Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása"

Átírás

1 Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Dr. Szánthó Zoltán* Astract Due to energetic and economic reasons it is worth using storage tanks connected in parallel in domestic hot water (DHW) systems. The circulation system of the building effects the structure, sizing and operation of DHW supply systems. Unbalanced circulation systems may impede the reliable operation of DHW systems; complaints may only be overcome with significant oversizing and significantly more energy consumption. The author claims that storage tanks connected in parallel require prudent design and sizing otherwise circumstances that only alter operating conditions a little may cause the failure of systems built based only on experience. Az idõben gyorsan változó használati melegvíz igények kielégítésére még a legkisebb teljesítménytartományban, egyetlen lakás vagy családi ház ellátásakor is célszerû valamilyen tárolós megoldást alkalmazni. Átfolyós használati melegvíz termelés esetén a rendszer teljesítményét a csúcsigényre kellene méretezni, ami a tárolós megoldáshoz képest jelentõs többletkapacitást igényelne, és aminek különösen alacsony lakásszámnál igen kicsi lenne a csúcskihasználási idõtartama. Az 1. ábra szemlélteti, hogy különbözõ lakásszámú épületekben hogyan alakulna az 1 perces csúcsidõtartamra méretezett hõtermelõ csúcskihasználási idõtartama; a 2. ábra pedig az 1 perces csúcsfogyasztás és a napi átlag viszonyát mutatja, szintén a lakásszám függvényében. 2. ábra. A HMV fogyasztás 1 perces csúcsának és napi átlagának viszonya a csúcsfogyasztás függvényében Ahol például elõnykapcsolás alkalmazása miatt a szükséges HMV teljesítmény rendelkezésre is áll, szabályozási szempontból mégis érdemes megfontolni a tároló alkalmazását. A gyorsan változó HMV térfogatáram gyorsan változó teljesítményt igényel, amit a szabályozás nehezen tud követni, és ez a HMV-hõmérséklet ingadozását okozza. Az ilyen hõmérsékletingadozások kiegyenlítésének legalkalmasabb eszköze egy, a hõtermelõvel a HMV oldalon sorba kapcsolt tároló. A hõmérsékletlengések kiegyenlítésében a tárolót kiválthatja egy kellõen nagy térfogatú elegendõen nagy átmérõjû és hosszúságú vezetékszakasz is. Ez a cikk a HMV hõtermelõvel párhuzamosan kapcsolt tároló alkalmazásának kérdéseivel foglalkozik. Az egységnyi térfogatban tárolható nagyobb hõmennyiség és a megbízható méretezés miatt a hazai épületgépészeti gyakorlat a sorossal szemben indokoltan alkalmazza szívesebben a párhuzamos tárolót. Noha maga a méretezés egyszerû, a rendszer kialakítása mégis számos buktatót rejt magában, ami indokolttá teszi, hogy a kérdéssel kicsit behatóbban foglalkozzunk. 1. ábra. A napi HMV fogyasztás csúcskihasználási idõtartama a lakásszám függvényében * Egyetemi docens, PhD, BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék A párhuzamos HMV tároló méretezése A párhuzamos tároló valójában egy nagy tárolóképességû hidraulikai leválasztó. Belátható, vagy a jelleggörbék megszerkesztésével bebizonyítható [1], hogy amennyiben a tároló ellenállása 0, akkor a hõcserélõ ágában a változó HMV fogyasztástól függetlenül állandó térfogatáram kering (3. ábra, lásd a következõ oldalon). Megfelelõ kialakítás esetén a tároló ellenállása valóban elhanyagolható, és ekkor a hõcserélõn közel állandó térfogatáram halad. Mivel a hõcserélõbe hidegvíz lép be, és HMV hõmérsékletû víz lép ki, ezért a közel állandó térfogatáram közel állandó teljesítményt, és ezzel lényegesen egyszerûbb szabályozási feladatot jelent. A 4. ábra a 3. ábra szerinti kialakítású párhuzamos tárolós rendszer méretezésének elvét szemlélteti. A hõcserélõt az Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám 1

2 a tároló térfogata pedig: Qtároló V tároló c ( t t ) (2) deg v HMV ahol: a víz sûrûsége; c v a víz fajhõje; t HMV t hideg a meleg- és a hidegvíz hõmérsékletkülönbsége. A hõcserélõ teljesítménye és a tároló mérete a tartamgörbén és a csúcsidõtartam megválasztásán keresztül összefügg egymással. A méretezés történhet a hõcserélõ teljesítménye alapján, például a rendelkezésre álló fûtési teljesítménybõl kiindulva, és ekkor kiadódik a tároló mérete; vagy történhet a tároló méretébõl kiindulva, és ekkor a hõcserélõ mérete adódik ki. hi 3. ábra. Az ideális párhuzamos kapcsolású HMV tároló hidraulikai leválasztóként mûködik állandónak a példában 62 kw-nak feltételezett teljesítményre méretezzük. A kapcsolás igen fontos eleme a 3. ábrán a hõcserélõ ágában szereplõ beszabályozó szelep, amivel az állandó teljesítményhez tartozó térfogatáramot kell beállítani. HMV csúcsban a pillanatnyi igény meghaladja a hõcserélõ teljesítményét; a teljesítmény-hiányt a tároló kisütésével fedezhetjük. A 4. ábrán a teljesítmények különbségét a piros és a sárga görbe közötti metszékek, míg a tárolandó hõmennyiséget a pirossal színezett terület szemléltetik. 4. ábra. A HMV hõigény alakulása, összevetve az azonos csúcsidõtartamra méretezett párhuzamos és a soros kapcsolású hõcserélõ teljesítményével A tároló visszatöltésére a csúcsidõn kívül van mód, amikor a hõcserélõ teljesítménye meghaladja a pillanatnyi HMVigényt. A tárolandó hõmennyiség: Q tároló csúcs Q ( ) HMV d Q hcscsúcs (1) 0 ahol: Q tároló a tárolandó hõmennyiség; Q() HMV a HMV-fogyasztás tartamgörbéjét leíró függvény; Q hcs a hõcserélõ teljesítménye; csúcs a méretezési csúcsidõtartam; A méretezés alapja a Q () HMV rendezett fogyasztási diagram, amelyet lakossági fogyasztók esetében a térfogatáram segítségével, a következõ összefüggésekkel határozhatunk meg [2]: b V () a c [l/perc] (3) HMV csúcs csúcs ahol csúcs a vizsgált csúcsidõtartam; a, b és c pedig a következõ összefüggésekkel határozandó meg: 0,4893 a 28, 623V átl. (4), b V átl V (5),., átl. c 0, 00165* V. 0, 0135 (6) átl Az összefüggésekben a napi átlagfogyasztás:. V átl. 0, 135 N 0, 3 N 0, 6 [l/perc] (7) ahol N a lakások száma. A 4. ábra rögtön megvilágítja a 3. ábra szerinti kapcsolás két fontos hiányosságát. Az egyik, hogy szemben a változó térfogatárammal üzemelõ soros kapcsolású hõcserélõvel (kék görbe) a párhuzamos kapcsolás hõcserélõje nem terhelhetõ túl, az állandó tömegáram miatt csúcsban is ugyanazt a teljesítményt szolgáltatja, mint csúcson kívül. A másik, hogy a tároló töltése és kisütése csak igen nagy tárolóméret esetén lenne egyensúlyban (egyezõ méretû piros és sárga területek esetén). A cél általában a tárolóméret minimalizálása. Megfelelõ méretezéssel és kialakítással ez el is érhetõ, de ehhez a tároló túltöltését elkerülendõ a töltést le kell tudni állítani. Ehhez két hõmérõt: egy a szivattyú bekapcsolását és egy a szivattyú kikapcsolását végzõ hõmérõt kell beépíteni (5. ábra). Amikor a rendelkezésre álló többletteljesítmény feltöltötte a tárolót, és a célszerûen a tárolón a hidegvíz bevezetésére szolgáló csonkba épített kikapcsolási hõmérõ eléri a HMV hõmérsékletét, a szabályozás leállítja a szivattyút. A jelentõs ellenállásbeli különbség miatt ilyenkor a rendszerbe belépõ hidegvíz lényegében csak a tárolón áramlik keresztül, és elkezdi a tároló kisütését. Ha a bekapcsolási hõmérõn a hõmérséklet elér egy elõre beállított a gyakorlati tapasztalatok alapján célszerûen a HMV hõmérsékleténél 5 C-kal alacsonyabb értéket, a szivattyú bekapcsol. Ha a pillanatnyi fogyasztás meghaladja a hõcserélõ méretezési térfogatáramát, a tároló kisütése folytatódik, azonban megfelelõ méretezés esetén a csúcsfogyasztás a tároló teljes kisülése elõtt befejezõdik (3. ábra). A két hõmérõ 2 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám

3 közötti hiszterézis- térfogatot úgy kell megválasztani, hogy a szivattyú ki- és bekapcsolásai során ne lépjük túl a megengedett kapcsolási számot. A táro- ló méretezésénél természetesen ezt a hiszterézistérfogatot nem lehet a (2) összefüggés szerint meghatározott térfogatban figyelembe venni. 5. ábra. Párhuzamos kapcsolású HMV-termelés a szivattyú ki- és bekapcsolását vezérlõ hõmérõkkel A valóságban a hõcserélõ teljesítményét meghaladó igényû fogyasztások nem alkotnak összefüggõ periódust, hanem a nap folyamán elszórt rövidebb, összességükben csúcs idõtartamot kiadó szakaszokban jelentkeznek. A szivattyú bekapcsolt állapotában a rövid kisütést regenerálás követi, és mindez a tárolónak csak egy kisebb hányadát veszi igénybe. Ezeknek a rövid idejû csúcsperiódusoknak és a közben lezajló regenerálódás hatását lakossági fogyasztók esetében statisztikai módszerekkel vizsgálva a tároló szükséges méretére az (1) összefüggés szerint számíthatónál lényegesen kisebb, kb %-os eredmények adódtak. Ez az arány növekvõ méretezési csúcsidõvel egyre kedvezõbb. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az (1) összefüggés szerint méretezett tárolók méretében különösen a hosszabb csúcsidõre való méretezés esetén igen nagy tartalék jelentkezik. Ez a rendszert igen toleránssá teszi a tervezés során elkövetett esetleges hibákkal szemben. A tároló alkalmazásával csökkenthetõ a HMV termelés méretezési hõigénye, és a szabályozási problémák is elkerülhetõk, viszont növekszik a rendszer beruházási költsége. Ebben a beruházási költségben komoly tétel a tároló elhelyezésére szolgáló helyiség építési költsége. A helytakarékosság érdekében a mai gyakorlat igyekszik minél kisebb tárolót alkalmazni. A tároló mérete, az ehhez tartozó csúcsidõtartam és a hõcserélõ teljesítménye valójában gazdaságossági kérdés, ami az egyes méretezési esetekben igen hosszadalmas vizsgálatot igényelne. A lakossági fogyasztás tartamgörbéjét leíró összefüggések szerint liter közötti tárolótérfogattal a méretezési összefüggés teljes, 10-tõl 350 lakásig terjedõ érvényességi tartományában levághatók a kb perces csúcsok. Egy 60 lakásos társasház esetében például az 55 perces csúcsidõtartamhoz 437 literes tárolótérfogat tartozik, ami 150 literes hiszterézistérfogattal két sorbakapcsolt 300 literes tárolóval jól fedezhetõ. A 6. ábra egy ilyen rendszer kapcsolását szemlélteti. A kapcsolás hiányossága, hogy a kereskedelemben kapható tárolók 5/4 (1 1/4 ) méretû csonkjain bizonyos körülmények között 1,6 m/s körüli áramlási sebesség is kialakulhat. Az ebbõl következõ nyomásveszteség elrontja a tároló hidraulikai leválasztó funkcióját, és a hõcserélõ térfogatáramát a fogyasztás függvényévé teszi. A 6. ábrán látható az épületcirkuláció egy lehetséges bekötése is. A cirkuláció méretezése és a rendszerbe való illesztése számos itt nem részletezett problémát vet fel. A cirkuláció térfogatárama a fogyasztás függvényében változik. Ha a vezetékek megfelelõ hõszigeteléssel rendelkeznek, és a cirkulációs hálózatot beszabályozták, ez a cirkulációs térfogatáram akár igen csekély is lehet. Ebben az esetben a cirkulációt lehet akár a belépõ hidegvíz és a tároló alsó csonkjának csatlakozásához kötni. A fogyasztási szünetekben, ha a tárolótöltõ szivattyú éppen áll, a cirkuláció mindaddig kisüti a tárolót, amíg a bekapcsolási hõmérõ a töltõszivattyút újraindítja. Ha az 6. ábra. Párhuzamos kapcsolású HMV termelés sorba kapcsolt tárolókkal és cirkulációval 1 a HMV hõmérséklet értéktartó szabályozása fordulatszám-szabályozott primer szivattyúval, 2 lemezes hõcserélõ, 3 tároló-töltõ szivattyú, 4 cirkulációs szivattyú, 5 HMV tároló épületcirkuláció nincs megfelelõen beszabályozva, a cirkulációs térfogatáram igen nagy, akár a tároló-töltõ térfogatáramot is meghaladóan nagy lehet. Ebben az esetben a cirkulációt nem célszerû a tároló alsó csonkjára kötni, mert az éjszakai fogyasztási szünet idején a tárolót nem lehet feltölteni. Bizonytalan cirkuláció esetén célszerûbb a 6. ábra szerinti kapcsolást alkalmazni. Kapcsolás a cirkulációt keringetõ és a tárolót töltõ közös szivattyúval A beruházási költségekkel való takarékoskodás érdekében gyakran alkalmaznak olyan kapcsolást, ahol a tároló töltését és az épületcirkuláció keringetését egyetlen közös szivattyú végzi (7. ábra). A kapcsolás méretezése és üzemeltetése számos buktatót rejt magában, ezért érdemes a mûködését kicsit alaposabban elemezni. Az alkalmazása mellett szóló egyik legfontosabb érv, hogy csúcsfogyasztás idején a rendszer hidraulikai kialakításából következõen a cirkuláció automatikusan leáll. Különösen fontos szempont ez távfûtési hõközpontok esetében, ha a hõközpont a szolgáltató kezében van, a beszabályozatlan cirkulációs hálózat pedig a lakóközösségé. A cirkuláció bizonytalan de ha nincs cirkulációs panasz a rendszerben, akkor a beszabályozott állapothoz szükségest akár többszörösen is meghaladó! térfogatárama így nem jelent kockázatot a hõ- Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám 3

4 az (1) és (2) összefüggések, valamint a fogyasztás tartamdiagramjának a segítségével lakossági fogyasztók esetén a (3) (7) összefüggésekkel meg kell határozni a hõcserélõ méretezési teljesítményét, valamint a tároló 0 csúcsidõtartamhoz tartozó (2) összefüggés szerinti nettó és V T teljes térfogatát. A tárolót fogyasztás nélküli helyzetben töltõ térfogatáramot a következõ összefüggéssel határozhatjuk meg: V V T t0 V( 24) V( 0) 24 0 V ( ) ahol az eddigieken túl V(24) a 24 óra alatti teljes napi HMV fogyasztás térfogata; V( 0 ) a fogyasztási tartamgörbe 0 0 szakasza alatti terület, azaz a csúcsfogyasztási periódus HMV fogyasztása; V( 0 ) a 0 csúcsidõhöz tartozó HMV méretezési térfogatáram. 0 (8) 7. ábra. Párhuzamosan kapcsolt HMV tároló a cirkulációt keringetõ és a tárolót töltõ közös szivattyúval cserélõ méretezésében, és nem rontja le a méretezési állapothoz tartozó közepes hõfokkülönbséget sem. Csúcsidõn kívül, amikor az elõremenõ vezetékhálózat nyomásvesztesége lecsökken, a szivattyú már képes a cirkulációt a hálózat végpontjairól visszakeringetni, és a hõcserélõ még csekély hõfokkülönbség mellett is képes a lecsökkent teljesítményigény fedezésére. Ebben a kapcsolásban tehát a hidraulikai kialakítás a cirkuláció szempontjából önszabályozást végez. Ha azonban a tárolót töltõ szivattyút a cirkuláció mûködése miatt nem lehet lekapcsolni, akkor a tároló töltését a nap 24 órájának csúcsidõn kívül fennmaradó részére kell elnyújtanunk. Ha kisméretû tárolót szeretnénk, az rövid csúcsidõt jelent. Néhány száz literes tárolótérfogat és néhány tucat perces csúcsidõtartam esetén a tároló feltöltését kb. 23 órára kell elnyújtani. Ez rendkívül kis, 10 liter/h nagyságrendû töltõ térfogatáramot jelent, amelynek beszabályozása még igen kis méretû beszabályozó szelepen is komoly nehézséget okoz (7. ábra, C szelep). Ide általában igen kis, akár 3/8 méretû beszabályozó szelepet kell beépíteni de mindenképpen kisebbet, mint az 1 perces fogyasztási csúcshoz méretezett vezeték, vagy a kisütés irányban a beszabályozó szelepet megkerülõ visszacsapó szelep mérete. A C beszabályozó szeleppel a töltés irányában tudatosan elrontjuk a HMV tartály hidraulikai leválasztó funkcióját. A kapcsolás mûködése hidraulikai szempontból igen kényes, ezért a rendszer nagyon pontos méretezést igényel. A méretezést és az egyes lépések indoklását a [3] számon hivatkozott irodalom részletesen taglalja, itt csak a legfontosabbakra szorítkozunk. Az elsõ és legfontosabb lépés a cirkulációs rendszer méretezése, és a fogyasztás nélküli állapotban keringtetendõ V c0 cirkulációs térfogatáram meghatározása. Ha a beszabályozásra és méretezésre nincsen mód például egy felújítás során, ha az nem érinti a cirkulációs rendszert akkor legalább a fogyasztás nélküli állapotban ténylegesen keringõ térfogatáramot kell meghatározni, pl. az A helyen beépített beszabályozószelep segítségével (7. ábra). Ezután 8. ábra. A 7. ábra szerinti kapcsolás szivattyújának kiválasztása Ezután következik a tárolót töltõ, és egyben a cirkulációt keringetõ szivattyú kiválasztása. A szivattyút két munkapontra kell választani (8. ábra): P a hõcserélõ méretezési állapotához tartozó munkapont, amikor a fogyasztás V( 0 ), a cirkuláció áll, a tárolón pedig éppen nincsen áramlás (a töltés és kisütés határhelyzete); P a cirkuláció és a tároló töltés névleges állapotához tartozó munkapont: a fogyasztás nélküli helyzet, amikor a szivattyú a V " V V t0 c0 térfogatáramot keringeti; azaz a (8) szerintiv t0 térfogatárammal tölti a tárolót és keringeti a V c0 cirkulációt. A V( 0 ) térfogatáramot a B, a V t0 térfogatáramot a C beszabályozó szeleppel lehet beállítani. A B szelepen a beszabályozáskor beállított fojtás p szelep, amivel av( 0 ) méretezési térfogatáramot állítjuk be. Ahhoz, hogy a szivattyú a cirkulációt keringetni tudja, a P ponthoz tartozónál nagyobb nyomáskülönbségre van szükség. A szivattyú jelleggörbéjének alakja miatt ez a nagyobb nyomáskülönbségû P munkapont csak balra lehet a P -tõl. Ebbõl következik, hogy teljesülnie kell a V V V ( 0 ) (9) t 0 c 0 egyenlõtlenségnek. A 7. ábra szerinti kapcsolás mûködõképességéhez adott tárolóméret és hõcserélõ teljesítmény esetén 4 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám

5 V c0 értéke már nem lehet tetszõlegesen nagy. Azokban a beszabályozatlan cirkulációs rendszerekben, ahol a panaszok elkerülését korábban nagy cirkulációs térfogatáram keringetésével érték el, a nem megfelelõ körültekintéssel kialakított 7. ábra szerinti kapcsolás súlyos cirkulációs panaszokat okoz. Ahhoz, hogy a rendszer kifogástalanul mûködjön, a P munkapontban a szivattyú által létesített nyomáskülönbségnek fedeznie kell a cirkulációs hálózat nyomásveszteségét, valamint a hõcserélõn és a B beszabályozó szelepen kialakuló nyomásveszteséget: p p cirk ( p höcserélõ ( ) p 0 szelep ) V 0 V t V ( 0 ) Itt a p cirk nyomásveszteségbe a teljes cirkulációs kör, tehát az elõremenõ vezetékhálózat nyomásveszteségét is bele kell érteni. Azokban a rendszerekben, ahol a nem kellõen gondos méretezés és ennek részeként a cirkuláció szerepének elhanyagolása miatt cirkulációs panaszok léptek fel, sok esetben próbáltak a cirkuláció helyzetén azzal javítani, hogy a visszavezetés áthelyezésével a cirkulációs körbõl kiiktatták a töltõköri beszabályozó szelepet (9. ábra). Az, hogy ez tényleg eredményre vezet-e, megfelelõ számítások nélkül nem ítélhetõ meg elõre. Ha a cirkulációs problémákat sikerül is esetleg elhárítani, további problémák is felléphetnek: csúcsfogyasztás idején például nem feltétlenül áll le a cirkuláció. A 9. ábra szerinti kapcsolás egyszerû módszerekkel nem is méretezhetõ. A HMV-termelés méretezetlenségének és a cirkuláció beszabályozatlanságának együttese már csak kivételes szerencsével, vagy jelentõs túlméretezéssel kezelhetõ. A korrekt megoldás a cirkulációs rendszer hõszigetelése, méretezése és beszabályozása, majd a 7. ábra szerinti kapcsolás méretezésének és beszabályozásának végigvitele lenne. c0 2 (10) 9. ábra. A 7. ábra szerinti kapcsolásban beszabályozatlan cirkuláció esetén jelentkezõ panaszok elhárításának egyik lehetséges módja A leggyakoribb hibák Az elmondottakból látható, hogy elvében hiába egyszerû a párhuzamos HMV kapcsolás, a nem kellõen gondos megvalósítás és üzemeltetés számos hibára: végsõ soron fogyasztói panaszokra, de mindenképpen indokolatlanul nagy energiafelhasználásra vezet. Alapvetõ hiba, ha a hõcserélõ ágából kimarad a beszabályozószelep (10. ábra), és hiányoznak a szivattyú ki- és bekapcsolását vezérlõ hõmérõk is. A szükséges V( 0 ) méretezési térfogatáramot aligha lehet a hõcserélõ, a vezetékhálózat és a szivattyú méretezésével pontosan beállítani. A szükségszerûen túlméretezett szivattyú a tervezettnél nagyobb térfogatáramot fog szállítani. Ha a hõcserélõt nem méretezték túl, akkor a megnövekedett térfogatáram mellett a HMV névleges hõfoka esetleg el sem érhetõ. Bizonyos körülmények között elõfordulhat az is, hogy ez a tervezettnél nagyobb térfogatáram még az 1 perces HMV csúcsnál is nagyobb. Ilyenkor a tároló kisütése sohasem indul meg. Természetesen ebben a helyzetben elvész a párhuzamos kapcsolás összes szabályozási elõnye, hiszen a szabályozónak valójában átfolyós HMV termelést kell kezelnie. További probléma, ha a tároló töltését nem lehet leállítani, mert ekkor a szivattyú folyamatosan üzemel, és a tároló túltöltését nem lehet megakadályozni. Ekkor a tároló alsó csonkján melegvíz lép ki, és a hidegvízhez keveredve felmelegíti a hõcserélõbe belépõ közeget. Ezzel romlik a hõcserélõ közepes hõfokkülönbsége, nõ a primer térfogatáram-igény, és megemelkedik a primer visszatérõ hõmérséklet. Mindez visszahathat egy esetleges kondenzációs kazán hatásfokára is. 10. ábra. Beszabályozatlan párhuzamos tárolós HMV rendszer A beszabályozó szelepre már csak azért is szükség van, mert a rendszer méretezése a fogyasztás tartamdiagramját legalább 99% biztonsággal leíró (3) (7) összefüggéseken alapszik. Ez azt jelenti, hogy az adott fogyasztók HMV felhasználásának tényleges tartamgörbéje nagy valószínûséggel a méretezési görbe alatt halad. A méretezési összefüggések alapján kialakított rendszer a tényleges igényekhez képest a valóságban szinte biztosan túlméretezett. Ez semmilyen problémát nem jelent, ha a hõcserélõ ágában van beszabályozó szelep, vagy legalább a szivattyút ki lehet kapcsolni. A beüzemelés során a HMV fogyasztásmérõn leolvasható adatok felhasználásával a hõcserélõ térfogatárama és teljesítménye a beszabályozó szelep fojtásával a beépített tárolóhoz illeszthetõ. Ezzel csökkenthetõ a HMV termelés teljesítmény-igénye, és a túltöltés is elkerülhetõ. Beszabályozó szelep hiányában a beüzemelés során a teljesítmény ilyen változtatása természetesen Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám 5

6 nem valósítható meg. A beszabályozásnak a tényleges fogyasztási adatok szerint történõ módosítása a 7. ábra szerinti kapcsolásnál elengedhetetlen. A 7. ábra szerinti kapcsolás korrekt méretezését kevés helyen viszik végig. Ha a (9) összefüggés szerinti feltétel nem teljesül, az garantáltan cirkulációs panaszokat okoz, ami a 9. ábra szerinti ötleteléssel csak ritkán kezelhetõ. Általában véve: a HMV termelés mûködésére a legnagyobb kockázatot a cirkulációs rendszer beszabályozatlansága jelenti. Természetesen a HMV-termelõ rendszer méretezésénél és kialakításánál elkövetett hibák visszahathatnak a legprecízebben beszabályozott cirkulációs rendszerre is. A 11. ábra szerinti kialakításnál garantáltak a cirkulációs panaszok. A HMV töltést és a cirkuláció keringetését közös szivattyú végzi, a tároló ágából azonban hiányzik a töltés térfogatáramát fojtó szelep. A tartály emiatt továbbra is hidraulikai leválasztóként funkcionál akkor viszont a tároló hideg- és melegoldali bekötése között sem lehet számottevõ nyomáskülönbség. Ekkor viszont a hõcserélõ ágában lévõ szivattyú nyomáskülönbsége sem érvényesülhet e pontokon kívül; a cirkulációs térfogatáram keringetéséhez nem áll rendelkezésre nyomáskülönbség. Gyakori hiba, ha a 6. ábrához hasonló kétszivattyús kialakításnál elmarad a tároló-töltõ szivattyút ki- és bekapcsoló hõmérõ, vagy a hõmérõket nem jól helyezik el. Külön cikket érdemelnének a tároló kialakításával kapcsolatos megfontolások. Itt csak arra térek ki, hogy a párhuzamosan kapcsolt HMV tárolónak réteges tárolónak kell lennie, azaz el kell kerülni, vagy legalábbis minimalizálni kell a hideg- és melegvíz keveredését. Ez magas, karcsú tárolóval, szükség esetén több tároló sorba kapcsolásával elérhetõ úgy, hogy közben a hidraulikai leválasztó funkciót se rontsuk el a tartály ágának túlságosan nagy ellenállásával. A hidegvizet alul, a melegvizet felül kell bevezetni. Nagyon lényeges a tárolók hidraulikai kialakítása, hogy a hideg- és melegvíz bevezetésénél a keveredést minél jobban elkerüljük, és biztosítsuk a tárolón belüli réteges áramlást. A tároló méretezésénél a keveredési zónákat nem szabad a nettó tárolótérfogatban számításba venni, viszont ezek a tartományok kiválóan alkalmasak az esetleges szabályozási lengéseket kiegyenlítõ soros tároló funkcióra. Csak kellõ körültekintéssel szabad HMV tárolóként alkalmazni azokat a napenergia hasznosító rendszerek számára kialakított tárolókat, ahol a tartály egyes tartományait eleve párhuzamos, más tartományait soros üzemre tervezik, és a cirkulációt esetleg éppen a két tartomány határán vezetik a tartályba. Ha a cirkulációt a tartályba vezetik, akkor a tároló nettó térfogatában csak a bevezetés feletti részt szabad figyelembe venni. A párhuzamos tárolós kapcsolásnál könnyen lehet hibákat véteni a szabályozás kialakításával is. A 12. ábra szerinti kialakításnál éjszakai fogyasztási szünetben a szabályozás ugyan megbízhatóan elõállítja a HMV hõmérsékletet, azonban a tároló ágában lévõ fojtószelep miatt szükségszerûen csekély térfogatáram a cirkuláció térfogatáramával keveredik. A kis tárolótöltõ térfogatáram miatt csekély teljesítmény melegíti a rendszert, és ezt a bevitt teljesítményt meghaladhatja a rendszer hõvesztesége. Az éjszaka folyamán a cirkuláció folyamatos hõvesztesége miatt a keveredési hõmérséklet folyamatosan csökken; a rendszer reggelre a tárolót alulról fölfelé haladva egyre alacsonyabb hõmérsékletû vízzel tölti fel (amit persze a tartályban a sûrûségkülönbségbõl származó felhajtóerõ kiegyenlíteni igyekszik). A tároló csak akkor tölthetõ fel meleg vízzel, ha tartósan elegendõen nagy fogyasztás terheli a rendszert, hiszen csak ekkor lehet a rendszerbe elegendõ teljesítményt bevinni. A megoldás a szabályozás érzékelõjének áthelyezése lehet a kevert hõmérsékletû ágba (13. ábra), ez azonban két újabb problémát vethet fel. Ha a hõcserélõtõl távolra kerül a szabályozás érzékelõje, az megnöveli a szabályozás holtidejét, ezáltal a szabályozás nehézségi fokát és lengésre való hajlamát. A szabályozás megfelelõ mûködéséhez ilyenkor elengedhetetlen a szabályozási paraméterek mérés útján való behangolása. 11. ábra. A tároló ágából hiányzó fojtószelep súlyos cirkulációs problémákat okoz 12. ábra. A bevitt teljesítmény nem képes fedezni a rendszer hõveszteségét 6 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám

7 hõcserélõt elhagyó kb C feletti hõmérséklet esetén súlyos vízkövesedési problémákat okozhat. Összefoglalás Energetikai és költségtakarékossági szempontból a HMV termelõ rendszerekben párhuzamos tárolót érdemes alkalmazni. A HMV termelõ rendszer kialakítását, méretezését és üzemeltetését döntõen befolyásolja az épület cirkulációs rendszere. A beszabályozatlan cirkulációs rendszer adott esetben lehetetlenné teheti a HMV ellátó rendszer megbízható üzemét; a panaszok általában csak jelentõs túlméretezéssel és az indokoltat meghaladó energiaelhasználással orvosolhatók. A párhuzamos tárolós rendszerek körültekintõ kialakítást és méretezést igényelnek; a megszokottól akár csak kismértékben eltérõ körülmények akár üzemképtelenné is tehetik a tapasztalati úton kiválasztott elemekbõl álló rendszert. 13. ábra. A hibás kialakítás szabályozási lengéseket és súlyos vízkövesedést okozhat A következõ probléma, hogy a hõcserélõn áthaladó vizet esetleg jelentõsen túl kell melegíteni ahhoz, hogy az a cirkulációval keveredve az elõírt HMV hõmérséklet jöjjön létre. Ez a túlmelegedés adott esetben budapesti vízösszetételnél pl. a Irodalom [1] Dr. Szánthó Zoltán: Párhuzamos használati melegvíz tároló beszabályozása. Magyar Épületgépészet évi 4. szám [2] Dr. Szánthó Zoltán Némethi Balázs: Lakossági használati melegvíz fogyasztók méretezési igényének meghatározása. Vízellátás, csatornázás; Infoprod mûszaki kiadványok 161., X. évf p [3] Dr. Szánthó Zoltán: Épületgépészet a gyakorlatban, fejezet: Párhuzamos tárolós használati melegvíz rendszerek méretezése. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest, június. Fõszerkesztõ: dr. Bánhidi László Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám 7

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

SCHERMANN ZSOLT TDK DOLGOZAT

SCHERMANN ZSOLT TDK DOLGOZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK SCHERMANN ZSOLT TDK DOLGOZAT Egy- és kétutú szelepek összehasonlítása, alkalmazása

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Az épületgépészeti rendszerek hatásosságának növelése

Részletesebben

Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl

Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl Talán többekben él olyan személyes tapasztalat, amikor túrázás közben, egy nyári napon az Alföld egy ligetes erdejébe lépett, biztos sokan menekültek hajókirándulásokon,

Részletesebben

Felhasználói referencia-útmutató

Felhasználói referencia-útmutató EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez. Paraméter beállítások és elektromos bekötések

Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez. Paraméter beállítások és elektromos bekötések Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez Paraméter beállítások és elektromos bekötések PARAMÉTER MEGNEVEZÉS Hidraulikai beállítások GYÁRI BEÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY/PARAMÉTEREK Hidraulikai séma

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

VI. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYI KONFERENCIA Alkalmazkodási stratégiák a várható éghajlatváltozás hatásaira épületek tervezése és felújítása során friss

VI. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYI KONFERENCIA Alkalmazkodási stratégiák a várható éghajlatváltozás hatásaira épületek tervezése és felújítása során friss Alkalmazkodási stratégiák a várható éghajlatváltozás hatásaira épületek tervezése és felújítása során friss kutatási eredmények és esettanulmányok BME MET 2013. 05. 31. Előadó: Medgyasszay Péter PhD egyetemi

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

6304 5414 06/2000 HU A

6304 5414 06/2000 HU A 6304 5414 06/2000 HU A kezelő részére Kezelési utasítás FM 445 funkció modul A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos általános jellegű használati tudnivalók A készüléket csak rendeltetésszerűen

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K Mikó Balázs Budapesti M szaki F iskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ABSTRACT

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 Szerelési Utasítás álló melegvíz-tároló Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 N. art. xx xx xxx Változtatás joga fenntartva 06/03 TV H 1 Tanúsított minõségû

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELEK FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők Termékcsalád: Fali Kazánok Termékcsoport: KOMPAKT Modellek: CITY / UNO Első kiadás: 2002. Október 31. 2 Manuale didattico Gruppo Compatta Modelli CITY / UNO Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

Blade szerverek telepítési stratégiái meglévő adatközpontokba

Blade szerverek telepítési stratégiái meglévő adatközpontokba Blade szerverek telepítési stratégiái meglévő okba Írta: Neil Rasmussen 125. tanulmány 1. javított kiadás Vezetői összefoglaló A blade szerverek olyan energiasűrűséggel működnek, ami gyakorlatilag az összes

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014.számú ügyben Előadó: dr. Kéri Szilvia dr. Szüts Korinna dr. Pump Judit Az eljárás

Részletesebben

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 7 8. sz. 2006. p. 81 87. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása Az adatfeldolgozó

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor. MI A HŐSZIVATTYÚ? A hőszivattyú olyan berendezés, amely energia felhasználásával a hőt a forrástól a felhasználóhoz továbbítja. A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉKOK MODELL: MELEGVÍZ ÁLLOMÁS

OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉKOK MODELL: MELEGVÍZ ÁLLOMÁS OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉKOK MODELL: MELEGVÍZ ÁLLOMÁS KIADVA: 1V0 20.04.2012 MÓDOSÍTÁSOK VERSION DATE NAME MODIFICATION Pag. 2 di 20 TARTALOM 1 ALAP INFORMÁCIÓK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére HelioSet 150 szolárrendszer HelioSet 250 C szolárrendszer Szolár Mindig az Ön oldalán Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére Miért éri meg a napenergiát hasznosítani? A Nap kevesebb mint két hét

Részletesebben

1. Bevezetõ. 2. Az acélok zárványtartalmának csökkentése. Szabó Zoltán*

1. Bevezetõ. 2. Az acélok zárványtartalmának csökkentése. Szabó Zoltán* Szabó Zoltán* Alacsony zárványtartalmú acél gyártásának feltételei Egyre nagyobb az igény a tiszta acélok elõállítására. Egyre több rendelésben írják elõ a még megengedett zárványossági fokozatot. A szerzõ

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

1. A berendezés ismertetése

1. A berendezés ismertetése 1. A berendezés ismertetése 1.1. Mûszaki leírás A CALOR-450 fahulladék-tüzelésû melegvíz-kazán lakás vagy ipari, ill. mezõgazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek fûtésére használható. A berendezés

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

3. A kazán beszerelése... 14 4. A kazán vezérlése... 14 5. A kazán kezelése... 15 6. A kazán karbantartása... 17

3. A kazán beszerelése... 14 4. A kazán vezérlése... 14 5. A kazán kezelése... 15 6. A kazán karbantartása... 17 SAUNIER DUVAL SD 20, 30, 40 KLZ Kezelési útmutató 1. Bevezető................................................................ 5 2. A hőközpont jellemzői és felépítése............................................

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai Készítette: Csordás Bernadett Konzulensek: Woperáné

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

http://www.morahalom.hu/norveg_geotermikus_kozmurendszer_bemutatasa http://www.morahalom.hu/kozmucsatlakozas_a_norveg_geotermikus_kozmurendszerre

http://www.morahalom.hu/norveg_geotermikus_kozmurendszer_bemutatasa http://www.morahalom.hu/kozmucsatlakozas_a_norveg_geotermikus_kozmurendszerre M ó r a - S o l a r E n e r g i a K f t. 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 2. 6 2 / 2 8 1-0 2 2 F a x : 6 2 / 2 8 1-2 4 4 Mobil: +36 30/400-9662 E-mail: morasolar@morahalom.hu Honlap: http://www.morahalom.hu/mora-solar_kft

Részletesebben

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK WER reaktor önszabályozó tulajdonságainak vizsgálata Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK 1. Bevezetés A WER tip. reaktor teljesítményszabályozása

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Gradus Vol 2, No 2 (2015) 336-341 ISSN 2064-8014 DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Turiné Farkas Zsuzsa Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 2. sz. melléklet HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 1. Általános rész Jelen műszaki csatlakozási feltételek (továbbiakban: MCSF) érvényesek a Kazincbarcika

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 1882-ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította LXII. évfolyam

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÚTMUTATÓ AZOKRÓL A GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZEREKRŐL, AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁLNAK Európai Bizottság Hogyan kerülhető el vagy Hogyan

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS VITOPEND VITOLADENS. akészüléküzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS VITOPEND VITOLADENS. akészüléküzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás akészüléküzemeltetője számára VIESMANN Fűtőkészülék Vitotronic 200 szabályozóval időjárás függvényében vezérelt üzemmódhoz VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Kérjük, őrizze meg!

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalom:

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalom: Tartalom: KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Digitális fali kezelőegység MicLCD 1. A digitális fali kezelőegység felépítése... 3 2. A menü használata... 4 3. A menürendszer felépítése... 5 4. Felhasználói képernyők...

Részletesebben

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel Tekintettel a folyamatos fejlesztôi tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei mûszaki jellemzôit elôzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa! Kód: P82 (verziószám: 1.) - 28/8 imm_zeussup8-8-13.qxp

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

Monetáris politika Magyarországon

Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon 2006. augusztus Monetáris politika Magyarországon Harmadik kiadás Szerkesztette: Horváth Ágnes Készítették: Balogh Csaba (4. fejezet),

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! Többek kérésének eleget téve önállóan is elérhetővé tettük az ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKOR- LATÁHOZ (GHP) kiadványból a HACCP vel foglalkozó fejezeteket.

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására peer-reviewed article A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására KARÁCSONYI Zsolt 1, HANTOS Zoltán 2 1 Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLIST ÁRLIST ÁRLIST 2015/2016 TRTLOMJEGYZÉK Megnevezés Jellemzők Rendelési kód Nettó listaár Oldal Fali, kondenzációs gázkészülékek 35 kw felett VICTRIX PRO 35 ErP 34,0 kw, tároló előkészítéssel - - 3.025622

Részletesebben

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Energetika II. házi feladat (BMEGEENAEE4) Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET INFORMATIKA TANSZÉK A féléves programozási feladatok készítésének általános szabályai INFORMATIKA TANSZÉK 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben