MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István"

Átírás

1 Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M MÁRCIUS ~~~ ~~~~~~~ ~~~ BÖJTMÁS HAVA MINDEN KEDVES HÖLGYNEK BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNUNK! Tisztelt Pusztaföldváriak! A legutóbbi testületi ülésen átbeszéltük a 40 Aranykoronás ünnep és Földvárak találkozójának időpontját és úgy döntött a testület, hogy előrébb hozzuk. Először júliusra gondoltunk, de végül mégis csak az augusztus ére esett a választás, mert addigra lesz biztosan kész az összes most futó beruházás, úgy, hogy utána még a rendrakásra is maradjon idő. A rendről jut eszembe, hogy amint látják, igyekszünk a közmunkásokk bevonásával a falu rendjét megőrizni, szedjük a szemetet, és arra szeretném kérni Önöket, hogy igyekezzenek ezt megőrizni és a hanyag lakótársainkat rendreutasítani, vagy ha ezt kellemetlennek érzik, akkor jelentsék a hivatalba azokat az eseteket, ha azt látják, hogy valaholl kezd úrrá lenni a káosz. Értessék meg a környezetükkel nem törődő emberekkel, hogy méltóságteljes emberi életet élni nem pénz, hanem igényesség kérdése. Gondoljanak csak bele abba, hogy a régmúltban még nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, mint ma, nem volt áram a tanyákon, nem voltak közmunkások, nem volt társadalombiztosítás, családi pótlék, lakásfenntartási támogatás, segély, ingyenn ebéd és ingyen tankönyv, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás még nyugdíj sem! Mégis szépen éltek az emberek, rendet tartottak maguk körül, évente kétszer Húsvétra és Búcsúra kimeszelték a házaikat, elhúzták a fal alját, minden házban voltak állatok és konyhakert, télen használati tárgyakat készítettek maguknak és összejártak kártyázni, beszélgetni, olvasni. Sőt középületeket építettek önerőből, amelyek még a mai napig állnak és funkcionálnak. Elgondolkodtató! A 40 Aranykoronás ünnep feladata az, hogy minden évben eszünkbe juttassa ezt, és megpróbáljon mindannyiunkat szembe állítani önmagunkkal, hogy feltegyük a kérdést önmagunknak a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk e magunkért és családunkért?. Tudom, hogy sok ember a közelébe sem kerül ennek az idealizált helyzetnek, de higgyék el nekem, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy ezeket az embereket próbáljuk meg rákényszeríteni az öngondoskodásra. Én mindent megteszek és rendszeresen komoly konfliktusokat is felvállalok ezért, de egyedül kevés vagyok ehhez! Ehhez Önökre is nagyon nagy szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István polgármester

2 2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai A évi CXXII. törvény alapján május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg. Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott. Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként. Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt. Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság A jelenlegi szabályozással egyezően jövő év május 1- jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár. Az új törvény szerint jövő év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához. A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az elővásárlásra jogosultak A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az ökológiai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves. Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet majd az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis. További előírások A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére vonatkozó szabályok már január 1-jén hatályba léptek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem lehet majd haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amelynek időtartama is maximum 20 év lehet. A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, így különösen a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba, ezért egyelőre sok a tisztázandó kérdés. A helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. Helyi gazdálkodói közösségek A hazai települések közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi gazdálkodói közösségben, azt a jogszabály pontosan meghatározza. A helyi földbizottság A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a 2

3 közösség tagjai választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll. A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. A helyi földbizottság feladata A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja. A működésének célja a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése május 1-ig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá. " A KSH Szegedi Főigazgatósága előreláthatólag február-április hónapban önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 6/A. alapján a Központi Statisztikai Hivatal az adatok gyűjtéséhez, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó feladatait a Statisztikai Elemző Központ Kft. bevonásával látja el, az összeírást igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. Amennyiben lehetőségük van rá, kérem, segítsék a kérdező biztosok munkáját! dr. Lipták Péter jegyző" ~~~~~~~~~~ FELÚJÍTANÁK A TORNATERMET Tornaterem felújításra nyújtott be pályázatot a pusztaföldvári önkormányzat. A polgármester azt mondja, bízik a sikerben, melyhez a választókerület elnökétől, Simonka Györgytől minden segítséget megkapnak. Az épület vázát egy mezőgazdasági szerelőcsarnok fémszerkezete alkotja, melyet az akkori technológiai és energetikai elvárásoknak megfelelően építettek meg, azonban ez a mai kornak már nem felel meg. A terem fűtését az elmúlt évtizedekben többször átalakították, de ezek mind elégtelennek bizonyultak, a rossz hőszigetelés és a nem megfelelő nyílászárók beépítése miatt. A terem világítását 2000-ben korszerűsítették, mely az utóbbi 3 évben sok hibával működik, így nem megfelelő a terem megvilágítása sem. A kiszolgáló helyiségek is sok kívánnivalót hagynak maguk után. A terem és a hozzá tartozó öltözők 36 éve nem voltak felújítva. Ezek miatt az okok miatt vált szükségessé a korszerűsítés. - Amióta Simonka György lett a térség választókerületi elnöke, közös munkánknak köszönhetően Pusztaföldváron soha nem látott pénzügyi egyensúly következett be, s bízok benne, hogy az Olga-ház, ill. a régi 3

4 evangélikus iskola épülete után, most a tornatermet is fel tudjuk újítani fűzte hozzá dr. Baranyi István polgármester. A településvezető elmondta, az igényelt támogatási összeg: Ft. A beruházás összköltsége: Ft. A pályázatban az önkormányzat vállalta 5 fő közmunkás alkalmazását is 2 hónapon keresztül Tisztelt Pusztaföldváriak! 2013 ban is bizonyítottuk, hogy összefogással sok minden elérhető ebben a faluban. Ismét kialakítottunk egy parkot az Újfaluban, volt egy nagy sikerű egy hetes kézműves táborunk, egy négy napos DATKI TÚRÁNK ahol 41 fő vett részt. Volt Luca pogácsasütés, Mikulásozás Ebben az évben is szeretnénk sok mindent megvalósítani, ami mindannyiunk javára válna, eredményeket hozhat a faluba, összefoghatja a közösséget, értéket teremt. Ehhez kérjük az Önök segítségét adójuk 1% nak a felajánlásával. ADÓSZÁMUNK: A tornaterem felújításához kérik Simonka György segítségét MAG HÁZ Egylet Molnár István Elnök A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft hírei Ezúton szeretném megköszönni fő támogatóinknak, segítőinknek a 2013 évben nyújtott segítséget! Köszönet a SONI HÚS Kft-nek, Aranykalász Tsz-nek, Baranyai Lajosnak, Pusztaföldvár Község Önkormányzatának!! Köszönet mindazoknak, akik segítik munkánkat, könnyebbé teszik mindennapjainkat, segítenek traktort szerelni, sertéseket a vágóhídra szállítani, apró meghibásodásokat elhárítani, köszönet azoknak, akik zöldséggel, gyümölccsel járultak hozzá a konyha működéséhez! Köszönet a Kft. dolgozóinak, akik precíz, pontos munkájukkal hozzájárulnak a sikerhez, a település fejlődéséhez, a finom ételek előállításához! És végül, de nem utolsó sorban és egyben a legnagyobb köszönet a közmunkaprogramban résztvevőknek, akik munkája nélkül nem lenne ilyen zökkenőmentes a működésünk. Dr. Baranyiné Lantos Erika Ügyvezető A Pusztaföldvári székhelyű 3,14 Tanácsadó Kft. a 2013 ban a Hajdúvölgy Körösmente HACS LEADER által meghirdetett versenyképesség intézkedési területén, gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatán Ft támogatásban részesült. A támogatásnak köszönhetően beszerzésre került egy RICOH fénymásoló gép. A Kft. pályázatok írásával foglalkozik. Ennek a tevékenységnek a végzéséhez elengedhetetlen egy olyan nagy teljesítményű gép, amely nem csak fénymásol, de nyomtatásra és szkennelésre is egyaránt használható. A technológia fejlesztése által, az ügyfelek elégedettségének növekedése, a munkavégzés feltételeinek javítása valósult meg. Ennek köszönhetően az alvállalkozó nélküli szolgáltatás lehetővé teszi a versenyképes szolgáltatási ár képzését. Dr. Baranyiné Lantos Erika 3,14 Tanácsadó Kft. Ügyvezető 4

5 Kulturális hírek MEGHÍVÓ! A pusztaföldvári Bartók Béla Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait március 5-én, szerdán 17 órai kezdettel FELDMANN TIBOR, ŐZE ISTVÁN ÉS TÓTH BÁLINT EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA. A rendezvény helye: Művelődési Ház, Pusztaföldvár Jókai u. 12. A kiállítást megnyitja: F. Varga Mária az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület elnöke. Köszöntőt mond: dr. Baranyi István polgármester A kiállítás megtekinthető: március 26-ig Bartók Béla népdaléneklő verseny Március 28-án, pénteken 9 órai kezdettel kerül megrendezésre, a kistérségi általános iskolák énekelni szerető tanulói részvételével, a Bartók Béla népdaléneklő verseny, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A verseny helyszíne: Bartók Béla Művelődési Ház Pusztaföldvár Jókai u. 12. Angol nyelvi oktatás február 4-vel megkezdődött a Tudásod a jövőd TÁMOP-os pályázat keretén belül, 98%- os támogatottsággal, az angol nyelvtanfolyam. A nyelvi oktatást 12 fő részvételével tudtunk elindítani a községi könyvtárban. Várjuk még, ugyancsak ennek a pályázatnak köszönhetően, az informatikai oktatás beindulását is, ahol szintén 12 fő részesülhet oktatásban. KÖNYVTÁRBA CSALOGATÓ Kedves Könyvtári Tagok és leendő Olvasóink! A Tamkó Sirató Károly Könyvtár a következő szolgáltatásokkal várja a könyvtárunkba betérőket: Ingyenes szolgáltatások Könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, kölcsönzés (hangoskönyv, ekönyv) Folyóirat-olvasás, lejárt határidejű folyóiratok kölcsönzése Információ a könyvtári szolgáltatásokról e-közszolgáltatások ingyenes nyújtása Wi-fi használat Lakossági villany-, gáz óraállás bejelentése Társasjátékok használata: Monopoly, Gazdálkodj okosan, Aktivity, memória játékok, sakk készlet, csocsóasztal Kiállítások-, rendezvények-, színház utak szervezése Művelődési ház nyitva tartása: Térítéses szolgáltatások Hétfő: 8-21 óra Fénymásolás Kedd: 8-18 óra Nyomtatás Szerda: 8-18 óra Fax küldése, fax fogadása Csütörtök: 8-18 óra Szkennelés Péntek: 8-18 óra Internet használat Termeink bérbeadása rendezvényekre (esküvő, lakodalom, osztálytalálkozó ) 5 A könyvtár nyitva tartása: Hétfő: óra Kedd: óra Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat: 8-12 óra Testépítő terem nyitva tartása: Hétfő: 9-20 óra Kedd: 9-18 óra Szerda: 9-18 óra Csütörtök: 9-18 óra Péntek: 9-18 óra Szombat: óra Vasárnap: óra

6 5. születésnap és III. népzenei találkozó a Népdalosok körében én, 5. születésnapunkkal egybekötött Népzenei Találkozót rendeztünk a helyi Kultúrházban, Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező segítségével, aki a rendezvény háziasszonya is volt. Kis csapatunk nagy lelkesedéssel készült a találkozóra, hiszen mi sem szerettünk volna elmaradni az eddig megrendezett találkozók színvonalától. Heteken át gyűjtöttük a tombola tárgyakat, beszéltük a teendőket, gyakoroltuk az énekeket, terveztük a ránk váró feladatokat. Dr. Baranyi István polgármester köszöntője és megnyitója után elkezdődtek az együttesek előadásai. A 11 csoport fellépői közül külön ki kell emelni a csanádapácaiakat, akik táncukkal, mulatós zenéjükkel nagyon jó hangulatot teremtettek. Nagyon nagy elismerés illeti Rakonczai Bíborkát, ki szólóénekével kápráztatta el a közönséget. A csoportok fellépése után már szívesen fogyasztottuk az Arany Patkó Csárda által készített és kiszállított ebédet. Mindenki nagy elismerését zsebelhettük be a szíves vendéglátásért, hiszen volt rövid ital, üdítő, és nagy mennyiségű sütemény is. A csanádapácai Harmonikás több mint egy óra hosszáig húzta a mulatós nótákat, műsorát Gál Laci zenéje-éneke váltotta. Ügyfélkapus regisztráció A helyi gazdák figyelmébe ajánljuk, hogy 2014-től a gázolaj jövedéki adó bevallását csak elektronikusan lehet benyújtani. Ehhez szükséges címmel, ügyfélkapus regisztrációval rendelkezni, illetve az R01-es adatlapot kitöltve a Vám- és Pénzügyőrség megyei irodájába elküldeni. Amennyiben Ön nem rendelkezik még elektronikus levélcímmel, és nincs ügyfélkapuja, a könyvtárban szívesen segítünk a regisztrálásban. Forduljon hozzánk bizalommal! Köszönetet mondunk szponzorainknak: IMKO Kft.- Orosháza Orosfarm Zrt.- Orosháza (Tatársánc) Green Divízió Kft.- Orosháza Harangoséri Kft.- Pusztaföldvár Zsigovics Péterné- Pusztaföldvár Sinka Ferenc- Pusztaföldvár Srankó József- Pusztaföldvár Kányik Ferencné- Pusztaföldvár Csekő László- Pusztaföldvár Csönde Ferencné- Pusztaföldvár Nádasdi Józsefné- Pusztaföldvár Továbbá köszönetet mondunk: Dr. László Jenőnek a műsor színvonalas vezetéséért Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervezőnek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségéért. Gál Lászlónak a zenei közreműködésért Szivák Violettának, Kaczkó Anikónak, és Sztojkáné Erzsikének az elő-és utó munkálatokért. Természetesen mindez nem jöhetett volna létre, ha a Búzavirág Népdalkör tagjait nem okítja Szemenyei Józsefné, Erzsike, aki fáradtságot és betegségét sem kímélve tanít bennünket. Nagy tisztelettel és elismeréssel köszönjük neki. A Búzavirág Népdalkör és a Földvár Citerazenekar tagjai HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 2014 JANUÁR - FEBRUÁR Január Az Iskolai alapítvány újra Működik! Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy alapítványunk újra működőképes. Új elnök lett választva: Berki Erika személyében. Tagok: Berki Szilvia Gyarmatiné Laduver Márta Molnár Árpádné Gyulai István Szűcs Lászlóné Nagyné Laták Éva Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával segítsék alapítványunkat, mely gyermekeik programjait segíti. Számunk: Köszönjük az Önkormányzat és az iskola segítségét az alapítvány újraindításához!

7 Január 20. Tisztelt Szülők! A 2014/ 15-ös tanévre, a tankönyvrendelést, március 31-én kell elküldeni az iskolának. Jövőre az 1. és 2. osztályosok, ingyen kapják, a tankönyveket nem kell a szülőnek igazolnia a gyermekvédelmi kedvezményt, a 3 vagy több gyermeket és a tartós betegséget. A többi évfolyamon továbbra is fizetni kell azoknak, akik nem rendelkeznek a fenti kedvezmények egyikével sem. A kedvezményezettek közül csak azok kapják jövőre ingyen a tankönyvet, akik november 15-én (már le lett adva az iskolába) és a tankönyvátvétel után, október 1-ig rendelkeznek érvényes határozatokkal. Felhívom azon szülők figyelmét, akik jövőre a tankönyvet fizetni fogják: Jelenlegi 2. osztály: 3 fő 3. osztály: 1 fő 4. osztály: 2 fő 5. osztály: 5 fő 6. osztály: 2 fő 7. osztály: 5 fő Azoknak a Szülőknek, akik fizetik jövőre a tankönyvet, lehetőségük van a költségek csökkentésére, használt tankönyvek kölcsönzésével, ha ezt nem igénylik, úgy teljes áron új könyvet kapnak a gyerekek, mely saját tulajdon lesz. Bővebb felvilágosítást az összevont szülői értekezleten adunk, melyre azokat a szülőket várjuk, akik nem részesülnek semmilyen kedvezményben, ezért teljes áron vásárolják meg a tankönyvet gyermeküknek! Puskás Tibor igazgató Január 24. Békéscsaba Jókai színház: Toldi előadása 18 gyerek, osztályosok és 3 felnőtt vett részt a színházlátogatáson, mely az iskolai tananyaghoz szorosan kapcsolódik. Szervező: Gregus Ilona Január 24. Csanádapáca Katolikus Iskolák focitornája Az és a osztályos csapatok vettek részt a tornán, melyen mindkét csapatunk a 3. helyezést érte el. A torna legjobb mezőnyjátékosa: Kovács Máté 8. o. tanuló lett. Szervező: SzeGeKIF Február 02. Iskolai szentmise Gyertyaszentelés, Balázsolás. Szervező: Blősz Attila plébános, Oláh János hitoktató Február 02. Kazinczy verseny Orosháza Városi Könyvtár 2 tanulónk vett részt a versenyen Tóth Dorina 5. o. és Kopanyicza Ádám 7. o. tanulók. Kísérő: Gregus Ilona tanár Február 13. Európa Gyermekszínház előadása Kultúrház Az osztályosok vettek részt az interaktív előadáson. Szervező: Puskás Tibor ig. Február 28. Farsang Kultúrház EVANGÉLIKUS HÍREK A böjti időszakról A húsvétot megelőző hat és félhetes időszak az ún. (nagy)böjt. A farsangi időszak zajos, mulatságokkal teli időszaka elmúlt, ekkor minden keresztény felekezet Jézus szenvedésére emlékezik. A böjt évszázadok óta a lelki megtisztulás, a bűnbánat időszaka is. Használjuk ki mi is ezt az időszakot! Próbáltad már? Kedves Olvasó! Talán már eszedbe jutott, hogy valami hiányzik az életedből. Iránymutatást, vigasztalást keresel. Ez sok évtizeddel ezelőtt is így volt sokaknál, ezért épültek templomok. Talán azt hiszed, hogy egy istentisztelet nem neked szól, hogy hinni otthon is lehet. Pedig a gyülekezetet, egy igazi közösséget, a hallott vigasztaló szavakat nem pótolja az otthoni, egyszemélyes imádság. Még nem késő kipróbálni, eljönni, belehallgatni. Hisszük, hogy Isten hozzád is szólni szeretne. Mert az istentiszteletre nem az Istennek van szüksége. A vasárnap csendjére az embernek van szüksége. Ezért biztatunk arra, hogy a böjti időszakban bátran keresd fel gyülekezetünket. Könnyűzenés istentisztelet Március 8-án (szombat) este fél 6-kor böjtkezdő könnyűzenés istentiszteletet tartunk a pusztaföldvári evangélikus gyülekezeti teremben. Ez az alkalom a vasárnapi istentiszteleteknél is közvetlenebb stílusú, ahol modern énekeket éneklünk. Az istentiszteleten lehetőség lesz személyes áldást kérni életünkre. Vendégként prédikál: Molnár Virág református lelkipásztor Mezőkovácsházáról. 7

8 Istentiszteletek Minden vasárnap de. 9 órakor tartunk evangélikus istentiszteletet gyülekezeti termünkben (Rákóczi u. 30.). A hónap első vasárnapján áldásban részesülnek a márciusban születettek. A hónap második vasárnapján (március 9-én) úrvacsora kapcsolódik az istentisztelethez. A gyermekek, pedagógusok számára igazolást állítunk ki, amellyel az óvodában, iskolában igazolhatják az intézmény által előírt részvételt. Szeretettel és nyitott szívvel várjuk a családokat is. A legkisebbeket játékok, könyvek, kifestők várják, amit használhatnak az istentisztelet alatt. Március hónap igéje Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást - mondja Jézus. (Jn 13,35) Sajnos be kell látnunk, a keresztény emberek között is gyakori a széthúzás, a gyűlölet. Jézus ezzel a mondatával világossá teszi, hogy az őt követők útja csak a szeretet útja lehet. Evangélikus 1 % Kérjük az adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk egyházaknak felajánlható 1 %-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat. A nyilatkozatra írandó technikai szám: Ez a hónap a farsangolás időszaka. Óvodánkban január utolsó hetén tartottuk farsangi mulatságunkat. Szerencsére nem volt semmilyen vírus vagy járvány még, így szinte teljes óvodai létszámmal tudtuk megtartani rendezvényünket. Vidám játékos és táncos mulatságban volt részük a gyerekeknek, ahonnan elmaradhatatlan a fánk és az eszem-iszom, dínomdánom. Február 20-án az orosházi Szántó Kovács Múzeumba látogattunk, ahol egy időszakos játék kiállítást tekinthettünk meg, valamint játszhattunk is különböző népi játékokat. Csutkavár építés, ugróiskola stb. Betekinthettek a gyerekek egy kicsit a múltba, hogy nagyszüleik mivel is játszottak régen. Márciusi előzetes Március 19-én óvodánk először rendezi meg az Apák napját, amelyre gyermekeink édesapját, nagypapáját, keresztapukáját várjuk. Rendezvényünket 10 órától tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit! Március 21-én Tesz-Vesz napot rendezünk, amikor is szépíteni szeretnénk óvodánk udvarát virágpalántákkal, virágmagokkal. Március első hetétől folyamatosan gyűjtjük a magokat, palántákat. Bárki, aki óvodánkat ebben tudja segíteni, felajánlását szívesen elfogadjuk. Március én Óvodai beíratás lesz 9 órától 16 óráig. Azok a gyerekek kerülnek beíratásra, akik június 01-től május 31-ig született gyermekek. Beíratáshoz szükséges iratok: - gyermek anyakönyvi kivonata - lakcímkártya - anya személyi igazolványa, ha van akkor a gyermek személyi igazolványa is - TAJ kártya - Gyermekvédelmi papír, amennyiben van - MÁK-tól igazolás, ha nagycsaládos MESEVÁR ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁNAK HÍREI Február 15-én megrendeztük az első Jótékonysági Bálunkat. Nagyon örültünk annak, hogy már első alkalomra elég szép számú vendégsereg gyűlt össze. ÓVODAI HÍREK Ebből is látszik és nagyon örültünk neki, hogy a lakosok számára is fontos talán, hogy a gyermekeinknek lehetősége legyen korszerű udvari játékokkal játszani. Vidám műsorral kedveskedtünk mindazoknak, akik ellátogattak rendezvényünkre. Gyermekeinkkel egy kis táncot adtunk elő, majd ezt követte az óvoda dolgozói által előadott vidám, tréfás mesejelenet, végül a bál hangulatának megalapozása képen Tóth Nikoletta előadásában hallgathattunk meg két énekszámot. A vacsorát követően jó kis talpalávalót húzott a zenekar, így a mulatság hajnalig tartott. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre még többen látogatják rendezvényünket. A bál mellett lehetőség volt támogatói jegyek vásárlására, amellyel szintén hozzá lehetett járulni ahhoz, hogy udvari játékot tudjunk vásárolni. Sokan támogatták célunkat kisebb és nagyobb pénzadományokkal. Nagyobb adományozóink voltak: - Dominkó Gábor - Orosfarm Zrt. - Sódar Ferencné Marika néni - Try-Béta Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Adományozó volt még 5-6 fő, akik nem szeretnék nevüket nyilvánosságra hozni. A bálon befolyt összeghez még az alapítvány is egy nagyobb összeget bocsát rendelkezésre az új udvari játékok megvásárlásához. A nagy adományozóink mellett szeretnénk megköszönni a kisebb pénzadományokat is, hiszen sok kicsi sokra megy. Minden segítségnek nagyon örültünk legyen az pénz vagy tombolatárgy felajánlása. Aki esetleg még úgy gondolja, hogy támogatni kíván bennünket célunk elérésében adományát a következő bankszámlaszámra utalhat, vagy személyesen is megteheti azt. Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Pusztaföldvári Kirendeltség Bankszámlaszám: Köszönjük segítségüket! MESEVÁR ÓVODA ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: Köszönjük, hogy adójuk 1% ával támogatják alapítványunkat! 8

9 Indul a évi agrártámogatások előfinanszírozása a Gádoros Takaréknál! Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is lehetőség nyílik a mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyek, családi gazdálkodók és vállalkozások támogatásainak előfinanszírozására. Az idei évre járó terület alapú és egyéb támogatásokat az igénylők már február hónaptól megkaphatják a Gádoros Takaréktól egyszerű és rövid lejáratú finanszírozási formában, akár már a támogatás igénylése előtt is. Miért hasznos az előfinanszírozás? - Mert a támogatási összeget elköltheti jóval a támogatás megérkezése előtt. - Mert szabadon, kötöttségek nélkül felhasználható - Mert olyan célokat valósíthat meg már az év első felében, amelyre a forrásai csak az év végén vagy jövő év elején lennének biztosítottak - Mert vállalkozás, családi gazdasága rendkívüli kedvező feltételekkel juthat rövid lejáratú finanszírozáshoz - Mert az igénylés és bírálat gyors és egyszerűsített formában történik 2014-ben milyen jellegű támogatások finanszíroz elő a Gádoros Takarék? évi terület alapú támogatás(maximum 69 ezer Ft hektáronként) - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás - Állatjóléti támogatások - Elkülönített cukortámogatás - Állattartás után járó támogatások (pl: hízott bika, anyatehén tartás,) - Tej és különleges tejtámogatás - Egyéb támogatások A konstrukciók kezes és ingatlan fedezet bevonása nélkül is igénybe vehetők, mindössze a támogatási fedezet mellett. Az igénylés egyszerűsített formában történik, gyors bírálattal, így akár egy héten belül hozzájuthat a támogatási összeg akár 100%-hoz. Bővebb információkért, és igénylésért kérjük keressék kollégáinkat a Gádoros Takarék helyi kirendeltségein! 9

10 Sport Újabb nagyszerű eredmény U-9-es csapatunktól! Utánpótlás tornán jártak a földvári lányok! A Pusztaföldvári NLSC utánpótlás csapata Hódmezővásárhelyre kapott meghívást, ahol U es csapatokkal mérkőzhettek meg. A földvári lányok azonban sokkal fiatalabb, U ös csapattal vágtak neki a tornának, ahol a tisztes helytállás volt a cél. A kupán három ellenfelünk volt, mindegyikkel kétszer mérkőztünk meg. A lányok így összesen hat mérkőzést játszottak, mind a hat meccsen vereséget szenvedtek, de nagyon bátran, sokszor szép focit bemutatva mérkőztek meg a náluk 3-4 évvel idősebb lányokkal. A tornát megnyerő, NB I - es Szegedi AK egyetlen kapott gólját a földváriaknak köszönheti, Kozma Kitti talált a kapujukba. A legszorosabb eredményünk a házigazdák elleni második meccsünk volt, itt 2-1 -re kaptunk ki, gólunkat Széles Klaudia lőtte. A nap legpozitívabb pillanata számunkra az eredményhirdetésen jött el, hiszen a mindössze 12 éves Széles Amandát választották a torna legjobb kapusának! Gratulálunk neki! A földvári csapat tagjai: Széles Amanda - Kozma Kitti, Horváth Alexandra, Széles Klaudia, Farkas Gina, Sándor Bianka, Klembuc Rebeka. Edző: Szivák László. Tisztelt Lakosság! Előnevelt csirke, kacsa és vetőmag kukorica íratható! Bocsán Istvánné 06-20/ Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hírmondó áprilisi számába a hirdetéseket és cikkeket március 28-ig kérem beküldeni az Önkormányzati Hivatalba. a szerkesztő Hétköznap és hétvégén rendelési időn kívül (hétköznap du. 16 óra után) a központi orvosi ügyelet elérhetősége: 68/ Felelős kiadó: Pusztaföldvári Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Engedélyszám: /1568/2003. Nemzetközi azonosítószám: ISSN Szerkeszti: Csatlósné Balog Anikó 10 A Pusztaföldvári LK U - 9 -es csapata ismét remek eredményt ért el, ezúttal február 8 -án Szentesen léptek pályára, az Ádász - Csőszer Farsang Kupán, ahol a második helyet szerezték meg a nyolc csapat közül! A nyolc csapat két négy fős csoportba lett sorsolva, ahonnan az első két helyezett jutott tovább! A földvári csapat a Kiskunhalasi RFC, a Szentesi Junior I. és a Csongrádi TSE csapatával került egy csoportba. Az első meccsen a Kiskunhalas RFC volt az ellenfél. Nagyon szoros mérkőzésen sikerült 1-0 -ás győzelmet szerezni, gólunkat Szelezsán Norbert lőtte. A második meccs a házigazda Szentesi Junior I. ellen volt. Ezen az összecsapáson is bármilyen eredmény születhetett volna, ezúttal azonban csapatunk járt szerencsétlenebbül, hiszen egy hatalmas szabadrúgás góllal a szentesi csapat 1-0 -ra felülmúlta a földváriakat. A csoport utolsó meccsén a Csongrádi TSE csapatát győztük le. A továbbjutáshoz minimum két gólos győzelemre volt szükség, amelynek tudatában rendkívül támadólag léptünk fel. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen Szelezsán Norbert mesterhármasára válaszul csak egy csongrádi gól jött, így a földvári csapat bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben aztán a Sándorfalvai USK ellen mérkőztünk meg. A sándorfalvaiak ugyan 1-0 -ra legyőzték csapatunkat, de a mérkőzés lefújását követően a földvári vezetők óvást nyújtottak be, ugyanis szemmel láthatóan ellenfelünk jóval idősebb korosztályt játszatott. Óvásunkat jogosnak találták, így 3-0 -ás eredménnyel a földvári csapat örülhetett a döntőbe kerülésnek. A döntőben a Kiskunfélegyházi HTK ellen játszottunk. Két nagyon egyforma csapat találkozott, mindkét oldalon rendkívül jó kapusteljesítményt láthattunk. A mérkőzés végéig nem is született gól, így büntetőrúgásokkal dőlt el a párharc. Mivel csapatunkból Juhász Dávid értékesítette csak a 7 méteresét, míg ellenfelünktől ketten, elvesztettük a döntőt. A Pusztaföldvári LK így is nagyszerű eredményt ért el, hiszen a második helyet szerezték meg Szivák László tanítványai! Külön öröm számunkra, hogy a torna legjobb kapusának Fejes Bencét választották! A földvári csapat tagjai: Fejes Bence - Szelezsán Norbert, Juhász Dávid, Farkas Krisztián, Farkas Martin, Halter Szimonetta, Szántó Norbert, Szántó Szabolcs, Tompa Dorka, Dékány Dávid, Erdei- Nagy Attila. Edző: Szivák László Gratulálunk! Dr. Sin Zoltán hatósági állatorvos telefonos elérhetősége: 30/

11 11

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat! 2 2011. SZEPTEMBER HIRDETÉSEK szemйlygйpkocsivezető-kйpző tanfolyamot indнt 2011. szeptember 12-йn (hйtfőn) 16 уrakor Nyergesъjfalun, a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban. A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Többen megkerestek az utóbbi időben, hogy kifejezhessék elégedettségüket a megújult Csanádapácai Új Szó közéleti lappal kapcsolatban. Idestova már rég óta terveztük, hogy

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M. Tisztelt Olvasó!

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M. Tisztelt Olvasó! Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M 2013. "December döcögve sántít rögről rögre, megvénült, elfáradt, mint a repedt bögre. Tarisznyája mélyén vakáció,

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Szeptember V. 40 ARANYKORONÁS ÜNNEP

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Szeptember V. 40 ARANYKORONÁS ÜNNEP X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012.SZEPTEMBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2012. Szeptember V. 40 ARANYKORONÁS ÜNNEP Kedves Pusztaföldvári Lakosok! A falu vezetősége a búcsút megelőző napon ezzel

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. Tisztelt Pusztaföldváriak!

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. Tisztelt Pusztaföldváriak! Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M Tisztelt Pusztaföldváriak! Véget ért az ez évben ránk mért harmadik referendum is az önkormányzati képviselő és polgármester

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. JÚNIUS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja

X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. JÚNIUS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. JÚNIUS Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja Életerőnket nem őrizhetjük meg tiszta levegő, tiszta víz, egészséges táplálék és tiszta gondolatok nélkül. (Gandhi) 2012.

Részletesebben

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja TÁJÉKOZTATÁS MAGYAR KÖZLÖNY 2014. december 30. napján megjelent 2014. évi 186. számában közzétételre került a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi

Részletesebben

Változások a szociális ellátások körül

Változások a szociális ellátások körül Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja Változások a szociális ellátások körül Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2011. JÚNIUS Tisztelt Helyi Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a közterületek tisztántartásáról szóló, többször módosított 1/1981. sz. helyi rendelet szerint minden ingatlantulajdonos

Részletesebben

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap. Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap. Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap Ebesi Hí Ebesi Hí Ebes Ebesi Hírla Ebesi H Ebesi Hírla Ebesi Ebesi Hírla Ebesi Ebesi Hírla Eb Ebesi Hír Ebesi H XIII. évf. 12. szám 2014. december Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta

Részletesebben

Megjelenik kéthetente. Városi közéleti lap NAPRAKÉSZ HELYZETJELENTÉS A MEZÕTÚRI FÕISKOLÁRÓL

Megjelenik kéthetente. Városi közéleti lap NAPRAKÉSZ HELYZETJELENTÉS A MEZÕTÚRI FÕISKOLÁRÓL LXXXIV. évfolyam 21. szám 2012. október 19. Ingyenes Megjelenik kéthetente Városi közéleti lap NAPRAKÉSZ HELYZETJELENTÉS A MEZÕTÚRI FÕISKOLÁRÓL A mezõtúri felsõoktatás megszüntetése után Herczeg Zsolt

Részletesebben

12. évfolyam 4. szám 2015. április IDŐSZAKI LAP. Fotó: Herbák Erika A TARTALOMBÓL:

12. évfolyam 4. szám 2015. április IDŐSZAKI LAP. Fotó: Herbák Erika A TARTALOMBÓL: 12. évfolyam 4. szám 2015. április IDŐSZAKI LAP Fotó: Herbák Erika A TARTALOMBÓL: Települési adóról... 2-6. old. Testületi ülés napirendjei... 6. old. Vízivás népszerűsítése... 7. old. Tanulmányi verseny...

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2014. SZEPTEMBER. Tisztelt Pusztaföldváriak!

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2014. SZEPTEMBER. Tisztelt Pusztaföldváriak! Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M 2014. SZEPTEMBER Tisztelt Pusztaföldváriak! Két jelentős esemény közeleg. Az egyik a 40 Arany Koronás Ünnep, amiről

Részletesebben

A városé lesz a fõiskola

A városé lesz a fõiskola LXXXIV. évfolyam 18. szám 2012. szeptember 7. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes A közelmúltban a Kormány által meghozott, az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan.

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Kisbíró. Nagyüzem a SZÁR KSE hírei. Lázadások nélkül. Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIV. évfolyam 2. szám 2010. február

Kisbíró. Nagyüzem a SZÁR KSE hírei. Lázadások nélkül. Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIV. évfolyam 2. szám 2010. február Kisbíró 2066 Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIV. évfolyam 2. szám 2010. február Nagyüzem a SZÁR KSE hírei A Schreighardt Emléktornán győztes U 16-os csapat Tagok: Pechinger Tamás, Mecséri Ádám,

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 13. szám 2013. július 05. artúr fesztivál és Túri Vásár 2013. agusztus 6-11.

LXXXV. évfolyam 13. szám 2013. július 05. artúr fesztivál és Túri Vásár 2013. agusztus 6-11. LXXXV. évfolyam 13. szám 2013. július 05. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Nyiss velünk a világra! Újra itt a nyár, a szabadtéri programok, rendezvények ideje. Városunk ez évben is bõvelkedik

Részletesebben

Új védőnő a községben

Új védőnő a községben Új védőnő a községben BIHARI TIBORNÉ /FARKAS IBOLYA/ vagyok. 1958.01.14-én születtem Budapesten. Férjem, BIHARI TIBOR, jelenleg egy bp-i. BRÓKER cégnél dolgozik és biztosításokkal foglalkozik. Egy fiú

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 5. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. október

pusztavámi krónika I. évfolyam 5. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. október pusztavámi krónika I. évfolyam 5. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. október Szüreteltek Frey Szabolcs négy hektáron termett szôlôjét az idôjárás miatt szeptember utolsó harmadában szüretelte. A boráról

Részletesebben

ISMÉT 90 ÉVEST KÖSZÖNTHETTÜNK

ISMÉT 90 ÉVEST KÖSZÖNTHETTÜNK ISMÉT 90 ÉVEST KÖSZÖNTHETTÜNK Jakabszállási HÍRLEVÉL Részletek a második oldalon VI. évfolyam, 10. szám 2008. december I. 200,- Ft A T A R T A L O M B Ó L : V Í Z D Í J U N K 6. IDŐSEK NAPJA JAKABSZÁLLÁSON

Részletesebben

Erdei Zsolték Csollány Szilveszter tornatermét avatták Vasason

Erdei Zsolték Csollány Szilveszter tornatermét avatták Vasason Vasas, Somogy és Hird közösségi lapja 2010. Július IV. évfolyam 7. szám Erdei Zsolték Csollány Szilveszter tornatermét avatták Vasason 2010. június 10-én, csütörtökön, Vasason az általános iskolánál került

Részletesebben

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto.

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto. www.kunfeherto.hu K Községi közéleti havilap XX. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése

Részletesebben

Tisztelettel: Gerő Attila Sióagárd polgármestere

Tisztelettel: Gerő Attila Sióagárd polgármestere Sióagárd Község Önkormányzata 2015. Szeptember IX.Évfolyam Kedves Falubelim! Két fontos témáról szeretnék írni a szeptemberi számban. Az első, talán a legfontosabb, hogy ahogy átnéztem az e havi számot

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 1.szám 2010. január. Tisztelt Lakosság!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 1.szám 2010. január. Tisztelt Lakosság! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 1.szám 2010. január Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk - a Polgármesteri Hivatal szűkös gépparkja ellenére - igyekszik ellátni feladatait,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Felhívás eb összeírással kapcsolatban. Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi költségvetést A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap. Felhívás eb összeírással kapcsolatban. Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi költségvetést A TARTALOMBÓL... XIV. évf. 2. szám 2015. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A TARTALOMBÓL... Interjú a költségvetésről 2. oldal Iskolai színes hírek 4 5. oldal Farsang a Zenebölcsiben

Részletesebben

Jótékonysági Mikulás bál

Jótékonysági Mikulás bál XXII. évfolyam XII. szám 2014. december Ára: 120 Ft Jótékonysági Mikulás bál Már hagyományosnak mondható, hogy a Tündérrózsa Óvoda és a szülői munkaközössége megszervezi a Mikulás bált. Ezúttal a művelődési

Részletesebben

SZEGLETKO A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA LÉLEKJELENLÉT

SZEGLETKO A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA LÉLEKJELENLÉT SZEGLETKO A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. évfolyam, 1. szám LÉLEKJELENLÉT Teológusok voltunk, elsõévesek, amikor nyár elején a Bükk hegységben kirándultunk. Miskolc fölött, a Bükk egy csodaszép

Részletesebben