Hallás- és beszédterapeuta Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallás- és beszédterapeuta Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KERESZTESSY ÉVA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. PERLUSZ ANDREA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Magyarországon a hallássérültek különleges oktatásának több mint 200 éves hagyománya van ben alapította ugyanis az első siketnéma tanintézetet Cházár András a Vác főterén, két középkori kanonokház egybenyitásával kialakított épület azóta is ezt a feladatot látja el. A váci intézet 1878-ig az ország egyetlen ilyen iskolája volt, ekkor nyílt meg Budapesten az izraeliták hasonló intézete. A jelenre térve a hallás- és beszédterapeuta szakma megjelölést ketté kell választanunk. A hallásterapeuta tényleges megnevezése: hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta. Régebben ugyanezt a képzést szurdopedagógiai képzésnek hívták, amely a gyógypedagógia egyik válfaja. A szurdopedagógus a hallássérültek beszédtanulását, artikulációját, és kiejtésük érthetővé tételét segíti különböző módszerekkel. Munkájához szükséges feltétel, hogy a hallássérült személy hallása olyan mértékben legyen feljavítva (hallókészülék segítségével), hogy képes legyen felfogni a beszédhangokat. A beszédterapeuta görög eredetű, de közismert és használt neve logopédus. A logopédia szintén egy gyógypedagógia szakszolgálat. A logopédusok beszédjavítást végeznek, kezelik a beszédhibákat, javítják az artikulációt. Fontos azonban leszögeznünk, hogy a logopédus nem hallássérült emberekkel (gyerekekkel) foglalkozik, hanem olyanokkal, akiknek ép a hallásuk, viszont ezzel együtt javításra szoruló beszédhibájuk van. A logopédus gyógypedagógus, aki a beszédben akadályozott gyermekek és felnőttek ellátására képesített. Tevékenységének része az egyes logopédiai kórformák vizsgálata, azok típusától, súlyosságától, halmozottságától függően, a társtudományok szakembereinek bevonásával, a megelőzés, a korai fejlesztés, illetve a kezelés és az utógondozás olvasható a logopédiával foglalkozó beszed.hu portál kezdőlapján. A szurdopedagógia szakma rejtelmeibe Keresztessy, Éva az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának adjunktusa avatott be A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK bennünket. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? A terapeuta a hallássérült gyermekekkel 0 és 5 éves koruk között a korai fejlesztés keretében foglalkozik. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy a családot tanítsuk meg arra, hogyan bánjon, hogyan kommunikáljon hallássérült kisgyerekével. Jellemzően egy ambuláns helyen találkozunk velük, vagy kimegyünk a lakásukra, és ott zajlanak a foglalkozások. Meg kell tanítani a szülőket arra, hogy napi rendszerességgel foglalkozzanak a kisgyerekkel. Ma már az újszülötteken a kórházban végeznek hallásszűrést. Az otoakusztikus emisszió nevű vizsgálattal 95%-os biztonsággal kiszűrhető a veleszületett hallási rendellenesség. Fontos tudni, hogy a hallássérülteknél a halláskiesést nevezik elsődleges sérülésnek. Ez vonja maga után az úgynevezett másodlagos sérüléseket: a beszédfejlődés elmaradását, a kommunikációs nehézségeket és a viselkedési zavarokat. A korai hallás- és beszédfejlesztés módszere, hogy a terapeuta a szülő és gyermeke között kialakuló mindennapi kommunikációs helyzeteket (közös játék, háztartási tevékenységek) ragadja meg, ezek segítségével kelti fel a kisgyermek érdeklődését. Nagyon fontos, hogy a hallássérült kisgyerek a kezdetektől képes legyen kapcsolatot teremteni a környezetével, mert csak így kerülhetők el a másodlagos sérülések. Ebben a korai fázisban elsődleges cél, hogy kialakuljon a gyerek hallási figyelme, hogy képes legyen differenciálni a különböző hanghatások között. A hallásukat 3-4 éves koruk után, tehát már a beszédtanulás korai szakaszát követően elvesztő gyerekekkel való foglalkozást A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK hallástréningnek hívják. Ezt is a hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végzi. A hallástréning során a cél, hogy a kisgyerek ne veszítse el korábbi akusztikus emlékképét, vagyis azt, ahogyan emlékszik a hangokra. Csak így akadályozható meg, hogy szókincse és beszéde visszafejlődjön. A hallásnevelés és a hallástréning elengedhetetlen eszköze a hallókészülék. Hallás-, és ezáltal beszédfejlesztést csak úgy lehet elérni, ha a gyermek figyel a hangokra. A hallássérült gyerekek óvodai fejlesztésével foglalkozik, lehetőség szerint integráltan, illetve a hallássérültek speciális intézményeiben egyéni és csoportos terápiákat vezet. Hallássérült felnőttek habilitációját, közösségbe való beilleszkedését is segíti. A gyógypedagógusnak fel kell tudnia mérni a gyermek életkorából, a hallássérülés súlyosságából, valamint a nyelvi fejlettség szintjéből a gyermek általános állapotát. A felmérést követően dönti el, milyen módszerekkel kezdi meg a fejlesztést. A fejlesztés kisgyerekeknél mindig játékosan történik változatosan, színesen, mozgalmasan, sokfajta eszköz bevonásával. A gyógypedagógus a lehető leghétköznapibb élethelyzeteket is felhasználja munkájához. Pl. limonádét készít a kisgyerekkel. Ilyenkor előkészíti a szükséges eszközöket, majd közösen végrehajtják a részmozzanatokat. A folyamatos hangos beszédet és a tevékenységet a terapeuta képek felmutatásával is megerősítheti. A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyos a nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs igényének és tevékenységének állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása. Ezek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mértékben közelítik meg halló társaik nyelvi teljesítményét. A szurdopedagógus feladata továbbá, hogy a többségi intézményekben nevelkedő hallássérült gyerekekkel kapcsolatos utazó-tanári feladatokat ellássa azaz rendszeres időközönként felkeresse őket, és foglalkozásokat tartson nekik. A fentiekkel megegyező tevékenységeket végzi a hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus a hallásmaradványos siket, illetve a siket gyermekekkel, személyekkel. Hallássérült-gyanús kisgyerekek orvosi vizsgálatán részt vesz, segíti a szülőket a hallókészülék kiválasztásában. Ma már előírás, hogy egy szakirányú gyógypedagógus is jelen legyen a kisgyereken végzett hallásvizsgálaton. A gyógypedagógusnak több ideje jut rá, hogy foglalkozzon a szülőkkel, válaszoljon kérdéseikre. Fontos szerepet játszik abban, hogy a szülők fel tudják dolgozni, hogy gyermekük fogyatékossággal él, illetve hogy a későbbiekben a gyermek fejlődését elősegítő, helyes utat válasszák. Ha újszülöttnél derül ki a hallási fogyatékosság, a kórház már a diagnózis közléséhez is segítségül hívja a gyógypedagógust. A hallássérültekkel foglalkozó gyógypedagógus együttműködik és konzultál más pedagógusokkal, segítőkkel, illetve tanácsokat ad a szülőknek. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkája során állandó kapcsolatot tart kollégáival, főként, ha oktatási intézményben vagy nevelési tanácsadóban dolgozik. A gyermekek vizsgálati anyagait gyógypedagógiai szempontból elemzi, észrevételeit közli a környezetében dolgozó pedagógusokkal. Ha gyógypedagógiai szakszolgáltatást végez, munkája lényeges része, hogy segítse a fogyatékkal élő gyerekek eredményesebb nevelését, beilleszkedését. A hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus további feladatokat lát el az egészségügyi intézményrendszerben. Így pl. közreműködik hallásmérési feladatok elvégzésében, hallókészülék illesztésében stb. Továbbá a tanköteles koron túl is tevékenykedik a rehabilitáció területén. Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? A hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus munkájához fel tudja használni a legtöbb hétköznapi eszközt és sok esetben fel is kell használnia ezeket. A képek, mesekönyvek, tollak, bábok, kártyák mellett használja a háztartás kellékeit is. Így például evőeszközöket, ruhákat, tisztálkodó szereket attól függően, milyen kommunikációs helyzetet kíván éppen a fejlesztés középpontjába állítani. Az óvodai és az iskolai foglalkozások során is a figyelemfelkeltő színek, formák, képek használata a leginkább jellemző. A felnőtteknek tartott foglalkozásokon pedig különböző, felnőtteknek is élvezhető játékokat, vizuális szemléltető eszközöket, szoftvereket használ. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hol végzi a munkáját? Lakásban, kórház terápiás helyiségében, nevelési tanácsadóban, óvodában, hagyományos és speciális iskolákban, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatnál. Utazó-tanári feladatot kell ellátnia akkor, ha egyes régiókban a hallási fogyatékossággal élő gyerekek integráltan vesznek részt az oktatásban, viszont a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében javasolja a szurdopedagógus közreműködését a gyerekek állapotának felmérésére, javítására. Ilyenkor az utazás is munkájának része. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Munkája közben kapcsolatba kerül: hallássérült gyerekekkel és felnőttekkel, szülőkkel, orvosokkal, más szakterület gyógypedagógusaival, többségi pedagógusokkal, halló gyerekekkel, hallókészülék beállítását végző szakemberrel. A-6

11 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

12 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A gyógypedagógusok munkája alapvetően rengeteg türelmet kíván. A pályát választóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kemény munkával és komoly erőfeszítéssel is mindig csak kis lépéseket tudnak megtenni egyszerre. Meg kell tanulniuk az apró eredményeknek is örülni, és megőrizni hitüket abban, hogy munkájuk eredményre vezet majd. Ez a mentalitás teljesen ép lelkű embert kíván és sokszor még az neki is megterhelő lehet. Munkája során különösebb fizikai igénybevételnek nincs kitéve. Leginkább az arcizmait mozgatja, hiszen a hallássérültek gondozásában a legnagyobb szerepet a mimika kapja. Legalább ugyanekkora szerepet játszik ugyanakkor a dallamos beszéd, a normál beszédritmus és artikuláció, illetve a kifejező tekintet. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A gyógypedagógusok többsége nem ülő munkát végez, így nem kell félnie attól, hogy görnyedt lesz a háta. A hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus szakmája gyakorlatközpontú. Így sokat mozog, beszél, gesztikulál, de ír és rajzol is. Környezeti ártalmaktól nem kell tartania. B-1

13 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlásához szükséges fontosabb egészségi követelmények: tiszta, érthető, jól artikulált beszéd erőteljes gyermekszerű mimika erőteljes gesztusok, testbeszéd A teljesen ép hallás nem alapfeltétel, mert a hallássérültek pedagógiájának egyes területeit hallássérült személy is igen jó színvonalon végezheti (pl. szaktanárok, rehabilitációs szakemberek). A gyógypedagógusoknak hivatásuk gyakorlásához évente szűrővizsgálaton kell részt venniük (tüdőszűrés, vérkép stb.). Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni, és milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Előnyös, ha a szakmát választó jól bánik a szövegekkel, jó a memóriája, és szereti az embereket. Ezen a pályán kiemelten fontos a másság elfogadása, a tolerancia. Előny a fejlett vizuális kultúra, a kreativitás a kreatív játékötletek igen hasznossá tudnak válni a terápia során. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Fontos a nyitott, figyelmes, empatikus személyiség, a gyermekek szeretete, elfogadása. Előítéletmentes gondolkodás szükséges, továbbá kezdeményezőkészség. Jó, ha a szakma művelője szuggesztív személyiség, B-2

14 KÖVETELMÉNYEK aki tud hatni, felkelteni a tanulási kedvet. A hallássérültek gyógypedagógiája szakos pedagógusi és logopédusi feladatok ellátásához szükséges kompetenciák: szakmai tudás: általános gyógypedagógia szakkórtani ismeretek, diagnosztika gyógypedagógiai pszichológia SNI (sajátos nevelési igényű) többletjogok Integráció pedagógiai szabályozó dokumentumok gyógypedagógiai irányelvek terápiás technikák, módszerek szakmai képességek, elkötelezettség: gyógyító szemlélet empátia pszichológiai érzék kezdeményezés problémák felismerése kapcsolatteremtés felelősségtudat B-3

15 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

16 SZAKKÉPZÉS A bolognai rendszerű többszintű képzés bevezetésével párhuzamosan a gyógypedagógus képzés is fokozatosan átállt a többciklusú, alap- és mesterképzésből álló oktatásra. A képzések célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik szakterületük elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, továbbá képesek választott szakirányukon belül a diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására. A hallássérültek pedagógiája a gyógypedagógiai alapképzés szakiránya: a csecsemő, gyermek, ifjúkorú és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készíti fel a hallgatókat. A logopédia szakirány a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, a logopédiai segítségre szoruló gyermekek kiválasztására, korai gondozására és habilitációjára, valamint a 3 18 éves korosztály körében nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladatok tervezésére és ellátására készíti fel a jelentkezőket. Mit kell tanulni a szakképzés során? A gyógypedagógiai alapképzés során a hallgatók a képzés második szemeszterében specializálódnak a Kar által megállapított feltételek szerint. Alapozó képzés: általános ismeretek: tudománytörténet, filozófia, szociológia, idegen nyelv, jogalkalmazás, informatika, kutatásmódszertan, testnevelés gyógypedagógiai ismeretek: anatómiai, pszichológiai, pszichiátriai, kórtani, fejlődéstani, fejlődésneurológiai, nevelés- és nyelvtudományi, C-1

17 SZAKKÉPZÉS képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési ismeretek Szakmai törzsanyag: szakterületi modul: a gyógypedagógus szakma és a sérülés típusai szerint valamennyi szakterület elméleti ismeretei: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana az óvodai nevelés, illetve a közoktatás 1-6. évfolyamán a nevelésoktatás műveltségi területek szerinti alapozó és szakmódszertani ismeretek szakmai gyakorlat differenciált szakmai modul: a) a hallássérültek pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek: szakirányú alapozó ismeretek: a hallássérültek pedagógiájának története a hallássérültek gyógypedagógiája a hallássérültek kórtana a hallássérültek pszichológiája a hallássérültek pszichodiagnosztikája szakirányú szakterületi ismeretek: a hallás audiológiai diagnosztikájának alapvető eljárásai és módszerei C-2

18 SZAKKÉPZÉS hangerősítési technikák a hallás-beszéd-nyelv fejlesztésének pedagógiája, módszerei a hallássérültek integrálásának alapismeretei a hallássérült felnőttek rehabilitációja b) a logopédia szakirányhoz tartozó speciális ismeretek: szakirányú alapozó ismeretek: a beszédsérültek gyógypedagógiája a beszédsérültek pszichológiája a beszédsérültek diagnosztikája a logopédia története és fogalmi rendszere a beszéd- és hangképzési problémákat okozó leggyakoribb kórtényezők, és azok orvosi rehabilitációja szakirányú szakterületi ismeretek: a beszédsérültek (logopédiai) diagnosztikájára és rehabilitációjára irányuló beszédterápia egyéb terápiás fejlesztő módszerek logopédiai kórképek részképesség-zavarok (diszlexia, diszgráfia, stb.) gyógypedagógiája a 0 18 éves korú, valamint a felnőtt népesség logopédiai fejlesztéséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek Gyakorlat: hallgatók hospitálásai egyéni és kiscsoportos gyakorlatok rendszeres heti intézményi gyakorlatok önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok C-3

19 SZAKKÉPZÉS intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat, melyet a hallgatók a 8. félévben teljesítenek A gyakorlati képzésekre jól felszerelt, kiváló gyakorlati szakembereket foglalkoztató intézményekben kerül sor. (Forrás: Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről.) A szakon szerezhető végzettségi szint: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirány gyógypedagógus, logopédia szakirány - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment) Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy) Hol történik a szakképzés? A szakirányú képzésben való részvételre felsőfokú intézményekben, a gyógypedagógiai alapszakon belül van lehetőség, a kötelező törzsanyag elsajátítása után, illetve jórészt azzal átfedve. A 2009/2010-es tanévben egy intézmény indított hallássérültek pedagógiája, és két intézmény logopédia szakirányt. Bővebb információk a honlapon olvashatók. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A gyógypedagógiai alapszakra a bejutás feltétele: érettségi bizonyítvány. A külföldön, vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények elfogadása, illetve átszámítása központilag történik. Továbbá a felvételi pontok számításánál jogcímenként külön-külön kell meghatározni a C-4

20 SZAKKÉPZÉS maximálisan adható többletpontokat azon pályázóknak, akiket előnyben kell részesíteni (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet miatt).. A hallássérültek pedagógiája és a logopédia szakirányra jelentkező hallgatóknak alkalmassági vizsgát kell tenniük. A logopédia szakirányra való bejutás alapvető követelménye a beszédalkalmassági és nyelvhelyességi vizsga teljesítése, valamint a jó beszédtechnika, a hibátlan kiejtés. További kizáró okok a szakirányra való bekerüléshez: fog- és fogsorzáródási rendellenességek, nem szimmetrikus arc- és ajakmozgások, rekedtség, erőtlen hang (diszfónia), a beszédhangok (különösen az sz, z, c, s, zs, cs, r hang) eltérő vagy hibás képzése, a túl gyors, hadaró beszéd. A hallássérültek pedagógiája szakirányra való bekerüléshez párbeszédes szövegrészlet előadása, és mimikai helyzetgyakorlatok teljesítése szükséges. Mennyi ideig tart a szakképzés? A képzési idő 8 félév, nappali, illetve levelező tagozaton. A levelező képzésben résztvevő hallgatók tanóráit tömbösítve, legfeljebb 2 hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon tartják. Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? A képzés államilag támogatott, valamint költségtérítéses formában is indul. A költségtérítés díja évente változhat. A 2009/2010-es tanévre vonatkozó adatok C-5

21 SZAKKÉPZÉS alapján ez az összeg nappali tagozaton Ft/félév, levelező tagozaton Ft/félév között mozog. (Forrás: Mekkora a képzésbe felvehető létszám? A gyógypedagógiai alapszakra felvehető létszám a 2009/2010-es tanévre vonatkozik, és költségtérítéses formájú párjával együtt adjuk meg: Nappali tagozaton: - minimális létszám: fő, - irányszám: fő között. Levelező tagozaton: - minimális létszám: fő, - irányszám: fő között. (Forrás: Milyen karrierlehetősége lesz ezzel a végzettséggel? A gyógypedagógusokat nemcsak korai fejlesztési intézményekben, gyógypedagógiai módszertani központokban és közoktatási intézményekben alkalmazzák, hanem gyermekotthonokban, valamint az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is. A szakkal/szakiránnyal kapcsolatos részletes információk megismerhetők a weboldal Szakkereső és Szakleírások menüpontja alatt. C-6

22 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

23 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A hallás- és beszédterapeutaként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. A munkavállaló tapasztalatának, illetve iskolai végzettségének függvényében ez a bér és Ft között lehet. Mivel többségében állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben alkalmazzák őket, és közalkalmazotti státuszban dolgoznak, így munkabérük nagysága az érvényben lévő jogszabályok tükrében változik. Az alábbi ábrán látható, hogy a 2002-es kormányváltást követő közalkalmazotti bérkonszolidáció hogyan változtatta meg az alkalmazottak jövedelmét. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetésnek megfelelőek. átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: D-1

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Az Oktatási Minisztérium felsőoktatási adatai szerint 2008-ban 107 fő szerzett diplomát logopédia szakos tanár vagy terapeuta szakon, és további 53 fő végzett hallássérült pedagógia és szakirányú logopédia szakon. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? A szakmában dolgozók számáról nem áll rendelkezésre pontos információ, mivel a munkaügyi statisztikák összesítve kezelik a gyógypedagógiában foglalkoztatottakat. Gyógypedagógiai szakmákban 4513 ember dolgozhat összesen. A szakterület szakmai becslés szerint e létszám 25%-át jelentheti, azaz megközelítőleg fő dolgozhat hallás- és beszédterapeutaként. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: váltakozó A szakma iránt a kereslet az elmúlt időben alig változott, ugyanakkor hez viszonyítva visszaesés tapasztalható. Hosszabb időtávot figyelembe véve a bejelentett álláshelyek számának ingadozása nem jelentős. A munkahelyek számának stabilitása mögött a közalkalmazotti státusszal járó kiszámíthatóság húzódik meg, illetve az oktatási rendszer azon szabályozása, hogy már kötelező óvodás kortól az éves logopédiai vizsgálat. D-2

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK. Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés D-3

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK A szakma utánpótlását jelentő képzési rendszerből évente kikerülő frissdiplomások számánál másfélszer többen kívánnak elhelyezkedni ezen a szakterületen. A munkanélküliek között azonban így sem sok a pályakezdő. Bár a munkanélküliek száma enyhén emelkedik, de ez nem szükségszerűen jelzi, hogy a szakmában hosszú távon is nehéz lenne állást találni. Munkanélküli száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Logopédus tanár D-4

27 Egyéb információs források - Kiadványok - Elektronikusan elérhető információforrások

28 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról: Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál továbbá tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban nem tüntetnek fel: az adott képzésbe való belépés követelményei, megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája, továbbtanulás lehetséges következő szintje. Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei: a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német nyelvű fordítása, készségek és kompetenciák leírása, a bizonyítvánnyal betölthető foglalkozások köre, az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány kiállításának dátuma, a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú osztályzási skálának megfelelően, a bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai. A bizonyítványt a vizsgáztató intézmények adják ki. A kérelmező a minimálbér havi összegének 5%-át kitevő térítési díjat fizet érte a vizsgaszervezőnek. E-1

29 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK A tájékozódást segítő kiadványok: Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) Évente megjelenő kiadvány. A felsőfokú tanulmányokra készülő fiataloknak és felnőtteknek összeállított tájékoztató, melynek segítségével választhatnak intézményt, szakot az egyetemek és főiskolák világából. Magyar Közlöny (Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.) A Magyar Közlönyből a szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról lehet tájékozódni. Felsőoktatási vizsgakövetelmények (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) Évente megjelenő kiadvány. A kötet az érettségi kormányrendelet által meghatározott kötelező és a választható érettségi tárgyak követelményeit közli közép- és emelt szinten. A választható tárgyak közül a gyakrabban választott és a felsőoktatási intézményekbe bejutáshoz leggyakrabban szükséges tantárgyak követelményeit ismerteti. A kötelező tárgyak vonatkozásában közli az Országos Közoktatási Intézet által összeállított érettségi feladatsorokat és azok megoldásait. További ajánlott kiadványok: 200 x szép szakma (MFPI, letölthető kiadvány 2010) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere FEOR-08 (KSH, január 1-jén lép hatályba) Iskolaválasztás előtt 2010 (MFPI, Bp., évente megjelenő kiadvány) Országos Képzési Jegyzék (NSZFI, Bp., 2009) Százszorszép szakma (MFPI, Bp., letölthető kiadvány 2009) E-2

30 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Ajánlott honlapcímek: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja Fővárosi Oktatási Portál: hírek, rendezvények, dokumentumok az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályaorientációs és pályakorrekciós információs bázisa a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) portáloldala az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet honlapja; számos információt, szolgáltatást kínálnak a pályaválasztással kapcsolatban a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja a Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja az Oktatási Hivatal honlapja az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja a tudásközpontként működő, az EU-s támogatásokról képzéseket nyújtó, nemzeti nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezelő Tempus Közalapítvány honlapja A gazdaság által igényelt szakmákról információk a következő oldalon szerepelnek: E-3

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Gyógytornász, gyógytestnevelő Szakmabemutató információs mappa

Gyógytornász, gyógytestnevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SARÓDY SZILVIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. HALÁSZ VERONIKA A

Részletesebben

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁSZÁR BARBARA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: RÁCZ KATINKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. VASS VIRÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORSI

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TAMÁSI PÁL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

IKT működéstechnikus Szakmabemutató információs mappa

IKT működéstechnikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NÉMETH TIBOR SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GYÖRGY A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Házi gondozó Szakmabemutató információs mappa

Házi gondozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NAGYNÉ KUTOR VERONIKA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BOCSKA KRISZTINA

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Lízing referens Szakmabemutató információs mappa

Lízing referens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HOMOS TÍMEA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KOVÁCS ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZABÓ NOÉMI A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Megújuló energia-gazdálkodási technikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energia-gazdálkodási technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOLNÁR JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS:TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: JESZENKOVICSNÉ GEBHARDT MARGIT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: LOVAS

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Szakmabemutató információs mappa

IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NAGY GEORGINA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIKLÓS LÁSZLÓ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÁTYAI GÁBORNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: JUDI ÁGNES A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ERDŐS ARANKA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HOLCZER SZABOLCS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben