FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK"

Átírás

1 Hivatal bevételei A befolyt ezer forintos illetékbevétel az előirányzat 8,6 %-a. Abszolút értékben ez ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, és ezer forinttal a 26. évi tényleges teljesítésnél. Az alulteljesítés általában havonta jelentős volt. Az illetékbevételek 27. évi alakulásának összehasonlítása a 26. évi azonos időszakának adataival: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október 26.évi illetékbevétel 27.évi illetékbevétel November December Az illetékbevétel, mint az önkormányzat legjelentősebb saját forrása, 26-ban a működési célú saját bevételeknek még 44,2 %-át tette ki, 27-ben már csak 32,3 %-át adta. 27. január 1-jétől a megyei Illetékhivatalok megszűntek, feladataikat az APEH regionális igazgatóságai vették át. A tervezés, mely az előzetes kormányprognózisok és szabályozási elemek figyelembe vételével a 26. évi eredeti szintnek megfelelően történt, jelentős bizonytalansági tényezőket rejtett magába. Teljesítésében alapvetően, teljes egészében elmaradt a prognózisok szerint elvárt magas növekedési ütem. Ezen túl megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző 8 %-os részesedés is. Csökkent a valamennyi megye között felosztott bevétel (Pl. Érd megyei jogú várossá válásával), de bevétel kiesés jelentkezett a megosztási szabályok miatt a kapó megyéknél Budapest és Pest megye bevétel elmaradása következtében is. Az ügymenetekre negatív befolyással volt az APEH rendszerébe technikailag a tervezettnél lassabban történő illetékügyi integráció. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek másik illetékbevételeken kívüli - tétele a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek jogcím. Itt a tervezett ezer forint előirányzat 176,9 %-ban, ezer forintban realizálódott, ami elsősorban a kamatbevételek 175,1 %-os, ezer forintos túlteljesítésével indokolható. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forint összege a módosított előirányzat 113,3 %-a, ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését gyarapította az alábbiak szerint: (ezer forint) Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Illetékhivatal ingóságainak vételára APEH-től Ingatlan értékesítés bevételei ebből: Pécs, Hengermalom u Pécs, Papnövelde u Pécs, Mohácsi u Pécs, Szigeti u. ; Lázár V. u. ingatlanok Révfülöp üdülő Szederkény, földértékesítés kisajátítással 1 Sásd Város Önkormányzata részére földterület átadás 1 Pécs, 4135 hrsz. ingatlan földkábel létesítési díj Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (önkormányzati lakásértékesítés)

2 - Pécs, Komlói u Szigetvár, Szent István lakótelep Pénzügyi befektetések bevételei Forrás részvény osztalék hozama 59 - Munka-Pécs Baranyáért Kht -ban lévő részesedés értékesítése 5 Az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel és az előirányzathoz viszonyított teljesítési aránya is lényegesen magasabb a korábbi évekénél. A volt illetékhivatali ingatlanok (Lázár V. u., Szigeti u.) értékesítése melyek közül csak az egyik szerepelt az előirányzatban valamint a szigetvári lakás eladása terven felüli bevételt hozott az költségvetésbe. Ugyanígy az önkormányzat Munka Pécs Baranyáért Kht-ban lévő részesedésének értékesítése. A Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti ingatlan értékesítésére 27. november 28-án megkötött adásvételi szerződés alapján a teljesítés, a vételár megfizetése csak 28-ban történt meg. Átengedett központi adókból, azaz személyi jövedelemadóból az előirányzatnak megfelelően ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, amiből tekintettel a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszámának 45 fős csökkenésére 9. ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat. A normatív hozzájárulások tervezett és folyósított összege 27-ben ezer forint volt, a tényleges mutatószámok alapján azonban a jogszerűen járó összeg ennél kevesebb. A zárszámadáshoz kapcsolódóan ezer forint állami hozzájárulást kell visszafizetni a központi költségvetésbe. A jogosulatlan igénybevétel legnagyobb tételei a közoktatási kiegészítő hozzájárulások jogcímein és a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatásokban keletkeztek, előbbinél ezer forint, utóbbinál ezer forint a visszafizetendő összeg. Ezenken belül a jelentősebb jogcímek: iskolai gyakorlati oktatás 163 fős mutatószám és ezer forint állami hozzájárulás csökkenés; kollégiumi, externátusi nevelés 35 fős mutatószám és 7.71 ezer forint állami hozzájárulás csökkenés; sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 27 fős mutatószám és ezer forint állami hozzájárulás elmaradás, az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés jogcímen 159 fős és ezer forintos az elmaradás, a tanulók tankönyvellátásának támogatása 585 fővel és ezer forinttal kisebb támogatás. A közoktatási alap-hozzájárulások 7.79 ezer forint elmaradása a 27/28-as tanév októberi tanulólétszámának csökkenésével indokolható, szinte minden évfolyam kategóriában alacsonyabb a létszám, mint az várható volt. Ez a visszafizetendő összeg (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti) állami támogatás 1,7 %-a, az eltérés tehát nem mondható jelentősnek, mindenesetre szükségessé teszi az intézményi adatszolgáltatások többlépcsős ellenőrzését, a közoktatás létszámalakulásának folyamatos nyomon követését. A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek teljesítését összefoglalóan a 13. számú melléklet, a normatíva elszámolásának adatait a 13/a., a kötött felhasználásúakét a 13/b. számú mellékletek mutatják. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen ezer forint hozzájárulást kapott önkormányzatunk. A tényleges mutatószámok alapján a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátók létszámának emelkedéséből adódóan további 3.55 ezer forint hozzájárulásra vagyunk jogosultak. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból a beszámolási időszakban ezer forint folyt be, ezen belül a jelentősebb jogcímek: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet támogatása ezer forint; 13. havi illetmény 27. évi fedezete ezer forint; Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása ezer forint;

3 Közoktatás fejlesztési célok támogatása ezer forint; Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása ezer forint. A központosított támogatások elszámolásához 54 ezer forint visszafizetési kötelezettség kapcsolódott. Címzett támogatás igénybevételére a Baranya Megyei Kórház A épület beruházáshoz kapcsolódó tervezési és műszer beszerzésekre 686 ezer forint; a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács malomépület átalakításra ezer forint és a Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra ezer forint összegben került sor. Az előirányzat teljesítése 85,3 %. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény felújítása elnevezésű pályázat támogatására került sor 1.5 ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat 1.5 ezer forint céljellegű decentralizált támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa nyílászáró csere az V-VII számú épületekben elnevezésű pályázat megvalósításához Központi források eltérése 27-ben 24-hez viszonyítva SZJA Normat ív támogatás Normatív kötött támogatás Címzett támogatás TEKI, CÉDE Normatív kötött támogatás; eft; 3% Címzett támogatás; eft; 4% Normatív támogatás; eft; 47% Központi források 27-ben TEKI, CÉDE; 3. eft; % Közp ontosított Központosított; eFt; 11% SZJA; eft; 35% Az elmúlt években több százmillió forinttal csökkent az önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás. A nominális csökkenés fokozott negatív hatása, hogy a működéshez kapcsolódó szabad felhasználású (felhasználási kötöttség nélküli) támogatások, az átengedett SZJA és a normatív hozzájárulások csökkentek a legjelentősebb mértékben. A fejlesztési célú támogatások és a meghatározott feladatokhoz kapcsolódó központosított támogatások növekménye a feladatellátás színvonalát javítják ugyan, de nem tudják ellensúlyozni a működtetésben egyre csökkenő állami szerepvállalás negatív hatását. Ez halmozottan jelentkezik, ha nem a nominális, hanem a reálérték csökkenéssel számolunk. Különösen igaz ez, ha a központi támogatások megoszlását is figyelembe vesszük, ahol az SZJA és a normatív támogatás 82 %-ot tesz ki. Ezek együtt 27-ben ezer forint forrást jelentettek az önkormányzat gazdálkodásában, ami az összes költségvetési bevétel 21,7 %-a. Hitelállomány, finanszírozási célú bevételek és, adósságszolgálat

4 millió Ft Önkormányzat hitelállományának alakulása fejlesztési működési összesen január február Havi átlagos folyószámlahitel-állomány 27-ben március április május június július augusztus szeptember október november december Az önkormányzat folyószámlahitelének állománya 27. január 1-én ezer forint volt, melynek visszafizetése 27. január 2-án megtörtént az OTP Bank Nyrt részére. A Baranya Megyei Önkormányzat 27. december 31-i likvid hitelállománya ezer forint volt. (Ez a tervezett összeg 16,7 %-a). A fejlesztési célú hitelek állománya 27. január 1-én ezer forint volt, melyből ezer forint került szerződésben foglaltak szerint - visszafizetésre 27. december 31-ig. A 27. december 31-i fejlesztési célú hitelállomány ezer forint volt az alábbiak szerint: - a 24. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint; - a 25. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint; - a 26. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat 15/27. (XI. 22.) Kgy. határozatával kötvény kibocsátásáról döntött. Ennek eredményeként 27. december 2-án 2.. svájci frank folyt be az önkormányzat devizaszámlájára. 27-ben a banki szakemberek véleményének figyelembe vételével nem került sor a deviza átváltására, mert az árfolyam növekedésére lehetett számítani. 27. december 31-én a kötvénykibocsátásból származó devizakészlet állománya december 31-i árfolyamon számítva ezer forint volt. (Bevételként ezer forint került elszámolásra, mert a számvitel szabályai szerint bevételként a bankszámlára érkezéskor érvényes árfolyamon kellett figyelembe venni, év végén pedig a meglévő deviza- és kötelezettség állományt az értékelési szabályok miatt a december 31-i árfolyamon kellett értékelni. A különbség árfolyamveszteségként lett elszámolva.) Az önkormányzat tervezett finanszírozási célú bevételeinek (hitel, kötvénykibocsátás) teljesítése 77,1 %-os. Az önkormányzat adósságállományt a 2. számú melléklet mutatja. A hitelállomány, valamint az igénybevett átlagos folyószámlahitel állománya 27-ben javuló képet mutat, az adósságszolgálat növekvő tendenciája azonban továbbra is folytatódik A hitel visszafizetésre tervezett előirányzat 1 %-ban, ezer forint összegben teljesült. Ebből a 26. év december 31. fordulónapon igénybevett működési, likvid hitel törlesztése ezer forint.

5 Adósságszolgálat (törlesztés és kamat) A fejlesztési célú ezer forint hitel visszafizetésből ezer forint a 23. évi, 33.2 ezer forint a 24. évi és ezer forint a 25. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik. A fejlesztési célú hitelek után 27-ben fizetett kamat ezer forint volt, az előirányzat 92,4 %-a. A dologi között elszámolt működési célú hitelekhez kapcsolódó kamat ezer forint volt, az előirányzat teljesítése 45,2 %-os. A hitelekhez 216-ig, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan 227-ig vannak elkötelezettségei az önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a kötvény kibocsátásból és a Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítéséből származó bevételének nagy részét későbbi felhasználási céllal tartalékba helyezte, a 27. évi összes kiadás jelentősen elmarad az előirányzattól. E 4,6 milliárd forintos tartalék előirányzat következtében a tényleges költségvetési bevételek és különbözete pozitív egyenleget mutat. Hivatal kiadásai A hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak összességében 28,5 %-os a felhasználása. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a 4,6 milliárd forintos tartalék előirányzat következménye (amelyhez nem tartozik/hat teljesítés), illetve csaknem valamennyi jogcímen jelentős kiadás megtakarítások realizálódtak. A működési teljesítési aránya 76,1 %, a fejlesztésié mindössze 11,8 % személyi juttatás és járulékai Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése dologi előirányzat speciális célú támogatások teljesítés felújítási beruházások személyi juttatás és járulékai Hivatal kiadásai 26-ban és 27-ben dologi speciális célú támogatások felújítási beruházások A 26. évi tényszámokhoz való hasonlítás az illetékhivatal kiválása és a projektek eltérő mértékű költségvetést befolyásoló hatása miatt csak tájékoztató jellegű. Azt mutatja, hogy az egyszeri jellegű, illetve a kamat miatt növekvő dologi kivételével alapvetően jelentősen csökkent a hivatal kiadási szintje. A költségvetési 33,6 %-át a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. Előirányzataik teljesítése 89,2 %-os, illetve 9,8 %-os. Ezen belül a 78,6 %-ot kitevő Hivatalhoz kapcsolódó személyi juttatások teljesítése 9,7 %-os, a közgyűlésé átlagosan 81,6 %-os, a tisztségviselők és a szakértők juttatásaié 8 %-os. A nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések előirányzatának 76,4 %-a fogyott el. Legmagasabb teljesítési arány a projekteknél volt tapasztalható, 92,1 %. A dologi előirányzatának felhasználása 74,3 %-os, ezer forint. Az előirányzatból sok tételen jelentős megtakarítás történt, a teljesítés összességében ezer forinttal marad el a tervezettől. A teljesítés legnagyobb összetevői: a 26. évi normatíva állami támogatás elszámolása során visszafizetett összeg, ezer forint, az előirányzat teljesítése 1 %-os;

6 a hitelekhez kapcsolódó kamat, ezer forint, teljesítése 65,8 %; a projektek dologi kiadásai, ezer forint, teljesítése 79,2 %; ÁFA ezer forint, teljesítése 76 %. felújítási 5% speciális célú támogatások 11% Hivatal kiadásainak megoszlása 27-ben beruházások 24% dologi 27% személyi juttatás és járulékai 33% költségtérítések 2% sajátos juttatások 7% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15% Hivatal személyi juttatásainak megoszlása állományba 27-ben nem tartozók juttatásai 2% rendszeres személyi juttatás 56% A speciális célú támogatások 9/b. számú mellékletben részletezett teljesítése összességében 56,6 %-os. A speciális célú pénzeszköz a költségvetési rendeletben foglaltak szerint, megállapodások illetve az elnöki keret felhasználása esetében - határozatok alapján, az abban foglalt határidőknek, feltételeknek megfelelően történtek. A közhasznú társaságok és a sport támogatások előirányzata csaknem teljes egészében a megfelelő cél megvalósítására elfogyott, teljesítésük 98 % feletti. A többi ágazat támogatására előirányzott összeg felhasználása nem érte el az 5 %-ot, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi célú előirányzat felhasználása csak 22,9 %-os volt. Ennek oka, hogy a Pécsi Integrált Egészségügy Kialalakítására tervezett 67 millió forint felhasználása 27- ben nem vált szükségessé. Az alacsony teljesítési arányok mögött döntően 28-ra áthúzódó vannak. Jelentős megtakarítás a nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása előirányzaton és az elnöki keret felhasználásában valósult meg. Előbbi esetben a tervezett összeg 78,2 %-a, utóbbinak 38,7 %-a megmaradt. A 1 millió forint elnöki keretből ezer forint került felhasználásra. A beérkezett 28 kérelemből a közgyűlés elnökétől 125 kapott 2-1 ezer forint nagyságrendű támogatást. A költségvetési mérlegben a speciális célú támogatások között szereplő pénzügyi elszámolások, támogatási kölcsönök előirányzatának felhasználásából a 3 millió forint nagyságú, vagy azt meghaladó tételek: az Ezerszínű Baranya Kht. részére 3. ezer forint tagi kölcsön; a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege 3.85 ezer forint; a 26. évi pénzmaradvány elszámolása a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeivel ezer forint, a Turisztikai vonzerő "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése I-II-III című pályázatok BM Önerő Alap kiegészítésének továbbadása 7.23 ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal költségvetésében felújítási feladatokra ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban 97,5 %-os volt a felhasználás a 1. számú melléket szerint. Jelentősebb megvalósult felújítási célok: a Baranya Megyei Kórház ágyszám-változásaiból következő strukturális átalakítás, elnyert pályázati támogatásból 68.1 ezer forint; a Pécs, Király u. 11. szám alatti levéltári épület homlokzatának felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny tetőszerkezet felújítása ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a beruházási 27. évi módosított előirányzata ezer forint volt, melyből a 75,1 %-os igénybevétel mellett ezer forint felhasználás történt. A Baranya Megyei Kórház címzett támogatás keretében megvalósuló gép, - műszerbeszerzése pénzügyi elszámolása 27. évre áthúzódó feladat volt. A szállító cég kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. A gépek, - műszerek leszállítására 27 áprilisában került sor. A teljesítés 72,2 %. A beruházás befejeződött, lezárásra került. Önrész maradványa ezer forint.

7 Címzett támogatással valósult meg a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely beruházása. A felhasználás 96,8 %. A munkálatok, valamint a kifizetések a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történtek. A műszaki átadás 26. január 19-én volt, év végéig további felszerelés beszerzésére került sor, melyre közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat. A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés 25-ben született. A kivitelezés közbeszereztetése 25. novemberében kezdődött, eredményhirdetésre 26. március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett. Az épület műszaki átadására (déli homlokzat nélkül) 27. július 11-én került sor. A kiállítás 27. szeptember 29. óta látogatható. A 27. évi teljesítés 8,7 %. A testület a 22. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gépműszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték ezer forint. A eszközök lízingelése 26. december 31. nappal lezárult, a decemberi számlák áthúzódó kifizetése miatt szerepel adott költségvetési évben. A Hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban eredményhirdetésre 26. november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV ZRt. lett. Az épület műszaki átadás-átvétele 27. novemberében lezajlott, az ünnepélyes megnyitóra 28. januárjában került sor. A pénzügyi felhasználás 56,8 %. Az Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési munkálatainak kiadása ezer forint volt. A teljesítés 1 %. BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács részére elkészült a megvásárolt ingatlan rekonstrukciójával kialakított 2 db önálló lakóotthon 1-1 fő elhelyezésére. Az épület átalakítás műszaki átadás-átvétele 27. október 3.-án lezajlott. A jogerős használatbavételi engedély 28. februárjában érkezett meg a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához. A teljesítés ezer forint volt, az előirányzat 92 %-a. A BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpusztán az intézményi szennyvíz elvezető rendszer kiépítésre került és rácsatlakoztunk a szigetvári szennyvíz csatornarendszerre. A munkák műszaki átadás-átvétele 27. október 12.-én megtörtént. A teljesítés az előirányzat 95,6 %-át, ezer forintot tett ki.. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai fejlesztésére 6.73 ezer forint került felhasználásra, mely az előirányzat 98,3 %-a; Az önkormányzat előre nem látható kiadásaira és bevételkieséseinek kompenzálására eredeti költségvetésében 12 millió forintos általános tartalékot képzett. A céltartalékba került előirányzatok nagysága ezer forint volt. Változásaik minden költségvetés módosítás során tételesen nyomon követhetőek voltak, ezeket összesítve a 3. és 4. számú segédletek tartalmazzák. Teljesítés ezeken az előirányzatokon nem lehet, felhasználás a költségvetési rendeletben foglalt előírások szerint, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítás után valósulhat meg. Az önkormányzat tartalékait a 12. számú melléklet mutatja. Eszerint az általános tartalék előirányzaton ezer forint maradt, a céltartalék előirányzata pedig ezer forintra nőtt.

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hivatal bevételei. Központi források

Hivatal bevételei. Központi források Hivatal bevételei Központi források A bevételek 13,6 %-a átengedett személyi jövedelemadóból származott, az 98,5 %-ának megfelelően 2.491.862 ezer forint összegben. A költségvetési törvény alapján 37.862

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1593-5/2007.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1593-5/2007. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1593-5/2007. MELLÉKLETEK: 9+2 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításáról A Baranya

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Körmend város Önkormányzata képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 5/2008. számú rendelettel hagyta jóvá. Az elfogadott költségvetés

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. május hó 29. 6. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben