irányított csoportalakítás: névre szóló képeslapdarabkákkal történik. Mindenkinek meg kell keresnie a hozzá tartozó részleteket. (Differenciálás) Csoportszerepek kiosztása. Keresd a helyed! képeslapok 2 perc 5. Célkitűzés Ma egy olyan népmesét olvasunk, amely az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére tanít. A mesefajta elnevezése: tanító mese. Ebbe tartozik a Fabula is (La Fontaine: A teknős és a nyúl) 1 perc 6. A cím értelmezése 7. A szöveg megismerése Mire következtethetünk a címből és a képből? Miről szólhat a szöveg? Ok oldal A szöveg megismerése stafétaolvasással. Húzzátok alá a számotokra ismeretlen szavakat, kifejezéseket! Címmeditáció stafétaolvasás Hétszínvirág olvasókönyv Hétszínvirág olvasókönyv 2 perc 5 perc Ismeretlen szavak magyarázata 8. Szövegfeldolgozás Differenciált csoportmunka: 1 csoport (gyengébben olvasók): Kérdésekre válaszolás a füzetbe: - Kik a mese szereplői? Sorold fel a helyszíne- Kupactanács Hétszínvirág olvasókönyv, munkafüzet, feladatlapok 15 perc 10

11 ket! Húzd alá a szövegben, miért haragudott a fiatalasszony az apósára! Milyen feladatot bíztak a kisfiúra? Hogyan végezte el a feladatát a fiú? Miért szégyellte el magát a házaspár? Húzd alá, mire nevelték a mese végén a szülők a fiúkat! Ellenőrzés lapról csoport: Hiányos vázlat kiegészítése Mf.: 28./1., 2. Karaktertérkép készítése (1. melléklet) Ellenőrzés lapról Kupactanács 4. csoport Történettérkép készítése: szereplők: helyszínek: probléma: események: Befejezés Segítenek a következő szavak, ha helyes sorrendbe állítod őket! rátette, megharagudott, kivezette, bocsánatot kért, szégyenkezett, sírt. Ötsoros készítése (2. melléklet) Ellenőrzés lapról Kupactanács 9. Szintetizálás A) Keressétek meg a hamis mondatot! A szóvivő mutassa az ujján a megoldást! 1. Az öregembert tisztelték a családban. 2. A házaspár nagyon fösvény volt. 3. Az öregemberrel már sok gond volt. 1. El akarták küldeni az öreget a háztól, de nem merték neki megmondani. 2. A gyerekre bízták a nagyapó elküldését. 3. A kisfiú jól végezte el a feladatát, úgy tett, ahogyan megkérték. Füllentő 4 perc 11

12 1. A házaspár megbánta tettét. 2. Továbbra sem tisztelték a nagyapót. 3. A gyermeket az öregek tiszteletére tanították. B) A tanító mese ismérveinek összegyűjtése: A cselekmény helye és ideje konkrét, valóságos szereplők, tanulság (megjelenítés a táblán) papírcsíkok 10. Levezetés Könyvajánlás: Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái (egy részlet felolvasása) 11. Házi feladat 1. Olvasásgyakorlás az érzelmek kifejezésével. 2. Rendezzétek sorba a következő cselekvéseket, és írjátok le röviden a mese tartalmát! Rátette, megharagudott, kivezette, bocsánatot kért, reszketett a keze, szégyenkezett, sírt 12. Értékelés Hangulati hőmérő segítségével a tanulók komplexen értékelik a csoportjuk órai munkáját. Tanítói értékelés FOM 2 perc 2 perc 12

13 MELLÉKLET 1. KARAKTERTÉRKÉP (fürtábra segítségével) öregapó házaspár 13

14 2. ÖTSOROS HÁZASPÁR Ki? Milyen? (tulajdonság) Milyen? (tulajdonság) Mit csináltak? Mit csináltak? Mit csináltak? 4 szavas mondat (a mese megoldása) Meséhez illő közmondás Válassz az alábbiak közül: Könnyű sebet ejteni, nehéz meggyógyítani. Az alma nem esik messze a fájától. A harag rossz tanácsadó. 14

15 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég Tanítás ideje: Tanít: Mészárosné Deres Tímea Témakör: Népköltészet Tananyag: Az aranyparázs című magyar népmese Feladatok: - a mese mondanivalójának megértése - a népmesék fajtái tündérmese - a meseszereplők jelleme - a kapzsiság méltó büntetésének kifejeződése a mesében Képességfejlesztés: - lényeges események kiemelése - közös vázlatkészítés - a folyamatos beszéd gyakorlása a mese eseménysorának elmondásával - a tanulók erkölcsi ítélőképességének fejlesztése Munkaformák: - frontális osztálymunka - csoport munka - egyéni munka Az óra tartalma és menete I. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése II. Ráhangolódás, hangulati előkészítés / trópusi eső játék és hangulatjelentés/ III. IV. Légzőgyakorlat beszédművelés Népköltészeti műfajokról tanultak ismétlése / keletkezés, műfajai, mesefajták, meseszereplők, meseszámok, mesekezdés, befejezés/ V. Célkitűzés: A mai mesénk egy tündérmese. 1. Bemutató olvasás 2. A tanulói megnyilatkozások meghallgatása 3. Gondolategységenkénti megbeszélés, majd csoportmunkában vázlatírás 4. A mese összefüggő olvasása 5. A mese tartalmának elmondása a vázlat segítségével VI. Óra végi értékelés 15

16 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég Tanítás ideje: Tanít: Mészárosné Deres Tímea Témakör: Nyelvünk építőelemei Tananyag: Mondatfajták, állító és tagadó mondat Óratípus: Gyakorlóóra Alkalmazott munkaformák: - frontális osztálymunka - önálló munka - csoport munka Az óra tartalma és menete I. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése II. III. Ráhangolódás, hangulati előkészítés / figyelem átkapcsolását fejlesztő játékok/ Légzőgyakorlat és artikulációs gyakorlat nyelvtörővel IV. Célkitűzés: A nyelv építőelemei / hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg/ V. Feladatok: 1. mgh.-ó és msh.-ó megkülönböztetése 2. Szóalkotás betűkből, és memóriajáték az alkotott szavakkal 3. Kakukktojás játék, szavakkal 4. Helyesírási gyakorlat (Mondatok írása tollbamondás után és mondatfajta megállapítás), ellenőrzés, javítás 5. Tagadó és tiltó mondatok gyakorlása csoportmunkával, szabály átbeszélése VI. Óra végén levezető játék: szólánc főnevekkel VII. Óra végi értékelés 16

17 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: magyar nyelvtan Az óra anyaga: A tulajdonnév fajtái Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: Osztály: 4. Tanít: Mészárosné Deres Tímea helyesírás fejlesztése, kooperációs készség fejlesztése, emlékezet, szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Az óra tartalma és menete VIII. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése Ráhangolódás, hangulati előkészítés Négy évszak- játék IX. Helyesejtési gyakorlatok - légzőgyakorlat a. belégzés, visszatartás, kilégzés b. szöveges légzőgyakorlat négy évszak, hónapok, napok - Arc-és ajakgyakorlatok (a nyelv függőleges mozgatásának gyakorlása, álejtés, szájnyitás) - Az időtartam érzékeltetése szavak utánmondásával - Memóriajáték / az előző szavakkal/ X. Célkitűzés: A főnév felismerésének gyakorlása, a tulajdonnevek fajtái Játékos szófajfelismerés gyakorlás: Hernyó vagy Okos tojás - a gyerekek választása alapján Főnév felismerésének gyakorlása: A. (Ország, város, fiú..játék) - csoport munka B. (Kakukktojás - játék)- egyéni munka C. (Helyesírási gyakorlás-köznév, tulajdonnév) - tollbamondás- egyéni munka D. Tulajdonnév fajtáinak felismerése- csoportmunka Főnév definíciója frontálisan, a főnév fajtái, helyesírásuk IV. j és ly-os főnevek helyesírásának gyakorlása /Sheriff játék/ V. Óra végi értékelés 17

18 Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam Mészárosné Deres Tímea Tanítás helye: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI, Dég Tanítás ideje: Tantárgy: magyar irodalom - olvasás Az óra anyaga: Szövegértés fejlesztése, szövegfeldolgozás Idő: 45 perc Fejlesztendő képességek: szövegértés fejlesztése, szókincs bővítése, emlékezet, figyelem, szociális kompetencia fejlesztése Osztály: 4. Tanít: Mészárosné Deres Tímea I. Ráhangolódás: - énekes-játék - hangulatjelentés - összehangolódó játék ( a gyerekek választása alapján) II. Légzőgyakorlat - belégzés, tartás, kilégzés - szöveges légzőgyakorlat Hétfőn én megyek tehozzád Vasárnap otthon maradunk. Artikulációs gyakorlat III. Szövegfeldolgozás-szövegértés fejlesztése - motiváció: találós kérdés - memoriter tanulása-pálcika játékkal 1. Szövegfeldolgozás csoportmunkával / kooperatív tevékenység/ Ismeretterjesztő szöveg: Óriás repülőkutya - Címmeditáció - skipping olvasás - elolvasom, letakarom, visszamondom - feladatlap kitöltése Időkitöltő feladat: kutyafajták, kutyanevek gyűjtése (állatnevek írása) - feladatlap ellenőrzése - ötsoros írása a szöveg feldolgozása alapján IV. Értékelés / csoport és egyéni/ V. Mit viszel magaddal az óráról? 18

19 Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar nyelvtan Tananyag: Szókincsünk rétegződése Osztály: 6. a Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Óra eleji szervezési feladatok Ráhangolás A tananyag feldolgozása Gyakorlati alkalmazás Értékelés Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Gyermekek aktuális hangulatának, érzéseinek meghallgatása Csoportok különböző feladatot végeznek Kártyákon levő kifejezések kiegészítése a jellel tanultak felidézésére - Jel-jelölt - Természetes jelek - Mesterséges jelek - Nyelvi jelek Szókártyákat adok, azok magyarázata, kártyát lehet cserélni - szókincs - aktív szókincs - passzív szókincs - köznyelv - irodalmi nyelv - csoportnyelv (szaknyelv) - argó (tolvajnyelv) - nyelvjárások MF. 16/1/a MF: 16/2. Beszélgetőkör A diákok meglévő tudásának előhívása Csoportmunka Füzet, könyv, munkafüzet, íróeszköz Kártyák, tanulói megoldások Visszajelzés Ha valamelyik felvetésre reagálni kell Csoportok megoldásai Frontális Kártyák, MÉK, Kártyákon lévő fogalmak magyarázata Egyéni Csoportmunka Csoportok véleménye munkájukról Csoportforgó Munkafüzet Munkafüzet Tanulók válaszai Csoportok megoldásai Idő

20 Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar irodalom Tananyag: Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Osztály: 6. b Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési feladatok Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Vers szövege, íróeszköz, csoportonként papír 2 Ráhangolás Mi jut eszedbe, ha meghallod: szerelem? Beszélgető kör Tanulók egyéni véleménye 5 Új anyag feldolgozása Hallgasd meg a verset! Jelöld a számodra ismeretlen szavakat! Ismeretlen szavak megbeszélése Frontális Egyéni Vers szövege, íróeszköz Vers megértése 20 Új anyag feldolgozása Oldjátok meg az alábbi feladatokat! Írjátok le mind a három rész lényegér egy egy mondatban! Csoportmunka Íróeszköz, csoportonként papír Lényeg kiemelése 10 Új ismeretek alkalmazása Értékelés Kérdések feltevése a verssel kapcsolatosan! Válaszoljatok a másik csoport kérdésére! A mai órán.. Szeretném, ha legközelebb Csoportmunka Csoportforgó Egyéni Elkészített kérdések Kérdésekre helyes válaszok

21 Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar irodalom Tananyag: Szövegértés fejlesztése/ kooperatív technikákkal Osztály: 7. osztály Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési Jelentés, szükséges eszközök előkészítése Feladatlapok 2 feladatok Memoriter mondása Memória fejlesztése Memoriter Memoriter szövegkánonban Ráhangolás Asszociáció - szamuráj Többen a táblánál Asszociációk meghallgatása Szövegfeldolgozás Ellenőrzés Az olvasottak fel- Olvassa el mindenki az előtte levő feladatlapon a szöveget! Osszátok fel egymás között a feladatokat! Vegyétek figyelembe a feladatok nehézségét! - Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! - Válaszolj a kérdésekre a szöveg segítségével! - Vonj párhuzamot a cseresznyevirág hullása és a szamuráj halála között! - Az olvasottak alapján szerinted milyen tulajdonságai vannak egy szamurájnak? Szóban fogalmazd meg! A csoport tagjai elmondják egymásnak a saját feladatuk megoldását A témával kapcsolatban minden csoport megfo- Egyéni Szóforgó Füllentős Elkészített feladatok Elkészített feladatok Állítások Csoportok szöveghű memoriter mondása Mindenki megérti a társak által megoldott feladatokat

22 használása Értékelés galmaz 2 igaz 1 hamis állítást Hogyan teljesített a csoportunk? Mindenki megértette-e a szöveget? A mai órán. Csoportforgó 5 22

23 Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam Hegedüs Csabáné Hely: Dég, ÁMK dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI Idő: október 11. Tantárgy: Magyar nyelvtan Tananyag: Az összetett mondat fajtái Osztály 8. a Tanít: Hegedüs Csabáné Mozzanat Feladat, Időkitöltő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő Óra eleji szervezési Jelentés, szükséges felada- eszközök előkészítése tok 1 Ráhangolás Előzetes ismeretek felelevenítése Egymás után mondják a szavakat az előzőek megismétlésével Mit tanultunk a mondatról? Szólánc Többen a táblánál Kréta, tábla Minél több ismeret felidézése Minél több ismeret felidézése 3 3 Előzetes ismeretek felelevenítése Házi feladatok ellenőrzése Frontális Munkafüzet Jól elkészített házi feladatok 2 Új anyag feldolgozása Új ismeretek alkalmazása Új ismeretek alkalmazása Az összetett mondatok Frontális Könyv, füzet Vázlat készítése fajtái (mellérendelő, alárendelő) 20 MF. 16/1. Csoportmunka Munkafüzet Elkészített feladatok 10 MF. 16/4. Egyéni Munkafüzet Elkészített feladatok 3 Értékelés Ma az tetszett Legközelebb arra kell figyelnem. Egyéni 3 23

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)

Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) A pedagógus neve: Fodorné Sütő Judit Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 4. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) Óraterv Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Matematika II. Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010.10.11 és 2010.11.08.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva 2015. február Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők Halmazábrák (Venn-diagram) Gondolatok összehasonlítására, különbségek

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

A modul szerzője: Korbai Katalin és Miczingerné Fuksz Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

A modul szerzője: Korbai Katalin és Miczingerné Fuksz Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM SZK 106_15 a z é n d i m e n z i ó i Miért tudunk felelősséget vállalni? III. modul szerzője: Korbai Katalin és Miczingerné Fuksz Ilona SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 6. ÉVFOLYM Tanári

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk:

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk: Az óra feladatai, idő I. Előkészítés.00 1. Köszönés 1 Az óra menete Eszközök, módszerek helyes artikuláció.01 helyes testtartás Forduljatok a vendégeink felé! Köszöntsétek őket: csak fejbólintással csak

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

SZKB_106_04 A MODUL SZERZŐJE: N. SZABÓ ANIKÓ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKB_106_04 A MODUL SZERZŐJE: N. SZABÓ ANIKÓ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM É N É S M Á S I K százalék fogalma MODUL SZERZŐJE: N. SZBÓ NIKÓ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_04 38 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLT

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Torna Hasat ki, mellet ki!

Torna Hasat ki, mellet ki! A légzőgyakorlatok mozgással Torna Hasat ki, mellet ki! AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja beszédfogyatékos tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS BESZ I.2 AdB A modult készítette: Gerle Edit

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Ember és természet műveltségterület 3. osztály Modulcím: EMER ÉS EGÉSZSÉGE MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő

Részletesebben