K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról"

Átírás

1 adatok ezer Ft-ban I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - ebből: Hátrányos helyzetű települések támogatására: eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének : eft (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) Ö 3 Gazdasági fejlesztési feladatok, tagdíjak, stb Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok : Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása,, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek : hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 3 Létesítményfejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Ö Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka 0 0 Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Ö 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Ö 6/a Olimpiai kvalifikációs felkészülés Ö 6/b Balaton Bajnokság Országos Atlétikai Utánpótlás Verseny Ö 7 Verseny- és tömegsport, fejlesztése Ö 8 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) Ö 9 Kisebbségi Nap megrendezése Ö 10 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek összesen: III. Intézményi működéshez történő : K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról eredeti K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez a megállapodások megkötését követően K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) K 6 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai K 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Ö 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum Bakony kutatási programjainak K 9 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése K 10 Szemünk Fénye Program részletfizetése 0 0 K 11 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában K 12 Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók kártalanítása K 13 TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele K 14 Egyszeres térítési díjak 10%-a 0 0 4/b sz. melléklet (4/b sz. melléklet)

2 eredeti K 15 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség K 16 Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása miatti alapítói vagyon fedezete K 17 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség K 18 OrganP licencek és fejlesztési költségek K 19 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 21 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja K 22 Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának Ö 23 Közoktatási intézmények részére akkreditált szoftver felhasználási díj biztosítása K 24 Intézmények tevékenységének ellenőrzéséhez, működési engedélyek kiegészítéséhez indult eljárásokra megbízási díjak összege Intézményi működéshez történő összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások Ö 6 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos kiadások fedezete Ö 7 Baláca Hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Közszolgálati médiumok (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 2 Kommunikációs kapcsolatok (Veszprém megyében ingyenesen terjesztendő sajtó termék vásárlása) Ö 3 Tagdíjak (MÖOSZ, Balatoni Szövetség, Közép D. Reg Eü. Tanács, stb) Ö 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való (1996.évi XXI. tv bek.) Ö 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez Ö 6 Szociális feladatok (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Ö 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) Ö 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 9 Civil szervezetek ( ezen belül a Civil Ház Egyesület 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 9/a Egyéb szervezetek Ö 10 Tourinform irodai hálózat, valamint InfoCed rendszer működtetése (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Ö 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, nyugdíjas szervezetek (megállapodás alapján) Ö 12 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Ö ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése Ö 14 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése Ö 15 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 0 0 Ö 16 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Ö 17 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez Ö 18 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez Ö 19 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: június között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez Ö 20 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez Ö 21 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez Ö 22 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának

3 eredeti Ö 23 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez Ö 24 Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása K 25 Időközi választások pénzügyi elszámolása Ö 26 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének Ö 27 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez Ö 28 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez Ö 29 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének ( Zöldház-ból való költözés miatt) Ö 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Ö 31 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez Ö 32 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Ö 33 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének Ö 34 Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez Ö 35 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez Ö 36 Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez Ö 37 "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez (2007. évi pénzmaradvány) Ö 38 Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től augusztus 5-ig tartó Művészetek Völgye Fesztivál költségeihez Ö 39 Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás Ö 40 Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére érettségi vizsgák támogatásának visszautalása Ö 41 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány K 42 Normatív állami támogatás és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége K 43 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének 0 0 ( támogatás) K 44 Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése támogatás maradványa támogatást adó önkormányzatoknak K 45 Népszavazáshoz kapcsolódó kiadások K 46 Magyar Pályázatkezelő Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Budapest) TÁMOP pályázatkészítői díj K 47 Wohlfart Zsuzsanna (Veszprém) megyei közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítésének szakértői munkadíj K 48 Batyik István (Esztergom) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj K 49 Fűrész István (Székesfehérvár) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj K 50 Paulics István (Ajka) a Vocational Academy Iskola törvényességi ellenőrzésének szakértői munkadíja Ö 51 "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása Ö 52 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt működtetési átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak K 53 Szociális foglalkoztatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség Ö 54 Zirc Város Önkormányzatával Kórház társulás létrehozására pénzeszköz átadás (adósságállomány rendezése, és ebből ideiglenesen átadott pénzeszköz: ezer Ft) K 55 Kistérségi társulásokkal pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása utáni fizetési kötelezettség K 56 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak K 57 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának - Normatív állami lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése Normatív állami 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának

4 eredeti - Normatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város Önkormányzatának függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférában foglalkoztatottak számára K 58 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása K 59 "Veszprém Megye Fejlődéséért" kötvény kamatfizetési kötelezettsége és számlavezetési díja K 60 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami támogatás átadása K 61 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése intézmény után (ebből ezer Ft energialiberalizáció előkészítése) K 62 Kabóca Bábszínház zárómérleg szerinti többletbevétel átadása VMJV-nak K 63 Kabóca Bábszínház évi pénzmaradványának átadása VMJV-nak K 64 Kabóca Bábszínház I. félévi támogatásának továbbadása VMJV-nak K 65 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére évi 13. havi illetmény kiegészítő K 66 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség Ö 67 Közép-dunántúli Regionális Iroda elhelyezésének Ö 68 Szentbékkálai Nyár Kulturális zenei rendezvény Ö 69 Nemzeti és Etnikai Kulturális Ünnepi nap rendezvény K 70 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének ( pályázati támogatás) K 71 TISZK rendszer továbbfejlesztése keretében vállalt oktatásszervezési szakértői szolgáltatási díj Ö 72 Kabóca Bábszínház bábszínházi produkciók Ö 73 Pegazus Bábszínház bábszínházi produkciók Ö 74 Ramazuri Bábszínház bábszínházi produkciók K 75 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére évi pénzmaradvány átadása K - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcímen érkezett központosított átadása '-Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás Ö 76 Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál Ö 77 MKB Veszprém KC kézilabda csapat szeptemberi Bajnokok Tornája rendezvény Ö 78 Csabrendek Község Önkormányzata: Csabrendek-Nagytárkány lakóingatlanokból történő kiköltöztetés Ö 79 Nyirád Község Önkormányzata: Nyirádi Búzavirág Nyugdíjas Klub Ö 80 Rigács Települési Önkormányzat: augusztus 9-én megtartott Falunap rendezvény Ö 81 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 82 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiiktatása Földbe süllyesztett olajtartály miatti talaj szennyezés részletes feltárása Szolgálati lakás felszabadítása miatt bérlő kártalanítása Ö 83 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei K 84 A közszféra területén dolgozók illetményemelésére vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Ö 85 "11 intézményben összesen légköbméter - 20% épület fűtése és melegvízellátása" közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslat alapján bírság K 86 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség Ö 87 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásának közbeszerzési eljárásával összefüggő kérdések vonatkozásában jogi szakvélemény kérése Ö 88 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásához megvalósítandó jogi szakvélemény kérése Ö 89 Pedagógiai szakmai szolgáltatás beszerzése tárgyban történt közbeszerzési eljárás közzétételi díja K 90 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítésének továbbadása VMJVnak Ö 91 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése K 92 Várpalotai Nevelési Tanácsadó működésének évi Ö 93 Balaton Isover Vívóklub Tapolcai Szakosztálya Vívópalánták felszereléséhez

5 eredeti Ö 94 Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez Ö 95 Batsányi Táncegyüttes szállítási költségeihez, anyagok és táncruhák vásárlásához Ö 96 Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kisebbségi naphoz Ö 97 Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend Badacsonyi Borlovagrend működésének 20. évfordulójához Ö 98 Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása Ö 99 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP /08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja K 100 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Ö 101 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP pályázat szakértői előkészítésének költségei Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok Ö 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Ö 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Ö 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Ö 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Ö 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány K 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Ö 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Ö 8 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor Ö 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének Ö 10 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás K 11 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Ö 12 Csobánc Váráért Alapítvány december án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez Ö 13 Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra Ö 14 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet költségeihez Ö 15 "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás Ö 16 Természetismereti és kézműves oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" rendezvény Ö 17 Pro Literatura Alapítvány Eötvös Károly Emléktáblájának felállítási költségeihez Ö 18 Gyermekkultúráért Alapítvány szakmai kapcsolatépítő tanulmányút Ö 19 Füredi Játékszín Alapítvány : május én megrendezésre kerülő "Mindenkinek nyíljék virág!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál szállás és étkezési költségeihez Ö 20 Nemesleányfalu Jövője Alapítvány : Nemesleányfalui Búcsú, valamint hagyományőrző programok megszervezésének költségeihez Ö 21 Almádiért Közalapítvány : Wass Albert szobor elkészítésének és felállításának Ö 22 Pro Minoritate Alapítvány : Más Kép című nyári szabadegyetem Ö 23 Badacsonytördemic Községért Alapítvány: Képeskönyv kiadásának költségeihez Ö 24 "Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány Nagy László: Medvezsoltár c. CD-könyv megjelentetésének költségeihez Ö 25 Lóczy Lajos " Alapítvány Dr. Horváth Balázs emlékének ápolása céljából Alapítványok összesen VII. Általános tartalék felhasználása (részletesen a rendelet indokolásában) Központilag kezelt ok összesen: Kötelező feladat összesen: ezer Ft Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/c. sz. melléklet adatok ezer forintban szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-43/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL i 1 Tapolca Város Batsányi János Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez támogatás 10 000 Tapolca 2 Hetyefő

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról

Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról 12. sz. melléklet 1. Ács János Tapolcai Kórházért Alapítvány: - betegségmegelőzés és fejlesztési támogatás 500 000 0 2. Dr. Áldozó Tamás Róbert Pápai Egyesített

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008. június 27. XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 14 IV. Hirdetmények 16 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben