Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: /2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács Hedvig Tárgy: el zetes vizsgálati eljárás H A T Á R O Z A T A Zsana Geoterm Kft-t (6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 38.) a április 9-én geotermikus energia szolgáltató tevékenység tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 134. pontja szerint min sül, (vízbesajtolás felszín alatti vízbe [ha nem tartozik az 1. mellékletbe]) nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés dc) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés d) pontja szerint, a tevékenység amennyiben a kitermel kút tényleges mélysége nem haladja meg a 2500 m-t a felügyel ségre benyújtott vízjogi létesítési, és üzemelési engedély birtokában kezdhet meg. A benyújtott engedélyezési dokumentációk alapján kiadásra kerül engedély tartalmazza majd a felügyel ség el írásait. Amennyiben a kitermel kút tényleges mélysége 2500 m alatti, a geotermális energia kitermelés és hasznosítás bányahatósági engedélyek birtokában kezdhet k meg, mely engedélyezési eljárásban a felügyel ség szakhatóságként m ködik közre. Szakhatósági állásfoglalások: 1. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének /2010. számú állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött Zsana Geoterm KFT geotermikus energia szolgáltató tevékenység dokumentáció alapján az el zetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához környezet-egészségügyi szempontból hozzájárulok. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az Alsó Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által kiadott határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Honlap:

2 2 2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda 490/1970/002/2010. számú állásfoglalása: Az Alsó -Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) megkeresésére benyújtott, a Zsana Geoterm Kft., geotermikus energiaszolgáltató tevékenység el zetes vizsgálata kapcsán érkezett kérelmet és a mellékelt vizsgálati dokumentációt megvizsgáltam. Az esetlegesen elkészítend környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 3. Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 21.2/2910/1-TAL/2010. számú állásfoglalása: A Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, mint els fokon eljáró növény- és talajvédelmi hatóság az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú megkeresése, és a mellékelt dokumentáció (el zetes vizsgálati dokumentáció, készítette: Vörösné Vinczek Julianna környezetmérnök engedély szám: 30/ ), illetve 2009/76 számú humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv (készítette: Dr. Barczi Attila Gödöll Kör u.8, szakért i szám:34288/i/2004) alapján talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását adja Zsana Geoterm Kft.(6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 38), mint kérelmez részére tervezett geotermikus energia szolgáltató tevékenység el zetes környezetvédelmi vizsgálatával kapcsolatos eljáráshoz az alábbi el írásokkal: 1. A tervezett beruházás szomszédságában term földek találhatók, ezért gondoskodni kell, hogy a létesítmény kivitelezési munkálatai során a környezeti hatások az érintett term földek min ségében tartósan kárt ne okozzanak, azok mez gazdasági m velhet ségében ne korlátozódjon. (felvonulási útvonalak, deponálás, taposási kár, káros anyagok...stb) 2. A munkálatok befejezését követ en term földön semmilyen visszamaradó hulladék, segédanyag, törmelék - különös tekintettel a feleslegben képz humuszmentes altalajról-nem tárolható. 3. A beruházó gondoskodjon a feleslegben képz mentésre nem alkalmas, - de egyenletes humuszosodást-, szerkezetességet mutató réteg - és humuszmentes altalaj megfelel elhelyezésér l. 4. A berázó köteles a 2009/76 számú humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv humuszmentési javaslatait betartani. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az csak az engedélyez hatóság határozata elleni fellebbezésben támadható.

3 3 4. Zsana Község Jegyz jének 612-2/2010. számú állásfoglalása: Zsana Község Önkormányzata részér l kijelentem, hogy a Zsana Geoterm Kft. (6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 38.) részére, a benyújtott el zetes tervdokumentáció alapján, geotermikus energia szolgáltató tevékenység végzéséhez feltétel nélkül hozzájárulok. A fenti nyilatkozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam ki. 5. Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal 10303/2/2010. számú állásfoglalása: A Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság /2010. számú megkeresése alapján, a Zsana Geoterm Kft. által benyújtott - el zetes vizsgálati eljáráshoz földvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadja, azzal a feltétellel, hogy az engedélyezési eljárás alá es tevékenység végzése / létesítmény elhelyezése lehet ség szerint a gyengébb min ség term földeken, a lehet legkisebb mérték term föld igénybevételével történjen. 6. Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1701/2/2010. számú állásfoglalása: A Zsana Geoterm Kft. (6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 38.) megbízásából az ÖKÖ-PRACT Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 32.) elkészíttette a fenti tárgyú tanulmányt és azt benyújtotta az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez. A felügyel ség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján szakhatósági állásfoglalásért megkereste a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságát. A Szolnoki Bányakapitányság mint az adott ügyben területileg illetékes els fokú bányászati és földtani szakhatóság a dokumentáció áttanulmányozása alapján meghozta a következ szakhatósági állásfoglalást. A bányakapitányság a hatáskörébe tartozó kérdésekben megvizsgálva a tervezett geotermális energia hasznosítás várható hatását megállapítja, hogy a telepítés helyével kapcsolatos korlátozó ok merült fel. Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás átvizsgálása alapján megállapította, hogy a tervezett termel és visszasajtoló kút a Balotaszállás IX. - szénhidrogén védnev bányatelek területére esik, melynek alap- és fed lapja befoglalja a tervezett fúrásokat. A bányakapitányság az állásfoglalását ezért az alábbi feltételekkel adja meg: 1. A tervezett termel és visszasajtoló kutak és a h -távvezeték létesítéshez meg kell szerezni a bányatelek tulajdonosának, a RAG Hungary Kft.-nek (Budapest, Bocskai út D épület 3~em.) a hozzájáruló nyilatkozatát. 2. Javasoljuk a RAG Hungary Kft. ügyfélként való bevonását az eljárásba. 3. A bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek min sül az ország egész területén a természetes felszínt l mért 2500 m alatti földkéreg-rész, ahonnan csak koncessziós szerz dés keretében lehet a geotermikus energiát kitermelni. Az eljárásban a bányakapitányság mint engedélyez hatóság vesz részt.

4 4 A benyújtott dokumentációt a RAG Hungary Kft hozzájáruló nyilatkozata esetén a bányakapitányság elfogadja, szakhatósági hozzájárulását megadja. A tervezett létesítmény környezeti hatását mérsékeltnek ítéli, ezért nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. A szénhidrogén kitermelésre vonatkozó hatását a fenti nyilatkozat megszerzése után lehet érdemben vizsgálni. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. A szakhatóság el zetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. Kérelmez a Ft. igazgatási szolgáltatási díjat befizette, az eljárás kapcsán egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Zsana Geoterm Kft. által április 9-én felügyel ségünkre benyújtott (geotermikus energia szolgáltató tevékenység) el zetes vizsgálati dokumentáció alapján el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte. Tervezett tevékenység: A kutak Zsana 0192/4 és 0194/2 hrsz. területen kerülnek kialakításra. Geoterm Termel kút Geoterm-2 Visszasajtoló kút felszín Geoterm-2 Visszasajtoló kút EOV X EOV Y Talpmélység m m

5 5 Termel kút várható üzemi paraméterei: Vízhozam: 125 m 3 /h Víz h mérséklete: 120 C A ferde fúrású visszasajtoló kútesetében, amelynek ferdülési iránya ellentétes a termel kúttól, a talpak távolsága mintegy 1200 ml. Az éves termálvízigény: m 3 /év, amely teljes mennyiségben visszasajtolásra kerül. A termel kútnál megoldandó feladatok: a termálvíz megfelel nyomású kitermelése, a víz- és gázfázis szétválasztása (5 bar nyomáson történ leválasztásra 10 m 3 -es álló hengeres nyomástartó edény szolgál) a leválasztott gáz h téses szárítása A termel kúttól a visszatápláló kút irányában két vezeték kerül lefektetésre. Az egyiken a ~120 C os termálvíz áramlik. A leválasztott kísér gázt - a termálvíz vezetékkel egy földárokba fektetett - vezetéken keresztül kell eljuttatni a visszatápláló kút mellett építend központig. A termál és a kísér gáz távvezeték szükséges átmér je és hossza: Termál távvezeték: NA 300 h szigetelt, korrózió álló acélcs 1900 m Kísér gáz távvezeték: NA 32 KPE cs 1900 m A visszasajtoló kútnál megvalósítandó feladatok: átadás, h termelés, termálvíz sz rése és visszatáplálása, szekunder távf tési kör keringetése. Zsana Geoterm Kft. Zsana 0192/4 és 0194/2. hrsz területen 2 db termálkút mélyítését tervezi. A hévízkútból kinyerhet, akár 7,3 MW h kapacitás h hasznosítását Zsana település közintézményeiben, valamint a létesül 4 ha-os biokertészetben tervezik. A feltárásra kerül termál fluidum h tartalma a kút mellé telepített korszer, lemezes h cserél rendszeren keresztül kerül kinyerésre, majd a h hasznosítása után a kitermel kúttól 1800 m távolságban lemélyítésre kerül kútban visszasajtolják a ugyanazon rétegbe. A kinyert termálh, egy a föld felszíne alá telepített távvezetékpár közrem ködésével jut a potenciális fogyasztók h központjaiba, ahol szintén indirekt módon, lemezes h cserél kön keresztül kerül hasznosulásra, a létesítmények mindenkori h igénye szerinti mennyiségben. A terveknek megfelel en a termelés ~2700 m mélységb l, a visszasajtolás pedig ~2200 m mélységbe történik. Az energetikai hasznosítás zárt rendszer. A termel kútból kivett, C-ra leh tött használt hévizet zárt rendszerben a visszasajtoló kútba visszasajtolják. A tervezett kutak létesítésnek helye védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, azonban a termel kúttól a Zsana belterületéig vezet h távvezeték több helyen is érint nyilvántartásunkban szerepl gyep m velési ágú természeti területeket. A fent nevezett Zsana 0171/6 és 0171/8 továbbá, 0156/3 helyrajzi számú területek gyep m velési ágúak. A vezetékfektetéssel érintett területeken védett természeti értékek többek között homoki árvalányhaj, kis fészk aszat védett növények egyedei fordulnak el.

6 6 A természetközeli állapotú gyepterületek megóvása szükséges a természetvédelmér l szóló évi LIII. tv (Tvt.) 7. (1) alapján A történelmileg kialakult természetkímél hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemz természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. a 17. (1) bekezdése alapján a vadon él szervezetek él helyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. továbbá a (2) bekezdése alapján a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az él hely típusára, jellemz vadon él szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. A Tvt 42. (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, él helyeinek veszélyeztetése, károsítása. Az egyidej kitermelés és visszasajtolás felszín alatti vizekre gyakorolt hatását, a víztartóban való változásokat, analitikusan vizsgálták. A kitermelés és a visszasajtolás a fels, illetve az alsó régiókat igénybe vev termálvizes szintekre elhanyagolható mérték hatást gyakorol. A tervezett termálvíz hasznosítás, nem befolyásolja a felszín alatti vizek mennyiségét, az ivóvízkészletre nincs hatása. A létesítés és üzemelés során, a létesítmény zajvédelmi hatásterületén zajtól védend létesítmény nem lesz. A dokumentáció szerint meghatározott kitermel kút elméleti mélysége 2700 m. A kút tényleges mélysége annak kivitelezése során pontosítható, ezért jelen határozat rendelkez részében megadásra kerültek azon lehetséges engedélyezési eljárások köre melyek lefolytatása után a tevékenység végezhet. Tájékoztatom, hogy az esetlegesen benyújtásra kerül vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációnak a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. A benyújtásra kerül dokumentációknak továbbá akár bányahatósági engedélyezés, akár vízjog engedélyezésr l van szó - tartalmaznia kell a környezetvédelemre vonatkozó tervfejezetet is: Hulladékgazdálkodás: Ismertessék a létesítés, üzemelés és felhagyás során keletkez hulladékokat, azok várható mennyiségét. A kút kialakításának ideje alatt keletkez hulladékok gy jtésének helyét fel kell tüntetni a helyszínrajzon. Meg kell adni a létesítés, üzemeltetés során keletkez hulladékok ártalmatlanításának/hasznosításának (tervezett) módját figyelembe véve, hogy a hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. Részletesen ismertetni kell a fúrási iszap kezelésének kiválasztott módját. Leveg - és zajvédelem. Az engedélyezési eljárási dokumentációhoz csatolandó környezetvédelmi tervfejezetnek a hatályos jogszabályok által el írt, leveg védelemre vonatkozó általános tartalmi követelményeknek kell megfelelni, különös tekintettel a tervezett létesítmény építése és az üzemelési fázisban m köd 2-2 db bejelentés köteles légszennyez pontforrásokra vonatkozóan.

7 7 Zajvédelem: A kés bbiekben elkészítend engedélyezési dokumentációhoz környezetvédelmi tervfejezetet kell csatolni, melynek az el írt, zajvédelemre vonatkozó általános tartalmi követelményeknek kell megfelelnie Természetvédelem: A II./kt. Zsana-h távvezeték külterület 0194/2 hrsz. T termel kúttól Zsana belterületig nev távvezeték nyomvonalán, ahol a vezeték gyep m velési ágú területet érint (a 0171/6 és 0171/8 helyrajzi számú gyepterület részeken),a fektetési technológia meghatározásakor az átfúrásos technológiájú vezetékfektetést tartjuk elfogadhatónak. A nyomvonal meghatározásánál 0156/3 hrsz-ú út mélyebb fekvés, vizes területet érint résznél a magasabb rézs és az út közötti területen kell fektetni a távvezetéket. Továbbá a munkálatok befejezése után a helyreállítás követ en trágyázni nem lehet, a nyomvonalak mentén évente kétszeri kaszálás szükséges. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a felügyel ség honlapján április 20- tól, Zsana Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában április 22. és május 10. között közzétételre került. Az eljárás kapcsán észrevétel nem érkezett. Az eljárásban megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A szakhatósági állásfoglalását a határozat rendelkez részében írtam el. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete: A benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció környezet- és település- egészségügyi szempontból, kell en kidolgozott, lehet vé teszi a tervezett tevékenység kialakítása és üzemelése során felmerül hatások megítélését. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás kialakítása és üzemeltetése nem okoz az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet- és település- egészségügyi hatásokat, a tervezett tevékenység megvalósításából jelent s környezeti hatások nem származnak, ezért a dokumentációi elfogadtam. Az ügyintézési határid leteltének napja: Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 44. bekezdéseire figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 4 sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormány rendelet 2. számú mellékletben megállapított illetékességgel adtam ki

8 8 Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség a fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot. A megkeresés tárgya: Zsana, 0192/4, és 0194/2 hrsz. alatti földrészleten tervezett geotermikus energia szolgáltató tevékenység el zetes környezetvédelmi vizsgálati eljárása. Álláspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jár jelent s környezeti hatássál, az talajvédelmi szempontból megvalósítható. A szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 32/D. (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés a) pont (4) bekezdés b) pont, valamint a évi CXL. törvény 44. alapján adtam ki. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal: A Zsana Geoterm Kft., geotermikus energiaszolgáltató tevékenység el zetes vizsgálata ügyében április 30. napján eljárás indult Hivatalomnál, melynek ügyintézési határideje június 1. napján jár le. Mivel a tervezett beruházás kapcsán már készült örökségvédelmi hatástanulmány, ezért külön kikötést nem teszek. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. (2) bekezdésének a) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontja, illetékességét a Kr. 1. sz. mellékletének 9. pontja határozza meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) illeték visszafizetésre vonatkozó 33/A -ban foglaltak alkalmazásának nincs helye. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Körzeti Földhivatal Kiskunhalas: A tervezett munkálatok földvédelmi érdekeket nem sértenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beruházás term föld végleges más célú hasznosítását is igényli, ezért a term föld védelmér l szóló CXXIX. tv ban foglaltakat kell érvényesíteni, id leges más célú hasznosítás esetén pedig a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl a 14. el írásait is figyelembe kell venni. A beruházás folyamán sor kerül termel és visszasajtoló kutak létesítésére, mely id leges és végleges más célú hasznosítást is feltételez, illetve a biokertészeti üvegházas telep építése is kimeríti az l997. évi CXLI Tv. És a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII 29.) FVM rend. Vhr. 50. (2) g pontjában foglaltakat. Az állásfoglalást a évi CXXTX. tv. 8. (1) bekezdése, valamint a ok, továbbá a évi CXL. törvény 44. alapján adta ki a Földhivatal.

9 9 Szolnoki Bányakapitányság: Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásunk átvizsgálása alapján megállapítottuk, hogy a tervezési területen a Balotaszállás IX. szénhidrogén védnev nyilvántartott ásványi nyersanyag bányatelek található. Szilárd ásványi nyersanyag lel hely, szállítóvezeték nem érinti a tervezésiterületet. Védend földtani értékek nem ismertek. A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység hatással lesz a földtanihidrogeológiai rendszerre. Várhatóan a környezetterhelés nem lesz jelent s az alkalmazott szaki megoldások mellett. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 23. (1) értelmében az ásványvagyon feltárására és kitermelésére - a 26. (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a bányatelek jogosultja (1. feltétel) kaphat engedélyt. A rendelkez rész 2. pontjában foglaltakat a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 15. (1) bekezdése alapján írtuk el. A Bt alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek min sül az ország egész területén a természetes felszínt l mért 2500 m alatti földkéreg-rész. A Bt. 8. a) pontja alapján zárt területen geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása csak koncessziós szerz déssel lehetséges (3. feltétel). Az el zetes vizsgálat földtani környezet védelmét szolgáló pontjai, illetve irányelvei (fúrások mélyítése, távvezeték rendszer kiépítés, fúrási iszap hulladék elhelyezése) elégségesek. Az ügyintézési határid leteltének napja: május 13. Mindezekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint határoztunk. Az állásfoglalást a bányászatról szóló évi XLVIII. törvényben foglalt hatáskör, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által biztosított illetékesség, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdésben foglaltak alapján adtuk ki. A évi CXL. tv (1) értelmében kérjük, hogy érdemi határozatukat ügyiratszámnnkra való hivatkozással szíveskedjenek megküldeni. A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 134. pontja alá sorolható, ez alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A felügyel ség határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés dc) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés d) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

10 10 Az ügyintézési határid lejártának napja: június 11. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1./I./43. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, június 8. Kardos Sándor igazgató megbízásából: Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. Hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Zsana Geoterm Kft. (6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 38.) tértivevény 2. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete (5601 Békéscsaba, Pf.: 77.) 3. Zsana Község Jegyz je (6411 Zsana, Kossuth u. 3.) 4. BK. M-i Mg. Szakig. Hiv. Növ.- és Talajv. Ig. (6000 Kecskemét, Halasi u. 36.) 5. Kulturális Örökségvédelmi Hiv. Dél-alföldi Iroda (6701 Szeged, Pf.: 902.) 6. Körzeti Földhivatal Kiskunhalas (6401 Kiskunhalas, Pf.: 33.) 7. Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Templom u. 5.) 8. BK. Megyei Katasztrófavédelmi Ig. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) tájékoztatásul 9. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 10. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben