ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád"

Átírás

1 Az ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

2 Tartalomjegyzék A szerkesztõ ajánlása I. rész Az ellenõrzésrõl általában Az ellenõrzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemzõi Az ellenõrzés tartalma és általános jellemzõi Alapfogalmak, az ellenõrzés tartalmi és közvetlen céljai Az ellenõrzés intézményeinek kialakulása és rendszerré fejlõdése Az állami ellenõrzés általános jellemzõi Igazgatás, szervezés, vezetés, irányítás, felügyelet, ellenõrzés Az ellenõrzés helye a modern, demokratikus állam életében és a nemzetközi kapcsolatokban Az állam intézményrendszerének mûködése és ellenõrzése Intézmények és ellenõrzési funkcióik az Európai Unió és más nemzetközi szövetségi kapcsolatok szintjén Az ellenõrzések fajtái, az ellenõrzések általános típusai, csoportosítása Az ellenõrzések tipizálása és csoportosítása Pénzügyi ellenõrzés A pénzügyi ellenõrzés meghatározása A pénzügyi ellenõrzés célja, mûködési kerete a közszférában A pénzügyi ellenõrzés legfelsõ szintje Az ellenõrzéssel szemben támasztott általános követelmények Az ellenõrzési munka szervezésének alapelvei Az ellenõr függetlensége Szakmai hozzáértés Megfelelõ gondosság Az információk bizalmas kezelése Az ellenõrzési alapelvek és követelmények betartása Az ellenõrzésekkel és az ellenõrzési munkával szembeni alapvetõ követelmények Az ellenõrzés megbízhatósága ellenõrzési bizonyosság Az ellenõrzés megbízhatósága Az ellenõrzési bizonyosság A lényegesség Az ellenõrzés kockázata A lényegesség és a kockázatok elemzése, felmérése és értékelése Az ellenõrzési megközelítési mód Az ellenõrzési bizonyíték: az ellenõrzés végrehajtása és dokumentálása Az ellenõrzési munka dokumentálása. A megállapítások, következtetések, javaslatok hasznosítása Az ellenõrzés minõségének biztosítása II. rész Magyarország ellenõrzési rendszere A pénzügyi ellenõrzés hazai fejlõdése 1989-ig A költségvetés és a pénzügyi ellenõrzés Pénzügyi-gazdasági ellenõrzés a Kiegyezéstõl a fordulat évéig Az államháztartás külsõ ellenõrzése a demokratikus, jogállami keretek megszûnéséig Az államháztartás belsõ kontrollmechanizmusának alapja a számvevõségi rendszer; a helyhatóságok külsõ és belsõ ellenõrzése A könyvvizsgálat és a nagyvállalatok belsõ ellenõrzésének megjelenése Pénzügyi-gazdasági ellenõrzés pártállami keretekben

3 Tartalomjegyzék 6. Az államhatalmi szervek törvényességet ellenõrzõ szerepe A demokratikus jogállami mûködés garanciái az állami szervek mûködésében Az intézményrendszer felépítése és szervezeteinek mûködése az ellenõrzés nézõpontjából Az országgyûlés ellenõrzõ tevékenysége A köztársasági elnök ellenõrzési feladatai A helyi önkormányzatok mûködésének törvényességi ellenõrzése A köztestületek feletti törvényességi ellenõrzés A gazdasági verseny szabályai betartásának ellenõrzése, a Gazdasági Versenyhivatal mûködése A közbeszerzések törvényességének betartása, a Közbeszerzések Tanácsának tevékenysége Az Alkotmánybíróság normakontrollja A bíróságok szerepe a törvényesség betartásának ellenõrzésében A társasági mûködés törvényességi felügyelete a cégbíróság feladatai Az ügyészség törvényességi felügyeleti feladatai Az országgyûlési biztosok vizsgálatai mint sajátos ellenõrzõ tevékenység Az államháztartás és a hozzárendelt vagyon mûködtetésének külsõ és belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszere A szabályozás alapelvei, hierarchiája és legfontosabb elemei Az államháztartás belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszere A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) A finanszírozási folyamatba épített kontrollok A kincstári rendszer A belsõ ellenõrzés mûködtetése A belsõ ellenõrzés alapvetõ dokumentumai A belsõ ellenõrzés feladatai A belsõ ellenõrrel szemben támasztott követelmények A belsõ ellenõrzés eljárási és végrehajtási rendje Éves ellenõrzési jelentés A belsõ ellenõrzési rendszer koordinációja, harmonizációja A belsõ ellenõrzés szervezeti keretei az államháztartás központi szintjén A helyi önkormányzatok belsõ pénzügyi ellenõrzése Az államháztartás mûködésének külsõ ellenõrzése, a számvevõszéki ellenõrzés A számvevõszéki ellenõrzés szakmai szabályai, az ellenõrzések típusai A számvevõszéki ellenõrzések fõ típusai A szabályszerûségi ellenõrzés Teljesítmény-ellenõrzések Az átfogó ellenõrzés Az államháztartás alrendszereinek külsõ ellenõrzése A költségvetési beszámolót, költségvetési elszámolást készítõ szervezet tevékenységének a megismerése Meggyõzõdés az általános ellenõrzési cél, a költségvetési beszámolóban foglalt állítások valódiságáról A számvevõszéki ellenõrzés szerepe az állami költségvetés tervezésében Az állami vagyon kezelésének, hasznosításának ellenõrzése Az önkormányzatok külsõ ellenõrzése A számvevõszéki ellenõrzés Könyvvizsgálat az önkormányzati szférában A nonprofit szervezetek gazdálkodásának külsõ ellenõrzése A nonprofit szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai A nonprofit szervezetek mûködésének és gazdálkodásának követelményei A nonprofit szervezetek ellenõrzésének jellemzõi

4 Tartalomjegyzék 8. Államigazgatási, hatósági ellenõrzések Az államháztartási bevételek teljesítésének hatósági ellenõrzése Az adóellenõrzés szervezetei, a központi és a helyi adók teljesítéséhez kapcsolódó ellenõrzési feladatok Az APEH hatásköre és illetékessége Ellenõrzési szabályok, az ellenõrzések lefolytatása Az adóellenõrzés jogkövetkezményei, adóhatósági intézkedések és adóigazgatási eljárás A szerencsejátékok hatósági ellenõrzése A vámellenõrzés és szervezetei A vizsgálatok lefolytatása A megállapítások jogkövetkezményei A Magyar Nemzeti Bank ellenõrzési feladatai Az MNB ellenõrzési (felügyeleti) kötelezettségei A vizsgálati eszköztár A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) A PSZÁF szervezete A PSZÁF szervezeti egységei és tevékenységük Ellenõrzési alapelvek, eszköztár A tulajdonosi és a belsõ ellenõrzés a vállalkozásoknál A tulajdonosi ellenõrzés szabályozása, formái és feladatai A gazdasági társaság irányító testületei és a belsõ ellenõrzés A felügyelõbizottság feladata, hatásköre és javaslatainak realizálása A választott könyvvizsgáló tevékenysége A belsõ ellenõrzés rendszere a vállalkozásoknál A vezetés (menedzsment) szerepe a belsõ ellenõrzésben Kockázatmenedzsment és a kontrollok rendszere Belsõ (internal) audittevékenység A vállalkozások belsõ ellenõrzésének szervezeti függetlensége Az ellenõrzési munka alapja kellõ szakértelem és szakmai gondosság A belsõ ellenõrzés feladatai és mûködése a vállalkozás funkcionális területein (a mûködési audit) A termelés, a szolgáltatás és az értékesítés ellenõrzése A tárgyieszköz-gazdálkodás ellenõrzése A készletgazdálkodás ellenõrzése Az emberierõforrás-gazdálkodás ellenõrzése Vagyonvédelmi ellenõrzések A költséggazdálkodáshoz tartozó ellenõrzések A pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos ellenõrzések A számviteli tevékenység ellenõrzése Az innovációs döntések és folyamatok ellenõrzése A vállalkozások belsõ informatikai ellenõrzése Kapcsolat a kontrollirányelvek és az auditálási irányelvek között A könyvvizsgálói ellenõrzés legfontosabb jellemzõi A könyvvizsgálati tevékenység és módszerei A könyvvizsgálat folyamata Könyvvizsgálói jelentés A könyvvizsgálóval szembeni követelmények A könyvvizsgálók közremûködése a belsõ ellenõrzésben Az európai uniós tagsággal járó ellenõrzési feladatok Az Európai Unió pénzügyi ellenõrzési rendszere Az EU szervezetrendszerének belsõ ellenõrzése

5 Tartalomjegyzék Az EU szervezetrendszerének külsõ ellenõrzése Az egyes alapok ellenõrzési rendszere Az uniós támogatások hazai ellenõrzésének rendszere Az ellenõrzés feladat- és eszközrendszere Az uniós támogatások kezelésének hazai intézményrendszere A külsõ ellenõrzés feladat- és eszközrendszere A monitoringrendszer A közösségi forrásokból finanszírozott programok értékelése Komplex beszámoló az uniós források felhasználásáról III. rész A pénzügyi ellenõrzés gyakorlati módszerei és technikái Az ellenõrzés technikai, módszertani eszközei Az ellenõrzés követelményei és azok szerepe A tényhelyzet megismerésének formái A tényhelyzet megismerésének módja Számítástechnika felhasználása az ellenõrzésben Tesztadatok alkalmazása Ellenõrzési célú szoftver Folyamatos ellenõrzési megközelítés Az informatikai forradalom követelte új vizsgálati formák és megoldások Kontrollrendszer és az IT Az információs és kommunikációs rendszer Az ellenõrzési folyamat szervezése Az ellenõrzés-szervezés általános kérdései Az ellenõrzési tevékenység tervezése Az ellenõrzés munkaszakaszai Az ellenõrzés elõkészítése Az ellenõrizendõ szervezet megismerése Az ellenõrzési célok és a feladatok Az ellenõrzési kockázat becslése Az ellenõrzési módszerek és eljárások Az ellenõrzésben részt vevõk kiválasztása Az ellenõrzés idõbeosztásának kialakítása Az úgynevezett átfogó tervezési dokumentum készítése Az ellenõrzési program elkészítése A megbízólevél kiadása Felkészülés az ellenõrzésre A helyszíni vizsgálat A megállapítások írásba foglalása Az ellenõrzés minõségbiztosítása Az ellenõrzés megállapításainak gyakorlati hasznosítása Felhasznált irodalom

6 3. Az ellenõrzések fajtái, az ellenõrzések általános típusai, csoportosítása A modern ellenõrzés bármely fajtája, típusa csak különbözõ vezetési, irányítási, igazgatási, szervezeti, felügyeleti rendszerek elemeként értelmezhetõ. Ugyanakkor az ellenõrzés maga is különféleképpen csoportosítható, osztályozható. Többféle megközelítés lehetséges: például ilyen besorolási lehetõség, hogy mi az összehasonlítás mércéje, illetve ki határozza meg azt (a jelen vagy a kívánt állapot, az ellenõrzõ vagy az ellenõrzött, netán valamely harmadik személy, illetve szerv). Az ellenõrzés osztályozható úgy is, hogy annak során mit hasonlítunk össze és mivel (például az elért eredményt a céllal vagy a felhasznált eszközöket az elért eredménnyel). A csoportosítás azon az alapon is elvégezhetõ, hogy az ellenõrzést végzõ a szervezeten kívül vagy belül helyezkedik el, de az is lehet az osztályba sorolási alap, hogy mikor kerül sor az ellenõrzésre (a döntés elõtt vagy után), stb. Az ellenõrzés kiemelten fontos területe a pénzügyi ellenõrzés, amely maga is különbözõ elemekbõl, illetve típusokból áll. Azt is látni kell, hogy a szabályozás fejlõdése és különösen a számítástechnika, információtechnológia új lehetõségei újabb és újabb osztályozási lehetõségeket kínálnak. A továbbiakban ezeket a lehetõségeket csak igen vázlatosan mutatjuk be, mert késõbb az ellenõrzés legfontosabb típusairól részletesen is szó fog esni Az ellenõrzések tipizálása és csoportosítása Az ellenõrzések típusba sorolására, csoportosítására a bevezetõben felsoroltakon túl számos további lehetõség van, mint például a szabályossági, törvényességi, a célszerûségi és teljesítménybeli, az elõzetes és utólagos vagy esetleg a folyamatba épített, hatósági, felügyeleti, informatikai, felügyelõbizottsági, önálló vezetõi cselekvés, az irányítás vagy a felügyelet része stb. szempontok alapján történõ tipizálás. Az ellenõrzés céljai szempontjából egy rendszernek külsõ (független) ellenõrzési és belsõ, kontroll jellegû elemei is vannak, amelyek egyaránt lehetnek elõzetesek (ex-ante), folyamatba építettek és utólagosak (ex-post). S vannak olyan többnyire hatósági ellenõrzési típusok is, amelyeknek az elemei végigkísérik a folyamatokat, s így mindhárom idõbeli ellenõrzési típushoz kapcsolódhatnak. (Például egy ház felépítését vagy egy bank mûködését végigkísérõ felügyeleti tevékenység, a kincstári finanszírozás folyamata stb.) Külsõ, az ellenõrzött szervezeten kívüli, tõle független, annak mûködésére irányuló ellenõrzés. (Ilyen lehet például a beruházásengedélyezési, a termék-forgalombahozatali, a közlekedésalkalmassági, az üzembe helyezési ellenõrzés, az informatikai feltételek vizsgálata stb., de a pénzügyi területeken a számvevõszéki ellenõrzés, a könyvvizsgálat stb.) Belsõ, szervezeten belüli kontrollrendszer. Ilyen például a vállalkozások mûködéséhez kapcsolható szakmai és pénzügyi kontroll vagy a kormányzati ellenõrzés, a hagyományos ex-post vizsgálatokat végzõ belsõ ellenõrzés, a monitoringtevékenység, a munkafolyamatba épített termék-végellenõrzés, a humánpolitikai vizsgálatok, a kifizetésekhez kapcsolható teljesítések ellenõrzése, újabban a kincstári ellenõrzés, de említhetjük itt a felügyelõbizottsági ellenõrzést is, stb. Mind a külsõ, mind a belsõ ellenõrzés relatív fogalom, azaz az ellenõrzött szervezetnek 25

7 I. rész Az ellenõrzésrõl általában az ellenõrzõ szervezettõl való függetlensége elhelyezkedése dönti el, hogy melyik ellenõrzési formáról van szó. A közpénzfelhasználás ellenõrzését illetõen a parlamenti demokráciákban, így az EU tagországaiban a külsõ és a belsõ állami ellenõrzés határa a törvényhozó és végrehajtó hatalom között húzódik. További lehetõséget ad a csoportosításra, hogy az ellenõrzést végzõ személy (szervezet) az állami intézményrendszernek a munkatársa (szervezeti egysége, hivatala stb.) vagy sem, s így az ellenõrzést polgári jogviszony keretében, megfelelõ szakmai képesítéssel rendelkezõ magánszemély, magántulajdonú szakmai szervezet valósítja meg, rendszerint abból a célból, hogy valamilyen garanciát vállaló igazolást adjon ki. Így például a független könyvvizsgálatot végzõ magánszemélyek, vállalkozások ha a pártatlanságukat biztosító függetlenségi feltételt betartják meghatározóan fontos elemei az ellenõrzés rendszerének, de bizonyos megszorításokkal e körbe sorolhatjuk a különbözõ szakterületeken véleményt adó igazságügyi szakértõket, a gépjármûvek eredetvizsgálatát végzõ magánvállalkozásokat is. Osztályozni lehet az ellenõrzést olyan szempontok szerint is, hogy az ellenõrzést végzõ rendelkezik-e vagy sem hatósági jogosítványokkal, illetve közvetlen, normatív intézkedési lehetõségekkel (felhatalmazásokkal). Amennyiben nem rendelkezik ezekkel, akkor kezdeményezéseit az állami intézményrendszer fórumain keresztül teszi meg, ha rendelkezik, akkor normatív döntést hozhat, amelynek megvan a maga jogorvoslati fóruma. Csoportosításra ad alapot a szakmai munkamegosztás is. Így például lehet beszélni közegészségügyi, építészeti, környezetvédelmi, oktatási stb. vagy pénzügyi területeken végzett kincstári, adóhatósági stb. ellenõrzésekrõl. Fontos tipizálási lehetõség, hogy az ellenõrzésnek a vizsgált szervezetet, tevékenységet illetõen milyen felhatalmazásai vannak, s az ellenõrzött területen mit vizsgál: szabályszerûséget, a naturális vagy a pénzügyi-gazdasági teljesítményt, illetve ezeknek valamilyen kombinációját, a szervezeti mûködés teljességét vagy csak annak bizonyos összefüggéseit (például állami támogatások hasznosításának szabályszerûségét). Osztályozási alap lehet, mint errõl a 6., 7. és 8. fejezetekben részletesebben is szó lesz, az államszervezeten belüli funkció, elhelyezkedés, az államháztartáshoz és annak rendszereihez, elemeihez, a hozzárendelt vagyonelemekhez való kapcsolódás, hatáskör. Ilyen megközelítésben beszélhetünk például az államhatalmi szervek törvényességet ellenõrzõ szerepérõl vagy az államigazgatási, hatósági ellenõrzésekrõl, s ezen belül az államháztartás bevételei realizálásának, illetve kiadásai teljesítésének ellenõrzéseirõl, a pénzügyi rendszer biztonságos mûködését szolgáló felügyeleti tevékenységekrõl. Az információtechnológia fejlõdése a legutóbbi idõszakban olyan helyzetet teremtett, hogy létét ma már nemcsak a különbözõ ellenõrzéseket támogató hasznos technikai eszköznek tekinthetjük, hanem olyan kényszerítõ modernizációs erõnek, amely maga is formálja az ellenõrzés céljait, s új területeket például a térinformatikai és a pénzügyi kifizetések összekapcsolása az Unió mezõgazdasági támogatásai realizálásában és annak szabályszerûsége, jogosultsága ellenõrzésében nyit meg. A továbbiakban ezért külön is foglalkozunk ezen új vizsgálati formákkal és megoldásokkal. 26

8 3. Az ellenõrzések fajtái, az ellenõrzések általános típusai, csoportosítása 3.2. Pénzügyi ellenõrzés A pénzügyi ellenõrzés meghatározása A vállalkozások világa, a kereskedelem nem létezhet szervezett társadalmi viszonyok, államháztartási kapcsolatok nélkül, s maga a szervezett termelõtevékenység, a vállalkozások, a közösségi feladatok ellátása, még a legprimitívebbek is ellenõrzési funkciókat követelnek, amelyek a pénz megjelenésével, a munkamegosztás és a technika fejlõdésével önálló elemmé váltak, specializálódtak. Így alakultak ki azok az alapvetõ belsõ és külsõ kontrollfunkciók, amelyeket ma is az osztályozás kiindulásaként vehetünk, és amelyek a szervezeti mûködés belsõ irányításához, vezetéséhez, illetve a külsõ üzleti kapcsolatok biztonságához (mint látjuk, ilyen például a könyvvizsgálat), illetve a társadalmi mûködéshez szükséges közterhek teljesítéséhez (adó- és vámellenõrzés, pénzügyi felügyelet) kapcsolódnak. A pénzügyi ellenõrzésnek ma Magyarországon nincs egységesen elfogadott definíciója. A különféle jogszabályok ebben a körben az alábbi kifejezéseket használják: államháztartási ellenõrzés, számvevõszéki ellenõrzés, költségvetési ellenõrzés, felügyeleti költségvetési ellenõrzés, könyvvizsgálat, belsõ ellenõrzés, belsõ pénzügyi audit, illetve újabban utalva a rendszerszerû mûködésre belsõ kontrollrendszer. Meg kell jegyezni: a megnevezések nem utalnak sem az ellenõrzés tartalmára, sem szintjére, ráadásul átfedéseket tartalmaznak. Például a számvevõszéki ellenõrzés lefedi az egész államháztartást, a költségvetésre irányul, a felügyeleti ellenõrzés is az államháztartáson belül mûködik, stb. A pénzügyi ellenõrzés pontosabb fogalmi meghatározására is, mint ezt az 1.2. pontban már más összefüggésben érintettük, alapvetõen két lehetõség van. Az egyik a technikai, eljárási alapú megközelítés, amely az ellenõrzött szervezet elszámolásainak törvényességét, szabályszerûségét ítéli meg, és/vagy az ellenõrzött feladat, tevékenység, szolgáltatás, funkció ellátásának gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét minõsíti. A másik lehetõség pedig az, amikor az eljárás tartalmi, a társadalmi-gazdasági mûködés pénzügyi-biztonsági céljait ragadjuk meg. Ezt a megközelítést alkalmazzuk könyvünkben is, s erre építjük meghatározásainkat. Az ellenõrzés (jogi) tartalma: információk szerzése, elemzése, értékelése és továbbítása intézkedések, korrekciós döntések céljából. (Természetesen az is egyfajta döntés lehet, hogy nem kell beavatkozni, mert a rendszer a meghatározott célrendszernek megfelelõen, szabályosan és eredményesen mûködik.) A Legfõbb Ellenõrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) 1977-es alapnyilatkozata megállapítja, hogy maga az ellenõrzés nem cél, hanem olyan szabályozó rendszernek a nélkülözhetetlen része, amely azt szolgálja, hogy fel lehessen tárni az eltérést az elfogadott céloktól, szabályoktól, a törvényességtõl, a hatékonyságtól, az eredményességtõl és a gazdaságosságtól. Ez egyben osztályozási lehetõséget is ad. Szabályossági (törvényességi), átfogó, rendszer- vagy teljesítmény-ellenõrzésekrõl beszélhetünk. Ahhoz azonban, hogy erre lehetõség nyíljon, az ellenõrzést megfelelõ idõben kell elvégezni azért, hogy a vizsgálati tapasztalatok alapján meg lehessen tenni a szükséges korrekciókat (intézkedéseket), a felelõsség megállapítha- 27

9 I. rész Az ellenõrzésrõl általában tó, az esetleges kártérítés érvényesíthetõ legyen, vagy a jövõre vonatkozóan szükséges (korrekciós) lépéseket meg lehessen tenni. Mint ezt késõbb részletesebben kifejtjük, a pénzügyi ellenõrzésnek kapcsolódóan annak közvetlen, technikai hibajavító, megelõzõ és szankcionáló céljaihoz szigorú tartalmi és eljárási kritériumai vannak, például a tárgy- és tényszerûség, a feladat, a hatáskör és a felelõsség összefüggése, a vizsgálat minõségét biztosító egységesített (standardizált) eljárások érvényesítése stb A pénzügyi ellenõrzés célja, mûködési kerete a közszférában A közszférában alkalmazott pénzügyi ellenõrzés alapvetõ tartalmi célja a közfinanszírozás, a gazdálkodás biztonságának a szolgálata, erõsítése. Ebben a tekintetben tehát nem lehet különbséget tenni a társadalmi mûködéshez szükséges bevételek, hozzájárulások realizálásához (közteherviseléshez), illetve a közkiadások teljesítéséhez kapcsolódó kontrollokban. Ugyanakkor, mint majd a továbbiakban, az 5., 6., 7. és 8. fejezetben látjuk, lényeges különbségek vannak köztük államszervezeti besorolásukat, az általuk alkalmazható technikákat, valamint az ellenõrzés közvetlen, technikai céljait illetõen a tapasztalatok realizálásában, az intézkedési, kezdeményezési felhatalmazásokban. A pénzügyi ellenõrzés ideértve témánk szempontjából az államhatalmi, az államigazgatási-hatósági és a pénzügyi-felügyeleti ellenõrzõ tevékenységeket, sõt a könyvvizsgálatot is képet ad arról, hogy a társadalmi mûködés (köz)pénzügyi folyamatai miként alakulnak, biztonságos-e a mûködés, illetve beavatkozást indukál, ha ennek hiánya vagy kockázata beleértve a közterhekhez való hozzájárulás teljesítését is tapasztalható. Az állami szervek által végzett pénzügyi ellenõrzés nemcsak a költségvetési intézményrendszer, az államgazdaság mûködésének beépített stabilizátora, hanem újabban a közszféra és az általa generált üzleti kapcsolatokkal (is) érintett magánvállalkozások szabályszerû és hatékony együttmûködésének is záloga. Az utóbbi ugyancsak a közpénzek, az adófizetõk védelmét szolgálja, hiszen ma már nem az az érdekes, hogy egy feladatot, szolgáltatást fizikailag ki vagy kik látnak el, s ez milyen államháztartási és privát (itt is egyre bonyolultabb együttmûködést igénylõ) finanszírozási csatornákon keresztül valósul meg, hanem az, hogy a rendszer mûködése a korábbinál hatékonyabb legyen. A pénzügyi ellenõrzés rendszerezett tapasztalatanyaga olyan következtetésekre is lehetõséget ad, amelyek hasznosítása hozzájárulhat a különbözõ, hosszabb távra elõretekintõ korrekciós mechanizmusok, társadalmi modernizációs programok, reformok alapjainak kidolgozásához. Az ellenõrzés megállapításainak következetes figyelembevétele tehát megteremti a lehetõségét, hogy e tevékenység ne csak a múltról és a jelenrõl beszéljen, hanem a jövõnek is szóljon. A pénzügyi ellenõrzést, illetve annak kereteit, a gazdaság és ehhez kapcsolódóan az államháztartás mûködésének sokoldalú kontrollja oldaláról, annak feltételei szemszögébõl célszerû értelmezni. A pénzügyi ellenõrzés mindig hatalmi vezetési irányítási (igazgatási) rendszerekhez kapcsolódik. Alapvetõ mûködési célja a közpénzügyek vitelében az átláthatóság (transparency) és elszámoltathatóság (accountability) biztosítása. A pénzügyi ellenõrzés rendszerének, felhatalmazá- 28

10 3. Az ellenõrzések fajtái, az ellenõrzések általános típusai, csoportosítása sainak, módszereinek, az államszervezetben elfoglalt, az ellenõrzött szervezethez képest külsõ vagy belsõ helyzetének összhangban kell lennie az adott idõszak államszervezetével, a közigazgatás rendszerével, a közvagyonnal, a közpénzekkel való gazdálkodás módszereivel. Az állami pénzügyi ellenõrzési rendszer a világ minden fejlett országában több elembõl, illetve alrendszerekbõl áll, amelyek jól felépített struktúrák esetén szervesen egymásra épülnek, és összehangolt rendszert alkotva mûködnek. Demokratikus államberendezkedés esetén a rendszer hatékony mûködését a megfelelõ jogszabályi háttér, az elfogadott nemzetközi ellenõrzési normák érvényesítése, az ezekkel összhangban végzett ellenõrzési munka és az ellenõrzõ szervezetek együttmûködése biztosítja. A konkrét megoldások természetesen tükrözik az adott ország közigazgatási, közfinanszírozási (államháztartási) rendszerének, történelmi és társadalmi hagyományainak és viszonyainak sajátosságait is. A rendszer alappillérei a végrehajtó hatalomtól független (külsõ) és a kormányzati (belsõ) pénzügyi ellenõrzés azonban minden országban megtalálhatók. A pénzügyi ellenõrzés semmilyen körülmények között nem vállalhat át gazdasági vagy politikai döntési kompetenciákat és felelõsséget, politikai igények érvényesítését, mint ahogyan a politikák minõsítése sem feladata. Ez annak ellenére nem lehet funkciója, hogy újabban a fejlett világ számvevõszékei vagy a könyvvizsgálók tanácsadói akár konkrét ügyhöz (például egy privatizációs ügylet elõkészítése) kapcsolódóan, akár hosszabb idõtávlatban, több vizsgálatból leszûrhetõ és általánosítható tapasztalatok alapján vagy konkrét feladathoz, például a következõ évi állami költségvetés elõkészítéséhez, illetve különféle fejlesztési tervekhez kapcsolódva elõrejelzõ, kockázatelemzõ (jelzõ) szerepre vállalkoznak, s véleményükkel parlamenti döntések alátámasztását, elõkészítését segítik. Szûkebb szakmai szempontból ugyanis ez utóbbi nem tekinthetõ pénzügyi ellenõrzésnek, de még a parlamentek és azok (állandó és ad hoc, tehát adott témára, intézményre irányított) vizsgálóbizottságai politikai ellenõrzésének sem. Még akkor sem, ha ez a politikai indíttatású, nyíltan csoportérdekektõl vezérelt munka pénzügyi területen érvényesül, s ahhoz szakértõket is igénybe vesznek, vagy akár az állami intézményrendszer ellenõrzõ szervezete által biztosított, tényszerû információkra, megállapításokra hivatkoznak. Az újabban divatos átvilágításoknak, szakértõi véleményeknek akár kormányzati, sõt elõfordul, parlamenti szintû megrendelõk által vagy közigazgatási körbe, illetve magánszférába tartozó szakértõ személyek, szervek bevonásával készíttetett és közreadott dokumentumoknak nincs közük a pénzügyi ellenõrzéshez. Még akkor sem, ha ezek nyomán különbözõ felelõsségre vonó és korrekciós kezdeményezésekre kerülhet sor. Esetükben ugyanis nem teljesül a pénzügyi ellenõrzés tartalmi és eljárási kritériumrendszerének egyetlen eleme sem A pénzügyi ellenõrzés legfelsõ szintje A pénzügyi ellenõrzés tartalmához, céljaihoz kapcsolódó problémák továbbgondolása elvezet a hatalomgyakorláshoz kötõdõ kérdésekhez. A pénzügyi ellenõrzést végzõ szervezet funkciója, hatás- és feladatköre, államszervezeti betagozódása és mûködési mechanizmusai szoros kapcsolatot mutatnak a közteherviselés módjával, egyensúlyával, az államvezetés demokratizmusával, igazgatási felfogásával. Az ún. számvevõszéki típusú ellenõrzés más és több a pénzügyi ellenõrzés bármely hatalmi-igazgatási (irányítási) rendszerben megtalálható funkciójánál. Létrejötte a modern polgári ál- 29

11 I. rész Az ellenõrzésrõl általában lamszervezet kialakulásához kapcsolódik. Ha ennek, a világ legtöbb országában ma már alkotmányba foglalt intézménynek a több mint két évszázados, pártatlanságát függetlenségében megélõ karrierjét nézzük, akkor megszületésében és fejlõdésében a vállalkozás szabadságát és a polgárosodást mint generáló erõt kell látnunk. Mûködése kifejezi, hogy a népszuverenitás, a demokrácia elvei a pénzügyek területén is érvényre jutnak. A végrehajtó hatalom (kormány) pénzügyei is (szakmai) kontroll alatt állnak. A pénzügyi ellenõrzésnek ez a végrehajtó hatalomhoz képest külsõ formája a demokratikus intézményrendszer érettségétõl, az államháztartás felépítésétõl, a történelmi körülményektõl, céljaitól, s nem utolsó sorban korszerûségétõl függ. A parlamentek közhatalmi, ellenõrzési és törvényalkotási funkciójának gyakorlása sehol sem nélkülözheti ezt a szolgálatot. Annak mûködése szorosan követi a parlament és a kormány erõviszonyait, azt erõteljesen befolyásolja a parlament munkastílusa ahol elnöki kormányzás van, ott akkor az is, a képviselõk érdeklõdése. A számvevõszékeket elõször a bírói hatalmi ágba sorolták, mondván, hogy mintegy sajátos pénzügyi bíróságként mûködnek. Ez azt jelentette, hogy kötelezõen érvényesítendõ, határozat erejû megállapításaik nyomán a vizsgált szervek hibák, kifizetési tévedések, szabálytalanságok esetén kötelesek voltak a szükséges korrekciós lépéseket megtenni, miközben vétségeikért szankciók is sújtották õket. A szabályszerûségre koncentráló, lényegében bírói rendszerben mûködõ, legfõbb pénzügyi ellenõrzõ hatóság modell fokozatosan háttérbe szorult, mert a hatékonysággal és a célszerûséggel kapcsolatos vizsgálatok megállapításai, illetve ezek hasznosítása a törvényes és törvénysértõ minõsítéseknél (ítéleteknél) jóval árnyaltabb megközelítést igényelt. A számvevõszékekre ma általánosan jellemzõ, hogy teljes körû felhatalmazásuk van az államháztartás mûködése, illetõleg az állami vagyon hasznosítása, az állami vállalatok mûködése körében ellenõrzést végezni. Többségük az államháztartáson kívül felhasznált állami pénzeszközök hasznosítását is vizsgálhatja. Az is általános és igen lényeges, hogy ezek az ellenõrzõ szervezetek vizsgálják a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvényjavaslatot, s mint errõl a késõbbiekben szó esik, egyre több országban annak megbízhatóságáról nyilatkozatot adnak. A közpénzügyek vitelének hosszabb távú biztonsági érdekei újabban olyan új, tanácsadásnak tekinthetõ megoldásokat is hoznak, amelyek parlamenti határozat, kormányzati felkérés alapján a különbözõ nemzeti méretû fejlesztési és modernizációs programokhoz, sõt például adórendszerbeli korszerûsítésekhez európai összefüggésekben kapcsolódnak. (A költségvetési törvényjavaslat megalapozottságának magyarországi, évrõl évre ismétlõdõ véleményezési kötelezettsége azonban hungarikumnak számít.) A pénzügyi ellenõrzés legfelsõ számvevõszéki szintje követi azokat a változásokat, amelyek az államszervezet fejlõdésében és a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkeztek, újabb és újabb, együttmûködésben, nemzetközi szervezésû, ún. közös és párhuzamos vizsgálatokban stb. megnyilvánuló kihívásokat teremtve a számvevõszéki ellenõrzés számára. Mindez mutatja a végrehajtó hatalom pénzügyei külsõ kontrolljának fejlõdési lépcsõit, ahogy az a politikai-gazdasági fejlõdés nyomán fokozatosan a szabályok, törvények betartására vonatkozó külsõ, népszuverenitás nevében végzett vizsgálatoktól, vagyis a végrehajtó hatalom törvénytiszteletének értékelésétõl, az államszervezet mûködése teljesítményének ellenõrzésén, illetve képességének kifejlesztésén át, 30

12 3. Az ellenõrzések fajtái, az ellenõrzések általános típusai, csoportosítása támaszkodva vizsgálati tapasztalataira és arra, hogy alkalmas az elszámoltathatóság, átláthatóság kritériumainak országhatárokon túllépõ, nemzetközi tanúsítására, eljut a parlamentnek nyújtott komplex tanácsadói szolgáltatásokig. Az ilyen intézményeket a nemzetközi szóhasználatban legfelsõ szintû, általános hatáskörû ellenõrzõ szervezetként, intézményként határozzák meg (Supreme Audit Institution/ Organisation SAI vagy SAO), amely kizárólag a legfõbb törvényhozó/államfõi hatalomnak, illetve a törvényeknek van alárendelve. Ami egyben megjelöli a politikai és szakmai (nézetbeli) pártatlanságát megalapozó függetlenségének igen magas fokát, valamint azt, hogy egy demokratikusan mûködõ államszervezetben alkotmányos garanciája van annak, hogy csak egy legmagasabb szintû pénzügyi-ellenõrzési fórum lehet. az ellenõrzések osztályozása a vizsgálatok elõzetes és utólagos jellege belsõ és külsõ ellenõrzés ellenõri függetlenség államháztartás pénzügyi ellenõrzés átláthatóság és elszámoltathatóság számvevõszéki típusú ellenõrzés SAI vagy SAO MEGTANULANDÓ FOGALMAK ELLENÕRZÕ KÉRDÉSEK 1. Milyen szempontok szerint lehet csoportosítani az ellenõrzéseket? 2. Az ellenõrzéseknek milyen típusai vannak? 3. Melyek a pénzügyi ellenõrzés technikai, eljárási jellemzõi? 4. A pénzügyi ellenõrzésnek melyek a tartalmi céljai? 5. A pénzügyi ellenõrzésnek milyen szervezeti tagoltsága van, és az egyes területeket milyen sajátosságok jellemzik? 6. Mit értünk számvevõszéki típusú ellenõrzés alatt, és az ellenõrzés milyen irányban fejlõdik? 7. Mit értünk az ellenõr szervezeti és funkcionális függetlenségén? 31

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

A romakérdés europaizálódása?

A romakérdés europaizálódása? 56 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. OKTÓBER Csiki Tamás A romakérdés europaizálódása? Az elmúlt két hónapban váratlanul nagy visszhangot kapott Európában egy olyan kérdéskör, amelyet az Európai Unió legfejlettebb

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA

Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA Nyomdai_Az_onkormanyzat_jogallasa.indd 1 2015.02.16.

Részletesebben

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Felelõs Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktõzsde Felelõs Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelõen PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa A PannErgy Nyrt.

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLLAMIGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Államigazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött: Dr.

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában KENGYEL ÁKOS 1 Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában A tanulmány az Európai Unió kohéziós (regionális fejlesztési) politikája vonatkozásában vizsgálja meg a szubszidiaritás elvének

Részletesebben

Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet)

Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet) www.hunsor.se/hu/erdely/ FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet) l. szakasz I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1 GÁRDOS CSABA 1 A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába Az államháztartási pénzügyi rendszer reformjának egyik fontos és kiemelt eredménye a kincstári

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: 36/2010 2010. szeptember 15. A PSZÁF jóváhagyásának

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Gyõri Enikõ Az Országgyûlésben 1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás 2 értelmében 2003 õszén kezdõdtek meg

Részletesebben

Éves felügyeleti audit Az éves felügyeleti audit során a következõ súlyponti tevékenységek ellenõrzésére ki kell térnie az auditcsoport vezetojének:

Éves felügyeleti audit Az éves felügyeleti audit során a következõ súlyponti tevékenységek ellenõrzésére ki kell térnie az auditcsoport vezetojének: A tanúsítvány érvényességi ideje A tanúsítási döntést az MHtE igazgatóhelyettese hozza. A kiadott tanúsítvány érvényességi ideje a tanúsítási döntés dátumától számított 3 év. Lejárati idõ 1 nappal a 3

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK. Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ. A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK. Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ. A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Esztergom 14118 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek. kojhigjyh MŰANYAGIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1225 Budapest, Nagytétényi út 216. Tel.: (1) 207-1936, 207-1928 Fax: (1) 207-1525 E-mail: pplast@plast.datanet.hu www.pannonplast.hu NYILATKOZAT a vállalatirányítási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei 50 40 30 20 10 0 35 30 25 20 15 10 5 0 MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által

Részletesebben

WWW.PRIMECONSULTING.HU

WWW.PRIMECONSULTING.HU WWW.PRIMECONSULTING.HU Cégünkről Mivel foglalkozunk? Kik vagyunk? Közbeszerzési filozófiánk A Prime Consulting Kft. 2009- ben jött létre beszerzési és közbeszerzési tanácsadás nyújtása céljából. Üzletfilozófiánk

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai

Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai 2011. november 29. Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő főtanácsos osztályvezető Az ÁSZ jogállása, hatásköre 2 Az Állami Számvevőszék jogállását, hatáskörét és

Részletesebben

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A 2014-2020- AS IDŐSZAKBAN

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A 2014-2020- AS IDŐSZAKBAN A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A 2014-2020- AS IDŐSZAKBAN MARJÁNOVITY ANNA OSZTÁLYVEZETŐ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY ELŐZMÉNYEK A Bizottság a Kohéziós Politika reformja keretében meghirdette az eredményorientált

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 11.2.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Georgios Floras, görög állampolgár által a Floras Kosmos könyvesbolt nevében benyújtott, 0130/2007. számú

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

TEMATIKA. 1.1. alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata Közigazgatás fogalmának, feladatának meghatározása

TEMATIKA. 1.1. alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata Közigazgatás fogalmának, feladatának meghatározása TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2013. április 17-18. 1. nap (2013.

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár Városi Önkormányzat Korszerű település-üzemeltetési és - fejlesztési (TÜF) program 2009. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A Települési Értékközpont rendszer bemutatása... 8 2.1

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 1 HM Könyvvizsgálat és bizalom I./ II./ / IV./ XXI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Költségvetési szekció Balatonalmádi, 2013. szeptember 18-20 Az elıadás szerkezete. A pályázatok könyvvizsgálatának

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé

Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé Készült az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatósága számára

Részletesebben

Ellenőrzés. Értékelés. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE monitoring

Ellenőrzés. Értékelés. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE monitoring Ellenőrzés Monitoring Értékelés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE monitoring IT PROJEKT TÉNYEK Az informatikai projektek 25%-a készül el határidőre, a követelményeknek megfelelően, a tervezett keretösszegen belül maradva.

Részletesebben

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport Megjelent: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged, 2005. 5-21. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

AUTHERIED 100 KONFERENCIA

AUTHERIED 100 KONFERENCIA AUTHERIED 100 KONFERENCIA SOPRON, SZÉCHENYI GIMNÁZIUM 2014. FEBRUÁR 3-4 1 A közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolás/elszámoltatás helyzete Magyarországon (Nyikos László előadása) Az előadásban használt

Részletesebben

A magyar kormány és az ő alaptörvénye

A magyar kormány és az ő alaptörvénye A magyar kormány és az ő alaptörvénye 2013. június 28. A Velencei Bizottság szakértői által készített vélemény 1 az Alaptörvény negyedik módosításáról pontosan rámutat arra, hogy a magyar Kormány az alkotmányt

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

A komplex rehabilitáció jogi környezete

A komplex rehabilitáció jogi környezete A komplex rehabilitáció jogi környezete tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben Dr. Benkő János Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben 1 2 az integritásirányítás nem a szabályokon alapuló és az értékeken alapuló megközelítések közötti választás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közszolgáltatási Intézmény és Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje a bankszámlákon történő pénzforgalom rendje szabályozott-e, a pénzkezelés rendje megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak, megfelelő

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató 2015/2016 tanév tavaszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 48 Előtanulmányi

Részletesebben

KÖZINTÉZMÉNYI REFORMOK SZEMLÉLETI HÁTTERE ÉS FEJLÕDÉSI PÁLYÁI AZ EZREDFORDULÓN

KÖZINTÉZMÉNYI REFORMOK SZEMLÉLETI HÁTTERE ÉS FEJLÕDÉSI PÁLYÁI AZ EZREDFORDULÓN JENEI GYÖRGY KÖZINTÉZMÉNYI REFORMOK SZEMLÉLETI HÁTTERE ÉS FEJLÕDÉSI PÁLYÁI AZ EZREDFORDULÓN A cikk a közszolgáltatások szempontjából elemzi az állam szerepét a XXI. században. Megállapítja, hogy a modern

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

ALAPFOGALMAK. Mi különbség a menedzsment és menedzser között?

ALAPFOGALMAK. Mi különbség a menedzsment és menedzser között? ALAPFOGALMAK Mi különbség a menedzsment és menedzser között? Menedzser Egy vállalat vagy vállalkozás irányítását, vezetését végző szakember, illetve az a személy akinek ez a munkája Mit nevezünk Menedzsment-nek?

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2.

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL

Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL STRATÉGIÁK Nemzeti Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL Nemzeti stratégiák Felelős szerkesztő: Pálfi Erika Szerkesztő: Hugyecz Enikő Henriett Olvasószerkesztők:

Részletesebben