Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKC500100W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKC500100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/625801"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKC500100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Sok szerencsét! 4 Tartalomjegyzék Az üzembe helyeznek szóló tudnivalók Mszaki adatok Üzembe helyezés Elhelyezés Elektromos csatlakoztatás A használónak szóló tudnivalók Használat és ápolás Kezelpanel A készülék használata A süt els használata eltt Elektromos süt Sütfunkció szabályzó gomb Hfokszabályzó gomb Hagyományos sütés Elektromos grill Grillezés Sütés zsírban Fzzónák Fzedények A készülékkel szállított tartozékok Tároló Tisztítás és ápolás Süttéri izzócsere Mit kell tenni, ha... Jótállási feltételek Hogyan olvassa a használati útmutatót? A Használati útmutatóban szerepl szimbólumok jelentése: Biztonsági tudnivalók A mködés leírása lépésrl lépésre Tanácsok és javaslatok Környezetvédelmi tudnivalók Figyelmeztetések Tartsa a Használati útmutatót mindig elérhet helyen, hogy bármikor a rendelkezésére álljon. A készülék nehéz. Ügyeljen erre a mozgatásánál. A használat eltt minden csomagolóanyagot távolítson el. Ellenrizze, hogy a lakóhelyén lév feszültségi adatok megegyeznek-e az adattáblán lévvel. Tilos a készülék bárminem módosítása. Gyermekbiztonság A készüléket kizárólag felnttek által történ használatra tervezték. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A tzhely a használat közben ersen felforrósodik és hosszú ideig meleg marad. A lehlésig tartsa távol a gyerekeket a készüléktl. A gyerekek a tzhelyen lév edényektl is könnyen sérülést szenvedhetnek. Használat A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja ipari, vagy kereskedelmi célra. Ne használja a készüléket, ha víz érte. Ne mködtesse nedves kézzel sem. A grillserpeny a használat során ersen felforrósodik, ezért a mozgatásához, a kivételéhez mindig kesztyt használjon. A használat közben a készülék felforrósodik. Kerülje a sütben lév ftbetétek megérintését. A használat után ellenrizze, hogy a szabályzó gombok kikapcsolt pozícióban (Off) vannak-e. Ha a tzhely mellett más elektromos készüléket is használ, akkor ügyelni kell arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érhessen hozzá a tzhely forró felületeihez, illetve a süt ajtajához. Olajban, vagy zsírban történ sütést (chips, stb.) felügyelet mellett végezzen, mert a forró zsiradék könnyen meggyulladhat. A tzhelyet mindig tisztán kell tartani. A zsír- és ételmaradványok könnyen tüzet okozhatnak. A készülék tisztítása csak a leírtak szerint végezhet. Soha ne használjon manyag edényt sem a sütben, sem a fzfelületen. A süt semelyik részét ne takarja le alufóliával. Minden tisztítási, vagy egyéb munka megkezdése eltt a készüléket ki kell kapcsolni. 6 Ne használja a fzfelületet munkapultnak, vagy tárolási célra. Ne mködtesse a fzzónákat edények felhelyezése nélkül, vagy üres edénnyel. Az üvegkerámia fzfelület ellenáll a hingadozásnak, azonban nem törhetetlen. Különösen a ráes éles, hegyes tárgyak károsíthatják a felületet. Ne használjon az üvegkerámia felületen öntöttvas, vagy sérült fenek edényt, mert az általuk okozott karcok megsértik a felületet. Ügyeljen arra, hogy savtartalmú folyadékok, pl. ecet, citromlé, vízkoldó, stb. ne kerüljenek az üvegkerámia felületre és a keretre, mert maradandó és eltávolíthatatlan foltokat okoznak. Ha cukor, vagy cukortartalmú étel kerül a forró fzzónára és megolvad, akkor azt egy üvegkaparóval - még olvadt állapotban - távolítsa el. Tartson távol minden olyan anyagot (manyag, alufólia, stb.) az üvegkerámiától, amelyek megolvadhatnak. Ha véletlenül mégis ráolvadnak, akkor azonnal távolítsa el az üvegkaparóval. Csak sík fenek és éles szélektl mentes edényeket használjon, hogy a karcoktól megkímélje az üvegkerámiát. Soha ne használjon a sütben manyag edényt. Soha ne burkolja be a süt egyetlen részét sem alufóliával. Ügyeljen arra, hogy a süt hátoldali szellzése mindig biztosítva legyen. A megfelel szellzést semmi nem akadályozhatja. Soha ne mozgassa a készüléket az ajtó fogantyújánál megfogva. Szerviz A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti gyári alkatrész felhasználásával. Környezetvédelmi tudnivalók Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokról az érvényes biztonsági és környezetvédelmi szabályok figyelembe vételével gondoskodjon.

3 Ha az öreg készüléket kiselejtezi, akkor tegye használhatatlanná és vágja le róla az elektromos csatlakozó vezetéket. A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel begyjt helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésérl, segít megelzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedveztlen következményeket, amelyeket ellenkez esetben a termék nem megfelel hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. 7 Az üzembe helyeznek szóló tudnivalók Mszaki adatok a háztartási villamos sütk energiafelhasználásának tájékoztatásról szóló 87/2003. (Xll.16.) GKM rendelet alapján. Gyártó védjegye Forgalmazó ismérveirl való Típusazonosító Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélység (mm) Energiahatékonysági osztály Energiafogyasztás Ftési funkciók: - Hagyományos felftés A süttér hasznos térfogata A süt mérete Normál sütési id - Hagyományos felftés A süt tartozékai ELECTROLUX Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. EKC C kwh / ciklus 1,18 44 l közepes min 56 Süt elemek Alsó ftbetét Fels ftbetét Grill ftbetét Sütvilágítás Tisztítás Méret (mm) Ø 180 Ø 140 Ø 140 Ø 180 Sütrács Süttepsi Tésztasüt tepsi 900 W 850 W 1800 W Lámpa 15W, típus: E14 kézi Zajszint Energiafelhasználás készenléti üzemmódban A legnagyobb tepsi mérete Fzfelület Bal els egykörös fzzóna Bal hátsó egykörös fzzóna Jobb els egykörös fzzóna Jobb hátsó egykörös fzzóna Tartozékok 1080 cm2 Hterhelés (W) Zománcozott Ez a készülék megfelel az alábbi EG irányelveknek: 73/23/EWG (kisfeszültségi irányelv), 89/336/EWG (EMC irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag), 93/68/EWG (CE-jelölés irányelv). 8 ELECTRIC COOKER Model: EKC500100W PNC: Serial no V ~/ 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N ~ ~50Hz EE,CS,CZ,HU,LV, HR,LT,RU,SI,UA,BG Rated power 7,815 kw Gyártó: Electrolux Romania Imtéket úgy kell elhelyezni, hogy egyetlen ponton se érintkez-zen a környezethmérséklet feletti 50 Cos hmérséklettel. Ha a csatlakozó vezeték megsérül, akkor azt kizárólag szakemberrel szabad kicseréltetni, hogy az áramütés és a meghibásodás kockázata elkerülhet legyen. elektromos vezeték csõ rögzítõ A csatlakoztatás eltt ellenrizze, hogy: A biztosíték és az elektromos hálózat terhelhetsége megfelel-e az adattáblán feltüntetett adatoknak. A csatlakozó aljzat, vagy a leválasztó kapcsoló a készülék beépítése után is könnyen elérhet helyen van-e. lzen távolítson el minden csomagoló anyagot kívülrl is és belülrl is. A sütt az els használat eltt fel kell fteni. A felftés alatt kellemetlen szagok keletkeznek. Ez teljesen normális jelenség. 1. Távolítson el a sütbl minden tartozékot. 2. Távolítson el minden ragasztócsíkot és címkét, ha van a készüléken. 3. Ftse fel a sütt a megfelel gomb 250oC-ra állításával, kb. 45 percig. Ezt a mveletet 5-10 percig a grill funkcióval is meg kell ismételni. Az els használat eltt a kerámia fzfelületet is tisztítsa meg. Késbb is meleg, vagy hideg vízzel a tisztítást rendszeresen el kell végezni. Kerülje el, hogy az ételmaradványok, vagy a szennyezdések megszilárduljanak a fzfelületen. Az üvegkerámiát ugyanúgy kell kezelni és tisztítani, mint az üveget. Soha ne használjon agresszív tisztítószert, fémszivacsot. Ha a fzfelületet elször használja, akkor átmenetileg szagot bocsáthat ki, ami a szigetelésben lév víz elpárolgása miatt fordul el. Tisztítsa meg a tartozékokat mosogatószeres vízzel, majd tiszta vízzel, és alaposan szárítson meg mindent. 13 Elektromos süt Sütfunkció szabályzó gomb 0 Kikapcsolt pozició Grill A grill más sütési móddal együtt nem használható. Grillezéskor a süt ajtajának zárva kell lennie. Figyelem: A grill funkciót 210 C-os maximális hfokon használja. Alsó ftbetét Az ételek csak az alsó ftés használatával készíthetk el. Fels ftbetét Az ételek csak a fels ftés használatával készíthetk el. Hagyományos sütés használatakor a fels és az alsó ftés is üzemel.

4 Ezzel a funkcióval kedvenc receptjei készíthetk el, egyéni hfokbeállítással. A sütend ételtl függen a süt elmelegítésére szükség lehet. Figyelem! Ne helyezze a sütedényt, vagy az alufóliát közvetlenül a süt aljára, mert a keletkez htorlódás miatt károsodhat a fenékzománc. Hfokszabályzó gomb A süt szabályzó gombnak az óramutató járásával megegyez irányba való elforgatásával választható ki a sütési hmérséklet. A hfokszabályzóval 50 C és 250 C között lehet a süt közepén mért hfokot beállítani. A sütési hfokot a jelölt értékek között lehet kiválasztani. A maximális beállítás különösen grillezéshez megfelel. F üzemi jelzlámpa Akkor világít, ha a süt vagy bármelyik fzlap bekapcsolt állapotban van és addig világít, amíg ezek mködésben vannak. Megjegyzés: Miután a süt hmérsékletét beállította, a hfokszabályzó jelzlámpája felgyullad és mindaddig világít, amíg a süt el nem éri a beállított hfokot. Utána kialszik, majd ismét felgyullad, hogy jelezze a hfokszabályzó mködését. Ha a süt funkció szabályzó gombbal beállít egy funkciót, akkor a sütvilágítás felgyullad és az egész funkció alatt égve marad. 14 Hagyományos sütés Ennél a beállításnál a h a sütben alulról és felülrl is jön. Ez az egy polcon végezhet sütési mód különösen olyan ételek elkészítésére alkalmas, amelyeknél az étel aljának meg kell barnulni. Ugyanakkor olyan ételek is ízletesen elkészíthetk (pl. lasagne, pásztor ragu, sajtos karfiol, stb. A süt elmelegítése nem szükséges. - Helyezze be az ételt a fels szintre. a süt elmelegítése. percig. - Helyezze be az ételt. keksz, tészta, Yorkshire pudding, stb. étel a rács közepén legyen, hogy a lehet legjobb levegcirkulációt biztosítsa. A megfelel oldalmagasságú sütedények használata csökkenti a kispriccelést és a tisztításra fordítandó idt is. A sütedény anyag, bevonata kihatással van a sütési eredményre. kolbász, pirítós, halszelet, stb. készíthet. baromfi, stb. Készíthetk. Süsse meg a hús másik oldalát is. grillezéshez használjon max. 210ºCos hfokbeállítást. sütése Készítse el a húst, majd kenje be mindkét oldalát olajjal. Helyezze rá a grillez rácsra A süt használata után ellenrizze, hogy a süt kapcsológombja a "0" kikapcsolt pozicióban van. Fzzónák A fzzónák a kezelpanelon lév gombok használatával mködtethetk. A szabályzó gomb 1-3-ig van számozva. 0 - OFF o - Legkisebb ftés 3 Legnagyobb ftés Az egykörös fzzóna bekapcsolása A fzzóna bekapcsolásához forgassa el a hozzá tartozó szabályzó gombot a megfelel ftési fokozatra. Maradékh kijelzés Ez a figyelmeztet lámpa akkor gyullad fel, ha a fzzóna hmérséklete elérte azt a hmérsékletet, aminél már égésveszély áll fenn a megérintésekor. A maradékh jelzlámpa mindaddig világít a fzzóna kikapcsolása után is, ameddig a zóna még égést okozhat. A kijelzlámpa akkor alszik ki, ha a fzzóna hmérséklete 50 C alá süllyed. Maradékh kijelzés 17 Fzedények A kereskedelemben kaphatók speciálisan üvegkerámia fzfelülethez használható, ellenrzött fzedények. A következkben leírtak tanácsként szolgálnak ahhoz, hogy optimális energia felhasználásával elkerülhet legyen az étel túlforrása és a fzzónákra való ráégése. Az alumínium és vörösréz fenek edények alkalmatlanok a kerámia felületen való fzéshez. Ezek az anyagok foltokat okozhatnak, amelyek soha többé nem távolíthatók el. Az edények alja: A süt- és fzedények aljának síknak és simának kell lenni. A durva széllel rendelkez edények karcokat és eltávolíthatatlan sérüléseket okozhatnak a felületen. Kizárólag üvegkerámia fzfelületre alkalmas edényt vásároljon. Az edények mérete: A süt- és fzedények átmérjének egy picit nagyobbnak kell lennie a fzzóna átmérjénél. Edényfedk: Az edényre helyezett fed megakadályozza a gz eltávozását. Megjegyzés: Elször mindig az edényt tegye rá a fzzónára és csak utána kapcsolja be, mert máskülönben szükségtelen energia felhasználást végez. Ne hagyjon semmilyen lerakódást a fzfelületen. A fzzónának és az edények aljának tisztának és száraznak kell lennie. Ezzel felesleges tisztítási munkától szabadul meg. Cukor, cukros folyadék és manyag soha nem kerülhet érintkezésbe a fzfelülettel.

5 a hideg, sem a meleg nem árt neki. A pontszer becsapódások azonban, mint pl. alsó polcmagasságra helyezze. Ha nincs rá szükség, akkor vegye ki a sütbl. tárolóhely kinyitásához, emelje fel majd fordítsa kifelé az alsó ajtót. Fontos: Ne tartson tisztítószereket, vagy gyúlékony anyagokat a tárolóban. Tisztítás és ápolás A sütt mindig tisztán kell tartani. A zsír és egyéb leégés tüzet okozhat. A tisztítás eltt minden szabályzó gombot az Off pozícióba kell állítani és hagyni kell a sütt kihlni. Minden ápolási vagy tisztítási munka megkezdése eltt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Tisztítószerek Mieltt bármilyen tisztítószert használ a süt tisztítására, ellenrizze, hogy azt a termék gyártója alkalmasnak tartja-e erre a célra. NE használjon fehérít tartalmú tisztítószert, mert tompíthatja a felület fényét. Gztisztító használata a tzhely tisztításához nem megengedett. A súrolószer használatát szintén kerülni kell. Üvegkerámia Fontos: A forró üvegkerámia felület nem kerülhet érintkezésbe tisztítószerrel. Minden tisztítószert többször is tiszta vízbe mártott ruhával el kell távolítani, mert a következ felftésnél negatív hatással lesznek a fzzónákra. Ne használjon agresszív tisztítószert (pl. süttisztító sprayt), mert ezek a tisztítószerek hasadást okozhatnak a felületen. Minden használat után az üvegkerámiát meleg, majd hideg vizes ruhával meg kell tisztítani. Ezzel elkerülhet a kifreccsent szennyezdések beégése. Minden vízcseppet, vízkmaradványt, zsírcseppet és más szennyezdést,ami elszínezdést okozhat, a kereskedelemben kapható "Stahl-Fix" vagy "Vitroclen" üvegkerámia tisztítóval távolítson el. Enyhe szennyezdés 1. Törölje át az üvegkerámiát enyhén mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával. 2. Utána törölje át a felületet tiszta ruhával. Ne maradjon tisztítószer a felületen. 3. Hetente egyszer alaposan tisztítsa meg az üvegkerámiát a kereskedelemben kapható tisztítószerrel, pl.«vitroclen»-nel. 4. Utána törölje át tiszta vizes, majd száraz, szöszmentes ruhával. Makacs szennyezdés 1. A kifutott ételmaradványt még melegen távolítsa el az üvegkaparóval. 2. Az üvegkaparót szögben tartsa a felülethez. 3. A szennyezdést az üvegkaparó óvatos csúsztatásával távolítsa el. 19 Ráégett szennyezdés 1. A fzfelületre került cukrot, manyagot, konyhai fóliát a fzzóna azonnali kikapcsolását követen rögtön el kell távolítani az üvegkaparóval. Fontos: Vigyázzon az üvegkaparó használatakor, mivel fennáll az égésveszély. 2. Utána a fzfelületet hidegen is tisztítsa meg. Ha a fzzóna már lehlt, akkor a szennyezdés eltávolításához ismét ftse fel. A karcokat, vagy sötét foltokat az üvegkerámián alkalmatlan éles, durva szél és aljú edények okozhatják. Ezek a sérülések nincsenek kihatással a fzfelület mködésére. Ha bármilyen repedés jelenik meg az üvegkerámián, akkor azonnal le kell választani az elektromos hálózatról, hogy az áramütés kockázata elkerülhet legyen. Fzfelület keret Fontos! Sem ecet, sem citrom, sem vízkoldó nem kerülhet a keretre, mert azon eltávolíthatatlan foltok jelennek meg. 1. A keretet nedves, enyhén mosogatószeres ruhával törölje le. Az enyhe rászáradt szennyezdést nedves ruhával áztassa fel, majd törölje le és hagyja megszáradni. Küls tisztítás A küls felületekhez AXION, vagy CIF tisztítószer ajánlott, amelyek nem karcolják össze a felületet. Az üvegkaparó és az üvegkerámia tisztítószer a kereskedelemben kapható. 20 A tisztítószeres ápolás után tiszta vizes, majd száraz ruhával kell áttörölni a felületeket. Minden karcot okozó eszközzel (kés, acélgyapjú párna, súrolópárna, maró termék) való tisztítást kerülni kell. A sütajtó beszerelése A sütajtó beszerelését végezze a fentivel ellentétes sorrendben. Helyezze be a forgópántokat a süt elején található kivágásokba (c), és gyzdjön meg a forgópántok helyes elhelyezésérl. Engedje le könnyedén az ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtó sarkai ne ütközzenek a süt elejével (ebben az esetben emelje fel újra az ajtót és szabályozza be a forgópántokat). Forgassa vissza a forgópántokon található karokat (d). A sütajtó helyes zárása végett, nyomja le a karokat egy tárggyal (pl. egy csavarhúzóval) (e). Ellenrizze az ajtó helyes mködését. Süttér A zománcozott süttér a legkönnyebben akkor tisztítható, amikor még meleg. Minden használat után puha, szappanos melegvízbe mártott ruhával törölje ki a sütteret.

6 Idnként az alaposabb tisztításra is szükség van, amelyet a megfelel süttisztítóval végezhet el. Sütpolc és polctartó A polc és polctartó tisztítását meleg szappanos vízzel végezze. A makacs szennyezdéseket jól átnedvesített ruhával lazítsa fel, tisztavizes ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni. A sütajtó leszerelése Az alaposabb tisztításhoz a sütajtót ajánlatos az alábbi módon kiszerelni: Nyissa le teljesen az ajtót vízszintes pozicióba. Forgassa el a két forgópánton található kart ütközésig (a). Az ajtót zárja be ütközésig (kb.15 ), majd emelje meg az ajtót (b), amíg a forgópánton található karok kiakadnak. Fontos Ne hagyja soha a forgópánton található karokat felemelt pozicióban, mivel a rugóhatás károsodáshoz vezethet. 21 Az áramütés elkerülése érdekében az izzócserét megelzen a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Ha az izzó cseréjére van szükség, akkor csak az alábbi jellemzkkel rendelkez új izzót szabad használni: Teljesítmény: 15W Feszültség: 230/240V(50Hz) Hállóság: 300ºC E14 Csatlakozás típusa: Az izzó szükség esetén a vevszolgálatnál, vagy szakkereskedésben szerezhet be. A hibás izzó cseréje: 1. Forgassa el az izzó burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el. 2. Vegye ki a hibás izzót és tegyen egy újat a helyére. 3. Helyezze vissza az izzó burkolatát. Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektro-mos hálózatra. 22 Mit kell tenni, ha... Ha a készülék nem megfelelen mködik, akkor mieltt a legközelebbi Electrolux szervizhez fordul, végezze el az alábbi ellenrzéseket. FONTOS: Ha a szervizt úgy hívja ki, hogy nem végezte el az alábbi ellenrzéseket, vagy az üzembe helyezés nem az elírások szerint történt, akkor a szerviz nem vállalja a díjmentes javítást. Jelenség Nem üzemelnek a fzzónák Megoldás Ellenrizze, hogy: - bekapcsolta-e a készüléket, - a szabályzólámpák világítanak-e, - a megfelel fzzónát kapcsoltae be, - megfelel-e a ftési fokozat beállítása, nem oldott-e le a biztosíték. Ha a biztosíték az ismételt bekapcsolás után is leold, forduljon a szervizhez. Ellenrizze, hogy: - megfelel-e a funkció / hfok beállítás, - van-e áramellátás. Ellenrizze, hogy: - nem szükséges-e a hfok beállítás módosítása. A süt nem kapcsol be Az ételek túl gyorsan, vagy túl lassan készülnek el Ha a fentiek ellenrzése után is fennáll a hiba, akkor forduljon a legközelebbi Electrolux szervizhez és adja meg az alábbi adatokat: Az Ön neve, címe, irányítószáma Az Ön telefonszáma A hiba pontos leírása A készülék model és sorozatszáma (lásd adattábla) A vásárlás dátuma 23 Jótállási feltételek Jótállási feltételek A gyártó a jótállási jegyben leírtak és a vonatkozó jogszabály alapján a termékre 24 hónap jótállást vállal. Szállítói feltételek A jótállási jegyet a forgalmazó az értékesítést végz üzletnek küldi meg, amelyet a bolt köteles Önnek a vásárláskor megfelelen kitöltve átadni. Ha a készüléket a háztartásitól eltér kereskedelmi, vagy ipari célra használják. 24 Szervíz és alkatrészellátás Az alábbiakban leírtakat csak az Electrolux szakszervíz képviseli végezhetik el. A hibátlan mködés és a biztonság érdekében idközönként meg kell zsírozni a gázszabályzó csapokat. Ezt a karbantartási mveletet szakemberrel végeztesse el. Húzzuk le a csapforgató gombokat és a csapfedlemezt miután ez utóbbi csavarjait kicsavaroztuk. oldalain vannak. aztán vissza az alkatrészeket a maximális figyelemmel, a fentebb leírtakat fordított sorrendben elvégezve. Ne felejtkezzen meg a tömörség vizsgálatról! Ezért tanácsoljuk még egyszer, hogy mindig a mellékelt szervízlista valamelyik szervízéhez forduljunk, jelezve a problémát és készülékünk típusát és gyártási számát. Az eredeti alkatrészek a gyártó bizonylatával, és a következ megkülönböztet jellel vannak ellátva. Beszerzésük az ELECTROLUX szervíz hálózaton keresztül, illetve a cseréhez szakértelmet nem igényl alkatrészek esetén (pl, rács) a központi alkatrész ellátó szolgálattól történik. Eredeti gyári alkatrészek árusítása: VEVSZOLGÁLAT ÉS MÁRKASZERVÍZ EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA: ELECTROLUX LEHEL. KFT. ALKATRÉSZBOLT 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel. : /531 Eredeti alkatrészek, tartozékok Mieltt ez a készülék elhagyta volna a gyárat, ellenrz próbának lett alávetve tapasztalt szakemberek által úgy, hogy a legjobb mködési eredményeket nyújthassa.

7 Powered by TCPDF ( Bármilyen javítást vagy beállítást, amelyre az elkövetkezkben sor kerülhet, maximális körültekintéssel és figyelemmel kell elvégezni. 25 Európai jótállás A jelen készülékre az Electrolux az alábbiakban felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében, vagy egyébként a törvényben megszabott idtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthet: A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezddik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni. A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lév jótállás. A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötdik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható. A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelen történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem. A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó elírásnak megfelelen helyezték üzembe. A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik Albania Belgique/België/ Belgien Ceská republika Danmark Deutschland Eesti España France Great Britain Hellas Hrvatska Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Schweiz/Suisse/ Svizzera Slovenija Slovensko Suomi Sverige Türkiye fr (0) (0) Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 4, Limnou Str., Thessaloniki Slavonska avenija 3, Zagreb Long Mile Road Dublin 12 C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Verki 29, LT Vilnius Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn Rislkkvn. 2, 0508 Oslo Herziggasse 9, 1230 Wien ul. Kolejowa 5/7, Warsaw Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Str. Garii Progresului 2, S4, RO Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Trzaska 132, 1000 Ljubljana Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebice SK, Seberíniho 1, Bratislava Konepajanranta 4, Pori Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Tarlabai caddesi no : 35 Taksim stanbul ,, 16, "" Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Budjovická 3, Praha 4, Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Mustamäe tee 24, Tallinn Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid

Használati útmutató. Üvegkerámia főzőfelületű tűzhely EKC511500W. http://www.markabolt.hu

Használati útmutató. Üvegkerámia főzőfelületű tűzhely EKC511500W. http://www.markabolt.hu Használati útmutató Üvegkerámia főzőfelületű tűzhely EKC511500W Üdvözöljük az Electrolux világában 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely EKC501503. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Tűzhely EKC501503. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató HU Tűzhely EKC501503 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában Ön egy kiváló minőségű terméket vásárolt az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W http://www.markabolt.hu

használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W http://www.markabolt.hu használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W Üdvözöljük az Electrolux világában 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627446 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E4401-4-M AEG-NORDIC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak Tartalomjegyzék A felhasználónak Biztonsági tudnivalók 3 - Elhelyezés és szerviz - Gyermekbiztonság - Használat közben - Selejtezés A készülék bemutatása 4-5 A készülék használata 6 - A szárítógép elsœ

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB ZANUSSI FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB BRUKSANVISNING NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE NO CZ

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE

NÉHÁNY HASZNOS ÉS FONTOS INFORMÁCIÓ A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE HU Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület EHE 320 Figyelmeztetések és fontos útmutatások Beüzemelés Az itt leírt figyelmeztetések az Ön és az Önnel lakók biztonságát szolgálják. Mielőtt csatlakoztatja

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/

Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421. Páraelszívók. http://www.markabolt.hu/ Használati- és szerelési útmutató EFC 9421 EFC 6421 Páraelszívók Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető üzemmód

Részletesebben

MEGJEGYZÉS ENGEDÉLY SZÁM: MORA 3430: D 0663 C 111 MORA 3430: D 0663 C 111

MEGJEGYZÉS ENGEDÉLY SZÁM: MORA 3430: D 0663 C 111 MORA 3430: D 0663 C 111 Tisztelt vásárló, MORA termék megvásárlásával Ön egy korszerű elektromos tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy készülékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Mivel kezelése bizonyos alapelvek betartását

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW

ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW GÁZTŰZHELY ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ www.markabolt.hu TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 3 Műszaki jellemzők

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZV 130 BO. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZV 130 BO a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek 1 A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani

Részletesebben