Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE."

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/99/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai ülésére Tárgy: Döntés a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevételének felhasználásáról izotópdiagnosztikai eszközök beszerzésére Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság Egészségügyi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A nukleáris medicina, mint diagnosztikus szakma a klinikai szakmákkal való szoros együttműködés következtében a mai orvostudomány nélkülözhetetlen része. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos az izotópdiagnosztikai szakembereknek a beteg egyéb klinikai leleteinek első sorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek ismerete. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt) jelenleg elavult, részben használhatatlan eszközparkkal próbálja teljesíteni a magas szintű diagnosztikai követelményeket. Az izotópdianosztika jelenlegi tárgyi feltételei a nukleáris medicina tevékenységet a működésképtelenség határára sodorták, így elengedhetetlen a géppark azonnali bővítése, fejlesztése. Az azonnali fejlesztés további halasztása az érintett szakterület finanszírozási kapacitásainak elvesztését, az ellátási kötelezettségek nem teljesítését eredményezi, egyben kizárja a Regionális Onkológiai Központ megvalósítását, továbbá egyes klinikai egységek progresszivitási szintjének visszaminősítését is magával vonja. A megoldási lehetőségek közül a szakmai szempontból minimálisan szükséges és a pénzügyi szempontból még elviselhető terhet jelentő megoldásokat terjesztem a közgyűlés elé. I. A BERUHÁZÁS JELENLEG ISMERT LEHETŐSÉGEI I.1. A jelenlegi helyzet a műszaki, informatikai, diagnosztikai eszközpark vonatkozásában A diagnosztikai berendezések műszaki állapotának jellemzői: A Zrt Nukleáris Medicina Osztályon jelenleg a MEDISO Kft. fejlesztette (1995) kis látóterű 22 PM cső (PM-fotoeletronsokszorozó) Nucline TH típusú gammakamera működik, mely pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy és nyálmirigy scintigraphias vizsgálatra alkalmas. A másik készülék a Gamma Műszaki Rt. fejlesztette (1993) GAMMATOMO MB 9400 típusú kamera és SPECT üzemmódban működtethető négyszögletes egydetektoros, nagy látómezejű 64 PM csővel működő készülék. A kiértékeléshez egy másodkonzol is tartozik, mely lehetővé tette a vizsgálat alatti értékelést, illetve leletírást. Ez jelenleg már nem működik. Az utóbbi időben több alkalommal szükség volt a berendezések (pl. SPECT-kamera) rendkívüli szervizelésre, mely megnehezíti a képanyag előállítását, a leletezést, az archiválást és az osztály folyamatos működését. Megállapítható, hogy a géppark amortizációja jelentős, ráadásul szervizelése egyre nagyobb összegeket igényel. A vizsgáló helységek (SPECT és gammakamera) klímaberendezésének megfelelő kialakításánál az üzembehelyezéskor elsődleges feladatként a megfelelő légállapot biztosítását jelölték meg. A berendezések és a hozzá tartozó számítógép-rendszer biztonságos működésének egyik legfontosabb feltétele az optimális hőmérséklet biztosítása a helyiségben. Ez 21 ± 3 0 C-os átlagot jelent, amely tartományban a hőmérséklet csak lassan változhat. A jelenlegi vízhűtéses készülék a nyári hónapokban ezt nem biztosítja, illetve évek óta több alkalommal javításra szorult, szorul. Üzemeltetése jelenleg is bizonytalan.

3 Ennek következményeként a meghibásodások száma és a szervizre fordított idő megnövekedett. 2 A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján a Nukleáris Medicina Osztály az I-2. típusú in vivo munkahely kategóriába (megyei vezető feladatot ellátó kórház nukleáris medicina munkahelye) sorolandó. A vonatkozó minimum feltételek személyi téren teljesülnek - erre a későbbiekben visszatérünk - viszont a tárgyi feltételek közül legfőbb hiányosság egy kétfejes SPECT kamera. A tárgyi feltételekben fennálló alapvető hiányosságok: 1. Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 2. Kétfejes SPECT kamera 3. Hordozható dózis-teljesítménymérő E hiányosságok közül az osztály már korábban jelezte a kétfejes SPECT kamera és a hordozható dózis-teljesítménymérő meglétének fontosságát, melyet összkórházi szinten kell használni. (A kétfejes SPECT nagymértékben lerövidíti az egy betegre eső vizsgálati időt, manapság ez az egyik leginkább költség-hatékony nukleáris medicina vizsgálati eszköz. A dózis-teljesítménymérő az osztályon végzett radiojód terápia esetén kötelezően előírt segédberendezés.) A tárgyi feltételek további hiányossága: Napjaink, illetve a jövő igényeinek is megfelelő képarchiváló rendszer, mely csatlakoztatható a megyei kórház egyéb képalkotó modalitásaihoz (RTG, MRI, CT). Jelenleg egy ilyen rendszernek az ún. DICOM3 szabványt kielégítőnek kell lennie. A felsorolt problémákat jelentősen kibővítette, hogy a SPECT készüléket eddig szervizelő és javító cég ezen tevékenységét az idei évtől megszüntette, az alkatrész utánpótlás teljesen megszűnt, más cég sem vállalja fel sem a szervizelést sem a javítást. Így bármilyen meghibásodás az eszköz azonnali leállását eredményezi és ezzel együtt a kórház izotópdiagnosztikai laboratóriuma is működésképtelenné válik. Ez sajnálatos módon részben már be is következett, mert februárjában a SPECT készülék mechanikája elromlott, szükség megoldásként ennek az elektronikáját kiiktatták, átmenetileg lehetséges az eszköz kézi mozgatással való működtetése, de ez semmiféle szakmai szabványnak nem felel meg, továbbá az ilyen jellegű működtetés is bármikor ellehetetlenülhet. I.2. A technikai fejlesztés iránya Az elmúlt években, egészen 2000-ig visszanyúlva, számos fórumon elhangzott már a Nukleáris medicina osztály aktuális helyzete és a továbbfejlesztési lehetőségei, ill. ezek vonzatai. Két leglényegesebb sarokpontja az alábbi: Kétdetektoros (esetleg CT-vel egybeépített ún. hibrid) készülékek alkalmazása, melyek a szakma csúcsberendezéseit jelentik. A konkrét vizsgálóberendezéseken túlmenően az orvosi képarchiválást és képfúziót lehetővé tevő, DICOM3 szabványnak megfelelő PACS rendszer kiépítése, amely elengedhetetlen.

4 3 A fentiek ismeretében a megyei kórházban folyó gyógyító tevékenység fejlesztése érdekében a meglevő géppark és a hozzátartozó számítógépes háttér teljes cseréje indokolttá vált. Ez a fejlesztés a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium által javasolt évenkénti felújítás kívánalmainak is eleget tesz. A jelenlegi feltételek között az onkológiai betegek ellátása csak nehézkesen, a betegek részére igen hosszadalmas várólistás idő eltelte után biztosítható! A fenti szempontok figyelemben tartása mellett a minőségi munka végzése, a géppark fejlesztése (mely a naprakész betegellátást biztosítaná a vizsgálati idő lerövidítésével) legcélravezetőbben és nem utolsósorban az anyagi források legoptimálisabb felhasználásával egy kétfejes SPECT és egy második nagyteljesítményű kamera beszerzése révén valósulhatna meg. A közbeszerzési eljárásban a magyar Mediso Kft mellett, amely rendelkezik a diagnosztikai céloknak megfelelő készülékekkel,várhatóan legalább két további pályázóval is számolni lehet, hiszen a nemzetközi piacon fellelhetők a Siemens és a General Electric hasonló készülékei is. Az izotópdiagnosztika költség-hatékony működése a jelenlegi finanszírozási pontrendszer ismeretében nehezen biztosítható, mint ahogy azt a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium országos érvényességgel véleményezte. Az új berendezések egységnyi idő alatti nagyobb teljesítménye azonban javíthat a hatékonyságon. I. A Nukleáris Medicina Osztály jelenlegi gép- és műszerállományának illetve fejlesztési terveinek részletezése Gép-műszer állomány GAMMATOMO MB 9400 (Egyfejes gamma kamera + SPECT) Nucline TH (Pajzsmirigy kamera) Jelenlegi helyzet Gyártó Gamma Műszaki Rt. (1993) Mediso Kft. (1995) Üzembe helyezés Tervezet Gép-műszer állomány Új: AnyScan SC-16 (hibrid kétfejes gamma kamera SPECT/CT) ,-HUF+ÁFA Új: Nucline AP/P négyszögletes detektorú (Planár gamma kamera) ,-HUF + ÁFA Új: FH 40 G Thermo Eberline ESM (Hordozható dózisteljesítménymérő) ,-HUF+ÁFA A hozzá tartozó informatikai-számítógépes egységek állománya, ill. fejlesztési tervei bontásban:

5 4 Gép-műszer állomány Amiga 4000/40 kiértékelő munkaállomás GAMMATOMO MB hoz Jelenlegi helyzet Gyártó Commodore (1993) Üzembe helyezés 1997 Tervezet Informatikai háttér Új: Legalább 3 új munkaállomás InterView Fusion multimodalitású (erad PACS kompatibilis!) ,-HUF+ÁFA/db*3= ,-HUF+ÁFA Amiga 4000/30 on-line adatfeldolgozó GAMMATOMO MB hoz Nucline-PC kiértékelő munkaállomás és on-line adatfeldolgozó Nucline TH -hoz Helyi és kórházi hálózat Commodore (1993) Mediso Kft. (1998) Gamma Műszaki Rt. (1997) és Informatikai Osztály , 2003 Új: InterView XP SPECT és planáris képfeldolgozó munkaállomás ,-HUF+ ÁFA/db Új: InterView XP planáris képfeldolgozó munkaállomás ,-HUF+ ÁFA/db Hálózatfejlesztés SWICH+10 végpont ,-HUF+ÁFA ,-HUF + ÁFA= ,-HUF+ÁFA ÖSSZESEN: ,-HUF+ÁFA A fenti árak magukban foglalják a szállítás, az üzembe helyezés, a betanítás, valamint a 18 hónap garancia díját. I.4. Pótlólagos műszaki költségek, az intézmény saját kivitelezésében A Nukleáris Medicina átalakítása során a műszerbeszerzéseken túl várhatóan az alábbi költségekkel kell még számolni: Helyiség átalakítás: Ft Klíma kiépítése: Ft Összesen: Ft I.5. A Nukleáris Medicina Szakmai Minimumfeltételei In vivo munkahely kategóriák: I-2 Kategória: - Megyei vezető és fővárosi terület-vezető feladatot ellátó kórházak nukleáris medicina munkahelye - Országos Intézetek nukleáris medicina munkahelye - Országos ellátást biztosító szervezetek (HM, BM) központi nukleáris medicina munkahelye

6 5 In vivo (élő szervezetben végbemenő folyamatok nyomon követése) tevékenység In vivo Diagnosztika I-2 Tárgyi feltételek: Szakmai helyiségek: Vizsgálóhelyiség 2 meleglabor 1 Dekontamináló hulladéktároló 1 mérőszoba 1 Izotóp beadó 1 leletező 1 recepció 1 archívum 1 raktár 1 Fenti összes alapterület m2-ben: 120 Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek 1 számára Önálló betegváró helyiség 1 Általános helyiségek Beteg WC 2 Orvosi szoba 2 Nem-orvos diplomás szoba 1 tartózkodó 1 Személyzeti öltöző, WC, zuhanyzó 1 In vivo munkahely teljes területe m2-ben 280 Gépek, műszerek, berendezések Egyfejes SPECT (teljestest lehetőséggel) 0 Kétfejes SPECT 1 Gamma-kamera (panáris) adatfeldolgozóval 1 Állódetektoros mérőhely 1 Izotóp aktivitás-kalibrátor 1 Üreges mérőhely spektrométerrel 1 Hordozható dózisteljesítmény-mérő 1 Ventillációs vizsgálathoz való felszerelés 1 Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is) 1 Izotópbontó asztal ólomüveggel 1 Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy 1 izolátor Aktív hulladák tároló 1 Kromatográfiás felszerelés 1 Általános labor és manipulációs eszközök Szükség szerint nézőszekrény 1 Sugárvédelmi eszközök Ólomvért 2 Ólomgumi köpeny 2 Fecskendő védő 5 Dekontaminációs készlet 1

7 Újraélesztési felszerelés (akut tálca) 1 Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó 2 Személyi feltételek Orvos 2 Ebből nukleáris medicina szakorvos 1 Nem orvos diplomás Fizikus v. mérnök v. informatikus R Radiofarmakológus v. gyógyszerész v. R vegyész Asszisztens 6 Ebből szakképzett 4 Ebből radiofarmakológus szakasszisztens 2 Egyéb adminisztrátor 1 takarító 1 Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) szükséges Munkarend munkaidőben (R részfoglalkozásban) 6 A Nukleáris Medicina Osztály napi 6 órában látja el a betegeket előjegyzés alapján. Jelenleg 2 szakorvos, l fizikus, 4 izotópasszisztens felel a betegellátásért. A géppark, illetve a munkaidő módosítása, bővítése szükségessé tenné a létszám módosítását is. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos a beteg egyéb klinikai elsősorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek leleteinek az ismerete. Ilyen módon használhatók ki leghatékonyabban a vizsgálati módszerben rejlő lehetőségeket. A diagnosztikai laboratóriumok működésének, ill. jól működésének az alapja a meglevő személyi és fejlesztéssel megvalósuló tárgyi feltételek mellett az együttműködés a klinikusokkal, vagyis a szakmai kollégiumok irányelveinek figyelembevételével az izotópdiagnosztika, mint funkcionális jellegű vizsgálatok gyakoribb kérése. II. II.1. A NUKLEÁRIS MEDICINA OSZTÁLY EGYÉB JELLEMZŐ ADATAI Összehasonlító elemzés más kórházak adataival E vonatkozásban elsőként az ILEX Kft. által végzett összehasonlító elemzés adatai keülnek bemutatásra. Mivel nem áll rendelkezésre évi adat, így az utolsók a második félévére vonatkozó adatok. A évre az április 1-jétől életbe lépett struktúraváltás miatt nem készült éves összesítés.

8 7 1. Összehasonlító osztályok főbb adatainak bemutatása II. félév II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. Orvos létszám 2,0 3,0 < 4 orvos < 4 orvos < 4 orvos - közalkalmazotti orvos létszám 2,0 2,0 - rezidens létszám n. a. 1,0 - megbízási szerződéses, externista, egyéb orvos létszám n. a. n. a. Egyéb diplomás létszám 0,8 n. a. n. a. < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. Egészségügyi dolg. létszám 4,0 4,0 < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. Jelentett járó beteg esetszám < eset < eset < eset Esetszám fekvőbeteg-ellátásnak Jelentett beavatkozás száma - járóbeteg-ellátás Beavatkozás fekvőbeteg-ellátásnak Jelentett német pont (ENP) - járóbetegellátás Német pont fekvőbeteg-ellátásnak (ENP) Összes árbevétel (mft) 25,53 12,33 < 30 mft < 30 mft < 30 mft Árbevétel járóbeteg-ellátás (mft) 25,53 12,33 < 30 mft < 30 mft < 30 mft Árbevétel egyéb (mft) n. a. n. a. Közvetlen költség (mft) - főkönyv 37,42 18,99 - járóbeteg-ellátás 35,61 17,69 - fekvőbeteg-ellátás 1,81 1,30 Közvetlen költség (mft) - társkórházi elveken 37,41 18,65 < 50 mft < 50 mft < 50 mft - járóbeteg-ellátás 35,60 17,38 < 50 mft < 50 mft < 50 mft - fekvőbeteg-ellátás 1,81 1,27 2. Létszám elemzés Egy dolgozóra (össz. munkaköri kategória) jutó német pont II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi Egy diplomásra jutó német pont Egy asszisztensre jutó német pont Egy orvosra jutó járóbeteg esetszám Egy szerződött órára jutó elszámolt járó beteg eset n. a.

9 8 3. Ambuláns / fekvőbeteg teljesítmények aránya Fekvőbeteg-ellátásnak teljesített pont (fbe enp / össz. kórházi fb eset) Egy beavatkozásra jutó német pont (fbe) II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi Egy esetre jutó német pont (fbe) Jbe / fbe teljesített német pont aránya 19,6 13,6 9,5 4,7 6,5 17,3 Fekvő teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német 4. Ambuláns (önálló árbevételes) teljesítmények Járó teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német pont) 5% 7% 12% 18% 13% 5% II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. 95% 93% 88% 82% 87% 95% Egy esetre jutó beavatkozás 3,2 3,2 3,2 2,1 5,1 2,2 Egy beavatkozásra jutó német pont Egy esetre jutó német pont Pénzügyi mutatók II. félév Fedezet 1. (mft) -11,9-12,6 Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. Fedezet 1 % -47% -51% -37% -69% -38% -5% Fedezet 1. (mft) - járóbeteg-ellátás -10,1-10,1 Fedezet 1 % - járóbeteg-ellátás -39% -41% -21% -39% -20% -4% Egy német pont közvetlen költsége (Ft) - (össz. teljesítményből) 1,89 2,06 1,71 2,00 1,61 1,51 A benchmarkban nem ismerjük az összehasonlítás alapjául szolgáló kórházakat, így annak mutatói csak tájékoztató jellegűek.

10 II.2. A Nukleáris Medicina Osztály néhány orvos szakmai megközelítésű mutatója A kórház saját fekvőbeteg osztályaira irányult izotóp diagnosztikai vizsgálatok megoszlása ezer német pontban kimutatva II. félév Megnevezés ezer pont I. Belgyógyászat 59,4 SBO 5,1 II. Belgyógyászat 326,3 Sebészet 0,9 Traumatológia 5,1 Gyermekosztály 26,7 PIC 22,0 Gyermek intenzív 1,2 Bőrgyógyászat 12,7 Neurológia 35,4 Urológia 5,1 Onkológia 12,8 Reumatológia 14,0 Rehabilitáció 19,4 Összesen 546,1 Más kórházak 28,1 9 Itt elsősorban a beküldő fekvőbeteg osztályok megoszlása érzékelhető. Az izotóp diagnosztika finanszírozása szempontjából a járóbeteg ellátás keretében végzett tevékenység az elsődleges, mivel a fekvőbeteg ellátás keretében végzett diagnosztika a HBCS pontrendszerben nem finanszírozódik, kivéve, ha az besorolási feltétel.

11 10 A október hó végéig elvégzett beavatkozások Top listája a német pontok mennyiségi sorrendjében. A vizsgálatok megoszlási volumenében az Áttekintő csontszcintigráfia valamint a Pajzsmirigy szcintigráfia adja a teljesítmény 47 %-át. Járó Munkahelyi Beavatkozások [NémP. szerint] ( ) MHKó Megnevezés Tk. Menny. NémetPon ÖsszNP Százalék Izotóp szakr. 3523B Áttekintő csontszcintigráfia ,5% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok ,9% Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért ,0% Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal ,8% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal ,3% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata ,3% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,6% Vizsgálat ,7% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből ,3% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal ,5% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,7% Kontrollvizsgálat, konzílium ,5% 3532G Vese angioszcintigráfia ,5% 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia ,1% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia ,8% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia ,6% Ga-szcintigráfia, a teljes testről ,6% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia ,4% Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért ,4% Vese szcintigráfia ,3% Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel ,3% 3532B Dinamikus choleszcintigráfia ,3% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok ,3% 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata ,2% Ga-szcintigráfia, a teljes testről ,2% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,2% Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal ,2% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia ,2% 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma ,2% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata ,1% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal ,1% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,1% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal ,1% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből ,1% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,1% Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál ,1% Vizsgálat ,1% 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért ,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak ,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak ,0% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 0E ,0% 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom ,0% Kiegészítő pont 1 éves kor alatt ,0% Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal ,0% Kontrollvizsgálat, konzílium ,0% Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves ,0% Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k ,0% 3520B Nyálmirigy szcintigráfia ,0% 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 0E ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,0%

12 A október hó végéig elvégzett beavatkozások Top listája a beavatkozások számának mennyiségi sorrendjében. 11 Az első 6 leggyakrabban végzett vizsgálatok között ugyancsak az Áttekintő csontszcintigráfia és a Pajzsmirigy szcintigráfia szerepel. Járó Munkahelyi Beavatkozások [Menny.szerint] ( ) MHKó Megnevezés Tk Menny. NémetPon ÖsszNP Százalék Izotóp szakr Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,8% Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért ,2% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,7% Vizsgálat ,5% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok ,0% Kontrollvizsgálat, konzílium ,1% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata ,0% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből ,8% Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal ,3% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,8% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia ,8% 3532G Vese angioszcintigráfia ,8% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,8% Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért ,8% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal ,8% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia ,4% 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia ,3% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,3% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal ,3% Vese szcintigráfia ,3% Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál ,3% 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata ,2% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia ,2% Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel ,2% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok ,2% Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves ,2% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia ,2% Vizsgálat ,2% 3532B Dinamikus choleszcintigráfia ,1% Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k ,1% Kiegészítő pont 1 éves kor alatt ,1% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata ,1% Kontrollvizsgálat, konzílium ,1% 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom ,1% 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért ,1% 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma ,1% Vizitdíj kompenzáció szakellátásban ,1% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia ,1% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből ,0% Ga-szcintigráfia, a teljes testről ,0% Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal ,0% C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 0E ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 0E ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,0% Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut ,0% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal ,0% 3520B Nyálmirigy szcintigráfia ,0% 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal ,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak ,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak ,0% Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal ,0% Ga-szcintigráfia, a teljes testről ,0%

13 12 III. PÉNZÜGYI TERV III.1. A működés várható költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Vp. Vp. Vp. Vp. Vp. Vp. Költségek (Ft-ban) Bérjellegű költségek** Anyag- és szolg. jellegű költségek*** Belső szolgáltatások*** KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Megjegyzések: * A Zrt. főkönyv még nem állt rendelkezésre ** év a évi várhatóval azonos, 2010-től 2%-os emelés az üzleti terv alapján *** évi 5% emelés az üzleti terv alapján Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika B. füred B. füred B. füred B. füred B. füred B. füred Költségek (Ft-ban) Bérjellegű költségek Anyag- és szolg. jellegű költségek Belső szolgáltatások KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Megjegyzések: B.füred költségei 2008: - bérköltség HER levele alapján től 2%-os emelés III.2. A működés várható bevételei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály év németpont Ft/pont bevétel (Ft) január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november* , december* , összesen * várható teljesítmény alapján

14 13 Év Bevétel* Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika B.füred Izotóp január február március április május június július augusztus szeptember október november december össz. németpont Ft/pont 1,46 1,46 össz. bevétel (Ft) A döntöttel jelölt mennyiségek átlagértékek, adathiány miatt. Év Bevétel*

15 14 III.3. A működés várható fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Év Bevétel* Költség Fedezet Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika Év Bevétel* Költség Fedezet * 2010-től 2% emelés A balatonfüredi Izotópdiagnosztika várható fedezeteinek számítása során az OEP teljesítményadatok álltak részlegesen rendelkezésünkre, a többi adat becslés. ÖSSZEGZÉS Az MB 9401 digitális SPECT és egésztest gamma kamera készüléket 1992-ben telepítette a Gamma Művek. A detektor és a konzol 16 éves. A kamera detektor kristály felbontása megromlott, impulzus hozama lecsökkent. A kamera homogenitás még elfogadható, mivel a digitális korrekciók a paraméterek határán tartják. Ehhez a típushoz alkatrészeket már 10 éve nem gyártanak. A kamera elektronikája Commodore Amiga rendszerű, így speciális klaviatúrára, egérre és monitorra van szükség. A jelenleg használatos PC tartozékok nem kompatibilisek a Commodore számítógépek kiegészítőivel. További problémaként jelentkezik, hogy a Gamma Művek által gyártott kamera kártyákat már nem gyártanak, a tartalékkészletek pedig elfogytak, ami azt jelenti, ha valamelyik fő egység meghibásodik és nem javítható, a berendezéssel nem lehet betegvizsgálatokat végezni. A gantry (a készülék állványzata) 16 éves mechanikus alkatrészei kopottak, elektronikája nem felel meg a mai technikai követelményeknek. Felújítása nem lehetséges, csak a leselejtezése vagy új korszerű berendezésre történő cserélése lehet megoldás. Az 1991-ben gyártott MB9203 számítógépes adatfeldolgozó hardvere szintén Commodore Amiga, melyhez alkatrészek már nem szerezhetők be. A leletek kinyomtatása sok problémát okoz, mivel csak néhány régi típusú HP nyomtatót lehetett illeszteni ezekhez a számítógépekhez. A berendezés a PC-s számítógépes hálózatba csak speciális szoftverek segítségével köthető. A MicroSegams klinikai kiértékelő szoftver fejlesztése 1998-ban lezárult, így a betegvizsgálatok

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 65-22 /2011. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi tevékenységéről...

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0410 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1137-6/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integráció szakmai programja, és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4 1.1. Egészségügyi reform 4 1.2. Finanszírozás folyamatos változása 5 1.3. Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. oldalszám

Tartalomjegyzék. oldalszám 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak-

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. EMELTSZINTŰ KOMPLEX JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, BALATONBOGLÁR VONZÁSKÖRZETÉBEN A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben