1 / :02

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 36 2014.09.24. 15:02"

Átírás

1 1 / :02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1 6. tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében, a 7 8. tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, a tekintetében a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 28. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza, az e -ban meghatározottak szerint. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra, amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám. 3. (1) A fenntartó az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4. (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók augusztus 31-ig négy példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. (4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak. (5) Az átvevő fenntartó a megállapodást működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak. 5. (1) Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az OKJ szerinti azonosító számú Vájár szakképesítés a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben a Vájár szakképesítés e rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja alapján támogatott szakképesítésnek minősül. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2014/2015-ös tanévtől az iskolai rendszerű szakképzésben megyénként és a fővárosra lebontva A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Bács-Kiskun Baranya Békés Zemplén Budapest Csongrád Fejér Sopron Hajdú-Bihar Heves Szolnok Esztergom Nógrád Pest Somogy Borsod-Abaúj- Győr-Moson- Jász-Nagykun- Komárom- Szabolcs- Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 2 Abroncsgyártó ( ) N N N N T N T N T N N T N T N N N N N N 3 Ács ( ) T T T T T K T T K K T T T T T T T T K T 4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) K N N N K N K N T N K N N K K K N N N N 5 Állattartó szakmunkás ( ) K N K K N K K N T K T T T K K K K K N N 6 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) N N K K K K K K T N N N T K K K K N N N 7 Ápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 8 Aranyműves ( ) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N 9 Artista ( ) N N N N T N N N N N N K N N N N N N N N 10 Asztalos ( ) K K K T T T T K K T T T T T K K T T K T 11 Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) N N N N T N K N T N K N T T K N K N N N 12 Autóelektronikai műszerész ( ) K K K K T T K K K T K T T T K K K K K K 13 Autógyártó ( ) K N K K N N K K T T K T T K N N K K N K 14 Automatikai technikus ( ) N K K K K K K K T K K N T K K K K T N N 15 Autószerelő ( ) T K K K K K T T K K K T T K K K K T T K 16 Autótechnikus ( ) K K K K T K K K K K K T T T K K K T K K 17 Avionikus ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 18 Bádogos ( ) K T K K T K K K K T K T T T T T T K K K 19 Bányaipari technikus ( ) N N N K N N K N N N N N T K N N N N N N 20 Belovagló ( ) N N K N N N K N N N N T T K K N N N N N 21 Biogazdálkodó ( ) K N K K N N T N T N K K T K K K K K N N 22 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) K K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 23 Bőrdíszműves ( ) K K K K K N K N K N K T T N K K N K K N 24 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) N N N N K N N N K N K N N N K N N N N N 25 Bronzműves és szoboröntő ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 26 CAD-CAM informatikus ( ) K K T K K T K K K N K T T K K K K T K K 27 Cipőkészítő ( ) K K K K T N T N K N K N T N K K K K N N 28 CNC gépkezelő ( ) K K T T T K T K T T T T T T K T T K T T 29 Csecsemő és gyermekápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) N N N K K N N N T N N N N N K N N N N N 31 Cukrász ( ) K K K K K K K K K K K T T T K K K K K K 32 Dekoratőr ( ) K N K K T K K N K K N K K T K N K K K N 33 Díszítő festő ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 34 Díszlettervező ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 35 Díszműkovács ( ) N N N K T N N N N K N N N N N N N N N N 36 Dísznövénykertész ( ) K K K K K K T K T K T K T K K T K K T N 37 Divat- és stílustervező ( ) N N K K T K K N K K N N N K K K N N N N 38 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) N N N K K N N N K N T N N N N N K K N N 39 Drog- és toxikológiai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N N N N 40 Édesipari termékgyártó ( ) N N K N K N K N T N N N T N K N N N K N 41 Egészségügyi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 42 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K T N N K K N N N N K N K N N N N 43 Eladó (1 01) K K K T T K K K K K T T K T K K K K K K 44 Elektromechanikai műszerész ( ) N N K N T N K N T N K T T T K K K K K K 45 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) K N K K T K K K T K K K T T K K K K K N 46 Elektronikai műszerész ( ) K K K K T T K K T K K T T T T K K K K K 47 Elektronikai technikus ( ) K K K T T K K K T K K T T T K K K K T T 48 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) N N N N K N N K T N N N N K K K N N N N 49 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) N N K N N K K N T N N N N K K K N N K N 50 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) K N K K K N K N T N K N T K K K N N N N 51 Élelmiszeripari technikus ( ) K N K K K K K K T N K T T K K K K K K N 52 Épület- és szerkezetlakatos ( ) T T T T T K T T T T T T T T T T T T T T 53 Épületgépész technikus ( ) K K K T T K K K T N K T T T K K K K K K 54 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) N N N K N K K K T K N N T K K K N K K N 55 Erdészeti gépésztechnikus ( ) N N N K N N N N N N N N T K K N N N N N 56 Erdészeti szakmunkás ( ) K N N K N K K N T K N T T K K K N K N N 57 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 58 Erősáramú elektrotechnikus ( ) N K K K T K K K T T K T T T K N T T T K 59 Faipari technikus ( ) K K K K T K N K K N K N T T K K K K T K 60 Fegyverműszerész ( ) N N N N K K K N N N N N N N N N N N N N 61 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) N K K N K K N N K N K N T N K K K N K N 62 Férfiszabó ( ) N N K K K K T N K N K N T N K K K K K N 63 Festő ( ) K K K K T N N K K K K N N N N K N N K N 64 Festő, mázoló, tapétázó ( ) K K K T T K K K K K K K T T K K T K K K

2 65 Finommechanikai műszerész ( ) T N K K T K K N T N K N N T K K K K K N 2 / :02 66 Fitness-wellness instruktor ( ) K K K K T K K K K K K K K K K K K K K K 67 Fluidumkitermelő technikus ( ) N N K K N N N N N N N N N K N N N N N K 68 Fodrász ( ) K K K K K K N K K N K K K K K K K K N N 69 Fogászati asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K N K K K N 70 Foglalkozás-szervező ( ) N N N N K N N N T N K N T N K N K N K N 71 Fogtechnikus ( ) N N K K K N N K K N N N N N K N K K N N 72 Fogtechnikus gyakornok ( ) N K K K K K N K K N N N N N K N K K N N 73 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) N K K K K N N N T N N N T N N N N K N N 74 Formacikk-gyártó ( ) N N K N K N K N T N N N N N K N K N K N 75 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) N K K K K N K N N K N N N K N N N N N N 76 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) K K K K T K T K T N K K T T K K K K T K 77 Gazda ( ) K T K T N K K K T N T K T K T T T K K K 78 Gazdasági informatikus ( ) K K K K K K K K K K K N T K K K K K K K 79 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) T K K T T T T T T T K T T T T T T T T T 80 Gépi forgácsoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 81 Gépjármű mechatronikus ( ) T N K K K K N N K N K T T K K N N K K N 82 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) T N K N N K N N K N N T N K K N N K N N 83 Gépjárműépítő, szerelő ( ) T N K N K K K N K N K T N K K N N T N N 84 Gerontológiai gondozó ( ) N N K N N K T N T N K K T N K K K K K N 85 Grafikus ( ) K K K K T K T K K K K K N K K K K K K N 86 Gumiipari technikus ( ) N N N N K K K N T N N T N N K N K N K N 87 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) ( ) N N K K T K N N K N N N N N N K N N N N 88 Gyakorló ápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 89 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 90 Gyakorló fodrász ( ) T K K K K K K T K K K K K K K T K K N T 91 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K K K N K K 92 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 93 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport ( ) Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport ( ) Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 98 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 99 Gyakorló kozmetikus ( ) K K K K K T K T K K K N K K K K K K N K 100 Gyakorló mentőápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 101 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 102 Gyártósori gépbeállító ( ) N N K K N K T N T T K T T N K K K T T N 103 Gyermekotthoni asszisztens ( ) N K K K K K N N T N K N T N K K K K N N 104 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) K K K K K K K N T N T N T K K K K K K N 105 Gyógy- és sportmasszőr ( ) K K K K K K N N K N K N N K K K K K N K 106 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) N K K K K K K K T N K N T K K K K K N K 107 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) N N K N K K N N T N N N N K N N N N N N 108 Gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K N K N K K K N N K 109 Hajózási technikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 110 Halász, haltenyésztő ( ) N N K N N K K N T N T K N K K K N N N N 111 Hangmester ( ) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N 112 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 113 Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 114 Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 115 Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 116 Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 117 Hegesztő ( ) T T T T T T T T T T T T T T K T T T T T 118 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N N N K N N N N K N N N N N N 119 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) K N N K K K N N K N K K T K K K K K K N 120 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) N N N N K K N N T N N N N N K K N N T N 121 Húsipari termékgyártó ( ) K K T K K T K K T N T N T K T K T K T K 122 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) N K K K T T K K T T K K T T K K K K K K 123 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) N K K K T K K K T N K K T T K K K K T K 124 Idegenvezető ( ) K K K K K K K N K N K K K K T N K N K N 125 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) K N K K K K N N K K T K T K K K K T T K 126 Informatikai rendszergazda ( ) K T K T K T T T K K T K K K T T K K T K 127 Ipari gépész ( ) K T T T T T T T T T T T T T T T T T T K 128 Ipari gumitermék előállító ( ) K N N N K K K N T N N K K N K N K N K N 129 Irodai asszisztens ( ) T K K T K K K K K K K N K K T K K K K K 130 IT mentor ( ) N K K K K K N N K N N N T K K K K N N N 131 Járműfényező ( ) T K K K T K K K K T K K T T T K T K K K 132 Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) K K K K K N N T T K K K T K K K K K K N 133 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) T N K N K K N N K N K K T K K K K K K N 134 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) T N K N T K N N K N K K T T K K K K K N 135 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K T K K N N N N N N K N N N K N N 136 Jelmeztervező ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 137 Kályhás ( ) K N K N K K K N K K N N T K K N K K K N 138 Karosszérialakatos ( ) K K K K T K K K K T T T T T T K T K T K 139 Kárpitos ( ) K K K K T K K K K N K K T T K K K T K K 140 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 141 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) ( ) N K N K T T N N K N N N N N N K N N K N 142 Kerámiaműves ( ) K K N K T K K N K N K N N K K K N N N N 143 Kereskedő ( ) T K K T K T K K K T T T K K T K T T K T 144 Kertész ( ) K T K K K T K K T T T T T K K K K K T N 145 Kertészeti szaktechnikus ( ) K N N K K N N N T N T N T K K K N K T N 146 Kiadványszerkesztő ( ) K K K K T K N K K K K N K T K N K K K N 147 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) K T K K T K K K T N K K T T K K K N T K 148 Kishajóépítő, -karbantartó ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N K K 149 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K N N N N K N K N K K N 150 Klinikai fogászati higiénikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 151 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 152 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) N N K K T N K K K K N K K T K N N K K N 153 Kohászati technikus ( ) N N N N N N K N N N N N N N N N N N N N 154 Kőműves és hidegburkoló ( ) T K K T T T T T K T T T T T K K T T T T 155 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) K K K K K K K N T K N K T K N K K K K N 156 Környezetvédelmi technikus ( ) K N K K K K K K K N K N T K K K K K K N 157 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) N N K N K N N N T N N N T K K K K K T N 158 Korrektor ( ) N N K N T N N N K N N N K T K N K N K N 159 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) N N N N K N K N K N K N N N K K K T N K 160 Kozmetikus ( ) K K K K K N N K K N K N K K K K K K N N 161 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) K K T K T T T K T T K T T T T T T K T K 162 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K K N K K N K N K K K N K K N K 163 Laboratóriumi technikus ( ) N T K N K K K N T N K K N N K K K N K N 164 Lakberendező ( ) N K K N T N N N K N N K T T K N K K K N 165 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) N N K K K N K N N N N N N N K N K N N N 166 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K K K N N N N N N N N N N N 167 Létesítményi energetikus ( ) N N K N T K K N T N N N N T K K K K T N 168 Logisztikai ügyintéző ( ) T K K T K T T K K K K K T K T K T T K T 169 Lovastúra-vezető ( ) N N K N K K K N N N N T T K K K K K K N 170 Lovász ( ) K N K N N K K K T K K T T K K K K K K N 171 Magasépítő technikus ( ) K K K K T K T K K K K N T T K K K K T K 172 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 173 Matróz-gépkezelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N K N N N 174 Mechatronikai technikus ( ) T K K T K K K T T K K K T K K K K T T K 175 Mechatronikus-karbantartó ( ) T K K K T T K N T N K K T T K K K T K N 176 Mélyépítő technikus ( ) N K K K T K K K K N N N T T K K K K N K 177 Mentálhigiénés asszisztens ( ) N N N K K N N N T N K N T N K K K N K K 178 Mentőápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

3 179 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) K K K K N K K K T K T N T K K K T K T K 3 / : Mezőgazdasági gépész ( ) T K T T N K K K T T T K T K T T T T T N 181 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) K K K K N K N K T T T K T K K T K K T N 182 Mezőgazdasági gépjavító ( ) K K K K N K K N T T T T T K K T K K T N 183 Mezőgazdasági technikus ( ) K K K K K K K K T T T K T K K K K K T N 184 Molnár ( ) N N N N N N K N T N T N N N N N N N N N 185 Motorkerékpár-szerelő ( ) K K K N K K K K K N K N T N K N K N K K 186 Mozgókép- és animációkészítő ( ) K N N K T N K N K K N N N K K K N K N N 187 Műanyagfeldolgozó ( ) K K K K K N N K T N K T T N K K K K K N 188 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) K K K K K K K N T N K T T N K K K K T N 189 Műbútorasztalos ( ) N N K N K K N N K N K T T N K K K K T N 190 Műemlékfenntartó technikus ( ) N K N N K K N K K N N N N N K N K N K N 191 Műemléki díszítőszobrász ( ) N N N N K N N N K N N N N N K N K N K N 192 Műemléki helyreállító ( ) N K K N K N K N K N N N N N K N K N K N 193 Műszaki informatikus ( ) K K K K K K N K K K K K T K K K K K T T 194 Műszeres analitikus ( ) N N N N K K K N T N N N N N K K K N K N 195 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) K N K K T K K K K K N N K K N K N K N N 196 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K T K K N K N N N N K N K N K N N 197 Női szabó ( ) T K T K T T K K K T K T T T K K T T K T 198 Nonprofit menedzser ( ) N N N K K K N N N N N N K K K N N N N N 199 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) N N K N K K N N T N T N N K K K K N K N 200 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N K N N N 201 Nyomdaipari gépmester ( ) K N K K K K N N T K N N T K N N K N K N 202 Optikai üvegcsiszoló ( ) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N 203 Ortopédiai műszerész ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 204 Orvosi elektronikai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 205 Ötvös, fémműves ( ) N K N N T N N K K K N N N N N N N K N N 206 Pantomimes ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 207 Papíripari technikus ( ) N N N N K N N N T N N N T K N N N N N N 208 Parképítő és fenntartó technikus ( ) N N K K K K K K T N K N T K K K N K T N 209 Patkolókovács ( ) N N K N N N N N T N N K T K K K N N N N 210 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) N T N K K K K T T N K N T K K T K N N N 211 Pék ( ) K K K K T K K K T T T K T T K T K K K T 212 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) K K N K K K K K K T N N T K K N K K K N 213 Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) T T K T K T K T K T T K T K T T T K K T 214 Pincér ( ) K K K K T K K K K K K K T T K K K K T K 215 Postai üzleti ügyintéző ( ) N K K K K K K K K K K K T K K K K K K N 216 Pszichiátriai gondozó ( ) K N K N N N N N T N K N T N K K K N K N 217 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) N N K K T N N N T N K N T T K K K N K N 218 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) N K K N K N N N K N N N N N N K N K K N 219 Repülőgépész ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 220 Repülőgépsárkány-szerelő ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 221 Ruhaipari technikus ( ) K N K K K K K N K K K N T N K K K T K K 222 Sommelier ( ) N K N N K N N N N N N N N N N N K N N N 223 Speciális állatfeldolgozó ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 224 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K K K K K K K K K K K K 225 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N K N N K K K N N T N 226 Szakács ( ) K K K K T K K T K T K T T T K K K K T T 227 Szállítmányozási ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K T K K N K K K N 228 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) N K K K K K K N K K T N T K K K K N T K 229 Szárazépítő ( ) K K K K T K T K K K N K T T T K K K K N 230 Szenvedélybeteg gondozó ( ) N N N N N N N N T N T N T N K K K N N N 231 Szerszámkészítő ( ) T K T T T K T T T K K T T T T T T T T T 232 Színész II. ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 233 Színháztechnikus, szcenikus ( ) N N K N T N N N N N N N N N N N N N N N 234 Szobrász ( ) K K N K T K K K K N K N N N K K N K N N 235 Szociális asszisztens ( ) N T K K K K K K T N K K T K K K K N K K 236 Szociális gondozó és ápoló ( ) T T T T T K T T T T T T T T T T T K T T 237 Szociális szakgondozó ( ) N K K N K K N N T N K K T K K T K K T N 238 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) K N K K K K N N T N K N T K K K K N K K 239 Szoftverfejlesztő ( ) N K K K K K N K K K K N T K K K K N K K 240 Szőlész-borász ( ) N K N K K N N K N K N N T N K N N K T N 241 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N T K K K K N N N T T N N N N N N 242 Szövettani asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 243 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K N K N N K N K N N K N 244 Tartósítóipari szaktechnikus ( ) K N N K K N N N T N N N N K N K N N N N 245 Távközlési technikus ( ) N N N K K N N N T N K N T N K N K N K N 246 Tejipari szaktechnikus ( ) N N N K N N N N T N N N N N K N K N N N 247 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N K K T N K N K N K N 248 Térképész szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 249 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N N K T N K N K N K N 250 Tetőfedő ( ) N K K K T K K K K N K T T T K K K K T K 251 Textilipari technikus ( ) N N N N K K N N K N N N T N K N K N N N 252 Textilműves ( ) K K N K T K K N K K N N N N K K N K N N 253 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) K T K K K T K K K T N N T K T K K T K K 254 Ügyviteli titkár ( ) K T K K K K K K N K K K T K K K T K K K 255 Útépítő ( ) N K K K T N K N K N K N T T K N K N N N 256 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N N T N N N N N N N 257 Üvegműves ( ) N N N N T N N K N N N N N K K N N N N N 258 Vadászpuska műves ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N 259 Vájár ( ) N T N T N N N N N T N T T N N N N N T N 260 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) K K K K K K K T K K K K T K K N K K K N 261 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K T K K K K K K N 262 Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K N N N N 263 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N 264 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N 265 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N 266 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) N N K K K K N N K N T N N N N K K N N N 267 Vasúti vontatott jármű szerelője ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 268 Vasútijármű-technikus ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 269 Vegyipari technikus ( ) N K K T K K N N T N T T N K N K N N K K 270 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) K T K K K K K T K K K K K K K T T T T T 271 Vendéglátó eladó ( ) K K K K K K K K K K K N T K K K K N T K 272 Vendéglátó-üzletvezető ( ) K K K K K N N N K N K K T K K K K N T K 273 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N T K T K K N K N K N 274 Villanyszerelő ( ) K T T T T K T T T T T T T T T T T T T T 275 Virágdekoratőr ( ) N N N N K N N N T N N N T K N N N N N N 276 Virágkötő és virágkereskedő ( ) K K K K K K K K T K N N T K K K K K K N 277 Víz- és csatornaműkezelő ( ) N N N N K N K N T K N K T K K K K K K K 278 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) K K T K T K K K T K N K T T K T K N T K 279 Vízépítő technikus ( ) N N K K T K K K K N T N T T K K K N N N 280 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K N N N T N T N N N K K K N N N 281 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) N N K K T K K N T N T N T T K N K N T N 282 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N 283 Vizi sportmotor-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 284 Vízügyi technikus ( ) K N K K K K K K T N T N T N K K K N N N 285 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) T N K K K K K N T K T N T K K T K K K N 2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz T: támogatott [az 1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [az 1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [az 1. (2) bekezdés c) pontja szerint] 2. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA7 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70

4 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) 4 / :02 3 Állattartó szakmunkás ( ) 4 Asztalos ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) 6 Autógyártó ( ) Autótechnikus ( ) 8 Bádogos ( ) 9 Biogazdálkodó ( ) 10 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) Bőrdíszműves ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cipőkészítő ( ) CNC gépkezelő ( ) Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 17 Dísznövénykertész ( ) 18 Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó (1 01) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Elektronikai műszerész ( ) Elektronikai technikus ( ) 23 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 24 Élelmiszeripari technikus ( ) 25 Épületgépész technikus ( ) Erdészeti szakmunkás ( ) 27 Faipari technikus ( ) 28 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) 31 Fodrász ( ) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus 68 ( ) Grafikus ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) 42 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) Húsipari termékgyártó ( ) Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Ipari gépész ( ) Ipari gumitermék előállító ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 50 Kályhás ( ) Karosszérialakatos ( ) 52 Kárpitos ( ) 53 Kerámiaműves ( ) Kertész ( ) Kertészeti szaktechnikus ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 57 Kiadványszerkesztő ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) 60 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 61 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) Kozmetikus ( ) 64 Központifűtés- és gázhálózat 84 rendszerszerelő ( ) Lovász ( ) 66 Magasépítő technikus 34 ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 56 ( ) 68 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 69 Mezőgazdasági gépjavító ( ) 70 Mezőgazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerelő ( ) 72 Mozgókép- és animációkészítő ( ) Műanyagfeldolgozó ( ) Műanyagfeldolgozó technikus ( ) Műszaki informatikus ( ) 76 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) 77 Nyomdaipari gépmester ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 68 ( ) 80 Pincér ( ) Pszichiátriai gondozó ( ) Ruhaipari technikus ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) 85 Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző 34 ( ) 87 Szárazépítő ( ) 88 Szobrász ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) Szövettani asszisztens ( ) 91 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tartósítóipari szaktechnikus ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) Textilműves ( ) Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) 100 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) 103 Villanyszerelő ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 56 ( ) Vízügyi technikus ( ) táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében A B C D E F G H I J K L M N megnevezése Keretszám 1 Szakképesítés (száma) FM KLIK ÁF5 EJSZ1 EJSZ2 MF112 MF131 MF15 MF33 MF34 MF36 MF Asztalos ( ) 3 Autóelektronikai műszerész ( ) Automatikai technikus ( ) Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) 34 8 Bőrdíszműves ( ) CAD-CAM informatikus ( ) 34

5 10 Cipőkészítő ( ) / :02 11 CNC gépkezelő ( ) 12 Cukrász ( ) Dísznövénykertész ( ) 14 Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó (1 01) Elektronikai műszerész ( ) Elektronikai technikus ( ) 18 Épületgépész technikus ( ) Erősáramú elektrotechnikus ( ) 20 Faipari technikus ( ) Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) 22 Festő ( ) 23 Festő, mázoló, tapétázó ( ) 24 Fitness-wellness instruktor ( ) 25 Fodrász ( ) 26 Fogászati asszisztens ( ) 27 Fogtechnikus gyakornok ( ) 28 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) 30 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 31 Gazdasági informatikus ( ) 32 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) 33 Grafikus ( ) 34 Gyakorló fodrász ( ) 35 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) 36 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) 39 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyermekotthoni asszisztens ( ) 41 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) 42 Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 44 Gyógyszertári asszisztens ( ) 45 Húsipari termékgyártó ( ) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) 47 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) 48 Idegenvezető ( ) 49 Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járműfényező ( ) 52 Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 53 Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) 55 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 56 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) ( ) 57 Kerámiaműves ( ) 58 Kereskedő ( ) 59 Kiadványszerkesztő ( ) 60 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 62 Kőműves és hidegburkoló ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Kozmetikus ( ) 65 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) Lakberendező ( ) 67 Logisztikai ügyintéző ( ) Magasépítő technikus ( ) 69 Mechatronikai technikus ( ) 70 Mechatronikus-karbantartó ( ) 71 Mélyépítő technikus ( ) 72 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) 74 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 75 Mezőgazdasági gépjavító ( ) 76 Mezőgazdasági technikus ( ) 77 Motorkerékpár-szerelő ( ) 78 Műanyagfeldolgozó ( ) 79 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) 80 Műemlékfenntartó technikus ( ) 81 Műemléki helyreállító ( ) Műszaki informatikus ( ) Női szabó ( ) 84 Ötvös, fémműves ( ) 85 Pék ( ) 86 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) 87 Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) Sommelier ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) Szerszámkészítő ( ) 97 Szobrász ( ) 98 Szociális szakgondozó ( ) Szoftverfejlesztő ( ) Szőlész-borász ( ) 101 Szövettani asszisztens ( ) 102 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tetőfedő ( ) 104 Textilműves ( ) 105 Útépítő ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) 107 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vegyipari technikus ( ) 109 Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében A B C D E F G H I J K L 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 MF116 MF23 MF44 MF53 2 Állattartó szakmunkás ( ) 3 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 4 Asztalos ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) Autógyártó ( ) Automatikai technikus ( ) 8 Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) 10 Bádogos ( ) 11 Belovagló ( ) Biogazdálkodó ( ) Bőrdíszműves ( ) 14 Cipőkészítő ( ) 15 Cukrász ( )

6 16 Dekoratőr ( ) 6 / :02 17 Dísznövénykertész ( ) 18 Divat- és stílustervező ( ) Édesipari termékgyártó ( ) 20 Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó (1 01) Elektromechanikai műszerész ( ) 23 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 24 Elektronikai műszerész ( ) 25 Elektronikai technikus ( ) 26 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) 27 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 28 Élelmiszeripari technikus ( ) 29 Épületgépész technikus ( ) 30 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 31 Faipari technikus ( ) 32 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) 33 Férfiszabó ( ) 34 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 37 Fitness-wellness instruktor ( ) 38 Fluidumkitermelő technikus ( ) Fodrász ( ) Fogászati asszisztens ( ) 41 Fogtechnikus ( ) 42 Fogtechnikus gyakornok ( ) 43 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) 44 Formacikk-gyártó ( ) 45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) 46 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gépgyártástechnológiai technikus ( ) 50 Gépjármű mechatronikus ( ) 51 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) 52 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 53 Gerontológiai gondozó ( ) 54 Grafikus ( ) Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) 61 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyártósori gépbeállító ( ) 63 Gyermekotthoni asszisztens ( ) 64 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) 65 Gyógy- és sportmasszőr ( ) 66 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 67 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) 68 Gyógyszertári asszisztens ( ) 69 Halász, haltenyésztő ( ) 70 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) 71 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) Idegenvezető ( ) 74 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) 75 Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) 77 IT mentor ( ) 78 Járműfényező ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 80 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) 81 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) Kályhás ( ) 83 Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) 85 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 86 Kereskedő ( ) Kertész ( ) Kiadványszerkesztő ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 92 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) 93 Kőműves és hidegburkoló ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) 95 Környezetvédelmi technikus ( ) 96 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) 97 Korrektor ( ) 98 Kozmetikus ( ) 99 Laboratóriumi technikus ( ) 100 Lakberendező ( ) 101 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) 102 Létesítményi energetikus ( ) Logisztikai ügyintéző ( ) Lovastúra-vezető ( ) 105 Lovász ( ) Magasépítő technikus ( ) 107 Mechatronikai technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) 109 Mélyépítő technikus ( ) 110 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) 113 Mezőgazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerelő ( ) 115 Műanyagfeldolgozó ( ) 116 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) 117 Műbútorasztalos ( ) Műemléki helyreállító ( ) 119 Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Növényvédelmi szaktechnikus ( ) 123 Nyomdaipari gépmester ( ) 124 Parképítő és fenntartó technikus ( ) 125 Patkolókovács ( ) Pék ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 130 Pszichiátriai gondozó ( ) 131 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) 132 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) 133 Ruhaipari technikus ( ) 134 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szakács ( )

7 136 Szállítmányozási ügyintéző ( ) 7 / : Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) 139 Színháztechnikus, szcenikus ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális szakgondozó ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) 143 Szoftverfejlesztő ( ) Szórakoztató zenész (szakmairány 24 megjelölésével) ( ) Szövettani asszisztens ( ) 146 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tetőfedő ( ) 148 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) 150 Útépítő ( ) 151 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) 152 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) 153 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) 155 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) 156 Vegyipari technikus ( ) 157 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) 161 Vízépítő technikus ( ) 162 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) Vízügyi technikus ( ) Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében G H I J K L M N O P Q R S T U A B C D E F V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ18 EJSZ2 EJSZ21 EJSZ22 EJSZ36 EJSZ29 EJSZ34 EJSZ5 EJSZ6 MF104 MF116 MF131 MF2 MF20 MF26 MF39 MF58 MF6 MF67 MF76 MF90 MF91 MF95 MF96 2 Állattartó szakmunkás ( ) 3 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 4 Autóelektronikai műszerész ( ) Autógyártó ( ) Automatikai technikus ( ) 7 Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) 9 Bádogos ( ) Bányaipari technikus ( ) 11 Biogazdálkodó ( ) Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) 13 Bőrdíszműves ( ) 14 CAD-CAM informatikus ( ) 15 Cipőkészítő ( ) Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) 17 Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) Díszlettervező ( ) Díszműkovács ( ) 21 Dísznövénykertész ( ) 22 Divat- és stílustervező ( ) 23 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) 24 Egészségügyi asszisztens 68 ( ) 25 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) 26 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 27 Elektronikai műszerész ( ) 28 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 29 Élelmiszeripari technikus ( ) 30 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) 31 Erdészeti gépésztechnikus ( ) 32 Erdészeti szakmunkás ( ) 33 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 34 Faipari technikus ( ) Férfiszabó ( ) Festő ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 38 Fitness-wellness instruktor ( ) 39 Fluidumkitermelő technikus ( ) Fodrász ( ) Fogászati asszisztens ( ) 42 Fogtechnikus ( ) 43 Fogtechnikus gyakornok ( ) 44 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) 45 Fotográfus és fotótermékkereskedő ( ) 46 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 47 Gazdasági informatikus ( ) 48 Gépjármű mechatronikus ( ) 49 Grafikus ( ) Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, 53 nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi 54 asszisztens ( )

8 55 Gyakorló kozmetikus 8 / : ( ) 56 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) 57 Gyártósori gépbeállító ( ) 58 Gyermekotthoni asszisztens ( ) 59 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) 60 Gyógy- és sportmasszőr ( ) 61 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 62 Gyógyszertári asszisztens ( ) 63 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport ( ) 64 Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport ( ) 65 Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport ( ) 66 Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport ( ) 67 Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport ( ) 68 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) 69 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) 70 Húsipari termékgyártó 56 ( ) 71 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) 72 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) 73 Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) IT mentor ( ) Járműfényező ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 78 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Jelmeztervező ( ) Karosszérialakatos ( ) 81 Kárpitos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 83 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) ( ) Kerámiaműves ( ) Kertész ( ) Kertészeti szaktechnikus ( ) 87 Kiadványszerkesztő ( ) 88 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) 89 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi 90 asszisztens ( ) Kőfaragó, műköves 91 és épületszobrász ( ) Könyvkötő 92 és nyomtatványfeldolgozó ( ) 93 Környezetvédelmi technikus ( ) Kozmetikus ( ) Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) 96 Közúti közlekedésüzemvitelellátó ( ) 97 Látszerész és fotócikkkereskedő ( ) 98 Magasépítő technikus ( ) 99 Mechatronikus-karbantartó ( ) 100 Mélyépítő technikus ( ) 101 Mentálhigiénés asszisztens ( ) 102 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) 103 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 104 Mezőgazdasági gépjavító ( ) 105 Mezőgazdasági technikus ( ) 106 Mozgókép- és animációkészítő ( ) 107 Műanyagfeldolgozó ( ) 108 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) 109 Műszaki informatikus ( ) 110 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) 111 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Női szabó ( ) Nonprofit menedzser ( ) 114 Nyomdaipari gépmester ( ) 115 Parképítő és fenntartó technikus ( ) 116 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( )

9 9 / :02 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 1 Szakkép esítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK ÁF3 ÁF8 EJSZ13 EJSZ14 EJSZ16 EJSZ36 EJSZ2 KA6 MF10 MF105 MF106 MF108 M F109 MF121 MF131 M F134 MF137 MF145 MF146 M F150 MF151 MF152 MF15 MF20 MF21 MF27 MF29 MF31 MF34 MF37 M F40 M F43 M F52 MF7 MF71 MF73 MF79 M F87 M F92 M F98 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) Állatteny észtő és 3 állategészségügyi technikus ( ) 4 Automat ikai technikus ( ) 5 Autószerelő ( ) Avionikus ( ) 7 Bor- és p ezsgőgy ártó szaktechnikus ( ) 8 Bőrdíszműves ( ) # 9 Bőrfeldolgozó-ip ari technikus ( ) 10 CAD-CAM informatikus ( ) # Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) 12 Cukrász ( ) # # 13 Dísznövénykertész ( ) Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) 15 Drog- és toxikológiai technikus ( ) 16 Édesip ari termékgyártó ( ) 17 Egészségügy i asszisztens ( ) Élelmiszerip ari analitikus technikus ( ) Élelmiszerip ari szakmunkás ( ) 20 Élelmiszerip ari technikus ( ) 21 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus ( ) 22 Fegy verműszerész ( ) Fehérnemű-készítő 23 és kötöttáru összeállító ( ) 24 Férfiszabó ( ) # 25 Fodrász ( ) # # Fogászat i asszisztens ( ) ( ) 28 Fogtechnikus ( ) Fogtechnikus gy akornok ( ) Földmérő, földügyi és t érinformatikai technikus ( ) 31 Formacikk-gyártó ( ) Fotográfus és # ( ) 33 Gazdasági informatikus ( ) # Gép jármű mechatronikus ( ) 35 Gép járműép ítő, szerelő ( ) 36 Gumiipari technikus ( ) 37 Gy akorló fodrász ( ) # Gy akorló 38 gy ógy szertári asszisztens ( ) Gy akorló képi diagnosztikai, 39 nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gy akorló klinikai 40 laboratóriumi asszisztens ( ) 41 Gy akorló kozmetikus ( ) Gy akorló szövett ani asszisztens ( ) 43 Gy ermekotthoni asszisztens ( ) Gy ógy - és Foglalkozásszervező fotótermékkereskedő fűszernövénytermesztő ( ) 45 Gy ógy - és sp ortmasszőr ( )

10 46 10 / :02 Gy ógy pedagógiai segítő munkatárs ( ) Gy ógy szerip ari 47 laboratóriumi technikus ( ) 48 Gy ógy szertári asszisztens ( ) Hajózási technikus ( ) 50 Hídép ítő és -fenntartó technikus ( ) Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) 52 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) 53 Húsip ari termékgyártó ( ) Idegenvezető ( ) # # Infokommunikációs 55 hálózatép ítő és üzemeltető # ( ) 56 Informatikai rendszergazda ( ) Ip ari gumitermék előállító ( ) 58 Irodai asszisztens ( ) # # # IT mentor ( ) Járműipari fémalkatrész-gy ártó ( ) Járműkarosszéria 61 előkészít ő, felület bevonó ( ) 62 Kály hás ( ) Kép i diagnosztikai, 63 nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 64 Kereskedő ( ) # # Kertész ( ) 66 Kertészeti szaktechnikus ( ) 67 Kishajóépítő, -karbantartó ( ) 68 Klinikai fogászati higiénikus ( ) Klinikai 69 laboratóriumi asszisztens ( ) 70 Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó ( ) 71 Környezet védelmi technikus ( ) Környezet védelmi-mérés szaktechnikus ( ) 73 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) 74 Kozmetikus ( ) # Közúti közlekedésüzemvitelellátó ( ) # 76 Laboratóriumi technikus ( ) Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) 78 Légi közlekedésüzemvitelellátó ( ) 79 Logisztikai ügyintéző # # ( ) 80 Lovastúra-vezető ( ) M at róz-gépkezelő ( ) 82 M echatronikai technikus ( ) 83 M entálhigiénés asszisztens ( ) 84 M ezőgazdasági technikus ( ) 85 M otorkerékp árszerelő ( ) # 86 M űanyagfeldolgozó ( ) 87 M űanyagfeldolgozó technikus ( ) 88 M űbútorasztalos ( ) M űemlékfenntartó technikus ( ) 90 M űemléki díszítőszobrász ( ) 91 M űemléki hely reállító ( ) 92 M űszaki informatikus ( )

11 93 11 / :02 M űszeres analitikus ( ) 94 Nonprofit menedzser ( ) Növényvédelmi szaktechnikus ( ) 96 Ny omdaip ari gépmester ( ) Op tikai üvegcsiszoló ( ) 98 Ortop édiai műszerész ( ) 99 Orvosi elektronikai technikus ( ) 100 Papíripari technikus ( ) Parkép ítő és 101 fenntartó technikus ( ) Pedagógiai- és 102 családsegítő munkatárs # # ( ) Pénzügy i termékértékesít ő 103 (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pénzügy i-számviteli 104 ügyintéző # ( ) Postai üzleti 105 ügyintéző ( ) Rekonstrukciós és 106 műemléki festő, mázoló ( ) 107 Rep ülőgép ész ( ) 108 Ruhaipari technikus ( ) Sommelier ( ) Sütő- és cukrászipari 110 szaktechnikus ( ) Szállít mányozási 111 ügyintéző # # ( ) Számítógép -szerelő, 112 karbantartó ( ) 113 Szociális asszisztens ( ) # # 35 Szociális 114 szakgondozó 68 # 34 ( ) 115 Szociális, gy ermekés ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) 116 Szoftverfejlesztő ( ) # Szőlész-borász ( ) Szövettani 118 asszisztens ( ) Tartósítóipari 119 szaktechnikus ( ) 120 T ávközlési technikus ( ) # Települési 121 körny ezetvédelmi szaktechnikus 68 ( ) T érképész 122 szaktechnikus ( ) Természetvédelmi 123 szaktechnikus ( ) 124 Textilipari technikus ( ) Turisztikai szervező, 125 értékesítő ( # # # # ) 126 Ügy viteli t itkár ( ) # 35 Útépítő és -fenntartó 127 technikus ( ) 128 Vadászp uska műves ( ) Vállalkozási és 129 bérügy intéző # # ( ) Vám-, jövedéki- és 130 termékdíj ügyintéző # # ( ) Vasútépítő és 131 -fenntartó technikus ( ) Vasútforgalmi 132 szolgálattevő ( ) Vasúti árufuvarozási 133 ügyintéző ( ) Vasúti 134 személyszállítási ügyintéző ( ) Vasúti villamos jármű 135 szerelője ( ) Vasúti vontat ott 136 jármű szerelője ( ) 137 ( ) 138 Vegy ipari technikus ( ) Vasútijárműtechnikus Vendéglátásszervezővendéglős # # # ( ) 140 Vendéglátó eladó ( )

12 / : # ( ) Vidékfejleszt ési 142 szaktechnikus ( ) 143 Virágdekoratőr ( ) Virágköt ő és 144 virágkereskedő ( ) Víz- és 145 csatornaműkezelő ( ) Vízgazdálkodó 146 szaktechnikus ( ) Vízi 147 Vendéglátóüzletvezető közlekedésüzemvitelellátó ( ) 148 Vizi sp ortmotorszerelő ( ) # 149 Vízügyi technikus ( ) Z öldség- és 150 gy ümölcstermesztő ( ) 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK ÁF6 EJSZ13 EJSZ17 EJSZ23 EJSZ35 EJSZ5 MF116 MF131 MF14 MF149 MF3 MF35 MF47 MF55 MF64 MF67 MF81 MF Ács ( ) 56 3 Állattartó szakmunkás 12 ( ) 12 4 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 5 Automatikai technikus ( ) Autószerelő ( ) 7 Autótechnikus ( ) 8 Bádogos ( ) 9 CNC gépkezelő ( ) 10 Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 12 Dísznövénykertész ( ) 13 Divat- és stílustervező ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) 15 Eladó (1 01) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 17 Elektronikai technikus ( ) 18 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) 19 Élelmiszeripari technikus ( ) 20 Épület- és szerkezetlakatos ( ) 21 Épületgépész technikus ( ) 22 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) Erdészeti szakmunkás ( ) 24 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 25 Faipari technikus ( ) 26 Fegyverműszerész ( ) Fehérnemű-készítő és kötöttáru 12 összeállító ( ) Férfiszabó ( ) 29 Festő, mázoló, tapétázó ( ) 30 Finommechanikai műszerész ( ) 31 Fitness-wellness instruktor ( ) 32 Fodrász ( ) 33 Fogászati asszisztens ( ) 34 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 35 Gazda ( ) 36 Gazdasági informatikus 56 ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) 38 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) 39 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 40 Gerontológiai gondozó ( ) 41 Grafikus ( ) Gumiipari technikus ( ) 43 Gyakorlatos színész (szakmairány 23 megnevezésével) ( ) Gyakorló fodrász ( ) 45 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) 46 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyártósori gépbeállító ( ) 50 Gyermekotthoni asszisztens ( ) 51 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) 55 Gyógyszertári asszisztens ( ) 56 Halász, haltenyésztő ( ) 57 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 12 ( ) Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) 59 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 12 ( ) Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Ipari gumitermék előállító ( ) Irodai asszisztens ( ) 64 IT mentor ( ) 65 Járműfényező ( ) 66 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) 67 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) 68 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Kályhás ( ) 70 Karosszérialakatos ( ) 71 Kárpitos ( ) 72 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 73 Kerámiaműves ( ) Kiadványszerkesztő ( ) 75 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Kishajóépítő, -karbantartó ( ) 77 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) 51 ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 79 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) 80 Környezetvédelmi technikus ( ) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 82 Laboratóriumi technikus ( ) 83 Létesítményi energetikus ( ) 84 Lovastúra-vezető ( ) Lovász ( ) 86 Magasépítő technikus ( ) 87 Mechatronikai technikus ( ) 88 Mélyépítő technikus ( ) 89 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) 90 Mezőgazdasági gépész ( ) 91 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 92 Mezőgazdasági gépjavító ( ) 93 Mezőgazdasági technikus ( )

13 94 Motorkerékpár-szerelő ( ) 13 / :02 95 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) 96 Műbútorasztalos ( ) 97 Műemlékfenntartó technikus ( ) 98 Műszaki informatikus ( ) 99 Műszeres analitikus ( ) 100 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Nonprofit menedzser ( ) 103 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) 104 Nyomdaipari gépmester ( ) 105 Parképítő és fenntartó technikus ( ) 106 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) Pék ( ) 108 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 111 Ruhaipari technikus ( ) 112 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) 115 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) 117 Szerszámkészítő ( ) Szobrász ( ) Szociális asszisztens ( ) 120 Szociális gondozó és ápoló ( ) Szociális szakgondozó ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) 123 Szoftverfejlesztő ( ) Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Szövettani asszisztens ( ) 126 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tetőfedő ( ) 128 Textilipari technikus ( ) 129 Textilműves ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vadászpuska műves ( ) 132 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) 135 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) 136 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) 137 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) 138 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) 139 Vegyipari technikus ( ) 140 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) 141 Vendéglátó eladó ( ) Villanyszerelő ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) 144 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) 145 Vízépítő technikus ( ) 146 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) 147 Vízügyi technikus ( ) Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 149 Fogtechnikus gyakornok ( ) táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK ÁF7 EJSZ5 KA9 MF10 MF114 MF116 MF117 MF119 MF125 MF135 MF140 MF15 MF4 MF45 MF60 MF67 MF92 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) 3 Állattartó szakmunkás ( ) Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) Autógyártó ( ) Automatikai technikus ( ) 9 Autótechnikus ( ) 10 Bádogos ( ) Bányaipari technikus ( ) Belovagló ( ) Bőrdíszműves ( ) 14 CAD-CAM informatikus ( ) Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 17 Divat- és stílustervező ( ) Édesipari termékgyártó ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) 20 Eladó (1 01) Elektromechanikai műszerész ( ) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Elektronikai műszerész ( ) Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 27 Élelmiszeripari technikus ( ) Épületgépész technikus ( ) 29 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) Erdészeti szakmunkás ( ) Erősáramú elektrotechnikus ( ) 32 Fegyverműszerész ( ) 33 Festő, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 35 Fitness-wellness instruktor ( ) 36 Formacikk-gyártó ( ) Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) 38 Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) 40 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 41 Gumiipari technikus ( ) 42 Gyakorló fodrász ( ) 43 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) 46 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 49 Halász, haltenyésztő ( ) Húsipari termékgyártó ( ) 51 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) Idegenvezető ( ) Ipari gumitermék előállító ( ) Irodai asszisztens ( ) Járműfényező ( ) Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Kályhás ( ) Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) 61 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 62 Kerámiaműves ( )

14 63 Kereskedő ( ) / :02 64 Kertész ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) 66 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 68 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) Kohászati technikus ( ) 70 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) Közlekedésautomatikai műszerész ( ) 73 Laboratóriumi technikus ( ) 74 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) Létesítményi energetikus ( ) Lovastúra-vezető ( ) Lovász ( ) Mechatronikai technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) Mélyépítő technikus ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) 86 Molnár ( ) 87 Motorkerékpár-szerelő ( ) 88 Mozgókép- és animációkészítő ( ) Műanyagfeldolgozó technikus ( ) Műemléki helyreállító ( ) Műszeres analitikus ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Női szabó ( ) Parképítő és fenntartó technikus ( ) 96 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) 97 Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) Ruhaipari technikus ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) 105 Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) 108 Szobrász ( ) Szociális asszisztens ( ) 110 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Szövettani asszisztens ( ) 112 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) Tetőfedő ( ) Textilműves ( ) 117 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Útépítő ( ) 120 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) 121 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) 124 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz- és csatornaműkezelő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) 129 Vízépítő technikus ( ) 130 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) 131 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) Vízügyi technikus ( ) 133 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében A B C D E F G H I J K L M 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK ÁF4 EJSZ13 EJSZ15 MF128 MF32 MF40 MF67 MF9 MF99 2 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 3 Asztalos ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) 5 Autógyártó ( ) 6 Automatikai technikus ( ) 7 Autótechnikus ( ) 8 Bádogos ( ) 9 CAD-CAM informatikus ( ) 10 CNC gépkezelő ( ) 11 Cukrász ( ) Dísznövénykertész ( ) 13 Egészségügyi asszisztens ( ) 14 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Eladó (1 01) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 17 Elektronikai műszerész ( ) 18 Elektronikai technikus ( ) 19 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) 20 Élelmiszeripari technikus ( ) 21 Épületgépész technikus ( ) 22 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) 23 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 24 Faipari technikus ( ) Festő ( ) 26 Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) 28 Fodrász ( ) Fogtechnikus ( ) 30 Fogtechnikus gyakornok ( ) 31 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 32 Gazda ( ) 33 Gazdasági informatikus ( ) 34 Grafikus ( ) 35 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 39 Húsipari termékgyártó ( ) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) 41 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) 42 Irodai asszisztens ( ) 43 Járműfényező ( ) 44 Karosszérialakatos ( ) 45 Kárpitos ( ) 46 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 47 Kereskedő ( )

15 48 Kertész ( ) 15 / :02 49 Kiadványszerkesztő ( ) 50 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) 51 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 53 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) 54 Környezetvédelmi technikus ( ) 55 Kozmetikus ( ) Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 58 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 59 Logisztikai ügyintéző ( ) 60 Lovász ( ) 61 Magasépítő technikus ( ) 62 Mélyépítő technikus ( ) 63 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) 64 Mezőgazdasági gépész ( ) 65 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 66 Mezőgazdasági technikus ( ) 67 Motorkerékpár-szerelő ( ) 68 Műanyagfeldolgozó ( ) 69 Műemlékfenntartó technikus ( ) 70 Műszaki informatikus ( ) 71 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Női szabó ( ) 73 Ötvös, fémműves ( ) 74 Parképítő és fenntartó technikus ( ) 75 Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) 77 Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 79 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) 80 Szállítmányozási ügyintéző ( ) Szárazépítő ( ) 82 Szobrász ( ) 83 Szociális asszisztens ( ) 84 Szoftverfejlesztő ( ) 85 Szőlész-borász ( ) 86 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Szövettani asszisztens ( ) 88 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tetőfedő ( ) 90 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) 91 Ügyviteli titkár ( ) Üvegműves ( ) 93 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) 94 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) 95 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) 96 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) 97 Vendéglátó eladó ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) 99 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) 100 Vízépítő technikus ( ) 101 Vízügyi technikus ( ) 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK ÁF1 EJSZ2 EJSZ34 MF110 MF118 MF138 MF141 MF20 MF31 MF40 MF42 MF46 MF49 MF5 MF66 MF78 MF90 MF68 2 Ács ( ) Aranyműves ( ) 4 Asztalos ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) Avionikus ( ) 9 Bádogos ( ) 10 Bőrdíszműves ( ) Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cipőkészítő ( ) 14 Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 16 Díszlettervező ( ) Divat- és stílustervező ( ) Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) 21 Eladó (1 01) Faipari technikus ( ) 23 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) 24 Férfiszabó ( ) 25 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) 28 Fodrász ( ) Fogászati asszisztens ( ) 30 Fogtechnikus ( ) 31 Fogtechnikus gyakornok ( ) 32 Gazdasági informatikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) 35 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 36 Grafikus ( ) Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógyszertári asszisztens ( ) Hangmester ( ) Hídépítő és -fenntartó technikus ( )

16 48 16 / :02 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) 49 Idegenvezető ( ) 50 Irodai asszisztens ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) IT mentor ( ) 54 Járműfényező ( ) Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) 57 Jelmeztervező ( ) Kályhás ( ) 59 Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) ( ) Kerámiaműves ( ) 64 Kereskedő ( ) Kiadványszerkesztő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) Kőműves és hidegburkoló ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) Korrektor ( ) 72 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) 73 Kozmetikus ( ) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 75 Lakberendező ( ) 76 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 77 Logisztikai ügyintéző ( ) 78 Magasépítő technikus ( ) 79 Mélyépítő technikus ( ) 80 Motorkerékpár-szerelő ( ) 81 Mozgókép- és animációkészítő ( ) Műbútorasztalos ( ) Műemlékfenntartó technikus ( ) Műemléki díszítőszobrász ( ) 85 Műemléki helyreállító ( ) 86 Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Női szabó ( ) 90 Optikai üvegcsiszoló ( ) 91 Ötvös, fémműves ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 96 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) 97 Ruhaipari technikus ( ) 98 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) 103 Színész II. ( ) Szobrász ( ) 105 Szoftverfejlesztő ( ) Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Szövettani asszisztens ( ) 108 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tetőfedő ( ) 110 Textilipari technikus ( ) 111 Textilműves ( ) 112 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) 113 Útépítő ( ) Útépítő és -fenntartó technikus ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) Vasúti villamos jármű szerelője ( ) Vasúti vontatott jármű szerelője ( ) Vasútijármű-technikus ( ) 124 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) 126 Vendéglátó-üzletvezető ( ) Vízépítő technikus ( ) 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves megyében B C D E F G H I J K A L M N O P Q megnevezése Keretszám 1 Szakképesítés (száma) FM KLIK ÁF2 EJSZ2 EJSZ31 EJSZ29 EJSZ6 KA10 KA13 MF127 MF131 MF142 MF19 MF54 MF Ács ( ) 28 3 Állattartó szakmunkás 28 ( ) 28 4 Automatikai technikus ( )

17 5 Autószerelő ( ) / :02 6 Autótechnikus ( ) 7 Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 9 Díszműkovács ( ) 10 Dísznövénykertész ( ) 11 Divat- és stílustervező ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) 13 Eladó (1 01) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 15 Elektronikai műszerész ( ) 16 Elektronikai technikus ( ) Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) 18 Erdészeti szakmunkás ( ) 19 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) 22 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) 23 Gazdasági informatikus ( ) Grafikus ( ) Gyakorló fodrász ( ) 26 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 34 Kályhás ( ) 35 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 36 Kiadványszerkesztő ( ) 37 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 38 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) 39 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) 40 Logisztikai ügyintéző ( ) Lovász ( ) 42 Magasépítő technikus ( ) 43 Mechatronikai technikus ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) 45 Mozgókép- és animációkészítő ( ) Műszaki informatikus ( ) 47 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Nyomdaipari gépmester ( ) 49 Ötvös, fémműves ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 52 Ruhaipari technikus ( ) 53 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) 55 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) 57 Szerszámkészítő ( ) 58 Szoftverfejlesztő ( ) Szőlész-borász ( ) 60 Szövettani asszisztens ( ) 61 Textilműves ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) 65 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) 68 Víz- és csatornaműkezelő ( ) 69 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) 70 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Jász-Nagykun-Szolnok megyében A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ10 EJSZ11 EJSZ19 EJSZ2 EJSZ6 ÖNK1 MF122 MF138 MF139 MF40 MF47 MF88 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) 3 Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) 4 Autóelektronikai műszerész ( ) Autógyártó ( ) 6 Automatikai technikus ( ) Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) 9 Bádogos ( ) 10 Biogazdálkodó ( ) 11 Bőrdíszműves ( ) 12 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) 13 CAD-CAM informatikus ( ) 14 Cipőkészítő ( ) 15 Cukrász ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) 17 Elektromechanikai műszerész ( ) 18 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 19 Elektronikai műszerész ( ) 20 Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 22 Élelmiszeripari technikus ( ) 23 Épületgépész technikus ( ) 24 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 25 Faipari technikus ( ) Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) 27 Férfiszabó ( ) 28 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 31 Fitness-wellness instruktor ( ) Fodrász ( ) 33 Fogászati asszisztens ( ) Foglalkozás-szervező ( ) 35 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 36 Gazdasági informatikus ( ) Gépgyártástechnológiai technikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) 39 Gépjárműépítő, szerelő ( ) Gerontológiai gondozó ( ) Grafikus ( ) Gyakorló fodrász ( ) 43 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 45 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 46 Gyakorló kozmetikus ( ) 47 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyártósori gépbeállító ( ) 49 Gyermekotthoni asszisztens ( ) 50 Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 52 Gyógyszertári asszisztens ( ) 24 24

18 53 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) 18 / :02 54 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) 55 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) 56 Idegenvezető ( ) 57 Irodai asszisztens ( ) Járműfényező ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 60 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) 61 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) 62 Kárpitos ( ) 63 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 64 Kerámiaműves ( ) Kiadványszerkesztő ( ) 66 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 68 Környezetvédelmi technikus ( ) 69 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) 70 Kozmetikus ( ) 71 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) 72 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 73 Laboratóriumi technikus ( ) 74 Logisztikai ügyintéző ( ) Lovász ( ) 76 Magasépítő technikus ( ) 77 Mechatronikai technikus ( ) 78 Mechatronikus-karbantartó ( ) 79 Mentálhigiénés asszisztens ( ) 80 Motorkerékpár-szerelő ( ) 81 Műanyagfeldolgozó ( ) Műanyagfeldolgozó technikus ( ) Műbútorasztalos ( ) 84 Műszaki informatikus ( ) 85 Női szabó ( ) Parképítő és fenntartó technikus ( ) 87 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 90 Pszichiátriai gondozó ( ) Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) Ruhaipari technikus ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) 95 Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) 97 Szerszámkészítő ( ) Szobrász ( ) 99 Szociális asszisztens ( ) 100 Szociális szakgondozó ( ) 101 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) 102 Szoftverfejlesztő ( ) 103 Szövettani asszisztens ( ) 104 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Távközlési technikus ( ) 106 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) 107 Tetőfedő ( ) 108 Ügyviteli titkár ( ) Útépítő ( ) 110 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) 112 Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) 113 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) 114 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) 115 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) 116 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Komárom-Esztergom megyében A B C D E F G H I J K L M 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ12 EJSZ28 KA11 MF106 MF108 MF22 MF50 MF72 MF77 2 Artista ( ) 3 Biogazdálkodó ( ) Dekoratőr ( ) 5 Dísznövénykertész ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) 10 Fodrász ( ) 11 Fogászati asszisztens ( ) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gerontológiai gondozó ( ) Grafikus ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) 18 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Halász, haltenyésztő ( ) 22 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) Idegenvezető ( ) 26 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Ipari gumitermék előállító ( ) Járműfényező ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) Kárpitos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 35 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 37 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Laboratóriumi technikus ( ) Lakberendező ( ) Logisztikai ügyintéző ( ) Mechatronikai technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) Műszaki informatikus ( ) Patkolókovács ( ) Pék ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző 80 ( ) Pincér ( )

19 52 Postai üzleti ügyintéző ( ) / :02 53 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Szárazépítő ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális szakgondozó ( ) Szövettani asszisztens ( ) 59 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) Víz- és csatornaműkezelő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád megyében A B C D E F G 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ31 EJSZ5 MF41 2 Dekoratőr ( ) 3 Egészségügyi asszisztens ( ) 4 Eladó (1 01) Fitness-wellness instruktor ( ) 6 Fodrász ( ) 7 Fogászati asszisztens ( ) 8 Gyakorló fodrász ( ) 9 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina 10 és sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) 13 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógyszertári asszisztens ( ) 15 Idegenvezető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) 17 Ipari gumitermék előállító ( ) 18 Irodai asszisztens ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 19 sugárterápiás asszisztens ( ) 20 Kereskedő ( ) Kiadványszerkesztő ( ) 22 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) 24 Korrektor ( ) 25 Kozmetikus ( ) 26 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Nonprofit menedzser ( ) 29 Szövettani asszisztens ( ) 30 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Pest megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ13 EJSZ24 EJSZ33 EJSZ5 EJSZ7 KA12 MF116 MF133 MF138 MF143 MF28 MF40 MF55 MF61 MF67 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) 3 Állattartó szakmunkás ( ) 4 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 5 Autógyártó ( ) 6 Automatikai technikus ( ) 7 Autószerelő ( ) Bányaipari technikus ( ) 9 Belovagló ( ) 10 Biogazdálkodó ( ) 11 CAD-CAM informatikus ( ) 12 Dísznövénykertész ( ) Divat- és stílustervező ( ) Drog- és toxikológiai technikus ( ) 15 Egészségügyi asszisztens ( ) 16 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) 18 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) 19 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 20 Élelmiszeripari technikus ( ) 21 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) 22 Erdészeti gépésztechnikus ( ) 23 Erdészeti szakmunkás ( ) 24 Fitness-wellness instruktor ( ) Fluidumkitermelő technikus ( ) 26 Fodrász ( ) Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) Gazda ( ) 29 Gazdasági informatikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) 31 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) 32 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 33 Grafikus ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 35 sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) 38 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) 40 Gyógy- és sportmasszőr ( ) 41 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) 42 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) 43 Halász, haltenyésztő ( ) 44 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) 45 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) 46 Húsipari termékgyártó ( ) Idegenvezető ( ) 34 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) 53 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) 54 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Kályhás ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 56 asszisztens ( ) 57 Kerámiaműves ( ) Kereskedő ( ) Kertész ( ) 60 Kertészeti szaktechnikus ( )

20 20 / :02 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 63 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) 64 Környezetvédelmi technikus ( ) Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) 66 Kozmetikus ( ) 67 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) 68 Logisztikai ügyintéző ( ) Lovastúra-vezető ( ) 70 Lovász ( ) 71 Mechatronikai technikus ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) 73 Mezőgazdasági gépész ( ) 74 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) 75 Mezőgazdasági gépjavító ( ) 76 Mezőgazdasági technikus ( ) 77 Mozgókép- és animációkészítő ( ) 78 Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Nonprofit menedzser ( ) 82 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) 83 Nyomdaipari gépmester ( ) 84 Papíripari technikus ( ) 85 Parképítő és fenntartó technikus ( ) 86 Patkolókovács ( ) 87 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 88 ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 91 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) 92 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) 93 Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szociális asszisztens ( ) 96 Szociális szakgondozó ( ) 34 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) Szoftverfejlesztő ( ) Szövettani asszisztens ( ) 100Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tartósítóipari szaktechnikus ( ) 102Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Üvegműves ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vegyipari technikus ( ) 108Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) 110 Vendéglátó-üzletvezető ( ) 111 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) 112 Virágdekoratőr ( ) 113 Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz- és csatornaműkezelő ( ) 115 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Somogy megyében A B C D E F G H I 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ12 MF109 MF3 MF38 MF40 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) 3 Állattartó szakmunkás ( ) 4 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) 5 Asztalos ( ) Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) 7 Autóelektronikai műszerész ( ) 8 Automatikai technikus ( ) 9 Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) 11 Belovagló ( ) 12 Biogazdálkodó ( ) 13 Bőrdíszműves ( ) 14 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) 15 CAD-CAM informatikus ( ) 16 Cipőkészítő ( ) 17 CNC gépkezelő ( ) 18 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) 19 Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) 21 Dísznövénykertész ( ) Divat- és stílustervező ( ) 23 Édesipari termékgyártó ( ) 24 Egészségügyi asszisztens ( ) 25 Eladó (1 01) Elektromechanikai műszerész ( ) 27 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) 28 Elektronikai technikus ( ) 29 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) 30 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) 31 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) 32 Élelmiszeripari technikus ( ) 33 Épületgépész technikus ( ) 34 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) 35 Erdészeti gépésztechnikus ( ) 36 Erdészeti szakmunkás ( ) 37 Erősáramú elektrotechnikus ( ) 38 Faipari technikus ( ) 39 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) 40 Férfiszabó ( ) 41 Festő, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 43 Fitness-wellness instruktor ( ) 44 Fodrász ( ) 45 Fogászati asszisztens ( ) 46 Foglalkozás-szervező ( ) 47 Fogtechnikus ( ) 48 Fogtechnikus gyakornok ( ) 49 Formacikk-gyártó ( ) 50 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) 51 Gazdasági informatikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) 53 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) 54 Gépjárműépítő, szerelő ( ) 55 Gerontológiai gondozó ( ) 56 Grafikus ( ) 57 Gumiipari technikus ( ) 58 Gyakorló fodrász ( ) 59 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( )

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány /2012. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3)

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl...

Részletesebben

Szakképzés - kiegészített változat -

Szakképzés - kiegészített változat - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre Szakképzés - kiegészített változat - 10. évfolyam vagy utolsó közép évfolyam elvégzésére és/vagy érettségi vizsgára épülő Országos Képzési Jegyzék

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

Az adatok lezárva 2013. november 29-én.

Az adatok lezárva 2013. november 29-én. 4/2015 Az adatok lezárva 2013. november 29-én. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus tanulmányi terület kódjegyzék fogja tartalmazni, ennek elérhetősége: www.oktatas.hu Kérjük, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2425 PREMIER MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. 006 Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapesti Tagintézménye 1143 Budapest, Gizella

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

a 24/25-ös tanévre 200672 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145. 004 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145.

Részletesebben

Képzési jegyzék 2015. Partner-T-Hajdu Gépjárművezető-képző Nyíregyháza alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam

Képzési jegyzék 2015. Partner-T-Hajdu Gépjárművezető-képző Nyíregyháza alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam 1. "C" + "E" Nehézpótkocsi-vezető + GKI Zalaegerszeg, Nagykanizsa Technika Gépjárművezető-képző 2. "C" + ("C"+"E") kategóriás gépjárművezető + Tehergépkocsi-vezetői alapképesítésre felkészítő szaktanfolyam

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

./2015. (..) MvM rendelet

./2015. (..) MvM rendelet ./2015. (..) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben