A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész helyébe a kibocsátónak (közreműködőnek) szöveg lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi A nemzetgazdasági 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c), e), f), l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d), h), n), q), t) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyrel, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d), g), i), j), k) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások ével, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. d), e), h) és j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési rel, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a), d), e), h), j) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési rel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi rel egyetértésben a következőket rendelem el. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya fenntartóra tekintet nélkül kiterjed a) a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakképzési intézményekre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola), b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira, c) az Szt pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre. 2. Szakképzési kerettantervek 2. (1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítésráépülések, valamint a jelen rendelet alapján az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, részszakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. mellékletben felsorolt a) szakképesítések szakiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet, b) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet, c) szakiskolai, valamint szakközépiskolai szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolákban oktatható szakképesítések szakképzési kerettanterveit az 5. melléklet tartalmazza.

2 14692 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám (4) Az egyes, iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítések részszakképesítéseinek szakképzési kerettanterveit a 6. melléklet tartalmazza. 3. A kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok 3. (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. -ban meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza. (2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került egyaránt tartalmazza az Szt. 21. a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint b) (5) bekezdése szerinti képzés óratervét. (3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került tartalmazza az adott szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket. (4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza a) az Nkt. 13. (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés, valamint b) az Szt. 23. (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzés óratervét. 4. (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítések szakképzési kerettanterve az Nkt. 13. (5) bekezdés a) pontja szerinti speciális kerettantervben (a továbbiakban: speciális kerettanterv) meghatározott négy évfolyamos képzés szerinti óratervnek felel meg. (2) A 6. mellékletben részszakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 181. (1) bekezdésében meghatározott HÍD II. program Nkt. szerinti nevelési-oktatási programja szerinti óratervnek felel meg. A 6. mellékletben meghatározott szakképzési kerettanterveket a speciális szakiskola a speciális kerettanterv szerint adaptálva alkalmazhatja. (3) A 2. mellékletben kiadott szakképzési kerettantervet az adott szakképesítés részszakképesítéséhez tartozó elemei alapján a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola és a HÍD II. programban részt vevő iskola adaptálhatja szakmai programjába a speciális kerettanterv és a HÍD II. program nevelési-oktatási programjában meghatározottak szerint, amennyiben az iskola a tanulót az adaptált részszakképesítésre készíti fel. (4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja. (5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatás irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelettel összhangban alkalmazza az e rendeletben kiadott szakképzési kerettantervet. 5. (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell. (2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásban építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján. (3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola ezen nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja vagy eltérhet tőle. 4. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez 1. Szakiskolai szakképesítések A szakképesítésért felelős Abroncsgyártó Asztalos Autógyártó Ács Bádogos Bőrdíszműves Cipőkészítő Cukrász Díszműkovács oktatásért felelős Dísznövénykertész agrárpolitikáért felelős Eladó Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Erdészeti szakmunkás erdőgazdálkodásért felelős Édesipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős Élelmiszeripari szakmunkás élelmiszeriparért felelős Épület- és szerkezetlakatos Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító Festő, mázoló, tapétázó Férfiszabó Finommechanikai műszerész Formacikk-gyártó

4 14694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Gazda agrárpolitikáért felelős Gépi forgácsoló Gépjármű mechatronikus közlekedésért felelős Gépjármű-építési, szerelési logisztikus közlekedésért felelős Gépjárműépítő, szerelő közlekedésért felelős Gyártósori gépbeállító Halász, haltenyésztő halgazdálkodásért felelős Hegesztő Húsipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Ipari gépész Ipari gumitermék előállító Járműfényező közlekedésért felelős Járműipari fémalkatrész-gyártó Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó közlekedésért felelős Járműkarosszéria készítő, szerelő közlekedésért felelős Karosszérialakatos közlekedésért felelős Kályhás Kárpitos Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével: Gipszmodell-készítő; Kerámia- és porcelántárgykészítő; Porcelánfestő) kultúráért felelős Kertész agrárpolitikáért felelős Kishajóépítő, -karbantartó közlekedésért felelős Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves és hidegburkoló Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő A szakképesítésért felelős Lovász agrárpolitikáért felelős Matróz-gépkezelő közlekedésért felelős Mechatronikus-karbantartó Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó agrárpolitikáért felelős Mezőgazdasági gépész agrárpolitikáért felelős Molnár élelmiszeriparért felelős Motorkerékpár-szerelő közlekedésért felelős Műanyagfeldolgozó Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével: Csipkekészítő, Faműves, fajátékkészítő, Fazekas, Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő, Kézi és gépi hímző, Kosárfonó, fonottbútor készítő, Szőnyegszövő, Takács, Nemezkészítő, Népi bőrműves) kultúráért felelős Női szabó Optikai üvegcsiszoló Pék élelmiszeriparért felelős Pincér Szakács Számítógép-szerelő, karbantartó informatikáért felelős Szárazépítő Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szőlész-borász élelmiszeriparért felelős Útépítő közlekedésért felelős Vendéglátó eladó Villanyszerelő Virágkötő és virágkereskedő agrárpolitikáért felelős

6 14696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Víz- és csatornaműkezelő környezetvédelemért és Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 2. Szakközépiskolai szakképesítések A szakképesítésért felelős Artista oktatásért felelős Autóelektronikai műszerész közlekedésért felelős Automatikai technikus Autószerelő közlekedésért felelős Avionikus közlekedésért felelős Állattenyésztő és állategészségügyi technikus agrárpolitikáért felelős Bányaipari technikus Bőrfeldolgozó-ipari technikus CAD-CAM informatikus informatikáért felelős Dekoratőr oktatásért felelős Divat- és stílustervező oktatásért felelős Dízelmotoros vasúti jármű szerelője közlekedésért felelős Egészségügyi asszisztens egészségügyért felelős Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével: Kántor-énekvezető, Kántor-kórusvezető, Kántor-orgonista) oktatásért felelős Elektronikai technikus Erdészeti és vadgazdálkodási technikus erdőgazdálkodásért felelős Erdészeti gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős Erősáramú elektrotechnikus Élelmiszeripari analitikus technikus élelmiszeriparért felelős Élelmiszeripari gépésztechnikus élelmiszeriparért felelős Élelmiszeripari technikus élelmiszeriparért felelős Épületgépész technikus

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Faipari technikus Fegyverműszerész Festő oktatásért felelős Fitness-wellness instruktor sportpolitikáért felelős Fluidumkitermelő technikus Fogászati asszisztens egészségügyért felelős Fogtechnikus gyakornok egészségügyért felelős Fotográfus és fotótermék-kereskedő Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus kultúráért felelős földügyért és térképészetért felelős Gazdasági informatikus informatikáért felelős Gépgyártástechnológiai technikus Grafikus kultúráért felelős Gumiipari technikus Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével: Bábszínész, Színházi és filmszínész) kultúráért felelős Gyakorló ápoló egészségügyért felelős Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló egészségügyért felelős Gyakorló fodrász Gyakorló gyógyszertári asszisztens Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyért felelős oktatásért felelős egészségügyért felelős egészségügyért felelős Gyakorló kozmetikus Gyakorló mentőápoló egészségügyért felelős Gyakorló szövettani asszisztens egészségügyért felelős Gyermekotthoni asszisztens gyermek- és ifjúságvédeleméért felelős

8 14698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Gyógy- és sportmasszőr egészségügyért felelős Gyógypedagógiai segítő munkatárs oktatásért felelős Hajózási technikus közlekedésért felelős Hangmester kultúráért felelős Hídépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős Honvéd altiszt (az ágazat/ szakmairány megjelölésével) honvédelemért felelős Idegenvezető Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető informatikáért felelős Informatikai rendszergazda informatikáért felelős Irodai asszisztens IT mentor informatikáért felelős Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével: Jazz-énekes, Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) oktatásért felelős Kerámiaműves oktatásért felelős Kereskedő Kiadványszerkesztő kultúráért felelős Kisgyermekgondozó, -nevelő gyermek- és ifjúságvédelemért felelős Klasszikus zenész [szakmairány megnevezésével: Hangkultúra, Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős), Magánénekes, Zeneelmélet-szolfézs, Zeneszerzés] oktatásért felelős Kohászati technikus Környezetvédelmi technikus környezetvédelemért és Közlekedésautomatikai műszerész Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős közlekedésért felelős Laboratóriumi technikus Látszerész és fotócikk-kereskedő Légi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Logisztikai ügyintéző Lovastúra-vezető agrárpolitikáért felelős Magasépítő technikus Mechatronikai technikus Mezőgazdasági gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős Mezőgazdasági technikus agrárpolitikáért felelős Mélyépítő technikus Mozgókép- és animációkészítő kultúráért felelős Műanyagfeldolgozó technikus Műszaki informatikus informatikáért felelős Népzenész [szakmairány megjelölésével: Népi énekes, Népzenész (fafúvós, húros/ vonós, billentyűs, ütős] kultúráért felelős Nonprofit menedzser számvitel szabályozásért felelős Nyomdaipari gépmester Ortopédiai műszerész egészségügyért felelős Ötvös, fémműves oktatásért felelős Pantomimes kultúráért felelős Parképítő és fenntartó technikus agrárpolitikáért felelős Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) oktatásért felelős pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős Pénzügyi-számviteli ügyintéző számviteli szabályozásért felelős Postai üzleti ügyintéző postaügyért felelős Rehabilitációs nevelő, segítő szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével: Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) (Rendészeti szakközépiskolai ágazati képzés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek) rendészetért felelős Repülőgépész közlekedésért felelős Repülőgépsárkány-szerelő közlekedésért felelős

10 14700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Ruhaipari technikus Sportedző (a sportág megjelölésével) sportpolitikáért felelős Szállítmányozási ügyintéző közlekedésért felelős Színháztechnikus, szcenikus kultúráért felelős Szobrász oktatásért felelős Szociális asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szociális szakgondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szoftverfejlesztő informatikáért felelős Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével: Énekes szólista, Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros / vonós, billentyűs, ütős) Táncos (szakmairány megjelölésével: Klasszikus balett-táncos; Kortárs-, modern táncos; Néptáncos; Színházi táncos) kultúráért felelős oktatásért felelős Távközlési technikus informatikáért felelős Textilipari technikus Textilműves oktatásért felelős Turisztikai szervező, értékesítő Útépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős Ügyviteli titkár Üvegműves oktatásért felelős Vasútépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős Vasútforgalmi szolgálattevő közlekedésért felelős Vasúti árufuvarozási ügyintéző közlekedésért felelős Vasúti személyszállítási ügyintéző közlekedésért felelős Vasúti villamos jármű szerelője közlekedésért felelős Vasúti vontatott jármű szerelője közlekedésért felelős Vállalkozási és bérügyintéző számviteli szabályozásért felelős Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző adópolitikáért felelős Vegyipari technikus

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Vendéglátásszervező-vendéglős Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős Vízügyi technikus környezetvédelemért és 3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai) Audió- és vizuáltechnikai műszerész Agrár áruforgalmazó A szakképesítésért felelős agrárpolitikáért felelős Állattartó szakmunkás agrárpolitikáért felelős Ápoló egészségügyért felelős Aranyműves oktatásért felelős Autótechnikus közlekedésért felelős Belovagló agrárpolitikáért felelős Biogazdálkodó agrárpolitikáért felelős Bor- és pezsgőgyártó élelmiszeriparért felelős Bronzműves és szoboröntő oktatásért felelős CNC gépkezelő Cukor- és édesipari élelmiszeriparért felelős Csecsemő és gyermekápoló egészségügyért felelős Díszítő festő oktatásért felelős Díszlettervező oktatásért felelős Drog- és toxikológiai technikus Erjedés- és üdítőitalipari élelmiszeriparért felelős Fodrász Foglalkozás-szervező szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Fogtechnikus egészségügyért felelős Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Gerontológiai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Gyógy- és fűszernövénytermesztő agrárpolitikáért felelős

12 14702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám Gyógyszeripari laboratóriumi technikus A szakképesítésért felelős Gyógyszertári asszisztens egészségügyért felelős Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) Honvéd zászlós (az ágazat/ szakmairány megjelölésével) Hulladékgazdálkodó Hús- és baromfiipari Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő oktatásért felelős honvédelemért felelős környezetvédelemért és élelmiszeriparért felelős Jelmeztervező oktatásért felelős Kertészeti agrárpolitikáért felelős Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens egészségügyért felelős Klinikai fogászati higiénikus egészségügyért felelős Klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyért felelős Korrektor kultúráért felelős Kozmetikus Környezetvédelmi-mérés környezetvédelemért és Lakberendező oktatásért felelős Létesítményi energetikus Malom- és keveréktakarmány-ipari élelmiszeriparért felelős Mentálhigiénés asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Mentőápoló egészségügyért felelős Mezőgazdasági gépjavító agrárpolitikáért felelős Műbútorasztalos Műemlékfenntartó technikus Műemléki díszítőszobrász

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Műemléki helyreállító Műszeres analitikus Növényvédelmi agrárpolitikáért felelős Nukleáris környezetvédelmi környezetvédelemért és Orvosi elektronikai technikus Papíripari technikus Patkolókovács agrárpolitikáért felelős Pszichiátriai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló Sommelier élelmiszeriparért felelős Speciális állatfeldolgozó élelmiszeriparért felelős Sütő- és cukrászipari élelmiszeriparért felelős Szenvedélybeteg gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Színész II. kultúráért felelős Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szövettani asszisztens egészségügyért felelős Tartósítóipari élelmiszeriparért felelős Tejipari élelmiszeriparért felelős Települési környezetvédelmi környezetvédelemért és Természetvédelmi környezetvédelemért és Térképész földügyért és térképészetért felelős Tetőfedő Vadászpuska műves Vasútijármű-technikus közlekedésért felelős

14 14704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szakképesítésért felelős Vendéglátó-üzletvezető Vidékfejlesztési agrárpolitikáért felelős Virágdekoratőr agrárpolitikáért felelős Vízépítő technikus Vízgazdálkodó környezetvédelemért és Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Vizi sportmotor-szerelő közlekedésért felelős Zöldség- és gyümölcstermesztő agrárpolitikáért felelős 4. Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről 1. Srsz. A részszakképesítés azonosító A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős Tisztítás-technológiai szakmunkás Ápolási asszisztens egészségügyért felelős Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó Egészségfejlesztési segítő egészségügyért felelős Ipari szigetelő bádogos Kádár, bognár Papírgyártó és -feldolgozó 5. Az egyes, iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések részszakképesítéseiről 1. Srsz. A részszakképesítés azonosító A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős Fonó (Textilanyaggyártó) Hulladékfeldolgozógépkezelő környezetvédelemért és Hulladékgyűjtő és -szállító környezetvédelemért és

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám Srsz. A részszakképesítés azonosító A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős Hulladékválogató és -feldolgozó Nemszőtt-termék gyártó (Textilanyaggyártó) Fertőtlenítő-steriliző (Ápolási asszisztens) Szövő (Textilanyaggyártó) környezetvédelemért és egészségügyért felelős 2 6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez* * Az NGM rendelet 2 6. mellékletei a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 2 6. mellékletei hivatkozás alatt találhatók. A mellékletek ezen részei a közlöny tól ig oldalait képezik.

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens Ápolási asszisztens Ápoló, Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben