JELENTÉS. a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0701 2007. február"

Átírás

1 JELENTÉS a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről február

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-11-72/ Témaszám: 820. Vizsgálat-azonosító szám: V-0313 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Belovai Sándorné osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Fónyad Erzsébet számvevő tanácsos Jankó Géza számvevő Maklári Ferencné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Mihály Sándor számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos Vértényi Gábor számvevő Záhonyiné Horváth Ildikó számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet működésének ellenőrzéséről Jelentés a múzeumi rekonstrukcióra előirányzott pénzeszközök hasznosításának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A szakterület ágazati irányítása és koordinációja, a fenntartói felügyelet működése A közgyűjteményi stratégiai célkitűzések és prioritások A feladatokhoz kapcsolódó koordináció és szakfelügyeleti ellenőrzés A fenntartói felügyelet működése a minisztérium országos közgyűjteményi intézményeinél A közgyűjteményi terület fejezeti kezelésű előirányzatainak kialakítása, a normatív támogatások alakulása A közgyűjteményi feladatellátás forrásainak szakfeladatonkénti megoszlása, a stratégiai célok teljesítése Az egyes szakfeladatok támogatása A muzeális szakterület támogatása A könyvtári szakterület támogatása A levéltári szakterület támogatása A közgyűjteményi stratégiai tervekben meghatározott célok teljesítése Az intézményi bevételek és kiadások alakulása A minisztériumi közgyűjteményi intézmények fejlesztésiberuházási forrásai, működési feltételei A közgyűjtemények gyarapítására rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása Az állományvédelemre, megóvásra előirányzott pénzeszközök felhasználása A közgyűjteményi intézmények teljesítményadatainak változása A számvevőszéki ellenőrzések alapján a közgyűjteményi területre tett javaslatok megvalósítása 52 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevétel az OKM miniszterétől 2. sz. melléklet A minisztérium felügyelete alá tartozó közgyűjteményi intézményeknél felhasznált pénzeszközök alakulása a I. félév között 3. sz. melléklet A közgyűjteményi célú kiadások megoszlása a évek között 4. sz. melléklet A minisztérium felügyelete alá tartozó közgyűjteményi intézmények tényleges bevételei és kiadásai 2002., és I. félévben 5. sz. melléklet A minisztérium hatáskörébe tartozó közgyűjteményi intézmények bevételeinek megoszlása forrásonként a I. félév között 6. sz. melléklet 1 fő múzeumi látogatóra vetített állami támogatás FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének értékelése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁSZ BM EU GKM IHM KEIR Kpr. Ltv. MEH MKKtv. MNFA MNG MOKKA MOL MTA NKA NKÖM ODR OIK OKM OM OPKM OSZK OTKA PM Állami Számvevőszék Belügyminisztérium Európai Unió Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium Kormányzati Elektronikus Információs Rendszer A sajtópéldányok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. sz. törvény Miniszterelnöki Hivatal A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény Magyar Nemzeti Filmarchívum Magyar Nemzeti Galéria Magyar Országos Közös Katalogizálási Rendszer Magyar Országos Levéltár Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Kulturális Alapprogram Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Országos Idegennyelvű Könyvtár Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási Minisztérium Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos Széchenyi Könyvtár Országos Tudományos Kutatási Alapprogram Pénzügyminisztérium 3

6

7 JELENTÉS a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A kulturális örökség részét képező közgyűjtemények a magyar kultúra alapértékei közé tartoznak. Megismerésük, gyarapításuk, megőrzésük, szakmaipénzügyi feltételeik biztosítása alapvetően állami feladat. A kulturális politika sokrétű feladatai között a nemzeti identitás sokszínű kifejeződését a közgyűjteményi szakterület jeleníti meg. Az Állami Számvevőszék elősegíti az állami feladatok hatékony és eredményes ellátását, kiemelt figyelmet fordítva a nagy közösségi ellátórendszerek működésére és korszerűsítésére. A stratégiai célkitűzések megvalósításához illeszkedett a kulturális, ezen belül a közgyűjteményi szakterület ellenőrzése. A közgyűjtemény fogalmát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (MKKtv.) szabályozza, amely körbe az állam, a helyi, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, valamint kép- és hangarchívum tartozik. A muzeális intézmények működését és a nyilvános könyvtári ellátást az MKKtv., a levéltári tevékenységet a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény (Ltv.) szabályozza. A közgyűjtemények ágazati felügyelete, szakmai irányítása a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM) feladata volt, amelyet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi LV. törvény alapján jogutódként az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) vett át. A feladatot ellátó intézményrendszer ágazati irányítása, fenntartói felügyelete a többször módosított 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozott. A 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján a feladatot az oktatási és kulturális minisztere látja el. A muzeális intézmények a kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósításának fontos letéteményesei, a birtokukban lévő kulturális javak jellemzői, hogy korlátozottan forgalomképesek. Muzeális intézményt meghatározott kivétellel bármely jogi és természetes személy alapíthat. A működési engedély megszerzéséhez és megszüntetéséhez a miniszter engedélye szükséges, amely azonban csak akkor adható ki, ha a muzeális intézmény tulajdonosa/fenntartója biztosítani tudja a szakmai normatíváknak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket. Állami támogatás 5

8 BEVEZETÉS csak a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeknek adható. A minisztérium ágazati irányítási jogköréből adódóan mintegy 840 muzeális intézmény felügyeletét látja el. A múzeum amely a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló intézmény - feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon történő bemutatása. Az MKKtv. szakmai besorolása szerint országos, országos szak-, megyei, területi és tematikus múzeumok működnek hazánkban. Az MKKtv. 14 országos múzeumot sorolt fel, ebből 9 az OKM-hez (NKÖM-höz), és 5 múzeum más felügyelet alá tartozott (Budapesti Történeti Múzeum Budapest Főváros Önkormányzata; Hadtörténeti Múzeum Honvédelmi Minisztérium; Közlekedési Múzeum Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; Mezőgazdasági Múzeum Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Egészségügyi Minisztérium). A könyvtári ellátás rendszere biztosítja a könyvtárhasználati jog gyakorlását, amelynek működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Az MKK tv. megkülönböztet nyilvános és nem nyilvános könyvtárakat, ezen belül a nemzeti könyvtárat, a nemzeti gyűjtő körű könyvtárat, országos szakkönyvtárakat, egyéb szakkönyvtárakat, felsőoktatási és iskolai könyvtárakat, továbbá megyei, városi és községi közkönyvtárakat. Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású könyvtárak gyűjteményeit és szolgáltatásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését. Magyarországon az IStAR 1 szerint évben Budapesten és a 19 megyében összesen 3588 könyvtár működött. A levéltár a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. Az Ltv. alapján közlevéltárak (közfeladatot ellátó szerv által fenntartott intézmény) és nyilvános magánlevéltárak (egyház, alapítvány, párt által fenntartott intézmény) működnek. A levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása olyan kötelezettség, amely feltételezi az állami szerepvállalást ben az IStAR adatai szerint Magyarországon 85 levéltár, ezen belül a Magyar Országos Levéltár mellett 25 önkormányzati, 19 szaklevéltár, 1 köztestületi levéltár és 39 nyilvános magánlevéltár működött, összesen 374 ezer iratfolyóméter (ifm) levéltári anyaggal. A Magyar Nemzeti Filmarchívum (az OKM, korábban NKÖM felügyelete alatt) feladata a Magyarországon gyártott játék-, dokumentum-, ismeretterjesztő-, reklám, és híradófilmek teljes körű, valamint az egyetemes filmtörténet kiemelkedő alkotásainak válogatott gyűjtése volt kezdetektől napjainkig. Az állományukban lévő filmeket folyamatosan felújítják, a magyar filmállományt restaurálják. 1 Internetes Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer 6

9 BEVEZETÉS A közgyűjtemények támogatása több csatornán keresztül valósult meg, állami támogatásának előirányzatait az évenkénti költségvetési törvények tartalmazták. A támogatásra fordítható források többsége a mindenkori éves költségvetési törvények mellékleteiben a helyi önkormányzatoknak, mint fenntartóknak a közgyűjteményi feladatok ellátásához nyújtott számított és kötött normatív támogatás - a Belügyminisztérium (BM) illetve a Helyi önkormányzatok támogatásai fejet költségvetésében, a kisebbik része az OKM (NKÖM) költségvetésében, egyrészt a Közgyűjtemények költségvetési címen, másrészt fejezeti kezelésű előirányzatként nyújtott támogatás formájában jelent meg. Az MKKtv. szerinti országos múzeumok és szakkönyvtárak állami támogatása más szaktárcák költségvetésében és csak részben nevesítve szerepelt (pl. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) fejezetnél a Közlekedési Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) fejezetnél az MTA Könyvtára stb.). A múzeumi, a közkönyvtár, és a levéltári tevékenység szakfeladatokon elszámolt kiadások szerint a feladatellátás megvalósítására a években összesen 178,9 Mrd Ft-ot fordítottak. Ebből a múzeumi terület 46,5 %-kal, a könyvtári tevékenységgel foglalkozó intézmények 43,5 %-kal és a levéltári intézmények 10 %-kal részesedtek. A közgyűjteményi tevékenységek elszámolt ráfordításának összege a évi 51,5 Mrd Ft-ról évre 64,8 Mrd Ft-ra, 25,8 %-kal nőtt. Az évenkénti kiadások nagyobb hányadát %-át a személyi juttatások és járulékaik összege tette ki. Az Állami Számvevőszék még nem végzett a kulturális közgyűjtemények egészére kiterjedő ellenőrzést, de részben érintette e témát az NKÖM fejezet működésének évi átfogó, valamint a múzeumi rekonstrukcióra fordított pénzeszközök hasznosulásának évi vizsgálata. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a felügyeleti irányítás és koordináció eredményesen és hatékonyan segítette-e a közgyűjteményi szakterület feladatainak megvalósulását; a kulturális közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak, filmarchívum) részére biztosított támogatásokat a közgyűjtemények állagának megóvása, megtartása, és gyarapítása érdekében a céloknak megfelelően hasznosították-e; a források megosztása, tervezése, a pénzeszközökkel való gazdálkodás célszerűen valósult -e meg; az egyes közgyűjteményi szakterületekre fordított források felhasználása a vizsgált időszakban biztosította-e a közgyűjteményi intézmények eredményesebb működését és szakmai feladatellátását; a közgyűjteményekre vonatkozó korábbi számvevőszéki javaslatok megvalósultak-e. Az ellenőrzést a teljesítmény-ellenőrzés módszerével végeztük, ennek keretében vizsgáltuk az ágazati, fenntartói felügyelet, a szakmai irányítás célszerűségét, hatékonyságát, működésének eredményességét. Vizsgáltuk továbbá a feladatellátás, a források megosztásának és felhasználásának célszerűségét, megalapozottságát, valamint a támogatási rendszert és a kapcsolódó monitoring rendszer kiépítettségét, működésének eredményességét. 7

10 BEVEZETÉS A vizsgálatot előtanulmány, valamint az intézmények gazdálkodására vonatkozó fejezettől és az intézményektől kapott információk, adatok alapozták meg. Az ellenőrzés a I. félév közötti időszakra, ezen belül kiemelten a évekre terjedt ki. Helyszíni ellenőrzés keretében az NKÖM-re, illetve a jogutód OKM-re és 4 intézményére Magyar Országos Levéltár (MOL), Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK), Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA), Magyar Nemzeti Galéria (MNG) -, valamint kiemelten az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer és az Audiovizuális Archívum kialakítása című fejezeti kezelésű előirányzatokra terjedt ki. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és (5) bekezdései adtak jogszabályi alapot. A jelentést egyeztettük az oktatási és kulturális miniszterrel, észrevételét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az állam a vizsgált időszakban is jelentős szerepet töltött be a kulturális közgyűjtemények fenntartásának, állagmegóvásának, kutatásának, bemutatásának, védelmének és intézményi működtetésének támogatásában; a működés és a finanszírozási rendszer kereteit jogszabályokkal, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel határozta meg. Hasznosításukról a szakterületenként kialakított és működtetett intézményrendszer gondoskodott. A múzeumi, a könyvtári és a levéltári szakterületet magába foglaló kulturális közgyűjteményi területet szabályozó törvények a vizsgált időszakban többször módosultak. A változások a korábbiakhoz képest részben a muzeális intézmények, könyvtárak, a közművelődési intézmények szakmai besorolása és feladatköre újraszabályozásának; a levéltári területen az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatáshoz való igazodás, és az elektronikus ügyintézéshez szükséges egységes iratkezelés megteremtésének feltételeit szolgálták. A közgyűjtemények működési körét és finanszírozását, a támogatások, a programok megvalósítását a kapcsolódó jogszabályok - a célnak megfelelően segítették átláthatóbbá tenni. Ennek ellenére a közgyűjteményi terület feladatellátásánál, finanszírozásánál a fejezeti kezelésű előirányzatokat teljes körűen nem bontották meg, az a folyamatos figyelemmel kisérésre nem volt alkalmas, mert hiányos volt a minisztérium adatbázisa. A közkulturális programoknál a közgyűjteményi terület programjai, azok tervezése a közművelődési területtel öszszevontan történt, így a pénzügyi felhasználásuk sem különült el egymástól. A központi költségvetési intézmények közgyűjteményekre fordított kiadásainak összege 2003-ról 2005-re 26,5 Mrd Ft-ról 27,7 Mrd Ft-ra (4,5%) növekedett. Az önkormányzatok költségvetéséből erre a célra fordított kiadások összege nagyobb dinamikával, 25,0 Mrd Ft-ról 37,1 Mrd Ft-ra (48,4%) emelkedett. A közgyűjteményi (múzeumi, könyvtári és levéltári) szakterületek stratégiai tervet dolgoztak ki, és abban a szakterület előtt megoldásra váró legfontosabb feladatokat jelölték meg, figyelemmel az MKKtv.ben és az Ltv.-ben előírt követelményekre és a közötti időszakra készült kormányprogram kulturális fejezetében meghatározott kormányzati támogatásokra és kiemelt programokra. A minisztérium fenntartói felügyelete alá tartozó országos intézmények szintén elkészítették stratégiai tervüket és abban meghatározták a legfontosabb feladatokat. A minisztérium közgyűjteményi szakterülete, illetve a gazdálkodást lebonyolító szervezeti egységei a költségvetés tervezésénél és az éves beszámoló összeállításánál a költségvetési és szakmai szempontokat egyeztették, évközben azonban a folyamatos információcsere nem működött, a közgyűjteményi intézmények működését érintő egyeztetés és a kölcsönös tájékoztatás elmaradt. A kiemelt programok megvalósításánál megfelelő együttműködés és koordináció valósult meg a tárca és az adott projektekbe bevont társminisztériumok kö- 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zött. Pl. az informatikai, a telematikai fejlesztéseknél, az OSZK katalógus feldolgozásánál az OKM jogelődje és az IHM között; az elektronikus iratok archiválása programjának megvalósításánál az IHM, a MEH, a PM és az OKM (NKÖM) között; az Alfa program és a kistelepülések könyvtári fejlesztési programja végrehajtásánál a BM és az OKM (NKÖM) között. Ugyancsak megfelelő volt a kapcsolat a Közkincs program keretében az OKM, az Országos Területfejlesztési Tanács (Hivatal), valamint a regionális fejlesztési tanácsok között. A fenntartói felügyelet és a vezetői döntések megalapozásához részben hiányzott a szakmai terület belső kontrollrendszere egyes elemeinek kialakítása és működtetése. A fejezeti kezelésű előirányzatok figyelemmel kísérését és ellenőrzését hátráltatta, hogy azok számos esetben a közművelődési feladatoktól nem különültek el, amely összefüggött a terület nem megfelelő informatikai támogatottságával is. A közgyűjteményi terület fenntartói felügyelete a minisztérium irányítása alá tartozó országos intézményeknél véleményezte az éves költségvetéseket, munkaterveket, éves beszámolókat, ellátta az intézmények szervezeti és működési szabályzatainak véleményezését, jóváhagyásra való felterjesztését a miniszter részére. A minisztérium intézményeinél évtől megszűntek a komplex, terv szerinti helyszíni ellenőrzések. A rendszerváltozást követően a szakfelügyeleti rendet szabályozó miniszteri rendeletek megjelenéséig a szakfelügyeleti ellenőrzés nem működött szabályozottan. Az eltelt időszakban a hiányosságok feltárásával és visszacsatolásával az ellenőrzések csak részben segítették az ágazati irányítási tevékenység hatékonyabb működését. Az áttekintett szakfelügyeleti ellenőrzések jelentései alapján megállapítható, hogy azok a fenntartói felügyelet alá tartozó intézmények többségére nem terjedtek ki. Az ellenőrzések színvonala csak részben felelt meg az előírt követelményeknek, mert a múzeumi szakfelügyelők szakigazgatási és jogi felkészültsége az eseti, rövid továbbképzések ellenére - nem volt elegendő a vizsgálatok megfelelő színvonalú lefolytatásához. Ennek következtében a jelentések nem tárták fel teljes körűen a hiányosságokat, a kritikus megállapítások és érdemi javaslatok is elmaradtak, és nem segítették elő megfelelően az ágazati irányítás érvényesülését. A könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatok eredményesen járultak hozzá az ágazati irányítás működéséhez, hasznos információt nyújtottak a fejezeti kezelésű előirányzatokból juttatott források szakterületi felhasználásáról és hasznosulásáról, a községi és városi könyvtárak helyzetéről, állapotáról, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások minőségéről. A megkezdett, kísérleti stádiumban lévő minőségelvű szakfelügyeleti projekt azonban még kezdeti eredményeket hozott, végleges programként - helyszíni ellenőrzésünk időszakában - még nem alkalmazták. A levéltári szakfelügyeleti ellenőrzések feltárták, hogy a megfelelő szakmai előkészítés hiányában késéssel valósult meg az egységes nyilvántartó program. Felhívták arra a hiányosságra a figyelmet, hogy az Ltv. a helyi önkormányzatok tulajdonosi részesedésével működő gazdálkodó szervezetekről nem tesz említést, továbbá a nagyarányú iratgyarapodás kezelésére a személyi feltételek elégtelenek, ami kedvezőtlenül befolyásolta az elektronikus közigazgatás tervezett bevezetését. Hazánkban a levéltári szervezet nem EU konform, mert hiányzik a városi, regionális állami levéltári hálózat kiépítettsége. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) működését meghatározó jogszabályban a kép- és hangarchívum, mint közgyűjteményi kategória működésével kapcsolatos szabályozást a levéltárakkal és a könyvtárakkal ellentétben nem alkották meg (törzsanyag kezelése, gyűjtemények egyesítése, gyűjtőkör pontosítása). Szabálytalan volt a mozgóképről szóló Filmtörvény és a sajtópéldányok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelettel szemben (Kpr.) az MNFA SZMSZ-e és a Gyűjtőköri Szabályzata, mert a Mozgóképtár, valamint a Video- és DVD-tár gyűjtőkörét szűkebb körben határozta meg( pl. nem gyűjti más közgyűjtemények mozgóképtárai, illetve a szakminisztériumok és más társadalmi szervezetek gyűjteményébe tartozó filmeket). Törvényi rendelkezés ellenére nem szüntették meg a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítványt. A kép- és hangarchívum hiányos törvényi szabályozása mellett a belső szabályozási hiányosságok is akadályozták a törvényi rendelkezések maradéktalan betartását, illetve érvényesítését. A minisztérium volt közigazgatási államtitkárának évi döntése alapján külső cégek megbízásával sor került a minisztérium felügyelete alá tartozó országos intézmények átvilágítására a minisztérium 84,3 M Ft-os díjazása mellett. Ennek alapján meg kellett volna határoznia a minisztériumnak a közgyűjteményi intézmények teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérésére alkalmas mutatókat és a tervezési normatívákat. A közigazgatási államtitkár szerint a fenti feladatoknak a minisztérium az idő rövidsége miatt nem tudott eleget tenni, de érdemi változás az óta sem történt. A belső szakmai vélemények, észrevételek érvényesülését nem tette lehetővé, hogy az előkészítésbe, az átvilágítás céljának és programjának kidolgozásába az érintett szakterületet érdemben nem vonták be. A vizsgálatok befejezését követően a főosztályok áttekintették az átvilágítás alapján készült dokumentumokat, a megállapításokat és a javaslatokat. A Múzeumi Főosztály szakterületére vonatkozóan 2004-ben összevont intézkedési tervet készített az átvilágítás tapasztalatai alapján, azonban a helyszíni ellenőrzés végéig - a szakterület motiváltságának hiánya miatt - érdemi intézkedések nem születtek. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakulásokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló Korm. határozat a közgyűjteményi intézményekre is kiterjed. A döntéseket megalapozó előkészítési folyamatba a közgyűjteményi szakterületet ismét nem vonták be. A határozat szerint a minisztérium január 1-vel új költségvetési kulturális háttérintézetet alapít, amelybe a Hagyományok Háza egyes feladatait átszervezi; az OSZK-ba beolvasztással átkerül az OIK és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM); a Műcsarnokot non-profit gazdasági társasággá szervezi át; a szakmai, gazdasági ellátó funkciókat, vagy egyes részeit több múzeum esetében átcsoportosítja. A határozat előírta, hogy az OKM közgyűjteményi intézményeihez kapcsolja az OKM és más minisztériumok (EüM, FVM, GKM) irányítása alatt lévő intézményeket (Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár). Az átszervezésekkel az országos közgyűjteményi intézmények (kivéve a HM alá tartozó Hadtörténeti Múzeumot) az OKM felügyelete alá kerülnek és a működés egyes feladatait gesztor intézményhez telepítik. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK januári állapot szerint az OIK önálló maradt, de bekerül a gesztorintézmények közé, az OPKM pedig átkerül egy oktatási háttérintézménybe. Az OKM január 1-vel az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ kivételével a megjelölt múzeumokat átvette, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum június 30-val kerül a minisztérium hatáskörébe. A Hagyományok Háza önálló maradt, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus néven új kulturális háttérintézetet, gesztorintézményként Közgyűjteményi Ellátó Szervezetet hoztak létre. A meghozott intézkedések részben a kormányhatározat szerint, részben attól eltérően valósultak meg. A szakterület ágazati stratégiai céljának megfelelően prioritásként irányozták elő az Ltv.-ben és az MKKtv.-ben, a kormányprogramban, az alapító okiratokban előírt alapfeladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket. A minisztérium Gazdálkodási Szabályzata szerint a támogatások azonban egyes feladatoknál szakterületre való bontás nélkül szerepeltek (pl. a hálózatfejlesztési, modernizációs programok). A fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó szakmailag indokolt javaslatok összege többszörösen meghaladta a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. Ugyanakkor a támogatásokhoz való hozzájutások (pl. az önkormányzati közgyűjteményi intézményeknél a pályázati támogatások) a tervezettnél lassabb ütemben valósultak meg, a felhasználások elmaradtak az előirányzatoktól, illetve áthúzódtak a következő évre. Összességében megállapítható volt, hogy a szakterületek és intézményeik differenciáltan részesültek a támogatásokból, így működési feltételeik is eltérően alakultak. A fejlesztések a múzeumi rekonstrukció megvalósítására összpontosultak, amely azonban lassúbb ütemű volt a tervezettnél. Az állománygyarapításra csökkenő pénzügyi forrás felhasználására nyílt lehetőség. Az állományvédelem, a veszélyeztetett anyagok megmentése különösen a levéltári területen - nem a tervezett és szakmailag indokolt pénzügyi források biztosításával történt. A szakterületekre előirányzott fejezeti kezelésű források a szakmailag indokolt mértéknél alacsonyabb összegűek voltak, de azokat a célokkal összhangban használták fel. Az elfogadott programok ütemezésének megfelelően így a kitűzött célok csak részben teljesültek, amely a nemzeti értéket képviselő közgyűjtemények védelmét nem biztosította a kellő mértékben. Az intézmények különböző színvonalú működését az is befolyásolta, hogy a vezetők milyen szakmai elhivatottsággal, kapcsolatteremtő készséggel képviselték a szakterület, az intézmények szakmai érdekeit, a működés feltételeinek javítását. A fejezeti kezelésű előirányzatokból jóváhagyott, felhasználható támogatások 2003-ban csak részben biztosítottak fedezetet a kiemelt feladatok, stratégiai célok megvalósításához. A múzeumi szakterület állományvédelmi, raktárépítési program támogatásának hiánya, a levéltári és könyvtári szakterület támogatásának lényeges csökkenése miatt a múzeumi tárgyak, a levéltári anyagok és a könyvtári állományok fokozott védelmét nem sikerült a tervezett ütemben, a szakmai céloknak megfelelően biztosítani ben kiemelt cél volt továbbra is a közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program támogatása az MKKtv. előírása alapján annak érdekében, hogy a közel 1000 kistelepülésen lakók könyvekhez, folyóiratokhoz, informáci- 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ókhoz hasonlóképpen jussanak, mint a városok lakói. A szaktörvényekből adódóan a műkincsvédelem, az állagmegóvás, az állománygyarapítás, a leromlott állapotú műszaki, technikai múzeumok fejlesztése, a határon túli magyar közgyűjtemények támogatása, a közgyűjteményi intézmények telematikai fejlesztése a kormányprogram figyelembevételével és az IHM támogatásával a fejlesztési források felosztásánál előnyt élvezett. A fejezeti kezelésű előirányzatok jóváhagyott összege közel 3 Mrd Ft-ra, 35 %- kal emelkedett az előző évhez képest, ugyanakkor a szakmailag indokolt öszszegnél lényegesen 1,3 Mrd Ft-tal kisebb fedezet állt rendelkezésre. A csökkentés érintette a jegyár kompenzációt, a hálózatfejlesztést és az állománygyarapítást. A veszélyeztetett levéltári anyagok megmentésére a terület nem kapott támogatást, emiatt a tervezett állományvédelmi feladatok nem teljesültek ben a közgyűjteményi terület mindhárom szaktevékenysége pontosan elkülönített támogatásban részesült a fejezeti kezelésű előirányzatokból. A múzeumi terület az Alfa program, a könyvtári terület A jövő könyvtára - a könyvtár jövője program, a levéltári terület A levéltár és nyilvánosság program keretében jutott támogatáshoz. A múzeumi szakterület stratégiai céljának megvalósítására az ún. Alfa programon belül hét, a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai munkáját is támogató alprogramot dolgozott ki (állományvédelem, gyarapítás, veszélyeztetett muzeális intézmények helyzetének javítása, múzeumpártoló önkormányzatok támogatása, számítógépes nyilvántartás fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok, nagy nemzetközi kiállítások). Az állami múzeumok állandó kiállításai azok ingyenessé tétele miatt - külön támogatásban részesültek. Az önkormányzati múzeumok az infrastruktúrális fejlesztésre, a digitalizáció megvalósítására; a nagy nemzetközi tárlatok megrendezésére, a múzeum látogatóbarát program és a múzeumi modernizáció programjának megvalósítására kaptak fejlesztési támogatást. A tárca 2005-ben a kultúra szerepének erősítésére a vidékfejlesztésben ún. Közkincs programot indított. Ennek keretében az egyes szaktevékenységek(közművelődés, könyvtár, múzeum) együttműködésével a kulturális alapszolgáltatási kötelezettségek 2 teljesítése pályázat útján 170,5 M Ft vissza nem térítendő támogatással, 2736,0 M Ft kedvezményes hosszú lejáratú hitelfelvétellel tőke és kamattámogatással, és a pályázók 10%-os önrész letétele mellett valósult meg. A könyvtári szakterületen új feladatot jelentett az Európai Unió élethosszig tartó tanulás, az életre tanulás, átképzés programjához való kapcsolódás; a határon túli könyvtárkapcsolatok fejlesztése, a hungarikumok ápolása, megismerése, gyarapítása; a kistelepülések könyvtári ellátásának fejlesztése. A könyvtári szakterület kiemelten kezelte a kistelepülések könyvtári ellátásának fejlesztését, a városi, nagyvárosi szinthez való felzárkózását, mert a közsé- 2 az intézmények alapfeladatának ellátása keretében nyújtott szolgáltatás, valamint önálló kulturális szolgáltatási képességgel nem rendelkező községi önkormányzatok szolgáltatások vásárlásához nyújtott támogatás 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gi-kistelepülési könyvtárak állománya elavult, kedvezőtlenek a működési feltételek. Az ország egyharmada kistelepüléseken él (35%), egyre nő a különbség a jól ellátott és az ellátatlan területek között. A lakosság mindössze 12,8%-a tagja a községi könyvtáraknak, ami messze elmarad az országos 22%-os átlagtól. A költségvetési támogatásoknál prioritást élvezett a könyvtárak hálózati információs infrastruktúrájának fejlesztése, a legkisebb települések hálózatba való bekapcsolásával a tartalom szolgáltatás bővítése (digitalizáció, Internet). A Magyar Országos Közös Katalogizálási Rendszer (MOKKA) és az ODR rendszerek üzemeltetése és fejlesztése részben párhuzamos volt, illetve az adatbázisok nem kapcsolódtak egymáshoz. Ezért új feladatként határozta meg a tárca a megyei könyvtáraknál történő fejlesztést, lehetőséget teremtve ezzel az ODR és MOKKA rendszerek adatbázisainak egyesítésére. Az ODR ingyenes igénybevétele mellett a postai díjak emelkedtek, a növekvő költséget azonban nem terhelték rá a szolgáltatást igénybevevőkre. A levéltári szakterületen kiemelt feladatot jelentett a levéltárak informatikai alapfelszereltségének fejlesztése; az elektronikus adatkezelés megoldása, a maradandó értékű elektronikus iratok fennmaradása; a telematika fejlesztése a szolgáltatások (levéltári anyag számítógépes nyilvántartása, tájékoztatási kötelezettség teljesítése digitális és multimédiás eszközök segítségével) színvonalának növelésére. Elsődleges szempont volt az EU tagországaiban megvalósuló gyakorlat utolérése (a levéltárak szolgáltató tevékenységének korszerűsítése, az állományvédelmi munka, és a szükséges feltételrendszer kialakítása). Megindult és folyamatban van a maradandó értékű elektronikus iratok archiválásának fejlesztési programja. A fejezeti kezelésű előirányzatokból a levéltári szakfeladatok megoldására folyamatosan csökkenő összegek álltak rendelkezésre. A Levéltár és nyilvánosság projekt forrásának 25%-os csökkentése következtében 2004-ben hátrányt szenvedett és késett az EU tagállamokban bevezetett gyakorlat utolérése, valamint az egységes számítógépes nyilvántartások elkészítése. Meghiúsult a Levéltári intézmények állománygyarapítása alprogram. Elégtelen a fedezet a határon túli elnéptelenedő egyházközségek magyar vonatkozású iratainak megmentésére is. A évi előirányzat az előző évi 70%-át sem érte el. A minisztérium közgyűjteményi intézményeinek összes bevétele a évi 15,1 Mrd Ft-ról 2005-ben 19,9 Mrd Ft-ra emelkedett (5. sz. melléklet). Az intézményi bevételek nagyobb részét a költségvetési támogatás tette ki, amelynek összege 11,3 Mrd Ft-ról 15,0 Mrd Ft-ra nőtt. A három szakterületen a szponzori támogatásokkal, adományokkal, örökségek útján jelentősebb állománygyarapodás nem volt, a források kismértékű bővülését eredményezték (2003-ban 242,6 M Ft, 2005-ben 412,0 M Ft). Az összességében nem jelentős szponzori támogatások összege az országos szervezeteknél ugyanezen időszak alatt 50,9 M Ft-ot, illetve 119,1 M Ft-ot tett ki. A beruházásra, felújításra és években összesen évenként csökkenő mértékben 15,9 Mrd Ft-ot, a közgyűjtemények állománygyarapítására 1,1 Mrd Ft-ot, és állományvédelemre 545,4 M Ft-ot fordítottak. A tárca intézményeinél a teljesítményadatok és mutatók összességében kedvezően alakultak. A múzeumok látogatóinak száma a évi 1,7 millió főről 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK évre 2,6 millió főre, 50,9%-kal emelkedett. A növekedést az állandó kiállítások évtől történő ingyenessé tétele, valamint az időszakos nagy kiállítások 3 ( pl. Monet és barátai, Mednyánszky és Munkácsy kiállítások stb.) számának emelkedése egyaránt okozta. A jelentős nemzetközi időszaki kiállítások részben állami kezességvállalás mellett valósultak meg. 4 A vizsgált időszakban a jegybevételek több mint háromszorosára történő emelkedése részben kompenzálta az állandó kiállítások 5 ingyenessé tétele miatt kieső bevételek összegét. A múzeumok kiállítási területe 154 ezer m 2 ről 182 ezer m2-re (17%-kal) emelkedett. A kiállítási terület gyarapodása jelentősebb volt a múzeumi rekonstrukciós program megvalósításával a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál, a Magyar Természettudományi Múzeumnál, a Magyar Nemzeti Múzeumnál, és a Magyar Nemzeti Galériánál a Ludwig Múzeum átköltözésével a Művészetek Palotájába. A vizsgált időszak alatt jelentősen, egyharmadával nőtt a kiemelt múzeumok raktárterülete is. A múzeumok 1 fő látogatóra vetített állami támogatása a látogatószám növekedése következtében számottevően csökkent (6. sz. melléklet). A minisztérium közvetlen felügyelete alatt működő könyvtárak állományának gyarapítására fordítható források a vizsgált időszakban folyamatosan, az OSZK-nál lényegesen csökkentek, amely fokozott kockázatot jelentett az országos kiemelt jelentőségű könyvtár alapfeladatának ellátásában. Emiatt a gyarapodás nagyobb részt a kötelespéldányok szolgáltatásából adódott. Az állománygyarapodás további formái a vétel, a csere és az ajándékozás háttérbe szorultak, amely részben a pénzügyi forrás, részben viszonossági alapon a cserealap csökkenésével függött össze. A könyvtárba beiratkozók száma csökkent mind az OSZK-nál, mind az OIKnál. Ugyanakkor a távfelhasználók 6 száma jelentősen megnőtt, ami arra utal, hogy a könyvtárhasználati lehetőségek és szokások változáson mennek keresztül. Az intézményi saját bevételek sem az OSZK-nál, sem az OIKnál nem érték el a tervezett szintet, a csökkenés legfőbb oka a rendezvények számának visszaesése (27 rendezvénnyel, illetve 42 %-kal), amely a kevésbé hatékony marketing munkával függött össze. A rendelkezésre álló feltételek több rendezvény megtartására és ezáltal nagyobb saját bevételre adnának lehetőséget. Az elnyert pályázatok száma alig változott, de a pályázati összegek mintegy 50%-kal alacsonyabbak voltak 2005-ben, mint az azt megelőző években. 3 meghatározott időtartamig látogatható, tudományosan rendszerezett gyűjtemény kiállítása 4 A Monet és barátai című kiállításra az állam 27 Mrd Ft-ra, a Van Gogh kiállításra az összes 155 Mrd Ft biztosítási összegből 70 Mrd Ft-ra vállalt garanciát. 5 tudományosan rendszerezett, állandó jelleggel, folyamatosan kiállított és megtekinthető gyűjtemény 6 elektronikus úton történő könyvtárhasználat 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A múzeumi rekonstrukcióra előirányzott pénzeszközök hasznosításának ÁSZ ellenőrzését követően elkészített 7 pontból álló intézkedési tervből 3 feladat megvalósult, 2 részben teljesült, további 2 témában nem történt intézkedés. Nem alakították át a Múzeumi rekonstrukció című fejezeti kezelésű előirányzatot annak érdekében, hogy az előzetesen eldöntött támogatási összegek az érintett intézményekre nevesítetten jelenjenek meg. Elmaradt a rekonstrukciós folyamat múzeumszakmai értékeléséhez javasolt módszertan és eredményességi mutatók kialakítása is. Az NKÖM fejezet működésének évi ellenőrzése során problémaként vetődött fel 4 db Munkácsy kép törlése az MNG törzsleltárából, amelyet a minisztérium a KVI közreműködésével az örökösöknek adott át. Ezért a minisztérium ellenőrzésekor javasoltuk a képzőművészeti alkotások visszaszolgáltatásának egyértelmű körülményeit meghatározó magasabb szintű jogi szabályozás kialakítását, amely azóta sem valósult meg. Továbbra sincs részletes jogi szabályozás arra nézve, hogy mely szervek, milyen eljárásban, milyen adatok és dokumentumok alapján jogosultak és egyben kötelesek az ilyen ügyekben eljárni és döntést hozni. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az oktatási és kulturális miniszternek 1. alakíttassa ki az ágazati irányítás működését segítő adatbázist, amely szaktevékenységenként bontva biztosítja az előirányzatok és a tényleges felhasználások nyomon követhetőségét; 2. fejlessze tovább a terület szakmai belső kontrollrendszere elemeinek működését annak érdekében, hogy a vezetői döntések megalapozottabbá váljanak; biztosítsa az ágazati szakfelügyeleti ellenőrzés színvonalának, hatékonyságának emelése érdekében a szakfelügyelők szakigazgatási és jogi felkészültségének növelését; tekintse át a múzeumi szakterületen a szakfelügyeleti rendszer szervezeti átalakításának lehetséges változatait; 3. vizsgálja felül a minisztérium felügyelete alá tartozó országos intézményeknél megbízás alapján lefolytatott átvilágítások megállapításai és javaslatai hasznosításának lehetőségét, különös tekintettel a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban foglaltakra; 4. kísérje figyelemmel a MOKKA és az ODR párhuzamos nyilvántartásának megszüntetését és adatbázisainak egyesítését; vizsgálja meg az ODR szolgáltatások igénybevételénél a postai díjszabások emelkedése miatt a szolgáltatás postaköltségei áthárításának lehetőségét a szolgáltatást igénybevevőkre; 5. kezdeményezze a Magyar Nemzeti Filmarchívumnál a kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerének, a dokumentumok védelmének, kezelésének és kutatásának törvényi szabályozását; az MNFA-ba integrált Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány megszüntetését; az MNFA gyűjtőkörének az alapító okiratban való pontos meghatározását a Filmtörvénnyel és a Kpr. szabályozásával összhangban; 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6. kísérje figyelemmel az Állami Számvevőszék által, a minisztériumnál lefolytatott átfogó, valamint a múzeumi rekonstrukcióra előirányzott pénzeszközök hasznosításának ellenőrzési megállapításai, javaslatai alapján készült intézkedési tervek teljes körű megvalósítását. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A SZAKTERÜLET ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA ÉS KOORDINÁCIÓJA, A FENNTARTÓI FELÜGYELET MŰKÖDÉSE 1.1. A közgyűjteményi stratégiai célkitűzések és prioritások A közgyűjteményi szakterületek a közötti időszakra stratégiai tervet dolgoztak ki, amelynél figyelemmel voltak a szaktörvényekben előírt követelményekre és kormányprogram kulturális fejezetében meghatározott kormányzati támogatásokra, valamint a kiemelt programokra 7. A közgyűjteményi terület egészére nem készült átfogó stratégiai terv. A múzeumi, könyvtári és levéltári szakterület külön-külön állította össze stratégiai tervét és határozta meg abban a kiemelt prioritásokat. A minisztérium fenntartói felügyelete alá tartozó országos intézmények szintén elkészítették stratégiai tervüket és abban meghatározták a legfontosabb feladatokat. A közgyűjtemények sajátos jellegéből, adottságaiból és helyzetéből adódóan a stratégiai terveknek közös elemei, vonásai is fellelhetők. A szakterületek helyzetfelmérést végeztek, a kiemelt célok megvalósítását elemezték, stratégiájukat arra alapozták. Kiemelt feladatként határozták meg a gyűjteményi anyag megőrzését, gyarapítását, hasznosítását, a szolgáltatások bővítését, fejlesztését, az informatikai, az archiválási és a digitalizálási tevékenység fejlesztését. Közös feladatként jelent meg a stratégiai célok között a támogatások, a szolgáltatások esélyegyenlőségének biztosítása, a kistelepülések igényei kielégítésének közelítése a városi, nagyvárosi ellátás színvonalához. Az egyes szakterületek stratégiai tervei kidolgozásánál arra is törekedtek, hogy a sajátos helyzetnek megfelelően olyan célokat tűzzenek ki, amelyek az adott 7 A évi kormányprogram szerint a kormány költségvetési források biztosításával támogatja a közkönyvtárakat, múzeumokat, levéltárakat; ösztönzi a feladatok ellátásánál a komplexitást; a fejlesztésnél helyet kell kapniuk a regionális és a kistérségi fejlesztési programoknak. Általánossá kívánja tenni az információkhoz és a művelődési javakhoz való hozzáférést, a helyben elérhető kulturális szolgáltatások elérhetőségét; támogatja a hagyományos és az elektronikus kultúrát közvetítő intézmények együttműködését, közös fejlesztését, nemzeti örökségünk megőrzését, sokszínű kulturális szolgáltatások nyújtását. Állami forrásokból normatív támogatással biztosítja a nemzeti intézmények, kiemelt országos közgyűjtemények, regionális közgyűjtemények biztonságos, színvonalas működését; kezdeményezi az EU-s programokban való részvételt, kiemelt feladatnak tekinti a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését; szükségesnek tartja rögzíteni az állami és az önkormányzatok kötelező kulturális feladatait és biztosítani a feltételeket. Megkezdi, illetve folytatja a maradandó kulturális értékek digitalizálását, egységesen hozzáférhető adatbázissá alakítását, az Interneten keresztüli elérhetőségét. 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály JOGÚ VÁROS RE MISKOLC MEGYEI ALPOLGÁRMESTE Kvo.: 31.101/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról 4. számú függelék az 1/2008. (MK. 24.) OKM utasításhoz [Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete] A Kiadmányozási jogkör átruházásáról A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal XXXI. Központi Statisztikai Hivatal A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2016. évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 7. melléklet 7. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A6 Dátum: 2016-03-31 Az

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben