hatályos:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hatályos: 2011.12.14 -"

Átírás

1 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezésérıl, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növelésérıl hatályos: A Kormány a Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház) finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24/B. (6) és (9) bekezdésében biztosított jogkörében a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, azonban június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat maradványból 6000 millió forintnak az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el. Felelıs: nemzetgazdasági miniszter Határidı: 2000 millió forint tekintetében: azonnal, a további 4000 millió forint tekintetében: december A Kormány a Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából felhívja a nemzeti erıforrás minisztert, hogy a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatójának, az országos tisztifıorvosnak, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet vezetıjének bevonásával részletesen tekintse át a Honvédkórház részére megállapított teljesítmény volumen keretet, valamint a területi ellátási kötelezettségét, illetve az új térségi egészségügyi struktúra kialakítására figyelemmel vizsgálja meg és biztosítsa a Honvédkórház feladatellátásához szükséges és indokolt teljesítmény volumen keretet május 1-jéig, valamint b) az a) pont szerinti feladat teljesítésérıl a Kormányt május 31-ig jelentés formájában tájékoztassa. Felelıs: nemzeti erıforrás miniszter Határidı: május 31.

2 3. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Honvédkórház tartósan kiegyensúlyozott gazdálkodásának megteremtése és fenntartása érdekében a Honvédelmi Minisztériumon belül végrehajtandó feladatokra dolgozzon ki intézkedési tervet, és a nemzeti erıforrás miniszterrel, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett tervben foglaltak végrehajtására intézkedjen. Felelıs: honvédelmi miniszter nemzeti erıforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidı: azonnal 4. Ez a határozat a közzétételét követı napon lép hatályba. 1. melléklet az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz A ÉVI ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA Ezer forintban Fejezet- Cím- Al- címszám szám szám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elıir.- csoportszám Kiemelt elıir.- szám Fejezet- Cím- Al- név név címnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elıir.- csop.- név Kiemelt elıirányzat neve Átcsoportosítás (+/ ) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti Közigazgatási Intézet 5 Egyéb mőködési célú kiadások Balassi Intézet 5 Egyéb mőködési célú kiadások Türr István Képzı és Kutató Intézet

3 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok 2 Célelıirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások 38 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 5 Egyéb mőködési célú kiadások Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elıkészítése 5 Egyéb mőködési célú kiadások Központi informatikai feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Központi e-közigazgatási feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 5 Egyéb mőködési célú kiadások

4 14 Nemzeti Civil Alapprogram 5 Egyéb mőködési célú kiadások Határon túli magyarok programjainak támogatása 2 Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Társadalmi felzárkózást segítı programok 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Társadalmi felzárkózást elısegítı stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Roma telepeken élık lakhatási és szociális integrációs programja 3 Egyéb felhalmozási kiadások Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 5 Egyéb mőködési célú kiadások 263 XI. Miniszterelnökség

5 1 Miniszterelnökség 5 Egyéb mőködési célú kiadások XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 5 Egyéb mőködési célú kiadások Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti park igazgatóságok Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások 330 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 3 Egyéb felhalmozási kiadások Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5 Egyéb mőködési célú kiadások 68 Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5 Egyéb mőködési célú kiadások 5 Országos Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség 5 Egyéb mőködési célú kiadások Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások 107 Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások

6 20 Fejezeti kezeléső elıirányzatok 1 Beruházás 7 Vízkárelhárítás 1 Vízkárelhárítási mővek fejlesztési és állagmegóvása 3 Egyéb felhalmozási kiadások Környezetvédelmi célelıirányzatok 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 5 Egyéb mőködési célú kiadások Vízgazdálkodási pályázatok elıkészítése és támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Környezetvédelmi és vízügyi célelıirányzat 5 Egyéb mőködési célú kiadások Agrár célelıirányzatok 2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 5 Egyéb mőködési célú kiadások Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Uniós programok kiegészítı támogatása 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti támogatások 6 Nemzeti erdıprogram

7 5 Fenntartható erdıgazdálkodás támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások XIII. Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb HM szervezetek 5 Egyéb mőködési célú kiadások HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 5 Egyéb mőködési célú kiadások Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 Egyéb mőködési célú kiadások MH ÖHP és alárendelt szervezetei 5 Egyéb mőködési célú kiadások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítı Hivatal 5 Egyéb mőködési célú kiadások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5 Egyéb mőködési célú kiadások Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 3 Mőködési költségvetés 4 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány átvétel XIV. Belügyminisztérium 1 Belügyminisztérium Igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások

8 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szervezett Bőnözés Elleni Koordinációs Központ 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 6 Bőnmegelızéssel összefüggı kiadások 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közbiztonsági feladatterv támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Területrendezési feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 3 Egyéb felhalmozási kiadások XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 1 Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3 Egyéb felhalmozási kiadások Foglalkoztatási Hivatal 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség

9 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 5 Egyéb mőködési célú kiadások Képzéssel támogatott közmunkaprogram 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Vállalkozási célelıirányzatok 11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 3 Egyéb felhalmozási kiadások XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Országos Atomenergia Hivatal

10 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti Közlekedési Hatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közbeszerzési és Ellátási Fıigazgatóság 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok 2 Ágazati célelıirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 3 Egyéb felhalmozási kiadások A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 5 Egyéb mőködési célú kiadások Puskás Tivadar Közalapítvány maradványa 5 Egyéb mőködési célú kiadások Decentralizált területfejlesztési programok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Államigazgatási hatékonyság növelése 5 Egyéb mőködési célú kiadások

11 31 Üzletre hangolva 5 Egyéb mőködési célú kiadások Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti beruházás ösztönzési célelıirányzat 5 Egyéb mőködési célú kiadások Turisztikai célelıirányzat 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Kis- és középvállalkozói célelıirányzat 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Informatikai feladatok 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Ágazati szabályozási feladatok 2 Postapiaci liberalizáció 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok 2 Útpénztár 3 Egyéb felhalmozási kiadások Autópálya rendelkezésre állási díj 5 Egyéb mőködési célú kiadások A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

12 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Új kerékpárutak és létesítmények 3 Egyéb felhalmozási kiadások Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mőködési kiadásai 5 Egyéb mőködési célú kiadások Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Állami többletfeladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Gazdasági és társadalmi kohézió erısítése 5 Egyéb mőködési célú kiadások XVIII. Külügyminisztérium 5 Fejezeti kezeléső elıirányzatok 45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 5 Egyéb mőködési célú kiadások 700 XIX. Uniós Fejlesztések 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fejezeti kezeléső elıriányzatok 2 Közösségi Kezdeményezések 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

13 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok 1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közremőködıi intézményrendszer támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások XX. Nemzeti Erıforrás Minisztérium 1 Nemzeti Erıforrás Minisztérium igazgatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Állami szociális intézetek Reménysugár Habilitációs Intézet 5 Egyéb mőködési célú kiadások 607 Vakok Állami Intézete 5 Egyéb mőködési célú kiadások Mővészeti intézmények Pesti Magyar Színház 5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 13 Sportintézmények 1 Nemzeti Sport Intézet 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok 1 Beruházás 3 Felsıoktatási fejlesztési program

14 33 Felsıoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 3 Egyéb felhalmozási kiadások Kulturális beruházások 4 Külföldi kulturális intézetek bıvítése, rekonstrukciója, kiépítése 3 Egyéb felhalmozási kiadások Örökségvédelmi fejlesztések 3 Egyéb felhalmozási kiadások Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 3 Egyéb felhalmozási kiadások 92 2 Normatív finanszírozás 1 Felsıoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elıirányzata 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítı támogatás 5 Egyéb mőködési célú kiadások Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsıoktatás) 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyházi felsıoktatási intézmények hitéleti képzése 5 Egyéb mőködési célú kiadások Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 Egyéb mőködési célú kiadások Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsıoktatás) 5 Egyéb mőködési célú kiadások Gyakorlóiskolák normatív támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások

15 4 Közoktatási feladatok támogatása 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 5 Egyéb mőködési célú kiadások Közoktatás speciális feladatainak támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzetiségi oktatási programok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzeti Tehetség Program 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb feladatok támogatása 4 Mentor és egyéb feladatok támogatása 2 Esélyegyenlıségi és integrációs programok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 5 Egyéb mőködési célú kiadások Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 6 Nemzetközi tagdíjak 2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 5 Egyéb mőködési célú kiadások Sport tagdíjak 5 Egyéb mőködési célú kiadások Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

16 5 Egyéb mőködési célú kiadások Mővészeti tevékenységek 4 Mővészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások A kábítószer-fogyasztás megelızésével kapcsolatos feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szociális célú humánszolgáltatások 5 Szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Társadalmi kohéziót erısítı tárcaközi integrációs szociális programok 3 Országos Esélyegyenlıségi Hálózat mőködését elısegítı tevékenységek támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fogyatékos személyek esélyegyenlıségét elısegítı programok támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások 3 000

17 22 Egészségügyi ágazati célelıirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 5 Egyéb mőködési célú kiadások Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások 50 4 Versenysport támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Szabadidısport támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mőködtetése és projektjei 5 Egyéb mőködési célú kiadások Fogyatékkal élık sportjának támogatása 5 Egyéb mőködési célú kiadások Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 1 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása évi maradványa 5 Egyéb mőködési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

18 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 20 Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért 5 Egyéb mőködési célú kiadások Kríziskezelı program 5 Egyéb mőködési célú kiadások

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4 1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez neve I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 1. melléklet a 2013. évi... törvényhez Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei

Részletesebben

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 00 00 00 00 I. ORSZÁGGYŰLÉS 01 01 01 00 00 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20860,5 560,0 20860,5 55,7 2329,8 01 01 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 11216,2 11216,2 908,5 01 01 01 00 00 K2 - Munkaadókat

Részletesebben

Hatályosság: 2010.12.10 -

Hatályosság: 2010.12.10 - 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatai felhasználásának átmeneti szabályairól Hatályosság: 2010.12.10-1. (1) A Nemzeti Erıforrás Minisztérium

Részletesebben

Kiemelt előirányzat neve I. ORSZÁGGYŰLÉS

Kiemelt előirányzat neve I. ORSZÁGGYŰLÉS . melléklet a 0. évi C. törvényhez előirányzat neve I. F E J E Z E T 0. évi előirányzat Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei I. ORSZÁGGYŰLÉS Ellátottak pénzbeli juttatásai Állambiztonsági

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 176. OLDAL 2012. január 13. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Szerkezeti változás a 2012. évben

Szerkezeti változás a 2012. évben 01/00/00/00 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (005214) Névváltozás a 2012. évi XLII. évi törvény alapján Névváltozás Eredeti szerkezet: 20 01/00/00/00 Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről*

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről* 84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 97. II. Törvények 05. évi C. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: 85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 3968 0. évi CLXXXIX. törvény Magyarország

Részletesebben

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről A Kormány az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3319 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 27., péntek XII. évfolyam, 2009/12. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A Miniszterelnöki Hivatalt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 14., kedd 35. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2012. (VIII. 14.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/7655. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben