A Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:"

Átírás

1 . A Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem el, elıtte diákoskodtam. Egész életemben erre készültem, tehát úgy gondolom, hogy a két diploma és az elmúlt húsz év gyakorlata alapján joggal tudok hozzászólni. Elıször Molnár képviselıtársamnak a lineáris modelljével, illetve a törvény által megemlített lineáris modellel kapcsolatban szólok. Nos, tisztelt képviselıtársam, hogy lesz ez? Ön pontosan tudja, hogy ha ötödikes korban elkezdjük a történelmet tanítani, éves gyereknek nem lehet elmagyarázni azokat a szinteket, amivel esetleg az egyetemi, fıiskolai szintekre föl kell készíteni. Nem lehet. Ugyanúgy nem lehet matematikából, ugyanúgy nem lehet fizikából és más tantárgyakból sem. Tehát vissza kell térni valamilyen formában az addig megszerzett tudáselemekre. És a gyakorlással az órai munkát nem lehet pótolni. Ezt ön pontosan tudja, ugyanúgy, mint bármelyik pedagógustársam itt most az épületben; gyakorlással elmélyíteni lehet, de új ismereteket a tanítási órákon lehet megszereztetni a gyerekekkel. Ez az egyik része. A másik a kilencedik évfolyammal kapcsolatos. Én egy igen szegény vidékrıl származom. Püspökladány, Hajdú-Bihar megye abszolút depressziós környék, nagy foglalkoztató nincs, az ipar eltőnt, a téeszt meg szétrabolták. Nos, ahogy Molnár képviselıtársam mondta, ez a kilencedik évfolyam a gazdag önkormányzatok sajátossága lesz. Hiszen aki ezt meg tudja fizetni, akár az elsıtıl? - szerintem nem igaz, az sem igaz, hogy az elsı pillanattól kezdve nem jelent többletkiadást az önkormányzatoknak. Attól a pillanattól kezdve, hogy megjelenik ez a többletkiadás, ezt csak valóban gazdag önkormányzatok tudják megfinanszírozni. Az én 13 településembıl, ahol engem megválasztottak, ha egyet meg tudna mutatni, amelyik ezt meg tudja finanszírozni, nagyon hálás lennék. De ha továbbmennénk Biharban, ahol a trianoni békeszerzıdés miatt eleve nem volt az utóbbi ötven évben semmiféle lényeges fejlesztés, hiszen azt a határszakaszt a románokkal kapcsolatos háborúra szánták, tehát nem fejlesztették, hát ott még cifrább lenne a helyzet. Tehát ezeknek az önkormányzatoknak még esélye sincs arra, hogy ilyen dolgokat fejlesszenek. Köszönöm szépen, a többit majd hozzászólásomban mondom el. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.). A Közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Molnár képviselıtársamnak mondom, én is tanítottam sok éven keresztül szakiskolában, szakmunkásképzı intézetben elsıs, másodikos inasokat írni, olvasni. Ismerem ezt a világot, sıt szeretem is, mert hát azok igen jó gyerekek. Van, amibıl van nekik sok, van, amibıl kevesebb van. Ami nagyon fontos, és ebben talán egyet is tudunk érteni - és ez a lineáris oktatásra is visszafelel -, hogy ami itt igazi gondot jelent, hogy nem az életkori sajátosságoknak megfelelı a felépítése bizonyos tantervi részleteknek. Ezeket kell kigyomlálni, és akkor a dolog értelmezhetı lesz. A másik, a vidéki iskolák lehetıségeivel kapcsolatban szeretnék még reagálni. Azok eleve korlátozottak. Ön vidéki iskolában igazgató, akkor pontosan tudja, hogy mi a különbség,

2 mondjuk, a vármegye központjában egy elit iskola és az ön intézménye között lehetıségekben. Ezek eleve korlátozottak, tehát nemcsak emelni kellene azokat a normatívákat, hanem pluszban emelni. Szabó képviselıtársamnak azt szeretném mondani a jó szándék kétségbe vonásával kapcsolatban, hogy Deák Ferenc egy gondolatát idézném önnek, hogy politikai téren is igen célszerő az embereknek azon taktikát követni, hogy ne védelmezzék azt, ami megtámadva nincs. Itt szó nem volt arról, hogy liberális jobb, liberális bal, okos vagy buta, itt arról volt szó, hogy ez a törvényjavaslat nem szolgálja azt a célt, amit meghirdettek. Errıl szólt a dolog. De az összes többi már az ön fantáziájának a terméke. Úgy gondolom, hogy ezt a dolgot fokozottan tudomásul kell venni, és még egyszer azt kell mondanom, hogy ez a törvény nekünk, vidéki embereknek nagyon keveset ad, és nagyon sok mindent elvesz, de ezt majd el is mondom késıbb. Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban.) ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Lehet, hogy nagyon renitens dolgot mondok, de éppen az elıbb említett hosszú évtizedes pedagógiai pályafutásom alatt meggyızıdésemmé vált, hogy az általános iskolában elsısorban nevelésrıl lehet szó. Egy igen fontos ismeretrendszert meg lehet szerezni az általános iskolában, de az igazi, a legfontosabb célja ennek a dolognak, hogy ott nevelés legyen, az, hogy legyen minta a tanár, legyen minta a szülı, és ezt a mintát próbálják követni a gyerekek. Ez a lényege, nem az, hogy megtanulta a négyzetgyök problémakörét vagy mást, hanem az, hogy azokat az ideálokat próbáljuk közvetíteni számukra, ami fontos számunkra. Úgy gondolom, hamis volt Szabó képviselıtársamnak a történelmi példája. Igen, sok mindent meg lehet tanítani a gyerekekkel, és talán a történelem erre a legjobb példa, hiszen meseszerően lehet tanítani olyan ismeretrendszereket, ami hihetetlen gyorsasággal megragad a gyerekeknél. De nekem mégis meggyızıdésem, hogy ez a tantervi modell sokkal hatékonyabb a ciklikus visszatéréssel, bıvítetten, elmélyülten lehet vele foglalkozni, többször visszatérni. Valóban, ha segíteni akarunk a gyerekeknek, akkor nem valami lineáris hajszába fogjuk be ıket, hanem sokkal többre megyünk akkor, ha az ismereteket bizonyos idı után újravesszük, bıvítve, rendszerezve adjuk át a gyerekeknek. És, még egyszer mondom, meggyızıdésem, hogy az általános iskola igazi feladata, fı feladata az oktatás mellett a nevelés. Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzék soraiból.) ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselıtársaim! Szabados Tamás képviselıtársam szavaira szeretnék reagálni. Én még emlékszem arra, amikor ezt a vitát lefolytatták, és együtt vitatkoztak Pokorni Zoliék az MDF-esekkel. Meg arra is emlékszem, hogy az MDF beindította volna az úgynevezett rokokat - talán emlékszel rá -, a

3 regionális oktatási központokat a más pedagógiai intézetek helyett. Na, hát egyikbıl sem lett semmi. Lássuk be, hogy ennek aztán végképp nem lineáris a fejlıdése. Voltak zsákutcái ennek a dolognak, voltak olyan dolgok, amelyekben össze lehetett fogni és együtt képviselni bizonyos értékeket, és ettıl azért elırébb ment a magyar oktatás ügye. De azért el kell mondanom aktív pedagógusként, hogy szeptember 1-jén nagyon gyakran úgy köszöntünk egymásnak, hogy: reformmentes boldog új esztendıt kívánok neked, és a válasz erre az volt, hogy: bármit, csak reformot ne! Mert ezek gyakorlatilag évrıl évre vagy ciklusról ciklusra szétzilálták az oktatás rendszerét. Ehhez kapcsolódik az, hogy a kerettantervek problémakörében valóban igaz, hogy amit meg lehet csinálni, azt meg lehet csinálni - hisz' nincs ezzel semmi gond -, de az biztos, hogy az iskolák zöme, a pedagóguskollégák zöme, a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélek róluk, azért nem arra van kiképezve, hogy kerettanterveket bütyköljön. Ez azért nem általános! És nem is tartom helyesnek azt, hogy esetleg egymással nem illeszkedı kerettantervekkel dolgozzanak. Tehát azért arra vigyázni kell, hogy az oktatási rendszer szerkezete ne bomoljon meg. Egyelıre ennyit. Majd az anyagi vonatkozású témákat kiegészítem a magam tapasztalatával is. Köszönöm ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szabó képviselıtársam hozzászólása, bár rendkívül dinamikus és meggyızı volt, de azért higgye el, hogy nincs igaza. Legutóbb 451 polgármester írta alá azt a dokumentumot, amiben kérik az önkormányzati költségvetés felülvizsgálatát. Ennyien nem tévedhetnek önnel szemben - ez az egyik része. A másik: valóban van egy 3 milliárd forintos felülrıl nyitott kassza, ez az úgynevezett bérhikikassza, ami arra szolgál, hogy ha nem éri el az a normatíva a megkívánt összeget, akkor azt meg lehet igényelni pluszban. Ugyanezek a polgármesterek kijelentették, hogy olyan hihetetlenül rossz feltételeket alakítottak ki a pályázatnál, hogy egyszerően nem lehet elérni. Akik ezt megpróbálják, és meg is csinálják ezt a pályázatot, gyakorlatilag ez már az összeomlás elıtti állapotot jelenti annál az önkormányzatnál - ez az egyik része. A másik pedig az, amit képviselıtársam is mondott, hogy nincs meg a kis falvakban, különösen a Sárréten, a Biharban az a bevételi többlet, amire önök számítanak. Az én választókerületemben van olyan falu, ahol 40 százalékos a munkanélküliség. Tessék mondani, ott miféle adóbevételi többletrıl lehet szó? Hány autót tartanak forgalomban? Nevetséges! Plusz még önök kivették az adótörvényekbıl a föld után járó adóbevételt, így aztán nézünk egymásra, és próbáljuk az önhikivel kijátszani ezt a dolgot. De az önhikivel is úgy vagyunk, hogy míg a polgári kormány idején - egyébként rossz rendszer ez az önhiki, ez kétségtelen tény - elértük a százalékot, tehát a megkérthez képest körülbelül százalékban kaptuk meg a finanszírozást, addig önöknél már sikerült elérni a 40 százalékot is. Tisztelt Képviselıtársam! Akkor el tudom önnek mondani azt, hogy ha nem hiszi el, van olyan önkormányzat az én választókerületemben, ahol 40 milliót kértek és 3 milliót kaptak.

4 Ez valóban nem éri el a 40 százalékát, tehát pontatlan voltam, elnézést kérek, de azért a tény az tény. Az az önhiki, ami eddig gyakorlatilag mőködésben tartotta ezeket az önkormányzatokat, ez most egyre vékonyabb és egyre gyérebben csordogál. Köszönöm szépen. Tehát nincs igaza ebben Szabó képviselıtársamnak. (18.10) ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Bármilyen furcsa is, meggyızıdésem, hogy ez a vita gyakorlatilag az önkormányzati finanszírozásról szól, és egyben az oktatási törvény vitáját is szolgálja. Ez azért van így, mert mindennek anyagi következményei vannak, és ha ezek nem teljesülnek, akkor egyszerően lehetetlen végrehajtani a törvényben megfogalmazott célokat. Tökéletesen igaza van Sisák úrnak akkor, amikor ezt a helyzetet leírja. Nyolcvan-száz gyerekkel tartanak fenn önkormányzatok iskolát, és az ilyen iskola valóban felfalja az önkormányzatot. Olyan terheket ró rá, amit az önkormányzat nem tud teljesíteni. Tényleg nincs mód karbantartásra, az eszközpark fejlesztésére s a többi. Aki ezt nem látja, az jöjjön el hozzánk, és nagyon szívesen végigvezetem ezekben az iskolákban. Különösen ott súlyos és tragikus a helyzet, ahol a nyolcvan gyerekbıl hatvan cigány. (18.20) Tehát azért mondtam én nagyon fontos szempontnak, hogy itt a nevelésnek kell alapvetınek lenni. Ez az egyik része volt a mondanivalómnak. A másik pedig, szerintem és más emberek szerint is törvénytelen az, amit most próbálnak megfogalmazni. Ugyanis az önkormányzati törvény megfogalmazza, hogy az önkormányzat szabadon fölhasználhatja a területén képzıdött bevételeit. Ha erre önök kötelezı feladatot telepítenek, akkor ez tételesen is, darabszámra is sérti az önkormányzati törvényt. Nem szabad ezt csinálniuk! Gyakorlatilag az önkormányzatokat tönkreteszi ez a dolog. Nincsenek fölkészülve az önkormányzatok semmilyen szempontból erre a pluszfeladatra és a pluszfinanszírozásra. Köszönöm szépen. ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Rózsa kollégám mondataira néhány gondolattal reflektálnék. Legnagyobb tisztelettel mondom, kedves kollégám, hogy egy dolog, amirıl beszélt, amiben nincs kivetnivaló, az úgy jó, ahogy van, de egy teljesen más dolog, ami ebben a törvényben benne van. Hiszen mint mondtam, hosszú évek pénzügyi bizottsági múltja mondatja velem: láttam én már karón varjút. Ez nem úgy néz ki a költségvetésben, nem úgy jön ki, nem úgy vannak beírva a sorok. Tehát egy dolog, amirıl szó van, és amit Sisák képviselıtársammal is beszéltünk, más a valóság. Nagyon szép dolog, hogy bıvíteni a mőszaki személyzetet, fejlesztı pedagógus, egyebek, ez nincs beénekelve a költségvetésbe. Ez a legnagyobb bajom ezzel. A másik az, hogy nagyon színes volt, különösen beszéde elején, hogy az újságírók mikor mit írtak. Ne kérje számon tılünk azokat az újságírói gondolatokat, amelyeket nem mi mondtunk; ez egy dolog. Az újságírók azt írnak, amit írnak, én meg tudom, nem egy sajtótájékoztatót tartottam, hogy ahhoz képest, amit én ott elmondtam, ami megjelent, köszönı viszonyban nem volt egymással. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez a szerencséd!)

5 Tehát ezt a dolgot ne forszírozzuk! Ezt ne kérjük egymáson számon, mert ez egy másik dolog. Ön egy gyönyörő Teleki Blanka-gondolatot vetett föl, én egy Csoóri Sándor-gondolattal válaszolnék rá:?mindaddig, amíg a politikában, a gazdasági és szellemi életben olyan emberek döntenek, akik saját magukon nem érzékelik döntéseik hatását, mert védettek, addig semmilyen igazságot nem könnyő mőködtetni.ö Eddig az idézet. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.). ARNÓTHSÁNDOR(Fidesz):Tisztelt képviselıtársammal tisztelettel, de nagyon határozottan vitatkoznék, ugyanis az én tapasztalatom szerint az a nagy tülekedés a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felé lecsengett, ez réges-régen lecsengett, például az én választókörzetemben... (Dr. Szabó Zoltán: Nem ezt mondtam! '90 és '94 között!) Bocsánat, ez mára is vonatkozik, tehát ez a dolog lecsengett, akkor '94-es példákkal viszont nem lehet ezt a dolgot alátámasztani. Ez az egyik része. A másik része a mondanivalómnak az, hogy hihetetlenül érzıdik, tisztelt képviselıtársam, hogy ön egy másik Magyarországon él. Amikor azt mondja, hogy a kis falusi iskolák gyermekei feleannyit tudnak, ezzel nem lesz népszerő ott, higgye el, egyrészt azért, mert ez nem igaz; másrészt pedig el kell ismerje, hogy a kis falusi iskolákban tanuló gyerekek neveltségi szintjét viszont lehetetlen összehasonlítani a belvárosi iskolákéval. Tehát ez nemcsak arról szól, hogy vajon van-e csillogó-villogó kabinetrendszerünk vagy bármiféle oktatástechnikai eszközünk, azt embereknek kell mőködtetni, azt a gyereket nevelni és tanítani kell. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy ha elveszik ezeket az intézményeket a kis falvaktól, akkor tényleg ki kell írni majd az utolsó lakónak, hogy a legutolsó kapcsolja le a villanyt, mert el fog néptelenedni. Az én választókerületemben sajnos erre is van példa, ott van Nagyrábé: abban a pillanatban, hogy elvették tıle az iskolát meg a téeszt, az addig 800 lakosú falunak egy év alatt, másfél év alatt 500 lakossal csökkent a lélekszáma, vegetál. Kár volt. És minden egyes kísérlet ezzel fog járni, hogyha a kis iskolákat nem becsüljük meg, hogy ezek bizony egy-egy falu sorsát meghatározzák. Ne játsszunk ezzel, képviselıtársam! (19.10) És ez a baj, hogy ön egy másik Magyarországról beszél, egy Budapest címő Magyarországról beszél, amelynek semmi köze a szerepi, a nagyrábéi, vagy a bihartordai általános iskolához. (Az elnök a csengı megkocogtatásával jelzi az idı leteltét.) Szét kellene nézni ott, hogy milyen oktatási munka folyik. Megérné. Köszönöm szépen.

6 ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves Képviselıtársaim! Furcsa helyzetbe találtam belecsöppenni magam. Ugyanis meggyızıdésem, hogy amirıl itt a vita szól, egyetértve Tatai-Tóth kollégámmal, az nem is a két nagy párt közötti nézetkülönbségek sorozata. Itt gyakorlatilag azokról a liberális újításokról szólunk, amiket véleményünk szerint sem az MSZP, sem a Fidesz nem tud igazándiból elfogadni. Éppen ezért olyan dolgok jönnek elı, amelyek valóban okoznak véleményeltéréseket - ezt már Szabó képviselıtársamnak mondom -, ami nem baj. Ugyanis ezek az újítások, amiket mondanak? - Ignotusnak van erre egy mondása: a cél szentesíti az eszközöket, de csak úgy, ha el is érik azt. Semmiféle félmegoldás nem jó, mert aki ezzel kísérletezik, az hihetetlen károkat tud okozni. Éppen ezért mondom, hogy gyakorlatilag - nézzék meg - egyetlenegy SZDSZ-es képviselıtársunk sincs itt, akinek ezeket a dolgokat meg kellene védeni. Mi viszont jól megvágjuk egymást ezzel kapcsolatban. Ez az egyik dolog. A másik? (A terembe belépı Arató Gergely felé fordulva:) Köszönöm, hogy bejött éppen, tisztelt képviselıtársam. Valóban meggyızıdésem, hogy van két Magyarország, ugyanis nem ugyanaz a probléma a Tiszántúlon, a Sárréten, mint a Dunántúlon, Somogyban vagy bárhol máshol. Van több Magyarország, higgyék el! Egy belvárosi Magyarország is van, egy kıbányai Magyarország is van, és van egy tiszántúli Magyarország is. Nem sok köze van egymáshoz a kettınek; sajnos nem sok köze van egymáshoz. Köszönöm szépen. ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szabó képviselıtársamnak csak annyit, hogy nagyon gyakran használja az?általános mőveltségö kifejezést. Az általános mőveltség egy fogalmilag... (Dr. Szabó Zoltán: Balogh Miklós!) Bocsánat, Balogh! Elnézést kérek, önnek majd mást mondok. (Derültség.) Ez a fogalom az ön számára teljesen tisztázatlan dolog. Ön a megnyilvánulásai alapján az általános mőveltséget egyértelmően a humán mőveltséggel azonosítja - köszönı viszonyban sincs ez ezzel! Matematikusok vannak itt, fizikusok, más szakosok, nyelvszakosok, kérem, millió és egy része van, tehát ne uniformizáljunk a gondolkodásban. Ön ügyesen megtalálta azokat a passzusokat a párt programjából, felolvasta, köszönjük szépen, ismertük. Nem kéne ezt így kezelni, ez ennél komolyabb! A másik dolog. Arató képviselıtársamnak mondom huszonéves pedagógiai múltammal, hogy a mi szakmánkra egy dolog jellemzı: ennél azért nagyobb alázattal szoktunk egymáshoz is és a szakmához is viszonyulni. Szóval, itt ilyen huszárosan összekaszabolni dolgokat, még akkor is, hogyha esetleg logikus, meg szépen egymás mellé van téve, szóval, ez azért nagy felelıtlenség, ez nem így mőködik. Amit mondott, a tartalmával kapcsolatban - mert ez inkább az elıadásmódjával volt kapcsolatos - kiemelném a bukásmentességet. Ha vannak itt bölcsészek a teremben, akkor pontosan tudják, hogy a barokk kornak az egyik jegyzetírója, aki az én kedves tanárom volt, akit úgy hívtak, régen meghalt, hogy Hársfalvy Péter - nem tudom, hogy emlékszik-e az államtitkár úr rá (Dr. Hiller István: Igen.) -, no, kiváló jegyzetet írt, és már '83-ban a

7 Népszabadságban megírta azt a számomra azóta is nevezetes cikkét, mert akkor volt ilyen ırület, hogy bukásmentes iskola - tudják, a kitüntetésre úgy volt fölterjesztve, hogy már négy éve bukásmentes az osztálya meg minden... (Az elnök a csengı megkocogtatásával jelzi az idı leteltét.) ELNÖK: A következı kétpercesben! ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz):?már akkor megírta, hogy a bukásmentesség egyenlı tudásmentességgel. Hát nehogy visszatérjünk már az ilyen ırültségeinkhez! A házi feladattal kapcsolatban meg tényleg visszafelé áll a hátamon a szır. (Az elnök ismét csenget.) Hát mit akarunk mi tanítani, hogyha nem tudjuk elmélyíteni a gyerekeknél a tudást? Ennek egy pedagógiai folyamatban része van, mindegyik dolognak fontos része van. (Az elnök ismét csenget.) Nehogy most írjuk már újra a pedagógiai lexikonokat egy ilyen rossz törvénnyel! (Szabados Tamás: Egy dobásból kimarad! - Derültség.) Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzék soraiban.) ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit mozaikszerő leszek, hiszen több dologra szeretnék válaszolni, éppen ezért elnézésüket kérem. Az elsı dolog az, hogy a buktatás kérdésében folytatnám a gondolatmenetemet. Szóval, az általános iskolákban, egyáltalán, az iskolákban nem így mőködik a buktatás, hogy t betőig igen, t bető után megy. Aki valóban hosszú éveket töltött el a pedagógiai pályán, az pontosan tudja, hogy mit összedédelgettünk egy-egy gyengébb képességő gyereket, hogy át tudjuk segíteni. Ott aztán voltak varázslatok, hogy mit kérdeztünk tıle, sugalmazó kérdések és egyebek, amiért egyébként elítélhetnek bennünket, de megtettük, mert vinni akartuk magunkkal a gyereket. Ez nem jelentheti azt, hogy néhány évvel utána elmondhassa bárki is a magyar iskolarendszerben, hogy megtörtént vele a nyolc osztály. Nem elvégezte, megtörtént vele; és ez hihetetlen különbség. A másik dolog, hogy igenis, igaza van Szabó képviselıtársamnak, motivációkról van szó. A majom példát én nem tartom jónak erre a dologra, mert véleményem szerint ez egy más kísérlet, itt nem szabad kísérletezni, gyerekekrıl van szó. Viszont motivációk harcáról igenis szó van, motivációk harcáról, és az a bizonyos elsıs motiváció bizony-bizony éppen a társadalom peremére sodródó gyerekeknél vagy családoknál igen komoly változáson megy túl az elsı osztálytól, mondjuk, a negyedikig vagy az ötödik osztályig. (20.50) Hiszen az 5. osztályba már általában túlkorosan jutnak föl azok a gyerekek és így tovább. Két lehetıség van: vagy idejében megállítjuk ezt a sodródást, vagy megpróbáljuk fölzárkóztatni. De ez semmiképpen sem lehet az a módszer, hogy nem tudom fölzárkóztatni, mert nem kapok támogatást a szülıktıl, képtelen vagyok megoldani, és plusz még akkor

8 vinnem is kell. Ez csak rombolhat, rombolhat, mert kiderül, hogy teljesítmény nélkül is tovább lehet menni a magyar iskolarendszerben. A másik pedig az - ezzel kapcsolatosan Tatai-Tóth kollégámnak mondom -, hogy valóban megérti-e az a szülı, már aki eljön a szülıi értekezletre? - eljön, és nem akar engem ott megverni. Mondjuk, engem nem akartak, mert az súlyos dolog lett volna, de azért a nálam filigránabb kolléganıket igen. Ennek magyarázza el Tatai-Tóth kollégám, hogy meg kellene buknia a gyermekének. Nehezen fog menni. (Az elnök a csengı megkocogtatásával jelzi az idı leteltét.) Arató kollégámnak pedig azt tudom mondani, hogy ez nem dinamizmus, hanem egyszerően csak nagyarcúság, amit csinál itt a parlamentben szakmai címszó alatt. Köszönöm szépen. ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A költségvetési bizottság tagjaként az elıttünk lévı törvény anyagi megalapozottságát kívánom vizsgálni. Egyéni országgyőlési képviselı vagyok, éppen ezért jól ismerem a választókörzetet, azok önkormányzatainak anyagi helyzetét. A hajdú-bihari Nagy-Sárrét küldött ide, amelynek egyik központja Püspökladány. Sajnos, elmondható, a terület jó része gazdaságilag depressziósnak tekinthetı, hátrányos vagy erısen hátrányos helyzető. Ezért rendkívül fontos, hogy az önkormányzatok milyen gazdasági helyzetben vannak, hiszen a sárréti falvakban, kisvárosokban vagy a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, vagy a legnagyobbak egyike. Éppen ezért a települési intézményrendszer mindenkori állapota jó tükre az ott folyó gazdálkodásnak és szakmai munkának. A polgármesterek véleménye az, hogy ugyan nıtt a költségvetésük, de sokkal nehezebb lett az új feladatokkal a gazdálkodásuk. Azok a növekmények, amelyek más, szerencsésebb sorsú településeken a bevételi oldal teljesítményét jelentısen emelték, itt nem vagy csak részben jelentkeznek. Ezzel viszont súlyos zavarokat idéztek elı az addig jól mőködı intézményi rendszerben. Ez az oka annak, hogy jó néhány polgármester jelezte: a közalkalmazotti bérek fedezetének hiánya súlyos gazdálkodási zavarokat idézett elı az általa vezetett településen. A bérhikinek nevezett, felülrıl nyitott állami alap hárommilliárdjához viszont a feltételek értelmezhetetlenül szigorú volta miatt nem tudnak hozzájutni. A évi költségvetés következményeként egyes számítások szerint 117, mások szerint 123 milliárd forintos forráshiány alakult ki az önkormányzatoknál. Ennek következménye az óvoda- és iskolabezárási hullám, a több száz intézményt és sok ezer családot érintı intézményátszervezések sora. A költségvetési támogatás elégtelen volta arra kényszeríti ugyanis a fenntartókat, hogy óvodákat, iskolákat zárjanak be, pedagógusokat bocsássanak el.

9 A közoktatási törvény módosítása további többletterheket jelent az iskolafenntartóknak, még akkor is, ha a tárca a legfontosabb, a finanszírozást érintı kérdés tekintetében meghátrált. A jelenleg hatályos jogszabály szerint a normatív költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelızı második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások 90 százaléka. A szaktárca eredeti javaslata azt eredményezte volna, hogy az állami támogatás összege akár évekre konzerválta volna a jelenlegi alulfinanszírozott állapotokat. A javaslat része maradt viszont az az elıírás, hogy az önkormányzatnak kell finanszíroznia az iskolai munkához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, például a kirándulások vagy a nyári táborozások költségeit egyaránt. Tekintettel az önkormányzatok jelenlegi anyagi helyzetére, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ezek a nevelési lehetıségek így leépülnek, elvesznek az iskolai tevékenység eszköztárából. Szinte elképzelhetetlen, milyen is egy iskola kirándulások nélkül, és egyben jól látható, milyen gyorsan ki fognak kerülni az iskolai pedagógiai programokból azok a tételek, amelyek további terheket jelentenek az amúgy is túlterhelt önkormányzatok számára. Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt években fokozatosan elıtérbe került a minıségbiztosítási rendszer kiépítése. Ez újabb kihívást jelent az önkormányzatok számára. Az anyagi, tárgyi, személyi feltételek kiépítése nagy tehertétel az önkormányzatoknak, és ez ugyanúgy jellemzı a gimnáziumok kilencedik, úgynevezett elıkészítı évfolyamaira is. Az még csak hagyján, hogy vitatható a 40 százalék nyelvi, 25 százalék informatikai, 35 százalék szinten tartásra szánt órakeret-felosztás, azt már végképp nem látom, hogy honnan és miképpen kerül pénz mindezek kifizetésére. Ez számításaink szerint mintegy 70 milliárdos igényt jelent a fenntartó önkormányzatokkal szemben. PHARE-támogatással átfogó program indult 1999-ben a hátrányos helyzető, különösen a roma fiatalok felzárkóztatására, munkába állításának segítésére. Tapasztalatok szerzése céljából Pécs-Magyarmecskén, Esztergomban és Kazincbarcikán létre is jött három kiemelt oktatási-nevelési körzet. Tisztelt Államtitkár Úr! Nem látni a folytatást. A bihari Nagy- Sárréten élık számára ez igen vonzó program, szükségünk is lenne rá. Tisztelt Államtitkár Úr! Kétkedı gondolataimat a pedagógusok életpályamodelljének sorsával zárnám, a béremelés ennek ugyanis csak egy eleme volt. Arról már szóltam, hogy ezt milyen sete-suta módon hajtották végre, és éppen ezért jogosnak tartom a kérdést, vajon mi lesz a többi elemmel, hol van erre a fedezet. Tisztelt Államtitkár Úr! Ez a törvény pénzügyi szempontból kidolgozatlan, bevezetésének beláthatatlanok a következményei, és ha ezt társítjuk a már említett szakmai hiányosságokkal, az eredmény több mint megkérdıjelezhetı. Köszönöm megtisztelı figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v a Közoktatás-politikai Tanács 2008. február 5-én, kedden, 10 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Dr. Nagy József írása A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Egy hátrányos helyzetű iskola ötödik osztályát látogattam. Az utolsó padban elkülönülten ült egy szépséges serdülő leány és egy pelyhedző állú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek

nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek Keszi Roland Kiss László Pál Judit Papp Gergő Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek feltételeit. A kutatás

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.)

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) Sikeres volt a köznevelési kerekasztal működésének első időszaka - értékelt Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Jegyzőkönyv 2013. május 22-én megtartott, 7. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Gyimesi László, a bizottság képviselő

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI KILENCEDIK MAGYAR JOGÁSZGYŐLÉS AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI Dr. Kovácsy Zsombor elnök Egészségbiztosítási Felügyelet Kedves Kollegák!

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY, VALAMINT A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL TERVEZETÉHEZ Készítette: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Postacím: 1088 Budapest,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 10.

Részletesebben

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 17-én, Vanyarc, Művelődési Ház (2688 Vanyarc, Veres

Részletesebben

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA Sápi Lajos Zoltán HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA A cikkem a három repülésirányítói kulcskompetencia rövid bemutatása. Ez a három kulcskompetencia a forgalmi konfliktus kezelése,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 45 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése szka105_19 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok, emberek 1. A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 12. péntek 85. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 12. péntek 85. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 12. péntek 85. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, dr. Latorcai János és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Gúr Nándor, Hiszékeny Dezső,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-23/2011. (OTB-49/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-23/2011. (OTB-49/2010-2014.) OTB-23/2011. (OTB-49/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. november 28-án, hétfőn, 8 óra 16 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI 192 KUTATÁS KÖZBEN Az állami költségvetés teherviselésének aránya hazánkban föltehetően hosszú távon is domináns marad, erre hagyományaink és európaiságunk egyaránt köteleznek. Ám hogy hatvan, hetven vagy

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt!

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! I N T E R J Ú LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! gadó györgy pál interjúja Sokan már saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az éghajlat globális változása nem csupán hőmérsékleti rekordokkal jár, de egyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn, 11 óra 35 perckor az Országház Nagy Imre

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

J e g y zőkönyv EUB-3/2011. (EUB-24/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EUB-3/2011. (EUB-24/2010-2014.) EUB-3/2011. (EUB-24/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2011. március 7-én, hétfőn, 12 órakor az Országház főemelet 61. számú tanácstermében megtartott üléséről A jegyzőkönyv

Részletesebben

Második munkapéldány

Második munkapéldány 1 Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 24. ülésnapja 2009. május 18-án, hétfőn (13.00 óra - Elnök: dr. Szili Katalin Jegyzők: Béki Gabriella és Török Zsolt) ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim!

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.) ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. június 7-én, hétfőn, 11 óra 35 perckor a Képviselői Irodaház 512. számú tanácstermében

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben