Részletes ismertetı A Felemelı Század Lótenyésztés, lóversenyzés - polgári társadalom c. pályázat II. ütem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes ismertetı A Felemelı Század Lótenyésztés, lóversenyzés - polgári társadalom c. pályázat II. ütem"

Átírás

1 Részletes ismertetı A Felemelı Század Lótenyésztés, lóversenyzés - polgári társadalom c. pályázat II. ütem A kiállítás leghangsúlyosabb része a lóhasználat magyarországi történetének bemutatása a szükséges nemzetközi elsısorban európai kitekintésekkel. Emellett jelentıs szerepet kap a magyar lótenyésztés és tenyésztésszervezés története, ami a 19. században kiemelkedı nemzetközi sikereket aratott. A ló gazdasági és hadászati jelentıségének köszönhetıen a lovak tartása és tenyésztése állami szinten is nagy figyelmet kapott. Ezért a lótenyésztés állami irányítása, a törzskönyvezés és a nagyhírő állami ménesek bemutatása is teret kap a kiállításban. A tenyésztésszervezés kiemelkedı személyiségeinek képei mellett egy 1890-es évekbıl való törzskönyvi lap látható díszmappában. A hazai lótenyésztés története a magyar lófajták szerepeltetése nélkül elképzelhetetlen lenne. A magyar fajták ismertetését Ifj. Vastagh Györgynek és Vastagh Lászlónak az egyes fajták egyegy jellegzetes, vagy kiemelkedı teljesítményő egyedérıl készült élethő szobrai teszik élményszerővé. A ló hadászati jelentıségét már az ókorban felismerték. A harci szekerek majdnem minden közel-keleti és európai birodalomban ismertek voltak. Az eurázsiai füves pusztákon létrejött lovas nomád harcmodor ami honfoglaló ıseinkre is jellemzı volt nagy mozgékonyságot biztosított a hadaknak és lehetıvé tette gyors helyváltoztatás közben is a távolra ható fegyverek használatát. Az Árpád-házi királyok alatt hazánkban is megjelent és tért hódított a nyugat-európai lovagi harcmód. Ez új típusú lovakat, tartásmódot, lószerszámokat, kiképzést igényelt. A vitrinekben fıként korabeli fegyverek, lószerszámok, nyergek láthatók. A török korban új kihívásnak kellett megfelelnie a lovasságnak. Ehhez alkalmazkodva alakult ki a 15. században a világszerte ismert magyar csapatnem, a huszárság. A huszárok fegyverzete és viselete többször is változott, jelentıségüket egészen a 20. századig a modern többlövető, és sorozatlövı fegyverek megjelenéséig megırizték. A kiállításban egy 1935-ös mintájú huszártiszti nyereg látható. A személy- és teherszállításban is meghatározó szerepet játszottak a lovak, egészen a 20. század elejéig. A kiállításban gazdag illusztrációs anyag (képek, modellek, köztük egy tejeskocsi és egy zárt konfliskocsi modellje) segítségével kerülnek bemutatásra a különbözı szekerek és a magyar találmányként számon tartott kocsik változatos típusai. A települések közötti és a városi tömegközlekedés kezdetei is a lóvontatású jármővekhez, a postakocsihoz, illetve a lóvasúthoz és az omnibuszhoz kötıdnek. Az omnibusz a mai autóbuszok lóvontatású elıdje volt. Magyarországon az elsı omnibuszjárat 1832-ben indult Budán, a Lánchíd és Zugliget közt. Az utolsó omnibusz vonal 1929-ben szőnt meg. Technikatörténeti szempontól sokatmondó a kiállításban megtekinthetı archív fotó, amelyen ugyanazon a sínpáron látszik az utolsó lóvasút és az elsı villamos kocsija. Emellett számos kép mutatja be a városi közlekedést. A lóvasút a villamos lóvontatású elıdje, Budapesten 1866 és 1928 közt közlekedett. A taxik elıdei a lóvontatású bérkocsik voltak: az egy lóval fogatolt konflis, és a kétlovas fiáker. A fiákert és a konflist az 1920-as években szorította ki a közforgalomból a géperejő bérkocsi, azaz a taxi. A közlekedéshez kapcsolódva a hosszútávú utazásból kifejlıdı ügetıversenyzésrıl is szót ejtünk. Hazánkban a 19. században terjedni kezdı vetésváltó földmővelési rendszer, illetve a vízrendezéssel mezıgazdasági mővelésre alkalmassá tett területek megnövelték az igaerı

2 iránti igényt. A kisebb vonóerıvel mőködı, korszerő félvas- és vasekék terjedése, a talajmővelés újabb eljárásai megnövelték a lovas igaerı szerepét. A kapásnövények ápolási munkáinak gépesítését is lóvontatású eszközökkel oldották meg. A traktorok elterjedése elıtt a mezıgazdaság legfontosabb erıgépe a ló volt. A kiállításban a terem közepén egy életnagyságú enteriör mutatja a lóvontatású eke munkáját. A munkagépeket (vetıgép, lókapa, főkasza, aratógép stb.) kifejezetten lóvontatásúra tervezték. Ezekbe ökröt nem is lehetett befogni. A tanyarendszer kialakulása is a lovak használatának kedvezett, az addig vezetı szerepet játszó igásökrökkel szemben. A ló nélkülözhetetlenné vált a mezıgazdasági munkákban. A búza életciklusának minden fázisában jelen volt a ló, még a 20. század elsı felében is. A munkafázisokat gépmodellekkel szemléltetjük. A polgárosodás korában új értelmet kapott az ember és ló kapcsolata, és általában az állatokhoz való újfajta viszonyulás. A ló szerepköre kitágult: Ekkor hódított magának teret a ló- és lovassportok többsége. Az elsı jelentıs nemzetközi lovasversenyt 1900-ban, Párizsban tartották. Az Osztrák-Magyar Monarchia lovasai elıször Torinóban, 1902-ben vettek részt nemzetközi versenyen. Az 1912-ben, Stockholmban tartott olimpián mutatkozott be három lovas szakág: a díjlovaglás, a díjugratás, és a military (lovastusa). Kiállításunkban látható a két világháború közötti idıszak legeredményesebb hölgylovasának néhány tiszteletdíja. A 20. századra a ló elvesztette korábbi meghatározó jelentıségét. A gépesítés háttérbe szorította. Történeti áttekintésünk nem lenne teljes, ha nem mutatnánk be a lovak helyét napjainkban. Szerény keretek között, de a teljesség igényével a lovassportok is említésre kerülnek. A hazánkban nagy hagyományokkal bíró szakágak, mint a díjlovaglás, a díjugratás, a military, vagy a fogathajtás, csakúgy, mint a viszonylag kevéssé ismertek, vagy újabbak, mint a lovastorna (voltizsálás), a western lovaglás vagy a lovaspóló. A kiállításban egy nagymérető kivetítın, és két képernyın a lótenyésztés és a lóhasználat történetével kapcsolatos filmeket vetítünk, valamint a vitrinekben díjak láthatók. A korábbi években részben ugyancsak a NKA támogatásával megvalósult lovas témájú kiállításainkkal (Kincsem, Imperiál - Híres magyar versenylovak, illetve A Felemlı Század I. ütem) együtt e kiállítás egységes egészt alkot A ló. - Nemzeti lókiállítás címmel. A Kincsem, Imperiál terem a lóversenyzés közismertebb változatát, a galoppversenyzést, valamint a két leghíresebb magyar versenyló csontvázát és sikereik történeté mutatja be. A kiállítás korábbi ütemében megvalósult interaktív egység játékos módon közvetíti a legfontosabb lovas ismereteket. Itt a lovak és az ember kapcsolatát járjuk körül, különös figyelmet fordítva gyermek látogatóinkra.

3

4

5

MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Fajtaismertetô

MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Fajtaismertetô MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Fajtaismertetô TARTALOMJEGYZÉK Bevezetô...1 Shagya Arab...2 Lipicai...4 Nóniusz...6 Furioso North Star...8 Gidrán...10 Kisbéri-félvér...12 Magyar Sportló...14 Hucul...16

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. Az önkormányzat meghatározói a középkori Hegyalján 21

Tartalomjegyzék. II. Az önkormányzat meghatározói a középkori Hegyalján 21 Tartalomjegyzék I. A mezıváros, mint a történeti kutatás tárgya 3 1. A mezıvárosok helye és szerepe a középkori magyar városfejlıdésben 3 2. A hegyaljai mezıvárosok kutatásának vizsgálati lehetıségei és

Részletesebben

A Kuvasz történelmi múltja.

A Kuvasz történelmi múltja. Kovács Imre: A Kuvasz múltja, jelene, jövıje A Kuvasz történelmi múltja. 1. İshazától a Kárpát-medencéig Az ember egyik legkorábban háziasított állata a kutya, mely a farkas ısi tulajdonságait egyre inkább

Részletesebben

A LÓ. -Küllemtan. -Fajtatan

A LÓ. -Küllemtan. -Fajtatan A LÓ -Küllemtan -Fajtatan Bemutatkozás Nevem: Thomka Iván 1980-ban Gödölln végeztem mint agrármérnök majd Kaposváron szereztem lótenyészt szakmérnöki diplomát jelenleg az utolsó állami méntelep vezetje

Részletesebben

Történelmi, európai, katonai és népi sportok

Történelmi, európai, katonai és népi sportok Szacsky Mihály, Pálinkás Gábor Történelmi, európai, katonai és népi sportok Készült a WESSELÉNYI MIKLÓS NEMZETI IFJUSÁGI- ÉS SZABADIDŐSPORT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT KÖZALAPÍTVÁNY támogatásával 1 Kiadja

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG

A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG Debreceni Egyetem Informatikai Kar A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG Témavezetı: Eszenyiné dr. Borbély Mária Egyetemi adjunktus Készítette:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR. huszárok. Készítette: Zatykó Jácint

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR. huszárok. Készítette: Zatykó Jácint SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR - és huszárok. Készítette: Zatykó Jácint T BUDAPEST 2012 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés...3 2. Irodalmi áttekintés...3 - és nomádélet hagyományai. 5 2.2 A ló

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM. Szabó József

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM. Szabó József PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM Szabó József A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK FEJLİDÉSI FÁZISAI 1982-TİL AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSIG Ph.D. értekezés tézisei Témavezetı:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2008 Hódmezıvásárhely Mártély Mindszent Székkutas TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Regionális lovas turisztikai termékfejlesztési tervtanulmány és programjavaslat 2001. július 31.

Részletesebben

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Szabó Béla: ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Új bankok nınek ki a jászberényi Fıtéren. Egy, kettı azután újabbak és újabbak. Az újak azt jelentik, hogy van igény, és a bankszakmában

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG Üdvözöljük A Betonút Cégcsoport az ország legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkezı építıipari vállalkozása, amely kizárólagosan hazai tulajdonban

Részletesebben

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés..3 1. A kistérség bemutatása.. 4 1.1. Sporttörténet, sportélet a kistérségben...8 1.2. Sportlétesítmények, infrastruktúra

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Mozdonyok. kolibri könyvek. Móra

Mozdonyok. kolibri könyvek. Móra Mozdonyok kolibri könyvek Móra A Kolibri Könyvek legutóbb megjelent kötetei: 25,-Ft Pásztorélet, pásztormővészet Magyar népi építészet Magyar népi cserépedények Léghajók, repülıgépek (3.) Mozdonyok MEZEI

Részletesebben

SZABAD A PÁLYA. A dualizmus kori Magyarország technika- és közlekedéstörténete 1867-1914. Időszaki kiállítás. Szakmai beszámoló

SZABAD A PÁLYA. A dualizmus kori Magyarország technika- és közlekedéstörténete 1867-1914. Időszaki kiállítás. Szakmai beszámoló SZABAD A PÁLYA A dualizmus kori Magyarország technika- és közlekedéstörténete 1867-1914 Időszaki kiállítás NKA a Felemelő század programsorozat meghívásos pályázata A kiállítás címe: SZABAD A PÁLYA Szakmai

Részletesebben

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél DIPLOMAMUNKA Belsı konzulens: Lévai József Készítette: Kulcsár Tibor Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése A reformkor Magyarországot az 1820-as években I. Ferenc abszolutizmusa jellemezte. Ezzel

Részletesebben

Látogatás Nyilas Misi könyvtárában

Látogatás Nyilas Misi könyvtárában Látogatás Nyilas Misi könyvtárában /Tanári segédanyag és a tervezett programok bemutatása a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában tett látogatásokhoz/ A látogatások tervezett programja Ebben

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Ma, amikor minden vendégért, látogatóért külön-külön meg kell harcolnia a turizmusból élı országok idegenforgalomban

Részletesebben

A multikulturális és interkulturális nevelés

A multikulturális és interkulturális nevelés A multikulturális és interkulturális nevelés A multikulturalitás egy olyan viszonylag új fogalom, amely a társadalomban meglévő egyenlőtlenségek, feszültségek csökkentésére egy korszerűbb, elfogadóbb szemlélet

Részletesebben