FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK"

Átírás

1 Hivatal bevételei A befolyt ezer forintos illetékbevétel az előirányzat 8,6 %-a. Abszolút értékben ez ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, és ezer forinttal a 26. évi tényleges teljesítésnél. Az alulteljesítés általában havonta jelentős volt. Az illetékbevételek 27. évi alakulásának összehasonlítása a 26. évi azonos időszakának adataival: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október 26.évi illetékbevétel 27.évi illetékbevétel November December Az illetékbevétel, mint az önkormányzat legjelentősebb saját forrása, 26-ban a működési célú saját bevételeknek még 44,2 %-át tette ki, 27-ben már csak 32,3 %-át adta. 27. január 1-jétől a megyei Illetékhivatalok megszűntek, feladataikat az APEH regionális igazgatóságai vették át. A tervezés, mely az előzetes kormányprognózisok és szabályozási elemek figyelembe vételével a 26. évi eredeti szintnek megfelelően történt, jelentős bizonytalansági tényezőket rejtett magába. Teljesítésében alapvetően, teljes egészében elmaradt a prognózisok szerint elvárt magas növekedési ütem. Ezen túl megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző 8 %-os részesedés is. Csökkent a valamennyi megye között felosztott bevétel (Pl. Érd megyei jogú várossá válásával), de bevétel kiesés jelentkezett a megosztási szabályok miatt a kapó megyéknél Budapest és Pest megye bevétel elmaradása következtében is. Az ügymenetekre negatív befolyással volt az APEH rendszerébe technikailag a tervezettnél lassabban történő illetékügyi integráció. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek másik illetékbevételeken kívüli - tétele a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek jogcím. Itt a tervezett ezer forint előirányzat 176,9 %-ban, ezer forintban realizálódott, ami elsősorban a kamatbevételek 175,1 %-os, ezer forintos túlteljesítésével indokolható. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forint összege a módosított előirányzat 113,3 %-a, ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését gyarapította az alábbiak szerint: (ezer forint) Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Illetékhivatal ingóságainak vételára APEH-től Ingatlan értékesítés bevételei ebből: Pécs, Hengermalom u Pécs, Papnövelde u Pécs, Mohácsi u Pécs, Szigeti u. ; Lázár V. u. ingatlanok Révfülöp üdülő Szederkény, földértékesítés kisajátítással 1 Sásd Város Önkormányzata részére földterület átadás 1 Pécs, 4135 hrsz. ingatlan földkábel létesítési díj Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (önkormányzati lakásértékesítés)

2 - Pécs, Komlói u Szigetvár, Szent István lakótelep Pénzügyi befektetések bevételei Forrás részvény osztalék hozama 59 - Munka-Pécs Baranyáért Kht -ban lévő részesedés értékesítése 5 Az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel és az előirányzathoz viszonyított teljesítési aránya is lényegesen magasabb a korábbi évekénél. A volt illetékhivatali ingatlanok (Lázár V. u., Szigeti u.) értékesítése melyek közül csak az egyik szerepelt az előirányzatban valamint a szigetvári lakás eladása terven felüli bevételt hozott az költségvetésbe. Ugyanígy az önkormányzat Munka Pécs Baranyáért Kht-ban lévő részesedésének értékesítése. A Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti ingatlan értékesítésére 27. november 28-án megkötött adásvételi szerződés alapján a teljesítés, a vételár megfizetése csak 28-ban történt meg. Átengedett központi adókból, azaz személyi jövedelemadóból az előirányzatnak megfelelően ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, amiből tekintettel a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszámának 45 fős csökkenésére 9. ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat. A normatív hozzájárulások tervezett és folyósított összege 27-ben ezer forint volt, a tényleges mutatószámok alapján azonban a jogszerűen járó összeg ennél kevesebb. A zárszámadáshoz kapcsolódóan ezer forint állami hozzájárulást kell visszafizetni a központi költségvetésbe. A jogosulatlan igénybevétel legnagyobb tételei a közoktatási kiegészítő hozzájárulások jogcímein és a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatásokban keletkeztek, előbbinél ezer forint, utóbbinál ezer forint a visszafizetendő összeg. Ezenken belül a jelentősebb jogcímek: iskolai gyakorlati oktatás 163 fős mutatószám és ezer forint állami hozzájárulás csökkenés; kollégiumi, externátusi nevelés 35 fős mutatószám és 7.71 ezer forint állami hozzájárulás csökkenés; sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 27 fős mutatószám és ezer forint állami hozzájárulás elmaradás, az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés jogcímen 159 fős és ezer forintos az elmaradás, a tanulók tankönyvellátásának támogatása 585 fővel és ezer forinttal kisebb támogatás. A közoktatási alap-hozzájárulások 7.79 ezer forint elmaradása a 27/28-as tanév októberi tanulólétszámának csökkenésével indokolható, szinte minden évfolyam kategóriában alacsonyabb a létszám, mint az várható volt. Ez a visszafizetendő összeg (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti) állami támogatás 1,7 %-a, az eltérés tehát nem mondható jelentősnek, mindenesetre szükségessé teszi az intézményi adatszolgáltatások többlépcsős ellenőrzését, a közoktatás létszámalakulásának folyamatos nyomon követését. A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek teljesítését összefoglalóan a 13. számú melléklet, a normatíva elszámolásának adatait a 13/a., a kötött felhasználásúakét a 13/b. számú mellékletek mutatják. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen ezer forint hozzájárulást kapott önkormányzatunk. A tényleges mutatószámok alapján a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátók létszámának emelkedéséből adódóan további 3.55 ezer forint hozzájárulásra vagyunk jogosultak. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból a beszámolási időszakban ezer forint folyt be, ezen belül a jelentősebb jogcímek: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet támogatása ezer forint; 13. havi illetmény 27. évi fedezete ezer forint; Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása ezer forint;

3 Közoktatás fejlesztési célok támogatása ezer forint; Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása ezer forint. A központosított támogatások elszámolásához 54 ezer forint visszafizetési kötelezettség kapcsolódott. Címzett támogatás igénybevételére a Baranya Megyei Kórház A épület beruházáshoz kapcsolódó tervezési és műszer beszerzésekre 686 ezer forint; a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács malomépület átalakításra ezer forint és a Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra ezer forint összegben került sor. Az előirányzat teljesítése 85,3 %. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény felújítása elnevezésű pályázat támogatására került sor 1.5 ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat 1.5 ezer forint céljellegű decentralizált támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa nyílászáró csere az V-VII számú épületekben elnevezésű pályázat megvalósításához Központi források eltérése 27-ben 24-hez viszonyítva SZJA Normat ív támogatás Normatív kötött támogatás Címzett támogatás TEKI, CÉDE Normatív kötött támogatás; eft; 3% Címzett támogatás; eft; 4% Normatív támogatás; eft; 47% Központi források 27-ben TEKI, CÉDE; 3. eft; % Közp ontosított Központosított; eFt; 11% SZJA; eft; 35% Az elmúlt években több százmillió forinttal csökkent az önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás. A nominális csökkenés fokozott negatív hatása, hogy a működéshez kapcsolódó szabad felhasználású (felhasználási kötöttség nélküli) támogatások, az átengedett SZJA és a normatív hozzájárulások csökkentek a legjelentősebb mértékben. A fejlesztési célú támogatások és a meghatározott feladatokhoz kapcsolódó központosított támogatások növekménye a feladatellátás színvonalát javítják ugyan, de nem tudják ellensúlyozni a működtetésben egyre csökkenő állami szerepvállalás negatív hatását. Ez halmozottan jelentkezik, ha nem a nominális, hanem a reálérték csökkenéssel számolunk. Különösen igaz ez, ha a központi támogatások megoszlását is figyelembe vesszük, ahol az SZJA és a normatív támogatás 82 %-ot tesz ki. Ezek együtt 27-ben ezer forint forrást jelentettek az önkormányzat gazdálkodásában, ami az összes költségvetési bevétel 21,7 %-a. Hitelállomány, finanszírozási célú bevételek és, adósságszolgálat

4 millió Ft Önkormányzat hitelállományának alakulása fejlesztési működési összesen január február Havi átlagos folyószámlahitel-állomány 27-ben március április május június július augusztus szeptember október november december Az önkormányzat folyószámlahitelének állománya 27. január 1-én ezer forint volt, melynek visszafizetése 27. január 2-án megtörtént az OTP Bank Nyrt részére. A Baranya Megyei Önkormányzat 27. december 31-i likvid hitelállománya ezer forint volt. (Ez a tervezett összeg 16,7 %-a). A fejlesztési célú hitelek állománya 27. január 1-én ezer forint volt, melyből ezer forint került szerződésben foglaltak szerint - visszafizetésre 27. december 31-ig. A 27. december 31-i fejlesztési célú hitelállomány ezer forint volt az alábbiak szerint: - a 24. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint; - a 25. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint; - a 26. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat 15/27. (XI. 22.) Kgy. határozatával kötvény kibocsátásáról döntött. Ennek eredményeként 27. december 2-án 2.. svájci frank folyt be az önkormányzat devizaszámlájára. 27-ben a banki szakemberek véleményének figyelembe vételével nem került sor a deviza átváltására, mert az árfolyam növekedésére lehetett számítani. 27. december 31-én a kötvénykibocsátásból származó devizakészlet állománya december 31-i árfolyamon számítva ezer forint volt. (Bevételként ezer forint került elszámolásra, mert a számvitel szabályai szerint bevételként a bankszámlára érkezéskor érvényes árfolyamon kellett figyelembe venni, év végén pedig a meglévő deviza- és kötelezettség állományt az értékelési szabályok miatt a december 31-i árfolyamon kellett értékelni. A különbség árfolyamveszteségként lett elszámolva.) Az önkormányzat tervezett finanszírozási célú bevételeinek (hitel, kötvénykibocsátás) teljesítése 77,1 %-os. Az önkormányzat adósságállományt a 2. számú melléklet mutatja. A hitelállomány, valamint az igénybevett átlagos folyószámlahitel állománya 27-ben javuló képet mutat, az adósságszolgálat növekvő tendenciája azonban továbbra is folytatódik A hitel visszafizetésre tervezett előirányzat 1 %-ban, ezer forint összegben teljesült. Ebből a 26. év december 31. fordulónapon igénybevett működési, likvid hitel törlesztése ezer forint.

5 Adósságszolgálat (törlesztés és kamat) A fejlesztési célú ezer forint hitel visszafizetésből ezer forint a 23. évi, 33.2 ezer forint a 24. évi és ezer forint a 25. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik. A fejlesztési célú hitelek után 27-ben fizetett kamat ezer forint volt, az előirányzat 92,4 %-a. A dologi között elszámolt működési célú hitelekhez kapcsolódó kamat ezer forint volt, az előirányzat teljesítése 45,2 %-os. A hitelekhez 216-ig, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan 227-ig vannak elkötelezettségei az önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a kötvény kibocsátásból és a Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítéséből származó bevételének nagy részét későbbi felhasználási céllal tartalékba helyezte, a 27. évi összes kiadás jelentősen elmarad az előirányzattól. E 4,6 milliárd forintos tartalék előirányzat következtében a tényleges költségvetési bevételek és különbözete pozitív egyenleget mutat. Hivatal kiadásai A hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak összességében 28,5 %-os a felhasználása. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a 4,6 milliárd forintos tartalék előirányzat következménye (amelyhez nem tartozik/hat teljesítés), illetve csaknem valamennyi jogcímen jelentős kiadás megtakarítások realizálódtak. A működési teljesítési aránya 76,1 %, a fejlesztésié mindössze 11,8 % személyi juttatás és járulékai Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése dologi előirányzat speciális célú támogatások teljesítés felújítási beruházások személyi juttatás és járulékai Hivatal kiadásai 26-ban és 27-ben dologi speciális célú támogatások felújítási beruházások A 26. évi tényszámokhoz való hasonlítás az illetékhivatal kiválása és a projektek eltérő mértékű költségvetést befolyásoló hatása miatt csak tájékoztató jellegű. Azt mutatja, hogy az egyszeri jellegű, illetve a kamat miatt növekvő dologi kivételével alapvetően jelentősen csökkent a hivatal kiadási szintje. A költségvetési 33,6 %-át a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. Előirányzataik teljesítése 89,2 %-os, illetve 9,8 %-os. Ezen belül a 78,6 %-ot kitevő Hivatalhoz kapcsolódó személyi juttatások teljesítése 9,7 %-os, a közgyűlésé átlagosan 81,6 %-os, a tisztségviselők és a szakértők juttatásaié 8 %-os. A nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések előirányzatának 76,4 %-a fogyott el. Legmagasabb teljesítési arány a projekteknél volt tapasztalható, 92,1 %. A dologi előirányzatának felhasználása 74,3 %-os, ezer forint. Az előirányzatból sok tételen jelentős megtakarítás történt, a teljesítés összességében ezer forinttal marad el a tervezettől. A teljesítés legnagyobb összetevői: a 26. évi normatíva állami támogatás elszámolása során visszafizetett összeg, ezer forint, az előirányzat teljesítése 1 %-os;

6 a hitelekhez kapcsolódó kamat, ezer forint, teljesítése 65,8 %; a projektek dologi kiadásai, ezer forint, teljesítése 79,2 %; ÁFA ezer forint, teljesítése 76 %. felújítási 5% speciális célú támogatások 11% Hivatal kiadásainak megoszlása 27-ben beruházások 24% dologi 27% személyi juttatás és járulékai 33% költségtérítések 2% sajátos juttatások 7% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15% Hivatal személyi juttatásainak megoszlása állományba 27-ben nem tartozók juttatásai 2% rendszeres személyi juttatás 56% A speciális célú támogatások 9/b. számú mellékletben részletezett teljesítése összességében 56,6 %-os. A speciális célú pénzeszköz a költségvetési rendeletben foglaltak szerint, megállapodások illetve az elnöki keret felhasználása esetében - határozatok alapján, az abban foglalt határidőknek, feltételeknek megfelelően történtek. A közhasznú társaságok és a sport támogatások előirányzata csaknem teljes egészében a megfelelő cél megvalósítására elfogyott, teljesítésük 98 % feletti. A többi ágazat támogatására előirányzott összeg felhasználása nem érte el az 5 %-ot, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi célú előirányzat felhasználása csak 22,9 %-os volt. Ennek oka, hogy a Pécsi Integrált Egészségügy Kialalakítására tervezett 67 millió forint felhasználása 27- ben nem vált szükségessé. Az alacsony teljesítési arányok mögött döntően 28-ra áthúzódó vannak. Jelentős megtakarítás a nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása előirányzaton és az elnöki keret felhasználásában valósult meg. Előbbi esetben a tervezett összeg 78,2 %-a, utóbbinak 38,7 %-a megmaradt. A 1 millió forint elnöki keretből ezer forint került felhasználásra. A beérkezett 28 kérelemből a közgyűlés elnökétől 125 kapott 2-1 ezer forint nagyságrendű támogatást. A költségvetési mérlegben a speciális célú támogatások között szereplő pénzügyi elszámolások, támogatási kölcsönök előirányzatának felhasználásából a 3 millió forint nagyságú, vagy azt meghaladó tételek: az Ezerszínű Baranya Kht. részére 3. ezer forint tagi kölcsön; a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege 3.85 ezer forint; a 26. évi pénzmaradvány elszámolása a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeivel ezer forint, a Turisztikai vonzerő "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése I-II-III című pályázatok BM Önerő Alap kiegészítésének továbbadása 7.23 ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal költségvetésében felújítási feladatokra ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban 97,5 %-os volt a felhasználás a 1. számú melléket szerint. Jelentősebb megvalósult felújítási célok: a Baranya Megyei Kórház ágyszám-változásaiból következő strukturális átalakítás, elnyert pályázati támogatásból 68.1 ezer forint; a Pécs, Király u. 11. szám alatti levéltári épület homlokzatának felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny tetőszerkezet felújítása ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a beruházási 27. évi módosított előirányzata ezer forint volt, melyből a 75,1 %-os igénybevétel mellett ezer forint felhasználás történt. A Baranya Megyei Kórház címzett támogatás keretében megvalósuló gép, - műszerbeszerzése pénzügyi elszámolása 27. évre áthúzódó feladat volt. A szállító cég kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. A gépek, - műszerek leszállítására 27 áprilisában került sor. A teljesítés 72,2 %. A beruházás befejeződött, lezárásra került. Önrész maradványa ezer forint.

7 Címzett támogatással valósult meg a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely beruházása. A felhasználás 96,8 %. A munkálatok, valamint a kifizetések a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történtek. A műszaki átadás 26. január 19-én volt, év végéig további felszerelés beszerzésére került sor, melyre közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat. A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés 25-ben született. A kivitelezés közbeszereztetése 25. novemberében kezdődött, eredményhirdetésre 26. március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett. Az épület műszaki átadására (déli homlokzat nélkül) 27. július 11-én került sor. A kiállítás 27. szeptember 29. óta látogatható. A 27. évi teljesítés 8,7 %. A testület a 22. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gépműszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték ezer forint. A eszközök lízingelése 26. december 31. nappal lezárult, a decemberi számlák áthúzódó kifizetése miatt szerepel adott költségvetési évben. A Hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban eredményhirdetésre 26. november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV ZRt. lett. Az épület műszaki átadás-átvétele 27. novemberében lezajlott, az ünnepélyes megnyitóra 28. januárjában került sor. A pénzügyi felhasználás 56,8 %. Az Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési munkálatainak kiadása ezer forint volt. A teljesítés 1 %. BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács részére elkészült a megvásárolt ingatlan rekonstrukciójával kialakított 2 db önálló lakóotthon 1-1 fő elhelyezésére. Az épület átalakítás műszaki átadás-átvétele 27. október 3.-án lezajlott. A jogerős használatbavételi engedély 28. februárjában érkezett meg a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához. A teljesítés ezer forint volt, az előirányzat 92 %-a. A BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpusztán az intézményi szennyvíz elvezető rendszer kiépítésre került és rácsatlakoztunk a szigetvári szennyvíz csatornarendszerre. A munkák műszaki átadás-átvétele 27. október 12.-én megtörtént. A teljesítés az előirányzat 95,6 %-át, ezer forintot tett ki.. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai fejlesztésére 6.73 ezer forint került felhasználásra, mely az előirányzat 98,3 %-a; Az önkormányzat előre nem látható kiadásaira és bevételkieséseinek kompenzálására eredeti költségvetésében 12 millió forintos általános tartalékot képzett. A céltartalékba került előirányzatok nagysága ezer forint volt. Változásaik minden költségvetés módosítás során tételesen nyomon követhetőek voltak, ezeket összesítve a 3. és 4. számú segédletek tartalmazzák. Teljesítés ezeken az előirányzatokon nem lehet, felhasználás a költségvetési rendeletben foglalt előírások szerint, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítás után valósulhat meg. Az önkormányzat tartalékait a 12. számú melléklet mutatja. Eszerint az általános tartalék előirányzaton ezer forint maradt, a céltartalék előirányzata pedig ezer forintra nőtt.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Megyeháza, Csokonai u. 3. Telefon: 508-101, Fax: 82/312-634 Ügyiratszám: PÜ/209/2010 TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben