ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján"

Átírás

1 ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing works in the field of higher education. For the scheduled work it is necessary to analyse the market. If Porter s five forces are investigated in the case of higher education, then this helps us in the analysis of the market. In the model the forces that determine the competition in an industry are: barriers to entry, rivalry, threat of substitutes, buyer power, supplier power. The model serves for the structural analysis of profit oriented companies that operate in a certain industry, but these factors also can be interpreted for the higher education, too. The reason of this is that there were significant changes in the supply of institutions of the domestic higher education in the previous decade. Thus the question is what the certain forces mean exactly in this field investigated. These are the followings: new institutions in higher education, competition among existing institutions, post-secondary education, students power, lecturers power. Successful operation depends on the forces on competition of these factors. Bevezetés A non-profit szféra marketing tevékenységével viszonylag kevés irodalom foglalkozik. Ebbe a szférába sorolható a felsőoktatás is, amely területen napjainkban már elengedhetetlen a marketing tevékenység végzése. Véleményem szerint számos felsőoktatási intézmény nem fordít elég figyelmet a marketing kommunikációs tevékenységre, vagy egyáltalán nem alkalmazza a lehetséges eszközöket, vagy csak ad hoc jelleggel teszi azt. Ez hosszú távon nem segíti elő a sikeres működést, tervezett és ellenőrzött tevékenységre van szükség. Ahhoz, hogy tervezetten lehessen végezni ezt a tevékenységet, szükséges a piac elemzése, a versenyhelyzet felmérése az adott területen. Mivel a kiinduló pont tehát a verseny elemzése, a piac megismerése, ezért az előadás arra keresi a választ, hogy a PORTER-modellben értelmezett versenyt meghatározó erők hogyan értelmezhetőek a felsőoktatási szférában. Egy vállalat stratégiájának kialakítását elsősorban a környezet fogja meghatározni. Ezt a környezetet értelmezhetjük tágabban és szűkebben is, de az elmondható, hogy egy vállalat működésére közvetlen befolyásoló ereje annak az iparágnak van, amelyben az adott vállalat tevékenykedik. PORTER szerint a verseny erőssége nem a véletlenek egybeesésén vagy a balszerencsén múlik. * BGF PSzFK Salgótarjáni Intézete, Informatika és Számítástechnika Tanszéki Osztály, főiskolai tanársegéd, doktorandusz. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 Sokkal inkább azon, hogy milyen az adott iparág gazdasági struktúrája, és ez sokkal többet jelent, mint a versenytársak viselkedése. [1] Az iparági verseny alapvetően öt versenytényezőtől függ. Ezt az öt versenytényezőt szemlélteti a PORTER-modell (1. ábra). Ezek a tényezők egyes iparágakban erőteljesek, de lehetnek viszonylag mérsékeltek is. Ennek függvényében alakulnak az egyes iparágak profitlehetőségei. A következőkben azt vizsgálom, hogy egy iparág azon kulcsfontosságú strukturális sajátosságai, amelyek meghatározzák a versenytényezők erejét, hogyan értelmezhetőek a felsőoktatási szférában. Igaz, hogy a felsőoktatási intézmények alapvető tevékenységét tekintve nem profitorientáltak, mégis úgy gondolom, hogy beszélhetünk versenyről ezen a területen is. (Gondoljunk csak pl. a hallgatókért folyó versenyre!) 1. ábra Az iparági versenyt meghatározó erők [1] A verseny élességének strukturális meghatározása Első lépésben célszerű az iparág fogalmát meghatározni. Iparág: a vállalatok olyan csoportja, amelyek egymást közvetlenül helyettesítő termékeket állítanak elő. [1] Ha a felsőoktatást vizsgáljuk, akkor a legtágabb értelemben az összes működő felsőoktatási intézményt (egyetemeket, főiskolákat) egy iparágnak tekinthetünk. Viszont, ha szűkítjük a fogalmat, akkor a vizsgálat szempontjából célszerű a különböző szakcsoportokat oktató intézményeket külön iparágként (vagy legalábbis külön vizsgálati területként) kezelni. Egy-egy szakcsoportot oktató intézmények között is erős lehet a verseny és így is értelmezhető a modell. 2

3 ERKI K.: A FELSŐOKTATÁS, MINT VERSENYPIAC ELEMZÉSE A PORTER-MODELL ALAPJÁN A következőkben kerül sor az iparági versenyt befolyásoló erők konkrét bemutatására a vizsgált területen. Sorra veszem a PORTER-modellben található öt tényezőt, majd azokat a sajátosságokat vizsgálom, amelyek az egyes tényezőknél megjelenhetnek. A kiinduló modell természetesen a profitorientált iparágakra vonatkozik, de számos eleme értelmezhető a felsőoktatási intézmények környezetében is. Az első vizsgált tényező a belépés fenyegetése. Az iparágba való belépés fenyegetése függ az ott érvényesülő belépési korláttól és a már létező vállalatok várható reakciójától. Ha a korlát magas és/vagy az új belépő jelentős reakciókra számíthat a versenytársak részéről, akkor az új belépés fenyegetése csekély. [1] Vegyük sorra a belépési korlátnak tekinthető tényezőket! Gazdaságosság (gazdaságos sorozatnagyság) Egy termelő vállalat esetében a gyártott termék egységköltségének minimalizálásáról van szó. A belépő vállalatoknak dönteniük kell, hogy nagy sorozatnagysággal jelennek meg és vállalják ennek kockázatát, vagy kis lépésekben haladnak és vállalják az ehhez kapcsolódó költségtöbbletet. De mit is jelent ez a felsőoktatási intézményeknél? Meg kell határozni az egy hallgatóra jutó költséget, illetve azt, hogy mennyi az a hallgatói létszám amelynél az egy hallgatóra jutó költség a legalacsonyabb. Majd a cél, ennek a létszámnak az elérése lesz. Az az intézmény van nehezebb helyzetben, amely olyan képzést kínál (olyan szakokat indít), amelyekre kevés a jelentkező, úgymond nem népszerű. Előnyben vannak a diverzifikált intézmények. Ha egy intézmény többféle szakot, szakirányt kínál a hallgatóknak, akkor könnyebben tud alkalmazkodni az éppen aktuális igényekhez, több hallgatót tud megszerezni. Termék megkülönböztetés Ez azt jelenti, hogy a piacon már ismert és jó hírnevű főiskolák és egyetemek versenyelőnnyel rendelkeznek. Ez a hírnév adódhat abból, hogy évek óta túljelentkezés van az adott intézménybe, vagy mert a vállalatok előszeretettel alkalmazzák és keresik az ilyen diplomával rendelkező végzett hallgatókat. Egy aktuális adatot említek meg ehhez kapcsolódóan, mégpedig a 2003-as évben beadott jelentkezések alapján az intézmények rangsorát. Ez az 1. táblázatban látható módon alakult. Itt kell megemlíteni, hogy a hazai felsőoktatás intézményi kínálatában az utóbbi évtized két látványos változást is hozott. Egyrészt az állami intézményeken kívül létrejött több egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, másrészt az elmúlt évek integrációs folyamatainak eredményeként több intézmény önállósága megszűnt és egy nagyobb felsőoktatási központ egységeként folytatta tovább működését.[2] Mindezt figyelembe véve elmondható, hogy az előző évhez képest alig történt változás a népszerű intézmények sorrendjében, amint ezt az 1. táblázat szemlélteti is. 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, táblázat Jelentkezők száma intézményenként [2] Az összes jelentkezőt figyelembe véve az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat, a tizenöt legnépszerűbb intézmény) Intézmény Jelentkezők 2003 rövidített Intézmény neve száma (fő) (2002) neve 2003 (2002) 1. (1.) ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem (17 342) 2. (4.) PTE Pécsi Tudományegyetem (10 569) 3. (5.) SZTE Szegedi Tudományegyetem (10 182) 4. (6.) BGF Budapesti Gazdasági Főiskola (8 867) 5. (2.) SZIE Szent István Egyetem (11 655) 6. (3.) DE Debreceni Egyetem (10 991) 7. (7.) BKÁE Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (7 105) 8. (9.) BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem (5 461) 9. (10.) BMF Budapesti Műszaki Főiskola (5 206) 10. (11.) ME Miskolci Egyetem (5 189) 11. (8.) NYF Nyíregyházi Főiskola (5 812) 12. (13.) NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem (4 503) 13. (17.) SE Semmelweis Egyetem (3 929) 14. (12.) EKF Eszterházy Károly Főiskola (4 510) 15. (14.) SZE Széchenyi István Egyetem (4 220) A kérdés az, hogy milyen tényezők, vagy sajátosságok alapján alakult ki ez a rangsor, tehát, hogy minek köszönhetik ezek az intézmények a népszerűségüket? A teljesség igénye nélkül összeszedtem néhány olyan sajátosságot, amely befolyásolhatta a rangsor kialakulását. Ezek a következők: 4

5 ERKI K.: A FELSŐOKTATÁS, MINT VERSENYPIAC ELEMZÉSE A PORTER-MODELL ALAPJÁN modern képzési módszerek; neves oktatók; intenzív kommunikáció a potenciális hallgatók és a vállalatok (munkaerőpiac) felé; együttműködés külföldi intézményekkel, vállalatokkal; hagyományokra támaszkodás; földrajzi elhelyezkedés (főváros, jó infrastruktúra előnyt jelent); elméleti és gyakorlati oktatás megfelelő aránya. Mindezek hiánya belépési korlátként jelenik meg egy újonnan megjelenő intézmény számára, vagy akár egy létező intézmény új szakának beindításánál. Tőkeszükséglet Korlátként jelenik meg, ha nagy pénzforrásokat kell lekötni ahhoz, hogy az új belépő versenyképes legyen. Mivel az intézmények alaptevékenysége nem profitorientált, ezért a belépéshez szükséges erőforrások előteremtése ebben a szférában korlátként jelentkezhet. Áttérési költség Egyszeri költségként jelentkezik, ha áttérünk egy másik szállítóhoz, vagy termékhez. Ha pl. új oktatási módszert szeretnénk bevezetni, akkor az ehhez kapcsolódó berendezések költsége, az alkalmazottak átképzésének költsége, az új módszer kipróbálásához szükséges költség és idő jelenhet meg korlátként. Kormány politikája A kormány által előírt szabályozások nehezítik a belépést. A már működő intézményeknél is érezhető az erőteljes kormánytól való függőség, hiszen legtöbb felsőoktatási intézmény csak állami támogatással képes működni. De egyéb oktatással kapcsolatos kormányrendeletek is erőteljes korlátként jelentkezhetnek. Miután megvizsgáltam a belépési korlátnak tekinthető tényezőket, a következőkben a második versenytényezőt veszem górcső alá, azaz a már működő versenytársak közötti verseny vizsgálata következik. Ebben az esetben is a profitorientált vállalatokra ható tényezőkből indulok ki, és azokat vizsgálom a felsőoktatási intézmények esetében. A vetélkedés a vállalatok között a helyzeti előny megszerzése érdekében többféle formában jelenhet meg. Beszélhetünk árversenyről, reklámversenyről, új termékek bevezetéséről, vevőszolgálat vagy garanciák bevezetéséről. Árverseny Ha sorra vesszük a verseny egyes formáit, az mondható el első megközelítésben, hogy az árverseny ebben a szférában nem jellemző. De ha jobban végig gondoljuk a felsőoktatás mai helyzetét, mégis beszélhetünk árversenyről. Az előzőekben már említettem a népszerű intézmények bemutatásánál, hogy az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment keresztül a felsőoktatási intézmé- 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 nyek kínálatának szerkezete. Ennél a kérdésnél számunkra az az érdekes információ, hogy számos magán- és alapítványi intézmény jött létre. Itt kell megemlíteni azt is, hogy míg az államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatók száma között közel változatlan, mindössze kb. 10%-os a növekedés, addig a költségtérítéses képzésre felvett hallgatók száma megháromszorozódott ugyanebben az időszakban. Amíg 1997-ben mindössze fő jutott be költségtérítéses képzésre, addig dinamikus növekedés eredményeképpen 2002-ben már en kezdték meg tanulmányaikat ebben a finanszírozott formában. Láthatjuk, hogy a költségtérítéses képzésre felvettek száma évről-évre egyre inkább megközelíti az államilag finanszírozott képzésre bekerülők számát. Amíg 2002-ben államilag finanszírozott képzésre összesen jelentkező nyert felvételt, addig ugyanebben az évben közel ennyien, en kezdhették meg tanulmányaikat költségtérítéses formában. Ebben a változásban nagy szerepe van az olyan, kizárólag költségtérítéses formában indított képzések térhódításának, mint a másoddiplomás képzések, vagy a távoktatás. [3] A 2. táblázat mutatja a felvettek számának alakulását finanszírozott/költségtérítéses bontásban. Évek 2. táblázat A felvettek számának alakulása finanszírozott/költségtérítéses képzésre ( ) [4] Felvettek száma államilag finanszírozott képzésre költségtérítéses képzésre Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy árversenyről beszélhetünk ebben a szférában is, sőt komoly korlátként is jelentkezhet ez a tényező. Hiszen a képzésre jelentkezők számára az elsődleges szempontok között szerepel a képzések költsége. Az intézmények, a költségtérítéses képzés árának meghatározásával mindenképpen befolyásolni tudja a beiratkozó hallgatók létszámát. Reklámverseny A következő versenytényező a reklámverseny lesz. Ezt a képzési formától függetlenül lehet értelmezni ezen a területen is, hiszen az egyes intézményektől függ, hogy mennyire intenzíven végzik a reklámtevékenységet, illetve, hogy végez-e egyáltalán ilyen tevékenységet. Értem ez alatt azt is, hogy milyen eszközöket választ arra, hogy megismertesse a potenciális hallgatókkal a kép- 6

7 ERKI K.: A FELSŐOKTATÁS, MINT VERSENYPIAC ELEMZÉSE A PORTER-MODELL ALAPJÁN zési lehetőségeket, a választható szakokat, szakirányokat, tehát a kínálatát milyen intenzitással kommunikálja. Ennél a kérdésnél is érdemes külön kezelni az államilag finanszírozott képzéseket, és a költségtérítéses képzéseket, hiszen más-más reklámtevékenységet igényelnek. Természetesen célszerű a nagyobb bevételt hozó (tehát költségtérítéses) képzési formákat erőteljesebben reklámozni. Gyakori hibaként jelenik meg, hogy a napjainkban egyik legnépszerűbb eszközt, az internetet nem megfelelő módon alkalmazzák. A legnagyobb problémát abban látom, hogy ugyan megjelennek az intézmények az interneten, viszont számos esetben nem található meg minden aktuális információ, amire egy hallgatónak, vagy érdeklődőnek szüksége lehet. Tehát elmondható, hogy a nem megfelelő kommunikáció is korlátként jelenhet meg, csökkenti a versenyelőny megszerzésének esélyét. Új termék bevezetése A következő versenyt befolyásoló tényező az új termékek bevezetésével kapcsolatos. Ezalatt értem az új szak, vagy szakirány bevezetését egy már működő intézményben. Ez lényegében alkalmazkodást jelent az éppen aktuális igényekhez. Ha az eredeti képzési profilhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik egy új, népszerű szak, vagy szakirány elindítására, akkor ha a bevezetés költsége kevesebb, mint a várható bevétel, akkor versenyelőnyre tehet szert. Ide kapcsolódóan ismételten a másoddiplomás képzéseket, illetve a költségtérítéses képzéseket lehet megemlíteni. Vevőszolgálat és garancia Utolsóként a vevőszolgálat vagy garancia bevezetése jelenik meg, mint korlát a már versengő intézmények vizsgálatában. De hogyan is értelmezhető ez a felsőoktatási tevékenységben? Véleményem szerint ide tartozik az intézményen belüli információáramlás, az oktatók és dolgozók felkészültsége, különös tekintettel az adminisztrációs tevékenységekkel kapcsolatban. A hallgatóknak is, az oktatóknak is és a dolgozóknak is számos adminisztratív tevékenységet kell elvégezniük. Amennyiben ez nehézkes, nincs jól megszervezve, beszabályozva, fennakadásokat okozhat. Leggyakoribb probléma, illetve a legtöbb panasz intézménytől függetlenül a hallgatók ügyintézésével kapcsolatos. Kevés információval rendelkeznek, gyakran téves információkat kapnak, és így tovább. Ennek okát fel kell tárni és a megoldást ki kell dolgozni. Ehhez kapcsolódóan kiemelném még az információkezelés integráltságának hiányát, amely szerintem a legnagyobb problémát okozza. Még kis méretű intézményeknél is gyakori, hogy a tanszékek között semmiféle információáramlás nem működik, amely számos probléma forrása lehet. A PORTER-modell alapján a következő versenytényező a helyettesítő termékek lesz. Talán egy kissé nehezen értelmezhető első megközelítésben ez a fogalom a felsőoktatásban, hiszen mi is helyettesíthetné az oktatást? De ha jobban belegondolunk, akkor a diploma megszerzése helyett más célja is lehet egy diáknak. Választhatja a felsőoktatási alapképzés helyett tanfolyamok elvégzését, 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 felsőfokú szakképzésekben vehet részt, amelynek elvégzése után diplomát ugyan nem kap a hallgató, de valamiféle bizonyítványt vagy oklevelet megszerezhet. Ezek a képzési lehetőségek tágan értelmezve jelenhetnek meg helyettesítő termékekként. Viszont ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése nem jelent felsőfokú tudást, tehát a munkaerőpiacon sincs akkora ereje, mint egy főiskolai vagy egyetemi diplomának. Ezért ezek az úgynevezett helyettesítő termékek nem jelentenek túl nagy veszélyt a felsőoktatási intézményeknek, inkább azt segíti elő a hallgató számára, hogy ezek elvégzése után már felvételt nyerhet egy diplomát adó intézménybe. Ami igazán fenyegetést jelenthet a versenyben lévő intézményekre nézve, az a működő intézmények által indított olyan szakok, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az alapvető képzési profilhoz és mégis ugyanolyan végzettséget ad a hallgatónak, mint azok az intézmények, amelyek kiemelten (vagy kizárólag) csak ezen szakok oktatásával foglalkoznak. Például, egy alapvetően mezőgazdasági képzéssel foglalkozó egyetem vagy főiskola is képez gazdálkodási szakon közgazdászokat, ugyanúgy, mint a gazdaságtudományi karral rendelkező egyetemek. Minőségében is és az oktatott tananyag tekintetében is jelentős különbségek lehetnek az adott intézményekben. Ugyanolyan oklevéllel rendelkeznek majd az érintett hallgatók, de nem tudhatjuk, hogy mennyire tér el a különböző intézményben végzett hallgatók felkészültsége egymástól. Harmadikként kell megemlíteni a magán oktatási lehetőségeket, mint helyettesítő terméket. A ma működő magán oktatási cégek Phare és egyéb pályázati forrásokból hatalmas pénzeket fektetnek be az állami oktatási szerkezettel párhuzamos oktatási rendszer kialakításába, mint a ma piaci lehetőségének egyik legnagyobb formájába minimális felelősségvállalás mellett hatalmas biztos profit tudatában. Érthetetlen módon az ország állami eszközökkel támogatja saját oktatási rendszere konkurenciájának kialakulását, az egyenlőtlen versenyhelyzet megvalósítását. Érthetetlen módon, vagy nagyon is érthetően a felsőoktatás, mint az oktatási kormányzat által erőltetett részben vállalkozási módot (mely szerint saját költségvetésének jelentős hányadát maga termelje meg), egyre több olyan csapás éri, melyek az oktatási piacon való jelenlétét, versenyhelyzetét egyre nehezítik, mint például az ismert 5%-os kötelező állami elvonás kérdése, a számlaadási lehetőség letiltása, a továbbképzési tevékenységnek, mint oktatási tevékenységnek a nem elismerése, a társ minisztériumok és állami hivatalok által előírt kötelező továbbképzések, szakvizsgák lebonyolításában való ritka, esetleges részvételi lehetőség, stb. [5] MOLNÁR LÁSZLÓ Felsőoktatási végzettséggel rendelkezők élethosszig tartó tanulása című cikke is felhívja a figyelmet a versenyhelyzetre, a felsőoktatási szféra szerkezeti átalakulására, amely környezeti változás maga után vonja az erre történő reagálást, illetve a lehetséges lépések átgondolását. Ha nem vesszük észre vagy nem vesszük komolyan ezeket a változásokat, akkor komoly fenyegetést jelenthetnek ezek a helyettesítő termékek. Ezt követően a negyedik versenyt befolyásoló erőt fogom vizsgálni, azaz a vevő alkupozíciójának az értelmezése következik a felsőoktatás területén. Ezen a területen vevőknek tekinthetők a potenciális és tényleges hallgatók. A két véglet közül az első az, amikor a hallgatónak erős a pozíciója és nagymértékben 8

9 ERKI K.: A FELSŐOKTATÁS, MINT VERSENYPIAC ELEMZÉSE A PORTER-MODELL ALAPJÁN függ az intézmény helyzete a hallgatóktól, a másik pedig, amikor minimális a befolyásoló ereje. Az első eset akkor áll fenn, ha az intézménybe jelentkező hallgatók száma nem éri el az intézmény kapacitását, tehát még több hallgató képzésére is képes lenne az intézmény. Ekkor jobb helyzetben van a hallgató, hiszen az intézménynek szüksége van rá, ahhoz, hogy működni tudjon. A második eset ennek az ellenkezője, amikor túljelentkezés van az adott intézménybe és megengedheti magának az intézmény, hogy szigorúbb feltételeket szabjon a bejutáshoz. Ebben az esetben nem túl erős a hallgatók alkupozíciójának a fenyegetése. Ez a tényező különösen jelentős a költségtérítéses képzéseknél, hiszen a második esetben jelentős bevételi forrást jelenthet az intézmény számára az, hogy a tandíj meghatározásánál jobb pozícióban van, mint a kevésbé népszerű képzési formákat kínáló intézmények. Utolsóként a szállítók alkupozícióját vizsgálom. A kérdés ebben az esetben is felmerül, azaz ki tekinthető szállítónak egy felsőoktatási intézményben? Ebben az esetben a termék vagy a szolgáltatás tárgya a tudás, az ismeretanyag, amit a hallgatók úgymond megvásárolnak. Tehát az oktatók töltik be a szállító szerepét. Itt is az ár és a minőség a kulcstényező, de az árral kapcsolatban minimális a befolyásolás lehetősége, hiszen ez központilag szabályozott. Viszont problémaként jelenhet meg az eltérő kvalifikációval rendelkező oktatók aránya az adott intézményben. Például az idősebb, magasabb kvalifikációval bíró oktatók fizetése is magasabb. Amennyiben ezt az intézménynek kell részben vagy egészben előteremtenie, abban az esetben ez korlátként jelentkezhet a kevés saját tevékenységből származó bevétellel rendelkező intézmények számára. Itt már meg is jelent a másik kulcstényező, a minőségi oktatók problémaköre. Az előzőekből látható, hogy szoros a kapcsolat a minőség és az ár között. Tehát a minőségi oktatás biztosításával, a felkészült oktatók alkalmazásával előnyre lehet szert tenni, de ez magasabb költséget jelent az intézmény számára. 2. ábra A Porter-modell értelmezése a felsőoktatási szférában 9

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 Konklúzió Ahogy azt a 2. ábra is mutatja, a felsőoktatási szférában a modell alapján értelmezett versenyt meghatározó erők az új intézmények, a verseny a már működő felsőoktatási intézmények között, a felsőfokú szakképzés (mint helyettesítő termék), valamint az oktatók és a hallgatók alkupozíciója. Ezeknek a tényezőknek a besorolása lehet a vizsgálatok első lépése, de messze nem elegendő a sikeres működéshez ez az általános elemzés. Ez az előadás, véleményem szerint, rámutatott arra, hogy mennyire fontos ezeknek a tényezőknek a részletesebb vizsgálata. Ezek azok az erők, amelyek meghatározzák a piac működését, attól függően, hogy milyen nagyságú a befolyásoló erejük. Mivel számos változáson ment keresztül az elmúlt években a felsőoktatás, érdemes átgondolni, hogy a környezeti változások hatására az egyes intézményeknek hogyan kell reagálni. Mit kell változtatni a jelenlegi működésen és melyek azok a tevékenységek, amelyek ebben a megváltozott környezetben is szükségesek. Összegezve tehát elmondható, hogy a fentiekben értelmezett modell kiinduló pontja lehet egy olyan átfogó és részletes elemzésnek, amelynek alapján meghozhatók azok a döntések, amelyek a megváltozott piaci körülmények között elengedhetetlenek a sikeres működéshez. Hivatkozások [1] Michael E. Porter. Versenystratégia: Iparágak és versenytársak elemzési módszerei. Budapest, Akadémia kiadó, 1993 ( old.) [2] [3] [4] [5] 10

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén Bevezetés Analysis of Market-Environment in Higher Education Marketing is an absolutely well-known tool in the life of companies and it

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Budapest, 2012. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B KATONAI GÉPÉSZET ÉS ROBOTIKA VÉG RÓBERT LÁSZLÓ MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B A közúti gépjárművezető képzés

Részletesebben

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felelős kiadó Visnyei Csaba

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felelős kiadó Visnyei Csaba Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében a Diplomás Pályakövető Rendszer megvalósítása során.

Részletesebben

Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze?

Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze? Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze? Murányi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék, Eger mzperx@ektf.hu Farkasné Ökrös Marianna

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan zolyomi@t-online.hu Cseffó Károly Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Bandúr Pál Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján Kuráth Gabriella Sipos Norbert A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Bevezető A hazai felsőoktatási piac jelentős változásokon esett át, és jelenleg is az

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

KÜLSÕ CÉGEK TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, 4GL ÉS CASE ESZKÖZÖKRE ALAPOZOTT KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN FÕISKOLÁN

KÜLSÕ CÉGEK TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, 4GL ÉS CASE ESZKÖZÖKRE ALAPOZOTT KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN FÕISKOLÁN KÜLSÕ CÉGEK TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, 4GL ÉS CASE ESZKÖZÖKRE ALAPOZOTT KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN FÕISKOLÁN dr. Kovács János, kovacsj@rs1.szif.hu Hartványi Tamás, hartvany@rs1.szif.hu Széchenyi István

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések.

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések. Tisztelt Oktató! A 2005. évi CXXXIX. törvény (Felsőoktatási tv.) alapján az Ön felsőoktatási intézménye is készített minőségfejlesztési programot az intézményfejlesztési terv és a kutatásifejlesztési-innovációs

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Jelentkezési Tendenciák Kutatási Program 2000 2010.

Jelentkezési Tendenciák Kutatási Program 2000 2010. Jelentkezési Tendenciák Kutatási Program 2000 2010. Szerzők: Fábri István (Educatio Nonprofit Kft., Felsőoktatási Igazgatóság) Híves Tamás (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) Imre Anna (Oktatáskutató

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBE'N. A felsőoktatás. szerepe, funkciója FELSŰOKTATÁS ÉS TANÁRKÉPZÉS

KUTATÁS KÖZBE'N. A felsőoktatás. szerepe, funkciója FELSŰOKTATÁS ÉS TANÁRKÉPZÉS KUTATÁS KÖZBE'N FELSŰOKTATÁS ÉS TANÁRKÉPZÉS Az üktatáskutató Intézet 1992. május 21. és június 20. között 685 felsőoktatásban dolgozó oktató tészvételével kétdőíves véleménykutatást végzett a felsőoktatási

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

2.4. A szervezeti formák 2.4.1. A szervezetek strukturális jellemzői

2.4. A szervezeti formák 2.4.1. A szervezetek strukturális jellemzői 2.4. A szervezeti formák 2.4.1. A szervezetek strukturális jellemzői Munkamegosztás és annak szabályozása A munkamegosztás egy nagyobb feladat részfeladatokra bontása és egyes szervezeti egységekhez történő

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015 Monostori Ádám Monostori Éva Nyári Kitti: Szakmai képzés elhelyezkedés Jelen fejezetben vizsgáljuk a hazai felsőfokú ifjúságsegítő szakképesítés alakulását, továbblépési irányait; ezen túlmenően megnézzük,

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA DR. HORVÁTH ÁGNES Tanszékvezető Főiskolai Tanár E G E R, 2012. DECEMBER 13. 1 Semmi sem lelkesítőbb annál, mint amikor felismerjük,

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS

Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS KISS LÁSZLÓ, NAGY ZOLTÁN, KNEISZ ILDIKÓ Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS A Magyar Rektori Konferencia megbízásából az Educatio

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Tapasztalatok, alternatívák a évi felvételi számok tükrében (Háttéranyagok)

Tapasztalatok, alternatívák a évi felvételi számok tükrében (Háttéranyagok) Tapasztalatok, alternatívák a 2011. évi felvételi számok tükrében (Háttéranyagok) Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes 2011. augusztus 23. Jelentkezők és felvettek 2010-2011. Érettségizők száma 2006-2011.

Részletesebben

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni?

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? What is the value of a degree? This paper aims to show the advantages of taking a degree according to macrodata. A survey was made to summarize

Részletesebben

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása Dr Boór Ferenc 1, Dr. Mikó Balázs 2 1 Bevezető A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén.

Részletesebben

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén KISS PASZKÁL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén A községekben élők társadalmi és regionális mobilitását követhetjük nyomon a 2007. évi jelentkezési és felvételi

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya a Főiskola évente meghirdetett alap-, illetve mesterképzési szakjaira

Részletesebben

Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért

Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért Kovács Zsuzsa Tókos Katalin A jelen tanulmány a 2010-ben lefolytatott, A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben 2. című kutatás (Vámos,

Részletesebben

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája 299 Polónyi István A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája Ebben az írásban a hazai felsőoktatási intézményekbe történő felvétel néhány jellemzőjét és tendenciáját igyekszünk felvillantani. Az

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció FELZÁRKÓZTATÓ KURZUS A GAZDASÁGI MATEMATIKA OKTATÁSBAN KOLLÁR JUDIT

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak Január 11. Az idén is magas ponthatárok várhatóak http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tid=97&nid=104679 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a legjobb és legszínvonalasabb

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján 4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Abstract In recent years, the network of alumni students has become increasingly

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények jellegzetességei

Felsőoktatási intézmények jellegzetességei Felsőoktatási intézmények jellegzetességei Összeállította:Eruditio-Hungária Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében Kraiciné Szokoly Mária PhD ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében (HALLGATÓI VÉLEKEDÉSEK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FONTOSSÁGÁRÓL)

Részletesebben

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Elõadások I-II helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 1 2 1 2 BDF TTK Szombathely 1 1 2 1 3 BME GTK Budapest 1 1 1 4 BMF

Részletesebben

A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban

A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban Ladnai Attiláné PTE BTK NTI OTNDI, Pécs szerencsesanita5@gmail.com Az iskola feladata A pedagógia, és így az iskola

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Floorball Bajnokság Döntője 2011/2012.

Magyar Egyetemi-Főiskolai Floorball Bajnokság Döntője 2011/2012. Magyar Egyetemi-Főiskolai Floorball Bajnokság Döntője 2011/2012. 1. A bajnoki döntő célja: Magyarország 2011/2012. tanévi Magyar Egyetemi-Főiskolai Floorball Bajnokság helyezéseinek eldöntése, a sportág

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_GYFK DPR_0_mpiac_GYFK Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram %

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Dr. Szánthó Zoltán* Astract Due to energetic and economic reasons it is worth using storage tanks connected in parallel in domestic hot water

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL Hajdú Csaba, Papp Katalin SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A modern fizika oktatásakor gyakran találkozunk olyan

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A gazdaságtudományok terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek

Részletesebben

6724 Szeged, Mars tér 7. 62-546-000 Fax: 62-546-003. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR http://www.mk.u-szeged.hu

6724 Szeged, Mars tér 7. 62-546-000 Fax: 62-546-003. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR http://www.mk.u-szeged.hu MÉRNÖKI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR http://www.mk.u-szeged.hu 6724 Szeged, Mars tér 7. 62-546-000 Fax: 62-546-003 MEGHÍVÓ EOQ Quality System Manager (QSM) témájú intenzív,

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Szegedi Tudományegyetem 2013-as Esélyegyenlőségi Tervéről

BESZÁMOLÓ A Szegedi Tudományegyetem 2013-as Esélyegyenlőségi Tervéről BESZÁMOLÓ A Szegedi Tudományegyetem 2013-as Esélyegyenlőségi Tervéről 2014 Utolsó módosítás ideje: 2014. 03. 11. I. Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság Beszámolója 1.rész Az alábbiakban rendre kitérünk

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

Tanulmányok. A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején*

Tanulmányok. A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején* Tanulmányok 3 Polónyi István A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején* A fejlett országok felsőoktatásának gazdasági működése, szerveződése és vezetése

Részletesebben

A HONVÉDELMI TÁRCA KÖLTSÉGVETÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN (2001-2008) MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE S BUDGET IN THE MIRROR OF THE NUMBERS (2001-2008)

A HONVÉDELMI TÁRCA KÖLTSÉGVETÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN (2001-2008) MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE S BUDGET IN THE MIRROR OF THE NUMBERS (2001-2008) Társadalomtudomány TAKSÁS Balázs A HONVÉDELMI TÁRCA KÖLTSÉGVETÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN (2001-2008) MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE S BUDGET IN THE MIRROR OF THE NUMBERS (2001-2008) A költségvetés tervezéséhez

Részletesebben

214900 Ft helyett csak 193 410 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó

214900 Ft helyett csak 193 410 Ft 19 158 Ft/hó helyett csak 17 243 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-06-18 Ütemezés: Időtartam: Hetente 12 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19 Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben