TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL angol nyelvú tanulmány magyar átirata A Pharmanex biofotonszkenner alkalmazása a bőrben található karotinoidok mint az antioxidáns státusz markereinek meghatározására Carsten R. Smidt, Ph.D., FACN A bőr (tenyér) karotinoidszintjének, mint az antioxidáns védelmi rendszer erősségének biomarkere és a demográfiai, étrendi és életmódra vonatkozó paraméterek közötti összefüggés meghatározása egy új, noninvazív, biofotonikus Raman-féle spektroszkópiás módszerrel történt. A vizsgálatba 1375 alanyt vontak be. Az eredmények megerősítették és segítettek igazolni az ezen egészségfelmérő eszközzel szemben támasztott összes elvárást. Az általános demográfiai változók, így az életkor, a nem, a faji/etnikai hovatartozás egyáltalán nem zavarják a méréseket, továbbá viszonyuk a test alkotóelemeihez, az oxidatív stresszhez (vizelet MDA, dohányzás) és az étkezési szokásokhoz (gyümölcs- és zöldségfogyasztás, illetve a LifePak alkalmazása) a vártak szerint alakult. A LifePak-ot rendszeresen fogyasztó alanyok biofotonikus bőrválasza 61%-kal magasabb volt a nem fogyasztóknál, azoknál az alanyoknál pedig, akik naponta öt vagy több alkalommal fogyasztottak gyümölcsöt és zöldséget, a bőrválasz hasonló vagy nagyobb mértékű volt. Bevezető A mérhetőség minden tudomány alapja; az egészségügyben dolgozók számára a hiperlipidémia vagy a diabétesz diagnózisának felállításához igen fontosak az olyan biológiai mérések, mint például a koleszterinvizsgálatok vagy a vér glükóz- illetve inzulinszintjének meghatározása. Mindamellett e mérések nagy részéhez vérminta szükséges, amely nemcsak kellemetlen, de komoly biztonsági kérdéseket is felvet vírusokat jól ismerő társadalmunkban. A lézertechnológia fejlesztései új lehetőségeket nyitottak az egészségmegőrzés iparága számára. A biofotontechnológia alkalmazása fokozott mértékben növeli a noninvazív biológiai mérések számát. A Raman-féle spektroszkópia egy olyan érzékeny lézerspektroszkópiai módszer, amely képes felismerni a molekulák jellegzetes vibrációs/forgási energiaszintjeit. Rugalmatlanul szórt fény ( Raman-féle szórás ) akkor keletkezik, ha a beeső fényfotonok és a fényszórásért felelős molekulák között energiacsere történik; mindez, ha a beeső fotont összevetjük a szórt fotonnal, jellegzetes vöröseltolódást eredményez. A Ramanféle spektroszkópia egy spektrális ujjlenyomatot hoz létre, amely a molekula egyedi vibrációs energiasémájától függ. A Raman-szórás lineáris, ezért a Raman-féle spektroszkópiás mérés intenzitása egyenesen arányos a molekulák számával. A karotinoidok a természetben fellelhető vörös, narancs és sárga színekért felelős antioxidáns tápanyagok családját jelentik. A karotinoidok fontos szerepet játszanak az ember egészségének fenntartásában (Gerster, Int J Vitam Nutr Res 63:93, 1993). A karotinoidok szabadgyökök okozta károsodásokkal szemben mutatott védőhatása intenzív kutatásokat indított több specifikus karotinoid esetében is. A béta- és az alfa-karotin, a likopén, a lutein és a zeaxantin különösen fontos szerepet tölt be az emberi tápanyagok között. Az alfa- és a béta-karotin az A-vitamin provitaminjai, szerepüket tekintve pedig antioxidánsok (Mortensen és mtsai, Arch Biochem Biophys 385:13, 2001; Paiva és Russell, J Am Coll Nutr 118:426, 1999). A lutein és a zeaxantin a szem egészsége miatt lényeges (Mares-Perlman és mtsai, J Nutr 132:518S, 2002), a legerősebb antioxidáns karotinoid, a likopin pedig átfogó sejtvédő hatással rendelkezhet (Rao és Agarwal, J Am Coll Nutr 19:563, 2000; Heber és mtsai, Adv Exp Med Biol 492:29, 2001). A karotinoidok az emberi bőr epidermális rétegében és a stratum corneumban találhatóak, feltehetőleg a bőr antioxidáns, illetve fény elleni védelmében játszanak szerepet (Alaluf és mtsai., J Nutr 132:399, 2002; Stahl és mtsai, J Nutr 131:1449, 2001). Ilyen értelemben előnyösebb, ha a bőr karotinoidszintjének mérése a hatás helyén történik, szemben a vérszérum- vagy plazmakarotinoidok hagyományos, HPLC-módszerrel történő mérésével. A karotinoid molekulák konjugált kettőskötések jellegzetes hosszú láncait tartalmazzák, melyek erős és egyedi Raman-jeleket adnak. 473 nm-es lézerfénnyel gerjesztve a tápanyagokban található karotinoidok, így

2 az alfa- és béta-karotin, a likopén, a lutein és a zeaxantin Raman szerint mind erős spektroszkópos jelet hoznak létre 511 nm-nél. A karotinoidok biofoton-tulajdonságai igen jellegzetesek és csak kissé vagy nem interferálnak az emberi bőrben jelen lévő egyéb biomolekulákkal, így a melaninnal, az E-vitaminnal vagy a lipidekkel. Ennek eredményeképpen a Raman-spektroszkópia a bőrben lévő karotinoidok szintjének noninvazív, gyors, pontos és megbízható meghatározását teszi lehetővé. A kutatók szerint a bőr karotinoidszintje korrelál a táplálékban, illetve a vérben jelenlévő karotinoidok szintjével (Hata és mtsai, J Invest Dermatology 115:441, 2000). A Raman-spektroszkópia bőrből történő karotinoidszintmeghatározásra való alkalmazásáról szóló áttekintést Hata és mtsai (J Invest Dermatology 115:441, 2000), valamint Ermakov és mtsai (Optics Letters 26:1179, 2001) tették közzé. Jelen vizsgálat nagyszámú alanynál alkalmazott kérdőíveket annak kiderítésére, hogy van-e összefüggés az életkor, a nem, a faj/etnikum, a testtömegindex (BMI), a dohányzás, a táplálékkiegészítők (pl. LifePakŽ) és a gyümölcsök-zöldségek fogyasztása, illetve a bőr karotinoidszintjei között. Ezen információ segíthet alátámasztani, hogy a Pharmanex biofotonszkennere egy új, noninvazív optikai eszköz az in vivo étrendértékelésben. Anyag és módszer A vizsgálatba a Nu Skin Enterprises 1375 alkalmazottját és azok családjait, illetve barátaikat vonták be. A vizsgálatból egy csoportot sem zártak ki. A vizsgálatban résztvevő alanyokat arra kérték, hogy töltsenek ki egy számítógépes kérdőívet, mellyel a demográfiai, táplálkozási és életmódra vonatkozó változóikat határozták meg. A kérdőív tartalmazott egy étkezési gyakoriságra vonatkozó kérdést is, ahol az alanyoknak rögzíteni kellett, ha olyan ételt fogyasztottak, amelynek az étkezésenkénti teljes karotinoidtartalma az USDA karotinoidokra vonatkozó adatbázisa szerint meghaladta az 1 mg-ot. Az alanyoknál ezt követően a Pharmanex biofotonszkennerrel a Pharmanex Kutatóintézetben (Provo, Utah) megmérték a tenyér bőrének karotinoidszintjét. Az 1. ábrán a Pharmanex biofotonszkenner sematikus rajza az alkotórészeket és azok működését mutatja be. A test százalékos zsírtartalmát a közeli infravörös tartományban mérő készülékkel (Futrex-5000/XL, Futrex Inc., Galthersburg, MD) határozták meg. Felkértek önként vállalkozó alanyokat, hogy otthon a reggeli első vizeletből végezzék el a malondialdehid- (MDA-) próbát (?Free Radical Test??, Vespro Life Sciences, Lenexa KS) és eredményeiket (ha az eredmény színe egyezett a négy szín valamelyikével) közöljék a vizsgálat koordinátorával. A vizsgálati célok teljesítéséhez a biofotonválaszt korreláltatták a kérdőívekből és a vizelet MDA-próbákból nyert adatokkal. Az alanyok kérdőíveiből nyert információkat és a karotinoidmérések eredményeit táblázatba foglalták. Megvizsgálták és grafikusan ábrázolták a kérdőívek pontjai és a karotinoidszintek közötti (pozitív vagy negatív) korrelációt. A statisztikai szignifikanciát a megfelelő tesztekkel (t-teszt, korrelációs vizsgálat) vizsgálták. Eredmények és megvitatás A nyolc hétig tartó vizsgálatban mind az 1375 felkért alany részt vett. A Pharmanex biofotonszkenner naponta több mint 300 alany adatait volt képes egyeztetni, így a mérések nem tartottak sokáig (időtartamuk kevesebb, mint egy perc volt). Az összes vizsgálati alany átfogó hisztogramját a 2. ábra mutatja be. Az átlagos biofotonválasz volt 8828 egység standard deviációval. A legalacsonyabb mért eredmény 1556, a legmagasabb pedig egység volt, míg az alanyok többsége (68%) és egység közé esett.

3 2. ábra: A vizsgálatban részt vevő alanyok hisztogramja Általános demográfia Nagyon kicsi, nem szignifikáns eltérés volt a nők (19244; n=666) és a férfiak (18937; n=704) között, amit az magyarázhat, hogy a nők némileg több gyümölcs és zöldség elfogyasztásáról számoltak be (2,34 étkezés/nap), mint a férfiak (2,03 étkezés/nap). A biofotonválasz tekintetében nem volt szignifikáns különbség a különböző korcsoportok között. A faji/etnikai hovatartozást tekintve a mért értékek magasabbak voltak az ázsiai, mint a fehér-kaukázusi, spanyol és afroamerikai alanyoknál. Ez az ázsiaiak esetében megint csak a nagyobb mértékű gyümölcs és zöldség fogyasztásával magyarázható (2,59 étkezés/nap), ha összehasonlítjuk a fehér-kaukázusiak adataival (2,15 étkezés/nap). Összességében ez a vizsgálat azt mutatta, hogy a demográfiai változók nincsenek hatással a biofotonmérésekre, továbbá nem figyeltek meg semmilyen olyan eltérést, mely az eltérő táplálkozási szokásokkal lenne magyarázható. Gyümölcs- és zöldségfogyasztás A vártaknak megfelelően kifejezett pozitív kapcsolat volt felfedezhető a bemondott gyümölcs- és zöldségbevitel (melyek az antioxidánsok és a karotinoidok tápanyagforrásai), illetve a biofotonmérések között, a következők szerint (lásd 3. ábra): 1 vagy kevesebb étkezés/nap: ą 7625 egység; 2-3 étkezés/nap: ą 8557 egység; 4-5 étkezés/nap: ą egység. 3. ábra: A szkenner eredményei a gyümölcs- és zöldségfogyasztás függvényében Ezen adatok igazolják, hogy a bőr biofotonelven alapuló karotinoidmeghatározása a gyümölcs- és zöldségfogyasztásnak alkalmasabb markere, mint a jelenleg használt, vérplazmából történő karotinoidmeghatározások ((El-Sohemy A és mtsai, Am J Clin Nutr 76:172-9, 2002). Karotinoidbevitel A karotinoidgazdag ételek fogyasztásának elemzése hasonló eredményt adott, mint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás esetében megfigyeltek, jóllehet az általános karotinoidfogyasztást valószínűleg túl lett becsülve. A naponta 15 vagy kevesebb mg karotinoidot fogyasztó alanyok értékei alacsonyabbak voltak (16440 ą 6876 egység, n=541) mint a naponta mg-ot fogyasztóké (20097 ą 8879 egység n=516, p<0,05), akik értékei viszont alacsonyabbak, mint a naponta 30 mg-nál többet fogyasztóké (21889 ą egység, n=318, p<0,05).

4 A vizelet szabadgyök-aktivitása Az 1375 alanyból 562 végezte el a vizelet MDA-próbát és jelentette annak eredményét, többségük (490 alany) magas MDA szintről számolt be (a próba eredménye?optimális?,?alacsony?,?közepes? és?magas? szabadgyök-aktivitású lehetett). Mindazonáltal úgy tűnik, hogy következetes és fordított kapcsolat áll fenn a szabadgyök-aktivitás (vizelet MDA) és a bőr karotinoidjainak biofotonmérése között, amint azt a 4. ábra is mutatja. 4. ábra: A szkenner eredményei a vizelet MDA-tartalmának függvényében Ez az eredmény várható volt, mivel a karotinoidok képesek megkötni a szinglet oxigént, ezáltal a szervezet antioxidáns védelmi rendszerének fontos részét képezik. Jelenleg további vizsgálatok folynak ezen összefüggés igazolására, melyek kifinomultabb próbákat alkalmaznak a szabadgyök-aktivitás és az antioxidáns státusz meghatározására. Dohányzás A dohányfüst a szabadgyökök okozta károsodás egyik lehetséges oka és egyértelműen kapcsolatban áll a megnövekedett oxidatív stresszel és az anioxidáns védelem markereinek csökkent szintjével (Lesgards JF és mtsai, Environ Health Perspect 110:479-86, 2002). 5. ábra: Dohányzás Az 5. ábra a dohányzási státusszal kapcsolatos biofotonválaszt mutatja. A dohányosoknál ez az érték 34,5%-kal alacsonyabb, mint a nem dohányzóknál. A bőr biofotonválasza azoknál a legalacsonyabb, akik a legtöbbet dohányoznak, vagyis napi 5 cigarettánál többet szívnak el. A gyümölcs- és zöldségfogyasztás a különböző dohányzó kategóriáknál hasonló volt, kivéve azokat, akik naponta 5 szál cigarettánál többet szívtak el, ugyanis ezek szignifikánsan alacsonyabb gyümölcs- és zöldségfogyasztásról számoltak be, mint azok, akik naponta 1-nél kevesebb cigarettát szívtak el. Az eredmények igazolják, hogy a bőr karotinoidjainak biofotonmérése lehet az antioxidáns védelmi rendszer markere, mivel korábban hasonló kapcsolatot mutattak ki a vérplazmában található karotinoidokkal is (Walmsley CM és mtsai, Public Health Nutr 2: , 1999). A szervezet alkotóelemei Korábbi vizsgálatok fordított viszonyt mutattak ki a testtömegindex (BMI) vagy testzsírtartalom, illetve a szérum vagy a plazma karotinoidkoncentrációja között (Reitman A és mtsai, Isr Med Assoc J 4:590-3, 2002; Neuhouser ML és mtsai, J Nutr 131: , 2001). Feltételezések szerint ez a karotinoid raktározási helyéül szolgáló zsírszövet dilúciós hatásának köszönhető. Ugyanilyen kapcsolatot volt megfigyelhető jelen vizsgálat során is. A tenyér bőrének karotinoidjai esetében kapott biofotonválasz a BMI növekedésével az alábbiak szerint csökkent: BMI < 25 = ą 9661 (n=564); BMI 25-29,9 = ą 7319 (n=378, p<0,05), és BMI > 30 = ą 6621 (n=184, p<0,05). Ugyanez az összefüggés volt megfigyelhető, amikor a test zsírtartalmat határozták meg a közeli infravörös

5 tartományban mérő készülékkel: testzsírtartalom <15% = ą 9394 (n=165); testzsírtartalom 15-24,9% = ą 8665 (n=422, p=0,08); testzsírtartalom 25-34,9% = ą 8762 (n=460, p=0,09); és testzsírtartalom >35% = ą 7496 (n=90, p<0,01). A bemondott gyümölcs- és zöldségfogyasztás hasonló volt valamennyi BMI- és százalékos testzsírtartalomcsoportban. Ezen eredmények jól összevethetők a hagyományos vérvizsgálatokkal és igazolják, hogy a bőr karotinoidjainak biofotonmérése alkalmazható a karotinoidstátusz megítélésének eszközeként. Napsugárzási expozíció A bemondott napsugárzási expozíció fordítottan viszonyult a bőr biofotonméréseihez: kismértékű expozíció = ą 9776 (n=550); mérsékelt expozíció = ą 8069 (n=716, p<0,01); és nagymértékű expozíció = ą 7508 (n=96, p<0,05). A szignifikánsan magasabb gyümölcs- és zöldségfogyasztás ellenére (2,46 ą 1,33 étkezés/nap, p<0,05) a napsugárzásnak nagymértékben kitett alanyoknál is ezt figyelték meg, összehasonlítva azon alanyokkal, akiknél a napsugárzási expozíció kismértékű vagy közepes volt (2,14 ą 1,22 és 2,17 ą 1,18 étkezés/nap, egyenként). Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy a karotinoid típusú antioxidánsok egyrészt megvédik a bőrt az UV sugárzás indukálta szabadgyökök okozta károsodástól, másrészt a folyamat során felhasználódnak. LifePak táplálékkiegészítő használata Az antioxidáns táplálékkiegészítők javíthatják az antioxidáns státuszt és ezt korábbi klinikai vizsgálatokban a LifePakŽ esetében is leírták (Pharmanex LLC, Provo, UT). E vizsgálatok a szérum antioxidánsainak koncentrációnövekedését mutatták és javuló rezisztenciát igazoltak az ex vivo LDL-oxidálhatósággal szemben (Smidt és mtsai, FASEB J 13:A546, 1999). Jelen tanulmány kifejezett pozitív kapcsolatot mutatott ki a LifePak táplálékkiegészítő fogyasztása és a bőr karotinoidjainak biofotonmérése között, amint azt a 6. ábra is mutatja. 6. ábra: A szkenner eredményei a LifePak fogyasztásának függvényében A LifePak-ot az ajánlott dózisban (naponta két csomag) rendszeresen fogyasztó alanyoknál 61%-kal magasabb értékeket mértek, mint a LifePak-ot nem fogyasztóknál (p<0,001). A LifePak-ot fogyasztóknál a bőr biofotonméréses eredményei ugyanolyanok voltak, mint azoknak, akik napi 5 étkezésnél többszöri gyümölcs- és zöldségfogyasztásról számoltak be. A gyümölcs- és zöldségfogyasztás a különböző LifePak fogyasztási kategóriákban hasonló volt, kivéve a rendszertelen LifePak-fogyasztókat, akik kevesebb bevitelről számoltak be (2,04 ą 1,09 étkezés/nap), mint a napi 1 csomag LifePakŽ-ot fogyasztók (2,39 ą 1,24 étkezés/nap, p<0,05). Mindamellett ez az eltérés nem jelentős, továbbá a gyümölcs- és zöldségfogyasztás hatásának e tanulmányban megfigyelt nagysága alapján nem tekinthető zavaró tényezőnek. Ezen eredmények szerint a LifePak antioxidánsai és karotinoidjai biológiailag jól hasznosíthatóak és szignifikánsan erősítik a szervezet antioxidáns védelmi rendszerét. A LifePak több mint 40 antioxidáns tápanyagot tartalmaz, ideértve a napi 15 mg kevert karotinoidot is (6 mg béta-karotin, 5 mg likopén, 2 mg alfa-karotin és 2 mg lutein) (a jelenlegi U.S.-verzió szerint; az összetétel piaconként változik). Konklúziók Ez az első olyan nagy szűrővizsgálat, amely révén igazolható és alapvető tapasztalat szerezhető a Pharmanex biofotonszkennerrel. A vizsgálat megerősítette és segített igazolni az egészségfelmérő eszközzel szemben támasztott valamennyi elvárást. A méréseket nem zavarják az olyan általános demográfiai változók, mint az életkor, a nem, a faji/etnikai hovatartozás, továbbá viszonya a szervezet alkotóelemeihez,

6 az oxidatív stresszhez (vizelet MDA, dohányzás) és a táplálkozási szokásokhoz (gyümölcs- és zöldség-, valamint LifePak-fogyasztás) az elvárások szerint alakult. A Pharmanexnél és az akadémiai intézetekben további vizsgálatok folynak az ezen és egyéb következtetések igazolására. További információkért forduljon a Pharmanexhez: BIOFIZIKAI ALAPOK Karotinoid antioxidánsok Raman szerinti rezonanciameghatározása élő emberi szövetekben Igor V. Ermakov, Maia R. Ermakova, Robert W. McClane és Werner Gellermann* Fizikai Kar és Dixon Lézerintézet, Utahi Egyetem, Salt Lake City, Utah A karotinoid antioxidánsok mérésére újszerű, non-invazív optikai eljárásként a Raman-féle rezonanciaszórást alkalmaztuk egészséges önkéntesek szöveteiben. Kék-zöld lézeres gerjesztés segítségével fluoreszcens háttérre rétegzett, világosan elkülöníthető Raman-féle karotinoidspektrumokat nyertünk. A Raman-féle spektrumokat kevesebb, mint egy perc alatt kaptuk, a szükséges lézerfényexpozíciós szintek pedig jóval a biztonsági előírásokon belül voltak. Eljárásunk alkalmazható a karotinoidszintek gyors szűrésére nagyszámú populációban, ezenfelül használható az antioxidáns státusz és az oxidatív stresszel összefüggő megbetegedések kockázatának felmérésére is. Amerikai Optikai Társaság OCIS-kódok: , , , A karotinoid molekulák hatásos antioxidánsok, amelyek számos helyen játszanak fontos szerepet az emberi szervezetben. A vizsgálatok fordított arányosságot mutattak a karotinoidok táplálékkal történő nagymennyiségű felvétele, illetve a különféle daganatos, szív-érrendszeri és degeneratív betegségek kockázatai között. A Raman-féle rezonanciaszórás alapján kifejlesztettünk egy noninvazív optikai eljárást, mely segítségével a karotinoidszintek mérhetőek az élő emberi szövetekben, ideértve a bőrt, a retinát, a szájüreget és más szöveteket. Az emberi bőrben az öt legnagyobb koncentrációban jelen lévő karotinoid típusú antioxidáns a likopén, az a-karotin, a b-karotin, a fitoén és a fitofluén; e molekulák a likopénnel és a karotinokkal együtt az összes karotinkoncentráció 60-70%-át teszik ki. Fontos szerepet játszanak a bőr antioxidáns védelmi rendszerében. Feltehetően scavengerként hatnak a szabadgyökökre, a szinglet oxigénre és az egyéb káros reaktív oxigénfajtákra, amelyek akkor képződnek, ha például a bőr huzamosabb ideig napsugárzásnak van kitéve. Ha ezeket a karotinoidok és az egyéb antioxidánsok nem semlegesítik, akkor a reaktív oxigénfajták a bőr korai öregedését, oxidatív sejtkárosodást és akár olyan bőrrákokat is okozhatnak, mint például a basal- és pikkelysejtes carcinoma vagy a melanoma malignum. Állatmodellekben a karotinoidok gátolták a bőrben létrejövő tumorképződést. A katorinoidokat számos tumor és precancerosis inhibitoraként is vizsgálták, ideértve a szájüregi leukoplakiában szenvedő betegek tartós remisszióit is. A retina esetében a vizsgálatok fordított arányosságot mutattak a karotinoidszintek és a korral jelentkező macularis degeneráció, a vakság fő oka között. A humán retinán végzett korábbi vizsgálatok alapján azt találták, hogy a Raman-féle eljárás alkalmas a macularis karotinoidpigmentek kimutatására. Mindamellett a macularis karotinoidok koncentrációja körülbelül 100- szor magasabb, mint az egyéb szöveteké, így nem világos, hogy Raman-féle kimutatásuk miért működik ezekben az esetekben is. A karotinoidok mérésének standard eljárása a nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC), amelyet Horváth Csaba professzor fejlesztett ki csaknem négy évtizeddel ezelőtt. E kémiai módszer jól alkalmazható a karotinoidok meghatározására a szérumban, viszont nehezen kivitelezhető a szövetek esetében, mivel biopsziát igényel és viszonylag nagy mennyiségű szövet feldolgozása szükséges hozzá. Szerzett ismereteink szerint a Raman-féle rezonanciaszórás az egész testben alkalmazható, gyors és noninvazív optikai eljárás a szöveti karotinoidszint meghatározására. A karotinoidok gyümölcs- és zöldségfogyasztás révén halmozódnak fel a szervezetben. Szerkezetüket tekintve p-elektronnal konjugált szénláncú molekulák (C40H56), melyek szerkezetükben és optikai sajátságaikban hasonlítanak a poliénekhez. Erős optikai abszorpciójuk széles (körülbelül 100 nm szélességű) sávban mérhető, maximumuk kb. 450 és 460 nm-en jelentkezik a b-karotin, illetve a likopén esetében. Az optikai gerjesztés nagyon gyenge, Stokes-eltolást tartalmazó lumineszcenciasávokhoz (szélességük kb. 70 nm) vezet, ahol a maximum mindkét esetben kb. 530 nm-en található. A karotinoidoknál szembeötlik a lumineszcencia rendkívül alacsony

7 kvantumhatékonysága, amelyet az abszorpció során elért energiaszint alatt található és az alapállapottal azonos paritású második gerjesztett energiaszint idéz elő. Gerjesztést követően a molekula nagyon gyorsan, körülbelül fs-on belül relaxál; ezen alacsony gerjesztésű állapotba nonradiatív tranzíciókon keresztül kerül, amelyből nem jöhet létre elektronemisszió az alapállapotba. Az intrinsic karotinoidlumineszcencia hiánya lehetővé teszi, hogy meghatározzuk e molekulák Raman-féle rezonanciaszórásos válaszát, amely alapján optikailag kimutathatók a szövetben, amennyiben nincs elfedő lumineszcencia más szövetekben elhelyezkedő, a karotinoidmolekulákkal optikailag együtt gerjeszthető emitter anyagokból. A vékony, filmszerű, élettanilag releváns karotinoidkoncentrációjú karotinoidminták Raman-válaszának vizsgálatához b-karotin-metanol oldatot cseppentettünk teflonszubsztrátokra, majd visszaszórási geometriát alkalmazva lemértük a Raman-spektrumok rezonanciáját. A kezdeti mérések során egy 1,2 cm-1 spektrális felbontású spektrográfot és 488 nm-es lézeres gerjesztést alkalmazva erős és határozott Raman-jeleket figyeltünk meg a gyenge fluoreszcenciás háttéren, amit az 1. ábra szemléltet. A Raman választ két kiugró Stokes-vonal jelzi 1159 és 1524 cm-1-nél. E vonalak a konjugált szénváz egyszeres és kétszeres kötéseket tartalmazó feszülési vibrációjából erednek; az 1008 cm-1-nél lévő vonal a molekula metilcsoportjának ingázó mozgásának felel meg. A 488 nm-en végzett besugárzás alkalmával a Raman-jel gerjesztési hatékonyságát a likopén és a b-karotin esetében közel azonosnak találtuk. Az 514,5 nm-es besugárzásnál a Raman-jel gerjesztési hatékonysága a likopén esetében viszont 10-szer nagyobb volt a b-karotinnál. E viselkedés az említett karotinoidok abszorpciója szempontjából érthető, mivel a Raman-féle rezonanciaszórási keresztmetszet általában követi az abszorpciós spektrumot, a likopén abszorpciója a b-karotinéval összehasonlítva pedig eltolódik a nagyobb hullámhosszok felé. E tulajdonság egyaránt lehetővé teszi e karotinoidok keverékének mérését (488 nm-es gerjesztéssel), illetve a likopénét önmagában (514,5 nm-es lézeres gerjesztést alkalmazva). A mérések során úgy találtuk, hogy a Raman-csúcsok intenzitása egyenesen arányos az ismert karotinoidkoncentrációval; ennélfogva a Raman-vonal erőssége a karotinoidkoncentráció függvénye. A tiszta karotinoidokkal végzett kísérleteket követően elkészítettünk egy olyan prototípus készüléket, amely alkalmas az emberi szövetekből történő in vivo Raman-mérésekre. A készülék, melynek részletes leírása máshol található, egy kisméretű, léghűtéses, 488 nm-en dolgozó argonlézerből, egy kisméretű, házilag készített fénykibocsátó, gyűjtő- és szűrőmodulból, a Raman-szondából és egy házilag készített, CCDkamerával (SBIG-modell, ST-6) felszerelt spektrográfból áll. A spektrográf nagy fényátbocsátásra képes, de ekkor a (nem szükséges) spektrális felbontás (35 cm-1) romlik. A bőr mérésekor, reprodukálható mérési körülmények esetén, a Raman-szonda ablaka érintkezésbe kerül a bőrrel, majd 180 -os visszaszórási geometriában a 2 mm átmérőjű megvilágított pontból származó Raman-szórás az üvegablakon keresztül mérhető. Élő emberi bőrben történő méréseink során 5 mw-os erősségű lézert alkalmaztunk 20 s-os expozíciós idővel, mely a bőrfelületen 0,16 W/cm2 intenzitást eredményez. Ez kb szer kisebb az ANSI Z szabvány előírásai által meghatározott expozíciós határértéknél. Az egészséges humán önkéntesek bőréből és szájüregéből nyert jellegzetes Raman-féle karotinoid spektrumot a 2. ábra (eredeti szövegben) mutatja be. A spektrum legerősebb jelkomponense (csúcsvonalak) egy spektrálisan széles háttér, mely a natív szövet fluoreszcenciájából14 származik, nem a karotinoidokból. A fluoreszcenciás háttérre rétegeződnek a karotinoidok jellegzetes Ramancsúcsai, amelyek kis dudorokként látszanak a vonalakon. CCD-detektorunk nagy dinamikus tartománya segítségével ezen Raman-csúcsok magas jel/zaj aránnyal határozhatók meg. Ezeket a 2. ábra (eredeti szövegben) alsó vonalai képviselik, melyek a bőr és szájüreg

8 szöveteit mutatják azután, hogy a fluoreszcens hátteret negyedrendű polinommal illesztettük és az eredeti spektrumból kivontuk. Raman szerinti méréseink során azt láttuk, hogy a fluoreszcens háttér részlegesen kifehéredett egy néhány perces periódusra. Ez a hatás a 3(a) ábrán (eredeti szövegben) látható, ahol a felső görbe a fluoreszcens háttérnek felel meg közvetlenül a friss bőrfolt besugárzása után, az alsó görbe pedig a 488 nm-es fénnyel történt 7 perces besugárzása utáni állapotnak (kb. 200 mw/cm2-es biztonságos teljesítménysűrűséget alkalmazva). Noha a fluoreszcencia alakja változatlan maradt, az intenzitás kb. 70%- kal csökkent a kiindulási értékhez képest. Később alacsonyabb (20 mw/cm2) és magasabb (200 mw/cm2) fényexpozíciós szinteket alkalmazva megvizsgáltuk e fehérítő hatás kinetikáját. Az 530 nm-es fluoreszcenciajel eredményét a 3(b). ábra mutatja a karotinoidok Raman-válaszának 1524-cm-1-es csúcsával együtt. Noha a fluoreszcenciajel a fehérítésnek köszönhetően láthatóan szignifikánsan csökkent, a Raman-jel változatlan maradt. Intenzitás (103 számú), Raman-eltolódás (cm-1) 2. ábra: Az (a) emberi alkar bőrének és (b) a szájüreg jellegzetes, in vivo mért Raman-spektruma. Felső csúcsok: a spektrumok a natív fluoreszcens háttér kivonása előtt; alsó csúcsok: ugyanez kivonás után. Fluoreszcencia (a.u.), Hullámhossz (nm), Fluoreszcencia (a.u.), Idő (sec) 3. ábra: Az emberi bőr fluoreszcenciájának kifehéredési viselkedése. (a) Fluoreszcenciaspektrumok 200 mw/cm2-es intenzitású, 7 perces megvilágítás előtt és után. (b) Fluoreszcenciaintenzitások (530 nm-en) és Raman-válasz az idő függvényében 488 nm-es, 20 és 200 mw/cm2 teljesítményű fénybesugárzás alatt. Megfigyelhető, hogy a Raman válasz állandó, míg a fluoreszcencia az idő előrehaladásával kifehéredik.(lásd eredeti szöveget a fenti képre kattintással) Alanyok száma, A bőr karotinoidtartalma (103 számú) 4. ábra: A Raman szerinti mérések hisztogramja 57 egészséges alany csoportjára vonatkozóan, mely a karotinoidszintek széles eloszlását mutatja.(lásd eredeti szöveget a fenti képre kattintással) Az embernél az antioxidáns-szint meghatározására a belső tenyér bőrfelülete különösen alkalmas. Ez nemcsak hozzáférhetősége miatt igaz, hanem a következő okok miatt is: (a) a bőrben a tenyér karotinoidkoncentrációja a legmagasabb (ugyanis a karotinoidok lipofilek és a tenyér bőrének lipid/fehérje aránya magas), (b) a tenyér bőrében a pigmentációs eltérések minimálisak a különféle bőrtípusok esetében, valamint (c) a tenyér stratum corneuma más bőrfelületekénél vastagabb (kb. 400mm). E bőrréteg nagyfokú szórása miatt a lézer behatolási mélysége, így a mérésünk is a stratum corneumra korlátozódik. Feltételezve, hogy a stratum corneum morfológiája nem változik értékelhetően személyről személyre, egyenletes alanyon belüli mintagyűjtés valósítható meg. A 4. ábra (eredeti szövegben) hisztogramja 57 egészséges önkéntes (mindkét nemből, a éves korosztályból) Raman-féle karotinoidválaszát (kettős szén-szén kötések csúcsait) mutatja. Az adatok szerint az összes alany mintegy 50%-a esik az eloszlás középső tartományába (ők az átlag). A másik 50% az eloszlási görbe két szélét alkotja, ebben a csoportban a karotinoidtartalom ötszörös ingadozásokat mutat. Korábbi vizsgálatok során az egyes alanyok Raman-válaszának rövididejű és napi ismételhetőségét 10%-on belülinek mértük ugyanazon bőrterületnél. A 4. ábrán látható alanyok közötti eltérést a különböző alanyoknál kapott szöveti karotinoidtartalom szignifikáns eltérésének nyilvánvaló jeleként értelmezzük. Következésképpen, a Ramanféle rezonanciaszórás kivitelezhető optikai eljárásnak tűnik a karotinoid típusú antioxidánsok élő emberi szövetből történő meghatározására. Jellemzőit tekintve precíz, pontos, specifikus és szenzitív. A legfontosabb, hogy noninvazív, továbbá klinikai vizsgálatokra is alkalmas. Méréseink nagynyomású folyadékkromatográfiával végzett pontos kalibrálását feltételezve lehetővé válik, hogy a nagymértékben invaziv kémiai eljárást egy teljesen noninvazív, kvantitatív optikai módszerrel váltsuk fel. A méréseinkhez használt lézeres gerjesztési teljesítmény jóval a biztonsági előírásokon belül van és a közel valós idejű adatgyűjtés kivitelezéséhez is egyszerűen növelhető. Raman-technikánk használható módszer lehet a szöveti karotinoidszintek és a malignus megbetegedések, illetve egyéb, oxidatív stresszel kapcsolatos betegségek kockázatának felmérésében. Levelezési cím: W.Gellermann, Department of Physics, University of Utah, 115 South 1400 East Salt lake City, Utah 84112; PHARMANEX VÁLASZ DR.LENKEI VÁDJAIRA LENÉZŐ BIRÁLATÁRA Dr. Lenkei BioFoton Szkennert illető bírálatai megalapozatlannak bizonyultak, és hasonlóan a BioFoton Szkenner további bírálóihoz, ő is elmulasztotta a vonatkozó tanulmányok áttekintését. Számos, harmadik

9 félként fellépő tanulmány megerősíti, hogy a Raman színképelemzéssel kielemezhető az egyes tápanyagok szövet-koncentrációja, valamint megerősíthető az ilyen jellegű mérések pontossága, lehetővé téve ezzel az antioxidáns állapot teljes felmérését. Q: Milyen előnyei lehetnek a karotenoid fogyasztásnak? A: Egy karotenoidokban bővelkedő napi étrend optimálisnak bizonyulhat az antioxidáns szint emeléséhez. Sok karotenoid azon tulajdonságáról ismert, hogy bizonyos területeken védelmet tudnak nyújtani. A lutein, például védi a szemet a sárgafolt elfajulásától, ami a korosodással együtt járó betegség, védelmet nyújtva ezzel a szem egészének. A likopin a szívet védelmező, valamint a prosztata egészségét segítő tulajdonságáról híres. A lutein és a likopin pedig csak egy pár példa arra, hogy a karotenoidok milyen nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. Számos tanulmány igazolta, hogy a karotenoidok az egészség sok területén nélkülözhetetlen támogatást nyújtanak A szkennert nem diagnosztizálási, betegség-enyhítési, kezelési vagy gyógyítási céllal hoztuk létre. Ugyanakkor több meggyőző bizonyíték is azt mutatja, hogy bizonyos karotenoidokhoz köthetők olyan egészséget szolgáló előnyök, amelyek csökkentik például a korosodással járó sárgatest elfajulásának, a hályogok, szívérrendszeri betegségek, és a prosztatabetegségek kialakulásának kockázatát. Egy, a Pharmanex tudósai által írt cikk, amely a Nutrakeutikális kutatás jelenlegi trendjei című folyóiratban is megjelent, többek között a karotenoidok emberi egészségben játszott szerepét is taglalja. Az összefoglalása lentebb megtalálható (Smidt and Burke, 2004). A szem egészsége Számos tanulmány hangsúlyozza a karotenoidoknak a szem egészségének védelmében játszott nélkülözhetetlen szerepét. Például, a hályogok veszélyének csökkentése (Brown et al., 1999; Chasan-Taber et al., 1999) és a korosodással járó makuláris romlás kockázatának csökkentése (Seddon, 1994; Bone, 2000, 2003; Landrum, 1997, 1996; Elless, 2000; Bernstein, 2002, Richer, 1999; Hammond, 1997) szoros kapcsolatban áll a lutein és zeaxanthin karotenoidokban gazdag zöldség-fogyasztással. Szívérrendszeri egészség Többszörösen kimutatott, hogy a lutein és a likopin külön-külön is hozzájárul a szív-, és érrendszer egészségéhez. A tanulmányok a luteinoknak olyan egészségi állapotra való jótékony tulajdonságait taglalják, mint a szívérrendszeri betegségek okozta elhalálozások veszélyének csökkentése (Kouris-Blazos, 2002), az érelmeszesedés folyamatának lassítása (Dwyer, 2001), valamint egyéb szívet védő hatások (Olmedilla, 2001; Cardinault, 2003). A likopinok szív- és érrendszer védő hatását többféle tanulmány is bemutatta, pl. a miokardiális infarktus veszélyének csökkentése (Kohlmeier, 1997), szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának csökkentése (Sesso, 2004), illetve az LDL oxidáció (Agarwal, 1998), és az LDL koleszterin-termelés csökkenése (Fuhrman et al., 1997). Rák Epidemiológiai tanulmányok kimutatták, hogy a paradicsom, és a paradicsom tartalmú termékek kiemelten gazdagok likopinban, és a likopinfogyasztás hatására létrejövő magas vértartalom fokozottan felelős a prosztatarák veszélyének csökkentéséért. (Deming, 2002; Giles, 1997; Giovanucci, 1995, 2002; Lu, 2001; Vogt, 2002). Kucuk et al. állításából is kitűnik, hogy a likopin-fogyasztás csökkentheti a prosztata-rák kialakulásának veszélyét (Kucuk et al., 2001). Ezen hatások elsősorban a likopin antioxidáns és DNA védelmező tulajdonságainak tulajdoníthatóak (Riso et al., 1999; Porrini and Riso, 2000). A karotenoidok már azon oknál fogva is szerepet játszhatnak a rák megelőzésében, mivel képesek a sejtek közötti kommunikáció erősítésére. (Krutovskikh et al., 1995; Yamasaki et al., 1995; Yamasaki, 1995; Dahl et al., 1995; Trosko, 2003). A likopinról és a beta-karotinról szintén kimutatták, hogy képesek a sejtek közötti kommunikáció (GJC) jelentős mértékű erősítésére, és ezek hatások nem a saját antioxidáns tulajdonságukhoz köthetők. (Sies and Stahl, 1997; Stahl et al., 1997; Zhang et al., 1991). Ennélfogva, a karotenoidok képesek két, rákot megelőző mechanizmuson keresztül hatást kifejteni: antioxidánsokként a mutagén DNS változások megelőzésében és a GJC ösztönzőiként. Az oxidatív stressz hozzájárul a bőr karotenoid koncentrációjához

10 A fenti betegségek jelentős része az oxidatív stresszhez kapcsolható. Egy 1,375 lélekszámmal, a Pharmanex Kutatási Intézetben végzett kutatás kimutatta, hogy a magas oxidatív stressz alatt álló egyének rendszerint alacsonyabb karotenoid szinttel rendelkeznek a Raman színképelemzés alapján, függetlenül az illető karotenoid fogyasztásától. Ezt az összefüggést az MDA (malondialdehid) vizeletteszt segítségével mutatták be, ami egy, az oxidatív stressz vizsgálatát segítő modell (Smidt and Shieh, 2003). Q: Ha a BioFoton Szkenner csak a karotenoid-tartalmat méri, lehet-e a segítségével egyéb tápanyagtartalomra is következtetni? A: A karotenoidok összefüggésben állnak az antioxidáns státusszal A karotenoid molekulák a többi antioxidánstól eltérően nem regenerálódnak, hanem a szabadgyökök vagy reagáns oxigénfajták semlegesítésének folyamata közben kerülnek lebontásra. Egy tipikus karotenoid molekula, mint a likopin, vagy a ß-karotin képes lebontódása előtt legalább 20 szabadgyök felszabadítására (Tsuchiya, 1994). A likopin és a ß-karotin csak két példa a sok száz antioxidáns közül, amelyek a antioxidáns hálózatot alkotják. Ezen karotenoidok áldozatként viselkedve védelmezik az antioxidáns hálózat egyéb elemeit (például E és C vitamin); ezen keresztül pedig fenntartják a teljes antioxidáns hálózatot, folyamatosan csökkentve az oxidatív stressz veszélyét (Packer, 1994; Packer and Coleman, 1999). Megfordítva mindezt, azt is láthatjuk, hogy a magas fokú oxidatív stressz (pl. dohányzás) pedig fordított hatással van az antioxidáns hálózatra, amely végül kimerülést von maga után (Smidt and Shieh, 2003; Gollnick and Siebenwirth, 2002, Dietrich, 2002). Svilaas et al. egy közelmúltban készült tanulmányában a karotenoidokat nevezi meg az egyéb étrendbeli antioxidánsok megbízható mutatóiként. Svilaas és kollégái több mint 2670 férfinál állapítottak meg antioxidáns bevitelt, ebből levezetve pedig 61 egyénnél értékeltek ki antioxidánsokat hét egymást követő napon. Svilaas et al. rájött, hogy a karotenoidok rendelkeznek egy képességgel, miszerint lehetséges velük az egyéb antioxidánsok szérumszintjének előrejelzése, méghozzá jobban, mint az alpha-, beta- és delta-, valamint gamma-tokoferolok segítségével (Svilaas, 2004). A karotenoidok az antioxidáns státuszra való következtethetőségük révén nem csupán megfelelő bio-jelzők, de Raman aktívok is, így vérminták használata nélkül is érzékelhetők (Bernstein, 1998, 2002; Gellermann 2002a; Zhao, 2003, Ermakov, 2004b). Továbbá, ugyanazon mechanizmus segítségével jutnak el a szövetekhez, mint amellyel a zsírban oldódó antioxidánsok is. Ezzel a megosztott LDL szállítási mechanizmussal magyarázható a szövetkarotenoidok és a más, zsírban oldódó antioxidánsok egymással való kapcsolata (Lasheras et al., 2002; Steinberg & Chait, 1998). A védő- és bőrkarotenoidok kapcsolata A HPLC által analizált bőr-karotenoidok a kimutatások szerint jelentős összefüggésben állnak a védő karotenoid szintekkel (Peng, 1995). A jelentős mértékű kapcsolat a karotenoid-szintek között feleslegessé teszi a rutin bőrátültetés szükségességét. Egy utóbbi tanulmány kimutatta a kapcsolatot a védő-karotenoidok és a Raman Színképelemzés általi bőrkarotenoidok kapcsolatát is (r = 0.78, p < 0.001) (Smidt, 2004), amely adatok áthidalva Svilaas és Peng állításait megerősítik a Raman Színképelemzés szerepét a bőr karotenoid státusz antioxidáns státusz-jelzési szerepében. A karotenoidok, mint a gyümölcs- és zöldség fogyasztás jelzői A karotenoidok 50 antioxidáns tartalmaznak, melyek egyaránt vannak jelen gyümölcsökben és zöldségekben. A táplálék elfogyasztásakor a karotenoid élő szövetekben való jelenléte mintegy jelzésként szolgál más fontos tápanyagok jelenlétére is (Svilaas, 2004). Ennek alapján az Amerikai Nemzeti Rákellenes Intézet 1 millió dollárt ajánlott fel a Yale tudósainak, hogy a Raman-elemzéssel mutassák ki karotenoid szintet, mint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás objektív mérőszámát (Mayne et al, 2003; YCC News Release, 2003). A karotenoidok és egyéb tápanyagok közötti összefüggés csak olyan mértékben utal táplálék-kiegészítőkre, amilyen mértékig azok az alapvető és általában véve jótékony hatású tápanyagok optimális mennyiségét képesek szállítani. Ezért a LifePakŽ egy széles spektrumú multivitaminként, egy antioxidáns tápanyagként került kifejlesztésre, amely egy zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendnek megfelelő értékben tartalmaz gyümölcsöket és zöldségeket.

11 A vér-antioxidáns szint mérése széles körben elfogadott, mint az emberi szervezetben található antioxidáns tápanyagok státuszának meghatározását segítő legáltalánosabb metódus. Ezen módszer jellemzően olyan lépéseket tartalmaz, mint a vér-mintavételezés, karotenoidok, valamint E- és/vagy C-vitaminok folyékony kromatográfián (HPLC) keresztül megvalósított kinyerése és elemzése. A vér-antioxidáns elemzése, mint módszer, még nincs használatban a klinikán kívül, mivel időigényes, drága, a vérszinteket pedig számos faktor befolyásolja, mint például a legutóbbi étkezésből eredő antioxidáns fogyasztás. Egy új kutatás határozottan támogatja az antioxidáns hálózat koncepciót, ami egy olyan rendszer a szervezetben, melyben a különböző antioxidáns fajták egymással szinergiában működve védik és regenerálják egymást a szervezetet támadó oxidatív stressz legyőzésében. Ezen elmélet teszteléséhez a PharmanexŽ három jeles amerikai egyetemmel együttműködve szponzorált egy tanulmányt, amely a bőr karotenoid tartalmát, mint az antioxidáns hálózat egészségének egészéért felelős rendszert tesztelte több mint 300 egészséges alanyon. Specifikusan, a kutatók a bőr karotenoidjai Raman színképelemzéssel (Pharmanex BioFoton Szkenner) és a vér antioxidánsai (C- és E-vitaminok és folyadékkromatográf (HPLC) karotenoidok) valamint a vizelet izoprosztánjai között vizsgálták a kapcsolatot, ami széles körben elismert, hogy a szervezetet érő oxidatív stressz legalkalmasabb mérőszáma. Ezen vizsgálat eredményei megerősítették az olyan elsődleges kutatásokat is, amelyek erős korrelációt mutattak ki a bőr- és vérkarotenoidok között. Ami a legfontosabb, hogy ez a tanulmány szoros kapcsolatot állapított meg a bőrkarotenoidok (BioFoton Szkenner) és más vér-antioxidánsok között. Továbbá megfigyelhető volt egy fordított összefüggés is a bőrkarotenoidok és az oxidatív stressz (vizelet izoprosztánjai) között is. Ezen eredmények együttesen megerősítik, hogy a BioFoton Szkenner a legjobb mérőeszköz a szervezet teljes antioxidáns státuszának felméréséhez, ezen kívül kiválóan mérhető vele az oxidatív stressz is. Továbbá, a tanulmány szerint a Szkenner által mért bőrkarotenoidok sokkal pontosabb jelzést biztosítanak az átlagos gyümölcs- és zöldség fogyasztásról, mint a vérkarotenoidok. Korábban ugyanis ez utóbbiakat tartották a gyümölcs- és zöldségfogyasztás legjobb mérőeszközének. Ezen tanulmány előterjesztésre kerül egy neves tudományos előadásra és egy tudósok által véleményezett folyóiratban való megjelenésre. Ez az előadás és folyóirat a tanulmánnyal kapcsolatos további pontos eredményeket és információkat is tartalmazza majd. Remélem, hogy ezen információk hasznosnak bizonyulnak majd az Ön számára, mint Dr. Lenkei állításának cáfolatai. Az alábbiakban egy lista található a referenciákról, ami ugyancsak hasznos lehet. Amennyiben bármire szüksége lenne, szívesen állok rendelkezésére. Referenciák: Bone, R.A., Landrum, J.T., Dixon, Z., Chen, Y. and Llern and zeaxanthin in the eyes, serum and diet of human subjects. (Lutein és zeaxantin a szemben, valamint emberi alanyok tápanyagaiban) Experimental Eye Research 71, Bone, R.A., Landrum, J.T., Mayne, S.T., Gomez, C.M., Tibor, S.E. and Twaroska, E.E. (2001) Macular pigment in donor eyes with and without AMD: a case-control study. (Makuláris elszíneződés donor szemekben AMD-vel és anélkül) Investigative Ophthalmology and Visual Science 42, Brown, L., Rimm, E.B., Seddon, J.M., Giovanucci, E.L., Chasan-Taber, L., Spiegelman, D., Willett, W.C. and Hankinson, S.E. (1999) A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. (Prospektív tanulmány a karotenoid bevitelről és a hályogeltávolítás veszélyeiről amerikai férfiaknál) American Journal of Clinical Nutrition 70, Cardinault, N., Gorrand, J.M., Tyssandier, V., Grolier, P., Rock, E. and Borel, P. (2003) Short-term supplementation with lutein affects biomarkers of lutein status similarly in young and elderly subjects.

12 (Rövid távú dúsítás a lutein státuszt jelző bio-mérőkkel fiatal és idősebb alanyoknál egyaránt) Experimental Gerontology 38, Chasan-Taber, L., Willett, W.C., Seddon, J.M., Stampfer, M.J., Rosner, B., Colditz, G.A., Speizer, F.E. and Hankinson, S.E. (1999) A prospective study of carotenoid and vitamin A intakes and risk of cataract extraction in US women [see comments]. (Prospektív tanulmány a karotenoid és az A vitamin bevitelről, és a hályogeltávolítás veszélyeiről amerikai nőknél) American Journal of Clinical Nutrition 70, Dahl, E., Winterhager, E., Traub, O. and Willeck, K (1995) Expression of gap junction genes, connexin40 and connexin43, during fetal mouse development. Anatomy and Embryology 191, Dietrich M.,Block G.,Hudes M.,Morrow J.D.,Norkus E.P.,Traber M.G.,Cross C.E. and Packer L. Antioxidant supplementation decreases lipid peroxidation biomarker F (2)-isoprostanes in plasma of smokers. (Az antioxidáns dúsítás csökkentő hatása a lipidikus peroxidációs F biomarkerekre) Cancer Epidemio Biomarkers Prev 2002;1:7-13. Deming, D.M., Boileau, T.W-M, Heintz, K.H., Atkinson, C.A. and Erdman, J.W., Jr. (2002) Carotenoids: Linking chemistry, absorption, and metabolism to potential roles in human health and disease. (Karotenoidok: kapcsolódó kémia, abszorpció és anyagcsere az emberi egészségben és betegségekben) In: Cadenas, E. and Packer, L. (Eds), Handbook of Antioxidants (New York: New York: Marcel-Dekker,), pp Dwyer, J.H., Navab, M., Dwyer, K.M., Hassan, K., Sun, P., Shircore, A., Hama-Lavy, S., Hough, G., Wang, X., Drake, T., Merz, C.N. and Fogelman, A.M. (2001) Oxygenated carotenoid lutein and progression of early atherosclerosis: the Los Angeles atherosclerosis study. (oxigenizált karotenoid lutein és fejlődés a korai ateroszklerózisnál: a Los Angeles-i ateroszklerózis tanulmány) Circulation 103, Elless, M.P., Blaylock, M.J., Huang, J.W. and Gussman, C.D. (2000) Plants as a natural source of concentrated mineral nutritional supplements. (Növények, mint a koncentrált ásványi táplálék-anyagok természetes forrásai) Food Chemistry 71, Ermakov, I.V. et al. Noninvasive selective detection of lycopene and beta-carotene in human skin using Raman spectroscopy. (Szelektív likopin- és beta-karotinészlelés az emberi bőrben Raman színképvizsgálat segítségével) J Biomed Opt. 2004a Mar;9(2): Ermakov I.V. et al. Macular pigment Raman detector for clinical applications. (Makuláris színezőanyagok Raman észlelése klinikai használatban) J Biomed Opt. 2004b Jan-Feb;9(1): Fuhrman, B., Elis, A. and Aviram, M. (1997) Hypocholesterolemic effect of lycopene and beta-carotene is related to suppression of cholesterol synthesis and augmentation of LDL receptor activity in macrophages. (A likopin és beta-karotin hypokoleszterolemikus hatása kapcsolatban van a koleszterol-szintézis elnyomásával és az LDL makrofágokban való tevékenységének augmentációjával) Biochemical and Biophysical Research Communications 233, Gellermann, W., Bernstein PS. Noninvasive detection of macular pigments in the human eye. (Makuláris színezőanyagok emberi szemben való észlelése) J Biomed Opt Jan-Feb;9(1): Review Gellermann W. et al, In vivo resonant Raman measurement of macular carotenoid pigments in the young and the aging human retina. (Makuláris karotenoidok Raman mérése a fiatal és az idősödő alanyok retinájában) J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2002a Jun;19(6):

13 49355 Giles, G., Ireland, P. (1997) Diet, nutrition and prostate cancer. (Diéta, táplálék és prosztata-rák) International Journal of Cancer 72, Giovanucci, E., Ascherio, A., Rimme, E.B., Stampfer, M.J., Colditz, G.A. and Willett, W. (1995) Intake of carotenoids and retinol in relation to risk of prostate cancer. (Karotenoidok és retinol prosztatarák veszélyéhez kapcsolódó bevitele) Journal of the National Cancer Institute 87, Giovanucci, E., Rimm, E.B., Stampfer, M.J. and Willett, W.C. (2002) A prospective study of tomato products, lycopene and prostate cancer risk. (Prospektív tanulmány a paradicsom termékekről, likopinról és a prosztatarák veszélyéről) Journal of the National Cancer Institute 94, Gollnick HP, Siebenwirth C. Beta-carotene plasma levels and content in oral mucosal epithelium is skin type associated. (A beta-karotin plazmaszintek és tartalom a nyálkahártya epitheliumbanbőrtípustól függ ) Skin Pharmacol Appl Skin Physiol Sep-Oct;15(5): Hammond, B.R., Jr., Johnson, E.J., Russell, R.M., Krinsky, N.I., Yeum, K.J., Edwards, R.B. and Snodderly, D.M. (1997) Dietary modification of human macular pigment density. (Az emberi makuláris pigmenssűrűség változtatása) Investigative Ophthalmology and Visual Science 38, Hata, T.R. et al, Non-invasive raman spectroscopic detection of carotenoids in human skin. (Raman spektroszkopikus karotenoid észlelés az emberi bőrben) J Invest Dermatol Sep;115(3): Kohlmeier, L., Kark, J.D., Gomez-Gracia, E., Martin, B.C., Steck, S.E., Kardinaal, A.F., Ringstad, J., Masaev, V., Riemersma, R., Martin-Moreno, J.M., Huttunen, J.K. and Kok, F.J. (1997) Lycopene and myocardial infarction risk in the EURAMIC Study. (Likopinikus és kardiális veszély az EURAMIC tanulmányban) American Journal of Epidemiology 146, Kouris-Blazos, A. (2002) Morbidity mortality paradox of 1st generation Greek Australians. (Első generációs ausztrálok betegeskedési és halálozási paradoxa) Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 11 Suppl 3, S569-S575. Kucuk, O., Sarkar, F.H., Sark, W., Djuric, Z., Pollak, M.N., Khachik, F., Li, Y.W., Banerjee, M., Grignon, D., Bertram, J.S., Crissman, J.D., Pontes, E.J. and Wood, D.P., Jr. (2001) Phase II randomized clinical trial of lycopene supplementation before radical prostatectomy. (Kettes fázisú klinikai vizsgálat a likopindúsításról a radikális prosztatektómiát megelőzőleg). Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 10, Krutovskikh, V.A., Mesnil, M., Mazzoleni, G. and Yamasaki, H. (1995) Inhibition of rat liver gap junction intercellular communication by tumor-promoting agents in vivo. Association with aberrant localization of connexin proteins. (Máj-csomóponti intercellurális kommunikáció. Kapcsolat a konnexin proteinek aberráns lokalizációjával) Laboratory Investigations 72, Lasheras C, Huerta JM, Gonzalez S, Brana AF, Patterson AM, Fernandez S. Independent and interactive association of blood antioxidants and oxidative damage in elderly people. (Független és interaktív kapcsolat a vér-antioxidánsokkal és az oxidatív károsodásokkal idős embereknél) Free Radic Res Aug;36(8): Landrum, J.T., Bone, R.A., Joa, H., Kilburn, M.D., Moore, L.L. and Sprague, K.E.. (1997) A one year study of the macular pigment: The effect of 140 days of a lutein supplement. (Egy éves tanulmány a makuláris pigmensről: Egy 140 napos lutein-kiegészítés hatása.) Experimental Eye Research 65, Landrum, J.T., Bone, R.A., Kilburn, M.D., Joa, H. and Gomez, C (1996) Dietary lutein supplementation increases macular pigment (MP). (A diétás lutein-dúsítás növeli a makuláris színezőanyagok arányát). Faseb Journal 10:A242 (Abstract). Lu, Q.Y., Hung, J.C., Heber, D., Liang, V., Go, W., Reuter, V.E., Cordon-Cardo, D., Scher, H.I., Marshall, J.R. and Zhang, Z.F. (2001) Inverse associations between plasma lycopene and other carotenoids and prostate cancer. (Fordított kapcsolatok a plazma-likopin, az egyéb karotenoidok és a prosztatarák között).

14 Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 10, Mayne, S.T., NIH funded study in progress: Novel, Noninvasive Biomarker of Fruit & Vegetable Intake, Computer Retrieval of Information on Scientific Projects. (NIH alapú tanulmány jelenleg is folyamatban: Gyümölcs- és zöldség fogyasztás bio-mérője, Tudományos Prodzsektek Számítógép Alapú Feldolgozása) Grant Number 1R01CA A1. Olmedilla, B., Granado, F., Southon, S., Wright, A.J., Blanco, I., Gil-Martinez, E., Berg, H., Corridan, B., Roussel, A.M., Chopram, M. and Thurnham, D.I. (2001) Serum concentrations of carotenoids and vitamins A, E, and C in control subjects from five European countries. (Karotenoidok és A, E és C vitaminok szérumkoncentrációja öt kiválasztott európai ország alanyainál) British Journal of Nutrition 85, Packer L. Vitamin E is nature s master antioxidant. (E Vitamin, a természet legfőbb antioxidánsa) Scientific American, Science and Medicine 1994, 1: Packer L, Coleman C. The Antioxidant Miracle. (Az antioxidáns csoda) John Wiley and Sons, New York, Peng, Y.M., Peng, Y.S., Lin, Y., Moon, T., Roe, D.J. and Ritenbaugh, C. (1995) Concentrations and plasmatissue-diet relationships of carotenoids, retinoids, and tocopherols in humans. (Karotenoidok, retinoidok és tokoferolok koncentrációja és plazma-szövet kapcsolata emberekben) Nutrition and Cancer 23, Porrini, M. and Riso P. (2000) Lymphocyte lycopene concentration and DNA protection from oxidative damage is increased in women after a short period of tomato consumption. (A nők nyiroksejt likopin koncentrációja és DNA védelme az oxidatív károk ellen egy rövid periódusú paradicsomfogyasztás következtében megnövekszik) Journal of Nutrition 130, Richer, S. (1999) ARMD--pilot (case series) environmental intervention data (RMD környezeti intervenciós adatok) [In Process Citation]. Journal of the American Optometric Association 70, Riso, P., Pinder, A., Santangelo, A. and Porrini, M. (1999) Does tomato consumption effectively increase the resistance of lymphocyte DNA to oxidative damage? (A paradicsomfogyasztás valóban hatásosan növeli a nyiroksejt DNS oxidatív károk elleni ellenállását?) American Journal of Clinical Nutrition 69, Sies, H. and Stahl, W. (1997) Carotenoids and intercellular communication via gap junctions. (A karotenoid és a cella közti kommunikáció csomópontokon keresztül) International Journal for Vitamin and Nutrition Research 67, Seddon, J.M., Ajani, U.A., Sperduto, R.D., Hiller, R., Blair, N., Burton, T.C., Farber, M.D., Gragoudas, E.S., Haller, J., Miller, D.T. Yannuzi, L.A. and Willett, W. (1994) Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age- related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. (Diétás karotenoidok, A, C és E vitaminok, valamint korhoz kötött makuláris romlás) Journal of the American Medical Association 272, Sesso, H.D., Buring, J.E., Norkus, E.P., and Gaziano, J.M. (2004) Plasma lycopene, other carotenoids and retinol and the risk of cardiovascular disease in women. (Plazma-likopin, más karotenoidok és retinol, valamint a nők kardiovaszkuláris betegségeinek csökkentése) American Journal of Clinical Nutrition 79, Smidt, C.R., Gellermann, W., Zidichouski, J.A. Non-invasive Raman spectroscopy measurement of human carotenoid status. (Az emberi karotenoid státusz Raman színképvézsgálattal történő mérése) Pharmanex Research Institute. FASEB 18(4):A480, 2004a.

15 Smidt, C.R., Burke, D.S. Nutritional Significance and Measurement of Carotenoids. Curr Trends Nutr Res. (Táplálékbeli jelentősség és karotenoidok mérése. Jelenlegi trendek.) To be published in May 2004b issue. Smidt, C.R., Clinical Screening Study: Use of the Pharmanex BioPhoton Scanner to assess skin carotenoids as a marker of antioxidant status. (A Pharmanex BioFoton Szkenner használata a bőrkarotenoidok antioxidáns státuszkénti megállapításánál) Pharmanex in-house Study Smidt C.R. and Shieh D. Non-invasive biophotonic assessment of skin careotenoids as a biomarker of human antioxidant status. (Bőrkarotenoidok biofonikus kielemzése az emberi antioxidáns státusz mérőjeként) FASEB J 2003; submitted Smidt, C.R. Ph.D., FACN, Effect of LifePakŽ Supplementation on Antioxidant Status Using BioPhotonic Raman Spectroscopy. (A LifePakŽ antioxidáns státusz dúsításának hatása Bio-fonikus Raman Színképvizsgálattal) Pharmanex in-house Study Stahl, W., Nicolai, S., Briviba, K., Hanusch, M., Broszeit, G., Peters, M., Martin, H.D. and Sies, H. (1997) Biological activities of natural and synthetic carotenoids: induction of gap junctional communication and singlet oxygen quenching. (Természetes és mesterséges karotenoidok biológiai tevékenysége: a kommunikáció és az oxigén elfojtás indukciója) Carcinogenesis 18, Steinberg FM, Chait A. Antioxidant vitamin supplementation and lipid peroxidation in smokers. (Antioxidáns vitamin-dúsítás és dohányzók lipid-peroxidációja) Am J Clin Nutr Aug;68(2): Svilaas A, Sakhi AK, Andersen LF, Svilaas T, Strom EC, Jacobs DR Jr, Ose L, Blomhoff R. Intakes of antioxidants in coffee, wine, and vegetables are correlated with plasma carotenoids in humans. (Antioxidánsok kávéval, borral és zöldségekkel való bevitele összefüggésben van az emberi plazmakarotenoidokkal) J Nutr Mar;134(3): Trosko, J.E. (2003) The role of stem cells and gap junctional intercellular communication in carcinogenesis. (A törzs-szövetek és a cellák közti kommunikáció a karcio-genezisben) Journal of Biochemistry and. Molecular Biology. 36, Tsuchiya M., Scita,G., Thompson, D.F.T., Packer, L., Kagan V.E., Livrea, M.A. Retinoids and Carotenoids are peroxyl radical scavengers in Retinoids-progress in research and clinical applications (A retinoidok és a karetinoidok radikális peroxil tisztítók a kutatásokban és a klinikai alkalmazásokban), Livrea,M.A. and Packer,L (eds) Marcel Dekker Inc. New York, Vogt, T.M., Mayne, S.T., Graubard, B.I., Swanson, C.A., Sowell, A.L., Schoenberg, J.B., Swanson, G.M., Greenberg, R.S., Hoover, R.N., Hayes, R.B. and Zeigler, R.G. (2002) Serum lycopene, other serum carotenoids, and risk of prostate cancer in US Blacks and Whites. (Szérum likopin, más szérum karotenoidok és prosztatarák veszélye az amerikai feketéknél és fehéreknél) American Journal of Epidemiology 155, Yale Rákellenes Központ Hírek: Yale Researcher Funded to Study Nutritional Biomarkers. May 19, Yamasaki, H. (1995) Non-genotoxic mechanisms of carcinogenesis: studies of cell transformation and gap junctional intercellular communication. (nem-genotoxikus mechanizmusok a karcio-genezisben: szövet transzformációs és szövet közti kommunikáció) Toxicology Letters. 77, Yamasaki, H., Mesnil, M., Omori, Y., Mironov, N. and Krutovskikh, V. (1995) Intercellular communication and carcinogenesis. (Szövetek közti kommunikáció és karcio-genezis) Mutation Research 333, Zhang, L.X., Cooney, R.V. and Bertram, J.S. (1991) Carotenoids enhance gap junctional communication and inhibit lipid peroxidation in C3H/10T1/2 cells: relationship to their cancer chemopreventive action. (A karotenoidok növelik a kommunikációt és meggátolják a lipid peroxidációt a C3H/10T1/2 szövetekben: kapcsolat a rák-kemomegelőzési tevékenységekkel) Carcinogenesis 12,

16 Zhao, D.Y. et al, Resonance Raman measurement of macular carotenoids in retinal, choroidal, and macular dystrophies. (Makuláris karotenoidok retinában való Raman mérése) Arch Ophthalmol Jul;121(7): Üdvözlettel, Erik Olson Pharmanex Global Product Support Americas/Europe/Israel/Russia <

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Az élelmiszereink likopintartalmát befolyásoló tényezôk és a hazai lakosság likopinbevitele

Az élelmiszereink likopintartalmát befolyásoló tényezôk és a hazai lakosság likopinbevitele Az élelmiszereink likopintartalmát befolyásoló tényezôk és a hazai lakosság likopinbevitele Eredeti közlemény Lugasi Andrea, 1 Hóvári Judit, 1 Bíró Lajos, 1 Brandt Sára, Helyes Lajos 1 Fodor József Országos

Részletesebben

Az oxidatív stressz szerepe és a szabadgyökfogók preventív hatása arteriosclerosisban Orvosi Hetilap 1997;138(36 Suppl 2):2283-2287

Az oxidatív stressz szerepe és a szabadgyökfogók preventív hatása arteriosclerosisban Orvosi Hetilap 1997;138(36 Suppl 2):2283-2287 AZ ANTIOXIDÁNSOK JELENTŐSÉGE Az antioxidánsok szerepe a táplálkozásban Scientific American Magyar kiadás 1996; 7(4) Az emberi táplálkozásban fontos szerepe van az antioxidáns tulajdonságú vitaminoknak,

Részletesebben

JVi. Gyakran ismételt kérdések INDEX

JVi. Gyakran ismételt kérdések INDEX JVi Gyakran ismételt kérdések INDEX 1. Mi a JVi? 2. Miért érdemes 120 ml JVi -t fogyasztanom? 3. Használhatom a JVi -t más Nu Skin termékekkel? 4. A JVi bőr karotinoid érték kvalifikált termék? 5. Érvényes

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

S3 webinárium 2014. november 12. Gyakran ismételt kérdések

S3 webinárium 2014. november 12. Gyakran ismételt kérdések S3 webinárium 2014. november 12. Gyakran ismételt kérdések INDEX S3 ALKALMAZÁS 1. A bevitt személyes adatokat felhasználják további kutatás céljából? Hol tárolják őket? 2. Szeretném, ha az egyes Szkenner

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 MDOSZ 5. Az antioxidánsok Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 Fogalmak ROS: Reaktív oxigén species. Ide tartoznak a szabadgyökök, mint például a hidroxilgyök, szuperoxidgyök, lipidperoxil-gyök

Részletesebben

TR90 M-Bars & M-Shakes

TR90 M-Bars & M-Shakes TR90 M-Bars & M-Shakes Válassza ki kedvencét! TERMÉKPOZICIONÁLÁS Világunkban az idő pénz. Elfoglalt mindennapjainkban, amelyek a család, munka, társasági élet és teendők közötti ingázással telnek, nem

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója Tárgyszavak: ammónia, tejelő tehenek, zsírok, trágyatárolás,

Részletesebben

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata Vezető

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA V. évfolyam 4. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer.

Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer. ÉLELMISZERIPARI BIOTECHNOLÓGIÁK Kritikus szemmel a funkcionális élelmiszerekről Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer. Az egészség és táplálkozás kapcsolatának tanulmányozása kb.

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN

A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN Dr Barna Mária Az egészséges táplálkozás ismérvei: a változatosság, a kiegyensúlyozottság és a mérsékletesség. Az étrendet az élelmiszerek széles skálájából,

Részletesebben

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI A téma időszerűsége Közelmúltban megjelent nemzetközi dokumentumok: WHO

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

Az időskori maculadegeneráció

Az időskori maculadegeneráció Semmelweis Egyetem Budapest Szemészeti Klinika Igazgató: Prof. Németh János Az időskori maculadegeneráció Papp András A száraz forma A nedves forma A nedves forma Tünetek Rizikótényezők I. Megváltoztathatatlan

Részletesebben

Étrend-kiegészítők a prevencióban az egészségre vonatkozó állítások tükrében. Válogatások a nemzeti alaplistából II.

Étrend-kiegészítők a prevencióban az egészségre vonatkozó állítások tükrében. Válogatások a nemzeti alaplistából II. Étrend-kiegészítők a prevencióban az egészségre vonatkozó állítások tükrében. Válogatások a nemzeti alaplistából II. Lugasi Andrea OÉTI MÉKISZ, 2007. szeptember 27. Eszközök a hatás igazolására 1. Prospektív,

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata PhD értekezés Unferdorben Márta Témavezető: Dr. Pálfalvi

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Napi egy alma a colorectalis rákot távol tartja DÉSI ILLÉS

Napi egy alma a colorectalis rákot távol tartja DÉSI ILLÉS Napi egy alma a colorectalis rákot távol tartja DÉSI ILLÉS Összefoglalás: A fejlett országokban a colorectalis rák a második leggyakoribb rosszindulatú daganat. Állatkísérletek és embereken végzett megfigyelések

Részletesebben

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai Tárgyszavak: statisztikai folyamatszabályozás; Shewhart-féle szabályozókártya; többváltozós szabályozás.

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 264 TEJELİ SZARVASMARHA ANTIOXIDÁNSOKKAL TÖRTÉNİ TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás. LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti KözlekedK zlekedési Hatóság részben W. Halbritter,, W Horak and J Horak: Áttekintés Bevezetés Optikai sugárz

Részletesebben

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi Ph.D. Értekezés Tézisei Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi szerkezet hatás összefüggései Vanyúr Rozália Témavezető: Dr. Héberger Károly Konzulens: Dr. Jakus Judit MTA

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyintéző szervezeti egység: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály Iktatószám: HE/058/00037-6/2016 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán Telefonszám:

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: ALL C ÉS SUSTAINED RELEASE VITAMIN C

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: ALL C ÉS SUSTAINED RELEASE VITAMIN C C-VITAMIN RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: ALL C ÉS SUSTAINED RELEASE VITAMIN C A C-vitamin a szervezet rendelkezésére álló vízben oldódó legfontosabb antioxidánsa, erõsíti az immunrendszert, elõsegíti a sebek behegedését

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Kovács Melinda MTA doktora A FUMONIZIN B 1 KINETIKÁJÁNAK

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

MgB 5. Gd y. (x + y + z = 1) pigmentet tartalmazó kerámiai festékek. Tb z. Ce x O 10. Tax Zoltán Kotsis Leventéné Horváth Attila Veszprémi Egyetem

MgB 5. Gd y. (x + y + z = 1) pigmentet tartalmazó kerámiai festékek. Tb z. Ce x O 10. Tax Zoltán Kotsis Leventéné Horváth Attila Veszprémi Egyetem Ce x (x + y + z = 1) pigmentet tartalmazó kerámiai festékek Tax Zoltán Kotsis Leventéné Horváth Attila Veszprémi Egyetem Bevezetés Ismeretes, hogy az emberi szem az 520-550 nm hullámhosszúságú, azaz a

Részletesebben

A disszertációban leírtakkal kapcsolatban észrevételeimet és kérdéseimet a szövegben való előfordulás sorrendjében teszem meg.

A disszertációban leírtakkal kapcsolatban észrevételeimet és kérdéseimet a szövegben való előfordulás sorrendjében teszem meg. OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Attila: A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése c. akadémiai doktori értekezéséről Az értekezésben Hegedűs Attila sok éves

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Budapest. 2016. április 1.

Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Budapest. 2016. április 1. A minőségi éhezés fogalma, a STRONG felmérés módszertana és alkalmazási lehetőségei az iskola-egészségügyben, vitamin és ásványi anyagpótlás serdülőkorban Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/13 A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben