A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 12/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 2 7 HATÁROZATOK 140/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 141/2003. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről 51 51

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2003. (IX.22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 14. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A közgyűlés ülésére készült előterjesztések nyomtatott formában a közgyűlés ülése előtti 5. naptól az önkormányzat hivatalának könyvtárában; a közgyűlés ülésének ideje alatt, a közgyűlés dísztermében, továbbá az önkormányzat Internetes honlapján tekinthetők meg. 2. Az SZMSZ 15. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről, továbbá arról, hogy az ülésre készült előterjesztések, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv hol tekinthető meg, a meghívó kiküldésével egyidejűleg megyei napilap és legalább egy megyei terjesztésű lap, továbbá az önkormányzat Internetes honlapja útján a megye lakosságát tájékoztatni kell. 3. Az SZMSZ 36. (7) bekezdése a közgyűlés működési rendje irányadó szövegrészt követően az alábbiakkal egészül ki:.azzal, hogy a bizottsági ülések időpontja és napirendje a hivatal székházában kifüggesztett meghívón megtekinthető, és a bizottság elnöke biztosítja, hogy az ülésen a zárt ülés kivételével bárki jelen lehet. 4. Az SZMSZ-nek az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatásáról szóló 6., a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítéséről szóló 7., a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 4. -ban foglalt rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., szeptember 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 INDOKOLÁS hoz: A javaslat a közgyűlés ülése, valamint a bizottsági ülések és az ülésekre készült előterjesztések széleskörű nyilvánosságának biztosítására irányul. 4. -hoz: Az SZMSZ 6. számú mellékletében az önkormányzati képviselők tiszteletdíja összegének a tisztségviselők július 1-jei illetményemelése százalékával azonos mértékű emelését, a 7. számú mellékletében egy tanácsadói cím alapítását és a belső szervezeti egységek elnevezésének változását a Humánszolgáltatási Irodán, a 8. számú mellékletében képzettségi pótlékra jogosító további képesítés (jogi asszisztensi oklevél) megállapítását tartalmazza a javaslat.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az SZMSZ 6. számú melléklete Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása I. Tiszteletdíj Juttatás és juttatásra jogosultak köre Mértéke az elnöki illetmény %-ában Havi összege Ft/ hó 1. Közgyűlési képviselő 13,25 % Állandó bizottsági tag 16,23 % Bizottsági tag, ha több állandó 19,83 % bizottságnak tagja 4. Állandó bizottsági elnök, tanácsnok 25,83 % II. Képviselők és állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása Az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető az utazási bérlet mindenkori ára* *A gazdasági és a közlekedési miniszter 31/2002. (XII.17.) GKM rendelete alapján a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz közlekedés megyei, havi bérlet ára Ft.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Az SZMSZ 7. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Védelmi Iroda Közgyűlés Európai Fejlesztési Iroda Irodavezető (HM) BM Referens (BM) GM munkatárs Elnök Alelnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző Elnöki Kabinet Irodavezető Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda Irodavezető Közgazdasági Iroda Irodavezető Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda Irodavezető Humánszolgáltatási Iroda Irodavezető Baranya Megyei Illetékhivatal Irodavezető (Belső szervezeti egység nélkül) önkormányzati tanácsadók (politikai) nemzetközi és sajtó feladatok - önkormányzati csoport - jogi és választási csoport önkormányzati főtanácsadó (szakmai) költségvetési csoport gazdálkodási és finanszírozási csoport pénzügyi-informatikai, vagyonkezelési és monitoring csoport önkormányzati tanácsadó (szakmai) beruházási, fejlesztési csoport (Belső szervezeti egység nélkül) Területfejlesztési, környezetvédelmi, főépítészi, informatikai (TEIR) feladatok területfejlesztési tanácsadó (szakmai) művelődési és sport csoport népjóléti csoport egészségügyi tanácsadó (szakmai) kiszabási és jogi csoport helyszínelő csoport számítástechnikai csoport végrehajtási csoport pénzügyi főtanácsadó (szakmai) gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók Megjegyzés: Közvetlen vezetés alatt áll: Ellenőrzési Csoport (minőségügyi tanácsadó), Személyzeti és Munkaügyi Csoport Belső ellenőrzést végzi: a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az SZMSZ 8. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök A) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök Előírt szakképesítés 1. revizor mérlegképes könyvelői oklevél 2. költségvetési ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél felsőfokú államháztartási képesítésről szóló oklevél 3. pénzügyi ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél 4. gazdasági-finanszírozási ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél felsőfokú államháztartási szakképesítésről szóló oklevél 5. informatikai ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél 6. illetékügyi ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél pénzügyi tanácsadó adó illeték szak jogi asszisztens oklevél 7. illetékügyi központi számítógép-kezelő személyi számítógép szoftver üzemeltető 8. illetékügyi számítógépes iktatási rendszerkezelő felsőfokú számítástechnikai szakképesítés B) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 1. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott államigazgatási ügyben döntés meghozatalára jogosult köztisztviselők: az Illetékiroda kiadmányozási joggal felruházott ügyintézői. 2. A közbeszerzési eljárásban közreműködő köztisztviselők: műszaki-vagyongazdálkodási ügyintéző, beruházási-műszaki ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző. 3. A költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkező, illetőleg a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult köztisztviselők a) ellenjegyzők: önkormányzati főtanácsadó (szakmai), önkormányzati tanácsadó (szakmai), költségvetési ügyintéző I-III.; b) utalványozók: illetékiroda könyvelő I., vezető számítástechnikus, c) gazdálkodás ellenőrzésére jogosultak: revizorok, minőségügyi vezető. A törvény (Ktv.) erejénél fogva vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek: megyei főjegyző, önkormányzati főtanácsadó (politikai), önkormányzati tanácsadó (politikai), irodavezető, csoportvezető.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a felújítások összegét ezer forintban, a beruházások összegét ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 9. -a (1) bekezdése az alábbi d) ponttal, valamint új (7) bekezdéssel egészül ki, és a (7) bekezdés számozása (8)-ra változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (1) d) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek életkörülményeinek javítására, lakáshoz jutásuk elősegítésére az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat útján elnyert ezer forint támogatást ezer forinttal kiegészítve, összességében ezer forint céljellegű fenntartói támogatást biztosít.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (7) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma intézmény költségvetésében a feladatellátáshoz igazodó, racionálisabb és gazdaságosabb működést biztosító létszámstruktúra kialakításával összefüggésben a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az intézmény a likvidítási tervében a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltetheti. (8) az (1) bekezdés c)-d) pontjában, valamint a (3)-(7) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az (1) bekezdés c)-d) pontja, (3)-(4) és a (6) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) és a (7) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. 3. A R 12. -ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 12. (4) A közgyűlés a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a köztisztviselői és a munkajogi jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint céljellegű ot biztosít az általános tartalék terhére. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) bekezdése és a (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (9) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban ezer forint biztosít és kivéve a gyermekvédelmi intézményrendszerbe tartozó intézményeket elrendeli az érdekeltségi rendszer március 31-ig történő kidolgozását. (9) A közgyűlés a 13. számú melléklet 22. pontjában, az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei jogcímen elkülönített ezer forintnak a felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: IR ) módosítása Az IR 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az illetménykiegészítés, vezetői pótlék 3. (1) A Hivatal köztisztviselője - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A Hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási ok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények évi élelmezési nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 15. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 6. -a január 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., szeptember 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához hoz: A költségvetés módosítása keretében a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főöszszege ezer forintról ezer forintra emelkedett, 6,7 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint. Több kiemelt bevételi ot érintve a forrásnövekménynek két meghatározó elem van, a komlói középfokú oktatási intézmények költségvetésének a rendeletben történő ezer forint összegű megtervezése, valamint a költségvetési rendelet 22. -a alapján kezdeményezett intézményi saját hatáskörű módosítások ezer forintos kihatása, melyek együttesen a forrásnövekmény 84,5 %-át teszik ki. További változást eredményezett Baranya Megyei Kórház () intézmény A épülete rekonstrukciójának ez évi ütemére biztosított ezer forint címzett támogatás, mely a költségvetés forrásnövekményének 7,4 %-a. A realizált bevételek kedvező alakulására tekintettel lehetővé vált az illetékbevételek ának ezer forint, a kamatbevételek ezer forint összegű emelése. A központosított támogatások összege ezer forinttal nőtt, melyből ezer forint a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, ezer forint a belső ellenőrzési társulások, ezer forint a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-ei módosításával kapcsolatos, 147 ezer forint a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok, és 123 ezer forint a köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő kiegészítésének támogatásához kötődik. A céljellegű decentralizált támogatás 948 ezer forint összege a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben nyílászárók cseréjére biztosított pályázati támogatás. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forint összege 1 db hivatali gépkocsi cseréjéhez kapcsolódó, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete () intézmény költségvetésében tervezett. A fenntartói támogatás ezer forinttal emelkedett, mely 6,8 %-os növekedésnek felel meg. A kiadási főösszeg növekményében a komlói középfokú oktatási intézmények kiadási a ezer forint összegben jelenik meg. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett, ezer forint módosításának 26,4 %-a a személyi juttatások és azok járulékai, 41,8 %-a a dologi kiadások, 31,8 %-a pedig a felhalmozási kiadások át növelte. A komlói középfokú oktatási intézmény költségvetésében 12 álláshely megszűntetéséhez kapcsoló létszámleépítések egyszeri terheire ezer forint áll rendelkezésre. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ () intézmény költségvetése a szakminisztérium ezer forint pályázati támogatásával ezer forintot tartalmaz az állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására. Az intézményi költségvetések növekménye (fenntartói támogatás-kiegészítéssel párosulva) döntően a céltartalék, az általános tartalék és a szakmai jellegű célok terhére történt átcsoportosítások eredménye. A hivatal költségvetésében a személyi juttatás a ezer forint összeggel emelkedett. A változás nagyrészt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban a hivatal köztisztviselői, valamint a közgyűlés tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosulásával összefüggésben a tisztségviselői és a képviselői juttatások változásának hatását tartalmazza. A köztisztviselői illetményemelések fedezetének biztosítása ezer forinttal növelte az ot, melyből a bérfejlesztés július 1-vel végrehajtandó második üteme ezer forint összegben, az alanyi jogon járó nyelvpótlék mértékének emelése 384 ezer forint összegben, valamint az ügykezelők jogállásának változásával őket is megillető jubileumi jutalom 550 ezer forint összegben jelenik meg. A törvénymódosítással a köztisztviselők részére alanyi jogon járó ruházati költségtérítés mértékének emelkedése ezer forint kihatású. A köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadások egy részét az önkormányzat évi költségvetése már tartalmazta.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A módosított köztisztviselői törvény végrehajtásának kiadásaira a fent részletezettekkel együtt öszszességében ezer forint összegű fedezetet tartalmaz a hivatal költségvetése, melyhez előzetes információk szerint a központi költségvetés ez évben várhatóan ezer forint támogatást biztosít. Az SZMSZ szerinti hivatali szervezet kialakításával kapcsolatos egyszeri személyi jellegű kiadás öszszege ezer forint. A közgyűlés személyi jellegű ainak változásában a tisztségviselői juttatások ( illetményemelés, költségátalány ) fedezete ezer forint összeggel, a képviselői tiszteletdíjak emelése ezer forint összeggel jelenik meg. A képviselői tiszteletdíjak megváltozott számfejtési és elszámolási rendjének változása miatt a tiszteletdíjak tervezett ának ezer forint összeggel történő, technikai jellegű kiegészítése vált szükségessé. A hivatali költségvetés dologi kiadásai között jelenik meg az Illetékhivatal hitelezői igénye érvényesítésével kapcsolatos bírósági nyilvántartási díjra tervezett ezer forint. A felhalmozási kiadási növekményének meghatározó tétele ezer forint összegben a Baranya Megyei Kórház () A épülete rekonstrukciójának ez évi ütemére tervezett hoz: A javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről rendelkezik. A gyermekvédelmi ágazat racionalizálását biztosító fenntartói intézkedésekről hozott közgyűlési döntésekre tekintettel, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének köréből kivonja a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményvezetőket. Tartalmazza továbbá az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei jogcímen elkülönített felhasználására vonatkozó rendelkezési jogosultságot. 6. -hoz: A javaslat a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény július 1-én hatályba lépett, a köztisztviselők illetménykiegészítésére és a vezetői illetménypótlékra vonatkozó új rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezést tartalmazza. A törvény alapján az említett illetményelemek megállapíthatósága újbóli képviselő testületi döntés meghozatalát teszi szükségessé hoz: A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár 25. Baranya Megyei Levéltár 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 28. Művészetek Háza KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona várad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 137 MINDÖSSZESEN: 3395 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 3. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Központosított támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 4. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 5. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás Német építészeti kultúráért pályázat Pogány repülőtérfejlesztés támogatása Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Hivatal bevételei A befolyt 1.758.5 ezer forintos illetékbevétel az előirányzat 8,6 %-a. Abszolút értékben ez 423.57 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, és 558.197 ezer forinttal a 26. évi tényleges

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben