Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29."

Átírás

1 Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes

2 2 A SEED Alapítvány bemutatása

3 3 A SEED Alapítvány tevékenységei Vállalkozás indításával, mőködtetésével, fejlesztésével, valamint civil szervezetek fenntarthatóságával kapcsolatos tanácsadás. Felnıttképzés, akkreditált tananyagaink: Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók vállalkozónıknek; Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók a távmunka; Az EU-csatlakozással kapcsolatos általános tudnivalók a vállalkozók felkészítésének speciális programja; Tréning a társadalmi nemek közötti esélyegyenlıség erısítésére a diszkrimináció ellen. Kutatás: a vállalkozásfejlesztés tartalmát, szervezeti kérdéseit, a vállalkozók helyzetét, a felnıttképzést, a szociális gondoskodást és az esélyegyenlıség biztosítását érintı, illetve egyéb speciális munkaerıpiaci, foglalkoztatáspolitikai témákban. Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése. Szakértıi tevékenység, érdekképviselet.

4 4 A SEED Alapítvány története Alapítás (vállalkozói érdekképviseletek, minisztériumok, pénzintézetek, felsıoktatási intézmények) Közhasznú minısítés Akkreditált felnıttképzési intézmény ISO minıségirányítási rendszer Esélyegyenlıségi oklevél Az esélyegyenlıség ismertsége és érvényesülése Magyarországon címő kutatás Esélyegyenlıségi tananyag akkreditáltatása Részvétel az SZMM esélyegyenlıségi munkacsoportjaiban Teremts esélyt magadnak és másoknak címő OFA-projekt (folyamatban)

5 5

6 Információforrások SEED országos vállalkozónıi kutatás, (N=1.000 fı, ebbıl 900 nı), 2008; SEED Teremts esélyt magadnak és másoknak projekt (4x20 fıs workshop mikrovállalkozóknak a foglalkoztatásról, az ország 4 helyszínén, szakértıi munka), ; GEM Report on Women and Entrepreneurship (40 ország), 2007; KSH; SEED Alapítvány két évtizedes tanácsadói, tréneri, kutatói és szakértıi tapasztalata; 6

7 7 Alapvetı adatok

8 mikro kis Közepes KKV egy ütt nagy összes A vállalkoz ások megoszl ása EU- 27 Mo 91,8 95,5 6,9 3,7 1,1 0,7 99,8 99,9 0,2 0, Foglalkoztat ottak megoszl ása EU- 27 Mo 29,7 42,3 20,7 18,1 16,8 15,6 67, ,

9 Összes vállalkozás: kb Mőködı vállalkozás: kb

10 Vállalkozások nemzetközi kategorizálása Korai vállalkozv llalkozás: tulajdonosa még csak tervezi, vagy legfeljebb 3,5 éves mőködı vállalkozás Megalapozott vállalkozv llalkozás: 3,5 évnél idısebb vállalkozás Lehetıség által motivált vállalkozv llalkozás: egy ötlet megvalósítására hozzák létre Szüks kség által motivált vállalkozv llalkozás: egyéb elfogadható munkaerı-piaci alternatíva hiányában hozzák létre 10 Forrás: GEM Report

11 A mőködı korai vállalkozások között a férfiak kb. 40%-a, a nık kb. kétharmada szükségszerőségbıl indult, nem egy lehetıség kihasználása céljából (saját bevallás alapján). A lehetıség által motivált nıi vállalkozások arányát tekintve Magyarország a nemzetközi lista utolsó negyedében van, ebben a mutatóban az európai országok közül csak Lettországot és Horvátországot elızi meg Magyarországon a megállapodott nıi vállalkozások aránya viszonylag kedvezı az összes nıi vállalkozáson belül, a nemzetközi mezıny elsı harmadában helyezkedünk el. A magyar férfiak vállalkozásainak túlélési mutatói nemzetközi összehasonlításban sokkal gyengébbek, mint a nıi vállalkozóké. A férfiak egyértelmően a nemzetközi mezıny utolsó harmadában foglalnak helyet. 11 Forrás: GEM Report

12 12 Vállalkozónıi aspektus

13 Egy fontos tanulság Nemzetközi tapasztalatok alapján a lehetıség által motivált nıi vállalkozói aktivitás a következı tényezıkkel mutat szignifikáns összefüggést: Nıi foglalkoztatottság; Nık hozzáférése a kapcsolati és anyagi tıkéhez; Nık önbizalma, optimizmusa. 13 Forrás: GEM Report

14 Foglalkoztatási adatok nemenként Gazdasági aktivitás 55,5 % 68,7 % Foglalkoztatottság 51,1 % 63,8 % Munkanélküliség 7,9 % 7,2 % Átlagos bruttó jövedelem Átlagos bruttó jövedelem szellemi munka Ft Ft =? Ft Ft Átlagos bruttó jövedelem fizikai munka Ft Ft Forrás: KSH: Nık és Férfiak Magyarországon, 2006., a foglalkoztatottsági mutatók alapja a éves lakosság 14

15 Gyerekes nık foglalkoztatottsága éves nık gazdasági aktivitása (%) Ország Ausztria Nincs gyerek 1 tizenkét év alatti gyerek 3 vagy több tizenkét év alatti gyerek 83,4 77,8 57,4 Csehország 85,7 61,4 22,0 Dánia 77,1 80,3 67,2 Görögország 56,5 54,2 39,6 Magyarország 78,2 59,4 12,6 EU25 75,1 64,8 41,2 15 Forrás: EUROSTAT 2005.

16 Lenne mire építeni A nık iskolai végzettsége magasabb, mint a férfiaké. A nık számos többek között a család menedzselése során szerzett olyan kompetenciával rendelkeznek, amelyek szükségesek a vállalkozás menedzseléséhez is. A nık gyakran kitartóbbak, alaposabbak, empatikusabbak, jobban kommunikálnak, mint a férfiak. Amiben erısödniük kell: Önbizalom Hálózatépítési képesség A család bevonása a háztartási munkákba Élethosszig tartó tanulás 16

17 Mi következik mindebbıl? A foglalkoztatási nehézségek és méltánytalanságok arra ösztönözhetnék a nıket, hogy a saját lábukra álljanak. De a hagyományos nemi szerepeken alapuló neveltetés, a társadalmi sztereotípiák, valamint az ezek hatására a nıkben kialakuló önbizalomhiány a családi, háztartási leterheltségükkel együtt a férfiakhoz képest lényegesen alacsonyabb vállalkozási aktivitásához vezetnek. 17

18 Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? 350 vas megyei vállalkozónı megkérdezésével készült vizsgálat alapján: 86% kényszerként élte meg a vállalkozóvá válást. Ugyanakkor csak 30% volt konkrétan munkanélküli. Ma már csak 21% lenne újra alkalmazott. Forrás: SEED Alapítvány: Vas megyei nıi vállalkozók aktivitásának elısegítése,

19 Napi átlagos (aktív) idıfelhasználás (%) Alacsonyabb foglalkoztatottság: Kevesebb munkatapasztalat; Kevesebb pénz; Kevesebb üzleti kapcsolat; Kevesebb üzleti ötlet. Kevesebb idı társas kapcsolatokra. Kevesebb idı továbbképzésre. Kevesebb idı rekreációra Keresı tevékenység Háztartási munka Gyermekek ellátása Szabadidı Egyéb Nı Férfi 19 Forrás: KSH

20 Helyzetkép, jövıkép, tervek, növekedés

21 Vett már részt közös beszerzésben, értékesítésben, termelésben, fejlesztésben, pályázásban? (%) Férfiak esetében több, mint 50%. igen nem 21 Forrás: SEED Vállalkozónıi kutatás

22 Vett már igénybe bankhitelt a vállalkozása számára? (%) 22 Férfiak esetében 25%-kal magasabb az arány. 78 igen nem 22 Forrás: SEED Vállalkozónıi kutatás

23 Tervezi, hogy pályázik idén a vállalkozása? (%) 8 A férfiak nagyobb arányban ismernek pályázatot A nık nagyobb arányban gondolják, hogy kicsi a nyerés esélye vagy hogy nem felelnek meg a feltételeknek. igen nem nem ismer olyan forrást, amire pályázhatna 23 Forrás: SEED Vállalkozónıi kutatás

24 Hogyan ítéli meg a magyar gazdaság kilátásait év végig? (%) A férfiak között közel 50%-kal több az optimista és kb. 10%- kal kevesebb a pesszimista. javul nem változik romlik 24 Forrás: SEED Vállalkozónıi kutatás

25 Hogyan alakul ebben az évben a vállalkozás bevétele az elızı évhez képest? A férfiak között 62%-kal többen számítanak az árbevétel növekedésére. 55 nı változatlan csökken 25 Forrás: SEED Vállalkozónıi kutatás

26 A vállalkozás legnagyobb kockázata Számodra Személyes tréneri tapasztalat, vállalkozni készülı nıi csoportban (20 fıs csoportból 10-en felírták): Kevesebb idı marad a család ellátására. Mit szól majd a párom, ha sikeres leszek? 26 Forrás: SEED Alapítvány

27 Növekvı nıi vállalkozások Napi munkaidı (%) - (sig.: 0,007) minta megoszlása növekvı vállalkozás 27 6 óra vagy kevesebb 7-8 óra 9-10 óra 11 óra vagy több

28 Van Önnek? (%) Tudatos mőködés könyvelıje ügyvédje üzleti terve logója márkaneve induló növekvı stagnáló hanyatló rendszergazdája tanácsadója minıségbiztosítási szakembere marketingese szabadalma Forrás: SEED vállalkozónıi kutatás, 2008.

29 Nıi vállalkozások életciklusa Hogyan jellemezné a vállalkozása helyzetét? (%) induló növekvı stagnáló hanyatló Növekvı nıi vállalkozások: Budapesten és megyeszékhelyeken. Termelı és szolgáltató vállalkozások után alakultak, sok közöttük a Kft. 10-nél több alkalmazottjuk van, nyereségesek. Tipikus vevıstruktúrájuk a néhány nagy és sok kis ügyfél. Tulajdonosuk 25 év alatti vagy év közötti, felsıfokú végzettségő, párkapcsolatban él. Egy részük nagyon sokat (napi 10 óránál többet) dolgozik a vállalkozásban. Egy másik szignifikáns csoport ugyanakkor csak 7-8 órát. 29

30 Internet A vállalkozások 16%-nak van saját honlapja, amelyet a következı célokra használnak 90% 33% 47% A vállalkozás bemutatására, Arra, hogy a keresı elsı helyen jelenítse meg a céget Elektronikus megrendelések fogadására A honlappal rendelkezık 46%-a gondolja úgy, hogy ennek köszönhetıen forgalomnövekedést tapasztaltak 30

31 1-tıl 5-ig terjedı skálán mennyire elégedett a következıkkel A saját pénzügyi helyzetével A vállalkozása pénzügyi helyzetével 2,6 2,6 A vállalkozása technikai felszereltségével 3,6 A munkatársai fegyelm ével A munkatársai felkészültségével 3,5 3,5 Az elért nyereségével 2,5 A beszállítóival 3,6 31

32 2007-es árbevétel (százalékban) 20 millió Ft feletti árbevétel a következı csoportokra jellemzı: 17 Akiknek a vendégkörét néhány nagy vevı alkotja kevesebb, mint 5 millió Ft 5-20millió között több, mint 20 millió Akik több, mint napi 11 órát dolgoznak Akik felsıfokú rendelkeznek végzettséggel Akik az ipari szektorban tevékenykednek Kis és középvállalatok nyugat-dunántúli régió Kft-k 32

33 Összefoglalás A magyarországi vállalkozónık makrogazdasági várakozásai nagyon negatívak, de ezzel nincsenek egyedül az országban. (Bár a kontroll férfi-alminta szerint a férfi vállalkozók egy árnyalattal optimistábbak.) A vállalkozónık viszonylag elégedettek mőködésük körülményeivel (beszállítók, munkatársak, alvállalkozók, technikai felszereltség), az értékelések 1-5 skálán jóval 3 felett vannak. Ennek némileg ellentmond, hogy kimondottan elégedetlenek ugyanakkor saját és vállalkozásuk pénzügyi helyzetével. (Mintha nem látnák, hogy e kettı összefügg, részben egymásból következik.) Legnagyobb problémáknak a magas közterheket, az erıs versenyt, a folytonosan változó gazdasági szabályozókat, valamint az elégtelen mennyiségő megrendelést tartják. A megrendelések mennyiségének növeléséért nagy átlagban meglehetısen szegényes eszközökkel próbálnak tenni. Versenytársaiktól csak az általánosságok szintjén különböztetik meg magukat, pl. a jó személyes vevıkapcsolatokkal, ugyanakkor a professzionális ügyfélszolgálat saját bevallásuk szerint - nem erısségük. Kommunikációs aktivitásuk is gyakran személyes kapcsolataik mozgósítására korlátozódik. A tudatos mőködés üzleti tervezés, marketing, minıségbiztosítás, szellemi tulajdonvédelem csak keveseknél érhetı tetten. Meglepıen magas azoknak az aránya, akik nem használnak számítógépet (44%), és meglepıen alacsony azon vállalkozásoké, akiknek van honlapja (22%). A vállalkozás bıvítésében csak a vállalkozónık 15%-a gondolkozik (KM-i férfiak: 21%), alkalmazott felvételét 6% tervezi. 33

34 Összefoglalás A vállalkozónık 22%-a vett fel valaha vállalkozói bankhitelt, ugyanakkor a vállalkozás érdekében 34% vett már fel személyi kölcsönt. Pályázásra csak 8% készül, és 25% gondolja úgy, hogy szüksége lenne vállalkozói ismeretek szisztematikus tanulására. A magyarországi nıi vállalkozók 16%-a definiálja vállalkozását növekvınek. (Ez az arány a középmagyarországi férfivállalkozók esetében 22%.) A növekvı nıi vállalkozások jelentıs részben 2000 után alakultak, termelı és szolgáltató cégek, jogi forma szerint sok közöttük a Kft., gyakran családi vállalkozások. Nagy arányban vannak jelen a fıvárosban és a megyeszékhelyeken. Tulajdonosuk tipikusan 25 év alatti vagy 46 és 55 közötti, felsıfokú végzettségő, párkapcsolatban élı nı. A növekvı vállalkozások sokkal kevésbé szenvednek az erıs versenytıl és a nem elégséges mennyiségő megrendeléstıl, mint az átlag. Valamennyi, versenytársaktól megkülönböztetı tényezı sokkal markánsabban jelenik meg náluk, mint a többi csoportnál, kivéve az árat. (Elsı helyen a rugalmasság áll esetükben.) Pénzügyileg sikeresek, mind árbevételben, mind eredményben növekedést várnak az idén. Fontos tanulság, hogy a sikert leginkább egy olyan ügyfélszerkezet segíti, amely folyamatos nagy ügyfeleket, de emellett nagy számú kis vevıt is tartalmaz. Elıbbiek a tervezhetıséget, a biztonságot, utóbbiak a kiszolgáltatottság csökkentését és a növekedés lehetıségét jelentik. Sokkal tudatosabban mőködnek, mint az átlag, jóval nagyobb arányban van honlapjuk, mégpedig olyan, amely tényleges forgalomnövekedést eredményez. 34

35 Összefoglalás Ugyancsak átlag felett terveznek alkalmazott-felvételt, egyéb bıvítést, pályázást. Nagyobb arányban vettek már fel bankhitelt, és érzik szükségét vállalkozási ismereteik gyarapításának. Ugyanakkor a növekvı nıi vállalkozások megfelelı mutatószámait a férfi kontrollcsoporttal összehasonlítva, azokhoz képest többnyire még így is elmaradnak. A növekvı vállalkozónık esélyegyenlıségét tehát a gazdaságfejlesztés, a piacteremtés, a forrásteremtés eszközeivel kell elısegíteni. Ugyanakkor a növekedésre nem képes vállalkozónık is kiemelt célcsoportot képeznek a nemek közötti esélyegyenlıség szempontjából. Nagy részük egyéni vállalkozó, aki a munkaerı-piacon csak önfoglalkoztatóként tud jelen lenni. (Mert pl. olyan a szakmája, amely csak ebben a jogviszonyban folytatható, vagy egyszerően élethelyzetükbıl adódóan nem tudnak alkalmazottként elhelyezkedni.) Nagyon fontos az ı tudatosságuk erısítése is, annak tudatosítása, hogy az önfoglalkoztatás is csak megalapozott üzleti terv birtokában mőködhet biztonsággal. Bizonyos marketing eszközökre, kapcsolatrendszerre, technikai felszerelésre nekik is szükségük van. Fontos a tanulás, talán még fontosabb, mint a növekvı vállalkozások esetében. Válhatnak egy növekvı vállalkozás beszállítójává vagy alkalmazottjává is. 35

36 Vállalkozási ismeretek tréning nıknek Mi kell a vállalkozás elindításához? 36

37 Mi a vállalkozás? A vállalkozás az a folyamat, amellyel a felismert üzleti lehetıség kihasználására; saját és mások erıforrásainak mozgósításával; létrehoznak és mőködtetnek egy gazdasági szervezetet; szakmai, piaci, pénzügyi, társadalmi és egyéni siker reményében; ezzel értéket termelve a vevıknek, a tulajdonosoknak és az alkalmazottaknak; a társadalom számára elfogadható módon; kezelve az ezzel járó kockázatot. 37

38 Üzleti terv Kapcsolatrendszer Jogi forma Üzleti ötlet Ismeretek Belsı vagy külsı motiváció Készségek, tulajdonságok Pénzügyi erıforrások Egyéb erıforrások (fizikai, szellemi, humán) 38 Engedélyek (opcionális) Társak (opcionális)

39 Fontos vállalkozói tulajdonságok Jó az önismerete, van önbizalma Teljesítménymotivált, céltudatos, sikerkeresı Jövıképpel rendelkezı Asszertív, nyertes-nyertes helyzetre törekszik Jól tőri a bizonytalanságot Tudja kezelni a kockázatot (de nem keresi) Rugalmas, pozitívan viszonyul a változáshoz Kezdeményezı Hiteles, vállalja a felelısséget Elkötelezett Racionális Kitartó, terhelhetı, meg tudom csinálni hozzáállás jellemzi Ügyfélközpontú Van meggyızı képessége Tudja kezelni a stresszt 39

40 Vállalkozási ismeretek tréning nıknek Kapcsolatrendszer 40

41 Személyes versenyképesség = Kompetencia X Kapcsolatok 41

42 Vállalkozási ismeretek tréning nıknek Üzlettársak 42

43 Egyedül vagy társsal vállalkozzunk? Szempontok: Jogi forma; Szeretnék-e alkalmazotti státuszt a vállalkozásban? Mennyire tudok másokkal együtt dolgozni? Van-e olyan ember a környezetemben, akivel jól tudunk együtt dolgozni, kiegészítjük egymást, akivel el tudok képzelni egy közös üzletet? Hatékonyabban mőködtetnénk többen egy vállalkozást, mint én egyedül? Ha a társas vállalkozás mellett döntünk, mindenképpen kérjük tanácsadó segítségét az együttmőködés alapelveinek lefektetéséhez, és ezt beszéljük át a társasági szerzıdést készítı jogi szakemberrel is! 43

44 Vállalkozási ismeretek tréning nıknek Az üzleti ötlet életképességének vizsgálata 44

45 Az üzleti ötlet életképes, ha Piacképes Versenyképes Akarom Mőködıképes Üzletképes 45

46 Az üzleti ötlet életképes, ha Piacképes az a termék vagy szolgáltatás, amely valóságos, létezı vagy felkelthetı vevıi igényt elégít ki, amelyre ismétlıdı fizetıképes kereslet várható. Versenyképes a termék vagy szolgáltatás, ha a várható versenytársak ellenére eladható, mert minıségben, vagy árban (költségben), illetıleg más, a vevık számára fontos szempontból kedvezıbb a versenytársaknál. Mőködıképes a termék vagy szolgáltatás, ha a vállalkozás képes a terméket elıállítani, a szolgáltatást nyújtani a vevı számára fontos paraméterek (pl. mennyiség, minıség, határidı) szerint. Üzletképes az a termék vagy szolgáltatás, amellyel nyereséget lehet elérni a rendelkezésre álló vagy megszerezhetı erıforrásokkal. Te is akarod: A vállalkozást csak akkor érdemes elindítani, ha rendelkezel a kellı elszántsággal, és ha megvannak (vagy megszerezhetınek tartod) az ehhez szükséges személyes kompetenciákat, vagyis ha tényleg akarod ezt a vállalkozást. 46

47 Vállalkozásfejlesztés és társadalmi megtérülés A nıi vállalkozások fejlesztése társadalmilag sokkal hatékonyabban térül meg, mint a férfi vállalkozóké. A nık ugyanis sokkal hajlamosabbak arra, hogy tapasztalataikat megosszák másokkal, akár szőkebb, akár tágabb közösségük szintjén. Nagyobb eséllyel dolgoznak másokért, mások szempontjait is figyelembe véve, könnyebben teszik közkinccsé gazdasági és szellemi eredményeiket. 47 Forrás: GEM Report

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat,

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához 2005. július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kiss János: A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL (PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY) VERSENYBEN

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben