Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről Budapest, március 21. Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom A Szociális Szolgálat... 2 A szociális szolgáltatások legfőbb célja... 2 A kerület szociális jellemzői... 2 A Szociális Szolgálat felépítése... 2 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása... 3 Nemenkénti felosztás... 3 Életkor szerinti felosztás... 4 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai... 4 Térítési díj... 4 Méltányosság... 5 Hátralék... 5 Személyi és tárgyi feltételek... 5 Személyi feltételek... 6 Rekreáció, dotáció... 6 Tárgyi feltételek... 7 Pályázatok... 7 Társadalmi integráció... 8 Társadalmi szerepvállalás önkéntesség... 8 Társadalmi szerepvállalás adományosztás... 8 Civil kapcsolatok... 9 Könyvet házhoz... 9 Tájékoztatás... 9 Ellenőrzések Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Nappali ellátások Szivárvány Idősek Klubja Levendula Idősek Klubja Nagytétényi Idősek Klubja Napraforgó Fogyatékosok Klubja Nappali Hangulat Lélekvédő Klub Fogyatékosokat Támogató Csoport Serapis Közösségi Ellátás Bevételek és kiadások Szociális Szolgálat szervezeti felépítése

3 A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját az évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, jogszabályok és végrehajtási rendelkezések, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. Az önkormányzati, valamint az Szt. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatellátási körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven 1996-ban. A szociális szolgáltatások legfőbb célja a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása, a szociális biztonság erősítése, a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása, ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen szükségletek kielégítése, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása, szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint fő (2013. jan. 1.) A kerületben élő idősek száma évről évre nő, megfelelő ellátásuk biztosítása elsősorban az önkormányzat, illetve a Szociális Szolgálat feladata. Az idősek aránya az összlakosság tekintetében folyamatosan nő (1997-ben a lakosság 18,8%- a, 2010-ben 24,8 %-a, 2013-ban pedig 25,1%-a volt 60 év feletti). A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat irányításában, felépítésében 2013-ban változások nem történtek. 2

4 A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Étkeztetés 3 telephelyen Nappali ellátás időseknek 3 telephelyen Nappali ellátás fogyatékkal élőknek Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés) Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2013-ban az előző évhez viszonyítva 10 %-kal nőtt. Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg ban: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása Szivárvány Idős Klub Levendula Idős Klub Nagytétényi Idős Klub Napraforgó Fogyatékos Klub Nappali Hangulat Lélekvédő Klub HSNY JHSNY Étkeztetés Fogyatékosokat Támogató Csop Közösségi Ellátás Összes kliens Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya tekintetében lassú eltolódás látható. Szociális Szolgálat

5 kliensszáma összes kliens férfi nő Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei összes kliens év alatti év feletti év feletti A fenti adatok azt támasztják alá, hogy a szociális ellátásban növekszik azon szolgáltatásra szorulók száma, akik nem elsősorban magas életkoruk miatt igényelnek szociális ellátást ban az aktív korúak száma 10%-kal nőtt. Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai regisztrált munkanélküliek megváltozott munkaképességűek gyes-en lévő egyedülálló édesanyák hajléktalanok szenvedélybetegek Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés az, melyet biztosítunk számukra. Térítési díj A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül 2013-ban a Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Támogató szolgáltatás volt térítési díj köteles. A térítési díjas szolgáltatást igénybe vevők száma 2013-ban 537 fő volt. Házi segítségnyújtásban 1%, Támogató szolgáltatásban 6%, étkeztetésben a kliensek 47%-a térítésmentesen kapja a szolgáltatást! 4

6 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 17/2012. (VI.25) rendelet értelmében 11. (3) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: ÖNYM) tárgyév január 1-jén érvényes összegét, egyedül élő esetében az ÖNYM összegének másfélszeresét nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell. A Szociális Szolgálat térítési díj bevétel tervezete 2013-ra Ft volt. A tényleges térítési díj bevétel 2013-ban Ft volt. Az elmaradás oka a térítésmentes étkezők számának jelentős emelkedése. Méltányosság Összes kliens Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe Méltányosságot kap Méltányosságból térítésmentes (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti. A méltányosságot igénylők száma az előző évhez képest tovább csökkent, mert klienseink mindennapi életében a 10 %-os mérséklés a terhek tényleges enyhítését nem jelenti. A méltányosság teljes összege 2013-ban Hátralék 2013-ban a hátralék összege összesen volt, melynek rendezése I. negyedévében megtörtént. Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást Bp. Anna u. 10 székhely, központi telephely Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás 1221 Bp. Köd u. 2-4 Napraforgó Fogyatékosok klubja 5

7 - Fogyatékosokat Támogató Csoport 1224 Bp. XII. u Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 1224 Bp. XVI. u Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés 1225 Bp. Nagytétényi út Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés Személyi feltételek 2013-ban a Szociális Szolgálat 53 álláshelyen 54 közalkalmazottat foglalkoztatott. 50 fő 8 órás, 4 fő 6 órás januárjában megbízási szerződéssel intézményünk 5 főt foglalkoztatott, 1 céggel volt szerződése étel kiszállításra. Az intézményi szervezeti átalakítás következtében a megbízási szerződésesek száma 2013 decemberére 2 főre csökkent, továbbá a szállításos étkezés számának csökkentése eredményeként a szállító céggel szintén szerződést bontottunk ban 3 fő volt gyed-en / gyes-en. Személyi változások: 10 fő személyi változás történt - 1 munkatársunk évben elhunyt - 4 főnek a jogszabályi változások következtében június 30-ával szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjasok - 5 fő közös megegyezéssel távozott. (HSNY, étkeztetés, pszichiátriai nappali ellátás, fogyatékos ellátás, központ) A személyi változások a pszichiátriai, illetve a fogyatékos nappali ellátásban következtek be leginkább, igazolva azt, hogy a legnagyobb megterhelés elsősorban erre a két területre tevődik. Ezen területek szakemberpótlása a legnehezebb is. Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak. 6

8 2013-ban 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2013 májusában és októberében. Mindkét alkalommal az elmúlt fél év eseményeiről történt intézményvezetői tájékoztatás, valamint az új munkatársak megismerése, csapatépítés történt játékos formában ban is biztosítottunk munkatársainknak szupervíziós lehetőséget, melyen idén a közösségi ellátás, illetve a pszichiátriai nappali ellátás csoportjai vettek részt. Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2013-ban is kétszer kaptak jutalmat. A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az ÉV DOLGOZÓJA elismerést, 2013-ban is kiadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget évről évre - továbbadjuk, s egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj ban Deák Krisztina, a Házi Segítségnyújtás vezető gondozónője kapta a serleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2013-ban szintén ő kapta az Önkormányzat SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT Díját! Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyei közül egy telephelyen történt jelentős felújítás 2013-ban: - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub XII. u. 28. Ezen épület teljes födémszerkezetét felújították, a bejárathoz vezető járdát akadálymentesítették. Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése. A fenntartó támogatásának köszönhetően a házhoz szállított étkezés biztosításához használt Nissan gépjárművet lecserélhettük egy korszerűbb, költséghatékonyabb Volkswagen Caddy típusú gépkocsira. Az informatikai eszközök részleges cseréje megvalósult, a központi iroda bútorait lecseréltük. Az intézmény költséghatékony gazdálkodásának, valamint a fenntartó támogatásának köszönhetően 2013 karácsonyán 3 idős klubunk új, modern nagyképernyős televíziót és multimédia lejátszót kapott, a pszichiátriai, illetve a fogyatékos nappali ellátásnak, közösségi ellátásnak pedig szakmai eszközei bővültek. Minden munkatársunk az intézmény logójával ellátott polár mellényt kapott munkaruhaként. Pályázatok Az önkormányzati Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság, illetve a Környezetvédelmi Bizottság 2013-ban nem írt ki saját intézményei részére pályázatot. 7

9 Külső pályázati lehetőség, forrás 2013-ban nem volt. Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. az Árpád utcai iskola tanulói 2013-ban is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn a Fogyatékkal élők Világnapja Alkalmából a Cziffra György Művelődési Házban a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói adtak műsort Társadalmi szerepvállalás önkéntesség A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott Első Kézből Mozgalom (EKM)-nak 2013-ban is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2013-ben 2 fővel gyarapodott, a jelenlegi létszám 10 fő. Az ember egyéni felelőssége és erőfeszítése mellett a közösségek védelmező szerepe egyre jobban felerősödik napjainkban. Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Társadalmi szerepvállalás adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2013-ban négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár negyedik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. 8

10 A Jövő Alapítvány 100 fő részére 10 kg-os szárazélelmiszer csomagokat osztott karácsonykor, a 100 fő kiválasztása a Szociális Szolgálat kliensköréből került ki. A budafoki plébánia Caritas csoportja szintén 100 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. A Wild West étterem immár 4. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat. Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. A Szent Bernát Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk. Könyvet házhoz A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. A Városházi Híradóban 2013-ban több cikk jelent meg az intézmény szolgáltatásairól. 9

11 Az M1 Esély című műsora forgatott a Napraforgó Fogyatékosok klubjában Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk Önkormányzati rendezvényeken A magyarországi idősellátás kapcsán 3 napos konferencián vettem részt Siaulai-ben 2013 áprilisában Honlapunkat 2013 I. negyedévében lecseréltük egy jobban strukturált, minden szükséges információt tartalmazó, napi szinten frissítő oldalra, melyen az intézménnyel kapcsolatos minden szükséges információ, dokumentum, elérhetőség megtalálható (www.szocszolg22.hu) Ellenőrzések 2013-ban több ellenőrzés is lezajlott intézményünknél: 2013 márciusában a 2 BM-Audit Kft átfogó belső ellenőrzést folytatott le intézményünknél. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Szociális Szolgálat szabályozottsága és a munkafolyamatok lefedettsége, az éves költségvetési keret tervezése, felhasználása, beszerzések és kifizetések jogossága, munkaügyi nyilvántartások, besorolások, vagyonvédelem és nyilvántartás, a kontrollrendszer szabályozottsága megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal március-áprilisban a közösségi ellátást pszichiátriai betegek részére, étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást időskorúak részére, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és fogyatékos személyek nappali ellátását vizsgálta. Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellátásokat a törvényeknek és igényeknek megfelelően nyújtja az intézmény áprilisában a Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást ellenőrizte. Az ellenőrzés megállapította, hogy az NRSZH által nyújtott támogatások elszámolása megfelel a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak októberében a PEMI Minőségügyi és Gazdasági Szolgáltató Bt munkatársa ellenőrizte a konyhákat, megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és a HACCP követelményeinek. Az ellenőrzések során mindent rendben találtak. Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés 10

12 Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett:198 fő Adott évben megszűnt: 206 fő Oka: Elhelyezkedés, elhalálozás, térítési díj összegének változása, étel minősége Az elmúlt évek tendenciáját követve, 2013-ban is nőtt az aktív korú, alacsony jövedelemmel ( /hó), illetve jövedelemmel nem rendelkező, térítésmentes étkezők száma. Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti év feletti év feletti 4 Térítési díj bevétel: Össz. kliensszám: 373 fő Térítésmentes: 100 fő Hátralékos: 3 fő 11

13 Hátralék összege: 2013 évben Ft, kifizetése I. negyedévében megtörtént. Havi bevételek alakulása hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 5 fő Betöltött álláshely december 31-én: 6 fő (2 fő 8 órás, 4 fő 6 órás) Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 4 fő Belépett: 4 fő Oka: Nyugdíjazás Tárgyi feltételek: Az irodai bútorok részleges cseréje megtörtént. A számítógép eszközpark cseréje megtörtént. A tárgyi feltételek mind az irodai, mind a konyhai munkavégzéshez, szakmai munkához megfelelőek. Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: Budapesti szociális alapellátást biztosító intézménnyel kapcsolat kialakítása történt (XX., XVII., IX., IV., II.), kerületi Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal jól működik az információáramlás, esetmegbeszélés. 12

14 Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: Az étel minőségére a nyári időszakban megnőtt a panaszok száma. Ezen időszakban telefonon, levélben többször jeleztük a Junior Vendéglátó Zrt-nek észrevételeinket, továbbítottuk a panaszokat. Ezek eredményeként pozitív változásokat tapasztaltunk az étel minőségével és mennyiségével kapcsolatban. A hétvégi ebéddel továbbra is vannak minőségi és mennyiségi problémáink a kliensek visszajelzései alapján. Reméljük a további egyeztetések eredményeként ezek a problémák is megoldódnak. A térítésmentes étkezők kapcsán nehézséget okoz, hogy gyakran nem jelennek meg az ebédért, és nem is mondják le. Számukra ez kiadást nem jelent, ellenben az ebéd berendelése költséggel jár. Ennek kiküszöbölésére közösen megoldást keresünk a Humánszolgáltatási Irodával. Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen. Kliensek számának alakulása: december 31-én 115 élő megállapodásunk volt ezen ellátásban, a ténylegesen megjelenők száma éves szinten 195 fő volt. Adott évben felvett: 84 fő Adott évben megszűnt: 83 fő Oka: Halálozás, idős otthonba költözés, ritka esetben hozzátartozók veszik magukhoz az idős családtagot, és néhány alkalommal állapotjavulás miatt szüntettünk meg megállapodást. Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 2 13

15 60 év feletti év feletti 45 Térítési díj bevétel: Össz. kliensszám: 195 fő Ebből térítésmentes: 1 fő Hátralékos: 0 fő Hátralék összege: 2013 évben 0.- Ft Havi bevételek alakulása hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 14 fő Betöltött álláshely december 31-én: 14 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 1 fő Belépett: 1 fő Oka: 1 fő nyugdíjba ment, helyette rövid időn belül sikerült felvenni 1 új munkatársat. 1 fő visszatért gyesről, 1 fő jelenleg is gyesen van. Tárgyi feltételek: Eszközeink, berendezéseink biztosítják a feltételeket a megfelelő munkavégzéshez. 14

16 Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: Szent Bernát Idősek Otthonával, Polgárdi Idősek Otthonával, Rózsák Völgye Idős Otthonnal van jól kialakult együttműködésünk. Sokan érdeklődnek telefonon elhelyezés kapcsán. Információnyújtással, illetve a nyomtatványok kitöltésében nyújtunk segítséget. A Szent Imre Kórház szociális munkásával is jó a kapcsolatunk, jelez, ha kliensünket hazaengedik a kórházból, vagy olyan kerületi lakost engednek haza, akinek otthoni segítségre lenne szüksége, klienseinket rendszeresen látogatja kórházi bent tartózkodásuk alatt. A kerületi háziorvosok, asszisztensek is rendszeresen jeleznek felénk. Többekkel jó munkakapcsolat alakult ki. A Nővérbankos kollegákkal gyakran vannak közös klienseink, együttműködésünk nagyon jó. A Humánszolgáltatási Irodával, a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal hatékony az információáramlás. Hivatásos gondnokkal az együttműködés idősotthoni elhelyezés kapcsán eredményes. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések Gondozónőinkről klienseink, háziorvosok többször elismerően nyilatkoztak. Honlapunkról sokan tájékozódnak, már külföldön élő hozzátartozók is kerestek meg minket, velük az elektronikus levelezésnek köszönhetően zökkenőmentes a tájékoztatás. Térítési díj csekken, illetve átutalással történő kiegyenlítését jelezték többen mint igényt - jelenleg ezen befizetési módot nem áll módunkban megvalósítani; felmérjük az ilyen típusú befizetés bevezetésének esetleges költségvonzatát, egyeztetve az IGI-vel, és a fenntartóval. Igény lenne nagytakarításra, hólapátolásra, favágásra az egyedül élők számára. Céljaink között szerepel önkéntesek bevonása, felkészítése ilyen típusú feladatok elvégzésére. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 15

17 időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat fenntartása alatt ben is biztosítani tudjuk e szolgáltatást. Kliensek számának alakulása: Jelzőkészülékek száma 2013-ban: 60 készülék Adott évben felvett: 19 fő Adott évben megszűnt:19 fő Oka: Elhalálozás, idős otthonba kerülés, hozzátartozó ápolási díjat igényelt, és vállalta a 24 órás felügyeletet Készülékre várók száma én: 18 fő 2013 évi átlag feladatmutató: 59,97 Riasztások száma: 52 db, 30%-kal kevesebb, mint 2012-ben. Ennek oka elsősorban az, hogy jelentősen csökkent a téves riasztások száma, illetve klienseink 58 %-a házi segítségnyújtást is igénybe vesz, így rendszeresen, naponta látogatják gondozónőink, és időben észlelik az esetleges állapotromlást. A riasztások oka: elesés, rosszullét Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 0 60 év feletti év feletti 15 Térítési díj bevétel: A szolgáltatást 2013-ban térítésmentesen biztosította a fenntartó. Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 3fő Betöltött álláshely december 31-én: 2 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 1 fő 16

18 Belépett: 0 fő Oka: A megbízásos kolleganőnek júliustól a törvényi rendelkezések miatt megszűnt a szerződése ban a készenlét, riasztás díjazására a fenntartó készenléti átalányt vezetett be, melynek összege havi Megszűnt a készenlét óradíja, és a riasztás kiszállási díja. A 24 órás készenlétet havonta 4 házi segítségnyújtásos, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtásos gondozónő látja el. Tárgyi feltételek: A készenléti táskák jól felszereltek, a jelzőkészülékek esetleges meghibásodása esetén a szervizelés gyors. A Body Guarddal kialakított kapcsolat 2013-ban is problémamentesen biztosította az információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: A jelzőkészülékekre nagy érdeklődés mutatkozik, jelenleg 18 fő van várólistán. A készülékek sokszor nagyon rövid idő alatt cserélnek gazdát, tapasztalataink szerint sok esetben már csak akkor igénylik legtöbbször a hozzátartozók a szolgáltatást, amikor már erősen leromlott az idős ember egészségi állapota. Nappali ellátások Szivárvány Idősek Klubja Szolgáltatás célja, feladata: A Szivárvány Idősek klubjában a kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása. Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek, készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Időseink támogatása a pozitív énkép megőrzésében, megerősítésében. 17

19 Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 10 fő, ebből 3 fő demens, 5 fő kért étkezést is. Adott évben megszűnt: 7 fő Oka: elköltözött, idős otthonba került, családja gondozta tovább, elhunyt Életkor szerinti felosztás: Szociális Szolgálat kliensei 2013 összes kliens év alatti 3 60 év feletti év feletti 1 Aktív korúak száma: 3 fő, rokkant nyugdíjasok Térítési díj bevétel: A klubtagság térítésmentes, étkezés térítési díjas Össz. kliensszám: 37 fő, ebből 23 fő étkező is Térítésmentes: 0 fő Hátralékos: 0 fő Hátralék összege: 2013 évben 0 Ft Havi bevételek alakulása Hónap Január Február Március Április befolyt térítési díj Ft Ft Ft Ft 18

20 Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi feltételek: Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 3 fő Betöltött álláshely december 31-én: 3 fő Adott évben a fluktuáció: Kilépett: 0 fő Belépett: 0 fő Tárgyi feltételek: A szakmai munkavégzéséhez szükséges eszközök biztosítva voltak. Új mosógépet vettünk, karácsonykor időseink televíziót és multimédia lejátszót kaptak a klubhelyiségbe. Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: A klubtagok részéről az általunk nyújtott klub szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az étkeztetéssel kapcsolatban az étel minőségével, mennyiségével többször előfordultak panaszok. Ezeket azonnal jeleztük a konyha vezetőjének és többnyire a problémák rendeződtek. Programok Rendszeres szabadidős tevékenységek: - Internet használat, fodrászat, pedikűr igény szerint szervezve - Kiscsoportos foglalkozások - Mentális gondozás: egyéni és csoportos beszélgetések - RR mérés, vércukor ellenőrzés 19

21 - Torna, séta - Memória és szójátékok, kvíz - Kézműveskedés - Filmvetítés - Bibliaóra - Társasjátékok, kártyázás, bingó - Felolvasás - Számítógép/internet használata szükség szerint segítségnyújtás - Nyáron fagylaltozás, télen süteményezés Alkalmi programok: - Ünnepek, névnapok-születésnapok megtartása - Kirándulás - Múzeumok, kiállítások megtekintése - Zenés és/vagy kerti mulatságok, bográcsozás - Évi három-négy alkalommal könyvvásárt tartunk a Szalay könyvkiadó segítségével Egyéb klubszolgáltatások: Segítséget nyújtunk a - szükséges egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban (pl.: orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás) - életviteli problémákkal kapcsolatban - alapvető higiéniai szükségletek kielégítésében (fürdetés, alkalmanként illemhelyre kísérés, fodrászat, pedikűr) - a klub és az otthon közötti közlekedés megszervezésében Megoldásra váró feladatunk: - A év közötti aktív nyugdíjasok ellátását nem tudjuk felvállalni, mivel egy időben, két különböző mentális és fizikai állapottal bíró csoport igényeit nem tudjuk megfelelően kielégíteni. Nem is igénylik klub programjainkat, mikor a jelenlegi klubtagok életkorát megtudják. Tervezzük részükre havi rendszerességgel klubdélután bevezetését, ahol elsődleges célunk az időskori aktivitás megtartása, közösségi élményhez juttatás. - Inaktív időseinknek szállítóeszköz hiányában nem tudunk klubon kívüli programokat biztosítani. Célunk olyan külső támogatók bevonása, akik segítséget nyújtanak abban, hogy havi 1 alkalommal térítésmentesen szállítsák klubtagjainkat külsős programokra. 20

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat évi tevékenységéről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2011 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2011 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@gmail.com Iktatószám:./2017. 8. T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben