K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft."

Átírás

1 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal és folyamatos.

2 26/2012. (V.3.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelős:, Határidő: azonnal

3 27/2012. (V. 03.) a könyvvizsgálói jelentésről. A Könyvvizsgáló jelentését az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának felülvizsgálatáról e l f o g a d j a. Felelős:, Határidő: azonnal

4 28/2012. (V.03.) a MADA-KOMM Kft. működéséről és a közfoglalkoztatás helyzetéről. a MADA-KOMM Kft. működéséről és a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. Felelős: ügyvezető Határidő: azonnal és folyamatos.

5 29/2012. (V.03.) a MADAVÍZ Kft. tevékenységéről. a MADAVÍZ Kft. tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. Felelős: ügyvezető Határidő: azonnal és folyamatos.

6 30/2012. (V. 03. ) T E R V E Z E T a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás - Társulási megállapodását az előterjesztés szerint e l f o g a d j a. Felhatalmazza a t és a t az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. Felelős:, Határidő: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 18.

7 31/2012. (V. 03. ) T E R V E Z E T orvosi ügyelet kérelméről a Baktalórántházai központi orvosi ügyelet kérelmét tudomásul vette. Megbízza Kálmán Béla t, hogy a társult önkormányzatokkal ez ügyben tárgyalásokat folytasson és a Képviselő-testületet erről a soron következő ülésen tájékoztassa. Felelős:, Határidő: fentiek szerint

8 32/2012. (V. 03. ) T E R V E Z E T Roma nemzetiségi önkormányzat kérelméről. a Roma nemzetiségi önkormányzat Ft. összegű kérelmét Budapesti kirándulás támogatja. Felelős:, RNÖ elnöke Határidő: fentiek szerint

9 33/2012. (V.03.) pályázat benyújtásáról a 4/2012.(III.1.) BM. rendelettel kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére pályázat benyújtását határozza el, Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatási célra, a Nyírmadai Rendőrős épületének felújítására. Az igényelt támogatás összege: Önerő mértéke: A beruházás összköltsége: Ft Ft Ft. Az önerő összegét az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási célú előirányzata tartalmazza. Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Béla t a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére. Felelős: Kálmán Béla Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően.

10 34/2012. (V.03.) Önkormányzati ingatlan értékesítéséről értékesíti a tulajdonában lévő Nyírmada 2059 hrsz m2. 0,52 AK. értékű 5 min. osztályú szántó zártkerti ingatlant Ft. összegben Szénási Csabáné / sz Baktalórántháza, an.: Szabó Mária / Rohod Sige tanya/ lakos részére. A fenti ingatlan az OL-BER Bt. /4800. Vásárosnamény, Veres Péter út 51. / ingatlan értékbecslése alapján került értékesítésre. A tulajdonjog bejegyzéshez csak a teljes vételár kifizetését követően járul hozzá. Felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására. Felelős:, Határidő: azonnal

11 A 35/2012. (V. 3.) Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testület a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 37. /1/ és /5/ bekezdéseiben foglaltak alapján, a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról szóló 60/2011.(VIII.31.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az intézmény neve, székhelye: Patay István Általános Iskola Székhelye: Nyírmada, Honvéd u /799 hrsz./ Telephelyei: - Patay István Általános Iskola Nyírmada, Honvéd u. 22. iskolaépület / 806 hrsz./ - Patay István Általános Iskola Nyírmada, Honvéd u. 40. régi tornaterem /854 hrsz./ OM azonosító Létrehozásáról rendelkező jogszabály határozatok: Alapítás éve: Alapító okirat száma: 60/2004. (VIII.26.) Öh. 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás, nappali rendszerű általános iskolai rendszerű nevelés-oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása, nemzetiségi, etnikai, cigány kisebbségi oktatás, kibontakoztató és integrációs program, iskolaotthonos oktatás, napközis tevékenység, tanulószobai tevékenység, pedagógiai szakszolgálat, fejlesztő felkészítés.

12 4. Alapító, Fenntartó, irányítói szerve címe: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmada, Ady Endre út Az intézmény működési területe: Nyírmada Város közigazgatási területe 6. A költségvetési szervtípusa: A Patay István Általános iskola szervezetileg egységes és szakmai tekintetben önálló, jogi személy. Típusa: általános iskola Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv pénzügyi gazdasági feladatinak ellátására a Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. 7. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 24 tanulócsoport 2 tanulószobai csoport 8. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 640 fő. Tagozat: nappali. 9. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazat szerint: Alapfokú oktatás, (alapfokú művészetoktatás kivételével) 10.A költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenysége szakfeladat szerinti felsorolása Alaptevékenységei: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjának komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /1-4. évfolyam/ Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /1-4. évfolyam/ o enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása

13 o érzékszervi fogyatékos nagyothalló tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos - látássérült (gyengénlátó) tanulók nevelése, oktatása o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdők oktatása, nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása /1-4. évfolyam/ Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /5-8. évfolyam/ SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /5-8. évfolyam/ o enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos nagyothalló tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos - látássérült (gyengénlátó) tanulók nevelése, oktatása o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdők oktatása, nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása /5-8. évfolyam/ Általános iskolai napközi otthoni nevelés SNI tanulók napközi otthoni nevelése o enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos nagyothalló tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos - látássérült (gyengénlátó) tanulók nevelése, oktatása o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdők oktatása, nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulók tanulószobai nevelés SNI tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése o enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása o érzékszervi fogyatékos nagyothalló tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdők oktatása, nevelése o érzékszervi fogyatékos - látássérült (gyengénlátó) tanulók nevelése, oktatása

14 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Fejlesztő felkészítés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató oktatása, felkészítése Éttermi, mozgó vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. A feladatellátást szolgáló vagyon, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az iskola rendelkezésére áll a székhelyén Nyírmada, Honvéd u /799 hrsz./ szám alatt lévő 2 ha 330 m2. alapterületű ingatlan, a rajta található iskolai épületekkel és napközivel. A Honvéd út. 22. szám alatti/ 806 hrsz./ m2. alapterületű ingatlan a rajta található iskolai épülettel, valamint a Honvéd út 40./854 hrsz./ számú ingatlan a tornatermi épülettel és szabadtéri sportpályákkal. A feladatok ellátását szolgálják az iskolai és napközi leltárában nyilvántartott állóeszközök, tartós fogyóeszközök, szemléltető készlet és fogyóanyagok. Maradványérdekeltségi rendszerben végzi tevékenységét. Költségvetésével felelősséggel, takarékosan gazdálkodik. Az iskola igazgatója ellátja a bérgazdálkodást és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az épületek helyiségeit bérbe adhatja, vagyontárgyaival szolgáltatást végezhet. A vagyont a fölöslegessé vált készlet kivételével nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Az intézmény vezetőjének a feladata a rendelkezésre álló költségvetés alapján az iskola működtetése. Felelős a takarékos gazdálkodásért és a költségvetés felhasználásáért. 12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: a Képviselő-testületet illeti meg. 13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az Oktatási Közlönyben meghirdetett nyilvános pályázat elbírálásával Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg az intézmény vezetőjét 5-10 éves időszakra. / A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. /

15 14. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogállása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 15. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője / igazgató/ 16. A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervet a jogszabályban leírt esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 17. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 18. A módosított és egységes szerkezetbe elfogadott alapítói okirat május 01. napján lép hatályba Záradék: Nyírmada Város Önkormányzat képviselő-testülete a Patay István Általános Iskola módosított alapító okiratát egységes szerkezetbe a 35/2012.(V. 3.) határozatával elfogadta.

16 36/2012. (V.03.) pályázati felhívás jóléti tó hasznosításáról elhatározza, hogy pályázati felhívást tesz közé a Kelet-Magyarország, és az Erdős című újságokban, valamint a honlapon a halastó és szabadidő park önkormányzati ingatlan hasznosítására. megbízza Kálmán Béla t és dr. Horváth Andrea t, hogy készítsék el a pályázati csomagot a fenti ingatlanra. A pályázat beadási határideje: május 31. Felelős:, Határidő: fentiek szerint.

17 37/2012. (V. 03.) Virágos Magyarországért versenyben való részvételről elhatározza, hogy csatlakozik a Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny évi kiírásához. Felelős:, Határidő: június 15. és folyamatos.

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 5.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben