A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001"

Átírás

1 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot)

2 A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt

3 Mit jelent a fejlesztő célú, támogató szaktanácsadás? A képzés a szaktanácsadói tevékenység megújítását kívánja megcélozni. KULCSFOGALMAK: egyéni, szükségletalapú, fejlesztő célú, támogató, segítő

4 Vízió A tanulók teljesítményének növelése a pedagógusok új szemléletű szaktanácsadói támogatásának eredményeként (Falus Iván) A pedagógus kompetenciák fejlesztésének hatékony támogatása az egyéni és intézményi szükségletek alapján A szükségletek beazonosításának képességének fejlesztése a releváns fejlesztési terv kialakítása szempontjából (önismeret, önértékelés, valódi szükségletek) Problémafókusz helyett megoldásorientált gondolkodás és kooperatív támogatási technikák alkalmazása a tanácsadás során a fejlesztési terv megvalósulási esélyének növelése érdekében (bizalomépítés, motiválás, együttműködési készség kialakítása, reflektív/ kooperatív kommunikáció, mentor és coach technikák alkalmazása ) A pedagógusok felelősségvállalásának motiválása a szakmai fejlődésük és az oktatói tevékenységük vonatkozásában

5 A képzés szerkezete 1. Alapozó modul (közös képzési blokk) valamennyi szaktanácsadó számára közös 2. Tantárgygondozó modul 3. Próbalátogatás 4. Műhelymunka (+ Moodle-alapú szaktanácsadó képzési portál)

6 Az alapozó modul fő elemei 1. A szaktanácsadással összefüggő jogszabályok és alkalmazásuk A köznevelés szabályozásának új jogszabályi elemei 2. A pedagógus életpálya szakmai támogatása, a pedagógus portfóliója 3. A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadás módszerei a személyközpontú szaktanácsadás elméleti és gyakorlati alapjai 4. Pedagógus Szakmai Fejlesztési Terv (PSZFT) 5. A szaktanácsadói feladatok a pedagógiai munka folyamatában 6. A szaktanácsadói látogatások tartalma, dokumentumai, elkészítésük módszerei 7. A pedagógusok szakmai munkáját támogató hálózat, új továbbképzési formák, fejlesztési lehetőségek

7 A fejlesztő célú szaktanácsadói látogatás tervezete - 10 szaktanácsadói óra

8 A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadó a képzés eredménye A résztvevő: Tisztában van a fejlesztő célú szaktanácsadás jellemzőivel, szemléletével és erről képes tájékoztatni az intézményvezetőt és a látogatott pedagógust Megismeri a helyszíni látogatás folyamatát, az ahhoz tartozó dokumentumokat, azok elvárt kezelésének, kitöltésének módjait. Képes biztonságos, bizalmi légkört teremteni. Megismeri és alkalmazza a kooperatív kommunikáció alapmódszereit (speciális kérdéstechnikák, értő figyelem, visszatükrözés, én-közlések).

9 A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadó a képzés eredménye A résztvevő: Probléma-orientált gondolkodás helyett képes megoldás-orientált szemléletben végezni a munkáját. Ismeri és alkalmazza a tanult információszerzési modelleket a látogatás egésze és a PSZFT elkészítése során. Rendelkezik a PSZFT elkészítéséhez szükséges szakmai háttértudással (pedagógus kompetenciák, továbbképzési lehetőségek, minősítési szintek). Képes motiválni a pedagógust az aktív részvételre (bevonás) és a PSZFT-ben leírt célok megvalósulása iránti elkötelezettségre.

10 Pedagógus szakmai fejlesztési terv (PSZFT) 1. Szakmai célok o rövid távú o hosszú távú o minősítési szint eléréséhez szükséges 2. Kompetencia területek 3. Iránykijelölés 4. Feladatok, tevékenységek (bővíthető erőforrások) o Egyéni o Intézményi o Intézményen kívüli 5. Fejlesztési formák 6. Sikerkritériumok

11 Tapasztalatok

12 A pedagógus életpálya szakmai támogatása, a szaktanácsadás szerepe a pedagógus-minősítésben Berecz Árpádné képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt

13 A modul célja, követelményei Célok: A résztvevők ismereteinek, tudásának, módszertani eszköztárának bővítése, szaktanácsadói képességek fejlesztése. A szaktanácsadói munka és a pedagógus kompetenciák, pedagógus portfólió kapcsolatának, tartalmának értelmezése, a szaktanácsadói portfólió tartalmi követelményeinek megismertetése. Követelmények: Ismerjék a pedagógus kompetenciákat, azok követelményeit. Legyenek képesek segíteni a pedagógusokat a portfólió elkészítésében, folyamatos fejlesztésében. Tudjanak szakszerű véleményt alkotni, segítséget nyújtani az elkészült tartalmakról. Tudjanak portfóliót készíteni eddigi szaktanácsadói tevékenységükről.

14 Sikerkritériumok, vizsgakövetelmények Sikerkritériumok: Ismerje a pedagógus kompetenciák követelményeit. A pilot program leendő szaktanácsadója ismerje a portfólió készítés módszereit. Tudja, hogy mit tartalmazzon a pedagógus portfólió, milyen típusú portfóliókat készíthetnek. Legyen tisztában azzal, hogy miben különböznek az egyes portfóliók. A tematikai egység értékelése, a tanultak mérése: Egyéni munka: szaktanácsadói portfólió vázlatának összeállítása. (Választható feladat.) Prezentáció készítése és bemutatása a pedagógus kompetenciák fejlesztéséből adódó támogató feladatokhoz. (Közös feladat a tanulásitanítási folyamatok támogatása modullal)

15 A portfólió szerkezete A képzésen készített portfólióterv felépítése (Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában) Szakmai életpálya Szakmai munka Értékelések Reflexiók Szakmai fejlődés A pedagógus életpályamodell portfóliójának felépítése (Nagy Regina június 5-i, ÉletPÁLYAutak konferencián elhangzott előadása alapján) Szakmai önéletrajz A nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagógus kompetenciák tükrében, A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai, Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai, A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, A szakmai életút értékelése

16 A modulról szerzett tapasztalatok Példa A portfólió tartalmazza a szerző rövid szakmai önéletrajzát (Europass), amely később folyamatosan bővíthető a következőkkel: tanulmányok (iskolák, képzés, továbbképzések), munkahelyek, szakmai tevékenységek (oktatási-nevelési tevékenységek, fejlesztőkutató tevékenység stb.), szakmai közéleti tevékenységek, közéleti tevékenységek, publikációk, fejlesztési dokumentumok stb.

17 Szakmai életpálya bemutatása Dokumentum, igazolás neve Munkahelyek Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető Pedagógiai Intézet szaktanácsadó Milyen célt szolgál, mit mutat be a szaktanácsadói életpályából? Óvóképző főiskolai végzettség megszerzése, gyakorlat-, és tapasztalatszerzés Gyakorlat-, és tapasztalatszerzés, vezetői tevékenységben való jártasság megszerzése Pedagógiai munka támogatása, innovációs fejlesztés motiválása, segítés Formátuma, terjedelme (Europass önéletrajz, igazolás, tanúsítvány stb.) Munkáltatói igazolás Vezetői pályázatok Intézmény vezetői kinevezés Munkáltatói igazolás pályázat Kinevezés

18 Képzési tapasztalatok 3 csoport óvodapedagógus szaktanácsadó (40 fő) heterogén csoport 2 csoport tanító szaktanácsadó (28 fő) homogén csoport Közös jellemzők kiscsoportos foglalkozások 42 órás képzés ( ) 2x2 nap + Próbalátogatás

19 A képzés összesített szakmai színvonala A résztvevők értékelése a képzés egészéről A helyszíni látogatás dokumentumai (A fejlesztő célú látogatás összegzése) A fejlesztő célú szaktanácsadás (Pedagógus Szakmai Fejlesztési Terv) Általános pedagógiai, módszertani ismeretek A pedagógus portfólió Jogszabályi háttér 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

20 Egyéni vélemények Reflexiós levelek Tetszett az alkalmazott módszerek, a képzés hangulata, együttműködés a résztvevők között. Hasznos volt, hogy más szakterületről - nemcsak a pedagógia - is megtapasztalhattunk élvezetes, érdekes tréningvezetést. Jól szervezett, összehangolt, megfelelően felépített képzés volt. Közvetlen oldott légkörben szükséges és színvonalas ismeretnyújtás. Szemléletben, hozzáállásban változtatta a hallgatók gondolkodását. A képzés után kimondottan kedvet éreznek a szaktanácsadói munka iránt. Új minőségű és tartalmú szaktanácsadói tevékenységet alapoz meg a képzés. A Comenius óta nem volt ilyen alapos felkészítés.

21 Tervek a tantárgygondozó szaktanácsadók képzésével kapcsolatban A tantárgy kerettanterveinek új elemei, szerkezete A tantárgy választható kerettantervei, a kerettanterv és helyi tanterv, a helyi tanterv fejlesztése A közelmúlt szakmódszertani változásai, kutatási eredmények beépítése a tantárgyba Taneszköz-választás és a helyi tanterv koherenciája Nevelési lehetőségek a tantárgy tanítási tanulási folyamatában A tantárgyak közötti tartalmi kapcsolódások feltárása és érvényesítése a tanítási-tanulási folyamatban Pedagógus kompetenciák megjelenése a szaktárgyi tanórai munkában

22 Köszönjük a figyelmet! Hunyadi Krisztina Berecz Árpádné

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Referencia intézmény belső működési szabályai

Referencia intézmény belső működési szabályai Referencia intézmény belső működési szabályai 1 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. október 22-én véleményezte. Úri, 2014. október 22. Demeterné Ecseri

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK 2014. MÁRCIUS A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben