TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL angol nyelvú tanulmány magyar átirata A Pharmanex biofotonszkenner alkalmazása a bőrben található karotinoidok mint az antioxidáns státusz markereinek meghatározására Carsten R. Smidt, Ph.D., FACN A bőr (tenyér) karotinoidszintjének, mint az antioxidáns védelmi rendszer erősségének biomarkere és a demográfiai, étrendi és életmódra vonatkozó paraméterek közötti összefüggés meghatározása egy új, noninvazív, biofotonikus Raman-féle spektroszkópiás módszerrel történt. A vizsgálatba 1375 alanyt vontak be. Az eredmények megerősítették és segítettek igazolni az ezen egészségfelmérő eszközzel szemben támasztott összes elvárást. Az általános demográfiai változók, így az életkor, a nem, a faji/etnikai hovatartozás egyáltalán nem zavarják a méréseket, továbbá viszonyuk a test alkotóelemeihez, az oxidatív stresszhez (vizelet MDA, dohányzás) és az étkezési szokásokhoz (gyümölcs- és zöldségfogyasztás, illetve a LifePak alkalmazása) a vártak szerint alakult. A LifePak-ot rendszeresen fogyasztó alanyok biofotonikus bőrválasza 61%-kal magasabb volt a nem fogyasztóknál, azoknál az alanyoknál pedig, akik naponta öt vagy több alkalommal fogyasztottak gyümölcsöt és zöldséget, a bőrválasz hasonló vagy nagyobb mértékű volt. Bevezető A mérhetőség minden tudomány alapja; az egészségügyben dolgozók számára a hiperlipidémia vagy a diabétesz diagnózisának felállításához igen fontosak az olyan biológiai mérések, mint például a koleszterinvizsgálatok vagy a vér glükóz- illetve inzulinszintjének meghatározása. Mindamellett e mérések nagy részéhez vérminta szükséges, amely nemcsak kellemetlen, de komoly biztonsági kérdéseket is felvet vírusokat jól ismerő társadalmunkban. A lézertechnológia fejlesztései új lehetőségeket nyitottak az egészségmegőrzés iparága számára. A biofotontechnológia alkalmazása fokozott mértékben növeli a noninvazív biológiai mérések számát. A Raman-féle spektroszkópia egy olyan érzékeny lézerspektroszkópiai módszer, amely képes felismerni a molekulák jellegzetes vibrációs/forgási energiaszintjeit. Rugalmatlanul szórt fény ( Raman-féle szórás ) akkor keletkezik, ha a beeső fényfotonok és a fényszórásért felelős molekulák között energiacsere történik; mindez, ha a beeső fotont összevetjük a szórt fotonnal, jellegzetes vöröseltolódást eredményez. A Ramanféle spektroszkópia egy spektrális ujjlenyomatot hoz létre, amely a molekula egyedi vibrációs energiasémájától függ. A Raman-szórás lineáris, ezért a Raman-féle spektroszkópiás mérés intenzitása egyenesen arányos a molekulák számával. A karotinoidok a természetben fellelhető vörös, narancs és sárga színekért felelős antioxidáns tápanyagok családját jelentik. A karotinoidok fontos szerepet játszanak az ember egészségének fenntartásában (Gerster, Int J Vitam Nutr Res 63:93, 1993). A karotinoidok szabadgyökök okozta károsodásokkal szemben mutatott védőhatása intenzív kutatásokat indított több specifikus karotinoid esetében is. A béta- és az alfa-karotin, a likopén, a lutein és a zeaxantin különösen fontos szerepet tölt be az emberi tápanyagok között. Az alfa- és a béta-karotin az A-vitamin provitaminjai, szerepüket tekintve pedig antioxidánsok (Mortensen és mtsai, Arch Biochem Biophys 385:13, 2001; Paiva és Russell, J Am Coll Nutr 118:426, 1999). A lutein és a zeaxantin a szem egészsége miatt lényeges (Mares-Perlman és mtsai, J Nutr 132:518S, 2002), a legerősebb antioxidáns karotinoid, a likopin pedig átfogó sejtvédő hatással rendelkezhet (Rao és Agarwal, J Am Coll Nutr 19:563, 2000; Heber és mtsai, Adv Exp Med Biol 492:29, 2001). A karotinoidok az emberi bőr epidermális rétegében és a stratum corneumban találhatóak, feltehetőleg a bőr antioxidáns, illetve fény elleni védelmében játszanak szerepet (Alaluf és mtsai., J Nutr 132:399, 2002; Stahl és mtsai, J Nutr 131:1449, 2001). Ilyen értelemben előnyösebb, ha a bőr karotinoidszintjének mérése a hatás helyén történik, szemben a vérszérum- vagy plazmakarotinoidok hagyományos, HPLC-módszerrel történő mérésével. A karotinoid molekulák konjugált kettőskötések jellegzetes hosszú láncait tartalmazzák, melyek erős és egyedi Raman-jeleket adnak. 473 nm-es lézerfénnyel gerjesztve a tápanyagokban található karotinoidok, így

2 az alfa- és béta-karotin, a likopén, a lutein és a zeaxantin Raman szerint mind erős spektroszkópos jelet hoznak létre 511 nm-nél. A karotinoidok biofoton-tulajdonságai igen jellegzetesek és csak kissé vagy nem interferálnak az emberi bőrben jelen lévő egyéb biomolekulákkal, így a melaninnal, az E-vitaminnal vagy a lipidekkel. Ennek eredményeképpen a Raman-spektroszkópia a bőrben lévő karotinoidok szintjének noninvazív, gyors, pontos és megbízható meghatározását teszi lehetővé. A kutatók szerint a bőr karotinoidszintje korrelál a táplálékban, illetve a vérben jelenlévő karotinoidok szintjével (Hata és mtsai, J Invest Dermatology 115:441, 2000). A Raman-spektroszkópia bőrből történő karotinoidszintmeghatározásra való alkalmazásáról szóló áttekintést Hata és mtsai (J Invest Dermatology 115:441, 2000), valamint Ermakov és mtsai (Optics Letters 26:1179, 2001) tették közzé. Jelen vizsgálat nagyszámú alanynál alkalmazott kérdőíveket annak kiderítésére, hogy van-e összefüggés az életkor, a nem, a faj/etnikum, a testtömegindex (BMI), a dohányzás, a táplálékkiegészítők (pl. LifePakŽ) és a gyümölcsök-zöldségek fogyasztása, illetve a bőr karotinoidszintjei között. Ezen információ segíthet alátámasztani, hogy a Pharmanex biofotonszkennere egy új, noninvazív optikai eszköz az in vivo étrendértékelésben. Anyag és módszer A vizsgálatba a Nu Skin Enterprises 1375 alkalmazottját és azok családjait, illetve barátaikat vonták be. A vizsgálatból egy csoportot sem zártak ki. A vizsgálatban résztvevő alanyokat arra kérték, hogy töltsenek ki egy számítógépes kérdőívet, mellyel a demográfiai, táplálkozási és életmódra vonatkozó változóikat határozták meg. A kérdőív tartalmazott egy étkezési gyakoriságra vonatkozó kérdést is, ahol az alanyoknak rögzíteni kellett, ha olyan ételt fogyasztottak, amelynek az étkezésenkénti teljes karotinoidtartalma az USDA karotinoidokra vonatkozó adatbázisa szerint meghaladta az 1 mg-ot. Az alanyoknál ezt követően a Pharmanex biofotonszkennerrel a Pharmanex Kutatóintézetben (Provo, Utah) megmérték a tenyér bőrének karotinoidszintjét. Az 1. ábrán a Pharmanex biofotonszkenner sematikus rajza az alkotórészeket és azok működését mutatja be. A test százalékos zsírtartalmát a közeli infravörös tartományban mérő készülékkel (Futrex-5000/XL, Futrex Inc., Galthersburg, MD) határozták meg. Felkértek önként vállalkozó alanyokat, hogy otthon a reggeli első vizeletből végezzék el a malondialdehid- (MDA-) próbát (?Free Radical Test??, Vespro Life Sciences, Lenexa KS) és eredményeiket (ha az eredmény színe egyezett a négy szín valamelyikével) közöljék a vizsgálat koordinátorával. A vizsgálati célok teljesítéséhez a biofotonválaszt korreláltatták a kérdőívekből és a vizelet MDA-próbákból nyert adatokkal. Az alanyok kérdőíveiből nyert információkat és a karotinoidmérések eredményeit táblázatba foglalták. Megvizsgálták és grafikusan ábrázolták a kérdőívek pontjai és a karotinoidszintek közötti (pozitív vagy negatív) korrelációt. A statisztikai szignifikanciát a megfelelő tesztekkel (t-teszt, korrelációs vizsgálat) vizsgálták. Eredmények és megvitatás A nyolc hétig tartó vizsgálatban mind az 1375 felkért alany részt vett. A Pharmanex biofotonszkenner naponta több mint 300 alany adatait volt képes egyeztetni, így a mérések nem tartottak sokáig (időtartamuk kevesebb, mint egy perc volt). Az összes vizsgálati alany átfogó hisztogramját a 2. ábra mutatja be. Az átlagos biofotonválasz volt 8828 egység standard deviációval. A legalacsonyabb mért eredmény 1556, a legmagasabb pedig egység volt, míg az alanyok többsége (68%) és egység közé esett.

3 2. ábra: A vizsgálatban részt vevő alanyok hisztogramja Általános demográfia Nagyon kicsi, nem szignifikáns eltérés volt a nők (19244; n=666) és a férfiak (18937; n=704) között, amit az magyarázhat, hogy a nők némileg több gyümölcs és zöldség elfogyasztásáról számoltak be (2,34 étkezés/nap), mint a férfiak (2,03 étkezés/nap). A biofotonválasz tekintetében nem volt szignifikáns különbség a különböző korcsoportok között. A faji/etnikai hovatartozást tekintve a mért értékek magasabbak voltak az ázsiai, mint a fehér-kaukázusi, spanyol és afroamerikai alanyoknál. Ez az ázsiaiak esetében megint csak a nagyobb mértékű gyümölcs és zöldség fogyasztásával magyarázható (2,59 étkezés/nap), ha összehasonlítjuk a fehér-kaukázusiak adataival (2,15 étkezés/nap). Összességében ez a vizsgálat azt mutatta, hogy a demográfiai változók nincsenek hatással a biofotonmérésekre, továbbá nem figyeltek meg semmilyen olyan eltérést, mely az eltérő táplálkozási szokásokkal lenne magyarázható. Gyümölcs- és zöldségfogyasztás A vártaknak megfelelően kifejezett pozitív kapcsolat volt felfedezhető a bemondott gyümölcs- és zöldségbevitel (melyek az antioxidánsok és a karotinoidok tápanyagforrásai), illetve a biofotonmérések között, a következők szerint (lásd 3. ábra): 1 vagy kevesebb étkezés/nap: ą 7625 egység; 2-3 étkezés/nap: ą 8557 egység; 4-5 étkezés/nap: ą egység. 3. ábra: A szkenner eredményei a gyümölcs- és zöldségfogyasztás függvényében Ezen adatok igazolják, hogy a bőr biofotonelven alapuló karotinoidmeghatározása a gyümölcs- és zöldségfogyasztásnak alkalmasabb markere, mint a jelenleg használt, vérplazmából történő karotinoidmeghatározások ((El-Sohemy A és mtsai, Am J Clin Nutr 76:172-9, 2002). Karotinoidbevitel A karotinoidgazdag ételek fogyasztásának elemzése hasonló eredményt adott, mint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás esetében megfigyeltek, jóllehet az általános karotinoidfogyasztást valószínűleg túl lett becsülve. A naponta 15 vagy kevesebb mg karotinoidot fogyasztó alanyok értékei alacsonyabbak voltak (16440 ą 6876 egység, n=541) mint a naponta mg-ot fogyasztóké (20097 ą 8879 egység n=516, p<0,05), akik értékei viszont alacsonyabbak, mint a naponta 30 mg-nál többet fogyasztóké (21889 ą egység, n=318, p<0,05).

4 A vizelet szabadgyök-aktivitása Az 1375 alanyból 562 végezte el a vizelet MDA-próbát és jelentette annak eredményét, többségük (490 alany) magas MDA szintről számolt be (a próba eredménye?optimális?,?alacsony?,?közepes? és?magas? szabadgyök-aktivitású lehetett). Mindazonáltal úgy tűnik, hogy következetes és fordított kapcsolat áll fenn a szabadgyök-aktivitás (vizelet MDA) és a bőr karotinoidjainak biofotonmérése között, amint azt a 4. ábra is mutatja. 4. ábra: A szkenner eredményei a vizelet MDA-tartalmának függvényében Ez az eredmény várható volt, mivel a karotinoidok képesek megkötni a szinglet oxigént, ezáltal a szervezet antioxidáns védelmi rendszerének fontos részét képezik. Jelenleg további vizsgálatok folynak ezen összefüggés igazolására, melyek kifinomultabb próbákat alkalmaznak a szabadgyök-aktivitás és az antioxidáns státusz meghatározására. Dohányzás A dohányfüst a szabadgyökök okozta károsodás egyik lehetséges oka és egyértelműen kapcsolatban áll a megnövekedett oxidatív stresszel és az anioxidáns védelem markereinek csökkent szintjével (Lesgards JF és mtsai, Environ Health Perspect 110:479-86, 2002). 5. ábra: Dohányzás Az 5. ábra a dohányzási státusszal kapcsolatos biofotonválaszt mutatja. A dohányosoknál ez az érték 34,5%-kal alacsonyabb, mint a nem dohányzóknál. A bőr biofotonválasza azoknál a legalacsonyabb, akik a legtöbbet dohányoznak, vagyis napi 5 cigarettánál többet szívnak el. A gyümölcs- és zöldségfogyasztás a különböző dohányzó kategóriáknál hasonló volt, kivéve azokat, akik naponta 5 szál cigarettánál többet szívtak el, ugyanis ezek szignifikánsan alacsonyabb gyümölcs- és zöldségfogyasztásról számoltak be, mint azok, akik naponta 1-nél kevesebb cigarettát szívtak el. Az eredmények igazolják, hogy a bőr karotinoidjainak biofotonmérése lehet az antioxidáns védelmi rendszer markere, mivel korábban hasonló kapcsolatot mutattak ki a vérplazmában található karotinoidokkal is (Walmsley CM és mtsai, Public Health Nutr 2: , 1999). A szervezet alkotóelemei Korábbi vizsgálatok fordított viszonyt mutattak ki a testtömegindex (BMI) vagy testzsírtartalom, illetve a szérum vagy a plazma karotinoidkoncentrációja között (Reitman A és mtsai, Isr Med Assoc J 4:590-3, 2002; Neuhouser ML és mtsai, J Nutr 131: , 2001). Feltételezések szerint ez a karotinoid raktározási helyéül szolgáló zsírszövet dilúciós hatásának köszönhető. Ugyanilyen kapcsolatot volt megfigyelhető jelen vizsgálat során is. A tenyér bőrének karotinoidjai esetében kapott biofotonválasz a BMI növekedésével az alábbiak szerint csökkent: BMI < 25 = ą 9661 (n=564); BMI 25-29,9 = ą 7319 (n=378, p<0,05), és BMI > 30 = ą 6621 (n=184, p<0,05). Ugyanez az összefüggés volt megfigyelhető, amikor a test zsírtartalmat határozták meg a közeli infravörös

5 tartományban mérő készülékkel: testzsírtartalom <15% = ą 9394 (n=165); testzsírtartalom 15-24,9% = ą 8665 (n=422, p=0,08); testzsírtartalom 25-34,9% = ą 8762 (n=460, p=0,09); és testzsírtartalom >35% = ą 7496 (n=90, p<0,01). A bemondott gyümölcs- és zöldségfogyasztás hasonló volt valamennyi BMI- és százalékos testzsírtartalomcsoportban. Ezen eredmények jól összevethetők a hagyományos vérvizsgálatokkal és igazolják, hogy a bőr karotinoidjainak biofotonmérése alkalmazható a karotinoidstátusz megítélésének eszközeként. Napsugárzási expozíció A bemondott napsugárzási expozíció fordítottan viszonyult a bőr biofotonméréseihez: kismértékű expozíció = ą 9776 (n=550); mérsékelt expozíció = ą 8069 (n=716, p<0,01); és nagymértékű expozíció = ą 7508 (n=96, p<0,05). A szignifikánsan magasabb gyümölcs- és zöldségfogyasztás ellenére (2,46 ą 1,33 étkezés/nap, p<0,05) a napsugárzásnak nagymértékben kitett alanyoknál is ezt figyelték meg, összehasonlítva azon alanyokkal, akiknél a napsugárzási expozíció kismértékű vagy közepes volt (2,14 ą 1,22 és 2,17 ą 1,18 étkezés/nap, egyenként). Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy a karotinoid típusú antioxidánsok egyrészt megvédik a bőrt az UV sugárzás indukálta szabadgyökök okozta károsodástól, másrészt a folyamat során felhasználódnak. LifePak táplálékkiegészítő használata Az antioxidáns táplálékkiegészítők javíthatják az antioxidáns státuszt és ezt korábbi klinikai vizsgálatokban a LifePakŽ esetében is leírták (Pharmanex LLC, Provo, UT). E vizsgálatok a szérum antioxidánsainak koncentrációnövekedését mutatták és javuló rezisztenciát igazoltak az ex vivo LDL-oxidálhatósággal szemben (Smidt és mtsai, FASEB J 13:A546, 1999). Jelen tanulmány kifejezett pozitív kapcsolatot mutatott ki a LifePak táplálékkiegészítő fogyasztása és a bőr karotinoidjainak biofotonmérése között, amint azt a 6. ábra is mutatja. 6. ábra: A szkenner eredményei a LifePak fogyasztásának függvényében A LifePak-ot az ajánlott dózisban (naponta két csomag) rendszeresen fogyasztó alanyoknál 61%-kal magasabb értékeket mértek, mint a LifePak-ot nem fogyasztóknál (p<0,001). A LifePak-ot fogyasztóknál a bőr biofotonméréses eredményei ugyanolyanok voltak, mint azoknak, akik napi 5 étkezésnél többszöri gyümölcs- és zöldségfogyasztásról számoltak be. A gyümölcs- és zöldségfogyasztás a különböző LifePak fogyasztási kategóriákban hasonló volt, kivéve a rendszertelen LifePak-fogyasztókat, akik kevesebb bevitelről számoltak be (2,04 ą 1,09 étkezés/nap), mint a napi 1 csomag LifePakŽ-ot fogyasztók (2,39 ą 1,24 étkezés/nap, p<0,05). Mindamellett ez az eltérés nem jelentős, továbbá a gyümölcs- és zöldségfogyasztás hatásának e tanulmányban megfigyelt nagysága alapján nem tekinthető zavaró tényezőnek. Ezen eredmények szerint a LifePak antioxidánsai és karotinoidjai biológiailag jól hasznosíthatóak és szignifikánsan erősítik a szervezet antioxidáns védelmi rendszerét. A LifePak több mint 40 antioxidáns tápanyagot tartalmaz, ideértve a napi 15 mg kevert karotinoidot is (6 mg béta-karotin, 5 mg likopén, 2 mg alfa-karotin és 2 mg lutein) (a jelenlegi U.S.-verzió szerint; az összetétel piaconként változik). Konklúziók Ez az első olyan nagy szűrővizsgálat, amely révén igazolható és alapvető tapasztalat szerezhető a Pharmanex biofotonszkennerrel. A vizsgálat megerősítette és segített igazolni az egészségfelmérő eszközzel szemben támasztott valamennyi elvárást. A méréseket nem zavarják az olyan általános demográfiai változók, mint az életkor, a nem, a faji/etnikai hovatartozás, továbbá viszonya a szervezet alkotóelemeihez,

6 az oxidatív stresszhez (vizelet MDA, dohányzás) és a táplálkozási szokásokhoz (gyümölcs- és zöldség-, valamint LifePak-fogyasztás) az elvárások szerint alakult. A Pharmanexnél és az akadémiai intézetekben további vizsgálatok folynak az ezen és egyéb következtetések igazolására. További információkért forduljon a Pharmanexhez: BIOFIZIKAI ALAPOK Karotinoid antioxidánsok Raman szerinti rezonanciameghatározása élő emberi szövetekben Igor V. Ermakov, Maia R. Ermakova, Robert W. McClane és Werner Gellermann* Fizikai Kar és Dixon Lézerintézet, Utahi Egyetem, Salt Lake City, Utah A karotinoid antioxidánsok mérésére újszerű, non-invazív optikai eljárásként a Raman-féle rezonanciaszórást alkalmaztuk egészséges önkéntesek szöveteiben. Kék-zöld lézeres gerjesztés segítségével fluoreszcens háttérre rétegzett, világosan elkülöníthető Raman-féle karotinoidspektrumokat nyertünk. A Raman-féle spektrumokat kevesebb, mint egy perc alatt kaptuk, a szükséges lézerfényexpozíciós szintek pedig jóval a biztonsági előírásokon belül voltak. Eljárásunk alkalmazható a karotinoidszintek gyors szűrésére nagyszámú populációban, ezenfelül használható az antioxidáns státusz és az oxidatív stresszel összefüggő megbetegedések kockázatának felmérésére is. Amerikai Optikai Társaság OCIS-kódok: , , , A karotinoid molekulák hatásos antioxidánsok, amelyek számos helyen játszanak fontos szerepet az emberi szervezetben. A vizsgálatok fordított arányosságot mutattak a karotinoidok táplálékkal történő nagymennyiségű felvétele, illetve a különféle daganatos, szív-érrendszeri és degeneratív betegségek kockázatai között. A Raman-féle rezonanciaszórás alapján kifejlesztettünk egy noninvazív optikai eljárást, mely segítségével a karotinoidszintek mérhetőek az élő emberi szövetekben, ideértve a bőrt, a retinát, a szájüreget és más szöveteket. Az emberi bőrben az öt legnagyobb koncentrációban jelen lévő karotinoid típusú antioxidáns a likopén, az a-karotin, a b-karotin, a fitoén és a fitofluén; e molekulák a likopénnel és a karotinokkal együtt az összes karotinkoncentráció 60-70%-át teszik ki. Fontos szerepet játszanak a bőr antioxidáns védelmi rendszerében. Feltehetően scavengerként hatnak a szabadgyökökre, a szinglet oxigénre és az egyéb káros reaktív oxigénfajtákra, amelyek akkor képződnek, ha például a bőr huzamosabb ideig napsugárzásnak van kitéve. Ha ezeket a karotinoidok és az egyéb antioxidánsok nem semlegesítik, akkor a reaktív oxigénfajták a bőr korai öregedését, oxidatív sejtkárosodást és akár olyan bőrrákokat is okozhatnak, mint például a basal- és pikkelysejtes carcinoma vagy a melanoma malignum. Állatmodellekben a karotinoidok gátolták a bőrben létrejövő tumorképződést. A katorinoidokat számos tumor és precancerosis inhibitoraként is vizsgálták, ideértve a szájüregi leukoplakiában szenvedő betegek tartós remisszióit is. A retina esetében a vizsgálatok fordított arányosságot mutattak a karotinoidszintek és a korral jelentkező macularis degeneráció, a vakság fő oka között. A humán retinán végzett korábbi vizsgálatok alapján azt találták, hogy a Raman-féle eljárás alkalmas a macularis karotinoidpigmentek kimutatására. Mindamellett a macularis karotinoidok koncentrációja körülbelül 100- szor magasabb, mint az egyéb szöveteké, így nem világos, hogy Raman-féle kimutatásuk miért működik ezekben az esetekben is. A karotinoidok mérésének standard eljárása a nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC), amelyet Horváth Csaba professzor fejlesztett ki csaknem négy évtizeddel ezelőtt. E kémiai módszer jól alkalmazható a karotinoidok meghatározására a szérumban, viszont nehezen kivitelezhető a szövetek esetében, mivel biopsziát igényel és viszonylag nagy mennyiségű szövet feldolgozása szükséges hozzá. Szerzett ismereteink szerint a Raman-féle rezonanciaszórás az egész testben alkalmazható, gyors és noninvazív optikai eljárás a szöveti karotinoidszint meghatározására. A karotinoidok gyümölcs- és zöldségfogyasztás révén halmozódnak fel a szervezetben. Szerkezetüket tekintve p-elektronnal konjugált szénláncú molekulák (C40H56), melyek szerkezetükben és optikai sajátságaikban hasonlítanak a poliénekhez. Erős optikai abszorpciójuk széles (körülbelül 100 nm szélességű) sávban mérhető, maximumuk kb. 450 és 460 nm-en jelentkezik a b-karotin, illetve a likopén esetében. Az optikai gerjesztés nagyon gyenge, Stokes-eltolást tartalmazó lumineszcenciasávokhoz (szélességük kb. 70 nm) vezet, ahol a maximum mindkét esetben kb. 530 nm-en található. A karotinoidoknál szembeötlik a lumineszcencia rendkívül alacsony

7 kvantumhatékonysága, amelyet az abszorpció során elért energiaszint alatt található és az alapállapottal azonos paritású második gerjesztett energiaszint idéz elő. Gerjesztést követően a molekula nagyon gyorsan, körülbelül fs-on belül relaxál; ezen alacsony gerjesztésű állapotba nonradiatív tranzíciókon keresztül kerül, amelyből nem jöhet létre elektronemisszió az alapállapotba. Az intrinsic karotinoidlumineszcencia hiánya lehetővé teszi, hogy meghatározzuk e molekulák Raman-féle rezonanciaszórásos válaszát, amely alapján optikailag kimutathatók a szövetben, amennyiben nincs elfedő lumineszcencia más szövetekben elhelyezkedő, a karotinoidmolekulákkal optikailag együtt gerjeszthető emitter anyagokból. A vékony, filmszerű, élettanilag releváns karotinoidkoncentrációjú karotinoidminták Raman-válaszának vizsgálatához b-karotin-metanol oldatot cseppentettünk teflonszubsztrátokra, majd visszaszórási geometriát alkalmazva lemértük a Raman-spektrumok rezonanciáját. A kezdeti mérések során egy 1,2 cm-1 spektrális felbontású spektrográfot és 488 nm-es lézeres gerjesztést alkalmazva erős és határozott Raman-jeleket figyeltünk meg a gyenge fluoreszcenciás háttéren, amit az 1. ábra szemléltet. A Raman választ két kiugró Stokes-vonal jelzi 1159 és 1524 cm-1-nél. E vonalak a konjugált szénváz egyszeres és kétszeres kötéseket tartalmazó feszülési vibrációjából erednek; az 1008 cm-1-nél lévő vonal a molekula metilcsoportjának ingázó mozgásának felel meg. A 488 nm-en végzett besugárzás alkalmával a Raman-jel gerjesztési hatékonyságát a likopén és a b-karotin esetében közel azonosnak találtuk. Az 514,5 nm-es besugárzásnál a Raman-jel gerjesztési hatékonysága a likopén esetében viszont 10-szer nagyobb volt a b-karotinnál. E viselkedés az említett karotinoidok abszorpciója szempontjából érthető, mivel a Raman-féle rezonanciaszórási keresztmetszet általában követi az abszorpciós spektrumot, a likopén abszorpciója a b-karotinéval összehasonlítva pedig eltolódik a nagyobb hullámhosszok felé. E tulajdonság egyaránt lehetővé teszi e karotinoidok keverékének mérését (488 nm-es gerjesztéssel), illetve a likopénét önmagában (514,5 nm-es lézeres gerjesztést alkalmazva). A mérések során úgy találtuk, hogy a Raman-csúcsok intenzitása egyenesen arányos az ismert karotinoidkoncentrációval; ennélfogva a Raman-vonal erőssége a karotinoidkoncentráció függvénye. A tiszta karotinoidokkal végzett kísérleteket követően elkészítettünk egy olyan prototípus készüléket, amely alkalmas az emberi szövetekből történő in vivo Raman-mérésekre. A készülék, melynek részletes leírása máshol található, egy kisméretű, léghűtéses, 488 nm-en dolgozó argonlézerből, egy kisméretű, házilag készített fénykibocsátó, gyűjtő- és szűrőmodulból, a Raman-szondából és egy házilag készített, CCDkamerával (SBIG-modell, ST-6) felszerelt spektrográfból áll. A spektrográf nagy fényátbocsátásra képes, de ekkor a (nem szükséges) spektrális felbontás (35 cm-1) romlik. A bőr mérésekor, reprodukálható mérési körülmények esetén, a Raman-szonda ablaka érintkezésbe kerül a bőrrel, majd 180 -os visszaszórási geometriában a 2 mm átmérőjű megvilágított pontból származó Raman-szórás az üvegablakon keresztül mérhető. Élő emberi bőrben történő méréseink során 5 mw-os erősségű lézert alkalmaztunk 20 s-os expozíciós idővel, mely a bőrfelületen 0,16 W/cm2 intenzitást eredményez. Ez kb szer kisebb az ANSI Z szabvány előírásai által meghatározott expozíciós határértéknél. Az egészséges humán önkéntesek bőréből és szájüregéből nyert jellegzetes Raman-féle karotinoid spektrumot a 2. ábra (eredeti szövegben) mutatja be. A spektrum legerősebb jelkomponense (csúcsvonalak) egy spektrálisan széles háttér, mely a natív szövet fluoreszcenciájából14 származik, nem a karotinoidokból. A fluoreszcenciás háttérre rétegeződnek a karotinoidok jellegzetes Ramancsúcsai, amelyek kis dudorokként látszanak a vonalakon. CCD-detektorunk nagy dinamikus tartománya segítségével ezen Raman-csúcsok magas jel/zaj aránnyal határozhatók meg. Ezeket a 2. ábra (eredeti szövegben) alsó vonalai képviselik, melyek a bőr és szájüreg

8 szöveteit mutatják azután, hogy a fluoreszcens hátteret negyedrendű polinommal illesztettük és az eredeti spektrumból kivontuk. Raman szerinti méréseink során azt láttuk, hogy a fluoreszcens háttér részlegesen kifehéredett egy néhány perces periódusra. Ez a hatás a 3(a) ábrán (eredeti szövegben) látható, ahol a felső görbe a fluoreszcens háttérnek felel meg közvetlenül a friss bőrfolt besugárzása után, az alsó görbe pedig a 488 nm-es fénnyel történt 7 perces besugárzása utáni állapotnak (kb. 200 mw/cm2-es biztonságos teljesítménysűrűséget alkalmazva). Noha a fluoreszcencia alakja változatlan maradt, az intenzitás kb. 70%- kal csökkent a kiindulási értékhez képest. Később alacsonyabb (20 mw/cm2) és magasabb (200 mw/cm2) fényexpozíciós szinteket alkalmazva megvizsgáltuk e fehérítő hatás kinetikáját. Az 530 nm-es fluoreszcenciajel eredményét a 3(b). ábra mutatja a karotinoidok Raman-válaszának 1524-cm-1-es csúcsával együtt. Noha a fluoreszcenciajel a fehérítésnek köszönhetően láthatóan szignifikánsan csökkent, a Raman-jel változatlan maradt. Intenzitás (103 számú), Raman-eltolódás (cm-1) 2. ábra: Az (a) emberi alkar bőrének és (b) a szájüreg jellegzetes, in vivo mért Raman-spektruma. Felső csúcsok: a spektrumok a natív fluoreszcens háttér kivonása előtt; alsó csúcsok: ugyanez kivonás után. Fluoreszcencia (a.u.), Hullámhossz (nm), Fluoreszcencia (a.u.), Idő (sec) 3. ábra: Az emberi bőr fluoreszcenciájának kifehéredési viselkedése. (a) Fluoreszcenciaspektrumok 200 mw/cm2-es intenzitású, 7 perces megvilágítás előtt és után. (b) Fluoreszcenciaintenzitások (530 nm-en) és Raman-válasz az idő függvényében 488 nm-es, 20 és 200 mw/cm2 teljesítményű fénybesugárzás alatt. Megfigyelhető, hogy a Raman válasz állandó, míg a fluoreszcencia az idő előrehaladásával kifehéredik.(lásd eredeti szöveget a fenti képre kattintással) Alanyok száma, A bőr karotinoidtartalma (103 számú) 4. ábra: A Raman szerinti mérések hisztogramja 57 egészséges alany csoportjára vonatkozóan, mely a karotinoidszintek széles eloszlását mutatja.(lásd eredeti szöveget a fenti képre kattintással) Az embernél az antioxidáns-szint meghatározására a belső tenyér bőrfelülete különösen alkalmas. Ez nemcsak hozzáférhetősége miatt igaz, hanem a következő okok miatt is: (a) a bőrben a tenyér karotinoidkoncentrációja a legmagasabb (ugyanis a karotinoidok lipofilek és a tenyér bőrének lipid/fehérje aránya magas), (b) a tenyér bőrében a pigmentációs eltérések minimálisak a különféle bőrtípusok esetében, valamint (c) a tenyér stratum corneuma más bőrfelületekénél vastagabb (kb. 400mm). E bőrréteg nagyfokú szórása miatt a lézer behatolási mélysége, így a mérésünk is a stratum corneumra korlátozódik. Feltételezve, hogy a stratum corneum morfológiája nem változik értékelhetően személyről személyre, egyenletes alanyon belüli mintagyűjtés valósítható meg. A 4. ábra (eredeti szövegben) hisztogramja 57 egészséges önkéntes (mindkét nemből, a éves korosztályból) Raman-féle karotinoidválaszát (kettős szén-szén kötések csúcsait) mutatja. Az adatok szerint az összes alany mintegy 50%-a esik az eloszlás középső tartományába (ők az átlag). A másik 50% az eloszlási görbe két szélét alkotja, ebben a csoportban a karotinoidtartalom ötszörös ingadozásokat mutat. Korábbi vizsgálatok során az egyes alanyok Raman-válaszának rövididejű és napi ismételhetőségét 10%-on belülinek mértük ugyanazon bőrterületnél. A 4. ábrán látható alanyok közötti eltérést a különböző alanyoknál kapott szöveti karotinoidtartalom szignifikáns eltérésének nyilvánvaló jeleként értelmezzük. Következésképpen, a Ramanféle rezonanciaszórás kivitelezhető optikai eljárásnak tűnik a karotinoid típusú antioxidánsok élő emberi szövetből történő meghatározására. Jellemzőit tekintve precíz, pontos, specifikus és szenzitív. A legfontosabb, hogy noninvazív, továbbá klinikai vizsgálatokra is alkalmas. Méréseink nagynyomású folyadékkromatográfiával végzett pontos kalibrálását feltételezve lehetővé válik, hogy a nagymértékben invaziv kémiai eljárást egy teljesen noninvazív, kvantitatív optikai módszerrel váltsuk fel. A méréseinkhez használt lézeres gerjesztési teljesítmény jóval a biztonsági előírásokon belül van és a közel valós idejű adatgyűjtés kivitelezéséhez is egyszerűen növelhető. Raman-technikánk használható módszer lehet a szöveti karotinoidszintek és a malignus megbetegedések, illetve egyéb, oxidatív stresszel kapcsolatos betegségek kockázatának felmérésében. Levelezési cím: W.Gellermann, Department of Physics, University of Utah, 115 South 1400 East Salt lake City, Utah 84112; PHARMANEX VÁLASZ DR.LENKEI VÁDJAIRA LENÉZŐ BIRÁLATÁRA Dr. Lenkei BioFoton Szkennert illető bírálatai megalapozatlannak bizonyultak, és hasonlóan a BioFoton Szkenner további bírálóihoz, ő is elmulasztotta a vonatkozó tanulmányok áttekintését. Számos, harmadik

9 félként fellépő tanulmány megerősíti, hogy a Raman színképelemzéssel kielemezhető az egyes tápanyagok szövet-koncentrációja, valamint megerősíthető az ilyen jellegű mérések pontossága, lehetővé téve ezzel az antioxidáns állapot teljes felmérését. Q: Milyen előnyei lehetnek a karotenoid fogyasztásnak? A: Egy karotenoidokban bővelkedő napi étrend optimálisnak bizonyulhat az antioxidáns szint emeléséhez. Sok karotenoid azon tulajdonságáról ismert, hogy bizonyos területeken védelmet tudnak nyújtani. A lutein, például védi a szemet a sárgafolt elfajulásától, ami a korosodással együtt járó betegség, védelmet nyújtva ezzel a szem egészének. A likopin a szívet védelmező, valamint a prosztata egészségét segítő tulajdonságáról híres. A lutein és a likopin pedig csak egy pár példa arra, hogy a karotenoidok milyen nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. Számos tanulmány igazolta, hogy a karotenoidok az egészség sok területén nélkülözhetetlen támogatást nyújtanak A szkennert nem diagnosztizálási, betegség-enyhítési, kezelési vagy gyógyítási céllal hoztuk létre. Ugyanakkor több meggyőző bizonyíték is azt mutatja, hogy bizonyos karotenoidokhoz köthetők olyan egészséget szolgáló előnyök, amelyek csökkentik például a korosodással járó sárgatest elfajulásának, a hályogok, szívérrendszeri betegségek, és a prosztatabetegségek kialakulásának kockázatát. Egy, a Pharmanex tudósai által írt cikk, amely a Nutrakeutikális kutatás jelenlegi trendjei című folyóiratban is megjelent, többek között a karotenoidok emberi egészségben játszott szerepét is taglalja. Az összefoglalása lentebb megtalálható (Smidt and Burke, 2004). A szem egészsége Számos tanulmány hangsúlyozza a karotenoidoknak a szem egészségének védelmében játszott nélkülözhetetlen szerepét. Például, a hályogok veszélyének csökkentése (Brown et al., 1999; Chasan-Taber et al., 1999) és a korosodással járó makuláris romlás kockázatának csökkentése (Seddon, 1994; Bone, 2000, 2003; Landrum, 1997, 1996; Elless, 2000; Bernstein, 2002, Richer, 1999; Hammond, 1997) szoros kapcsolatban áll a lutein és zeaxanthin karotenoidokban gazdag zöldség-fogyasztással. Szívérrendszeri egészség Többszörösen kimutatott, hogy a lutein és a likopin külön-külön is hozzájárul a szív-, és érrendszer egészségéhez. A tanulmányok a luteinoknak olyan egészségi állapotra való jótékony tulajdonságait taglalják, mint a szívérrendszeri betegségek okozta elhalálozások veszélyének csökkentése (Kouris-Blazos, 2002), az érelmeszesedés folyamatának lassítása (Dwyer, 2001), valamint egyéb szívet védő hatások (Olmedilla, 2001; Cardinault, 2003). A likopinok szív- és érrendszer védő hatását többféle tanulmány is bemutatta, pl. a miokardiális infarktus veszélyének csökkentése (Kohlmeier, 1997), szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának csökkentése (Sesso, 2004), illetve az LDL oxidáció (Agarwal, 1998), és az LDL koleszterin-termelés csökkenése (Fuhrman et al., 1997). Rák Epidemiológiai tanulmányok kimutatták, hogy a paradicsom, és a paradicsom tartalmú termékek kiemelten gazdagok likopinban, és a likopinfogyasztás hatására létrejövő magas vértartalom fokozottan felelős a prosztatarák veszélyének csökkentéséért. (Deming, 2002; Giles, 1997; Giovanucci, 1995, 2002; Lu, 2001; Vogt, 2002). Kucuk et al. állításából is kitűnik, hogy a likopin-fogyasztás csökkentheti a prosztata-rák kialakulásának veszélyét (Kucuk et al., 2001). Ezen hatások elsősorban a likopin antioxidáns és DNA védelmező tulajdonságainak tulajdoníthatóak (Riso et al., 1999; Porrini and Riso, 2000). A karotenoidok már azon oknál fogva is szerepet játszhatnak a rák megelőzésében, mivel képesek a sejtek közötti kommunikáció erősítésére. (Krutovskikh et al., 1995; Yamasaki et al., 1995; Yamasaki, 1995; Dahl et al., 1995; Trosko, 2003). A likopinról és a beta-karotinról szintén kimutatták, hogy képesek a sejtek közötti kommunikáció (GJC) jelentős mértékű erősítésére, és ezek hatások nem a saját antioxidáns tulajdonságukhoz köthetők. (Sies and Stahl, 1997; Stahl et al., 1997; Zhang et al., 1991). Ennélfogva, a karotenoidok képesek két, rákot megelőző mechanizmuson keresztül hatást kifejteni: antioxidánsokként a mutagén DNS változások megelőzésében és a GJC ösztönzőiként. Az oxidatív stressz hozzájárul a bőr karotenoid koncentrációjához

10 A fenti betegségek jelentős része az oxidatív stresszhez kapcsolható. Egy 1,375 lélekszámmal, a Pharmanex Kutatási Intézetben végzett kutatás kimutatta, hogy a magas oxidatív stressz alatt álló egyének rendszerint alacsonyabb karotenoid szinttel rendelkeznek a Raman színképelemzés alapján, függetlenül az illető karotenoid fogyasztásától. Ezt az összefüggést az MDA (malondialdehid) vizeletteszt segítségével mutatták be, ami egy, az oxidatív stressz vizsgálatát segítő modell (Smidt and Shieh, 2003). Q: Ha a BioFoton Szkenner csak a karotenoid-tartalmat méri, lehet-e a segítségével egyéb tápanyagtartalomra is következtetni? A: A karotenoidok összefüggésben állnak az antioxidáns státusszal A karotenoid molekulák a többi antioxidánstól eltérően nem regenerálódnak, hanem a szabadgyökök vagy reagáns oxigénfajták semlegesítésének folyamata közben kerülnek lebontásra. Egy tipikus karotenoid molekula, mint a likopin, vagy a ß-karotin képes lebontódása előtt legalább 20 szabadgyök felszabadítására (Tsuchiya, 1994). A likopin és a ß-karotin csak két példa a sok száz antioxidáns közül, amelyek a antioxidáns hálózatot alkotják. Ezen karotenoidok áldozatként viselkedve védelmezik az antioxidáns hálózat egyéb elemeit (például E és C vitamin); ezen keresztül pedig fenntartják a teljes antioxidáns hálózatot, folyamatosan csökkentve az oxidatív stressz veszélyét (Packer, 1994; Packer and Coleman, 1999). Megfordítva mindezt, azt is láthatjuk, hogy a magas fokú oxidatív stressz (pl. dohányzás) pedig fordított hatással van az antioxidáns hálózatra, amely végül kimerülést von maga után (Smidt and Shieh, 2003; Gollnick and Siebenwirth, 2002, Dietrich, 2002). Svilaas et al. egy közelmúltban készült tanulmányában a karotenoidokat nevezi meg az egyéb étrendbeli antioxidánsok megbízható mutatóiként. Svilaas és kollégái több mint 2670 férfinál állapítottak meg antioxidáns bevitelt, ebből levezetve pedig 61 egyénnél értékeltek ki antioxidánsokat hét egymást követő napon. Svilaas et al. rájött, hogy a karotenoidok rendelkeznek egy képességgel, miszerint lehetséges velük az egyéb antioxidánsok szérumszintjének előrejelzése, méghozzá jobban, mint az alpha-, beta- és delta-, valamint gamma-tokoferolok segítségével (Svilaas, 2004). A karotenoidok az antioxidáns státuszra való következtethetőségük révén nem csupán megfelelő bio-jelzők, de Raman aktívok is, így vérminták használata nélkül is érzékelhetők (Bernstein, 1998, 2002; Gellermann 2002a; Zhao, 2003, Ermakov, 2004b). Továbbá, ugyanazon mechanizmus segítségével jutnak el a szövetekhez, mint amellyel a zsírban oldódó antioxidánsok is. Ezzel a megosztott LDL szállítási mechanizmussal magyarázható a szövetkarotenoidok és a más, zsírban oldódó antioxidánsok egymással való kapcsolata (Lasheras et al., 2002; Steinberg & Chait, 1998). A védő- és bőrkarotenoidok kapcsolata A HPLC által analizált bőr-karotenoidok a kimutatások szerint jelentős összefüggésben állnak a védő karotenoid szintekkel (Peng, 1995). A jelentős mértékű kapcsolat a karotenoid-szintek között feleslegessé teszi a rutin bőrátültetés szükségességét. Egy utóbbi tanulmány kimutatta a kapcsolatot a védő-karotenoidok és a Raman Színképelemzés általi bőrkarotenoidok kapcsolatát is (r = 0.78, p < 0.001) (Smidt, 2004), amely adatok áthidalva Svilaas és Peng állításait megerősítik a Raman Színképelemzés szerepét a bőr karotenoid státusz antioxidáns státusz-jelzési szerepében. A karotenoidok, mint a gyümölcs- és zöldség fogyasztás jelzői A karotenoidok 50 antioxidáns tartalmaznak, melyek egyaránt vannak jelen gyümölcsökben és zöldségekben. A táplálék elfogyasztásakor a karotenoid élő szövetekben való jelenléte mintegy jelzésként szolgál más fontos tápanyagok jelenlétére is (Svilaas, 2004). Ennek alapján az Amerikai Nemzeti Rákellenes Intézet 1 millió dollárt ajánlott fel a Yale tudósainak, hogy a Raman-elemzéssel mutassák ki karotenoid szintet, mint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás objektív mérőszámát (Mayne et al, 2003; YCC News Release, 2003). A karotenoidok és egyéb tápanyagok közötti összefüggés csak olyan mértékben utal táplálék-kiegészítőkre, amilyen mértékig azok az alapvető és általában véve jótékony hatású tápanyagok optimális mennyiségét képesek szállítani. Ezért a LifePakŽ egy széles spektrumú multivitaminként, egy antioxidáns tápanyagként került kifejlesztésre, amely egy zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendnek megfelelő értékben tartalmaz gyümölcsöket és zöldségeket.

11 A vér-antioxidáns szint mérése széles körben elfogadott, mint az emberi szervezetben található antioxidáns tápanyagok státuszának meghatározását segítő legáltalánosabb metódus. Ezen módszer jellemzően olyan lépéseket tartalmaz, mint a vér-mintavételezés, karotenoidok, valamint E- és/vagy C-vitaminok folyékony kromatográfián (HPLC) keresztül megvalósított kinyerése és elemzése. A vér-antioxidáns elemzése, mint módszer, még nincs használatban a klinikán kívül, mivel időigényes, drága, a vérszinteket pedig számos faktor befolyásolja, mint például a legutóbbi étkezésből eredő antioxidáns fogyasztás. Egy új kutatás határozottan támogatja az antioxidáns hálózat koncepciót, ami egy olyan rendszer a szervezetben, melyben a különböző antioxidáns fajták egymással szinergiában működve védik és regenerálják egymást a szervezetet támadó oxidatív stressz legyőzésében. Ezen elmélet teszteléséhez a PharmanexŽ három jeles amerikai egyetemmel együttműködve szponzorált egy tanulmányt, amely a bőr karotenoid tartalmát, mint az antioxidáns hálózat egészségének egészéért felelős rendszert tesztelte több mint 300 egészséges alanyon. Specifikusan, a kutatók a bőr karotenoidjai Raman színképelemzéssel (Pharmanex BioFoton Szkenner) és a vér antioxidánsai (C- és E-vitaminok és folyadékkromatográf (HPLC) karotenoidok) valamint a vizelet izoprosztánjai között vizsgálták a kapcsolatot, ami széles körben elismert, hogy a szervezetet érő oxidatív stressz legalkalmasabb mérőszáma. Ezen vizsgálat eredményei megerősítették az olyan elsődleges kutatásokat is, amelyek erős korrelációt mutattak ki a bőr- és vérkarotenoidok között. Ami a legfontosabb, hogy ez a tanulmány szoros kapcsolatot állapított meg a bőrkarotenoidok (BioFoton Szkenner) és más vér-antioxidánsok között. Továbbá megfigyelhető volt egy fordított összefüggés is a bőrkarotenoidok és az oxidatív stressz (vizelet izoprosztánjai) között is. Ezen eredmények együttesen megerősítik, hogy a BioFoton Szkenner a legjobb mérőeszköz a szervezet teljes antioxidáns státuszának felméréséhez, ezen kívül kiválóan mérhető vele az oxidatív stressz is. Továbbá, a tanulmány szerint a Szkenner által mért bőrkarotenoidok sokkal pontosabb jelzést biztosítanak az átlagos gyümölcs- és zöldség fogyasztásról, mint a vérkarotenoidok. Korábban ugyanis ez utóbbiakat tartották a gyümölcs- és zöldségfogyasztás legjobb mérőeszközének. Ezen tanulmány előterjesztésre kerül egy neves tudományos előadásra és egy tudósok által véleményezett folyóiratban való megjelenésre. Ez az előadás és folyóirat a tanulmánnyal kapcsolatos további pontos eredményeket és információkat is tartalmazza majd. Remélem, hogy ezen információk hasznosnak bizonyulnak majd az Ön számára, mint Dr. Lenkei állításának cáfolatai. Az alábbiakban egy lista található a referenciákról, ami ugyancsak hasznos lehet. Amennyiben bármire szüksége lenne, szívesen állok rendelkezésére. Referenciák: Bone, R.A., Landrum, J.T., Dixon, Z., Chen, Y. and Llern and zeaxanthin in the eyes, serum and diet of human subjects. (Lutein és zeaxantin a szemben, valamint emberi alanyok tápanyagaiban) Experimental Eye Research 71, Bone, R.A., Landrum, J.T., Mayne, S.T., Gomez, C.M., Tibor, S.E. and Twaroska, E.E. (2001) Macular pigment in donor eyes with and without AMD: a case-control study. (Makuláris elszíneződés donor szemekben AMD-vel és anélkül) Investigative Ophthalmology and Visual Science 42, Brown, L., Rimm, E.B., Seddon, J.M., Giovanucci, E.L., Chasan-Taber, L., Spiegelman, D., Willett, W.C. and Hankinson, S.E. (1999) A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. (Prospektív tanulmány a karotenoid bevitelről és a hályogeltávolítás veszélyeiről amerikai férfiaknál) American Journal of Clinical Nutrition 70, Cardinault, N., Gorrand, J.M., Tyssandier, V., Grolier, P., Rock, E. and Borel, P. (2003) Short-term supplementation with lutein affects biomarkers of lutein status similarly in young and elderly subjects.

12 (Rövid távú dúsítás a lutein státuszt jelző bio-mérőkkel fiatal és idősebb alanyoknál egyaránt) Experimental Gerontology 38, Chasan-Taber, L., Willett, W.C., Seddon, J.M., Stampfer, M.J., Rosner, B., Colditz, G.A., Speizer, F.E. and Hankinson, S.E. (1999) A prospective study of carotenoid and vitamin A intakes and risk of cataract extraction in US women [see comments]. (Prospektív tanulmány a karotenoid és az A vitamin bevitelről, és a hályogeltávolítás veszélyeiről amerikai nőknél) American Journal of Clinical Nutrition 70, Dahl, E., Winterhager, E., Traub, O. and Willeck, K (1995) Expression of gap junction genes, connexin40 and connexin43, during fetal mouse development. Anatomy and Embryology 191, Dietrich M.,Block G.,Hudes M.,Morrow J.D.,Norkus E.P.,Traber M.G.,Cross C.E. and Packer L. Antioxidant supplementation decreases lipid peroxidation biomarker F (2)-isoprostanes in plasma of smokers. (Az antioxidáns dúsítás csökkentő hatása a lipidikus peroxidációs F biomarkerekre) Cancer Epidemio Biomarkers Prev 2002;1:7-13. Deming, D.M., Boileau, T.W-M, Heintz, K.H., Atkinson, C.A. and Erdman, J.W., Jr. (2002) Carotenoids: Linking chemistry, absorption, and metabolism to potential roles in human health and disease. (Karotenoidok: kapcsolódó kémia, abszorpció és anyagcsere az emberi egészségben és betegségekben) In: Cadenas, E. and Packer, L. (Eds), Handbook of Antioxidants (New York: New York: Marcel-Dekker,), pp Dwyer, J.H., Navab, M., Dwyer, K.M., Hassan, K., Sun, P., Shircore, A., Hama-Lavy, S., Hough, G., Wang, X., Drake, T., Merz, C.N. and Fogelman, A.M. (2001) Oxygenated carotenoid lutein and progression of early atherosclerosis: the Los Angeles atherosclerosis study. (oxigenizált karotenoid lutein és fejlődés a korai ateroszklerózisnál: a Los Angeles-i ateroszklerózis tanulmány) Circulation 103, Elless, M.P., Blaylock, M.J., Huang, J.W. and Gussman, C.D. (2000) Plants as a natural source of concentrated mineral nutritional supplements. (Növények, mint a koncentrált ásványi táplálék-anyagok természetes forrásai) Food Chemistry 71, Ermakov, I.V. et al. Noninvasive selective detection of lycopene and beta-carotene in human skin using Raman spectroscopy. (Szelektív likopin- és beta-karotinészlelés az emberi bőrben Raman színképvizsgálat segítségével) J Biomed Opt. 2004a Mar;9(2): Ermakov I.V. et al. Macular pigment Raman detector for clinical applications. (Makuláris színezőanyagok Raman észlelése klinikai használatban) J Biomed Opt. 2004b Jan-Feb;9(1): Fuhrman, B., Elis, A. and Aviram, M. (1997) Hypocholesterolemic effect of lycopene and beta-carotene is related to suppression of cholesterol synthesis and augmentation of LDL receptor activity in macrophages. (A likopin és beta-karotin hypokoleszterolemikus hatása kapcsolatban van a koleszterol-szintézis elnyomásával és az LDL makrofágokban való tevékenységének augmentációjával) Biochemical and Biophysical Research Communications 233, Gellermann, W., Bernstein PS. Noninvasive detection of macular pigments in the human eye. (Makuláris színezőanyagok emberi szemben való észlelése) J Biomed Opt Jan-Feb;9(1): Review Gellermann W. et al, In vivo resonant Raman measurement of macular carotenoid pigments in the young and the aging human retina. (Makuláris karotenoidok Raman mérése a fiatal és az idősödő alanyok retinájában) J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2002a Jun;19(6):

13 49355 Giles, G., Ireland, P. (1997) Diet, nutrition and prostate cancer. (Diéta, táplálék és prosztata-rák) International Journal of Cancer 72, Giovanucci, E., Ascherio, A., Rimme, E.B., Stampfer, M.J., Colditz, G.A. and Willett, W. (1995) Intake of carotenoids and retinol in relation to risk of prostate cancer. (Karotenoidok és retinol prosztatarák veszélyéhez kapcsolódó bevitele) Journal of the National Cancer Institute 87, Giovanucci, E., Rimm, E.B., Stampfer, M.J. and Willett, W.C. (2002) A prospective study of tomato products, lycopene and prostate cancer risk. (Prospektív tanulmány a paradicsom termékekről, likopinról és a prosztatarák veszélyéről) Journal of the National Cancer Institute 94, Gollnick HP, Siebenwirth C. Beta-carotene plasma levels and content in oral mucosal epithelium is skin type associated. (A beta-karotin plazmaszintek és tartalom a nyálkahártya epitheliumbanbőrtípustól függ ) Skin Pharmacol Appl Skin Physiol Sep-Oct;15(5): Hammond, B.R., Jr., Johnson, E.J., Russell, R.M., Krinsky, N.I., Yeum, K.J., Edwards, R.B. and Snodderly, D.M. (1997) Dietary modification of human macular pigment density. (Az emberi makuláris pigmenssűrűség változtatása) Investigative Ophthalmology and Visual Science 38, Hata, T.R. et al, Non-invasive raman spectroscopic detection of carotenoids in human skin. (Raman spektroszkopikus karotenoid észlelés az emberi bőrben) J Invest Dermatol Sep;115(3): Kohlmeier, L., Kark, J.D., Gomez-Gracia, E., Martin, B.C., Steck, S.E., Kardinaal, A.F., Ringstad, J., Masaev, V., Riemersma, R., Martin-Moreno, J.M., Huttunen, J.K. and Kok, F.J. (1997) Lycopene and myocardial infarction risk in the EURAMIC Study. (Likopinikus és kardiális veszély az EURAMIC tanulmányban) American Journal of Epidemiology 146, Kouris-Blazos, A. (2002) Morbidity mortality paradox of 1st generation Greek Australians. (Első generációs ausztrálok betegeskedési és halálozási paradoxa) Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 11 Suppl 3, S569-S575. Kucuk, O., Sarkar, F.H., Sark, W., Djuric, Z., Pollak, M.N., Khachik, F., Li, Y.W., Banerjee, M., Grignon, D., Bertram, J.S., Crissman, J.D., Pontes, E.J. and Wood, D.P., Jr. (2001) Phase II randomized clinical trial of lycopene supplementation before radical prostatectomy. (Kettes fázisú klinikai vizsgálat a likopindúsításról a radikális prosztatektómiát megelőzőleg). Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 10, Krutovskikh, V.A., Mesnil, M., Mazzoleni, G. and Yamasaki, H. (1995) Inhibition of rat liver gap junction intercellular communication by tumor-promoting agents in vivo. Association with aberrant localization of connexin proteins. (Máj-csomóponti intercellurális kommunikáció. Kapcsolat a konnexin proteinek aberráns lokalizációjával) Laboratory Investigations 72, Lasheras C, Huerta JM, Gonzalez S, Brana AF, Patterson AM, Fernandez S. Independent and interactive association of blood antioxidants and oxidative damage in elderly people. (Független és interaktív kapcsolat a vér-antioxidánsokkal és az oxidatív károsodásokkal idős embereknél) Free Radic Res Aug;36(8): Landrum, J.T., Bone, R.A., Joa, H., Kilburn, M.D., Moore, L.L. and Sprague, K.E.. (1997) A one year study of the macular pigment: The effect of 140 days of a lutein supplement. (Egy éves tanulmány a makuláris pigmensről: Egy 140 napos lutein-kiegészítés hatása.) Experimental Eye Research 65, Landrum, J.T., Bone, R.A., Kilburn, M.D., Joa, H. and Gomez, C (1996) Dietary lutein supplementation increases macular pigment (MP). (A diétás lutein-dúsítás növeli a makuláris színezőanyagok arányát). Faseb Journal 10:A242 (Abstract). Lu, Q.Y., Hung, J.C., Heber, D., Liang, V., Go, W., Reuter, V.E., Cordon-Cardo, D., Scher, H.I., Marshall, J.R. and Zhang, Z.F. (2001) Inverse associations between plasma lycopene and other carotenoids and prostate cancer. (Fordított kapcsolatok a plazma-likopin, az egyéb karotenoidok és a prosztatarák között).

14 Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 10, Mayne, S.T., NIH funded study in progress: Novel, Noninvasive Biomarker of Fruit & Vegetable Intake, Computer Retrieval of Information on Scientific Projects. (NIH alapú tanulmány jelenleg is folyamatban: Gyümölcs- és zöldség fogyasztás bio-mérője, Tudományos Prodzsektek Számítógép Alapú Feldolgozása) Grant Number 1R01CA A1. Olmedilla, B., Granado, F., Southon, S., Wright, A.J., Blanco, I., Gil-Martinez, E., Berg, H., Corridan, B., Roussel, A.M., Chopram, M. and Thurnham, D.I. (2001) Serum concentrations of carotenoids and vitamins A, E, and C in control subjects from five European countries. (Karotenoidok és A, E és C vitaminok szérumkoncentrációja öt kiválasztott európai ország alanyainál) British Journal of Nutrition 85, Packer L. Vitamin E is nature s master antioxidant. (E Vitamin, a természet legfőbb antioxidánsa) Scientific American, Science and Medicine 1994, 1: Packer L, Coleman C. The Antioxidant Miracle. (Az antioxidáns csoda) John Wiley and Sons, New York, Peng, Y.M., Peng, Y.S., Lin, Y., Moon, T., Roe, D.J. and Ritenbaugh, C. (1995) Concentrations and plasmatissue-diet relationships of carotenoids, retinoids, and tocopherols in humans. (Karotenoidok, retinoidok és tokoferolok koncentrációja és plazma-szövet kapcsolata emberekben) Nutrition and Cancer 23, Porrini, M. and Riso P. (2000) Lymphocyte lycopene concentration and DNA protection from oxidative damage is increased in women after a short period of tomato consumption. (A nők nyiroksejt likopin koncentrációja és DNA védelme az oxidatív károk ellen egy rövid periódusú paradicsomfogyasztás következtében megnövekszik) Journal of Nutrition 130, Richer, S. (1999) ARMD--pilot (case series) environmental intervention data (RMD környezeti intervenciós adatok) [In Process Citation]. Journal of the American Optometric Association 70, Riso, P., Pinder, A., Santangelo, A. and Porrini, M. (1999) Does tomato consumption effectively increase the resistance of lymphocyte DNA to oxidative damage? (A paradicsomfogyasztás valóban hatásosan növeli a nyiroksejt DNS oxidatív károk elleni ellenállását?) American Journal of Clinical Nutrition 69, Sies, H. and Stahl, W. (1997) Carotenoids and intercellular communication via gap junctions. (A karotenoid és a cella közti kommunikáció csomópontokon keresztül) International Journal for Vitamin and Nutrition Research 67, Seddon, J.M., Ajani, U.A., Sperduto, R.D., Hiller, R., Blair, N., Burton, T.C., Farber, M.D., Gragoudas, E.S., Haller, J., Miller, D.T. Yannuzi, L.A. and Willett, W. (1994) Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age- related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. (Diétás karotenoidok, A, C és E vitaminok, valamint korhoz kötött makuláris romlás) Journal of the American Medical Association 272, Sesso, H.D., Buring, J.E., Norkus, E.P., and Gaziano, J.M. (2004) Plasma lycopene, other carotenoids and retinol and the risk of cardiovascular disease in women. (Plazma-likopin, más karotenoidok és retinol, valamint a nők kardiovaszkuláris betegségeinek csökkentése) American Journal of Clinical Nutrition 79, Smidt, C.R., Gellermann, W., Zidichouski, J.A. Non-invasive Raman spectroscopy measurement of human carotenoid status. (Az emberi karotenoid státusz Raman színképvézsgálattal történő mérése) Pharmanex Research Institute. FASEB 18(4):A480, 2004a.

15 Smidt, C.R., Burke, D.S. Nutritional Significance and Measurement of Carotenoids. Curr Trends Nutr Res. (Táplálékbeli jelentősség és karotenoidok mérése. Jelenlegi trendek.) To be published in May 2004b issue. Smidt, C.R., Clinical Screening Study: Use of the Pharmanex BioPhoton Scanner to assess skin carotenoids as a marker of antioxidant status. (A Pharmanex BioFoton Szkenner használata a bőrkarotenoidok antioxidáns státuszkénti megállapításánál) Pharmanex in-house Study Smidt C.R. and Shieh D. Non-invasive biophotonic assessment of skin careotenoids as a biomarker of human antioxidant status. (Bőrkarotenoidok biofonikus kielemzése az emberi antioxidáns státusz mérőjeként) FASEB J 2003; submitted Smidt, C.R. Ph.D., FACN, Effect of LifePakŽ Supplementation on Antioxidant Status Using BioPhotonic Raman Spectroscopy. (A LifePakŽ antioxidáns státusz dúsításának hatása Bio-fonikus Raman Színképvizsgálattal) Pharmanex in-house Study Stahl, W., Nicolai, S., Briviba, K., Hanusch, M., Broszeit, G., Peters, M., Martin, H.D. and Sies, H. (1997) Biological activities of natural and synthetic carotenoids: induction of gap junctional communication and singlet oxygen quenching. (Természetes és mesterséges karotenoidok biológiai tevékenysége: a kommunikáció és az oxigén elfojtás indukciója) Carcinogenesis 18, Steinberg FM, Chait A. Antioxidant vitamin supplementation and lipid peroxidation in smokers. (Antioxidáns vitamin-dúsítás és dohányzók lipid-peroxidációja) Am J Clin Nutr Aug;68(2): Svilaas A, Sakhi AK, Andersen LF, Svilaas T, Strom EC, Jacobs DR Jr, Ose L, Blomhoff R. Intakes of antioxidants in coffee, wine, and vegetables are correlated with plasma carotenoids in humans. (Antioxidánsok kávéval, borral és zöldségekkel való bevitele összefüggésben van az emberi plazmakarotenoidokkal) J Nutr Mar;134(3): Trosko, J.E. (2003) The role of stem cells and gap junctional intercellular communication in carcinogenesis. (A törzs-szövetek és a cellák közti kommunikáció a karcio-genezisben) Journal of Biochemistry and. Molecular Biology. 36, Tsuchiya M., Scita,G., Thompson, D.F.T., Packer, L., Kagan V.E., Livrea, M.A. Retinoids and Carotenoids are peroxyl radical scavengers in Retinoids-progress in research and clinical applications (A retinoidok és a karetinoidok radikális peroxil tisztítók a kutatásokban és a klinikai alkalmazásokban), Livrea,M.A. and Packer,L (eds) Marcel Dekker Inc. New York, Vogt, T.M., Mayne, S.T., Graubard, B.I., Swanson, C.A., Sowell, A.L., Schoenberg, J.B., Swanson, G.M., Greenberg, R.S., Hoover, R.N., Hayes, R.B. and Zeigler, R.G. (2002) Serum lycopene, other serum carotenoids, and risk of prostate cancer in US Blacks and Whites. (Szérum likopin, más szérum karotenoidok és prosztatarák veszélye az amerikai feketéknél és fehéreknél) American Journal of Epidemiology 155, Yale Rákellenes Központ Hírek: Yale Researcher Funded to Study Nutritional Biomarkers. May 19, Yamasaki, H. (1995) Non-genotoxic mechanisms of carcinogenesis: studies of cell transformation and gap junctional intercellular communication. (nem-genotoxikus mechanizmusok a karcio-genezisben: szövet transzformációs és szövet közti kommunikáció) Toxicology Letters. 77, Yamasaki, H., Mesnil, M., Omori, Y., Mironov, N. and Krutovskikh, V. (1995) Intercellular communication and carcinogenesis. (Szövetek közti kommunikáció és karcio-genezis) Mutation Research 333, Zhang, L.X., Cooney, R.V. and Bertram, J.S. (1991) Carotenoids enhance gap junctional communication and inhibit lipid peroxidation in C3H/10T1/2 cells: relationship to their cancer chemopreventive action. (A karotenoidok növelik a kommunikációt és meggátolják a lipid peroxidációt a C3H/10T1/2 szövetekben: kapcsolat a rák-kemomegelőzési tevékenységekkel) Carcinogenesis 12,

16 Zhao, D.Y. et al, Resonance Raman measurement of macular carotenoids in retinal, choroidal, and macular dystrophies. (Makuláris karotenoidok retinában való Raman mérése) Arch Ophthalmol Jul;121(7): Üdvözlettel, Erik Olson Pharmanex Global Product Support Americas/Europe/Israel/Russia <

Ne higgyen a mesékben!

Ne higgyen a mesékben! Ne higgyen a mesékben! Tudjon meg mindent az igazi antioxidánsokról, és arról: Ön mit tehet annak érdekében, hogy fokozza saját immunrendszerének mûködését. Ez a kiadvány általános áttekintést nyújt az

Részletesebben

Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei

Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei G.L. Bowman, ND, MPH L.C. Silbert, MD, MCR D. Howieson, PhD H.H. Dodge, PhD M.G. Traber, PhD B. Frei,

Részletesebben

A Flavogard - Pycnogenol

A Flavogard - Pycnogenol A Flavogard - Pycnogenol Napjainkban a Pycnogenol az egyik legkutatottabb természetes anyag. Mintegy 190 tudományos közlemény vizsgálta az utóbbi 35 évben, több mint 170 hivatkozással rendelkezik a Medline

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

MAGYAR 01-2013. Még több VITALITÀS itt az új PRO VITALITY+

MAGYAR 01-2013. Még több VITALITÀS itt az új PRO VITALITY+ Lifestyle MAGYAR 01-2013 Még több VITALITÀS itt az új PRO VITALITY+ 1 Az Alapító üzenete Kedves GNLD családtagok! Remélem, hogy jól teltek a karácsonyi ünnepek és az évet a lehető legjobban kezdték. Szokásommá

Részletesebben

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei.

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei. Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE Doktori (PhD.) értekezés tézisei Brandt Sára Gödöllő 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Tudományos Diákköri Dolgozat SOLYMOS EMESE Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna Dr. Torkos Kornél Eötvös

Részletesebben

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 -

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - AZ OMEGA 3-2 - Miért van egyáltalán szükségünk omega-3-ra? Az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakat esszenciális, azaz alapvető zsírsavaknak nevezzük, ami orvosi

Részletesebben

A korszerű tápanyagszámítás szerepe és lehetőségei a táplálkozástudomány területein

A korszerű tápanyagszámítás szerepe és lehetőségei a táplálkozástudomány területein A korszerű tápanyagszámítás szerepe és lehetőségei a táplálkozástudomány területein Doktori értekezés Dr. Biró Lajos Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Szabolcs

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Tények a szívkoszorúérmegbetegedésekről

Tények a szívkoszorúérmegbetegedésekről 2 Tények a szívkoszorúérmegbetegedésekről Dr. Rath Cellular Health sejtegészségi ajánlásai Dokumentált egészségi előnyök betegeknél Klinikai vizsgálatok során dokumentált egészségi előnyök - Tudományos

Részletesebben

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 http://www.dualmed.hu A bemutatott adatok, cikkek, fordítások, anyagok a tájékozott döntésekhez szolgáltatnak információt

Részletesebben

SZUPER-ÉLELMISZEREK A SZUPER EGÉSZSÉGÉRT

SZUPER-ÉLELMISZEREK A SZUPER EGÉSZSÉGÉRT TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetés...5 Mik azok a szuper-élelmiszerek?...6 A leggyakoribb és legelérhetőbb szuper-élelmiszerek:...7 Az alma...8 Az avokádó...9 A hüvelyesek...11 Az áfonya...14 A brokkoli...16 A

Részletesebben

Nagyvilág. Módszertan. Kutatás. Analitika. 10 dolog, 2012 / 1. Már kilenc nyelven elérhető az EUFIC energia-egyensúly eszköze

Nagyvilág. Módszertan. Kutatás. Analitika. 10 dolog, 2012 / 1. Már kilenc nyelven elérhető az EUFIC energia-egyensúly eszköze Új 2012 / 1 A Magyar Dietetikusok Lapja Nagyvilág Már kilenc nyelven elérhető az EUFIC energia-egyensúly eszköze Módszertan Speciális étkezési célokat segítő termékek a Tesco választékában Kutatás Serdülőkorúak

Részletesebben

Tartalom/Contents. I S M Ifj...",!i ;.~ SPCJflll>,"i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán

Tartalom/Contents. I S M Ifj...,!i ;.~ SPCJflll>,i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Tartalom/Contents Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Biró György: Néptáplálkozás, egészséges táplálkozás Public Nutrition, Healthy Nutrition Martos Éva: Sporttáplálkozás vagy néptáplálkozás

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2012. október 4 - október 6. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN BALOGH EMŐKE Doktori értekezés Készült: Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Doktori értekezés. Ágota Gabriella. Gödöllő 2000.

Doktori értekezés. Ágota Gabriella. Gödöllő 2000. A β-karotin FELSZÍVÓDÁSÁNAK, TRANSZPORTJÁNAK ÉS TOJÁSBA ÉPÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOLESZTERIN ANYAGFORGALOMMAL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁRA (Japán fürjben és tyúkban végzett kísérletek) Doktori

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, ELÔDI PÁL, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ,

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Egy alapvető fontosságú ősi étel Aphanizomenon flos-aquae Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Tartalomjegyzék Beve z e t é s 7 Az

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Bártfai Liza Mosonmagyaróvár 2014 2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK Doktori iskola vezető: Dr. Kuroli Géza MTA doktora Programvezető: Dr. Ördög Vince egyetemi tanár, a biológiai

Részletesebben

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április 1. oldal, összesen: 36 GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001. április Egészségfejlesztési Kutatóintézet Egészségstatisztikai Egység 2. oldal, összesen:

Részletesebben

OBESITOLOGIA HUNGARICA

OBESITOLOGIA HUNGARICA OBESITOLOGIA HUNGARICA A Magyar Elhízástudományi Társaság Lapja 2011; (12) Supplementum 1; S1-S20 Konszenzus Konferencia a D-vitamin szerepéről 2011. április 14-15., Eszterházy Károly Főiskola, Eger A

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Dr. Kolonics Gábor Misszióban szolgáló bajtársaink egészségvédelme Különös tekintettel az UV sugárzás okozta károsodások megelőzésére Doktori

Részletesebben

2014. tavasz. Az állandó egészség élménye. Újdonságok. Egészséges. Egészséges táplálkozás. Egészséges

2014. tavasz. Az állandó egészség élménye. Újdonságok. Egészséges. Egészséges táplálkozás. Egészséges 2014. tavasz Az állandó egészség élménye. Hírek, érdekességek Egészséges táplálkozás Újdonságok Egészséges TESTSÚLY wwww.facebook.com/vitaking.eu Ingyenes tanácsadás Egészséges SZÉPSÉG www.vitaking.hu

Részletesebben