Nagy szeretettel köszöntöm Fenntartható bankok (!?) Az Ökobank projekt. konferencia résztvevıit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy szeretettel köszöntöm Fenntartható bankok (!?) Az Ökobank projekt. konferencia résztvevıit"

Átírás

1 Nagy szeretettel köszöntöm Fenntartható bankok (!?) Az Ökobank projekt konferencia résztvevıit

2 Biogazdaságok Magyarországon Elıadó: dr. Roszík Péter c. egyetemi docens alelnök, Magyar Biokultúra Egyesület, ügyvezetı, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

3 Hogyan kerülünk mi ide? 1. Öko -val kezdıdik a mi nevünk is Jók vagyunk a lelkiismeret borogatására ( es zöld banki elızmények) Pozitív társadalmi megítélés > talán másokra (pénzvilágra stb.) is átsugárzik Minden ökobanknál (ha van ilyen) kiemelt a biogazdálkodás támogatása (Megvaltan) Etikus a gazdálkodás 9 javasolt befektetési területbıl 4 érintett (energiatakarékosság, megújuló erıforrás, biogazdaság, természeti területek védelme)

4 Hogyan kerülünk mi ide? 2. Részt vettünk: - mőhely munkákban -kérdıívezésekben - meg itt

5 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Mőködésének alapja MgSzH elismerés: HU-ÖKO-01 kódszámon (02.4/04154/0007/2009 határozat) Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditációja: MSZ EN 45011:1999 szerint, NAT /2008 EU elismerés: csatlakozás elıtt 1995-tıl (BE) utolsó: No 2144/2003), ma: tagországi Svájci elismerés: csatlakozás elıtt: FDE , ma: EU kölcsönös IFOAM akkreditáció: február 21-tıl

6 Divatos fogalmak Alternatív? Reform? Natúr? Integrált? LISA? Bio! (834/2007/EK, 889/2008/EK, 1235/2008/EK)

7 Az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere és elıírás rendszere: A Tanács 834/2007 és a Bizottság 889/ /2009 FVM rendelet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alapfeltételrendszere Civil kezdeményezésen, társadalmi közakaraton nyugvó jogszabály svájci, német, angol, Rudolf Steiner-i, IFOAM elızményekkel

8 Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

9 Az ökológiai termék megnevezése 834/200 szerint Ökológiai: (öko( ko, eko stb.): ES, CS, DA, DE, ET, HU, LT, LV, BL, PL, RO, SK, SL, SV) Biológiai: (bio( stb.): BG, ES, CS, DE,, EL, FR, IT, LV,, LU, NL, PT, SK,, ) Organikus: EN, MT, GA Mahe: ET Luonnonmukainen: : SF

10 A szabályozással lefedett terület Mezıgazdasági alapanyag (növényi és állati termék kivételekkel), növénygyőjtés, gombatermesztés, méhészet, akvakultúra termékei Élelmiszer Élesztı Vetımag és szaporítóanyag Takarmány

11 Az EU által szabályozatlan területek Hal (2010. július 1-ig), vad, nyúl, stb. Biokontrollnak van elıírása Bor: Biokontrollnak van elıírása Tömegétkeztetés: Biokontrollnak van elıírása Nem élelmiszer Kozmetikum: Biokontroll elıírása > (COSMOS standard) Textil: GOT (Global Organic Textile) Fa: FSC

12 A biológia létezés alapjai minden embert megilletnének: Tiszta levegı Iható víz (stratégiai érték!) Megfelelı mennyiségő és minıségő élelem (ha hiányoznak, akkor értékeljük ıket igazán!)

13 Eltorzult társadalmi környezet 870 millió alultáplált, 1,3 milliárd túlsúlyos 870 millió ember éhezik, az EU területének közel 10%-át ugaroltatja Gabonatızsde: többszörös forgalom REACH vegyi anyagból (-) 11 év múlva EU: %-os szabály (nálunk: 95-5) Szómisztika: Pénzügyi termék, biotechnológia géntechnológia Globális világ helyi közösségek (élelmiszer-, vetımag önrendelkezés, regionális élelmiszerellátás (UK) Globális pénzvilág Ökobank (?) Mővi élet (étrend-kiegészítık, fogyasztó (?) mánia, fitness stb., álversenyek, protein-liposzóma-botulinum-light szindróma )

14 195 Ft/l 60 Ft/l 3%-os Cca. 11 %-os = 202 Ft/l És nem klórozott Duna vízzel hanem ásványvízzel! 202 Ft/l

15 Már az abnormálist látjuk, láttatják normálisnak!

16 Nem ilyen a világ?

17 Biogazdálkodás: valódiság ebben a mővi világban

18 A biogazdálkodás elvi megalapozottsága Ökológia: környezethez illeszkedı, alkalmazkodó Biológiai: biológiai folyamatokra építı Organikus: szerves összefüggésekkel dolgozó Lehetne etikus gazdálkodás az eljárásai és az alkalmazásban illesztett anyagok belsı, elvi megalapozottságúak. Világ (teremtés) felismert rendjének tisztelete, (kérdés mennyire ismerjük fel!)

19 Az ökológiai gazdálkodás négy alapelve (de minden, mindennel összefügg): A környezet megóvásának alapelve (alkalmazkodás, óvás, biológiai sokféleség megırzése, stb.) Méltányosság alapelve (minden kapcsolatban, a jövı generációk felé is) Gondosság alapelve (felelısség, óvatosság, beleértve az új technológiák irányába megvalósulókat) Az egészség alapelve (talajé, növényé, állaté, emberé, Földé)

20 Merre megy a világ, és merre megyünk mi? Óriási fogyasztói forgalomnövekedés ban (is) a fejlett világban: Németország, Csehország, Franciaország, EK, Svájc az évi növekedés %, USA 20 % felett, Dánia 30% felett

21 A világ ökológiai gazdálkodási területeinek növekedése között Forrás: SOEL-Survey, 2003; 2004; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

22 Ökológiai gazdálkodási területek a mezıgazdasági területek százalékában a világon (elsı 10) Forrás: SOEL Survey, 2009.

23 Az ökológiai gazdálkodási területek és az ökológiai gazdaságok számának változása között az EU-ban Forrás: Survey by FiBL in cooperation with ZMP and the Institute of Rural Sciences of Aberystwyth University, 2008

24 A magyar biogazdálkodás fıbb adatai a Biokontroll adatai alapján Ellenır zött terület (ha) Vállalk ozások száma (db)

25 Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon

26 Állattartás 2008 (a Biokontroll adatai) Állatfaj Számosállat Baromfi 145,01 Bivaly 938,6 Juh 1108,7 Kecske 204,13 Ló 73,04 Sertés 1001,87 Szamár 30,7 Szarvasmarha 12608,6 Összesen

27 Méhészet 2007 és 2008 Átállási Méhészek méhcsaládok száma száma Átállt méhcsaládok száma Összes méhcsalád Méhészek száma Átállási méhcsaládok száma Átállt méhcsaládok száma Összes méhcsalád

28 A Biokontroll-ellenırzött vállalkozások összetétele Vállalkozás típusa Vállalkozások száma Termelı Mezıgazdasági termelı 1151 Méhész 187 Vadon termı növények győjtıje 8 Mezıgazdasági termelı+méhész 11 Mezıgazdasági termelı+vadon termı 8 növények győjtıje Mezıgazdasági termelı+vadon termı 1 növények győjtıje+méhész Méhész+vadon termı növények győjtıje 1 Feldolgozó 222 Importır 4 Termelı+feldolgozó 183 Feldolgozó+importır 10 Termelı+importır 0 Termelı+feldolgozó+importır 1 Kereskedı 152 Termelı összesen: 1367 Feldolgozó összesen: 416 Importır összesen: 15 Alvállalkozó 96

29 Magyarország biogazdasággal érintett települései 2004-ben

30 A Magyar Biokultúra Szövetség és kapcsolatrendszere I. Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület Képviselı: Ware Borbála, elnök Tel: 06-87/ Dél-dunántúli Biokultúra Egyesület Képviselı: Czeller Gábor, elnök Tel: 06-30/ Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület Képviselı: Bodnár György, elnök Tel/fax: 06-52/ Mobil: 06-30/

31 A Magyar Biokultúra Szövetség és kapcsolatrendszere II. Biokultúra Közép-magyarországi Egyesülete Képviselı: Obreczán László, elnök Tel: 06-30/ Dél-alföldi Biokultúra Egyesület Képviselı: Dr. Szántosi Antalné, elnök Tel: 06-20/ , 06-66/ Észak-magyarországi Biokultúra Egyesület Képviselı: Orbán Péter, elnök Tel: 06-20/ Nyugat-dunántúli Biokultúra Egyesület Képviselı: Dr. Roszik Péter, elnök Tel:

32 A Magyar Biokultúra Szövetség és kapcsolatrendszere III. Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége Képviselı: Sváb László, elnök Tel: 06-30/ Web: Méhészek Biokultúra Egyesülete Képviselı: Czédulás István, elnök Tel: 06-20/ Biodinamikus Közhasznú Egyesület Képviselı: Mezei Mihály, elnök Web:

33 A Magyar Biokultúra Szövetség és kapcsolatrendszere IV. Ökológiai Gazdálkodás Oktató, Kutató és Szaktanácsadó Egyesület Képviselı: Dr. Márai Géza, elnök Tel: 06-30/ E-levél: Feldolgozók Biokultúra Egyesülete Képviselı: Bódi Csaba, elnök Halasok Biokultúra Egyesülete

34 A magyar biogazdálkodás hátrányos területei Állatállomány kicsi (kb. 0,15 NÁ/ha, kevés a trágya) Ökológiai vetımag kevés Torz támogatási rendszer (IPM = bio) Export magas aránya (cca.80 %) A feldolgozottság aránya alacsony

35 A magyar biogazdálkodás elınyös területei Kedvezı ökológiai feltételek, GMO mentesség (moratórium, koegzisztencia jogszabályok) İshonos növény- és állatfajták megléte Hagyományırzı gazdálkodás Képzett gazdák Magas színvonalú képzés az egyetemekig EU-val ekvivalens elıírások 1995-tıl Erıs érdekérvényesítı ernyıszervezet Erıs ellenırzési- tanúsítási rendszer Két jól ismert védjegy

36 A magyar biogazdálkodás ellen ható fıbb tényezık Belföldi fogyasztás aránya rossz, Aránytalanságokkal terhelt támogatás, Mőködı, erıs vegyszer- lobbi (lásd integrált szántóföldi AKG program) Fogyasztói ismerethiány GMO- lobbi (vele bírtunk eddig) Erıs nagyüzemi élelmiszeripari lobbi <> kistermelık

37

38 Kereskedelmi bankba megy a biogazda!

39 Ökobank lehetıségei a magyar bioszektorban a közeljövıben: 1. Számlavezetés Forgóeszköz hitelezés Betétgyőjtés

40 Ökobank lehetıségei a magyar bioszektorban a közeljövıben: 2. Fejlesztési igények Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése (80 % exportra megy alapanyagként) Földvásárlás (átállás és a bérletek bizonytalansága) Energiatakarékos erıgép (akár biodiesel) Munkagépek: -energiatakarékos -talajkímélı -speciális bio gépek (gyomféső, kamerás kultivátor, szántóföldi kultivátor, precíziós irányítású rendszerek fejlesztése, bogárgyőjtı gépek stb.

41 Ökobank lehetıségei a magyar bioszektorban a közeljövıben: 3. Fejlesztési igények Talajjavítás Nem termelı beruházások A bio integritását segítı fejlesztések (szárító, vetı- és betakarítógépek, tárolóhelyek) Biológia alapok fejlesztése (növény, de fıként állat) Biopiacok létesítése Bio cereáliák logisztikai központja

42 Köszönjük megtisztelı figyelmüket! Elérhetıségünk: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. III/4. Ügyfélfogadás, könyvtár: hétfı-csütörtök 9-14 óráig, péntek 9-13 óráig. Telefon: 1/ , , 06-30/ Honlap:

43 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. elérhetısége Biokontroll Hungária Nonprofit Kft Budapest, Margit krt. 1. III/ Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800 Telefon: (1) , -23, -66, -67, (30) , (70) , (20) Fax: (1) Internet:

Szeretettel köszöntöm Fiatal Gazda rendezvényünk minden résztvevőjét!

Szeretettel köszöntöm Fiatal Gazda rendezvényünk minden résztvevőjét! Szeretettel köszöntöm Fiatal Gazda rendezvényünk minden résztvevőjét! Columbia naplemente Az ökológiai gazdálkodás általános ismeretei Előadó: Dr. Roszík Péter c. docens Biokontroll Hungária Nonprofit

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm A Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete

Szeretettel köszöntöm A Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete Szeretettel köszöntöm A Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete V. ORSZÁGOS AGRÁRFÓRUMÁN megjelent kedves Hallgatóimat! Columbia naplemente Előadó: Dr. Roszík Péter c. docens Biokontroll

Részletesebben

Konferencia minden résztvevőjét

Konferencia minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a VIII. Étrend-kiegészítők, gyógyhatású készítmények, gyógynövények, különleges táplálkozási célú élelmiszerek, vitaminok és gyógyteák az egészséges táplálkozás és életmód tükrében

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében Szeretettel köszöntöm az Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében tanácskozás minden résztvevőjét Alternatív növények szerepe

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS HELYE, SZEREPE A MAGYAR AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN

AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS HELYE, SZEREPE A MAGYAR AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN Magyar Biokultúra Szövetség A magyar biogazdálkodók, környezetkímélõk és egészségvédõk szövetsége Hungarian Federation of Associations for Organic Farming HUNGARY 1061 Budapest Anker köz 2-4. III/4., Tel.

Részletesebben

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a Civil szervezetek hozzájárulása az agrár- és vidékfejlesztési stratégiához konferencia minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a Civil szervezetek hozzájárulása az agrár- és vidékfejlesztési stratégiához konferencia minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a Civil szervezetek hozzájárulása az agrár- és vidékfejlesztési stratégiához konferencia minden résztvevőjét A XXI. SZÁZADI VIDÉKI MAGYARORSZÁGÉRT ÉS A FENNTARTHATÓ AGRÁRJÖVŐÉRT program

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA MOSONMAGYARÓVÁR 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori

Részletesebben

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal Jelen kiadványunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének átfogó képet kapni az ökológiai gazdálkodásról (elsősorban az ökológiai növénytermesztésről), és szeretnék átgondoltan megtervezni az átállást. Reméljük,

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről

Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét. Fotók: (zöme) a netről Szeretettel köszöntöm a XXVII. Biokultúra Nap minden résztvevőjét Fotók: (zöme) a netről A biogazdálkodás különleges körülmények között Különös tekintettel az Ökológiai Cselekvési Tervre Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Természetvédelem és ökológiai gazdálkodás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Projekt címe: Környezettudatos kampány a magyar

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac

Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac Szerzők Lucius Tamm, Helga Willer & Thomas Alföldi, FiBL Svájc Tartalomjegyzék 1 Bevezetés az ökológiai gazdálkodásba... 2 1.1 Az

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

Hírlevél: Ökológiai gazdálkodás Közép- és Kelet-Európában

Hírlevél: Ökológiai gazdálkodás Közép- és Kelet-Európában Hírlevél: Ökológiai gazdálkodás Közép- és Kelet-Európában Avalon Supports organic farming and sustainable rural development in Central and Eastern Europe and beyond. Phone: +31 (0)515 331955 Fax: +31 (0)515

Részletesebben

Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban

Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban A munkaanyag az alábbi célokból készült: hogy a GM témában történt újabb fejlesztésekrıl nyújtson tájékoztatást, fıként az EUban hogy hangsúlyozza azokat a témákat, melyek

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga Források: - EU7 rendezvénysorozat, PTE Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar, Pécs, 2003. szeptember 30. Dr. Gálvökgyi Mária

Részletesebben

J O G O T A Z É L E L E M H E Z!

J O G O T A Z É L E L E M H E Z! ISKOLÁK A VILÁGÉRT J O G O T A Z É L E L E M H E Z! Fotó: Friedrich Ofner ISKOLÁK A VILÁGÉRT TARTALOMJEGYZÉK 4 NEMZETKÖZI MEZİGAZDASÁGI KERESKEDELEM ÉS FEJLESZTÉS 5 FENNTARTHATÓ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok.

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok. Előszó Az ökológiai gazdálkodási mozgalmak nemzetközi ernyőszervezete, az IFOAM meghatározása szerint az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségének megőrzését

Részletesebben