SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv. Szerző: Christina Kunter. Oktatói kézikönyv 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában www.sage-eu.com. Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv. Szerző: Christina Kunter. Oktatói kézikönyv 1"

Átírás

1 Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv Szerző: Christina Kunter Oktatói kézikönyv 1

2 Bevezető Ez az írás a SAGE projektben kidolgozott oktatói segédanyag kiegészítő dokumentuma, amely a SAGE képzési rendszerének (a teljes anyag, vagy egyes modulok átvételével) megvalósítását felvállaló szervezeteknek és oktatóknak készült. Az írás gyakorlati támogatást nyújt, és ötleteket ad különböző tevékenységekhez és feladatokhoz, valamint szervezési tanácsokkal szolgál a tanfolyam megtervezéséhez és megvalósításához. A projekt történetének rövid bemutatása után a képzési program pedagógiai koncepciójának oktatási és tanulási alapelveit írjuk le. Kiemelt figyelmet szenteltünk a problémaközpontú és kooperatív tanulásnak, amelyek a tanulói autonómiát és kezdeményezést hangsúlyozzák, valamint valós problémákra és szituációkra koncentrálnak. A különböző modulok leírásán belül kifejtjük az adott modulra vonatkozó tartalmi, felépítési és módszertani tudnivalókat. Ezt követően a tananyagban szereplő feladatokat és tevékenységeket mutatjuk be. A képzés megvalósításával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében érdemes a képzés végleges megkezdése előtt oktatói megbeszélést tartani. Ez segítheti az oktatók kölcsönös információcseréjét, megkönnyítheti a koordinációt, valamint teret és időt biztosít arra, hogy a résztvevők megvitassák a tartalommal, valamint a szervezéssel kapcsolatos különböző kérdéseiket. Javasoljuk, hogy a kurzus megkezdése után is legyen módjuk az oktatóknak véleménycserére, hogy megvitathassák az eredményeket, kudarcokat, a pozitív és negatív tapasztalataikat (s ezek lehetséges okait is). Oktatói kézikönyv 2

3 SAGE A projekt Sage Időskorúak részvétele életük aktív irányításában egy kétéves Leonardo da Vinci II projekt, amelynek célja, hogy (elsősorban 50 év feletti), idősekkel foglalkozó, különböző szolgáltatói szektorban dolgozók számára sajátos képzést valósítson meg, melynek segítségével képesek lesznek idősek közéleti aktivitását elősegítő projektek kifejlesztésére és megvalósítására. Értelmezésünk szerint az aktivitás/részvétel azt jelenti, hogy a különböző területeken érintett emberek az adott területtel kapcsolatos politikai és társadalmi döntésekben részt vesznek a közvélemény és az érintettek minél szélesebb körű bevonásával. A tanfolyamon résztvevők a segítő 1 szerepének felvállalásával megpróbálnak egyrészt olyan struktúrákat és lehetőségeket teremteni, amelyek segítségével az idősek képesek lesznek beleszólni a nekik szánt szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezési és döntéshozatali folyamatokba, másrészt pedig közvetíteni különböző érdekcsoportok között. Mivel számos idős-képviselő már korábban is eljárt idősek érdekében, a tanfolyam nekik is segítséget nyújthat abban, hogy növeljék képességeiket és elmélyítsék tudásukat szervezetük keretein belül. SAGE A képzés A különféle feladatok és helyzetek sikeres kezelésének érdekében a segítők számára egy öt modulból álló, az alábbi témaköröket felölelő képzési anyag készült: Gerontológia Kommunikáció és moderálás Aktív állampolgárság és részvételi módszerek Projektmenedzsment Gyakorlati képzés 1 A segítő az a személy, aki részrehajlás és személyes állásfoglalás nélkül segít emberek egy csoportjának abban, hogy közös céljaikat felismerjék, és megvalósításukat megtervezzék. A segítő megpróbál közvetíteni a csoporttagok között, hogy eleve meglévő, vagy a találkozások során felbukkanó eltérő álláspontok esetén megegyezésre juthassanak, s ezzel megalapozzák a későbbi együttműködést. A segítő szerepe a szülésznőjéhez hasonlítható: segédkezik a teremtmény születésénél, de nem ő a végtermék létrehozója. (Uhttp://en.wikipedia.org/wiki/FacilitatorU). Oktatói kézikönyv 3

4 SAGE Oktatási és tanulási alapelvek A tanfolyam pedagógiai felfogása a tanítás és a tanulás konstruktivista megközelítésén alapul, s kompetencia-alapú oktatás biztosítását célozza meg. Ily módon elsősorban a mostanában új tanítási és tanulási módszerként emlegetett oktatási stílusok alkotják a SAGE képzési rendszer magját. Ezeket- a hagyományos képzési módszerekkel ellentétben (lásd 1-es táblázat)- olyan szemléletváltás jellemzi, ami az oktatással szemben a tanulásra, az instrukciókkal szemben a részvételre, s a tiszta tudásátadással szemben a módszertanilag sokszínű tanulói környezetre helyezi a hangsúlyt. 2 Ennek fontos részét képezi az új médiaeszközök használatán alapuló tanulás (elearning, blended learning) mely a SAGE képzésnek is jelentős alkotóeleme. 1. táblázat: A hagyományos és a tanuló-központú oktatási módszerek összehasonlítása Tanítás és tanulás/ Hagyományos nézetek Tanulóközpontú oktatás Tartalom Szabály-és struktúrarendszerek hierarchikus felépítése Jelentést kifejező és formáló rendszer Tanulási elmélet Tevékenységek A tanuló szerepe A tanár szerepe Oktatási anyag Quelle: Konrad/Traub 2005: 10 Szokások kialakítása: a képességek szóbeli közlése A beszélgetést a tanár vezeti; ismétlés és emlékezés Jól irányított tanulási folyamat eredményeképp létrejött helyes magatartást mutató organizmus Központi és aktív; az oktatás a tanításon alapul; ellenőrzött folyamat, célok, és tanulási tempó Elsősorban a tanárt veszi alapul Aktív kommunikáció; fontos feladatok; a tanulást elősegítő nyelv A tanulók társaikkal történő kölcsönhatásokon keresztül tanulnak; a jelentés következtetés/ megállapodás eredménye A tanulók aktívan közreműködő személyek; adnak és kapnak Motivál és segít; tanácsot ad és kíséri a tanulási folyamatot eredeti; segíti az interakciót; előmozdítja a tanulást és a tanulói aktivitást 2 Vgl. Uhttp://www.erwachsenenbildung.at/fachthemen/lernformen/ueberblick.php / Abruf U Oktatói kézikönyv 4

5 Problémaközpontú tanulás A problémaközpontú tanulás önmagában nem egy különleges módszer, de leírja azt a megközelítést, ami elősegíti az egyéni irányítású tanulást és túlnyomórészt valós problémákhoz (pl. a jövőbeli területek tevékenységének problémája) kapcsolja azt. 3 Ezzel növeli egyrészt a problémamegoldó-képességet, a kritikai gondolkodást és az önálló munkavégzést, másrészt lehetővé teszi a tanulók számára, hogy már tanulmányaik során szembesüljenek leendő feladataik kihívásaival. Ezért a SAGE képzés kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy minél több gyakorlati feladatot iktassunk be. Ezekben a résztvevőknek az időskorú célközönséggel kapcsolatos valós problémákra és kérdésekre kellett megoldási javaslatot tenni (pl. időstaxi projekt). Ily módon az alábbi tanulási alapelv került alkalmazásra. Együttműködésen/ együttes munkán alapuló tanulás Az együttes tanulás (csoportmunka, tanulói csoportok, stb.) középpontjában a résztvevők különféle tudásanyagának és eltérő tapasztalatainak felhasználása áll. A tanulók egy része közösen dolgozik, míg a tanár csak tanácsokat ad. Cél a tartalommal való aktív foglalkozás, és a tevékenységek egyenletesebb elosztása, valamint a tartalom különféle nézeteken alapuló kritikai megközelítése. 4 A SAGE Modulok: Tevékenységek Módszerek - Tananyagok Általános A kurzus moduljait a korábbi igényfelméréseken alapuló első pedagógiai elképzelés kidolgozása során határoztuk meg. Az igényfelmérés a projekt elején, kérdőívek segítségével készült, és minden partnerországból számos, különféle (az időskorú célcsoporttal foglalkozó) ember és szervezet vett benne részt. Az igényfelmérés támogatást nyújtott a SAGE partnereknek ahhoz, hogy pontosabban meg tudják határozni azokat a készségeket és képességeket, amikre egy idősekkel foglalkozó segítőnek szüksége lehet. Képzési anyagok 3 Lásd Uhttp://www.erwachsenenbildung.at/fachthemen/lernformen/weitere_lernformen.php#problemorientiertes_lernenU 4 Lásd Uhttp://www.erwachsenenbildung.at/fachthemen/lernformen/weitere_lernformen.php#kooperatives_lernenU Oktatói kézikönyv 5

6 A modulok képzési anyagát a partnerszervezetek együttesen dolgozták ki. Az alkotók országától függően az adott országra jellemző ábrák és források szerepelnek, mivel nem állt rendelkezésünkre minden egyes témakörnél egész Európára vonatkozó információ. Ezért feltehetően hasznos és szükséges lenne néhány résznél az anyagok kiegészítése nemzeti források és információk (pl. számadatok) hozzáadásával. Minden modulnál (kivéve a gyakorlati képzést) az alábbi alpontokból álló forgatókönyvet készítettük el: Bevezetés Célmeghatározás Kompetenciák Tartalom (a tevékenységekkel együtt) A tevékenységek összefoglaló táblázata Bibliográfia Lehetséges kiegészítő anyagok (munkalapok, cikkek, stb.) Ezen írás a tanfolyam moduljainak levezetéséhez kínál biztos alapot. Az oktatótól függ, hogy mikor, és a tananyag mely részét adja át a tanfolyam résztvevőinek. Mivel a bevezető tanfolyam során e-learninges lehetőséget is biztosítunk, a résztvevők számára hozzáférhetővé tettünk néhány anyagot (munkalapok, szövegek, videók) egy online felületen (Moodle), amelyről a későbbiekben adunk részletes leírást. ELearning Blended Learning A képzésen belüli együttműködés és kommunikáció megkönnyítése érdekében (a résztvevők és oktatók, valamint csak az oktatók között), valamint, hogy a virtuális kommunikáció számos lehetősége feltárulhasson, a képzésen résztvevők fogékonyságától függően egy online felület használata akár az órák alatt, előtt, vagy után- jótékony hatású lehet. A nagyközönség számára is elérhető szoftver vagy online tanulási felület -nem csupán a könnyű kezelhetőségnek köszönhetően- a jelenleg igen elterjedt: MOODLE. A Moodle a felhasználók számára olyan virtuális teret biztosít, amelyben a munkaanyagok (szövegek, hivatkozások, előadások, videók és egyéb dokumentumok), valamint a tanulói tevékenységek (pl. közvélemény-kutatások, fórumok) egyaránt elérhetők. Az oktatók a Moodle előadótermet teljes egészében elképzeléseiknek megfelelően rendezhetik be, a kurzus témáinak, vagy az éppen aktuális tanulási folyamatrésznek megfelelően. A Moodle ezen felül az információk, kommunikációs lehetőségek, valamint a feladatrészek tetszőleges elosztását kínálja. Oktatói kézikönyv 6

7 1. Ábra: Moodle az osztrák bevezető képzés keretében Mint ahogy az oktatók igényei szerint feldíszítik a termet, úgy rendezhetjük be a Moodle szemináriumi termét a tanulási céloknak megfelelően. Minden kurzus egyéni arculatú Moodle felülete interneten keresztül elérhető. Az összes felhasználónak meg kell kapnia a belépési kódot (felhasználói név és jelszó) ahhoz, hogy beléphessen a szemináriumi szobába és részt vehessen a foglalkozáson. A felület eléréséhez mindenkor szükség van a felhasználói névre és a jelszóra. A különféle státuszokat figyelembe véve a tanároknak és a képzés résztvevőinek különféle lehetőségeik vannak a bekapcsolódásra (olvasás, belépés, oldalszerkesztés, stb.) Ezáltal a Moodle, mint online felület, lehetővé teszi a SAGE oktatói számára, hogy a résztvevőknek különféle tananyagot juttassanak el (pl. munkalapok, cikkek, videók, audio kiegészítők, stb.), amiket a résztvevők bármikor kinyomtathatnak, meghallgathatnak, megnézhetnek (pl. házi feladatként) akkor is, ha közös fejlesztésre nem kerülhet sor (pl. időhiány miatt). A fent említett eszközök, vita- és csevegő fórumok azon felül, hogy előmozdítják a véleménycserét és kommunikációt, a résztvevők hozzászólásainak és közreműködésüknek gyűjtőhelyeként is szolgálnak, melyek újabb átnézések és megbeszélések tárgyát képezhetik. Oktatói kézikönyv 7

8 Az oktatók együttműködése Mivel feltételezhetően a modulok az oktatók szakvéleményét is tükrözik, a tanárok közti információátadás szükséges lehet. Minden oktatónak előzetesen információt kell kapnia a csoport tagjairól és tanulmányi előmenetelükről, valamint a modulok tartalmáról és feladatairól. Mindez megkönnyíti a felkészülést és megakadályozza az ismétlések előfordulását, illetve azt, hogy bizonyos anyagok kimaradjanak a képzésből. Az információátadás történhet munkamegbeszéléseken- vagy amennyiben ez túl költséges- a tanárokhoz eljuttatott rövid kurzusleírás formájában. Gerontológia modul Tartalom A gerontológiai modul, amelyben az öregedési folyamat, valamint az időskorúak életvezetésének különböző aspektusait tárgyaljuk, olyan képzési részeket tartalmaz, ahol a közös tudás feltárása (pl. a demográfiai változás adatai, az öregedés történeti áttekintése), kerül előtérbe. A tanfolyamon a résztvevők aktívan foglalkoznak az öregedés témakörét érintő kérdésekkel, például megvitatások, szövegelemzések és véleménynyilvánítások formájában. Kiemelt hangsúlyt kapnak az öregedéssel kapcsolatos egyéni tapasztalatok, a korra vonatkozó elképzelések a mindennapi életben, és az egyéni életútra való visszatekintések. A résztvevők csupán a saját életút (melynek eredménye az időskori élethelyzet és személyiség) tanulmányozásán keresztül érthetik meg az időskorúakkal kapcsolatos hozzáállásukat, életfelfogásukat és viselkedésüket, mely elengedhetetlen fontosságú a korosztállyal való későbbi foglalkozásukhoz. Időtartam és módszerek A gerontológiai modul megvalósítására egy körülbelül 15 órás képzési időt terveztünk. Az időkereten belül az oktatók dönthetik el, hogy mely tartalmi és foglalkoztatási elemekre helyeznek hangsúlyt (a csoporttól is függően), és milyen sorrendben kívánják tárgyalni a képzés témáit. A tartalmi forgatókönyv szerint az alábbi sorrend ajánlott: 1. rész: Szociológia: demográfiai fejlődés, a kor és az öregedés szociológiai megközelítései 2. rész: Történelem: az időskor történeti és kulturális áttekintése 3. rész: Az időskor és az öregedés multidiszciplináris felfogása 4. rész: Az időskorúak társadalmi szerepvállalásának jelentősége Oktatói kézikönyv 8

9 Kommunikáció és moderálás modul Tartalom A kommunikáció és moderálás/bemutatás modulban a képzés résztvevői megtudhatják, hogy milyen képességek szükségesek, s melyeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy sikeresen tudjanak kommunikálni és moderálni, főképp az időskorúak célcsoportjával. A javasolt tevékenységeken keresztül, elsősorban a kapcsolódó esettanulmányok mentén (pl. egy szeminárium megszervezése) a résztvevők a gyakorlatban használják az adott témát és ezzel döntéshozatalukat és felelősségüket erősítik. A képzés dokumentumai két részre oszthatók: A kommunikáció alapjai: Egy rövid bevezetőt követően ( 4-fül modell ) az idősbarát kommunikáció és a célcsoporttal való megfelelő kommunikációs módok kerülnek a középpontba 1. A moderálás és konfliktuskezelés alapjai: Ez a második rész elsősorban a csoportdinamika és a moderálás/ konfliktuskezelés témaköreivel foglalkozik. Időtartam és módszerek Ez a képzési modul a résztvevők hatékony kommunikációval kapcsolatos szándékától függően számos gyakorlati feladatot tartalmaz, melyek közé tartoznak a megbeszélések, (ön)reflexiók, melyek által a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját és társaik társalgási stílusának elemzésére. A kurzus felépítése és szervezése alapján a témafeldolgozás alábbi sorrendjét javasoljuk: 1. Kommunikáció 2. Moderálás és konfliktuskezelés Mivel a moderálás kivitelezése a hatékony kommunikáción alapul, valamint a moderátornak a kommunikációs típusokat ismernie kell ahhoz, hogy biztosan tudja alkalmazni őket, a fenti sorrend tűnik ésszerűnek. A képzési anyagon belül számos munkalap is található, melyek magukban is megbeszélések alapját képezhetik, de ezen felül konkrét információt és hivatkozásokat is tartalmaznak (pl. Barry Spiegelmann: Kommunikáció idősekkel). Oktatói kézikönyv 9

10 Mivel átfogó dokumentáció áll ennek a modulnak a rendelkezésére, időhiány esetén a tevékenységek kiválasztása a trénerre van bízva, illetve a csoport érdeklődésének és kommunikációs képességeinek megfelelően alakulhat. A viták időnkénti áthelyezése online felületre a résztvevők számára a közvetlen és a virtuális kommunikáció előnyeinek és hátrányainak összehasonlítási lehetőségeit kínálja, s ily módon ésszerű törekvés lehet. Az újabb kommunikációs módok megismerése fontos lehet, különösen a területen rohamosan fejlődő, sokszínű technikai lehetőségek fényében. Azonban a kurzus résztvevőinek mindig meg kell fontolniuk, kritikailag megközelíteniük és megvitatniuk azt, hogy ezek a médiaeszközök (chat, , szöveges üzenetek, stb.) mennyiben tudják az idős korosztály kényelmét szolgálni, illetve az idősek mennyire fogadják el, vagy utasítják el használatukat. Részvételi módszerek modul Tartalom A részvételi módszerek modulja tekinthető a SAGE képzés legfőbb pillérjének. Időseknél, vagy egyéb érdekcsoportoknál alkalmazható részvételi formák és részvételi módszerek bemutatására kerül itt sor. A dokumentumok tartalma: o Mi a részvétel? o A részvétel mértéke o Miért pont a részvétel? o A részvétel előnyei és hátrányai o A részvétel kritikus pontjai o A részvétel minőségi követelményei o Bevezetés a részvételi módszerekbe: - Műhelymunka/fókuszcsoport - Jövőbeli keresések - Nyílt Tér (Open Space) A modul célja a részvétel témájának közvetítésén túl a részvételi folyamat kivitelezését lehetővé tevő alapfeltételek, valamint a különböző technikák alkalmazásának és alkalmazhatóságának megismerése. Oktatói kézikönyv 10

11 Időbeosztás és módszerek A részvétel témakörébe történő elméleti bevezetést követően a képzési anyagon belül öt, konkrét esetekkel és kérdésekkel foglalkozó tevékenység szerepel. Ez a rész elsősorban a különböző technikák kipróbálására és tesztelésére fókuszál. A résztvevőknek be kell számolniuk arról, hogy az általuk bemutatott technikák hogyan alkalmazhatók bizonyos helyzetekben, valamint különféle projektek vezetését kell átvenniük. A szöveg változatossá tétele érdekében, a többi modulhoz hasonlóan elméleti részek és gyakorlati feladatok váltakoznak. Az 5-ös tevékenység talán kissé szokatlannak tűnhet a résztvevők szemében: egy nyílt tér (open space) létrehozása az interneten, mely egy konfigurált eszköz hozzáadásának segítségével lehetséges, s amely hasznosan alkalmazható akkor, ha nincs lehetőség nagyobb méretű találkozó összehívására. Ennek a különleges feladatnak a tesztelése azonban az emberek érdeklődésétől és a szükséges számítástechnikai felszereltségtől függ. Projektmenedzsment modul Tartalom A projektmenedzsment modulban a projektközpontú tervezés és kivitelezés alapjait és az egyszerű tervezési és menedzselési eszközöket tárgyaljuk. Egy négylépcsős modell segítségével minden fázis vonatkozó problémáit és kérdéseit magyarázzuk meg és dolgozzuk ki- az első részben elméleti síkon, a második részben lépésenként esettanulmányok alapján. Ezáltal az alábbi témakörök tárgyalását találhatjuk meg: o Mi a projekt? o Milyen részei vannak? o Projektjavaslat/instrukció o Szükségletfelmérés o Célmeghatározás o Projekt partner o Projekt strukturális terve o Projekt időbeosztása o Projekt kalkulációja o Projekt megvalósítása o Projekt befejezése Oktatói kézikönyv 11

12 Időbeosztás és módszerek A gyakorlattal való közvetlen kapcsolat, valamint a bevezetett módszerek alkalmazhatósága elemzésének megvalósítása érdekében a kurzus dokumentumai között egy esetleírás található, melyet a képzés alatt elméleti síkon meg lehet tervezni a csoportmunkával összefüggésben. Az is egy lehetséges út, hogy a résztvevők saját projekt ötletüket fejtik ki, mely beilleszthető a gyakorlati képzés moduljába, vagy megvalósítható a képzés befejezése után. A projektmenedzsment modul számos lehetőséget kínál online felületek használatára, melyek segíthetik a tanfolyami anyag elsajátítását. Ily módon az oktatók különféle vázlatokat készíthetnek a résztvevők számára, melyek hozzáigazíthatók az igényeikhez/céljaikhoz, illetve továbbfejleszthetők. A kurzus moduljának számítógépes támogatottsága azonban nagyban függ a tanfolyami csoport képzettségétől és érdeklődésétől, valamint szükségleteiknek is meg kell felelnie. A gyakorlati képzés modulja A gyakorlati képzésnek, mely a gerontológia, kommunikáció és moderálás, részvételi módszerek és projektmenedzsment moduljai után következik, a stabilizáció lehetőségének megteremtéseként módot kell adnia arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban tesztelhessék le megszerzett képességeiket és saját részvételi projektjük megvalósításán keresztül a tanultakat egységesen lássák. A gyakorlati képzés szervezése többféleképpen valósulhat meg: A résztvevők teljes csoportja például egy közösség képviseletében átveheti az időseknek/idősekkel készülő projekt tervezését és kivitelezését, vagy kisebb csoportokban, párokban, vagy akár egyénileg is megvalósíthatnak kisebb részvételi projekteket. A gyakorlati rész megkezdése előtt mindenképpen előnyös lehet a gyakorlati képzés működési elvének biztos ismerete, (amikor a téma és a projektterv mértéke meghatározott), mivel így következetesen lehet igazodni a tervezett tevékenységekhez és előre meg lehet beszélni a tanfolyam során esetlegesen felmerülő akadályok áthidalását. A gyakorlati képzés időtartama és formája elsősorban a tervezett projekt volumenétől függ. Ha a résztvevők a gyakorlati képzés alatt valósítják meg projektötletüket, a tervezés során személyenként 40 órás keretben kell gondolkodniuk (ezt esetleg hosszabb időre is Oktatói kézikönyv 12

13 elosztható). A gyakorlati képzés ideje alatt általános képzési egységek nincsenek (találkozókra azonban szükség van, legalábbis a gyakorlati képzés elején és végén). Általánosságban a gyakorlati képzés megkezdése előtt meg kell egyezni a részvétel mértékéről és formájáról, melyek attól függnek, hogy a hallgatóknak mennyi segítségre van szükségük. A kommunikáció megvalósulhat virtuális megbeszélések (pl. Moodle, vagy Skype online felületek) segítségével, amennyiben megfelelő technikai felszereltség áll rendelkezésünkre és a résztvevők is hajlanak rá. Ez helyettesítheti a közvetlen megbeszélések egy részét, azonban ezeknek a kommunikációs eszközöknek a kezelése némi gyakorlatot igényel, így valószínűleg nem minden csoportnál alkalmazható. A résztvevőknek a gyakorlati képzéssel kapcsolatos minden gyakorlatot és tapasztalatot dokumentálniuk kell, hogy áttekinthető legyen milyen tevékenységekre került sor. A gyakorlati tréning, (vagy inkább a gyakorlati program) lezárásaként a résztvevőknek egyrészt általános beszámolót kell tartaniuk (akár csoporttársaik, vagy nagyobb hallgatóság részére), hogy ezzel lehetőségük nyíljon megfelelő keretek között bemutatni a projektjüket, másrészt a résztvevők közötti lezáró beszélgetésre (értékelésre) is sor kerülhet, melynek során még egyszer megvitathatják a kurzussal és a gyakorlati képzésben szerzett tapasztalataikkal kapcsolatos észrevételeiket. Ezáltal a résztvevők és az oktatók kölcsönösen elmondhatják meglátásaikat a kurzus és a tanulók sikereivel kapcsolatban és így hozzájárulhatnak a képzés továbbfejlesztéséhez. Oktatói kézikönyv 13

14 Irodalom Felnőttoktatással kapcsolatos weboldal: A tanulási stílusok áttekintése: Problémaközpontú tanulás orientiertes_lernen Együttes tanulás ives_lernen Konrad, K. & Traub, S. (2005) Koopreratives Lernen. Baltmannsweiler: Schneider Oktatói kézikönyv 14

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában www.sage-eu.com. SAGE Kompendium. Szerzők

SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában www.sage-eu.com. SAGE Kompendium. Szerzők SAGE Kompendium Szerzők Regina Egger, Elisabeth Huber, Christina Kunter Mikle Kinga Melinda, Maria Costa Pau, Gerd Zimmer 2008. augusztus Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták.

Részletesebben

Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása

Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása SAGE Senior citizens participate in creating their lives Idősődő Polgárok Élet Minőségének Javítása SAGE Projekt SAGE Oktatás Oktatási Anyag Résztvevők Online Oktatás: Moodle Platform Teszt oktatás szervezése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért 2017. január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva Mi az EPALE A felnőttkori tanulás fejlesztésében, szolgáltatásában részt vevők nyitott közössége. Céljai:

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Alapvető Készségek. Kommunikáció

Alapvető Készségek. Kommunikáció Alapvető Készségek és Kommunikáció a Takarítási Szektorban Gyakorlati Összefoglalás Irányvonalak és Oktatási Anyagok A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK Az utóbbi években, Európa országainak többségében,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN Milyen általános követelményekkel kell számoljunk? Mint minden IKT eszköznek, a jelen m-learning platformnak is megvannak a maga technikai követelményei,

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Safe4Cycle kerékpározzunk biztonságosan!

Safe4Cycle kerékpározzunk biztonságosan! kerékpározzunk biztonságosan! A program az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával pályázatot hirdet általános iskolák számára kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás témakörben. A program nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek - Community Media Applications and Participation A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek A projektpartnerek: University of Education Freiburg, Germany (project coordination) University of Sunderland,

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása Kovács Katalin az igazi kreativitás nem a végtermékben (a kész filmben), hanem magában a folyamatban

Részletesebben

A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában

A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában Készítette: Richnovskyné Mosonyi Katalin Fekete István Általános Iskola és Óvoda, Győr 1.1. Törvényi változások hatása a közoktatási rendszerre

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari Competences for Innovation in the Metal Sector DEFINITION OF LEARNING OUTCOMES Ország: Vállalat: Képesítés: Ausztria bfi Steiermark Az innováció fejlesztői és elősegítői

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Moodle haszna lat hallgato knak 1

Moodle haszna lat hallgato knak 1 Moodle haszna lat hallgato knak 1 Ez a segédlet a BME-MVT 2 által gondozott Innovatív vállalkozások indítása és működtetése tantárgy Moodle oktatási környezetének hallgatói használatához készült. A következőkben

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai Jókai Erika Vig Zoltán Előadásvázlat Előkészítési, tervezési szakasz Bevezetési szakasz Kutatási területek Moodle Eredményeink Terveink

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

tartó tanulás segítségével Európában TÁMOP 4.2.1..B-09/1/KMR ELTE Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere PPK alprojekt 1. pillér Elemi projekt vezető:

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Képzési beszámoló március

Képzési beszámoló március 2014. március Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben