20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, február 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, 2010. február 19."

Átírás

1 20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, február 19.

2 2 A SEED ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE

3 Alapítás (vállalkozói érdekképviseletek, minisztériumok, pénzintézetek, felsıoktatási intézmények)

4 Az Alapítvány célja, hogy széleskörő magyar és nemzetközi együttmőködés keretében elısegítse Magyarországon az új vállalkozások létrejöttét, piacorientált, fejlett mőszaki színvonalon történı eredményes mőködését belföldön és külföldön. Az Alapítvány a magyar gazdaság és társadalom modernizálását elısegítı tevékenységet folytat, s ezzel hozzájárul a hazai foglalkoztatási gondok megoldásához is. (A SEED alapító okiratából) 4

5 Az elsı célcsoportok Vállalkozónık Fiatalok Családi vállalkozások Romák Civil szervezetek Inkubátorházak menedzserei, munkatársai, ügyfelei 5

6 Néhány emlékezetes úttörés Inkubátorházak jövendı menedzsereinek tanulmányútja az USA-ba Vállalkozónıknek konferencia, amerikai elıadónıkkel Vállalkozni jó tanári módszertani anyag és munkafüzet, tanári tréningek általános- és középiskolai vállalkozásoktatáshoz Vállalkozásra nevelés a szakképzésben további tananyagok, tréningek tanároknak Amerikában készített film inkubátorházakról, kézikönyv inkubátor menedzsereknek Üzleti tervezés kurzus kanadai és magyar fiataloknak angol nyelven, Családi vállalkozóknak szóló tréning sorozat

7 Közhasznú minısítés

8 Az Alapítvány tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki: 8 Tudományos tevékenységet végez, kutatást folytat, különösen a kezdı vállalkozások indulásához, a mőködık problémáinak elhárításához és sikeres üzleti tevékenységük fejlesztéséhez. Nevelési és oktatási, képesség- és készségfejlesztési tevékenységet, ismeretterjesztést végez a civilszféra körében, különösen a hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése érdekében. Széleskörően és folyamatosan információkat nyújt a hazai kisvállalkozásoknak. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegeket képzéssel, foglalkoztatási tanácsadással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti. Az euroatlanti integráció érdekében elısegíti a csatlakozáshoz szükséges ismeretek és információk széleskörő elterjesztését.

9 Akkreditált felnıttképzési intézmény

10 Akkreditált képzési programok Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók képzési program vállalkozónıknek Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók a távmunka Az EU csatlakozással kapcsolatos általános tudnivalók a vállalkozók felkészítésének speciális képzési programja Tréning a társadalmi nemek közötti esélyegyenlıség erısítésére, a diszkrimináció ellen 10

11 2003. ISO minıségirányítási rendszer A számaink : (MSZ EN ISO 9001:2001) MSZ EN ISO 9001:2009 OKÉV nyilvántartási szám: FAT intézményi akkreditációs lajstromszám: AL

12 12 Esélyegyenlıségi oklevél

13 Tevékenységek a nık érdekében

14 Versenyben a világgal 1 napos tréningek napos, személyiségfejlesztési modullal kiegészített tréning Az átmenet hatása a nık helyzetére Magyarországon kutatás, órás tréning vállalkozásindítását tervezı munkanélküli nıknek, tananyag fejlesztéssel egybekötve Személyiségfejlesztı modult is tartalmazó tréningek roma nıknek A nık munkaerıpiaci helyzete, a vállalkozás mint alternatíva kutatás, tanulmánykötet, országos konferencia Újra munkában nık munkaerıpiaci reintegrációja Zala megyében, Nık vállalkozói aktivitásának elısegítése Vas megyében kutatás

15 15 Nı az Esély munkanélküli nık képzése esélyegyenlıségi menedzserekké, családi vállalkozások nıtagjainak képzése, pedagógusok foglalkoztatási tanácsadói képzése Vállalkozónık Vállvetve tréning programok, tanácsadás, mentorálás vállalkozást tervezı nıknek Vállalkozónıi utak a XXI. században: tanulás, tudás innováció konferencia, március. Sikeres Nı konferencia 2008 november. 12 napos vállalkozói kompetenciafejlesztés vállalkozást tervezı vagy már vállalkozó nıknek, Vállalkozónık a XXI. Században esettanulmány győjtemény Növekedésmenedzsment tréning korábbi csoportok tagjainak Vállalkozónıi zárókonferencia Reprezentatív kutatás a magyarországi vállalkozónıkrıl, 2008.

16 Tevékenységek mikrovállalkozóknak (a teljesség igénye nélkül)

17 Hátszél hatékonyan vállalkozni az Európai Unióban tréning sorozat Teremts esélyt magadnak és másoknak! esélyegyenlıség alapú menedzsment kézikönyv, képzések Mikrovállalkozói reprezentatív kutatás a Budapest Bank megbízásából VIVACE+ (Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési Akcióprogram) keretében a mikrovállalkozások képzése, részvétel közös kutatásban az MSZH-val Tudatos mőködés, ösztönzı vezetés, növekedés: képzés és tanácsadás mikrovállalkozásoknak Pályakezdık vállalkozóvá válását segítı komplex képzési program

18 Tevékenységek családi vállalkozóknak (a teljesség igénye nélkül)

19 Országos kutatás és konferencia Tréning programok családi vállalkozások résztvevıinek Workshopok családi vállalkozások részére Családi vállalkozás esettanulmány-verseny és konferenciák Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességük növeléséért

20 Tevékenységek az esélyegyenlıség érdekében (a teljesség igénye nélkül)

21 Tréningek Dél-Alföldi teleházak menedzsereinek Az esélyegyenlıség ismertsége és érvényesülése Magyarországon kutatás, rendezvények Tréningek a hátrányos helyzető csoportok helyzetérıl, a pályázatok horizontális céljainak értékeléséhez Esélyegyenlıség tréningek civil szervezetek számára A helyi vállalkozói központok, a munkaügyi kirendeltségek és a kistérségi társulások gender szempontú érzékenyítése tréningek, tankönyv Gender mainstreaming képzés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és más államigazgatási szervezetek munkatársai számára TWOWO távmunka nıknek nemzetközi együttmőködés képzési anyagok készítésére 21

22 Tevékenységek romák helyzetének javítására

23 Készségfejlesztı, önfoglalkoztatóvá válást segítı tréning programok roma nıknek és családi vállalkozóknak Helyzetkép és párbeszéd a roma (ön)foglalkoztatásról Esély a jövıdést - Budapesti roma fiatalok munkaerıpiaci helyzetének javítása képzések, mentorálás

24 Szakértıi tevékenység (a teljesség igénye nélkül)

25 25 A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA A TERÜLETFEJLESZTÉS LEGJOBB GYAKORLATÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA - egyes Duna-menti és dél-európai országok részvételével tanulmány, rendezvények A vállalkozói inkubátorok jelene Magyarországon a nemzetközi és hazai fejlesztés lehetıségei és kihívásai kutatás Teleházak lehetıségei kutatás a Dél-Alföldi régióban A felnıttképzés, az élethosszig tartó tanulás új lehetıségeinek, módszereinek vizsgálata Szociális Gazdaság képzési igényei - a szociális gazdaság várható fejlıdése, magyar-országi foglalkoztatási hatásainak vizsgálata, a szociális gazdaságban történı foglalkoztatás képzési, felnıttképzési igényeinek prognosztizálása Javaslatok a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó képzés lehetséges jövıjére tanulmány, és foglalkoztatott Regionális klaszterek az EU-ban és hasznosítható tapasztalatok Magyarországon A hazai vállalkozás-oktatás helyzetének feltérképezése Részvétek az SZMM Társadalmi nemek egyenlısége Roadmap Munka-magánélet egyensúlya és A nık gazdasági függetlensége munkacsoportokban 2008-tól. Javaslatcsomag a mikrovállalkozásokban rejlı gazdaságélénkítı és foglalkoztatási potenciál kihasználására gender szempontokat is figyelembe véve eljuttatva a PM, SZMM és NFGM döntéshozóinak

26 A SEED Alapítvány MOST

27 Egy kis értékelés I. Vállalkozónıi tréning 27

28 Változások a résztvevık összetételében (%) 55% foglalkoztatott 87% foglalkoztatott stabil önálló vállalkozás induló vállalkozás családi vállalkozásban dolgozó szabadúszó alkalmazott munkanélküli GYED, GYES, GYET, ápolási egyéb képzésre jelentkezéskor. most

29 és 2009

30 Néhány szó szerinti idézet az értékelılapokról Engem itt vártak, készültek és utamra bocsátottak. Csak úgy öntik belénk az önbizalmat. Nagyon jó a hangulat, megszerettem az embereket, akik a csoportba tartoznak. Vidám hangulat, ösztönzı, feladatok, biztonságos légkör. Nem az iskolának, hanem az életnek tanultunk. 30

31 Képzések - számok I. Képzési projektek száma Képzési projektek száma - tréningek és ws-ok + külön konferenciák

32 Képzések - számok II. Résztvevıi létszám Résztvevıi létszám

33 Összesen 20 év alatt Több, mint 25 ezer ügyfelet értünk el Több, mint 400 projektet valósítottunk meg Több, mint 1000 napon tartottunk képzést Több, mint 2500 ügyfélnek adtunk személyesen tanácsot! 33

34 Végszó Jót s jól! Ebben áll a nagy titok (Kazinczy Ferenc)

35 25 európai ország g versenyképess pességi rangsora Helyezés Ország Tehetség TechnológiaTolerancia 1. Svédország Finnország Dánia Svájc Hollandia Olaszország Csehország Magyarország Forrás: oki.hu, Ságvári Bence: A versenyképesség európai dimenziói 35

36 Köszönet a támogatóinknak! Levi s Foundation USAID CIPE Mellon Foundation Soros Foundation British Know How Fund British Council Holland Nagykövetség Kanadai Nagykövetség Fridrich Naumann Alapítvány Fredrich Ebert Alapítvány Tempus program Sasakawa Peace Foundation OTP Bank Dimenzió egészségpénztár Béres Rt Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 36

Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29.

Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29. Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29. 2 A SEED Alapítvány bemutatása 3 A SEED Alapítvány tevékenységei Vállalkozás indításával,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek.

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek. ESÉLYEGYENLİSÉGI HÍRLEVÉL III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. június Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés A politikai döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a nemek közötti esélyegyenlıséget

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Felnıttoktatás és múzeumi képzés

Felnıttoktatás és múzeumi képzés Koltai Dénes Koltai Zsuzsa Felnıttoktatás és múzeumi képzés A felnıttoktatás általános magyarországi állapota, helyzete A felnıttoktatás az elmúlt évszázad második felében felértékelıdött, kultúraközvetítı

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon

LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0057

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben