MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István"

Átírás

1 Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M MÁRCIUS ~~~ ~~~~~~~ ~~~ BÖJTMÁS HAVA MINDEN KEDVES HÖLGYNEK BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNUNK! Tisztelt Pusztaföldváriak! A legutóbbi testületi ülésen átbeszéltük a 40 Aranykoronás ünnep és Földvárak találkozójának időpontját és úgy döntött a testület, hogy előrébb hozzuk. Először júliusra gondoltunk, de végül mégis csak az augusztus ére esett a választás, mert addigra lesz biztosan kész az összes most futó beruházás, úgy, hogy utána még a rendrakásra is maradjon idő. A rendről jut eszembe, hogy amint látják, igyekszünk a közmunkásokk bevonásával a falu rendjét megőrizni, szedjük a szemetet, és arra szeretném kérni Önöket, hogy igyekezzenek ezt megőrizni és a hanyag lakótársainkat rendreutasítani, vagy ha ezt kellemetlennek érzik, akkor jelentsék a hivatalba azokat az eseteket, ha azt látják, hogy valaholl kezd úrrá lenni a káosz. Értessék meg a környezetükkel nem törődő emberekkel, hogy méltóságteljes emberi életet élni nem pénz, hanem igényesség kérdése. Gondoljanak csak bele abba, hogy a régmúltban még nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, mint ma, nem volt áram a tanyákon, nem voltak közmunkások, nem volt társadalombiztosítás, családi pótlék, lakásfenntartási támogatás, segély, ingyenn ebéd és ingyen tankönyv, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás még nyugdíj sem! Mégis szépen éltek az emberek, rendet tartottak maguk körül, évente kétszer Húsvétra és Búcsúra kimeszelték a házaikat, elhúzták a fal alját, minden házban voltak állatok és konyhakert, télen használati tárgyakat készítettek maguknak és összejártak kártyázni, beszélgetni, olvasni. Sőt középületeket építettek önerőből, amelyek még a mai napig állnak és funkcionálnak. Elgondolkodtató! A 40 Aranykoronás ünnep feladata az, hogy minden évben eszünkbe juttassa ezt, és megpróbáljon mindannyiunkat szembe állítani önmagunkkal, hogy feltegyük a kérdést önmagunknak a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk e magunkért és családunkért?. Tudom, hogy sok ember a közelébe sem kerül ennek az idealizált helyzetnek, de higgyék el nekem, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy ezeket az embereket próbáljuk meg rákényszeríteni az öngondoskodásra. Én mindent megteszek és rendszeresen komoly konfliktusokat is felvállalok ezért, de egyedül kevés vagyok ehhez! Ehhez Önökre is nagyon nagy szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István polgármester

2 2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai A évi CXXII. törvény alapján május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg. Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott. Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként. Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt. Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság A jelenlegi szabályozással egyezően jövő év május 1- jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár. Az új törvény szerint jövő év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához. A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az elővásárlásra jogosultak A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az ökológiai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves. Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet majd az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis. További előírások A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére vonatkozó szabályok már január 1-jén hatályba léptek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem lehet majd haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amelynek időtartama is maximum 20 év lehet. A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, így különösen a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba, ezért egyelőre sok a tisztázandó kérdés. A helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. Helyi gazdálkodói közösségek A hazai települések közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi gazdálkodói közösségben, azt a jogszabály pontosan meghatározza. A helyi földbizottság A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a 2

3 közösség tagjai választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll. A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. A helyi földbizottság feladata A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja. A működésének célja a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése május 1-ig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá. " A KSH Szegedi Főigazgatósága előreláthatólag február-április hónapban önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 6/A. alapján a Központi Statisztikai Hivatal az adatok gyűjtéséhez, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó feladatait a Statisztikai Elemző Központ Kft. bevonásával látja el, az összeírást igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. Amennyiben lehetőségük van rá, kérem, segítsék a kérdező biztosok munkáját! dr. Lipták Péter jegyző" ~~~~~~~~~~ FELÚJÍTANÁK A TORNATERMET Tornaterem felújításra nyújtott be pályázatot a pusztaföldvári önkormányzat. A polgármester azt mondja, bízik a sikerben, melyhez a választókerület elnökétől, Simonka Györgytől minden segítséget megkapnak. Az épület vázát egy mezőgazdasági szerelőcsarnok fémszerkezete alkotja, melyet az akkori technológiai és energetikai elvárásoknak megfelelően építettek meg, azonban ez a mai kornak már nem felel meg. A terem fűtését az elmúlt évtizedekben többször átalakították, de ezek mind elégtelennek bizonyultak, a rossz hőszigetelés és a nem megfelelő nyílászárók beépítése miatt. A terem világítását 2000-ben korszerűsítették, mely az utóbbi 3 évben sok hibával működik, így nem megfelelő a terem megvilágítása sem. A kiszolgáló helyiségek is sok kívánnivalót hagynak maguk után. A terem és a hozzá tartozó öltözők 36 éve nem voltak felújítva. Ezek miatt az okok miatt vált szükségessé a korszerűsítés. - Amióta Simonka György lett a térség választókerületi elnöke, közös munkánknak köszönhetően Pusztaföldváron soha nem látott pénzügyi egyensúly következett be, s bízok benne, hogy az Olga-ház, ill. a régi 3

4 evangélikus iskola épülete után, most a tornatermet is fel tudjuk újítani fűzte hozzá dr. Baranyi István polgármester. A településvezető elmondta, az igényelt támogatási összeg: Ft. A beruházás összköltsége: Ft. A pályázatban az önkormányzat vállalta 5 fő közmunkás alkalmazását is 2 hónapon keresztül Tisztelt Pusztaföldváriak! 2013 ban is bizonyítottuk, hogy összefogással sok minden elérhető ebben a faluban. Ismét kialakítottunk egy parkot az Újfaluban, volt egy nagy sikerű egy hetes kézműves táborunk, egy négy napos DATKI TÚRÁNK ahol 41 fő vett részt. Volt Luca pogácsasütés, Mikulásozás Ebben az évben is szeretnénk sok mindent megvalósítani, ami mindannyiunk javára válna, eredményeket hozhat a faluba, összefoghatja a közösséget, értéket teremt. Ehhez kérjük az Önök segítségét adójuk 1% nak a felajánlásával. ADÓSZÁMUNK: A tornaterem felújításához kérik Simonka György segítségét MAG HÁZ Egylet Molnár István Elnök A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft hírei Ezúton szeretném megköszönni fő támogatóinknak, segítőinknek a 2013 évben nyújtott segítséget! Köszönet a SONI HÚS Kft-nek, Aranykalász Tsz-nek, Baranyai Lajosnak, Pusztaföldvár Község Önkormányzatának!! Köszönet mindazoknak, akik segítik munkánkat, könnyebbé teszik mindennapjainkat, segítenek traktort szerelni, sertéseket a vágóhídra szállítani, apró meghibásodásokat elhárítani, köszönet azoknak, akik zöldséggel, gyümölccsel járultak hozzá a konyha működéséhez! Köszönet a Kft. dolgozóinak, akik precíz, pontos munkájukkal hozzájárulnak a sikerhez, a település fejlődéséhez, a finom ételek előállításához! És végül, de nem utolsó sorban és egyben a legnagyobb köszönet a közmunkaprogramban résztvevőknek, akik munkája nélkül nem lenne ilyen zökkenőmentes a működésünk. Dr. Baranyiné Lantos Erika Ügyvezető A Pusztaföldvári székhelyű 3,14 Tanácsadó Kft. a 2013 ban a Hajdúvölgy Körösmente HACS LEADER által meghirdetett versenyképesség intézkedési területén, gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatán Ft támogatásban részesült. A támogatásnak köszönhetően beszerzésre került egy RICOH fénymásoló gép. A Kft. pályázatok írásával foglalkozik. Ennek a tevékenységnek a végzéséhez elengedhetetlen egy olyan nagy teljesítményű gép, amely nem csak fénymásol, de nyomtatásra és szkennelésre is egyaránt használható. A technológia fejlesztése által, az ügyfelek elégedettségének növekedése, a munkavégzés feltételeinek javítása valósult meg. Ennek köszönhetően az alvállalkozó nélküli szolgáltatás lehetővé teszi a versenyképes szolgáltatási ár képzését. Dr. Baranyiné Lantos Erika 3,14 Tanácsadó Kft. Ügyvezető 4

5 Kulturális hírek MEGHÍVÓ! A pusztaföldvári Bartók Béla Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait március 5-én, szerdán 17 órai kezdettel FELDMANN TIBOR, ŐZE ISTVÁN ÉS TÓTH BÁLINT EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA. A rendezvény helye: Művelődési Ház, Pusztaföldvár Jókai u. 12. A kiállítást megnyitja: F. Varga Mária az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület elnöke. Köszöntőt mond: dr. Baranyi István polgármester A kiállítás megtekinthető: március 26-ig Bartók Béla népdaléneklő verseny Március 28-án, pénteken 9 órai kezdettel kerül megrendezésre, a kistérségi általános iskolák énekelni szerető tanulói részvételével, a Bartók Béla népdaléneklő verseny, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A verseny helyszíne: Bartók Béla Művelődési Ház Pusztaföldvár Jókai u. 12. Angol nyelvi oktatás február 4-vel megkezdődött a Tudásod a jövőd TÁMOP-os pályázat keretén belül, 98%- os támogatottsággal, az angol nyelvtanfolyam. A nyelvi oktatást 12 fő részvételével tudtunk elindítani a községi könyvtárban. Várjuk még, ugyancsak ennek a pályázatnak köszönhetően, az informatikai oktatás beindulását is, ahol szintén 12 fő részesülhet oktatásban. KÖNYVTÁRBA CSALOGATÓ Kedves Könyvtári Tagok és leendő Olvasóink! A Tamkó Sirató Károly Könyvtár a következő szolgáltatásokkal várja a könyvtárunkba betérőket: Ingyenes szolgáltatások Könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, kölcsönzés (hangoskönyv, ekönyv) Folyóirat-olvasás, lejárt határidejű folyóiratok kölcsönzése Információ a könyvtári szolgáltatásokról e-közszolgáltatások ingyenes nyújtása Wi-fi használat Lakossági villany-, gáz óraállás bejelentése Társasjátékok használata: Monopoly, Gazdálkodj okosan, Aktivity, memória játékok, sakk készlet, csocsóasztal Kiállítások-, rendezvények-, színház utak szervezése Művelődési ház nyitva tartása: Térítéses szolgáltatások Hétfő: 8-21 óra Fénymásolás Kedd: 8-18 óra Nyomtatás Szerda: 8-18 óra Fax küldése, fax fogadása Csütörtök: 8-18 óra Szkennelés Péntek: 8-18 óra Internet használat Termeink bérbeadása rendezvényekre (esküvő, lakodalom, osztálytalálkozó ) 5 A könyvtár nyitva tartása: Hétfő: óra Kedd: óra Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat: 8-12 óra Testépítő terem nyitva tartása: Hétfő: 9-20 óra Kedd: 9-18 óra Szerda: 9-18 óra Csütörtök: 9-18 óra Péntek: 9-18 óra Szombat: óra Vasárnap: óra

6 5. születésnap és III. népzenei találkozó a Népdalosok körében én, 5. születésnapunkkal egybekötött Népzenei Találkozót rendeztünk a helyi Kultúrházban, Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervező segítségével, aki a rendezvény háziasszonya is volt. Kis csapatunk nagy lelkesedéssel készült a találkozóra, hiszen mi sem szerettünk volna elmaradni az eddig megrendezett találkozók színvonalától. Heteken át gyűjtöttük a tombola tárgyakat, beszéltük a teendőket, gyakoroltuk az énekeket, terveztük a ránk váró feladatokat. Dr. Baranyi István polgármester köszöntője és megnyitója után elkezdődtek az együttesek előadásai. A 11 csoport fellépői közül külön ki kell emelni a csanádapácaiakat, akik táncukkal, mulatós zenéjükkel nagyon jó hangulatot teremtettek. Nagyon nagy elismerés illeti Rakonczai Bíborkát, ki szólóénekével kápráztatta el a közönséget. A csoportok fellépése után már szívesen fogyasztottuk az Arany Patkó Csárda által készített és kiszállított ebédet. Mindenki nagy elismerését zsebelhettük be a szíves vendéglátásért, hiszen volt rövid ital, üdítő, és nagy mennyiségű sütemény is. A csanádapácai Harmonikás több mint egy óra hosszáig húzta a mulatós nótákat, műsorát Gál Laci zenéje-éneke váltotta. Ügyfélkapus regisztráció A helyi gazdák figyelmébe ajánljuk, hogy 2014-től a gázolaj jövedéki adó bevallását csak elektronikusan lehet benyújtani. Ehhez szükséges címmel, ügyfélkapus regisztrációval rendelkezni, illetve az R01-es adatlapot kitöltve a Vám- és Pénzügyőrség megyei irodájába elküldeni. Amennyiben Ön nem rendelkezik még elektronikus levélcímmel, és nincs ügyfélkapuja, a könyvtárban szívesen segítünk a regisztrálásban. Forduljon hozzánk bizalommal! Köszönetet mondunk szponzorainknak: IMKO Kft.- Orosháza Orosfarm Zrt.- Orosháza (Tatársánc) Green Divízió Kft.- Orosháza Harangoséri Kft.- Pusztaföldvár Zsigovics Péterné- Pusztaföldvár Sinka Ferenc- Pusztaföldvár Srankó József- Pusztaföldvár Kányik Ferencné- Pusztaföldvár Csekő László- Pusztaföldvár Csönde Ferencné- Pusztaföldvár Nádasdi Józsefné- Pusztaföldvár Továbbá köszönetet mondunk: Dr. László Jenőnek a műsor színvonalas vezetéséért Gyarmatiné Laduver Márta művelődésszervezőnek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségéért. Gál Lászlónak a zenei közreműködésért Szivák Violettának, Kaczkó Anikónak, és Sztojkáné Erzsikének az elő-és utó munkálatokért. Természetesen mindez nem jöhetett volna létre, ha a Búzavirág Népdalkör tagjait nem okítja Szemenyei Józsefné, Erzsike, aki fáradtságot és betegségét sem kímélve tanít bennünket. Nagy tisztelettel és elismeréssel köszönjük neki. A Búzavirág Népdalkör és a Földvár Citerazenekar tagjai HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 2014 JANUÁR - FEBRUÁR Január Az Iskolai alapítvány újra Működik! Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy alapítványunk újra működőképes. Új elnök lett választva: Berki Erika személyében. Tagok: Berki Szilvia Gyarmatiné Laduver Márta Molnár Árpádné Gyulai István Szűcs Lászlóné Nagyné Laták Éva Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával segítsék alapítványunkat, mely gyermekeik programjait segíti. Számunk: Köszönjük az Önkormányzat és az iskola segítségét az alapítvány újraindításához!

7 Január 20. Tisztelt Szülők! A 2014/ 15-ös tanévre, a tankönyvrendelést, március 31-én kell elküldeni az iskolának. Jövőre az 1. és 2. osztályosok, ingyen kapják, a tankönyveket nem kell a szülőnek igazolnia a gyermekvédelmi kedvezményt, a 3 vagy több gyermeket és a tartós betegséget. A többi évfolyamon továbbra is fizetni kell azoknak, akik nem rendelkeznek a fenti kedvezmények egyikével sem. A kedvezményezettek közül csak azok kapják jövőre ingyen a tankönyvet, akik november 15-én (már le lett adva az iskolába) és a tankönyvátvétel után, október 1-ig rendelkeznek érvényes határozatokkal. Felhívom azon szülők figyelmét, akik jövőre a tankönyvet fizetni fogják: Jelenlegi 2. osztály: 3 fő 3. osztály: 1 fő 4. osztály: 2 fő 5. osztály: 5 fő 6. osztály: 2 fő 7. osztály: 5 fő Azoknak a Szülőknek, akik fizetik jövőre a tankönyvet, lehetőségük van a költségek csökkentésére, használt tankönyvek kölcsönzésével, ha ezt nem igénylik, úgy teljes áron új könyvet kapnak a gyerekek, mely saját tulajdon lesz. Bővebb felvilágosítást az összevont szülői értekezleten adunk, melyre azokat a szülőket várjuk, akik nem részesülnek semmilyen kedvezményben, ezért teljes áron vásárolják meg a tankönyvet gyermeküknek! Puskás Tibor igazgató Január 24. Békéscsaba Jókai színház: Toldi előadása 18 gyerek, osztályosok és 3 felnőtt vett részt a színházlátogatáson, mely az iskolai tananyaghoz szorosan kapcsolódik. Szervező: Gregus Ilona Január 24. Csanádapáca Katolikus Iskolák focitornája Az és a osztályos csapatok vettek részt a tornán, melyen mindkét csapatunk a 3. helyezést érte el. A torna legjobb mezőnyjátékosa: Kovács Máté 8. o. tanuló lett. Szervező: SzeGeKIF Február 02. Iskolai szentmise Gyertyaszentelés, Balázsolás. Szervező: Blősz Attila plébános, Oláh János hitoktató Február 02. Kazinczy verseny Orosháza Városi Könyvtár 2 tanulónk vett részt a versenyen Tóth Dorina 5. o. és Kopanyicza Ádám 7. o. tanulók. Kísérő: Gregus Ilona tanár Február 13. Európa Gyermekszínház előadása Kultúrház Az osztályosok vettek részt az interaktív előadáson. Szervező: Puskás Tibor ig. Február 28. Farsang Kultúrház EVANGÉLIKUS HÍREK A böjti időszakról A húsvétot megelőző hat és félhetes időszak az ún. (nagy)böjt. A farsangi időszak zajos, mulatságokkal teli időszaka elmúlt, ekkor minden keresztény felekezet Jézus szenvedésére emlékezik. A böjt évszázadok óta a lelki megtisztulás, a bűnbánat időszaka is. Használjuk ki mi is ezt az időszakot! Próbáltad már? Kedves Olvasó! Talán már eszedbe jutott, hogy valami hiányzik az életedből. Iránymutatást, vigasztalást keresel. Ez sok évtizeddel ezelőtt is így volt sokaknál, ezért épültek templomok. Talán azt hiszed, hogy egy istentisztelet nem neked szól, hogy hinni otthon is lehet. Pedig a gyülekezetet, egy igazi közösséget, a hallott vigasztaló szavakat nem pótolja az otthoni, egyszemélyes imádság. Még nem késő kipróbálni, eljönni, belehallgatni. Hisszük, hogy Isten hozzád is szólni szeretne. Mert az istentiszteletre nem az Istennek van szüksége. A vasárnap csendjére az embernek van szüksége. Ezért biztatunk arra, hogy a böjti időszakban bátran keresd fel gyülekezetünket. Könnyűzenés istentisztelet Március 8-án (szombat) este fél 6-kor böjtkezdő könnyűzenés istentiszteletet tartunk a pusztaföldvári evangélikus gyülekezeti teremben. Ez az alkalom a vasárnapi istentiszteleteknél is közvetlenebb stílusú, ahol modern énekeket éneklünk. Az istentiszteleten lehetőség lesz személyes áldást kérni életünkre. Vendégként prédikál: Molnár Virág református lelkipásztor Mezőkovácsházáról. 7

8 Istentiszteletek Minden vasárnap de. 9 órakor tartunk evangélikus istentiszteletet gyülekezeti termünkben (Rákóczi u. 30.). A hónap első vasárnapján áldásban részesülnek a márciusban születettek. A hónap második vasárnapján (március 9-én) úrvacsora kapcsolódik az istentisztelethez. A gyermekek, pedagógusok számára igazolást állítunk ki, amellyel az óvodában, iskolában igazolhatják az intézmény által előírt részvételt. Szeretettel és nyitott szívvel várjuk a családokat is. A legkisebbeket játékok, könyvek, kifestők várják, amit használhatnak az istentisztelet alatt. Március hónap igéje Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást - mondja Jézus. (Jn 13,35) Sajnos be kell látnunk, a keresztény emberek között is gyakori a széthúzás, a gyűlölet. Jézus ezzel a mondatával világossá teszi, hogy az őt követők útja csak a szeretet útja lehet. Evangélikus 1 % Kérjük az adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk egyházaknak felajánlható 1 %-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat. A nyilatkozatra írandó technikai szám: Ez a hónap a farsangolás időszaka. Óvodánkban január utolsó hetén tartottuk farsangi mulatságunkat. Szerencsére nem volt semmilyen vírus vagy járvány még, így szinte teljes óvodai létszámmal tudtuk megtartani rendezvényünket. Vidám játékos és táncos mulatságban volt részük a gyerekeknek, ahonnan elmaradhatatlan a fánk és az eszem-iszom, dínomdánom. Február 20-án az orosházi Szántó Kovács Múzeumba látogattunk, ahol egy időszakos játék kiállítást tekinthettünk meg, valamint játszhattunk is különböző népi játékokat. Csutkavár építés, ugróiskola stb. Betekinthettek a gyerekek egy kicsit a múltba, hogy nagyszüleik mivel is játszottak régen. Márciusi előzetes Március 19-én óvodánk először rendezi meg az Apák napját, amelyre gyermekeink édesapját, nagypapáját, keresztapukáját várjuk. Rendezvényünket 10 órától tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit! Március 21-én Tesz-Vesz napot rendezünk, amikor is szépíteni szeretnénk óvodánk udvarát virágpalántákkal, virágmagokkal. Március első hetétől folyamatosan gyűjtjük a magokat, palántákat. Bárki, aki óvodánkat ebben tudja segíteni, felajánlását szívesen elfogadjuk. Március én Óvodai beíratás lesz 9 órától 16 óráig. Azok a gyerekek kerülnek beíratásra, akik június 01-től május 31-ig született gyermekek. Beíratáshoz szükséges iratok: - gyermek anyakönyvi kivonata - lakcímkártya - anya személyi igazolványa, ha van akkor a gyermek személyi igazolványa is - TAJ kártya - Gyermekvédelmi papír, amennyiben van - MÁK-tól igazolás, ha nagycsaládos MESEVÁR ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁNAK HÍREI Február 15-én megrendeztük az első Jótékonysági Bálunkat. Nagyon örültünk annak, hogy már első alkalomra elég szép számú vendégsereg gyűlt össze. ÓVODAI HÍREK Ebből is látszik és nagyon örültünk neki, hogy a lakosok számára is fontos talán, hogy a gyermekeinknek lehetősége legyen korszerű udvari játékokkal játszani. Vidám műsorral kedveskedtünk mindazoknak, akik ellátogattak rendezvényünkre. Gyermekeinkkel egy kis táncot adtunk elő, majd ezt követte az óvoda dolgozói által előadott vidám, tréfás mesejelenet, végül a bál hangulatának megalapozása képen Tóth Nikoletta előadásában hallgathattunk meg két énekszámot. A vacsorát követően jó kis talpalávalót húzott a zenekar, így a mulatság hajnalig tartott. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre még többen látogatják rendezvényünket. A bál mellett lehetőség volt támogatói jegyek vásárlására, amellyel szintén hozzá lehetett járulni ahhoz, hogy udvari játékot tudjunk vásárolni. Sokan támogatták célunkat kisebb és nagyobb pénzadományokkal. Nagyobb adományozóink voltak: - Dominkó Gábor - Orosfarm Zrt. - Sódar Ferencné Marika néni - Try-Béta Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Adományozó volt még 5-6 fő, akik nem szeretnék nevüket nyilvánosságra hozni. A bálon befolyt összeghez még az alapítvány is egy nagyobb összeget bocsát rendelkezésre az új udvari játékok megvásárlásához. A nagy adományozóink mellett szeretnénk megköszönni a kisebb pénzadományokat is, hiszen sok kicsi sokra megy. Minden segítségnek nagyon örültünk legyen az pénz vagy tombolatárgy felajánlása. Aki esetleg még úgy gondolja, hogy támogatni kíván bennünket célunk elérésében adományát a következő bankszámlaszámra utalhat, vagy személyesen is megteheti azt. Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Pusztaföldvári Kirendeltség Bankszámlaszám: Köszönjük segítségüket! MESEVÁR ÓVODA ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: Köszönjük, hogy adójuk 1% ával támogatják alapítványunkat! 8

9 Indul a évi agrártámogatások előfinanszírozása a Gádoros Takaréknál! Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is lehetőség nyílik a mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyek, családi gazdálkodók és vállalkozások támogatásainak előfinanszírozására. Az idei évre járó terület alapú és egyéb támogatásokat az igénylők már február hónaptól megkaphatják a Gádoros Takaréktól egyszerű és rövid lejáratú finanszírozási formában, akár már a támogatás igénylése előtt is. Miért hasznos az előfinanszírozás? - Mert a támogatási összeget elköltheti jóval a támogatás megérkezése előtt. - Mert szabadon, kötöttségek nélkül felhasználható - Mert olyan célokat valósíthat meg már az év első felében, amelyre a forrásai csak az év végén vagy jövő év elején lennének biztosítottak - Mert vállalkozás, családi gazdasága rendkívüli kedvező feltételekkel juthat rövid lejáratú finanszírozáshoz - Mert az igénylés és bírálat gyors és egyszerűsített formában történik 2014-ben milyen jellegű támogatások finanszíroz elő a Gádoros Takarék? évi terület alapú támogatás(maximum 69 ezer Ft hektáronként) - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás - Állatjóléti támogatások - Elkülönített cukortámogatás - Állattartás után járó támogatások (pl: hízott bika, anyatehén tartás,) - Tej és különleges tejtámogatás - Egyéb támogatások A konstrukciók kezes és ingatlan fedezet bevonása nélkül is igénybe vehetők, mindössze a támogatási fedezet mellett. Az igénylés egyszerűsített formában történik, gyors bírálattal, így akár egy héten belül hozzájuthat a támogatási összeg akár 100%-hoz. Bővebb információkért, és igénylésért kérjük keressék kollégáinkat a Gádoros Takarék helyi kirendeltségein! 9

10 Sport Újabb nagyszerű eredmény U-9-es csapatunktól! Utánpótlás tornán jártak a földvári lányok! A Pusztaföldvári NLSC utánpótlás csapata Hódmezővásárhelyre kapott meghívást, ahol U es csapatokkal mérkőzhettek meg. A földvári lányok azonban sokkal fiatalabb, U ös csapattal vágtak neki a tornának, ahol a tisztes helytállás volt a cél. A kupán három ellenfelünk volt, mindegyikkel kétszer mérkőztünk meg. A lányok így összesen hat mérkőzést játszottak, mind a hat meccsen vereséget szenvedtek, de nagyon bátran, sokszor szép focit bemutatva mérkőztek meg a náluk 3-4 évvel idősebb lányokkal. A tornát megnyerő, NB I - es Szegedi AK egyetlen kapott gólját a földváriaknak köszönheti, Kozma Kitti talált a kapujukba. A legszorosabb eredményünk a házigazdák elleni második meccsünk volt, itt 2-1 -re kaptunk ki, gólunkat Széles Klaudia lőtte. A nap legpozitívabb pillanata számunkra az eredményhirdetésen jött el, hiszen a mindössze 12 éves Széles Amandát választották a torna legjobb kapusának! Gratulálunk neki! A földvári csapat tagjai: Széles Amanda - Kozma Kitti, Horváth Alexandra, Széles Klaudia, Farkas Gina, Sándor Bianka, Klembuc Rebeka. Edző: Szivák László. Tisztelt Lakosság! Előnevelt csirke, kacsa és vetőmag kukorica íratható! Bocsán Istvánné 06-20/ Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hírmondó áprilisi számába a hirdetéseket és cikkeket március 28-ig kérem beküldeni az Önkormányzati Hivatalba. a szerkesztő Hétköznap és hétvégén rendelési időn kívül (hétköznap du. 16 óra után) a központi orvosi ügyelet elérhetősége: 68/ Felelős kiadó: Pusztaföldvári Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Engedélyszám: /1568/2003. Nemzetközi azonosítószám: ISSN Szerkeszti: Csatlósné Balog Anikó 10 A Pusztaföldvári LK U - 9 -es csapata ismét remek eredményt ért el, ezúttal február 8 -án Szentesen léptek pályára, az Ádász - Csőszer Farsang Kupán, ahol a második helyet szerezték meg a nyolc csapat közül! A nyolc csapat két négy fős csoportba lett sorsolva, ahonnan az első két helyezett jutott tovább! A földvári csapat a Kiskunhalasi RFC, a Szentesi Junior I. és a Csongrádi TSE csapatával került egy csoportba. Az első meccsen a Kiskunhalas RFC volt az ellenfél. Nagyon szoros mérkőzésen sikerült 1-0 -ás győzelmet szerezni, gólunkat Szelezsán Norbert lőtte. A második meccs a házigazda Szentesi Junior I. ellen volt. Ezen az összecsapáson is bármilyen eredmény születhetett volna, ezúttal azonban csapatunk járt szerencsétlenebbül, hiszen egy hatalmas szabadrúgás góllal a szentesi csapat 1-0 -ra felülmúlta a földváriakat. A csoport utolsó meccsén a Csongrádi TSE csapatát győztük le. A továbbjutáshoz minimum két gólos győzelemre volt szükség, amelynek tudatában rendkívül támadólag léptünk fel. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen Szelezsán Norbert mesterhármasára válaszul csak egy csongrádi gól jött, így a földvári csapat bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben aztán a Sándorfalvai USK ellen mérkőztünk meg. A sándorfalvaiak ugyan 1-0 -ra legyőzték csapatunkat, de a mérkőzés lefújását követően a földvári vezetők óvást nyújtottak be, ugyanis szemmel láthatóan ellenfelünk jóval idősebb korosztályt játszatott. Óvásunkat jogosnak találták, így 3-0 -ás eredménnyel a földvári csapat örülhetett a döntőbe kerülésnek. A döntőben a Kiskunfélegyházi HTK ellen játszottunk. Két nagyon egyforma csapat találkozott, mindkét oldalon rendkívül jó kapusteljesítményt láthattunk. A mérkőzés végéig nem is született gól, így büntetőrúgásokkal dőlt el a párharc. Mivel csapatunkból Juhász Dávid értékesítette csak a 7 méteresét, míg ellenfelünktől ketten, elvesztettük a döntőt. A Pusztaföldvári LK így is nagyszerű eredményt ért el, hiszen a második helyet szerezték meg Szivák László tanítványai! Külön öröm számunkra, hogy a torna legjobb kapusának Fejes Bencét választották! A földvári csapat tagjai: Fejes Bence - Szelezsán Norbert, Juhász Dávid, Farkas Krisztián, Farkas Martin, Halter Szimonetta, Szántó Norbert, Szántó Szabolcs, Tompa Dorka, Dékány Dávid, Erdei- Nagy Attila. Edző: Szivák László Gratulálunk! Dr. Sin Zoltán hatósági állatorvos telefonos elérhetősége: 30/

11 11

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012.Január. Tisztelt Pusztaföldváriak!

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012.Január. Tisztelt Pusztaföldváriak! XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2012.Január Tisztelt Pusztaföldváriak! Ismét egy új év előtt állunk, amihez mindannyijuknak

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2013. MÁRCIUS. Tisztelt Pusztaföldváriak!

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2013. MÁRCIUS. Tisztelt Pusztaföldváriak! XII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2 0 1 3. M Á R C I U S Tisztelt Pusztaföldváriak! Sokszor merül föl beszélgetések közben,

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 5 SZÁM 2012. MÁJUS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Május. Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok!

X. ÉVFOLYAM 5 SZÁM 2012. MÁJUS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Május. Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! X. ÉVFOLYAM 5 SZÁM 2012. MÁJUS Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2012. Május Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! Szokásomtól eltekintve most szeretném átadni az első oldalt egy olyan településünkön

Részletesebben

Havilapja 2013. Ajánlom. az ünnep jó. an: állat. t. A. Erika várja az. polgármester

Havilapja 2013. Ajánlom. az ünnep jó. an: állat. t. A. Erika várja az. polgármester XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. SZEPTEMBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Szeptee mber Kedves Lakosok! Ajánlom szíves figyelmükbe a 2013. október 11-12-én

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2016. március 15. (kedd) Bartók Béla Művelődési Ház Pusztaföldvár, Jókai u. 12.

Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2016. március 15. (kedd) Bartók Béla Művelődési Ház Pusztaföldvár, Jókai u. 12. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja A mi Március 15-énk Pusztaföldvár Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848/49 es szabadságharc évfordulóján megrendezésre kerülő

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Április. Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok!

X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja. 2012. Április. Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja 2012. Április Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! A közelmúlt legfontosabb eseményei közé tartozik, hogy képviselőtestületünk

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Kedves Pestújhelyiek!

Kedves Pestújhelyiek! 1 Tartalom Kedves Pestújhelyiek! 2 Dalnoki Jenő emléktorna 3 Temetői séta 4 Ultibajnokság 4 Nosztalgia bál az Odeon zenekarral 5 Bakonyi Elek Sakkbajnokság 5 Kaláka koncert 5 Templomi koncert 6 Biciklis

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4103-9/2010. 33. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Jobbik

Részletesebben

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-10-041628;

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

VIII. 40 Aranykoronás Ünnep Időpontja: 2015. október 9-10.

VIII. 40 Aranykoronás Ünnep Időpontja: 2015. október 9-10. Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VIII. 40 Aranykoronás Ünnep Időpontja: 9-10. Helyszín: Pusztaföldvár Sportpálya, Művelődési Ház és Könyvtár, Szabadságtéri földvár Programok: 9. Péntek 17:00

Részletesebben

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ Csongrád megyében 604 darab 3 hektár feletti földrészlet nyilvános árverezésére kerül sor AZ ÁRVERÉSEK

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2007. NOVEMBER Tisztelt Pusztaföldvári Lakostársaim! Az ünnepnap előtt nem sokkal tudtuk meg, hogy az 56-os megemlékezésünkön prof. Dr. Horváth János Képviselő Úr, a Parlament korelnöke

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Január Február Megjelenik kéthavonta Önkormányzati hírek Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetést,

Részletesebben

Idén is lesz társasházi pályázat

Idén is lesz társasházi pályázat V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2011. SZEPTEMBER 40 ARANYKORONÁS ÜNNEP IDŐPONT: 2011. október 7-8-9. HELYSZÍN: Pusztaföldvár Sportpálya, esős idő esetén: Bartók Béla Művelődési Ház OKTÓBER 7. péntek 17.00 h Az

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Figyelem!

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Figyelem! 2013. április 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Figyelem! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunk 2013. május 6-tól 10-ig egészségügyi

Részletesebben

be/sfp-08367/2015/mlsz

be/sfp-08367/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Petőfi DSZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3857 A kérelmező

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

be/sfphpm01-10157/2015/mlsz

be/sfphpm01-10157/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dudar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dudar Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2319 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

2016. Április. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016. Április. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. Április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31-én tartotta soros ülését. A képviselő

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. február 20. 2015/4. szám (8. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

t~ NY R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

t~ NY R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

be/sfphpm01-10392/2015/mlsz

be/sfphpm01-10392/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőnyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bőny SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 713 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9574/2015/mlsz

be/sfp-9574/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Felsőpakony Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Felsőpakony KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1316 A kérelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság U-15 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Budapesti U-15 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 17-i Közmeghallgatásáról és Falugyűlésről 1 Készült:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

be/sfp-8505/2015/mlsz

be/sfp-8505/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve VAFA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. július 4-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

Hirdetés leadás módja

Hirdetés leadás módja KÉPÚJSÁG EGERSZALÓK Hirdetés leadás módja Hirdetések leadási határideje hétfő és csütörtök. Ahatáridő után leadott hirdetések garantáltan csak a soron következő frissítéskor kerülnek feldolgozásra. Technikai

Részletesebben

be/sfp-08508/2015/mlsz

be/sfp-08508/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve KHTK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 26. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. január 20. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfp-3196/2015/mksz

be/sfp-3196/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve FGKC SZEKSZÁRD Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09538/2015/mlsz

be/sfp-09538/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Junior Sport Kereskedelmi és Szolgáltató kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Junior Sport Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1. évfolyam 7. szám 1992. december

1. évfolyam 7. szám 1992. december 1. évfolyam 7. szám 1992. december KELLEMES KARÁCSONYI ÉS BOLDOG, BÉKÉS ÚJ KÍVÁNUNK ÜNNEPEKET ESZTENDŐT 62/1992.(X.29.)Kt.sz. határozat: Nyersanyag normaváltozással kapcsolatosan a szerződés módosításra

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a mezei őrszolgálatról Bököny község képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.) Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI CSÖKKENTETT PÁLYÁS U14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben