TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét időszakáról. 2. A munkáltató munkarendjét és munkavédelmi utasításait a hallgató maradéktalanul köteles betartani. 3. A hallgató köteles a szakmunka gyakorlatról munkanaplót készíteni. A munkanaplót naprakész állapotban kell vezetni. A naplónak tartalmaznia kell a végzett munka rövid általános és műszaki jellegű ismertetését /a szükséges vázlatokkal és kapcsolási rajzokkal kiegészítve/ továbbá az alkalmazott szerszámok, gépi eszközök rövid leírását. A munkanaplót a hallgatónak alá kell írnia. A munkanaplót az üzemi konzulens aláírásával és a cég pecsétjével igazoltatni kell. A munkanaplót a teljesítést követő szemeszter első oktatási hetének végéig kell bizonyíthatóan eljuttatni a PTE PMMK Villamosmérnöki Szak erre kijelölt ügyintézőjéhez. / Bence Béla / A munkanaplóval együtt beadandó a munkáltató cégszerűen aláírt igazolása a 4 hetes gyakorlat teljesítéséről. 4. A szakmunka-gyakorlat igazolt elvégzése, valamint a munkanapló beadása és annak elfogadása a záróvizsgára bocsátás feltétele. Elvárjuk hallgatóinktól, hogy a szakmunka-gyakorlatok alatt fegyelmezetten viselkedjenek, és munkájukat kifogástalanul végezzék. Pécs, április Dr. Iványi Miklósné szakvezető

2 A Villamosmérnöki Szak tantervében kritérium követelményként előírt termelési gyakorlatok ügyintézése A termelési gyakorlatra kötelezett hallgatók A Villamosmérnöki Szak tanterve egy alkalommal 4 hetes szakmai gyakorlaton való részvételt ír elő. A gyakorlat teljesítése a villamosmérnöki mintatanterv szerint a 4. tanulmányi félévet követően ajánlott. A gyakorlatra kötelezettek névsorát a Tanulmányi Osztály állítja össze és bocsátja a szak rendelkezésére. A gyakorlat helye A szakmunka gyakorlat helyét és konkrét időpontját a gyakorlat elvégzésére kötelezett hallgató választja meg. A gyakorlat helyéül csak olyan cég szolgálhat, mely alkalmas a hallgató villamosmérnöki pályára való szakirányú gyakorlati felkészülését segíteni. A hallgató által megjelölt céget a Villamosmérnöki Szak tanulmányi ügyintézője írásbeli nyilatkozatra kéri fel. A Felkérés nyilatkozat tételre nyomtatvány tájékoztatja a választott céget, mely munkaterületen és milyen időtartamban kell a hallgatónak gyakorlatot folytatnia. 1. számú melléklet A cég fogadókészségét igazoló írásbeli nyilatkozat beszerzése a hallgató feladata. 2. számú melléklet A nyilatkozatot a szak termelési gyakorlat ügyintézésével megbízott személyének kell leadni. A gyakorlat elvégzésének igazolása A hallgató a gyakorlat során végzett munkákról munkanaplót köteles vezetni.

3 A naplónak tételesen tartalmaznia kell az elvégzett munkák - megnevezését, - fázisainak rövid általános és részletes műszaki leírását, - elvégzésének időtartamát. A munkanapló leíró jellegű részének terjedelme 10 gépelt oldalnál kevesebb nem lehet. A szakmai gyakorlatot követően a cég a PMMK-n rendszeresített nyomtatványon igazolja, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette. A munkahely igazolását és a munkanaplót a hallgató a szak termelési gyakorlat ügyintézésével kijelölt személyének határidőn belül köteles leadni. 3. számú melléklet Felmentés a termelési gyakorlat alól Szakirányú munkakörben eltöltött min. 5 hónapnyi munkaviszonnyal rendelkezők a Felmentési kérelem c. nyomtatvány kitöltésével folyamodhatnak felmentésért, melyet a szak termelési gyakorlatokért felelős személyének kell benyújtani. 4. számú melléklet Szakirányú munkakör betöltésére való hivatkozás esetén részletes munkaköri leírást és munkáltatói igazolást kell a kérelemhez mellékelni. 5. számú melléklet A kérelmeket a szak vezetője által kijelölt oktató bírálja el /ill. amennyiben a szakvezető felhatalmazását bírja, hagyja is jóvá/. A benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések nyilvánosságra hozatala a szak termelési gyakorlatokért felelős személyének feladata, aki a hallgatók tájékoztatásán túl a Tanulmányi Osztályt is értesíti a döntésről. Az 5 hónapnál hosszabb szakirányú munkakörben eltöltött munkaviszony alapján kedvezően elbírált esetekben a szak nem felmentést ad a termelési gyakorlat teljesítése alól, hanem teljesítettnek tekinti azt. Az ezzel kapcsolatos megjegyzést - a szak kezdeményezésére - a hallgató leckekönyvébe a Tanulmányi Osztály vezeti be.

4 A szakmai gyakorlat külföldön történő teljesítése A fentiekben leírt eljárás-rend a szakmai gyakorlatukat külföldön teljesítő hallgatókra is vonatkozik. A külföldi szakmunka gyakorlatokat a külföldi kapcsolatok kari koordinátora hirdeti meg. A jelentkezők - a kari koordinátornál történő jelentkezésen túl - a Villamosmérnöki Szakon is jelezni kötelesek a külföldön történő teljesítésre vonatkozó szándékukat. 6. számú melléklet A szak csak a min. társalgási szintű nyelvismerettel ill. jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók kiutazását támogatja. A külföldi termelési gyakorlatról készült munkanaplót és munkáltatói igazolást a hallgató a fogadó ország hivatalos nyelvén megírva köteles a szak tanulmányi ügyintézőjének benyújtani. /Amennyiben a fogadó ország hivatalos nyelve nem világnyelv, angol esetleg német nyelven./ A külföldre történő jelentkezési lapokat a szak Akkreditációs Bizottsága tekinti át, dönt a kiutazás támogatásáról és több jelentkező esetén, rangsorolja a hallgatókat. A külföldi szakmai gyakorlatra történő jelentkezés elfogadásáról/elutasításáról a hallgatókat a kari koordinátor tájékoztatja. Pécs, április Armbruszt Ferencné Dr. Iványi Miklósné oktatásszervező szakvezető

5 NYILATKOZAT 2. számú melléklet Alulírott kijelentem, hogy a PTE PMMK előírásainak ismeretében a fentiekben megnevezett...nevű hallgatót cégünknél szakmai gyakorlaton fogadjuk. Cég megnevezése:.. A gyakorlat - hallgatóval egyeztetett - időtartama: A hallgató mellé kirendelt konzulens:. 200 Ph. aláírás

6 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS szakmai gyakorlat teljesítéséről 3. számú melléklet Megnevezés: A munkáltató adatai Telephely címe: Név: A foglalkoztatott hallgató adatai Születési hely: Anyja neve: Születési dátum: A munkakör megnevezése: A foglalkoztatás adatai A munkakör FEOR száma: A foglalkoztatás időtartama: A konzulens neve: A konzulens beosztása: Alulírott kijelentem, hogy a fentnevezett hallgató a szakmai gyakorlatot teljesítette és munkanaplójában az általa végzett munkálatokat a valóságnak megfelelően feltüntette. 200 Ph. aláírás

7 FELMENTÉSI KÉRELEM 4. számú melléklet Alulírott - a Villamosmérnöki Szakon tanuló hallgató azon kéréssel fordulok a szak vezetőjéhez, hogy a tantervben előírt szakmai gyakorlat teljesítése alól felmenteni szíveskedjen. Név:.. Hallgatói kódszám:..... Képzési félév: Indoklás: Aláírás Cég megnevezése: Munkakör: Cég megnevezése: Munkakör: A hallgató által kitöltendő A képzési időn kívüli gyakorlat adatai: Időtartam: Felsőoktatási képzésen belül folytatott gyakorlat adatai: Időtartam: A szakvezetés döntése /aláhúzással jelölve/: elutasítva felmentve / teljesítve aláírás

8 5. számú melléklet IGAZOLÁS a foglalkozásszerűen folytatott szakmai gyakorlatról Név: Szak: Munkakör: A hallgató adatai Hallgatói kódszám: Képzési félév: A munkavállalásra vonatkozó adatok FEOR szám: Munkahely megnevezése: Munkahely címe: Munkavállalás időtartama: A végzett munka részletes leírása: A munkáltató igazolása Igazoljuk, hogy a fent nevezett hallgató cégünknél alkalmazásban állt és a munkavállalására vonatkozó adatok megfelelnek a valóságnak Ph. aláírás

9 JELENTKEZÉS külföldön teljesíthető termelési gyakorlatra 6. számú melléklet Név: Szak: A hallgató adatai Hallgatói kódszám: Képzési félév: Az utolsó képzési félév tanulmányi átlaga: Részt vett-e már külföldi szakmai gyakorlaton? A szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok Ország: Város: Cég: Munkakör: A nyelvismeretre vonatkozó adatok Milyen nyelvből és milyen szintű nyelvismerettel rendelkezik? Dokumentált? igen nem A külföldön történő teljesítést A szakvezetés javaslata javasoljuk nem javasoljuk A javasolt hallgatók rangsorában a hallgató helye: A javaslattevő aláírása : 200 a hallgató aláírása

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet

Ú T M U T A T Ó. A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet Ú T M U T A T Ó Szakmai gyakorlat I. és Szakmai gyakorlat II. tárgyat teljesítő vadgazda mérnök mesterszakos nappali és levelező tagozatos hallgatók részére A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. július 28., hatályba lép: 2015. július 30-án ERASMUS + HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS 1. A szabályzat hatálya 1.1 Jelen szabályzat

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET 103. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. valamint a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. Korm. rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET TARTALOMJEGYZÉK A hallgatók gyakorlati foglalkoztatásával kapcsolatos általános tudnivalók...3 A. Gyakorlati előírások...3 A szakmai gyakorlat

Részletesebben

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu T Á J É K O Z T A T Ó az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az Idegenforgalmi

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Sopron 2014. augusztus 27. Tartalomjegyzék A szabályzat hatálya...3 A szabályzat

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. március

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. március SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. március N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2008. május 15. A határozat száma: 321/2007-2008 (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: 2008. május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE

GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE Készítette: Dr. Szántó Sándor Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta: Prof. Dr. Szekanecz

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben