A Szaktanácsadók a szociálisan befogadó szakképzésért című Leonardo da Vinci Mobilitas projektünk utolsó állomása: Torino, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szaktanácsadók a szociálisan befogadó szakképzésért című Leonardo da Vinci Mobilitas projektünk utolsó állomása: Torino, 2006. május 22 26."

Átírás

1 Csillag Ferenc Lobogós Judit: A Szaktanácsadók a szociálisan befogadó szakképzésért című Leonardo da Vinci Mobilitas projektünk utolsó állomása: Torino, május A látgatásunk célja a hátrányos helyzetű tanulókat oktató, az integrált oktatás módszereit alkalmazó intézményekbe való betekintés annak érdekében, hogy napi feladataink során még hatékonyabban járulhassunk hozzá e fiatalok szakképzésébe történő bevonásához. TORINO 2006.május 20 május május 22. (hétfő) délelőtt A helyi alpolgármester asszony fogadott bennünket. Gratulált a nemzetközi együttműködéshez. Tájékoztatójában szólt a város központi programjáról, melynek kiemelkedő feladata az iskolákat elhagyók segítése. Különböző stratégiákat dolgoznak ki e problémák megoldására. Mint minden országnak Olaszországnak is problémát jelent az oktatás, szakképzés és kultúra továbbadása. Torino városa mindent megtesz a szociális problémák kezeléséért; e terület felelőse Borsetti úr. Reméli e találkozó mindkét fél számára hasznos lehet. Mottójuk: Próbáld, még egyszer pozitív pedagógiai! Dr. Corrado Borsetti úr a következőkről tájékoztatott bennünket: 2003 as oktatási szakképzési törvényről, Intézményük feladata a hátrányos helyzetű tanulók segítése, az agressziókezelés és a prevenció. A városháza ajánlja az iskoláknak a programokat. A tankötelezettség 14 éves korig van. Vannak jogok és kötelességek, a tanuló vagy szülője választhat. A szülő választási joga, hogy gyermekét liceesbe (líceum) íratja be ill. a szakképzés rendszerében taníttatja. 1. iskola + képzés (szakközépiskola); 2. ipari tanuló képzés (ez él) az előző (1.) még a kidolgozás alatt van. Két érdekes városi kezdeményezést mutatott be: 1. Próbáld újra, Sam! a fejlesztés lényege, hogy a korábban gyenge tanulmányi eredményeket nyújtó tanulók számára a második esély lehetőségét biztosítsa, amely a kudarcmentes élet felé vezethet. Kiválóan felkészített pedagógusok munkáját szakembergárda is segíti (szociális munkások ill. pszichológusok). Sok idő jut a gyerekek egyéni fejlesztésére is. 2. HÍD program; a bevándorlók részére ad pályaválasztási és szakmai segítséget; ugyanakkor a városi életbe való beilleszkedéshez is segítséget nyújtanak. Jogok és kötelességek programja a társadalomban való jártasságot van hivatva elsajátíttatni a családokkal. E programot az önkormányzat épületében és munkatársával valósítják meg. A programban foglalkoztatott pedagógusok társadalmi elismertsége igen magas fokú. E program keretében foglalkoznak a roma családok gyermekeivel is, akiknek a száma mintegy fő. Töredéke a bevándorlókénak.

2 2 Az iskolai nevelés komoly problémája a nagyfokú agresszivitás. Ebből következően egy másik program keretében ok elemzést, feltárást folytatnak. A program felelőse Adelina Lalli, aki az agresszivitás társadalmi veszélyességéről is említést tett. A projekt neve: Én figyelek rád! Szükséges a gyerekek csoportdinamikáját figyelemmel követni. Ez az egyetlen út, amely az agresszivitást az iskolákban csökkentheti. Érdekes megoldás, hogy a szülői házzal csupán néhány család esetében kívánnak közös konfliktuskezelést megvalósítani. A program szűk körben: a város 1 iskolájának csupán két osztályában (40 tanuló) valósul meg. A munkát 2 pszichológus + 1 pedagógiai tanácsadó látja el. Időnkét a szülők bevonása is megtörténik az említett csoportoknál; kirándulások, szabadidős tevékenységek stb. A projekt része a tanártovábbképzés is. Itt a pszichológiai és pedagógiai ismereteket bővítik. Miután az országban nem ismert a pszichológiai ellátási rendszer inkább a szociális gondozás a hagyomány kivételes alkalmakkor, egy egy problémás esetben a szakpszichológust a helyszínre küldik, ám ez nem rendszeres. Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a szakmunkásképzésre irányítás. Ehhez is programok állnak rendelkezésre, noha a tankötelezettség csupán 14 éves korig tart. A szakképzési program résztvevői elsősorban olyan fiatalok, akik kevés képzettséggel (betanított munkás kategória) bírnak, alulmotiváltak, sok esetben a migrációhoz tartoznak. Sikertelenül keresnek munkát, alkalmi pénzkeresetből élnek, nincs referenciájuk. A helyi munkaügyi központokkal ez a kör nem veszi fel a kapcsolatot. A probléma főszereplői zömében nők. A probléma feloldásában az együttműködő partnerek: a városháza, a szakképzési ügynökségek, a szociális ellátással foglalkozó intézmények. Délutáni program: Látogatás a European Training Foundation (ETF) intézményben. Bent Sorensen úr fogadott. Az intézmény helyi bemutatása után; munkahelyek, könyvtár, tárgyaló stb. Peter Greenwood helyettes igazgató az alapítvány tevékenységéről adott tájékoztatást. A jelenlegi EU tagállamok ill. a csatlakozásra várók részére ír ki pályázatokat az alapítvány, melynek középpontjában a szakképzés és a munkaerőpiac áll. Mindenkor figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, így az adott ország oktatásirányításának rendszerébe direkt módon nem kívánnak beavatkozni. 104 kolléga projektrendszerben működik. 30 országgal foglalkoznak. Az alapítvány éves költségvetése: 18.5 M. Tevékenységük során az országok oktatási tárcáival, munkaügyi szervezeteivel, a nemzeti szakképzési intézetekkel és a szociális partnerekkel dolgoznak együtt. Az alapítvány olyan országokkal is kapcsolatot épített, ki, amelyek szomszédosak európai államokkal (Tadzsigisztán, Kazahsztán stb.). Így azok fejlődéséhez is messzemenően hozzájárulnak. Szolgáltatásaik: projekt íráshoz támogatás, tájékoztatás, a projektfolyamat nyomon követése, értékelése. Az alapítványon belül működő kollégáknak belső párbeszédeket (capuccino viták) tartanak, a csoportok összetétele véletlenszerű, nem kötelező. Vincent úr az intézmény tevékenységéért felelős vezető, aki az ott dolgozók munkáját irányítja. A munkatársak pályázat útján nyerik el egy ill. kétéves megbízatásukat. (Így találkoztunk a magyarországi alkalmazottal is.) Négy tematikus csoport működik itt, akik az alábbi területekkel foglalkoznak,

3 3 munkaerő piac, formális informális gazdaság, a nemek arányának területi eloszlása, a szakképzés és a felsőoktatás közötti kapcsolatok létesítése, tudásmenedzsment tanulmányút, versenyszervezés A szakértői központ munkatársai konferenciákon vesznek részt előadóként is, így népszerűsítik az intézményt. Publikálnak, évkönyvet szerkesztenek, az elmúlt év témája a tanártovábbképzés volt. HÍRLEVÉL egy hónapban kétszer jelenik meg belső használatra. JUNOV tanulási projektet ismertette, melynek 3 fő munkaterülete van: a bizottság támogatása, az országok segítése, innováció, tanulás. Egy ilyen program 18 hónapig fut. Fő megközelítés: szakpolitika, tanulás. A szakértői központ szakértőket vásárol. Az EU nemzetközi központja ugyan támogatja az alapítványt, ám szorosabb kapcsolat nem alakul ki a két szervezet között. Ennek következtében a kiírt pályázatok megvalósulásáról az alapítványnak nincs reális képe. Az intézmény nagy gondot fordít a publikációk megjelentetésére, 28 nyelven lehet ezekbe betekinteni, de alapvetően 6 7 nyelvre koncentrálnak. Egy filmösszeállítást is bemutattak az alapítvány tevékenységéről, Béke és oktatás címmel. Május 23. (kedd) délelőtt: Látogatás a Torinói Egyetem Szociális munkásokat Képző Karán A Kar munkatársai először a teljes egyetemi pedagógusképzésről adtak átfogó ismertetést. A képzés hasonló a hazai felsőoktatáshoz (általános, gyógypedagógiai tanárképzés és szociális munkás). Feladataik között szerepel a tanártovábbképzés is, ám ennek megvalósítása nehézségekbe ütközik, ugyanis az iskolák zártak; a tanárok nehezen (vagy egyáltalán nem) fogadják el a tanácsokat, az iskolákat pedig semmiféle szabályozás nem kötelezi a tanártovábbképzések igénybevételére. Az iskolák a problémákat kétféleképpen próbálják kezelni, gyógyszeres kezeléssel (ezek vannak többségben), kapcsolatok útján, a társadalmi környezet kezelése (ezek vannak kisebbségben) A törvény szerint csak orvos adhat gyógyszert, s nem megoldás a problémára 1 2 pirula beadása a gyereknek. Torino városában felmérést végeztek, és az iskolákat kötelezik arra, hogy legyen iskolapszichológus, pszichiáter, szociális munkás és szociális asszisztens. Szomorúan állapították meg, hogy a gyereken és nem a gyerekkel akarják a problémát megoldani! Az általános iskolai tanárképzés: 4 év elmélet + 1 év gyakorlat.

4 után a középiskolai tanárképzés 5 év (alap + szak) + 2 év pedagógiai stúdium. A két év alatt 500 óra gyakorlatot kell a hallgatónak teljesítenie (amit sajnálatos módon nem minden esetben vesznek szigorúan)! Ez a képzés utolsó egységére esik. Az egyetemre a felvétel tanár szakra úgy történik, hogy az iskolafenntartók mondják meg, hány és milyen szakos tanárra lesz szükség két év múlva. Ezzel biztosítják a tanárok leendő munkahelyét. A tanárképzés alapképzés 20 óra speciális pedagógiai 20 óra didaktika 20 óra klinikai pszichológia 20 óra neuropszichológia 20 óra fiziológia 20 óra Laboratóriumi előadásokon vesznek részt a hallgatók, A, B,C beosztás szerint, és legfeljebb 20% gyakorlaton. A tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel foglalkozó tanárok felkészítését különféle pedagógiai módszerekkel végzik, az első év során csak hospitálnak a hallgatók, a második évben már nekik kell tanítani is. A tanár célja: addig kell bent lennie az osztályban, amíg a problémát meg nem oldja (egyedül)! Feladatuk az integrált oktatás megvalósítása a törvényben nem tisztázott, hogy az egyéni nevelési oktatási tervet a szakemberek közül kinek kell elkészíteni a gyerekről (a tanárnak, iskolapszichológusnak, gyógypedagógusnak). Az egyéni fejlesztési tervben elő van írva a tantervi minimumteljesítmény szintje (70%). A szociális munkások munkavállalását szervező szakember feladata, hogy terepet biztosítson a hallgatók képzésére. Kb szociális munkás dolgozik Torino közelében állami intézményekben, csak 10% működik alapítványi vagy magán intézményeknél. A szociális munkások 97% a nő. A foglalkozásból következik, hogy anyai szerepekkel is társul. A szociális munkások 87% a képzett, de ez a szám növekedő tendenciát mutat. A szociális munkások a 20 év alatti korosztállyal, zömében a teenagerekkel foglalkoznak, de az öreggondozás is a feladatkörükbe tartozik. Szóba került a Bolognai folyamat bevezetésének helyi megvalósulása. A kezdeti szakaszban járnak. 2002/03 as tanévben indultak el. A Torinoi Egyetem a bevezetésben úttörő. Működik a kredit pont szerzési rendszer, melynek kidolgozott szabályozása van. A szociális munkásképző kurzus 3 éves, valamennyi félév végén vizsgákat kell az előírásoknak megfelelően tenniük. A képzés felépítése: első évfolyam: elméleti képzés, második évfolyam: 100 óra hospitálás gyakorlott szociális munkát végző szakemberrel, harmadik évfolyam: 250 óra önálló szociális tevékenység, amelyről záródolgozatot kell készíteni. Egy tutorhoz 8 10 hallgató tartozik, rendszeresen tartanak konzultációt az aktuális problémákról. A városi szociális szolgálat és az egyetem szoros együttműködésben dolgozik. Május 24. (szerda) délelőtt: Torino város Multimédiás Központja

5 5 Az intézmény 1992 ben alakult, ekkor igen kezdetleges körülmények között dolgoztak. 5 éves felújítás után 2005 ben készült el egy komplex intézmény, amelynek a város lakói is használói (közkönyvtár), ám elsősorban az oktatást segítő dokumentációs központ, közgyűjtemény és konferencia székhely. A központ tevékenységi területei: könyvtár, hangtár (3.500 CD vel) csak az oktatást segíti, fényképtár, filmtár, amely módszertani eljárásokat, folyamatokat rögzít és ad közkinccsé. Az intézmény funkcionalitása meggyőző. A város pedagógusai gyakran tartanak itt szakmai képzéseket, konferenciákat. Szolgáltatásai ingyenesek. A munkatársak kvalifikáltak, 17 felsőfokú szakember dolgozik itt. A munkatársak között tudományos fokozattal rendelkező is van. Délutáni program: Látogatás az Assocam Scoula Camerana képző intézményben. Az intézet a 18 éves ill. annál idősebb korú munkaképes korosztály képzését valósítja meg oly módon, hogy ezt a helyi iparkamara ill. a termelő üzemek támogatják, tehát igényeiket is meghatározzák. Középpontban áll a szakmai képzés, minimális olasz nyelv ill. matematikaoktatás folyik, továbbá a szakmai tárgyak elméleti részét is tanítják. A hallgatók anyagilag is érdekeltek a képzésben, amennyiben a tanulmányokat abbahagyják, akkor a munkaviszonyuk a beiskolázó üzemben megszűnik. A végzettség megszerzése után a diplomájuk olyan, hogy az az egész országban elismert. A nappali képzés 8 17 óráig tart; a résztvevők éves korosztály. A 25 évnél idősebbek (nem ritka az 50 éves hallgató sem!) 18,30 tól 21,30 ig vesznek részt a képzésben, ám ők a napi munkájuk teljesítése után. Mindkét képzés 3 hónapot vesz igénybe. Az oktatott szakmák: hegesztő, esztergályos, marós, elektrotechnikus, ipari informatikus Látogatás során a tanuló ill. a képzőhelyeket is megtekintettük, ezek a legkorszerűbb eszközökkel voltak berendezve, olyanokkal, amelyek a szakma elsajátítását magas színvonalon biztosítják. A bemutatott vizsgatárgyak jól tükrözték a szakmai felkészítés magas színvonalát. Az oktatást végző szakemberek átlagéletkora szembetűnően fiatal. Itt lehettünk annak is tanúi, hogy a szakmai vizsga dolgozatait egy tanári team (3 fő) együtt javítja, s probléma esetén szakmai vita alakul ki közöttük május 26. (csütörtök) délelőtt: Látogatott intézmény: Istituto Paritario Internazionale magániskola. Az iskola filozófiája: olyan tanulók befogadása, akik devianciájuk miatt az egyéb középiskolai rendszerből kiszorulnak éves korban kerülnek ide a tanulók, szüleik igen magas éves tandíjjal járulnak hozzá a képzéshez. Korábban több, ma csupán két szakmát oktatnak: elektrotechnika és fogtechnika. A tanárok keresete az állami intézményben dolgozó kollégáikénál alacsonyabb, de amint erről beszámoltak elhivatottságuk nagyobb. Szeretettel, empátiával közelednek a különös

6 6 gyerekekhez. Szakmai segítség (pszichológus vagy szociálpedagógus) a munkában nem vesz részt, de nem is igénylik. A teljesítményt 0 8 pont között értékelik. A lemorzsolódás itt minimális. A képzést akkreditálták, így a tartomány egyik államilag elismert iskolája. A tanárok több szerepet töltenek be, hiszen a szaktárgyon kívül barát, szülőpótló, gyóntató is egyben. A tanórák 8 14 óráig tartanak, délutáni foglalkozások, még szakköri keretben sincsenek. A tanártovábbképzés nem megoldott, korábban csupán számítógépes képzést szerveztek, de ezt is a szakmát tanító pedagógus látta el. A meglátogatott tantermek lelakottak, dekoráció nélküliek voltak. Látható, hogy az épület korábban nem oktatási célra épült. A tanórák fegyelme meglehetősen laza volt. Az osztálytermek megtekintése, illetve az órákon tett futó látogatásaink során azt láttuk, hogy csak a frontális oktatás ismert. A szakmai képzésben megtekintettük a fogtechnikusok műhelyét is. Ez jól felszerelt, a munka jellegéből adódóan manufakturális jellegű. Az elektrotechnikai tanműhely korszerűtlen, olyan eszközök álltak a tanulók rendelkezésére, amelyek messze elmaradnak a kor követelményeitől. Budapest, május 30. Összeállította: Csillag Ferenc ov. és Pleyerné Lobogós Judit

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

WEXEDU ALAPÍTVÁNY CSOPORTOS BESZÁMOLÓ Írország, Dublin 2011.09.26-10.02.

WEXEDU ALAPÍTVÁNY CSOPORTOS BESZÁMOLÓ Írország, Dublin 2011.09.26-10.02. WEXEDU ALAPÍTVÁNY CSOPORTOS BESZÁMOLÓ Írország, Dublin 2011.09.26-10.02. 1. nap 2011.09.26. Érkezés Dublinba az esti órákban, a szállás elfoglalása. 2. nap 2011.09.27. Látogatás a Colaiste Ide iskolában.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után

Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után Úti jelentés A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető borbelytibor@lab.hu Az ifjúsági pálya-tanácsadási rendszer reformja 2004-től, és a felnőtt pálya-tanácsadási

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása

Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása Témavezető: Dr. Kerülő Judit Készítette:

Részletesebben

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei...

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei... 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013.

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013. 1 A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013. Készítette: Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető 2 Tartalom Bevezetés 1. Helyzetelemzés 2. Tanulássegítés 3. Gondoskodás 4. A Kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai BUDAI ISTVÁN CSOBA JUDIT GOLDMANN RÓBERT A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai Az államszocializmusban a képzésétõl majdnem teljesen megfosztott szakma mára kiteljesedett feladatkörrel,

Részletesebben