Nemzetgazdasági Minisztérium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetgazdasági Minisztérium"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a kincstári körbe tartozók költségvetési elıirányzatai évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjérıl Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 165. és a alapján a kincstári körbe tartozókra vonatkozóan a költségvetési elıirányzatok évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos adatszolgáltatásnak, a költségvetési elıirányzatok nyilvántartásának rendjére vonatkozó általános elıírásokat és az elıirányzati kódszámrendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat az alábbiak szerint teszem közzé. 1) Az elıirányzatok évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos őrlapok Az elıirányzatok évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos őrlapok a következık: a) Adatlap a költségvetési elıirányzatok módosítására (Ávr. 2. számú melléklete) Az adatlapot kell alkalmazni: az Országgyőlés hatáskörében elrendelt elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás esetében a végrehajtásról szóló nemzetgazdasági minisztériumi (továbbiakban: NGM) intézkedést elıkészítı dokumentumoknál; valamennyi Kormány hatáskörben végrehajtandó elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás esetén a kormányzati döntést elıkészítı dokumentumoknál és a végrehajtásról szóló NGM intézkedést elıkészítı dokumentumoknál; NGM intézkedést igénylı módosításnál, átcsoportosításnál az intézkedést elıkészítı dokumentumoknál. b) Az elıirányzatok módosítására, átcsoportosítására a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett adatlapok szolgálnak: - Adatlap a költségvetési elıirányzatok módosítására a hatáskörében EG-03F; - Intézményi elıirányzatok módosítása EG-03I; - Elkülönített állami pénzalapok elıirányzat-módosítása EG-03A; - A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elıirányzat módosítása az Adatlap a költségvetési elıirányzatok módosítására a hatáskörében EG-03FT.

2 2) Az elıirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása (az elıirányzati kódszámrendszer leírása) A költségvetési gazdálkodás egyik alapeleme a költségvetési elıirányzatok változásainak folyamatos minısítése és regisztrálása. A költségvetés végrehajtása, az elıirányzatok várható teljesítése az elıirányzatok alakulásának folyamatos nyomon követésével prognosztizálható. A jelen módszertani útmutató alapján az elıirányzat-módosítások, átcsoportosítások regisztrálását olyan azonosítási segédeszköz segíti, amely az eredeti elıirányzatokból kiindulva kívánja az évközi módosítások, átcsoportosítások nyilvántartását rendszerszerő keretbe foglalni. E keretet a költségvetési év, az elıirányzat módosításának, átcsoportosításának tartalma, a változtatást kezdeményezı hatáskörének megjelölése képezi. Az elıirányzatok évközi módosítását, átcsoportosítását strukturált kódszám jelöli, a nyolc pozíciós kódszám felépítése a következı pozíció: a költségvetési év jelölése 2. pozíció: csak az adott költségvetési évben érvényesülı (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülı (a továbbiakban: tartós) módosítás, átcsoportosítás 3-4. pozíció: az elıirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskör jelölése 5-8. pozíció: a kódszámot kiadó (költségvetési fejezet, szerv) által adott technikai sorszám 3) A kódszámrendszer vázlata 1. pozíció: a költségvetési év jelölése A módosítás, átcsoportosítás éve (az évszám utolsó karaktere) 2. pozíció: az elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás költségvetési tartalma Egyszeri jellegő évközi módosítások, átcsoportosítások Szerkezeti változások 3-4. pozíció: az elıirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskör jelölése Országgyőlés hatásköre Kormány hatásköre Nemzetgazdasági miniszter (államháztartásért felelıs miniszter) hatásköre Fejezetet irányító szerv hatásköre Költségvetési szerv hatásköre Az elıirányzat-módosítási, átcsoportosítási kódszámrendszer tartalmát, a mellékelt alapfogalmakat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az Ávr., illetve a hatályos költségvetési törvénnyel összhangban kell értelmezni, és e módszertani útmutató melléklete szerinti táblázatok alapján kell nyilvántartani. A tartalék elıirányzatokra vonatkozóan a B táblázatot kell alkalmazni. 2

3 4) A kódszámrendszer részletes ismertetése 1. pozíció: a költségvetési év jelölése A módosítás, átcsoportosítás éve az évszám utolsó karakterével jelölve. 2. pozíció: elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás költségvetési tartalma 1 = Egyszeri jellegő évközi változtatások A tárgyévi költségvetési elıirányzatot év közben egyszeri jelleggel bármilyen elıjellel megváltoztató elıirányzat. 2 = Szerkezeti változások A tárgyévi költségvetési elıirányzatot év közben tartósan bármilyen elıjellel megváltoztató elıirányzat azon része, amely a tárgyévet követı év költségvetési elıirányzatait is érinti pozíció: elıirányzat-módosítási, átcsoportosítási hatáskör Az Országgyőlés hatásköre 15 = Törvényi elıirányzatok módosítása a központi költségvetésrıl szóló törvényt módosító törvénnyel. 17 = Törvényi elıirányzatok felhasználása, részletesebb elıirányzatokra bontása országgyőlési határozattal. A Kormány hatásköre 26 = A központi költségvetésrıl szóló törvény és az Áht. eltérı rendelkezése hiányában a központi költségvetésrıl szóló törvény által megállapított elıirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, kiegészítésére - a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével - a Kormány egyedi határozatban jogosult. (Áht. 33. (1) bekezdés, Ávr. 38. ) 28 = A Kormány a központi költségvetés egyenlegének, vagy a Stabilitási törvény 4. (1) bekezdése alapján a központi költségvetésrıl szóló törvényben megállapított értékeknek a tervezettıl eltérı, kedvezıtlen alakulása esetén a központi költségvetés elıirányzatait az Áht. 40. (2) bekezdésében foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti, azon elıirányzatok kivételével, amelynek évközi módosításának jogát az Országgyőlés magának tartotta fenn. A zárolás feloldásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelı elıirányzat csökkentésérıl, törlésérıl a költségvetési év zárását megelızıen intézkedni kell. (Áht. 40. (1)-(3) bekezdés) 3

4 29 = Ha a központi költségvetésrıl szóló törvényt az Országgyőlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a Kormány jogosult a jogszabályok szerinti bevételeket beszedni és az elızı naptári évre a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott kiadási elıirányzatok keretei között a kiadásokat idıarányosan teljesíteni. (Az Áht. 4. (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.) (Magyarország Alaptörvénye 36. cikk (7) bekezdés) 30 = Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a Kormány az Áht. rendelkezéseitıl eltérı átmeneti intézkedéseket hozhat. (Áht. 40. (4) bekezdés, a Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kv. tv.) 24. (2) bekezdés) 31 = A kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradványok változatlan vagy eltérı célú felhasználásának engedélyezésérıl, valamint az eltérı célú felhasználáshoz szükséges elıirányzat-átcsoportosításról a Kormány egyedi határozatban dönt. (Áht. 86. (1) bekezdés, Ávr (5) bekezdés) 32 = Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezeléső elıirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban a költségvetési évet követı év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradványának elvonásáról, változatlan vagy eltérı célú felhasználásának engedélyezésérıl, valamint az eltérı célú felhasználáshoz szükséges elıirányzat-átcsoportosításról a Kormány egyedi határozatban dönt. (Áht. 86. (1) bekezdés, Ávr (2) bekezdés) 33 = Elıirányzatok átcsoportosítása a tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján az Egészségbiztosítási Alapnál. (Kv. tv. 18. ) = Az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján egyéb elıirányzat-módosítások, átcsoportosítások, új kiadási elıirányzat létrehozása. (Kv. tv (6), (8), (10)-(12) bekezdés, 7. (1) bekezdés, 8. (1) bekezdés, 13. (6) bekezdés, 25. (1), (16) bekezdés) = A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása, valamint 35 elıirányzatának a növelése. (Áht. 21. (1)-(3) bekezdés, (6) bekezdés, Ávr. 23. ) = A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján. (Kv. tv. 5. (3) bekezdés) 37 = A Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja céltartalék átcsoportosítása. 38 (Kv. tv. 5. (1) és (5) bekezdés, Áht. 21. (4) és (6) bekezdés) = Az Országvédelmi Alap felhasználása a tárgyévi költségvetési törvényben kapott 40 felhatalmazás alapján. (Kv. tv. 25. (5) - (7) bekezdés, Áht. 21. (5) bekezdés) A nemzetgazdasági miniszter (államháztartásért felelıs miniszter) hatásköre = A Különféle kifizetések céltartalék átcsoportosítása a tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján. (Kv. tv. 5 (2) bekezdés, 25. (2) bekezdés) = A tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján egyéb elıirányzat-módosítások, átcsoportosítások. (Kv. tv. 26., 28. (3) bekezdés) = A tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján együttes döntéssel (államháztartásért felelıs miniszter és fejezetet irányító szerv vezetıje) végrehajtott elıirányzat-átcsoportosítások. (Kv. tv. 7. (1) bekezdés, 8. (1) bekezdés) A fejezetet irányító szerv hatásköre = Fejezeti átcsoportosítás a Kormány hatáskörében (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére) kiemelt feladatra biztosított pótelıirányzat felhasználása érdekében. (technikai kód) 4

5 = Elıirányzat-módosítások, átcsoportosítások az Ávr. 39. (1), (2) bekezdései alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati körön kívülre történı feladat átadásával vagy önkormányzati körön kívülrıl történı feladatátvételéhez kapcsolatosan. (Ávr. fent említett rendelkezése) = A Kv. tv. 24. (2) bekezdésében felsorolt elıirányzatok tekintetében a fejezetet irányító szervek vezetıi a fejezetek között együttesen kezdeményezhetnek elıirányzatátcsoportosítást. (Kv. tv. fent említett rendelkezése) = A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezeléső elıirányzatok elıirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosíthatók. A fejezetek közötti átcsoportosításra az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján kerülhet sor. (Áht. 33. (6) és (8) bekezdés) = Törvény alapján az államháztartás központi alrendszerébe átkerült költségvetési szerv kincstári költségvetésének megállapítása elıirányzat-módosítással, törvény alapján átvett feladatot ellátó jogutód központi költségvetési szerv kincstári költségvetésének megállapítása elıirányzat-módosítással. (Áht. 9. (1a), Ávr. 31. (3) bekezdés) 62 = A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétıl számított öt napon belül központi költségvetési szerv és fejezeti kezeléső elıirányzat esetén a központi költségvetésbe a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv esetén azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi alapjába -, egyéb költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe kell befizetni. Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelıs miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv, fejezeti kezeléső elıirányzat bevételi elıirányzatait nem lehet módosítani. Az irányító szerv a befizetési kötelezettségrıl történı tájékoztatásával egyidejőleg kezdeményezi a szükséges elıirányzat-módosítást. (Áht. 30. (4) bekezdés, Ávr. 35. (8) és (9) bekezdés) 64 = A költségvetési szerv és a fejezeti kezeléső elıirányzat közhatalmi bevételek, intézményi mőködési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettıl történı elmaradása miatt csökkentették módosított bevételi elıirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv elızetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegő, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosítás után használható fel, amennyiben az államháztartásért felelıs miniszter elızetes engedélye nem szükséges. (Áht. 30. (3) bekezdés, Ávr. 35. (1) bekezdés) 65 = Ha az Ávr. 35. (1) bekezdés szerinti többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezeléső elıirányzat esetén eléri az elıbb említett (1) bekezdés szerinti bevételi elıirányzat 30 %-át, de legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó bevételt az államháztartásért felelıs miniszter elızetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegő, a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosítás után használható fel. (Áht. 30. (4) bekezdés, Ávr. 35. (2) bekezdés) 66 = A költségvetési bevételek tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. (3) bekezdés) 67 = A fejezeti kezeléső elıirányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a költségvetési évet megelızı év elıirányzat-maradványának összegével a Kormány rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetık. (Áht. 86. (1) bekezdés, Ávr ) 5

6 = A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezeléső elıirányzat bevételi és kiadási elıirányzatait az Ávr. 2. b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy ha a bevételek tervezettıl történı elmaradása miatt csökkentették módosított elıirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. (3) bekezdés, Ávr. 36. (4) bekezdés) = A támogatások államháztartáson belülrıl és az átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatai a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetık, ha a bevételi elıirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi elıirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehetı. (Áht. 30. (3) bekezdés, Ávr. 34/A. ) = A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezeléső elıirányzatok terhére más fejezetekhez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert költségvetési támogatás biztosításával, az európai uniós források felhasználásával vagy elkülönített állami pénzalap javára feladatátadással kapcsolatban szükséges. A fejezetek közötti átcsoportosításra az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján kerülhet sor. (Áht. 33. (5) és (8) bekezdés, Ávr. 41. (2)-(4) bekezdés) = A fejezeti kezeléső elıirányzat kiemelt elıirányzatai között a fejezetet irányító szerv átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezeléső elıirányzat esetén az államháztartásért felelıs miniszter azt engedélyezi az elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35., Ávr. 43. (1) és (3), (4) bekezdés) = Elıirányzat-módosítások, átcsoportosítások a tárgyévi költségvetési törvény felhatalmazása alapján. (Kv. tv. 7. (3)-(4) bekezdés, 9. (3) és (6) bekezdés, 25. (3)-(4), (8)- (15), (17) bekezdés, 31. ) = A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Egyenlegtartási és kockázatkezelési keretének a felhasználása (Kv. tv. 13. (4) bekezdés) = A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési szervek elıirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv elıirányzatán megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával, költségvetési szervek alapításával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges. (Áht. 33. (3) bekezdés, Ávr. 41. (1)-(2) bekezdés, (4) bekezdés) = A fejezetet irányító szerv az Áht. 32. b) g) pontja szerinti elıirányzatok kivételével a fejezeti kezeléső elıirányzatok terhére a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre, ha a) a fejezeti kezeléső elıirányzaton megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges, vagy b) a fejezeti általános tartalék fejezeten belüli átcsoportosítása elıre nem valószínősíthetı és nem tervezhetı költségvetési kiadás teljesítéséhez szükséges. Ezen elıirányzat-átcsoportosítás a b) pont szerinti és az olyan átcsoportosítás kivételével, amely az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos költségvetési kiadásokkal érintett fejezeti kezeléső elıirányzatok javára történik - a Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetében - az államháztartásért felelıs miniszter elızetes engedélyével történhet.(áht. 33. (4)-(4a) bekezdés, Ávr. 41. (2) és (4) bekezdés) = Az elkülönített állami pénzalapoknál a költségvetési bevételek tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. (3) bekezdés) 6

7 = Az elkülönített állami pénzalapok elıirányzatai módosíthatók, ha a bevételi elıirányzatok túlteljesítése, vagy ha törvény másként nem rendelkezik a felülvizsgált és jóváhagyott elızı évi maradványok erre fedezetet biztosítanak. (Áht. 31. (2) és (5) bekezdés, 86. (4) bekezdés) = Az elkülönített állami pénzalapok elıirányzatait módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi elıírások év közben változnak. (Áht. 31. (1) és (5) bekezdés) = Az elkülönített állami pénzalapok elıirányzatainak fejezeten belüli vagy más fejezethez történı átcsoportosításáról a fejezetet irányító szerv dönt, a fejezetek közötti átcsoportosításra az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján kerülhet sor. (Áht. 33. (7) és (8) bekezdés, Ávr. 41. (3)-(4) bekezdés) = Elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás a tárgyévi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján az Egészségbiztosítási Alapnál. (Kv. Tv. 19. (1) és (3) bekezdés, 20. ) = A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elıirányzatait módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi elıírások év közben változnak. (Áht. 31. (1) és (5) bekezdés) = A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elıirányzatai módosíthatók, ha a bevételi elıirányzatok túlteljesítése, vagy ha törvény másként nem rendelkezik a felülvizsgált és jóváhagyott elızı évi maradványok erre fedezetet biztosítanak. (Áht. 31. (2) és (5) bekezdés) = A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a költségvetési bevételek tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. (3) bekezdés) = Ha a fejezetet irányító szerv év közben elıre nem tervezett, az Ávr. 2. b), f) pontja szerinti eseti bevételhez jut, és a fejezeti kezeléső elıirányzatok között a bevétellel azonos kiadási cél nem került jóváhagyásra, új fejezeti kezeléső elıirányzatot hozhat létre. (Áht 33. (2) bekezdés, Ávr. 40. ) = A Kv. tv. 1. számú mellékletében szereplı európai uniós elıirányzatok átcsoportosítása az alábontott sorokra. (A évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekrıl és az érvényesítendı követelményekrıl szóló Tájékoztató II. fejezete (Az európai uniós tagsággal összefüggı kapcsolatok tervezése)) A költségvetési szerv hatásköre = A költségvetési szerv a kiemelt elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelıs miniszter azt engedélyezi az elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (Áht. 35., Ávr. 43. (2)-(4) bekezdés) = Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi elıirányzatokat az Ávr. 2. b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy ha a bevételek tervezettıl történı elmaradása miatt csökkentették módosított elıirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel megemelheti. (Áht. 31. (3), Ávr. 36. (1) bekezdés) = Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási elıirányzatai a költségvetési évet megelızı év elıirányzat-maradványának összegével a Kormány rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetık. (Áht. 86. (1) bekezdés, Ávr ) 7

8 = Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi elıirányzatokat vállalkozási tartalékából megemelheti. (Áht. 31. (3) bekezdés, Ávr. 36. (1) bekezdés) = A költségvetési bevételek tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (Áht. 30. (3) bekezdés) = A támogatások államháztartáson belülrıl és az átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatai a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetık, ha a bevételi elıirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi elıirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehetı. (Áht. 30. (3) bekezdés, Ávr. 34/A ) Jelen módszertani útmutató a közzététel napjától alkalmazandó. Budapest, április... Dr. Naszvadi György államtitkár 8

9 Melléklet a módszertani útmutatóhoz Elıirányzat módosításának, átcsoportosításának a kódja Ügyintézı, ügyirat száma és kelte Fejezet száma és megnevezése A Jogszabály száma és kelte Az elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás jogcíme - Az Országgyőlés, a Kormány, a nemzetgazdasági miniszter (az államháztartásért felelıs miniszter), a fejezetet irányító és költségvetési szerv hatásköre = B Elıi- Ügyintézı, Fejezet Jogszabály Éves elıirányzat, rányzat módosításának, átcsoportosításának a kódja ügyirat száma és kelte száma és megnevezése száma és kelte Az elıirányzat-módosítás, átcsoportosítás jogcíme módosítást, átcsoportosítást követı elıirányzat - A Kormány, a nemzetgazdasági miniszter (az államháztartásért felelıs miniszter), a fejeze tet irányító szerv hatásköre (tartalékok, Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret) = 9

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008. (VI. 18.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 1/2008. (II.21.) rendelet módosítására Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/2012. (II. 16.) rendelete a 2012. évi költségvetésről. Módosítás:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/2012. (II. 16.) rendelete a 2012. évi költségvetésről. Módosítás: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/212. (II. 16.) rendelete a 212. évi költségvetésről Módosítás: a) 6/212. (III. 22.) ör. b) 15/212. (VI. 4.) ör. c) 21/212. (VI. 28.) ör. /212.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a évi költségvetésről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a 2014. évi költségvetésről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a évi költségvetésről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) rendelete a 2014. évi költségvetésről a) módosította a 10/2014. (IV. 25.) ör /2014. IV. 25- Budapest Főváros

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

A évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása 3A. számú melléklet Intézmény megnevezése:kecskeméti Főiskola A 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop) ezer forint Költségvetési maradvány

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I. I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 172 191 12 124 184 315 Költségvetési

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben