KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Balatonszabadi

2 Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató A szalkalmazotti közösség jóváhagyta az ÁMK HPMP-t: A szülői közösség véleményezte a HPMP-t: A DÖK véleményezte a HPMP-t A fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Fenntartói elfogadás határozat száma: Érvényessége: szeptember 1-jétől határozatlan ideig Hatálya kiterjed: Kincskereső ÁMK intézményegységei Tervezett felülvizsgálat ideje: hó Oldalak száma: 11 Fejezetek száma: 4 Készült: Nyomtatott példányban: 7 db CD-n: 4 db Kapják: 1. Balatonszabadi Önkormányzat 2. Siójut Önkormányzat 3. Kincskereső ÁMK titkársága 4. Óvoda intézményegység 5. Általános Iskola intézményegység 6. Művelődési Ház intézményegység Nyilvánosan hozzáférhető: Kincskereső ÁMK titkárság A program szerkezete I. Fejezet A teljes KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központra vonatkozó programok II. Fejezet KINCSKERESŐ ÁMK Általános Iskolája Intézményegység pedagógiai programja, nevelési programja és tanterve III. Fejezet KINCSKERESŐ ÁMK Aranyalma Óvodája nevelési programja IV. Fejezet KINCSKERESŐ ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház közművelődés programja 2

3 I. Fejezet 1. Bevezetés 1.1. Az általános művelődési központ működésének törvényi feltételei 1.2. Az intézmény alaptevékenysége 2. A teljes Általános Művelődési Központra vonatkozó programok 2.1. Megalakulása, szervezeti felépítése 2.2. Az ÁMK egységes nevelési rendszere 2.3. Az ÁMK felépítése, tevékenységformái 2.4. Az ÁMK intézményegységeinek együttműködése 2.5. Az ÁMK kapcsolatrendszere 1.1. Az általános művelődési központ működésének törvényi feltételei (Az Alapító Okirat alapján) 1. Az intézmény neve: Kincskereső Általános Művelődési Központ 2. Székhelye, címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u Intézményegységek: Kincskereső ÁMK Általános Iskolája Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 96. Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája, Balatonszabadi, Vak Bottyán u Óvoda telephelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 94. sz. Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza, 8651.Balatonszabadi, Vak Bottyán u Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés, alapfokú oktatás-nevelés, lakóhelyi és iskolai könyvtári feladatok ellátása, közművelődés 5. Alapító szerve és fenntartója: Balatonszabadi és Siójut Önkormányzatai 6. Felügyeleti szerve: Balatonszabadi és Siójut Önkormányzatainak Képviselőtestületei Az évi CXXXV. Tv. 8. -a szerint alakított intézményfenntartó társulás alapján, az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására 7. Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ - óvoda - 8 évfolyammal működő általános iskola, könyvtár - művelődési ház 9. Jogállása: Önálló jogi személy, vezetője egy személyben az Általános Iskola igazgatója, akit az alapító szerv képviselőtestülete pályázat útján nevez ki. Munkáját az intézményegységek képviselőiből álló igazgatótanács segíti. Az intézményegységek szakmai tekintetben önállóak. 10. Költségvetési, gazdálkodási formája: részben önálló, önálló bérgazdálkodás 11. Az alapítás éve: (jogelődök: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Kincskereső Általános Iskola, Aranyalma Óvoda ) 2. A teljes Általános Művelődési Központra vonatkozó programok 2.1. Megalakulása, szervezeti felépítése 3

4 Intézményünk jogelődei a Kincskereső Általános Iskola, az Aranyalma Óvoda és a Petőfi Sándor Művelődési Ház pedagógus közösségei elkészítették intézményeik pedagógiai és művelődési programját, amelyet a szükséges véleményeztetés után a fenntartó jóváhagyásával augusztus 31-ig alkalmaztak, működtettek. Jelen program létrehozását az intézmény szervezeti átalakítása indokolta. Balatonszabadi és Siójut Képviselőtestületének döntése értelmében, a három önálló intézményből általános művelődési központot hoztak létre, Kincskereső Általános Művelődési Központ néven, három intézményegységgel: Kincskereső ÁMK Általános Iskolája, Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája, Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza. Az új intézmény szeptember 1-jétől kezdi meg munkáját. Az új intézményben az intézményegységek a képviselőtestületek döntésében foglaltak szerint Az intézményegységek megőrzik hagyományaikat, egyéni arculatukat és biztos finanszírozási háttérrel, szakmai önállóságukat megtartva végezhetik munkájukat. Ezzel párhuzamosan viszont igyekszünk kihasználni az óvoda, iskola, művelődési ház közötti szakmai együttműködési lehetőségeket, továbbá központosítjuk a gazdálkodást. Együttműködésünket indokolja az a körülmény is, hogy az intézményhez tartozó egységek földrajzilag is összefüggő területen, Balatonszabadi központi részén helyezkednek el. Pedagógiai és művelődési programunk szerkezetében és tartalmában eltér elődjeitől, de megtart minden olyan elemet, amely az eltelt időszakban az intézmények működését segítette. Bővül olyan területekkel, amelyeket a közoktatásról szóló törvény közötti módosításai tervezési elvárásként intézményünk valamelyik egységének előír, valamint olyan részekkel, amelyek körülményeink, illetve tapasztalataink alapján nem nélkülözhetik az átgondolt tervezési munkát Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Balatonszabadi község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket. A pedagógiai és művelődési programunk célja pedig az, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program szerkezete is az egység megteremtését célozza. Az I. fejezet tartalmazza mindazokat a részeket, amelyek valamennyi intézményegységre vonatkoznak, amelyek az együttműködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását biztosítják. Hasonlóan kell értelmezni a 3. Környezetünk és 4. Gazdálkodás c. részt is, amelyek elsősorban az objektív feltételekkel, az anyagi javakkal kapcsolatos egységes tevékenységre serkentenek. Az egyes intézményegységek a csak rájuk vonatkozó terveit külön fejezetek biztosítják. 2.1 Az intézmény felépítése, tevékenységformái: 1. Intézmény neve: Kincskereső Általános Művelődési Központ, Balatonszabadi 2. Intézmény típusa: Általános művelődési központ 3. Alapítója, fenntartója: Balatonszabadi és Siójut Község Önkormányzatai 4. Az ÁMK alapítás időpontja: Az alapító okirat hatályba lépése: Gazdálkodási jogköre: Önálló munkáltatói, önállóan működő és önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. 6. Költségvetési törzsszáma: 4

5 7. Jogállása: önálló jogi személy 8. Alaptevékenysége: Az alaptevékenységek tételes felsorolását az Alapító okirat tartalmazza. Kincskereső ÁMK Általános Iskolája: általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) Általános iskolai napközi-otthonos nevelés SNI tanulók napközi otthonos nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája: Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alkotóművészeti tevékenység Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Mindenféle szabadidős szolgáltatás Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatások 9. Kiegészítő tevékenység: alapító okirat szerint nem folytat kiegészítő tevékenységet. 10. Működési terület, intézményegységek: működési terület óvodai nevelés általános iskola (1-8. évf.), könyvtár közművelődés intézményegység Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája Kincskereső ÁMK Általános Iskolája Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza 11.Az intézmény szervezeti és működési rendjét, a hatásköröket, a tevékenységi kör részintézményekre történő lebontását, a hatásköröket és a munkaköri leírásokat az ÁMK Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 2.2 Az ÁMK társadalmi környezete Balatonszabadi 3000 lakosú település, melynek népesség száma stabilnak mondható. A szomszédos település Siójut adja a tanulói létszám közel 20 %-át, de néhány más közeli településről is van gyermekünk. 5

6 Balatonszabadi község a Balaton vonzáskörzetében él, sajátos arculattal, Siófoktól 5 km-re. Az itt élő családok jellegzetes adottságait és körülményeit tükrözi a tanulók összetétele: nyilvántartott veszélyeztetett 2-3 % körüli hátrányos helyzetű a gyermekek kb. 50 %-a, s ennek kb. fele különösen problémás családi körülmények között él. 2.3 Alapelvek Az intézmény küldetésének tekinti, hogy a község lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig, a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a sporthoz szükséges lehetőségeket. A humán és technikai feltételeivel támogat minden olyan intézményen kívüli kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitűzéseinek megvalósítása irányába hat. Hatásmechanizmusának kialakítása során a társadalmilag elfogadott értékeket tekinti elsődlegesnek. Intézményünkben a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, értékrendjük megalapozása, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, készségeik) kialakítása, bővítése és fejlesztése érdekében a legfontosabb: o a gyermekek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele a nevelés folyamán o a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk, az értelmi képességeket fejlesztő ismeretanyag megértése és alkalmazása, lépéstartás az informatikai forradalommal o az önálló ismeretszerzés iránti igény felkeltése, o saját (egyéni) hatékony tanulási technikák és módszerek kialakítása, o szülőföldünk, lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet o az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia és elfogadó attitűd kialakítása. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Az alkotmányosság és a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. o a demokratikus magatartásformák elsajátíttatása, o az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítása. Testilelki egészség szükséges a harmonikus személyiségfejlődéshez. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. o Az élet tisztelete, védelme. A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása, a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása. Tevékenységének minden területén érvényesülnie kell a demokratikus, az emberi jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak és eljárásoknak, az európai közösséghez való tartozásnak. A lokálpatriotizmus kiemelt alapelv. Intézményi pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése, a korszerű technikai - technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. Munkatársaink pedagógiai munkásságát a pedagógiai, szervezési tudatosságuk, valamint elért teljesítményük alapján, egységes szemlélet és követelményrendszer alapján értékeljük. Oktató - nevelő munkánkban a kompetencia határok tiszteletben tartásával, értékeink megtartásával, maximálisan alkalmazkodunk partnereink igényeihez, kapcsolatainkat az őszinteség, felelősségérzet irányítja, melynek alapja a problémaérzékenység, a jó kommunikációs készség. 6

7 Az alaptevékenységünkbe tartozó elemeket az érvényben lévő törvények és rendelkezésekben meghatározottak kivételével térítésmentesen, egyéb szolgáltatásainkat önköltségen vagy üzleti alapon biztosítjuk az igénybe vevőknek. A szolgáltatások térítési kategóriába sorolását (térítésmentes, önköltséges, üzleti alapú) a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A helyiségeinket, felszereléseinket a nem alapvető tevékenységbe tartozó, de az intézményi célkitűzéseket közvetlenül támogató rendezvényekhez térítésmentesen, a non-profit szervezetek igénybevételeihez önköltségen, az üzleti alapokon működő tevékenységekhez üzleti alapon számított térítés mellett biztosítjuk. Vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését, így nem kell őket kiemelni megszokott környezetükből. Az integráció segíti a másság elfogadását, a tolerancia kiépülését, alakítását. 2.4 Célok A község lakóinak minden generációja intézményünk szervezésében találja meg alapvető oktatási, művelődési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését. Anyagi lehetőségeink függvényében a modern világ olyan vívmányait is hozzáférhetővé kívánjuk tenni az érdeklődőknek, amelyeket saját erőből (egyéni vagy család) nem lennének képesek elérni. (Pl.: könyvek, folyóiratok, számítógépes- és internetszolgáltatások, stb.) Az alapfeladatainkon túli nevelési, oktatási, közművelődési igények kielégítésének megszervezését is célunknak tekintjük, amelyek eszközeinkkel megvalósíthatók. Az intézmény összetett tevékenységi köre sokoldalú, több irányban képzett szakembereket igényel. A humán erőforrások biztosítása, pótlása esetén elsődlegesen az adott részintézmény érdekeit, majd ezután a sokrétű intézményi alkalmazhatóságot kell figyelembe venni. Az alkalmazásban állók továbbképzésével biztosítani kell, hogy a szakmai igényeknek megfeleljünk. A szakember biztosítás és továbbképzés külső munkatársakra is kiterjedhet, ha azok szívesen vállalnak egy-egy részfeladatot intézményünknél. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével a pénzeszközeink felhasználásának hatékonyságát kívánjuk biztosítani. A teljes intézményre kiterjedő minőségirányítási program bevezetése, működtetése. (Minőségirányítási program) Törekszünk olyan egészséges lelkületű, kellő önbizalommal rendelkező fiatalok kinevelésére, akik egyéni életükben sikerorientáltak, a közösségben hasznos emberek lesznek. A személyiség fejlesztésénél társadalmi közmegegyezésen nyugvó, a történetiségre és a nemzeti hagyományokra épülő értékorientált műveltség közvetítését vállaljuk. Felelősségteljes magatartást tanúsító, önnevelésre képes, önállóan és alkotóan gondolkodó, konfliktusokat tűrő, a szép befogadására alkalmas egyéniségek nevelését tűzzük ki célul. Alapvető célkitűzésünk az óvodai és az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén a személyiségre orientált, gyakorlatias oktatás - nevelés megvalósítása. A személyiségfejlesztésben az értelmi nevelés mellett kiemelt célnak tekintjük az érzelmi nevelést. 2.5 Feladatok 7

8 Jelen Pedagógiai és művelődési program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézmény és intézményegység szintű munkatervek készülnek. Ezekben meg kell határozni: a pedagógiai és művelődési program időarányos teljesítésének és az intézményi együttműködés szintjét, az irányítás és szakmai tevékenység fő irányait, az intézmény szintű rendezvények munkamegosztását, a községi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait, az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, az ellenőrzés, értékelés kiemelt területeit A minőségirányítási rendszer működtetése 2010.szeptember 1-jétől intézményünk egységes minőségirányítási programot működtet. Biztosítani kell az intézményt irányító dokumentumok egységét, tudatos alkalmazását (Pedagógiai és művelődési program, Házirend, IMIP, Szervezeti és Működési Szabályzat) Biztosítani kell az intézmény nyitottságát. Minden olyan dokumentumot, amelyek alapján a felhasználók eligazítást, érdemi információt szerezhetnek terveinkről és munkánk eredményéről, hozzáférhetővé kell tenni (könyvtár, internet). 2.6 Kapcsolatok Az intézményi eredményes együttműködés alapja az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszere, amely részleteit a Szervezeti és működési szabályzatban terveztük. Ennek területei: Az intézményvezető és az intézményegység- vezetők (beleértve a titkárságot is) napi kapcsolata, amelyet az igazgató irányít és szervez. Az azonos területen dolgozó, de más intézményegységhez tartozó munkatársak együttműködését elősegítő kapcsolata, amelynek feltételeit az intézményvezetés biztosítja, de a közreműködőktől önállóságot vár el. Az intézményegységeken belüli kapcsolatok elveit az adott intézmény terve rögzíti Az önkormányzatokkal való kapcsolat elsődleges célja, hogy a fenntartói igények, értékelések, vélemények eljussanak az intézményünkhöz, hogy azok mielőbb beépíthetők legyenek a mindennapi munkába. Fontosak az intézménytől az önkormányzatok felé áramló információk is, amelyek a közös igazgatású oktatási, nevelési, művelődési intézmény tevékenységének alanyai, valamint az ott dolgozók, igényeit, véleményét juttatják el a fenntartókhoz Az intézményhasználókkal, valamint az intézmény munkájához kapcsolódó szakmai szervezetekkel való kapcsolatokat a intézményegységek tervei tartalmazzák A kölcsönös előnyök, és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a községben és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Az ÁMK érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely egyrészről elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását, másrészről, ha saját eszközeivel tartalmi vagy technikai segítséget tud nyújtani az adott szervezet egész községet vagy annak kisebb-nagyobb csoportjait érintő feladatainak megoldásához Intézményünk érdekelt a kistérségi (esetenként azon kívüli) kapcsolatok megteremtésében és fenntartásában, mivel működésünk és fejlesztésünk az együttműködés nélkül nem biztosítható (pl.: közös pályázatok) Környezetünk Épületeink Intézményünk épületeinek állaga jelentős eltéréseket mutat: 8

9 Iskolai épület (Vak Bottyán u.96.): 1948-ban államosították az iskolát, és a meglévő tantermekből, tanítólakásokból valamint egy községi kocsmából alakítottak ki nyolc tantermet. Közben, 1952-ban Siómaros községet is Balatonszabadihoz csatolták. Siójut község tanulói többnyire a Balatonszabadiban lévő iskolát vették igénybe. Nőtt a tanulók száma és a közötti diáksereget 9 helyen tudták tantermekbe ültetni. (Siójuton és Siómaroson működött az 1-4. osztály, 1-1 tanító vezetésével.) A helyiségek közötti legközelebbi távolság 150 méter, a legtávolabbi 4 kilométer volt ben a képviselőtestület határozatával elindult a munka, amihez kellett egy falu szinte mindenről való lemondása, több állami vállalat és magánszemély önzetlen adakozása, és ig felépült végre Balatonszabadiban az első iskola: Az első lépésben nyolc tanterem; 1992/93-as tanév kezdetére a tornaterem és 2 tanterem a volt községháza helyén; 1996/97-re megépült a teljes komplexum. Óvoda (Vak Bottyán u. 139.): Az épület egy része több mint száz éves, (régi jegyzőlakás), majd ehhez történő építéssel bővítették csoportossá, a folyamatosan emelkedő gyermeklétszám miatt. Jelenleg 4 csoport működik itt. Mindegyikhez külön mosdó tartozik, melyek közül kettő felújítása megtörtént. Az épület teljes tetőszerkezete, a vízhálózat, belső csatornahálózat, a fűtés korszerűsítése, valamint a nyílászárók cseréjére szükség van. Ehhez elsősorban pályázati forrásokat keresünk. Óvoda telephelye (Vak Bottyán u- 94.): Az óvoda telephelyén egy csoport található, a hozzá tartozó kiszolgáló helységekkel. Az épület és a csoportszoba teljes külső felújítása megtörtént. A csoportszoba bútorzatát pályázati forrásból kicseréltük, mely minden előírásnak megfelel. ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza: Részletes leírása az SZMSZ-ben található. Udvarok, zöldterületek Az intézményegységek udvarainak nagysága szűkös. Az óvodában a hely nem elegendő 4 gyermekcsoportnak, kevesebb a homokozók száma kettővel. Évek óta kérjük az udvar bővítését, melyre kaptunk fenntartói ígéretet. Az árnyékolás nem megoldott, de tervezzük. Az óvoda udvara az intézmény funkciójának megfelelően kiépített Az óvoda udvara az intézmény funkciójának megfelelően kiépített, egy része gumitéglával borított, játékszerei az EU szabványoknak megfelelőek. Az iskola 1. osztályosainak udvara jól felszerelt, nagysága megfelelő. Esőbeálló indokolt lenne. Az iskola többi évfolyama számára a jelenlegi udvar szépen kiépített, de mérete kicsi, ezért növényekkel való beültetése nem lehetséges. Foglalkoztatási termeink Minden épületünkben maximális a kihasználtság. Méreteiben az iskola és óvoda tantermei szűkösek a nagyobb gyermeklétszámhoz. Az óvodában a tornaterem kettős funkciójú, itt tudjuk megoldani a gyermekek (óvodások, iskolások) étkeztetését is mobil bútoraink segítségével. Hosszú távon az étkező áthelyezése más színtérre indokolt lenne. Az iskolai tornatermünk tágas, mérete megfelelő, kizárólag a szellőztetés jelent problémát. A nyár kivételével kihasználtsága maximális. A délutáni, esti, hétvégi 9

10 programok az általános iskoláskorúak, ifjúsági korosztály és a felnőtt lakosság kulturális és sportolási igényeit hivatottak kielégíteni. A terem légcseréje technikailag nem megoldott. A megfelelő szellőztetési rendszer kiépítése közegészségügyi szempontból is indokolt. Padozata elhasználódott, felújításra szorul. A táncoktatáshoz osztályterem és a művelődési házban lévő tükrös termünk áll rendelkezésre. A művelődési házban adunk helyet a koncerteknek és egyéb művészeti rendezvényeknek is, ahol az elsötétítés, a megvilágítás és hangosítás is megoldott. Az iskolában a földszinten megfelelő felszereléssel rendelkező fejlesztő szobát alakítunk ki, elsősorban az SNI-s és BTMN-es gyermekek egyéni és kiscsoportos foglalkozásaihoz.. munkahelyes számítástechnikai szaktanteremmel rendelkezünk, amely a tanórán kívüli gyermek és felnőtt (elsősorban pedagógus) képzést is szolgálja. Az intézményirányítás 4 önálló géppel rendelkezik. A tanári szobában is elhelyeztünk egy gépet, amelyhez a pedagógusok korlátozás nélkül hozzáférnek. Az 1 mobil gép (művelődési ház) adminisztrációs és oktatási célt szolgál, de egy projektorral kiegészülve a rendezvények szükségletét is kielégíti. A könyvtár egy gépet adminisztrációra,. az érdeklődők igényeinek kielégítésére használ. Az intézmény minden területén a számítógép használata elvárás. Az Internet hozzáférés az iskolában, az oktatási és oktatásszervezési, a művelődési házban és könyvtárban szakmai és szórakozási igények kielégítésére korlátlan eléréssel biztosított. Az utóbbi a községi igényeket is kielégíti. Kiegészítő helyiségeink Kistermek, kiscsoportok működtetéséhez szükséges helyiségek csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésünkre. Az iskolában 12 főt befogadó konyha és műhely áll rendelkezésre a gyermekek technika órájához. Étkeztetést mindkét intézményegység gyermekei számára az óvodában biztosítunk. Az óvodaépület főzőkonyhával rendelkezik. Az intézmény 300 adagos konyhával működik, amely megoldja az óvodai és iskolai étkeztetést. Szakmai felszereltségünk Általában megfelelőnek tekintjük, bár rendszeres felújításuk, karbantartásuk csak korlátozottan megoldott. Az iskolai szemléltető eszközök cseréje, újak beszerzése indokolt lenne. Gazdálkodás Az intézmény gazdálkodását az igazgató útmutatásai alapján a titkárság végzi. Célja: Az intézményben folyó nevelő-oktató, ellátó, közművelődési, tevékenység tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása. A gazdálkodás-szervezés elsődleges feladatai: Az anyag- és eszköz-gazdálkodásában figyelembe kell venni az általános művelődési központ jellegéből adódó sajátosságokat, a komplex feladatok ellátásának igényeit, az eszközök integrált felhasználásának lehetőségét, folyamatosan gondoskodni kell az eszközök, felszerelések folyamatos karbantartásáról, felújításáról, tudatosan kell törekedni az anyagi- és pénzeszközök lehető leghatékonyabban működtetésére. 10

11 IV. fejezet Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza Művelődési Program Művelődési Program irányelvei: - A Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza, mint intézményegység, feladatvállalásával, művelődési irányelveivel szervesen illeszkedik a Kincskereső ÁMK oktatási-nevelési-művelődési programjához, annak részeként végzi speciális művelődési-kulturális munkáját. - A Művelődési Ház Balatonszabadi egészét felölelő gyermekintézményeit (a Kincskereső ÁMK általános iskolája és óvodája) önkormányzati közművelődési feladatait, civil egyesületeinek, művelődési köreinek, és a Művelődési Ház művészeti csoportjainak kulturális színterét jelentő, azt szervező, kiegészítő, értékmegőrző és értékteremtő helyszíne. - Művelődési irányelvei szerint: A kisgyermekkortól a nyugdíjas korig képviseli, szervezi és jeleníti meg a különböző korú, szervezettségű, érdeklődési körű, közművelődési-kulturális-közösségteremtő és ápoló, önképző és művészeti tevékenységet közösségi szerepvállalást végző egyének és csoportok célkitűzéseit. Ezt integrálva az ÁMK alapfeladataihoz, az Önkormányzattal koordinálva végzi tevékenységét. - A Kincskereső ÁMK Művelődési Háza, mint kulturális intézmény, és a helyi társadalmi-civil közösségi értékeket, érdekeket felvállaló közszolgáltatást végző intézményegység végzi munkáját az ÁMK-n belül. Otthont ad lehetőségein belül nem csak intézményesített alapfeladatainak megvalósításához, hanem a helyi társadalom legszélesebb körű kezdeményezéseinek, helyi közösségeket ápoló-teremtő célkitűzéseinek. A Művelődési Ház művelődési programjának célkitűzései: - Otthona, az egyik hely, aminek lennie kell a helyi hagyományápolásnakhagyományteremtésnek, értékmegőrzésnek és új értékek felfedezésének, teremtésének és befogadásának. - A lehető legtágabb értelemben képviseli, lehetőségein belül megjeleníti és otthont ad a kultúra és közművelődés valamennyi ágának, formációjának. - Képviseli és lehetséges művészeti eszközeivel megjeleníti a helyi és magyar, valamint egyetemes kulturális-szellemi értékeket, törekszik azok bemutatására, propagálására. - A Művelődési Ház a helyi lokálpatriotizmus és közösségteremtés (megóvás és fejlesztés) egyik színtere, fogadóhelye. - A helyi nyilvánosság, írott és elektronikus média (Szabadi Szó, helyi TV) természetes színtere. - A Művelődési Ház, mint szellemi és Művészeti Műhely ad otthont s végez alkotómunkát a helyi igényeknek és érdeklődésnek megfelelően, azt felkarolva, és az innovatív-kreatív önkifejezést motiválva. - A Kincskereső ÁMK Művelődési Háza alapfeladatánál fogva integrációs-koordinatív helyszíne Balatonszabadi kulturális és társadalmi közéletének. 11

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

AZ IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hosszúpályi 2013.

AZ IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hosszúpályi 2013. AZ IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hosszúpályi 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 0 I.HELYZETKÉP... 1 I. 1. Az intézmény adatai... 1 I.2. Az intézmény szervezeti rendje,

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Intézményi Pedagógia Program

Intézményi Pedagógia Program A Intézményi Pedagógia Program Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató 2010. Tartalomjegyzék Bevezető... 5. oldal 1. Az intézményi pedagógiai program

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben