A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről"

Átírás

1 Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010.

2 Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések 2

3 1.1. Jogszabályi és eljárásrendi háttér EU-s jogforrások Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete A Tanács 1083/2006/EK rendelete A Bizottság 1828/2006/EK rendelete Hazai jogforrások 281/2006. Korm. rendelet 217/1998. Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet évi C. törvény a számvitelről (Pályázati útmutató F6. Vonatkozó jogszabályok ( listája 3

4 Általános kérések 2 alapvető projekttípus: 1 fordulós pályázatok: támogatási döntés szerződés 2 fordulós pályázatok: előzetes támogatási döntés projektfejlesztés 2. körös pályázat benyújtása támogatási döntés szerződés

5 Általános kérdések Projektkezdés időpontja 1. Támogatási szerződés előtt 2. Támogatási szerződéssel egy időben 3. Támogatási szerződést követően Projektkezdés előtt CSAK előkészítési soron szereplőn költség számolható el! Projekt megindítása TSZ kötés előtt a kedvezményezett felelőssége (költségek és közbeszerzési eljárások vonatkozásában fontos ez)

6 Általános kérdések Menedzsment-struktúra struktúra - Projektmenedzser - Pénzügyi vezető - Adminisztratív koordinátor - Egyéb (szakmai vezető, műszaki vezető) Külső-belső menedzsment (!) Menedzsment költségek elszámolhatósága (!)

7 Általános kérdések Feladatok TSZ kötés előtt (2 fordulós pályázatok esetében e feladatok a 2. fordulós útvonalterv részeként történik) - Igazolások, dokumentumok beszerzése - Költségvetés aktualizálása - Cselekvési- és ütemterv aktualizálása - Cash-flow aktualizálása - Tájékozódás a kedvezményezett háza táján - Tájékozódás a releváns körülményekről (jogi környezet, pénzügyi környezet, stb.)

8 Általános kérdések Menedzsment felállítását követően: 1. Projektindító értekezlet 2. Iktatási rend kialakítása 3. Felelősségi körök rögzítése (formális és informális értelemben) 4. Szerződések szolgáltatókkal (kommunikáció, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kiviteli tervezés) 5. Iratminták összeállítása 6. Monitoring mutatók, indikátorok mérésének megkezdése

9 Általános kérdések Monitoring mutatók, indikátorok: E számokat ellenőrzik, ezek teljesítésétől függ a támogatási összeg kifizetése!!! Építés pl.: építési napló Eszközbeszerzés pl.: szállítólevelek, szerződések Szolgáltatás pl.: jelenléti ívek, teljesítési igazolások, fotódokumentáció

10 Általános kérdések Neuralgikus pontok KÖZBESZERZÉS - Szerződések mihamarabbi megkötése - Közbeszerzési terv ellenőrzése - Közbeszerzési szabályzat ellenőrzése - Előkészítés nyomon követése - Bonyolítás ellenőrzése - Eredmény megvédése! (kívül-belül!!!)

11 Általános kérdések KOMMUNIKÁCIÓ - Teljes bizonytalanság támogatói és támogatott oldalon a kommunikációs csomagokról - Arculati elemek bizonytalansága aktív kommunikáció a KSZ-szel - Figyelem a kommunikációs szolgáltató és a támogatott kapcsolatára!!!

12 Általános kérdések HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS - KSZ, IH, EKKE, ÁSZ, ESZ Pontos iktatás, dokumentumok előkészítése Menedzsment tagok és egyéb szereplők (pl.: műszaki ellenőr!!!) előzetes felkészítése Maximális kooperáció

13 Jelentési kötelezettségek A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni minden olyan körülményt,, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, illetve a Támogatási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér - haladéktalanul (Tervezett és tényleges között max. 3 hónap) A megjelölt kapcsolattartó adatainak változásáról haladéktalanul Kedvezményezett azonosító adatainak változásáról, annak bekövetkeztét követő 5 napon belül A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban bekövetkező valamennyi változást - haladéktalanul A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 13

14 Változás bejelentés (formanyomtatványon, indoklással) adminisztratív okokból szükséges változások; a projekt megvalósításának befejezése előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása; a cselekvési ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik, vagy csökken; az aláírásra jogosult személy(ek),, pénzügyi kötelezettségvállalók személyének és adatainak megváltozása esetén; ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás,, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában. 14

15 Szerződésmódosítás A támogatási szerződés az alábbi formában módosulhat: Változás bejelentés Szerződésmódosítás Kedvezményezett vagy KSZ által kezdeményezett szerződésmódosítás Formanyomtatvány használata = szerződésszerű teljesítés 15

16 Szerződésmódosítás 1. Kedvezményezett által kezdeményezett kezdeményezett (formanyomtatványon, indoklással) a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása (kumulatív); 10 százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a támogatási szerződésben rögzített célértékhez képest (kumulatív); változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. 16

17 Szerződésmódosítás 2. KSZ által kezdeményezett Intézményrendszer Jogszabályi környezet Program környezetének általános változása következtében 17

18 Beszámolási kötelezettség Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ) Célja: rendszeres időközönként beszámolni a projekt előrehaladásáról - legalább 6 havonta De: 1 éves megvalósítású projektek esetén csak egy jelentés kötelező A PEJ teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek illeszkednek-e e a támogatási szerződésben foglaltakhoz illetve, hogy eleget tesznek-e e az ott meghatározott kötelezettségeiknek. Az előrehaladási jelentés a szakmai előrehaladás bemutatására számszerű és szöveges adatokat kér a kedvezményezettektől. 18

19 Beszámolási kötelezettség Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) Benyújtandó: elektronikusan és papír alapon NFÜ honlapról letöltött nyomtatvány kitöltésével és CD-re mentésével (Letölthető formanyomtatvány és kitöltési útmutató: ai nak_kifizetesi_es_nyomonkovetesi_rendszereben) az NFÜ honlapján található Pályázó Tájékoztató Felületről on- line PEJ kitöltő alkalmazás használatával (Elérése: vagy emir.nfu.hu/nd/umft) Határidő: befejezést követő 1 hónap Hiánypótlás: csak 1 alkalommal (határideje megegyezik a Záró Kifizetési Kérelem hiánypótlásának határidejével) Amennyiben a ZPEJ nem kerül benyújtásra, a záró kifizetési kérelmet nincs mód elfogadni. Csúszik a kifizetés. 19

20 Kifizetési igénylések típusai Előleg előleg fizetési kérelem szerződéskötést követő 3 hónapon belül projektzárásig fizetési kérelem benyújtása kötelező, ellenkező esetben visszafizetés (módosított szabály) a támogatás rendeltetésnek megfelelő felhasználása, ellenkező esetben visszafizetés! az előleg elszámolás bármikor megkezdhető, legkésőbb a projekt zárásakor kötelező 20

21 Kifizetési igénylések típusai Időközi kifizetési kérelem az igényelt összeg legalább a támogatási összeg 10%-a (és legalább ( Ft formai és tartalmi ellenőrzés egyszeri hiányp nypótlás (benyújtási határid ridő: legfeljebb 30 ( nap elutasított tott számla a következő kérelemmel benyújthat jtható (legkésőbb a záró kifizetési ( kérelemmel 21

22 Kifizetési igénylések típusai Záró kifizetési kérelem még el nem számolt számlák KÖTELEZŐ MELLÉKLETE A ZPEJ előleg elszámolás (kiegyenlített ( számlákkal benyújtás: a megvalósítás határidejét követő 1 hónap, DE szállítói finanszírozás esetén a megvalósítás határidejét megelőző 60 naptári nap 22

23 Finanszírozási módok Utófinanszírozás előleg igénybevétele esetén csak utófinanszírozás lehetséges minden számla kiegyenlítését szükséges igazolni a kifizetési kérelem beérkezését követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem ( beleértve a kifizetés a Támogatási szerződésben rögzített bankszámlaszámra, VAGY a támogatást megelőlegező hitelintézet bankszámlájára történhet (engedményezési szerződés ( alapján 23

24 Finanszírozási módok Szállítói finanszírozás az önerő kiegyenlítését szükséges igazolni teljesítésigazolás a beérkezést követő 30 napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem ( beleértve nettó 1 millió forintot meghaladó bizonylatok esetén kifizetés közvetlenül a szállító részére előkészítési költségek és bérjellegű juttatások esetében nem alkalmazható (számla alapú projektmenedzsment költségek nettó 1 m Ft feletti számla esetében ( lehetséges szállítói ÉS Vegyes finanszírozás ÉS utófinanszírozás 24

25 Köztartozás Kedvezményezett Szállító a folyósítás feltétele a közbeszerzési köztartozás- eljárással sal kiválasztott mentesség a szállító esetében pénzügyi teljesítés a pénzügyi teljesítés időpontjában (számla időpontjában nem kiegyenlítésének lehet 15 napot ( dátuma meghaladó köztartozása Köztartozás esetén a kifizetés felfüggesztésre ( adóigazolás ) kerül! 25

26 Számlák, szerződések Számlával szembeni követelmények ÁFA törvény előírásai szerint kiállított a Kedvezményezett nevére szól projektazonosító és a számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került felvezetése a számlára hitelesített, másolati példány (eredeti, első ( példányról teljesítés igazolása az eredeti számlán cégszerű aláírással összhang a kapcsolódó szerződéssel (teljesítés dátuma, tárgya, vállalkozói ( díj Ft támogatási igény alatt elegendő a számlaösszesítő kifizetést igazoló dokumentumok hitelesített másolatának benyújtása külföldi számla esetén fő tartalmi elemekről a Kedvezményezett által hitelesített fordítás 26

27 Számlák, szerződések Szerződéssel szembeni követelmények hatályba lépése nem korábbi,, mint a pályázat befogadásának dátuma (kivéve előkészítési ( költségek a tevékenység befejezése nem későbbi,, mint a projektmegvalósítás dátuma pénzügyi ütemezés összhangja a részteljesítésekkel, részszámlákkal ha a tevékenység nem csak a projekthez kapcsolható, akkor megfelelő arányosítási módszertan szükséges! az esetleges módosítások is benyújtandók! szóbeli megállapodásról szóló nyilatkozat lehetősége 27

28 Benyújtandó dokumentumok Eredeti példány Támogatási szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga (új bankszámla nyitása esetén ( is kifizetési kérelem formanyomtatvány összesítő táblázatok (alátámasztó dokumentáció ellenőrzése a ( helyszínen Másolati példány minden más hitelesítés módja: eredetivel megegyező, aláírási joggal bíró képviselő által hitelesített másolat 28

29 Benyújtandó dokumentumok Igénybevett szolgáltatások számla vagy számlaösszesítő (a korábban leírt ( módon kifizetés igazolása piaci ár igazolása (nettó 1 m Ft felett) szerződés, megrendelő vagy nyilatkozat teljesítés igazolása (beszámoló projektmenedzsment esetében/köteles ( példány ( 29

30 Benyújtandó dokumentumok Személyi jellegű költségek személyi jellegű költségek összesítő táblája kifizetés igazolása (nettó bér + minden munkáltatót terhelő és munkavállalótól levont ( járulék munkaszerződés/kinevezés/megbízási szerződés/célfeladat kiírás (első kifizetésnél és változás ( esetén munkaköri leírás munkáltató és munkavállaló által aláírva (első kifizetésnél és változás ( esetén munkaidő nyilvántartás munkabér-arányos arányos elszámolás esetén 30

31 Benyújtandó dokumentumok Egyéb személyi jellegű (utazási) költségek utazási és kiküldetési költségek összesítő táblája kifizetés igazolása Eszközbeszerzés számla vagy számlaösszesítő (a korábban leírt ( módon kifizetés igazolása piaci ár igazolása szállítói szerződés/megrendelő/nyilatkozat/adás-vételi szerződés átadás-átvételi átvételi jegyzőkönyv (azonosító számmal,, pl. gyári szám) szoftverek esetében is! szállítólevél devizás számla esetében üzembe helyezési okmányok 31

32 Benyújtandó dokumentumok Építés, felújítás, bővítés számla kifizetés igazolása piaci ár igazolása kivitelezői szerződés (része a fizetési (! ütemezés hatósági engedélyek teljesítés igazolása: 5 millió Ft támogatástartalom alatt vállalkozó nyilatkozata 5 millió Ft támogatástartalom felett műszaki ellenőri igazolás (akár az eredeti számlán ( is építési napló (engedélyköteles beruházásnál) vagy kivitelezői nyilatkozat (nem engedélyköteles beruházásnál) az első kifizetési kérelemhez 32

33 Benyújtandó dokumentumok Saját teljesítés saját teljesítés összesítő táblázat az összesítőben szereplő, számlák, bizonylatok, kimutatások hiteles másolata (a közvetlen önköltség ( alátámasztására Igazolás,, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona nyilatkozat saját teljesítésről 33

34 Kifizetési kérelem Általános előírások megvalósítás során legalább egyszer kötelező online számlakitöltő használata, ÉS dokumentáció papír alapú benyújtása (beérkezés dátuma, hitelesség eltérés ( esetén cégszerű aláírás, regisztrált mérlegképes könyvelő általi ellenjegyzés támogatási/engedményezési/vállalkozási szerződésben rögzített bankszámlaszám nyilatkozatok hiánytalan kitöltése 34

35 Kifizetési kérelem Eljárásrendi lépések benyújtás: a megvalósítás határidejét követő 1 hónap,, DE szállítói finanszírozás esetén a megvalósítás határidejét megelőző 60 naptári nap hiánypótlási felszólítás: beérkezéstől számított 30 (szállítói( finanszírozás esetén 15) naptári nap egyszeri hiánypótlás lehetősége (30 naptári nap, DE szállítói finanszírozás esetében 15 naptári ( nap a határidő lejártát követő 8 nap után a hiánypótlással érintett rész elutasítása utófinanszírozás esetén a kifizetési kérelem beérkezését követő 60, szállítói finanszírozás esetén 30 naptári napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem ( beleértve 35

36 100 ezer Ft alatti számlák összesítője 36

37 Leggyakoribb hibák Nem használják az on-line számla kitöltőt Nem nyújtanak be piaci ár igazolására alátámasztó dokumentumot Záró kifizetési kérelemhez nem csatolnak záró Projekt Előrehaladási Jelentést ( ZPEJ ) Teljesítés igazolás hiányzik Projekt menedzsment költség esetén hiányzik a beszámoló az elvégzett tevékenységről Szerződés vagy nyilatkozatot arról, hogy nem kötöttek szerződést 37

38

39 1. Belső ellenőrzés rendszere 2. Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3. Belső ellenőrzési rendszer hatásköre

40 A A belső ellenőrzési rendszer a vezetés, valamint az irányítás szerves része, és szoros kapcsolatban áll a társaság tervezési-,, döntési-, információs rendszereivel. A belső ellenőrzési rendszer hatékony működtetése visszahat a társaság irányítási rendszerének megbízhatóságára is.

41 A A belső ellenőrzési rendszer alapvető célja a hibák megelőzése, a helyes gyakorlat vagy szabályozás kialakítására a vezetők figyelemének a felhívása, és segítségnyújtás a hibák elhárításban. időben jelzést ad a külső és belső környezetben, a feltételrendszerben bekövetkezett, vagy várható változásokról, javaslatokat dolgoz ki a változások társaságon belüli hatásainak kezelésére, tájékoztatja a vezetést a szervezet alkalmazkodó képességének alakulásáról.

42 Elemei: Elemei: Munkafolyamatba épített ellenőrzés Vezetői Vezetői ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés

43 Alapvető fontosságú eleme a projekt sikeres végrehajtásának Projektmenedzsmenttől elkülönült szervezeti struktúra Cél: a megvalósítás nyomon követése, az eredmények mérése, esetleges diszfunkciók feltárása

44 Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a menedzsment információkhoz jusson egy adott tevékenység előrehaladásával kapcsolatban, és szükség esetén befolyásolhassa menetét. Egygy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása megfelel-e e az előre tervezettnek, valamint hogy biztosított-e e az előre meghatározott célok elérése.

45 Monitoring Ellenőrzés Értékelés

46 Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Cél Időbeliség A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata Folyamatos a programvégre- hajtás során A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata Folyamatos a programvégrehajtá s során A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában Pontszerű előzetes, közbenső, utólagos (folyamatos) A tevékenység végzője szerint A tevékenység jellege A visszacsatolá s módja Külső vagy belső Operatív szankció Belső Operatív Kiigazítás a hatékonyság érdekében Külső (belső) Független! Elemző-tudományos Tanulási folyamat

47 A támogatott projekt mennyire járul hozzá saját és a program céljai teljesüléséhez Fejlesztés megvalósítása sikeres-e Céloknak megfelelően halad-e Lehetőség a beavatkozásra (végrehajtás menete) Hatékonyabb felhasználás és végrehajtás!

48 KTK MB OP MB EUB KTK IH OP IH Program monitoring Közreműködő szervezet Végső kedvezményezett Projekt monitoring

49 Előrehaladási jelentések (PEJ, ZPEJ és mellékleteik elkész szítése, se, projekt-dokument dokumentáció napi szintű vezetése. Információszolgáltatás és s dokumentumokba való betekintés lehetővé tétele helyszíni ellenőrz rzések alkalmával. Együttm ttműködés s a KözremK zreműködő Szervezetekkel a projekt lebonyolításával kapcsolatos javaslataik, iránymutat nymutatásaik figyelembevétele.

50 Az EU támogatásával megvalósuló programok figyelemmel kísérését az e célra létrehozott számítógépes rendszerben kell kezelni. A rendszer fejlesztéséről és üzemeltetéséről a Nemzeti Fejlesztési Hivatal gondoskodik. Az EMIR kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjt jtésére és rendszerezésére. re.

51 Köszönöm! 51

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt Visegrád Város Önkormányzata Működési Kézikönyv Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető Új Széchenyi Terv Pályázatai Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben