1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező!"

Átírás

1 BEJELENTKEZÉSI LAP AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERÉBE A TANÁCS 834/2007/EK ÉS A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE, ILLETVE A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. ALAP FELTÉTELRENDSZERE SZERINTI TANÚSÍTÁS KÉRELMEZÉSE Új kérelem Korábbi kérelem kiegészítése (tanúsítás alkalmazási területének kibővítése) 1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! Vállalkozás/magánszemély neve: Vállalkozás címe (székhely), magánszemély esetén lakcíme: Levelezési címe: Könyvelés helye, címe: Telephely címe (1): Telephely címe (2): Adószám: MVH regisztrációs szám: Cégképviseletre jogosult(ak) neve és tisztsége: Cégképviselet módja: Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, beosztása, mobiltelefon száma: Telefonszám: Fax szám: Mobiltelefonszám (kérjük megjelölni, kié): E mail: Honlap: önálló együttes, az alábbiak szerint: 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező! Bírósági bejegyzés száma: Igazolvány száma: betéti társaság:... egyéni vállalkozó:... korlátolt felelősségű társaság:... őstermelő:... részvénytársaság:... mezőgazdasági vállalkozó:... szövetkezet:... egyéb:... alapítvány, egyesület: Az alábbi programokban veszek részt: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 1/7. oldal F 18/17

2 AKG ökológiai célprogram fiatal gazda támogatás egyéb: Rendelkezik e Ön családi őstermelői igazolvánnyal, vagy bevon e más őstermelőket is gazdálkodásába, értékesítésbe? Igen* Nem (* Igen válasz esetén kitöltendő az Őstermelői együttműködési nyilatkozat.) Tagadta e meg másik tanúsító szervezet a tanúsítást a gazdálkodásától/üzemétől, illetve jogelődjétől? Igen Nem Ha igen, részletezze annak okát: Más ellenőrző szervezet ellenőrzési rendszerében is részt vesz? Igen, éspedig:... Nem* * Ha ebben az állapotban változás következik be, azt köteles haladéktalanul jelezni a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé! 3.ÖKOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA Kitöltése kötelező! Kérjük, jelölje be, milyen ökológiai tevékenységet kíván folytatni, és töltse ki a tevékenységhez kapcsolódó pontokat! Tevékenység feldolgozás egyszerű (tisztítás, szárítás, őrlés, fagyasztás stb.) növénytermesztés feldolgozás csomagolás (egységcsomag képzés) állattenyésztés (benne a nyúltartás* és fürjtartás*) feldolgozás címkézés vadon termő növények, gombák begyűjtése feldolgozás összetett termékek gyártása gombatermesztés borászat méhészet takarmánygyártás halgazdálkodás kereskedelem vadgazdálkodás* import (behozatal EU n kívülről, azaz harmadik országból) raktározás tömegétkeztetés** (vendéglátó ipar, közétkeztetés) alvállalkozás kozmetikai termékek gyártása** *Az EU bio jogszabályok hatálya alá tartozó, de egyes részleteiben a Biokontroll Alap feltételrendszerében szabályozott tevékenység, amelyeket a jogszabályok és a feltételrendszer alapján tanúsítunk. Akkreditációnk a fürjtartás tanúsítására nem terjed ki. ** Az EU bio jogszabályok hatálya alá nem tartozó tevékenység, a Biokontroll Alap feltételrendszere alapján tanúsítjuk. A megjelölt tevékenységnek megfelelő Ökológiai Üzemleírás nyomtatványát postán fogjuk kiküldeni, amelynek kitöltésével legkésőbb az ellenőrzés időpontjára el kell készíteni a megjelölt tevékenységre vonatkozó teljes körű üzemleírást! 4.HA KÉR AZ EU ÖKOLÓGIAI RENDELETEIN KÍVÜL EGYÉB ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS SZERINTI ELLEN ŐRZÉST IS, KÉRJÜK, JELÖLJE BE: SOIL ASSOCIATION DEMETER NATURLAND BIOSUISSE USA (NOP) EGYÉB:... A fentiek esetében külön szerződést kötünk. Ezekben az esetekben a tanúsítási döntést nem a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. hozza, hanem az a szervezet, amely az ellenőrzéssel bennünket megbíz. Kívánja e a Biokontroll védjegyét használni? Igen (Ebben az esetben külön szerződést kötünk.) 5.ÁLLATTARTÁS ADATAI (MÉHÉSZET IS). Állattenyésztés, méhészet, halgazdálkodás és vadgazdálkodás tevékenységek megjelölése esetén a kitöltése kötelező! Az ökológiai gazdálkodásba kerülő állatokról a következő adatokat kérjük megadni! (A bejelentkezés időpontjában aktuális adatokkal kérjük kitölteni!) Állatfaj/fajta/korcsoport Db Állatfaj/fajta/korcsoport Db Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2/7. oldal F 18/17

3 6.AZ ÖKOLÓGIAI ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS A TRÁGYA TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍT MÉNYEK ADATAI (MÉHÉSZET IS). Állattenyésztés, méhészet, halgazdálkodás és vadgazdálkodás tevékenységek megjelölése esetén a kitöltése kötelező! Kérjük, hogy mellékelje az állattartó épületek és a trágya tárolására szolgáló létesítmények alaprajzát, feltüntetve azok anyagát, méreteit, az ablakok és ajtók méretét, elhelyezkedését, a padozat anyagát, az almozott felület nagyságát! Kézzel rajzolt alaprajz is alkalmas. Halgazdálkodás esetében a halastavak területi adatait és térképét kell beküldeni. Létesítmény megnevezése Típusa Helye (pontos cím, hrsz.) Tulajdonosa (név, cím) 7.RAKTÁROZÁS. Kitöltése kötelező saját és bérelt raktár, valamint bértárolás esetén is! Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek raktározására használandó épületek adatai: Tároló megnevezése Tároló típusa Tároló helye (pontos cím, hrsz.) A tároló tulajdonosa (név, cím) Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 3/7. oldal F 18/17

4 8.TERÜLETI ADATOK. Növénytermesztés és gombatermesztés tevékenységek megjelölése esetén kitöltése kötelező! Az ökológiai gazdálkodásba kerülő táblákról (gombatermesztők esetében termesztési felületekről) a következő adatokat kérjük megadni az alábbi táblázatban, vagy pótlapon: Elnevezés (kötelező kitölteni!) Település és helyrajzi szám Fizikai blokk azonosító Terület (ha) Idei évben tervezett növény Utolsó vegyszeres kezelés (mikor és mivel) Utolsó műtrágyázás (mikor és mivel) Hozzájárulok, hogy elérhetőségemet a méhlegelő növények vonatkozásában az ökológiai méhészek részére a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kiadja Igen Nem Faj Fajta Tulajdonviszony 9.MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK TÉRKÉPE. Kérjük, hogy lehetőség szerint mellékeljen egy térképet, amelyen a felsorolt területek (táblák) és a szomszédos táblák is megtalálhatóak és azonosíthatóak. Amennyiben ez nehézségbe ütközik, kérjük, hogy azt az ellenőrzésig beszerezni szíveskedjen. Gyógynövények gyűjtése esetén az új gyűjtési területek nagyobb léptékű áttekintő térképét kell mellékelni, illetve az ellenőrzésig beszerezni. Miből (nyersanyag) Hol (feldolgozás helye) Feldolgozás (művelet megnevezése) Mit (késztermék) 10.FELDOLGOZÁS. Feldolgozás, borászat, takarmánygyártás, tömegétkeztetés és kozmetikai termékek gyártása tevékenység megjelölése esetén kitöltése kötelező! Kérjük, sorolja fel az összes feldolgozási műveletet, amelyet végez! (Tisztítás, szárítás, csomagolás, egyéb árumanipulálás, élelmiszer előállítás.) Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 4/7. oldal F 18/17

5 11.KERESKEDELEM. Kereskedelem tevékenység megjelölése esetén kitöltése kötelező! Kérjük, sorolja fel a termékeket vagy termékcsoportokat:. 12.IMPORT. Import tevékenység megjelölése esetén kitöltése kötelező! Kérjük, adja meg a harmadik országból behozni tervezett termékekkel kapcsolatos alábbi adatokat: Termék megnevezése Származási hely (harmadik ország) Beszállító tanúsító szervezete a harmadik országban 13.ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG. Alvállalkozásban végzett tevékenység esetén kitöltése kötelező! Végez alvállalkozásban bármilyen ökológiai tevékenységet? Nem Igen, az alábbiak szerint*: Megbízó neve Elérhetősége (cím, telefonszám) Felelős személy neve Tevékenység leírása 14.ALVÁLLALKOZÓ ALKALMAZÁSA. Alvállalkozó igénybevétele esetén kitöltése kötelező! Az ökológiai termék előállítás során igénybe vesz alvállalkozót? Nem Igen, az alábbiak szerint*: Alvállalkozó neve Elérhetősége (cím, telefonszám) Felelős személy neve Tevékenység leírása *Ide kell beírni minden olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja a termék ökológiai jelölhetőségét és nem a bejelentkező gazdálkodó egység, hanem megbízott alvállalkozó végez. Az ilyen tevékenységre jellemző, hogy a termék nem kerül ki a szerződött partnerünk rendelkezése alól. Minden a termékkel kapcsolatos tevékenység ide tartozik, akár megváltoztatja annak tulajdonságait (pl.: fagyasztás, szárítás, stb.), akár nem (pl.: tárolás, osztályozás, tisztítás, stb.). A fenti tevékenység(ek)re az alvállalkozóval szerződést kell kötni, amelyre a hatályos jogszabályok valamint a T 18 jelű tájékoztatónk tartalmaznak előírásokat. A fentiek tájékoztató adatok, az alvállalkozót szükséges bejelenteni az F 234 jelű nyomtatványon is, amelyet kiküldünk Önnek. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 5/7. oldal F 18/17

6 15.NEM ÖKOLÓGIAI (KONVENCIONÁLIS, SZOKVÁNYOS) TEVÉKENYSÉG Folytat az ökológiai gazdálkodás mellett párhuzamosan nem ökológiai gazdálkodást, tevékenységet? Nem Igen, nevezetesen:... Szokványos növénytermesztés és állattartás adatai: Növényfaj és fajta ha Állatfaj és fajta db 16.NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ ELFOGADÁSÁRÓL A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal Növény, Talaj és Agrárkörnyezet védelmi Igazgatóság, Velencei Növényvédőszer analitikai Laboratórium (2481 Velence, Ország út 3.) (analitikai vizsgálatra) WESSLING Hungary Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) (mintavételre és analitikai vizsgálatra) Amennyiben a fenti alvállalkozókkal szemben kifogást emel, azt az érintett alvállalkozó nevének aláhúzásával teheti meg. Ebben az esetben a kifogás részletes indoklása szükséges:..... Kifogás esetén az alábbi helyen azt a NAT által akkreditált rendelkező laboratóriumot jelölöm meg, akivel az esetleges vizsgálatokat végeztetni kívánom: Laboratórium neve és címe:.. Laboratórium NAT akkreditálási okiratszáma:.. Amennyiben kifogással nem él, a fent nevezett alvállalkozókat a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. elfogadottnak tekinti. 17.A BIOKONTROLL MUNKATÁRSAIVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KIFOGÁS A honlapon szereplő munkatársak közül a következő személy(ek) ellen kifogást emelek: Név:... Indok:... Név:... Indok:... Név:... Indok: TAGJA E A KÉRELMEZŐ A BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG VALAMELYIK TAGEGYESÜLETÉNEK? Igen, óta az alábbi egyesületnek:. Nem Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 6/7. oldal F 18/17

7 19.NYILATKOZATOK, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az ökológiai gazdálkodásommal kapcsolatos minden adatot a 4. pontban általam megjelölt szervezet(ek)nek átadjon. Aláírásommal igazolom, hogy a kérdőíven közölt adatok a kitöltés időpontjában pontosak és megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, hogy az ökológiai mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok előállítását, feldolgozását, forgalmazását és importját a Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete, a kapcsolódó hazai és egyéb EU jogszabályok, illetve a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Az ökológiai gazdálkodás Alap feltételrendszere szerint, annak ellenőrzése alatt és ellenőrzési programja keretében végzem. Gondoskodom arról, hogy ha azt az előírásoktól való eltérés szükségessé teszi, az érintett teljes készletről, illetve terméksorról eltávolításra kerül az ökológiai termelési módszerre utaló jelölés, és elfogadom, ha a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ilyen intézkedést hoz. Vállalom továbbá, hogy ilyen esetben írásban értesítem a termék vevőit annak érdekében, hogy az ökológiai előállításra utaló jelölést eltávolítsák az érintett termékekről. Kelt:... Képviselő aláírása:.... p.h. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 7/7. oldal F 18/17

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

* Megfelelő hiánypótlás esetén a szankció automatikusan törlődik. Jogszabályhely (kivéve H) Partner által megteendő intézkedései.

* Megfelelő hiánypótlás esetén a szankció automatikusan törlődik. Jogszabályhely (kivéve H) Partner által megteendő intézkedései. Az eljárások listáját a Tanács 834/2007/EK rendelete, a Bizottság 889/2008/EK rendelete és a 34/2013. (V.14.) VM rendelet, valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. alap-feltételrendszere előírásaitól

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap értelmezéséhez, és kitöltéséhez.

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap értelmezéséhez, és kitöltéséhez. Tájékoztatás és kitöltési útmutató a Bejelentő lap (internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez) adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

Ha a sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni.

Ha a sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni. Kitöltési útmutató a Bejelentő lap (internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez) adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben