MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 31., szerda Tartalomjegyzék 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről 16758

2 16758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzetgazdasági 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 89. e), f), g), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet , 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet , 22. és 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet , 5., 9., 10., 12. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások ével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet , 3., 4., 5., 6., 8., 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi rel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. -ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi rel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és 15a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési rel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások e véleményének kikérésével a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya fenntartóra tekintet nélkül kiterjed a) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakképző iskolára vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola), b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira, c) a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre. 2. Szakképzési kerettantervek 2. (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítésráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolását a (2) (6) bekezdés szerinti tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. mellékletben felsorolt a) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet, b) szakképesítések szakgimnáziumi szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet, c) szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható két évfolyamos, speciális kerettanterveket az 5. melléklet tartalmazza. (4) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható négy évfolyamos, speciális kerettanterveket a 6. melléklet tartalmazza. (5) A rövidebb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 7. melléklet tartalmazza. (6) A hosszabb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 8. melléklet tartalmazza. (7) A Szakképzési Hídprogram közismereti kerettanterveit a 9. melléklet tartalmazza.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám A szakképzési kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok 3. (1) A szakképző iskola az Nkt. 5. (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. (2) bekezdésében meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza az e rendeletben foglaltakra figyelemmel. (2) A szakképzési kerettanterv a nappali rendszerű iskolai oktatásban alkalmazandó óraszámokat tartalmazza. 4. (1) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza a) az Nkt. 13. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési évfolyamokon folyó képzés, valamint b) az Szt. 23. (1) és (2) bekezdésében meghatározott, két szakképzési évfolyamon folyó képzés óratervét. (2) A szakgimnáziumi szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv egyaránt tartalmazza a) az Nkt. 12. (1) bekezdése szerinti képzés, valamint b) az Nkt. 12. (4) bekezdése szerinti képzés óratervét. (3) A szakgimnáziumi szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv amennyiben a szakképesítés ágazatba besorolásra került tartalmazza az adott szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket, valamint a szakgimnáziumi érettségi keretében megszerezhető szakképesítések szakmai tartalmait. 5. (1) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja. (2) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló i rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló i rendelettel összhangban alkalmazza az e rendelettel meghatározott szakképzési kerettantervet. 6. (1) A Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések közismereti kerettantervei egyaránt tartalmazzák a 7. és a 8. mellékletben szereplő szakképzési kerettantervekhez kapcsolódó közismereti óraterveket. (2) A 7. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek A megjelölésű óraszámait kell alkalmazni. (3) A 8. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek B megjelölésű óraszámait kell alkalmazni. 7. (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell. (2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásnak megfelelően építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján. (3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola a nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja vagy azoktól eltérhet. 4. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. 9. A rendelet hatálybalépését megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó képzéseket az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. (11) bekezdésének figyelembevételével a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni. 10. Hatályát veszti a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági

4 16760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám 1. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez 1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítésráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolása 1. táblázat: a szakközépiskolában oktatható szakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Abroncsgyártó Ács Szakképesítés megnevezése A szakképesítésért Állattartó szakmunkás agrárpolitikáért Asztalos Autógyártó Bádogos Bányaművelő Bőrdíszműves Burkoló Cipőkészítő Cukrász Családi gazdálkodó agrárpolitikáért Díszműkovács oktatásért Dísznövénykertész agrárpolitikáért Édesipari termékgyártó élelmiszeriparért Eladó Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Építő-, szállító- és munkagép-szerelő Épület- és szerkezetlakatos Erdészeti szakmunkás erdőgazdálkodásért Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó élelmiszeriparért

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Férfiszabó Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító Festő, mázoló, tapétázó Finommechanikai műszerész Fogadós Formacikk-gyártó Gazda agrárpolitikáért Gépi forgácsoló Gépjármű mechatronikus közlekedésért Gépjármű-építési, szerelési logisztikus közlekedésért Gépjárműépítő, szerelő közlekedésért Gyártósori gépbeállító Gyógyszerkészítmény-gyártó Hajós szakmunkás közlekedésért Halász, haltenyésztő halgazdálkodásért Hegesztő Húsipari termékgyártó élelmiszeriparért Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Ipari gépész Ipari gumitermék előállító Járműfényező közlekedésért Járműipari fémalkatrész-gyártó Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó közlekedésért Járműkarosszéria készítő, szerelő közlekedésért Karosszérialakatos közlekedésért Kárpitos Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő) Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő) Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő) kultúráért kultúráért kultúráért Kertész agrárpolitikáért

6 16762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Kishajóépítő, -karbantartó közlekedésért Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő élelmiszeriparért Lovász agrárpolitikáért Mechatronikus-karbantartó Mezőgazdasági gépész agrárpolitikáért Molnár élelmiszeriparért Motorkerékpár-szerelő közlekedésért Műanyagfeldolgozó Népi kézműves (Csipkekészítő) kultúráért Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) kultúráért Népi kézműves (Fazekas) kultúráért Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő) kultúráért Népi kézműves (Kézi és gépi hímző) kultúráért Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő) kultúráért Népi kézműves (Nemezkészítő) kultúráért Népi kézműves (Népi bőrműves) kultúráért Népi kézműves (Szőnyegszövő) kultúráért Népi kézműves (Takács) kultúráért Női szabó Optikai üvegcsiszoló Pék élelmiszeriparért Pincér Rendészeti őr rendészetért Szakács Számítógép-szerelő, karbantartó informatikáért Szárazépítő Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Szőlész-borász élelmiszeriparért Tartósítóipari szakmunkás élelmiszeriparért Tejipari szakmunkás élelmiszeriparért Tetőfedő Útépítő közlekedésért Vegyipari rendszerkezelő Villanyszerelő Virágkötő és virágkereskedő agrárpolitikáért Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő Vízügyi szakmunkás vízgazdálkodásért 2. táblázat: a szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Államháztartási ügyintéző Állattenyésztő és állategészségügyi technikus A szakképesítésért számviteli szabályozásért felelős agrárpolitikáért Artista II. (Akrobata) oktatásért Artista II. (Légtornász) oktatásért Artista II. (Zsonglőr) oktatásért Artista II. (Egyensúlyozó) oktatásért Artista II. (Bohóc) oktatásért Vízgépészeti technikus vízgazdálkodásért Autóelektronikai műszerész közlekedésért Automatikai technikus Autószerelő közlekedésért Avionikus közlekedésért Bányaművelő technikus Bőrfeldolgozó-ipari technikus CAD-CAM informatikus informatikáért Dekoratőr oktatásért Divat- és stílustervező oktatásért Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető) oktatásért Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető) oktatásért Egyházzenész II. (Kántor-orgonista) oktatásért Elektronikai technikus Élelmiszeripari analitikus technikus élelmiszeriparért Élelmiszeripari gépésztechnikus élelmiszeriparért

8 16764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Élelmiszeripari technikus élelmiszeriparért Épületgépész technikus (Épületgépészeti előkészítő) Épületgépész technikus (Bevontelektródás kézi ívhegesztő és Gázhegesztő) Erdészeti gépésztechnikus agrárpolitikáért Erdésztechnikus erdőgazdálkodásért Ergoterapeuta egészségügyért Erősáramú elektrotechnikus Faipari technikus Fegyverműszerész Festő oktatásért Fitness-wellness instruktor sportpolitikáért Fizioterápiás asszisztens egészségügyért Fluidumkitermelő technikus Fodrász Fogászati asszisztens egészségügyért Fogtechnikus gyakornok egészségügyért Fotográfus és fotótermék-kereskedő Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus földügyért és térképészetért felelős Gazdasági informatikus informatikáért Gázipari technikus Gépgyártástechnológiai technikus Grafikus kultúráért Gumiipari technikus (Műanyagfeldolgozó) Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó) Gumiipari technikus (Ipari gumitermék előállító) Gyakorlatos színész (Bábszínész) kultúráért Gyakorlatos színész (Színházi és filmszínész) kultúráért Gyakorló ápoló egészségügyért Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló egészségügyért Gyakorló hangszerkészítő és -javító (fafúvós) Gyakorló hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) oktatásért oktatásért

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Gyakorló hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) Gyakorló hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) Gyakorló hangszerkészítő és -javító (zongora) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens oktatásért oktatásért oktatásért egészségügyért Gyakorló mentőápoló egészségügyért Gyakorló szövettani asszisztens egészségügyért Gyermekotthoni asszisztens gyermek- és ifjúságvédelemért felelős Gyógymasszőr egészségügyért Gyógypedagógiai segítő munkatárs oktatásért Gyógyszertári asszisztens egészségügyért Hajózási technikus (Szállodahajós, szállodai személyzet) Hajózási technikus (Hajózási üzemeltetési vezető) közlekedésért közlekedésért Hangmester kultúráért Hídépítő és -fenntartó technikus közlekedésért Idegenvezető Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető honvédelemért informatikáért Informatikai rendszerüzemeltető informatikáért Irodai titkár IT mentor informatikáért Jazz-zenész II. (Jazz-énekes) oktatásért Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (fafúvós)] oktatásért Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (rézfúvós)] oktatásért Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (húros/vonós)] oktatásért Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (billentyűs)] oktatásért Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (ütő)] oktatásért Jegyvizsgáló közlekedésért Kardiológiai és angiológiai asszisztens egészségügyért Kerámiaműves oktatásért Kereskedelmi képviselő Kereskedő Kiadványszerkesztő technikus

10 16766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Kisgyermekgondozó, -nevelő gyermek- és ifjúságvédelemért felelős Klasszikus zenész II. (Hangkultúra) oktatásért Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (fafúvós)] Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (rézfúvós)] Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (húros/vonós)] Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (billentyűs)] Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (ütős)] oktatásért oktatásért oktatásért oktatásért oktatásért Klasszikus zenész II. (Magánénekes) oktatásért Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs) oktatásért Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés) oktatásért Klinikai neurofiziológiai asszisztens egészségügyért Kocsivizsgáló közlekedésért Kohászati technikus Kozmetikus Környezetvédelmi technikus környezetvédelemért Közlekedésautomatikai műszerész közlekedésért Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) kultúráért kultúráért Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért Közszolgálati ügyintéző Látszerész és optikai árucikk-kereskedő közszolgálati életpálya kidolgozásáért Légi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Magasépítő technikus Mechatronikai technikus Mélyépítő technikus Mezőgazdasági gépésztechnikus agrárpolitikáért Mezőgazdasági technikus agrárpolitikáért Mozgókép- és animációkészítő kultúráért

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Műanyagfeldolgozó technikus Műszaki informatikus informatikáért Művészeti és médiafotográfus kultúráért Népzenész II. (Népi énekes) kultúráért Népzenész II. [Népzenész (fafúvós)] kultúráért Népzenész II. [Népzenész (húros/vonós)] kultúráért Népzenész II. [Népzenész (billentyűs)] kultúráért Népzenész II. [Népzenész (ütős)] kultúráért Nyomdaipari technikus Víziközmű technikus vízgazdálkodásért Ötvös oktatásért Pantomimes kultúráért Parképítő és -fenntartó technikus agrárpolitikáért Pedagógiai- és családsegítő munkatárs oktatásért Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Pénzügyi-számviteli ügyintéző pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért számviteli szabályozásért felelős Perioperatív asszisztens egészségügyért Postai üzleti ügyintéző postaügyért Radiográfiai asszisztens egészségügyért Rehabilitációs nevelő, segítő szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Rendészeti ügyintéző rendészetért Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Bűnügyi rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Bűnügyi rendőr) Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Bűnügyi rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Határrendészeti rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Határrendészeti rendőr) Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Határrendészeti rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Közlekedési rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Közlekedési rendőr) Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Közlekedési rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Közrendvédelmi rendőr) Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Közrendvédelmi rendőr) rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért rendészetért

12 16768 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Közrendvédelmi rendőr) rendészetért Repülőgép szerelő közlekedésért Ruhaipari technikus Sportedző (a sportág megjelölésével) sportpolitikáért Színháztechnikus, szcenikus kultúráért Színpad- és porond technikus kultúráért Szobrász oktatásért Szociális asszisztens Szociális szakgondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szoftverfejlesztő informatikáért Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista) kultúráért Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (fafúvós)] Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)] Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)] Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (billentyűs)] Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (ütős)] kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) oktatásért Táncos II. (Kortárs-, modern táncos) oktatásért Táncos II. (Néptáncos) oktatásért Táncos II. (Színházi táncos) oktatásért Távközlési technikus informatikáért Textilipari technikus Textilműves oktatásért Turisztikai szervező, értékesítő Útépítő és -fenntartó technikus közlekedésért Üvegműves oktatásért Üzleti szolgáltatási munkatárs Vadgazdálkodási technikus vadgazdálkodásért Vállalkozási és bérügyintéző számviteli szabályozásért felelős Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző adópolitikáért Vasútépítő és -fenntartó technikus közlekedésért Vasútforgalmi szolgálattevő közlekedésért Vasúti árufuvarozási ügyintéző közlekedésért Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő közlekedésért

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője Vegyész technikus (Gyógyszerkészítmény-gyártó) Vegyész technikus (Vegyipari rendszerkezelő) Vendéglátásszervező közlekedésért közlekedésért Vízgazdálkodó technikus vízgazdálkodásért 3. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés-ráépülések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítésért Agrár áruforgalmazó szaktechnikus agrárpolitikáért Államháztartási mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős Alternatív gépjárműhajtási technikus közlekedésért Ápoló egészségügyért Aranyműves oktatásért Artista I. (Akrobata) oktatásért Artista I. (Légtornász) oktatásért Artista I. (Zsonglőr) oktatásért Artista I. (Egyensúlyozó) oktatásért Artista I. (Bohóc) oktatásért Audio- és vizuáltechnikai műszerész Autóbuszvezető közlekedésért Automatikai berendezés karbantartó Autótechnikus közlekedésért Belovagló agrárpolitikáért Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus informatikáért Biogazdálkodó agrárpolitikáért Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus élelmiszeriparért Bronzműves és szoboröntő oktatásért CNC gépkezelő Cukor- és édesipari szaktechnikus élelmiszeriparért Csecsemő- és gyermekápoló egészségügyért Demencia gondozó Diétás szakács szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Díszítő festő oktatásért Díszlettervező oktatásért

14 16770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Drog- és toxikológiai technikus Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős Egyházzenész I. (Kántor-énekvezető) kultúráért Egyházzenész I. (Kántor-kórusvezető) kultúráért Egyházzenész I. (Kántor-orgonista) kultúráért Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus informatikáért informatikáért Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus élelmiszeriparért Ezüstműves oktatásért Foglalkozás-szervező szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Fogtechnikus egészségügyért Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus Gerontológiai gondozó informatikáért szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Gyógy- és fűszernövénytermesztő agrárpolitikáért Gyógyszeripari szaktechnikus Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) oktatásért Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) oktatásért Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) oktatásért oktatásért Hangszerkészítő és -javító (zongora) oktatásért Háztartási gépszerviz szaktechnikus Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) honvédelemért Hulladékgazdálkodó szaktechnikus környezetvédelemért Hús- és baromfiipari szaktechnikus élelmiszeriparért Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Információrendszer-szervező informatikáért Járműipari karbantartó technikus Jazz-zenész I. (Jazz-énekes) kultúráért Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (fafúvós)] kultúráért Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (rézfúvós)] kultúráért

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (húros/vonós)] kultúráért Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (billentyűs)] kultúráért Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (ütős)] kultúráért Jelmeztervező oktatásért Kertészeti szaktechnikus agrárpolitikáért Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II Klasszikus zenész I. (Hangkultúra) kultúráért Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (fafúvós)] Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (rézfúvós)] Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (húros/vonós)] Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (billentyűs)] Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (ütős)] kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért Klasszikus zenész I. (Magánénekes) kultúráért Klasszikus zenész I. (Zeneelmélet-szolfézs) kultúráért Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés) kultúráért Klinikai fogászati higiénikus egészségügyért Klinikai laboratóriumi szakasszisztens egészségügyért Korrektor Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus környezetvédelemért Létesítményi energetikus Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus Mentálhigiénés asszisztens élelmiszeriparért szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Mentőápoló egészségügyért Mezőgazdasági gépjavító agrárpolitikáért Mobilalkalmazás fejlesztő informatikáért Multimédia-alkalmazásfejlesztő informatikáért Műbútorasztalos Műemlékfenntartó technikus Műemléki díszítőszobrász Műemléki helyreállító

16 16772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Műszeres analitikus Népzenész I. (Népi énekes) kultúráért Népzenész I. [Népzenész (fafúvós)] kultúráért Népzenész I. [Népzenész (húros/vonós)] kultúráért Népzenész I. [Népzenész (billentyűs)] kultúráért Népzenész I. [Népzenész (ütős)] kultúráért Növényvédelmi szaktechnikus agrárpolitikáért Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus Orvosi elektronikai technikus Papíripari technikus környezetvédelemért Patkolókovács agrárpolitikáért Pszichiátriai gondozó Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Sommelier élelmiszeriparért Speciális állatfeldolgozó élelmiszeriparért Sportmasszőr egészségügyért Sütő- és cukrászipari szaktechnikus élelmiszeriparért Szenvedélybeteg gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Színész kultúráért Színpadi fénytervező kultúráért Színpadi magasépítő kultúráért Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) kultúráért Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (fafúvós)] Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)] Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)] Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (billentyűs)] Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (ütős)] kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért Szövettani szakasszisztens egészségügyért Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) kultúráért Táncos II. (Kortárs-, modern táncos) kultúráért Táncos II. (Néptáncos) kultúráért Táncos II. (Színházi táncos) kultúráért Tartósítóipari szaktechnikus élelmiszeriparért Tehergépkocsi-vezető közlekedésért

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Tejipari szaktechnikus élelmiszeriparért Települési környezetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért Térinformatikus informatikáért Térképész szaktechnikus földügyért és térképészetért felelős Természetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért Vadászpuska műves Vállalkozási mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős Vasútijármű-technikus és diagnosztikus közlekedésért Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus Vendéglátó-üzletvezető Vésnök oktatásért Vidékfejlesztési szaktechnikus agrárpolitikáért Virágdekoratőr agrárpolitikáért Vízépítő szaktechnikus vízgazdálkodásért Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Vízi sportmotor-szerelő közlekedésért Vízminőség-védelmi szaktechnikus vízgazdálkodásért Webfejlesztő informatikáért Zöldség- és gyümölcstermesztő agrárpolitikáért 4. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért Állatgondozó (Gazda) sh agrárpolitikáért Állatgondozó (Gazda) st agrárpolitikáért Aranykalászos gazda (Gazda) sh agrárpolitikáért Aranykalászos gazda (Gazda) st agrárpolitikáért Asztalosipari szerelő (Asztalos) sh Asztalosipari szerelő (Asztalos) st Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sh kultúráért Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sm kultúráért Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő) st Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) st élelmiszeriparért Borász (Szőlész-borász) sh élelmiszeriparért Borász (Szőlész-borász) st élelmiszeriparért Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sh

18 16774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sm Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) st Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sh Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sm Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) st Családellátó (Családi gazdálkodó) st agrárpolitikáért Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) sh Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) st Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész) sh Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) sl Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) st élelmiszeriparért élelmiszeriparért Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) sh erdőgazdálkodásért Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) st erdőgazdálkodásért Faipari gépkezelő (Asztalos) sh Faipari gépkezelő (Asztalos) st Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) sh agrárpolitikáért Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) st agrárpolitikáért Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st Famegmunkáló (Asztalos) sh Famegmunkáló (Asztalos) st Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (Hegesztő) sh Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (Hegesztő) st Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) sh Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) st Gázhegesztő (Hegesztő) sh Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh élelmiszeriparért élelmiszeriparért környezetvédelemért

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st Intézménytakarító (Tisztítástechnológiai szakmunkás) sh Intézménytakarító (Tisztítástechnológiai szakmunkás) sl Intézménytakarító (Tisztítástechnológiai szakmunkás) st Keksz- és ostyagyártó (Édesipari termékgyártó) sh Keksz- és ostyagyártó (Édesipari termékgyártó) st Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) sh Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) sl Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) st környezetvédelemért környezetvédelemért környezetvédelemért élelmiszeriparért élelmiszeriparért közlekedésért közlekedésért közlekedésért Kerti munkás (Kertész) sh agrárpolitikáért Kerti munkás (Kertész) st agrárpolitikáért Kesztyűs (Bőrdíszműves) sh Kesztyűs (Bőrdíszműves) sm Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sh Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sl Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sm Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) st Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st Konyhai kisegítő (Szakács) sh Konyhai kisegítő (Szakács) sl Konyhai kisegítő (Szakács) st Lakástextil-készítő (Női szabó) sh élelmiszeriparért élelmiszeriparért

20 16776 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Lakástextil-készítő (Női szabó) st Lóápoló és gondozó (Lovász) sh agrárpolitikáért Lóápoló és gondozó (Lovász) st agrárpolitikáért Mézeskalács-készítő (Pék) sh agrárpolitikáért Mézeskalács-készítő (Pék) sl agrárpolitikáért Mézeskalács-készítő (Pék) st agrárpolitikáért Mezőgazdasági munkás (Gazda) sh agrárpolitikáért Mezőgazdasági munkás (Gazda) st agrárpolitikáért Papírgyártó (Papírgyártó és -feldolgozó) sl Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) sh Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) st Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) sh Sírkő- és műkőkészítő (Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász) sh Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) sh Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) sl Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) st Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) sh Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) sl Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) sm Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) st Számítógépes műszaki rajzoló (CAD-CAM informatikus) sh Számítógépes műszaki rajzoló (CAD-CAM informatikus) sm Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) sh Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) st Textiltermék-összeállító (Fehérneműkészítő és kötöttáru összeállító) sh Textiltermék-összeállító (Fehérneműkészítő és kötöttáru összeállító) st Vendéglátó eladó (Vendéglátásszervező) st Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) sh agrárpolitikáért agrárpolitikáért élelmiszeriparért élelmiszeriparért élelmiszeriparért informatikáért informatikáért agrárpolitikáért

21 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) sl Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) st Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) sh Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) st agrárpolitikáért agrárpolitikáért élelmiszeriparért élelmiszeriparért 5. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Asztalos sh Asztalos st Bádogos sh Bőrdíszműves sh Szakképesítés megnevezése Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó sh Bőrdíszműves sm Bőrdíszműves st Burkoló sh Burkoló st Cipőkészítő sh Cipőkészítő sm Cipőkészítő st Cukrász sh A szakképesítésért Családi gazdálkodó sh agrárpolitikáért Családi gazdálkodó st agrárpolitikáért Dísznövénykertész sh agrárpolitikáért Édesipari termékgyártó sh élelmiszeriparért Édesipari termékgyártó st élelmiszeriparért Egészségfejlesztési segítő sh egészségügyért Egészségfejlesztési segítő st egészségügyért Épület- és szerkezetlakatos sh

22 16778 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Épület- és szerkezetlakatos st Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó sh Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó st Festő, mázoló, tapétázó sh Festő, mázoló, tapétázó st élelmiszeriparért élelmiszeriparért Gazda sh agrárpolitikáért Gazda st agrárpolitikáért Hegesztő sh Hegesztő st Húsipari termékgyártó st élelmiszeriparért Kádár, bognár sh Kádár, bognár st Kárpitos sh Kárpitos st Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) sh Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) sm Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) st Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sh Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sm Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) st Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sh Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sm Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) st kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért Kertész sh agrárpolitikáért Kertész st agrárpolitikáért Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó sh Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó st élelmiszeriparért élelmiszeriparért

23 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Kőműves sh Kőműves st Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sh Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sl Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sm Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó st Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) sh Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) sm Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) st Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sh Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sl Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sm Népi kézműves (Fazekas szakmairány) st Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sh Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sl Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sm Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) st Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sh Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sl Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sm Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) st Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sh Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sl Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sm Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) st kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért kultúráért

24 16780 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Női szabó sh Női szabó sm Női szabó st Optikai üvegcsiszoló sm Papírgyártó és -feldolgozó sh Pék sh élelmiszeriparért Pék st élelmiszeriparért Szakács sh Szakács st Számítógép-szerelő, karbantartó sh informatikáért Szárazépítő sh Szárazépítő st Tartósítóipari szakmunkás sh élelmiszeriparért Tartósítóipari szakmunkás st élelmiszeriparért Tejipari szakmunkás sh élelmiszeriparért Tejipari szakmunkás st élelmiszeriparért Tisztítás-technológiai szakmunkás sh Tisztítás-technológiai szakmunkás st 6. táblázat: a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető rövidebb képzési idejű részszakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Részszakképesítés megnevezése Asztalosipari szerelő (Asztalos) A szakképesítésért Bábkészítő (Gyakorlatos színész) kultúráért Betegkísérő (Gyakorló mentőápoló) egészségügyért Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) élelmiszeriparért Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) Családellátó (Családi gazdálkodó) agrárpolitikáért Csontozó munkás (Húsipari termékgyártó) Faipari gépkezelő (Asztalos) Fertőtlenítő-sterilező (Perioperatív asszisztens) élelmiszeriparért egészségügyért

25 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám Fonó (Textilanyaggyártó) Gondnok (Fogadós) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Gyermekotthoni asszisztens) Házi időszakos gyermekgondozó (Kisgyermekgondozó, nevelő) gyermek- és ifjúságvédelemért felelős gyermek- és ifjúságvédelemért felelős Hulladékgyűjtő és -szállító környezetvédelemért Hulladékválogató és -feldolgozó környezetvédelemért Húskészítmény gyártó (Húsipari termékgyártó) Hűtőipari munkás (Tartósítóipari szakmunkás) Intézménytakarító élelmiszeriparért élelmiszeriparért Kerti munkás (Kertész) agrárpolitikáért Konzervgyártó (Tartósítóipari szakmunkás) Konyhai kisegítő (Szakács) Lakástextil-készítő (Női szabó) élelmiszeriparért Mézeskalács-készítő (Pék) élelmiszeriparért Motorfűrész-kezelő (Erdészeti szakmunkás) Nemszőtt-termék gyártó (Textilanyaggyártó) Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) erdőgazdálkodásért Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) élelmiszeriparért Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) Textiltermék-összeállító (Fehérneműkészítő és kötöttáru összeállító) Vágóhídi munkás (Húsipari termékgyártó) Vendéglátó eladó (Vendéglátásszervező) Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) élelmiszeriparért élelmiszeriparért

26 16782 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 129. szám 7. táblázat a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető hosszabb képzési idejű részszakképesítések 1. A B C D Sor- szám Szakképesítés azonosító száma Részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért Állatgondozó (Gazda) agrárpolitikáért Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő) Cipőgyártó (Cipőkészítő) Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) Csőhálózatszerelő (Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő) Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész) Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) Építményzsaluzat és fémállvány szerelő (Ács) élelmiszeriparért Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) erdőgazdálkodásért Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) agrárpolitikáért Fakitermelő (Erdészeti szakmunkás) erdőgazdálkodásért Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) Famegmunkáló (Asztalos) Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) Kesztyűs (Bőrdíszműves) Kézi könyvkötő (Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó) Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) élelmiszeriparért élelmiszeriparért Kosárfonó (Népi kézműves) kultúráért Lóápoló és -gondozó (Lovász) agrárpolitikáért Mezőgazdasági munkás (Gazda) agrárpolitikáért Műanyag hegesztő (Műanyagfeldolgozó) Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) Szövő (Textilanyaggyártó) Virágbolti eladó (Virágkötő és virágkereskedő) agrárpolitikáért agrárpolitikáért

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Hatályos: 2016.09.02-30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f), g), h) és j) pontjában

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1/011. (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 1/010. (IV..) Korm. rendelet módosításáról 1 A Kormány a szakképzésről

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ajánlat tételi sorszám 1563 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Asztalos "Kevin-98" Bt. 1 1566 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Ács

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: NGM/ Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/. (IX..) sz. határozata a /2. A Nyugat-dunántúli RFKB "irány-arány" döntése. szeptember. belépők 09-ben létszám / tanév Várható kereslet

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Engedélyezett képzéseink [1]

Engedélyezett képzéseink [1] [1] z alábbi képzések indítását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyezte, így ezeket tetszőles időpontban és helyszínen tudjuk indítani. Egyéb képzéseket engedélyeztetési eljárást követően

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Ssz. Észak-alföldi régió döntés szakképesítés 1. Ács, állványozó

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján Nyilvántartásba vételi szám: E- 00029/2014 a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye

Részletesebben

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös 1. sz. melléklet: A felhívás tárgyát képező programok jegyzéke Képzési programok jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ vagy SzPK szám vagy kör, vagy Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2015. (...) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. /2015. (...) Korm. rendelete A Kormány /2015. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015. Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK,201512016., a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján!!!!!!

MINŐSÉGCÉLOK,201512016., a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján!!!!!! a,393/2013.,(xi.12.),korm.,rendelet,17.,(1),bekezdés,alapján Oldalszám:(1(/(50( 1. OKJ#ban(szereplő(szakképesítés(megszerzésére(felkészítő(képzés(szakmai(vizsgáinak(éves(átlagos(vizsgaeredménye(szakképesítésenként,(az(

Részletesebben

Részszakképesítések megnevezése Adatbázis kezelő3d modellező. Szakmacsoport

Részszakképesítések megnevezése Adatbázis kezelő3d modellező. Szakmacsoport 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez Az Országos Képzési Jegyzék változásai 2016.03.04-től A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A szociális és munkaügyi 1. /2009. (.) SZMM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben