Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről Budapest, március 21. Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom A Szociális Szolgálat... 2 A szociális szolgáltatások legfőbb célja... 2 A kerület szociális jellemzői... 2 A Szociális Szolgálat felépítése... 2 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása... 3 Nemenkénti felosztás... 3 Életkor szerinti felosztás... 4 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai... 4 Térítési díj... 4 Méltányosság... 5 Hátralék... 5 Személyi és tárgyi feltételek... 5 Személyi feltételek... 6 Rekreáció, dotáció... 6 Tárgyi feltételek... 7 Pályázatok... 7 Társadalmi integráció... 8 Társadalmi szerepvállalás önkéntesség... 8 Társadalmi szerepvállalás adományosztás... 8 Civil kapcsolatok... 9 Könyvet házhoz... 9 Tájékoztatás... 9 Ellenőrzések Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Nappali ellátások Szivárvány Idősek Klubja Levendula Idősek Klubja Nagytétényi Idősek Klubja Napraforgó Fogyatékosok Klubja Nappali Hangulat Lélekvédő Klub Fogyatékosokat Támogató Csoport Serapis Közösségi Ellátás Bevételek és kiadások Szociális Szolgálat szervezeti felépítése

3 A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját az évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, jogszabályok és végrehajtási rendelkezések, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. Az önkormányzati, valamint az Szt. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatellátási körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven 1996-ban. A szociális szolgáltatások legfőbb célja a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása, a szociális biztonság erősítése, a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása, ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen szükségletek kielégítése, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása, szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint fő (2013. jan. 1.) A kerületben élő idősek száma évről évre nő, megfelelő ellátásuk biztosítása elsősorban az önkormányzat, illetve a Szociális Szolgálat feladata. Az idősek aránya az összlakosság tekintetében folyamatosan nő (1997-ben a lakosság 18,8%- a, 2010-ben 24,8 %-a, 2013-ban pedig 25,1%-a volt 60 év feletti). A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat irányításában, felépítésében 2013-ban változások nem történtek. 2

4 A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Étkeztetés 3 telephelyen Nappali ellátás időseknek 3 telephelyen Nappali ellátás fogyatékkal élőknek Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés) Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2013-ban az előző évhez viszonyítva 10 %-kal nőtt. Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg ban: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása Szivárvány Idős Klub Levendula Idős Klub Nagytétényi Idős Klub Napraforgó Fogyatékos Klub Nappali Hangulat Lélekvédő Klub HSNY JHSNY Étkeztetés Fogyatékosokat Támogató Csop Közösségi Ellátás Összes kliens Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya tekintetében lassú eltolódás látható. Szociális Szolgálat

5 kliensszáma összes kliens férfi nő Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei összes kliens év alatti év feletti év feletti A fenti adatok azt támasztják alá, hogy a szociális ellátásban növekszik azon szolgáltatásra szorulók száma, akik nem elsősorban magas életkoruk miatt igényelnek szociális ellátást ban az aktív korúak száma 10%-kal nőtt. Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai regisztrált munkanélküliek megváltozott munkaképességűek gyes-en lévő egyedülálló édesanyák hajléktalanok szenvedélybetegek Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés az, melyet biztosítunk számukra. Térítési díj A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül 2013-ban a Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Támogató szolgáltatás volt térítési díj köteles. A térítési díjas szolgáltatást igénybe vevők száma 2013-ban 537 fő volt. Házi segítségnyújtásban 1%, Támogató szolgáltatásban 6%, étkeztetésben a kliensek 47%-a térítésmentesen kapja a szolgáltatást! 4

6 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 17/2012. (VI.25) rendelet értelmében 11. (3) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: ÖNYM) tárgyév január 1-jén érvényes összegét, egyedül élő esetében az ÖNYM összegének másfélszeresét nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell. A Szociális Szolgálat térítési díj bevétel tervezete 2013-ra Ft volt. A tényleges térítési díj bevétel 2013-ban Ft volt. Az elmaradás oka a térítésmentes étkezők számának jelentős emelkedése. Méltányosság Összes kliens Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe Méltányosságot kap Méltányosságból térítésmentes (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti. A méltányosságot igénylők száma az előző évhez képest tovább csökkent, mert klienseink mindennapi életében a 10 %-os mérséklés a terhek tényleges enyhítését nem jelenti. A méltányosság teljes összege 2013-ban Hátralék 2013-ban a hátralék összege összesen volt, melynek rendezése I. negyedévében megtörtént. Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást Bp. Anna u. 10 székhely, központi telephely Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás 1221 Bp. Köd u. 2-4 Napraforgó Fogyatékosok klubja 5

7 - Fogyatékosokat Támogató Csoport 1224 Bp. XII. u Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 1224 Bp. XVI. u Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés 1225 Bp. Nagytétényi út Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés Személyi feltételek 2013-ban a Szociális Szolgálat 53 álláshelyen 54 közalkalmazottat foglalkoztatott. 50 fő 8 órás, 4 fő 6 órás januárjában megbízási szerződéssel intézményünk 5 főt foglalkoztatott, 1 céggel volt szerződése étel kiszállításra. Az intézményi szervezeti átalakítás következtében a megbízási szerződésesek száma 2013 decemberére 2 főre csökkent, továbbá a szállításos étkezés számának csökkentése eredményeként a szállító céggel szintén szerződést bontottunk ban 3 fő volt gyed-en / gyes-en. Személyi változások: 10 fő személyi változás történt - 1 munkatársunk évben elhunyt - 4 főnek a jogszabályi változások következtében június 30-ával szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjasok - 5 fő közös megegyezéssel távozott. (HSNY, étkeztetés, pszichiátriai nappali ellátás, fogyatékos ellátás, központ) A személyi változások a pszichiátriai, illetve a fogyatékos nappali ellátásban következtek be leginkább, igazolva azt, hogy a legnagyobb megterhelés elsősorban erre a két területre tevődik. Ezen területek szakemberpótlása a legnehezebb is. Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak. 6

8 2013-ban 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2013 májusában és októberében. Mindkét alkalommal az elmúlt fél év eseményeiről történt intézményvezetői tájékoztatás, valamint az új munkatársak megismerése, csapatépítés történt játékos formában ban is biztosítottunk munkatársainknak szupervíziós lehetőséget, melyen idén a közösségi ellátás, illetve a pszichiátriai nappali ellátás csoportjai vettek részt. Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2013-ban is kétszer kaptak jutalmat. A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az ÉV DOLGOZÓJA elismerést, 2013-ban is kiadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget évről évre - továbbadjuk, s egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj ban Deák Krisztina, a Házi Segítségnyújtás vezető gondozónője kapta a serleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2013-ban szintén ő kapta az Önkormányzat SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT Díját! Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyei közül egy telephelyen történt jelentős felújítás 2013-ban: - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub XII. u. 28. Ezen épület teljes födémszerkezetét felújították, a bejárathoz vezető járdát akadálymentesítették. Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése. A fenntartó támogatásának köszönhetően a házhoz szállított étkezés biztosításához használt Nissan gépjárművet lecserélhettük egy korszerűbb, költséghatékonyabb Volkswagen Caddy típusú gépkocsira. Az informatikai eszközök részleges cseréje megvalósult, a központi iroda bútorait lecseréltük. Az intézmény költséghatékony gazdálkodásának, valamint a fenntartó támogatásának köszönhetően 2013 karácsonyán 3 idős klubunk új, modern nagyképernyős televíziót és multimédia lejátszót kapott, a pszichiátriai, illetve a fogyatékos nappali ellátásnak, közösségi ellátásnak pedig szakmai eszközei bővültek. Minden munkatársunk az intézmény logójával ellátott polár mellényt kapott munkaruhaként. Pályázatok Az önkormányzati Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság, illetve a Környezetvédelmi Bizottság 2013-ban nem írt ki saját intézményei részére pályázatot. 7

9 Külső pályázati lehetőség, forrás 2013-ban nem volt. Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. az Árpád utcai iskola tanulói 2013-ban is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn a Fogyatékkal élők Világnapja Alkalmából a Cziffra György Művelődési Házban a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói adtak műsort Társadalmi szerepvállalás önkéntesség A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott Első Kézből Mozgalom (EKM)-nak 2013-ban is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2013-ben 2 fővel gyarapodott, a jelenlegi létszám 10 fő. Az ember egyéni felelőssége és erőfeszítése mellett a közösségek védelmező szerepe egyre jobban felerősödik napjainkban. Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Társadalmi szerepvállalás adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2013-ban négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár negyedik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. 8

10 A Jövő Alapítvány 100 fő részére 10 kg-os szárazélelmiszer csomagokat osztott karácsonykor, a 100 fő kiválasztása a Szociális Szolgálat kliensköréből került ki. A budafoki plébánia Caritas csoportja szintén 100 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. A Wild West étterem immár 4. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat. Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. A Szent Bernát Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk. Könyvet házhoz A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. A Városházi Híradóban 2013-ban több cikk jelent meg az intézmény szolgáltatásairól. 9

11 Az M1 Esély című műsora forgatott a Napraforgó Fogyatékosok klubjában Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk Önkormányzati rendezvényeken A magyarországi idősellátás kapcsán 3 napos konferencián vettem részt Siaulai-ben 2013 áprilisában Honlapunkat 2013 I. negyedévében lecseréltük egy jobban strukturált, minden szükséges információt tartalmazó, napi szinten frissítő oldalra, melyen az intézménnyel kapcsolatos minden szükséges információ, dokumentum, elérhetőség megtalálható (www.szocszolg22.hu) Ellenőrzések 2013-ban több ellenőrzés is lezajlott intézményünknél: 2013 márciusában a 2 BM-Audit Kft átfogó belső ellenőrzést folytatott le intézményünknél. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Szociális Szolgálat szabályozottsága és a munkafolyamatok lefedettsége, az éves költségvetési keret tervezése, felhasználása, beszerzések és kifizetések jogossága, munkaügyi nyilvántartások, besorolások, vagyonvédelem és nyilvántartás, a kontrollrendszer szabályozottsága megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal március-áprilisban a közösségi ellátást pszichiátriai betegek részére, étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást időskorúak részére, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és fogyatékos személyek nappali ellátását vizsgálta. Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellátásokat a törvényeknek és igényeknek megfelelően nyújtja az intézmény áprilisában a Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást ellenőrizte. Az ellenőrzés megállapította, hogy az NRSZH által nyújtott támogatások elszámolása megfelel a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak októberében a PEMI Minőségügyi és Gazdasági Szolgáltató Bt munkatársa ellenőrizte a konyhákat, megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és a HACCP követelményeinek. Az ellenőrzések során mindent rendben találtak. Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés 10

12 Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett:198 fő Adott évben megszűnt: 206 fő Oka: Elhelyezkedés, elhalálozás, térítési díj összegének változása, étel minősége Az elmúlt évek tendenciáját követve, 2013-ban is nőtt az aktív korú, alacsony jövedelemmel ( /hó), illetve jövedelemmel nem rendelkező, térítésmentes étkezők száma. Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti év feletti év feletti 4 Térítési díj bevétel: Össz. kliensszám: 373 fő Térítésmentes: 100 fő Hátralékos: 3 fő 11

13 Hátralék összege: 2013 évben Ft, kifizetése I. negyedévében megtörtént. Havi bevételek alakulása hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 5 fő Betöltött álláshely december 31-én: 6 fő (2 fő 8 órás, 4 fő 6 órás) Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 4 fő Belépett: 4 fő Oka: Nyugdíjazás Tárgyi feltételek: Az irodai bútorok részleges cseréje megtörtént. A számítógép eszközpark cseréje megtörtént. A tárgyi feltételek mind az irodai, mind a konyhai munkavégzéshez, szakmai munkához megfelelőek. Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: Budapesti szociális alapellátást biztosító intézménnyel kapcsolat kialakítása történt (XX., XVII., IX., IV., II.), kerületi Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal jól működik az információáramlás, esetmegbeszélés. 12

14 Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: Az étel minőségére a nyári időszakban megnőtt a panaszok száma. Ezen időszakban telefonon, levélben többször jeleztük a Junior Vendéglátó Zrt-nek észrevételeinket, továbbítottuk a panaszokat. Ezek eredményeként pozitív változásokat tapasztaltunk az étel minőségével és mennyiségével kapcsolatban. A hétvégi ebéddel továbbra is vannak minőségi és mennyiségi problémáink a kliensek visszajelzései alapján. Reméljük a további egyeztetések eredményeként ezek a problémák is megoldódnak. A térítésmentes étkezők kapcsán nehézséget okoz, hogy gyakran nem jelennek meg az ebédért, és nem is mondják le. Számukra ez kiadást nem jelent, ellenben az ebéd berendelése költséggel jár. Ennek kiküszöbölésére közösen megoldást keresünk a Humánszolgáltatási Irodával. Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen. Kliensek számának alakulása: december 31-én 115 élő megállapodásunk volt ezen ellátásban, a ténylegesen megjelenők száma éves szinten 195 fő volt. Adott évben felvett: 84 fő Adott évben megszűnt: 83 fő Oka: Halálozás, idős otthonba költözés, ritka esetben hozzátartozók veszik magukhoz az idős családtagot, és néhány alkalommal állapotjavulás miatt szüntettünk meg megállapodást. Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 2 13

15 60 év feletti év feletti 45 Térítési díj bevétel: Össz. kliensszám: 195 fő Ebből térítésmentes: 1 fő Hátralékos: 0 fő Hátralék összege: 2013 évben 0.- Ft Havi bevételek alakulása hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 14 fő Betöltött álláshely december 31-én: 14 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 1 fő Belépett: 1 fő Oka: 1 fő nyugdíjba ment, helyette rövid időn belül sikerült felvenni 1 új munkatársat. 1 fő visszatért gyesről, 1 fő jelenleg is gyesen van. Tárgyi feltételek: Eszközeink, berendezéseink biztosítják a feltételeket a megfelelő munkavégzéshez. 14

16 Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: Szent Bernát Idősek Otthonával, Polgárdi Idősek Otthonával, Rózsák Völgye Idős Otthonnal van jól kialakult együttműködésünk. Sokan érdeklődnek telefonon elhelyezés kapcsán. Információnyújtással, illetve a nyomtatványok kitöltésében nyújtunk segítséget. A Szent Imre Kórház szociális munkásával is jó a kapcsolatunk, jelez, ha kliensünket hazaengedik a kórházból, vagy olyan kerületi lakost engednek haza, akinek otthoni segítségre lenne szüksége, klienseinket rendszeresen látogatja kórházi bent tartózkodásuk alatt. A kerületi háziorvosok, asszisztensek is rendszeresen jeleznek felénk. Többekkel jó munkakapcsolat alakult ki. A Nővérbankos kollegákkal gyakran vannak közös klienseink, együttműködésünk nagyon jó. A Humánszolgáltatási Irodával, a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal hatékony az információáramlás. Hivatásos gondnokkal az együttműködés idősotthoni elhelyezés kapcsán eredményes. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések Gondozónőinkről klienseink, háziorvosok többször elismerően nyilatkoztak. Honlapunkról sokan tájékozódnak, már külföldön élő hozzátartozók is kerestek meg minket, velük az elektronikus levelezésnek köszönhetően zökkenőmentes a tájékoztatás. Térítési díj csekken, illetve átutalással történő kiegyenlítését jelezték többen mint igényt - jelenleg ezen befizetési módot nem áll módunkban megvalósítani; felmérjük az ilyen típusú befizetés bevezetésének esetleges költségvonzatát, egyeztetve az IGI-vel, és a fenntartóval. Igény lenne nagytakarításra, hólapátolásra, favágásra az egyedül élők számára. Céljaink között szerepel önkéntesek bevonása, felkészítése ilyen típusú feladatok elvégzésére. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 15

17 időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat fenntartása alatt ben is biztosítani tudjuk e szolgáltatást. Kliensek számának alakulása: Jelzőkészülékek száma 2013-ban: 60 készülék Adott évben felvett: 19 fő Adott évben megszűnt:19 fő Oka: Elhalálozás, idős otthonba kerülés, hozzátartozó ápolási díjat igényelt, és vállalta a 24 órás felügyeletet Készülékre várók száma én: 18 fő 2013 évi átlag feladatmutató: 59,97 Riasztások száma: 52 db, 30%-kal kevesebb, mint 2012-ben. Ennek oka elsősorban az, hogy jelentősen csökkent a téves riasztások száma, illetve klienseink 58 %-a házi segítségnyújtást is igénybe vesz, így rendszeresen, naponta látogatják gondozónőink, és időben észlelik az esetleges állapotromlást. A riasztások oka: elesés, rosszullét Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 0 60 év feletti év feletti 15 Térítési díj bevétel: A szolgáltatást 2013-ban térítésmentesen biztosította a fenntartó. Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 3fő Betöltött álláshely december 31-én: 2 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 1 fő 16

18 Belépett: 0 fő Oka: A megbízásos kolleganőnek júliustól a törvényi rendelkezések miatt megszűnt a szerződése ban a készenlét, riasztás díjazására a fenntartó készenléti átalányt vezetett be, melynek összege havi Megszűnt a készenlét óradíja, és a riasztás kiszállási díja. A 24 órás készenlétet havonta 4 házi segítségnyújtásos, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtásos gondozónő látja el. Tárgyi feltételek: A készenléti táskák jól felszereltek, a jelzőkészülékek esetleges meghibásodása esetén a szervizelés gyors. A Body Guarddal kialakított kapcsolat 2013-ban is problémamentesen biztosította az információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: A jelzőkészülékekre nagy érdeklődés mutatkozik, jelenleg 18 fő van várólistán. A készülékek sokszor nagyon rövid idő alatt cserélnek gazdát, tapasztalataink szerint sok esetben már csak akkor igénylik legtöbbször a hozzátartozók a szolgáltatást, amikor már erősen leromlott az idős ember egészségi állapota. Nappali ellátások Szivárvány Idősek Klubja Szolgáltatás célja, feladata: A Szivárvány Idősek klubjában a kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása. Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek, készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Időseink támogatása a pozitív énkép megőrzésében, megerősítésében. 17

19 Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 10 fő, ebből 3 fő demens, 5 fő kért étkezést is. Adott évben megszűnt: 7 fő Oka: elköltözött, idős otthonba került, családja gondozta tovább, elhunyt Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 3 60 év feletti év feletti 1 Aktív korúak száma: 3 fő, rokkant nyugdíjasok Térítési díj bevétel: A klubtagság térítésmentes, étkezés térítési díjas Össz. kliensszám: 37 fő, ebből 23 fő étkező is Térítésmentes: 0 fő Hátralékos: 0 fő Hátralék összege: 2013 évben 0 Ft Havi bevételek alakulása Hónap Január Február Március Április befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft 18

20 Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 3 fő Betöltött álláshely december 31-én: 3 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 0 fő Belépett: 0 fő Tárgyi feltételek: A szakmai munkavégzéséhez szükséges eszközök biztosítva voltak. Új mosógépet vettünk, karácsonykor időseink televíziót és multimédia lejátszót kaptak a klubhelyiségbe. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: A klubtagok részéről az általunk nyújtott klub szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az étkeztetéssel kapcsolatban az étel minőségével, mennyiségével többször előfordultak panaszok. Ezeket azonnal jeleztük a konyha vezetőjének és többnyire a problémák rendeződtek. Programok Rendszeres szabadidős tevékenységek: - Internet használat, fodrászat, pedikűr igény szerint szervezve - Kiscsoportos foglalkozások - Mentális gondozás: egyéni és csoportos beszélgetések - RR mérés, vércukor ellenőrzés 19

21 - Torna, séta - Memória és szójátékok, kvíz - Kézműveskedés - Filmvetítés - Bibliaóra - Társasjátékok, kártyázás, bingó - Felolvasás - Számítógép/internet használata szükség szerint segítségnyújtás - Nyáron fagylaltozás, télen süteményezés Alkalmi programok: - Ünnepek, névnapok-születésnapok megtartása - Kirándulás - Múzeumok, kiállítások megtekintése - Zenés és/vagy kerti mulatságok, bográcsozás - Évi három-négy alkalommal könyvvásárt tartunk a Szalay könyvkiadó segítségével Egyéb klubszolgáltatások: Segítséget nyújtunk a - szükséges egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban (pl.: orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás) - életviteli problémákkal kapcsolatban - alapvető higiéniai szükségletek kielégítésében (fürdetés, alkalmanként illemhelyre kísérés, fodrászat, pedikűr) - a klub és az otthon közötti közlekedés megszervezésében Megoldásra váró feladatunk: - A év közötti aktív nyugdíjasok ellátását nem tudjuk felvállalni, mivel egy időben, két különböző mentális és fizikai állapottal bíró csoport igényeit nem tudjuk megfelelően kielégíteni. Nem is igénylik klub programjainkat, mikor a jelenlegi klubtagok életkorát megtudják. Tervezzük részükre havi rendszerességgel klubdélután bevezetését, ahol elsődleges célunk az időskori aktivitás megtartása, közösségi élményhez juttatás. - Inaktív időseinknek szállítóeszköz hiányában nem tudunk klubon kívüli programokat biztosítani. Célunk olyan külső támogatók bevonása, akik segítséget nyújtanak abban, hogy havi 1 alkalommal térítésmentesen szállítsák klubtagjainkat külsős programokra. 20

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 1. számú melléklet Tartalom 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 2 1. A Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2014. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben