Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015."

Átírás

1 Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum rövidített neve: Budapesti Gépészeti SZC 1.. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése Angol nyelven: Budapest Center of Engineering Training 1.3. A költségvetési szerv székhelye: 1 Budapest, Váci út telephelyei: telephely megnevezése Budapesti Gépészeti SZC Arany János Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű és Szakiskolája telephely címe 107 Budapest, Nyár u. 18 Budapest, Váci út Budapest, Árendás köz Budapest, Arany János u Budapest, Török Flóris u Budapest, Mester u Budapest, Üllői út Budapest, Üllői út Budapest, Hengersor utca 34

2 8 Budapesti Gépészeti SZC Katona József, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki 18 Budapest, Váci út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Weiss Manfréd út Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási és Szakiskolája 11 Budapest, Jász u Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai 1118 Budapest, Rétköz u Budapesti Gépészeti SZC Öveges József és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út Budapest Beregszász út 10. Budapesti Gépészeti SZC Szily Kálmán Műszaki, Szakiskolája és 107 Budapest, Timót u. 3. Kollégiuma Budapest, Tolnai Lajos u A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:..1. megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium... székhelye: 101 Budapest, József nádor tér A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 1 megnevezése Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye 101 Budapest, Nádor utca A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium székhelye: 101 Budapest, József nádor tér A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 108 Budapest, Baross utca.

3 3... átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény. g) és h) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök, a szakképzési centrum tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének középirányító szervként történő gyakorlása, és a főigazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 31/014. (XII..) Kormányrendelet /A. -a. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési és a szakképzésről szóló 011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása. 4.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Szakmai középfokú oktatás 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként szaki és szakközépi nevelés-oktatást, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók i nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 0804 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 010 Iskolarendszeren kívüli ISCED szintű OKJ-s képzés 011 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 3

4 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző i tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 00 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 4.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest 4.. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A szakképzési centrum vállalkozási tevékenységének felső határa a költségvetési szerv módosított költségvetési kiadási előirányzatainak a 30 %-a.. A költségvetési szerv szervezete és működése.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A szakképzési centrum élén főigazgató áll. A főigazgatói beosztást a szakképzésről szóló 011. évi CLXXXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével pályáztatás útján kell betölteni. A főigazgatót a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1. évi XXXIII. törvény magasabb vezetőre vonatkozó rendelkezései szerint bízza meg legfeljebb évig terjedő határozott időre, illetve vonja vissza megbízását. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbízás, illetve annak visszavonása kivételével a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgatója gyakorolja... A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 4

5 1 foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 3/0. (VIII.30.) Korm. rendelet munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 01. évi I. törvény 3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 0. évi V. törvény 4 közfoglalkoztatási jogviszony.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 011. évi CVI. törvény A költségvetési szerv szervezeti felépítésére, működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestület általi elfogadását követően, a fenntartó egyetértésével válik érvényessé.. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések.1. A köznevelési intézmény fenntartójának.1.1. megnevezése: nemzetgazdasági minisztérium.1.. székhelye: 101 Budapest, József nádor tér A köznevelési intézmény..1. típusa: többcélú köznevelési intézmény... alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépi nevelés-oktatás, szaki nevelés-oktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, felnőttoktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók i nevelése-oktatása...3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A szakképzési centrum a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik..3. A köznevelési intézmény tagintézményei: tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 1 Budapesti Gépészeti SZC Arany János 107 Budapest, Nyár u.

6 Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Katona József, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai Budapesti Gépészeti SZC Öveges József és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Szily Kálmán Műszaki, Szakiskolája és Kollégiuma 18 Budapest, Váci út Budapest, Árendás köz Budapest, Arany János u Budapest, Török Flóris u Budapest, Mester u Budapest, Üllői út Budapest, Váci út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Jász u Budapest, Rétköz utca Budapest, Fehérvári út Budapest, Timót utca A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény tagintézményeiben, és azok telephelyein: tagintézmény/telephely megnevezése Budapesti Gépészeti SZC Arany János Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Műszaki és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki maximális gyermek-, tanulólétszám Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám 3

7 Két Tanítási Nyelvű és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Katona József 8, Szakiskolája és 100 Felnőttoktatási Gimnáziuma Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai 0 1 Budapesti Gépészeti SZC Öveges József és Szakiskolája Budapesti Gépészeti SZC Szily Kálmán Műszaki, Szakiskolája és 1700 Kollégiuma Iskolatípusonként az évfolyamok száma (nappali munkarend): típus évfolyamok száma 1 Szaki képzés közismereti oktatással Szaki képzés közismereti oktatás nélkül Szakiskolások érettségire felkészítő szakközépiskolája Szakközép ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza Szakközép ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza két tanítási nyelvű képzésben Szakközép ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza nyelvi előkészítő évfolyammal Szakközép szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza ágazaton belüli szakképesítések esetén Szakközép szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza ágazaton kívüli szakképesítések esetén Szakközép és szak szakképesítés- ráépülés megszerzésére

8 felkészítő szakasza 10 Gimnázium (kifutó rendszerben) 4 11 Köznevelési Híd II program 1 1 Köznevelési Híd II program.. A köznevelési intézményben folyó szakképzés..1. szakmacsoportjai:4 Művészet, közművelődés, kommunikáció, Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, 7 Informatika, 1 Nyomdaipar, Közlekedés, 14 Környezetvédelem-vízgazdálkodás, 1 Közgazdaság, 1 Ügyvitel... az egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető szakképesítések: OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport Autóelektronikai műszerész 4 0 Autószerelő 3 01 Autótechnikus Avionikus Bevontelektródás kézi ívhegesztő CAD-CAM informatikus CNC gépkezelő Csőhálózatszerelő 4 04 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Épület- és szerkezetlakatos Épületgépész technikus Erősáramú elektrotechnikus 1 Finommechanikai műszerész Gáz- és hőtermelő berendezés szerelő Gazdasági informatikus 7 1 Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Gépjármű mechatronikus Gépjárműépítő, szerelő Gyártósori gépbeállító Hajózási technikus Hegesztő Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 7 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Infokommunikációs 7 8

9 hálózatépítő és üzemeltető Ipari gépész Irodai asszisztens IT mentor Járműfényező 33 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 34 Járműkarosszéria készítő, 34 0 szerelő Karosszérialakatos Kiadványszerkesztő Kishajóépítő, -karbantartó 38 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 1 3 Közlekedésautomatikai műszerész 40 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 41 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 4 Légi közlekedésüzemvitelellátó Létesítményi energetikus Matróz-gépkezelő Mechatronikai technikus Mechatronikus karbantartó Motorkerékpár-szerelő Műszaki informatikus Nonprofit menedzser Nyomdaipari gépmester 1 1 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Repülőgépész Repülőgépsárkány-szerelő Szállítmányozási ügyintéző Számítógép-szerelő, karbantartó Szerszámkészítő Távközlési technikus Ügyviteli titkár Vasútforgalmi szolgálattevő 0 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 1 Vasúti személyszállítási ügyintéző Vasúti villamos jármű 4 07 szerelője 3 Vasúti vontatott jármű 4 08 szerelője 4 03 Vasútijármű-technikus

10 34 04 Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű rendszerszerelő 7 Vízi közlekedésüzemvitelellátó Vizi sportmotor-szerelő Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autótechnikus CAD-CAM informatikus 7 Elektromechanikai műszerész Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Épületgépész technikus Erősáramú elektrotechnikus Finommechanikai műszerész Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő Járműfényező Járműfényező Karosszérialakatos Karosszérialakatos Kerékpárszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Másoló- és irodagép műszerész Mechatronikai technikus Motorkerékpár-szerelő Műszaki informatikus Repülőgép-műszerész 10

11 Repülőgép-szerelő Szállítmányozási ügyintéző Számítógép-szerelő, karbantartó 7 Távközlési és informatikai hálózatszerelő Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő Vízvezeték- és vízkészülékszerelő Szakközépi ágazati képzés ágazati kódja megnevezése 1 V. Képző- és iparművészet VIII. Épületgépészet 3 IX. Gépészet 4 XI. Villamosipar és elektronika XII. Távközlés XIII. Informatika 7 XIX. Nyomdaipar 8 XXI. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész 10 XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 11 XXIV. Közgazdaság 1 XXV. Ügyvitel.8. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma ingatlan hasznos alapterülete (m ) Budapest, Nyár u Budapest, Váci út /7, Budapest, Árendás köz / vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga vagyonkezelői jog vagyonkezelői jog vagyonkezelői jog az ingatlan funkciója, célja szakképző szakképző szakképző 4 11 Budapest, Arany János 10718/

12 u.. jog 104 Budapest, Török Flóris u jog 10 Budapest, Mester u jog 7 11 Budapest, Üllői út jog 8 11 Budapest, Üllői út jog 1184 Budapest, Hengersor vagyonkezelői utca jog tanműhely Budapest, Váci út / 143 jog Budapest, Kossuth Lajos u jog Budapest, Weiss 01/37,/1, Manfréd út 03. /18,/,/ jog 11 Budapest, Jász u. 1. / 3 jog Budapest, Rétköz u /1 174 jog Budapest, Fehérvári út / 40 jog Budapest Beregszász út 10. 0/1 118 jog Budapest, Timót u / 471 jog Budapest, Tolnai Lajos u , , 838 jog 7. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 01. július 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, 01. június P.H. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 1

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: 2007. III. 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. II. 18. 1. Intézmény neve: 2. Székhelye

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b. XX/1130/15/2010. A VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

TISZK 2011-2012. www. kersuli.hu Szakiskola Belvárosi. 1074 Budapest, 321-6235 Dohány u. 65. Térségi Integrált (telephely) Szakképző Központ BETISZK

TISZK 2011-2012. www. kersuli.hu Szakiskola Belvárosi. 1074 Budapest, 321-6235 Dohány u. 65. Térségi Integrált (telephely) Szakképző Központ BETISZK TISZK 2011-2012 Belvárosi TISZK 1064 Terézvárosi Szondi u. 41. Kereskedelmi (székhely) és 332-5771 035481 1074 www. kersuli.hu Belvárosi 321-6235 Dohány u. 65. Térségi Integrált (telephely) Szakképző Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) VI-180/3026/2012. sz. határozat melléklete 17. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2014.01.08 10 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben